HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella

2 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hausjärven kunnan hallinto-organisaatio Kunnanvaltuuston valitsemat toimielimet Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tilintarkastaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät 8 2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusaseman muutokset RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Hausjärven kunnan konsernirakenne Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan ohjaus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ 22 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Strategisten tavoitetteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Investointien toteutuminen Yhteenveto 105 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma koko kunta 107 Rahoituslaskelma koko kunta 108 Tase koko kunta 109 Konsernitase 111 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 112 Tuloslaskelma, vesilaitos 122 Tase, vesilaitos 123 Rahoituslaskelma, vesilaitos 124 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 125 V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 126

3 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2010 alkoi Hausjärvellä sangen poikkeuksellisesti. Lammin kunnan liityttyä Hämeenlinnaan vuoden 2009 alusta osa Mommilan Hietoisten kylän asukkaista teki valtioneuvostolle esityksen kylän liittämisestä Hausjärven kuntaan. Valtioneuvosto teki päätöksen osakuntaliitoksesta kesäkuussa 2009 ja osakuntaliitos toteutui vuoden 2010 alusta. Kunnan asukasmäärä kasvoi kerralla noin 170:llä, mikä merkitsi osaltaan haastetta myös kunnan palvelutuotannolle. Vuoden 2010 talousarviota valmisteltaessa loppuvuodesta 2009 Suomi eli vielä globaalia talouden taantumaa. Hausjärvelläkin työttömyys kasvoi marraskuusta 2008 joulukuuhun ,5 %-yksiköllä. Myös verotulojen kertymä hidastui erityisesti yhteisöveron tuotto aleni selvästi vuodesta Vuosien verotuloennusteet heikkenivät ennuste ennusteelta vuoden 2009 aikana niin, että enimmillään vuoden 2010 verotulojen ennakoitiin jäävän noin 5,4 % vuoden 2009 kertymää alhaisemmiksi ja jopa runsaat 2 % alemmiksi kuin vuoden 2008 kertymä. Näin synkkien verotuloennusteiden vuoksi kunnanvaltuusto päätyi marraskuussa 2009 korottamaan vuoden 2010 kunnallisveroprosenttia 0,5:llä ja kiinteistöveroprosentteja kauttaaltaan 0,1:llä. Tästä huolimatta vuoden 2010 talousarviossa verotulojen määrän ennakoitiin jäävän vajaan prosentin pienemmiksi kuin vuoden 2009 ennuste. Hausjärvi ei ollut verotulo-ongelmineen yksin kaikkiaan 181 suomalaista kuntaa nosti kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2010 ja lainsäädäntötoimin nostettiin kiinteistöveron sekä ala- että ylärajaa, mikä velvoitti monet kunnat korottamaan myös kiinteistöveroaan. Hausjärvellä kunnallisverosta tehtävien vähennysten merkitys on suuri ja niistä johtuen 20 %:n kunnallisvero antaa efektiiviseksi veroasteeksi vain 14,42 %. Efektiivinen veroaste on laskenut vuodesta 2008 vuoteen ,4 %-yksikköä huolimatta kunnallisveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta. Varsin pian vuonna 2010 kävi ilmi, että koko Suomessa talous oli kääntymässä paremmalle tolalle kuin syksyllä oli ennakoitu. Hausjärvellä työttömyyden kasvu pysähtyi helmikuussa 2010, minkä jälkeen työllisyys alkoi hiljalleen parantua. Edelleen työttömyys on kuitenkin selvästi korkeampaa kuin parhaina työllisyysvuosina Tammi-maaliskuussa 2010 verotulojen kertymä noudatteli talousarviossa ennakoitua, mutta huhtikuusta alkaen verotuloja kertyi selvästi talousarviossa ennakoitua enemmän. Kertymää vääristi kuitenkin osakuntaliitosalueelta tilitetyt kunnallisverot, jotka vuodelta 2010 kuuluivat vielä Hämeenlinnalle. Tältä osin tilitys oikaistiin kunnan pyynnöstä joulukuussa Kaikkiaan verotuloja kertyi vuonna 2010 lähes 26,2 milj.euroa eli 0,7 % enemmän kuin vuonna Talousarvion verotulotavoite ylitettiin 1,1 milj.eurolla, mikä antoi hyvän pohjan vuoden 2010 erinomaiselle taloudelliselle tulokselle. Hallintokunnat noudattivat taloudenpidossaan erittäin tarkasti talousarviota ja tavoitteeksi asetettua tiukkaa menokuria. Talousarvion toimintamenojen toteutumaprosentti on 99,5 ja säästöä talousarvion määrärahoihin verrattuna syntyi 0,2 milj.euroa. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ylittyivät, mutta vastaava säästö saavutettiin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista. Talousarvion toimintatuottotavoite ylitettiin lähes 0,3 milj.eurolla. Alhaisesta korkokannasta ja ennakoitua pienemmästä lainanottotarpeesta johtuen korkokuluissa säästettiin noin 0,2 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on lähes 1,8 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa oli ennakoitu ja satunnaiset erät huomioon ottaen tilikauden ylijäämäksi muodostuu lähes 2,4 milj. euroa. Tämän jälkeen kunnan taseessa on kumulatiivista ylijäämää 4,97 milj. euroa eli 564

4 2 /asukas. Satunnaiset tuotot vuoden 2010 tilinpäätökseen syntyivät siitä, että Hausjärven kunnan osuus purkautuneen Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän varoista oli korkeampi kuin kunnan taseeseen kirjattu arvo. Kunnan merkittävimmät investoinnit vuonna 2010 olivat Eskon koulun ja liikuntahallin valmistuminen sekä Hyria Koulutus Oy:n osakkeiden hankinta. Eskon koulun ja liikuntahallin kokonaiskustannukset vuosina olivat euroa, johon saatiin valtionosuutta euroa. Eskon koulun valmistuminen merkitsi kunnan perusopetuksessa suurta muutosta, sillä kaikkiaan viiden aiemmin toimineen koulun toiminnot keskitettiin Eskon kouluun. Erkylän, Hikiän, Karhin, Kirkonkylän ja Vanhantien koulujen toiminta päättyi lukuvuoden lopussa. Hyria koulutus Oy:n osakkeita ostettiin 1,7 milj.eurolla, joka suoritettiin luovuttamalla apporttina kunnan osuus RAOL-kuntayhtymän varoista. Vuonna 2010 kunnan investointien kokonaismäärä oli 5,7 milj. euroa, josta valtionosuudella ja muilla tuotoilla katettiin 2,1 milj.euroa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoon liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ehdottivat tammikuussa 2010 Hausjärven, Lopen ja Riihimäen perusturvatoimen (pl. päivähoito) siirtämistä terveyskeskuskuntayhtymästä perustettavan ns. muutoskuntayhtymän hoidettavaksi. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan , että muutoskuntayhtymän perustamista voidaan ryhtyä valmistelemaan. Varsinainen valmistelutyö alkoi kesällä ja on jatkunut koko loppuvuoden kuluvan vuoden puolelle. Ns. Paras-puitelakia ollaan muuttamassa siten, että jatkossa sosiaalipalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta ja perusterveydenhuolto on järjestettävä samassa organisaatiossa, jonka asukasmäärä on vähintään noin Valmisteltu muutoskuntayhtymä täyttäisi toteutuessaan em. lainsäädännön vaatimukset. Kuntien tulee Paras-puitelain muutoksen mukaan tehdä elokuun 2011 loppuun mennessä sitovat päätökset siitä, miten ne täyttävät puitelain uudet velvoitteet. Alkuvuoden 2011 verotulokertymä on hyvä ja verotulojen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ylittää selkeästi talousarvion verotulojen kasvutavoitteen. Koko vuotta koskevaa ennustetta ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä vuoden kahden ensimmäisen kuukauden perusteella. Kunta-alan vuoden 2011 palkkaratkaisu on kallis ja ylittää talousarviossa palkkojen korotuksiin varatun määrärahan. Mikäli verotulojen kasvu jatkuu vahvana, voidaan palkankorotusten vaikutus kattaa verotuloista. Kallis palkkaratkaisu edellyttää kuitenkin äärimmäisen tiukkaa menokuria kaikissa menolajeissa. Esitän vuoden 2010 eriomaisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta lämpimät kiitokseni kunnan koko henkilöstölle sekä päättäjille. Hausjärvellä Päivi Terävä Kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan hallinto-organisaatio Kunnan hallintosääntö uudistettiin vuodelle Perusturva-, sivistys- ja teknisen toimen lisäksi muodostettiin kaksi palvelukeskusta, Hallinto ja sisäiset palvelut -palvelukeskus sekä Elinkeinot ja kehittäminen -palvelukeskus. Jälkimmäinen sisältää myös ympäristölautakunnan alaiset toiminnot. KUNNANVALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA KUNNAN JOHTORYHMÄ HALLINTO JA SI- SÄISET PALVE- LUT -PK ELINKEINOT JA KEHITTÄMINEN -PK PERUSTURVA- TOIMI SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI Hallintojohtaja -keskitetty henkilöstöhallinto -hallinnon sisäiset palvelut -ruoka- ja siivouspalvelut -kansainvälinen toiminta -talous- ja velkaneuvonta (ostopalvelu) -palveluneuvonta ja yhteispalvelu Talousjohtaja -talous -elinkeinoasiat -markkinointi -EU-tuet -maatalostoimi -asuntotoimi -joukkoliikenne -seutulippu -työllistäminen -siviilipalvelus Kaavoitusinsinööri -kaavoitus - ymp.suojelu - rak.tarkastus Perusturvajohtaja -hallinto- ja tstopalv. -sosiaalityö -kotipalvelu -perhepäivähoito ja leikkitoiminta -vanhainkoti ja vanhusten päivätoiminta -terveydenhuolto Sivistystoimenjohtaja -koulutoimisto -peruskoulutus -toisen asteen koulutus -kansalaisopisto -musiikkitoiminta -kulttuuritoimi -museo -liikunta -nuoristotyö -kirjastotoimi Tekninen johtaja -uudisrakentaminen -kiinteistöjen kunnossapito -vesilaitostoiminta -rak.suunnittelu -kaavateiden slu ja rakentaminen -yksityistiet -mittaustoiminta -palo- ja pelastustoimi -väestönsuojelu

6 Kunnanvaltuuston valitsemat toimielimet Kunnanvaltuusto - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - perusturvalautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 Suomen Keskusta 11 Kansallinen Kokoomus 9 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Vasemmistoliitto 1 Vihreä liitto 1 Yhteensä 35 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Masalin Kari (sd) Silván Timo (kesk) Jansson Jonas (kok) Valtuutetut Arola Mikko (kok) Arovuori Kyösti (kok) Autio Risto (kesk) Brotherus Ilkka (kok) Hietanen Satu (kesk) Hirvenoja Liisa (sd) Hynönen Olli-Pekka (kok) Ihalainen Esko (kesk) Jansson Jonas (kok) Jussila Timo (kesk) Juuri Anu (sd) Kaitainen Tapani (kd) Kala Pentti (sd) Laine Auli (vihr) Lehtonen Juha (sd) Lokinperä Pekka (kesk) Martin-Päivä Minna (kesk) Masalin Kari (sd) Masalin Niko (sd) Miettunen Outi (kesk) Mäkinen Jari (sd) Niklander Krista (kok) Nuora Timo (kesk) Peltonen Leila (sd) Pokkinen Erkki (sd) Pottonen Päivi (sd) Pyrä Markku (sd) Raappana Jari (kd) Ristavaara Heini (kesk) Roivas Soile (vas) Ruottu Marko (kok) Salovaara Juha (kok) Silvàn Timo (kesk) Tiippana Risto (kok) Vehmas Heli (kesk)

7 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3 Suomen Keskusta 3 Kansallinen Kokoomus 3 Yhteensä 9 Kunnanhallituksen puheenjohtajisto, muut jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Puheenjohtaja Tiippana Risto (kok) Hynönen Olli-Pekka (kok) I varapuheenjohtaja Lokinperä Pekka (kesk) Ranta Paavo (kesk) II varapuheenjohtaja Pyrä Markku (sd) Pokkinen Erkki (sd) Hietanen Satu (kesk) Martin-Päivä Minna (kesk) Hirvenoja Liisa (sd) Pottonen Päivi (sd) Kääpä Anneli (sd) Linna Eeva (sd) Niklander Krista (kok) Kuusela Ulla (kok) Ristavaara Heini (kesk) Ihalainen Esko (kesk) Ruottu Marko (kok) Hertell Jukka (kd) Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Päivi Terävä Tilintarkastaja Tilintarkastajana toimi Oy Audiator Ab Yleinen ja oman alueen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioitiin kasvaneen vuonna 2010 n. 3,2 %. Vuodelle 2011 kasvua ennustetaan 2,9 %. Työttömyys kasvoi vielä vuonna 2010 ja työttömyysaste oli työvoimahallinnon mukaan vuoden päättyessä 10 %. Yksityiset investoinnit kasvoivat lähes yksinomaan asuinrakennusinvestointien vetämänä. Kotitalouksien kulutus on suhdannetilanteeseen nähden ollut vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt yli kahden prosentin elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua loppuvuodesta. Kuluttajahintoihin vaikutti myös kesällä tehty arvonlisäverokantojen korotus yhdellä prosenttiyksiköllä. Korkotaso säilyi vielä suhteellisen matalalla vaikka syksyllä korot nousivatkin. Talousalueen kehitys Kanta-Hämeen asukasluku oli vuoden vaihteessa asukasta. Kasvua edellisestä vuodesta oli 0,4 %. Riihimäen seudun asukasluku oli , jossa oli kasvua 0,5 %, Hämeenlinnan asukasta, muutos +0,5 %. Forssan seudun asukasluku väheni muutamalla edellisvuodesta. Työttömyys väheni kaikissa Hämeen seutukunnissa. Kanta-Hämeen työttömyysaste joulukuun 2010 lopussa oli työvoimahallinnon mukaan 10,4 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Paras työllisyystilanne oli Riihimäen seudulla, jossa työttömyysaste oli 9,2 %. Hämeenlinnan seudun työttömyysaste oli 10,0 % ja Forssan 12,7 %.

8 6 Hausjärven kunnan kehitys Kunnan asukasluku on aiempina vuosina kasvanut noin 0,2-0,5 % vuosivauhtia. Vuoden 2010 alussa toteutunut osakuntaliitos toi kuntaan 167 uutta asukasta Mommilan Hietoisten alueelta. Vuoden päättyessä asukasluku oli Laskua vuoden aikana oli noin 0,1 %. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan Hausjärven työttömyysaste oli vuoden 2010 lopussa 7,7 % eli 337 henkilöä. Laskua edelliseen vuodenvaihteeseen on 0,1 %-yksikköä, sillä vastaavat luvut vuonna 2009 olivat 7,8 % ja 327 henkilöä Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Hausjärven kunnan alkuperäinen talousarvio 2010 satunnaisten erien jälkeen oli tasapainossa. Talousarvion satunnaiset erät, euroa, olivat RAOL-kuntayhtymän purkamiseen ja Hyria koulutus Oy:n perustamiseen liittyviä omaisuuden arvostuseriä ja vain kirjanpidollisia. Ilman satunnaisia eriä talousarvio olisi ollut n euroa alijäämäinen. Satunnaisiksi eriksi kirjattiin lopulta n euroa tarkennettujen arvostusten jälkeen. Verotulot kehittyivät vuoden alusta lähtien odotettua paremmin. Keväällä havaittiin, että Hausjärven kunnalle tilitetään osakuntaliitosalueen osalta kunnallisveroja, jotka kuuluisivat Hämeenlinnalle. Valtiovarainministeriölle lähetettiin hakemus tilitysten oikaisemisesta vielä tilitysvuonna ja vuositilitystä oikaistiin euroa joulukuussa. Valtionosuusjärjestelmä uusiutui vuodesta 2010 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esija perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistettiin ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyivät ennallaan. Muutoksia tuli sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus poistettiin. Myös kouluverkkotekijä poistettiin, mutta vaikutus otettiin huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeammin vammaisten oppilaiden opetuksen järjestäminen turvattiin takaamalla opetuksen järjestäjille entisen tasoinen rahoitus irrallaan yhden putken mallista. Kotikuntakorvaukset ovat uusia tulo- ja menoeriä, jotka maksetaan valtionosuuksien yhteydessä, mutta kirjataan käyttötalouden tuloiksi ja menoiksi. Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Kunnan maksamat kotikuntakorvaukset vuonna 2010 olivat n euroa, mikä on huomioitava uutena kustannuseränä verrattaessa kustannuksia edelliseen vuoteen. Vastaavasti kunnalle maksettiin n euroa kotikuntakorvauksia. Menojen kasvu kokonaisuudessaan pysyi hallinnassa. Valtuustolta pyydettiin syksyllä lisämäärärahaa kunnanhallitukselle euroa ja leikkausta ympäristölautakunnan tuloarvioihin euroa. Hikiän alueen koulukeskus, Eskon koulu, valmistui Koulukeskukseen siirtyivät toiminnot Erkylän, Hikiän, Karhin ja Kirkonkylän alakouluista sekä Vanhantien koulusta. Koulut lakkautettiin ja vapaaksi jääneistä kiinteistöistä laitettiin myyntiin Karhin, Hikiän ja Erkylän koulut, joista Karhi saatiin myytyä jo kesällä. Kokonaiskustannukset olivat 7,0 milj. euroa, valtionosuutta rakentamiseen saatiin 2,8 milj. euroa. Koululaisten iltapäivätoiminta siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi elokuusta 2010 alkaen.

9 7 Käyttömenojen kasvu ilman sisäisiä eriä oli 5,6 % vuoden 2009 toteutumaan verrattuna. Kun huomioidaan kotikuntakorvaukset, kasvu oli 3,7 %. Toimintatuotot ilman sisäisiä eriä kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,8 % ja kotikuntakorvaukset huomioiden 1,7 %. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyneistä henkilöstöresurssilisäyksistä toteutettiin: - oa rakennustarkastaja rakennustarkastus alkaen - sosiaaliohjaaja perusturva alkaen - projektipäällikkö Happi-hanke alkaen - 2 iltapäivätoim.ohj. sivistystoimi alkaen Koulupsykologi ja Monnin koulun kiinteistönhoito hankittiin ostopalveluina Kunnan henkilöstö Henkilökunnan kokonaismäärän kehitys toimialoittain (ilman työllistettyjä) Keskushallinto (2010: sis. Kj, Palkeet ja Elkeet) Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Koulutuslautakunta Virkistyslautakunta Ympäristö ja tekn.palv Yhteensä Palkkauskustannukset Henkilöstön palkkausmenot Vakinaisten kk-palkat 8 939, , , , ,8 Tunti- ja urakkapalkat 285,9 273,2 275,4 294,4 288,8 Työllisyyspalkat 322,4 325,5 292,4 250,7 290,8 Tilapäiset, sijaiset 561,0 611,7 610,8 548,6 737,5 Muut palkat ja palkkiot 193,0 148,1 125,2 99,9 103,8 Kokouspalkkot (henkilöstö) 23,4 22,6 21,1 18,6 20,5 Yhteensä , , , , ,2 Henkilösivukulut 2 906, , , , ,0 MENOT , , , , ,2 Työllistämistukitulot 174,2 179,6 141,0 120,9 115,7 Sv-korvaukset ym.tulot 152,8 121,7 121,3 77,4 118,6 NETTOMENOT , , , , ,9 Palkkausmenot /as 1 550, , , , ,5 Henkilöstökuluihin luetaan sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut, sekä eläkevakuutukset. Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös.

10 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Toiminnalliset riskit Kunnan henkilöstön osaamisen varmistamiseksi talousarvioon on vuosittain varattu merkittävä summa koulutukseen. Avoinna oleviin tehtäviin on saatu päteviä hakijoita mutta vaihtuvuus eräillä toimialoilla on edelleen suuri. Tietojärjestelmien toimivuudessa ei ole ollut ongelmia. Tietohallinnolla on suunnitelmat mahdollisten riskien varalta, kuinka järjestelmät palautetaan nopeasti toimintakuntoon. Rahoitusriskit Kunnan lainamäärä on suuri. Lainat on otettu kotimaisilta rahoituslaitoksilta, joten niihin ei kohdistu valuuttariskiä. Keskikorko oli vuoden vaihteessa 2,67 %. Kunnan lainoista puolet on sidottu kiinteään ja puolet vaihtuvaan korkoon. Lainasalkkua ei ole suojattu korkojohdannaisilla. Vahinkoriskit Kilpailutuksen jälkeen on vakuutusturva vuodesta 2009 alkaen otettu If vakuutusyhtiöstä. Vakuutussopimus sisältää lakisääteisen ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset, omaisuusvakuutukset ja toiminnan vakuutuksen. Omaisuusvakuutukset ovat täysturvavakuutuksia ja kunnan omavastuu vahinkotapausta kohden on euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutukset koskevat kunnan kaikkea toimintaa. Vastuuvakuutuksissa kunnan omavastuu kutakin vahinkotapausta kohden on euroa. Keskeytysvakuutukset koskivat keskeisiä peruspalvelutoimintoja ja niiden vakuutussummat perustuivat teknisen toimen määrittelemiin kohdekohtaisiin arvoihin. Kunta maksoi omaisuuden ja toiminnan vakuutusmaksuja vuonna 2009 yhteensä n euroa. Vakuutuskorvauksia saatiin reilut euroa. Merkittävä omaisuuteen kohdistunut vahinko oli Henkel Makroflex Oy:n tehtaalla kesällä sattunut kaasuvuoto, joka vahingoitti kunnan metsää ja taimikkoa. Yritys maksoi korvausta vahingoista n euroa Ympäristötekijät Kesällä 2010 toimintaansa lopettava Henkel Makroflex poltti vastoin ympäristömääräyksiä kemikaaleja Oitin tehtaalla. Ilmaan pääsi haitallisia kaasuja, jotka vahingoittivat laskeuma-alueen kasveja. Ihmisille päästöt eivät olleet vaarallisia. Yritys oli laiminlyönyt tiedottamisen mutta ei missään vaiheessa kiistänyt tapahtunutta. Henkel Makroflex vastasi vahingonkorvauksista, ja tapahtuneen vaikutuksia seurataan vielä kesällä Hausjärven pohjavesien riskienhallintahanke (HAPPI) käynnistyi keväällä 2010 ja se kestää vuoden 2012 loppuun. Hankkeessa jatketaan muun muassa Oitin liuottimilla pilaantuneen pohjaveden tutkimuksia ja laaditaan toimenpideohjelma pohjavesialueilla sijaitsevien riskien vähentämiseksi. Myös kunnan vanhojen kaatopaikkojen riskit on tarkoitus kartoittaa hankkeen puitteissa. Kokonaisbudjetiltaan noin puolen miljoonan euron suuruisen hankkeen rahoitus tulee 75-prosenttisesti Euroopan aluekehittämisrahastosta. Muita rahoittajatahoja ovat Hausjärven kunnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja Riihimäen Vesi. Vuonna 2009 alkanut, osin EU-rahoitteinen, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin kanssa yhteinen vesineuvontahanke päättyi vuodenvaihteessa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa kaikille avoin vesihuoltopäivä keväällä 2010.

11 9 2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä ja viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo kunnan toimintaa. Kunnanjohtajalla on kokonaisvalvontavastuu ja edelleen toimialajohtajilla on vastuu toiminnan riskien ja tietoriskien tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä ja hallitsemisesta. Myös tulosyksiköiden johtajat ja suuremmista toimintakokonaisuuksista vastaavat esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta henkilöriskien, omaisuuden vahinkoriskien ja tietoriskien tunnistamiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen osalta ei tilivuoden aikana ole tullut esiin merkittäviä korvausvelvollisuus- tai oikeudenkäyntiriskejä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteet on asetettu talousarviossa ja ne on laadittu hallintokuntien toimesta. Talousarvion tuloja menojako vastaa organisaatiorakennetta ja jokaiselle määrärahalle voidaan osoittaa siitä vastaava toimielin tai tilivelvollinen viranhaltija. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät kukin toimialallaan vuosittain laskujen hyväksyjät. Toiminnan ja talouden seuranta tapahtuu kunnanhallituksen tasolta kolmannesvuosittain. Raportit on saatettu myös kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimintojen tuloksellisuuden tavoitteiden asettaminen huomioi strategiset päämäärät, keskeiset menestystekijät, mittarit ja tavoitetasot: - taloudesta ja vetovoimasta - henkilöstöstä ja henkilöstön uudistumisesta - asiakkaasta ja kuntalaisesta sekä - palveluiden järjestämisestä ja tuotantotavoista. Tuloarvioiden ja määrärahojen käytön osalta on raportointia tehostettu, sillä kunnanhallitukselle on esitetty kuukausittain rahamääräiset toteutumat verotulokertymineen ja toteutumien perusteella on kuukausittain laadittu ennusteita koko tilivuoden tulevasta toteutumasta. Lisäksi kunnanvaltuusto on käsitellyt talousarvioon tehdyt perustellut muutokset vuoden 2010 aikana. Myös toimialat seuraavat talousarvion toteutumista raporteista kuukausittain. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä niiden johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet on esitetty kunkin toimialan kohdalla.

12 10 Riskienhallinnan järjestäminen Henkilöstökoulutuksella on pyritty varmistamaan osaamisen riittävyys ja pyritty vähentämään avainriskien syntymistä. Valmiussuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa. Riskienhallinnan järjestäminen ei ole perustunut kaikilta osin riittävän ajantasaisiin, kattaviin ja järjestelmällisiin menettelyihin. Riskienhallinnan tuloksiin liittyvän arvion mukaan strategiaan, talouteen, toimintaan, henkilöstöön ja vahinkoihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja hallinnassa onnistuttiin kuitenkin tilikaudella Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnanhallituksen tiedossa ei ole, että omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olisi toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai että olisi jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta Kunnan tiedossa ei ole sellaisia sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seuraamuksia, joista aiheutuisi taloudellista vahinkoa. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostivat yhteisen valvontajärjestelmän tilikaudella Toimivasta johdosta riippumattomat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja järjestivät ulkoisen valvonnan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastasi kunnanhallitus. Kunnalla ei ole erillistä sisäistä tarkastajaa, joten sisäinen tarkastus jakautuu esimiesten ja toimielinten sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja ohjaamiseen. Näiden toimien tarkoituksena on ollut varmistua lakien, asetusten, muiden määräysten, viranomaisohjeiden sekä kunnan toimintojen järjestämiseen liittyvien ohjeiden ja suunnitelmien noudattamisesta. Johtoryhmä valmisteli päivitetyn ohjeistuksen sisäisestä valvonnasta tulemaan voimaan vuonna Kunnanvaltuusto hyväksyi ohjeistuksen tammikuun 2010 ensimmäisessä kokouksessa. Lisäksi tietoturvaohjeistus päivitettiin vuoden 2010 aikana Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa Toimielin/Tulosalue Tilivelvollinen Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja ylin johto Kuntien yhteistoiminta Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Keskitetty henkilöstöhallinto Hallinnon sisäiset palvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Kansainvälinen toiminta Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja Ruoka- ja siivouspalv.päällikkö Hallintojohtaja

13 11 Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Hallintopalvelut Elinkeinojen kehittäminen Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Hallintopalvelut Sosiaalityö Esiopetus ja päivähoito Vammaispalvelut Vanhustenhuolto Terveyspalvelut Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Peruskoulut Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja museotoiminta Liikunta- ja nuorisotoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Tekninen lautakunta Hallintopalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Vesihuoltolaitos Tilapalvelut Talousjohtaja Talousjohtaja Talousjohtaja Kaavoitusinsinööri Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja/ Johtava sosiaallityöntekijä Päivähoidonohjaaja/ Päiväkotien johtajat Vastaava sosiaalityöntekijä/ Perusturvajohtaja Kotipalvelunohjaaja/ Osastonhoitaja/ Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Koulujen rehtorit/ Sivistystoimenjohtaja Lukion rehtori/ Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Liikuntasihteeri Kirjastotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori Tekninen johtaja Tekninen johtaja Rakennusmestari/Aluemestari LVI-teknikko Talonrakennusmestari Investointiosa Kiinteä omaisuus Arvopaperit Talonrakennus Kunnallistekniikka Vesi- ja viemärilaitos Irtain omaisuus Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Vastaavan käyttötalousalueen toimialapäällikkö Rahoitusosa Antolainat Talousarviolainat Korot ja muu rahoitus Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Talousjohtaja

14 12 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilinpäätös sisältää Hausjärven kunnan lisäksi taseyksikkönä käsitellyn Hausjärven vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen. Kokonaisuutena tilinpäätös on 2,4 milj.euroa ylijäämäinen. Vesihuoltolaitoksen tulos on euroa. Toimintatuotot ilman sisäisiä eriä olivat 5,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,8 %. Tuottoihin kirjataan vuodesta 2010 alkaen sivistystoimen kotikuntakorvaukset, jotka olivat päättyneellä tilikaudella n euroa. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat 41,2 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,6 % edellisestä vuodesta. Kuluissa on uusi erä, kotikuntakorvaukset, joka oli euroa. Toimintakate oli -35,9 milj.euroa ja se laski 5,5 %. Verot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 2,8 %. Toimintatuotoilla katettiin 12,8 % toimintakuluista. Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot 5 260, , , , ,4 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,4 Verotulot , , , , ,2 Valtionosuudet 8 667, , , , ,3 Korkotuotot 33,9 47,7 95,1 37,0 38,8 Muut rahoitustuotot 109,7 22,9 85,5 8,1 15,6 Korkokulut 498,3 685,0 806,2 739,3 573,2 Muut rahoituskulut 1,6 1,1 23,4 16,6 0,7 Vuosikate 704, , , , ,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 235, , , , ,3 Satunnaiset tuotot 1 041,7 Satunnaiset kulut 76,7 32,0 Tilikauden tulos -530,8 66,5 785, , ,0 Tilik. ylijäämä/alijäämä -530,8 66,5 785, , ,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut% 15,3 13,3 12,7 12,8 12,8 100 x Toimintatuoto/toimintakulut Vuosikate/Poistot, % 57,0 105,3 156,4 237,1 186,2 100 x (Vuosikate/Poistot) Vuosikate /asukas Asukasmäärä

15 13 Verotuloja kertyi 26,6 milj.euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,6 %. Veroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 niin, että tuloveroprosentti oli 20,0 %, kiinteistöveroprosentit olivat seuraavat: yleinen kiinteistövero 0,85 %, vakituiset asunnot 0,43 %, muut asunnot 0,85 %, yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % ja voimalaitokset 1,10 %. Valtionosuudet olivat 12,8 milj.euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 7,5 %. Vuosikate oli 2,9 milj.euroa eli 329 euroa/asukas. Vuosikate oli poistoista 186 % Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on kunnan tulorahoitus riittävä. Poistojen on silloin vastattava kunnan keskimääräistä investointitasoa. Laskelmat osoittavat, että kunnan tulorahoitus on riittänyt kattamaan toiminnan kustannukset. Vuosikate on myös riittänyt kattamaan suunnitelmapoistot mutta ei korvausinvestointeja. Vuosikate on alhaisempi kuin edellisenä tilikautena.

16 Toiminnan rahoitus ja rahoitusaseman muutokset RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 901, ,1 Satunnaiset erät 1 009,7-76,7 Tulorahoituksen korjauserät ,8 48,0 *TOIMINNAN RAHAVIRTA 2 750, ,4 Investointien rahavirta Investointimenot , ,7 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 300, ,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 002,3 266,9 *INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,5 Toiminnan ja investointien rahavirrat yht 314,1-633,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennys 14,6 14,6 *ANTOLAINOJEN MUUTOKSET 14,6 14,6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,0 *LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,4 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom.muutokset 68,0-12,3 Vaihto-omaisuuden muutos 3,0 0,9 Saamisten muutos 34,6 82,7 Korottomien velkojen muutos 284,6 95,5 *MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 390,2 166,8 Rahoituksen rahavirta , ,8 Rahavarojen muutos , ,7 Rahavarat , ,7 Rahavarat , ,9 Rahavarojen muutos , ,8

17 15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus %: 65,4 80,2 (100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus %: 35,6 46,5 (100 x Vuosikate) Investointimenot-rahoitusosuudet+antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate: 0,8 1,1 (vuosikate+korkokulut) (korkokulut+lainanlyhenn) Kassan riittävyys pv =365 x rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella Asukasmäärä Kunnan rahoitusasema heikkeni edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 314,1 t positiivinen. Tulorahoituksella pystyttiin kattamaan 65 % investoinneista. Pitkäaikaisten lainojen kanta laski 2,7 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 20,6 milj. euroa. Asukasta kohden lainoja oli euroa. Lainanhoitokyky laski edellisestä vuodesta. Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 0,8. Tunnusluvun tyydyttävä arvo on välillä 1-2. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 26 päivää.

18 )* &*'()')* '%(%% /+3%* (0*) )(0& (&) % 0(06+ +-!4!,+ &00(* &)() /+3 )(0&*' %(& 9,+ * '(& * ))('9+ 9+!+1 %% &(&& &*(') /0.11 *% 0)(%& % *)(% ,3 %* **(& )) '*0( "+13+1+,+%** )()%0 &))(% ,+&) 0'(*)' ')( ,+% )0 *(* ) '0)(& #479$0% '* &()0% )'0 &'(% #479$0% '* &()0% )'0 &'(%0 3+!, -./0.11*% &*%(&* &('" "#9#$ %& ' (%) )* 0('53 "$$53 *) &&(&' 0 0'()* !!+,1+!%% ()0 &*&( 6-!+ 3+!11!0 0& &(&& *(')6239 "$$53% & ))() )* &)%(') +,+ )(%0 ("+13+1+' 00 '0( )% &)(0&,+%* *(%* *(6+ 211* && )0( *(& 21!+ +3! 1! & )(') *'( "$$537'' %('' '*&(% 11!,1 +!!+,1+!%% ()0 %(* * %&* '*(&%* %' *0(0" !,!+10) *%(**% &(* ,!%' %*(%'*% (%& ,3 )% 0(0))* 0)(&..+,+% &%(&0*) *('* +!!,+( ,+0') *()0% %'(0,+&& (0%%) 0'*(!,+* ))'(''& &(' 1-1+'& *(0 0& %)(06-!+ 11 +' 0 &*'(*' ))) 0)*(& &00(* &)()5!&' '&'( )% '%() 1% ''(&* &0*(%% ) ))' 0)() )% 0(& 1* '*('&&* '0(&!! 233!,0 *% &%(*00 *% &%(*0 1& (*& ( % )&(*& 0&(*'!+,1+! 233!, )&'()%0 %(&! *(&0 *)& ''( -!+4 11+!1+) '0( ') '( -!+4 11+!1+% 00 %%(% 00* 0&0( -! 233!,0% &'() (%!! :;;789:;;< 8FFGCDHIGJK7GLMG ND OD8DDLP7QODMDRSKL7TU AVGSG 8FFGCD9WDDXR7 LYYDSG7T Z[\]^_`ab[c[d^a``a f51>4 *(4 %'(*?AWDDCJKL7HgDPGJ7RKDMOG8D8LMJ7HgDPD7 ND 8FFGCD9WDDXR7 LYYDSG7TUAVFj7k7RlG7HOLMG7HOGKT 6+1 %11;;; m )(% %%*('?hjlmdk 8FFGCD9AWDDXR7 LYYDSG7HBK7GOLlD7HWJM7GOLlD7HnRR7 OLlD7T 6+1 %11mUDKRSDK %%& )% 6+,+ %11;;; m()%0( AhJLMDK 8FFGCD9WDDXR7 LYYDSG7TUiKRSDKCFFMF ( =>*%(0)('?WJNGJ7RSKJY CLMSJ7j7 NOS9KDDCJKL7 ND CRR7 ldjydkddcjkl ,3( ;;; m0 &%( )'( ,3( mudkrsdk*)*(%( +( =>0*()%(

19 5. KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT (ilman sisäisiä eriä) TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut Korkotuotot Muut rahoituskulut 694 Muut rahoitustuotot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten var. muutos Pysyvien vastaavien hyödykkei- Tulorahoituksen korjauserät den luovutusvoitot '-Pysyvien vastaavien hyödykkei- Investoinnit den luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkei- Investoinnit den luovutustulot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulojen ja -menojen erotus Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos #VIITTAUS! 2009 KOKONAISTULOT ,9539 MILJ % 7 % #VIITTAUS! 10 % 2010 KOKONAISMENOT 51,3 MILJ. 9 % 11 % 26 % 54 % 80 % Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Investoinnit Rahoitus- ja muut tulot Toimintamenot Investoinnit Rahoitus- ja muut menot

20 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Hausjärven kunnan konsernirakenne Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty kpl Ei yhdistelty kpl Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 1 Osakkuusyhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt 1 Säätiöt 1 Yhdistykset 1 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 10 2 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kiinteistö Oy Ryttylän Kylätalo tytär Kiinteistö Oy Oitin Vanhatie tytär As Oy Pelikuja osakkuus Muut yhtiöt Hausjärven Talo Oy tytär RHL-Data Oy osakkuus Säätiöt Yhdistykset Kuntayhtymät Vammaissäätiö, ei yhdistellä Fannyn Tupa Ry, ei yhdistellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Hämeen päihdehuollon ky Eteva ky Hämeen Liitto ky As Oy Pelikuja (ei yhdistetä konsernitaseelle vähäisen merkityksen vuoksi) Vammaissäätiö otetaan konsernitilinpäätökseen v alkaen.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot