Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS

2 Hallituksen toimintakertomus 2010 Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöosakeyhtiötä. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteiskuntavastuullinen toiminta osana valtioyhteisöä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka ovat taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti tuotettuja ja hinnoiteltuja. Senaatti-kiinteistöjen asemaa liikelaitoksena on selvitetty valtiovarainministeriön hallinnonalakohtaisessa työryhmässä kertomusvuoden aikana. Työryhmän esitysten mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii uuden lain (1062/2010) mukaisena liikelaitoksena vuoden 2011 alusta lähtien. Lain mukaan valtion liikelaitos voi tulevaisuudessa toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa eli ns. in house-asemassa ja tuottaa siten palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla. Uuden liikelaitoslain nojalla Valtioneuvosto antoi asetuksen Senaatti-kiinteistöistä (1292/2010). Organisaatio ja henkilöstö Senaatti-kiinteistöjen strategiaa tarkistettiin kertomusvuoden aikana ja uuden strategian mukaiset organisaatiomuutokset toteutettiin vuoden 2011 alusta. Toimialojen lukumäärä pieneni viidestä neljään, tutkimuslaitokset yhdistettiin Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimialaan. Muut toimialat ovat Puolustus- ja turvallisuus, Toimistot ja Kehityskiinteistöt. Aluetoiminnan ohjauksen tehostamiseksi ja toimintaprosessien kehittämiseksi perustettiin erillinen Alue- ja prosessiyksikkö. Lisäksi Liiketoiminnan kehittäminen ja Tietohallintopalvelut yhdistettiin Strategia, kehittäminen ja tiedonhallintayksiköksi. Alueorganisaatio säilyi entisellään ja muodostuu Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Itä- Suomen ja Pohjois-Suomen alueyksiköistä. Senaatti-kiinteistöillä on toimipisteitä 13 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Senaatti-kiinteistöt on tilaajaorganisaatio, joka ostaa lähes kaikki suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitopalvelut ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Senaatti-kiinteistöt on julkinen hankintayksikkö, joka noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Henkilöstöä oli vuoden lopussa 266, vastaava luku oli vuoden 2009 lopussa 281. Henkilötyövuosien määrä vuonna 2010 oli 263,9 (267,4). Henkilöstöstä työskenteli Helsingissä 162 ja muualla Suomessa 104. Vakinaisessa työsuhteessa oli 96,6 % (92,2 %) henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49,8 vuotta (48,8). Henkilöstöstä naisia on 46,2 % ja miehiä 53,8 %. Korkeakoulututkinnon suorittaneita on 53,4 %. Henkilöstön osalta on laadittu erillinen henkilöstökertomus vuodelta Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilömäärien ja henkilötyövuosien kehitys vuosina Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta on tutkittu vuodesta 1997 alkaen. Vuoden 2010 tutkimuksessa vastausprosentti oli 80 % (vuosi 2009: 86 %). Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön näkemykset työtyytyväisyydestä ja organisaation toimivuudesta ovat edelleen merkittävästi positiivisempia Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos ,2 93, ,2 6, ,4 100,0 259,5 3, ,6 93,8 17 0,0 6, ,5 100,0 263,3 1, ,9 93,7 17 0,0 6, ,8 100,0 267,5 1, ,8 92, ,6 7, ,7 100,0 267,4 0, ,5 96,6 9-55,0 3, ,3 100,0 263,9-1,3 2 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS 2010

3 kuin vertailupohjana käytetyissä asiantuntijaorganisaatioissa. Vuoden 2010 toiminta Yliopistokiinteistöjen yhtiöittämishankkeen viimeisenä vaiheena siirrettiin Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta valtiovarainministeriön hallintaan 2/3 osaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeista yhteisarvoltaan 648,4 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan jäi 1/3 osa kunkin yhtiön osakkeista. Samassa yhteydessä siirrettiin valtiovarainministeriön hallintaan yliopistojen käytössä ollutta asuntovarallisuutta yhteensä 7,4 milj. euron arvosta. Siirrot toteutettiin niin, että kiinteistöyhtiöiden osakkeiden siirrosta 418,4 milj. euroa merkittiin muun oman pääoman vähennykseksi ja 230 milj. euroa vieraan pääoman vähennykseksi. Asuntovarallisuuden siirto merkittiin muun pääoman vähennykseksi. Tarkoituksena oli, että Senaatti-kiinteistöjen omavaraisuusaste säilyy näiden muutosten jälkeen entisellään noin 60 %:ssa. Omavaraisuusaste nousi vuoden aikana niin, että vuoden lopussa se oli 63,8 %. Muutos johtui pääosin siitä, että yliopistokiinteistöyhtiöt maksoivat kiinteistökauppavelkaansa nopeutetussa aikataulussa ja normaalien lainanlyhennysten lisäksi suoritettiin valtiolle ylimääräinen 90 milj. euron suuruinen lainanlyhennys. Senaatti-kiinteistöt maksoi lisäksi helmikuussa lähinnä yliopistokiinteistö- investointeihin kohdistuneita arvonlisäveron palautuksia noin 43 milj. euroa ja kesäkuussa voitontuloutusta valtiolle 100 milj. euroa. Vuoden aikana toteutettiin seuraavat kiinteistöjen hallinnansiirrot Senaatti-kiinteistöille: Rajavartiolaitoksen hallinnassa ollutta omaisuutta siirrettiin yhteensä 6,0 miljoonan euron arvosta, siirto merkittiin velkapääomaan, laina-aika on 15 vuotta ja korko 5 % Merenkulkulaitoksen hallinnassa ollutta omaisuutta siirrettiin yhteensä 2,5 miljoonan euron arvosta, siirto merkittiin velkapääomaan, laina-aika on 15 vuotta ja korko 5 %. Valtiovarainministeriön hallinnassa ollut 79 %:n osuus Suomalais-venäläisen koulun osakkeista siirrettiin siirtoarvoltaan yhteensä 1,8 milj. euroa, siirto merkittiin velkapääomaan, laina-aika 2 vuotta, korko 5 %. Valtiovarainministeriön ja Senaattikiinteistöjen välillä on laadittu hoitosopimus, jonka mukaan Senaatti-kiinteistöt hoitaa eräitä valtiovarainministeriön hallinnassa olevia kiinteistöjä valtiovarainministeriön lukuun. Vuoden lopussa hoitosopimuksen piirissä olivat seuraavat kohteet: RUK:n museo, Salpalinja, neljä luotsi- ja merivartioasemaa, kuusi aikaisemmin yliopistojen hallinnassa ollutta kiinteistöä sekä vuoden 2005 alusta alkaen hoidossa olleet Lontoossa, Roomassa, Pariisissa, Ateenassa ja kaksi Venetsiassa sijaitsevaa kulttuurikohdetta. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Valtion kiinteistöstrategiasta Kiinteistöstrategian on tarkoitus olla työväline valtion kiinteistövarallisuuden omistajaohjauksen yhdenmukaistamiseksi ja valtion omistajapolitiikan vahvistamiseksi nykyisestä. Kiinteistöstrategian päämääränä on valtion kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla nykyisissä ja myös muuttuvissa olosuhteissa. Strategian kaksi keskeistä kohtaa ovat kiinteistövarallisuuden luokittelu omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan, strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin sekä toisena kohtana kiinteistövarallisuuden keskittämisen jatkaminen niin, että omistukset saadaan mahdollisimman vähälukuisten valtion toimijoiden hallintaan. Keskittämisen myötä saavutetaan yhä enemmän mittakaavaetuja ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijarooli saa entistä enemmän painoarvoa. Helsingin Musiikkitalon rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Musiikkitalon harjannostajaisia vietettiin Pääurakkasopimuksessa sovitun aikataulun mukaan Musiikkitalo valmistuu huhtikuun lopussa Kiinteistöyhtiö arvioi tällä hetkellä Musiikkitalon kokonaiskustannusten nousevan noin 160 milj. euroon. Arvioitu ylitys on noin 20 milj. euroa, josta puolet kohdistuu rakennuskustannuksiin ja puolet suunnit- SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS

4 teluun ja muihin rakennuttajan kuluihin. Hankkeen laajuus on noin bm 2, joten neliöhinnaksi arvioidaan nyt noin /neliö. Musiikkitalon hallinnointi on järjestetty vuoden 2010 aikana niin, että käyttäjät (YLE, Helsingin kaupunki ja Sibelius-Akatemia) ovat perustaneet palveluyhtiön (Helsingin Musiikkitalo Oy), jonka toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita kiinteistöyhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaisia yhtiön tiloja. Uusi palveluyhtiö aloitti toimintansa virallisesti Palveluyhtiön muodostamisen yhteydessä kiinteistöyhtiö nimettiin uudelleen. Uusi nimi on Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13. Kiinteistöyhtiön osakkaina jatkavat muuttumattomilla osuuksilla Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Yleisradio. Senaatti-kiinteistöt osallistui kertomusvuonna Suomen Laatupalkinto-kilpailuun ja menestyi kilpailus-sa erinomaisesti. Senaatti-kiinteistöt oli yksi kuudesta laatupalkintofinalistista ja Senaatti-kiinteistöille myönnettiin Recognised for Excellence 5 star -tunnustus erinomaisuudesta. Eduskunnan asettamat tavoitteet Eduskunta on vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä vahvistanut Senaatti-kiinteistöille seuraavat tavoitteet ja päättänyt investoinneista ja lainoista seuraavaa (kursivoitu teksti on eduskunnan talousarvioesitykseen kirjattu tavoite, tavoitteen jälkeen on kerrottu kuinka tavoite on toteutunut kertomusvuoden aikana): 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöjä koskevan lain (1196/2003) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet: Senaatti-kiinteistöt varmistaa toimintansa kestävän ja elinkaarivastuullisen pohjan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ylläpitää asiakastyytyväisyyttä Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. tilankäytön tehostaminen, teknologian hyödyntäminen hajautuneessa tietotyössä tavoitteena esim. matkustamisen vähentäminen vaikuttaa hiilijalanjäljen pienenemiseen. Näitä asioita on lähemmin tarkasteltu valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden kohdalla sivulla 7. Toimialojen ja alueiden välisissä palvelusopimusneuvotteluissa määriteltiin budjettivuoden tulostavoitteet ja sovittiin siitä, että Sk:n strategian sekä toimialan liiketoiminnan mukaiset tavoitteet tulevat huomioiduiksi alueiden toimintasuunnitelmissa. Sisäilmakorjauksia on toteutettu ohjelman mukaisesti. Senaatti-kiinteistöt raportoi omasta yhteiskuntavastuullisesta toimintatavastaan vuosittain yhteiskuntavastuuraportilla. Senaatti-kiinteistöjen viimeinen raportti sai kunniamaininnan energia- ja materiaalitehokkuuden raportoinnista. Vuoden 2010 lopussa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hieman laskenut. 72 % asiakkaista kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena. Vastaava luku vuonna 2009 ilman yliopistoasiakkaita oli 74%. Toimialoista toimistojen kokonaistyytyväisyys on laskenut merkittävästi, aluetasolla merkitsevää laskua on tapahtunut Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Parhaat arvosanat yli 4 pistettä asteikolla 1-5 annettiin kiinteistöjen sijainnille, yhteyshenkilöiden tavoitettavuudelle ja asiantuntemukselle. Huonoimmat arvosanat tulivat sisäilman laadulle, kiinteistöjen teknisten järjestelmien hoidon tasolle ja tilojen joustamattomuudelle organisaation tarpeiden muuttuessa. Vuoteen 2009 verrattuna vastaajien määrä nousi huomattavasti 338:sta 421:een. kehittää ja ylläpitää tilakysymyksiin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia Toimistot-toimiala on vuoden 2010 aikana tehnyt noin 40 asiantuntijapalvelusopimusta, joissa on sovittu valtakunnallisten työympäristökonseptien kehittämisestä oikeustaloille, poliisitaloille ja ELY-keskusten asiakaspalvelulle, kohdekohtaisesta työympäristösuunnittelusta, tilanhauista, edelleenvuokrauksista ja strategisen toimitilajohtamisen asiantuntijatyöstä. Lisäksi on sovittu alueellistamiseen liittyvistä toimitilaratkaisujen toteuttamisesta (Fimea, Liikennevirasto, Trafi) Ministeriökampuksen kehittämistyö etenee ja valtiovarainministeriön huhtikuussa 2010 asettamaan ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmään on nimetty Senaatin edustaja 4 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS 2010

5 asiantuntijaksi. Tutkimuslaitosten neuvottelukunnan (TUNE) kokouksessa on pidetty esitys Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluista, tilankäytön tehokkuudesta ja energia-asioista. Senaatti-kiinteistöt on ollut keskeisesti mukana toimialan SHOK:in RYM Oy.n tutkimusohjelmien käynnistämisessä kevään aikana. Senaattikiinteistöt on veturiyrityksenä yhdessä työpaketissa RYM Oy:n ensimmäisessä tutkimusohjelmassa sekä osallistujana toisessa työpaketissa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on osapuolena RYM-tutkimusohjelmaan kytkeytyvässä yritysryhmähankkeessa, jota rahoittaa Tekes. Senaatti-kiinteistöt on panostanut asiantuntijapalveluiden kehittämiseen. Merkittävä panostus on ollut valtion tilahallintahankkeen ensimmäinen vaiheen toteuttaminen, jota on selvitetty sivulla 6. Tutkimuslaitoksille on tehty kaksi laajaa työympäristönkehitysprojektia (THL ja SYKE). SYKElle on lisäksi järjestetty suunnittelukilpailu, jossa tavoitteena on ollut energia- ja materiaalitehokas hyvä työympäristö, joka on investointina kustannustehokas ja käyttökustannuksiltaan edullinen. Myös Geologian tutkimuslaitokselle on käynnissä työympäristön kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin Kiinteistöomaisuuden myynti on toteutunut vuoden aikana ennakoitua paremmin. Omaisuutta myytiin vuoden aikana 95,4 milj. euron edestä, vastaava luku edellisenä vuonna oli 44,8 milj. euroa ilman yliopistokiinteistöjen myyntiä. Myyntivoittoja kertyi yhteensä 44,4 milj. euroa ja myyntitappioita 7,3 milj. euroa. Myytyjä kohteita oli 177 kpl. Suurimmat myydyt kohteet olivat Töölönlahden tontti Helsingissä (23,5 milj. euroa), Virastotalo Nervanderinkatu 13, Helsinki (8,5 milj. euroa), Poliisiopisto, Espoo (8,5 milj. euroa), osia Turun vankilasta (4,4 milj. euroa), AK-tontti Väinö Auerin katu 15 Helsinki perustettavan yhtiön lukuun YIT Rakennus Oy:lle (4,3 milj. euroa) ja maa-alueiden myynti Helsingin kaupungille Ilmalan ratapihalta (3,2 milj. euroa). huolehtii omalta osaltaan siitä, että yliopistojen käytössä olevien kiinteistöjen siirto toteutuu suunnitelmien mukaisesti sekä Yliopistokiinteistöyhtiöt ovat aloitta neet toimintansa ja omaisuuden siirrot ovat tapahtuneet suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöjen siirtoon liittyvät kaavamuutosvalmistelut ja lohkomistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Taustatietoja ja muuta tukea kiinteistöjen ylläpidossa ja hankeasioissa on annettu yhtiöiden pyynnöstä. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy maksoi tammikuussa kiinteistökaupasta syntyneen velan kokonaan pois, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy maksoi velkansa jo vuoden 2009 puolella. Myös Suomen Yliopistokiinteistöt Oy lyhensi toukokuussa velkaansa etuajassa yhteensä 138,2 milj. eurolla ja joulukuun alussa 150 milj. eurolla. Senaatilla oli vuoden lopussa edelleen kauppahintasaatavaa ao. yhtiöltä noin 148 milj. euroa. osallistuu muihin valtion kiinteistöomistuksen rakenteita koskeviin selvityksiin ja varmistaa omalta osaltaan valtion keskitetyllä kiinteistöomistuksella saavutettujen mittakaava- ja yhteistoimintaetujen säilymisen tulevaisuudessa. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen puheenjohtaja oli mukana valtion kiinteistöstrategian päivitystä ohjaavassa työryhmässä, työryhmä jätti ehdotuksensa ja valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Valtion kiinteistöstrategiasta Senaatti-kiinteistöt on myös osallistunut liikelaitoslain uudistustyöhön ja uuden Senaatti asetuksen valmisteluun. Uusi liikelaitoslaki hyväksyttiin , ja se tulee voimaan Asetus Senaatti-kiinteistöistä hyväksyttiin joulukuussa Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtion pysyvien toimintamenosäästöjen ja muiden vuoden 2010 erillisten toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta. Tämä periaatepäätös sisältää mm. seuraavat kannanotot: Ministeriöiden, virastojen ja laitosten tilankäytön tehokkuutta ryhdytään seuraamaan valtion omistamissa kiinteistöissä ja muilta omistajilta vuokratuissa tiloissa. Valtiovarainministeriö antaa ohjeistuksen yhdenmukaisista käytännöistä ja seurattavista mittareista huomioiden myös erityistilat. Ministeriöt, virastot ja laitokset sekä Senaatti-kiinteistöt sopivat vuoden 2010 aikana toimenpiteistä kaikkien tilatietojen siirtämiseksi Senaatti-kiinteistöjen olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja tarvitsemiensa raportointipalvelujen käyttöönotosta. Valtio osallistuu keskitetysti alkuvaiheen tietojen siirtokustannuksiin. Senaatti-kiinteistöt vastaa järjestelmään vietyjen tietojen ylläpidosta ja tietovaraston hallinnasta. Tämän periaatepäätöksen pohjalta käynnistettiin valtiovarainministeriön kanssa yhteistyössä projekti, jonka ta- SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS

6 voitteena on ottaa haltuun valtiohallinnon tilahallinnan kannalta oleellinen tieto yhteiseen Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaan järjestelmään, ylläpitää tätä tietopohjaa sekä tuotteistaa strategista toimitila- ja työympäristöjohtamista tukevat asiantuntijapalvelut. Valtion näkökulmasta tavoite on tehostaa hallinnon kokonaistilankäyttöä sekä pienentää energiankulutusta ja toiminnan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. VM:n hallinnonala toimi projektissa pilottina, jonka perusteella tarkennettiin projektin aikataulua ja tehtäviä. Projekti on jaettu seuraaviin vaiheisiin: 1. Sopimustietojen haltuunotto ja karkea tilatehokkuusselvitys 2. Tilojen käytön ja tilakustannustenhallinnan palvelun käyttöönotto 3. Palvelusopimusmallien päivittäminen ja palveluiden hinnoittelu 4. Strategisen toimitila- ja työympäristöjohtamisen asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen Lähes kaikkien hallinnonalojen osalta vaiheen 1 toimenpiteet saatiin suoritettua vuoden loppuun mennessä ja tietoja tarkistetaan parasta aikaa. Loppuvuodesta 2010 saatiin tehtyä ensimmäinen versio Hallinnon tilahallinnan tietopalvelun puitesopimusmallista ja liittymissopimusmallista liitteineen. Tällä hetkellä viimeistellään sopimuksesta allekirjoitettavaa versiota ja tavoite on, että kaikki ministeriöt allekirjoittaisivat samanlaisen puitesopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja tähän ministeriön allekirjoittamaan puitesopimukseen sitten kyseisen hallinnonalan virastot tekisivät liittymissopimuksen, jonka jälkeen alkaa HTH-projektin vaihe 2 eli tietopalvelun käyttöönottoprojektit. 2. Investoinnit Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2010 enintään 310 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 210 milj. euroa. Investoinnit kohdistuvat elvytyspainotteisiin peruskorjausinvestointeihin, jotka ovat nykyisen rakennuskannan arvoa säilyttäviä ja sen toimintakelpoisuutta parantavia. Lisäksi investoinneissa varaudutaan tilahallinnon tietojärjestelmän käytön laajentamisesta valtion kaikille hallinnonaloille aiheutuviin kustannuksiin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja. Senaatti-kiinteistöt saa antaa lainaa samaan liikelaitoskonserniin kuuluvalle osakeyhtiömuotoiselle tytäryhtiölle tai osakkuusyhtiölle enintään 50 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista sekä riittävää vakuutta vastaan osakkuusyhtiöidensä lainoista yhteensä enintään 35 milj. euron arvosta. Vuoden 2010 alkuperäinen investointikehys oli 270 milj. euroa. Vuoden 2010 lisätalousarviossa eduskunta nosti Senaatti-kiinteistöjen investointikehystä 40 milj. eurolla 310 milj. euroon, samalla Senaatti-kiinteistöjen lainanottovaltuutta pienennettiin 100 milj. eurolla johtuen siitä, että Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on maksanut kokonaan yhtiön vastattavaksi tulleen kauppahinnan 248,4 milj. euroa alkuperäisestä aikataulusta poiketen jo Investointeihin käytettiin vuoden aikana 255 milj. euroa (326,4). Sitoumuksia tehtiin samana aikana yhteensä 120,7 milj. euron edestä (57,5 % sitoumuskehyksestä 210 milj. euroa). Merkittäviä toteutusvaiheessa olevia rakennushankkeita olivat Valtion luola Helsinki, Helsingin poliisitalon peruskorjaus ja yhtiömuodossa toteutettavat Koy Helsingin Musiikkitalo, Koy Hämeenlinnan poliisitalo ja Museoviraston toimitalohanke peruskorjattavaan Koy Helsingin Kulttuuritaloon. Merkittäviä valmistuneita hankkeita olivat entisen Helsingin oikeustalon peruskorjaus Helsingin poliisilaitoksen käyttöön, Kuopion vankilan lisärakennus, Viikin väestönsuoja ja Linnankasarmi Hämeenlinnassa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on oikeuttanut Senaatti-kiinteistöt myöntämään tytär- ja osakkuusyhtiöille vuoden aikana lainaa enintään 37 milj. euroa seuraavasti: Koy Ratamestarinkatu 9 enintään 2 milj. euroa, Koy Hämeenlinnan Poliisitalo enintään 4 milj. euroa, Koy Helsingin Kulttuuritalo enintään 13,5 milj. euroa ja Koy Helsingin Musiikkitalo 17,5 milj. euroa. Takauksia myönnettiin tytäryhtiöille vuoden aikana yhteensä 32,7 milj. euron edestä seuraavasti: Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 9 (7,1 milj. euroa), Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Poliisitalo (17,6 milj. euroa) ja Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo (8,0 milj, euroa). 3. Lainanotto Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2010 aikana tehtäviä investointisitoumuksia varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 230 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt ei ole ottanut vuoden aikana uutta lainaa. Valtiovarainministeriön asettamat tavoitteet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan annettua tänään puoltavan lau- 6 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS 2010

7 sunnon valtiovarainministeriö on valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 8 :n 2 momentin nojalla päättänyt edellä esitettyjen eduskunnan asettamien tavoitteiden lisäksi seuraavaa (kursivoitu teksti on valtiovarainministeriön asettama tavoite, tavoitteen jälkeen on kerrottu kuinka tavoite on toteutunut kertomusvuoden aikana): 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt 1) osallistuu ympäristöasioissa valtionneuvoston periaatepäätöksen toteutukseen tekemällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa energiakulutuksen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen mukaisen toimintamallin aikaan saamiseksi Oopperatalon talotekniikan peruskorjauksesta tehtiin investointipäätös (pvm ) ja suoritettavat korjaukset mahdollistavat energiankulutuksen merkittävän alenemisen. Valtion taidemuseon kanssa on yhdessä etsitty keinoja vähentää sähkönkulutusta Ateneumissa ja Kiasmassa ja vuonna 2010 kulutus oli molemmissa tavoitteen mukainen. Valtioneuvoston kanslian kanssa on käynnistetty kevään 2010 aikana energiaselvityksen laatiminen koskien Valtioneuvoston linnaa ja myöhemmin mahdollisesti valtion juhlahuoneistoja. Senaatti-kiinteistöt on osallistunut Sitran, Tekesin ja ympäristöministeriön ERA-17 kansallisen toimenpideohjelman valmisteluryhmään, RYM Oy:n tutkimusohjelmien valmisteluun sekä Synergia-talon suunnitteluun. Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikaksi suunniteltava rakennus sisältää toimitilat noin 625 henkilölle sekä laboratoriotiloja. Uudisrakennuksen brutto-ala on n bhm 2, josta noin 80 % on toimitilaa ja noin 20 % laboratoriotilaa. Synergiatalosta on tarkoitus muodostua energia- ja ekotehokkaan, ekologisesti kestävän, hyvää työympäristöä muodostavan sekä kustannustehokkaan ja kokonaistaloudellisen toimitilarakentamisen esimerkkikohde. Kohteesta on järjestetty suunnittelukilpailu, jonka tulokset julkistettiin Ympäristöasioissa on tutkimuslaitostoimialalla tehty yhteistyötä asiakkaiden kanssa mm. tukemalla Green office -toimintaa. VTT:n kanssa pidettiin ympäristöseminaari Lisäksi on oltu mukaan valmistelemassa uutta (YM, RAKLI, alan toimijat) Toimitilojen energiatehokkuussopimusta ja sen toimenpideohjelmaa (TETS). SYKE-hankkeeseen on liittynyt TE- KES kehitysprojekti, jossa kehitetään valtiolle ns. Green Lease -vuokrasopimusmalli (vihreä vuokrasopimus) 2) lisää valmiuksiaan toimia asiakkaiden tilankäytön ja -hallinnan asiantuntijana, kehittämällä ratkaisuja joilla tuetaan valtion tilankäytön tehostamispyrkimyksiä ja asiakkaiden toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, esimerkkeinä koko valtiohallinnon kattavan tilanhallinta- ja sopimusjärjestelmien kehittäminen. Asiakkaiden työympäristön toimivuutta parantavia ja tilaongelmien ratkaisemiseen tähtääviä workplace-hankkeita on toteutettu vuoden 2010 aikana mm. TEM:ssä, VM:ssä, STM:ssä, OM:ssä ja Jyväskylän erityiskouluissa. Ministeriökohteissa työympäristön kehittämispalveluilla ohjataan ministeriöiden keskittymistä ns. valtioneuvostokampukselle yhteen tai kahteen toimipaikkaan. Uusien työympäristöjen ja työnteon muotojen tutkimiseen ja kehittämiseen saatiin rahoitusta RYM tutkimusohjelman kautta sekä suoraan Tekesistä. Käyttäjäpalveluiden osalta valtioneuvoston kanslian kanssa on laadittu sopimus turvallisuuspalveluiden tuottamisesta ja tuottaminen alkoi 1/2011. Tutkimuslaitoksille on tehty kaksi laajaa työympäristönkehitysprojektia (THL ja SYKE). SYKElle on lisäksi järjestetty suunnittelukilpailu, jossa tavoitteena on ollut energia- ja materiaalitehokas hyvä työympäristö, joka on investointina kustannustehokas ja käyttökustannuksilta edullinen. Myös GL:lle on käynnissä asiantuntijapalvelua. Ministeriöt ja kulttuuri -toimiala ja Keski-Suomen alue ovat jatkaneet Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun yhdistämiseen liittyviä toimenpiteitä OKM:n valmistelupäätöksen ja Opetushallituksen kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 3) panostaa valtion kiinteistöstrategian sekä liikelaitosuudistuksen kautta tulevien muutosten tehokkaaseen toteuttamiseen. Toimistot-toimialalla asiakkaiden tilantarvetta on lisääntyvässä määrin tyydytetty ensisijaisesti olemassa olevia tiloja vuokraamalla muilta vuokranantajilta, kun valtiolla ei ole ollut omia sopivia tiloja tarjolla. Valtion uuden kiinteistöstrategian yksi keskeinen kohta on kiinteistövarallisuuden luokittelu omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan, strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Senaattikiinteistöissä on salkutuksen yhteydessä muodostettu näkemys omien toimitilojen jakautumisesta strategisiin ja eistrategisiin kiinteistöihin. uudistus (uusi liikelaitoslaki ) ei aiheuta operatiiviseen toimintaan oleellisia muutoksia. CREM-toiminta lisää toimitilajohtamisen painoa toi- SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS

8 minnassa, erityisesti asiantuntijapalveluissa. Valtiovarainministeriön toimeksiannosta on käynnistetty valtion tilahallintaprojekti, projektia selvitetty tarkemmin kohdassa 2 Eduskunnan asettamat tavoitteet, sivulla 6. Senaatti-kiinteistöjen strategiaa on päivitetty vastaamaan edellä esitettyjä muutoksia, myös organisaatioon on tehty vuoden alusta muutoksia tavoitteena aluetoiminnan ja operatiivisten prosessien tiivistäminen. Senaatti-kiinteistöt kokosi syksyn aikana työpaketin RYM Oy:n ensimmäiseen tutkimusohjelmaan tavoitteena uudistaa investointien valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä toimintatapoja. Uuden liikelaitoslain mukaan valtion liikelaitos voi tulevaisuudessa toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa eli ns. in house -asemassa ja tuottaa siten palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla. Vuoden 2010 aikana asiakkaat on ryhmitelty niin, että vuonna 2011 voidaan kuukausittain raportoida hallitukselle näiden sidosryhmäasemassa olevien asiakkaiden osuutta koko asiakaskunnasta. 4) ottaa huomioon valtion toimet asunto- ja tonttitarjonnan edistämiseksi valtion kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Valtion kiinteistöstrategiaesityksen mukaan asuntotuotantoon soveltuva ja valtion tarpeista vapautunut maaomaisuus luovutettaisiin vapaaehtoisin menettelyin ensisijaisesti kunnille. Luovutuslain mukaan luovutus tapahtuu pääsääntöisesti käyvällä hinnalla niin, että laitonta valtionapua ei luovuttamiseen saa sisältyä. Tärkeää on myös kuntien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Senaatti-kiinteistöt toimii linjausten mukaisesti. 5) turvaa Keski-Pasilan kehittämishankkeessa Pasilan asema- ja rautatietoiminnot yhteistyössä Liikenneviraston kanssa pyrkien rakentamisesta aikanaan aiheutuvien rajoitusten ja häiriöiden minimointiin valtion kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla Senaatti-kiinteistöt on jatkanut tiivistä yhteistyötään Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin kanssa Keski-Pasilan uuden kaupunginosan suunnittelussa. Keski-Pasilasta ja Pasilan aseman lähialueesta kehittyy nykyisten suunnitelmien perusteella yksi Helsingin joukkoliikenteen vilkkaimmista solmukohdista. Meneillään olevan yhteisen suunnittelutyön avulla pyritään siihen, että alueen joukkoliikenne palvelee uuden kaupunginosan ja Pasilan lisäksi koko Helsingin seutua parhaalla mahdollisella tavalla, myös rakentamisen aikana. Suunnitelmien mukaan Pasilan aseman ympäristöön sijoittuva keskustakorttelin kansainvälinen suunnittelu- ja toteutuskilpailu käynnistetään vaihteessa. Tavoitteena on, että keskustakorttelin asemakaava valmistuisi vuonna 2015, jolloin myös korttelin rakentaminen lähtisi käyntiin. 6) osallistuu valtion keskitetyn sähköenergian hankinnan toteuttamiseen osana valtiohallinnon hankintatoimen kehittämistä. Senaatti-kiinteistöt on toiminut yhteistyöryhmän jäsenenä Hanselin toteuttamassa valtion yhteisen sähkönhankintatoimittajan kilpailuttamisessa sekä siirtänyt loppuvuodesta sähkönhankintansa osaksi yhteistä puitejärjestelyä. Senaatti-kiinteistöjen tekemät sähkön hintasuojaukset siirrettiin osaksi valtion salkkua. 7) osallistuu yliopistouudistuksen läpiviennin loppuunsaattamiseen sekä Yliopistouudistuksen loppuunsaattamista on käsitelty jo edellä eduskunnan asettamien tulostavoitteiden kohdalla sivulla 5. 8) kehittää tiloihin liittyviä asiantuntijapalveluja tukemaan valtionhallinnon rakenteellisia muutoksia erityisesti niillä paikkakunnilla, joille valtion toiminnot tulevaisuudessa keskittyvät Myös asiantuntijapalveluiden kehittämistä on käsitelty jo eduskunnan asettamien tavoitteiden kohdalla sivuilla Tulostavoite, tuloutus ja investoinnit Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 81 milj. euroa vuodelle Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 262 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2009 voiton tuloutuksena. Vuoden 2010 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 176 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 80 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 6 milj. euroa. Yliopistojen kiinteistöyhtiöille siirtyvä kiinteistövarallisuus perustuu osittain Senaatti-kiinteistöjen aiempina vuosina tekemiin investointeihin. Senaatti-kiinteistöt on saanut vähentää näihin investointeihin liittyvät arvonlisäveromenot. Omaisuuden siirtyessä valtion liikelaitokselta osakeyhtiölle ainakin osa näistä vähennyksistä on lain mukaan palautettava valtiolle. Lähtökohtana on, että Senaatti-kiinteistöt maksaa palautukset. Palautus- 8 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS 2010

Senaatti-kiinteistöt TARJOAMME AVAIMET TOIMIVIIN RATKAISUIHIN.

Senaatti-kiinteistöt TARJOAMME AVAIMET TOIMIVIIN RATKAISUIHIN. TALOUDELLINEN VUOSIKATSAUS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Senaatti-kiinteistöt TARJOAMME AVAIMET TOIMIVIIN RATKAISUIHIN. TOIMIVAT TILAT JA PALVELUT. VALMIS RATKAISU YHDESTÄ OSOITTEESTA. - Tuotamme

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

2 TOIMINTAVUOSI 2010

2 TOIMINTAVUOSI 2010 2 TOIMINTAVUOSI 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010................................... 4 Arvot, keskeiset tunnusluvut............................................. 6 Perustehtävä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Avainluvut 4 Toimintaympäristö 6 Toiminnan vaikutukset 9 Strategia 12 Yhteiskuntavastuustrategia 15 Liiketoimintamalli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011 Puolivuotiskatsaus 1.1. 6.211 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti panostettiin asiantuntijapalveluiden kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtiovarainministeriön asettama selvitystehtävä Pekka Pajakkala Tarja Tuomainen 31.5.2002 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 VALTION TOIMITILAHALLINNAN

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja veimme läpi sovitut toimenpiteet. Investoinnit

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2007 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernituloslaskelma, IFRS... 14 Konsernitase, IFRS... 15 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 16 Konsernin oman pääoman laskelma, IFRS... 17

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012 Puolivuotiskatsaus 6.212 Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19-20 Konsernin tuloslaskelman liitteet 21-23

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2014

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2014 1 (72) FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2014 2 (72) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Hallituksen toimintakertomus... 3 1.1.1 Taloudellinen tulos... 3 1.1.2 Investoinnit...

Lisätiedot

SATO auttaa asumisen alkuun. Monipuolisesta asuntotarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kodin valintaan.

SATO auttaa asumisen alkuun. Monipuolisesta asuntotarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kodin valintaan. Vuosikertomus 2006 Sisällys Palvelulupaus Koti kuten haluat...4 SATO lyhyesti...5 SATOn vuosi 2006...6 Visio ja strategia...8 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Toimintaympäristön kuvaus...12 Asuntosijoitus...

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot