Palvelusuunnitelma: asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan suomen kielellä tai asiakkaan äidinkielellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusuunnitelma: asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan suomen kielellä tai asiakkaan äidinkielellä"

Transkriptio

1 1 Palvelusetelillä tuotettavat kotihoitopalvelut liite A. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Palvelun tuottaja tuottaa asiakkaille kotipalveluja jatkuvasti ja säännöllisesti. Palvelusete lillä turvataan uusien kotipalvelun asiakkaiden palvelun järjestäminen kaupungin omien palveluiden vaihtoehtona. Asiakasvalinnoissa ja palvelutarpeen arvioinnissa sekä seurannassa käytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaa sekä jatkossa toimintakyvyn arviointimittarina Rava -indeksiä. 1. Tavoite Tavoitteena on, että hoitoa ja palvelua tarvitsevat henkilöt pystyvät asumaan mahdolli simman pitkään kotona ja että palvelusetelin avulla nopeutetaan sekä tuetaan sairaalasta kotiutumista ja lisätään muutoinkin turvallisuutta. Palvelun tavoitteena asiakkaan kannalta on: ylläpitää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä antaa asiakkaalle palveluluokituksen perusteella tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa auttaa selviytymään arjessa lisätä elämänlaatua ohjata asiakasta suhtautumaan ympäristöasioihin myönteisesti: lajitteluun, kierrätyk seen sekä veden ja energian tarkoituksenmukaiseen käyttöön 2. Sisältömäärittely kotihoitopalvelulle Palvelusuunnitelma: asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan suomen kielellä tai asiakkaan äidinkielellä Kotihoito 1. Tuettu kotihoito. Palveluseteli 1-2 kpl viikossa. Asiakas on melko omatoiminen, muisti toimii, liikkuminen ulkona voi olla rajoittunutta, henkisen tuen tarve ei ole suuri ja henkilökohtainen hoito ei ole kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta riippuvaista. Hoitotyössä voi olla mukana omainen, ystävä tai vapaaehtoinen. Asiakas voi olla päiväkeskustoimintojen piirissä ja käyttää tukipalveluja. käynti 1-2 kertaa viikossa (1 2 t /viikossa)

2 2 henkinen tukeminen ja kannustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, ylläpitosiivous neuvonta ja ohjaus, esimerkiksi tukipalveluiden toimintaan ja asiointiin perushoidolliset toimenpiteet lääkkeiden annostelu Kotihoito 2. Valvottu kotihoito Palveluseteli 3-6 kpl viikossa. Asiakas tarvitsee kotona selviytymisen tueksi välttämättömästi kotipalvelua ja /tai kotisairaanhoitoa. Asiakkaan toimintakyky on rajoittunut ja hän ei selviydy vuorokautta pidem pään yksinään. Lievää muistamattomuutta voi esiintyä. Terveyskeskuksen vuorohoito, päiväkeskus tai tukipalvelut voivat olla kotihoidon tukena. kotihoidon käynti 3 6 kertaa viikossa ( 3-6 h viikossa ) pukeutumisessa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, ylläpitosiivous lääkkeiden annostelu ja käytön seuranta, vanhojen lääkkeiden palautus lääkekeskukseen tarvittavat perussairaanhoidolliset toimenpiteet, ruiskujen ja neulojen esikäsittely ohjeiden mukaan hävitystä varten syömisen ja juomisen seuranta sekä aamu- ja iltapalan varmistus ohjaus lajitteluun ja kierrätykseen Kotihoito 3. Tehostettu kotihoito Palveluseteli kpl viikossa. Asiakkaan avuntarve on suuri. Sairautena voi olla dementia, aivohalvaus tai vaikea liikuntarajoite. Asiakas on mahdollisesti liikuntakyvytön, pyörätuolissa tai vaikeasti sairas. Asia kas ei selviydy päivittäisistä toiminnoistaan ilman toisen henkilön apua. Turva-, ateria-, päiväsairaala- ja päiväkeskuspalvelut ovat tukemassa kotihoitoa. käynti useita kertoja vuorokaudessa (10 20 h /viikossa ) pukeutumisessa, riisuuntumisessa avustaminen ruokailussa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, kuivittaminen ylläpitosiivous lajittelu ja kierrätys kotihoidon ja kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti pyykinpesusta huolehtiminen, otetaan huomioon veden ja energiansäästö

3 3 3. Toiminnan mitoitus Toiminnan mitoitus asiakastarpeen mukaan. Toiminta tulee järjestää asiakkaiden tarpeista lähtevillä työvuorojärjestelyillä. 4. Palvelusetelin arvo ja maksut Palvelusetelin arvo on enintään (20) euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyä tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettu na 60:lla. Asiakkaalle alin palvelusetelin arvo on vähintään viisi (5) euroa tunnilta. Kotita louden koko ja tulot vaikuttavat palvelusetelin arvoon seuraavasti: Kotitalouden Tulorajat Vähennyskoko, henkilöä euroa/kk prosentti Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 270 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kaupunki maksaa palvelun tuottamismaksun palveluntuottajalle asiakkaalle myönnettyjä palveluseteleitä vastaan. Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palvelun hin nan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Jos asiakas haluaa valita tuottajan, joka antaa laadukasta palvelua muita tuottajia korkeammalla hinnalla, asiakas maksaa lisäkustan nuksen itse. Jos asiakas täydentää palvelusetelillä annettavia palveluja hankkimalla lisäpalveluja yksityiseltä tuottajalta, maksaa asiakas itse lisäpalvelujen hinnan kokonaan tuottajalle. 5. Henkilöstö Palvelun tuottajan henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat vähintään lähihoitaja tai vastaava 6.Lait ja viranomaismääräykset Katso Liite D. Yleiset vaatimukset

4 4

5 5 Palvelusetelillä tuotettavat kotihoitopalvelut liite B. Tilapäinen kotihoitopalvelu Palvelun tuottaja tuottaa asiakkaille kotipalveluja kotiutustilanteissa tai muutoin tilapäi ses ti: epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille. Palvelun tarve voi johtua hal vauk sen tai leikkauksen jälkeisestä toimintakyvyn vajavuudesta sekä sairauden vuoksi jat kuvan seurannan tarpeesta. Palvelusetelillä turvataan uusien kotipalvelun asiakkaiden palvelun järjestäminen tilanteissa, jolloin palveluntarve on ennustettu lyhytkestoiseksi, korkeintaan kuukauden ajaksi. Lisäksi palveluja järjestetään henkilöille, joiden toimintaky vyssä on tapahtunut oleellinen muutos ja palvelutarve on tilapäisesti lähes ympärivuoro kautista. Asiakasvalinnoissa ja palvelutarpeen arvioinnissa sekä seurannassa käytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaa sekä jatkossa toimintakyvyn arviointimittarina Rava- indeksiä. 1. Tavoite Tavoitteena on, että hoitoa ja palvelua tarvitsevat henkilöt pystyvät asumaan mahdolli simman pitkään kotona ja että palvelusetelin avulla nopeutetaan sekä tuetaan sairaalasta kotiutumista ja lisätään muutoinkin turvallisuutta. Palvelun tavoitteena asiakkaan kannalta on: ylläpitää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä antaa asiakkaalle palveluluokituksen perusteella tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa auttaa selviytymään arjessa lisätä elämänlaatua ohjata asiakasta suhtautumaan ympäristöasioihin myönteisesti: lajitteluun, kierrätyk seen sekä veden ja energian tarkoituksenmukaiseen käyttöön 2. Sisältömäärittely kotihoitopalvelulle Palvelusuunnitelma: asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan suomen kielellä tai asiakkaan äidinkielellä Kotihoito 1. Tuettu kotihoito. Palveluseteli 2 kpl viikossa tulot alle 600 /kk Palveluseteli 1 kpl viikossa tulot yli 600 /kk Asiakas on melko omatoiminen, muisti toimii, liikkuminen ulkona voi olla rajoittunutta, henkisen tuen tarve ei ole suuri ja henkilökohtainen hoito ei ole kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta riippuvaista. Hoitotyössä voi olla mukana omainen, ystävä tai vapaaehtoinen.

6 6 Asiakas voi olla päiväkeskustoimintojen piirissä ja käyttää tukipalveluja. käynti 1-2 kertaa viikossa (1 2 t /viikossa) henkinen tukeminen ja kannustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, ylläpitosiivous neuvonta ja ohjaus, esimerkiksi tukipalveluiden toimintaan ja asiointiin perushoidolliset toimenpiteet lääkkeiden annostelu Kotihoito 2. Valvottu kotihoito Palveluseteli 5-6 kpl viikossa tulot alle 600 / kk Palveluseteli 3-4 kpl viikossa tulot yli 600 / kk Asiakas tarvitsee kotona selviytymisen tueksi välttämättömästi kotipalvelua ja /tai kotisairaanhoitoa. Asiakkaan toimintakyky on rajoittunut ja hän ei selviydy vuorokautta pidem pään yksinään. Lievää muistamattomuutta voi esiintyä. Terveyskeskuksen vuorohoito, päiväkeskus tai tukipalvelut voivat olla kotihoidon tukena. kotihoidon käynti 3 6 kertaa viikossa ( 3-6 h viikossa ) pukeutumisessa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, ylläpitosiivous lääkkeiden annostelu ja käytön seuranta, vanhojen lääkkeiden palautus lääkekeskukseen tarvittavat perussairaanhoidolliset toimenpiteet, ruiskujen ja neulojen esikäsittely ohjeiden mukaan hävitystä varten syömisen ja juomisen seuranta sekä aamu- ja iltapalan varmistus ohjaus lajitteluun ja kierrätykseen Kotihoito 3. Tehostettu kotihoito Palveluseteli 10 kpl viikossa tulot yli 1200 / kk Palveluseteli kpl viikossa tulot / kk Palveluseteli kpl viikossa tulot alle 600 kk Asiakkaan avuntarve on suuri. Sairautena voi olla dementia, aivohalvaus tai vaikea liikuntarajoite. Asiakas on mahdollisesti liikuntakyvytön, pyörätuolissa tai vaikeasti sairas. Asia kas ei selviydy päivittäisistä toiminnoistaan ilman toisen henkilön apua. Turva-, ateria-, päiväsairaala- ja päiväkeskuspalvelut ovat tukemassa kotihoitoa. käynti useita kertoja vuorokaudessa (10 20 h /viikossa )

7 7 pukeutumisessa, riisuuntumisessa avustaminen ruokailussa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, kuivittaminen ylläpitosiivous lajittelu ja kierrätys kotihoidon ja kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti pyykinpesusta huolehtiminen, huomioidaan veden ja energiansäästö 3. Toiminnan mitoitus Toiminnan mitoitus asiakastarpeen mukaan. Toiminta tulee järjestää asiakkaiden tarpeista lähtevillä työvuorojärjestelyillä. 4. Palvelusetelin arvo ja maksut Palvelusetelin arvo on viisitoista (15) euroa. Kaupunki maksaa palvelun tuottamismaksun palveluntuottajalle asiakkaalle myönnettyjä palveluseteleitä vastaan. Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Jos asiakas haluaa valita tuottajan, joka antaa laadukasta palvelua muita tuottajia korkeammalla hinnalla, asiakas maksaa lisäkustan nuksen itse. Jos asiakas täydentää palvelusetelillä annettavia palveluja hankkimalla lisäpalveluja yksityiseltä tuottajalta, maksaa asiakas itse lisäpalvelujen hinnan kokonaan tuottajalle. 5. Henkilöstö Palvelun tuottajan henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat vähintään lähihoitaja tai vastaava 6.Lait ja viranomaismääräykset Katso Liite D. Yleiset vaatimukset

8 8 Palvelusetelillä tuotettavat kotihoitopalvelut liite C. Omaishoitajan vapaan aikainen palvelu Palvelun tuottaja tuottaa kotipalveluja ympärivuorokautisesti omaishoitajien hoitoa ja valvontaa tarvitseville asiakkaille hoitajan vapaan aikana. Omaishoidon palvelusetelillä myönnetyllä palvelulla tuetaan ja avustetaan hoidettavan päivittäisiä perustoimintoja. Palvelusetelin avulla saadaan palvelujärjestelmään joustavuutta ja palvelut tukevat oikea-aikaisesti omaishoitajan jaksamista. 1. Tavoite Palvelun tavoitteena on: Tukea omaishoitajaa hoitotyössä Auttaa hoitajaa ja hoidettavaa selviytymään arjessa Ylläpitää hoidettavan toimintakykyä Mahdollistaa omaishoitajalle vapaan pitäminen Ohjata hoitajaa ympäristöasioissa: lajittelussa ja kierrätyksessä 2. Sisältömäärittely omaishoitoa tukevalle palvelulle Palvelusuunnitelma: Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan. Asiakkaan toimintakyvyn mittarina käytetään Rava-indeksiä. Palveluseteli 2 4 seteliä kuukaudessa. Hoidettavan hoitoisuusindeksi on vähintään 2,50. Asiakkaat tarvitsevat runsaasti perushoitoa ja/tai valvontaa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa, hoidon ja valvonnan tarve voi olla myös yöaikaan. Hoidettavan avustaminen omaishoitajan toivomalla tavalla omaishoitajan vapaan aika na. 3.Toiminnan mitoitus Toiminnan mitoitus asiakastarpeen mukaan. 4. Palvelusetelin arvo ja maksut

9 9 Palvelusetelin arvo on kuusikymmentä (60) euroa. Kaupunki maksaa palvelun tuottamismaksun palveluntuottajalle asiakkaalle myönnettyjä palveluseteleitä vastaan. Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Jos asiakas haluaa valita tuottajan, joka antaa laadukasta palvelua muita tuottajia korkeammalla hinnalla, asiakas maksaa lisäkustan nuksen itse. Jos asiakas täydentää palvelusetelillä annettavia palveluja hankkimalla lisäpalveluja yksityiseltä tuottajalta, maksaa asiakas itse lisäpalvelujen hinnan kokonaan tuottajalle. 5. Henkilöstö Henkilöstön pätevyysvaatimukset : koulutettu hoitaja, vähintään lähihoitaja tai vastaava 6. Lait ja viranomaismääritykset Katso Liite 1. Yleiset vaatimukset.

10 10 Palvelusetelillä tuotettavat kotihoitopalvelut liite D. Yleismääritykset tuottajarekisteriin merkinnän valintaperusteista Tuottajarekisteriin merkinnän edellytyksenä on kokonaistaloudellisen edullisuuden ar viointi sosiaalikeskuksen ja palveluseteliasiakkaan kannalta. Arviointiperusteena ovat hin ta, palvelun sisältö, palvelun laatu, toimitusvarmuus, palvelun luotettavuus sekä palvelun joustavuus. Lisäksi valitun palveluntarjoajan tulee sitoutua sosiaalilautakunnan vahvista miin so pimuksen ehtoihin, jotka on määritelty palvelusetelin kilpailutuksen yhteydessä. Hyväksymismenettelystä voidaan sulkea pois ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudelli sia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi. Palvelun hintaa arvioidaan suhteessa paikkakunnalla vallitsevaan hintatasoon. Tuottajan tulee tehdä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukainen ilmoitus tai sillä pitää olla ympärivuorokautiselle toiminnalle lain säätämä lupa. Palveluntuottaja voidaan jättää auktorisointimenettelyn ulkopuolelle, jos: 1) tuottaja on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka toimittajalle on vahvistettu akordi tai velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma; 2) vireillä on toimittajaa koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai velkasaneeraushakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi; 3) tuottaja on päätetty asettaa selvitystilaan; 4) tuottaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liitty västä lainvastaisesta teosta; 5) tuottaja on ammattinsa harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan virheeseen; 6) tuottaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee taikka 7) tuottaja on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle tässä luvussa tarkoitettuja tietoja. Ehdokkaan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä pyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Kaupunki voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todistei ta tarjoajan antamista tiedoista. Muut ehdot Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Ilmoituksen hyväksymisen ehtona on, että palvelun tuottaja toimittaa sekä veroviranomaisen todistuksen suoritetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista että todistuksen ja valaehtoisen ilmoituksen siitä, että tuottaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin. Yksityistä henkilöä ei voida hyväksyä palveluntuottajaksi, ellei hän ole yksityiseen sosiaalipalvelujen

11 11 tuottajarekisteriin kuuluva tai verotuksen muodolliset yrittäjän tunnusmerkit täyttävä tuotta ja. Tiedot rahoituksellisesta ja taloudellista tilanteesta. Ennen hyväksymistä tuottajarekisteriin, sosiaalikeskus voi pyytää palveluntuottajalta osoitukseksi rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteessa mm. seuraavia tietoja: a) pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tai palvelun suorittajalta selvitys vastuuvakuutuksesta; b) tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, muut tilinpäätösasiakirjat sekä mahdollinen konsernitilinpäätös, jos nämä on julkaistava toimittajan sijoittautumismaassa; sekä c) lausunto yrityksen kokonaisliikevaihdosta sekä liikevaihdosta kysymyksessä olevan hankintatyypin osalta kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. Tarjottavan palvelun rahoitukseen ei saa sisältyä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tu kea. Mikäli palveluntuottaja katsoo, että ilmoitus sisältää sellaisia lain tarkoittamia liike- tai ammattisalaisuuksia, joita ei saa ilmaista muille, on kyseiset tiedot ilmoitetta va eri liitteellä selkein merkinnöin tietojen salaisuudesta. Mm. tarjottu hinta, hinnan osa tai muu hinnan määräytymisperuste ei lain mukaan ole liike- tai ammattisalaisuus, joten näitä tietoja ei saa esittää salaiseksi tarkoitetulla.

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1. Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1. Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1 Palveluseteli Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Tiivistelmä Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun. Helsinki, 2005.

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS 4/2011

PALVELUSETELIOPAS 4/2011 PALVELUSETELIOPAS 1 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO 3 PALVELUSETELIOPAS 1 PALVELUSETELI 4 Asiakkaat Kunta Sähköinen palveluseteli Palveluntuottajat 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ 10 Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014-

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 42 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin hakeminen ja tuottajarekisteri 3 2. Palveluseteli 3 3. Palveluseteli Valtimolla

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot