INFO Yrittäjä. Tässä numerossa mm. E-laskupalvelun hintoja. Yritysten sukupolvenvaihdosten verotus. Kiinteistöinvestoinnit ja alv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFO 2 2008. Yrittäjä. Tässä numerossa mm. E-laskupalvelun hintoja. Yritysten sukupolvenvaihdosten verotus. Kiinteistöinvestoinnit ja alv"

Transkriptio

1 Tässä numerossa mm. E-laskupalvelun hintoja Yritysten sukupolvenvaihdosten verotus Kiinteistöinvestoinnit ja alv YT-laki käytännössä Saatavien lopullinen vanhentuminen TiMe-seminaarit Rahoitusta lähialuehankkeisiin

2 Sisällysluettelo 1. TALOUS JA RAHA... 2 E-laskujen kustannukset... 2 Viennin paikalliskustannuksiin joustoa... 3 Finnveran pääomasijoitustoiminta laajenee... 3 Työkaluja jäsenyritysten luoton- ja riskienhallintaan... 3 Maksuhäiriöt kasvaneet... 4 Patenttiasioita koskevat maksumuutokset VEROTUS... 5 Yritysten sukupolvenvaihdosten veronhuojennuksen uudistus... 5 Veroilmoitusten aikataulut ja menettelyt ennallaan... 6 Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus täsmennyksiä menettelyohjeeseen vuoden 2008 alusta... 6 Kiinteistöinvestointien tarkistus arvonlisäverotuksessa vuoden 2008 alusta... 7 Rakennusala verovalvonnan erityiskohteena... 8 Yritysten kannattaa hakea palautusta ulkomaille maksettuun arvonlisäveroon TYÖELÄMÄ... 9 Artikkelisarja Uusi yhteistoimintalaki käytännössä Osa 2: Työnantajan velvollisuus antaa tietoja henkilöstöryhmien edustajille... 9 Tarkkana määräaikaisissa työsuhteissa YRITYSELÄMÄ Rakennusten energiatodistus tuli pakolliseksi Mainonta luetteloissa sopimusehdot luettava tarkasti YLEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ Uusi ulosottokaari saatavien lopullinen vanhentuminen ja velkajärjestely Vähemmistöosakkeiden lunastaminen keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä Tilaajavastuu takkuaa, apua verkkopalvelusta KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN Finnveran verkkotesti kannustaa yrittäjäksi Time-seminaareissa ajankohtaista tietoa sähköisestä asioinnista KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälisiä innovaatioasiantuntijoita Lähialuehankkeet Finpron maaraportit Facts Finding - matka Ukrainaan Yrittäjä Kustantaja Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, 6 numeroa vuodessa. TOIMITUS Tiedotuspäällikkö Raija-Liisa Konkola, p. (09) , Kirjoittajina toimivat Suomen Yrittäjien asiantuntijat talouden, rahoituksen, verotuksen, työelämäkysymysten, lainsäädännön, kansainvälistymisen ja koulutuksen alueilta. YrittäjäInfon ilmestyminen vuonna 2008 Numero synet.plus 1/ / / / / / ISSN

3 1. TALOUS JA RAHA Yrittäjä E-laskujen kustannukset E-lasku nostaa tuntuvasti pk-yrityksen pankkipalvelumaksuja. Säästöjä syntyy kuitenkin jo postimaksujen vähentymisen myötä. Suomen Yrittäjät, ekonomisti Harri Hietala, p. (09) , Suomen Yrittäjien tekemä pk-yritysten pankkipalvelumaksuvertailu tarkastelee pankkien listahintoja. Yrittäjistä osa maksaa listahintoja. Osa hoitaa asiointinsa erilaisilla pankkien tekemillä pakettitarjouksilla, jotka sisältävät tiettyjä palveluita (rajoitetun määrän) tiettyyn maksuun. Tällöin erillisistä tapahtumista koituvia maksuja ei peritä. Vertailun perusteella e-laskuun siirtyminen ja e-laskupalvelujen ottaminen omasta pankista nostaa lisäpalvelun myötä pankkipalvelumaksuja. Vastapuolena on kuitenkin otettava huomioon syntyneet säästöt siitä, että ei tarvitse lähettää paperista laskua kirjekuorineen ja postimaksuineen, sekä se, että työaikaa säästyy niin laskua lähetettäessä kuin maksettaessakin. E-laskupalveluita tarjoavat myös muut tahot kuin pankit. Lähetettävien ja vastaanotettavien e-laskujen hinnat vaihtelevat senttiin kappaleelta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Useimmat pankit perivät e-laskupalveluista myös kuukausimaksuja, ja palveluun liittyy käyttöönottomaksu. E-laskun hinnan vertailukohdaksi voi ottaa postimaksun. Esimerkiksi jo yksistään edullisin toisen luokan postimaksu enintään 50 gramman kirjeeltä (60 senttiä) on lähetettävän e-laskun palvelumaksua suurempi. Tämän päälle tulevat muut säästöt suurimpana säästyvä työaika. Vielä suuremmat säästöt e-laskusta kertyy, jos e-laskutus voidaan kytkeä kiinteästi osaksi yrityksen kirjanpitoa ja muuta tietohallintoa niin, että erillistä tietojen syöttöä atk-järjestelmiin voidaan vähentää säästäen työaikaa. Jos kirjanpito ja tietohallinto on ulkoistettu, yrittäjän on syytä katsoa, että e-laskutukseen siirtymisen myötä myös yrittäjälle syntyy säästöä tietojenkäsittelyn automatisoituessa. Verkkomaksupainikkeen käyttöönotosta peritään useissa pankeissa käyttöönottomaksu. Verkkomaksupainikkeen hinnoitteluperiaatteet ovat samat kaikissa pankeissa. Yleisin kuukausimaksu on 10 euroa. Vastaanotetusta maksusta peritään yleisimmin senttiä. Lähtevien maksujen hinnat (0 20 senttiä) ovat matalampia kuin saapuvien (0 50 senttiä). Viitteettömien maksujen hinnat ovat selvästi (3 5 kertaa) korkeampia kuin viitteellisten. Asiakkaan pankkikorttimaksu maksupäätteellä tuo yritykselle keskimäärin 3 sentin kustannuksen. Päiväkassan laskennasta pankit laskuttavat kertamaksun sekä usein myös setelien ja kolikoiden määrään tai arvoon perustuvan lisämaksun. Useilla pankeilla on myös kiinteähintaisia paketteja. Yhden henkilön palkan maksusta aiheutuu 0 13 senttiin kustannus. Paperisesta tiliotteesta pankit perivät 1,20 1,70 euroa. Yhdellä pankilla ensimmäinen tiliote on ilmainen. Sähköiset tiliotteet maksavat senttiä kappale. Kolmella pankilla sähköinen tiliote on ilmainen. Verkkopankkien ja pankkiyhteysohjelmien kuukausikustannukset ovat 3 20 euroa. Myös ns. eräsiirtoihin saattaa liittyä joissakin pankeissa aineistokohtaisia maksuja. Vuodesta 2007 listapalvelumaksut eivät ole muuttuneet muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Yrittäjien on perusteltua kerätä aika ajoin tietoa yrityksen maksuliikenteestä ja pyytää tarjoukset eri pankeista. Vertailussa huomioon täytyy ottaa myös lainanhoitokulut ja sijoittamisesta koituvat kulut sekä näin pyrkiä valitsemaan edullisin vaihtoehto ja toimintamalli. Vertaaminen ei ole kuitenkaan helppoa hinnoitteluperusteiden ollessa osittain erilaisia eri pankeissa. Suomen Yrittäjät on vertaillut pankkien listahintoihin perustuvia palvelumaksuja helmikuussa 2008 tehdyllä kyselyllä. Kyselyssä olivat mukana Nordea, OP- Pohjola, Sampo, Aktia, Handelsbanken ja Ålandsbanken. Selvityksessä esiintyvät listahinnat ovat voimassa olleita hintoja. Osalla pankkiryhmistä hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat paikallispankeittain. Vertailu löytyy Suomen Yrittäjien internet-sivuilta E-laskupalvelun hintoja Vastaanotettava e-lasku verkkopankissa 5 euroa/kk, 60 senttiä/kpl pankkiyhteysohjelmalla 0-49 kpl/kk; 5 euroa/kk, 45 senttiä/kpl Nordea kpl/kk; 10 euroa/kk, 35 senttiä/kpl kpl/kk; 40 euroa/kk, 30 senttiä/kpl kpl/kk; 200 euroa/kk, 25 senttiä/kpl Lähetettävä e-lasku verkkopankissa sama kk-maksu kattaa, 60 senttiä/kpl pankkiyhteysohjelmalla 0-49 kpl/kk; 5 euroa/kk, 35 senttiä/kpl kpl/kk; 10 euroa/kk, 25 senttiä/kpl kpl/kk; 40 euroa/kk, 20 senttiä/kpl kpl/kk; 200 euroa/kk, 15 senttiä/kpl OP-Pohjola 25 senttiä/kpl 25 senttiä/kpl Sampo 5 euroa/kk, 36 senttiä/kpl 5 euroa/kk, 18,3 senttiä/kpl Aktia 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl Handelsbanken 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl Ålandsbanken 0 senttiä/kpl 25 senttiä/kpl 2

4 Viennin paikalliskustannuksiin joustoa Finnvera voi taata vientiluottoja, joissa paikalliskustannuksia rahoitetaan enintään 30 prosenttia vientikaupan arvosta. Paikalliskustannukset ovat viennin kohdemaassa syntyviä vientikauppaan olennaisesti liittyviä kuluja. Uuden säännön mukaan Finnvera voi taata vientiluottoja, joissa paikalliskustannuksia rahoitetaan enintään 30 prosenttia vientikaupan arvosta. Julkisesti tuetun vientiluoton enimmäismäärä voi siis olla 115 prosenttia vientikaupan arvosta aiemman 100 prosentin sijaan. Vientikaupan arvo määritellään OECDvientiluottosopimuksessa vietyjen tavaroiden ja palvelujen arvoksi eli tavallisimmin se lasketaan vähentämällä viejän kokonaiskauppahinnasta paikalliskustannukset. Vientiluottosopimuksen edellyttämä käteisosuusvaatimus säilyy ennallaan ja on 15 prosenttia vientikaupan arvosta. Uusi jousto on otettu lähtien käyttöön kolmen vuoden koeajaksi. Finnveran pääomasijoitustoiminta laajenee Yritysten alkuvaiheen julkinen pääomasijoitustoiminta keskitetään Finnveraan. Jatkossa Finnvera hoitaa ja kehittää myös yksityissijoittajien eli ns. businessenkeleiden verkostoa. Helmikuun alussa Veraventure Oy on ottanut käyttöön ns. business-enkeleille tarkoitetun uuden palvelumallin. Aloitusrahasto Vera Oy voi tehdä yhteissijoituksia sekä rahastojen että yksityisten sijoittajien kanssa. Aiemmin näitä tehtäviä ovat hoitaneet Sitra ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tavoitteena on tehdä Aloitusrahasto Veran kautta pääomasijoituksia noin 100 miljoonalla eurolla 300 innovatiiviseen yritykseen vuoteen 2011 mennessä. Työkaluja jäsenyritysten luoton- ja riskienhallintaan Suomen Asiakastieto Oy ja Suomen Yrittäjät ovat sopineet yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Suomen Asiakastieto Oy tarjoaa Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille sopimusasiakkuuden ja räätälöityjä yritysraportteja jäsenetuhintaan vuoden 2008 aikana. Kyseessä on uusi valtakunnallinen jäsenetu, jota käyttämällä jäsenyritykset voivat parantaa luoton- ja riskienhallintaansa. Palvelun kautta yritys voi saada liikekumppanistaan perustietojen lisäksi maksuhäiriötiedot, luottoluokituksen ja maksutapatiedot. Palvelu on jäsenyritysten hyödynnettävissä sivujen synet. plus -jäsenpalvelun kautta. Yrittäjä, joka haluaa hyödyntää yrittäjäjärjestön jäsenetua, tekee vuosisopimuksen Asiakastiedon kanssa. Vuosisopimus oikeuttaa yrittäjille räätälöityyn palvelutarjontaan. Asiakastiedolla on kaikkien käytettävissä oleva aarre.fi palvelu, joka on hyödynnettävissä satunnaiseen tarpeeseen. Lisätietoja: -sivujen synet.plus jäsenpalvelu, johon kirjaudutaan jäsennumerolla. 3

5 Maksuhäiriöt kasvaneet Uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä kasvoi viime vuonna viidenneksellä vuoteen 2006 verrattuna. Vuoden lopussa maksuhäiriöisiä henkilöitä oli ja maksuhäiriöisiä yrityksiä Vuonna 2007 yrityksille ja yksityishenkilöille rekisteröitiin yhteensä uutta maksuhäiriömerkintää eli 20,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Maksuongelmat kasautuvat samoille henkilöille. Uusia maksuhäiriömerkintöjä tallennettiin Suomen Asiakastieto Oy:n henkilöluottotietorekisteriin 22,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi silti vain vajaalla prosentilla. Yritysten uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä kääntyi viime vuonna selvään 7,9 prosentin kasvuun. Yrityksille rekisteröitiin yhteensä uutta maksuhäiriömerkintää, joista trattoja oli noin puolet. Maksuhäiriöisiä yrityksiä oli vuoden 2007 lopussa eli 5,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Patenttiasioita koskevat maksumuutokset Patenttiasioita koskevat maksumuutokset tulevat voimaan Työ ja elinkeinoministeriö on antanut asiaa koskevan asetuksen (no 70/2008) Muutokset koskevat hakemusmaksua, patenttivaatimuksista suoritettavia maksuja, julkaisumaksuja ja vuosimaksuja. Kansainvälisten hakemusten osalta muutokset koskevat maksun palautusta uutuustutkimusmaksusta. Eurooppapatentin osalta muutokset koskevat julkaisumaksua. Hakemusmaksu on edullisempi, kun hakemus jätetään sähköisesti. Julkaisumaksut ovat kiinteähintaisia ja kun asiakirjat on toimitettu sähköisesti julkaisua varten, on hinta edullisempi kuin jos asiakirjat on toimitettu paperimuodossa julkaisua varten. Muutokset tulevat voimaan lukien, ja maksu on suoritettava eräpäivänä voimassa olevan maksutaulukon mukaisesti. Lisätietoja: Patentti- ja rekisterihallitus, p. (09)

6 2. VEROTUS Yritysten sukupolvenvaihdosten veronhuojennuksen uudistus Hallitus on päättänyt uudistaa maa- ja metsätilojen sekä yritysten sukupolvenvaihdosten veronhuojennuksen kasvattamalla nykyistä huojennusta. Hallitusohjelmaan kirjattu täysi verovapaus on siis vaihtumassa nykyisen huojennuksen kasvattamiseen. Suomen Yrittäjät, veroasiantuntija Leena Romppainen, p. (09) , Valmistelun aikana täyden verovapauden toteuttamisessa ongelmaksi nousi hallitusohjelmaan kirjatun aidon tuotannolliseen toimintaan liittyvän omaisuuden määrittely. Rajaukset olivat muodostumassa niin ahtaiksi, että käytännössä hyvin usein yritysten taseet olisi avattu ja omaisuus eroteltu rankalla kädellä aitoon ja muuhun omaisuuteen. Kun vapautuksen kohteena olisi ollut vain tämä aito yritysomaisuus, olisi muu omaisuus tullut täyden perintö- ja lahjaveron kohteeksi. Tämä puolestaan olisi kiristänyt jatkajan verotusta useissa tilanteissa nykytilanteeseen verrattuna merkittävästikin. Tätä ei voitu hyväksyä. Yritysten sukupolvenvaihdokset Tehty ratkaisu huojentaa perintönä tai lahjana siirtyvän yrityksen arvostamista ja siten alentaa maksettavaa veroa. Nykyisin yritys arvostetaan 40 prosenttiin verotusarvosta. Hallituksen päätöksen mukaan vero määrättäisiin arvosta, joka on 20 prosenttia verotusarvosta. Edelleen jatkajan on saatava perintönä tai yhdellä lahjoituksella vähintään 10 prosenttia yrityksestä. Samoin yritystoimintaa on jatkettava aktiivisesti vähintään viiden vuoden ajan, jottei huojennusetua menetetä. Etujärjestöillä lausuntokierroksella ollut luonnosteksti oli kuitenkin ristiriidassa päätetyn toteutustavan kanssa ja edellyttää vielä kohtuullisen paljon kehittämistä. Muitakin muutoksia esitetään Hallituksen päätös sisältää myös kaksi muuta muutosta maa- ja metsätilojen sekä sukupolvenvaihdosten verotuskokonaisuuteen. Toinen niistä koskee huojennusedun menettämisen edellytyksiä. Nykyisin huojennusetu menetetään, jos huojennuseduin saatu yritys luovutetaan vapaaehtoisesti esim. kaupalla eteenpäin. Nyt esitetään huojennusetu menetettäväksi myös niissä tilanteissa, joissa toiminta lakkaa tai olennaisesti supistuu muutoin kuin tilapäisesti eikä tämä johdu kannattamattomuudesta tai yrittäjän henkilökohtaisesta sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä. Nämä uudet edellytykset ovat ongelmallisia, koska määritelmät ovat hyvin avoimia; Mikä on olennainen tai tilapäinen supistuminen? Toinen suunniteltu muutos koskee luovutusvoiton määrän laskemista. Jos huojennuseduin saatu yritys myydään, vähennetään myyntihinnasta nykyisin täysi verotusarvo, joka on ollut huojennuksen laskennan pohjana. Hallitus on päättänyt muuttaa luovutusvoiton laskentatapaa siten, että myyntihinnasta vähennetään verotuksen pohjana ollut todellinen eli huojennettu arvo. Tämä tarkoittaa huojennuseduin saadun yrityksen myyntivoittoverotuksen kiristymistä joissakin tilanteissa. Verotus kiristyy, kun myynti tapahtuu viiden vuoden ns. karenssiajan jälkeen eikä hankintameno-olettama nouse vähintään veronhuojennuksen myöntämishetken täyden verotusarvon suuruiseksi. Tulevia on hankala ennakoida kuka tietää, myykö perintönä tai lahjaksi saamansa yrityksen tulevaisuudessa ja mihin hintaan? Perintö- ja lahjavero on lähisukulaisten välillä (16%) alhaisempi kuin luovutusvoitosta maksettava vero (28%). Voidaan siis kärjistäen todeta, että jos tietää myyvänsä perinnöksi tai lahjaksi saamansa yrityksen tulevaisuudessa, niin on mahdollisesti verotuksellisesti kannattavaa maksaa mieluummin perinnön tai lahjan perusteella vero huojentamatta, jotta tulevaisuudessa (mahdollisesti) syntyvä luovutusvoitto jää alhaisemmaksi. Lopullinen lakiesitys huhtikuussa 2008 Edellä kirjoitettu perustuu hallituksen tekemän poliittisen päätöksen perusteella kirjoitettuun luonnokseen hallituksen esitykseksi. Kaikki yksityiskohdat eivät siis ole vielä lopullisesti varmentuneet. Lopullisen hallituksen esityksen valmistuessa (huhtikuu 2008) voidaan tarkemmin arvioida, mikä todella tulee muuttumaan ja mitkä ovat uudistuksen haasteet. Lainmuutoksen odotetaan tulevan voimaan kesällä On mahdollista, että muutos on siten takautuva, että verovelvollisen niin halutessa uusia säännöksiä sovelletaan jo vuoden 2008 alusta. 5

7 Veroilmoitusten aikataulut ja menettelyt ennallaan Veroilmoituksen antamisaikoja ei ole muutettu. Veroilmoitus on annettava ja korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava seuraavissa määräajoissa: viimeinen palautuspäivä Maatalouden veroilmoitus, lomake 2 ja alkutuottajan arvonlisäverolomake Arvonlisäverovelvollisen metsätalouden harjoittajan metsätalouden veroilmoitukset, lomakkeet 2C ja alkutuottajan arvonlisäverolomake Metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, palauttavat metsätalouden veroilmoitukset yhdessä esitäytetyn veroilmoituksen kanssa tai Liikkeen- ja ammatinharjoittajat palauttavat kaikki veroilmoituksensa (myös esitäytetyn veroilmoituksen) tilikaudesta riippumatta yhtä aikaa eli viimeistään ellei lomakkeelle ole merkitty muuta palautuspäivää Muut henkilöasiakkaat palauttavat korjatun esitäytetyn veroilmoituksensa lomakkeelle merkittynä päivänä tai Verotusyhtymän veroilmoitukset Elinkeinoyhtymän veroilmoitukset tilikaudesta riippumatta Yhteisöjen veroilmoitukset (osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhteisetuudet yms.) 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus täsmennyksiä menettelyohjeeseen vuoden 2008 alusta Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan ulkomaista vuokratyövoimaa koskevat säännökset, joiden nojalla Pohjoismaista ja Baltian maista sekä eiverosopimusmaasta tulevien vuokratyöntekijöiden palkkatuloa verotetaan Suomessa. Verohallitus on täydentänyt julkaisuaan Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus (Verohallituksen julkaisu ). Ohjeeseen otetut keskeisimmät muutokset ovat: - ohjeeseen on lisätty työvoiman vuokrauksen ja aliurakoinnin välisiä rajanvetokysymyksiä koskeva osio sekä työvoiman vuokrauksen ja työvoiman välittämisen rajanvetokysymyksiä koskeva osio - ohjeeseen on lisätty menettelyohjeet yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle työntekijälle - ohjeeseen on lisätty menettelyohjeet ulkomaisen työnantajan rekisteröinnistä työnantajarekisteriin sekä ulkomaisen työvoimaa vuokraavan yrityksen ennakkoperintärekisteröinnistä - ohjeeseen on lisätty arvonlisäverovelvollisuutta koskevaa ohjeistusta - vuoden 2008 alusta työn teettäjän ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu koskemaan myös toimeksiantosuhteiden loppumista Ohje löytyy kokonaisuudessaan verohallinnon internetsivuilta 6

8 Kiinteistöinvestointien tarkistus arvonlisäverotuksessa vuoden 2008 alusta Arvonlisäverotuksessa on tullut voimaan uudet kiinteistöinvestointisäännökset. Ne koskevat kiinteistöjen uudisrakentamisesta ja perusparantamisesta tehtäviä oikaisuja kymmenen vuoden pituisen tarkistuskauden aikana. Kiinteistön vuokraaminen ja muu käyttöoikeuden luovuttaminen on verottomaksi säädettyä toimintaa. Vuokranantajalla on kuitenkin oikeus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi liikehuoneistojen vuokrauksesta. Tästä kiinteistön vuokraustoiminnasta on hakeuduttava verovelvolliseksi erikseen, vaikka elinkeinonharjoittaja olisi jo muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Verovelvolliseksi hakeutunut vuokranantaja voi vähentää kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden ja palveluiden ostohintaan sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin hankinnat kohdistuvat verollisen vuokrattuihin tiloihin. Kiinteistöinvestointi Uudet tarkistussäännökset koskevat vain kiinteistöinvestointeja. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun ostamista tai suorittamista itse. Perusparantamisella tarkoitetaan entiseen tapaan menoja, jotka on tuloverotuksessa aktivoitava kiinteistön hankintamenoon. Tarkistussäännöksiä ei siis sovelleta kiinteistöihin, joilla on suoritettu vain korjausrakentamiseen tai huoltoon liittyviä palveluja. Tarkistamisella tarkoitetaan sitä, että kiinteistöinvestoinneista voidaan tehdä käyttötarkoituksen muuttumisen perusteella arvonlisäverovähennyksiä, jos aikaisemmin muuhun tarkoitukseen hankittu kiinteistöinvestointi otetaan myöhemmin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Lisäksi, jos kiinteistö myydään tai se otetaan muuhun kun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, kiinteistöinvestoinnista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä joudutaan palauttamaan siltä osin kuin tarkistusaikaa on jäljellä. Mitä tilanteita tarkistusjärjestelmä koskee? Kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan, kun kiinteistön käyttötarkoituksessa tapahtuu muutoksia. Vähennystä tarkistetaan, jos 1 kiinteistön vähennykseen oikeuttava käyttö pienenee tai kasvaa suhteessa alkuperäiseen vähennykseen; 2 kiinteistö luovutetaan; 3 verovelvollisuus päättyy; tai 4 kiinteistö poistetaan liikeomaisuudesta. Kiinteistön vuokra- tai muun käyttöoikeuden haltijaan sovelletaan vastaavia sääntöjä kuin kiinteistön omistajaan. Käyttöoikeuden haltija on siten oikeutettu tai velvollinen vähennyksen tarkistamiseen suorittamastaan kiinteistöinvestoinnista kiinteistön käytön muutosten taikka käyttöoikeuden edelleen luovuttamisen tai päättymisen yhteydessä. Kiinteistön käyttöoikeuden päättyessä tarkistamista ei kuitenkaan suoriteta käyttöoikeuden haltijan tekemästä perusparantamisesta, ellei tämä saa siitä korvausta. Tarkistuskausi Vähennystä tarkistetaan vain, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai se luovutetaan tarkistuskauden aikana. Tarkistuskauden päättymisen jälkeen kiinteistö voidaan luovuttaa tai ottaa mihin tahansa käyttöön ilman veroseuraamuksia. Tarkistuskausi on kymmenen vuotta sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittynyt rakentamispalvelu on valmistunut. Rakentamispalvelun valmistumisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin ostettu rakennus tai palvelu on vastaanottotarkastuksessa tai muutoin hyväksytty vastaanotetuksi. Itse suoritetun rakentamispalvelun valmistumisajankohtana pidetään rakennuksen tai perusparannetun rakennuksen käyttöönottoajankohtaa. Tarkistuksen laskeminen Kiinteistön käytön muuttuessa hankintaan sisältyvän veron vähennystä tarkistetaan vuosittain kultakin tarkistuskauteen kuuluvalta kalenterivuodelta eli tarkistusvuodelta. Vähennykseen oikeuttava käyttö lasketaan koko tarkistusvuoden olosuhteiden perusteella. Tarkistus kohdistetaan tarkistusvuoden viimeiselle kalenterikuukaudelle. Kiinteistön luovutuksen yhteydessä, verovelvollisuuden päättyessä ja kiinteistön liikeomaisuudesta poistamisen yhteydessä hankintaan sisältyvän veron vähennystä tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Kiinteistön katsotaan tällöin olevan jäljellä olevan tarkistuskauden ajan kokonaan muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Tarkistus kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana kiinteistö on luovutettu, verovelvollisuus on päättynyt tai kiinteistö poistettu liikeomaisuudesta. Vuosittain tarkistettavalla määrällä tarkoitetaan määrää, jolla vähennys kasvaa tai pienenee tarkistamisen johdosta. Sen perustana on tarkistuskauden pituuden mukaan yhdelle vuodelle kohdistuva osa hankintaan sisältyvästä verosta. Tätä osaa tarkistetaan alkuperäisen ja tarkistusvuoden vähennykseen oikeuttavan käytön mukaisessa suhteessa. Vuosittain tarkistettava määrä on siten 1/10 siitä osasta hankintaan sisältyvää veroa, joka vastaa alkuperäisen vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden ja tarkistusvuoden vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden erotusta. jatkuu sivulla 8 7

9 jatkoa sivulta 7 Tarkistettava määrä lasketaan kaavalla 1/10 x (alkuperäiseen vähennykseen oikeuttavan käytön osuus koko käytöstä tarkistusvuoden vähennykseen oikeuttavan käytön osuus koko käytöstä) x hankintaan sisältyvä vero. Hankintaan sisältyvällä verolla tarkoitetaan paitsi ostettujen rakentamispalveluiden hankintaan sisältyvää veroa myös itse suoritetusta rakentamispalvelusta suoritettavaa veroa. Tarkistusoikeuden ja velvollisuuden siirto Yrittäjä Kiinteistön luovutus ei pääsääntöisesti aiheuta tarkistusvelvollisuutta, vaan tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät ostajalta myyjälle. Tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät kiinteistön myynnissä ja muussa luovutuksessa, jos myyjä on elinkeinonharjoittaja tai kunta, ostaja hankkii kiinteistön liiketoimintaa varten eikä erikseen sovita, että myyjä suorittaa vähennysten tarkistamisen. Myyjän on tarkistusoikeuden ja velvollisuuden siirtyessä annettava ostajalle selvitys, josta on käytävä ilmi mm. rakentamispalvelun valmistumis- tai kiinteistön vastaanottoajankohta, investointiin sisältyvä vero sekä vähennetyn veron määrä. Ostaja on velvollinen antamaan selvityksen siitä, että hän hankkii kiinteistön liiketoimintaa varten. Voimaantulo Uudet säännökset koskevat kaikkia tai sen jälkeen tapahtuvia luovutuksia ja käyttötarkoituksen muutoksia. Tarkistussäännöksiä ei sovelleta lainkaan, jos kiinteistöinvestointi on valmistunut ennen Investoinnit, jotka ovat valmistuneet , ovat tarkistusmenettelyn piirissä, mutta tarkistuskausi ei kuitenkaan pitene vaan on viisi vuotta uusien säännösten mukaisesti laskettuna. Verohallitus on antanut verovirastoille uuden kiinteistöinvestointien tarkistamista koskevan ohjeen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus (Dnro 1845/40/2007), joka löytyy verohallinnon internetsivuilta Lisätietoja: Suomen Yrittäjät, p. (09) Pyydä yhdistämään veroneuvontaan. Rakennusala verovalvonnan erityiskohteena Verohallinto aloitti tammikuussa yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa laajan rakennusalan verovalvontahankkeen. Hankkeen tavoitteena on harmaan talouden torjunta rakennusalalla, alalla toimivan ulkomaisen työvoiman verovalvonnan kehittäminen sekä rakennusalan valvontamenetelmien kehittäminen ja tehostaminen. Valvontahakkeen erityisenä kohteena ovat ulkomaisen rakennustyövoiman ja ulkomaisen rakennusyritysten saaminen valvonnan piiriin, korjaus- ja saneeraustoiminta, perustajaurakointi ja pientalorakentaminen. Vuonna 2008 aloitetaan myös neuvontaprojekti omakotirakentajan velvollisuuksista yhdessä kuntien rakennustarkastajien kanssa erityisesti Etelä-Suomen kasvukunnissa. Hankkeen aikana pyritään tehostamaan viranomais- ja sidosryhmäyhteystyötä sekä yhteistyötä Viron verohallinnon kanssa. Verohallinnon lisäksi hankkeeseen osallistuvat poliisihallinto, syyttäjälaitos, ulosottohallinto, työvoimahallinto, työsuojeluhallinto, Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutusten liitto, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT. Nelivuotinen hanke ajoittuu vuosille Hanketta johtaa ja koordinoi Verohallitus. Yritysten kannattaa hakea palautusta ulkomaille maksettuun arvonlisäveroon Yritysten kannattaa hakea takaisin jo muutaman ulkomaanmatkan aikana kertyneet arvonlisäverot. Vuoden 2007 aikana ulkomaille maksettujen arvonlisäverojen takaisinhaku on tehtävä kevään 2008 aikana. Hakemusten ja alkuperäisten laskujen tulee olla perillä kohdemaiden veroviranomaisilla kesäkuun loppuun mennessä. EU-maissa arvonlisäverokannat ovat prosenttia. Tyypillisiä arvonlisäverollisia liiketoiminnan kuluja, joista yritykset voivat hakea veronpalautuksia, ovat hotellimajoitukset, messut, kurssit ja edustukset ravintoloissa sekä erilaiset paikalliset alihankinnat. Arvonlisäverojen takaisinhaun ulkomailta voi tehdä joko yritys itse tai asiaan erikoistunut toimija. Alv-palautukset on edelleen haettava suoraan kohdemaiden veroviranomaisilta eikä niitä voi vähentää kotimaan verotuksessa. Hakemusten sisältövaatimukset vaihtelevat maittain. Esimerkiksi laskujen muotovaatimukset on ehdottomasti 8 otettava tarkkaan selville etukäteen. Hakemuslomakkeet on hankittava kyseisten maiden veroviranomaisilta ja ne tulee useimmiten täyttää kohdemaan kielellä. Vuonna 2007 perittyä arvonlisäveroa palauttavat kaikki Euroopan unionin jäsenmaat sekä Islanti, Monaco, Norja, Sveitsi ja Kanada. Uusia palautusmaita tulee mukaan jatkuvasti ja suomalaisyritysten takaisinhakuoikeudet laajentuvat. Lisätietoja: Suomen Yrittäjät, p. (09) Pyydä yhdistämään veroneuvontaan.

10 3. TYÖELÄMÄ Yrittäjä Artikkelisarja Uusi yhteistoimintalaki käytännössä Osa 2: Työnantajan velvollisuus antaa tietoja henkilöstöryhmien edustajille Uuden yhteistoimintalain 4 luvussa käsitellään ne yleiset suunnitelmat, periaatteet, ohjelmat, tavoitteet ja säännöt, jotka edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja. Velvoitteet ovat pääosin vanhan yhteistoimintalain mukaiset. Suomen Yrittäjät, lainopillinen asiamies Outi Tähtinen, p. (09) , Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä työhönotossa noudatettavat yleiset periaatteet ja menetelmät tarvittaessa henkilöstö- tai ammattiryhmittäin taikka työtehtävittäin eriteltynä. Kyseessä on ainoastaan periaatteista neuvottelu, eli yksittäistä työntekijän palkkaamista koskeva päätös ei kuulu neuvotteluvelvollisuuden piiriin. Jos työhönoton periaatteita ja käytäntöjä muutetaan, on asiasta käytävä uusi yhteistoimintaneuvottelu. Yhteistoimintaneuvotteluissa on myös käsiteltävä työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tiedot. Lain esitöiden mukaan tällaisilla tiedoilla tarkoitetaan nk. talo tutuksi -tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa kysymyksiä, jotka koskevat yrityksen esittelyä ja työntekijälle tarpeellisia käytäntöjä työpaikan yleisistä toimintatavoista ja järjestelyistä sekä työterveyshuollon käytöstä, mahdollisesta työpaikkaruokailusta ja muista vastaavista kysymyksistä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä myös yrityksessä noudatettavat periaatteet ja käytännöt siitä, mitä tietoja työntekijästä kerätään sekä työhönoton yhteydessä että työsuhteen aikana. Esimerkkinä periaatteista ja käytännöistä voidaan mainita soveltuvuustestien käytön tarkoitus ja tarpeellisuus. On tärkeää huomata, että yhteistoimintaneuvottelujen kautta ei voida kuitenkaan syrjäyttää työntekijän yksityisyydestä annettua lakia, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Alle 30 henkilöä työllistävien yrityksien ei tarvitse käsitellä työhönotossa noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä yhteistoimintamenettelyssä. Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet Yrityksen on laadittava yhteistoimintaneuvotteluissa vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilöstösuunnitelman ja koulutustavoitteiden tulee sisältää ainakin tiedot yrityksen henkilöstön rakenteesta ja määrästä, periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä ja arviot työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä arvioihin perustuvat koulutustavoitteet. Henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa on myös otettava huomioon ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet ja työntekijöiden mahdollisuudet tasapainottaa työtä ja perhe-elämää. Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin ja tuotannollisin perustein, on henkilöstösuunnitelmaan ja koulutussuunnitelmaan tehtävä tarvittavat muutokset irtisanomisia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Muutokset tulisi tällöin tehdä yhteistoimintaneuvottelujen loppupuolella siinä vaiheessa kun on selvinnyt, kuinka monta työntekijää irtisanotaan. Vasta tällöin pystytään arvioimaan, kuinka henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet tulevat muuttumaan. 9 Yrityksissä, jotka työllistävät työntekijää, voidaan sopia, että henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet käsitellään neuvottelujen sijasta koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Henkilöstösuunnitelmaa ja koulutustavoitteita koskevat säännökset tulivat voimaan työntekijää työllistävissä yrityksissä heti lukien. Vuokratyövoiman käytön periaatteet, ilmoitukset ja jatkettu neuvottelumenettely Myös vuokratyövoiman periaatteet on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Vuokratyövoiman käyttö poikkeaa siten alihankintaa koskevista periaatteista, jotka kuuluvat työnantajan tiedottamisvelvollisuuden alaisuuteen (Ks. tiedottamisvelvollisuudesta tarkemmin YrittäjäInfo 1/2008). Jos työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä, on työnantajan ilmoitettava tästä niille henkilöstöryhmän edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Esimerkiksi, jos työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä toimihenkilöiden osalta, hänen on ilmoitettava asiasta toimihenkilöiden edustajalle. Tällainen ilmoitus on annettava joka kerta ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot vuokratyöntekijöiden määrästä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa, sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai ajanjaksot, joina vuokratyövoimaa ai-

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. muuttuu syksyllä. niin yläasteelta, lukiosta kuin Hänen erikoisalaansa ovat asiakaspalvelutilanteiden

Tilaajavastuulaki. muuttuu syksyllä. niin yläasteelta, lukiosta kuin Hänen erikoisalaansa ovat asiakaspalvelutilanteiden Yrityksen talous kuntoon Tilaajavastuulaki muuttuu syksyllä Miten saat jutun yrityksestäsi lehteen? Mitä asiakkaasi haluavat sinulta Facebookissa? Miten pitää toimia radiohaastattelussa? Kuinka laaditaan

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

Ohje työnantajan koulutusvähennyksestä

Ohje työnantajan koulutusvähennyksestä Korvaava työ sairausloman aikana Ohje työnantajan koulutusvähennyksestä Pääomanpalautus osinkoa vai luovutusta? numerossa 2/2014 Lisää valinnanvapautta soteen se on yrittäjien etu Sain aiheettoman laskun

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot