Markkinakatsaus Syksy 2015 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus Syksy 2015 Suomi"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus Syksy 20 Suomi

2 Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus 4 Investointimarkkina TOIMITILAMARKKINAT 7 Pääkaupunkiseutu Seinäjoki kasvaa 12 Kasvukeskukset Markkinatietoa alueittain MUUTA Yhteystiedot 16 Referenssit Arviointiyksikön palveluvalikoimaan kuuluvat myös RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) -arviointistandardin mukaiset arvioinnit. Catella konserni toimii taloudellisena neuvonantajana ja varainhoitajana erikoistuen kiinteistö-, korko- ja pääomamarkkinoihin. Catellalla on johtava asema kiinteistösektorilla ja vahva paikallinen edustus Euroopassa. Catellan kiinteistösektorin neuvonantopalvelut Euroopassa kattavat kolme toimialaa; myynti- ja ostoneuvonanto, pääomajärjestelyt sekä tutkimus ja arviointi. Catella on johtava neuvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Palveluitamme Suomessa ovat kiinteistötransaktiot, vuokraus, rahoitusjärjestelyt sekä arviointi- ja konsultointipalvelut. Palveluksessamme on 37 henkilöä kuudessa toimistossa. Transaktiopalvelut Yksittäisten kohteiden ja portfolioiden myynti Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt Ostoneuvonanto Kiinteistökehitysprojektien neuvonanto Arviointi- ja konsultointipalvelut Yksittäisten kiinteistöjen arviointi Portfolioiden arviointi ja analysointi Toimitiloihin liittyvät strategiset ja taloudelliset selvitykset Markkinavuokra-analyysit Markkina-alueanalyysit Arviointiasiantuntijamme ovat keskuskauppakamarin hyväksymiä Capital Markets -palvelut Rahoitusneuvonanto Oman pääoman hankinta Julkiset pääomamarkkinajärjestelyt Pääomarakenteen uudelleenjärjestelyt SUOMI, 1. SIJA Vuokrauspalvelut Toimitilavuokraus Vuokrausneuvonanto ja tilavertailu Projektivuokraus ja kampanjointi Vuokralaisedustus RUOTSI SUOMI Kiinteistöalan toimijat äänestivät fi nanssialan lehden Euromoneyn kyselyssä Catellan neuvonantopalvelut Suomen parhaiksi. NORJA VIRO LATVIA Catellan markkinakatsaus on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka kokoaa tiedot Suomen kiinteistömarkkinoiden tilasta ja kehityksestä. Markkinakatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi PDF-muodossa Catellan internet-sivulta osoitteesta ISO-BRITANNIA TANSKA SAKSA LIETTUA Kansikuva: Kauppakeskus AINOA. LähiTapiola/ havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC Oy. LUXEMBURG RANSKA ESPANJA 2

3 Kiinteistösijoitusympäristö loistava, vaikka talous rämpii Pääkirjoitus Suomessa on meneillään jo neljäs taantumavuosi bkt-kasvulla mitattuna, vaikka Ruotsin ja Saksan kasvu on ollut samaan aikaan vakaata. Kiinteistösijoitusmarkkinan volyymi on kuitenkin noussut ennätysvauhtia poikkeuksellisen suuren pääomatulvan siivittämänä. Elokuun loppuun mennessä Suomen transaktiovolyymi oli jo yli 3 miljardia euroa, kun finanssikriisin jälkeen koko vuoden volyymi on ollut 2 miljardin euron tuntumassa. Volyymin kasvu alkoi jo viime vuonna, jolloin päästiin 4,3 miljardiin euroon. Samaan aikaan Helsingin toimistojen prime-tuottovaatimus on laskenut viime vuoden alusta 0,7 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa vastaavan prime-kiinteistön hinnannousuna lähes 13 prosenttia. Kysyntä kohdistuu pääosin parhaisiin ja suuriin kohteisiin, suuriin salkkuihin ja vakaan vuokralaiskannan kohteisiin, eli suuren volyymin core-kiinteistöihin. Nämä kiinteistöt ovat myös rahastojen sijoitusfokuksessa. Rahastoilla on Suomessa tällä hetkellä niin merkittävä asema ostajina, että ilman niitä laajaa ostajapotentiaalia olisi vaikea löytää. Elvyttävän rahapolitiikan aiheuttama pääoma-aalto ohjautuukin markkinoille erityisesti rahastojen kautta. Myös listatut kiinteistösijoitusyhtiöt saavat nyt edullisin ehdoin rahoitusta ja omaa pääomaa. Citycon keräsikin keväällä 600 miljoonaa euroa annissa, joka ylimerkittiin. Ovatko sijoittajat siirtyneet jo B-kohteisiin? Vaikka Suomi saa nauttia yhteisen valuutta-alueen elvyttävästä rahapolitiikasta, alhaisista koroista ja suuresta pääoman määrästä, markkinatilanteemme poikkeaa muista. Heikko talous aiheuttaa meillä suuria ongelmia vuokramarkkinaan, esimerkiksi pääkaupunkiseudun tyhjien toimistotilojen määrä nousi alkuvuonna uuteen ennätykseen, lähelle 1,2 miljoonaa neliötä. Onko suuri transaktiovolyymi sitten siirtänyt kysyntää A-kohteista jo B-kohteisiin? Kyllä on, tietyllä tapaa. Puhutaan osuvasti ABBA-ilmiöstä: kysyntä kohdistuu nyt A-alueiden B-kohteisiin ja B-alueiden A-kohteisiin. Tällöin B- alueilla korostuu pitkä vuokrasopimus. Yleensä transaktiovolyymin kasvaessa ja tuottovaatimusten laskiessa eri osamarkkinoiden tuottovaatimuskäyrät alkavat lähentyä toisiaan, eli sijoittaja pienentää markkinoiden välistä riskilisää. Nyt näin ei ole tapahtunut, sillä vuokrausmarkkinan näkymät aiheuttavat huolta. Voi käydä jopa päinvastoin: heikoimmille kohteille ei ole ollenkaan ostokysyntää. Core-kiinteistöt toimivat sijoittajien turvasatamana Sijoittajia kiinnostaa nyt erityisesti korkojen tuleva kehitys. Yleensä korkojen nousu johtaa myös tuottovaatimusten nousuun ja kiinteistöhintojen laskuun. Nähtävissä on jo merkkejä, että ennätyskeveä rahapolitiikka johtaa talouden vahvistumiseen, mistä seuraisi korkojen asteittainen nousu. Näkemyksemme mukaan tuottovaatimukset core-kohteissa jatkavat kuitenkin laskuaan seuraavien 12 kuukauden ajan. Perustelemme tätä teorian vastaista tilannetta sillä, että poliittinen ja taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu vielä pitkään, mikä korostaa core-kiinteistöjen merkitystä turvasatamana. Sijoittajat suosivat pieniriskisiä sijoituksia ja hyväksyvät tässä tilanteessa alhaisemman tuoton ja mahdollisesti nousevan rahoituskustannuksen. Kiinteistöala toimii lisäksi jälkisyklisesti, mikä hidastaa korkokehityksen vaikutusta tuottovaatimuksiin. Suomen kannalta tuottovaatimusennusteeseen liittyy sekä uhka että mahdollisuus. Jos taloutemme kääntyy jälleen kasvuun, nousupotentiaali on meillä suurempi pitkän taantuman vuoksi. Toisaalta Suomi on vaarassa jäädä nousevien korkojen loukkuun, jos euroalueen korot nousevat ennen kuin saamme talouden kasvu-uralle. ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) Sijoittajat suosivat pieniriskisiä sijoituksia ja hyväksyvät tässä tilanteessa alhaisemman tuoton Catellan sijoittajille ja pankeille tekemän tuoreen CREDI-kyselyn mukaan kiinteistörahoitus Suomessa on keventynyt kevään aikana, ja sen odotetaan kevenevän edelleen. Näin ollen sijoittajat ja pankit eivät kuitenkaan ennakoi korkojen nopeaa nousua. Ennustamme transaktiovolyymin nousevan tänä vuonna jälleen 4 5 miljardin euron tasolle, mikä olisi kaikkien aikojen kolmanneksi korkein volyymi. Sijoittajat ovat kuitenkin erittäin kriittisiä ja pääosa kysynnästä kohdistuu parhaisiin kohteisiin, joista syntyy kerralla suuri volyymi. 3

4 Investointimarkkina TEKSTI: MARKUS JUVALA Alkuvuoden transaktiovolyymi 2,6 miljardiin euroon Investointimarkkinan hyvä vire jatkui, ja ensimmäisen vuosipuoliskon transaktiovolyymi oli 2,6 miljardia euroa. Etenkin toinen kvartaali oli erittäin vahva, sillä volyymi nousi yli 2 miljardin euron. Finanssikriisin jälkeisinä aikoina saman, noin 2 miljardin euron tason, saavuttamiseen kului koko vuosi. Transaktiovolyymin piristymisen taustalla on globaali ilmiö, jossa matalat korot ja lisääntynyt pääoma ovat tehneet kiinteistöistä erittäin houkuttelevan sijoitusluokan. Transaktiovolyymi Suomessa 2004 / mrd 3,2 2, Kotimainen 5,5 6, Ulkomainen 3,7 08 1,6 09 Paljon suuria kauppoja ja portfoliokauppoja Kauppojen keskikoko on kasvanut, ja erityisesti kokonaisvolyymiä on nostanut suurten yksittäisten kauppojen ja portfolioiden lisääntynyt osuus. Alkuvuonna onkin toteutunut useita yli 0 miljoonan euron kauppoja, ja suurinta kauppaa muodostavat lähes 70 prosenttia koko transaktiovolyymistä. Vuoden tähän mennessä suurin kauppa on Keskon, ruotsalaisen eläkeyhtiö AMF:n ja Ilmarisen perustaman yhteisyrityksen Ankkurikadun Kiinteistöt Oy:n tekemä 652 miljoonan euron kauppa. Kaupassa 1,8 1,7 47% 37% 53% 65% 46% 16% 33% 28% 23% 30% 36% 37% Transaktiovolyymi vuosineljänneksittäin 20 / milj. Q1 Kotimainen Ulkomainen 2,0 12 2,3 13 4,3 2,6 / Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q Ankkurikadun Kiinteistöt hankki 36 kauppapaikkaa ja viisi kauppakeskusta pääosin Suomesta, mutta myös Ruotsista. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa kauppakeskukset Merituuli Espoossa, Karisma Lahdessa ja Veturi Kouvolassa. Myös alkuvuoden toiseksi suurimpaan transaktioon liittyy uuden yhteisyrityksen perustaminen. Ilmarinen myi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa kiinteistöä yli 400 miljoonalla eurolla AMF:n ja Ilmarisen yhteisesti omistamalle yhtiölle. Myytyyn salkkuun kuuluivat Ympyrätalo Helsingin Hakaniemessä sekä Finnairin ja Nokian pääkonttoritoimintoja sisältävät kiinteistöt Vantaalta ja Espoosta. Ilmarinen oli myyjänä myös kaupassa, jossa OP-ryhmään kuuluva erikoissijoitusrahasto osti paikkakunnalta asuntoa kyseessä on yksi 2000-luvun suurimmista asuntoportfoliokaupoista. Valtavasti uutta pääomaa on virrannut kiinteistösijoitusrahastoihin, mikä näkyy rahastojen tekemien kauppojen määrän kasvuna. Kaupankäyntiä piristää se, että markkinoilla on varsin erilaisia kiinteistörahastoja. Joukossa on esimerkiksi kansainvälisiä rahastoja, jotka sijoittavat pääosin toimistokiinteistöihin, ja toisaalta kotimaisia asunto- tai hoivakohteisiin sijoittavia kiinteistörahastoja, joita piensijoittajat suosivat. Markkinoilla on pitkään ollut trendinä, että ulkomaiset sijoittajat kasvattavat salkkujaan Suomessa. Ulkomaisten osuus transaktiovolyymistä oli alkuvuonna 37 prosenttia. Finanssikriisin jälkeisinä vuosina kauppaa käytiin pääosin yksittäisistä kiinteistöistä. Kysynnän lisääntyessä kaupaksi alkoivat käydä samankaltaisista kohteista muodostetut portfoliot. Viime vuoden lopulta lähtien on toteutunut jo portfoliokauppoja, joissa kohteet ovat useassa maassa. Esimerkiksi Union 4

5 Investment on myynyt miljardilla eurolla toimistokokonaisuuden, jonka 17 kiinteistöä sijaitsevat Suomessa ja viidessä muussa Länsi-Euroopan maassa. Portfoliokauppojen osuus volyymistä nousikin alkuvuonna lähes 70 prosenttiin. Kova kysyntä laskee tuottovaatimuksia pääkaupunkiseudulla Kansainvälinen kysyntä ja kilpailu hyvistä sijoituskohteista on laskenut prime-tuottovaatimuksia pääkaupunkiseudulla. Helsingin ydinkeskustan prime-toimistojen tuottovaatimus on enää 4,8 prosenttia, ja lasku on jatkunut myös muilla keskeisillä toimistoalueilla. Prime-liikekiinteistöjen tuottovaatimus on 5,0 prosenttia ja prime-logistiikan 7,1 prosenttia. Suurin liiketilakysyntä kohdistuu ruokkakauppavetoisiin kiinteistöihin, ja logistiikkakohteissa houkuttavat alalle tyypilliset pitkät vuokrasopimukset. Kasvukeskusten sijoitusmarkkinat ovat olleet pääosin paikallisten toimijoiden, portfolio-ostajien sekä kotimaisten asunto- ja hoivarahastojen varassa niihin ei ole kohdistunut kansanvälistä kysyntäpiikkiä. Suurten kasvukeskusten toimistokiinteistöjen prime-tuottovaatimukset ovat pysyneet ennallaan vaihdellen 7,0 ja 8,25 prosentin välillä. Parhaiden kohteiden hinnoissa yhä nousupotentiaalia Korkoympäristön muutoksesta näkyy jo merkkejä, esimerkiksi Saksan -vuotisen lainan korko nousi kesällä 0,05 prosentista 1 prosenttiin. Mikäli rahapolitiikka alkaa tuottaa tulosta ja Euroopan talous vakautuu vuoden lopulla, korot alkavat nousta maltillisesti. Yleensä korkotason noustessa pääoman määrä markkinoilla vähenee ja kiinteistöjen hinnat laskevat tuotto- Portfoliotransaktioita Suomessa 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi 500 asuntoa Useita Quorum Asuntoturva I ja Asuntoturva Ovi Asuntosalkku Suomi Q1 500 as. n.a. Asunto 3 kerrostaloa PKS, Turku YIT LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Q1 5 as. ~30,0 Asunto 5 liiketilakohdetta Useita Ilmarinen Redito (Trophi Fastighets) n.a. Liike 3 postikeskusta, varasto ja Useita Posti Group Ness, Risan & Partners ~ ,0 Teoll./ varasto rahtiterminaali 28 asuinkiinteistöä Useita Ilmarinen OP-Vuokratuotto 1200 as. n.a. Asunto 36 kauppapaikkaa ja Useita Kesko, Keskon Eläkekassa ja Ankkurikadun Kiinteistöt (Ilmarinen, Kesko n.a. 652,0* Liike 5 kauppakeskusta * Kruunuvuoren Satama ja AMF) toimistokiinteistöä PKS Ilmarinen Ilmarinen ja AMF Pensionsförsäkring n.a. yli 400,0 Toimisto 3 kauppakeskusta Useita European Retail Holding Nordic Real Estate Partnersin hallinnoima rahasto Q3 n.a. ~ 24,0 Liike Transaktioita pääkaupunkiseudulla 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi Niittykummun metrokeskus Espoo SRV OP-Vuokratuotto Q n.a. Liike Alvar Aallon katu 5 Helsinki Etera UniImmo (Union Investment) Q ,3 Toimisto Lauttasaaren kauppakeskus Helsinki YIT Aberdeen European Balanced Property n.a. yli 40,0 Liike Fund Pääkonttori Vantaa American International Group Inc. Sagax ~,0 Teoll. / varasto Pääkonttori Espoo Ilmarinen Lidl Suomi 000 n.a. Toimisto Elimäenkatu Helsinki Sveafastigheter Fund III ja HGR Property Deka Immobilienin hallinnoima rahasto n.a. 43,4 Toimisto Partners Antinkatu 1 & Bulevardi 21 Helsinki Senaattikiinteistöt Genesta Nordic Real Estate II ,3 Toimisto Sola Business Valley Espoo Veritas Eläkevakuutus RREEF-Investment Q3 ~ ~70,0 Toimisto Transaktioita muissa kaupungeissa 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi BW Tower-toimistokiinteistö Lahti YIT Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Aktia Henkivakuutus ja Metallityöväen liitto Q ,0 Toimisto Satakunnan ammattikorkeakoulun Pori Citycon Hemsö Fastighets n.a. 57,0 Muu kampuskiinteistö Aleksanterinkatu 24 Lahti Aberdeen Real Estate Fund Finland Fennica Toimitilat I n.a. Toimisto Katsastusmiehentie 6 Hämeenlinna Nordic Retail II (Nordic Real Estate Partners) EQ Liikekiinteistöt ,0 Liike Tampellan vanha pellavatehdas Tampere Sandvikin eläkesäätiö OP-ryhmä n.a. Toimisto *osa ruotsissa 5

6 vaatimusten noustessa. Nyt pääomaa on kuitenkin runsaasti ja ensiluokkaisiin kiinteistöihin kohdistuu suuri kysyntä, joten ennustamme korkojen nousun siirtyvän hintoihin viiveellä. Lyhyellä aikavälillä uskomme hintojen pikemminkin nousevan hyvissä kohteissa ja transaktiomarkkinan pysyvän aktiivisena. Suomen heikko talouskehitys näkyy selvästi vuokrissa ja vuokrausasteissa. Heikommat ja riskialttiimmat kohteet eivät ole hyötyneet lisääntyneestä sijoituskysynnästä. Suotuisa hintakehitys edellyttäisi talouden käännettä ja positiivista näkemystä vuokramarkkinasta. Kiinteistörahoitus keventynyt parin vuoden ajan Catellan CREDI-kyselyn mukaan kiinteistörahoitus keveni entisestään vuoden alkupuoliskolla, ja etenkin rahoituksen saatavuus ja marginaalit kehittyivät lainanottajan näkökulmasta suotuisasti. Kiinteistörahoituksen positiivinen kehitys on jatkunut yhtäjaksoisesti jo kaksi vuotta. Marginaalien samanaikainen lasku edesauttaa kiinteistörahoituksen kustannusten säilymistä kohtuullisella tasolla, vaikka korot lähtisivätkin nousuun. Kiinteistörahoituksen ennustetaan kevenevän myös vuoden loppupuolella, tosin hieman maltillisemmin. Prime tuottovaateet pääkaupunkiseudulla 20 % Toimistot Helsinki 09 Liiketilat Helsinki Logistiikka 7, % 5,00 % 4,80 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä. Toimistotilojen tuottovaatimustaso pääkaupunkiseudulla 20 % Ydinkeskusta Leppävaara Ruoholahti Aviapolis Keilaniemi Kehä I Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä. 7, % 6,50 % 6,00 % 5,80 % 4,80 % CREDI-pääindeksit CREDI-alaindeksit 40 Rahoitus kevenee 40 Vaikutus rahoitukseen Mennyt 6kk Tuleva 6kk Saatavuus Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Heikkenee Paranee Marginaali Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Kasvaa Pienenee Ei muutosta - - Ei muutosta Luototusaste Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Pienenee Kasvaa Maturiteetti Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Lyhenee Pitenee Rahoitus tiukkenee Kesäkuun 20 kysely Joulukuun 20 kysely Kesäkuun 20 kysely Joulukuun 20 kysely Tietoa CREDI-kyselystä CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) on kiinteistöjen pankkirahoituksen trendejä kuvaava indikaattori, joka perustuu Suomessa aktiivisesti toimiville kiinteistösijoittajille ja kiinteistörahoitusta tarjoaville pankeille suunnattuun kyselyyn. CREDI-kysely sisältää neljä kysymystä kiinteistöjen pankkirahoituksen saatavuuden ja ehtojen muutoksista kuuden viime kuukauden aikana ja vastaavasti neljä kysymystä näiden oletetuista muutoksista tulevien kuuden kuukauden aikana. Alaindeksit kuvaavat yksittäisen tekijän vaikutusta rahoitukseen ja ne saadaan laskemalla painottamaton keskiarvo pankeille ja sijoittajille erikseen lasketuista alaindekseistä. CATELLA REAL ESTATE DEBT INDICATOR Tällä taataan sijoittajien ja pankkien vastausten tasavertainen kohtelu. Alaindeksilukuja laskettaessa kysymysten vastaukset painotetaan muutoksen suunnan mukaan ja lasketaan siten, että ei muutosta saa painoarvon 0, negatiivinen muutos painoarvon -50 ja positiivinen muutos painoarvon 50. Näin ollen 0:n alle jäävä indeksilukema kertoo tiukentuvasta rahoitusmarkkinasta ja 0:n ylittävä indeksilukema keventyvästä rahoitusmarkkinasta. CREDI-pääindeksilukema (mennyt 6kk ja tuleva 6kk) on painottamaton keskiarvo alaindekseistä. 6

7 Pääkaupunkiseutu TEKSTI: ERKKI HAKALA Peab Oy Helsingin Pitäjänmäelle Vihdintien varrelle valmistuu keväällä 2016 ULTIMES Business Garden (kuvassa etualalla). ULTIMES Business Gardenin ensimmäiseen vaiheeseen tulee noin 000 m² toimistotiloja. Koko hanke mahdollistaa neljän toimistotalon rakentamisen vierekkäin. ULTIMES Business Gardenin saavutettavuus on erinomainen sekä autolla, että julkisilla liikennevälineillä. Lisätietoja: Väestön ennätyskasvu helpottaa taantuman vaikutuksia pääkaupunkiseudulla Helsingin seudulla tuotanto kääntyi lievään, noin 1 prosentin, kasvuun viime vuoden toisella vuosipuoliskolla toisin kuin koko maassa. Kehitys on jatkunut alkuvuoden aikana erityisesti informaatioalan vahvistamana. Myös rakentaminen on ollut kasvussa, sillä rakennustuotantoa pitää yllä Helsingin seudun ennätyksellinen väestökasvu, lähes henkeä, viime vuonna. Muusta maasta poiketen Helsingin seutu houkuttelee erityisesti työikäisiä muuttajia. Positiivinen väestökehitys luokin Helsingin seudulla edellytyksiä lievän talouskasvun jatkumiselle. Kaupan ja teollisuuden kehitys on kuitenkin jatkunut heikkona myös Helsingin seudulla. Kaupan alalla nihkeät ajat jatkuvat. Vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni lähes prosentin alkuvuoden aikana, ja Kaupan liitto arvioi tuoreessa ennusteessaan, ettei kasvu ala vielä tänä eikä ensi vuonnakaan. Ennuste lähtee oletuksesta, että kaavailtu yhteiskuntasopimus toteutuu, eikä lisäleikkauksia tule, joten siihen liittyy epävarmuuksia. Myös EK:n elokuussa julkaisema suhdannebarometri antaa varovaisen kuvan yritysjohtajien uskosta talouden käänteeseen. Tyhjän toimistotilan määrä uuteen ennätykseen toimistokäyttö vähenee Talouden heikko kehitys ja tilojen käytön tehostaminen vaikuttivat kevään aikana voimakkaasti toimistomarkkinaan. Tyhjän toimistotilan määrä lisääntyi alkuvuoden aikana peräti m 2 ja on nyt m 2. Vajaakäyttöaste rikkoi ensimmäisen kerran 13 prosentin rajan, kun se nousi 13,4 prosenttiin. Käytössä oleva toimistotilan määrä onkin laskenut trendinomaisesti jo kolmen vuoden ajan. Tyhjän toimistotilan määrään vaikuttaa paitsi pienenevä käyttö, myös lisääntyvä tilakanta, sillä samanaikaisesti rakennetaan koko ajan lisää. Elokuuhun 20 mennessä valmistuikin yhtä paljon uutta toimistotilaa kuin koko viime vuonna yhteensä, noin m 2. Suurin näistä uudiskohteista on OP:n uusi pääkonttori. Lisäksi rakenteilla on yhä saman verran toimistotilaa, suurimpana Spondan Ilmalanrinteen kokonaisuus. Vaikeudet ovat tuoneet toimistovuokraukseen myös uuden ilmiön: jos 7

8 vuokralainen on koko ajan valmis muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla toiseen tilaan samassa toimistokiinteistössä, hän voi saada jopa 30 prosentin vuokranalennuksen. Ydinkeskustan toimistovuokrat yhä korkealla tasolla Helsingin keskusta-alueen toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt maltillisesti 7,2 prosentissa, mutta ydinkeskustassa se on noussut ensimmäisen kerran yli prosentin. Ydinkeskusta on niin rajallinen, että pienetkin muutokset näkyvät nopeasti, esimerkiksi Aleksanterinkadun ympäristössä on vapaana yli m 2 :n tiloja. Pankkisektorilla on vilkasta muuttoliikettä, sillä Handelsbanken muuttaa ensi vuonna Aleksanterinkadulta Ruoholahteen Nokialta vapautuneisiin tiloihin. Lisäksi Danske Bank aikoo keskittää pääosan toiminnoistaan Pasilan Visioon. Kun Nordea ja OP jo hallitsevat Vallilaa, ydinkeskustaan jää enää SEB, joka muuttaa ensi vuonna Unioninkadulta Eteläesplanadille. Nokian muutettua Ruoholahdesta pari vuotta sitten alueen vajaakäyttöaste nousi kertaheitolla alle prosentista prosentin tasolle. Sen jälkeen vajaakäyttöaste on pysynyt vakaana, ja on nyt,7 prosenttia. Helsingin keskustan ja Ruoholahden vuokrataso piti hyvin kevään aikana heikossakin taloustilanteessa. Ydinkeskustan prime-vuokra on säilynyt tasolla 31,5 e/m 2 /kk, vaikka yksittäisiä 35 euron huippuvuokriakin esiintyy. Ydinkeskustan lähiympäristössä prime-vuokra on säilynyt tasolla 23,5 e/m 2 /kk ja Ruoholahdessa 22 eurossa. Pitäjänmäellä tyhjän toimistotilan määrä nousi jälleen yli m 2 :n, kun Valimotieltä vapautui lisää tilaa. Vajaakäyttöaste lähentelee jälleen 20 prosentin rajaa, sillä vuoden sisällä lisäystä on tullut 5 prosenttiyksikköä. Kehitys saattaa jatkua, kun Sweco muuttaa ensi vuonna Ilmalaan. Herttoniemessä puolestaan vajaakäyttöaste nousi lähes 20 prosenttiin Ruukin muutettua Käpylään. Keilaniemen tilanne parantunut selvästi Leppävaaran heikentynyt Espoossa Keilaniemen tilanne helpottui selvästi, ja vajaakäyttöaste putosi vajaasta prosentista lähelle prosenttia. Länsimetro vaikuttaa jo positiivisesti alueen vuokrakysyntään. Keilaniemen primevuokrataso on 20,5 e/m 2 /kk, yksittäistapauksissa 22 euroa. Naapurissa Otaniemessä on lähes m 2 tyhjää toimistotilaa; vajaakäyttöaste nousi voimakkaasti kahden suuren yrityksen muutettua pois keväällä. Leppävaaran vajaakäyttöaste nousi kevään aikana lähes 8 prosenttiyksikköä, kun Nokian verkkoliiketoiminnalta vapautui tilaa yli m 2. Vajaakäyttöaste on nyt 22,1 prosenttia eli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Muuton yhteydessä Karaportti sai Nokiasta lisäkäyttäjän neliölle, mutta tehostaminen vähensi tilatarvetta reippaasti. Karaportissa on yhä tyhjää toimistotilaa yli m 2. Parhaille paikoille rakenteilla paljon uutta liiketilaa Liiketilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla on 4,6 prosenttia, ja tyhjää liiketilaa on noin m 2. Muutokset vajaakäytössä ovat olleet yllättävän pieniä kaupan alan vaikeuksiin nähden. Osa liiketiloista on kuitenkin tehottomassa käytössä, tai ne on mieluummin vuokrattu lyhytaikaiseen käyttöön kuin päästetty tyhjiksi. Tällöin tila on vapautettavissa sopimuksen mukaan, kunnes pysyvä ratkaisu löytyy. Liiketilojen vuokrataso ydinkeskustassa jatkoi laskuaan kevään aikana, mutta huippupaikat pitävät hyvin pintansa myös heikossa suhdanteessa. Ydinkeskustan lähiympäristössä vuokrataso on laskenut noin prosenttia kahden viime vuoden aikana, ja tasapaino alkaa löytyä nykytasolla. Ydinkeskustan lähiympäristössä prime-vuokra on nyt vajaa 40 e/m 2 /kk. Uudisrakentamisen edullisuus tuo painetta Big Box -liiketilojen vuokriin. Nettovuokra laski kevään aikana tasolle,5 e/m 2 /kk, joten kymmenen vuoden takaisesta huippusuhdanteesta laskua on kertynyt jo lähes kolmannes. Tyhjän toimistotilan määrän kehitys osamarkkina-alueittain pääkaupunkiseudulla sekä vajaakäyttöasteet 20 Vajaakäyttöasteet pääkaupunkiseudulla m Ruoholahti,,7 % Pitäjänmäki, 18,3 % Vallila, Sörnäinen, Hermanni, Hakaniemi, 8,5 % Herttoniemi, 29,7 % Keilaniemi Kehä I, 20,6 % Leppävaara, 22,1 % Aviapolis Airport Area, 17,5 % % Liiketilat Toimistotilat Teollisuus- ja varastotilat 13,4 % 6,6 % 4,6 % 8

9 Syksyllä 20 pääkaupunkiseudulla on rakenteilla huomattavan paljon liiketilaa, yhteensä m 2. Suurimpia kohteita ovat Kalasataman Redin, Ison Omenan, Tapiolan Ainoan ja Itäkeskuksen Citymarketin rakennustyömaat. Lisäksi Pasilan Triplan rakentaminen käynnistyy lähikuukausina. Redin ja Triplan jättityömaiden ansiosta rakentamisen volyymi säilyy pitkään korkeana. Pääkaupunki- seudun väestön kova kasvuvauhti luo uskoa siihen, että liiketilasijoittaminen parhaille paikoille kannattaa. Uudisrakentaminen ja operaattorit painavat varastokohteiden vuokratasoa Kilpailu teollisuus- ja varastotilojen rakentamisessa on lisääntynyt, mikä painaa alas vuokratasoa pääkaupunkiseudulla; kevään aikana vuokrat laskivatkin kautta linjan. Aviapolis-alueen ja Hakkilan prime-neliövuokrat ovat nyt 8,50 euron tasolla. Logistiikkakohteiden merkittäviä vuokralaisia ovat myös operaattorit, jotka eivät halua maksaa yhtä korkeita vuokria kuin varsinaiset loppukäyttäjät. Varasto- ja teollisuustiloja on tyhjillään reilut m 2, mikä vastaa 6,6 prosentin vajaakäyttöastetta. Tyhjien tilojen määrä pienentyi hiukan kevään aikana. Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinat Tampere 176 km Marja-Vantaa Kehä lll Tampereen moottoritie t VANTAA Aviapolis 7 Tuusulan moottoritie 6 Lahden moottoritie Lahti 4 km Pietari 304 km Merkittävimmät toimistorakennushankkeet pääkaupunkiseudulla syksy 20 HELSINKI 1 Aitio Business Park, 2. vaihe 2 Swecon toimistokokonaisuus 3 Toimistotalo Osmontie 38, Käpylä 4 Ultimes Business Garden ESPOO 5 Alberga Business Park, 4. vaihe Turku 165 km Kehä ll Leppävaara Turun moottoritie Länsiväylän n varsi ESPOO Länsiväylä 5 Pitäjänmäkiänmäki äki 4 1 Kehä l 2 Vallila 3 Inner City Kalasatama HELSINKI Keilaniemi Keskusta Ydinkeskusta K Ruoholahti Jätkäsaari Porvoon moottoritie Herttoniemi Itäväylä Vuosaaren satama KAMPPI VANTAA 6 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, 2. vaihe 7 Aviabulevardi, Skanska Arkadiankatu Fredrikinkatu Mannerheimintie Lönnrotinkatu Bulevardi Rautatieasema Kaivokatu Kaisa KLUUVI Aleksanterinkatu niemenkatu Pohjoisesplanadi Pohjoissata KAARTINKAUPUNKI PUNAVUORI Toimistovuokrien kehitys pääkaupunkiseudulla Bruttovuokra /m 2 /kk (ilman ALV), uudet sopimukset /m 2 /kk Helsinki ydinkeskusta prime Helsinki ydinkeskusta Keilaniemi prime Aviapolis prime 13 Ruoholahti prime Leppävaara prime Pääkaupunkiseudun Ylempi brutto Prime yield Tyhjän Vajaakäyttöaste toimistomarkkinat vuokrataso tilan määrä Q4 /m 2 /kk % m 2 %-yksikköä Helsingin keskusta - Helsingin ydinkeskusta (CBD) 31,50 4, ,3 2,5 - Helsingin laaja keskusta 23,50 5, ,2 0,8 Inner City 17,50 6, ,2 2,1 Ruoholahti 22,00 5, ,7-0,1 Keilaniemi - Kehä 1 20,50 6, ,6 2,5 Länsiväylänvarsi 16,00 7, ,8-0,9 Leppävaara 17,50 6, ,1 7,9 Herttoniemi 16,00 8, ,7 7,8 Aviapolis Airport Area 18,50 7, ,5-1,5 Pääkaupunkiseutu n/a n/a ,4 0,9 - Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä - Efektiivinen bruttovuokra /m²/kk (ALV 0%), uudet vuokrasopimukset 9

10 Ydinkeskustan visiokuva. Kuva Into Seinäjoki Oy Seinäjoki kasvaa TEKSTI: TUULA LAHTI / INTO SEINÄJOKI OY Seinäjoki kuuluu Suomen kasvukeskusten kärkeen. Seinäjoen vuosittainen väestönkasvu vaihtelee 1,1 1,5 %:n välillä. Suhteellinen kasvu on vuosien aikana ollut Suomen suurinta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Seinäjoen asukasluku kasvaa 000 asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Väestönkasvu on mahdollistanut vahvan asuntorakentamisen. Keskustan lisäksi ympäröivä maaseutu on elinvoimainen. Kaupunki luo vetovoimaisia asuntoalueita entisiin kunta- ja kyläkeskuksiin aktiivisella kaavoituksella ja osallistamalla asukkaita jo suunnitteluvaiheessa. Seinäjoki on vahva palvelujen ja kaupan keskus. Jo pitkään Seinäjoen vaikutusalue on ollut Suomen 6. suurin. Kahden tunnin ajomatkan sisällä saavutetaan lähes 1 miljoona asukasta. Vähittäiskaupan kasvu onkin ollut Tilastokeskuksen mukaan v Suomen vahvinta. Ydinkeskustan kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi kasvavia kaupan alueita ovat keskustan välittömässä läheisyydessä ns. Kauppa- Joupin ja Avenaksen alueet. Asuntorakentaminen on ollut Seinäjoella pitkään suhteellisesti mitattuna Suomen vilkkainta yli asukkaan kaupungeissa. Asuntorakentamisen painopiste tulee olemaan keskustan kerrostalorakentamisen ohella mm. Törnävän historiallisella alueella, joka avautuu myös kiinteistösijoittajille. Myös Framin alueen toimistorakentaminen täydentyy asuinrakentamisella. Seinäjoki on tunnettu isoista kesätapahtumista ja kaupunki toimii myös useiden valtakunnallisten tapahtumien kokouspaikkana. Seinäjoki Areenan laajennuksen myötä entistä suuremmat tapahtumat tulevat onnistumaan, sillä Areenaa laajennetaan n neliöllä ja laajennus on valmis keväällä Investoinnin arvo on,4 milj.euroa. Nykyinen näyttelypinta-ala on m 2 ja se tulee kasvamaan vajaat m 2. Vuoden 2016 Asuntomessut järjestetään Seinäjoella Pruukinrannan messualue sijaitsee Kyrkösjärven rannassa ja messujen erityisteemat ovat pohjalaiset rakennus- ja puusepäntaidot sekä rakennettu vesi- ja liikuntaympäristö. Ydinkeskusta syntyy uudestaan Kaupungilla on yhdessä ydinkeskustan kiinteistönomistajien kanssa vahva tahto keskustan kehittämisestä ja uudistamisesta. Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan asukasmäärää asukkaalla vuoteen 2025 mennessä ja siten lisätä keskustan kaupallista vetovoimaa. Keskustan asukasmäärä kolminkertaistuu nykytilanteesta. Kiinteistöhankkeet kasvattavat asuntojen tarjonnan ohella myös liike- ja toimistotilaa. Oleellinen osa keskustan uudistustyötä on maanalaisten paikoituslaitosten rakentaminen mikä mahdollistaa kävely-ympäristön kohentumisen. Ensimmäinen laitos rakentuu Keskustorille ja sen rakentamisesta on tehty myönteinen Itäväylän varren I-vaiheen havainnekuva (Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto). Kuva Seinäjoen kaupunki.

11 Keskustorin havainnekuva. Kuva Seinäjoen kaupunki. MARKKINAKATSAUS SUOMI SYKSY 20 periaatepäätös. Lopullinen rakentamispäätös tehdään syksyllä 20 ja pysäköintilaitos tulee olemaan valmis Uudistamisen mahdollistama asemakaava on jo hyväksytty. SmartStation Rautatieasema on ohjannut monen kaupungin kehitystä, niin myös Seinäjoella. Joka vuosi n. 2,5 miljoonaa junamatkustajaa kulkee Seinäjoen rautatieaseman kautta ja määrän odotetaan kasvavan edelleen. Junayhteyksien nopeutuminen ja pääradan merkityksen kasvaminen sekä tavaraliikenteeltä vapautuvat alueet mahdollistavat aivan uusien käyttömahdollisuuksien visioinnin, jota tehdään yhdessä kiinteistönomistajien ja eri sidosryhmien kanssa asiakkaita unohtamatta. Asemanseudun kehittäminen sisältää nykyisen rautatieaseman, Matkahuollon alueen sekä ratapihan alueen ja liittyy välittömästi koko ydinkeskustan uudistamiseen. Suurin maanomistaja on VR, pienempiä liikennevirasto ja Senaattikiinteistöt sekä Seinäjoen kaupunki. Posti omistaa entisen lajittelukeskuksen. Alueen liiketoimintamahdollisuuksien suunnittelu on menossa Respa-kehittämishankkeessa ja yleissuunnitelmaa pohjustetaan kansainvälisessä Europan 13 arkkitehtuurikilpailussa, joka ratkeaa joulukuun alussa. Tavoitteena on että alueen Master plan on valmis Itäväylän rakentuminen ja Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto Syksyllä 20 avattavan ja 2016 valmistuvan Itäisen ohikulkutien ansiosta raskas liikenne siirtyy pois keskustasta ja uuden väylän ympäristöön syntyy kiinnostavia kehityskohteita. Kaupunki kaavoittaa vuoden 2016 aikana maita logistiikan, teollisuuden ja kaupan käyttöön vaiheittain. I-vaiheen aluevaraussuunnitelma on työn alla ja se koskee n. 350 hehtaarin aluetta (työnimellä Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto). Tavoitteena on vastata maakunnan kasvavaan tarpeeseen mm. puutavaran käsittelyn, varastoinnin ja muiden palvelujen suhteen. Alue nähdään tulevaisuuden tavaravirtojen ja niihin liittyvin palvelujen kehitys- ja sijoittumisalustana. Myöhemmät II-IV alueet käsittävät n. 600 hehtaaria uutta yritystoiminnan aluetta. Jalkapallostadion Seinäjoella on toteutettu useita pääasiallisesti yksityisten monitoimihallihankkeita kuten keilahalli, salibandyhalli, agilityhalli jne. Uusin investointipäätös uudisrakennuskohteesta on,5 milj. euron arvoinen jalkapallostadion, jonka rakentamiseen kaupunki osallistuu 2,2 milj. euron osuudella. Yksityinen rahoitusosuus on 80 %. Stadion rakentuu Jouppilanvuoren urheilupuistoon ja sen on määrä olla valmis huhtikuussa Uusi jalkapallostadion vetää 6000 katsojaa. Jalkapallostadionin mallinnuskuva. Kuva Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy.

12 Kasvukeskusten toimitilamarkkinat Tampere TEKSTI: RAINO PESU Alkuvuonna on tehty jo useita huomattavia kiinteistökauppoja. OP osti pitkään uutta käyttöä odotelleen 000 m²:n toimistokiinteistön Tampellan alueelta ja rakentaa tiloihin yksityissairaalan ja nykyaikaista toimistotilaa. OP-Vuokratuotto- ja Real Estate Fund Finland III Ky rahastot ostivat Hatanpäällä sijaitsevan toimistokiinteistön, jonka päävuokralaiseksi tulee saneerauksen jälkeen Tampereen kaupunki. Posti Group Oyj myi norjalaiselle Ness, Risan & Partnersille viisi kiinteistöä käsittävän portfolion, johon kuuluvat Tampereen Multisillan postikeskus ja Pirkkalan Linnakallioon vuonna 2016 valmistuva uusi rahtiterminaali. Linnakallioon on rakenteilla myös Also Finland Oy:n lähes m²:n logistiikkakeskus. Tampereella kehitetään voimakkaasti kaupungin vetovoimaa. Vireillä on useita hankkeita esimerkiksi Rantaväylän tunneli, raitiotie, Asemakeskus sekä Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston asuinhankkeet jotka tähtäävät liikenteen ja paikoituksen sujuvuuteen, keskustan asukasmäärän kasvattamiseen ja palvelujen parantamiseen. Pitkään suunnitteilla ollutta Sorin kansihanketta ei ole hylätty, vaan kaupunki on päättänyt käynnistää neuvottelumenettelyn, jolla haetaan toteuttajakonsortiota. Houkuttimeksi hankkeeseen on yhdistetty runsaasti asuinrakennusoikeutta Ranta- Tampellan alueelta. Teknillisen Yliopiston alueella Hervannassa on uutena maamerkkinä Kampusareena, jonne sijoittuu yliopiston toimintoja sekä yrityksille suunnattuja toimisto- ja liiketiloja. Keskustassa ovat rakenteilla Technopolis Yliopistonrinteen 3. ja 4. vaiheet, joihin valmistuu ensi kesänä 000 m² uutta toimistotilaa. Keväällä 2018 valmistuvan m²:n Ratinan kauppakeskuksen rakennustyöt on aloitettu. Liike- ja palvelutiloja käsittävä kokonaisuus koostuu suuresta uudisrakennuksesta ja kahdesta saneerattavasta funkkisrakennuksesta, ja käyttäjiksi ovat tulossa esimerkiksi K-Market, Lidl ja H&M. Turku TEKSTI: MARI ROUVALI Kakolan entinen vankilakiinteistö myytiin alkukesästä 6,4 miljoonalla eurolla yksityisten sijoittajien Verkaranta Kiinteistöt Oy:lle, joka suunnittelee suojeluja uudiskohteeseen asumista, palveluja ja liiketiloja. Kaupunki on myynyt ammattikorkeakoululle Koneteknologiakeskuksen kiinteistön sekä rakentamaton tontin Kupittaalta, joten kampusalueen toteutuminen on askeleen lähempänä. Toimistomarkkinoilla ei ole käynnissä uudishankkeita, mutta Electrocityn saneeraus tuo Kupittaalle lisää modernia toimistotilaa myös yhteisöllistä tilaa, jossa erikokoiset yritykset eri toimialoilta voivat saada synergiaetuja ja hyödyntää yhteisiä palveluja ja tapahtumia. Vastaavaa tilaa on myös esimerkiksi juuri valmistuneessa Logomo Konttorissa, jonka tilat on saatu hyvin vuokrattua. Keskustassa on runsaasti tyhjiä liiketiloja jopa erinomaisella sijainnilla torin laidalla. Forum Kortteliin ja kauppakeskus Hansaan on kuitenkin saatu muutamia pysyviä uusia toimijoita lyhytaikaisten pop-up-myymälöiden lisäksi. Turun merkittävimpien kauppakeskusten Skanssin ja Myllyn laajennukset valmistuvat kuluvan vuoden aikana, mikä lisää huolta keskustan näivettymisestä. Molempien laajennusten päävuokralaiseksi on tulossa vapaa-ajan tavaratalo XXL. Turun telakan omistus on siirtynyt kokonaan Meyer Werftille, ja kuluvana vuonna on julkistettu uusia laivatilauksia, mikä lupaa tilauksia myös alihankintaverkostolle. Sandvikin ja Pukkilan toiminta Turussa päättyy, joten tyhjilleen uhkaa jäädä runsaasti teollisuustilaa. Pukkilan kiinteistön hyvä sijainti voi mahdollistaa uuden käyttötarkoituksen, esimerkiksi liike- ja asuinrakentamisen. Oulu TEKSTI: AIMO TYYBAKINOJA Citycon myi kesällä Gallerian ja Citytalon tavaratalot Osuuskauppa Arinalle, ja muitakin kauppoja on vireillä. Ouluun on syntynyt runsaasti uusia kasvuyrityksiä kahden suuryrityksen lopetettua toimipisteensä. Tämä on jo näkynyt toimistojen vuokramarkkinan vilkastumisena keväästä lähtien. Talenom rakennuttaa uuden toimistotalon Peltolaan, ja Kaleva puolestaan Karjasiltaan. Ouluun valmistuu runsaasti uutta liiketilaa lähivuosina, minkä lisäksi Stockmann ilmoitti lopettavansa Oulun tavaratalonsa vuoden 2017 alussa. Tällä hetkellä on muutamia liiketiloja tyhjillään aivan ydinkeskustassakin, mutta ylitarjontaa ei ole. Liikerakentaminen painottuu tällä hetkellä ydinkeskustaan. Muutamia päivittäistavaramyymälöitä on kuitenkin rakennettu lähiöihin, esimerkiksi Lidl avasi keväällä uuden myymälän Pateniemeen, ja uuden K-Marketin rakentaminen Toppilaan aloitettiin keväällä. Sponda kertoi kesällä Limingantullin uudishankkeesta, johon XXL tulee vuokralle. Teollisuus- ja varastotilojen markkinoilla on Oulussa viime vuosina ollut hiljaista. Perinteisiä teollisuusalueita Alppilassa, Toppilassa ja Limingantullissa on kaavoitettu asuinalueeksi. 12

13 Lahti TEKSTI: MATTI ALI-LÖYTTY Matkakeskus ja sen yhteyteen rakennettava m²:n BW Tower- toimistokiinteistö valmistuvat loppuvuonna. Maaliskuussa YIT myi BW Towerin ja sen roboteilla ohjattavan pysäköintilaitoksen vakuutusyhtiö Fennialle, Aktia Henkivakuutukselle ja Metallityöväenliitolle 22 miljoonalla eurolla. Toriparkki ja Kulmalan talon saneeraus asunnoiksi valmistuivat keväällä. Keskustan kiinteistöjen kehittäminen jatkuu: Aleksanterinkatu 5:n entisen pankkitalon tilalle rakennetaan asuntoja ja katutason liiketilaa. Käynnissä on myös kiistelty hanke muuttaa Aleksanterinkadun liikenne yksisuuntaiseksi. Hennalan varuskunta-alueen kaavatyö ja vanhojen rakennusten myynti ovat edenneet hyvin. Poliisitalon ja oikeustalon kortteleista vapautuu tilaa, jotka avaavat keskustaan uusia mahdollisuuksia. Valtaosa uudesta tai saneeratusta liiketilasta on löytänyt käyttäjänsä, mutta vanhempaa tilaa on vajaakäytössä, esimerkiksi kauppakeskus Triossa on tyhjää tilaa. Ydinkeskustan tilannetta on paikattu lyhyillä sopimuksilla pop-up-myymälöille. Teollisuudesta puolestaan on saatu positiivisia uutisia, kun esimerkiksi Teknoware ja Wipak Nastolassa ovat kertoneet isoista investoinneista uuteen tuotantoon. Kujalan alueelle ollaan kaavoittamassa 43 hehtaaria logistiikka- ja teollisuustontteja, tosin alueen ensimmäinen vaihe on pääosin rakentamatta. Jyväskylä TEKSTI: JUKKA KOIVISTOINEN Investointimarkkina on vilkastunut, mutta kysyntä erittäin valikoivaa. Uusi Vasarakatu 25:n liikekiinteistö Seppälässä myytiin alkukesästä Fennica Toimitilat I rahastolle. Paikalliset sijoittajat ovat tehneet yksittäisten kiinteistöjen kauppoja ja uusinvestointeja, jollainen on esimerkiksi Muurameen rakennettava uusi 000 m²:n kauppakeskus, jonka vetureiksi tulevat Lidl ja Kokkolan Halpa-Hallin suurmyymälä. Keskustassa on käynnissä iso saneeraus Kauppakatu 37:ssa, ja uudistettujen tavaratalotilojen veturiksi on siirtymässä H & M. Vaihtuvuus keskustan liiketiloissa on melko suurta, ja uusia vuokralaisia houkutellaan joustavin vuokraehdoin. Skanska suunnittelee yhä käynnistävänsä vuonna 2016 kauppakeskushankkeen, johon sisältyisi yhdyskäytävä rakenteilla olevaan Prismaan. Toimistotiloissa kysyntää on lähellä keskustaa oleville hyväkuntoisille, mutta kohtuuhintaisille tiloille. Pienehköille teollisuus- ja tuotantotiloille on yhä jonkin verran kysyntää, ja yksittäisiä isompiakin vuokrauksia on tehty. Vuokratasot ovat pysyneet maltillisina. Toimitiloja rakennetaan edelleen vilkkaasti. Merkittävin uudishankkeista on keskussairaala, johon liittyen rakennetaan myös korvaavia teollisuustiloja, joista uusimpana keväällä käynnistyi Silenta Kiinteistöjen hanke. Metsä Groupin 1,2 miljardin euron investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen piristää alueen elinkeinoelämää lähivuosina. Vaasa TEKSTI: RAINO PESU Osuuskauppa KPO kasvatti omistustaan kauppakeskus Rewell Centerissä ostamalla Halli Oy:ltä m²:n liiketilat. Halli Oy puolestaan osti vakuutusyhtiö Fennian osuuden Kauppapuistikko :sta, ja omistaa nyt koko kiinteistön. Palosaareen on rakenteilla energiaalan tiedepuiston ensimmäinen vaihe, m²:n EnergyLab, jonne sijoittuu moottori- ja polttoainelaboratorio ja hieman toimistotiloja. Lemminkäinen suunnittelee entiselle linja-autoaseman tontille kerrosalaltaan m²:n Wasa Station -hanketta, joka käsittää kauppakeskuksen, musiikki- ja kongressikeskuksen, hotellin, toimistoja, asuntoja ja monitoimihallin. Kivihakaan on rakenteilla Gneissihovin m²:n toinen vaihe paikalliselle WGF-kiinteistökehitysrahastolle sekä m²:n huonekalumyymälä Lähdesmäki Oy:lle. Risön asemakaavatyö on käynnissä, ja tavoitteena on IKEA-tavaratalon, Ikano-kauppakeskuksen ja Prismahypermarketin sijoittuminen alueelle aiesopimuksen mukaisesti. Valmiiksi kaavoitettuja yritystontteja on saatavilla esimerkiksi Laajametsän alueella ja NLC Vaasa logistiikka-alueella. Viime syksynä NLC-alueelle valmistui ensimmäisenä kohteena Kaukokiito Auramaan logistiikkaterminaali ja seuraavan hankkeen valmistelut ovat jo melko pitkällä. Tyhjän toimistotilan määrän kehitys kasvukeskuksissa sekä vajaakäyttöaste / m Tampere,9 % Turku 9,7 % Oulu,2 % Lahti 9,9 % Jyväskylä 7,2 % Vaasa 7,6 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä Toimistotilojen prime-tuottovaatimustaso Suomessa /20 % Helsinki 4,80 % Turku 7,50 % Lahti 8,00 % Vaasa 8,00 % Tampere 7,00 % Oulu 7,50 % Jyväskylä 8,25 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä 13

14 Markkinatietoa alueittain Toimitilamarkkinat kaupungeittain 20 Vajaakäyttöasteet ja vapaan tilan määrä pääkaupunkiseudulla Tilatyyppi Vapaat tilat, m 2 3) Vajaakäyttöaste,% 1) 2) Tuottovaatimus,% Vuokra /m 2 /kk Vajaakäyttöaste (%) Vapaat tilat (m 2 ) Q4 Q4 PÄÄKAUPUNKISEUTU Liiketilat ,6 - - Toimistotilat ,4 kts. sivu 9 kts. sivu 9 Teoll. ja varastot ,6 - - Yhteensä ,1 TAMPERE Liiketilat ,4 6,75 8, Toimistotilat ,9 6,75 8,0 18 Teoll. ja varastot ,6 8,0,0 5,5 7,0 Yhteensä ,4 TURKU Liiketilat ,6 6,75 8, Toimistotilat ,7 7,25 8, Teoll. ja varastot ,3 9,0,0 5 7 Yhteensä ,9 OULU Liiketilat ,1 7,25 8,50 40,0 85,0 Toimistotilat ,2 7,50 8,50 12,0,0 Teoll. ja varastot ,5 9,50,00 6,0 7,0 Yhteensä ,6 HELSINKI Liiketilat 4,2 4, Laaja keskusta 1,6 1, Toimistotilat,9 9, Laaja Keskusta 7,2 6, Teoll. ja varastot 5,4 6, ESPOO Liiketilat 3,2 3, Toimistotilat 21,3 20, Teoll. ja varastot 8,0 6, VANTAA Liiketilat 6,7 6, Toimistotilat 16,1 17, Teoll. ja varastot 7,4 8, PKS YHTEENSÄ Liiketilat 4,6 4, Toimistotilat 13,4 12, Teoll. ja varastot 6,6 6, JYVÄSKYLÄ Liiketilat ,4 8,25 9, Toimistotilat ,2 8,75, Teoll. ja varastot ,2,25 13, Yhteensä ,4 LAHTI Liiketilat ,7 7,50 8,50 25,0 55,0 Toimistotilat ,9 8,00 9,00 12,0,0 Teoll. ja varastot ,7,00,00 4,5 5,5 Yhteensä ,5 VAASA Liiketilat ,1 7,75 9,00 25,0 55,0 Toimistotilat ,6 8,00 9,50,0 13,0 Teoll. ja varastot ,2 9,50,50 5,0 6,0 Yhteensä ,8 1) Vuokrat ovat bruttovuokria. Vuokratasojen ja tuottovaatimusten osalta käytetty seuraavia kriteerejä: Liiketilat: Katutason liiketila ydinkeskustassa, tunnettu kansallinen tai kansainvälinen vuokralainen, 5 7 vuoden markkinavuokratasoinen sopimus, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. Toimistotilat: Ydinkeskustan moderni (ei uudiskohde) tai saneerattu tila, jolla myös hyvät jatkomarkkinat, vakaat päävuokralaiset, joilla 5 7 vuoden sopimukset, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. Varasto & tuotantotilat: Tavanomainen hyvä teollisuusalueen sijainti, uudehko keskisuuri rakennus, jossa ei lähiaikoina suurempia peruskorjaustarpeita, yksi käyttäjä, vakaa yritys vuokralaisena, 5 7 vuoden sopimus, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. 2) Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä 3) Rakennuskannan päivitys perustuu Tilastokeskuksen, YTV:n, kaupunkien ja Catellan tuottamaan tietoon. Kasvukeskuksissa prime-kohteet voivat sijaita myös ydinkeskustan ulkopuolella.

15 Yhteystiedot ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) ARJA LEHTONEN JOHTAJA ARVIOINTI/KONSULTOINTI +358 (0) PETTERI HEIKKINEN JOHTAJA VUOKRAUS +358 (0) JUHANI LEHTINEN JOHTAJA KASVUKESKUKSET +358 (0) Transaktiot ja Capital Markets ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) Arviointi ja konsultointi HELSINKI ARJA LEHTONEN JOHTAJA +358 (0) Vuokraus HELSINKI PETTERI HEIKKINEN JOHTAJA +358 (0) Myynti ja vuokraus TAMPERE KARI MYLLÄRI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) JORMA JANHONEN SENIOR ADVISOR +358 (0) PERTTI RAITIO +358 (0) MARKUS SEPPÄLÄ ADVISOR +358 (0) PERTTI MIETTINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) MARKUS JUVALA SENIOR ADVISOR +358 (0) RISTO VAINIONPÄÄ +358 (0) KRISTINA KNAPE-RYTKÖNEN ADVISOR +358 (0) SAMI SARASTE TOIMITILA-ASIANTUNTIJA +358 (0) NIKO KVARNSTRÖM SENIOR ADVISOR +358 (0) TUOMAS AHONEN ASSOCIATE +358 (0) JANNE SIVONEN JUNIOR ANALYST +358 (0) MARTIN MALHOTRA +46 (0) TEEMU HALL +358 (0) VILLE VAARALA +358 (0) ELLA SPERLING NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) CAMILLA MAIKOLA NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) SINI VEDENOJA NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) TAMPERE RAINO PESU +358 (0) SAMI SARASTE TOIMITILA-ASIANTUNTIJA +358 (0) JYVÄSKYLÄ/INFONIA KARI MUSTONEN +358 (0) TURKU SAMI MATARA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ/ +358 (0) MARI ROUVALI +358 (0) OULU AIMO TYYBÄKINOJA +358 (0) LAHTI MATTI ALI-LÖYTTY +358 (0) TURKU SAMI MATARA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ/ +358 (0) RIKU LEHTIMÄKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) OULU PEKKA LAURILA-HARJU MYYNTIPÄÄLLIKÖ +358 (0) TERTTU VARPU MYYNTISIHTEERI +358 (0) LAHTI MIKKO KANTOSAARI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) SIIRI EEROLA TEKNINEN AVUSTAJA +358 (0) JYVÄSKYLÄ / INFONIA ANTTI MALINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) JUKKA KOIVISTOINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) SÄHKÖPOSTIT: MIKKO HIRVI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0)

16 Dealability KOONNUT: ELLA SPERLING/ CATELLA PROPERTY OY LAYOUT: MAINOSTOIMISTO TASKU OY, CATELLA PROPERTY OY PAINO: LÖNNBERG PAINOT OY PÄÄKONTTORI Catella Property Oy Aleksanterinkatu B, 8. krs 000 Helsinki Puh catella.fi MUUT TOIMISTOT SUOMESSA Jyväskylä Vapaaherrantie Jyväskylä Oulu Kirkkokatu 6, 5. krs 900 Oulu Lahti Aleksanterinkatu 17 A 1 Lahti Tampere Tulli Business Park Åkerlundinkatu A 330 Tampere Turku Linnankatukatu B 200 Turku

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARkKINA- KATSAUS SUOMI kevät 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN YLEINEN

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus kevät

KTI Markkinakatsaus kevät KTI Markkinakatsaus kevät Kiinteistömarkkinoiden näkymät kääntymässä hieman positiivisemmiksi Kiinteistökauppojen määrä edelleen vähäinen Toimistojen vajaakäyttö pääkaupunkiseudun suurin haaste Asuntojen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2012

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2012 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2012 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 1 (31) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012, klo 8.30 SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. Tilikausi 1.1. 31.12. lyhyesti: SRV:n

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot