Markkinakatsaus Syksy 2015 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus Syksy 2015 Suomi"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus Syksy 20 Suomi

2 Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus 4 Investointimarkkina TOIMITILAMARKKINAT 7 Pääkaupunkiseutu Seinäjoki kasvaa 12 Kasvukeskukset Markkinatietoa alueittain MUUTA Yhteystiedot 16 Referenssit Arviointiyksikön palveluvalikoimaan kuuluvat myös RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) -arviointistandardin mukaiset arvioinnit. Catella konserni toimii taloudellisena neuvonantajana ja varainhoitajana erikoistuen kiinteistö-, korko- ja pääomamarkkinoihin. Catellalla on johtava asema kiinteistösektorilla ja vahva paikallinen edustus Euroopassa. Catellan kiinteistösektorin neuvonantopalvelut Euroopassa kattavat kolme toimialaa; myynti- ja ostoneuvonanto, pääomajärjestelyt sekä tutkimus ja arviointi. Catella on johtava neuvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Palveluitamme Suomessa ovat kiinteistötransaktiot, vuokraus, rahoitusjärjestelyt sekä arviointi- ja konsultointipalvelut. Palveluksessamme on 37 henkilöä kuudessa toimistossa. Transaktiopalvelut Yksittäisten kohteiden ja portfolioiden myynti Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt Ostoneuvonanto Kiinteistökehitysprojektien neuvonanto Arviointi- ja konsultointipalvelut Yksittäisten kiinteistöjen arviointi Portfolioiden arviointi ja analysointi Toimitiloihin liittyvät strategiset ja taloudelliset selvitykset Markkinavuokra-analyysit Markkina-alueanalyysit Arviointiasiantuntijamme ovat keskuskauppakamarin hyväksymiä Capital Markets -palvelut Rahoitusneuvonanto Oman pääoman hankinta Julkiset pääomamarkkinajärjestelyt Pääomarakenteen uudelleenjärjestelyt SUOMI, 1. SIJA Vuokrauspalvelut Toimitilavuokraus Vuokrausneuvonanto ja tilavertailu Projektivuokraus ja kampanjointi Vuokralaisedustus RUOTSI SUOMI Kiinteistöalan toimijat äänestivät fi nanssialan lehden Euromoneyn kyselyssä Catellan neuvonantopalvelut Suomen parhaiksi. NORJA VIRO LATVIA Catellan markkinakatsaus on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka kokoaa tiedot Suomen kiinteistömarkkinoiden tilasta ja kehityksestä. Markkinakatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi PDF-muodossa Catellan internet-sivulta osoitteesta ISO-BRITANNIA TANSKA SAKSA LIETTUA Kansikuva: Kauppakeskus AINOA. LähiTapiola/ havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC Oy. LUXEMBURG RANSKA ESPANJA 2

3 Kiinteistösijoitusympäristö loistava, vaikka talous rämpii Pääkirjoitus Suomessa on meneillään jo neljäs taantumavuosi bkt-kasvulla mitattuna, vaikka Ruotsin ja Saksan kasvu on ollut samaan aikaan vakaata. Kiinteistösijoitusmarkkinan volyymi on kuitenkin noussut ennätysvauhtia poikkeuksellisen suuren pääomatulvan siivittämänä. Elokuun loppuun mennessä Suomen transaktiovolyymi oli jo yli 3 miljardia euroa, kun finanssikriisin jälkeen koko vuoden volyymi on ollut 2 miljardin euron tuntumassa. Volyymin kasvu alkoi jo viime vuonna, jolloin päästiin 4,3 miljardiin euroon. Samaan aikaan Helsingin toimistojen prime-tuottovaatimus on laskenut viime vuoden alusta 0,7 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa vastaavan prime-kiinteistön hinnannousuna lähes 13 prosenttia. Kysyntä kohdistuu pääosin parhaisiin ja suuriin kohteisiin, suuriin salkkuihin ja vakaan vuokralaiskannan kohteisiin, eli suuren volyymin core-kiinteistöihin. Nämä kiinteistöt ovat myös rahastojen sijoitusfokuksessa. Rahastoilla on Suomessa tällä hetkellä niin merkittävä asema ostajina, että ilman niitä laajaa ostajapotentiaalia olisi vaikea löytää. Elvyttävän rahapolitiikan aiheuttama pääoma-aalto ohjautuukin markkinoille erityisesti rahastojen kautta. Myös listatut kiinteistösijoitusyhtiöt saavat nyt edullisin ehdoin rahoitusta ja omaa pääomaa. Citycon keräsikin keväällä 600 miljoonaa euroa annissa, joka ylimerkittiin. Ovatko sijoittajat siirtyneet jo B-kohteisiin? Vaikka Suomi saa nauttia yhteisen valuutta-alueen elvyttävästä rahapolitiikasta, alhaisista koroista ja suuresta pääoman määrästä, markkinatilanteemme poikkeaa muista. Heikko talous aiheuttaa meillä suuria ongelmia vuokramarkkinaan, esimerkiksi pääkaupunkiseudun tyhjien toimistotilojen määrä nousi alkuvuonna uuteen ennätykseen, lähelle 1,2 miljoonaa neliötä. Onko suuri transaktiovolyymi sitten siirtänyt kysyntää A-kohteista jo B-kohteisiin? Kyllä on, tietyllä tapaa. Puhutaan osuvasti ABBA-ilmiöstä: kysyntä kohdistuu nyt A-alueiden B-kohteisiin ja B-alueiden A-kohteisiin. Tällöin B- alueilla korostuu pitkä vuokrasopimus. Yleensä transaktiovolyymin kasvaessa ja tuottovaatimusten laskiessa eri osamarkkinoiden tuottovaatimuskäyrät alkavat lähentyä toisiaan, eli sijoittaja pienentää markkinoiden välistä riskilisää. Nyt näin ei ole tapahtunut, sillä vuokrausmarkkinan näkymät aiheuttavat huolta. Voi käydä jopa päinvastoin: heikoimmille kohteille ei ole ollenkaan ostokysyntää. Core-kiinteistöt toimivat sijoittajien turvasatamana Sijoittajia kiinnostaa nyt erityisesti korkojen tuleva kehitys. Yleensä korkojen nousu johtaa myös tuottovaatimusten nousuun ja kiinteistöhintojen laskuun. Nähtävissä on jo merkkejä, että ennätyskeveä rahapolitiikka johtaa talouden vahvistumiseen, mistä seuraisi korkojen asteittainen nousu. Näkemyksemme mukaan tuottovaatimukset core-kohteissa jatkavat kuitenkin laskuaan seuraavien 12 kuukauden ajan. Perustelemme tätä teorian vastaista tilannetta sillä, että poliittinen ja taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu vielä pitkään, mikä korostaa core-kiinteistöjen merkitystä turvasatamana. Sijoittajat suosivat pieniriskisiä sijoituksia ja hyväksyvät tässä tilanteessa alhaisemman tuoton ja mahdollisesti nousevan rahoituskustannuksen. Kiinteistöala toimii lisäksi jälkisyklisesti, mikä hidastaa korkokehityksen vaikutusta tuottovaatimuksiin. Suomen kannalta tuottovaatimusennusteeseen liittyy sekä uhka että mahdollisuus. Jos taloutemme kääntyy jälleen kasvuun, nousupotentiaali on meillä suurempi pitkän taantuman vuoksi. Toisaalta Suomi on vaarassa jäädä nousevien korkojen loukkuun, jos euroalueen korot nousevat ennen kuin saamme talouden kasvu-uralle. ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) Sijoittajat suosivat pieniriskisiä sijoituksia ja hyväksyvät tässä tilanteessa alhaisemman tuoton Catellan sijoittajille ja pankeille tekemän tuoreen CREDI-kyselyn mukaan kiinteistörahoitus Suomessa on keventynyt kevään aikana, ja sen odotetaan kevenevän edelleen. Näin ollen sijoittajat ja pankit eivät kuitenkaan ennakoi korkojen nopeaa nousua. Ennustamme transaktiovolyymin nousevan tänä vuonna jälleen 4 5 miljardin euron tasolle, mikä olisi kaikkien aikojen kolmanneksi korkein volyymi. Sijoittajat ovat kuitenkin erittäin kriittisiä ja pääosa kysynnästä kohdistuu parhaisiin kohteisiin, joista syntyy kerralla suuri volyymi. 3

4 Investointimarkkina TEKSTI: MARKUS JUVALA Alkuvuoden transaktiovolyymi 2,6 miljardiin euroon Investointimarkkinan hyvä vire jatkui, ja ensimmäisen vuosipuoliskon transaktiovolyymi oli 2,6 miljardia euroa. Etenkin toinen kvartaali oli erittäin vahva, sillä volyymi nousi yli 2 miljardin euron. Finanssikriisin jälkeisinä aikoina saman, noin 2 miljardin euron tason, saavuttamiseen kului koko vuosi. Transaktiovolyymin piristymisen taustalla on globaali ilmiö, jossa matalat korot ja lisääntynyt pääoma ovat tehneet kiinteistöistä erittäin houkuttelevan sijoitusluokan. Transaktiovolyymi Suomessa 2004 / mrd 3,2 2, Kotimainen 5,5 6, Ulkomainen 3,7 08 1,6 09 Paljon suuria kauppoja ja portfoliokauppoja Kauppojen keskikoko on kasvanut, ja erityisesti kokonaisvolyymiä on nostanut suurten yksittäisten kauppojen ja portfolioiden lisääntynyt osuus. Alkuvuonna onkin toteutunut useita yli 0 miljoonan euron kauppoja, ja suurinta kauppaa muodostavat lähes 70 prosenttia koko transaktiovolyymistä. Vuoden tähän mennessä suurin kauppa on Keskon, ruotsalaisen eläkeyhtiö AMF:n ja Ilmarisen perustaman yhteisyrityksen Ankkurikadun Kiinteistöt Oy:n tekemä 652 miljoonan euron kauppa. Kaupassa 1,8 1,7 47% 37% 53% 65% 46% 16% 33% 28% 23% 30% 36% 37% Transaktiovolyymi vuosineljänneksittäin 20 / milj. Q1 Kotimainen Ulkomainen 2,0 12 2,3 13 4,3 2,6 / Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q Ankkurikadun Kiinteistöt hankki 36 kauppapaikkaa ja viisi kauppakeskusta pääosin Suomesta, mutta myös Ruotsista. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa kauppakeskukset Merituuli Espoossa, Karisma Lahdessa ja Veturi Kouvolassa. Myös alkuvuoden toiseksi suurimpaan transaktioon liittyy uuden yhteisyrityksen perustaminen. Ilmarinen myi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa kiinteistöä yli 400 miljoonalla eurolla AMF:n ja Ilmarisen yhteisesti omistamalle yhtiölle. Myytyyn salkkuun kuuluivat Ympyrätalo Helsingin Hakaniemessä sekä Finnairin ja Nokian pääkonttoritoimintoja sisältävät kiinteistöt Vantaalta ja Espoosta. Ilmarinen oli myyjänä myös kaupassa, jossa OP-ryhmään kuuluva erikoissijoitusrahasto osti paikkakunnalta asuntoa kyseessä on yksi 2000-luvun suurimmista asuntoportfoliokaupoista. Valtavasti uutta pääomaa on virrannut kiinteistösijoitusrahastoihin, mikä näkyy rahastojen tekemien kauppojen määrän kasvuna. Kaupankäyntiä piristää se, että markkinoilla on varsin erilaisia kiinteistörahastoja. Joukossa on esimerkiksi kansainvälisiä rahastoja, jotka sijoittavat pääosin toimistokiinteistöihin, ja toisaalta kotimaisia asunto- tai hoivakohteisiin sijoittavia kiinteistörahastoja, joita piensijoittajat suosivat. Markkinoilla on pitkään ollut trendinä, että ulkomaiset sijoittajat kasvattavat salkkujaan Suomessa. Ulkomaisten osuus transaktiovolyymistä oli alkuvuonna 37 prosenttia. Finanssikriisin jälkeisinä vuosina kauppaa käytiin pääosin yksittäisistä kiinteistöistä. Kysynnän lisääntyessä kaupaksi alkoivat käydä samankaltaisista kohteista muodostetut portfoliot. Viime vuoden lopulta lähtien on toteutunut jo portfoliokauppoja, joissa kohteet ovat useassa maassa. Esimerkiksi Union 4

5 Investment on myynyt miljardilla eurolla toimistokokonaisuuden, jonka 17 kiinteistöä sijaitsevat Suomessa ja viidessä muussa Länsi-Euroopan maassa. Portfoliokauppojen osuus volyymistä nousikin alkuvuonna lähes 70 prosenttiin. Kova kysyntä laskee tuottovaatimuksia pääkaupunkiseudulla Kansainvälinen kysyntä ja kilpailu hyvistä sijoituskohteista on laskenut prime-tuottovaatimuksia pääkaupunkiseudulla. Helsingin ydinkeskustan prime-toimistojen tuottovaatimus on enää 4,8 prosenttia, ja lasku on jatkunut myös muilla keskeisillä toimistoalueilla. Prime-liikekiinteistöjen tuottovaatimus on 5,0 prosenttia ja prime-logistiikan 7,1 prosenttia. Suurin liiketilakysyntä kohdistuu ruokkakauppavetoisiin kiinteistöihin, ja logistiikkakohteissa houkuttavat alalle tyypilliset pitkät vuokrasopimukset. Kasvukeskusten sijoitusmarkkinat ovat olleet pääosin paikallisten toimijoiden, portfolio-ostajien sekä kotimaisten asunto- ja hoivarahastojen varassa niihin ei ole kohdistunut kansanvälistä kysyntäpiikkiä. Suurten kasvukeskusten toimistokiinteistöjen prime-tuottovaatimukset ovat pysyneet ennallaan vaihdellen 7,0 ja 8,25 prosentin välillä. Parhaiden kohteiden hinnoissa yhä nousupotentiaalia Korkoympäristön muutoksesta näkyy jo merkkejä, esimerkiksi Saksan -vuotisen lainan korko nousi kesällä 0,05 prosentista 1 prosenttiin. Mikäli rahapolitiikka alkaa tuottaa tulosta ja Euroopan talous vakautuu vuoden lopulla, korot alkavat nousta maltillisesti. Yleensä korkotason noustessa pääoman määrä markkinoilla vähenee ja kiinteistöjen hinnat laskevat tuotto- Portfoliotransaktioita Suomessa 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi 500 asuntoa Useita Quorum Asuntoturva I ja Asuntoturva Ovi Asuntosalkku Suomi Q1 500 as. n.a. Asunto 3 kerrostaloa PKS, Turku YIT LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Q1 5 as. ~30,0 Asunto 5 liiketilakohdetta Useita Ilmarinen Redito (Trophi Fastighets) n.a. Liike 3 postikeskusta, varasto ja Useita Posti Group Ness, Risan & Partners ~ ,0 Teoll./ varasto rahtiterminaali 28 asuinkiinteistöä Useita Ilmarinen OP-Vuokratuotto 1200 as. n.a. Asunto 36 kauppapaikkaa ja Useita Kesko, Keskon Eläkekassa ja Ankkurikadun Kiinteistöt (Ilmarinen, Kesko n.a. 652,0* Liike 5 kauppakeskusta * Kruunuvuoren Satama ja AMF) toimistokiinteistöä PKS Ilmarinen Ilmarinen ja AMF Pensionsförsäkring n.a. yli 400,0 Toimisto 3 kauppakeskusta Useita European Retail Holding Nordic Real Estate Partnersin hallinnoima rahasto Q3 n.a. ~ 24,0 Liike Transaktioita pääkaupunkiseudulla 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi Niittykummun metrokeskus Espoo SRV OP-Vuokratuotto Q n.a. Liike Alvar Aallon katu 5 Helsinki Etera UniImmo (Union Investment) Q ,3 Toimisto Lauttasaaren kauppakeskus Helsinki YIT Aberdeen European Balanced Property n.a. yli 40,0 Liike Fund Pääkonttori Vantaa American International Group Inc. Sagax ~,0 Teoll. / varasto Pääkonttori Espoo Ilmarinen Lidl Suomi 000 n.a. Toimisto Elimäenkatu Helsinki Sveafastigheter Fund III ja HGR Property Deka Immobilienin hallinnoima rahasto n.a. 43,4 Toimisto Partners Antinkatu 1 & Bulevardi 21 Helsinki Senaattikiinteistöt Genesta Nordic Real Estate II ,3 Toimisto Sola Business Valley Espoo Veritas Eläkevakuutus RREEF-Investment Q3 ~ ~70,0 Toimisto Transaktioita muissa kaupungeissa 20 Rakennus / Kohde Sijainti Myyjä (kotimainen/ulkomainen) Ostaja (kotimainen/ulkomainen) Aika Koko m 2 Hinta (M ) Tilatyyppi BW Tower-toimistokiinteistö Lahti YIT Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Aktia Henkivakuutus ja Metallityöväen liitto Q ,0 Toimisto Satakunnan ammattikorkeakoulun Pori Citycon Hemsö Fastighets n.a. 57,0 Muu kampuskiinteistö Aleksanterinkatu 24 Lahti Aberdeen Real Estate Fund Finland Fennica Toimitilat I n.a. Toimisto Katsastusmiehentie 6 Hämeenlinna Nordic Retail II (Nordic Real Estate Partners) EQ Liikekiinteistöt ,0 Liike Tampellan vanha pellavatehdas Tampere Sandvikin eläkesäätiö OP-ryhmä n.a. Toimisto *osa ruotsissa 5

6 vaatimusten noustessa. Nyt pääomaa on kuitenkin runsaasti ja ensiluokkaisiin kiinteistöihin kohdistuu suuri kysyntä, joten ennustamme korkojen nousun siirtyvän hintoihin viiveellä. Lyhyellä aikavälillä uskomme hintojen pikemminkin nousevan hyvissä kohteissa ja transaktiomarkkinan pysyvän aktiivisena. Suomen heikko talouskehitys näkyy selvästi vuokrissa ja vuokrausasteissa. Heikommat ja riskialttiimmat kohteet eivät ole hyötyneet lisääntyneestä sijoituskysynnästä. Suotuisa hintakehitys edellyttäisi talouden käännettä ja positiivista näkemystä vuokramarkkinasta. Kiinteistörahoitus keventynyt parin vuoden ajan Catellan CREDI-kyselyn mukaan kiinteistörahoitus keveni entisestään vuoden alkupuoliskolla, ja etenkin rahoituksen saatavuus ja marginaalit kehittyivät lainanottajan näkökulmasta suotuisasti. Kiinteistörahoituksen positiivinen kehitys on jatkunut yhtäjaksoisesti jo kaksi vuotta. Marginaalien samanaikainen lasku edesauttaa kiinteistörahoituksen kustannusten säilymistä kohtuullisella tasolla, vaikka korot lähtisivätkin nousuun. Kiinteistörahoituksen ennustetaan kevenevän myös vuoden loppupuolella, tosin hieman maltillisemmin. Prime tuottovaateet pääkaupunkiseudulla 20 % Toimistot Helsinki 09 Liiketilat Helsinki Logistiikka 7, % 5,00 % 4,80 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä. Toimistotilojen tuottovaatimustaso pääkaupunkiseudulla 20 % Ydinkeskusta Leppävaara Ruoholahti Aviapolis Keilaniemi Kehä I Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä. 7, % 6,50 % 6,00 % 5,80 % 4,80 % CREDI-pääindeksit CREDI-alaindeksit 40 Rahoitus kevenee 40 Vaikutus rahoitukseen Mennyt 6kk Tuleva 6kk Saatavuus Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Heikkenee Paranee Marginaali Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Kasvaa Pienenee Ei muutosta - - Ei muutosta Luototusaste Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Pienenee Kasvaa Maturiteetti Mennyt 6 kk Tuleva 6 kk Lyhenee Pitenee Rahoitus tiukkenee Kesäkuun 20 kysely Joulukuun 20 kysely Kesäkuun 20 kysely Joulukuun 20 kysely Tietoa CREDI-kyselystä CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) on kiinteistöjen pankkirahoituksen trendejä kuvaava indikaattori, joka perustuu Suomessa aktiivisesti toimiville kiinteistösijoittajille ja kiinteistörahoitusta tarjoaville pankeille suunnattuun kyselyyn. CREDI-kysely sisältää neljä kysymystä kiinteistöjen pankkirahoituksen saatavuuden ja ehtojen muutoksista kuuden viime kuukauden aikana ja vastaavasti neljä kysymystä näiden oletetuista muutoksista tulevien kuuden kuukauden aikana. Alaindeksit kuvaavat yksittäisen tekijän vaikutusta rahoitukseen ja ne saadaan laskemalla painottamaton keskiarvo pankeille ja sijoittajille erikseen lasketuista alaindekseistä. CATELLA REAL ESTATE DEBT INDICATOR Tällä taataan sijoittajien ja pankkien vastausten tasavertainen kohtelu. Alaindeksilukuja laskettaessa kysymysten vastaukset painotetaan muutoksen suunnan mukaan ja lasketaan siten, että ei muutosta saa painoarvon 0, negatiivinen muutos painoarvon -50 ja positiivinen muutos painoarvon 50. Näin ollen 0:n alle jäävä indeksilukema kertoo tiukentuvasta rahoitusmarkkinasta ja 0:n ylittävä indeksilukema keventyvästä rahoitusmarkkinasta. CREDI-pääindeksilukema (mennyt 6kk ja tuleva 6kk) on painottamaton keskiarvo alaindekseistä. 6

7 Pääkaupunkiseutu TEKSTI: ERKKI HAKALA Peab Oy Helsingin Pitäjänmäelle Vihdintien varrelle valmistuu keväällä 2016 ULTIMES Business Garden (kuvassa etualalla). ULTIMES Business Gardenin ensimmäiseen vaiheeseen tulee noin 000 m² toimistotiloja. Koko hanke mahdollistaa neljän toimistotalon rakentamisen vierekkäin. ULTIMES Business Gardenin saavutettavuus on erinomainen sekä autolla, että julkisilla liikennevälineillä. Lisätietoja: Väestön ennätyskasvu helpottaa taantuman vaikutuksia pääkaupunkiseudulla Helsingin seudulla tuotanto kääntyi lievään, noin 1 prosentin, kasvuun viime vuoden toisella vuosipuoliskolla toisin kuin koko maassa. Kehitys on jatkunut alkuvuoden aikana erityisesti informaatioalan vahvistamana. Myös rakentaminen on ollut kasvussa, sillä rakennustuotantoa pitää yllä Helsingin seudun ennätyksellinen väestökasvu, lähes henkeä, viime vuonna. Muusta maasta poiketen Helsingin seutu houkuttelee erityisesti työikäisiä muuttajia. Positiivinen väestökehitys luokin Helsingin seudulla edellytyksiä lievän talouskasvun jatkumiselle. Kaupan ja teollisuuden kehitys on kuitenkin jatkunut heikkona myös Helsingin seudulla. Kaupan alalla nihkeät ajat jatkuvat. Vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni lähes prosentin alkuvuoden aikana, ja Kaupan liitto arvioi tuoreessa ennusteessaan, ettei kasvu ala vielä tänä eikä ensi vuonnakaan. Ennuste lähtee oletuksesta, että kaavailtu yhteiskuntasopimus toteutuu, eikä lisäleikkauksia tule, joten siihen liittyy epävarmuuksia. Myös EK:n elokuussa julkaisema suhdannebarometri antaa varovaisen kuvan yritysjohtajien uskosta talouden käänteeseen. Tyhjän toimistotilan määrä uuteen ennätykseen toimistokäyttö vähenee Talouden heikko kehitys ja tilojen käytön tehostaminen vaikuttivat kevään aikana voimakkaasti toimistomarkkinaan. Tyhjän toimistotilan määrä lisääntyi alkuvuoden aikana peräti m 2 ja on nyt m 2. Vajaakäyttöaste rikkoi ensimmäisen kerran 13 prosentin rajan, kun se nousi 13,4 prosenttiin. Käytössä oleva toimistotilan määrä onkin laskenut trendinomaisesti jo kolmen vuoden ajan. Tyhjän toimistotilan määrään vaikuttaa paitsi pienenevä käyttö, myös lisääntyvä tilakanta, sillä samanaikaisesti rakennetaan koko ajan lisää. Elokuuhun 20 mennessä valmistuikin yhtä paljon uutta toimistotilaa kuin koko viime vuonna yhteensä, noin m 2. Suurin näistä uudiskohteista on OP:n uusi pääkonttori. Lisäksi rakenteilla on yhä saman verran toimistotilaa, suurimpana Spondan Ilmalanrinteen kokonaisuus. Vaikeudet ovat tuoneet toimistovuokraukseen myös uuden ilmiön: jos 7

8 vuokralainen on koko ajan valmis muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla toiseen tilaan samassa toimistokiinteistössä, hän voi saada jopa 30 prosentin vuokranalennuksen. Ydinkeskustan toimistovuokrat yhä korkealla tasolla Helsingin keskusta-alueen toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt maltillisesti 7,2 prosentissa, mutta ydinkeskustassa se on noussut ensimmäisen kerran yli prosentin. Ydinkeskusta on niin rajallinen, että pienetkin muutokset näkyvät nopeasti, esimerkiksi Aleksanterinkadun ympäristössä on vapaana yli m 2 :n tiloja. Pankkisektorilla on vilkasta muuttoliikettä, sillä Handelsbanken muuttaa ensi vuonna Aleksanterinkadulta Ruoholahteen Nokialta vapautuneisiin tiloihin. Lisäksi Danske Bank aikoo keskittää pääosan toiminnoistaan Pasilan Visioon. Kun Nordea ja OP jo hallitsevat Vallilaa, ydinkeskustaan jää enää SEB, joka muuttaa ensi vuonna Unioninkadulta Eteläesplanadille. Nokian muutettua Ruoholahdesta pari vuotta sitten alueen vajaakäyttöaste nousi kertaheitolla alle prosentista prosentin tasolle. Sen jälkeen vajaakäyttöaste on pysynyt vakaana, ja on nyt,7 prosenttia. Helsingin keskustan ja Ruoholahden vuokrataso piti hyvin kevään aikana heikossakin taloustilanteessa. Ydinkeskustan prime-vuokra on säilynyt tasolla 31,5 e/m 2 /kk, vaikka yksittäisiä 35 euron huippuvuokriakin esiintyy. Ydinkeskustan lähiympäristössä prime-vuokra on säilynyt tasolla 23,5 e/m 2 /kk ja Ruoholahdessa 22 eurossa. Pitäjänmäellä tyhjän toimistotilan määrä nousi jälleen yli m 2 :n, kun Valimotieltä vapautui lisää tilaa. Vajaakäyttöaste lähentelee jälleen 20 prosentin rajaa, sillä vuoden sisällä lisäystä on tullut 5 prosenttiyksikköä. Kehitys saattaa jatkua, kun Sweco muuttaa ensi vuonna Ilmalaan. Herttoniemessä puolestaan vajaakäyttöaste nousi lähes 20 prosenttiin Ruukin muutettua Käpylään. Keilaniemen tilanne parantunut selvästi Leppävaaran heikentynyt Espoossa Keilaniemen tilanne helpottui selvästi, ja vajaakäyttöaste putosi vajaasta prosentista lähelle prosenttia. Länsimetro vaikuttaa jo positiivisesti alueen vuokrakysyntään. Keilaniemen primevuokrataso on 20,5 e/m 2 /kk, yksittäistapauksissa 22 euroa. Naapurissa Otaniemessä on lähes m 2 tyhjää toimistotilaa; vajaakäyttöaste nousi voimakkaasti kahden suuren yrityksen muutettua pois keväällä. Leppävaaran vajaakäyttöaste nousi kevään aikana lähes 8 prosenttiyksikköä, kun Nokian verkkoliiketoiminnalta vapautui tilaa yli m 2. Vajaakäyttöaste on nyt 22,1 prosenttia eli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Muuton yhteydessä Karaportti sai Nokiasta lisäkäyttäjän neliölle, mutta tehostaminen vähensi tilatarvetta reippaasti. Karaportissa on yhä tyhjää toimistotilaa yli m 2. Parhaille paikoille rakenteilla paljon uutta liiketilaa Liiketilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla on 4,6 prosenttia, ja tyhjää liiketilaa on noin m 2. Muutokset vajaakäytössä ovat olleet yllättävän pieniä kaupan alan vaikeuksiin nähden. Osa liiketiloista on kuitenkin tehottomassa käytössä, tai ne on mieluummin vuokrattu lyhytaikaiseen käyttöön kuin päästetty tyhjiksi. Tällöin tila on vapautettavissa sopimuksen mukaan, kunnes pysyvä ratkaisu löytyy. Liiketilojen vuokrataso ydinkeskustassa jatkoi laskuaan kevään aikana, mutta huippupaikat pitävät hyvin pintansa myös heikossa suhdanteessa. Ydinkeskustan lähiympäristössä vuokrataso on laskenut noin prosenttia kahden viime vuoden aikana, ja tasapaino alkaa löytyä nykytasolla. Ydinkeskustan lähiympäristössä prime-vuokra on nyt vajaa 40 e/m 2 /kk. Uudisrakentamisen edullisuus tuo painetta Big Box -liiketilojen vuokriin. Nettovuokra laski kevään aikana tasolle,5 e/m 2 /kk, joten kymmenen vuoden takaisesta huippusuhdanteesta laskua on kertynyt jo lähes kolmannes. Tyhjän toimistotilan määrän kehitys osamarkkina-alueittain pääkaupunkiseudulla sekä vajaakäyttöasteet 20 Vajaakäyttöasteet pääkaupunkiseudulla m Ruoholahti,,7 % Pitäjänmäki, 18,3 % Vallila, Sörnäinen, Hermanni, Hakaniemi, 8,5 % Herttoniemi, 29,7 % Keilaniemi Kehä I, 20,6 % Leppävaara, 22,1 % Aviapolis Airport Area, 17,5 % % Liiketilat Toimistotilat Teollisuus- ja varastotilat 13,4 % 6,6 % 4,6 % 8

9 Syksyllä 20 pääkaupunkiseudulla on rakenteilla huomattavan paljon liiketilaa, yhteensä m 2. Suurimpia kohteita ovat Kalasataman Redin, Ison Omenan, Tapiolan Ainoan ja Itäkeskuksen Citymarketin rakennustyömaat. Lisäksi Pasilan Triplan rakentaminen käynnistyy lähikuukausina. Redin ja Triplan jättityömaiden ansiosta rakentamisen volyymi säilyy pitkään korkeana. Pääkaupunki- seudun väestön kova kasvuvauhti luo uskoa siihen, että liiketilasijoittaminen parhaille paikoille kannattaa. Uudisrakentaminen ja operaattorit painavat varastokohteiden vuokratasoa Kilpailu teollisuus- ja varastotilojen rakentamisessa on lisääntynyt, mikä painaa alas vuokratasoa pääkaupunkiseudulla; kevään aikana vuokrat laskivatkin kautta linjan. Aviapolis-alueen ja Hakkilan prime-neliövuokrat ovat nyt 8,50 euron tasolla. Logistiikkakohteiden merkittäviä vuokralaisia ovat myös operaattorit, jotka eivät halua maksaa yhtä korkeita vuokria kuin varsinaiset loppukäyttäjät. Varasto- ja teollisuustiloja on tyhjillään reilut m 2, mikä vastaa 6,6 prosentin vajaakäyttöastetta. Tyhjien tilojen määrä pienentyi hiukan kevään aikana. Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinat Tampere 176 km Marja-Vantaa Kehä lll Tampereen moottoritie t VANTAA Aviapolis 7 Tuusulan moottoritie 6 Lahden moottoritie Lahti 4 km Pietari 304 km Merkittävimmät toimistorakennushankkeet pääkaupunkiseudulla syksy 20 HELSINKI 1 Aitio Business Park, 2. vaihe 2 Swecon toimistokokonaisuus 3 Toimistotalo Osmontie 38, Käpylä 4 Ultimes Business Garden ESPOO 5 Alberga Business Park, 4. vaihe Turku 165 km Kehä ll Leppävaara Turun moottoritie Länsiväylän n varsi ESPOO Länsiväylä 5 Pitäjänmäkiänmäki äki 4 1 Kehä l 2 Vallila 3 Inner City Kalasatama HELSINKI Keilaniemi Keskusta Ydinkeskusta K Ruoholahti Jätkäsaari Porvoon moottoritie Herttoniemi Itäväylä Vuosaaren satama KAMPPI VANTAA 6 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, 2. vaihe 7 Aviabulevardi, Skanska Arkadiankatu Fredrikinkatu Mannerheimintie Lönnrotinkatu Bulevardi Rautatieasema Kaivokatu Kaisa KLUUVI Aleksanterinkatu niemenkatu Pohjoisesplanadi Pohjoissata KAARTINKAUPUNKI PUNAVUORI Toimistovuokrien kehitys pääkaupunkiseudulla Bruttovuokra /m 2 /kk (ilman ALV), uudet sopimukset /m 2 /kk Helsinki ydinkeskusta prime Helsinki ydinkeskusta Keilaniemi prime Aviapolis prime 13 Ruoholahti prime Leppävaara prime Pääkaupunkiseudun Ylempi brutto Prime yield Tyhjän Vajaakäyttöaste toimistomarkkinat vuokrataso tilan määrä Q4 /m 2 /kk % m 2 %-yksikköä Helsingin keskusta - Helsingin ydinkeskusta (CBD) 31,50 4, ,3 2,5 - Helsingin laaja keskusta 23,50 5, ,2 0,8 Inner City 17,50 6, ,2 2,1 Ruoholahti 22,00 5, ,7-0,1 Keilaniemi - Kehä 1 20,50 6, ,6 2,5 Länsiväylänvarsi 16,00 7, ,8-0,9 Leppävaara 17,50 6, ,1 7,9 Herttoniemi 16,00 8, ,7 7,8 Aviapolis Airport Area 18,50 7, ,5-1,5 Pääkaupunkiseutu n/a n/a ,4 0,9 - Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä - Efektiivinen bruttovuokra /m²/kk (ALV 0%), uudet vuokrasopimukset 9

10 Ydinkeskustan visiokuva. Kuva Into Seinäjoki Oy Seinäjoki kasvaa TEKSTI: TUULA LAHTI / INTO SEINÄJOKI OY Seinäjoki kuuluu Suomen kasvukeskusten kärkeen. Seinäjoen vuosittainen väestönkasvu vaihtelee 1,1 1,5 %:n välillä. Suhteellinen kasvu on vuosien aikana ollut Suomen suurinta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Seinäjoen asukasluku kasvaa 000 asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Väestönkasvu on mahdollistanut vahvan asuntorakentamisen. Keskustan lisäksi ympäröivä maaseutu on elinvoimainen. Kaupunki luo vetovoimaisia asuntoalueita entisiin kunta- ja kyläkeskuksiin aktiivisella kaavoituksella ja osallistamalla asukkaita jo suunnitteluvaiheessa. Seinäjoki on vahva palvelujen ja kaupan keskus. Jo pitkään Seinäjoen vaikutusalue on ollut Suomen 6. suurin. Kahden tunnin ajomatkan sisällä saavutetaan lähes 1 miljoona asukasta. Vähittäiskaupan kasvu onkin ollut Tilastokeskuksen mukaan v Suomen vahvinta. Ydinkeskustan kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi kasvavia kaupan alueita ovat keskustan välittömässä läheisyydessä ns. Kauppa- Joupin ja Avenaksen alueet. Asuntorakentaminen on ollut Seinäjoella pitkään suhteellisesti mitattuna Suomen vilkkainta yli asukkaan kaupungeissa. Asuntorakentamisen painopiste tulee olemaan keskustan kerrostalorakentamisen ohella mm. Törnävän historiallisella alueella, joka avautuu myös kiinteistösijoittajille. Myös Framin alueen toimistorakentaminen täydentyy asuinrakentamisella. Seinäjoki on tunnettu isoista kesätapahtumista ja kaupunki toimii myös useiden valtakunnallisten tapahtumien kokouspaikkana. Seinäjoki Areenan laajennuksen myötä entistä suuremmat tapahtumat tulevat onnistumaan, sillä Areenaa laajennetaan n neliöllä ja laajennus on valmis keväällä Investoinnin arvo on,4 milj.euroa. Nykyinen näyttelypinta-ala on m 2 ja se tulee kasvamaan vajaat m 2. Vuoden 2016 Asuntomessut järjestetään Seinäjoella Pruukinrannan messualue sijaitsee Kyrkösjärven rannassa ja messujen erityisteemat ovat pohjalaiset rakennus- ja puusepäntaidot sekä rakennettu vesi- ja liikuntaympäristö. Ydinkeskusta syntyy uudestaan Kaupungilla on yhdessä ydinkeskustan kiinteistönomistajien kanssa vahva tahto keskustan kehittämisestä ja uudistamisesta. Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan asukasmäärää asukkaalla vuoteen 2025 mennessä ja siten lisätä keskustan kaupallista vetovoimaa. Keskustan asukasmäärä kolminkertaistuu nykytilanteesta. Kiinteistöhankkeet kasvattavat asuntojen tarjonnan ohella myös liike- ja toimistotilaa. Oleellinen osa keskustan uudistustyötä on maanalaisten paikoituslaitosten rakentaminen mikä mahdollistaa kävely-ympäristön kohentumisen. Ensimmäinen laitos rakentuu Keskustorille ja sen rakentamisesta on tehty myönteinen Itäväylän varren I-vaiheen havainnekuva (Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto). Kuva Seinäjoen kaupunki.

11 Keskustorin havainnekuva. Kuva Seinäjoen kaupunki. MARKKINAKATSAUS SUOMI SYKSY 20 periaatepäätös. Lopullinen rakentamispäätös tehdään syksyllä 20 ja pysäköintilaitos tulee olemaan valmis Uudistamisen mahdollistama asemakaava on jo hyväksytty. SmartStation Rautatieasema on ohjannut monen kaupungin kehitystä, niin myös Seinäjoella. Joka vuosi n. 2,5 miljoonaa junamatkustajaa kulkee Seinäjoen rautatieaseman kautta ja määrän odotetaan kasvavan edelleen. Junayhteyksien nopeutuminen ja pääradan merkityksen kasvaminen sekä tavaraliikenteeltä vapautuvat alueet mahdollistavat aivan uusien käyttömahdollisuuksien visioinnin, jota tehdään yhdessä kiinteistönomistajien ja eri sidosryhmien kanssa asiakkaita unohtamatta. Asemanseudun kehittäminen sisältää nykyisen rautatieaseman, Matkahuollon alueen sekä ratapihan alueen ja liittyy välittömästi koko ydinkeskustan uudistamiseen. Suurin maanomistaja on VR, pienempiä liikennevirasto ja Senaattikiinteistöt sekä Seinäjoen kaupunki. Posti omistaa entisen lajittelukeskuksen. Alueen liiketoimintamahdollisuuksien suunnittelu on menossa Respa-kehittämishankkeessa ja yleissuunnitelmaa pohjustetaan kansainvälisessä Europan 13 arkkitehtuurikilpailussa, joka ratkeaa joulukuun alussa. Tavoitteena on että alueen Master plan on valmis Itäväylän rakentuminen ja Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto Syksyllä 20 avattavan ja 2016 valmistuvan Itäisen ohikulkutien ansiosta raskas liikenne siirtyy pois keskustasta ja uuden väylän ympäristöön syntyy kiinnostavia kehityskohteita. Kaupunki kaavoittaa vuoden 2016 aikana maita logistiikan, teollisuuden ja kaupan käyttöön vaiheittain. I-vaiheen aluevaraussuunnitelma on työn alla ja se koskee n. 350 hehtaarin aluetta (työnimellä Seinäjoen yritys- ja logistiikkapuisto). Tavoitteena on vastata maakunnan kasvavaan tarpeeseen mm. puutavaran käsittelyn, varastoinnin ja muiden palvelujen suhteen. Alue nähdään tulevaisuuden tavaravirtojen ja niihin liittyvin palvelujen kehitys- ja sijoittumisalustana. Myöhemmät II-IV alueet käsittävät n. 600 hehtaaria uutta yritystoiminnan aluetta. Jalkapallostadion Seinäjoella on toteutettu useita pääasiallisesti yksityisten monitoimihallihankkeita kuten keilahalli, salibandyhalli, agilityhalli jne. Uusin investointipäätös uudisrakennuskohteesta on,5 milj. euron arvoinen jalkapallostadion, jonka rakentamiseen kaupunki osallistuu 2,2 milj. euron osuudella. Yksityinen rahoitusosuus on 80 %. Stadion rakentuu Jouppilanvuoren urheilupuistoon ja sen on määrä olla valmis huhtikuussa Uusi jalkapallostadion vetää 6000 katsojaa. Jalkapallostadionin mallinnuskuva. Kuva Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy.

12 Kasvukeskusten toimitilamarkkinat Tampere TEKSTI: RAINO PESU Alkuvuonna on tehty jo useita huomattavia kiinteistökauppoja. OP osti pitkään uutta käyttöä odotelleen 000 m²:n toimistokiinteistön Tampellan alueelta ja rakentaa tiloihin yksityissairaalan ja nykyaikaista toimistotilaa. OP-Vuokratuotto- ja Real Estate Fund Finland III Ky rahastot ostivat Hatanpäällä sijaitsevan toimistokiinteistön, jonka päävuokralaiseksi tulee saneerauksen jälkeen Tampereen kaupunki. Posti Group Oyj myi norjalaiselle Ness, Risan & Partnersille viisi kiinteistöä käsittävän portfolion, johon kuuluvat Tampereen Multisillan postikeskus ja Pirkkalan Linnakallioon vuonna 2016 valmistuva uusi rahtiterminaali. Linnakallioon on rakenteilla myös Also Finland Oy:n lähes m²:n logistiikkakeskus. Tampereella kehitetään voimakkaasti kaupungin vetovoimaa. Vireillä on useita hankkeita esimerkiksi Rantaväylän tunneli, raitiotie, Asemakeskus sekä Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston asuinhankkeet jotka tähtäävät liikenteen ja paikoituksen sujuvuuteen, keskustan asukasmäärän kasvattamiseen ja palvelujen parantamiseen. Pitkään suunnitteilla ollutta Sorin kansihanketta ei ole hylätty, vaan kaupunki on päättänyt käynnistää neuvottelumenettelyn, jolla haetaan toteuttajakonsortiota. Houkuttimeksi hankkeeseen on yhdistetty runsaasti asuinrakennusoikeutta Ranta- Tampellan alueelta. Teknillisen Yliopiston alueella Hervannassa on uutena maamerkkinä Kampusareena, jonne sijoittuu yliopiston toimintoja sekä yrityksille suunnattuja toimisto- ja liiketiloja. Keskustassa ovat rakenteilla Technopolis Yliopistonrinteen 3. ja 4. vaiheet, joihin valmistuu ensi kesänä 000 m² uutta toimistotilaa. Keväällä 2018 valmistuvan m²:n Ratinan kauppakeskuksen rakennustyöt on aloitettu. Liike- ja palvelutiloja käsittävä kokonaisuus koostuu suuresta uudisrakennuksesta ja kahdesta saneerattavasta funkkisrakennuksesta, ja käyttäjiksi ovat tulossa esimerkiksi K-Market, Lidl ja H&M. Turku TEKSTI: MARI ROUVALI Kakolan entinen vankilakiinteistö myytiin alkukesästä 6,4 miljoonalla eurolla yksityisten sijoittajien Verkaranta Kiinteistöt Oy:lle, joka suunnittelee suojeluja uudiskohteeseen asumista, palveluja ja liiketiloja. Kaupunki on myynyt ammattikorkeakoululle Koneteknologiakeskuksen kiinteistön sekä rakentamaton tontin Kupittaalta, joten kampusalueen toteutuminen on askeleen lähempänä. Toimistomarkkinoilla ei ole käynnissä uudishankkeita, mutta Electrocityn saneeraus tuo Kupittaalle lisää modernia toimistotilaa myös yhteisöllistä tilaa, jossa erikokoiset yritykset eri toimialoilta voivat saada synergiaetuja ja hyödyntää yhteisiä palveluja ja tapahtumia. Vastaavaa tilaa on myös esimerkiksi juuri valmistuneessa Logomo Konttorissa, jonka tilat on saatu hyvin vuokrattua. Keskustassa on runsaasti tyhjiä liiketiloja jopa erinomaisella sijainnilla torin laidalla. Forum Kortteliin ja kauppakeskus Hansaan on kuitenkin saatu muutamia pysyviä uusia toimijoita lyhytaikaisten pop-up-myymälöiden lisäksi. Turun merkittävimpien kauppakeskusten Skanssin ja Myllyn laajennukset valmistuvat kuluvan vuoden aikana, mikä lisää huolta keskustan näivettymisestä. Molempien laajennusten päävuokralaiseksi on tulossa vapaa-ajan tavaratalo XXL. Turun telakan omistus on siirtynyt kokonaan Meyer Werftille, ja kuluvana vuonna on julkistettu uusia laivatilauksia, mikä lupaa tilauksia myös alihankintaverkostolle. Sandvikin ja Pukkilan toiminta Turussa päättyy, joten tyhjilleen uhkaa jäädä runsaasti teollisuustilaa. Pukkilan kiinteistön hyvä sijainti voi mahdollistaa uuden käyttötarkoituksen, esimerkiksi liike- ja asuinrakentamisen. Oulu TEKSTI: AIMO TYYBAKINOJA Citycon myi kesällä Gallerian ja Citytalon tavaratalot Osuuskauppa Arinalle, ja muitakin kauppoja on vireillä. Ouluun on syntynyt runsaasti uusia kasvuyrityksiä kahden suuryrityksen lopetettua toimipisteensä. Tämä on jo näkynyt toimistojen vuokramarkkinan vilkastumisena keväästä lähtien. Talenom rakennuttaa uuden toimistotalon Peltolaan, ja Kaleva puolestaan Karjasiltaan. Ouluun valmistuu runsaasti uutta liiketilaa lähivuosina, minkä lisäksi Stockmann ilmoitti lopettavansa Oulun tavaratalonsa vuoden 2017 alussa. Tällä hetkellä on muutamia liiketiloja tyhjillään aivan ydinkeskustassakin, mutta ylitarjontaa ei ole. Liikerakentaminen painottuu tällä hetkellä ydinkeskustaan. Muutamia päivittäistavaramyymälöitä on kuitenkin rakennettu lähiöihin, esimerkiksi Lidl avasi keväällä uuden myymälän Pateniemeen, ja uuden K-Marketin rakentaminen Toppilaan aloitettiin keväällä. Sponda kertoi kesällä Limingantullin uudishankkeesta, johon XXL tulee vuokralle. Teollisuus- ja varastotilojen markkinoilla on Oulussa viime vuosina ollut hiljaista. Perinteisiä teollisuusalueita Alppilassa, Toppilassa ja Limingantullissa on kaavoitettu asuinalueeksi. 12

13 Lahti TEKSTI: MATTI ALI-LÖYTTY Matkakeskus ja sen yhteyteen rakennettava m²:n BW Tower- toimistokiinteistö valmistuvat loppuvuonna. Maaliskuussa YIT myi BW Towerin ja sen roboteilla ohjattavan pysäköintilaitoksen vakuutusyhtiö Fennialle, Aktia Henkivakuutukselle ja Metallityöväenliitolle 22 miljoonalla eurolla. Toriparkki ja Kulmalan talon saneeraus asunnoiksi valmistuivat keväällä. Keskustan kiinteistöjen kehittäminen jatkuu: Aleksanterinkatu 5:n entisen pankkitalon tilalle rakennetaan asuntoja ja katutason liiketilaa. Käynnissä on myös kiistelty hanke muuttaa Aleksanterinkadun liikenne yksisuuntaiseksi. Hennalan varuskunta-alueen kaavatyö ja vanhojen rakennusten myynti ovat edenneet hyvin. Poliisitalon ja oikeustalon kortteleista vapautuu tilaa, jotka avaavat keskustaan uusia mahdollisuuksia. Valtaosa uudesta tai saneeratusta liiketilasta on löytänyt käyttäjänsä, mutta vanhempaa tilaa on vajaakäytössä, esimerkiksi kauppakeskus Triossa on tyhjää tilaa. Ydinkeskustan tilannetta on paikattu lyhyillä sopimuksilla pop-up-myymälöille. Teollisuudesta puolestaan on saatu positiivisia uutisia, kun esimerkiksi Teknoware ja Wipak Nastolassa ovat kertoneet isoista investoinneista uuteen tuotantoon. Kujalan alueelle ollaan kaavoittamassa 43 hehtaaria logistiikka- ja teollisuustontteja, tosin alueen ensimmäinen vaihe on pääosin rakentamatta. Jyväskylä TEKSTI: JUKKA KOIVISTOINEN Investointimarkkina on vilkastunut, mutta kysyntä erittäin valikoivaa. Uusi Vasarakatu 25:n liikekiinteistö Seppälässä myytiin alkukesästä Fennica Toimitilat I rahastolle. Paikalliset sijoittajat ovat tehneet yksittäisten kiinteistöjen kauppoja ja uusinvestointeja, jollainen on esimerkiksi Muurameen rakennettava uusi 000 m²:n kauppakeskus, jonka vetureiksi tulevat Lidl ja Kokkolan Halpa-Hallin suurmyymälä. Keskustassa on käynnissä iso saneeraus Kauppakatu 37:ssa, ja uudistettujen tavaratalotilojen veturiksi on siirtymässä H & M. Vaihtuvuus keskustan liiketiloissa on melko suurta, ja uusia vuokralaisia houkutellaan joustavin vuokraehdoin. Skanska suunnittelee yhä käynnistävänsä vuonna 2016 kauppakeskushankkeen, johon sisältyisi yhdyskäytävä rakenteilla olevaan Prismaan. Toimistotiloissa kysyntää on lähellä keskustaa oleville hyväkuntoisille, mutta kohtuuhintaisille tiloille. Pienehköille teollisuus- ja tuotantotiloille on yhä jonkin verran kysyntää, ja yksittäisiä isompiakin vuokrauksia on tehty. Vuokratasot ovat pysyneet maltillisina. Toimitiloja rakennetaan edelleen vilkkaasti. Merkittävin uudishankkeista on keskussairaala, johon liittyen rakennetaan myös korvaavia teollisuustiloja, joista uusimpana keväällä käynnistyi Silenta Kiinteistöjen hanke. Metsä Groupin 1,2 miljardin euron investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen piristää alueen elinkeinoelämää lähivuosina. Vaasa TEKSTI: RAINO PESU Osuuskauppa KPO kasvatti omistustaan kauppakeskus Rewell Centerissä ostamalla Halli Oy:ltä m²:n liiketilat. Halli Oy puolestaan osti vakuutusyhtiö Fennian osuuden Kauppapuistikko :sta, ja omistaa nyt koko kiinteistön. Palosaareen on rakenteilla energiaalan tiedepuiston ensimmäinen vaihe, m²:n EnergyLab, jonne sijoittuu moottori- ja polttoainelaboratorio ja hieman toimistotiloja. Lemminkäinen suunnittelee entiselle linja-autoaseman tontille kerrosalaltaan m²:n Wasa Station -hanketta, joka käsittää kauppakeskuksen, musiikki- ja kongressikeskuksen, hotellin, toimistoja, asuntoja ja monitoimihallin. Kivihakaan on rakenteilla Gneissihovin m²:n toinen vaihe paikalliselle WGF-kiinteistökehitysrahastolle sekä m²:n huonekalumyymälä Lähdesmäki Oy:lle. Risön asemakaavatyö on käynnissä, ja tavoitteena on IKEA-tavaratalon, Ikano-kauppakeskuksen ja Prismahypermarketin sijoittuminen alueelle aiesopimuksen mukaisesti. Valmiiksi kaavoitettuja yritystontteja on saatavilla esimerkiksi Laajametsän alueella ja NLC Vaasa logistiikka-alueella. Viime syksynä NLC-alueelle valmistui ensimmäisenä kohteena Kaukokiito Auramaan logistiikkaterminaali ja seuraavan hankkeen valmistelut ovat jo melko pitkällä. Tyhjän toimistotilan määrän kehitys kasvukeskuksissa sekä vajaakäyttöaste / m Tampere,9 % Turku 9,7 % Oulu,2 % Lahti 9,9 % Jyväskylä 7,2 % Vaasa 7,6 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä Toimistotilojen prime-tuottovaatimustaso Suomessa /20 % Helsinki 4,80 % Turku 7,50 % Lahti 8,00 % Vaasa 8,00 % Tampere 7,00 % Oulu 7,50 % Jyväskylä 8,25 % Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä 13

14 Markkinatietoa alueittain Toimitilamarkkinat kaupungeittain 20 Vajaakäyttöasteet ja vapaan tilan määrä pääkaupunkiseudulla Tilatyyppi Vapaat tilat, m 2 3) Vajaakäyttöaste,% 1) 2) Tuottovaatimus,% Vuokra /m 2 /kk Vajaakäyttöaste (%) Vapaat tilat (m 2 ) Q4 Q4 PÄÄKAUPUNKISEUTU Liiketilat ,6 - - Toimistotilat ,4 kts. sivu 9 kts. sivu 9 Teoll. ja varastot ,6 - - Yhteensä ,1 TAMPERE Liiketilat ,4 6,75 8, Toimistotilat ,9 6,75 8,0 18 Teoll. ja varastot ,6 8,0,0 5,5 7,0 Yhteensä ,4 TURKU Liiketilat ,6 6,75 8, Toimistotilat ,7 7,25 8, Teoll. ja varastot ,3 9,0,0 5 7 Yhteensä ,9 OULU Liiketilat ,1 7,25 8,50 40,0 85,0 Toimistotilat ,2 7,50 8,50 12,0,0 Teoll. ja varastot ,5 9,50,00 6,0 7,0 Yhteensä ,6 HELSINKI Liiketilat 4,2 4, Laaja keskusta 1,6 1, Toimistotilat,9 9, Laaja Keskusta 7,2 6, Teoll. ja varastot 5,4 6, ESPOO Liiketilat 3,2 3, Toimistotilat 21,3 20, Teoll. ja varastot 8,0 6, VANTAA Liiketilat 6,7 6, Toimistotilat 16,1 17, Teoll. ja varastot 7,4 8, PKS YHTEENSÄ Liiketilat 4,6 4, Toimistotilat 13,4 12, Teoll. ja varastot 6,6 6, JYVÄSKYLÄ Liiketilat ,4 8,25 9, Toimistotilat ,2 8,75, Teoll. ja varastot ,2,25 13, Yhteensä ,4 LAHTI Liiketilat ,7 7,50 8,50 25,0 55,0 Toimistotilat ,9 8,00 9,00 12,0,0 Teoll. ja varastot ,7,00,00 4,5 5,5 Yhteensä ,5 VAASA Liiketilat ,1 7,75 9,00 25,0 55,0 Toimistotilat ,6 8,00 9,50,0 13,0 Teoll. ja varastot ,2 9,50,50 5,0 6,0 Yhteensä ,8 1) Vuokrat ovat bruttovuokria. Vuokratasojen ja tuottovaatimusten osalta käytetty seuraavia kriteerejä: Liiketilat: Katutason liiketila ydinkeskustassa, tunnettu kansallinen tai kansainvälinen vuokralainen, 5 7 vuoden markkinavuokratasoinen sopimus, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. Toimistotilat: Ydinkeskustan moderni (ei uudiskohde) tai saneerattu tila, jolla myös hyvät jatkomarkkinat, vakaat päävuokralaiset, joilla 5 7 vuoden sopimukset, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. Varasto & tuotantotilat: Tavanomainen hyvä teollisuusalueen sijainti, uudehko keskisuuri rakennus, jossa ei lähiaikoina suurempia peruskorjaustarpeita, yksi käyttäjä, vakaa yritys vuokralaisena, 5 7 vuoden sopimus, alkutuotto, jossa ei huomioida peruskorjauksia. 2) Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa tällä hetkellä 0,2 0,5 %-yksikköä 3) Rakennuskannan päivitys perustuu Tilastokeskuksen, YTV:n, kaupunkien ja Catellan tuottamaan tietoon. Kasvukeskuksissa prime-kohteet voivat sijaita myös ydinkeskustan ulkopuolella.

15 Yhteystiedot ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) ARJA LEHTONEN JOHTAJA ARVIOINTI/KONSULTOINTI +358 (0) PETTERI HEIKKINEN JOHTAJA VUOKRAUS +358 (0) JUHANI LEHTINEN JOHTAJA KASVUKESKUKSET +358 (0) Transaktiot ja Capital Markets ERKKI HAKALA TOIMITUSJOHTAJA +358 (0) Arviointi ja konsultointi HELSINKI ARJA LEHTONEN JOHTAJA +358 (0) Vuokraus HELSINKI PETTERI HEIKKINEN JOHTAJA +358 (0) Myynti ja vuokraus TAMPERE KARI MYLLÄRI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) JORMA JANHONEN SENIOR ADVISOR +358 (0) PERTTI RAITIO +358 (0) MARKUS SEPPÄLÄ ADVISOR +358 (0) PERTTI MIETTINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) MARKUS JUVALA SENIOR ADVISOR +358 (0) RISTO VAINIONPÄÄ +358 (0) KRISTINA KNAPE-RYTKÖNEN ADVISOR +358 (0) SAMI SARASTE TOIMITILA-ASIANTUNTIJA +358 (0) NIKO KVARNSTRÖM SENIOR ADVISOR +358 (0) TUOMAS AHONEN ASSOCIATE +358 (0) JANNE SIVONEN JUNIOR ANALYST +358 (0) MARTIN MALHOTRA +46 (0) TEEMU HALL +358 (0) VILLE VAARALA +358 (0) ELLA SPERLING NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) CAMILLA MAIKOLA NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) SINI VEDENOJA NUOREMPI ANALYYTIKKO +358 (0) TAMPERE RAINO PESU +358 (0) SAMI SARASTE TOIMITILA-ASIANTUNTIJA +358 (0) JYVÄSKYLÄ/INFONIA KARI MUSTONEN +358 (0) TURKU SAMI MATARA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ/ +358 (0) MARI ROUVALI +358 (0) OULU AIMO TYYBÄKINOJA +358 (0) LAHTI MATTI ALI-LÖYTTY +358 (0) TURKU SAMI MATARA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ/ +358 (0) RIKU LEHTIMÄKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) OULU PEKKA LAURILA-HARJU MYYNTIPÄÄLLIKÖ +358 (0) TERTTU VARPU MYYNTISIHTEERI +358 (0) LAHTI MIKKO KANTOSAARI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) SIIRI EEROLA TEKNINEN AVUSTAJA +358 (0) JYVÄSKYLÄ / INFONIA ANTTI MALINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) JUKKA KOIVISTOINEN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0) SÄHKÖPOSTIT: MIKKO HIRVI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ +358 (0)

16 Dealability KOONNUT: ELLA SPERLING/ CATELLA PROPERTY OY LAYOUT: MAINOSTOIMISTO TASKU OY, CATELLA PROPERTY OY PAINO: LÖNNBERG PAINOT OY PÄÄKONTTORI Catella Property Oy Aleksanterinkatu B, 8. krs 000 Helsinki Puh catella.fi MUUT TOIMISTOT SUOMESSA Jyväskylä Vapaaherrantie Jyväskylä Oulu Kirkkokatu 6, 5. krs 900 Oulu Lahti Aleksanterinkatu 17 A 1 Lahti Tampere Tulli Business Park Åkerlundinkatu A 330 Tampere Turku Linnankatukatu B 200 Turku

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 TULEVAISUUSSEMINAARI 11.09.2015, KANSALLISSALI, HELSINKI JUHANI REEN, TOIMITUSJOHTAJA NEWSEC ADVICE OY ISO KUVA Sijoituspääomaa lisää kiinteistöallokaatioon, joka on

Lisätiedot

Markkinakatsaus SUOMI KEVÄT 2016

Markkinakatsaus SUOMI KEVÄT 2016 Markkinakatsaus SUOMI KEVÄT 2016 Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 8 Euroopan toimistomarkkinat 10 CREDI TOIMITILAMARKKINAT 11 Pääkaupunkiseutu 1 Tampere

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

RAKLI KTI Toimitilabarometri

RAKLI KTI Toimitilabarometri RAKLI KTI Toimitilabarometri Syksy 2012 KTI Kiinteistötieto Oy Bruttovuokratasot KTI Kiinteistötieto Oy kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy1998 kevät 1999 syksy 1999

Lisätiedot

Major transactions updated 13/11/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 13/11/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 13/11/2015 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ Toimistopäällikkö Tuomas Eskola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 7.2.2017 KANTAKAUPUNGIN ALUE: Nykyinen toimistotilakanta 3,17 M k-m 2 Vajaakäyttöaste keskimäärin 8,3% Muutosten myötä toimistotilat

Lisätiedot

Major transactions updated 22/12/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 22/12/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 22/12/2015 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions,

Lisätiedot

Markkinakatsaus SUOMI SYKSY 2016

Markkinakatsaus SUOMI SYKSY 2016 Markkinakatsaus SUOMI SYKSY 2016 Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus 4 Investointimarkkina 6 CREDI TOIMITILAMARKKINAT 7 Pääkaupunkiseutu Kasvukeskukset 13 Markkinatietoa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunginvaltuuston iltakoulu 15.2.2016 Taru Hurme, suunnittelujohtaja / Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja 1 Kaupunkisuunnittelu: seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Major transactions updated 28/1/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 28/1/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 28/1/2016 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions, other

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Major transactions updated 11/2/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 11/2/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 11/2/2016 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions, other

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Major transactions updated 22/6/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 22/6/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 22/6/2016 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions, other

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Creating success for retailing FI

Creating success for retailing FI Creating success for retailing FI Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA

ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA PAINOTALOSTA TOIMITILOIKSI // antinkatu1.fi PARHAALLA PAIKALLA TOIMIVAA TOIMISTOTILAA Funkkiskiinteistö A1 valmistui vuonna 1952 valtion kirjapainon käyttöön. Kiinteistö

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2015-2040

Asuntotuotantotarve 2015-2040 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Asuntotuotantotarve 2015-2040 Erikoistutkija Terttu Vainio 25.1.2016 Suomen väestökehitys 2015 ennusteen mukaan (miljoonaa henkilöä) nettomaahanmuutto omavaraisväestö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Major transactions updated 24/3/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 24/3/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 24/3/2016 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions, other

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2015

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2015 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2015 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Suomi Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme kanssa on tärkeä

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet Iisalmen kaupunki Kaupunkisuunnittelu / vs. asemakaava-arkkitehti Annaelina Isola 2.5.2014 Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet 1. Johdanto Ydinkeskustan asemakaavamuutokseen ja sen tavoitteidenasetteluun

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2012 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2012 I

ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2012 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2012 I Arviointilausunto 30.6.2012 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2012 I TOIMEKSIANNON KUVAUS Citycon Oyj:n ( Yritys ) toimeksiannosta olemme määrittäneet Yrityksen hallussa olevien sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Tiedote 22.5.2014 Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Toimistotiloihin vaaditaan nyt entistä tehokkaampia tilaratkaisuja, kertoo KTI

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Major transactions updated 14/4/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 14/4/2016. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 14/4/2016 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions, other

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Pääkaupunkiseudun suurhankkeet Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Aiheet Megatrendit hankkeiden ajureina Pääkaupunkiseudun hankkeet Raideliikenteen varsi

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Future Office by NCC

Future Office by NCC Future Office by NCC Future Office by NCC Tulevaisuuden toimitiloja ei enää mitata neliömetreissä vaan siinä, miten ne tekevät visioista totta, edistävät hyvinvointia ja auttavat kilpailussa parhaista

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot