Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke LEHDISTÖTILAISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke LEHDISTÖTILAISUUS"

Transkriptio

1 Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke LEHDISTÖTILAISUUS JULKAISUVAPAA MAANANTAINA KLO 10 Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1

2 Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimukset tulokset, Motti-hanke Toukokuun lopussa päättyneen kolmivuotisen Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinen kehittäminen Itä-Suomessa hankkeen, eli MOTTI-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa laitoksen T&K -toimintaa seuraavilla painopistealueilla: 1) Matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit ja tuotteistamisprosessit 2) Matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset 3) Matkailun ja vapaa-ajan e-teknologia, ecompetence Center Finland 4) Matkailun asiakastietämyksen hallinta. Tässä koosteessa esitellään Motti-hankkeen tavoitteeseen 2 liittyvien hankkeen aikana toteutettujen kolmen tutkimuksen tulokset. 1. Tutkimus matkailun taloudellisista vaikutuksista Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon matkailijat tuovat tuloja ja luovat työllisyyttä Savonlinnan seutukunnan talouteen ja mikä on matkailun merkitys alueen taloudessa. Tutkimuksessa käytettiin Pohjoismaisen mallin menomenetelmää välittömien taloudellisten vaikutusten selvittämiseen ja panos-tuotosmenetelmää kerrannaisvaikutusten selvittämiseksi. Tutkimusalueena on Savonlinnan seutukunta, joka käsittää kunnat Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi kauppatieteiden kandidaatti Noora Tahvanainen tutkija Eero Vatasen ja professori Raija Komppulan ohjauksessa. Matkailijoiden rahankäyttö Matkailijoille suunnatun kyselyn tarkoituksena on selvittää matkailijoiden vuorokausikohtainen rahankäyttö haastattelupaikkakunnalla. Eniten rahaa käyttivät hotellissa majoittuneet matkailijat, keskimäärin 169 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Toiseksi suurinta rahankäyttö oli veneessä majoittuneilla matkailijoilla, noin 93 euroa henkilöä kohti vuorokaudessa. Vähiten rahaa käyttivät omalla lomamökillä majoittuneet matkailijat, joilla vuorokausikohtainen rahankäyttö oli noin 23 euroa. Päiväkävijät käyttivät rahaa paikkakunnittain henkilöä kohden keskimäärin 48 euroa, eikä kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden välillä ollut merkittävää eroa. Matkailijaa kohden mitattuna eniten rahaa käytettiin Savonlinnassa, keskimäärin 70 euroa ja vähiten Enonkoskella, noin 16 euroa kävijää kohden.

3 Taulukko 1. Matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö majoitusmuodoittain ( /hlö/vrk) majoitusmuoto suomi venäjä saksa muut EU maat muut maat yhteens ä hotelli, motelli tai matkustajakoti 179,8 131,2 * ,2 vene 92,8 * * * * 92,8 maatilamajoitus 85,3 131,1 * 75,4 53,3 88,7 muu majoitus 68,5 * * * * 68,0 vuokrattu lomamökki 57,9 78,6 66,8 77,8 76,5 65,3 leirintä- tai matkailuvaunualue 57,7 79,8 53, ,4 57,1 sukulaiset tai tuttavat 55,7 * * 15,4 46,6 54,1 oma lomamökki 20,6 * * * * 22,7 yhteensä 93, ,2 87,7 87,5 93,8 Matkailutulo matkailijaryhmittäin Matkailun välittömien tulovaikutusten arvioiminen tehtiin kertomalla matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö henkilöä kohden vuorokaudessa eri matkailijaryhmien yöpymisvuorokausien määrällä. Yöpymisvuorokausien laskemiseksi hyödynnettiin olemassa olevia tilastoja, aiempia tutkimuksia sekä asiantuntija-arvioita. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomata, että osa majoituskapasiteetista jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle.,. Taulukkoon 2 on koottu eri matkailijaryhmien yöpymisvuorokaudet, sekä menomenetelmän mukainen matkailutulo matkailijaryhmittäin. Taulukko 2. Välitön matkailutulo matkailijaryhmittäin Majoitusmuoto yöpymisvuorokaudet ja päiväkävijät matkailutulo (milj. ) osuus (%) kokonaistulosta hotelli, motelli tai matkustajakoti ,0 27 sukulaisten tai tuttavien luona yöpyjät ,0 25 oma lomamökki ,1 12 vuokrattu lomamökki ,0 5 leirintä- tai matkailuvaunualue ,2 3 veneessä yöpyjät ,6 3 muu maksullinen majoitus ,1 2 yöpymisvuorokaudet yhteensä ,9 77 päiväkävijät ,3 23 yhteensä ,3 100 Kaikkiaan Savonlinnan seudulle kertyi vuonna 2010 laskelmien ja arvioiden mukaan 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja päiväkävijöitä Näistä aiheutui seudulle välitöntä matkailutuloa noin 97,3 miljoonaa euroa. Suurin majoittuneiden ryhmä olivat omalla lomamökillä yöpyneet ja toiseksi suurin ryhmä sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneet. Kulutukseltaan merkittävin matkailijaryhmä oli hotellissa yöpyneet matkailijat, joiden osuus kokonaismatkailutulosta oli 27 prosenttia, eli noin 26 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä ryhmiä olivat sukulaisten ja tuttavien luona majoittuneet, noin 24 miljoonaa euroa, (25 %) sekä

4 päiväkävijät, noin 22,3 miljoonaa euroa (22 %). Kaikkiaan näiden kolmen ryhmän yhteenlaskettu osuus koko alueen matkailutulosta oli 75 prosenttia. Matkailutulo kulutuskohteittain Kaikkiaan matkailijoiden kulutuksesta noin neljännes (24,4 miljoonaa euroa) kohdentui ravitsemispalveluihin. Kokonaismatkailutulosta noin 13 prosenttia (12,9 miljoonaa euroa) kohdentui majoituspalveluita tarjoaville yrityksille. Majoitus- ja ravitsemispalveluiden yhteenlaskettu osuus kokonaismatkailutulosta oli 38 % eli 37,4 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin yksittäinen hyödynsaaja oli vähittäiskauppa, jonne kohdentui kaikkiaan 31 prosenttia kokonaiskulutuksesta, eli noin 30,3 miljoonaa euroa. Taulukko 3 Matkailutulo kulutuskohteittain matkailutulo (milj. ) matkailutulo yhteensä ( ) % yöpyneet matkailijat ( ) % päiväkävijät ( ) ravitsemispalvelut 24,5 25 % 18,3 24 % 6,2 28 % ostokset päivittäistavarakaupoista 15,3 16 % 12,5 17 % 2,8 13 % ostokset erikoiskaupoista 15,0 15 % 10,0 13 % 5,0 22 % majoituspalvelut 12,9 13 % 12,9 17 % * * kulttuuripalvelut 12,3 13 % 8,3 11 % 4,0 18 % polttoaine 7,5 8 % 5,3 7 % 2,2 10 % viihde- ja virkistyspalvelut 5,0 5 % 3,4 5 % 1,6 7 % muu rahankäyttö 4,8 5 % 4,2 6 % 0,6 3 % yhteensä 97,3 100% 74,9 100% 22,3 100 % % Matkailun kerrrannaisvaikutukset Välittömän matkailutulon kerrannaisvaikutuksia arvioitiin panos-tuotosmenetelmän avulla. Käytetyssä tuotanto-kulutusmallissa otetaan huomioon paikallisten yritysten (toimialojen) välisten taloustoimien sekä kotitalouksien saaman tulon käytön aiheuttamat kerrannaisvaikutukset, joita välitön matkailutulo aiheutti kaikkiaan 63,8 milj. euroa. Yrityksille kerrannaisvaikutuksista kohdentui noin 30,1 miljoonaa euroa. Eniten matkailu aiheutti tulovaikutuksia kaupan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen, liikenteen ja erilaisten palveluiden toimialoille. Yritysten lisäksi kerrannaisvaikutuksia kohdistuu Savonlinnan seudun kotitalouksille palkka- ja yrittäjätuloina kaikkiaan noin 33,7 milj. euroa tuloa vuoden aikana. Seudun talouteen välittömästä matkailutulosta jää kiertämään hankinnat seudun yrityksistä ja kotitalouksille maksetut palkka- ja yrittäjätulot. Savonlinnan yritystoimialojen väliset kerrannaisvaikutukset jäävät varsin vähäisiksi, koska matkailutuotteita tarjoavien yritysten hankinnoista valtaosa (57,3 miljoonaa euroa) suuntautuu seudun ulkopuolelle. Tulon kertautumisessa olennaisessa roolissa ovat myös matkailuelinkeinosta tuloa saavat kotitaloudet, vaikka niiden laskennallisesta tulosta lähes kaksi kolmasosaa suuntautuu seudun ulkopuolelle ostojen, pakollisten eläke- ja sosiaaliturvamaksujen sekä verojen muodossa. Matkailun ansiosta Savonlinnan seudun kunnat saavat verotuloja noin 4,2 miljoonaa euroa.

5 Matkailun työllisyysvaikutukset Matkailun välitön työllisyysvaikutus alueen yrityksissä oli 1423 henkilötyövuotta, mikä on noin 8 prosenttia seutukunnan työllisyydestä. Matkailun aiheuttama kokonaistyöllistävyys oli yhteensä 1720 henkilötyövuotta. Matkailun aiheuttamat työllisyysvaikutukset ovat suurimmat kaupan sekä majoitus- ja ravitsemispalveluiden toimialoilla. Kokonaisuudessaan kaupan ala työllistää Savonlinnan seutukunnassa henkeä, joista laskelman mukaan 595 eli 29 % työllistyy matkailun ansiosta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kokonaistyöllisyys alueella oli yhteensä 733 henkilöä, joista laskelman mukaan matkailun aiheuttama työllisyys 642 henkilöä. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset on esitelty taulukossa 4. Taulukko 4 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla MATKAILUTULO ( ) ( ) välitön matkailutulo ravitsemispalvelut 24,5 ostokset päivittäistavarakaupoista 15,3 ostokset erikoiskaupoista 15,0 majoituspalvelut 12,9 kulttuuripalvelut 12,3 polttoaine 7,5 viihde- ja virkistyspalvelut 5,0 muu rahankäyttö 4,8 välitön matkailutulo yhteensä 97,3 välillinen matkailutulo 30,1 yritysten saama matkailutulo yhteensä 127,4 palkkatulovaikutukset yhteensä 33,7 kokonaismatkailutulo yhteensä 161,1 MATKAILUN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET (htv) htv Välitön työllisyysvaikutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta 620 Kauppa 513 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 221 Liikenne 69 välitön työllisyysvaikutus yhteensä 1423 välillinen työllisyysvaikutus 297 työllisyysvaikutukset yhteensä 1720

6 2. Tutkimus matkailun liiketoimintaosaamisesta ja sen kehittämisestä Tämän vuonna 2010 toteutetun selvityksen tarkoituksena on vastata kolmeen kysymykseen: 1. Miten yksittäinen yritys voi yritysjohtajien mielestä omalla toiminnallaan vaikuttaa koko Savonlinnan seutukunnan matkailulliseen kilpailukykyyn? 2. Millaiseksi yritysten edustajat kokevat alueen matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen tason? 3. Miten yritysten edustajien mielestä matkailun liiketoimintaosaamista alueella voitaisiin kehittää? Tämän selvityksen tavoitteena ei ole osoittaa Savonlinnan seudun matkailuyritysten mielipiteitä määrällisinä suureina, vaan pikemminkin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä mahdollisista ongelmista, joita elinkeinossa yritysten mielestä on ja miten ongelmia voitaisiin ratkaista. Selvitys toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina, joita kertyi viisitoista (15). Haastateltavaksi valittiin kullakin seutukunnan alueella keskeisimpiä toimijoita, joilla on hallussaan alueen toiminnan kehittämisen kannalta oleellisia resursseja, tai jotka ovat omassa toimintaympäristössään aktiivisia toimijoita. Miten yksittäinen yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa koko Savonlinnan seutukunnan matkailulliseen kilpailukykyyn? Haastateltujen yrittäjien mielestä yrittäjillä itsellään on vastuu alueen matkailullisen kilpailukyvyn kehittämisestä, vaikkakin kunnallakin on siinä tärkeä rooli. Kunnan ja seutuyhtymän tehtävänä on haastateltujen mukaan huolehtia matkailulle tärkeän infrastruktuurin rakentamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä, sekä matkailuyrittämiselle suopeasta yrittäjyysilmapiiristä. Haastatteluissa nousi esille neljä selvästi erottuvaa kilpailukykyyn vaikuttavaa teemaa, jotka ovat 1)oma tuote kunnossa, 2)yhteistyö, 3) investoinnit sekä 4) sitoutuminen ja visio. Useimmin mainittu yrityksen keino on oman tuotteen kunnossa pitäminen. Erityisesti maaseutumatkailuyrittäjät ja ohjelmapalveluiden tuottajat korostivat myös asiakkaasta huolehtimista ja asiakaspalvelua. Toinen selvästi esille tullut alueelliseen kilpailukykyn vaikuttava tekijä on yritysten mielestä yhteistyö. Matkailukeskittymien tasolla yhteistyö on kehittynyt huomattavasti vuosien varrella. Yhteistyötä pidetään toimivissa verkostoissa itsestään selvyytenä. Henkilökemialla on suuri merkitys yhteistyön onnistumisen kannalta. Etenkin pitempään alalla toimineet sekä kansainvälisillä markkinoilla toimivat yrittäjät pitävät tärkeänä, että asiakkailla on valinnan varaa. Paikallista kilpailua ei siis pelätä, vaan pidetään jopa toivottavana. Ympärivuotisten ohjelmapalvelujen saatavuus on monien keskittymien alueella ollut ongelmallista. Majoitusyritykset haluaisivat ostaa ohjelmapalveluja niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Koska ohjelmapalvelujen kysyntä ei kuitenkaan ole ympärivuotisesti riittävää, on päätoimiseen ohjelmapalveluyrittäjyyteen sitoutuminen ollut vaikeaa. Erityisesti luonto-ohjelmapalvelujen tuottamisessa ongelmaksi nähdään alan harrastelijamaisuus ja sivutoimisuus. Savonlinnan seudun yhteistyössä yhtenä ongelmana yritysten mielestä on oopperakeskeisyys. Oopperajuhlat ymmärretään alueen keskeisimmäksi vetovoimatekijäksi heinäkuussa, mutta laajasti kritisoidaan sitä, että vuoden 11 muuta kuukautta jäävät selvästi varjoon kehittämisessä. Yritysten olisi kuitenkin elettävä ympäri vuoden.

7 Alueelliseen yhteistyöhön kaivattiin haastatteluajankohtana keväällä 2010 suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, olipa se kuntien tai yritysten keskinäistä ja välistä. Yritysten omistamaan ja johtamaan Savonlinnan seudun Matkailu Oy:öön asetettiin suuria odotuksia ja siihen uskottiin. Tärkeäksi kilpailukykyyn vaikuttavaksi tekijäksi yksityisten yritysten investoinnit omaan yritystoimintaansa. Investointi lisää sitoutumista ja vaatii visiota, kasvuhalua ja uskoa tulevaisuuteen. Sitoutuminen päätoimisuuteen ja ammattimaiseen toimintaan nähdään myös yleisesti yhtenä kilpailukyvyn perusedellytyksenä. Millaiseksi yritysten edustajat kokevat alueen matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen tason ja miten sitä voitaisiin kehittää Haastatellut olivat sitä mieltä, että isommilla yrityksillä liiketoimintaosaaminen on kunnossa, mutta pienissä sivutoimisissa yrityksissä olisi paljon kehittämistä. Suurimmaksi liiketoimintaosaamisen haasteeksi alueella koetaan sivutoimisuus, harrastelijamaisuus ja kasvuhalun puute. Nuoria yrittäjiä tai ja muualta tulleita kokeneita konkareita kaivataan joko uusien yritysten perustajiksi tai olemassa oleviin yrityksiin jatkajiksi. Positiivisena asiana nosti useampi haastateltu esille maaseutumatkailuyrityksissä tapahtuneet sukupolvenvaihdokset, joiden kautta nuoret, aktiiviset ja koulutetut yrittäjät ovat tuoneet uutta verta ja selvän kehityssysäyksen alueen maaseutumatkailuun. Useimmat haastatellut näkivät liiketoimintaosaamisessaan kehittämistarpeita. Eniten mainintoja kertyi taloushallinnon (ml. hinnoittelu, budjetointi, suunnitelmallisuus) sekä tuotekehityksen (ml. uuden kehittäminen, erottuminen) teemoista, sekä kielitaidon osalta. Osaamista pitäisi kehittää myös pienillä resursseilla markkinoimisen taitoon sekä yhteistyön ja ulkopuolisen asiantuntijaavun käyttöön. Kielitaidon kehittämisessä venäjän kieli nousi selvästi tärkeimmäksi, samoin kaivattiin osaamista myös venäläisten kanssa toimimisen taitoihin. Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä nousi vahvasti esille kolme teemaa: yritysten keskinäinen yhteistyö ja toinen toisiltaan oppiminen, lyhyet ajankohtaiset tietoiskumaiset koulutukset sekä koulutusten tuominen lähelle yrityksiä. 3. Tutkimus eteläsavolaisten pk-yritysten markkinointiosaamisesta ja koulutustarpeista Keväällä 2011 toteutettiin eteläsavolaisten pk-yritysten keskuudessa kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yritysten markkinointiosaamista sekä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutustarpeita. Tämä kartoitus toteutettiin koko maankunnan alueella ja kaikilla toimialoilla, koska suuri osa myös matkailuyritysten kaipaamasta liiketoimintaosaamisen tietotaidosta on toimialariippumatonta. Kysely lähetettiin 1987 yritykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 170 (vastausprosentti 8,6 %). Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tulee hyödyntämään koulutustarvekyselyn tuloksia kehittäessään liiketoimintaosaamiseen liittyvää täydennyskoulutusta erityisesti Savonlinnan seutukunnalla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan eri markkinointitoiminnoissa. Samalla heitä pyydettiin arvioimaan, miten tärkeänä he pitävät näiden toimintojen kehittämistä. Parhaiten hallituiksi osa-alueiksi vastaajat näkivät palveluiden ja tuotteiden laadun, asiakaspalvelun, asiakassuhteiden luomisen ja ylläpitämisen sekä henkilökohtaisen myyntityön. Vaikka osaamista näiden markkinointitoimien osalta pidettiin hyvänä, ne nähtiin myös tärkeimpinä kehittämisen osa-alueina. Osaamisen kohdalla heikoimmaksi arvioitiin kansainvälinen markkinointi sekä

8 messut ja muu myynninedistäminen. Kansainvälinen markkinointi nähtiin vastaajien keskuudessa myös vähiten tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Muita vähemmän tärkeitä kehityskohteita olivat sisäinen markkinointi, markkinointitutkimus ja segmentointi. 23 %:lla vastaajista ei ollut lainkaan aikaisempaa markkinointikoulutusta ja 83 % prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa halukas osallistumaan mahdollisesti tai todennäköisesti markkinointikoulutukseen. Vastaajat osallistuisivat mieluiten lyhytkestoiseen arkipäiväisin järjestettävään liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtäävään koulutukseen. Koulutuksista haluttiin tietoa mieluiten sähköpostin ja Internetin välityksellä. Koulutusten pitopaikkana Mikkeli sai eniten tukea, mutta myös Savonlinna oli osalle vastaajista mieluinen kurssipaikkakunta. Koulutusmenetelmien kohdalla hyödyllisimpinä nähtiin muihin yrityksiin ja yrittäjiin liittyvät menetelmät, kuten keskustelut toisten yrittäjien kanssa, tutustumiskäynnit toisissa yrityksissä, benchmarking ja casetapausten käsittely. Tämä tulos on linjassa edellä kohdassa 2 esitellyn haastattelututkimuksena toteutetun liiketoimintaosaamisen kartoituksen kanssa. Aiemmissa tutkimuksissa on erilaisten strategisten orientaatioiden todettu parantavan yritysten suorituskykyä. Sen vuoksi kyselyssä pyrittiin myös selvittämään eteläsavolaisten pk-yritysten tasoa markkinaorientaation, asiakassuhdeorientaation, yrittäjyysorientaation, innovaatio-orientaation sekä oppimisorientaation suhteen. Tulokset osoittivat, että nämä orientaatiot olivat vastaajayrityksissä yleisesti ottaen keski- tai sitä korkeammalla tasolla. Eniten yritykset näyttivät suuntautuvan asiakassuhteisiin ja oppimiseen. Vastaajayritysten mielestä resursseja markkinatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tai brändin kehittämiseen ei välttämättä kuitenkaan ollut riittävästi. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia vastaavan Pohjois-Karjalassa toteutetun kartoituksen kanssa

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset Noora Tahvanainen Eero Vatanen Raija Komppula Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.2014 Matkailuinnovaatiot Tavoite Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

Tampereen matkailutulo- ja työllisyys vuonna 2015

Tampereen matkailutulo- ja työllisyys vuonna 2015 Tampereen matkailutulo- ja työllisyys vuonna 2015 Mikko Manka Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30.3.2017 Meillä Tampereella on niin kaunis luonto! mutta niin on muuallakin, sillä kaikki kuvat ovat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 14.9./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli heinäkuussa noin 3,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,3 prosenttia

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo SATAKUNTA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 212 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot...3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...4

Lisätiedot

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä 7.3.2016 7.3.2016 Mikko Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Selvityksen tausta Tilaajana Linnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Pohjois-Pohjanmaan matkailuparlamentti 9.9.2016 Raahe Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu 1

Lisätiedot

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 8.12.2017, KTT Teemu Moilanen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu ISBN 978-952-7225-77-6 Tapahtuman taloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,5 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.11./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,2 prosenttia

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.8./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa noin 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely 17.3.2016 Pudasjärvi Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu http://www.kamk.fi/fi/palvelut-tyoelamalle/julkaisut

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 217* 15.6.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli huhtikuussa 217 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,7

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari 12.12.2017 Alueellinen matkailutilinpito - Matkailutilinpito on kansantalouden tilinpidon satelliitti, jota tuotetaan kansainvälisten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Hilkka Lassila, Savonia-amk Oy Hankkeen tuloksista Matkailun taloudelliset vaikutukset merkittäviä Vaikututuksia pyrittiin arvioimaan eri menetelmillä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa

Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa Julkistustilaisuus 30.5.2017, Ravintola Loisteen Kaarre Marja Knuuttila ja Eero Vatanen #ruokatyötä340tuhannelle #ruokaketju Ruoka-ala (ruokaketju)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi Visit Finland seminaari 4.5.2017 Alueellinen matkailutilinpito -hanke - Hanke käynnistyi elokuussa 2016 TEM:n ohjauksessa ja rahoittamana - Alueellinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen matkailun tulo-ja työllisyysselvitys

Päijät-Hämeen matkailun tulo-ja työllisyysselvitys Päijät-Hämeen matkailun tulo-ja työllisyysselvitys Tulokset 2016 Page 1 Sisältö Päijät-Hämeen matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Tehtävä, menetelmät ja määritelmät Yrityskysely 2016 ja tulokset Matkailijahaastattelut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Päivi Eskelinen ja Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastuslain kokonaisuudistus kuulemistilaisuus Kuopio 19.5.2010 Kalastusmatkailuyritysten

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli)

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) MALLI 1. Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutulo ja -työllisyys 2011-2012 MALLI 2. Satakunnan, sen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 1 kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 2 HANKKEEN PERUSTARKOITUS TUOTTAA PORIN SEUDUN MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI MÄÄRÄLLISTÄ,

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 1 kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 2011 2 HANKKEEN PERUSTARKOITUS TUOTTAA PORIN SEUDUN MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI MÄÄRÄLLISTÄ,

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI... 3 1. Perustiedot...

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti

Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti Miksi tutkimus tehtiin? Pro gradu-tutkielma Sodankylän kunnalla tarve tutkia matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailutilinpito - Matkailutilinpito (Tourism account) = Matkailun satellittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Account) - Keskeiset määritelmät

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta

Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta Riistapäivät 20.1.2015, Oulu Mikko Rautiainen Erikoissuunnittelija, Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita Talouden alamäki, maaseudun

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET. Äänekosken seutukunta

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET. Äänekosken seutukunta MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Äänekosken seutukunta Tammikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Äänekosken seutukunnan matkailu

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Mänttä-Vilppula Helmikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Mänttä-Vilppulan ja Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Keuruun seutukunta Tammikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Keuruun seutukunnan matkailu lukuina...

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin<

Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin< Seppo Laakso & Tamás Lahdelma, Kaupunkitutkimus TA Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin< Tanssitoiminnan, kurssitoiminnan ja katsojien kulutuksen vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Keski-Suomi Tammikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Keski-Suomen matkailu lukuina... 6 Liite

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Kimmo Hyrsky vs. elinkeinotoimenjohtaja Kirkkonummi 29.11.2013 4.12.2013 Kimmo Hyrsky 1 Matkailuelinkeinot Kirkkonummella (1) Profiloiduttu entistä enemmän

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset

Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset MOSSE-seminaari 5.9.2006 Maija Huhtala Helsingin Maija Huhtala yliopisto / HY Taustaa Kasvavasta luontomatkailusta toivotaan taloudellista

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Porvoo Helmikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Porvoon matkailu 2010-luvulla... 6 Liite 1.

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA 2 7 RAPORTTI Asiakaskokemuksen kehittäminen on yritysten strateginen kärkihanke, mutta siltä puuttuvat riittävät resurssit. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin ymmärretty

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 6/16/2017 Click to edit Master title Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 1.6.2017 KYSYMYS 1: Edustamani taho? Vastauksia kaikkiaan 46, joista yrittäjiä 20 Huomattavan paljon

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Tampereen seutu Helmikuu 2017 Tutkimusraportti Sisällys Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten laskeminen... 1 Tulokset... 4 Vertailu vuoden 2014 tutkimukseen...

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot