ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

2 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO Perustiedot Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Majoituspalveluiden kapasiteetti Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Aktiviteettien tarjonta Yrityksen asiakkaat Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit... 7 Taulukko 5 Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain... 4 Kuva 3 Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Yritysten tulevaisuus... 8 Etelä-Savon aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa helmikuussa Tässä raportissa esitellään aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.

3 3 ETELÄ-SAVO 1. Perustiedot Etelä-Savon yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 562 kappaletta ja kysely lähetettiin kaikkiaan 394 yritykselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 92 kappaletta. Näin ollen Etelä-Savon vastausprosentti oli 23. Vastausprosenttia arvioidessa tulee kuitenkin huomioida, että kaikki Etelä-Savon listalla olevat yritykset eivät kuuluneet tämänkertaisen aineistonkeruun kohderyhmään. Niiltä toimialoilta, joilta vastauksia ensisijaisesti pyrittiin saamaan (majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritykset), vastausprosentit olivat kohtuulliset. Pelkästään poistettavaksi merkittyjä yrityksiä Etelä-Savon listalla oli yhteensä 81 kappaletta. Lisäksi kaikista listalla olleista yrityksistä 102 yritykselle (18,1 %) ei löytynyt lainkaan sähköpostiosoitetta, johon kysely voitaisiin lähettää. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Etelä-Savossa on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Etelä-Savon 92 vastanneesta yrityksestä 21 sijaitsi Savonlinnassa (22,8 %), 17 Mikkelissä (18,5 %), kahdeksan Juvalla (8,7 %), kuusi Rantasalmella (6,5 %), viisi Mäntyharjulla ja viisi Punkaharjulla (6 %). Enonkoskea lukuun ottamatta kaikista Etelä-Savon kunnista oli vähintään yksi vastaus. Yrityksiä pyydettiin valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Vain yksi yritys jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastanneista yrityksistä 70 (76,1 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 31 (33,7 %) ravitsemispalveluita ja 21 (22,8 %) ohjelmapalveluita (taulukko 1). Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut sekä nähtävyydet ja käyntikohteet. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 66 prosenttia vastanneista (61 yritystä). Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä % Majoituspalvelut 70 76,1 Ravitsemispalvelut 31 33,7 Ohjelmapalvelut 21 22,8 Kokous- ja juhlapalvelut 18 19,6 Nähtävyydet ja käyntikohteet 16 17,4 Tapahtumat 7 7,6 Ostopaikat 7 7,6 Kuljetuspalvelut 7 7,6 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 1 1,1 Pienestä vastausprosentista huolimatta kaikkiaan 70 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Etelä-Savossa vuonna 2010 keskimäärin vain 60 majoitusyritystä. Tämä osoittaa, että huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Hieman yli puolet yrityksistä (53 %) ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Neljännes ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, joka kymmenes yritys kolmea matkailupalvelua ja neljää tai useampaa noin 12 prosenttia yrityksistä (kuva 1). Yli neljää matkailupalvelua ilmoitti

4 tuottavansa 7,5 prosenttia yrityksistä. Enimmillään matkailupalveluita yhdellä yrityksellä ilmoitettiin olevan kaikkiaan kuusi. Kuitenkin osa yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet tarjoavansa esimerkiksi ohjelmapalveluita, vastasi liikevaihdon toimialoittaista muodostumista selvittävään kysymykseen, ettei yritys saa lainkaan tuloja kyseiseltä toimialalta. 4 Yritysten tarjoamien matkailupalvelujen lukumäärä ,3 25 9,8 4,3 3,3 3,3 prosenttia yrityksistä (n=91) Kuva 1 Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Noin kolme neljästä (77 %) kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli vastannut yrityksen liikevaihtotietoja käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli eurosta 6 miljoonaan euroon. Yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista, mutta eniten olivat vastanneet yritykset, joiden liikevaihto oli ja euron välillä (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 31,3 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 19,5 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä hieman alle puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 71 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten liikevaihtoluokka prosenttia vastanneista yrityksistä (n=69) 5 0 alle euroa euroa euroa euroa euroa tai enemmän Kuva 2 Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain

5 Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. 5 Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 600 henkilötyökuukauden välillä. Kuitenkin 63 prosenttia yrityksistä työllisti vuodessa alle yhden henkilön (kuva 3). Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=70) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys henkilötyökuukautta. Yrittäjätyövoiman henkilötyökuukausia kertyi kaikkiaan Yritysten työllistävyys alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv prosenttia vastanneista yrityksistä (n=57) Kuva 3 Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 (76 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Yleisin majoitusmuoto oli mökkimajoitus, jota tarjosi reilu kolmannes (37,1 %) majoituspalveluyrityksistä (taulukko 2). Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 76 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 26 37,1 ei tietoa 17 24,3 maatilamajoitus 11 15,7 huoneisto 4 5,7 useita majoitusmuotoja 3 4,3 lomakylä 3 4,3 erikoismajoitus 2 2,9 kesähotelli 2 2,9 muu 1 1,4 leirintäalue 1 1,4 hotelli 0 0 motelli 0 0 retkeilymaja 0 0

6 6 Majoituspalveluita tuottavia yrityksiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä 18,6 prosenttia oli vastannut tähän myöntävästi. Näin ollen voisi olettaa, että loput 81 prosenttia jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Etelä-Savossa oli keskimäärin 60 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 70 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 68 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 2 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 278 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 203. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl n yritysten lukumäärä 70 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä mökkien lukumäärä yhteensä 2 52 mökkejä kesällä mökkejä talvella Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 56 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli kymmenestä yöpymisvuorokaudesta yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Etelä-Savoon kertyi vuonna 2010 kaikkiaan rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 50 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 70 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). Vastanneista yrityksistä 67 prosenttia ilmoitti kotimaisten asiakkaiden yöpymisvuorokausiosuuden olevan suurempi kuin ulkomaisten asiakkaiden osuuden. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 60 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista (63 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Tätä todistaa myös se, että aiemmin ainoastaan 21 yritystä oli aiemmin ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, minkä lisäksi vain 19 yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Tästä huolimatta vastauksia aktiviteetteja koskeviin kysymyksiin saatiin tuplasti.

7 Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta, jota tarjosi 47 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin aktiviteetti oli veneily tai purjehdus (37 %) ja kolmanneksi yleisin oli vaellus tai sauvakävely (36 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (19 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (35 %), retkiluistelu (25 %) ja lumikenkäkävely (24 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä kahdeksan yritystä ja opastettua hiihtoa seitsemän yritystä. 7 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. % kalastus ,7 veneily tai purjehdus ,0 vaellus, sauvakävely ,9 melonta ,4 retki- ja maastopyöräily ,3 rannikko- tai sisävesiristeilyt ,4 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut ,8 golf ,8 mönkijäsafarit ,3 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu seikkailupalvelut hiihto ,8 retkiluistelu tai luistelu ,0 lumikenkäkävelyt ,9 potkukelkkailu ,7 laskettelu ja lumilautailu ,4 moottorikelkkasafarit ,6 koiravaljakkosafarit ,3 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 65 prosenttia kokonaisasiakasmäärästä. Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (59 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (36 mainintaa) ja Sveitsi (6 mainintaa). Tärkeimpien ulkomaisten asiakasryhmien lähtömaat eivät juuri vaihdelleet yrityksen toimialan mukaan. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi kahdella tai kolmella vieraalla kielellä. Yli neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 12. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosivat lähes kaikki yritykset. Yrityksistä 39 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 31 saksan ja 18 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut 87 yritystä (94,6 %). Yrityksensä Facebook -sivun osoitteen oli ilmoittanut 22 yritystä (23,9 %), kun taas Twitter -tunnuksen oli ilmoittanut ainoastaan yksi yritys.

8 8 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Etelä-Savon matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään tapahtuvan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon, liikevoiton että asiakasmäärien kasvuun uskoo noin puolet vastaajista, ja lisäksi noin joka kolmas vastanneista yrityksistä uskoo markkinointiin käytettävän rahamäärän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=73) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=74) Yrityksen liikevoitto (n=75) kasvaa paljon Liikevaihdon määrä (n=75) kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=73) vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=67) 6 61 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=70) Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Taulukko 5 Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko ETELÄ-SAVO kpl % Listalla yrityksiä 562 Lähetettyjä kyselyitä 394 Vastanneita 92 23,4* *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut ravitsemispalvelut ohjelmapalvelut kokous- ja juhlapalvelut 18 19,6 kokous- ja juhlapalvelut TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu matkailupalvelua matkailupalvelua tai enemmän MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle euroa liikevaihto liikevaihto liikevaihto euroa tai enemmän liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 31,3 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 19,5 matkailuliikevaihdon osuus km. 71 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) htv htv 1 2 yli 10 htv 5 9 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 26 (37 %) mökkien lukumäärä yhteensä 2 52 mökkejä kesällä mökkejä talvella Yöpymisvuorokaudet yhteensä kesän osuus (prosenttia) kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 47 % vastanneista Tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 59 mainintaa Eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärät 61 %:lla kasvaa Vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 24 %:lla vähenee

10 10

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 212 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot...3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI... 3 1. Perustiedot...

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PÄIJÄT HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PÄIJÄT HÄME... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo SATAKUNTA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJOIS-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1 POHJOIS-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJOIS-KARJALA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJOIS-KARJALA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisällysluettelo POHJOIS-KARJALA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

KESKI-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Aineistonkeruuraportti 2012 Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ETELÄ-POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2013. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2013. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ETELÄ-POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,5 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 14.9./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli heinäkuussa noin 3,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.8./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa noin 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 217* 15.6.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli huhtikuussa 217 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,7

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.11./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,2 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä 7.3.2016 7.3.2016 Mikko Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Selvityksen tausta Tilaajana Linnan

Lisätiedot

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Päivi Eskelinen ja Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastuslain kokonaisuudistus kuulemistilaisuus Kuopio 19.5.2010 Kalastusmatkailuyritysten

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2011

Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon Ely-keskus, TENHO- hankkeen (ESR) ennakointiosio Etelä-Savon matkailuyrittäjät odottavat vilkasta matkailuvuotta Etelä-Savon matkailuyrittäjät ennakoivat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti

KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti Jenni Mikkonen ja Ira Lahovuo Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄ,

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS 23.4.2014 Laitakarin Messi, Luvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) SATAKUNNAN TULOKSET

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be...

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be... 1 of 2 21.4. 15:18 i Tietoa arvioinnista Kolarin aluetaloudellisen arvioinnin tavoitteena on havainnollistaa Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen/ toteuttamatta jättämisen vaikutuksia Kolarin kuntataloudelle,

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia

Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tavoitteena tilastotietoa kalastusmatkailusta rajausongelma kehikko-ongelma ei

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa n seudulla Joulukuussa 2016 n seudulla yövyttiin 6 600 yötä, joista suomalaiset 5 000 ja ulkomaalaiset 1 600 yötä (venäläiset 749 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3,9 prosenttia kesäkuussa 2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3,9 prosenttia kesäkuussa 2016 Liikenne ja matkailu 201 Majoitustilasto 201, kesäkuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 3,9 prosenttia kesäkuussa 201 Kotimaisten matkailijoiden vähenivät kesäkuussa 3,9 prosenttia viime vuodesta ja

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,0 prosenttia syyskuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,0 prosenttia syyskuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, syyskuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,0 prosenttia syyskuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 2,5 prosenttia lokakuussa

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 2,5 prosenttia lokakuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, lokakuu Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät prosenttia lokakuussa Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä oli runsaat 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Majoitustilastojen vuositrendit Tilastokeskus

Majoitustilastojen vuositrendit Tilastokeskus Majoitustilastojen vuositrendit 25 216 Tilastokeskus Rekisteröityjen majoitusliikkeiden, huonemäärien sekä yöpymisten yleinen kehitys vuoden 25 jälkeen Majoitusliikkeet sekä rekisteröidyt yöpymiset 25

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,2 prosenttia kesäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,2 prosenttia kesäkuussa Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2015, kesäkuu Ulkomaisten matkailijoiden vähenivät,2 prosenttia kesäkuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 524 000 vuorokautta

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,2 prosenttia syyskuussa 2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,2 prosenttia syyskuussa 2016 Liikenne ja matkailu 201 Majoitustilasto 201, syyskuu Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,2 prosenttia syyskuussa 201 Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät syyskuussa 5,2 prosenttia

Lisätiedot

Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3 prosenttia vuonna 2016

Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3 prosenttia vuonna 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Majoitustilasto 2016 Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3 prosenttia vuonna 2016 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 14,6 miljoonaa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,7 prosenttia heinäkuussa 2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,7 prosenttia heinäkuussa 2016 Liikenne ja matkailu 201 Majoitustilasto 201, heinäkuu Kotimaisten matkailijoiden lisääntyivät 3,7 prosenttia heinäkuussa 201 Kotimaisten matkailijoiden lisääntyivät heinäkuussa 3,7 prosenttia viime vuodesta

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, elokuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia huhtikuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Majoitustilasto 2014, huhtikuu Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyivät prosenttia huhtikuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,3 prosenttia lokakuussa 2016

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,3 prosenttia lokakuussa 2016 Liikenne ja matkailu 201 Majoitustilasto 201, lokakuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,3 prosenttia lokakuussa 201 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät lokakuussa 1,3 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Pohjois-Pohjanmaan matkailuparlamentti 9.9.2016 Raahe Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu 1

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, tammikuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosenttia tammikuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous 10.3.2009 Satu Luiro Matkailutilastojen seuranta Lapin liitossa: Art Travel:n tilastopaketti kuukausittain internetsivuille (majoitustilastot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,3 prosenttia elokuussa 2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,3 prosenttia elokuussa 2016 Liikenne ja matkailu 201 Majoitustilasto 201, elokuu Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,3 prosenttia elokuussa 201 Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät elokuussa 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot