KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.6.2013 9/2013"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (16) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 (takkahuone) Seurakunnantie 1, klo Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen John Rahja Jaakko Rekola Merja Salonen Antti Seppälä Pirjo Sivonen Risto Tarkka Juha Taubert Håkan Hellström Gunnel Vanhamäki Veikko Hietanen Rauni Andersén Sanna Mervasto Kalevi Riihitammela Paavo Seppänen Tarja Pentikäinen Tuomo Väkeväinen Tuulia Haukijärvi Eino Korhonen Eila Bäck Carl-Gustaf Muut kutsutut: Yhteisen n puheenjohtaja Eva Lindberg Yhteisen n 1. varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen Yhteisen n 2. varapuheenjohtaja Ari Harinen Viranhaltijat: Timo Posti, kirkkoherra Lars-Henrik Höglund, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Taloustoimisto

2 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN TALOUDELLINEN RAPORTTI LIITTYMINEN KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEEN (KIPA) TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTTO TYÖTERVEYSHUOLTO, OPTION KÄYTTÄMINEN, DIACOR REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN KÄYTÖN PERIAATTEET KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ HENKILÖSTÖASIA: OSITTAINEN HOITOVAPAA, REETTA OLIN ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT... 16

3 3 (16) 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kutsu on ohjesäännön 6 :n mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan yhteinen on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös. 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Ohjesäännön 8 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta säädetään kirkkolain 25. luvun 3 :ssä. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja pidetään nähtävänä taloustoimistossa ajalla Päätös.

4 4 (16) 74 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös.

5 5 (16) 75 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Valmistelu on kokouksessaan päättänyt myöntää Maija Salolle eron virastaan eläkkeelle siirtymisen johdosta. Veikkolan toimipiste tarvitsee uuden seurakuntamestarin. Masalan toimipisteessä on toiminut seurakuntamestari, joka huolehtii myös toimipisteen emännän tehtävistä. Tällaista tarvetta on myös Veikkolan toimipisteessä. Talousjohtajan esitys Toimipisteen tehtävät koostuvat suntion, vahtimestarin, talonmiehen ja emännän työtehtävistä. Seurakuntakiinteistö on ns. sivupiste yhtymän tiloista, jossa on seurakuntien toimintaa kerhoista sakraalisiin toimituksiin, konsertteihin sekä ulkopuolisten varauksiin. (Siunauksia ei toimiteta tässä tilassa.) Suntion tehtävät koostuvat kirkollisten toimitusten esivalmisteluista, tilojen järjestelyistä sekä näiden jälkitöistä. Vastuualueeseen kuuluvat kirkon tekstiilit, ehtoollisvälineet, kynttilät ja muut tarvittavat sovitut aineistot ja tarvikkeet. Muita tehtäviä on kolehdin kanto ja tilitys sekä alttarikukista huolehtiminen. Kirkkopäiväkirjan ylläpitäminen ja tilastointi on yksi ns. kirjallinen työ. Vahtimestarityössä seurataan eri tietokoneohjelmien välityksellä ajanvarausta, sähköpostia, laskutuksia ja kiinteistönhuoltoa. Työntekijän on pystyttävä toimimaan itsenäisesti, mutta myös yhdessä toimipisteen muiden työntekijöiden kanssa, jotta tilaisuudet onnistuisivat ja tilat pysyisivät kunnossa. Kirkon esittely ja asiakkaiden opastus sekä tilojen kalustaminen ja järjestely kuuluvat tehtävään kuten myös tilojen siivoustyötä. Talonmiehen tehtävissä keskitytään piha-alueen ja kiinteistön edustan hoitoon, talvella lumitöihin ja hiekoitukseen. Yleisesti seurataan kiinteistön kuntoa sisä- ja ulkotiloissa, tarvittaessa tehdään pieniä korjaus- ja huoltotöitä: lamppujen vaihtoa, ruuvien kiristämistä yms. Emännän tehtävissä palvellaan seurakunnallisten tilaisuuksien tarjoilun järjestämisessä ja toteuttamisessa. Tehtäviin kuuluu mm. elintarvikehankinnat, sisäinen laskutus, omavalvonta, keittiötilan puhtaudesta huolehtiminen ja laitteiden kunnossa pitäminen. Tehtävänkuvaus tuodaan nähtäville kokoukseen. päättää julistaa seurakuntamestarin viran auki. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401 mukaisesti (peruspalkka 1.913,88 euroa). Lisäksi maksetaan mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa, joka suurimmillaan on 15 % peruspalkasta. Toimipisteenä on Veikkolan seurakuntakeskus.

6 6 (16) Päätös. Virassa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista jaksotyöaikaa. Kielitaitovaatimus on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kielisäännön mukainen (suomen kielen hyvä suullinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito).

7 7 (16) 76 TALOUDELLINEN RAPORTTI Valmistelu Verokertymän toteutumat per on liitteenä 76.1, josta voidaan nähdä, että kertymät eivät ole toteutuneet odotetusti verrattuna vuoden 2012 vastaavan ajan kertymiin. Talousjohtajan esitys Päätös. Rahoitusarvopaperit per ja pankkitilien saldot ovat liitteessä Seurakuntayhtymän rahoitustilanne on hyvä. Liitteessä 76.3 on pääluokittainen tulot-menot-netto yhteenveto per ja Voidaan todeta, että suhteellinen toteuma on samoilla linjoilla kuin edellisenäkin vuonna. Talousarvion matemaattinen vertailu arvo per olisi 33,3 %. Pääluokittain tarkasteltuna toteumat ovat talousarvion mukaisia. merkitsee talousseurantaraportit tiedoksi.

8 8 (16) 77 LIITTYMINEN KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEEN (KIPA) Valmistelu Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteinen on kokouksessaan päättänyt, että Kirkkonummen seurakuntayhtymä liittyy Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Yhteisen n kokouksessa aikataulua on tarkennettu siten, että siirtyminen olisi ollut , kuitenkin siten, että Kirkkonummen seurakuntayhtymä siirtyisi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi samaan aikaan Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Ajatuksena oli, että tämä menettelytapa olisi edullisin Kirkkonummen seurakuntayhtymälle. Espoon seurakuntayhtymä on tämän jälkeen siirtänyt asiakkaaksi liittymistään ensin ja nyt asti. Talousjohtajan esitys Kirkkonummen seurakuntayhtymässä on aloitettu Kipaan siirtymisen valmistelut. Yhteyshenkilöt talous- ja palkkahallinnon osalta sekä Kipa-yhteyshenkilö on valittu. Koulutuksissa/työpajoissa on oltu tähän mennessä viisi kertaa. Henkilöstöjärjestelyissä on otettu huomioon Kipaan liittyminen ja lisäresurssi on palkattu liittymistä tukemaan. Talousjohtaja on ollut yhteydessä Espoon seurakuntayhtymän IT-hallintopäällikköön, joka on kertonut, että Kirkkonummen seurakuntayhtymän liittymiselle ei IThallinnon kannalta ole estettä. Kipan johtokunnassa on vahvistettu Kirkkonummen seurakuntayhtymän siirtyminen Mikäli seurakuntayhtymä haluaa muuttaa aikataulua, tulee vahvistus saada myös Kipan johtokunnasta. Kipaan siirtyminen on laki-sääteistä. Ylläolevan pohjalta on perusteltua, että Kirkkonummen seurakuntayhtymässä jatketaan valmistautumista Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseksi, ja että liittymisajankohtana säilytetään päättää, että Kirkkonummen seurakuntayhtymä vahvistaa liittymisensä Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Päätös

9 9 (16) 78 TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTTO Valmistelu Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on mahdollista ottaa seurakunnissa/- seurakuntayhtymissä käyttöön työaikapankki (KirVESTES Liite 16a). Talousjohtajan esitys Työaikapankin tarkoituksena on yhteistyössä edistää seurakuntatyön tuloksellisuutta ja viranhaltijoiden/työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Työaikapankki on vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, jossa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuja voidaan säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitemmällä aikavälillä ottaen huomioon seurakunnan/seurakuntayhtymän toiminnalliset tarpeet. Työaikapankin käyttöönotosta tulee käydä kirkon pääsopimuksen 13 :n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut paikallistasolla työnantajan ja työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen kesken. Nämä täytäntöönpanoneuvottelut on tarkoitus käydä Aikaisemmissa keskusteluissa seurakuntayhtymän työntekijöitä edustavat luottamusmiehet ovat puoltaneet työaikapankkijärjestelmän käyttöönottoa. Myös työnantajan puolelta on suhtauduttu myönteisesti työaikapankin käyttöönottoon, koska se tarjoaa aikaisempaa joustavampia mahdollisuuksia sopia erilaisia työajan järjestelyjä. Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa asiaa on käsitelty nimenomaan lapsityön työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden osalta. Työaikapankki soveltuisi myös vahtimestarien työaikajärjestelyihin ja sitä tukisi jo nyt käytössä oleva työajansuunnitteluohjelma. Asiaa tullaan käsittelemään myös yhteistyötoimikunnassa Työaikapankin yksityiskohtainen sisältö on kuvattu KirVESTES :n liitteissä 16a 16d, jotka tuodaan nähtäville kokoukseen. Yhteistyötoimikunnan mahdolliset kommentit ja täytäntöönpanoneuvottelujen tulokset sekä mahdolliset tarkennukset tuodaan kokoukseen. päättää, että työaikapankki otetaan käyttöön Kirkkonummen seurakuntayhtymässä ja hyväksyy seuraavan käyttöönottopäätöksen:

10 10 (16) Työaikapankin käyttöönottopäätös Kirkkonummen seurakuntayhtymässä 1. Tällä päätöksellä Kirkkonummen seurakuntayhtymä ottaa käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 183 :n ja liitteen 16a (= työaikapankkia koskeva VESTES) mukaisen työaikapankin. 2. Työaikapankin käyttöönotosta on käyty Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 13 :n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut xx.xx Työaikapankki koskee seurakunnan koko henkilöstöä seuraavin rajoituksin: - sivutoimiset työntekijät eivät ole työaikapankin piirissä (työaika alle 19 tuntia viikossa) - sijaisuuksien hoitajat ja määräaikaisissa tehtävissä olevat työntekijät eivät ole järjestelmän piirissä, jos palvelussuhde kestää vähemmän kuin kaksi kuukautta - tarvittaessa töihin tulevat henkilöt eivät ole järjestelmän piirissä 4. Työaikapankin käyttöönotto yksittäisen viranhaltijan/työntekijän osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Viranhaltijan/työntekijän on ilmoitettava liittymisestään työaikapankkiin kirjallisesti. Viranhaltijan/työntekijän irtaantuessa työaikapankista irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti. Työaikapankkiin kertyneet erät on pyrittävä antamaan vapaana irtisanomisajan kuluessa. Mikäli kertyneitä eriä ei poikkeuksellisesti voida antaa vapaana, korvataan ne viranhaltijalle/ työntekijälle työaikapankin irtisanomisajan päättymistä seuraavan säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. 5. Työaikapankkiin voi säästää kaikkia työaikapankkia koskevan virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES liite 16a) 5 :ssä mainittuja etuuksia. 6. Työaikapankkiin voi siirtää etuuksia, kun siirrosta on erikseen sovittu esimiehen kanssa. Työaikapankissa oleva etuuksien enimmäismäärä on 20 työpäivää tai 150 työtuntia. 7. Seurakunta/seurakuntayhtymä pitää erillistä työaikapankkikirjanpitoa seuraavasti: - Kaikki siirrot ilmoitetaan kirjallisesti, joko tavanomaisilla työaikalomakkeilla tai erillisillä lomakkeilla tai työntekijän siirrot ilmoitetaan ja hyväksytään työajanseurantaohjelmassa. - Työntekijälle toimitetaan vuoden lopussa työaikapankin tiliote tiedoksi, lisäksi tiliote annetaan tarvittaessa muulloinkin tai työntekijä voi seurata saldoaan työajanseurantaohjelmassa. 8. Viranhaltija/työntekijä voi pitää työaikapankkivapaata seuraavasti:

11 11 (16) Päätös - Vapaan pitämisestä sovitaan esimiehen kanssa etukäteen mahdollisimman aikaisin, ajankohdan sopimisessa sovelletaan tarvittaessa vuosiloman ajankohdan määräämisestä annettuja säännöksiä (KirVESTES 106). - Palkanlaskentaan/henkilöstöhallintoon toimitetaan kirjallinen, esimiehen päätösluettelolla tekemä päätös asiasta tai palkanlaskenta saa tiedon työajanseurantaohjelman välityksellä. - Työaikapankkivapaan vähimmäispituus on yksi päivä ja enimmäispituus 20 työpäivää. - Palkanlaskenta/henkilöstöhallinto merkitsee työaikapankkivapaat kulloinkin käytössä olevaan henkilöstöhallinnon tai muuhun vastaavaan järjestelmään. 9. Viranhaltija/työntekijä voi lainata työaikapankista enintään 5 työpäivää tai 38,25 työtuntia. Työaikapankista lainattaessa menetellään seuraavasti: - Lainaus on mahdollista, jos työntekijälle ei ole kertynyt täyttä lomavuotta. - Muulloin lainaus on sallittua vain erittäin pakottavista perhe- tms. syistä. - Ennen lainausta tulee käyttää kaikki (erääntyneet) vuosilomat. - Lainaus kuitataan viimeistään seuraavan lomavuoden lomista. - Lainauksesta sovitaan esimiehen kanssa ja esimies kirjaa lainauspäätöksen päätösluettelolle ja toimittaa sen tiedoksi palkanlaskentaan. Pankkivapaaksi luetaan ne työtunnit tai työpäivät, jotka ilman pankkivapaata olisivat olleet työntekijän työvuoroluettelon mukaisia säännölliseen työaikaan laskettavia työtunteja tai työaikalain piiriin kuulumattomilla vastaavasti työpäiviä. 10. Työaikapankkia koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. 11. Tämän päätöksen lisäksi noudatetaan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16a määräyksiä työaikapankista.

12 12 (16) 79 TYÖTERVEYSHUOLTO, OPTION KÄYTTÄMINEN, DIACOR Valmistelu Kirkkonummen seurakuntayhtymällä on sopimus työterveyshuollon palveluista Diacor Terveyspalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa ja se sisältää vuoden option. Option käytöstä on sopimuksen mukaan ilmoitettava palveluntoimittajalle. Kirkkonummen seurakuntayhtymä on ollut tyytyväinen Diacorin toimittamiin palveluihin ja niiden kehittämiseen, joten uutta kilpailutusta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää tässä vaiheessa, vaan on perusteltua käyttää optio-oikeutta. Talousjohtajan esitys Päätös päättää käyttää työterveyshuollon sopimukseen sisältyvän ensimmäisen optiovuoden ja hankkii sopimuksen nojalla työterveyshuollon palvelut Diacor Terveyspalvelut Oy:ltä saakka. Viimeisestä optiovuodesta tulee päättää viimeistään

13 13 (16) 80 REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN KÄYTÖN PERIAATTEET KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Valmistelu Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät saavat mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan sekä päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Kuluttajille ja julkisille hankkijoille Reilu kauppa tarjoaa keinon vähentää globaalia köyhyyttä ja vaikuttaa myönteisesti kehitysmaiden ihmisten elämään arkisten valintojen kautta. Reilun kaupan edistämisyhdistys voi myöntää Reilun kunnan arvonimen kunnalle, joka sitoutuu edistämään Reilua kauppaa ja tekemään omissa hankinnoissaan eettisiä valintoja Kirkkonummen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Kirkkonummen kunta tavoittelee Reilun kaupan kunnan arvonimeä. Reilun kaupan kannatustyöryhmä, jossa on mukana kunnan viranhaltija sekä kaikkien puolueiden edustajat, on pitänyt ensimmäisen kokouksensa Kannatustyöryhmän edustaja Minna Hakapää on lähettänyt Kirkkonummen seurakuntayhtymälle kirjeen, jossa yhtymää pyydetään monien muiden tahojen tavoin lähtemään mukaan tavoittelemaan Kirkkonummelle Reilun kaupan kunnan arvonimeä. Saadakseen arvonimen kunnan tulee täyttää seuraavat viisi kriteeriä: 1. Kunta käyttää Reilun kaupan tuotteita (kahvi ja tee omissa tilaisuuksissa, näiden lisäksi jokin muu tuote). 2. Kunta valitsee edustajan paikalliseen Reilun kaupan kaupungin kannatustyöryhmään. 3. Kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Yli asukkaan kunnat / kaupungit: Vähintään kahdeksassa kahvilassa, ravintolassa tai hotellissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia. 4. Reilun kaupan tuotteita käytetään työpaikoilla, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä. Yli asukkaan kunnat / kaupungit: Vähintään 15 työpaikkaa tai yhdistystä käyttää Reilun kaupan kahvia. Paikalliset työpaikat, seurakunnat ja yhdistykset käyttävät Reilun kaupan tuotteita, esimerkiksi kahvia ja teetä, ja mainitsevat siitä Reilun kaupan tiedotusmateriaalin avulla tai kotisivuillaan. Kunnan seurakunnissa käytetään Reilun kaupan kahvia. Nämä seurakunnat edustavat vähintään puolta kaupungin kaikkien seurakuntien jäsenmäärästä. 5. Kunta osallistuu Reilun kaupan viikkoihin ja pitää Reilua kauppaa esillä viestinnässään. Kunta järjestää tilan Reilun kaupan infopisteelle. Reilun kaupan kaupunkeja ja kuntia on tällä hetkellä seitsemän: Utajärvi,Espoo, Tampere, Joensuu, Pori, Lohja ja Riihimäki. Reilun kaupan seurakunnan arvonimi on Suomessa myönnetty 97 seurakunnalle ja neljälle seurakuntayhtymälle.

14 14 (16) Talousjohtajan esitys Päätös Kun kriteerit on täytetty, kunnanjohtaja ja kannatustyöryhmän edustaja allekirjoittavat hakemuksen Reilun kaupan kunta-arvonimen saamiseksi. Toiveena on, että kriteerit täyttyvät ja hakemus voidaan lähettää elokuun alkuun mennessä jolloin Reilua Kirkkonummea voitaisiin juhlia elokuun lopun Kirkkonummi-päivillä. Seurakuntayhtymä käyttää jo nykyisellään keskustan ja Masalan toimipisteissä Reilun kaupan kahvia sekä leirikeskuksessaan Räfsön saaressa Reilun kaupan hunajaa, saatavilla olevia Reilun kaupan hedelmiä ja yhtenä vaihtoehtona Reilun kaupan teetä. Tämän lisäksi suomalainen seurakunta käyttää Reilun kaupan kangaskasseja. Eri toimipisteiden käytännöt voidaan yhdenmukaistaa siten, että kaikissa toimipisteissä käytetään seurakunnan omissa tilaisuuksissa Reilun kaupan kahvia ja sekä teetä. Työryhmän seuraava kokous on ke 19.6 klo kunnantalolla. Kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Ryhmässä on mukana kaikkien puolueiden edustus. Seurakuntayhtymän tulee nimetä edustajansa Reilun kaupan kannatustyöryhmään. Kirkkonummen seurakuntayhtymän strategiassa mainitaan perusarvoina vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kirkkonummi Reiluksi kunnaksi hanke edistää näiden arvojen toteutumista. päättää, että Kirkkonummen seurakuntayhtymä antaa tukensa Kirkkonummi reiluksi kunnaksi hankkeelle ja sitoutuu käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä omissa tilaisuuksissaan sekä viestimään asiasta aktiivisesti. nimeää Kirkkonummen seurakuntayhtymän edustajan Reilun kaupan kannatustyöryhmään. Tämän lisäksi seurakuntayhtymällä voi olla kannatustyöryhmässä seurakuntayhtymän edustajana joku työntekijöistä yhteisen n puheenjohtajan määräämänä.

15 15 (16) 81 HENKILÖSTÖASIA

16 16 (16) 82 ILMOITUSASIAT. 83 MUUT ASIAT 1. Viranhaltijapäätökset 2. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaisesti

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 21.1.2014 1/2014

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 21.1.2014 1/2014 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 (takkahuone) Seurakunnantie 1, 21.1.2014 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 27.2.2014 3/2014

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 27.2.2014 3/2014 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (17) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, 27.2.2014 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.3.2013 3/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.3.2013 3/2013 1 (17) Kokouspäivä Paikka ja aika: Veikkolan seurakuntatalo, Takkahuone, Kisapolku 1, 13.3.2013 klo 18.00 18.55 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 (takkahuone) Seurakunnantie 1, 17.12.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 28.11.2012 14/2012 Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 28.11.2012 klo 18 Jouluruokailu on tarjolla ennen kokousta klo 17.30- Jäsenet: Höglund Lars-Henrik,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.3.2013 2/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.3.2013 2/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (16) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 3-4, Seurakunnantie 1, 26.3.2013 klo 18.00 19.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö O P A S

H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 2005 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen

Lisätiedot