Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon"

Transkriptio

1 Juha Talonpoika Oikea instrumentti opas parodontologiseen hoitoon

2 Sisällys Parodontiitin patogeneesi...4 Kolme potilasryhmää...5 Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat... 5 Hoitamaton parodontiitti... 6 Ylläpitopotilas... 6 Välineet...8 Käsi-instrumentit... 8 Ultraäänilaitteet Porat Oikeat välineet oikealle potilaalle...12 Potilaat joilla ei ole parodontiittia Hoitamaton parodontiitti Ylläpitopotilaat Parodontiitin hoitoa tukevat toimenpiteet...15 Ylläpitovälin määrittäminen...17 Parodontiittipotilaan motivointi...18

3 Aluksi Osallistuin syksyllä 2007 LM-Instrumentsin järjestämään tilaisuuteen, jossa joukko hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä pohti hammashoidon ongelmia ja tulevaisuuden haasteita lähinnä käytännön työtä tekevän kliinikon näkökulmasta. Jakaannuimme ryhmiin ja saimme tehtäviä. Oma ryhmäni sai pohdittavakseen otsikon Aina terävä instrumentti. Aikamme mietittyämme erilaisia teroitusvaihtoehtoja ja instrumenttirakenteita kävi niin kuin yleensä käy: keskustelu harhautui pois annetusta aiheesta. Pohdimme asiaa laajemmin ja totesimme, että parodontologisen hoidon suurin ongelma ei ole kyretin terävyys. Tärkeämpää olisi löytää kullekin potilaalle oikea hoitomuoto ja kullekin hammaspinnalle oikea instrumentti. Syntyi ajatus tämän vihkosen kirjoittamisesta. Onnistuneen parodontologisen hoidon edellytys on diagnoosin tekeminen. Tämän jälkeen voidaan suunnitella tarpeellinen hoito ja valita oikeat instrumentit. Olen tässä vihkosessa pyrkinyt valottamaan näitä asioita puhtaasti kliiniseltä kannalta. Tämä ei ole kattava katsaus parodontologisesta hoidosta. Asiat esitetään yksinkertaisessa ja pelkistetyssä muodossa. Monia tärkeitä seikkoja on jätetty pois. Pyrkimyksenäni on antaa käytännön vinkkejä potilaita hoitaville peruskoulutetuille hammaslääkäreille ja suuhygienisteille. Suuri osa tekstiä, erityisesti potilaan hoitoa käsittelevä osa, perustuu omaan tapaani tehdä työtä. Asiat voi tehdä yhtä hyvin muillakin keinoilla. Mielestäni parodontologinen hoito on helppoa, joskus jopa hauskaa. Toivottavasti tämä suppea vihkonen auttaa lukijaakin päätymään samaan toteamukseen. Turussa joulukuussa 2007 Juha Talonpoika EHL, HLT 3

4 Parodontiitin patogeneesi Parodontiitti on infektiosairaus, jonka aiheuttavat ientaskuun pesiytyneet taudinaiheuttajabakteerit eli patogeenit. Patogeenisten mikrobien lisäksi ratkaisevaa on geenien määrittämä immuunivasteen laatu. Subgingivaaliseen juuren pintaan kiinnittynyttä bakteereiden muodostamaa plakkia kutsutaan biofilmiksi. Biofilmi ei ole rakenteetonta massaa, vaan siinä vallitsee tietty järjestys. Järjestäytyminen biofilmiksi tarjoaa mikrobeille monia etuja. Se toimii suojapaikkana elimistön puolustustekijöiltä ja antibiooteilta. Lisäksi biofilmin bakteerit elävät symbioosissa. Ne pystyvät hyödyntämään toistensa aineenvaihduntatuotteita ja kommunikoimaan keskenään biologisilla mediaattoreilla. Ientaskun biofilmin parodontopatogeenit aiheuttavat ienkudoksessa immuunivasteen, joka pyrkii tuhoamaan mikrobit ja rajoittamaan tulehduksen taskun välittömässä läheisyydessä oleviin kudoksiin. Immuunivasteen seurauksena syntyy ja aktivoituu lukuisia välittäjäaineita, jotka vaikuttavat isäntäkudoksen eli ikenen ja leukaluun aineenvaihduntaan. Osalla potilaista tämä johtaa epäedullisiin seurauksiin. Ienkudoksen solujen syntetisoimat metalloproteinaasit hajottavat pehmytkudosta. Prostaglandiinit ja interleukiinit aktivoivat luuta resorpoivia soluja, osteoklasteja. Parodontiitissa nähtävä kudostuho on siis kehon oman toiminnan seuraus. Sen edellytyksenä on tietynlainen, geenien määrittämä immuunivaste. Henkilöt joilla on tällainen immuunivaste, sairastuvat parodontiittiin infektoituessaan parodontopatogeeneilla prosenttia väestöstä kuuluu tähän ryhmään. Parodontiitti ei ole periytyvä sairaus, mutta taipumus sairastua parodontiittiin on periytyvä ominaisuus. Perimää ei luonnollisestikaan voida muuttaa, mutta parodontiittia pystytään hoitamaan tehokkaasti kohdistamalla hoito mikrobeihin. Parodontiitin hoidon kulmakivi on poistaa ja tuhota ientaskun patogeenit kokonaan tai vähentää näiden määrä murto-osaan ja tämän jälkeen pitää mikrobimäärät alhaisina tehokkaalla ylläpitohoidolla. Ylläpitohoitoon kuuluu huolellinen päivittäinen kotihoito ja vastaanotolla säännöllisesti tehtävä subgingivaalisen biofilmin poisto. Komplisoivat tekijät kiihdyttävät parodontiitin etenemistä ja hidastavat sen paranemista. Näistä tärkeimpiä ovat tupakointi ja huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes. 4

5 Kolme potilasryhmää Aikuispotilaat voidaan parodontiumin terveyden perusteella jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Tarkka rajanveto ryhmien välillä on mahdotonta. Tästä huolimatta useimmat potilaat voidaan sijoittaa johonkin ryhmään. Edellytys menestykselliselle parodontologiselle hoidolle on tunnistaa mihin ryhmään vastaanotolle tuleva potilas kuuluu. Vasta tämän jälkeen hänelle voidaan tehdä asianmukainen hoito, sillä potilaan hoidon tarve, tehtävät toimenpiteet ja tarvittavat välineet riippuvat siitä, mihin ryhmään hän kuuluu. Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat Valtaosa aikuisista kuuluu parodontiittivapaaseen ryhmään. Syviä ientaskuja ei juurikaan ole. Mikäli syventyneitä taskuja on, ne johtuvat yleensä ikenen turpoamisesta gingiviitin seurauksena. Syvien taskujen aiheuttaja saattaa myös olla lääkityksen aikaansaama ikenen liikakasvu. Yleisin liikakasvua aiheuttava lääkeaineryhmä on verenpaineen hoidossa käytettävät kalsiumestäjät. Syviä taskuja saattaa olla myös premolaari- ja molaarialueilla aproksimaaliväleissä syvien subgingivaalisten täytteiden kohdalla. Röntgenkuvissa näkyy korkeintaan erittäin vähäistä patologista luukatoa lähinnä molaareiden aproksimaaliväleissä. Usein tämä vähäinen luukato on subgingivaalisten täytteiden kohdalla. Luukato ei ole edennyt furkaan asti. 5

6 Pitkälle edennyttä parodontiittia sairastaa prosenttia aikuisista. Heidät voidaan jakaa hoitamattomiin potilaisiin ja ylläpitohoidossa oleviin potilaisiin. Hoitamaton parodontiitti Hoitamattomilla parodontiittipotilailla on runsaasti syviä ientaskuja. Taskuja on fakiaali- ja oraalipinnoilla sekä sellaisissa aproksimaaliväleissä, joissa ei ole tehty korjaavaa hoitoa. Taskumittauksen yhteydessä ien usein vuotaa herkästi verta ja se saattaa olla turvoksissa, punoittava ja jopa granuloiva. Subgingivaalisilla juurten pinnoilla on usein hammaskiveä. Syvistä ientaskuista saattaa tulla märkävuotoa ja hampaiden liikkuvuus on usein lisääntynyt. Röntgenkuvissa näkyy pitkälle edennyttä luukatoa useissa kohdissa tai kautta koko hampaiston. Furkat ovat usein auenneet. Nuorella potilaalla nähtävä pitkälle edennyt luukato on merkki poikkeuksellisen aggressiivisesta parodontiitista. Ylläpitopotilas Y lläpitopotilaat ovat hoidettuja parodontiittipotilaita. Hoidosta huolimatta osalla ylläpitopotilaista on syventyneitä ientaskuja. Ien saattaa olla punottava ja vuotaa herkästi verta mikäli puutteellisen kotihoidon takia supragingivaalisilla hammaspinnoilla on plakkia. Hampaiden liikkuvuus on usein lisääntynyt johtuen vähäisestä luutuesta. Nämä potilaat ovat kuitenkin läpikäyneet asianmukaisen parodontologisen hoitojakson, jonka seurauksena parodontiumissa on tapahtunut selvä muutos terveempään suuntaan, ja tämä muutos on säännöllisen ylläpitohoidon seurauksena säilynyt. Suurella osalla ylläpitopotilaita ei syventyneitä ientaskuja ole. Mikäli potilaan suuhygienia on hyvä on ikenen verenvuototaipumus yleensä vähäinen. Taskuista tuleva märkävuoto on ylläpitopotilailla harvinaista. Röntgenkuvien perusteella on lähes mahdotonta erottaa ylläpitopotilas hoitamattomasta potilaasta. Kuvissa on edelleen nähtävissä hoitoa edeltänyt luukato, sillä parodontiitin aiheuttama luukato on pääasiassa palautumaton. Parodontologisen ylläpitohoidon onnistuminen on pääteltävissä eri ajankohtina otettujen rtg-kuvien perusteella. Mikäli ylläpitohoito on toteutettu asianmukaiseti, ei luukato etene. Usein marginaalisen luun reuna muuttuu skleroottiseksi. Tätä voidaan mahdollisesti pitää merkkinä siitä, että parodontiitti ei ole atiivisessa vaiheessa. Lisäksi vertikaalisten luutaskujen pohjalle muodostuu lähes aina uutta luuta vuosien saatossa. Parodontiittivapaiden potilaiden hoito on ongelmattominta ja hoitamattomien parodontiittipotilaiden hoito haastavinta. Parodontiittipotilaiden hoidon tavoite on muuttaa hoitamaton potilas ylläpitopotilaaksi ja tehokkaalla ylläpitohoidolla pitää hänet sellaisena. Ylläpitohoidossa olevien potilaiden hoidossa on tärkeää määrittää kullekin potilaalle sopiva ylläpitoväli, josta lähemmin jäljempänä. 6

7 Parondontiittivapaat Hoitamaton Ylläpitopotilas 7

8 Välineet Parodontologisessa hoidossa tarvittavat välineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Kaikilla välineillä on omat käyttöalueensa, ja kaikkien käyttöä tulee harjoitella ennen varsinaisen potilaaan hoitoa. Harjoittelu kannattaa tehdä poistetuilla hampailla puhdistamalla subgingivaalista hammaskiveä ja kiillottamalla juuren pintaa. Käsi-instrumentit Y leisimmin käytettävät käsi-instrumentit voidaan jakaa sirppeihin, yleiskyretteihin ja viimeistelykyretteihin. Kaikista instrumenttityypeistä on olemassa useita malleja, joissa leikkaavan terän ja kärjen varsiosan koko, muoto, taivutuskulma ja pituus vaihtelevat. Kaikille hammaspinnoille löytyy sopiva instrumentti. Sirppien terän poikkileikkaus on kolmiomainen, siinä on kaksi leikkaavaa reunaa ja terävä kärki. Ne soveltuvat parhaiten supragingivaalisen hammaskiven poistoon. Lisäksi niillä voidaan poistaa välittömästi ienrajan alapuolella olevaa subgingivaalista hammaskiveä. Terä- 8 vän, helposti ienkudosta vaurioittavan kärkensä takia ne eivät sovellu syvällä ientaskussa olevan hammaskiven poistoon. Yleiskyrettien terässä on kaksi leikkaavaa reunaa ja pyöreä kärki. Ne soveltuvat hyvin sekä supra- että subgingivaalisen hammaskiven poistoon.

9 Viimeistelykyretin terässä on pyöreä kärki ja yksi kaareva leikkaava reuna. Ne on tarkoitettu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja juuren pinnan kiillotukseen, mutta soveltuvat myös mainiosti supragingivaalisen hammaskiven poistoon. Käytetyimpiä viimeistelykyrettejä ovat Gracey-kyretit. Näiden lisäksi on saatavilla erilaisia erikoisinstrumentteja kuten hakoja, timanttiviiloja ja furkaattoreita. Käsi-instrumentin etu on turvallisuus ja hyvä tuntuma juuren pintaan. Instrumenttia käytettäessä hoitava henkilö tuntee sormissaan, onko juuren pinnalla subgingivaalista hammaskiveä. Samoin hän tuntee, miten instrumentoinnin aikana juuren pinta tasoittuu ja kiillottuu. Tämä on mahdollista, mikäli instrumentti on terävä ja subgingivaalinen juuren pinta on helposti saavutettavissa. Suussa on kuitenkin hammaspintoja, joiden puhdistaminen käsi-instrumentilla vaikeutuu merkittävästi taskusyvyyden kasvaessa. Lisäksi 2- ja 3-asteen furkaatioleesioiden puhdistaminen on usein hankalaa käsiinstrumentilla. Nämä ongelmat on pyritty minimoimaan kehittämällä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa yhä kestävämpiä teräslaatuja ja erikoismuotoiltuja instrumentteja. Käsi-instrumenttien kahvat ovat viimeisen vuoden aikana kehittyneet voimakkaasti. Perinteisistä ohuista metallikahvoista on siirrytty ergonomisempiin, paksuihin silikonipäällysteisiin kahvoihin. Tämän kehityksen edelläkävijöitä ovat EHL Pekka Kangasniemi ja LM-Instruments. Muut valmistajat ovat katsoneet parhaaksi seurata heidän viitoittamaansa tietä. 9

10 Ultraäänilaitteet Ultraäänilaitteen toiminta ei perustu ääneen vaan kärjen liikkeesen ja jäähdytysveden huuhtelevaan vaikutukseen. Laitteiden toimintaperiaate on joko magnetostriktiivinen tai pietsoelektroninen. Molemmilla menetelmillä päästään samaan kliiniseen lopputulokseen. Kaikkiin laitteisiin on nykyään saatavilla tukevia supragingivaalisen hammaskiven poistoon tarkoitettuja kärkiä sekä sirompia, pitkiä ja ohuita subgingivaaliseen työskentelyyn suunniteltuja kärkiä. Muutamiin ultraäänilaitteisiin on yhdistetty värjäymien poistoon soveltuva jauhepuhdistin. Ultraäänilaitteen etu käsi-instrumenttiin verrattuna on puhdistuksen nopeus ja ergonomisuus. Lisäksi ultraäänellä on helpompi puhdistaa hankalapääsyiset hammaspinnat ja furkaleesiot. Kärjen tuntuma juuren pintaan on kuitenkin selvästi huonompi kuin terävän käsi-instrumentin, eikä ultraäänilaitteella voi kyretoida pehmytkudosta. Poikkeuksellisen tiukassa olevan subgingivaalisen hammaskiven poisto ultraäänellä on hitaampaa kuin käsi-instrumenteilla ja porilla. Huollon tarve on käsi-instrumentteja vähäisempi, koska kärkiä ei tarvitse teroittaa. Kärki kuitenkin kuluu vähitellen, tosin hitaasti. 2 3 millimetrin kuluminen pudottaa puolet laitteen tehosta. Valmistajat toimittavat laitteiden mukana sapluunoja, joilla voidaan tarkistaa kärkien uusimistarve. Porat Hammaskiven poistoon ja juuren pintojen kiillotukseen on saatavilla tähän tarkoitukseen suunniteltuja poria. Timanttipäällysteisiä poria valmistetaan eri karkeuksilla, joista karkeimmat (70 mikrometriä) soveltuvat hammaskiven ja paikkaylimäärien poistoon ja juuren pinnan muotoiluun. Hienommat porat (30 ja 15 mikrometriä) on tarkoitettu juuren pinnan kiillotukseen. Myös kovametalliporia on saatavilla. Kirurgiseen ja ei-kirurgiseen hoitoon on omat poransa. Suomalaiset hammastarvikeliikkeet myyvät ainakin kahta ei-kirurgiseen hoitoon tarkoitettua timanttiporaa. Norjalaisen 70 mikrometrin Viking W2 poran ja saksalaisen 30 mikrometrin Busch poran terän koko ja varren pituus mahdollistavat pääsyn syviin taskuihin. Kirurgiseen hoitoon on omat timanttiporasettinsä ainakin Kometilla ja Intensivellä. 10

11 On tärkeää ymmärtää, että porat on tarkoitettu lähinnä hoitamattomien parodontiittipotilaiden syvien ientaskujen puhdistamiseen. Niillä on suhteellisen helppo puhdistaa furkaleesioita ja hankalapääsyisillä hammaspinnoilla olevia syviä taskuja, joissa usein on subgingivaalista hammaskiveä. Työskenneltäessä pora pidetään jatkuvassa liikkeessä ja kevyessä kontaktissa subgingivaaliseen juuren pintaan. Sopiva mikromoottorin nopeus on tuhatta kierrosta minuutissa ja riittävää jäähdytystä on käytettävä. Porien suurin puute on se, että niillä ei ole minkäänlaista tuntumaa juuren pintaan. Poria käytettäessä on oltava erityisen varovainen, sillä niiden varomaton käyttö johtaa helposti juuren pinnan vaurioitumiseen. Harjoittelu poistetuilla hampailla on erityisen tärkeää. LM Furkaattori KS on tarkoitettu furkaation katon ja sisäpintojen puhdistukseen. 11

12 Oikeat välineet oikealle potilaalle Haluan painottaa, että alla oleva teksti perustuu kokonaan omaan tapaani hoitaa potilaita. Se on kehittynyt vähitellen vuosien saatossa, ja pidän sitä nopeana ja tehokkaana työtapana. Samaan kliiniseen lopputulokseen on tietenkin mahdollista päästä muillakin tavoin. Potilaat joilla ei ole parodontiittia T ämän potilasryhmän hoito on helpointa. Supragingivaalinen tai välittömästi ienreunan alla oleva subgingivaalinen hammaskivi voidaan poistaa käsi-instrumenteilla tai ultraäänilaitteella. Taka-alueiden puhdistus sujuu nopeammin ultraäänilaitteella kuin käsi-instrumenteilla. Samoin on asian laita etualueilla mikäli hammaskiveä on runsaasti. Tukeva kärki nopeuttaa työskentelyä, jos hammaskiveä on paljon. Mikäli molaareiden aproksimaaliväleissä on syventyneitä ientaskuja, tulee nekin puhdistaa. Tämä käy kätevimmin ultraäänilaitteella. Alaetualueen kapeiden hammasvälien puhdistamiseen soveltuu parhaiten minisirppi tai jokin muu vastaava käsi-instrumentti. Poria ei näiden potilaiden hoidossa tarvita. 12

13 Hoitamaton parodontiitti Näiden potilaiden hoito vaatii usein puudutuksen. Hoito sujuu vaivattomimmin, kun käytetään kaikkia kolmea instrumenttiryhmää. Toimenpiteiden tavoite on puhdistaa subgingivaaliset juurten pinnat biofilmistä ja sitä mahdollisesti retentoivasta hammaskivestä, sekä puhdistaa ja kiillottaa biofilmin toksiinien kontaminoima juuren pinnan sementti tai dentiini. Hoito vaatii tämän lisäksi joukon tukitoimenpiteitä, joista tarkemmin jäljempänä. Puudutuksen jälkeen puhdistetaan hoidettava alue plakista ja supragingivaalisesta hammaskivestä ultraänilaitteella. Tarvittaessa käytetään tukevaa kärkeä. Tämän jälkeen puhdistetaan ja kiillotetaan käsiinstrumentilla ne subgingivaaliset juuren pinnat, joilla käsi-instrumenttia voidaan luotettavasti ja tehokkaasti käyttää. Käsi-instrumentillä höylätään juuren pintaa. Tämä toteutuu vain, mikäli instrumentin leikkaava reuna kulkee pitkin juuren pintaa ilman, että instrumentin kohtaamiskulma juuren pinnan kanssa juurikaan muuttuu. Tämän toteuttaminen koko subgingivaalisen juuren pinnan matkalla onnistuu yleensä hyvin etualueilla. Molaari- ja premolaarialueiden syvissä taskuissa pitkän tasaisen höyläävän liikkeen aikaansaaminen on usein paljon vaikeampaa. Potilaan suun avaus ja muu anatomia, taskusyvyys sekä kliinikon taidot määräävät, kuinka takana käsi-instrumenttia voidaan luotettavasti käyttää. Hankalasti puhdistettavia ovat esimerkiksi alamolaareiden linguaalipinnoilla ja ylämolaareiden aproksimaaliväleissä olevat syvät taskut. Matalien taskujen puhdistaminen näillä hammaspinnoilla sujuu hyvin käsi-instrumentilla. Furkaleesiot on usein mahdoton puhdistaa luotettavasti pelkkää käsi-instrumenttia käyttäen. Näistä seikoista johtuen käsi-instrumenteilla voidaan työskennellä tehokkaasti vain tietyillä alueilla. Muilla alueilla työskentelyn mahdollistavat muut istrumentit. Kun kaikki ne subgingivaaliset juurten pinnat, joilla käsi-instrumentilla voidaan työskennellä, on puhdistettu ja kiillotettu, puhdistetaan ja kiillotetaan muut pinnat kiillotusporilla. Pinnat käydään ensin läpi 70 mikrometrin terällä, jolla poistetaan biofilmi ja mahdollinen hammaskivi. Tämän jälkeen pinnat kiillotetaan 30 mikrometrin terällä. Tällä terällä voidaan vielä käydä läpi käsi-instrumentilla käsitellyt pinnat hoitotuloksen varmistamiseksi. Lopuksi koko hoidettava alue puhdistetaan perusteellisesti ultraäänilaitteella käyttäen siroa subgingivaalikärkeä. 13

14 H oitamattoman parodontiittipotilaan ientaskujen puhdistaminen Hoidettavan alueen puudutus tarvittaessa Supragingivaalisen plakin ja hammaskiven poisto ultraäänellä, tarvittaessa tukevalla kärjellä Subgingivaalisten juurten pintojen puhdistus ja kiillotus käsi-instrumenteilla niillä hammaspinnoilla, joilla käsiinstrumentteja voidaan luotettavasti käyttää Muiden subgingivaalisten pintojen puhdistus ja kiillotus 70 ja 30 mikrometrin timanteilla Mahdollisesti käsi-instrumenteilla puhdistettujen pintojen kiillotus 30 mikrometrin timantilla hoitotuloksen varmistamiseksi Koko hoidettavan subgingivaalisen alueen puhdistus sirolla ultraäänikärjellä Ylläpitopotilaat Näillä potilailla ei yleensä ole subgingivaalista hammaskiveä, vaan hoito kohdistuu pääasiassa subgingivaaliseen biofilmiin. Supragingivaalinen hammaskivi ja plakki tulee tietenkin myös poistaa. Hoidossa voidaan usein käyttää pelkkää ultraäänilaitetta. Se rikkoo ja poistaa tehokkaasti subgingivaalisen biofilmin sekä supragingivaalisen hammaskiven ja plakin ja nopeuttaa ylläpitopuhdistusta merkittävästi. Ylläpitopotilaiden furkaleesioden puhdistamisessa ultraäänilaite on ylivoimainen. Pitkä, suora ja siro kärki soveltuu hyvin ylläpitopotilaiden hoitoon. Furkaleesioden ja molaareiden aproksimaalivälien syvien taskujen puhdistamisessa kannattaa usein käyttää siroja taivutettuja kärkiä. Pienellä osalla potilaista ultraäänilaite aiheuttaa voimakasta hampaiden viiltelyä. Näillä potilailla hoito sujuu usein kivuttomammin käsi-instrumentilla. Joskus kannattaa käyttää samalla potilaalla sekä ultraääntä että käsi-instrumentteja. Voimakkaasti viiltelevät hammaspinnat puhdistetaan käsi-instrumentilla ja muut ultraäänellä. Käsi-instrumentilla pystytään puhdistamaan subgingivaalinen biofilmi riittävän tehokkaasti hankalia furkaleesioita lukuun ottamatta, mutta työskentely on vaivalloisempaa ja vaatii enemmän aikaa. Kiillotusporia ei ylläpitopotilailla tarvitse käyttää kuin korkeintaan paikkaylimäärien poistoon. 14

15 Parodontiitin hoitoa tukevat toimenpiteet P arodontiitti paranee kuin haava. Syvän ientaskun puhdistamisen jälkeen juuren pintaa vasten olevaa ientaskun sisäpintaa voidaan pitää avohaavana. Haavan paranemisessa on huomioitava kaksi asiaa: mekaanisen rasituksen välttäminen ja puhtaus. Hoidon jälkeen tulisi välttää kovan ruuan pureskelua hoidetulla alueella tapauksesta riippuen 1 3 viikon ajan. Myös kotihoito tulisi suorittaa varovasti tuona aikana. Ajan pituuteen vaikuttaa se, miten tulehtunut ien on ennen hoitoa. Mitä tulehtuneempi ien on, sitä kauemmin vie aikaa ennen kuin se muuttuu riittävän napakaksi kestämään normaalia pureskelun ja kotihoidon aiheuttamaa rasitusta. Koska tehokas kotihoito on usein mahdotonta paranemisen kannalta kriittisten viikkojen ajan, pidetään suu puhtaana käyttämällä klooriheksidiiniä sisältävää suuvettä. Kaupan olevat 0,12- ja 0,2-prosenttiset tuotteet ovat kaikki riittävän tehokkaita. Varminta on huuhdella suu aamuin illoin. Mikäli potilaalla on runsaasti syviä taskuja tarvitaan niiden puhdistamiseen vähintään kaksi pitkää käyntiä. Käynnit on kätevintä järjestää viikon välein. Potilas aloittaa klooriheksidiinihuuhtelut ensimmäisen käynnin jälkeen ja jatkaa niitä, kunnes ien on riittävän napakka kestämään tehokkaan kotihoidon. Useimmiten 2 3 viikkoa viimeisen puhdistuskäynnin jälkeen voidaan huuhtelut lopettaa. Tuolloin on syytä katsoa potilaan kanssa kädestä pitäen, miten hampaisto tulisi puhdistaa kotona ja antaa mukaan tarvittavat välineet. Samalla käynnillä poistetaan klooriheksidiinin aiheuttamat värjäymät. Hoitotulos on arvioitavissa 1,5 2 kuukauden kuluttua viimeisestä puhdistusistunnosta. 15

16 E simerkki parodontiittipotilaan hoidon aikataulusta. Sulkuihin on merkitty käyntien väliin jäävä aika. Depuraatio ja/tai kyretointi I- ja IV-sektorit. Potilas aloittaa päivittäiset klooriheksidiiniliuoshuuhtelut. (1 2 viikkoa) Depuraatio ja/tai kyretointi II- ja III-sektorit (2 4 viikkoa) Kotihoidon opetus, putsi, värjäymien poisto. Potilas lopettaa klooriheksidiinin käytön. (3 5 viikkoa) Hoitotuloksen arviointi, ensimmäinen ylläpitopuhdistus 16

17 Ylläpitovälin määrittäminen Niillä potilailla, joilla ei ole parodontiittia, riittää kerran vuodessa tehtävä puhdistus. Hoidetun parodontiittipotilaan ylläpitovälin määrittäminen on vain vähän mutkikkaampaa. On tärkeää muistaa, mistä parodontiitti johtuu. Potilaan normaalia heikommalle vastustuskyvylle emme voi mitään, mutta ientaskun mikrobeihin pystymme vaikuttamaan. Ylläpitohoidon tavoite on pitää ientaskujen mikrobimäärä niin alhaisena, että sairaus ei etene. Oheiseen taulukkon on listattu tiheää ja harvaa ylläpitoväliä puoltavat tekijät. Tiheä ylläpito (3 4 kuukauden välein) Nuori potilas. Nuorella potilaalla pitkälle edennyt luukato. Potilas tupakoi. Huono suuhygienia. Voimakas ienverenvuototaipumus. Syviä jäännöstaskuja, taskuja furkaatioissa. Jokin parodontiittia komplisoiva tekijä (diabetes, immunosupressiivinen lääkitys). Jokin systeemisairaus, jonka yhteydessä infektiofokuksia ei saa olla. Harva ylläpito (6 kuukauden välein) Iäkäs potilas. Luutuho edennyt korkeintaan kohtalaisen pitkälle kun otetaan huomioon potilaan ikä. Potilas ei tupakoi. Hyvä suuhygienia. Vähäinen ienverenvuototaipumus. Ei jäännöstaskuja tai matalat jäännöstaskut, furkat kiinni. Ei komplisoivia tekijöitä. Infektiofokuksista ei ole potilaalle välitöntä vaaraa. 17

18 Parodontiittipotilaan motivointi Onnistuneen hoidon edellytys on motivoitunut potilas. Motivointi ei onnistu, mikäli potilas ei ymmärrä, mistä on kysymys. Parodontiittipotilaan perusteelliseen informointiin häntä vaivaavan sairauden luonteesta kannattaa panostaa. On viisainta puhua selkeää yleiskieltä tyyliin: Ikenen ja hampaan välissä on rako eli ientasku. Terveessä ikenessä tasku on matala. Osalla potilaista ientaskussa olevien bakteereiden aikaansaama tulehdus aiheuttaa taskujen syvenemistä. Taskujen syvetessä tulehdus etenee syvemmälle kudoksiin, aina hampaita tukevaan leukaluuhun asti. Tulehduksen seurauksena leukaluu tuhoutuu ja hampaat alkavat heilua... Vierasperäisiä sanoja ja ammattislangia tulisi välttää. Kaikille potilaille pitäisi kuitenkin kertoa heidän sairastavan parodontiitti-nimistä sairautta. Parodontiitin etiologia kannattaa myös selvittää. Useimmille potilaille tulee helpotuksena tieto siitä, että sairaus johtuu bakteeri-infektiosta ja immuunivasteen laadusta. Syy ei ole ainakaan kokonaan hänen, sairaus ei johdu siitä, ettei ole pariin vuoteen käynyt hammaslääkärissä tai että tikutus on joskus jäänyt vähemmälle. Sairauden yleisyys kannattaa myös kertoa. On helpottavaa tietää, ettei sairasta jotain harvinaista eksoottista tautia, vaan että pitkälle edennyttä parodontiittia sairastaa prosenttia aikuisista. Siihen ryhmään mahtuu jo aika moni työkaverikin. Hoidon kulku on syytä myös kuvata. Parodontiitin hoito vaatii usein monta käyntiä. Aluksi on pitkiä istuntoja, joiden yhteydessä usein joudutaan puuduttamaan. Näitä käyntejä seuraavat jälkihoitokäynnit ovat lyhyempiä, mutta aivan yhtä tärkeitä. Tämä on potilaan hyvä tietää ennen hoitoon ryhtymistä. Lisäksi ylläpitohoidon tärkeys kannattaa tehdä selväksi jo tässä vaiheessa. Puhumisen lisäksi näyttäminen on hyvä keino motivoida potilasta. Röntgenkuvista voi osoittaa, missä kohtaa hampaita tukeva leukaluu oli ennen sairauden puhkeamista ja kuinka paljon luuta on ehtinyt tähän mennessä tuhoutua. Syvän ientaskun näyttäminen viimeistään kertoo potilaalle, mistä on kysymys. Useimmilla parodontiittipotilailla on syvä tasku sellaisessa kohdassa, johon potilas käsipeilin avulla näkee. Ensin 18

19 kannattaa viedä ientaskumittari 2 3 mm syvään taskuun ja kertoa, että tällainen on matala ientasku. Tämän jälkeen näytetään syvä tasku mm syvyiseen taskuun painuvan ientaskumittarin näkeminen on monelle ollut järisyttävä kokemus. Useimmat potilaat ovat tämän jälkeen varsin vastaanottavaisia. Kirjallista materiaalia kannattaa antaa myös kotiin luettavaksi. Lyhyt artikkeli parodontiitista löytyy muun muassa osoitteesta Tämän vihkosen lopussa on kolme potilasinfoa, joita voi vapaasti käyttää. 19

20 Ennen ienhoitoa Hampaan ja ikenen välissä olevaa rakoa kutsutaan ientaskuksi. Terveen ientaskun syvyys on 2 3 millimetriä. Ientaskun bakteerit saattavat aiheuttaa tulehduksen, joka johtaa taskujen syvenemiseen. Taskun syvetessä tulehdus leviää hammasta tukevaan leukaluuhun, joka tuhoutuu. Mikäli sairaus saa edetä rauhassa, alkavat hampaat heilua ja lopulta ne irtoavat. Sairauden nimi on parodontiitti. Lieväasteista parodontiittia sairastaa yli puolet aikuisista, ja pitkälle edennyttä, hampaiden irtoamiseen johtavaa parodontiittia %. Parodontiitin puhkeamiseen vaikuttaa kaksi tekijää: bakteerit ja vastustuskyky. Henkilöt, joilla on normaalia huonompi vastustuskyky parodontiittia aiheuttaville bakteereille sairastuvat parodontiittiin, mikäli taudinaiheuttajabakteerit pääsevät pesiytymään ientaskuun. Vastustuskyky on geenien määräämä ominaisuus, jota ei pystytä parantamaan. Sen sijaan ientaskun bakteerikoostumukseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Parodontiittia hoidetaan puhdistamalla syventyneet ientaskut. Usein toimenpide vaatii puudutuksen ja joskus käytetään apuna leikkausta, jonka yhteydessä ien käännetään puhdistuksen ajaksi syrjään hampaiden vierestä. Paranemisvaiheen aikana on erittäin tärkeää, että suu pysyy mahdollisimman puhtaana. Koska huolellinen hampaiden puhdistus on muutamien viikkojen ajan hankalaa, huolehditaan puhtaudesta huuhtelemalla suu 1 2 kertaa päivässä klooriheksidiiniä sisältävällä suuvedellä (esim. Paroex, Oral-B tai Corsodyl). Hoidon jälkeen hampaat saattavat viillellä muutamia viikkoja ja ien yleensä hieman vetäytyy. Leikkausten ja puudutuksessa tehtävien puhdistusten jälkeen tarvitaan usein muutamia lyhyitä käyntejä, joiden tarkoituksena on varmistaa hyvä hoitotulos. Käyntien yhteydessä muun muassa seurataan paranemista ja opetellaan hampaiston kotihoitoa. Hoidolla ei aina saada tuhoutunutta leukaluuta kasvamaan ennalleen. Useimmiten kuitenkin saadaan luukato pysähtymään ja tervehtynyt ien tarjoaa hampaille riittävän tuen. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten pitkälle luutuho on edennyt ennen hoidon aloittamista. Hampaat, joita ei enää kannata hoitaa, voidaan poistaa ennen hoitoa tai sen aikana. Tupakointi heikentää ratkaisevasti hoitotulosta. Tupakkalakko tai tupakoinnin vähentäminenkin hoidon yhteydessä edesauttaa paranemista. Paranemisen jälkeen sairaus saattaa uusiutua, mikäli ientaskun bakteerit saavat rauhassa lisääntyä. Tämä voidaan tehokkaasti estää puhdistamalla hampaat huolellisesti kotona ja käymällä säännöllisesti ientaskujen puhdistuksissa hammaslääkärillä tai suuhygienistillä. Tämä ns. ylläpitohoito on aivan yhtä tärkeää kuin puudutuksessa tehtävä hoito. Ylläpitohoidolla pidetään suun ja ientaskujen bakteerimäärä niin alhaisena, että parodontiitti ei etene. 20

21 Hoitokäynnin jälkeen Jälkioireet Ienleikkauksen ja puudutuksessa tehdyn ientaskujen puhdistuksen jälkeen poski, huuli ja mahdollisesti kielikin ovat puutuneet. Tästä syystä tulee välttää pureskelua vaativan ruuan nauttimista, sillä pureskeltaessa puutunut kohta saattaa jäädä hampaitten väliin ja vahingoittua. Nälkää ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaan pehmeää ruokaa (esim. jogurtti, jäätelö) voi mainiosti syödä. Ikenen ja hampaan välistä saattaa tihkua suuhun hieman verta. Voimakas verenvuoto on erittäin harvinaista. Kuuman ruuan ja juoman nauttiminen saattaa lisätä vuotoa. Yleensä veren tihkuminen loppuu vuorokauden sisällä. Puhdistettu alue saattaa jomotella 2 3 päivää. Särky on kuitenkin yleensä niin lievää, että reseptilääkkeitä ei tarvita, vaan reseptittä saatavat särkylääkkeet riittävät. Joskus toimenpide saattaa aiheuttaa ikenen tai posken turvotusta. Turvotus alkaa yleensä vuorokauden sisällä ja häviää itsestään 3 4 päivässä. Jälkitulehduksen aiheuttama turvotus on melko harvinainen ongelma. Se alkaa 2 4 päivää toimenpiteen jälkeen eikä häviä ilman antibioottikuuria. Hampaiden viiltely on melko yleinen jälkioire. Se kuitenkin häipyy yleensä muutamien viikkojen sisällä. Mikäli hampaat viiltelevät, kannattaa välttää hapanta ruokaa ja juomaa (esim. appelsiini, happamat tuoremehut). Hammaskivenmuodostusta ehkäisevät hammastahnat (kaksi- ja kolmitehotahnat) pahentavat viiltelyä. Vastaanotolla hampaille laitettava fluorilakka nopeuttaa viiltelyn häipymistä. Paraneminen Toimenpiteiden seurauksena suuhun muodostuu haava. Se on kuin mikä tahansa haava, vaikka sen sijainti ikenen ja hampaan välissä onkin erikoinen. Sen tulee antaa parantua rauhassa. Mekaaninen rasitus avaa haavan. Tästä syystä hoidettu alue tulee puhdistaa kotona varovasti. Kovan ruuan pureskelua tulisi välttää. Niitä kohtia, joille on asetettu ompeleita ei saa puhdistaa harjalla tai muilla välineillä. Parantuakseen haavan on pysyttävä puhtaana. Koska tehokas hampaiden kotihoito ei ole mahdollinen, pidetään haava puhtaana klooriheksidiiniä sisältävällä suunhuuhteluaineella (Oral-B, Paroex tai Corsodyl). Muut kaupan olevat huuhteluaineet eivät ole riittävän tehokkaita. Huuhteluaine värjää usein kielen ja hampaat tummiksi. Käytön lopettamisen jälkeen kieli muuttuu normaalin väriseksi ja hampaiden värjäymät puhdistetaan vastaanotolla. Hammaslääkäri tai suuhygienisti antaa tarkemmat ohjeet huuhteluaineen käytöstä ja hampaiston puhdistuksesta. 21

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Copyright KK 1 Käyttö / käyttöasento KK 2 Teroitustavat Käsin teroitus hidasta instrumentin rakenne tunnettava Koneellinen teroitus nopeaa instrumentin rakenne tunnettava

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE

INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE Terävin kärki Käsi-instrumenttien säännöllinen huolto on hammashoidon perusedellytys. Sillä luodaan perusta turvallisille korkealuokkaisille hoitotoimenpiteille. Puhtauden lisäksi

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright 2012 Sleeping Well, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Zquiet on Sleeping Well, LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille 3M ESPE Astringent retraktiopasta Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille Uutta! Yhteensopiva sekä polyeetterin että VPS jäljennösaineen kanssa! Helpompi retraktio kapseliannostelulla Indikaatiot

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja.

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Milloin olet viimeksi puraissut omenaa? Kammoatko julkista esiintymistä huonosti istuvien proteesien vuoksi? Aiheuttaako proteesisi sinulle vaivaa ja epämukavuutta,

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

19th January 2008 EHL Pertti Väisänen 19th January 2008 EHL Pertti Väisänen

19th January 2008 EHL Pertti Väisänen 19th January 2008 EHL Pertti Väisänen When to do surgical treatment instead of conservative periodontal treatment? TALLINNA 19th, January 2008 Kroonisen aikuisparodontiitin etiologia Plakin kerääntyminen Subgingivaalisen plakin kypsyminen

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä Hampaat ja hammashoito Oma nimi Työn päivämäärä Sisällys Sisällys... 1 1 Helli hampaitasi hetki päivässä... 2 Nuoret aikuiset välinpitämättömiä... 2 Hammaslanka ikenien ilo... 3 Suu vaahdossa valkoiset

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA JA SUUN TERVEYS PSYYKKINEN SAIRAUS VAIKUTTAA SUUN TERVEYTEEN MONIN TAVOIN Useat psyykenlääkkeet kuivattavat suuta. Syöminen on silloin

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro!

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Su(u)n vuoro! Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia sekä vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta www.denta.fi Suun terveys osana hyvää ravitsemusta 27.1.2015 Suuhygienisti, Ttm Anna Dahlgren -Kuvat poistettu Terve suu Terve suu on kokonaisuus, jolla tarkoitetaan oireettomia hampaita ja niiden kiinnityskudoksia

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Vihdoinkin toimiva hoito! Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir -valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

PARASTA PARODONTOLOGIAA

PARASTA PARODONTOLOGIAA PARASTA PARODONTOLOGIAA Ergonominen ja helppokäyttöinen ultraäänilaite LM-PowerHand luo miellyttävät puitteet toimenpiteille niin käyttäjän kuin potilaankin näkökulmasta. Laitteen edistyksellinen elektroniikka

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

SUU JA YLEISSAIRAUDET

SUU JA YLEISSAIRAUDET SUU JA YLEISSAIRAUDET YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 29.11.2012 Scandic Marina Congress Center EHL, LL Tanja Ketola-Kinnula Apulaisylihammaslääkäri Lohjan suun terveydenhuolto SUU INFEKTIOFOKUKSENA TAUSTALLA NE TAVALLISET

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen Käsikirurgisen potilaan hoito 22.9.17 Heidi Pehkonen Käsipäikissä hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä käsikirurgisia leikkauspotilaita Elektiivisistä yleisimmät: canalis carpi, napsusormi,

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Neurokirurgisen haavan hoito

Neurokirurgisen haavan hoito Neurokirurgisen haavan hoito Alueellinen neurohoitotyön iltapäivä 9.5.2017 sh. Laura Louhi, TYKS Neurokirurgian vuodeosasto Miksi neurokirurgisen haavan hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota? Keskushermoston

Lisätiedot

Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS

Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS VUOTO-OIREKYSELY Päivämäärä: Potilaan nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin koti: Puhelin työ: Matkapuhelin: Sähköposti: Vuototaudin

Lisätiedot

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen 20 TEKSTI LAURA VIRTANEN KUVA KUVAPANKKI Julkaisimme viime numerossa Suun Terveys 2013 -tapahtuman tiivistelmiä. Tästä lehdessä voitte vielä lukea lisää mielenkiintoisista luennoista. Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 ls 6 Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 040

Lisätiedot

05/2011 SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA LEMMIKKISI HAMPAIDENHOIDOSTA. -hammashoitosarja

05/2011 SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA LEMMIKKISI HAMPAIDENHOIDOSTA. -hammashoitosarja 05/2011 SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA LEMMIKKISI HAMPAIDENHOIDOSTA -hammashoitosarja Koiran ja kissan hampaiden hoito Miksi lemmikkien hammashoito on tärkeää? Ientulehdus on koiran ja kissan tavallisimpia tauteja.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Säämiskäpaikat baletin kärkitossuille

Säämiskäpaikat baletin kärkitossuille Säämiskäpaikat baletin kärkitossuille Baletin kovakärkisten tossujen kärjet joutuvat auttamattoman koville käytössä. Satiini, josta tossun pinta on yleensä tehty, on herkästi purkautuvaa ja rispaantuvaa,

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta ROSACEA. Noin 2 10 prosenttia aikuisväestöstä sairastaa rosaceaa (ruusufinni). Se on krooninen ihosairaus, joka aiheuttaa punoitusta, pieniä näppylöitä ja tulehduksellista

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN

EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN Suun terveydenhuolto sateenvarjo hankkeen päätösseminaari 6.10.2009 Janne Alahelisten ja Kristiina Kuusi Onko suunhoitoprojektiin osallistumisella ollut

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Hammaslääkärikeskus Apollonia

Hammaslääkärikeskus Apollonia APOLLONIA 1 Hammaslääkärikeskus Apollonia Vuonna 1987 perustettu HML-keskus Apollonia on nimetty hammaslääketieteen suojelupyhimyksen Apollonian mukaan. Vastaanottomme sijaitsee ydinkeskustassa historiallisessa

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua ja hokkaido Rotumääritelmävertailua Käyttötarkoitus Seurakoira Metsästys Linnut, pieneläimet Seurakoira Metsästys Yleisvaikutelma Pienikokoinen Tasapainoinen Hyväluustoinen Hyvät lihakset Voimakas Liikunta

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Heta ja Oiva hammashoidossa

Heta ja Oiva hammashoidossa Heta ja Oiva hammashoidossa Innokkaana lähdössä Ihana aamu: emäntä varustaa autoon meidän pesän. Harvoin päästään mukaan, mutta aina silloin on tiedossa jotain tosi innostavaa. Ei haitannut, vaikka ei

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää.

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Oletko menettänyt hampaan etkä tiedä, mitä asialle tekisit? Onko hammaslääkärisi poistanut takahampaasi, etkä näe syytä sen korvaamiselle?

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA MITÄ OVAT MIKRO-ORGANISMIT? Mikro-organismi tai mikrobi on organismi, joka on niin pieni, ettei sitä näe paljaalla silmällä. Vain siinä tapauksessa, kun niitä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä Akne totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä LÄHES KAIKKI NUORET KÄRSIVÄT JOSSAKIN VAIHEESSA FINNEISTÄ KASVOISSA, RINNASSA JA SELÄSSÄ. NE OVAT NUORUUSIÄSSÄ NIIN TAVALLISIA, ETTÄ NIIDEN KATSOTAAN KUULUVAN

Lisätiedot

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle.

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus mies Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus ei ole vain oma asiasi. Puhtaus on tärkeää, kun olet tekemisissä muiden

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot