Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon"

Transkriptio

1 Juha Talonpoika Oikea instrumentti opas parodontologiseen hoitoon

2 Sisällys Parodontiitin patogeneesi...4 Kolme potilasryhmää...5 Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat... 5 Hoitamaton parodontiitti... 6 Ylläpitopotilas... 6 Välineet...8 Käsi-instrumentit... 8 Ultraäänilaitteet Porat Oikeat välineet oikealle potilaalle...12 Potilaat joilla ei ole parodontiittia Hoitamaton parodontiitti Ylläpitopotilaat Parodontiitin hoitoa tukevat toimenpiteet...15 Ylläpitovälin määrittäminen...17 Parodontiittipotilaan motivointi...18

3 Aluksi Osallistuin syksyllä 2007 LM-Instrumentsin järjestämään tilaisuuteen, jossa joukko hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä pohti hammashoidon ongelmia ja tulevaisuuden haasteita lähinnä käytännön työtä tekevän kliinikon näkökulmasta. Jakaannuimme ryhmiin ja saimme tehtäviä. Oma ryhmäni sai pohdittavakseen otsikon Aina terävä instrumentti. Aikamme mietittyämme erilaisia teroitusvaihtoehtoja ja instrumenttirakenteita kävi niin kuin yleensä käy: keskustelu harhautui pois annetusta aiheesta. Pohdimme asiaa laajemmin ja totesimme, että parodontologisen hoidon suurin ongelma ei ole kyretin terävyys. Tärkeämpää olisi löytää kullekin potilaalle oikea hoitomuoto ja kullekin hammaspinnalle oikea instrumentti. Syntyi ajatus tämän vihkosen kirjoittamisesta. Onnistuneen parodontologisen hoidon edellytys on diagnoosin tekeminen. Tämän jälkeen voidaan suunnitella tarpeellinen hoito ja valita oikeat instrumentit. Olen tässä vihkosessa pyrkinyt valottamaan näitä asioita puhtaasti kliiniseltä kannalta. Tämä ei ole kattava katsaus parodontologisesta hoidosta. Asiat esitetään yksinkertaisessa ja pelkistetyssä muodossa. Monia tärkeitä seikkoja on jätetty pois. Pyrkimyksenäni on antaa käytännön vinkkejä potilaita hoitaville peruskoulutetuille hammaslääkäreille ja suuhygienisteille. Suuri osa tekstiä, erityisesti potilaan hoitoa käsittelevä osa, perustuu omaan tapaani tehdä työtä. Asiat voi tehdä yhtä hyvin muillakin keinoilla. Mielestäni parodontologinen hoito on helppoa, joskus jopa hauskaa. Toivottavasti tämä suppea vihkonen auttaa lukijaakin päätymään samaan toteamukseen. Turussa joulukuussa 2007 Juha Talonpoika EHL, HLT 3

4 Parodontiitin patogeneesi Parodontiitti on infektiosairaus, jonka aiheuttavat ientaskuun pesiytyneet taudinaiheuttajabakteerit eli patogeenit. Patogeenisten mikrobien lisäksi ratkaisevaa on geenien määrittämä immuunivasteen laatu. Subgingivaaliseen juuren pintaan kiinnittynyttä bakteereiden muodostamaa plakkia kutsutaan biofilmiksi. Biofilmi ei ole rakenteetonta massaa, vaan siinä vallitsee tietty järjestys. Järjestäytyminen biofilmiksi tarjoaa mikrobeille monia etuja. Se toimii suojapaikkana elimistön puolustustekijöiltä ja antibiooteilta. Lisäksi biofilmin bakteerit elävät symbioosissa. Ne pystyvät hyödyntämään toistensa aineenvaihduntatuotteita ja kommunikoimaan keskenään biologisilla mediaattoreilla. Ientaskun biofilmin parodontopatogeenit aiheuttavat ienkudoksessa immuunivasteen, joka pyrkii tuhoamaan mikrobit ja rajoittamaan tulehduksen taskun välittömässä läheisyydessä oleviin kudoksiin. Immuunivasteen seurauksena syntyy ja aktivoituu lukuisia välittäjäaineita, jotka vaikuttavat isäntäkudoksen eli ikenen ja leukaluun aineenvaihduntaan. Osalla potilaista tämä johtaa epäedullisiin seurauksiin. Ienkudoksen solujen syntetisoimat metalloproteinaasit hajottavat pehmytkudosta. Prostaglandiinit ja interleukiinit aktivoivat luuta resorpoivia soluja, osteoklasteja. Parodontiitissa nähtävä kudostuho on siis kehon oman toiminnan seuraus. Sen edellytyksenä on tietynlainen, geenien määrittämä immuunivaste. Henkilöt joilla on tällainen immuunivaste, sairastuvat parodontiittiin infektoituessaan parodontopatogeeneilla prosenttia väestöstä kuuluu tähän ryhmään. Parodontiitti ei ole periytyvä sairaus, mutta taipumus sairastua parodontiittiin on periytyvä ominaisuus. Perimää ei luonnollisestikaan voida muuttaa, mutta parodontiittia pystytään hoitamaan tehokkaasti kohdistamalla hoito mikrobeihin. Parodontiitin hoidon kulmakivi on poistaa ja tuhota ientaskun patogeenit kokonaan tai vähentää näiden määrä murto-osaan ja tämän jälkeen pitää mikrobimäärät alhaisina tehokkaalla ylläpitohoidolla. Ylläpitohoitoon kuuluu huolellinen päivittäinen kotihoito ja vastaanotolla säännöllisesti tehtävä subgingivaalisen biofilmin poisto. Komplisoivat tekijät kiihdyttävät parodontiitin etenemistä ja hidastavat sen paranemista. Näistä tärkeimpiä ovat tupakointi ja huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes. 4

5 Kolme potilasryhmää Aikuispotilaat voidaan parodontiumin terveyden perusteella jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Tarkka rajanveto ryhmien välillä on mahdotonta. Tästä huolimatta useimmat potilaat voidaan sijoittaa johonkin ryhmään. Edellytys menestykselliselle parodontologiselle hoidolle on tunnistaa mihin ryhmään vastaanotolle tuleva potilas kuuluu. Vasta tämän jälkeen hänelle voidaan tehdä asianmukainen hoito, sillä potilaan hoidon tarve, tehtävät toimenpiteet ja tarvittavat välineet riippuvat siitä, mihin ryhmään hän kuuluu. Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat Valtaosa aikuisista kuuluu parodontiittivapaaseen ryhmään. Syviä ientaskuja ei juurikaan ole. Mikäli syventyneitä taskuja on, ne johtuvat yleensä ikenen turpoamisesta gingiviitin seurauksena. Syvien taskujen aiheuttaja saattaa myös olla lääkityksen aikaansaama ikenen liikakasvu. Yleisin liikakasvua aiheuttava lääkeaineryhmä on verenpaineen hoidossa käytettävät kalsiumestäjät. Syviä taskuja saattaa olla myös premolaari- ja molaarialueilla aproksimaaliväleissä syvien subgingivaalisten täytteiden kohdalla. Röntgenkuvissa näkyy korkeintaan erittäin vähäistä patologista luukatoa lähinnä molaareiden aproksimaaliväleissä. Usein tämä vähäinen luukato on subgingivaalisten täytteiden kohdalla. Luukato ei ole edennyt furkaan asti. 5

6 Pitkälle edennyttä parodontiittia sairastaa prosenttia aikuisista. Heidät voidaan jakaa hoitamattomiin potilaisiin ja ylläpitohoidossa oleviin potilaisiin. Hoitamaton parodontiitti Hoitamattomilla parodontiittipotilailla on runsaasti syviä ientaskuja. Taskuja on fakiaali- ja oraalipinnoilla sekä sellaisissa aproksimaaliväleissä, joissa ei ole tehty korjaavaa hoitoa. Taskumittauksen yhteydessä ien usein vuotaa herkästi verta ja se saattaa olla turvoksissa, punoittava ja jopa granuloiva. Subgingivaalisilla juurten pinnoilla on usein hammaskiveä. Syvistä ientaskuista saattaa tulla märkävuotoa ja hampaiden liikkuvuus on usein lisääntynyt. Röntgenkuvissa näkyy pitkälle edennyttä luukatoa useissa kohdissa tai kautta koko hampaiston. Furkat ovat usein auenneet. Nuorella potilaalla nähtävä pitkälle edennyt luukato on merkki poikkeuksellisen aggressiivisesta parodontiitista. Ylläpitopotilas Y lläpitopotilaat ovat hoidettuja parodontiittipotilaita. Hoidosta huolimatta osalla ylläpitopotilaista on syventyneitä ientaskuja. Ien saattaa olla punottava ja vuotaa herkästi verta mikäli puutteellisen kotihoidon takia supragingivaalisilla hammaspinnoilla on plakkia. Hampaiden liikkuvuus on usein lisääntynyt johtuen vähäisestä luutuesta. Nämä potilaat ovat kuitenkin läpikäyneet asianmukaisen parodontologisen hoitojakson, jonka seurauksena parodontiumissa on tapahtunut selvä muutos terveempään suuntaan, ja tämä muutos on säännöllisen ylläpitohoidon seurauksena säilynyt. Suurella osalla ylläpitopotilaita ei syventyneitä ientaskuja ole. Mikäli potilaan suuhygienia on hyvä on ikenen verenvuototaipumus yleensä vähäinen. Taskuista tuleva märkävuoto on ylläpitopotilailla harvinaista. Röntgenkuvien perusteella on lähes mahdotonta erottaa ylläpitopotilas hoitamattomasta potilaasta. Kuvissa on edelleen nähtävissä hoitoa edeltänyt luukato, sillä parodontiitin aiheuttama luukato on pääasiassa palautumaton. Parodontologisen ylläpitohoidon onnistuminen on pääteltävissä eri ajankohtina otettujen rtg-kuvien perusteella. Mikäli ylläpitohoito on toteutettu asianmukaiseti, ei luukato etene. Usein marginaalisen luun reuna muuttuu skleroottiseksi. Tätä voidaan mahdollisesti pitää merkkinä siitä, että parodontiitti ei ole atiivisessa vaiheessa. Lisäksi vertikaalisten luutaskujen pohjalle muodostuu lähes aina uutta luuta vuosien saatossa. Parodontiittivapaiden potilaiden hoito on ongelmattominta ja hoitamattomien parodontiittipotilaiden hoito haastavinta. Parodontiittipotilaiden hoidon tavoite on muuttaa hoitamaton potilas ylläpitopotilaaksi ja tehokkaalla ylläpitohoidolla pitää hänet sellaisena. Ylläpitohoidossa olevien potilaiden hoidossa on tärkeää määrittää kullekin potilaalle sopiva ylläpitoväli, josta lähemmin jäljempänä. 6

7 Parondontiittivapaat Hoitamaton Ylläpitopotilas 7

8 Välineet Parodontologisessa hoidossa tarvittavat välineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Kaikilla välineillä on omat käyttöalueensa, ja kaikkien käyttöä tulee harjoitella ennen varsinaisen potilaaan hoitoa. Harjoittelu kannattaa tehdä poistetuilla hampailla puhdistamalla subgingivaalista hammaskiveä ja kiillottamalla juuren pintaa. Käsi-instrumentit Y leisimmin käytettävät käsi-instrumentit voidaan jakaa sirppeihin, yleiskyretteihin ja viimeistelykyretteihin. Kaikista instrumenttityypeistä on olemassa useita malleja, joissa leikkaavan terän ja kärjen varsiosan koko, muoto, taivutuskulma ja pituus vaihtelevat. Kaikille hammaspinnoille löytyy sopiva instrumentti. Sirppien terän poikkileikkaus on kolmiomainen, siinä on kaksi leikkaavaa reunaa ja terävä kärki. Ne soveltuvat parhaiten supragingivaalisen hammaskiven poistoon. Lisäksi niillä voidaan poistaa välittömästi ienrajan alapuolella olevaa subgingivaalista hammaskiveä. Terä- 8 vän, helposti ienkudosta vaurioittavan kärkensä takia ne eivät sovellu syvällä ientaskussa olevan hammaskiven poistoon. Yleiskyrettien terässä on kaksi leikkaavaa reunaa ja pyöreä kärki. Ne soveltuvat hyvin sekä supra- että subgingivaalisen hammaskiven poistoon.

9 Viimeistelykyretin terässä on pyöreä kärki ja yksi kaareva leikkaava reuna. Ne on tarkoitettu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja juuren pinnan kiillotukseen, mutta soveltuvat myös mainiosti supragingivaalisen hammaskiven poistoon. Käytetyimpiä viimeistelykyrettejä ovat Gracey-kyretit. Näiden lisäksi on saatavilla erilaisia erikoisinstrumentteja kuten hakoja, timanttiviiloja ja furkaattoreita. Käsi-instrumentin etu on turvallisuus ja hyvä tuntuma juuren pintaan. Instrumenttia käytettäessä hoitava henkilö tuntee sormissaan, onko juuren pinnalla subgingivaalista hammaskiveä. Samoin hän tuntee, miten instrumentoinnin aikana juuren pinta tasoittuu ja kiillottuu. Tämä on mahdollista, mikäli instrumentti on terävä ja subgingivaalinen juuren pinta on helposti saavutettavissa. Suussa on kuitenkin hammaspintoja, joiden puhdistaminen käsi-instrumentilla vaikeutuu merkittävästi taskusyvyyden kasvaessa. Lisäksi 2- ja 3-asteen furkaatioleesioiden puhdistaminen on usein hankalaa käsiinstrumentilla. Nämä ongelmat on pyritty minimoimaan kehittämällä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa yhä kestävämpiä teräslaatuja ja erikoismuotoiltuja instrumentteja. Käsi-instrumenttien kahvat ovat viimeisen vuoden aikana kehittyneet voimakkaasti. Perinteisistä ohuista metallikahvoista on siirrytty ergonomisempiin, paksuihin silikonipäällysteisiin kahvoihin. Tämän kehityksen edelläkävijöitä ovat EHL Pekka Kangasniemi ja LM-Instruments. Muut valmistajat ovat katsoneet parhaaksi seurata heidän viitoittamaansa tietä. 9

10 Ultraäänilaitteet Ultraäänilaitteen toiminta ei perustu ääneen vaan kärjen liikkeesen ja jäähdytysveden huuhtelevaan vaikutukseen. Laitteiden toimintaperiaate on joko magnetostriktiivinen tai pietsoelektroninen. Molemmilla menetelmillä päästään samaan kliiniseen lopputulokseen. Kaikkiin laitteisiin on nykyään saatavilla tukevia supragingivaalisen hammaskiven poistoon tarkoitettuja kärkiä sekä sirompia, pitkiä ja ohuita subgingivaaliseen työskentelyyn suunniteltuja kärkiä. Muutamiin ultraäänilaitteisiin on yhdistetty värjäymien poistoon soveltuva jauhepuhdistin. Ultraäänilaitteen etu käsi-instrumenttiin verrattuna on puhdistuksen nopeus ja ergonomisuus. Lisäksi ultraäänellä on helpompi puhdistaa hankalapääsyiset hammaspinnat ja furkaleesiot. Kärjen tuntuma juuren pintaan on kuitenkin selvästi huonompi kuin terävän käsi-instrumentin, eikä ultraäänilaitteella voi kyretoida pehmytkudosta. Poikkeuksellisen tiukassa olevan subgingivaalisen hammaskiven poisto ultraäänellä on hitaampaa kuin käsi-instrumenteilla ja porilla. Huollon tarve on käsi-instrumentteja vähäisempi, koska kärkiä ei tarvitse teroittaa. Kärki kuitenkin kuluu vähitellen, tosin hitaasti. 2 3 millimetrin kuluminen pudottaa puolet laitteen tehosta. Valmistajat toimittavat laitteiden mukana sapluunoja, joilla voidaan tarkistaa kärkien uusimistarve. Porat Hammaskiven poistoon ja juuren pintojen kiillotukseen on saatavilla tähän tarkoitukseen suunniteltuja poria. Timanttipäällysteisiä poria valmistetaan eri karkeuksilla, joista karkeimmat (70 mikrometriä) soveltuvat hammaskiven ja paikkaylimäärien poistoon ja juuren pinnan muotoiluun. Hienommat porat (30 ja 15 mikrometriä) on tarkoitettu juuren pinnan kiillotukseen. Myös kovametalliporia on saatavilla. Kirurgiseen ja ei-kirurgiseen hoitoon on omat poransa. Suomalaiset hammastarvikeliikkeet myyvät ainakin kahta ei-kirurgiseen hoitoon tarkoitettua timanttiporaa. Norjalaisen 70 mikrometrin Viking W2 poran ja saksalaisen 30 mikrometrin Busch poran terän koko ja varren pituus mahdollistavat pääsyn syviin taskuihin. Kirurgiseen hoitoon on omat timanttiporasettinsä ainakin Kometilla ja Intensivellä. 10

11 On tärkeää ymmärtää, että porat on tarkoitettu lähinnä hoitamattomien parodontiittipotilaiden syvien ientaskujen puhdistamiseen. Niillä on suhteellisen helppo puhdistaa furkaleesioita ja hankalapääsyisillä hammaspinnoilla olevia syviä taskuja, joissa usein on subgingivaalista hammaskiveä. Työskenneltäessä pora pidetään jatkuvassa liikkeessä ja kevyessä kontaktissa subgingivaaliseen juuren pintaan. Sopiva mikromoottorin nopeus on tuhatta kierrosta minuutissa ja riittävää jäähdytystä on käytettävä. Porien suurin puute on se, että niillä ei ole minkäänlaista tuntumaa juuren pintaan. Poria käytettäessä on oltava erityisen varovainen, sillä niiden varomaton käyttö johtaa helposti juuren pinnan vaurioitumiseen. Harjoittelu poistetuilla hampailla on erityisen tärkeää. LM Furkaattori KS on tarkoitettu furkaation katon ja sisäpintojen puhdistukseen. 11

12 Oikeat välineet oikealle potilaalle Haluan painottaa, että alla oleva teksti perustuu kokonaan omaan tapaani hoitaa potilaita. Se on kehittynyt vähitellen vuosien saatossa, ja pidän sitä nopeana ja tehokkaana työtapana. Samaan kliiniseen lopputulokseen on tietenkin mahdollista päästä muillakin tavoin. Potilaat joilla ei ole parodontiittia T ämän potilasryhmän hoito on helpointa. Supragingivaalinen tai välittömästi ienreunan alla oleva subgingivaalinen hammaskivi voidaan poistaa käsi-instrumenteilla tai ultraäänilaitteella. Taka-alueiden puhdistus sujuu nopeammin ultraäänilaitteella kuin käsi-instrumenteilla. Samoin on asian laita etualueilla mikäli hammaskiveä on runsaasti. Tukeva kärki nopeuttaa työskentelyä, jos hammaskiveä on paljon. Mikäli molaareiden aproksimaaliväleissä on syventyneitä ientaskuja, tulee nekin puhdistaa. Tämä käy kätevimmin ultraäänilaitteella. Alaetualueen kapeiden hammasvälien puhdistamiseen soveltuu parhaiten minisirppi tai jokin muu vastaava käsi-instrumentti. Poria ei näiden potilaiden hoidossa tarvita. 12

13 Hoitamaton parodontiitti Näiden potilaiden hoito vaatii usein puudutuksen. Hoito sujuu vaivattomimmin, kun käytetään kaikkia kolmea instrumenttiryhmää. Toimenpiteiden tavoite on puhdistaa subgingivaaliset juurten pinnat biofilmistä ja sitä mahdollisesti retentoivasta hammaskivestä, sekä puhdistaa ja kiillottaa biofilmin toksiinien kontaminoima juuren pinnan sementti tai dentiini. Hoito vaatii tämän lisäksi joukon tukitoimenpiteitä, joista tarkemmin jäljempänä. Puudutuksen jälkeen puhdistetaan hoidettava alue plakista ja supragingivaalisesta hammaskivestä ultraänilaitteella. Tarvittaessa käytetään tukevaa kärkeä. Tämän jälkeen puhdistetaan ja kiillotetaan käsiinstrumentilla ne subgingivaaliset juuren pinnat, joilla käsi-instrumenttia voidaan luotettavasti ja tehokkaasti käyttää. Käsi-instrumentillä höylätään juuren pintaa. Tämä toteutuu vain, mikäli instrumentin leikkaava reuna kulkee pitkin juuren pintaa ilman, että instrumentin kohtaamiskulma juuren pinnan kanssa juurikaan muuttuu. Tämän toteuttaminen koko subgingivaalisen juuren pinnan matkalla onnistuu yleensä hyvin etualueilla. Molaari- ja premolaarialueiden syvissä taskuissa pitkän tasaisen höyläävän liikkeen aikaansaaminen on usein paljon vaikeampaa. Potilaan suun avaus ja muu anatomia, taskusyvyys sekä kliinikon taidot määräävät, kuinka takana käsi-instrumenttia voidaan luotettavasti käyttää. Hankalasti puhdistettavia ovat esimerkiksi alamolaareiden linguaalipinnoilla ja ylämolaareiden aproksimaaliväleissä olevat syvät taskut. Matalien taskujen puhdistaminen näillä hammaspinnoilla sujuu hyvin käsi-instrumentilla. Furkaleesiot on usein mahdoton puhdistaa luotettavasti pelkkää käsi-instrumenttia käyttäen. Näistä seikoista johtuen käsi-instrumenteilla voidaan työskennellä tehokkaasti vain tietyillä alueilla. Muilla alueilla työskentelyn mahdollistavat muut istrumentit. Kun kaikki ne subgingivaaliset juurten pinnat, joilla käsi-instrumentilla voidaan työskennellä, on puhdistettu ja kiillotettu, puhdistetaan ja kiillotetaan muut pinnat kiillotusporilla. Pinnat käydään ensin läpi 70 mikrometrin terällä, jolla poistetaan biofilmi ja mahdollinen hammaskivi. Tämän jälkeen pinnat kiillotetaan 30 mikrometrin terällä. Tällä terällä voidaan vielä käydä läpi käsi-instrumentilla käsitellyt pinnat hoitotuloksen varmistamiseksi. Lopuksi koko hoidettava alue puhdistetaan perusteellisesti ultraäänilaitteella käyttäen siroa subgingivaalikärkeä. 13

14 H oitamattoman parodontiittipotilaan ientaskujen puhdistaminen Hoidettavan alueen puudutus tarvittaessa Supragingivaalisen plakin ja hammaskiven poisto ultraäänellä, tarvittaessa tukevalla kärjellä Subgingivaalisten juurten pintojen puhdistus ja kiillotus käsi-instrumenteilla niillä hammaspinnoilla, joilla käsiinstrumentteja voidaan luotettavasti käyttää Muiden subgingivaalisten pintojen puhdistus ja kiillotus 70 ja 30 mikrometrin timanteilla Mahdollisesti käsi-instrumenteilla puhdistettujen pintojen kiillotus 30 mikrometrin timantilla hoitotuloksen varmistamiseksi Koko hoidettavan subgingivaalisen alueen puhdistus sirolla ultraäänikärjellä Ylläpitopotilaat Näillä potilailla ei yleensä ole subgingivaalista hammaskiveä, vaan hoito kohdistuu pääasiassa subgingivaaliseen biofilmiin. Supragingivaalinen hammaskivi ja plakki tulee tietenkin myös poistaa. Hoidossa voidaan usein käyttää pelkkää ultraäänilaitetta. Se rikkoo ja poistaa tehokkaasti subgingivaalisen biofilmin sekä supragingivaalisen hammaskiven ja plakin ja nopeuttaa ylläpitopuhdistusta merkittävästi. Ylläpitopotilaiden furkaleesioden puhdistamisessa ultraäänilaite on ylivoimainen. Pitkä, suora ja siro kärki soveltuu hyvin ylläpitopotilaiden hoitoon. Furkaleesioden ja molaareiden aproksimaalivälien syvien taskujen puhdistamisessa kannattaa usein käyttää siroja taivutettuja kärkiä. Pienellä osalla potilaista ultraäänilaite aiheuttaa voimakasta hampaiden viiltelyä. Näillä potilailla hoito sujuu usein kivuttomammin käsi-instrumentilla. Joskus kannattaa käyttää samalla potilaalla sekä ultraääntä että käsi-instrumentteja. Voimakkaasti viiltelevät hammaspinnat puhdistetaan käsi-instrumentilla ja muut ultraäänellä. Käsi-instrumentilla pystytään puhdistamaan subgingivaalinen biofilmi riittävän tehokkaasti hankalia furkaleesioita lukuun ottamatta, mutta työskentely on vaivalloisempaa ja vaatii enemmän aikaa. Kiillotusporia ei ylläpitopotilailla tarvitse käyttää kuin korkeintaan paikkaylimäärien poistoon. 14

15 Parodontiitin hoitoa tukevat toimenpiteet P arodontiitti paranee kuin haava. Syvän ientaskun puhdistamisen jälkeen juuren pintaa vasten olevaa ientaskun sisäpintaa voidaan pitää avohaavana. Haavan paranemisessa on huomioitava kaksi asiaa: mekaanisen rasituksen välttäminen ja puhtaus. Hoidon jälkeen tulisi välttää kovan ruuan pureskelua hoidetulla alueella tapauksesta riippuen 1 3 viikon ajan. Myös kotihoito tulisi suorittaa varovasti tuona aikana. Ajan pituuteen vaikuttaa se, miten tulehtunut ien on ennen hoitoa. Mitä tulehtuneempi ien on, sitä kauemmin vie aikaa ennen kuin se muuttuu riittävän napakaksi kestämään normaalia pureskelun ja kotihoidon aiheuttamaa rasitusta. Koska tehokas kotihoito on usein mahdotonta paranemisen kannalta kriittisten viikkojen ajan, pidetään suu puhtaana käyttämällä klooriheksidiiniä sisältävää suuvettä. Kaupan olevat 0,12- ja 0,2-prosenttiset tuotteet ovat kaikki riittävän tehokkaita. Varminta on huuhdella suu aamuin illoin. Mikäli potilaalla on runsaasti syviä taskuja tarvitaan niiden puhdistamiseen vähintään kaksi pitkää käyntiä. Käynnit on kätevintä järjestää viikon välein. Potilas aloittaa klooriheksidiinihuuhtelut ensimmäisen käynnin jälkeen ja jatkaa niitä, kunnes ien on riittävän napakka kestämään tehokkaan kotihoidon. Useimmiten 2 3 viikkoa viimeisen puhdistuskäynnin jälkeen voidaan huuhtelut lopettaa. Tuolloin on syytä katsoa potilaan kanssa kädestä pitäen, miten hampaisto tulisi puhdistaa kotona ja antaa mukaan tarvittavat välineet. Samalla käynnillä poistetaan klooriheksidiinin aiheuttamat värjäymät. Hoitotulos on arvioitavissa 1,5 2 kuukauden kuluttua viimeisestä puhdistusistunnosta. 15

16 E simerkki parodontiittipotilaan hoidon aikataulusta. Sulkuihin on merkitty käyntien väliin jäävä aika. Depuraatio ja/tai kyretointi I- ja IV-sektorit. Potilas aloittaa päivittäiset klooriheksidiiniliuoshuuhtelut. (1 2 viikkoa) Depuraatio ja/tai kyretointi II- ja III-sektorit (2 4 viikkoa) Kotihoidon opetus, putsi, värjäymien poisto. Potilas lopettaa klooriheksidiinin käytön. (3 5 viikkoa) Hoitotuloksen arviointi, ensimmäinen ylläpitopuhdistus 16

17 Ylläpitovälin määrittäminen Niillä potilailla, joilla ei ole parodontiittia, riittää kerran vuodessa tehtävä puhdistus. Hoidetun parodontiittipotilaan ylläpitovälin määrittäminen on vain vähän mutkikkaampaa. On tärkeää muistaa, mistä parodontiitti johtuu. Potilaan normaalia heikommalle vastustuskyvylle emme voi mitään, mutta ientaskun mikrobeihin pystymme vaikuttamaan. Ylläpitohoidon tavoite on pitää ientaskujen mikrobimäärä niin alhaisena, että sairaus ei etene. Oheiseen taulukkon on listattu tiheää ja harvaa ylläpitoväliä puoltavat tekijät. Tiheä ylläpito (3 4 kuukauden välein) Nuori potilas. Nuorella potilaalla pitkälle edennyt luukato. Potilas tupakoi. Huono suuhygienia. Voimakas ienverenvuototaipumus. Syviä jäännöstaskuja, taskuja furkaatioissa. Jokin parodontiittia komplisoiva tekijä (diabetes, immunosupressiivinen lääkitys). Jokin systeemisairaus, jonka yhteydessä infektiofokuksia ei saa olla. Harva ylläpito (6 kuukauden välein) Iäkäs potilas. Luutuho edennyt korkeintaan kohtalaisen pitkälle kun otetaan huomioon potilaan ikä. Potilas ei tupakoi. Hyvä suuhygienia. Vähäinen ienverenvuototaipumus. Ei jäännöstaskuja tai matalat jäännöstaskut, furkat kiinni. Ei komplisoivia tekijöitä. Infektiofokuksista ei ole potilaalle välitöntä vaaraa. 17

18 Parodontiittipotilaan motivointi Onnistuneen hoidon edellytys on motivoitunut potilas. Motivointi ei onnistu, mikäli potilas ei ymmärrä, mistä on kysymys. Parodontiittipotilaan perusteelliseen informointiin häntä vaivaavan sairauden luonteesta kannattaa panostaa. On viisainta puhua selkeää yleiskieltä tyyliin: Ikenen ja hampaan välissä on rako eli ientasku. Terveessä ikenessä tasku on matala. Osalla potilaista ientaskussa olevien bakteereiden aikaansaama tulehdus aiheuttaa taskujen syvenemistä. Taskujen syvetessä tulehdus etenee syvemmälle kudoksiin, aina hampaita tukevaan leukaluuhun asti. Tulehduksen seurauksena leukaluu tuhoutuu ja hampaat alkavat heilua... Vierasperäisiä sanoja ja ammattislangia tulisi välttää. Kaikille potilaille pitäisi kuitenkin kertoa heidän sairastavan parodontiitti-nimistä sairautta. Parodontiitin etiologia kannattaa myös selvittää. Useimmille potilaille tulee helpotuksena tieto siitä, että sairaus johtuu bakteeri-infektiosta ja immuunivasteen laadusta. Syy ei ole ainakaan kokonaan hänen, sairaus ei johdu siitä, ettei ole pariin vuoteen käynyt hammaslääkärissä tai että tikutus on joskus jäänyt vähemmälle. Sairauden yleisyys kannattaa myös kertoa. On helpottavaa tietää, ettei sairasta jotain harvinaista eksoottista tautia, vaan että pitkälle edennyttä parodontiittia sairastaa prosenttia aikuisista. Siihen ryhmään mahtuu jo aika moni työkaverikin. Hoidon kulku on syytä myös kuvata. Parodontiitin hoito vaatii usein monta käyntiä. Aluksi on pitkiä istuntoja, joiden yhteydessä usein joudutaan puuduttamaan. Näitä käyntejä seuraavat jälkihoitokäynnit ovat lyhyempiä, mutta aivan yhtä tärkeitä. Tämä on potilaan hyvä tietää ennen hoitoon ryhtymistä. Lisäksi ylläpitohoidon tärkeys kannattaa tehdä selväksi jo tässä vaiheessa. Puhumisen lisäksi näyttäminen on hyvä keino motivoida potilasta. Röntgenkuvista voi osoittaa, missä kohtaa hampaita tukeva leukaluu oli ennen sairauden puhkeamista ja kuinka paljon luuta on ehtinyt tähän mennessä tuhoutua. Syvän ientaskun näyttäminen viimeistään kertoo potilaalle, mistä on kysymys. Useimmilla parodontiittipotilailla on syvä tasku sellaisessa kohdassa, johon potilas käsipeilin avulla näkee. Ensin 18

19 kannattaa viedä ientaskumittari 2 3 mm syvään taskuun ja kertoa, että tällainen on matala ientasku. Tämän jälkeen näytetään syvä tasku mm syvyiseen taskuun painuvan ientaskumittarin näkeminen on monelle ollut järisyttävä kokemus. Useimmat potilaat ovat tämän jälkeen varsin vastaanottavaisia. Kirjallista materiaalia kannattaa antaa myös kotiin luettavaksi. Lyhyt artikkeli parodontiitista löytyy muun muassa osoitteesta Tämän vihkosen lopussa on kolme potilasinfoa, joita voi vapaasti käyttää. 19

20 Ennen ienhoitoa Hampaan ja ikenen välissä olevaa rakoa kutsutaan ientaskuksi. Terveen ientaskun syvyys on 2 3 millimetriä. Ientaskun bakteerit saattavat aiheuttaa tulehduksen, joka johtaa taskujen syvenemiseen. Taskun syvetessä tulehdus leviää hammasta tukevaan leukaluuhun, joka tuhoutuu. Mikäli sairaus saa edetä rauhassa, alkavat hampaat heilua ja lopulta ne irtoavat. Sairauden nimi on parodontiitti. Lieväasteista parodontiittia sairastaa yli puolet aikuisista, ja pitkälle edennyttä, hampaiden irtoamiseen johtavaa parodontiittia %. Parodontiitin puhkeamiseen vaikuttaa kaksi tekijää: bakteerit ja vastustuskyky. Henkilöt, joilla on normaalia huonompi vastustuskyky parodontiittia aiheuttaville bakteereille sairastuvat parodontiittiin, mikäli taudinaiheuttajabakteerit pääsevät pesiytymään ientaskuun. Vastustuskyky on geenien määräämä ominaisuus, jota ei pystytä parantamaan. Sen sijaan ientaskun bakteerikoostumukseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Parodontiittia hoidetaan puhdistamalla syventyneet ientaskut. Usein toimenpide vaatii puudutuksen ja joskus käytetään apuna leikkausta, jonka yhteydessä ien käännetään puhdistuksen ajaksi syrjään hampaiden vierestä. Paranemisvaiheen aikana on erittäin tärkeää, että suu pysyy mahdollisimman puhtaana. Koska huolellinen hampaiden puhdistus on muutamien viikkojen ajan hankalaa, huolehditaan puhtaudesta huuhtelemalla suu 1 2 kertaa päivässä klooriheksidiiniä sisältävällä suuvedellä (esim. Paroex, Oral-B tai Corsodyl). Hoidon jälkeen hampaat saattavat viillellä muutamia viikkoja ja ien yleensä hieman vetäytyy. Leikkausten ja puudutuksessa tehtävien puhdistusten jälkeen tarvitaan usein muutamia lyhyitä käyntejä, joiden tarkoituksena on varmistaa hyvä hoitotulos. Käyntien yhteydessä muun muassa seurataan paranemista ja opetellaan hampaiston kotihoitoa. Hoidolla ei aina saada tuhoutunutta leukaluuta kasvamaan ennalleen. Useimmiten kuitenkin saadaan luukato pysähtymään ja tervehtynyt ien tarjoaa hampaille riittävän tuen. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten pitkälle luutuho on edennyt ennen hoidon aloittamista. Hampaat, joita ei enää kannata hoitaa, voidaan poistaa ennen hoitoa tai sen aikana. Tupakointi heikentää ratkaisevasti hoitotulosta. Tupakkalakko tai tupakoinnin vähentäminenkin hoidon yhteydessä edesauttaa paranemista. Paranemisen jälkeen sairaus saattaa uusiutua, mikäli ientaskun bakteerit saavat rauhassa lisääntyä. Tämä voidaan tehokkaasti estää puhdistamalla hampaat huolellisesti kotona ja käymällä säännöllisesti ientaskujen puhdistuksissa hammaslääkärillä tai suuhygienistillä. Tämä ns. ylläpitohoito on aivan yhtä tärkeää kuin puudutuksessa tehtävä hoito. Ylläpitohoidolla pidetään suun ja ientaskujen bakteerimäärä niin alhaisena, että parodontiitti ei etene. 20

21 Hoitokäynnin jälkeen Jälkioireet Ienleikkauksen ja puudutuksessa tehdyn ientaskujen puhdistuksen jälkeen poski, huuli ja mahdollisesti kielikin ovat puutuneet. Tästä syystä tulee välttää pureskelua vaativan ruuan nauttimista, sillä pureskeltaessa puutunut kohta saattaa jäädä hampaitten väliin ja vahingoittua. Nälkää ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaan pehmeää ruokaa (esim. jogurtti, jäätelö) voi mainiosti syödä. Ikenen ja hampaan välistä saattaa tihkua suuhun hieman verta. Voimakas verenvuoto on erittäin harvinaista. Kuuman ruuan ja juoman nauttiminen saattaa lisätä vuotoa. Yleensä veren tihkuminen loppuu vuorokauden sisällä. Puhdistettu alue saattaa jomotella 2 3 päivää. Särky on kuitenkin yleensä niin lievää, että reseptilääkkeitä ei tarvita, vaan reseptittä saatavat särkylääkkeet riittävät. Joskus toimenpide saattaa aiheuttaa ikenen tai posken turvotusta. Turvotus alkaa yleensä vuorokauden sisällä ja häviää itsestään 3 4 päivässä. Jälkitulehduksen aiheuttama turvotus on melko harvinainen ongelma. Se alkaa 2 4 päivää toimenpiteen jälkeen eikä häviä ilman antibioottikuuria. Hampaiden viiltely on melko yleinen jälkioire. Se kuitenkin häipyy yleensä muutamien viikkojen sisällä. Mikäli hampaat viiltelevät, kannattaa välttää hapanta ruokaa ja juomaa (esim. appelsiini, happamat tuoremehut). Hammaskivenmuodostusta ehkäisevät hammastahnat (kaksi- ja kolmitehotahnat) pahentavat viiltelyä. Vastaanotolla hampaille laitettava fluorilakka nopeuttaa viiltelyn häipymistä. Paraneminen Toimenpiteiden seurauksena suuhun muodostuu haava. Se on kuin mikä tahansa haava, vaikka sen sijainti ikenen ja hampaan välissä onkin erikoinen. Sen tulee antaa parantua rauhassa. Mekaaninen rasitus avaa haavan. Tästä syystä hoidettu alue tulee puhdistaa kotona varovasti. Kovan ruuan pureskelua tulisi välttää. Niitä kohtia, joille on asetettu ompeleita ei saa puhdistaa harjalla tai muilla välineillä. Parantuakseen haavan on pysyttävä puhtaana. Koska tehokas hampaiden kotihoito ei ole mahdollinen, pidetään haava puhtaana klooriheksidiiniä sisältävällä suunhuuhteluaineella (Oral-B, Paroex tai Corsodyl). Muut kaupan olevat huuhteluaineet eivät ole riittävän tehokkaita. Huuhteluaine värjää usein kielen ja hampaat tummiksi. Käytön lopettamisen jälkeen kieli muuttuu normaalin väriseksi ja hampaiden värjäymät puhdistetaan vastaanotolla. Hammaslääkäri tai suuhygienisti antaa tarkemmat ohjeet huuhteluaineen käytöstä ja hampaiston puhdistuksesta. 21

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä Hampaat ja hammashoito Oma nimi Työn päivämäärä Sisällys Sisällys... 1 1 Helli hampaitasi hetki päivässä... 2 Nuoret aikuiset välinpitämättömiä... 2 Hammaslanka ikenien ilo... 3 Suu vaahdossa valkoiset

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle.

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus mies Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus ei ole vain oma asiasi. Puhtaus on tärkeää, kun olet tekemisissä muiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN Aution maatila Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 16.5.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden

Lisätiedot

Sukset ostajan opas. Perinteisen suksen valinta. Ostajan oppaat" 01.11.2013

Sukset ostajan opas. Perinteisen suksen valinta. Ostajan oppaat 01.11.2013 Sukset ostajan opas Ostajan oppaat" 01.11.2013 Suksien jäykkyys, pohjamateriaali ja pituuden valinta ratkaisevat sen, miten suksi luistaa ja miltä hiihto maistuu. Suksien valintakriteerit ovat erilaiset

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Kun ajotulehdus iskee Pysähdytään rauhassa suunnittelemaan Sovitaan yhdessä mitä tehdään Eläinlääkäriltä

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Stressi ja mielenterveys

Stressi ja mielenterveys Stressi ja mielenterveys Jokainen ihminen sietää tietyn määrän stressiä. Kun sietokyvyn raja ylittyy, stressi alkaa haitata elämää. Se voi aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta. Voit vaikuttaa omaan mielenterveyteesi,

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VAKAUS TURVALLISUUS RENTOUTUMINEN ALENTUNUT TONUS ALENTUNUT ÄRSYTYS PAREMPI LEVON JA UNEN LAATU PALAUTUMINEN PARANTUNUT RUOANSULATUS TEHOKKAAMPI PARANEMINEN

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot