Keskiviikkona 20. Helmikuuta Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9"

Transkriptio

1 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9

2 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä Phjalan Opp-l Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn kaua kananväln hävn.. 3 Klada l anakaan haaa Ulkalla puhuaan hk ua, an duudn Jarpp Lppälä. Hänä haraa, kun ul rkuua run unnlla.. 4 Jalkaa vn väln Työharjlu pk parhallaan lää öä aaa yrykä. Nn käv Vaaan aakrkakulua pklvll Mara Hllnll ja Laur Runlall.. 5 Yk plu yk Pääälaku n yö avjuppaa.. 6 Kunnn vä pää llä Pul pklja yö pävän pääaran pkljarukalaa.. 7 Taa ll aa Vhdykö ryhää va puurrak luun ykn? Säkn kannaaa pha pvaa aaa vala Mllä yylllä nä p? Ylarn lukn aburn luava ylpplakrjukn valauuaan kraukn vaan Gradupkn v kyää Gradulla plllaan urhaan, an Marjaana Raku. Hän a öröä yävän.. 1 Oln hny unlan n paljn yöä. Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 Pääaja Kall Hkann Tuaja Annukka Lavala Tu Kaarna Paaja, Mnna Hrvlä, Hlna Suhnn, Anu Lna Kknn, Pa Ld, Marja-Ra Vurla, Jan Kaun, Hanna Kunanja, Kar Löfhjl, Sarann Kl, Suv Pärnänn, Juk Hännnn, Jnna Vu Kannn kuva: Jaakk Elnu Julkaja: I-Mda Oy Panpakka: I-Prn, Snäjk 013 Svunvalu: (06) Mdayyn: (06) Tukn käyn Haaarnkau 19, Vaaa Elää n aha, va Elää n aha, va, kä, yöä. Oa ukkuran alk kln känä ukklkkkulua. Tykkän paljn käydä ukara, ja halun ppa kakk aa hyvn. On pnä pän kakn an. Mukklkkkulua paraa lva kavr ja, ä a värää värykrjja. Nn, ja nkn pää kklaan rlaa a ja a laulaa. Vvuaana kylläyn ukarn. Halun aa vulua ja pyrn ukkpn. Ihanaa l, kun pään nn ään! Enänn vuluunun n ukklrlä. Halun h nyään. Mua nhän nä ään kappala annu kalla unnlla aa! Ylukan jälkn pyrn Lahdn knrvarn ll all uraaan uukn pruukna. Klna känä aln käydä Pr Sun unnlla Lahda. Hänn jhdllaan pklu jaku knrvara. J halu pyyä Prn pplaana, p harjlla ja dyä. El kyllä ul rnaua! Kun nula kyyään, lk luk lvä valna knrvarn rnnall, vaaan, ä l. Aln Lahda Traan luka, ua n vahdn kunkn Lahdn yhkuluun. Varaan n fan kklla, kulua ja farlla vä, llann ppla ln ahanu lla. Vn unnuaa, n l uprnhnn pklja, ua han hdan ja ln aka unnllnn. On paljn ukavapaa aada kka hyvä kun hun nur. Kvaa n yö, j aalla päähän jää jan. Kun n ala- ja yläalla ana jakanu luka, kkn uudn ppknn. Nauhn välllä unpan kännykkään a nauhurll, ja kuunln nä ängyä aklln. S l kävä ppkn anakn null. Mukk k n h lk. On hanaa, j vn ukkn avulla vakuaa nn. J klvuaana ukara n unla-aan. Ny vn uaa haavan. Oln hny unlan n paljn yöä. S n kananu ähän lann, ja n vlä kn v dk uka. Tvn, ä aan ää unlaan jakaa ak ja han kakkn lk vlä kauan. DIANDRA FLORES Krjaja n 18-vua laulaja, jka vunna 01 v Sun Idl-kan

3 URA IB-luka aalall Vu n Manhaanlla, ny Para. Työ n vny La-Maja Harjua ypär aalaa. kaarna paaja Vlä rlu vu n La-Maja Harju hrä uun aauun Manhaanlla ja kpa rlla öhn YK:n päähröön. Kananvälä yöään hän l uunnlaa uun uaa Rn kävän khykn huppukkua. Vakka yö ypäröadn para l juur ä, ä Harju l ana unlnu, hän pää arua uun haan. Hän uu vu n Rankaan ja ny ypärökrdnaarna OECD:a l aludlln yhyön ja khykn järjöä Para. Sllä hän khää ää ypäröragaa. Pään aa rkn ja kklla vlä uua nnn pakalln jäähää. Työ n npula ja käyännönlähä. Välllä hän uk ja krjaa, naan uu kananvälä knfrna. Jku aan vauulln vala uua pyörälnä ja krräyrkka. Työklnä va ranka ja nglan. Tuvalaynyä La- Maja Harjua kav aalankanalann Vaaan IB-luka. Parlla OECD:llä yöknlvä La-Maja Harju l n prakkn lauja arrja, jka kannuava yönkjöä käyäään hn jaan praa. Kuva: La-Maja Harjun Albua Opklukl l alua lähn nglan. Opuyyl pkk prukulua pua. Aa kan laajn, pln kryyä ja huan, ä hnn n lnkänn ppja. Tran unnlla Harju pp, ra kannaa aa hdna uukna ja ä rkk un vakuava dn akun. Op kynalaaaan ja uvaaan rlauua. Vud lävä knnua ua kuluura khaan. IB-lukn pääääränä n, ä pplaa ul krä ja yöäuna ajalja kä a kannanaja. Opklu l hyvn prulla ja analyya kä dllakaan ään adn ulka plua. Lu kln unnlla kynä krjja uk ja nglannk ja krj paljn ä kä analyyjä. Nää ava l yöhn paljn hyöyä ylp-pklua. Lukn jälknn välvu vräh Brylä. Blga hukul nura naa jääään aahan päk akaa. La-Maja Harju al lunnndn pklu kälää rankanklä ylpa. Parn vudn pnjn jälkn hän ry Turun ylpn pklaan klgaa, ypäröä ja khyaaukua. Valuuaan La-Maja Harju yöknl pula vua Län-Sun ypärökkuka vnhuunnlan kä alulln ypäröndkaardn vallua. Turun vuna ln vahpkljana Prua ukaa Aaznn klgaa. La-Maja Harjun lää n ny Para, ua ulvaa kkaan dä. Maala n ahdlluuka äynnä. Kn lvan kalla alalla ja naun kananvälä yöypäröä kä dplaaa. IB-krdnaar Jcku vn Wrgh kr, ä n IB-ppla uunaa lukn jälkn jan vaha ulkall ppn. Kuva: Mnna Hrvlä Sua n 15 IB-luka >> Inrnanal Baccalaura l IB n kananvälnn ylpplaukn. S n aavrann kanalln ylpplauknnn kana. Vaaaa IB-lnja yhyöä Vaaan lyn lukn ja Vaa Övnngklann kana, Övnngklann la. Lnjall valaan vuan 8 pplaa, ja nn pul n un- ja pul runklä. Pääykka aaan aakan, ädnkln ja nglannn aja. Läk hakja haaallaan lyhy nglannk. V vunna njaa hakja l 40 ja pääyvaaukna l yl 8,0 kkarv, IB-krdnaar Jcku vn Wrgh kr. Enänn vu pkllaan avalln lukn puuunnlan ukaan nglannk. Vallvan vudn jälkn alkaa kakvunn IB-lnja. Oa yhöä * Haku arhjln Ylpjn yhhaku Halln / Kauppa / Kl ja vnä / Tknkka * Vaaan ylpa n 5000 pkljaa. Vaaa n vlka pkljakaupunk, ja kaunlla rkapuklla aa aaa paka hyvä p yöläään ja kananväln laprn. Vaaan ylpn yhö kavaaa pnnkn uurk. uva.f/kuluu uva.f/hakja facbk.c/vaaanylp yuub.c/unvryfvaaa wr.c/unvaaa

4 URAKEHITYS Mnua p ulla raknnunnöör Opkluakna n aa yylän Opkln akuua alan krja Opkln vlä panjaa, vnäjää ja knaa Run unnlla l päny lla hrllä Nljä r alan aalaa kr, ä pnna n llu hyöyä nykyä aaa. Hlna Suhnn ja Anu Lna Kknn, k JARPPI LEPPÄLÄ Duudn» Valun Snäjn luka lavn arvann ja lähdn lukaan raknnuknkkaa Snäjn aakrkakuluun. Mnua p ulla raknnunnöör. J yläalla ja luka l hn kuvauka ja kkkja udn duudnn kana. Oln kulua klna lukukauna, ua pklu kär öä. Oln ullu kuluun raknaaan alja. Duudnna räjäyl alja. Opnn vä nn l hukkaan, kka aha ja vaara pyyvä kädä. Ala-alla n läky h kun nn kn. Tykkän ry lnvlua. Lkunnaa n llu hyöyä duudnna. Tuuun prukulua kakkn uhn duudnhn. Opaja alk kuua nua Jarpk, kun ä l kak Jarna. Krran kuvaaaadn paja ul anaan lkuunna Jarnll, ä hän n vanu kanalln pruuklpalun. Jarn hua, ä äkhyppääjäpruu nkn nun. San palkkk krvalappur. Yläalla alk pjn vränn knnaa. En jakanu pklla rua, vakka l kannaanu. Mä n haaalu Rua alk hw a. Oan uudn jälkn dän p pua, kka vn allua yln kkuluun ruk. Sllä pök pkäll, j aa ana van Jag hr Jarn. Maakaa pp ynnääään yhn yk plu yk, ä n llu hyöyä, kun pää ää, ä äkn a uraa. Ol ana krjann ahuaa uh, vakka rapaa rkuu. Kaknlaa n hy. Takuun lpua alk lva aa Duudn ul aln -hjlala. Luka ln vudn vahda Jnkä ja pn nglana. Sä n llu paljn apua aalalla, kka ulkalla puhuaan nn hk ua. Mnna Parkka Knkäuunnlja» Tn j 15-vuaana, ä haluan knkäuunnljak. Kulua lpanan lvakn kuvaaaa ja kädnad. Kka n pyrkvän dgn-alall, n avllu kyppjä ua ana. Ajaln, ä ukn kään knnaa, nkä nurn ln aanu lukn kaa. Krjn ylpplaak Mlahdn luka, jnka jälkn lähdn pklaan knkäuunnlua Englann. Pääö ulkall lähdöä l hlpp, llä ualalla arvaan kananvälä knakja ja klaa. Valn D Mnfrn ylpn Lcrä, kka Ln unu 19-vuaaa lan jännävälä vahhdla. Jälknpän ajaluna Lna l llu nprva ukuva nän kun pkkupakaa kkllä Englana. Opkluvud lva kklun akaa. Han aa yylän, kun pkluvrnkn kvä. Opnn panuva lähnnä knkn uunnluun, vakka bnadkn lva ll arpn. Yräjäk akvan uunnljan l hyvä ää rkk yynnä ja arkknnna. Ylpa jän n prjkn kn vll yöll. Suraavana aauna yön lyä jakn juur ja juur pää lä auk. Erään klpaluunkn allun yöllä, ja vään dlävän yön. Aaulla kan yöä, ja n n lvan kaala. Ylläy l uur, kun nu valnkn vajak yl 00 allujan juka. Pn pan n l jku han hyvää. Nra Kara Maagkk» Knnun akuuda vaa akuällä, kun pnn Lndn Cllg f Muca lva lppuuralla. Opkln pääannan pana ja laulua. Takuu alk van kha, ja ajun, ä vn hdä ä aan. Nurna ähän näyljäk a laulajak, jn kävn lukn Savnlnnan adlukn ukklnjalla. Takurk ryhynn dllyää paljn pklua. Oln pllu nä akappun alan krja. Lukn läk ln käyny rkk hypnkurlla. Tn akurdn apaann n yö ärkää, llä hlä pp uua aja. Lna pään jänk akurdn alaura Magc Crcln, jka järjää akurll a naarja ja apaaa. Tää aaa kaka akaa pnnan n llu paljn hyöyä. Tarvn nn luka käyyjä pyklgan kurja kun ylpn ukk- ja arpnja. Pyklgaa ja hn käyäyyä ln vnu aknaan pklla nänkn. Tällä hkllä harjln hyvää äännkäyöä. Oln ana llu lk unnllnn pklja, ua kkn n kkaan l jakanu pänää. Muan lnannn krran ylpn panunnla, kka läky lva jään kää. Lan laan rn, ja vän, aa ul ään vnähänllä rlla. Alxandr Subb Eurppa- ja ulkaankauppanr» En llu kään allppla, pknkn pänvan. Opajallan akn lla käd äynnä Tc-pkaa (llnn kuuann). Ala-alla kl, aakka ja urhlu nvä jnkn lunnaan. Muka, kuvaaaada ja käyäyyä l vähän nän vakuka. Prukulua ja luka ln nraal pjanklpp, ja knn urhlu, kklu ja yö. Ylpa ln n jaan kkann puuraja. Yrn aa knn an uuhun uhlaua akaa väällä 1 una pävää krjaa. Lähdn Yhdyvalhn pklaan akukna ulla aaglfark ja aluljäk. Huan kunkn aka pan, ä j dän Furan ylplla Elä-Carlnaa l kurallnn än parpa glfara. Saalla huan, nua l aluljäk. Innun EU:a Yhdyvalla, kun pkln val-pn ukna. Sn jälkn pkln rankaa Parn Srbnna. EU-ahn yvnnyn pulaan Brüggn Eurppa-ylpa Blgaa, ja urn arn uknnn. Tään jälkn valun flfan hrk Lndn Schl f Ecnca. Puhun ua, rua, nglana, rankaa ja akaa. Nän jälkkän ajaluna an vlä kl läklä ja pkln panjaa, vnäjää ja knaa. En l kuullu knäkään, jll l llu haaa ahdllan laajaa klada. Ka vd Taja Juha Vl Jknn haaal vrka nljää nura näyljää a Uu pävä -arjaa unnu Juu Pkknn, Ra Hauala, Valr Lhnn ja Panu Mkkla krva, ä kulu hll p.

5 TYÖHARJOITTELU Harjlu n akl yöläään Mara Hllnn ja Laur Runlan yö va jakun ABB:llä yöharjlun jälknkn. PIA LIEDES, TEKSTI JA KUVAT Vaaan aakrkakulua uknn kuuluu ana yöharjlu, jka un jhaa yö pnnäyyön kn aall yrykll. Parhaaa apauka yöuhd jakuu yö harjlun jälkn, kun Mara Hllnllä. Hän pkl kananvälä kauppaa ja a v ykynä harjlupakan ABB:n HR Cnrä. Tällä hkllä radnk valunn n j lähllä, llä hän k pnnäyyöä ulkaalan yönkjän prhdyää. Krjan hlla äypävänn yö ABB:n hnklööhallnna HR Spcaln hävä jakuu. Harjluna akana hän pp käyäään SAP-järjlää, jnn krjaaan jkan yöuhn kakk uuk ja vah. TYÖELÄMÄÄN ryä n yllääny, n jka pävä pp uua ja n npa aka öä n. Hyvää yöyhöä yönk n ylläävän kvaa kä kaha aanlaa pävää l. Opkluvua Mara Hllnn ln va jään nkn pkljana ja -vah. Opkljakunnan halluka pp paljn. vdn kuukaudn pkljavahda Hllanna pp kladn läk yöknlä ua kuluura ulvn kana kä ykn lvää. Kananvälyy kh yö nykyä yöä; nglan n ABB:n vrallnn kl ja ykköä n ypär aalaa. TURUSTA VAASAN aakrkakuluun ullu nnöörpklja Laur Runla n yö uranu an yöharjluaan ABB:llä. Käyännöä hän k lahn lyvä ähkökyknöjä. Laurlla n ABB:n kana pnnäyyöpu ja hän k ajan unöä yrykn. Lppuyöään hän uk uurkuvanäyöjä ja aa, n nä v hyödynää haan Kväällä radnk valuva Mara Hlln yöknl ABB:n hnklööhallnna. valvypäröä. Hän kk ähkönnöörpnjn anann hänll laajan kuvan ähköalaa. Vakka alkuakna aaa an unuva aapn käynll haaavla, nhn pää nänä vuna knn kvalla yöllä. Nur aru vahahdlluun ja käv pklaa nljä kuukaua Bangkkn lähllä lvaa Rang Unvryä. Unln yöä n vlä vaka hahaa, ua kananväl yö knnava. Laur Runlan pkluvun Vaaan aakrkakulua kuulu uun uaa Thaaan vah. KUMPIKAAN pklja l Vaaaa kn, ua h vva hyvnkn kuvlla jäävänä udull hyvän yölann ana. Työharjlun puu n 0 vkka ja a yrykä akaa ä palkkaa. Aakrkakulua knakja yöläään aa j varnaa pnna, kun yryk arjava lvykä ja prjkja kurll uavk. SOITTAJAN ASIALLA JO VUODESTA 199 Kaava valka huppurkkjä allja - aalall Raja 7, HYLLYKALLIO a-p 10-18, la 9-14 (06) ALKEISKURSSIT Huhkuua alkan (pklja -10%) Tandkur pukn ukaan. Inf: VAASAN KESÄYLIOPISTO, KEVÄT - KESÄ 013: HELSINGIN YLIOPISTO Kavaun prupnn, 5 p - alk (laudu v. 1.4.) VAASAN YLIOPISTO Inrnanal Managn, 5 p - alk. 5.. Plrprn allnnu ja uln, 5 p - hl-aal Tlan pru, 5 p - alk..5. Tukhy ja nnvaapr, 6 p - alk Talukudn pru, 6 p - ukkuu Tjnkäly, 5 p - alk Jhdau julkan, 5 p - käkuu Jhan kka, 5 p - uk-käkuu Spuku, 6 p - käkuu Flfan pru, 5 p - alk Jhdn laknan pru, 3 p - lkuu Opklja, kyy dkunnaa pulahdlluua pnhn! Krjanpdn ja lnarkaukn pru ja harjuyö, 3 p - lkuu Julknn jhann, 5 p - alk Taluaakan pru, 5 p - lkuu Vr-ku, 6 p - lkuu Au Bun (Yrypl), p - lkuu Klkur: Vnäjän alk II, 3 p - alk Englan/ Suull ad, p - alk..5. Englan/ Luunyäränn ja kanalyy, 3 p - uk-käkuu Käännöharjuk rua ädnkln, 5 p - alk Run kln kraukur, p - alk Run kln prukur kauppadn pkljll, 5 p - alk Sakan alk I, 3 p - alk Sakan alk II, 3 p - alk Ädnkl/ Suullnn vnä, p - alk Ädnkl/ Krjallnn vnä, 3 p - alk Japan/ Jhdan japann kln ja kuluurn, p - alk Fnnh fr Frgnr I, 5 p - n Augu, (FfF II, 5 p and III, 3 p lar) uuu kk kurarjnaa ja laudu: T Bwww.vaaankaylp.f kana dg d vår hla kurubud anäl dg:

6 PÄÄSSÄLAKU Pääl pala krrallaan Pkkukllnn nurlakua n hyödyönä nhan lak kky. Sn jaan päälya pähää laknkn. Kun harja päälyä, harja yö pääälakua. Ala vakka nällä. Jnn n aaa lppua knrn. Lppuluukulla hän huaa, ä yhlppu kln knrn akaa 100 ura. Hän lak npa pääään, kunka paljn kallak ul aa lpu yklln 35 urn kappalhnaan. VINKKI Tää hävää auaa lakun purkann n. Jnn kr nk kyn ja ykkö l 3x30=90 ja 3x5=15. Sä n npa laka yhn, ä 90+15=105. Yklln una knrlpu ulva v ura kallk. Iä köä, ä nlak pa l val, j hän laa n uunn ny. Kll n Rukahjn ukaan lhaa paaan 1,5 una/kl. Pa panaa pula kla. VINKKI Tää hävää laklla laknn v jpa jhaa harhaan: daal vä l nuuja! Enän auaa, kun lään kllaulua. Iä lak lään nk, ä kun kl valuu pulaa unna, pul kla arv pauakn 45 nuua. Slln pulna kln pa valu nädn uaa, jka n kak una ja va nuua. Ny hän ka klln: kahdn unnn päää kll n 14.50, kun hn lää varn, pa n val kll Kna ä uaa, ä akvaarn pää lää klrnpana. Akvaara n 164 lraa vä. Hän lak lään, kunka paljn akvaarn arvaan klrnpana, kun ä pulln kyljä lvan hjn ukaan kaan kynn llä nljäänkynn lraan vä. VINKKI Pääälakua auaa un lukujn pyöränn. Jnn pyörää 164 lraa 160:n ja jakaa n 40 lralla, jlln hän aa vaaukk nljä. 4x10 llä n yhnä 40 llä. Sn hän lrauaa akvaarn. J ky l llu hn lääkkä, Jnn l ukalanu pyörää vaan l ukuunu arkkaan ulkn ja lakn. Iä pähkäl phalla adan raknnuvärkkjä. Hän lak lään, kunka na aapaalua arvaan 0 rn aaan, kun paalu ulva vdn rn väln. Pääälakn yk lllnn kjä n uuruulukkn hahann. On r aa laka 56,9 x,13=11,197 kun 60 x =10. Kululan pääälakua n hknyny 1980-luvula lähn. VINKKI Huaa hävän kpa. J kkyy van lakn, n vkaan. Tää hävää auaa vuaalnn ajalu. Iä lak väln äärän jakaalla kakkynä vdllä. Tulkk ul nljä adan välä. Kun hän kuvl adan väl lnä n, hän hkaa, ä paaluja arvaan yk nän l v. Lää kävlylnkkn avjuppa. Kkl rkk vähnnylakua. Ala vakka uhanna ja vähnnä ana än: 1000, 993, VINKKI Pruaa n yärrävä: kr va jaklaku, nä kup jaaan. GRAFIIKKA: JANI KAUNISTO TEKSTI: MARJA-RIITTA VUORELA LÄHDE: MATEMATIIKAN OPETTAJA HERMANNI JUSSILA, SEINÄJOEN YHTEISKOULU

7 RUOKA Rukaa alaa klpaa arak JONNA VUOTO, TEKSTI» Pul pklja yö pävän pääaran pklja- a yöpakkaravnlaa, lvää Ylppladn rvydnhääön (YTHS) kää ukuka. J pävän akana l pua, pklja vä ul kulull yöään prna yö pävän pääarak kna käänä rukaa. Tukukn allu 4500 pkljaa. Oa pklja k nä kuluöä knaan. Oa yy v lla, ä lln ravnlapalvlu va kaukana, YTHS:n yhörvydn yllääkär Krna Kunu an. Hänn ukaana l paljakaan välä, yökö lunaan kna va kulua, j ruka n van rvllä. Kn ana kunkaan ul hlp hankua rävä kavka. Varnkn yhdn hngn aluda n plaanuva npa. Mn valruua va kvn nrgapa, ua vä kakk l hunja. HYVÄ RUOKAILU l ään kuallpaa dä, kr Kunu Aaupalak l hyvä yödä puura, lpää, ylä, hdlää - ä kukn pää. Lunaalla ja pävällllä kuuluu yödä kunnllpaa rukaa. Nädn välä kannaaa yödä rvllnn välpala. Vaa övnngklan lukn IB-lnja Yhyöä Vaaan Lyn Kananvälnn Lukn kana ylpplaukn Vaa övnngklan Vaa lukn övnngklan IB-lnja lukn Sp nll,ib-lnja jka haluava kkyä harvaan annkananvälnn kunnllaylpplaukn ja aalla Yhyöävalud Vaaan Lyn Yhyöä Vaaan Lyn hankka ylp-pnja Lukn kana Lukn kana varn Sp nll jka haluava Sp nll jka haluava kkyä harvaan ann kkyä harvaan ann kunnlla Näja aalla varn, hankkajka va kunnllaakva ja aalla hankka valud ylp-pnja valud ylp-pnja ja ajalva kr varn varn Nä varn jka va Nä varn jka va akva Kulu arjaa nkuluurn ja ajlva akva ja ajlva kr kr ja nkln pkluljöön. Kulu arjaa nkuluurn Kulu arjaa nkuluurn ja nkln ja nkln Lää ja pkluljöön. pkluljöön. Lää ja Lää ja Puh www.vaa.ab.f/v Kananvälnn ylpplaukn Puh Pääykk Puh Pääykk Pääykk Ê Avn ylp Ê Anna ll ahdlluu ppa uua Pul pklja yö pävän pääaran pkljarukalaa. KUVA: HEIKKI HAKANEN Karka ul urhaa nrgaa, ua äpylä n välpalana hyvä, j n äyjyvääpylä. Lppupävään kuuluu vlä llallnn. Syön kannala rkävä aa n kunkn yklöll kjä. Tnn arv ruuan hän kun nn. J l pan-ngla a arauka, pkä rukaluväl vä nn paljn haaa. Taala, kun ardn väl va pkä, ul hlp ahua. Kak länä araa pävää -hka n Kunun ukaan urha, kunhan ara n kunnllnn ja älää kavka. Mn rukaa alaa va hyvä ara, vakka n va kylä. Län l nkään lllnn aa, hän an. J harraaa lkunaa, nraallla, rvllllä ruualla pärjää. Mään läravna arva. Vaaan ylpn uknvaaun ukaa pnja kaklla kuluuallla (halln, kl ja vnä, kauppa, knkka). Mnpul vrkk-pkluahdlluud. Tukn-pkljak Vaaan ylpn: Avn ylpn väylän kaua v haka Vaaan ylpn uknpkljan pn-kua ava ylpa urujn pnjn prulla. Hakuaka pääyy 8.. Läd vrkkvulla. Kyy lää: pkljapalvlu puh pnjn hjau puh (Vaaa), (uu pakkakunna) facbk.c/vaaanylp.avn AVOIN YLIOPISTO uva.f/avn Ta k Away Lunabuff. Trvula nauaan rvllä ja aukaa lunaa. Opklja-alnnu. Kauppap. 16 puh

8 Taa ulva a AMMATIT Onk nun pakka lähpänä lukkahuna, labrara va rklyplkua? HANNA KUONANOJA, TEKSTI KARI LÖFHJELM, KUVITUS 1. Tunan avaa kkulun bupyäkllä. Mn rag? a. Ynähdä jan vaaukk ja v, ä j rry ukaan knnunn näkönä pyäkkakaaulua, unn hyypö khdaa huna jhnkuhun n. b. Ilahdu juuuraa. Ryhdy rupalaan upa ja lapa ja jhdal kkulun uun hn, käl äää ja bun vpyä urnn vä rä kyydn uln a. Bua u hänn vrnä jakaaan juua. c. Vaal yäväll, ua unn naala hujnnua, kun juukuppann puhln.. Kun rupa krjaaaan päkunn nnyä laa, ä lähd lkkll? a. Mn nn rupan krjaaaan? Känkö? b. Mn, kä vää käyölana l aaanu ahuaa van, ukn käyöhjkrjaa ja kyän parla uavala, lk hllä vaaavanlaa kkuka. c. Ryhdyn avalaan laa ruuvln avulla, paaan ä a ja arkalaan nä lähäyydlä löyääkn van. Ana lpula löyyy. 3. Mllaa hävänanna pdä nn? a. Tää hj, ndn uka. b. Saa äyn vapaa käd. c. Nudaa aaa uunavvja, ua arvaa v yö pka nä. 4. Mnkäyyppnn lkuna n null luna ja k? a. Jukun, hhdn ja unnn kala yklölaj ja kunal. Kakk n ä knn, kä arv palaa knäll, kun unarva jukkukavr aa lyödä palla. Sallla n hrun, j jku kaa rnryn vkulalla laa, jhn ln uraavak na. b. Jukkulaj ja hjau unn. Lkkunn n null aalnn apahua, ja yhn plaann rk nän kun yklöuruk. Tvunnla pukuhun, pphuud ja rnn jälk aunauk va lnnann a lkunaa. c. Lajlla l nn välä, kunhan ä v harraaa kahdaan yävän kana. Tnn aa hukulua lnkkplull llnkn, kun hva aanl yökyään ylnä. Hölkkäah ja pallnlyönry ääryvä urua kkarvn ukaan, ja null käy hyvn. 5. Mkä uraava yökalua va null uupa? a. Dkur, hrnukka ja ngraaluunn. b. Pwrpn-y, raga ja khykkulu. c. Applknak, uulap ja kakräv. Ova uun ana yökalu nää vaauvahhda. 6. Mä pd nn (a ä nh vähn) kulun ädnkln unnlla? a. Klpa, nn prvrlä kun kuulaakn. Pdän lkä äänökkla, jka va plava ja hallava. b. Andn krjaa hda. Tunu lkn yylln hyvälä aada ua par una hljaa ja krjaa ä knä pyy lään kuvlaan. Ann ylvä annun näan ana vähnään kahdlla knppaprlla. c. Krjjn ja runjn analynna. Snä ln kä luvan ann kana, ua kakka arvnnu khää aa päää. 7. Mn uhaudu kuluakna ryhäödn kn? a. Vhan nä ja kyln ana pajala, aak yön hdä ykn, j haluaa. Ylnä aanu, ja kurjuudn akk ryhään n jka kra vrupulpn Pr, jka kavl näkyvä nkkaana ja jnka uru lak nunkn arvanaan. b. Tykkän kva, kka nä hdä arvnnu puuraa ykn vaan a aalla vää akaa kavrdn kana ä un udukn pääaa. c. Saanlaa kuluhävä n lva kun uukn. 8. Työknl klaa kää jäälökplla, ja ny yönanaja haluaa lähää nu kuluukn, jnka avna n löyää uua yökaluja kknavalan palvlulln ahlan ylläpn jäälökpn aakarajapnnaa. Mkä n nänn ajauk? a. Hna! Kuluu arjaa vara hyvän ahdlluudn aakapalvluaan yvnän. b. Mkäpä nä, j van palkka juk. c. Anna ään lla plaa. 9. Ehda rakaua pulaan, ja l juur aanu kuulla. Mllan vaaann yln aa?

9 AMMATIT a! a. Tua kkl h aluk, nu. b. Tullaa uun kukaan l vlä hdanu. c. Saaaa ua jan jujua lla. 10. Mä l val nkään ulvaa yöä? a. Sä, kukaan höng nkan akana, vaan aan uunnlla yön ja akaaulun nä. b. Tvä yöyhöä ja vauun jakaa yökavrn kana. c. Tarvaa vn nkä kuaa van. Työknln lun jan nädn kahdn välaaa. 11. Tun pääynn paprla kaupan hyllyyn vaa na rlaa vaha. Mä nä l lla? a. Raapa päää lunnn, kaavjn, lähökhn, nukan lakuun ja nauukn uunnlun para. b. Laaaa ua kkvaa da, uunnlaa ankn ulkaua ja laa puka. c. Kkaaa ua kän, kuljaaa nä pakkakunnala ll ja laaa hyllyll nä yyvää lkkä. 1. Thävänä n a varun adkn dä ja krjaa ylö ajauka. Mä rupa ään? a. Tunnujn yyluunn ryprä ja aljan aaa vakua. Kan yö kkä, ä hävän anaja ahdll daa nun phvan. b. Vanhan unn kualla unnlaa, vynn nurkn ukua, nhualaa ja pulahduka hllvään laguunn. c. Värä ja uda ynyvä vakula ja ndn hräää unnlja. Lak p! Kyyyk 1, 4, 7 ja 10 aava ä, lk aalnn ryhää ja va puurrak luun ykn ja ahdllan nä. a. 1 p b. 5 p c. 3 p J a vähnään 1 pä, yypp n aalnn; j a all 1 pä, yypp n nänn. Mkäl aaa päärä n 1, l vähän lä vällä ka ulk yö yypn nänn khdala. Kyyyk, 5, 8 ja 11 lvävä ju akllla rnn käyännöllnn. a. 1 p b. 3 p c. 5 p J a yl 1 pä, yypp n käyännöllnn; j a nnään 1 pä, yypp n rnn. Mkäl aaa päärä n 1, vlka yö llaa ula, jhn l pääyny aaalla yypk käyännölln. Kyyyk 3, 6, 9 ja 1 krva, annak luvuu kukka va nudaak luun lkä äänöjä ja hjuka. a. 5 p b. 1 p c. 3 p J a yl 1 pä, yypp n hja pävä; j a nnään 1 pä, yypp n luva. Mkäl aaa päärä n 1, kannaaa huda yö yypn hja pävä uaa ul. Tulk Yhdä r a vaaukk aaa yyp ja ka, llan aahn lunnpr ja nauu rkk aaava vlua. Saalnn, rnn ja luva: Kyky päävä kukna vakkapa kuvaaaadn pajana, draaan hjaajana a pykrapuna. Saalnn, käyännöllnn ja luva: Saaa vhyä uun uaa akarlunhjaajan, valkuvaajan a räppaan öä. Saalnn, rnn ja hja pävä: Snull pva anakn nfraakn, yynpäällkön ja vrarkaajan ha. Saalnn, käyännöllnn ja hja pävä: Snulla n nauuka, ja arvaan uun uaa kaaajan, pkn ja vakuuuvrkaljan aaa. Inänn, rnn ja luva: Lahja päävä hyöykäyöön rkk cpywrrna, krkkna a kuannuajana. Inänn, rnn ja hja pävä: Mnkä kn, laljän a ukjan aala nua akaan! Inänn, käyännöllnn ja luva: Lavaajana, knrvaarna a krjanjana lahja vä anakaan n hukkaan. Inänn, käyännöllnn ja hja pävä: Snua ul hullup lnarkaaja, yövälnvalaja a lnknanaja.» Lunnprdn yhdää rkkaahn au Phj-Phjanaan yöja lnknn aanvalnapyklg Juhan Krklä.

10 OPpyyl Mn nä p? 1. Vapaa-akanan rnudun lun A. lkkualla, källä käööä a laaalla rukaa. B. lukalla, kalalla lkuva a käyällä ara. C. kuunlalla ukka a aalla.. Prukulua pdn nn ppunna, jlla A. hn kka a raknnla. B. kan puvda a rakn krjalla ngla. C. kkuln ja jan kkuka. 3. Ryhäyö a palavr n län lln, kun A. lapr n kunna ja n ujuva käyännön naan. B. aa akaan rävä krjalla araala, kuva ja kalvja. C. ynyy kkulua. 4. Kun kan jälknpän vanhja kulukrjja A. kann va rua rpaanun, ua kvu va puhaa. B. vu va äynnä allvvauka ja argnaal kukkva prrka ja välknja. C. vulla n runaa pajan puha puja läykä ja lvnnykä. 5. Kun nulla n ylää, nä A. käyn fyy lvak ja ryhdyn näprlään ja hyplään nä. B. hyräln a juln kn. C. ryhdyn arkkalaan ypäröän ja lun vakka apurkn ula. 6. Mlän para palkn hyvn hdyä yöä n A. län halau. B. äänn lauuu k. C. näkyvä hunu. 7. Vraa hä luavan vakulan anaa A. rh kädnpuru, khla käyö ja yäväll. B. aallnn puhapa ja ujuva kkuluad. C. hullu ulknäkö ja yävällnn hyy. 8. Varhalapuudan uan parhan A. ka uku ja paka, ja lkun lapna. B. uun lanlaulun a arnan, jnka vanhpan null krva. C. lä a hunn ja lkkkalun näyvä. 9. J nun äyyy ka hunkalu, A. lvän a laall ja ryhdyn vaaan nä yhn. B. an luu vaaan uulla hja hunkalun kkak. C. lun kkahj hulll nnn kun ryhdyn n. Tn lpuk lak yhn A-, B- ja C-vahhd. J a nn vahhja A Tärkn a ppa n una, l l knnn ppja. Op kklalla ja unnulalla. Krjjn pänäänn l nun juu, vaan kakkn parhan p kklalla käyännöä ln panavaa aaa. Erhynn l null pännua, llä rhynn kuuluu ppprn. T rakau n phjala, kä nua unuu parhaala. Mua unnlja ja värjä parn kun vulukuja. Hyödynnä nää: Jku kn ppja kapaava lkä pkllaan. Krrä krjaa luka vakka khää a hypl rllua. Yrä kkä käyännön rkkjä ppaa. J ahdlla, kka ppaa aa. Hakudu käyännön kurll nn jaan. Vara, ä pklupakka ja -lann unuu nua ukavala. B Tärkn a ppa n kuula, l l audvnn ppja. Oppunnla ua parhan kkulu ja äännävy, ja lkn hyvä unnaaan äänn r vvaha. Oppa hlpaa, j pää kraaaan akan kuulua n ann. Kun pkl vraa klä, anjn äänn lauunn ja alu n null ryn ärkää. Hyödynnä nää: Kky kuunlaan pajan a lunnjan puha. Kuunl klä äännauhla a lvarja. Lu ll äänn lnna pava aa. Nauha puha kall. Opa, a a krr kkulukuppanll n ann lukaa. Vara, vä yläärä ään här pklua. C Tärkn a ppa n näköa, l l vuaalnn ppja. Lu lllä kjä ja kal kuva. Op källä unpanja ja haha ja aakknauuka präällä paprll a lä llkarja ja avananalja. Saaa uaa ppkrjan vuja kknauukna ja jpa vunurja. Mua hlp, ä käkn ybl ark. Hyödynnä nää: T unpanja ja krjaa ylö a hu. Allvvaa a prrä nd appja. Prrä arjakuva ppaa. Luka ppkrjaa läl n ällylul. Tarkal luavaa alua kknauukna, ja kalla p lnna aa. Käyä unpana arvaa värjä ja ybla. GRAFIIKKA: JANI KAUNISTO, LÄHTEET: HEMMINKI, MARIANNE & MÄNNIKKÖ, LOTTA (006): PURJEHDI OPIN SATAMAAN. OPITAAN MISEN TAITOJA., ERILAISTENJOIDENLIITTO.FI, KIELIKESKUS.FI KULTTUURI LIIKETALOUS TEKNIIKKA LUONNONVARA-ALA RAVITSEMISALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Haku Nurn kuluu Akukuluu Ylä AMK-uknn Avn AMK Ukallua hdä. haknn

11 MISTYYLIT Td u kln ppavan alla Ylarn lukn aburn ava, allvvaava ja krjava a unpanja. Kln ppyyln all n luklall vra. SARIANNE KELTTO, TEKSTI JA KUVA Ylarn luka 15 aburna alluu änä kväänä ylpplakkn. Abn aa, punak aalaua huna nur nann kkyy akuun lppupullla run anan. Shvalla jullaan ja vään hyppyuna. V pävä kulun pnkllä va vrkka. Vakka lukulaan n vlä akaa, ulva ylpplakrjuk pyörvä lä. Oln j alanu lukn rua ja rankaa. N ulva kuunlua nn, Sau Marla kr. Varnaa lukuuunnlaa n l vlä hny, ua lun ka aka lalla anjärjykä, ä krjaan nn ja ä vk, Marla. Kl va nurll, runpajak ahvall nall hlppja. Marla luk nä paljn äänn. J vaaan ul vaka anja, ndn aa vrähää hukan pdp aka. Tn luaa yö Sanna Lhäk, jka arvl nglannn haaavak kkk. Hän luk kappal äänn ja ylvval uua anja. Raalkkn luka n aka paljn unpanja vhkn. Ylnä krjan vula jäävä parhan ln kuva, an vaaualaa knnunu Lhäk. Ylarlalla Sanna Lhällä (vaalla) n kvään ylpplakrjuka yön alla nää aakka ja nglan. Sau Marla urak pyklgan, rvydn, ädnkln, rankan, run ja nglannn. Saa juu. Mulla jää hlp ln kakk kuva ja krjan vu, Marla kppaa. KUMPIKAAN aburna l prhyny llan kän, kun vuaalnn, audvnn a knnn ppja. E h, ä r unuva vrala. Kln ppyyln lyvä VAK-all nän n varn kly, kä ä lln ukukn puun vuk l krjau puhjlaan. Hlngn ylpn ylppdaggkan prfr Sar Lndbl-Ylänn apuu ala kk ran. Sä, ä h ppva parn rlalla alla, l nkäänlaa llä da. Tää ajaluapa pruuu aanlan kkukn, kun hrkppn luknn jkann löyää kuvauka nä, hän panaa. VAK-alla ajallaan, ä ppnn n yöä, ja a kvä. Nän lln, pyy palauaaan aaa l, ly hn, ä l aknaan ppnu aan käyäällä väärää aa. Nykyakann uku kunkn aa, ä ppnn n nvahnn pr, ja kkä aaa va ppjan a av, akaa kkuk ja kuva ä, nnkään ykänn a. Vakka alla n kru, ä n yö ky. Sn una nähdään uuuarv ä, ä pulana pavall n lava arjlla kä kuva, äänä ä ahdlluuka kklla pua. Haluak yöknnllä r-kän hjaajana? NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (10 v) Mlä valuu hjaukn aalaa! Kuluu n 3-vunn prukulun uranll ja -vunn ylpplall ja aalln pruuknnn uranll. Opnna v yvnyä nurn aaln vahvan, lanujluun, palvlujn uan, nkuluurn nnan hjaukn a käänyvn hjaukn. Tukn anaa aalln pävyydn ja yln jak-pnklpuudn. HAKU KEVÄÄN YHTEISHAUSSA! Elä-Phjanaan Op Opn 111, Ilajk, (06) Läd p. (06) / SOSIAALITYöN AISTErIKSI AIKUISOPINTOINA Kkklan ylpkku Chydnuka v pklla yön ha yhkunadn ark pääanna aalyö (10 p) Jyväkylän ylpn yhkunalln dkunnan aalyön puhjlan ukaan. Surava ukn anaa aalyönkjän klpuudn (lak 7/005). Kkklan ylpkkukn arpnhn v haka jk akaan krkakuluuknnn prulla a avn väylän kaua. Yhnä pklja vdaan vala nnään 5. Hakjlla ul lla valk uru aalyön pru- (5 p) ja anpnn (60 p). Tarka hakuhj löyyvä a: Opu n uunnau ry akupkljll. Vrkk-pklun läk knakpujakja (p-la) n Kkklaa kahdn lukuvudn akana nn 10 kraa. Opuka hyödynnään pkljll krynyä aaa ja yölääyhykä. Opkljdn aaa khään ry aalyön uku- ja khännaa, aalalan jhaa kä vaavaa aakayöä. Hakuaka pääyy Läja: uunnlja Sanna Vrlann ja prfr Ala-Lna Mah al: Unla n h y v ä a l k u Löydä a unla ulvauuda. M aua Snua löyäään yökalu n uan. Luv n aallnn ryppla, jka yl 0 pakkakunnalla kaua aan. Haku aalln prukuluukn aakka. KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

12 OPISKELU Gradu lkn yävä Lppuyöllä n örön an. Kuva kunkn paran, kun pkkn uuuu. SUVI PÄRNÄNEN, TEKSTI JOUKO HÄNNINEN, KUVA Epä nny 0-vua Marjaana Raku n pklulää v, kun hän rlu kynn vua n al pklu. Pakka l Taprn ylp, pääan lga ja vu 00. Vun varrlla pääan vahu aalplkkaan, ja yölää v vavhkaa nnään. Kun aln, vlä llu arkkaan rajaua pkluakaa. Ajaln, ä ln valunu akan, un ukän ny arkkaa ka pnnll, Raku an. FUKSIVUODESTA valun n akaa yl kynn vua. Pääyyllnn n hlpp nä. Työ hdava pnja. Aluk yöknln van vknlppun ja la-akna, yöhn yhä nän. Vählln Raku hua lvana pknkn pää öä kun kulua. Prukur nur nann ur hyvää ahda ja ukavn arvann. Mua n dä l plavala unuva vau. Gradu. Aln gradunaara vunna 008, un pääy alkua pdäll. Shn n jä. Gradu hukku pan uun lään all. Lppuyön unhann l hlppa, u ukavaa. Eh kulua nn paljn akaa, ä gradu udu kauhak pkk, jhn aanu aruua. Raku alk plää, a lppuyöä yhä hyvää arvanaa kun ua kura. Ol uur hnknn kappalu päää n yl. Raku ää ään lvan avalla. Gradu jää yypll rkkuaan juur nalla. Marjaana Rakun ukaan vväyny gradu l pkään hnknn aakka. Ylläy l uur, kun gradu yny lpula hlp. RASKUN ONNEKSI kuva nnkkää yökavr, jdn panuka hän allu Snäjlla järjyyn Vakava-hankkn. Vakava arj pkään pkllll uun uaa pnryhähjaua. Työnanaja ja yökavr lva dlla kannuava. H pkva nua npän. M l yö uur uk. Hän an rauhan yön kn. Pan Raku öä vapaaa ja aru n. NYT RASKU n 30-vua, vaavalunu ja yöläää. Marn papr nann a v vudn lpulla. Nykyn hän yöknl Elä-Phjanaan käylpn kuluuuunnljana Snäjlla. Kun gradu vn läh käynn, urakan hlppu yllä. Kun vauhn pää, lkn han ukavaa. Ann l lnknnn ja hn l ukavaa panuua. Rakun av l krjaa 60-vunn gradu. S l vähävaau. Lpula kä yny parkynä vua nän. Vun pkluaun jälkn gradu yny lpula vauhdlla. Tarvava haaalu Raku l hanu ala p h graduunjn alua. Tknn näppäö a gradupuukaa kyyä, llä varnann k l kaaa lpula kla vka. Ny n, k panan ää vua. OPISKELUAIKA EI jääny kaa pkluun, pänvan. Ny Rakun haava n alaa kavaun pnn ava ylpa. Raku haluaa rhkaa pklja, ja gradun knn hrvää. Turhaan llä plllaan. Kannaaa hdä pääö, ä ny nä n n. Työ va pnjn pahn hda» Opklujn hlla yöknly aa huua pnpyklg Harr Huhaälä ja pnpäällkkö Nna Nälnla. Opkljan ul arkn ä, nk pakk lla öä. Eä arvk lla ä aua ja Phna. Huhaäk yöknl Vaaan ylpa, Hanknlla, Åb Akadlla ja Nvalla, Näln Vaaan ylpn kauppallä dkunnaa. Suurpa pkljalään kpaukvä va nan ukaan yö ja ajanhallna. Kun käydään öä, l akaa pklla. Opklu n un pnnalla, l pllaan a ulka kura n. Huhaän ukaan pnnll l hyvä varaa vka uap arkpävä. Työ va pakallaan kän ja krknaan parna pävänä vka. Huhaäk ja Näln khava pklja uhauuaan pnlanaan plan. Opkljlla ylä va yö kky- ja arkkaavauungla, annu, jännänn ja yknäyy. Opkluragdn ngla vva yö hankalaa pklua. VASTUUNOTTAMINEN Nälnn ukaan l ana äänlvyy. S vaa harjlua. Onglana n yö vaan ja avdn puu. Opklu n vapaaha, jn vauun n ulava ä. Ylp-pklu vkaan ana lla kvaa. Ery gradua n nlla väärä lkuva. S n pnnäy, väökrja. Kyllä ä läp pää, Huhaäk an. Nälnn ja Huhaän ukaan val gradu auaa yöpakan aaa. S l yö kananaludllnn u. Nan ukaan apua kyllä aa ja pkljana v khyä. Kynny pnnuvjan ja pnpyklgn puhll a lla krka. Elää n jku lannavaa ja anavaa, ua häyyällä läään aa alkava ylnä ujua. lhan na kall alall? arkkhdk a DPl-nnÖÖRk PklU n VaaVaa Ja akaa VVÄÄ, Ua YÖ RYn PalkVaa. haku alkaa 4.3. ja pääyy kll

13 Pja karava alaaa, yö aa» Kuluruka n älyäny aana, llä läh kakk prukulula, lukla ja aakulula yövä pävän kulurukalaa anakn pääruan. Klaa prukululaa ja jka nn lukdn ja aapplan pplaa pää rukaa hyvän akuna ja laadukkaana. Ongla n, ä kakka aran a yödä. Pja jäävä väln alaan ry prukulua ja aalla pplaka, yö aa kara- va aa. Työ yövä alaaa kulua rppuaa ja luklapja yhä un kun yö. Ylppkljalla uurn lana» Opnlanaa nana pklja uurna lanaa nava ylp-pklja. Kananläklakn lajn ukaan lukuvudn akana ylp-pkljan kkääränn lana l ura. Aakrkakululalla kkääränn lanan äärä l ura, aalla pplaka pklvlla 3 81 ura ja luklalla 485 ura. Kakkaan pnvlalla l lukuvudn akana vajaa Tknkka knn v vunna nn» V ykynä alkann n an kuluukn hak yhhaua v kväänä yhnä hakjaa. Hakja avl pakkaa ylvävää kuluuka. Aalln kuluukn nn hakja l knkan ja lknn alall, ja pklupakkaa avl hakjaa. Suraavak uupa alja lva aal-, rvy- ja lkuna-ala kä akalu-, ravuja aluala. Hakjaäärän ja alupakkaäärän prulla laku vvaluku l krkn aal-, rvy ja lkuna-alalla kä kuluuralalla. TEKIJÖITÄ TARVITAAN! Val a Sdun 40 aaa. YHTEISHAKU w w w. h a n y. f HUOM! ry Bun hgh Snäjlla lnarvkala Snäjlla kä- ja adlluuala Ilajlla ja Jurvaa aaaluala Ilajlla akaluala Lapualla äala Ähärä w w w. d u.f p kuluukku du Jääkply p arnn.f Prnnkylä Ypärökulu Rnark Kullanhuuhdna Luknkärk Mnnään kalaan Yläköyraa Mlna Juauna Yörk Mukn aalau Pkuklkkark Marnn Nurkku Vrrlla 3.. STAM1NA, OMNIUM GATHERUM.3. PÄIVÄLLÄ: RYTMIKORJAAMON KIRPPUTORI ILLALLA: STONE, NERVE END 8.3. ERJA LYYTINEN 9.3. AMARANTHE (SWE), STEEN1 ORKESTRA ISMO ALANKO 3.3. VON HERTZEN BROTHERS 9.3. CHEEK CMX 5.4. HALOO HELSINKI! 1.4. IRINA MESHUGGAH (SWE) ykrjaa.f V A A S A N T I E 1 1, S E I N Ä J O K I

14 Opaala ppa Opaa! Opan unklä rknkuluua. Järjä uk yö akukuluua. Opaan ppaan! Tavaallnn yöpakka Ka läja krkn aaa ja kuluuka: vl.f/kuluu vl.f/rkryn Tul krkn yöhön! C yln arvana y-kka» Cu laud apprbaur l C n ylpplakkn nljännk krkn arvana. Ylpplakka n aa nn 4 prna kunkn kkn alluja l prnuaal n ylpplakkn yln arvana. Sualaa kuluarvlua (4 10) cu laud apprbaur vaaa lähnnä arvanaa 7. Ennn arvanan agna cu laud apprbaur käyööna vunna 1970 vaa arvanja 7 ja 8. Laudaur l L n ylpplakkn krkn arvana. Ylpplakka arvanan L aa nn v prna kunkn kkn alluja. Vuda läh krkakuluukna» Vunna 011 Sua urn kakkaan 8 48 krkakuluukna. Enn uknja urn kaupalllla ja yhkunnalllla alalla, yhnä 8 07 ukna. Suraavak nn pklja valu krkakulua huanla ja adalala kä knkan alala. Vunna 011 aaa l vajaa krkakulupkljaa. Uua pklja al yhnä nn Ma-P kl , La-Su kl Ma-P La-Su Ha ny Järvudun aa-nuun! Lap- ja prhyön pruukn (10 v) LASTENOHJAAJA ukkuu 016 Tukn n arku prukuluphjall ja n an uknnn uranll. Tukn anaa klpuudn kä urakunnan lap- ja prhyön ä kunnan pävähdn hävn ja anaa läk yö jak-pnklpuudn ylp- ja aakrkakulupnhn. Kuluu kää 3 vua rppun an hankua aaa. Lnjalla pklu, aunn ja rukalu va akua; araalaku prään. Haku yhhaua Valnak n Srlän 11 13, Lapua, puh. (06) Klann krkakuluhn hakna a pakan» V ykynä alkann ylpkuluukn hak nn hakjaa, ja rlu l 30 prna a hakana pklupakan. Suun ala l kavaullnn, ja pklupakkaa avl rlu hakjaa. Kavaulln alan pklupakan a 700 hakjaa. Vakna l päää ar- ja analan krkakuluukn. Alall hakna van kl prna a pklupakan. Hlpn auknva pulaan v lunnnlln, knkan ja lgan krkakulupnhn. Yhhaku lkuua 013 alkavaan kuluukn a Alajärvn ja Töyän p: rkn, daan Kurjn p: puuppä, aauuyräjä, puuarhur, lun- ja ypärönuvja, lun-hjaaja, ypärönhaja Lappajärvn p: alnraknaja, knaja, lvyppähaaja, ähköanaja, auaaanaja, ajnuvanaja, aunkuljaja, kkk Haku yhhaun jälkn uraan pplakn vapaaulla hakuklla a Jan nvun kaua (www.jan.f Hakjall Jan hakulak). Hyödynnä du! Kaka pä akua ara. Kurjlla ja Lappajärvllä yö aunn n akuna. Sa ja kyy lää! Järvudun aa-nuu Erkklän, 6600 Lappajärv puh. (06) LÖYDÄ UNELMA-AMMATTISI! yhhaku AMMATTIOPISTO KAUPPAOPISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO KESKI-POHJANMAAN OPISTO MAASEUTUOPISTO Kannukn ykkkö Prhn ykkkö Kaun ravp Thlan araanp» Nurn PK & YOphjann kuluu» Yl 50 rlaa pkluvahha!» Ha nä Klpalu! VOITA PAD Mn!

15 vala Mä järk n v aada u? kpp, k unnn kyökllä k ja k kln n an hyra a Vafö ku får n bug r när an kök? l d rjä K kä k K äänkä kl! Ekää h n kär l! r E haänärn bx! ra än n bx! vala a ad Mä järk l n av a ökllä? va ku, rk p p jä a ky Mä k n v nn nad a n ku ku l llä?, k p k ö p n kja k n ky ra n kunnan hynuk ja g ra kl Vafö ku få n b rra hy an u när g ra Vafö k buk? nl kö jä r r få d an när l kök? d rjä K k ä kään kl! E h ä ra än r n bx O a pk n k Eg. bä na k a ru O a a pokn kv kav a a r peg n k. kav a a b kna v r k Egäa.kpa aäpbä na k ru ar b kä a p lr p ru a ar r bl! a r r! M k kppakja Z! K kä k K ään kl! kä E käänh är rakl! E h än n bx! är ra än n E bx! E ykn. Mua kakn a Z Z UXXNNSL L NLS L My y kln! Lyökää h yn yhn ja vukrakaa kvp My k kppakja k kppakäppä vakka han kkuaa. Z ZZ ZZ k kppakja K y y Kyy lää palvlunura a urfaa vala Mä järk n v aada kpp, ku nnn kyökllä? ku n kl hyra n u an lar n buvafå Vaföäk järrk adakök? an M nä v a ja? l kkpp, kund jä r kyökllä n nn a g r k ln ku kppakja kppakja kppakja Hunkhann auna Bau lägnhn. la u an hyra n k va adaan får n bu Vafö Mä jär n v ak r llä? näök ja ky kn jäl kök? kpp, ku nn ku a d r n g r kl ra n hy an Vafö ku an får n bu kja när d rjäl kök? g ra O a a pk n kv kav r Eg. E yk Eaykn. na k a Mua kakn a kln! Lyökää O b k äyn ävu h ja vukrakaann. kvp p yhnvull a a a E yk p E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää k n ru arkppakäppä vakka han kkuaa. kp pk kv av O b h yn rläh yhn ja vukrakaa kvp Läh kaka kha v, puul r y akyy aek a a y g a. palvlunura a urfaa r! lää v kp kppakäppä vakka han pkbän nkavkkav an kä vanjakkuaa. aunankäyö älyvä vukraan. a vu p r vull nn. p. EK y y ru aar a g Kyy lää palvlunura a urfaa bä na kläh käb Läh kaka kha v, puuar lrp vu vull nn. a p! v anvanja aunankäyö älyvä vukraan. ru ar Läh blr Läh kaka kha v, puuar! v anvanja aunankäyö älyvä vukraan. SLLNNLLSSUXXNN S FRRPP F Ä ZZZ L N N X X N XNNNLLS U X U L S L S N L S LSUXXN L S N FRP FRP kpbädr Äv kpbädr k Äv kppakja kppakja kpbädr E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää k kpbädr Z Z In kppakja In na. Mn på upå E ykn. Muayhn kakn ja avukrakaa kln! Lyökää In na. Mn u r an r hand! an hand! Z kvp kppakja T ll kppakja kpbädr Tllaan har n öjlgh ll bär yhnvakka ja vukrakaa kvp k Tllaan har n öjlgh ll bär kpbädr Z kppakäppä han kkuaa. Z kppakja L Z b bnd cnru av Vaa. Hunkhann auna Bau lägnhn. Hunkhann auna Bau lägnhn. E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää yhn ja vukrakaa kvp K E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää kä kppakäppä vakka kkuaa. E ykn. Muahan kakn avukrakaa kln! Lyökää kään yhn ja kvp K k kl! yhn ja vukrakaa kvp Kyy lää palvlunura urfaa E hä kppakäppä vakka han kkuaa. yhn ja vukrakaa kvp kä kppakäppä han kkuaa. E ykn. Mua kaknvakka aa kln! Lyökää än kl! är r vull nn. a E ykn. Mua kakn a kln! Lyökää än Kyy lää palvlunura a vakka urfaa E h Mua kakn avukrakaa kln! Lyökää kppakäppä han kkuaa. är n bx! E ykn. yhn ja kvp Kyy lää palvlunura a urfaa yhn ja nn. vukrakaa kvp vull Läh kaka kha v, puk kra än n b x! ä kppakäppä vakka han kkuaa. yhn ja vukrakaa kvp kään kppakäppä vakka han kkuaa. Läh kaka kha v, puuvanja aunankäyö älyvä vukraan. Kyy lää palvlunura a urfaa vull nn. kl! E h är ra än n bx! kpbädr kpbädr vanja aunankäyö älyvä Läh kaka kha v,vukraan. puuvan ja aunan käyö älyvä vukraan. kpbädr OO ana na kkava ka käkäkv In na. Mn på u på ruan hand! In na. Mn r an hand! vr vr Eg E pp kpp aa har n öjlgh ll bär ll bär n Tllaan har n öjlgh a Tllaan k O bäb agknak.. a bnd cnru av Vaa. ä a p bnd cnru av Vaa. an a rau r arpbla In na. Rng på fråga ra kä kv kav Mn r anklcka hand!n på vår r r r bl r u Rngu ra klcka n på vår wbbaj kllafråga! Tllaan Eg ppk a a a har n öjlgh ll bär ar r wbbaj kllangår bä na k.! I näan alla våra bädr van a bnd cnru av Vaa. a ru pa I väuga näan våra bädr bau hyran. ngår van a r bl Rng bruk frågaav ra alla klcka n på vår a r bruk av väuga bau hyran. r! wbbaj klla Pkänlahdnkau C 15 Långvkgaan kkua/cnru 80, 3h+k++p, 84,94 /kk 80, 3r+k+b+balkng, 84,94 /ån. 1 krr 1 vånngn Mäkkavn 1-14 G 61 Backbrunnvägn 80, 3r+k+b+balkng, 84,94 /ån. 1 vånngn kkua/cnru FRP 10, 4h+k++, 973,3 /kk aa Hun kahda Hun kahda aa 10, 4r+k+b+, 973,3 /ån. Mäkkavn 5-7 B 18 Backbrunnvägn 10, 4r+k+b+, /ån. Bad 973,3 vå plan kkua/cnru Bad vå plan 89,5, 4h+k++p, 91,86 /kk Pnaln nn krr 89,5 5-7, 4r+k+b+balkng, /ån. Mäkkavn 5-7 B91,86 18 Backbrunnvägn Mäkkavn B 18 Backbrunnvägn Andra vånngn åhu Kyrkpla Kyrkplanadn B, l. VASA puh. (06 puh. (06) I nä I näan alla våra bädr ngårngår van I näan alla våra bädr van puh.avnna (06) l. puh.avn (06 Öpp Krkkpukk B,VAASA VAASA Krkkpukk B, a aa brukbruk av väuga bau hyran. a k p kl 9 14, kl av väuga bau hyran. Avnna Öpp a k p Kyrkplanadn B, VASA13 17 Av kpbädr kpbädr In na. Mn på u r an hand! kpbädr har n öjlgh Tllaan ll bär InHHQ na. Mn på u r an hand! VXXVHGXOOLV Kyrkplanadn B, VASA å n fr kl. 9 14, kl puh. (06) å n fr a-k--p kl 9-14, l. kl a-k--p puh.avnna (06) l. Öpp å-n--fr kl. 9-14, kl a k p kl 9 14, kl å-n--fr Avnna Öpp å n fr kl. 9 14, kl a-k--p kl 9-14, kl å-n--fr kl. 9-14, kl DKGROOLbnd cnru av Vaa. 0 D Tllaan öjlgh har In3Lna. Mn rnan hand! ll bär VHHQ NL1HWLNN HGpåXOOLu XV Qfråga VXhar P OL RO WW\ Rng ra nav påvaa. vår G OLL HW DK Tllaan n öjlgh llklcka bär UQ bnd cnru 0 WH Q,QHGXOOLVHH 1HWLNND XV VX wbbaj klla av 3L NL cnru Vaa. 0DKGROOLbnd Q D P NN WL W\ Rng fråga ra klcka LJ LW 1H QO OL D HW UP våra bädr ngår van n på vår 3LNL WHHQUQ I alla,qq fråga IP näan OO WL W RngKHWW\ n på vår wbbaj klcka klla NNDra,QWH0UQ MHWOLJOLL 3La 1HWLbruk Krkkpukk B, VAASA NL bau hyran. wbbaj LQJ avväuga SOklla UP DQOLJvåra SNIQORSnäan I Kyrkplanadn B, VASA XS HW HQ UQ WH LJ alla bädr ngår van OO,Q WL D HQ MOLI JKalla UP HW puh. (06) l. I näan våra bädr ngår van 0 OO WL ND av väuga bau hyran. Krkkpukk B, VAASA 0 MOLJKHW 1HWLNND3La bruk NL1HWLN Avnna Öpp Krkkpukk B, VAASA bruk av väuga NL LQJ bau hyran. SO 3La RS SN Kyrkplanadn B, VASA J XS LQ HW SO RS,QWHUQ a-k--p kl kl SN Kyrkplanadn 9-14, B, VASA XS HW UQ WH,Q (06) l. å-n--fr kl. 9-14, puh. kl Vdn nuun lukuhj 10, 4h+k++, 973,3 /kk Hun kahda aa Mäkkavn 1-14 G 61 Backbrunnvägn , 4r+k+b+, /ån. Mäkkavn G ,3 Backbrunnvägn kkua/cnru Bad vå plan kkua/cnru 10, 4h+k++, 973,3 /kk I näan alla våra bädr ngår van a bruk av väuga bau hyran. Pkänlahdnkau , 3h+k++p, 84,94 /kk C 15 Långvkgaan 1 krr kkua/cnru Pkänlahdnkau ,94 C 1584,94 Långvkgaan, 3r+k+b+balkng, 8080, 3h+k++p, /kk /ån. 1 vånngn kkua/cnru 1 krr In In na. Mn på upå In na. Mn u r an r hand! an hand! T lla Tllaan har n öjlgh ll bär Tllaan har nbnd öjlgh ll bär kppakäppä vakka han kkuaa. cnru av Vaa. Kyy lää palvlunura a urfaa In bn Inbnd na. r an hand! Mn på cnru av Vaa. Inbnd na. u r an hand! Mn u på cnru av Vaa. Rng Rng fråga ra klcka n pånvår Kyy lää palvlunura a urfaa Rng fråga ra klcka på vår vull nn. T lla Tllaan har fråga n öjlgh ll bär Tllaan har nra öjlgh ll Rng Rng fråga ra klcka n bär pånvår Rng klcka på vår w b wbbaj klla vull nn. Kyy lääuvanpalvlunura a vakka urfaa bn ja aunankäyö älyvä vukraan. bnd cnru avwbbaj Vaa. w Läh kaka kha v, puukppakäppä han kkuaa. bnd bb cnru av Vaa. klla wbbaj klla vull nn. wbbaj klla Kyy lää urfaa vull nn. Lähpalvlunura kaka khaa v, puui nä I näan alla våra bädr ngårngår van Rng I näan fråga ra n ngår på jakha aunankäyö älyvä Läh kaka kha v,vukraan. pu- Rng Iklcka näan alla våra van I nä Läh kaka kha v, pui näan alla våra bädr ngår van Kyy lää palvlunura a urfaa Rng fråga klcka nvår på vårbädr vull nn. vanjavanaunankäyö älyvä vukraan. Läh kaka v, puallara våra bädr van Krkkpu uvan- ja aunankäyö älyvä vukraan. Krkkpu Krkkpukk B, B,VAASA VAASA a a bruk av bau väuga hyran. w bb wbbaj klla Krkkpukk a a bruk av väuga bau av hyran. uvan ja aunan käyö a bruk väuga bau hyran. vull wbbaj klla Kyrkpla uvan jann. aunan käyö älyvä vukraan. vukraan. a bruk av väuga hyran. bau Läh kaka kha v, älyvä puukyrkplanadn B, VASA. SYVENNY TEKSTIIN Hyvä lukuknkka kkua/cnru A. Älä pyähl vaan pyr nääää akaa ja hrja ään vaka khda hulaa. kä aa uaaan B. Lu npa, ja ajau Pkkkuja 1-3 A 3 Tvärgränd harhal. Säää akaa ja yärparn. kkua/cnru puh. (06) l. Ka yö ucpr.f/ haku! Avnna Öpp Avnna Öpp 3. KERTAA kl 9-14, kl a-k--p kl 9-14, a-k--p kl kkua/cnru Ilan kraua pyyy palau å-n--fr kl. 9-14, akl å-n--fr kl. 9-14, kl ,5, 4h+k++p, 91,86 /kk 91,86 /kk 89,5, 4h+k++p, Pnaln Pnaln nn krr nn Pkkkuja 1-3krr A 3 Tvärgränd aan ln van nn 10 pr89,5, 4r+k+b+balkng, 91,86 /ån. 89,5, 4r+k+b+balkng, 91,86 /ån. kkua/cnru Andra vånngn åhu Krkkpukk B, VAASA Andra åhu 108,5vånngn, 5h+k++p, 111,54 /kk na kä. Kyrkplanadn B, VASA Haln nn krr puh. (06) fn 108,5, 5r+k+b+balkng, 111,54 /ån. PkkkujaAndra 1-3 Avånngn 3 Tvärgränd A. Krja vlä n a hhu kkua/cnru Avnna Krkkpukk B, VAASA 108,5, 5h+k++p, 111,54 /kk a-k--p kl 9-14, kl nn. Krkkpukk B, VAASA Kyrkplanadn B, VASA Haln108,5 nn krr, 5h+k++p, 111,54 /kk Öpp (06) fn Kyrkplanadn B, VASA 108,5, Haln 5r+k+b+balkng, /ån. nn111,54 krr å-n--fr kl. 9-14, kl rä parn puh.kknauuka. B. Krr uull kavrll, Andra vånngn hhu puh. (06) fn 108,5, 5r+k+b+balkng, 111,54 /ån. Avnna Andra vånngn hhu V hjaa luka ä k kr. a-k--p kl 9-14, kl rn Avnna Öpp a-k--p kl 9-14, kl SILMÄILE TEKSTIÄ avulla. C. Släl k läp 10 nuuå-n--fr kl. 9-14, kl Öpp kl. 9-14, kl A. Lu kn kk ja alak- C. Allvvaa kkäå-n--fr kha a n kuluua lukn pääyk. Ennua, ä k älää. j v ka krjaa, laa p ä. T unpan halukauppatieteellisen ALAN YHTEISVALINTA B. Lu krjan akakan, älly- -lappuja vull. a. Kauppadn kanddaan ja arn uknn lul, ka lln krja n D. Oa kanaa kn: lk a- D. Palaua vurkaudn kuluhakuaka julkau, vlka kn ulk- aa va r lä. ua l, ä lu. Slaa Valnak aua. E. Krja un kn h- n luu npa läp C. Släl ja lal k. Nän räää kyyykä ja ajauka. E. Slaa luu ja unpan aa ylkäykn ällöä. Mhn krjaja pyrk? Mkä n vlä vkn kuluua npa D. Lu kappaldn alu ja lpu, kn av? para nuua läp. kka nä n un ärkä aa. F. Knnä hua kn Läh: T ll kyyykä, jhn ahdlln kuvn, lahn klnkka, Sar Sulkunn JyväkyLIIKETALOUDEN TRADENOMISTA k anaa vaauk. ja aulukhn. län ylpa, fnlandaacady. KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI (10 p) blgp.c OPISKELE KAUPPATIETEITÄ PORISSA! Olk ylppla? Onk nulla ak-ukn? Hakuaka VINKKEJÄ Kaknaalan uäännö» Jakkula: Jakkulan käyön kuvaa uäänö: Jaa, krr, vähnnä, luku ala puda, alua aa ala.» Kä- ja nraalaka: Klla käännään ana kuluvan vudn kää kh.» Kuukaud: Lak ryyä, ä kuua n 31 pävää. Ryynn n 31 ja ryyn vä- lnn kuppa n 30 (a hlkuun 8). Lakun v alaa kan kädn pkkura ja jakaa laka n kädn l vaan kädn urn ryyä.» Englannn kl: Ylän lauraknn uaa uäännöllä Sppa l ubjk, prdkaa, bjk, apa, pakka, aka.» Hra: 1) Vnäjän v aar: banaan. El Alk- anr I, Nkla I, Alkanr II, Alkanr III ja Nkla II. Alkukrja, jhn läään alkuun b ja. ) Ran (6 krjana) pal (4 krjana) l vunna 64 jkr.» Karan kl: Erkn Au l Daun, jnka Gangr Hajva Eln a Ek Ah Dggaa Glfa, Halnn E.» Blga: E varka valka kä harakaa haraaa. Hakud

16 ! n u u a l Ik knn KAIKKI - lulauda - lulaua - lulauakngä - laklukngä - lakluuk - lu - jääkkkuja alvn pa -70% -40% -50% Kakk alvn kngä Sh:a Hu! naakngä! -50% % 0 % väh. Sh:a Inrpr Vaaa Vaaanpukk 16, Vaaa, p. (06) Palvl a-p 10-19, la 10-16, u 1-16 Sh:a Kk alvn vaa ja varu läh ny pkan halvalla! Prn paukkuu kun ykään!

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67 ON TE STI 2/20 0 7 l aa ja a a väl ä m ä j vuda 19 67 SISÄLL YS m äär lm ä. 3. 4-5. 6-7. 8-10. 11-12. 13-14. 15. 16-17 2 V*uvh. 17. 18-20. 21-26. 27 ON TE STIN M ÄÄR ITELM Ä ä ä u u -lh. M ä ar aa, ja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino.

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino. P a n n m u k a ^ s o I t u I l e 3 W h k o. -------------»e?*-,------------ To n e n panos, HELSINGISSÄ, 1 8 1 1. G.W.Edlundn kustantama. Th. Sedeholm 'n lcw /ano. Jn ta, Laulu. Htasest. - 1. Rannalla

Lisätiedot

ILMASTOINNIN HALLINTA

ILMASTOINNIN HALLINTA 5 AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA u v k uud kg pkyv Juku 5 ILMASTOINNIN HALLINTA ur Ey öy Eurp 4 2 Ijrj khy 5 Furv kuj 3 Ijrj 18 yprövkuuk Tk hu pkp 6 ILMASTOINNIN ö 10 Y v 15 EurTchFh AD Ir juku (www.d-urp.c)

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Koulutusta koko Suomelle

Koulutusta koko Suomelle aamn vnavau 2011 Kouluua koko uomll Dakona-ammakorkakoulu www.dak.f KIJA ärkää oa Avaa ämän uudn, valakunnalln Dak-kouluuoppaamm, ol jo avannu nmmän ovn nnoavalla löyörkllä ulvauudn yölämän äydnnykouluukn.

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista POISTO- TUOTTEET MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA Lindab Espoo Varaston poistotuotteet

lindab yksinkertaistamme rakentamista POISTO- TUOTTEET MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA Lindab Espoo Varaston poistotuotteet lindab yksinkertaistamme rakentamista - UEE DÄÄ ARJUE ERUEELLA VARA HJE Lindab Espoo Varaston poistotuotteet isällys RALE ADEVEJÄRJEELÄ UEE (E VARA) 3-8 VÄLEÄRAGA JA -KK (E VARA) 9 KAURVA - KARUG (E VARA)

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

KUNTA KÄRÄJÄOIKEUS ULOSOTTOVIRASTO MAISTRAATTI LÄÄNI HOVI

KUNTA KÄRÄJÄOIKEUS ULOSOTTOVIRASTO MAISTRAATTI LÄÄNI HOVI EUSPAA UNA ÄÄJÄEUS MASAA ÄÄN H UNAN EUS HA.N AAA 020 682 PANMAAN Ä EPNAU 5 A 33101 AMPEE PANMAAN AEASEN SUMPAA P 38, APANAU 5 37601 AEAS FAX 029 562 3669 SSÄSUMEN MASAA JYÄSYÄN YSÖ YPSNAU 28 FAX info.sisasuomi@maistraatti.fi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Rengashinnasto 1.3.1 gg7

Rengashinnasto 1.3.1 gg7 Rengashinnast.3. gg7 K Y TRAKTORIN:'renkaatlevikepyörätalkuperäisetvanleetrenkaineenriviviljelypyörät.piikkipyörät.läänastaketiut.hiaamt R Nkia AS Pinier Tractr AS isl i ku ds reng as R Super Tractin isti

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM maanantai, 18.8.2014 08:45-10:15 AKpo WJ/JUL 10:30-12:00 AK1p SB 08:20-09:50 A ty+ak3 OR/AP 10:00-12:00 A kompositio UMM 10:00-11:30 AK3 UH 09:00-10:30 AK3N 10:45-12:15 AK3N VO/AP 08:15-09:45 AK1t AD/ST

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 6, Kevät 2017

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 6, Kevät 2017 OY/PJKOMP R6 017 Puolijohdoponnin pru 571A Riu 6, Kvä 017 1. MOSondnori (MlOxidSiconducor) oouu ninä uii lli hil, oidiriä j doupu puolijoh (Kuv 1). Idlii hilll u jänni G ippuu oidirro jännin vrrn j puolijohn

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot