Keskiviikkona 20. Helmikuuta Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9"

Transkriptio

1 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9

2 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä Phjalan Opp-l Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn kaua kananväln hävn.. 3 Klada l anakaan haaa Ulkalla puhuaan hk ua, an duudn Jarpp Lppälä. Hänä haraa, kun ul rkuua run unnlla.. 4 Jalkaa vn väln Työharjlu pk parhallaan lää öä aaa yrykä. Nn käv Vaaan aakrkakulua pklvll Mara Hllnll ja Laur Runlall.. 5 Yk plu yk Pääälaku n yö avjuppaa.. 6 Kunnn vä pää llä Pul pklja yö pävän pääaran pkljarukalaa.. 7 Taa ll aa Vhdykö ryhää va puurrak luun ykn? Säkn kannaaa pha pvaa aaa vala Mllä yylllä nä p? Ylarn lukn aburn luava ylpplakrjukn valauuaan kraukn vaan Gradupkn v kyää Gradulla plllaan urhaan, an Marjaana Raku. Hän a öröä yävän.. 1 Oln hny unlan n paljn yöä. Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 Pääaja Kall Hkann Tuaja Annukka Lavala Tu Kaarna Paaja, Mnna Hrvlä, Hlna Suhnn, Anu Lna Kknn, Pa Ld, Marja-Ra Vurla, Jan Kaun, Hanna Kunanja, Kar Löfhjl, Sarann Kl, Suv Pärnänn, Juk Hännnn, Jnna Vu Kannn kuva: Jaakk Elnu Julkaja: I-Mda Oy Panpakka: I-Prn, Snäjk 013 Svunvalu: (06) Mdayyn: (06) Tukn käyn Haaarnkau 19, Vaaa Elää n aha, va Elää n aha, va, kä, yöä. Oa ukkuran alk kln känä ukklkkkulua. Tykkän paljn käydä ukara, ja halun ppa kakk aa hyvn. On pnä pän kakn an. Mukklkkkulua paraa lva kavr ja, ä a värää värykrjja. Nn, ja nkn pää kklaan rlaa a ja a laulaa. Vvuaana kylläyn ukarn. Halun aa vulua ja pyrn ukkpn. Ihanaa l, kun pään nn ään! Enänn vuluunun n ukklrlä. Halun h nyään. Mua nhän nä ään kappala annu kalla unnlla aa! Ylukan jälkn pyrn Lahdn knrvarn ll all uraaan uukn pruukna. Klna känä aln käydä Pr Sun unnlla Lahda. Hänn jhdllaan pklu jaku knrvara. J halu pyyä Prn pplaana, p harjlla ja dyä. El kyllä ul rnaua! Kun nula kyyään, lk luk lvä valna knrvarn rnnall, vaaan, ä l. Aln Lahda Traan luka, ua n vahdn kunkn Lahdn yhkuluun. Varaan n fan kklla, kulua ja farlla vä, llann ppla ln ahanu lla. Vn unnuaa, n l uprnhnn pklja, ua han hdan ja ln aka unnllnn. On paljn ukavapaa aada kka hyvä kun hun nur. Kvaa n yö, j aalla päähän jää jan. Kun n ala- ja yläalla ana jakanu luka, kkn uudn ppknn. Nauhn välllä unpan kännykkään a nauhurll, ja kuunln nä ängyä aklln. S l kävä ppkn anakn null. Mukk k n h lk. On hanaa, j vn ukkn avulla vakuaa nn. J klvuaana ukara n unla-aan. Ny vn uaa haavan. Oln hny unlan n paljn yöä. S n kananu ähän lann, ja n vlä kn v dk uka. Tvn, ä aan ää unlaan jakaa ak ja han kakkn lk vlä kauan. DIANDRA FLORES Krjaja n 18-vua laulaja, jka vunna 01 v Sun Idl-kan

3 URA IB-luka aalall Vu n Manhaanlla, ny Para. Työ n vny La-Maja Harjua ypär aalaa. kaarna paaja Vlä rlu vu n La-Maja Harju hrä uun aauun Manhaanlla ja kpa rlla öhn YK:n päähröön. Kananvälä yöään hän l uunnlaa uun uaa Rn kävän khykn huppukkua. Vakka yö ypäröadn para l juur ä, ä Harju l ana unlnu, hän pää arua uun haan. Hän uu vu n Rankaan ja ny ypärökrdnaarna OECD:a l aludlln yhyön ja khykn järjöä Para. Sllä hän khää ää ypäröragaa. Pään aa rkn ja kklla vlä uua nnn pakalln jäähää. Työ n npula ja käyännönlähä. Välllä hän uk ja krjaa, naan uu kananvälä knfrna. Jku aan vauulln vala uua pyörälnä ja krräyrkka. Työklnä va ranka ja nglan. Tuvalaynyä La- Maja Harjua kav aalankanalann Vaaan IB-luka. Parlla OECD:llä yöknlvä La-Maja Harju l n prakkn lauja arrja, jka kannuava yönkjöä käyäään hn jaan praa. Kuva: La-Maja Harjun Albua Opklukl l alua lähn nglan. Opuyyl pkk prukulua pua. Aa kan laajn, pln kryyä ja huan, ä hnn n lnkänn ppja. Tran unnlla Harju pp, ra kannaa aa hdna uukna ja ä rkk un vakuava dn akun. Op kynalaaaan ja uvaaan rlauua. Vud lävä knnua ua kuluura khaan. IB-lukn pääääränä n, ä pplaa ul krä ja yöäuna ajalja kä a kannanaja. Opklu l hyvn prulla ja analyya kä dllakaan ään adn ulka plua. Lu kln unnlla kynä krjja uk ja nglannk ja krj paljn ä kä analyyjä. Nää ava l yöhn paljn hyöyä ylp-pklua. Lukn jälknn välvu vräh Brylä. Blga hukul nura naa jääään aahan päk akaa. La-Maja Harju al lunnndn pklu kälää rankanklä ylpa. Parn vudn pnjn jälkn hän ry Turun ylpn pklaan klgaa, ypäröä ja khyaaukua. Valuuaan La-Maja Harju yöknl pula vua Län-Sun ypärökkuka vnhuunnlan kä alulln ypäröndkaardn vallua. Turun vuna ln vahpkljana Prua ukaa Aaznn klgaa. La-Maja Harjun lää n ny Para, ua ulvaa kkaan dä. Maala n ahdlluuka äynnä. Kn lvan kalla alalla ja naun kananvälä yöypäröä kä dplaaa. IB-krdnaar Jcku vn Wrgh kr, ä n IB-ppla uunaa lukn jälkn jan vaha ulkall ppn. Kuva: Mnna Hrvlä Sua n 15 IB-luka >> Inrnanal Baccalaura l IB n kananvälnn ylpplaukn. S n aavrann kanalln ylpplauknnn kana. Vaaaa IB-lnja yhyöä Vaaan lyn lukn ja Vaa Övnngklann kana, Övnngklann la. Lnjall valaan vuan 8 pplaa, ja nn pul n un- ja pul runklä. Pääykka aaan aakan, ädnkln ja nglannn aja. Läk hakja haaallaan lyhy nglannk. V vunna njaa hakja l 40 ja pääyvaaukna l yl 8,0 kkarv, IB-krdnaar Jcku vn Wrgh kr. Enänn vu pkllaan avalln lukn puuunnlan ukaan nglannk. Vallvan vudn jälkn alkaa kakvunn IB-lnja. Oa yhöä * Haku arhjln Ylpjn yhhaku Halln / Kauppa / Kl ja vnä / Tknkka * Vaaan ylpa n 5000 pkljaa. Vaaa n vlka pkljakaupunk, ja kaunlla rkapuklla aa aaa paka hyvä p yöläään ja kananväln laprn. Vaaan ylpn yhö kavaaa pnnkn uurk. uva.f/kuluu uva.f/hakja facbk.c/vaaanylp yuub.c/unvryfvaaa wr.c/unvaaa

4 URAKEHITYS Mnua p ulla raknnunnöör Opkluakna n aa yylän Opkln akuua alan krja Opkln vlä panjaa, vnäjää ja knaa Run unnlla l päny lla hrllä Nljä r alan aalaa kr, ä pnna n llu hyöyä nykyä aaa. Hlna Suhnn ja Anu Lna Kknn, k JARPPI LEPPÄLÄ Duudn» Valun Snäjn luka lavn arvann ja lähdn lukaan raknnuknkkaa Snäjn aakrkakuluun. Mnua p ulla raknnunnöör. J yläalla ja luka l hn kuvauka ja kkkja udn duudnn kana. Oln kulua klna lukukauna, ua pklu kär öä. Oln ullu kuluun raknaaan alja. Duudnna räjäyl alja. Opnn vä nn l hukkaan, kka aha ja vaara pyyvä kädä. Ala-alla n läky h kun nn kn. Tykkän ry lnvlua. Lkunnaa n llu hyöyä duudnna. Tuuun prukulua kakkn uhn duudnhn. Opaja alk kuua nua Jarpk, kun ä l kak Jarna. Krran kuvaaaadn paja ul anaan lkuunna Jarnll, ä hän n vanu kanalln pruuklpalun. Jarn hua, ä äkhyppääjäpruu nkn nun. San palkkk krvalappur. Yläalla alk pjn vränn knnaa. En jakanu pklla rua, vakka l kannaanu. Mä n haaalu Rua alk hw a. Oan uudn jälkn dän p pua, kka vn allua yln kkuluun ruk. Sllä pök pkäll, j aa ana van Jag hr Jarn. Maakaa pp ynnääään yhn yk plu yk, ä n llu hyöyä, kun pää ää, ä äkn a uraa. Ol ana krjann ahuaa uh, vakka rapaa rkuu. Kaknlaa n hy. Takuun lpua alk lva aa Duudn ul aln -hjlala. Luka ln vudn vahda Jnkä ja pn nglana. Sä n llu paljn apua aalalla, kka ulkalla puhuaan nn hk ua. Mnna Parkka Knkäuunnlja» Tn j 15-vuaana, ä haluan knkäuunnljak. Kulua lpanan lvakn kuvaaaa ja kädnad. Kka n pyrkvän dgn-alall, n avllu kyppjä ua ana. Ajaln, ä ukn kään knnaa, nkä nurn ln aanu lukn kaa. Krjn ylpplaak Mlahdn luka, jnka jälkn lähdn pklaan knkäuunnlua Englann. Pääö ulkall lähdöä l hlpp, llä ualalla arvaan kananvälä knakja ja klaa. Valn D Mnfrn ylpn Lcrä, kka Ln unu 19-vuaaa lan jännävälä vahhdla. Jälknpän ajaluna Lna l llu nprva ukuva nän kun pkkupakaa kkllä Englana. Opkluvud lva kklun akaa. Han aa yylän, kun pkluvrnkn kvä. Opnn panuva lähnnä knkn uunnluun, vakka bnadkn lva ll arpn. Yräjäk akvan uunnljan l hyvä ää rkk yynnä ja arkknnna. Ylpa jän n prjkn kn vll yöll. Suraavana aauna yön lyä jakn juur ja juur pää lä auk. Erään klpaluunkn allun yöllä, ja vään dlävän yön. Aaulla kan yöä, ja n n lvan kaala. Ylläy l uur, kun nu valnkn vajak yl 00 allujan juka. Pn pan n l jku han hyvää. Nra Kara Maagkk» Knnun akuuda vaa akuällä, kun pnn Lndn Cllg f Muca lva lppuuralla. Opkln pääannan pana ja laulua. Takuu alk van kha, ja ajun, ä vn hdä ä aan. Nurna ähän näyljäk a laulajak, jn kävn lukn Savnlnnan adlukn ukklnjalla. Takurk ryhynn dllyää paljn pklua. Oln pllu nä akappun alan krja. Lukn läk ln käyny rkk hypnkurlla. Tn akurdn apaann n yö ärkää, llä hlä pp uua aja. Lna pään jänk akurdn alaura Magc Crcln, jka järjää akurll a naarja ja apaaa. Tää aaa kaka akaa pnnan n llu paljn hyöyä. Tarvn nn luka käyyjä pyklgan kurja kun ylpn ukk- ja arpnja. Pyklgaa ja hn käyäyyä ln vnu aknaan pklla nänkn. Tällä hkllä harjln hyvää äännkäyöä. Oln ana llu lk unnllnn pklja, ua kkn n kkaan l jakanu pänää. Muan lnannn krran ylpn panunnla, kka läky lva jään kää. Lan laan rn, ja vän, aa ul ään vnähänllä rlla. Alxandr Subb Eurppa- ja ulkaankauppanr» En llu kään allppla, pknkn pänvan. Opajallan akn lla käd äynnä Tc-pkaa (llnn kuuann). Ala-alla kl, aakka ja urhlu nvä jnkn lunnaan. Muka, kuvaaaada ja käyäyyä l vähän nän vakuka. Prukulua ja luka ln nraal pjanklpp, ja knn urhlu, kklu ja yö. Ylpa ln n jaan kkann puuraja. Yrn aa knn an uuhun uhlaua akaa väällä 1 una pävää krjaa. Lähdn Yhdyvalhn pklaan akukna ulla aaglfark ja aluljäk. Huan kunkn aka pan, ä j dän Furan ylplla Elä-Carlnaa l kurallnn än parpa glfara. Saalla huan, nua l aluljäk. Innun EU:a Yhdyvalla, kun pkln val-pn ukna. Sn jälkn pkln rankaa Parn Srbnna. EU-ahn yvnnyn pulaan Brüggn Eurppa-ylpa Blgaa, ja urn arn uknnn. Tään jälkn valun flfan hrk Lndn Schl f Ecnca. Puhun ua, rua, nglana, rankaa ja akaa. Nän jälkkän ajaluna an vlä kl läklä ja pkln panjaa, vnäjää ja knaa. En l kuullu knäkään, jll l llu haaa ahdllan laajaa klada. Ka vd Taja Juha Vl Jknn haaal vrka nljää nura näyljää a Uu pävä -arjaa unnu Juu Pkknn, Ra Hauala, Valr Lhnn ja Panu Mkkla krva, ä kulu hll p.

5 TYÖHARJOITTELU Harjlu n akl yöläään Mara Hllnn ja Laur Runlan yö va jakun ABB:llä yöharjlun jälknkn. PIA LIEDES, TEKSTI JA KUVAT Vaaan aakrkakulua uknn kuuluu ana yöharjlu, jka un jhaa yö pnnäyyön kn aall yrykll. Parhaaa apauka yöuhd jakuu yö harjlun jälkn, kun Mara Hllnllä. Hän pkl kananvälä kauppaa ja a v ykynä harjlupakan ABB:n HR Cnrä. Tällä hkllä radnk valunn n j lähllä, llä hän k pnnäyyöä ulkaalan yönkjän prhdyää. Krjan hlla äypävänn yö ABB:n hnklööhallnna HR Spcaln hävä jakuu. Harjluna akana hän pp käyäään SAP-järjlää, jnn krjaaan jkan yöuhn kakk uuk ja vah. TYÖELÄMÄÄN ryä n yllääny, n jka pävä pp uua ja n npa aka öä n. Hyvää yöyhöä yönk n ylläävän kvaa kä kaha aanlaa pävää l. Opkluvua Mara Hllnn ln va jään nkn pkljana ja -vah. Opkljakunnan halluka pp paljn. vdn kuukaudn pkljavahda Hllanna pp kladn läk yöknlä ua kuluura ulvn kana kä ykn lvää. Kananvälyy kh yö nykyä yöä; nglan n ABB:n vrallnn kl ja ykköä n ypär aalaa. TURUSTA VAASAN aakrkakuluun ullu nnöörpklja Laur Runla n yö uranu an yöharjluaan ABB:llä. Käyännöä hän k lahn lyvä ähkökyknöjä. Laurlla n ABB:n kana pnnäyyöpu ja hän k ajan unöä yrykn. Lppuyöään hän uk uurkuvanäyöjä ja aa, n nä v hyödynää haan Kväällä radnk valuva Mara Hlln yöknl ABB:n hnklööhallnna. valvypäröä. Hän kk ähkönnöörpnjn anann hänll laajan kuvan ähköalaa. Vakka alkuakna aaa an unuva aapn käynll haaavla, nhn pää nänä vuna knn kvalla yöllä. Nur aru vahahdlluun ja käv pklaa nljä kuukaua Bangkkn lähllä lvaa Rang Unvryä. Unln yöä n vlä vaka hahaa, ua kananväl yö knnava. Laur Runlan pkluvun Vaaan aakrkakulua kuulu uun uaa Thaaan vah. KUMPIKAAN pklja l Vaaaa kn, ua h vva hyvnkn kuvlla jäävänä udull hyvän yölann ana. Työharjlun puu n 0 vkka ja a yrykä akaa ä palkkaa. Aakrkakulua knakja yöläään aa j varnaa pnna, kun yryk arjava lvykä ja prjkja kurll uavk. SOITTAJAN ASIALLA JO VUODESTA 199 Kaava valka huppurkkjä allja - aalall Raja 7, HYLLYKALLIO a-p 10-18, la 9-14 (06) ALKEISKURSSIT Huhkuua alkan (pklja -10%) Tandkur pukn ukaan. Inf: VAASAN KESÄYLIOPISTO, KEVÄT - KESÄ 013: HELSINGIN YLIOPISTO Kavaun prupnn, 5 p - alk (laudu v. 1.4.) VAASAN YLIOPISTO Inrnanal Managn, 5 p - alk. 5.. Plrprn allnnu ja uln, 5 p - hl-aal Tlan pru, 5 p - alk..5. Tukhy ja nnvaapr, 6 p - alk Talukudn pru, 6 p - ukkuu Tjnkäly, 5 p - alk Jhdau julkan, 5 p - käkuu Jhan kka, 5 p - uk-käkuu Spuku, 6 p - käkuu Flfan pru, 5 p - alk Jhdn laknan pru, 3 p - lkuu Opklja, kyy dkunnaa pulahdlluua pnhn! Krjanpdn ja lnarkaukn pru ja harjuyö, 3 p - lkuu Julknn jhann, 5 p - alk Taluaakan pru, 5 p - lkuu Vr-ku, 6 p - lkuu Au Bun (Yrypl), p - lkuu Klkur: Vnäjän alk II, 3 p - alk Englan/ Suull ad, p - alk..5. Englan/ Luunyäränn ja kanalyy, 3 p - uk-käkuu Käännöharjuk rua ädnkln, 5 p - alk Run kln kraukur, p - alk Run kln prukur kauppadn pkljll, 5 p - alk Sakan alk I, 3 p - alk Sakan alk II, 3 p - alk Ädnkl/ Suullnn vnä, p - alk Ädnkl/ Krjallnn vnä, 3 p - alk Japan/ Jhdan japann kln ja kuluurn, p - alk Fnnh fr Frgnr I, 5 p - n Augu, (FfF II, 5 p and III, 3 p lar) uuu kk kurarjnaa ja laudu: T Bwww.vaaankaylp.f kana dg d vår hla kurubud anäl dg:

6 PÄÄSSÄLAKU Pääl pala krrallaan Pkkukllnn nurlakua n hyödyönä nhan lak kky. Sn jaan päälya pähää laknkn. Kun harja päälyä, harja yö pääälakua. Ala vakka nällä. Jnn n aaa lppua knrn. Lppuluukulla hän huaa, ä yhlppu kln knrn akaa 100 ura. Hän lak npa pääään, kunka paljn kallak ul aa lpu yklln 35 urn kappalhnaan. VINKKI Tää hävää auaa lakun purkann n. Jnn kr nk kyn ja ykkö l 3x30=90 ja 3x5=15. Sä n npa laka yhn, ä 90+15=105. Yklln una knrlpu ulva v ura kallk. Iä köä, ä nlak pa l val, j hän laa n uunn ny. Kll n Rukahjn ukaan lhaa paaan 1,5 una/kl. Pa panaa pula kla. VINKKI Tää hävää laklla laknn v jpa jhaa harhaan: daal vä l nuuja! Enän auaa, kun lään kllaulua. Iä lak lään nk, ä kun kl valuu pulaa unna, pul kla arv pauakn 45 nuua. Slln pulna kln pa valu nädn uaa, jka n kak una ja va nuua. Ny hän ka klln: kahdn unnn päää kll n 14.50, kun hn lää varn, pa n val kll Kna ä uaa, ä akvaarn pää lää klrnpana. Akvaara n 164 lraa vä. Hän lak lään, kunka paljn akvaarn arvaan klrnpana, kun ä pulln kyljä lvan hjn ukaan kaan kynn llä nljäänkynn lraan vä. VINKKI Pääälakua auaa un lukujn pyöränn. Jnn pyörää 164 lraa 160:n ja jakaa n 40 lralla, jlln hän aa vaaukk nljä. 4x10 llä n yhnä 40 llä. Sn hän lrauaa akvaarn. J ky l llu hn lääkkä, Jnn l ukalanu pyörää vaan l ukuunu arkkaan ulkn ja lakn. Iä pähkäl phalla adan raknnuvärkkjä. Hän lak lään, kunka na aapaalua arvaan 0 rn aaan, kun paalu ulva vdn rn väln. Pääälakn yk lllnn kjä n uuruulukkn hahann. On r aa laka 56,9 x,13=11,197 kun 60 x =10. Kululan pääälakua n hknyny 1980-luvula lähn. VINKKI Huaa hävän kpa. J kkyy van lakn, n vkaan. Tää hävää auaa vuaalnn ajalu. Iä lak väln äärän jakaalla kakkynä vdllä. Tulkk ul nljä adan välä. Kun hän kuvl adan väl lnä n, hän hkaa, ä paaluja arvaan yk nän l v. Lää kävlylnkkn avjuppa. Kkl rkk vähnnylakua. Ala vakka uhanna ja vähnnä ana än: 1000, 993, VINKKI Pruaa n yärrävä: kr va jaklaku, nä kup jaaan. GRAFIIKKA: JANI KAUNISTO TEKSTI: MARJA-RIITTA VUORELA LÄHDE: MATEMATIIKAN OPETTAJA HERMANNI JUSSILA, SEINÄJOEN YHTEISKOULU

7 RUOKA Rukaa alaa klpaa arak JONNA VUOTO, TEKSTI» Pul pklja yö pävän pääaran pklja- a yöpakkaravnlaa, lvää Ylppladn rvydnhääön (YTHS) kää ukuka. J pävän akana l pua, pklja vä ul kulull yöään prna yö pävän pääarak kna käänä rukaa. Tukukn allu 4500 pkljaa. Oa pklja k nä kuluöä knaan. Oa yy v lla, ä lln ravnlapalvlu va kaukana, YTHS:n yhörvydn yllääkär Krna Kunu an. Hänn ukaana l paljakaan välä, yökö lunaan kna va kulua, j ruka n van rvllä. Kn ana kunkaan ul hlp hankua rävä kavka. Varnkn yhdn hngn aluda n plaanuva npa. Mn valruua va kvn nrgapa, ua vä kakk l hunja. HYVÄ RUOKAILU l ään kuallpaa dä, kr Kunu Aaupalak l hyvä yödä puura, lpää, ylä, hdlää - ä kukn pää. Lunaalla ja pävällllä kuuluu yödä kunnllpaa rukaa. Nädn välä kannaaa yödä rvllnn välpala. Vaa övnngklan lukn IB-lnja Yhyöä Vaaan Lyn Kananvälnn Lukn kana ylpplaukn Vaa övnngklan Vaa lukn övnngklan IB-lnja lukn Sp nll,ib-lnja jka haluava kkyä harvaan annkananvälnn kunnllaylpplaukn ja aalla Yhyöävalud Vaaan Lyn Yhyöä Vaaan Lyn hankka ylp-pnja Lukn kana Lukn kana varn Sp nll jka haluava Sp nll jka haluava kkyä harvaan ann kkyä harvaan ann kunnlla Näja aalla varn, hankkajka va kunnllaakva ja aalla hankka valud ylp-pnja valud ylp-pnja ja ajalva kr varn varn Nä varn jka va Nä varn jka va akva Kulu arjaa nkuluurn ja ajlva akva ja ajlva kr kr ja nkln pkluljöön. Kulu arjaa nkuluurn Kulu arjaa nkuluurn ja nkln ja nkln Lää ja pkluljöön. pkluljöön. Lää ja Lää ja Puh www.vaa.ab.f/v Kananvälnn ylpplaukn Puh Pääykk Puh Pääykk Pääykk Ê Avn ylp Ê Anna ll ahdlluu ppa uua Pul pklja yö pävän pääaran pkljarukalaa. KUVA: HEIKKI HAKANEN Karka ul urhaa nrgaa, ua äpylä n välpalana hyvä, j n äyjyvääpylä. Lppupävään kuuluu vlä llallnn. Syön kannala rkävä aa n kunkn yklöll kjä. Tnn arv ruuan hän kun nn. J l pan-ngla a arauka, pkä rukaluväl vä nn paljn haaa. Taala, kun ardn väl va pkä, ul hlp ahua. Kak länä araa pävää -hka n Kunun ukaan urha, kunhan ara n kunnllnn ja älää kavka. Mn rukaa alaa va hyvä ara, vakka n va kylä. Län l nkään lllnn aa, hän an. J harraaa lkunaa, nraallla, rvllllä ruualla pärjää. Mään läravna arva. Vaaan ylpn uknvaaun ukaa pnja kaklla kuluuallla (halln, kl ja vnä, kauppa, knkka). Mnpul vrkk-pkluahdlluud. Tukn-pkljak Vaaan ylpn: Avn ylpn väylän kaua v haka Vaaan ylpn uknpkljan pn-kua ava ylpa urujn pnjn prulla. Hakuaka pääyy 8.. Läd vrkkvulla. Kyy lää: pkljapalvlu puh pnjn hjau puh (Vaaa), (uu pakkakunna) facbk.c/vaaanylp.avn AVOIN YLIOPISTO uva.f/avn Ta k Away Lunabuff. Trvula nauaan rvllä ja aukaa lunaa. Opklja-alnnu. Kauppap. 16 puh

8 Taa ulva a AMMATIT Onk nun pakka lähpänä lukkahuna, labrara va rklyplkua? HANNA KUONANOJA, TEKSTI KARI LÖFHJELM, KUVITUS 1. Tunan avaa kkulun bupyäkllä. Mn rag? a. Ynähdä jan vaaukk ja v, ä j rry ukaan knnunn näkönä pyäkkakaaulua, unn hyypö khdaa huna jhnkuhun n. b. Ilahdu juuuraa. Ryhdy rupalaan upa ja lapa ja jhdal kkulun uun hn, käl äää ja bun vpyä urnn vä rä kyydn uln a. Bua u hänn vrnä jakaaan juua. c. Vaal yäväll, ua unn naala hujnnua, kun juukuppann puhln.. Kun rupa krjaaaan päkunn nnyä laa, ä lähd lkkll? a. Mn nn rupan krjaaaan? Känkö? b. Mn, kä vää käyölana l aaanu ahuaa van, ukn käyöhjkrjaa ja kyän parla uavala, lk hllä vaaavanlaa kkuka. c. Ryhdyn avalaan laa ruuvln avulla, paaan ä a ja arkalaan nä lähäyydlä löyääkn van. Ana lpula löyyy. 3. Mllaa hävänanna pdä nn? a. Tää hj, ndn uka. b. Saa äyn vapaa käd. c. Nudaa aaa uunavvja, ua arvaa v yö pka nä. 4. Mnkäyyppnn lkuna n null luna ja k? a. Jukun, hhdn ja unnn kala yklölaj ja kunal. Kakk n ä knn, kä arv palaa knäll, kun unarva jukkukavr aa lyödä palla. Sallla n hrun, j jku kaa rnryn vkulalla laa, jhn ln uraavak na. b. Jukkulaj ja hjau unn. Lkkunn n null aalnn apahua, ja yhn plaann rk nän kun yklöuruk. Tvunnla pukuhun, pphuud ja rnn jälk aunauk va lnnann a lkunaa. c. Lajlla l nn välä, kunhan ä v harraaa kahdaan yävän kana. Tnn aa hukulua lnkkplull llnkn, kun hva aanl yökyään ylnä. Hölkkäah ja pallnlyönry ääryvä urua kkarvn ukaan, ja null käy hyvn. 5. Mkä uraava yökalua va null uupa? a. Dkur, hrnukka ja ngraaluunn. b. Pwrpn-y, raga ja khykkulu. c. Applknak, uulap ja kakräv. Ova uun ana yökalu nää vaauvahhda. 6. Mä pd nn (a ä nh vähn) kulun ädnkln unnlla? a. Klpa, nn prvrlä kun kuulaakn. Pdän lkä äänökkla, jka va plava ja hallava. b. Andn krjaa hda. Tunu lkn yylln hyvälä aada ua par una hljaa ja krjaa ä knä pyy lään kuvlaan. Ann ylvä annun näan ana vähnään kahdlla knppaprlla. c. Krjjn ja runjn analynna. Snä ln kä luvan ann kana, ua kakka arvnnu khää aa päää. 7. Mn uhaudu kuluakna ryhäödn kn? a. Vhan nä ja kyln ana pajala, aak yön hdä ykn, j haluaa. Ylnä aanu, ja kurjuudn akk ryhään n jka kra vrupulpn Pr, jka kavl näkyvä nkkaana ja jnka uru lak nunkn arvanaan. b. Tykkän kva, kka nä hdä arvnnu puuraa ykn vaan a aalla vää akaa kavrdn kana ä un udukn pääaa. c. Saanlaa kuluhävä n lva kun uukn. 8. Työknl klaa kää jäälökplla, ja ny yönanaja haluaa lähää nu kuluukn, jnka avna n löyää uua yökaluja kknavalan palvlulln ahlan ylläpn jäälökpn aakarajapnnaa. Mkä n nänn ajauk? a. Hna! Kuluu arjaa vara hyvän ahdlluudn aakapalvluaan yvnän. b. Mkäpä nä, j van palkka juk. c. Anna ään lla plaa. 9. Ehda rakaua pulaan, ja l juur aanu kuulla. Mllan vaaann yln aa?

9 AMMATIT a! a. Tua kkl h aluk, nu. b. Tullaa uun kukaan l vlä hdanu. c. Saaaa ua jan jujua lla. 10. Mä l val nkään ulvaa yöä? a. Sä, kukaan höng nkan akana, vaan aan uunnlla yön ja akaaulun nä. b. Tvä yöyhöä ja vauun jakaa yökavrn kana. c. Tarvaa vn nkä kuaa van. Työknln lun jan nädn kahdn välaaa. 11. Tun pääynn paprla kaupan hyllyyn vaa na rlaa vaha. Mä nä l lla? a. Raapa päää lunnn, kaavjn, lähökhn, nukan lakuun ja nauukn uunnlun para. b. Laaaa ua kkvaa da, uunnlaa ankn ulkaua ja laa puka. c. Kkaaa ua kän, kuljaaa nä pakkakunnala ll ja laaa hyllyll nä yyvää lkkä. 1. Thävänä n a varun adkn dä ja krjaa ylö ajauka. Mä rupa ään? a. Tunnujn yyluunn ryprä ja aljan aaa vakua. Kan yö kkä, ä hävän anaja ahdll daa nun phvan. b. Vanhan unn kualla unnlaa, vynn nurkn ukua, nhualaa ja pulahduka hllvään laguunn. c. Värä ja uda ynyvä vakula ja ndn hräää unnlja. Lak p! Kyyyk 1, 4, 7 ja 10 aava ä, lk aalnn ryhää ja va puurrak luun ykn ja ahdllan nä. a. 1 p b. 5 p c. 3 p J a vähnään 1 pä, yypp n aalnn; j a all 1 pä, yypp n nänn. Mkäl aaa päärä n 1, l vähän lä vällä ka ulk yö yypn nänn khdala. Kyyyk, 5, 8 ja 11 lvävä ju akllla rnn käyännöllnn. a. 1 p b. 3 p c. 5 p J a yl 1 pä, yypp n käyännöllnn; j a nnään 1 pä, yypp n rnn. Mkäl aaa päärä n 1, vlka yö llaa ula, jhn l pääyny aaalla yypk käyännölln. Kyyyk 3, 6, 9 ja 1 krva, annak luvuu kukka va nudaak luun lkä äänöjä ja hjuka. a. 5 p b. 1 p c. 3 p J a yl 1 pä, yypp n hja pävä; j a nnään 1 pä, yypp n luva. Mkäl aaa päärä n 1, kannaaa huda yö yypn hja pävä uaa ul. Tulk Yhdä r a vaaukk aaa yyp ja ka, llan aahn lunnpr ja nauu rkk aaava vlua. Saalnn, rnn ja luva: Kyky päävä kukna vakkapa kuvaaaadn pajana, draaan hjaajana a pykrapuna. Saalnn, käyännöllnn ja luva: Saaa vhyä uun uaa akarlunhjaajan, valkuvaajan a räppaan öä. Saalnn, rnn ja hja pävä: Snull pva anakn nfraakn, yynpäällkön ja vrarkaajan ha. Saalnn, käyännöllnn ja hja pävä: Snulla n nauuka, ja arvaan uun uaa kaaajan, pkn ja vakuuuvrkaljan aaa. Inänn, rnn ja luva: Lahja päävä hyöykäyöön rkk cpywrrna, krkkna a kuannuajana. Inänn, rnn ja hja pävä: Mnkä kn, laljän a ukjan aala nua akaan! Inänn, käyännöllnn ja luva: Lavaajana, knrvaarna a krjanjana lahja vä anakaan n hukkaan. Inänn, käyännöllnn ja hja pävä: Snua ul hullup lnarkaaja, yövälnvalaja a lnknanaja.» Lunnprdn yhdää rkkaahn au Phj-Phjanaan yöja lnknn aanvalnapyklg Juhan Krklä.

10 OPpyyl Mn nä p? 1. Vapaa-akanan rnudun lun A. lkkualla, källä käööä a laaalla rukaa. B. lukalla, kalalla lkuva a käyällä ara. C. kuunlalla ukka a aalla.. Prukulua pdn nn ppunna, jlla A. hn kka a raknnla. B. kan puvda a rakn krjalla ngla. C. kkuln ja jan kkuka. 3. Ryhäyö a palavr n län lln, kun A. lapr n kunna ja n ujuva käyännön naan. B. aa akaan rävä krjalla araala, kuva ja kalvja. C. ynyy kkulua. 4. Kun kan jälknpän vanhja kulukrjja A. kann va rua rpaanun, ua kvu va puhaa. B. vu va äynnä allvvauka ja argnaal kukkva prrka ja välknja. C. vulla n runaa pajan puha puja läykä ja lvnnykä. 5. Kun nulla n ylää, nä A. käyn fyy lvak ja ryhdyn näprlään ja hyplään nä. B. hyräln a juln kn. C. ryhdyn arkkalaan ypäröän ja lun vakka apurkn ula. 6. Mlän para palkn hyvn hdyä yöä n A. län halau. B. äänn lauuu k. C. näkyvä hunu. 7. Vraa hä luavan vakulan anaa A. rh kädnpuru, khla käyö ja yäväll. B. aallnn puhapa ja ujuva kkuluad. C. hullu ulknäkö ja yävällnn hyy. 8. Varhalapuudan uan parhan A. ka uku ja paka, ja lkun lapna. B. uun lanlaulun a arnan, jnka vanhpan null krva. C. lä a hunn ja lkkkalun näyvä. 9. J nun äyyy ka hunkalu, A. lvän a laall ja ryhdyn vaaan nä yhn. B. an luu vaaan uulla hja hunkalun kkak. C. lun kkahj hulll nnn kun ryhdyn n. Tn lpuk lak yhn A-, B- ja C-vahhd. J a nn vahhja A Tärkn a ppa n una, l l knnn ppja. Op kklalla ja unnulalla. Krjjn pänäänn l nun juu, vaan kakkn parhan p kklalla käyännöä ln panavaa aaa. Erhynn l null pännua, llä rhynn kuuluu ppprn. T rakau n phjala, kä nua unuu parhaala. Mua unnlja ja värjä parn kun vulukuja. Hyödynnä nää: Jku kn ppja kapaava lkä pkllaan. Krrä krjaa luka vakka khää a hypl rllua. Yrä kkä käyännön rkkjä ppaa. J ahdlla, kka ppaa aa. Hakudu käyännön kurll nn jaan. Vara, ä pklupakka ja -lann unuu nua ukavala. B Tärkn a ppa n kuula, l l audvnn ppja. Oppunnla ua parhan kkulu ja äännävy, ja lkn hyvä unnaaan äänn r vvaha. Oppa hlpaa, j pää kraaaan akan kuulua n ann. Kun pkl vraa klä, anjn äänn lauunn ja alu n null ryn ärkää. Hyödynnä nää: Kky kuunlaan pajan a lunnjan puha. Kuunl klä äännauhla a lvarja. Lu ll äänn lnna pava aa. Nauha puha kall. Opa, a a krr kkulukuppanll n ann lukaa. Vara, vä yläärä ään här pklua. C Tärkn a ppa n näköa, l l vuaalnn ppja. Lu lllä kjä ja kal kuva. Op källä unpanja ja haha ja aakknauuka präällä paprll a lä llkarja ja avananalja. Saaa uaa ppkrjan vuja kknauukna ja jpa vunurja. Mua hlp, ä käkn ybl ark. Hyödynnä nää: T unpanja ja krjaa ylö a hu. Allvvaa a prrä nd appja. Prrä arjakuva ppaa. Luka ppkrjaa läl n ällylul. Tarkal luavaa alua kknauukna, ja kalla p lnna aa. Käyä unpana arvaa värjä ja ybla. GRAFIIKKA: JANI KAUNISTO, LÄHTEET: HEMMINKI, MARIANNE & MÄNNIKKÖ, LOTTA (006): PURJEHDI OPIN SATAMAAN. OPITAAN MISEN TAITOJA., ERILAISTENJOIDENLIITTO.FI, KIELIKESKUS.FI KULTTUURI LIIKETALOUS TEKNIIKKA LUONNONVARA-ALA RAVITSEMISALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Haku Nurn kuluu Akukuluu Ylä AMK-uknn Avn AMK Ukallua hdä. haknn

11 MISTYYLIT Td u kln ppavan alla Ylarn lukn aburn ava, allvvaava ja krjava a unpanja. Kln ppyyln all n luklall vra. SARIANNE KELTTO, TEKSTI JA KUVA Ylarn luka 15 aburna alluu änä kväänä ylpplakkn. Abn aa, punak aalaua huna nur nann kkyy akuun lppupullla run anan. Shvalla jullaan ja vään hyppyuna. V pävä kulun pnkllä va vrkka. Vakka lukulaan n vlä akaa, ulva ylpplakrjuk pyörvä lä. Oln j alanu lukn rua ja rankaa. N ulva kuunlua nn, Sau Marla kr. Varnaa lukuuunnlaa n l vlä hny, ua lun ka aka lalla anjärjykä, ä krjaan nn ja ä vk, Marla. Kl va nurll, runpajak ahvall nall hlppja. Marla luk nä paljn äänn. J vaaan ul vaka anja, ndn aa vrähää hukan pdp aka. Tn luaa yö Sanna Lhäk, jka arvl nglannn haaavak kkk. Hän luk kappal äänn ja ylvval uua anja. Raalkkn luka n aka paljn unpanja vhkn. Ylnä krjan vula jäävä parhan ln kuva, an vaaualaa knnunu Lhäk. Ylarlalla Sanna Lhällä (vaalla) n kvään ylpplakrjuka yön alla nää aakka ja nglan. Sau Marla urak pyklgan, rvydn, ädnkln, rankan, run ja nglannn. Saa juu. Mulla jää hlp ln kakk kuva ja krjan vu, Marla kppaa. KUMPIKAAN aburna l prhyny llan kän, kun vuaalnn, audvnn a knnn ppja. E h, ä r unuva vrala. Kln ppyyln lyvä VAK-all nän n varn kly, kä ä lln ukukn puun vuk l krjau puhjlaan. Hlngn ylpn ylppdaggkan prfr Sar Lndbl-Ylänn apuu ala kk ran. Sä, ä h ppva parn rlalla alla, l nkäänlaa llä da. Tää ajaluapa pruuu aanlan kkukn, kun hrkppn luknn jkann löyää kuvauka nä, hän panaa. VAK-alla ajallaan, ä ppnn n yöä, ja a kvä. Nän lln, pyy palauaaan aaa l, ly hn, ä l aknaan ppnu aan käyäällä väärää aa. Nykyakann uku kunkn aa, ä ppnn n nvahnn pr, ja kkä aaa va ppjan a av, akaa kkuk ja kuva ä, nnkään ykänn a. Vakka alla n kru, ä n yö ky. Sn una nähdään uuuarv ä, ä pulana pavall n lava arjlla kä kuva, äänä ä ahdlluuka kklla pua. Haluak yöknnllä r-kän hjaajana? NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (10 v) Mlä valuu hjaukn aalaa! Kuluu n 3-vunn prukulun uranll ja -vunn ylpplall ja aalln pruuknnn uranll. Opnna v yvnyä nurn aaln vahvan, lanujluun, palvlujn uan, nkuluurn nnan hjaukn a käänyvn hjaukn. Tukn anaa aalln pävyydn ja yln jak-pnklpuudn. HAKU KEVÄÄN YHTEISHAUSSA! Elä-Phjanaan Op Opn 111, Ilajk, (06) Läd p. (06) / SOSIAALITYöN AISTErIKSI AIKUISOPINTOINA Kkklan ylpkku Chydnuka v pklla yön ha yhkunadn ark pääanna aalyö (10 p) Jyväkylän ylpn yhkunalln dkunnan aalyön puhjlan ukaan. Surava ukn anaa aalyönkjän klpuudn (lak 7/005). Kkklan ylpkkukn arpnhn v haka jk akaan krkakuluuknnn prulla a avn väylän kaua. Yhnä pklja vdaan vala nnään 5. Hakjlla ul lla valk uru aalyön pru- (5 p) ja anpnn (60 p). Tarka hakuhj löyyvä a: Opu n uunnau ry akupkljll. Vrkk-pklun läk knakpujakja (p-la) n Kkklaa kahdn lukuvudn akana nn 10 kraa. Opuka hyödynnään pkljll krynyä aaa ja yölääyhykä. Opkljdn aaa khään ry aalyön uku- ja khännaa, aalalan jhaa kä vaavaa aakayöä. Hakuaka pääyy Läja: uunnlja Sanna Vrlann ja prfr Ala-Lna Mah al: Unla n h y v ä a l k u Löydä a unla ulvauuda. M aua Snua löyäään yökalu n uan. Luv n aallnn ryppla, jka yl 0 pakkakunnalla kaua aan. Haku aalln prukuluukn aakka. KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

12 OPISKELU Gradu lkn yävä Lppuyöllä n örön an. Kuva kunkn paran, kun pkkn uuuu. SUVI PÄRNÄNEN, TEKSTI JOUKO HÄNNINEN, KUVA Epä nny 0-vua Marjaana Raku n pklulää v, kun hän rlu kynn vua n al pklu. Pakka l Taprn ylp, pääan lga ja vu 00. Vun varrlla pääan vahu aalplkkaan, ja yölää v vavhkaa nnään. Kun aln, vlä llu arkkaan rajaua pkluakaa. Ajaln, ä ln valunu akan, un ukän ny arkkaa ka pnnll, Raku an. FUKSIVUODESTA valun n akaa yl kynn vua. Pääyyllnn n hlpp nä. Työ hdava pnja. Aluk yöknln van vknlppun ja la-akna, yöhn yhä nän. Vählln Raku hua lvana pknkn pää öä kun kulua. Prukur nur nann ur hyvää ahda ja ukavn arvann. Mua n dä l plavala unuva vau. Gradu. Aln gradunaara vunna 008, un pääy alkua pdäll. Shn n jä. Gradu hukku pan uun lään all. Lppuyön unhann l hlppa, u ukavaa. Eh kulua nn paljn akaa, ä gradu udu kauhak pkk, jhn aanu aruua. Raku alk plää, a lppuyöä yhä hyvää arvanaa kun ua kura. Ol uur hnknn kappalu päää n yl. Raku ää ään lvan avalla. Gradu jää yypll rkkuaan juur nalla. Marjaana Rakun ukaan vväyny gradu l pkään hnknn aakka. Ylläy l uur, kun gradu yny lpula hlp. RASKUN ONNEKSI kuva nnkkää yökavr, jdn panuka hän allu Snäjlla järjyyn Vakava-hankkn. Vakava arj pkään pkllll uun uaa pnryhähjaua. Työnanaja ja yökavr lva dlla kannuava. H pkva nua npän. M l yö uur uk. Hän an rauhan yön kn. Pan Raku öä vapaaa ja aru n. NYT RASKU n 30-vua, vaavalunu ja yöläää. Marn papr nann a v vudn lpulla. Nykyn hän yöknl Elä-Phjanaan käylpn kuluuuunnljana Snäjlla. Kun gradu vn läh käynn, urakan hlppu yllä. Kun vauhn pää, lkn han ukavaa. Ann l lnknnn ja hn l ukavaa panuua. Rakun av l krjaa 60-vunn gradu. S l vähävaau. Lpula kä yny parkynä vua nän. Vun pkluaun jälkn gradu yny lpula vauhdlla. Tarvava haaalu Raku l hanu ala p h graduunjn alua. Tknn näppäö a gradupuukaa kyyä, llä varnann k l kaaa lpula kla vka. Ny n, k panan ää vua. OPISKELUAIKA EI jääny kaa pkluun, pänvan. Ny Rakun haava n alaa kavaun pnn ava ylpa. Raku haluaa rhkaa pklja, ja gradun knn hrvää. Turhaan llä plllaan. Kannaaa hdä pääö, ä ny nä n n. Työ va pnjn pahn hda» Opklujn hlla yöknly aa huua pnpyklg Harr Huhaälä ja pnpäällkkö Nna Nälnla. Opkljan ul arkn ä, nk pakk lla öä. Eä arvk lla ä aua ja Phna. Huhaäk yöknl Vaaan ylpa, Hanknlla, Åb Akadlla ja Nvalla, Näln Vaaan ylpn kauppallä dkunnaa. Suurpa pkljalään kpaukvä va nan ukaan yö ja ajanhallna. Kun käydään öä, l akaa pklla. Opklu n un pnnalla, l pllaan a ulka kura n. Huhaän ukaan pnnll l hyvä varaa vka uap arkpävä. Työ va pakallaan kän ja krknaan parna pävänä vka. Huhaäk ja Näln khava pklja uhauuaan pnlanaan plan. Opkljlla ylä va yö kky- ja arkkaavauungla, annu, jännänn ja yknäyy. Opkluragdn ngla vva yö hankalaa pklua. VASTUUNOTTAMINEN Nälnn ukaan l ana äänlvyy. S vaa harjlua. Onglana n yö vaan ja avdn puu. Opklu n vapaaha, jn vauun n ulava ä. Ylp-pklu vkaan ana lla kvaa. Ery gradua n nlla väärä lkuva. S n pnnäy, väökrja. Kyllä ä läp pää, Huhaäk an. Nälnn ja Huhaän ukaan val gradu auaa yöpakan aaa. S l yö kananaludllnn u. Nan ukaan apua kyllä aa ja pkljana v khyä. Kynny pnnuvjan ja pnpyklgn puhll a lla krka. Elää n jku lannavaa ja anavaa, ua häyyällä läään aa alkava ylnä ujua. lhan na kall alall? arkkhdk a DPl-nnÖÖRk PklU n VaaVaa Ja akaa VVÄÄ, Ua YÖ RYn PalkVaa. haku alkaa 4.3. ja pääyy kll

Koulutusta koko Suomelle

Koulutusta koko Suomelle aamn vnavau 2011 Kouluua koko uomll Dakona-ammakorkakoulu www.dak.f KIJA ärkää oa Avaa ämän uudn, valakunnalln Dak-kouluuoppaamm, ol jo avannu nmmän ovn nnoavalla löyörkllä ulvauudn yölämän äydnnykouluukn.

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 A n t o l o g i a Toimittanut Hlmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 Taitto: Juha Porkola Puhtaaksikirjoitus: Linda Salvia Kansi: Laura & Jouni Tainio Kannn paino: Valopaino Oy Sisällysluttlo Silunhlmiä 20 vuotta!...

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'.

TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt. nr'. TAPIilIKA\IU filt." nr'. tr\ HSL N:O 30 t/t988 o TAPINIfiV JA Puheenlohtaja Helslnstn seudun LaplnkävlJåt ry rn Jäsenlehtl Nro 50, I /88 5.2.1988 Palnos 2000 kpl Jäsennåärå J],12.1987 l0l9 nenkl löä I

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot