A s i a k a s l e h t i. Koulutus kannattaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A s i a k a s l e h t i. Koulutus kannattaa!"

Transkriptio

1 A s i a k a s l e h t i Koulutus kannattaa! Syksy 2004

2 Eeron puumerkki Aikuiskoulutus ja yrittäjyyden edistäminen YRITTÄJYYS EDISTÄÄ TYÖLLISYYTTÄ Kasvuhakuiset yritykset luovat uusia työpaikkoja ja työttömyys on yleisesti vähentynyt eniten yrittäjyyskasvuisissa maissa. Kansainvälisesti mitattuna meillä Suomessa yrittäjyyttä on vähän. Yrittäjyyden kasvua hidastaa mm. liiketoimintaan ja työllistämiseen liittyvät riskit, riskinottohalun puuttuminen, yrittäjyyden alkutaipaleen byrokratia ja epäonnistumisen pelko. Suomessa noin kymmenen seuraavan vuoden aikana lähemmäs satatuhatta yrittäjää on luopumassa yritystoiminnasta ikääntymisen seurauksena. Mistä löytyvät motivoituneet rohkeat jatkajat? VALTAKUNNALLISESTI YRITTÄJYYSKOULUTUSTA KEHITETTÄVÄ Yrittäjyyskasvatusta on lisättävä etenkin nuorten keskuudessa ja tähän haasteeseen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten on vastattava. Monia hankkeita on valtakunnallisesti käynnissä tämän asian tiimoilla. Hankkeiden avulla lisätään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja mm. oppisopimustyyppisten koulutusten edistämistä. Toivottavasti nämä hankkeet tuottavat myös pysyviä käytänteitä. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tavoitteena on liiketoiminnan tietämyksen syventäminen ja yrittäjätoiminnan tukeminen. Tätä myös me Innofocuksessa olemme toteuttaneet vuosia ja tulemme voimakkaasti edelleen kehittämään. PIENYRITYSTEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TOIMINTA- JA PALVELUMALLI Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmasta löytyy kohta Ammatillista aikuiskoulutusta hoitavia oppilaitoksia kehitetään valtakunnallisesti ja alueellisesti toimivana verkostona. Tehtävissä korostetaan pienyritysten ja niiden henkilöstön koulutus- ja palvelutehtäviä sekä maakunnallisia tai seudullisia tehtäviä. Aikuiskoulutuskeskukset ovat ottaneet haasteen vastaan. Opetushallitus myönsi keväällä 2004 valtionavustuksen samanaikaisesti 37 aikuiskoulutuskeskuksen yhteiselle pienyritys -kehittämishankkeelle. Kukin aikuiskoulutuskeskus kehittää oman alueen tarpeiden mukaisesti yksittäisen palveluratkaisun pienyritysten kehittämiseen ja samalla hankkeen aikana rakennamme uudenlaisen valtakunnallisen toimintamallin. Ko. toimintamalli mahdollistaa tulevaisuudessa yrittäjäasiakkaiden tarpeiden mukaisen palvelukokonaisuuden kehittämisen ja yksittäisten palvelujen räätälöidyn tuottamisen. Aikuiskoulutuskeskukset tulevat tarjoamaan yrittäjälle liiketoiminnan kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista kehittäviä konkreettisia palveluja. Innofocus on mukana tässä valtakunnallisessa hankkeessa ja kehitämme yhdessä laajan osaavan verkostomme kanssa Länsi-Uudellemaalle yrittäjyyskoulutukseen mallia. Innofocuksen koulutuspalvelukeskuksen koko kirjo on Sinun ja yhteisösi käytettävissä, tule hakemaan omasi. Kehittäkäämme yhdessä läntisen Uudenmaan osaamista ja kilpailukykyä. Sisällys Eeron puumerkki... Työvoimatoimiston työnantajapalvelut toimivat verkossa ja verkostossa... Innofocus kehittää toimintaansa osana Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymää... Hanko Suomen etelä... JET-tutkinto innosti kehittämään... Componenta valimotyöntekijäkoulutukset... Innofocuksesta voit saada osaamisestasi todistuksen... Datanomiksi Nummelasta... Syksyllä alkavia koulutuksia... Koulutusta Eero Hillman, rehtori, Innofocus 2 Syksy 2004

3 Teksti ja kuvat: Päivi Nikander Teksti: Päivi Nikander Työvoimatoimiston työnantajapalvelut toimivat verkostossa ja verkossa Innofocus kehittää Työnantajapalvelut tarjoavat työnantajille rekrytointipalveluja, henkilöstön vähentämiseen liittyviä palveluita ja henkilöstön ja työyhteisön kehittämispalveluita. Vihdin työvoimatoimiston työnantajapalveluiden kautta voi saada neuvontaa niin työvoiman rekrytointi- kuin henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Yritysten avustaminen työvoiman hankinnassa on keskeinen työvoimatoimiston tehtävä. VERKOSTOSTA VOIMAA Vihdin työvoimatoimiston työnantajapalveluiden tiimissä toimivat johtava työvoimaneuvoja Maija- Leena Heino ja työvoimaneuvojat Marko Immonen ja Riitta Karisalmi. Maija- Leena Heino toteaa yhteistyöstä: Tämän tiimin voima on yhteistyössä, niin tässä tiimissä kuin toimiston sisälläkin. Tärkeätä on elävä ja toimiva yhteistyöverkosto alueen yritysten kanssa. Meillä on pienen paikkakunnan etu puolellamme, voimme henkilökohtaisesti tuntea alueen yritysten edustajat. Elinkeinoelämän tarpeiden ennakoinnin kannalta tämä on hyvin tärkeää. Ennakoinnin suhteen on tärkeää ylläpitää suhteita myös yrittäjäyhdistyksiin, kauppakamareihin, kuntaan jne. Lisäksi asiansa tunteva kouluttaja on myös tärkeä ennakointitiedon lähde. Kouluttajat, jotka ovat ammattitaitoisia ja joilla on toimivat yhteydet työelämään, voivat kertoa meille viestejä työvoiman tarpeista ja siitä, mitä osaamista tarvitaan. Maija-Leena Heino luottaa yhteistyön voimaan. TYÖNANTAJAPALVELUIDEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON MATCHING Tärkein tehtävämme on matching eli sovittaa yhteen työvoiman tarve ja työtä hakeva henkilö, toteaa Marko Immonen ja jatkaa: Keinoja on monia. Tällä hetkellä Työvoimahallinnon sivut, ovat syyskuussa 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomen kolmanneksi arvostetuin verkkobrandi (Taloustutkimus Oy, 2003). Tähän verkkoon työnantajat voivat ilmoittaa vapaat työpaikat ja tätä kautta niin työttömät kuin työssä olevatkin saavat helposti tiedon avoinna olevasta työpaikasta. Vihdissä avointen työpaikkojen täyttäminen kestää tällä hetkellä keskimäärin kymmenen päivää, eli saamme työntekijän ja työnantajan tarpeet suhteellisen hyvin yhteen sovitettua. VIHDISSÄ TYÖNANTAJA- PALVELUUN ON KESKITETTY MYÖS TYÖVOIMAKOULUTUS Työvoiman tarve on muuttunut viimeisten vuosien aikana, teolliset työpaikat ovat Vihdissä vähentyneet, palvelualoilla ja sosiaali- ja terveysalalla on jatkuva työvoiman tarve. Työvoimakoulutusasiat sopivat hyvin työnantajapalveluun - näin saamme tuoretta tietoa siitä, millaista henkilöstöä yritykset kaipaavat ja toisaalta meillä on hyvät tiedot paikallisesta työvoimakoulutuksesta ja niissä opiskelevista henkilöistä. Työvoimakoulutus voi olla avuksi yrityskohtaisessa rekrytoinnissa. Samoin koulutuksen henkilökohtaistaminen työvoimatoimiston asiakkaille tuo usein onnistuneen lopputuloksen. Koulutuksessa haetaan ammattitaidon ajantasaistamista, ammatillisten tietojen päivittämistä tai kokonaan uusi ammatti. Kouluttajan kanssa sovimme tarkkaan koulutuksen sisällön, joka uutetaan työelämän tarpeista. Koulutuksen opetussuunnitelmat ovat vuosien varrella lähentyneet työelämää. Kouluttajien velvollisuus on tuntea todelliset työelämän tarpeet. Koulutuksen pituuteen vaikuttavat monet seikat. Nonstop -koulutuksissa koulutusaika on hyvin yksilöllinen henkilön tavoitteiden mukaan. Monet koulutuksiin osallistujat työllistyvät työssäoppimisjakson aikana. He voivat jakson aikana voi näyttää osaamisensa. Työvoimapoliittisen koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on aina työllistyminen, korostaa Maija-Leena Heino. Koulutus aloitetaan useimmiten ns. aloitusjaksolla, jonka aikana määritellään osaamiskartoitusten avulla ammattitaidon tämän hetkinen taso. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään ne ammattitai- don osa-alueet, joissa on vielä hiomista. Tavoitteena on saavuttaa koulutuksen avulla paitsi työpaikka myös ammattitaidosta kertova sertifikaatti eli tutkintotodistus. TYÖANTAJAPALVELUN TÄHTIHETKIÄ Tähtihetkiä ovat ilman muuta ne, jolloin tuo matching osuu kohdalleen, tarpeet kohtaavat, toteavat yhdestä suusta Marko ja Maija-Leena. Kuvassa Maija-Leena Heino ja Marko Immonen Marko muistelee erästä yksittäistä tapahtumaa: - Muistanpa erään kerran, jolloin yrittäjä soitti ja kertoi selkänsä revähtäneen. - Betoniauto tulee huomenna, eikä ole tekijää, mistä sellaisen voisi saada? Soitimme Innofocukseen kouluttaja Voitto Kavanderille ja kysyimme apua, jospa koulutettavissa olisi sopivaa henkilöä. Voitto sanoi, että kyllä järjestyy ja niinpä valu saatiin tehtyä. Tällä kertaa hyvin nopea työvoiman tarve saatiin tyydytettyä yhteistyön avulla. Aina emme lupaa täyttää työpaikkaa näin nopealla aikataululla, vaikka nopeus onkin tavoitteemme. toimintaansa osana Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymää Yhteiskunta muuttuu ja työelämän tarpeet muuttuvat, oppilaitosten tulee vastata haasteeseen ja elää mukana ja usein edellä. Oman työn kehittäminen nähdään tärkeänä osana muutosta. Ku n t a y h t y m ä n eri tulosalueilla (Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus, Innofocus, Oppisopimustoimisto) suoritettiin Opetushallituksen johdolla Suomen laatupalkintokriteereihin perustuva itsearviointi vuonna PROSESSIT KUNTOON Vuonna 2002 määriteltiin ja kuvattiin ydin- ja tukiprosessit. Ydinprosessiksi määriteltiin koulutusprosessi ja se on kuvattu tulosaluekohtaisesti eli jokaisella tulosalueella on omansa. Tukipalvelu-, johtamis- ja henkilöstöprosessit on kuvattu kuntayhtymätasoiksi. Itsearvioinnin ja prosessien kuvaamisen sekä Oppisopimustoimiston ulkopuolisen auditoinnin yhteydessä tuli esiin paljon erilaisia kehittämiskohteita, jotka 2003 niputettiin suurempiin kokonaisuuksiin seuraavasti: Koulutusprosessin tulokset/ tuotokset, ennakointi ja asiakasyhteydet, strategiatyöskentely johtamisprosessissa, asiakastyytyväisyys koulutusprosessissa, yhteinen opetussuunnitelma ja opintojen tarjonta Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen, Innofocuksen näyttöprosessi, henkilöstöprosessi ja sen maastouttaminen. KEHITTÄMISKUMMIKSI HELIA Kehittämismenetelmäksi valittiin Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun, Helian kehittävän arvioinnin koulutusohjelma mm. seuraavista syistä: ryhmissä tapahtuva kehittäminen luo edellytyksiä kollektiiviseen ajatteluun, dialogiin ja osaamisen jakamiseen sekaryhmät tutustuttavat eri tulosalueiden henkilöihin ja sitouttavat kehittämiseen laajemmin koulutukseen sisältyi laatutyökaluihin tutustumista ja käyttöä sekä kehittämisprojektin vaiheiden suunnittelua koulutuksen sisältö vastasi johtamisen erikoisammattitutkinnon suunnitteluosion sisältöjä. Osallistujat ryhmiin valittiin edustuksellisuus -periaatteen mukaan, koska osallistujamäärä oli rajattu. Ryhmät rajasivat kehittämiskohteensa ja kokoontuivat yhteen esittelemään suunnitelmiaan kuusi kertaa; kolme kertaa vuonna 2003 ja kolme kertaa vuonna Väliaikoina ryhmät työskentelivät itsenäisesti. Kehittävän arvioinnin koulutusohjelmaa jatketaan eri ryhmillä, joiden tavoitteena on viedä suunnitelmat käytäntöön. TYÖKALUPAKKIIN LISÄÄ VÄLINEITÄ Ensimmäistä kertaa kuntayhtymän eri tulosalueiden henkilöstö teki työtä yhdessä. Jatkuvan kehittämisen silmukka, työskentelymenetelmänä, tuli todeksi työryhmissä. Ja leviää varmasti organisaatioon ryhmien jäsenten kautta. Laatukoulutuksen työkalut tulivat tutuiksi, learning cafe, seinätaulutekniikka, benchmarking, kalanruodot jne. Olemme täydentäneet työntekijöidemme työkalupakkia, toteaa kehittämisjohtaja Vaula Muranen, vuoden kehittämisrupeaman jälkeen ja jatkaa: Tästä on hyvä edetä eteenpäin, olemme löytäneet punaisen langan. 4 5

4 Kuvat: Hangon kaupungin kuva-arkisto Ylempi teksti: Riitta Kainiemi ja Leena Rantanen-Väntsi Alempi teksti ja kuva: Päivi Nikander Hanko Suomen etelä JET-tutkinto innosti kehittämään HAASTATELTAVANA HANGON KAUPUNGIN KAUPUNGINJOHTAJA TOM AXBERG, 53 VUOTTA Koulutus: VTK Turusta Työkokemus: - Brändön kunta, kunnanjohtaja - Kaskisten kaupunki, kaupunginjohtaja - Ympäristöministeriö, ministerin erityisavustaja - Hangon kaupunki, kaupunginjohtaja Hanko on satama kaupunki, mitkä ovat kaupungin tulevaisuuden haasteet? Toiveena on edelleen pysyä kilpailukykyisenä logistisena ratkaisuna Itämeren nopeille henkilö- ja tavaravirroille. Mitkä ovat Hangon kaupungin menestystekijät? Sijainti, osaava henkilökunta ja usko tulevaisuuteen Mikä on kaupungin elinkeinotilanteen kehittämisen suunta? Hangon kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeino-, maankäyttö, ja kaavoituspolitiikkaa luodakseen paikkakunnalle hyviä edellytyksiä teollisuudelle ja muulle yritystoiminnalle. Valtakunnallinen työttömyysaste (huhtikuu 2004) on 10,4 %. Uudenmaan lukema on 7,4 % ja Hangon työttömyysaste on 8,9 %. Miten työllisyyttä on edistetty ja edistetään kaupungin toimesta? Olemalla aktiivinen myös silloin kun elinkeinoelämä siirtää työpaikkoja muualle (= Finncarrier 50 työpaikkaa Turkuun) tai eduskunta vähentää valtion työpaikkoja (= Hangon Rannikkopatteriston 100 työpaikan siirto muualle). Yleistä Hangon koulutuspolitiikasta. Elinkeinoelämän lähivuosien tarve olisi syytä huomioida paremmin. Miten kaupungin henkilöstön osaamista kehitetään? Tilaamalla ja ostamalla koulutusta Kuntakoulutus Oy:sta Miten koette, miten osittain Hangon omistaman aikuiskoulutuskeskuksen tulisi palvella kuntaa ja kuntalaisia? Kysymys on erittäin laaja ja monipuolinen! Huomioimalla tulevia tarpeita, koska merkittäviä työntekijäryhmiä lähivuosina jää eläkkeelle elinkeinoelämän ja kunnan työpisteistä. HANGON KAUPUNKI SIJAINTI JA VÄESTÖ Leveysaste: N. Pituusaste: E Maapinta-ala 114,5 km 2 Kokonaispinta-ala 632 km 2 Rantaviivaa yhteensä n. 130 km Saaria ja luotoja n. 90 kpl Asukasluku vuonna Suomenkielisiä (%) 53,6 Ruotsinkielisiä (%) 44,0 Tuloveroprosentti 18,75 HANGON ELINKEINORAKENNE VUONNA 2000 Maa- ja metsätalous 0,6 Teollisuus/Rakennus 39,4 Palvelut/Kauppa/Liikenne 58,9 SUURIMMAT TYÖNANTAJAT Palveluksessa olevat 2002 Hangon kaupunki 617 Yritykset vapaasatama-alueella 400 Fundia Wire Oy Ab, terästuotteet 350 Helkama Velox Oy + Helkama Bica Oy, pyörät, kaapelit 242 Hangö Stevedoring Oy Ab, satamatoiminta 225 Oy Visko Ab, keinosuoli 180 Oy Forcit Ab, räjähteet + disp. 166 Orion-yhtymä Oyj Fermion, lääkeraaka-ain. 150 Rautaruukki Oyj Metform, teräsputket 148 Genencor International Europe Oy, entsyymi 142 Innofocuksen kouluttaja Leena Rantanen-Väntsi ojentaa Genencorin vuoroesimies Mika Rahkolalle JET-tutkintotodistuksen. Vuoroaan odottaa Viskon vuoropäällikkö Tarmo Salmela. Prosessi on tuonut johtamiselle yhteistä suuntaa, näkemystä ja yrittämistä. Johtamisen fokus on selkeytynyt. Oli tärkeää ja oikeaan osunut valinta, että johtoryhmä ja tulosalueiden johtajat sitoutettiin ensin käymään koulutuksessa. Koulutus suunniteltiin kunnan tarpeista. Työn ohessa opiskelu on vaatinut kaikilta paljon, meille tärkeintä ei ole ollut todistus koulutuksesta vaan yhteinen pro- Genencorin ja Viskon esimiehillä oli aihetta juhlaan, kun molempien yritysten esimiehistä koostuva ryhmä sai päätökseen johtamisen erikoisammattitutkinto- eli JET-koulutuksen, ja valmistuville ojennettiin tutkintotodistukset. Koulutuksen järjesti Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Koulutus suunniteltiin alusta asti yhteistyössä Genencorin ja Viscon kanssa. Tutkintotodistukset ojensi Innofocuksesta kouluttaja Leena Rantanen-Väntsi. Päätösjuhlaa vietettiin Lahden seudulla tutustumalla muun muassa Lahden yliopistokeskukseen. Genencorin henkilöstöpäällikkö Sari Jouhki korosti puhuessaan valmistuville, että koulutuksella lähdettiin hakemaan toimintarajat ylittävää yhteistyötä ammattiryh- sessointi ja oppiminen. Koulutuksen sivutuotteena olemme saavuttaneet tuttuutta, yhteisöllisyyttä ja strategiseen suunnitteluun liittyvät työkalut, joiden käyttö näkyy jo nyt kunnan pitkän aikavälin suunnittelun toteutuksessa. JET:in lopullista vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua, ison laivan kääntäminen johtajuutta kehittämällä on pitkä prosessi. mien ja kahden yrityksen välillä. Lähdettiin yhdessä kysymään ja kyseenalaistamaan, etsimään vastausta ja uusia toimintatapoja sekä yhteisöllisyyttä ja luottamusta. Sari Jouhkin mukaan koulutuksella lähdettiin Genencorissa hakemaan oppivan tehtaan kulttuuria. Aiemminkin esimiehille oli tarjottu lyhyt kurssi, mutta nyt lähdettiin hakemaan pitkäkestoisempaa tukea. Koska johtaminen ei ole pelkkää taloutta tai pelkkää lainsäädäntöä, haluttiin uudenlainen koulutus, joka samalla tukee organisaation omia tavoitteita, kuten oppivaa tehdasta. Tätä kehitystä Työkaluja kehittämiseen JET:in kautta koulutus tuki, ja uusien toimintatapojen juurruttaminen tulee jatkumaan. Lahden yliopistokeskuksessa kuultiin professori Tuula Pohjolan luento ympäristöjohtamisesta. Lisäksi tutustuttiin mm. Hartwallin tehtaisiin ja erityisesti, miten perehdytys heillä hoidetaan. Yksi tutkinnon suorittaneista Viskon vuoropäällikkö Tarmo Salmela vastaanotti tutkintotodistuksen tyytyväisin mielin. Pitkälti tämän koulutuksen ansiosta itselläni on nyt kirkas visio, johon pyrin esimiestyötäni kehittämään. Salmelalla on 15 alaista ja hän teki koulutukseen liittyvän kehittämishankkeen aiheesta muutosjohtaminen. Erityisen antoisaksi koulutuksen teki, kun sai jatkuvasti peilata omaa työtään muihin samaa työtä tekeviin, Salmela arvioi. Vihdin kunnan henkilöstöpäällikön Päivi Perämäen mukaan JET-koulutukseen on osallistunut heiltä 43 henkilöä ja tarvetta on vielä kolmannelle ryhmälle. Kuvassa vasemmalta neljäntenä Päivi Perämäki ympärillään Vihdin kunnan JET-tutkinnon suorittajia. 6 7

5 Teksti: Petteri Sarvala Kuvat: Petteri Sarvala ja Componenta Oyj kuva-arkisto Kuvassa Mauri Sellman työn ääressä. sä ryhmässä ja valmistui kesäkuussa. Kuusi viikkoa vierähti Ruotsissa. Sinä aikana hän opiskeli Alvestan valimon laitteiden ja koneiden ominaisuuksia. Nämä koneet siirtyivät kesän aikana Karkkilan valimoon. Componenta valimotyöntekijäkoulutukset jatkuvat Edellisessä asiakaslehdessä kerroimme valimotyöntekijäkoulutuksista Componenta Oyj:ssä Karkkilan valimolla. Koulutuksen sen hetkisenä tavoitteena oli rekrytoida ja kouluttaa noin 60 uutta työntekijää ja moniosaistaa 90 nykyisen henkilökunnan työntekijää. Tällä hetkellä koulutuksen on käynyt 63 uutta työntekijää 4:ssä eri opiskelijaryhmässä. Uusi ryhmä aloitti 2.9. ja siinä vahvuus on 28 henkilöä. Nykyisen henkilökunnan moniosaistamiskoulutusta päätettiin jatkaa vasta myöhemmin syksyllä Projektipäällikön näkökulmasta katsoen koulutus on mennyt suunnitelmien mukaan: Tosin Alvestan tehtaan siirto Karkkilaan, tuotantokapasiteetin nousu ja näistä seikoista johtunut ajoittainen hektisyys ovat muuttaneet koulutusten yksityiskohtia usein. Koulutuksia suunniteltaessa tavoitteena oli myös, että halukkaat uudet ja vanhat työntekijät voivat suorittaa ammattitutkinnon työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Aika näyttää toteutuuko tämä tavoite. Kuvassa vasemmalla Jarmo Nurmikolu Projektin alussa uskoimme, että hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Me kouluttajina paneuduimme erityisesti koulutuksen suunnitteluun, opetussuunnitelmaan ja opettaja- ja tilaresurssien varaamiseen. Opetuksen ja työn yhdistäminen, henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja työtilanteiden yhdistäminen muutostöiden alaisessa valimossa tuotti yllätyksiä. Arkea ovat suuressa tehtaassa lukuisat toimenkuvamuutokset sekä se, ettei fyysisesti pinta-alaltaan suuressa tehdasmiljöössä tavoita opiskelijaa samalla tavoin kuin luokkatilanteissa. Lisäksi päänvaivaa aiheuttivat kysymykset päivärahoista, vakuutuksista ja korvauksista, jotka liittyivät opiskelijoiden työskentelyyn koulutusajalla. Kaikista asioista on kuitenkin selvitty. Valimo on saanut työntekijöitä ja opiskelijat töitä. JARMO NURMIKOLU OPISKELI RUOTSISSA ALVESTAN TEHTAALLA Jarmo Nurmikolu, 44 v. (yläkuvassa vasemmalla) on yksi Alvestan koulutusosuuden suorittaneista opiskelijoista. Hän aloitti opintonsa ensimmäises- Alvestassa työskentely oli hyvä kokemus kaikin puolin. Työssäoppimisen kannalta sain lisää ammatillista osaamista ja myös kuuden viikon aikana ehti kulttuurielämäänkin ja ruotsalaiseen elämäntapaan perehtyä hiukan paremmin. Negatiivisina asioina koin eron perheestä ja matkustamisen Alvestaan, se vei niin paljon aikaa. MAURI SELLMAN TOIMII TYÖPAIKKAOHJAAJANA Karkkilan tehtaalle koulutettiin tammi-helmikuun aikana 20 työpaikkaohjaajaa tätä projektia varten. Mauri Sellman, 52 v. (yläkulman kuvassa) on yksi heistä. Mauri työskentelee Karkkilan tehtaan puhdistamossa. Hän tuli itse töihin Componentalle viisi vuotta sitten. Hänen oma perehdyttämisensä aikanaan kesti noin 2 viikkoa vanhemman työntekijän opastamana. Mauri lähti työpaikkaohjaajakouluttajaksi, koska hän vastaa puhdistamossa osaltaan laatuasioista. Työpaikkaohjaajatehtävän parhaana puolena näen sen, että näin saa uusia haasteita. Sääli vain, että näin suuren rekrytoinnin yhteydessä on yksittäisen henkilön perehdyttämiseen käytettävissä vain vähän aikaa. MATTI ROUSKU KOULUTTAA DI, Matti Rousku 26 v. työskentelee Componentassa prosessi-insinöörin tehtävissä. Hän on kouluttanut opiskelijoille kaavausta ja valamista. Kouluttajan tehtävät ovat mukavaa vaihtelua muille työtehtäville ja koulutusjakson aikana pääsee loistavasti tutustumaan tuleviin työkavereihin ja heidän toivomuksiinsa. Olen yllättynyt, kuinka nopeasti osa opiskelijoista on omaksunut mm. sulaton työtehtäviä, jotka eivät ole niitä helpoimpia tehtäviä valimossa. Jokunen opiskelijoista on pyytänyt jopa omaaloitteisesti lisää metallurgiaan ja valurautoihin liittyvää lukemista. Ja sitähän minä ilomielin olen toimittanut. Omalta kannaltani haasteellista on ollut kolmen eri asian eli opiskelijaryhmien kouluttamisen, valimoprojektin teknisen suunnittelun ja tuotannon ylläpitämisen yhdistäminen. Componenta Oyj on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset - valimot, konepajat ja takomot - sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa (v.2002) ja henkilöstön määrä noin Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia- ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja offroad- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Konsernin lähivuosien tavoite on tulla ensisijaiseksi yhteistyökumppaniksi valuratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 8 9

6 Teksti: Päivi Nikander Innofocuksesta todistus osaamisestasi Passi, kortti, todistus, serfikaatti, ajokortti nämä kaikki kertovat osaamisestasi. Useat korteista ovat lakisääteisiä. Muilla todistuksilla kuten tietokoneen ajokorteilla voit osoittaa vakuuttavasti osaamisesi. Seuraavassa esimerkkejä korteista, kysy lisää palvelunumerostamme Katso myös viimeiseltä aukeamalta alkavat koulutuksemme. HYGIENIAPASSI Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen mukaan kaikilta elintarvikehuoneistossa työskenteleviltä vaaditaan todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Maaliskuun 2002 alusta on elintarviketyöntekijöiden ollut mahdollista osallistua hygieniaosaamistestiin ja saada testin läpäistyään osaamistodistus. Innofocus on Elintarvikeviraston hyväksymä osaamistestaaja. Osaamistesti käsittää 40 oikein/väärin -väittämää ja testin hyväksytysti suorittaminen edellyttää vähintään 34 oikeaa vastausta. Testissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia. Osaamistestissä on väittämiä kaikilta hygieniaosaamisen osa-alueilta kuten: mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. ANNISKELUPASSI Anniskelupassin tarkoituksena on arvioida henkilön alkoholilainsäädännön osaamisen riittävyys ja saada alkoholilain 21 b :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus (= anniskelupassi) siitä, että hän hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. Anniskelupassi on tarkoitettu anniskelupaikassa työskenteleville vastaaville ja varavastaaville. Vastaavalta hoitajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden työskentelyä ja lisäksi ravintola-alan oppilaitoksen kokeen perusteella antamaa todistusta eli anniskelupassia. Anniskelupassi todistaa henkilön hallitsevan vaadittavat säännökset. Tuotevalvontakeskuksen ohjeen mukaan hyväksytty todistus annetaan henkilölle, joka osoittaa tenttikysymysten perusteella hallitsevansa anniskelua koskevat säädökset vähintään 75- prosenttisesti. TYÖTURVALLISUUSKORTTI Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskortin käyttöönotto ei ole yrityksille pakollista. Useat tilaajayritykset tulevat kuitenkin vuoden 2005 alusta edellyttämään alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssin suorittaneella on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen, työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla ja perusvalmiudet omaksua työpaikkaja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen TULITYÖKORTTI Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Tulityöt, suojeluohjeen 2002 mukaisesti "tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Sähköalan lainsäädännössä edellytetään, että sähkötöitä ja käyttötöitä tekevien henkilöiden on oltava ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Sähkötyöturvallisuusstandardi määrittelee lisäksi, että työnantajan tulee huolehtia yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka tulee uusia enintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Innofocuksen sähkötyöturvallisuuskurssin avulla on mahdollista päivittää määräysten tuntemus ja niiden mukaiset tiedot käytännön osaamisen tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Tiivis tietopaketti käsittelee sähkötyöturvallisuusmääräysten SFS 6002 standardin mukaisen nykytilan yhden opetuspäivän aikana. Lisäksi oppilaat saavat mukaansa kirjallisen tietopaketin. MÄRKÄTILA-ASENTAJA- KOULUTUS Koulutus on tarkoitettu märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia tekeville ammattirakentajille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän pystyy itsenäisesti tekemään märkätilojen vedeneristystöitä tämän päivän määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaisesti oikeaa työjärjestystä noudattaen. Koulutus sisältää yhden päivän teoriaosuuden ja myöhemmin sovittavana ajankohtana toteutettavan kirjallisen kokeen ja työnäytön omalla työmaalla tai kouluttajan osoittamassa paikassa. Teoriaosuuden, kirjallisen kokeen sekä työmaaolosuhteissa suoritetun työnäytön hyväksytysti suorittaneet voivat hakea VTT:n henkilösertifioinnin VTT- Rakennustekniikasta. TIETOKONEEN AJOKORTIT TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n) kehittämä ja kasvattama Tietokoneen ajokortti -tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa tietoteknisten taitojen mittaajana Suomessa. Tuoteperheeseen A-kortti ja AB-ajokortti. on hyödyllinen kaikille tietoyhteiskunnan jäsenille. Se palvelee erityisesti aloittelijoita tarjoten sopivan välitavoitteen A- kortin suorittamiseen. Tietokoneen käyttäjän A-kortti on suunnattu peruskäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaavat työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet. A-korttitutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet. Tietokoneen käyttäjän ABkortti on valtakunnallinen työelämän tarpeita vastaava tutkinto. Tämä vaativa, pääosin valinnaisista osista koostuva jatkotutkinto tarjoaa suorittajalleen erikoistumismahdollisuuden juuri niihin tietotekniikan osaalueisiin, joita hän tarvitsee työssään tai jotka häntä erityisesti kiinnostavat. Kansainvälisesti tunnustettu kortti on ECDL (European Computer Driving Licence), joka vastaa sisällöltään A-ajokorttitasoa

7 Teksti ja kuvat: Päivi Nikander Datanomiksi uusin opetusmenetelmin Datanomiksi Nummelasta Perinteinen opetustyyli ei tue uusia oppimistyylejä ja ympäristöjä. Älä opeta minua, vaan anna minun oppia - on lause, jota toteutamme. Jokainen oppilas oppii ja keskittyy eri tavalla ja nämä yksilölliset erot tulee ottaa opetuksessa huomioon. Jussi Vuorikoski, LuK Helsingin Yliopisto (matematiikka ja tietotekniikka) on datanomi-koulutuksen pääopettaja. Vihdin kirkonkylässä asuva viisilapsisen perheen isä on toiminut kouluttajana Innofocuksessa reilut kaksi vuotta. Hän on toiminut yli 20 vuotta kansainvälisissä työtehtävissä tietotekniikan parissa (myyntiä, asiakasvastuita, asiantuntijatehtäviä, ohjelmointia ja koulutusta). Vuosien varrella ovat tulleet tutuiksi niin prosessiautomaatiovälineet kuin erilaiset ohjelmointiympäristöt ja arkkitehtuuritkin. Integraatio sekä teknisellä että järjestelmätasolla, hajautetut toteutusympäristöt, niiden suorituskyky ja hallittavuus ovat jääneet erityiskiinnostuksen kohteiksi. Jussi Vuorikosken kaavio kuvaa opintojen kehittymistä aloituspäivästä todistuksen saantiin. Punaisena lankana opinnoissa on opittavien asioiden yhdistäminen liiketoimintaan ja työhön. OHJELMOINTIIN ÄIDINKIELI Samoin kuin lapselle, tulee ensimmäisestä opitusta kielestä äidinkieli, tulee ohjelmointiin suuntautuneilla datanomeillakin ensimmäisestä opitusta ohjelmointikielestä äidinkieli. Siksi me opettelemme ensimmäisenä Javan. Muut kielet opetellaan sitten myöhemmin. OPINNOT LIITETÄÄN KIINTEÄSTI TYÖELÄMÄN TILANTEISIIN Näissä datanomiopinnoissa opiskelutehtävät liitetään kiinteästi työelämän tilanteisiin. Opiskelu tapahtuu ryhmissä, jotka ovat virtuaaliyrityksiä. Tehtävät tullaan toteuttamaan hankkeina, jotka kilpailutetaan yritysten kesken näin saadaan todenmukai- nen kuva ohjelmistotuotannosta. Opiskelu tapahtuu ongelmalähtöisesti, ensin kohdataan ongelma, ja sitten etsitään siihen ratkaisu. Näin eteen tulee tilanteita, joissa itse tulee ottaa asioista selvää aivan kuten elävässä elämässäkin. Opetuksessa tärkeintä on oppiminen. Oppimistapahtumaan liittyy keskeisesti opiskelijan motivaatio, jonka ylläpitäminen on paitsi opiskelijan asia myös opettajan tehtävässä keskeinen osaamisen alue. Opettajan omaan motivaatioon vaikuttavat opetettava ryhmä, joka tässä tapauksessa on erittäin hyvä ja työyhteisön tuki uusille ajatuksille, joka sekin on ollut varsin vankka. UUSI MAHDOLLISUUS Seuraava mahdollisuus päästä mukaan datanomiopintoihin on ensi vuoden alussa, jolloin seuraava ryhmä alkaa. TALOUSHALLINTOA VIRTUAALIYRITYKSESSÄ Opiskelijat tutustuvat taloushallintoon niin ikään virtuaaliyrityksen toimintojen kautta. Opiskelijat toimivat yrityksen erilaisissa tehtävissä, myynnissä, varastossa, talous- ja tietohallinnossa ja välillä toimitusjohtajina. Opiskelijoilla tulee olla valmistuttuaan kuva siitä, miten ja mihin heidän toimintansa yrityksessä vaikuttaa varsinkin taloudellisessa mielessä, toteaa taloushallinnon asiantuntijaopettaja Seija Rainikka. Seija on toiminut useita vuosia taloushallinnon asiantuntijana Innofocuksen koulutuksissa. Minulla on mielenkiintoinen työ, kertoo Kari Ikola. Kari työskentelee Elcoteq Network Oyj:ssä integroidun tuotannon ohjausjärjestelmän (Baan) käyttäjien profiloijana. Elcoteq Network Oyj on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Minun työni vaikuttaa noin 3000 ihmisen elämään eri puolilla maailmaa. Olen koulutukseltani ylioppilasmerkonomi. Siirryin varastopäällikön tehtävistä tähän nykyiseen tehtävääni reilut viisi vuotta sitten. Osaan hommani, mutta haluan tietää enemmän tästä SARILLA ON MUUNTAUTUMISKYKYÄ; PÄIVÄLLÄ PÄIVÄHOITOA JA ILLALLA OHJELMOINTIA Lohjalainen Sari Mäki (33 v.) toimii päivisin erityisavustajana päiväkodissa. Kaksi iltaa viikossa vierähtää lähiopetuksessa Nummelassa. Kahden lapsen äiti saa vielä monet kerrat iltakouluun lähtiessään vastata lasten kysymykseen: Miksi sinä äiti lähdet? DATANOMIKSI EI VOI OPISKELLA VASEMMALLA KÄDELLÄ alasta, en halua jäädä arvuuttelemaan kesken tietohallintopalaveria, kuinka monta tiiltä siinä palomuurissa olikaan. Opiskelu vaatii, tätä ei tehdä vasemmalla kädellä. Viisilapsinen perhe ja omakotitalo vaativat oman aikansa, mutta nyt otan opiskeluun tarvittavan ajan jostakin. Tämä on minun omaa aikaani, sillä haluan saada suoritettua tämän tutkinnon. Olen ollut tyytyväinen koulutukseen, Java-ohjelmointi varsinkin vaatii erityistä paneutumista. Tuntuu, että on aina uusia tapoja ratkaista asioita. Taidan vaatia myös itseltäni aika paljon se on sitä, kun tässä iässä opiskelee. Minua kiinnostaa ennen kaikkea ongelmanratkaisu ja sitähän ohjelmoinnissa riittää. Tämä ala tarjoaa jatkuvia kehittymisen haasteita. Tulevaisuudesta en vielä tiedä, opinnothan jatkuvat vuoteen Yrittäjää minusta tuskin tulee, mutta jos löytyisi hyvä työpaikka

8 Alkavia koulutuksia Innofocuksessa Koulutusta TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS SYKSYLLÄ Työvoimaviranomaisten ostamaa koulutusta työttömille tai työttömysuhan alaisille. Koulutuksiin hakeudutaan työvoimatoimiston kautta. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Espoo ATK-asentajan kurssi (pajalle ohjaava) ATK-kurssi Ammatillista suuntaa etsimässä Kompassi Maahanmuuttajien työnhakuryhmä Markkinointiviestinnän ammatti tutkintoon valmistava koulutus Suomen kielen peruskurssi Tavoitteena työelämä Tietokoneen AB-ajokortti ja tehokas työnhaku Työelämän suomi tasolta 2 tasolle Työelämän suomi tasolta 2 tasolle Työelämään ohjaava koulutus Tavoitteena työ Työnhakuryhmä ATK-taitoja opetteleville Työnhakuryhmä ATK-taitoja syventäville Kotipalvelutyöntekijän kurssi Karkkila valimotyöntekijä (aika vielä avoin) Arjen voimavarat / Toivike-projekti Elintarviketyöntekijänkoulutus / Atria Oy Valimotyöntekijä Valimotyöntekijä (aika vielä avoin) Lohja Tuotantoammattilaisen koulutus Työllisty yrittämällä Nummela Väylät uusiksi - urasuunnittelua työttömyyden pitkittyessä Ohjaava NonStop koulutus Puualan NonStop Rakennusalan NonStop Kone- ja metallialan NonStop (hitsaus ja koneistus) alk Koneistajan täsmäkoulutus, alkaen Laitoshuoltajan ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto OMAEHTOISET KOULUTUKSET SYKSYLLÄ Valtion rahoittamaa perus- ja jatkokoulutusta yksityishenkilöille. Hakeudutaan suoraan oppilaitokseen. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Espoo Johtamisen erikoisammattitutkinto Mikrotukihenkilökoulutus Sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Hanko Johtamisen erikoisammattitutkinto Työturvallisuuskorttikoulutus KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Karkkila Työturvallisuuskorttikoulutus Kirkkonummi Välinehuoltajan ammattitutkinto Lohja A-ajokorttitutkinto (NOSTE) Anniskelutesti Lohjalla: Avoin yrittäjäkurssi Lohjalla Hotelli-, ravintola- ja suurtalous esimiehen erikoisammattitutkinto Hygieniapassi; Testitilaisuus Lohjalla klo 18.00: Kevytsukeltajan tutkintoon valmistava koulutus (Ammattisukeltajan ammattitutkinnon osatutkinto) Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Tietoyhteiskuntataidot kaikille Vertaisohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus oppisopimusopiskelijoiden ohjaajille Työturvallisuuskorttikoulutus Nummela AB-ajokortin Excel-koulutus AutoCAD 2005 koulutus Datanomi, tietojärjestelmien kehittäminen (Tietojenkäsittelyn perustutkinto) Hygieniapassi; Testitilaisuus Nummelassa klo 18: Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto (NOSTE) Laitoshuoltajan ammattitutkinto Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Märkätila-asentaja Sähköturvallisuustutkinto S Tietokoneen käyttäjän A-ajokortti koulutus verkossa Tulityökoulutus: Työturvallisuuskorttikoulutus: OPPISOPIMUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2004 Valtion rahoittamaa perus- ja jatkokoulutusta työsuhteessa oleville. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (NOSTE) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Oikeudet muutoksiin pidätetään. SOITA PALVELUNUMEROOMME JA KYSY LISÄÄ! TAI KATSO LISÄTIETOJA: Esimerkkejä koulutustarjonnastamme. Hakulomakkeita, lisätietoja ja esitteitä saat soittamalla palvelunumeroomme , internetistä osoitteesta tai palauttamalla takasivulla olevan palvelukortin. pt at eat = perustutkinto = ammattitutkinto = erikoisammattitutkinto AUTO- JA KULJETUSALA Logistiikan pt - varastonhoitaja Varastonhoitajan at Autoalan pt - ajoneuvoasentaja KAUPPA JA HALLINTO Johtamisen eat Kielet Kiinteistösihteeri Liiketalouden pt (merkonomi) Markkinointiviestinnän at Myynnin at Sihteerin at Taloushallinnon at Yrittäjän at KONE- JA METALLIALA CAD/CAM- koulutukset Hitsauksen perus- ja täydennyskoulutus Hitsausluokat ja erikoishitsauskoulutukset - rakennuskohteet - vedenalainen hitsaus Koneistajan at Koneistuksen perus- ja täydennyskoulutus Kone- ja metallialan nonstop Kone- ja metallialan pt - koneistaja - levyseppähitsaaja Levyseppähitsaajan at LVI-ALA Kiinteistönhoitajan at Talotekniikan pt - kiinteistönhoitaja - LVI-asentaja Putkiasentajan at Isännöinnin at MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Baarimestarin eat Catering-alan pt Dieettikokin eat Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan esimiehen eat Kokin at Matkailualan pt Hygienia- ja anniskelupassi MUU TEKNIIKKA Työturvallisuuskorttikoulutus Tulityökorttikoulutus OHJAAVA KOULUTUS Ammattitaitokartoitus Työnhakutilanteen kartoitus PUHTAUSPALVELUALA Puhdistuspalvelujen pt - toimitilahuoltaja Laitoshuoltajan at Välinehuoltajan pt Siivoustyönohjaajan eat Siivousalan perus- ja täydennyskoulutus PUU Puualan pt, puuseppä Puusepän koulutus, nonstop Teollisuuspuusepän at RAKENNUS Korjausrakennus ja muuraus Rakennusalan nonstop Rakennusalan pt + at (talonrakentaja) Rakennusalan perus- ja täydennyskoulutus Märkätilaserfikaatti SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hierojan at Iltapäivätoiminnan ohjaaja Kotipalvelutyöntekijä Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitaja at SUKELLUS Ammattisukeltajan at (vedenalainen rakennus ja tarkastus) Sukelluskouluttaja ja - matkaopas (matkailualan sukellus painotteinen at) Vedenalaistutkija (arkeologit ja biologit) SÄHKÖ Automaatioasentajan at Automaatiotekniikan taitotupa Sähköalan pt Sähköturvallisuus 2 Sähköturvallisuus 3 SFS 6002 TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan peruskoulutus - A ja AB Tietojenkäsittelyn at (mikrotukihenkilö) Tietojenkäsittelyn pt (datanomi) AutoCAD INNOFOCUS Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskuksen asiakaslehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. JULKAISIJA: Innofocus Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Ojakkalantie 2, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Päätoimittaja: Eero Hillman Toimituspäällikkö: Päivi Nikander Ulkoasu: Mainostoimisto Ad-Office Oy Paino: Itä-Uudenmaan Paino Oy Osoitteiston lähde: Innofocus asiakasrekisteri Innofocus palvelunumero: TOIMIPISTEET: Hallinto: Ojakkalantie 2, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Tekniset alat/tietotekniikka: Vihdintie 30-32, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Palvelualat: Suurlohjankatu 2, LOHJA. Puh. (019) , fax (019) Muut toimipisteet: ESPOO: Kamreerintie 6, Espoo KARKKILA: Valurinkatu 4 A 9, Karkkila HANKO WWW: Sähköpostia: Sähköpostia henkilökohtaisesti:

9 Innofocus koordinoi läntisen Uudenmaan Noste-ohjelmaa. SINULLE, TYÖSSÄKÄYVÄ VUOTIAS, JOLLA EI OLE PERUS- TAI KANSAKOULUN JÄLKEISTÄ TUTKINTOA: NOSTE-OHJELMA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN saada todistuksen ammattitaidosta saattaa kesken jääneet kouluopinnot loppuun parantaa tietotekniikka- ja kielitaitoa HIIDEN OPISTO Voi suorittaa mm. ATK-ajokorttitutkinnon, kielitutkintoja ja opintoja sekä erilaisia opiskeluvalmiuksien parantamiseen liittyviä kursseja. Yhteys: Hiiden Opisto, Lohjan toimisto, Linnaistenkatu 9, Lohja, (019) , Nummi-Pusulan toimisto, Kirkkotie 1, Nummi, (019) , Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela, (09) INNOFOCUS Katso koko Innofocuksen koulutustarjonta, voit tulla mukaan lähes kaikkiin koulutuksiin; kysy myös peruutuspaikkoja Tietokoneen A-ajokorttiin Yhteys: Innofocus, Noste-koordinaattori p tai Innofocus palvelunumero ja KARIS KURSCENTER Under perioden i Karis eller under perioden i Hangö kan du avlägga hela Datoranvändarens A-kort eller delar av kortet. Information om utbildningarna ger Margareta Fagerlund, tfn (019) , margareta.fager KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO Tietokoneen käyttäjän A-kortti tai , ma ja ke , Kirkonkylän koulukeskuksessa A-talo. Tiedustelut peruutuspaikoista (09) Katso myös kansalaisopisto. KARJAAN SUOMENKIELINEN KANSALAISOPISTO Tietokoneen A-ajokortti Karjaalla iltaopetuksena. Ilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa (019) tai a.fi. Katso myös kotisivut osoitteessa LUKIO-OPINNOT Voit aloittaa tai saattaa loppuun kesken jääneet lukio-opintosi. Ota yhteyttä paikkakuntasi aikuislukioon: Lohjan lukion aikuislinja, (019) ; Porkkalan lukion aikuislinja, (09) , tai Aikuislinja tarjoaa lukiokoulutusta joko koko lukion oppimääränä tai erilliskursseina, opiskelija saa halutessaan tehostettua opinto-ohjausta. Jos olet kiinnostunut liikuntaalan opinnoista, ota yhteyttä Urheiluopisto Kisakeskukseen Fiskarsiin, (019) , Jos etsit rakennusalan osaamista, ota yhteyttä Siikaranta-opistoon, (09) , Kun Sinä tai yrityksesi tarvitsee erikoisosaamista myös akateemisilta aloilta, ota yhteyttä Helsingin Yliopisto, koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa, (09) ja aikuiskoulutus/lum RATKAISUJA JA RAHOITUSTA Yritysten ja yhteisöjen edustajat! Tervetuloa tutustumaan henkilökunnan koulutus- ja koulutuksen rahoitusratkaisuihin Lohjalle KLO Paikalla Noste-verkoston toimijat. INNOFOCUS, SUURLOHJANKATU 2, LOHJA Osoitteenmuutos Kiitos, lähettäkää minullekin tämä lehti En halua Innofocus lehteä Lähettäkää lisätietoa/esitteitä, minua kiinnostaa erityisesti seuraavat alat/koulutukset Vastaanottaja maksaa postimaksun Nimi: Uusi osoite: Vanha osoite: Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Tunnus Vastauslähetys Terveisiä lehdentekijöille:

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2009

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2009 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2009 Ammattitaitoisia osaajia näyttötutkinnoilla Koulutettuja arvioijia tarvitaan Uusia urapolkuja tutkinnoilla Tuloksia oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2012 Logicalle kumppanuus on tärkeää s.7 Tilaajavastuulaki s.6 Työn pitää olla hauskaa! s.20 Sähköä suhteessa s.13 SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN s.19 PÄÄKIRJOITUS EILAKAISLAN

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄLLE JA OPPILAITOKSILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Presidentti Sauli Niinistö NUORET ammattiosaajat töihin Oppisopimuksessa kaikki voittavat Vili Heiskanen

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Länsi-Suomi 2 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Hikari- Pehkonen. Iisalmelainen juontajasuosikki Tuija Pehkonen oli ysin oppilas, paitsi kielissä. sivut 8 10

Hikari- Pehkonen. Iisalmelainen juontajasuosikki Tuija Pehkonen oli ysin oppilas, paitsi kielissä. sivut 8 10 plus KESKIVIIKKONA 21.8.2013 savonsanomat.fi Kouluruokasuosikit kotiherkuiksi Menestyksen salaisuus Varmasti työllistävät alat Koulutus Hikari- Pehkonen Iisalmelainen juontajasuosikki Tuija Pehkonen oli

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo.

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo. 2014 Uusi ulkoasu 4 Yritysneuvoja on moniosaaja 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon www.syo.fi Sisältö PÄÄKIRJOITUS: Kasvuyrittäjyyttä tukemassa

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot