A s i a k a s l e h t i. Koulutus kannattaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A s i a k a s l e h t i. Koulutus kannattaa!"

Transkriptio

1 A s i a k a s l e h t i Koulutus kannattaa! Syksy 2004

2 Eeron puumerkki Aikuiskoulutus ja yrittäjyyden edistäminen YRITTÄJYYS EDISTÄÄ TYÖLLISYYTTÄ Kasvuhakuiset yritykset luovat uusia työpaikkoja ja työttömyys on yleisesti vähentynyt eniten yrittäjyyskasvuisissa maissa. Kansainvälisesti mitattuna meillä Suomessa yrittäjyyttä on vähän. Yrittäjyyden kasvua hidastaa mm. liiketoimintaan ja työllistämiseen liittyvät riskit, riskinottohalun puuttuminen, yrittäjyyden alkutaipaleen byrokratia ja epäonnistumisen pelko. Suomessa noin kymmenen seuraavan vuoden aikana lähemmäs satatuhatta yrittäjää on luopumassa yritystoiminnasta ikääntymisen seurauksena. Mistä löytyvät motivoituneet rohkeat jatkajat? VALTAKUNNALLISESTI YRITTÄJYYSKOULUTUSTA KEHITETTÄVÄ Yrittäjyyskasvatusta on lisättävä etenkin nuorten keskuudessa ja tähän haasteeseen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten on vastattava. Monia hankkeita on valtakunnallisesti käynnissä tämän asian tiimoilla. Hankkeiden avulla lisätään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja mm. oppisopimustyyppisten koulutusten edistämistä. Toivottavasti nämä hankkeet tuottavat myös pysyviä käytänteitä. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tavoitteena on liiketoiminnan tietämyksen syventäminen ja yrittäjätoiminnan tukeminen. Tätä myös me Innofocuksessa olemme toteuttaneet vuosia ja tulemme voimakkaasti edelleen kehittämään. PIENYRITYSTEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TOIMINTA- JA PALVELUMALLI Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmasta löytyy kohta Ammatillista aikuiskoulutusta hoitavia oppilaitoksia kehitetään valtakunnallisesti ja alueellisesti toimivana verkostona. Tehtävissä korostetaan pienyritysten ja niiden henkilöstön koulutus- ja palvelutehtäviä sekä maakunnallisia tai seudullisia tehtäviä. Aikuiskoulutuskeskukset ovat ottaneet haasteen vastaan. Opetushallitus myönsi keväällä 2004 valtionavustuksen samanaikaisesti 37 aikuiskoulutuskeskuksen yhteiselle pienyritys -kehittämishankkeelle. Kukin aikuiskoulutuskeskus kehittää oman alueen tarpeiden mukaisesti yksittäisen palveluratkaisun pienyritysten kehittämiseen ja samalla hankkeen aikana rakennamme uudenlaisen valtakunnallisen toimintamallin. Ko. toimintamalli mahdollistaa tulevaisuudessa yrittäjäasiakkaiden tarpeiden mukaisen palvelukokonaisuuden kehittämisen ja yksittäisten palvelujen räätälöidyn tuottamisen. Aikuiskoulutuskeskukset tulevat tarjoamaan yrittäjälle liiketoiminnan kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista kehittäviä konkreettisia palveluja. Innofocus on mukana tässä valtakunnallisessa hankkeessa ja kehitämme yhdessä laajan osaavan verkostomme kanssa Länsi-Uudellemaalle yrittäjyyskoulutukseen mallia. Innofocuksen koulutuspalvelukeskuksen koko kirjo on Sinun ja yhteisösi käytettävissä, tule hakemaan omasi. Kehittäkäämme yhdessä läntisen Uudenmaan osaamista ja kilpailukykyä. Sisällys Eeron puumerkki... Työvoimatoimiston työnantajapalvelut toimivat verkossa ja verkostossa... Innofocus kehittää toimintaansa osana Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymää... Hanko Suomen etelä... JET-tutkinto innosti kehittämään... Componenta valimotyöntekijäkoulutukset... Innofocuksesta voit saada osaamisestasi todistuksen... Datanomiksi Nummelasta... Syksyllä alkavia koulutuksia... Koulutusta Eero Hillman, rehtori, Innofocus 2 Syksy 2004

3 Teksti ja kuvat: Päivi Nikander Teksti: Päivi Nikander Työvoimatoimiston työnantajapalvelut toimivat verkostossa ja verkossa Innofocus kehittää Työnantajapalvelut tarjoavat työnantajille rekrytointipalveluja, henkilöstön vähentämiseen liittyviä palveluita ja henkilöstön ja työyhteisön kehittämispalveluita. Vihdin työvoimatoimiston työnantajapalveluiden kautta voi saada neuvontaa niin työvoiman rekrytointi- kuin henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Yritysten avustaminen työvoiman hankinnassa on keskeinen työvoimatoimiston tehtävä. VERKOSTOSTA VOIMAA Vihdin työvoimatoimiston työnantajapalveluiden tiimissä toimivat johtava työvoimaneuvoja Maija- Leena Heino ja työvoimaneuvojat Marko Immonen ja Riitta Karisalmi. Maija- Leena Heino toteaa yhteistyöstä: Tämän tiimin voima on yhteistyössä, niin tässä tiimissä kuin toimiston sisälläkin. Tärkeätä on elävä ja toimiva yhteistyöverkosto alueen yritysten kanssa. Meillä on pienen paikkakunnan etu puolellamme, voimme henkilökohtaisesti tuntea alueen yritysten edustajat. Elinkeinoelämän tarpeiden ennakoinnin kannalta tämä on hyvin tärkeää. Ennakoinnin suhteen on tärkeää ylläpitää suhteita myös yrittäjäyhdistyksiin, kauppakamareihin, kuntaan jne. Lisäksi asiansa tunteva kouluttaja on myös tärkeä ennakointitiedon lähde. Kouluttajat, jotka ovat ammattitaitoisia ja joilla on toimivat yhteydet työelämään, voivat kertoa meille viestejä työvoiman tarpeista ja siitä, mitä osaamista tarvitaan. Maija-Leena Heino luottaa yhteistyön voimaan. TYÖNANTAJAPALVELUIDEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON MATCHING Tärkein tehtävämme on matching eli sovittaa yhteen työvoiman tarve ja työtä hakeva henkilö, toteaa Marko Immonen ja jatkaa: Keinoja on monia. Tällä hetkellä Työvoimahallinnon sivut, ovat syyskuussa 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomen kolmanneksi arvostetuin verkkobrandi (Taloustutkimus Oy, 2003). Tähän verkkoon työnantajat voivat ilmoittaa vapaat työpaikat ja tätä kautta niin työttömät kuin työssä olevatkin saavat helposti tiedon avoinna olevasta työpaikasta. Vihdissä avointen työpaikkojen täyttäminen kestää tällä hetkellä keskimäärin kymmenen päivää, eli saamme työntekijän ja työnantajan tarpeet suhteellisen hyvin yhteen sovitettua. VIHDISSÄ TYÖNANTAJA- PALVELUUN ON KESKITETTY MYÖS TYÖVOIMAKOULUTUS Työvoiman tarve on muuttunut viimeisten vuosien aikana, teolliset työpaikat ovat Vihdissä vähentyneet, palvelualoilla ja sosiaali- ja terveysalalla on jatkuva työvoiman tarve. Työvoimakoulutusasiat sopivat hyvin työnantajapalveluun - näin saamme tuoretta tietoa siitä, millaista henkilöstöä yritykset kaipaavat ja toisaalta meillä on hyvät tiedot paikallisesta työvoimakoulutuksesta ja niissä opiskelevista henkilöistä. Työvoimakoulutus voi olla avuksi yrityskohtaisessa rekrytoinnissa. Samoin koulutuksen henkilökohtaistaminen työvoimatoimiston asiakkaille tuo usein onnistuneen lopputuloksen. Koulutuksessa haetaan ammattitaidon ajantasaistamista, ammatillisten tietojen päivittämistä tai kokonaan uusi ammatti. Kouluttajan kanssa sovimme tarkkaan koulutuksen sisällön, joka uutetaan työelämän tarpeista. Koulutuksen opetussuunnitelmat ovat vuosien varrella lähentyneet työelämää. Kouluttajien velvollisuus on tuntea todelliset työelämän tarpeet. Koulutuksen pituuteen vaikuttavat monet seikat. Nonstop -koulutuksissa koulutusaika on hyvin yksilöllinen henkilön tavoitteiden mukaan. Monet koulutuksiin osallistujat työllistyvät työssäoppimisjakson aikana. He voivat jakson aikana voi näyttää osaamisensa. Työvoimapoliittisen koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on aina työllistyminen, korostaa Maija-Leena Heino. Koulutus aloitetaan useimmiten ns. aloitusjaksolla, jonka aikana määritellään osaamiskartoitusten avulla ammattitaidon tämän hetkinen taso. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään ne ammattitai- don osa-alueet, joissa on vielä hiomista. Tavoitteena on saavuttaa koulutuksen avulla paitsi työpaikka myös ammattitaidosta kertova sertifikaatti eli tutkintotodistus. TYÖANTAJAPALVELUN TÄHTIHETKIÄ Tähtihetkiä ovat ilman muuta ne, jolloin tuo matching osuu kohdalleen, tarpeet kohtaavat, toteavat yhdestä suusta Marko ja Maija-Leena. Kuvassa Maija-Leena Heino ja Marko Immonen Marko muistelee erästä yksittäistä tapahtumaa: - Muistanpa erään kerran, jolloin yrittäjä soitti ja kertoi selkänsä revähtäneen. - Betoniauto tulee huomenna, eikä ole tekijää, mistä sellaisen voisi saada? Soitimme Innofocukseen kouluttaja Voitto Kavanderille ja kysyimme apua, jospa koulutettavissa olisi sopivaa henkilöä. Voitto sanoi, että kyllä järjestyy ja niinpä valu saatiin tehtyä. Tällä kertaa hyvin nopea työvoiman tarve saatiin tyydytettyä yhteistyön avulla. Aina emme lupaa täyttää työpaikkaa näin nopealla aikataululla, vaikka nopeus onkin tavoitteemme. toimintaansa osana Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymää Yhteiskunta muuttuu ja työelämän tarpeet muuttuvat, oppilaitosten tulee vastata haasteeseen ja elää mukana ja usein edellä. Oman työn kehittäminen nähdään tärkeänä osana muutosta. Ku n t a y h t y m ä n eri tulosalueilla (Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus, Innofocus, Oppisopimustoimisto) suoritettiin Opetushallituksen johdolla Suomen laatupalkintokriteereihin perustuva itsearviointi vuonna PROSESSIT KUNTOON Vuonna 2002 määriteltiin ja kuvattiin ydin- ja tukiprosessit. Ydinprosessiksi määriteltiin koulutusprosessi ja se on kuvattu tulosaluekohtaisesti eli jokaisella tulosalueella on omansa. Tukipalvelu-, johtamis- ja henkilöstöprosessit on kuvattu kuntayhtymätasoiksi. Itsearvioinnin ja prosessien kuvaamisen sekä Oppisopimustoimiston ulkopuolisen auditoinnin yhteydessä tuli esiin paljon erilaisia kehittämiskohteita, jotka 2003 niputettiin suurempiin kokonaisuuksiin seuraavasti: Koulutusprosessin tulokset/ tuotokset, ennakointi ja asiakasyhteydet, strategiatyöskentely johtamisprosessissa, asiakastyytyväisyys koulutusprosessissa, yhteinen opetussuunnitelma ja opintojen tarjonta Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen, Innofocuksen näyttöprosessi, henkilöstöprosessi ja sen maastouttaminen. KEHITTÄMISKUMMIKSI HELIA Kehittämismenetelmäksi valittiin Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun, Helian kehittävän arvioinnin koulutusohjelma mm. seuraavista syistä: ryhmissä tapahtuva kehittäminen luo edellytyksiä kollektiiviseen ajatteluun, dialogiin ja osaamisen jakamiseen sekaryhmät tutustuttavat eri tulosalueiden henkilöihin ja sitouttavat kehittämiseen laajemmin koulutukseen sisältyi laatutyökaluihin tutustumista ja käyttöä sekä kehittämisprojektin vaiheiden suunnittelua koulutuksen sisältö vastasi johtamisen erikoisammattitutkinnon suunnitteluosion sisältöjä. Osallistujat ryhmiin valittiin edustuksellisuus -periaatteen mukaan, koska osallistujamäärä oli rajattu. Ryhmät rajasivat kehittämiskohteensa ja kokoontuivat yhteen esittelemään suunnitelmiaan kuusi kertaa; kolme kertaa vuonna 2003 ja kolme kertaa vuonna Väliaikoina ryhmät työskentelivät itsenäisesti. Kehittävän arvioinnin koulutusohjelmaa jatketaan eri ryhmillä, joiden tavoitteena on viedä suunnitelmat käytäntöön. TYÖKALUPAKKIIN LISÄÄ VÄLINEITÄ Ensimmäistä kertaa kuntayhtymän eri tulosalueiden henkilöstö teki työtä yhdessä. Jatkuvan kehittämisen silmukka, työskentelymenetelmänä, tuli todeksi työryhmissä. Ja leviää varmasti organisaatioon ryhmien jäsenten kautta. Laatukoulutuksen työkalut tulivat tutuiksi, learning cafe, seinätaulutekniikka, benchmarking, kalanruodot jne. Olemme täydentäneet työntekijöidemme työkalupakkia, toteaa kehittämisjohtaja Vaula Muranen, vuoden kehittämisrupeaman jälkeen ja jatkaa: Tästä on hyvä edetä eteenpäin, olemme löytäneet punaisen langan. 4 5

4 Kuvat: Hangon kaupungin kuva-arkisto Ylempi teksti: Riitta Kainiemi ja Leena Rantanen-Väntsi Alempi teksti ja kuva: Päivi Nikander Hanko Suomen etelä JET-tutkinto innosti kehittämään HAASTATELTAVANA HANGON KAUPUNGIN KAUPUNGINJOHTAJA TOM AXBERG, 53 VUOTTA Koulutus: VTK Turusta Työkokemus: - Brändön kunta, kunnanjohtaja - Kaskisten kaupunki, kaupunginjohtaja - Ympäristöministeriö, ministerin erityisavustaja - Hangon kaupunki, kaupunginjohtaja Hanko on satama kaupunki, mitkä ovat kaupungin tulevaisuuden haasteet? Toiveena on edelleen pysyä kilpailukykyisenä logistisena ratkaisuna Itämeren nopeille henkilö- ja tavaravirroille. Mitkä ovat Hangon kaupungin menestystekijät? Sijainti, osaava henkilökunta ja usko tulevaisuuteen Mikä on kaupungin elinkeinotilanteen kehittämisen suunta? Hangon kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeino-, maankäyttö, ja kaavoituspolitiikkaa luodakseen paikkakunnalle hyviä edellytyksiä teollisuudelle ja muulle yritystoiminnalle. Valtakunnallinen työttömyysaste (huhtikuu 2004) on 10,4 %. Uudenmaan lukema on 7,4 % ja Hangon työttömyysaste on 8,9 %. Miten työllisyyttä on edistetty ja edistetään kaupungin toimesta? Olemalla aktiivinen myös silloin kun elinkeinoelämä siirtää työpaikkoja muualle (= Finncarrier 50 työpaikkaa Turkuun) tai eduskunta vähentää valtion työpaikkoja (= Hangon Rannikkopatteriston 100 työpaikan siirto muualle). Yleistä Hangon koulutuspolitiikasta. Elinkeinoelämän lähivuosien tarve olisi syytä huomioida paremmin. Miten kaupungin henkilöstön osaamista kehitetään? Tilaamalla ja ostamalla koulutusta Kuntakoulutus Oy:sta Miten koette, miten osittain Hangon omistaman aikuiskoulutuskeskuksen tulisi palvella kuntaa ja kuntalaisia? Kysymys on erittäin laaja ja monipuolinen! Huomioimalla tulevia tarpeita, koska merkittäviä työntekijäryhmiä lähivuosina jää eläkkeelle elinkeinoelämän ja kunnan työpisteistä. HANGON KAUPUNKI SIJAINTI JA VÄESTÖ Leveysaste: N. Pituusaste: E Maapinta-ala 114,5 km 2 Kokonaispinta-ala 632 km 2 Rantaviivaa yhteensä n. 130 km Saaria ja luotoja n. 90 kpl Asukasluku vuonna Suomenkielisiä (%) 53,6 Ruotsinkielisiä (%) 44,0 Tuloveroprosentti 18,75 HANGON ELINKEINORAKENNE VUONNA 2000 Maa- ja metsätalous 0,6 Teollisuus/Rakennus 39,4 Palvelut/Kauppa/Liikenne 58,9 SUURIMMAT TYÖNANTAJAT Palveluksessa olevat 2002 Hangon kaupunki 617 Yritykset vapaasatama-alueella 400 Fundia Wire Oy Ab, terästuotteet 350 Helkama Velox Oy + Helkama Bica Oy, pyörät, kaapelit 242 Hangö Stevedoring Oy Ab, satamatoiminta 225 Oy Visko Ab, keinosuoli 180 Oy Forcit Ab, räjähteet + disp. 166 Orion-yhtymä Oyj Fermion, lääkeraaka-ain. 150 Rautaruukki Oyj Metform, teräsputket 148 Genencor International Europe Oy, entsyymi 142 Innofocuksen kouluttaja Leena Rantanen-Väntsi ojentaa Genencorin vuoroesimies Mika Rahkolalle JET-tutkintotodistuksen. Vuoroaan odottaa Viskon vuoropäällikkö Tarmo Salmela. Prosessi on tuonut johtamiselle yhteistä suuntaa, näkemystä ja yrittämistä. Johtamisen fokus on selkeytynyt. Oli tärkeää ja oikeaan osunut valinta, että johtoryhmä ja tulosalueiden johtajat sitoutettiin ensin käymään koulutuksessa. Koulutus suunniteltiin kunnan tarpeista. Työn ohessa opiskelu on vaatinut kaikilta paljon, meille tärkeintä ei ole ollut todistus koulutuksesta vaan yhteinen pro- Genencorin ja Viskon esimiehillä oli aihetta juhlaan, kun molempien yritysten esimiehistä koostuva ryhmä sai päätökseen johtamisen erikoisammattitutkinto- eli JET-koulutuksen, ja valmistuville ojennettiin tutkintotodistukset. Koulutuksen järjesti Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Koulutus suunniteltiin alusta asti yhteistyössä Genencorin ja Viscon kanssa. Tutkintotodistukset ojensi Innofocuksesta kouluttaja Leena Rantanen-Väntsi. Päätösjuhlaa vietettiin Lahden seudulla tutustumalla muun muassa Lahden yliopistokeskukseen. Genencorin henkilöstöpäällikkö Sari Jouhki korosti puhuessaan valmistuville, että koulutuksella lähdettiin hakemaan toimintarajat ylittävää yhteistyötä ammattiryh- sessointi ja oppiminen. Koulutuksen sivutuotteena olemme saavuttaneet tuttuutta, yhteisöllisyyttä ja strategiseen suunnitteluun liittyvät työkalut, joiden käyttö näkyy jo nyt kunnan pitkän aikavälin suunnittelun toteutuksessa. JET:in lopullista vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua, ison laivan kääntäminen johtajuutta kehittämällä on pitkä prosessi. mien ja kahden yrityksen välillä. Lähdettiin yhdessä kysymään ja kyseenalaistamaan, etsimään vastausta ja uusia toimintatapoja sekä yhteisöllisyyttä ja luottamusta. Sari Jouhkin mukaan koulutuksella lähdettiin Genencorissa hakemaan oppivan tehtaan kulttuuria. Aiemminkin esimiehille oli tarjottu lyhyt kurssi, mutta nyt lähdettiin hakemaan pitkäkestoisempaa tukea. Koska johtaminen ei ole pelkkää taloutta tai pelkkää lainsäädäntöä, haluttiin uudenlainen koulutus, joka samalla tukee organisaation omia tavoitteita, kuten oppivaa tehdasta. Tätä kehitystä Työkaluja kehittämiseen JET:in kautta koulutus tuki, ja uusien toimintatapojen juurruttaminen tulee jatkumaan. Lahden yliopistokeskuksessa kuultiin professori Tuula Pohjolan luento ympäristöjohtamisesta. Lisäksi tutustuttiin mm. Hartwallin tehtaisiin ja erityisesti, miten perehdytys heillä hoidetaan. Yksi tutkinnon suorittaneista Viskon vuoropäällikkö Tarmo Salmela vastaanotti tutkintotodistuksen tyytyväisin mielin. Pitkälti tämän koulutuksen ansiosta itselläni on nyt kirkas visio, johon pyrin esimiestyötäni kehittämään. Salmelalla on 15 alaista ja hän teki koulutukseen liittyvän kehittämishankkeen aiheesta muutosjohtaminen. Erityisen antoisaksi koulutuksen teki, kun sai jatkuvasti peilata omaa työtään muihin samaa työtä tekeviin, Salmela arvioi. Vihdin kunnan henkilöstöpäällikön Päivi Perämäen mukaan JET-koulutukseen on osallistunut heiltä 43 henkilöä ja tarvetta on vielä kolmannelle ryhmälle. Kuvassa vasemmalta neljäntenä Päivi Perämäki ympärillään Vihdin kunnan JET-tutkinnon suorittajia. 6 7

5 Teksti: Petteri Sarvala Kuvat: Petteri Sarvala ja Componenta Oyj kuva-arkisto Kuvassa Mauri Sellman työn ääressä. sä ryhmässä ja valmistui kesäkuussa. Kuusi viikkoa vierähti Ruotsissa. Sinä aikana hän opiskeli Alvestan valimon laitteiden ja koneiden ominaisuuksia. Nämä koneet siirtyivät kesän aikana Karkkilan valimoon. Componenta valimotyöntekijäkoulutukset jatkuvat Edellisessä asiakaslehdessä kerroimme valimotyöntekijäkoulutuksista Componenta Oyj:ssä Karkkilan valimolla. Koulutuksen sen hetkisenä tavoitteena oli rekrytoida ja kouluttaa noin 60 uutta työntekijää ja moniosaistaa 90 nykyisen henkilökunnan työntekijää. Tällä hetkellä koulutuksen on käynyt 63 uutta työntekijää 4:ssä eri opiskelijaryhmässä. Uusi ryhmä aloitti 2.9. ja siinä vahvuus on 28 henkilöä. Nykyisen henkilökunnan moniosaistamiskoulutusta päätettiin jatkaa vasta myöhemmin syksyllä Projektipäällikön näkökulmasta katsoen koulutus on mennyt suunnitelmien mukaan: Tosin Alvestan tehtaan siirto Karkkilaan, tuotantokapasiteetin nousu ja näistä seikoista johtunut ajoittainen hektisyys ovat muuttaneet koulutusten yksityiskohtia usein. Koulutuksia suunniteltaessa tavoitteena oli myös, että halukkaat uudet ja vanhat työntekijät voivat suorittaa ammattitutkinnon työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Aika näyttää toteutuuko tämä tavoite. Kuvassa vasemmalla Jarmo Nurmikolu Projektin alussa uskoimme, että hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Me kouluttajina paneuduimme erityisesti koulutuksen suunnitteluun, opetussuunnitelmaan ja opettaja- ja tilaresurssien varaamiseen. Opetuksen ja työn yhdistäminen, henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja työtilanteiden yhdistäminen muutostöiden alaisessa valimossa tuotti yllätyksiä. Arkea ovat suuressa tehtaassa lukuisat toimenkuvamuutokset sekä se, ettei fyysisesti pinta-alaltaan suuressa tehdasmiljöössä tavoita opiskelijaa samalla tavoin kuin luokkatilanteissa. Lisäksi päänvaivaa aiheuttivat kysymykset päivärahoista, vakuutuksista ja korvauksista, jotka liittyivät opiskelijoiden työskentelyyn koulutusajalla. Kaikista asioista on kuitenkin selvitty. Valimo on saanut työntekijöitä ja opiskelijat töitä. JARMO NURMIKOLU OPISKELI RUOTSISSA ALVESTAN TEHTAALLA Jarmo Nurmikolu, 44 v. (yläkuvassa vasemmalla) on yksi Alvestan koulutusosuuden suorittaneista opiskelijoista. Hän aloitti opintonsa ensimmäises- Alvestassa työskentely oli hyvä kokemus kaikin puolin. Työssäoppimisen kannalta sain lisää ammatillista osaamista ja myös kuuden viikon aikana ehti kulttuurielämäänkin ja ruotsalaiseen elämäntapaan perehtyä hiukan paremmin. Negatiivisina asioina koin eron perheestä ja matkustamisen Alvestaan, se vei niin paljon aikaa. MAURI SELLMAN TOIMII TYÖPAIKKAOHJAAJANA Karkkilan tehtaalle koulutettiin tammi-helmikuun aikana 20 työpaikkaohjaajaa tätä projektia varten. Mauri Sellman, 52 v. (yläkulman kuvassa) on yksi heistä. Mauri työskentelee Karkkilan tehtaan puhdistamossa. Hän tuli itse töihin Componentalle viisi vuotta sitten. Hänen oma perehdyttämisensä aikanaan kesti noin 2 viikkoa vanhemman työntekijän opastamana. Mauri lähti työpaikkaohjaajakouluttajaksi, koska hän vastaa puhdistamossa osaltaan laatuasioista. Työpaikkaohjaajatehtävän parhaana puolena näen sen, että näin saa uusia haasteita. Sääli vain, että näin suuren rekrytoinnin yhteydessä on yksittäisen henkilön perehdyttämiseen käytettävissä vain vähän aikaa. MATTI ROUSKU KOULUTTAA DI, Matti Rousku 26 v. työskentelee Componentassa prosessi-insinöörin tehtävissä. Hän on kouluttanut opiskelijoille kaavausta ja valamista. Kouluttajan tehtävät ovat mukavaa vaihtelua muille työtehtäville ja koulutusjakson aikana pääsee loistavasti tutustumaan tuleviin työkavereihin ja heidän toivomuksiinsa. Olen yllättynyt, kuinka nopeasti osa opiskelijoista on omaksunut mm. sulaton työtehtäviä, jotka eivät ole niitä helpoimpia tehtäviä valimossa. Jokunen opiskelijoista on pyytänyt jopa omaaloitteisesti lisää metallurgiaan ja valurautoihin liittyvää lukemista. Ja sitähän minä ilomielin olen toimittanut. Omalta kannaltani haasteellista on ollut kolmen eri asian eli opiskelijaryhmien kouluttamisen, valimoprojektin teknisen suunnittelun ja tuotannon ylläpitämisen yhdistäminen. Componenta Oyj on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset - valimot, konepajat ja takomot - sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa (v.2002) ja henkilöstön määrä noin Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia- ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja offroad- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Konsernin lähivuosien tavoite on tulla ensisijaiseksi yhteistyökumppaniksi valuratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 8 9

6 Teksti: Päivi Nikander Innofocuksesta todistus osaamisestasi Passi, kortti, todistus, serfikaatti, ajokortti nämä kaikki kertovat osaamisestasi. Useat korteista ovat lakisääteisiä. Muilla todistuksilla kuten tietokoneen ajokorteilla voit osoittaa vakuuttavasti osaamisesi. Seuraavassa esimerkkejä korteista, kysy lisää palvelunumerostamme Katso myös viimeiseltä aukeamalta alkavat koulutuksemme. HYGIENIAPASSI Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen mukaan kaikilta elintarvikehuoneistossa työskenteleviltä vaaditaan todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Maaliskuun 2002 alusta on elintarviketyöntekijöiden ollut mahdollista osallistua hygieniaosaamistestiin ja saada testin läpäistyään osaamistodistus. Innofocus on Elintarvikeviraston hyväksymä osaamistestaaja. Osaamistesti käsittää 40 oikein/väärin -väittämää ja testin hyväksytysti suorittaminen edellyttää vähintään 34 oikeaa vastausta. Testissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia. Osaamistestissä on väittämiä kaikilta hygieniaosaamisen osa-alueilta kuten: mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. ANNISKELUPASSI Anniskelupassin tarkoituksena on arvioida henkilön alkoholilainsäädännön osaamisen riittävyys ja saada alkoholilain 21 b :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus (= anniskelupassi) siitä, että hän hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. Anniskelupassi on tarkoitettu anniskelupaikassa työskenteleville vastaaville ja varavastaaville. Vastaavalta hoitajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden työskentelyä ja lisäksi ravintola-alan oppilaitoksen kokeen perusteella antamaa todistusta eli anniskelupassia. Anniskelupassi todistaa henkilön hallitsevan vaadittavat säännökset. Tuotevalvontakeskuksen ohjeen mukaan hyväksytty todistus annetaan henkilölle, joka osoittaa tenttikysymysten perusteella hallitsevansa anniskelua koskevat säädökset vähintään 75- prosenttisesti. TYÖTURVALLISUUSKORTTI Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskortin käyttöönotto ei ole yrityksille pakollista. Useat tilaajayritykset tulevat kuitenkin vuoden 2005 alusta edellyttämään alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssin suorittaneella on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen, työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla ja perusvalmiudet omaksua työpaikkaja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen TULITYÖKORTTI Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Tulityöt, suojeluohjeen 2002 mukaisesti "tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Sähköalan lainsäädännössä edellytetään, että sähkötöitä ja käyttötöitä tekevien henkilöiden on oltava ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Sähkötyöturvallisuusstandardi määrittelee lisäksi, että työnantajan tulee huolehtia yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka tulee uusia enintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Innofocuksen sähkötyöturvallisuuskurssin avulla on mahdollista päivittää määräysten tuntemus ja niiden mukaiset tiedot käytännön osaamisen tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Tiivis tietopaketti käsittelee sähkötyöturvallisuusmääräysten SFS 6002 standardin mukaisen nykytilan yhden opetuspäivän aikana. Lisäksi oppilaat saavat mukaansa kirjallisen tietopaketin. MÄRKÄTILA-ASENTAJA- KOULUTUS Koulutus on tarkoitettu märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia tekeville ammattirakentajille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän pystyy itsenäisesti tekemään märkätilojen vedeneristystöitä tämän päivän määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaisesti oikeaa työjärjestystä noudattaen. Koulutus sisältää yhden päivän teoriaosuuden ja myöhemmin sovittavana ajankohtana toteutettavan kirjallisen kokeen ja työnäytön omalla työmaalla tai kouluttajan osoittamassa paikassa. Teoriaosuuden, kirjallisen kokeen sekä työmaaolosuhteissa suoritetun työnäytön hyväksytysti suorittaneet voivat hakea VTT:n henkilösertifioinnin VTT- Rakennustekniikasta. TIETOKONEEN AJOKORTIT TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n) kehittämä ja kasvattama Tietokoneen ajokortti -tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa tietoteknisten taitojen mittaajana Suomessa. Tuoteperheeseen A-kortti ja AB-ajokortti. on hyödyllinen kaikille tietoyhteiskunnan jäsenille. Se palvelee erityisesti aloittelijoita tarjoten sopivan välitavoitteen A- kortin suorittamiseen. Tietokoneen käyttäjän A-kortti on suunnattu peruskäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaavat työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet. A-korttitutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet. Tietokoneen käyttäjän ABkortti on valtakunnallinen työelämän tarpeita vastaava tutkinto. Tämä vaativa, pääosin valinnaisista osista koostuva jatkotutkinto tarjoaa suorittajalleen erikoistumismahdollisuuden juuri niihin tietotekniikan osaalueisiin, joita hän tarvitsee työssään tai jotka häntä erityisesti kiinnostavat. Kansainvälisesti tunnustettu kortti on ECDL (European Computer Driving Licence), joka vastaa sisällöltään A-ajokorttitasoa

7 Teksti ja kuvat: Päivi Nikander Datanomiksi uusin opetusmenetelmin Datanomiksi Nummelasta Perinteinen opetustyyli ei tue uusia oppimistyylejä ja ympäristöjä. Älä opeta minua, vaan anna minun oppia - on lause, jota toteutamme. Jokainen oppilas oppii ja keskittyy eri tavalla ja nämä yksilölliset erot tulee ottaa opetuksessa huomioon. Jussi Vuorikoski, LuK Helsingin Yliopisto (matematiikka ja tietotekniikka) on datanomi-koulutuksen pääopettaja. Vihdin kirkonkylässä asuva viisilapsisen perheen isä on toiminut kouluttajana Innofocuksessa reilut kaksi vuotta. Hän on toiminut yli 20 vuotta kansainvälisissä työtehtävissä tietotekniikan parissa (myyntiä, asiakasvastuita, asiantuntijatehtäviä, ohjelmointia ja koulutusta). Vuosien varrella ovat tulleet tutuiksi niin prosessiautomaatiovälineet kuin erilaiset ohjelmointiympäristöt ja arkkitehtuuritkin. Integraatio sekä teknisellä että järjestelmätasolla, hajautetut toteutusympäristöt, niiden suorituskyky ja hallittavuus ovat jääneet erityiskiinnostuksen kohteiksi. Jussi Vuorikosken kaavio kuvaa opintojen kehittymistä aloituspäivästä todistuksen saantiin. Punaisena lankana opinnoissa on opittavien asioiden yhdistäminen liiketoimintaan ja työhön. OHJELMOINTIIN ÄIDINKIELI Samoin kuin lapselle, tulee ensimmäisestä opitusta kielestä äidinkieli, tulee ohjelmointiin suuntautuneilla datanomeillakin ensimmäisestä opitusta ohjelmointikielestä äidinkieli. Siksi me opettelemme ensimmäisenä Javan. Muut kielet opetellaan sitten myöhemmin. OPINNOT LIITETÄÄN KIINTEÄSTI TYÖELÄMÄN TILANTEISIIN Näissä datanomiopinnoissa opiskelutehtävät liitetään kiinteästi työelämän tilanteisiin. Opiskelu tapahtuu ryhmissä, jotka ovat virtuaaliyrityksiä. Tehtävät tullaan toteuttamaan hankkeina, jotka kilpailutetaan yritysten kesken näin saadaan todenmukai- nen kuva ohjelmistotuotannosta. Opiskelu tapahtuu ongelmalähtöisesti, ensin kohdataan ongelma, ja sitten etsitään siihen ratkaisu. Näin eteen tulee tilanteita, joissa itse tulee ottaa asioista selvää aivan kuten elävässä elämässäkin. Opetuksessa tärkeintä on oppiminen. Oppimistapahtumaan liittyy keskeisesti opiskelijan motivaatio, jonka ylläpitäminen on paitsi opiskelijan asia myös opettajan tehtävässä keskeinen osaamisen alue. Opettajan omaan motivaatioon vaikuttavat opetettava ryhmä, joka tässä tapauksessa on erittäin hyvä ja työyhteisön tuki uusille ajatuksille, joka sekin on ollut varsin vankka. UUSI MAHDOLLISUUS Seuraava mahdollisuus päästä mukaan datanomiopintoihin on ensi vuoden alussa, jolloin seuraava ryhmä alkaa. TALOUSHALLINTOA VIRTUAALIYRITYKSESSÄ Opiskelijat tutustuvat taloushallintoon niin ikään virtuaaliyrityksen toimintojen kautta. Opiskelijat toimivat yrityksen erilaisissa tehtävissä, myynnissä, varastossa, talous- ja tietohallinnossa ja välillä toimitusjohtajina. Opiskelijoilla tulee olla valmistuttuaan kuva siitä, miten ja mihin heidän toimintansa yrityksessä vaikuttaa varsinkin taloudellisessa mielessä, toteaa taloushallinnon asiantuntijaopettaja Seija Rainikka. Seija on toiminut useita vuosia taloushallinnon asiantuntijana Innofocuksen koulutuksissa. Minulla on mielenkiintoinen työ, kertoo Kari Ikola. Kari työskentelee Elcoteq Network Oyj:ssä integroidun tuotannon ohjausjärjestelmän (Baan) käyttäjien profiloijana. Elcoteq Network Oyj on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Minun työni vaikuttaa noin 3000 ihmisen elämään eri puolilla maailmaa. Olen koulutukseltani ylioppilasmerkonomi. Siirryin varastopäällikön tehtävistä tähän nykyiseen tehtävääni reilut viisi vuotta sitten. Osaan hommani, mutta haluan tietää enemmän tästä SARILLA ON MUUNTAUTUMISKYKYÄ; PÄIVÄLLÄ PÄIVÄHOITOA JA ILLALLA OHJELMOINTIA Lohjalainen Sari Mäki (33 v.) toimii päivisin erityisavustajana päiväkodissa. Kaksi iltaa viikossa vierähtää lähiopetuksessa Nummelassa. Kahden lapsen äiti saa vielä monet kerrat iltakouluun lähtiessään vastata lasten kysymykseen: Miksi sinä äiti lähdet? DATANOMIKSI EI VOI OPISKELLA VASEMMALLA KÄDELLÄ alasta, en halua jäädä arvuuttelemaan kesken tietohallintopalaveria, kuinka monta tiiltä siinä palomuurissa olikaan. Opiskelu vaatii, tätä ei tehdä vasemmalla kädellä. Viisilapsinen perhe ja omakotitalo vaativat oman aikansa, mutta nyt otan opiskeluun tarvittavan ajan jostakin. Tämä on minun omaa aikaani, sillä haluan saada suoritettua tämän tutkinnon. Olen ollut tyytyväinen koulutukseen, Java-ohjelmointi varsinkin vaatii erityistä paneutumista. Tuntuu, että on aina uusia tapoja ratkaista asioita. Taidan vaatia myös itseltäni aika paljon se on sitä, kun tässä iässä opiskelee. Minua kiinnostaa ennen kaikkea ongelmanratkaisu ja sitähän ohjelmoinnissa riittää. Tämä ala tarjoaa jatkuvia kehittymisen haasteita. Tulevaisuudesta en vielä tiedä, opinnothan jatkuvat vuoteen Yrittäjää minusta tuskin tulee, mutta jos löytyisi hyvä työpaikka

8 Alkavia koulutuksia Innofocuksessa Koulutusta TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS SYKSYLLÄ Työvoimaviranomaisten ostamaa koulutusta työttömille tai työttömysuhan alaisille. Koulutuksiin hakeudutaan työvoimatoimiston kautta. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Espoo ATK-asentajan kurssi (pajalle ohjaava) ATK-kurssi Ammatillista suuntaa etsimässä Kompassi Maahanmuuttajien työnhakuryhmä Markkinointiviestinnän ammatti tutkintoon valmistava koulutus Suomen kielen peruskurssi Tavoitteena työelämä Tietokoneen AB-ajokortti ja tehokas työnhaku Työelämän suomi tasolta 2 tasolle Työelämän suomi tasolta 2 tasolle Työelämään ohjaava koulutus Tavoitteena työ Työnhakuryhmä ATK-taitoja opetteleville Työnhakuryhmä ATK-taitoja syventäville Kotipalvelutyöntekijän kurssi Karkkila valimotyöntekijä (aika vielä avoin) Arjen voimavarat / Toivike-projekti Elintarviketyöntekijänkoulutus / Atria Oy Valimotyöntekijä Valimotyöntekijä (aika vielä avoin) Lohja Tuotantoammattilaisen koulutus Työllisty yrittämällä Nummela Väylät uusiksi - urasuunnittelua työttömyyden pitkittyessä Ohjaava NonStop koulutus Puualan NonStop Rakennusalan NonStop Kone- ja metallialan NonStop (hitsaus ja koneistus) alk Koneistajan täsmäkoulutus, alkaen Laitoshuoltajan ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto OMAEHTOISET KOULUTUKSET SYKSYLLÄ Valtion rahoittamaa perus- ja jatkokoulutusta yksityishenkilöille. Hakeudutaan suoraan oppilaitokseen. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Espoo Johtamisen erikoisammattitutkinto Mikrotukihenkilökoulutus Sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Hanko Johtamisen erikoisammattitutkinto Työturvallisuuskorttikoulutus KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Karkkila Työturvallisuuskorttikoulutus Kirkkonummi Välinehuoltajan ammattitutkinto Lohja A-ajokorttitutkinto (NOSTE) Anniskelutesti Lohjalla: Avoin yrittäjäkurssi Lohjalla Hotelli-, ravintola- ja suurtalous esimiehen erikoisammattitutkinto Hygieniapassi; Testitilaisuus Lohjalla klo 18.00: Kevytsukeltajan tutkintoon valmistava koulutus (Ammattisukeltajan ammattitutkinnon osatutkinto) Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Tietoyhteiskuntataidot kaikille Vertaisohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus oppisopimusopiskelijoiden ohjaajille Työturvallisuuskorttikoulutus Nummela AB-ajokortin Excel-koulutus AutoCAD 2005 koulutus Datanomi, tietojärjestelmien kehittäminen (Tietojenkäsittelyn perustutkinto) Hygieniapassi; Testitilaisuus Nummelassa klo 18: Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto (NOSTE) Laitoshuoltajan ammattitutkinto Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Märkätila-asentaja Sähköturvallisuustutkinto S Tietokoneen käyttäjän A-ajokortti koulutus verkossa Tulityökoulutus: Työturvallisuuskorttikoulutus: OPPISOPIMUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2004 Valtion rahoittamaa perus- ja jatkokoulutusta työsuhteessa oleville. KOULUTUKSEN NIMI ALKAA LOPPUU Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (NOSTE) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Oikeudet muutoksiin pidätetään. SOITA PALVELUNUMEROOMME JA KYSY LISÄÄ! TAI KATSO LISÄTIETOJA: Esimerkkejä koulutustarjonnastamme. Hakulomakkeita, lisätietoja ja esitteitä saat soittamalla palvelunumeroomme , internetistä osoitteesta tai palauttamalla takasivulla olevan palvelukortin. pt at eat = perustutkinto = ammattitutkinto = erikoisammattitutkinto AUTO- JA KULJETUSALA Logistiikan pt - varastonhoitaja Varastonhoitajan at Autoalan pt - ajoneuvoasentaja KAUPPA JA HALLINTO Johtamisen eat Kielet Kiinteistösihteeri Liiketalouden pt (merkonomi) Markkinointiviestinnän at Myynnin at Sihteerin at Taloushallinnon at Yrittäjän at KONE- JA METALLIALA CAD/CAM- koulutukset Hitsauksen perus- ja täydennyskoulutus Hitsausluokat ja erikoishitsauskoulutukset - rakennuskohteet - vedenalainen hitsaus Koneistajan at Koneistuksen perus- ja täydennyskoulutus Kone- ja metallialan nonstop Kone- ja metallialan pt - koneistaja - levyseppähitsaaja Levyseppähitsaajan at LVI-ALA Kiinteistönhoitajan at Talotekniikan pt - kiinteistönhoitaja - LVI-asentaja Putkiasentajan at Isännöinnin at MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Baarimestarin eat Catering-alan pt Dieettikokin eat Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan esimiehen eat Kokin at Matkailualan pt Hygienia- ja anniskelupassi MUU TEKNIIKKA Työturvallisuuskorttikoulutus Tulityökorttikoulutus OHJAAVA KOULUTUS Ammattitaitokartoitus Työnhakutilanteen kartoitus PUHTAUSPALVELUALA Puhdistuspalvelujen pt - toimitilahuoltaja Laitoshuoltajan at Välinehuoltajan pt Siivoustyönohjaajan eat Siivousalan perus- ja täydennyskoulutus PUU Puualan pt, puuseppä Puusepän koulutus, nonstop Teollisuuspuusepän at RAKENNUS Korjausrakennus ja muuraus Rakennusalan nonstop Rakennusalan pt + at (talonrakentaja) Rakennusalan perus- ja täydennyskoulutus Märkätilaserfikaatti SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hierojan at Iltapäivätoiminnan ohjaaja Kotipalvelutyöntekijä Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitaja at SUKELLUS Ammattisukeltajan at (vedenalainen rakennus ja tarkastus) Sukelluskouluttaja ja - matkaopas (matkailualan sukellus painotteinen at) Vedenalaistutkija (arkeologit ja biologit) SÄHKÖ Automaatioasentajan at Automaatiotekniikan taitotupa Sähköalan pt Sähköturvallisuus 2 Sähköturvallisuus 3 SFS 6002 TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan peruskoulutus - A ja AB Tietojenkäsittelyn at (mikrotukihenkilö) Tietojenkäsittelyn pt (datanomi) AutoCAD INNOFOCUS Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskuksen asiakaslehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. JULKAISIJA: Innofocus Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Ojakkalantie 2, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Päätoimittaja: Eero Hillman Toimituspäällikkö: Päivi Nikander Ulkoasu: Mainostoimisto Ad-Office Oy Paino: Itä-Uudenmaan Paino Oy Osoitteiston lähde: Innofocus asiakasrekisteri Innofocus palvelunumero: TOIMIPISTEET: Hallinto: Ojakkalantie 2, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Tekniset alat/tietotekniikka: Vihdintie 30-32, NUMMELA. Puh. (09) , fax (09) Palvelualat: Suurlohjankatu 2, LOHJA. Puh. (019) , fax (019) Muut toimipisteet: ESPOO: Kamreerintie 6, Espoo KARKKILA: Valurinkatu 4 A 9, Karkkila HANKO WWW: Sähköpostia: Sähköpostia henkilökohtaisesti:

9 Innofocus koordinoi läntisen Uudenmaan Noste-ohjelmaa. SINULLE, TYÖSSÄKÄYVÄ VUOTIAS, JOLLA EI OLE PERUS- TAI KANSAKOULUN JÄLKEISTÄ TUTKINTOA: NOSTE-OHJELMA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN saada todistuksen ammattitaidosta saattaa kesken jääneet kouluopinnot loppuun parantaa tietotekniikka- ja kielitaitoa HIIDEN OPISTO Voi suorittaa mm. ATK-ajokorttitutkinnon, kielitutkintoja ja opintoja sekä erilaisia opiskeluvalmiuksien parantamiseen liittyviä kursseja. Yhteys: Hiiden Opisto, Lohjan toimisto, Linnaistenkatu 9, Lohja, (019) , Nummi-Pusulan toimisto, Kirkkotie 1, Nummi, (019) , Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela, (09) INNOFOCUS Katso koko Innofocuksen koulutustarjonta, voit tulla mukaan lähes kaikkiin koulutuksiin; kysy myös peruutuspaikkoja Tietokoneen A-ajokorttiin Yhteys: Innofocus, Noste-koordinaattori p tai Innofocus palvelunumero ja KARIS KURSCENTER Under perioden i Karis eller under perioden i Hangö kan du avlägga hela Datoranvändarens A-kort eller delar av kortet. Information om utbildningarna ger Margareta Fagerlund, tfn (019) , margareta.fager KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO Tietokoneen käyttäjän A-kortti tai , ma ja ke , Kirkonkylän koulukeskuksessa A-talo. Tiedustelut peruutuspaikoista (09) Katso myös kansalaisopisto. KARJAAN SUOMENKIELINEN KANSALAISOPISTO Tietokoneen A-ajokortti Karjaalla iltaopetuksena. Ilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa (019) tai a.fi. Katso myös kotisivut osoitteessa LUKIO-OPINNOT Voit aloittaa tai saattaa loppuun kesken jääneet lukio-opintosi. Ota yhteyttä paikkakuntasi aikuislukioon: Lohjan lukion aikuislinja, (019) ; Porkkalan lukion aikuislinja, (09) , tai Aikuislinja tarjoaa lukiokoulutusta joko koko lukion oppimääränä tai erilliskursseina, opiskelija saa halutessaan tehostettua opinto-ohjausta. Jos olet kiinnostunut liikuntaalan opinnoista, ota yhteyttä Urheiluopisto Kisakeskukseen Fiskarsiin, (019) , Jos etsit rakennusalan osaamista, ota yhteyttä Siikaranta-opistoon, (09) , Kun Sinä tai yrityksesi tarvitsee erikoisosaamista myös akateemisilta aloilta, ota yhteyttä Helsingin Yliopisto, koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa, (09) ja aikuiskoulutus/lum RATKAISUJA JA RAHOITUSTA Yritysten ja yhteisöjen edustajat! Tervetuloa tutustumaan henkilökunnan koulutus- ja koulutuksen rahoitusratkaisuihin Lohjalle KLO Paikalla Noste-verkoston toimijat. INNOFOCUS, SUURLOHJANKATU 2, LOHJA Osoitteenmuutos Kiitos, lähettäkää minullekin tämä lehti En halua Innofocus lehteä Lähettäkää lisätietoa/esitteitä, minua kiinnostaa erityisesti seuraavat alat/koulutukset Vastaanottaja maksaa postimaksun Nimi: Uusi osoite: Vanha osoite: Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Tunnus Vastauslähetys Terveisiä lehdentekijöille:

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus-

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla

Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla E M R Toimijat Toimijat Toimijat Toimijat A I L (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä) (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä) (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä)

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot