STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1

2 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja nuorten palvelut 16 Vapaa-ajan palvelut 17 Kaupunkikehityspalvelut 19 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 22 Tekniset palvelut 23 Maankäyttöpalvelut 23 Rakennus- ja ympäristövalvonta 24 Liikelaitos Salon Vesi 25 Konserniyhtiöt 27 Tuloslaskelma 28 2

3 KAUPUNGINHALLITUS Salo Kaupunginhallitus Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen) Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Lapsiperheiden kotipalveluun on rekrytoitu kolme perhetyöntekijää 1.3 alkaen ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti työnsä 4.5. Hyvinvointikyselyn ensimmäinen osa (170kpl) 80 -vuotiaille salolaisille on palautunut. Vastausprosentti oli Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen 2016 saakka Palveluvalikkoa tuetaan ostopalveluilla Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto vanhuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön Tarveharkinnan lisääminen ei-lakisääteisissä palveluissa Palvelukustannukset vähenevät ja kaupungin järjestämät palvelut vähenevät 1.4. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen: kulttuuri kirjasto liikunta koulun kerhotoiminta Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. 3

4 Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 2. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 2.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Team Salo toimintamallin kuvaus Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Asukasluku on , joka on lievästi laskusuuntainen Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana 2.3. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä Salo Kaupunginhallitus Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa Kaupungin tahton toteutuminen järjestämissuunnitelman valmistelussa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laaditaan kuntien yhteistyönä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Lean -toimintatavan hyödyntäminen Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty PPPR -hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. 4

5 Strategiset tavoitteet 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus Toteutuneet muutokset Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Sopeuttamisohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 3.1. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi Ohjelman toteutuminen /Kh 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on Valmis poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina Jokainen on elinkeinoasiamies -ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuus-keskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito Työllisyysohjelman toteuttaminen Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 5

6 Salo Kaupunginhallitus Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 1.1. Johtamisperiaatteiden mukaisen toiminnan varmistaminen ja esimiesten sitouttaminen niihin Kehittämisperiaatteiden määrittely esimiestyön lähtökartoitusten perusteella Johtoryhmä päätti, että esimiesten lähtökartoitus siirretään loppuvuoteen. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Valmennus- ja kehittämisohjelman laatiminen ja toteutus Odottaa lähtökartoitusta Seuranta ja arviointisysteemin luominen Odottaa lähtökartoituksen perusteleella laadittavaa valmennus- ja kehittämisohjelmaa Henkilöstöohjelma Työhyvinvoinnin kehittyminen ja aktiivinen eläköitymisen hyödyntäminen rakenneratkaisuissa Palvelualuekohtainen eläköitymisselvitys on toimitettu palvelupäälliköille viikolla Henkilöstömäärän kehitys Vuodelle 2015 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja on 11 ja lakkautettavia yhteensä 76. Tehtäviä jätetään täyttämättä sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Uusia on täytetty siten, että vakinaisen henkilöstön määrä on vuoden alusta noussut viidellä vakanssilla Johtamisperiaatteiden käsittely kehittämiskeskusteluissa ja kehityskeskustelujen kattavuus 100 % Kehityskeskustelumallin valmistelu on käynnistetty Lean-toimintatavan käyttöönotto ja resurssointi Toteutuneet hankkeet ja niiden onnistuminen Lean-projekti etenee hyvin. Konsulttihankkeena ollaan kevään aikana työstetty ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toimintaa. Lisäksi pieniä työyhteisöparannuksia eli lean-hankkeita on tehty ja palaute tehdyistä hankkeista on ollut hyvä. Myös koulutusta on asiasta pidetty. 6

7 Salo Kaupunginhallitus Talous Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä 1. Talousarvion toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen talousarvioon Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemisisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 2016 talousarvion kehystä laadittaessa Vuosikate Tuloslaskelma, talousarviossa määritelty taso / Kh Huhtikuun toteutuma ei poikkea olennaisesti talousennusteesta. Tilanteesta ei voida kuitenkaan tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyysnteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivottua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämään. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteen on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä Veroprosentti Veroprosentti korkeintaan 1,0 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh Tuloveroprosentti 20,75 (kvalt ) Valmis Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puolessa välissä / Kh Kiinteistöveroprosentit: Vakituinen asunto 0,55%, yleinen 0,90%, vapaa-ajan asunto 1,15% ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0%. (kvalt ) Valmis 1.4. Tilikauden yli- /alijäämä Tase, taseen yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 lopussa. Vuosi 2015 on suunnittelukauden ainoa alijäämäinen vuosi, tavoite noin -4,2 milj. euroa / Kh Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuman pohjalta tehty ennuste on lähellä budjettia. Hyväksymällä tettu Ei aloi- valmisteltu sopeuttamisohjelma, vuodesta 2016 alkaen tilikauden tulos on ylijäämäinen ellei valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä Velka/asukas Velka, alle maan keskimääräisen / Kh Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-huhtikuussa 2,5 milj.euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Valmis 7 Pitkäaikaista lainaa oli huhtikuun lopussa 111,4 milj.euroa eli euroa/asukas.

8 Strategiset tavoitteet 1.6. Suhteellinen velkaantuneisuus Alle 50 % / Kh Rahavarat olivat 20,1 milj.euroa. Nettokassavirta oli 7,4 milj. euroa positiivinen. KONSERNIPALVELUT Konsernipalvelut Hallintopalvelut Keskitetyt hallinto- ja toimistopalvelut Organisaatiouudistuksen yhteydessä hyväksytyn hallinto- ja toimistopalvelun keksittäminen oli aloitettu vuoden 2014 syksyllä ja saatiin valmiiksi vuoden 2015 alussa, jolloin hyväksyttiin henkilöstön tehtäväkuvat. Sähköisen arkistoinnin tuotantokäyttöä koskeva sopimus hyväksyttiin ja aloitettiin osittainen tuotantokäyttö. Käytön laajentaminen edellyttää kouluttamista ja tiedonohjaussuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Riskitekijänä on, että Salo on ollut ohjelman pilotoija eikä vertaistukea ole saatavilla. Riskitekijänä on myös henkilöstöresurssien riittävyys ottaen huomioon tiedonohjaussuunnitelmien laatimisen vaatiman suuren työmäärän ja organisaation koulutustarpeet. Tietohallinto Langattoman verkon kilpailutus saatiin valmiiksi. Käyttöönottoprojekti käynnistyy vielä ennen kesää ja uusien kohteiden rakentaminen alkaa kesän jälkeen. Työasemapalveluiden hankintaa on valmisteltu. Päätös hankinnan kohteesta ja mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä tehdään vielä kevään aikana. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Edunvalvojien ja sosiaaliasiamiehen asiakkaiden asiat on pystytty hoitamaan asiakasmäärän lievästä kasvusta huolimatta. Edunvalvonnan ja sosiaaliasiamiestoiminnan kustannuspaikan tulot edelleen suuremmat kuin menot. Toiminnan riskitekijänä on uhka asiakasmäärän huomattavasta kasvusta ja resurssien riittämättömyydestä Maaseutupalvelut Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä vuonna 2015 hallinnoida maataloustukiasioita ja tukioikeuden siirtoja. Alkuvuodesta 2015 keskityttiin asiakkaiden kouluttamiseen uudistetun tukijärjestelmän muutoksista. Tukikoulutuksia järjestettiin tammi-maaliskuun aikana yhteensä 8 kpl. Osallistujia n.800 hlö. Päätukihakua jatkettiin valtakunnallisesti asti. Tukihakemuksen jätti n.970 maaa. Sähköisten hakemusten osuus oli 92%. Lomituspalvelut Salon paikallisyksikössä on tänä vuonna 527 lomaan oikeutettua yrittäjää, joista 352 on tähän mennessä käyttänyt vuosilomapäiviään. Kaupungin palveluksessa olevat lomittajat ovat tehneet 4500 työpäivää ja itsejärjestetyillä tiloilla on tehty 1100 päivää. Sijaisapulomituksia on tehty 1900 päivää. Henkilöstö- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Organisaatiouudistuksen jälkeen käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti mittava koko kaupunkia koskeva TVA.prosessi. Johtamisen periaatteet on valmisteltu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Talouspalvelut Talouspalvelut on ollut tiiviisti mukana talousasioihin liittyvissä lean-prosesseissa. Prosesseja ja työtapoja on kehitetty mm. siitä johtuen, että henkilöstömäärä vähenee yhdellä henkilötyövuodella. Keskitetty hankintatoimi On otettu käyttöön Glaudia -sähköinen hankintaporttaali. 8

9 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen, liikuntaneuvonta) Sote -kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä, neuvonnan kautta aloitetun liikunnan terveysvaikutusten mittaaminen. Omahoitoa tukevien ryhmien/osallistujien määrän lisääntyminen. Neuvolan perhetyön piirissä olevien määrä lisääntyy viidenneksellä. Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (käynnit/asiakkaat). Soten keskisuurten kuntien kustannusvertailutyö aloitettu, tuloksia saadaan kesä-heinäkuussa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on aloittanut kolme perhetyöntekijää 1.3 ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 1.5. Ehkäisevä työ poliisiasemalla (Ankkuri-toiminta) on aloittanut 1.4. Arkeen voimaa -vertaisryhmätoiminta on käynnistynyt ja ryhmät ovat täyttyneet ja palaute on hyvää. Liikuntaneuvonnan uusia asiakkaita on ollut alku vuonna 88 kpl. Kotikuntoutuksen asiakkaat: yksilökontaktit 1741 kpl/asiakkaita 377 ja ryhmäkäynnit 667/ryhmiä 81 kpl. Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 9

10 Strategiset tavoitteet Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen Palveluvalikkoa täydennetään ostopalveluilla Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa vanhuspalveluissa. Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset palvelujen saatavuusajat toteutuvat. Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa: kulttuuri kirjasto kansalaisopisto liikunta koulun kerhotoiminta ikäkeskustoiminta vertaistuki/ryhmätoiminta Yhteistyönä suunniteltujen ryhmien ja palvelujen määrä lisääntyy Kulttuuriasianyksikkö tekee konkreettista kolmannen sektorin yhteistyötä palvelusopimusten avulla. Sopimuksia on tehty 81-4) yhdeksän kpl. Kulttuuripalveluiden strategiassa on yhtenä tavoitteena paikallismuseoiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopisto toteuttaa hyvinvointipalveluita yhteistyössä eri tahojen kanssa seuraaville kohderyhmille: - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia. - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssitai joogakurssia. - Lasten ja nuorten teatterikurssit - Salon teatterin kanssa 11 kurssia ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä varhais- ja perusopetuksen sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Salon kaupunginkirjasto osallistuu yhdessä Turun ja Kaarinan kirjastojen kanssa hankkeeseen, jonka tavoitteena on uusien lukemisen ja tarinan kertomisen tapojen kehittäminen yhdessä koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeelle on rahoitus Lounais-Suomen AVI:lta. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisopetuksen oppilaat, seniori-ikäiset ja maahanmuuttajat. Liikuntapalvelut toteuttaa liikuntaryhmiä liikuntayhdistysten kanssa nuorten liikunnassa ja eläkeläisten liikunnassa. Liikuntapaikkojen hoidossa ulkoalueet sekä Halikon liikuntahallin valvonta on osittain yhdistysten hoidossa. Määrää on jonkin verran lisätty. Haasteena on seurojen aktiivitoimijoiden ylityöllistyminen ja vähyys Uudet toteutumismuodot 10

11 Strategiset tavoitteet 1.4. Vapaa-aikapalveluiden lähipalveluiden säilyttäminen Asiakastyytyväisyyskysely va- aikana Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn paa-aikapalveluiden sisällöstä ja saatavuudesta, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä. Terveyspalveluiden asiakaspalaute kehittyy positiiviseen suuntaan Toimipisteiden määrä Kansalaisopistolla on ollut toimintaa 48 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. 1.5 Olemassa olevat lähipalveluiden toimipisteet säilyvät ja niitä tuetaan etäpalveluilla Etäkonsultaatioita pilotoidaan/määrää seurataan Hyvinvointipalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa Salon kaupunki on tuotantovastuullinen yksikkö sote-alueella Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa. Käsittely toukokuun opetuslautakunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty Ikääntyneiden kotikuntoutus on käynnistynyt Hoito- ja odotusaikaseurannat eri palveluissa ja ikäryhmissä Vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 28 vrk, omaishoidon tukipalkkio 25 vrk, tehostettu palveluasuminen 53 vrk ja hoivakoti 38 vrk. 11

12 Strategiset tavoitteet 3. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi 3.1. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoit- rakennekehitys Todennettu teena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus ja nykyistä suurempi luokkakoko. Entisissä kuntakeskuksissa on kuitenkin yksi koulu ja yksi varhaiskasvatusyksikkö. Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia Ennakoivan perhetyön prosessin kehittäminen terveyspalvelujen ja yhteistyötahojen kanssa Ennakoivan perhetyön prosessin kuvaus ja toteutus moniammatillisesti Palvelukokonaisuuden suunnittelu on meneillään Ennakoivan perhetyön piirissä ovien perheiden määrä lisääntyy Hyvinvointipalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys positiiviseksi 1. Oppimisympäristöjen, opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä 1.1. Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä Office365 asennettu ja käytössä kaikilla kouluilla Kaikilla kouluilla on mahdollisuus käyttää Office365 - ohjelmaa ja käyttöönottokoulutukset ovat vuoden 2015 aikana Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteistyökumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Aluehallintoviraston rahoittama Osaava-hanke, Turun Yliopisto -yhteistyö, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen rahoittamien hankkeiden kautta tuetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa. 12

13 Hyvinvointipalvelut Talous Strategiset tavoitteet Kustannustehokas palvelutuotanto 1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan talousnteeseen Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Tiedot toimitettu, tulokset saadaan kesäkuussa Varhaiskasvatuksen täyttöaste Täyttöaste 95,41% (vertailu 2014 täyttöaste 98,65 %) Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Vertailukuntien hinnat käytössä syksyllä Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kouluikkuna -ohjelman vertailutiedot ovat käytettävissä vasta loppuvuodesta Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas enintään vertailukuntien tasoa Kulttuuripalvelujen osalta vertailuluvut ovat käytettävissä syksyllä. Kirjastopalveluiden toiminta on erittäin kustannustehokasta. Lainaus on aktiivista. Verrokkikuntiin nähden Salossa palvelut tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti. Nuorisopalvelujen osalta vertailuluvut käytettävissä syksyllä Terveydenhuollon palvelut Terveyspalveluiden osavuosikatsaus 1/2015 Terveyspalveluiden omaa toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta toimintakuluja on kertynyt n edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteuma on 30,9 %. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla, toteuma 31,6 %. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. vakanssien mukainen lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon ostoja, toteuma 30,0 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma 28,3 %, edellisvuoden tasolla. Toimintatuotot ovat lisääntyneet, toteuma 35 %. Hoitohenkilöstön pätevien sijaisten rekrytointi vaikeutunut ja lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi on vaativaa. Vuokratyövoimaa ei ole käytetty. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely on kuluttanut voimavaroja. Perniön toimipisteen hammashoitolassa sisäilmaongelmien takia henkilöstön rekrytoinnissa ja sijoittamisessa on ollut lisääntyviä vaikeuksia. Apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikejakelun uusien toimitilojen käyttöönotto toteutui suunnitelmien mukaisesti. Toiminta uudessa toimipisteessä käynnistyi Siirtyminen tarkoituksenmukaisiin tiloihin luo aikaisempaa paremmat edellytykset palveluiden toteutukselle ja tehostaa henkilöstön työajan käyttöä. Mielenterveyspoiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana ovat vakiintuneet. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden ostot ja näistä seuraavat kustannukset ovat vähentyneet suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2015 on suunniteltu edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suurempi, kuin palvelutarjonta. Hoitoonpääsyn säädösten mukaiset tavoiteajat ovat toteutuneet. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat heijastuvat palvelukysyntään. Myös alle 300 päivää työttömänä olleille on velvoitteen mukaisesti järjestetty terveystarkastuksia. 13

14 Huhtikuun lopun stojen perusteella lääkärikäyntien määrä (18135) alkuvuodesta avoterveydenhuollon vastaanotoilla oli edellisvuotta suurempi, kasvu 7,5 % ja hoitajakäyntien määrä väheni, -6,0 %. Keskitetyssä päivystyspisteessä käynnit päiväaikaan ovat lisääntyneet. Päivystysalueella käyntejä oli yhteensä 10051, joista 859 ulkopaikkakuntalaisten. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1113, kasvu 13,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut 14348, keskimääräinen hoitoaika on 19,8 pv, hieman pidentynyt. Toiminnan kehittämisessä on painotettu omahoidon ohjausta, hoitojen suunnitelmallisuutta, taloudellisuutta, Lean-periaatteiden mukaisesti. Hankkeet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Arkeen-voimaa toimintaohjelman vertaisryhmät ovat käynnistyneet hyvin. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kotikuntoutuksen kehittämiseksi toimintaan kohdennetulla henkilöstöresurssilla. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä toteutettava kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutumisnteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalaan sisäänottoja ei-lääketieteellisistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamisia. VSSHP:n siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepoita on 1-3/2015 ollut 34 (124 vrk). Lasku siirtoviivepäivistä on 64330, hieman aiempaa enemmän. Sairaalakohtaista tietoa ao. päivien kohdentumisesta ei VSSHP raportoi. Erikoissairaanhoidon osalta suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat vahvassa kasvussa. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. VSSHP:n talousarvioraportin perusteella toteuma 1-3/2015, 16,4 milj. on 7,4 % ja n. 1,1 milj. enemmän, kuin v.2014 vastaavana aikana. Hoitojaksot ovat vähentyneet -0,5 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon pkl-käynnit ovat lisääntyneet 9,6 % ja hoitojaksot 3,5 %. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 2,4 % ja kustannukset + 2,5 %. Lyhyitä vuodeosastohoitojaksoja on aiempaa enemmän, mutta kustannukset ovat -23 % pienemmät, kuin v verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset alkuvuodelta olivat 0,25 milj. pienemmät kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon suoriteperusteinen ennakkoraportti laskutuksesta poikkeaa tasaerälaskutuksesta alkuvuoden osalta + 9,1 %. VSSHP:n Yksi sairaala organisaatiomuutokseen liittyen VSSHP ei enää erikseen raportoi seutusairaaloiden käyttöä. Huolestuttava skenaario on mahdollisuus, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän ohenemisesta ja raskaampien palveluiden tarpeen lisääntymisestä tästä syystä. Palvelutarpeiden kausivaihtelu, työnjaon muutokset sekä VSSHP:n organisaatiomuutokset Yksi sairaala ja Salon aluesairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyminen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle - vaikeuttavat vertailuja aiempaan. VSSHP:n merkittävä lisälaskutus tasaerälaskutuksen tarkistuksen jälkeen loppuvuodesta on ennakoitavissa Vanhuspalvelut Ikäkeskustoiminnassa hyvinvointia edistävä kysely riskiryhmien tunnistamiseksi 80-vuotiaille lähetetään kahdessa osassa toimintavuonna. Ensimmäisen osan (170 kpl) vastausprosentti oli 85. Kyselyn tulosten perusteella vastanneita ohjautui seuraavasti jatkoarviointiin: vanhuspalveluiden kuntoutus 58 kpl, terveyspalvelut 63 kpl, aikuisneuvonta 69 kpl, suun terveydenhuolto 43 kpl, vanhuspalveluiden muistikoordinaattori 64 kpl, omaishoito 13 kpl sekä ikäkeskustoiminta 176 kpl. Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämistä varten monimuotoisemmin on rekrytoitu omaishoidon tukihenkilö. Omaishoidon tukipalkkiomäärärahaa lisättiin eurolla, ensimmäisellä vuosikolmanneksella on omaishoidon kaikki tukipalkkiot voitu myöntää alle kahdessa kuukaudessa. Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on poikkihallinnollisessa työryhmässä aloitettu työstämään vanhuspalvelulain mukaista vastuutyöntekijämallia, kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat sekä runsaasti päivystyspalveluita käyttävät asiakkaat. Lisäksi on käyttösuunnitelman mukaisesti lähdetty kartoittamaan kotihoidon toiminnanohjausmallin toteutusmahdollisuuksia sekä yöajan käyntien järjestämismalleja. Ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä parhaillaan 485 paikkaa, joista ostetaan 48 paikkaa. Ostopalveluissa on käytetty uuteen kilpailutukseen liittyvää minikilpailutusta hyvin tuloksin. Palvelusetelin käyttö on lähtenyt liikkeelle pienimuotoisesti (1kpl). Määrärahaa ei ko. toimintaan lisätty, vaan uusi toimintamalli toteutetaan yhä vähenevillä määrärahoilla. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan on kolme ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Kevään aikana on lisäksi hoidettu Mathildakodin lakkaamisesta johtuva asukkaiden uudelleen sijoitus. Vanhuspalveluiden suunnitelmassa vuosille esitetään ympärivuorokautiseen hoitoon henkilöstömitoituksen nostamista kaikissa omissa yksiköissä 0,6:een. Toimintavuonna mitoitusta nostetaan ympärivuorokautisessa hoidossa (Paukkulakoti ja Kukonkallion hoivakoti) viidellä muutosvakanssilla ja kotihoidossa yhdellä muutosvakanssilla. Vanhuspalvelulain mukaan palvelut tulee myöntää kolmen kuukauden määräajassa ja odotusajat tulee julkaista vähintään puolivuosittain. Ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten odotusajat julkaistaan kolmannes vuosittain kaupunkitiedotteessa ja kaupungin kotisivuilla. Keskimääräiset odotusajat olivat : Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: 28 vrk Omaishoidon tukipalkkio: 25 vrk Tehostettu palveluasuminen: 53 vrk Hoivakoti: 38 vrk Vanhuspalvelulain mukaan yksiköissä tulee järjestää omavalvonta palveluiden laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Van- 14

15 huspalveluihin on laadittu omavalvontasuunnitelma, jota edelleen on työstetty yksikkökohtaisiksi suunnitelmiksi. Salon vanhuspalveluille on rakennettu laadunhallintajärjestelmää vuodesta 2009 lähtien laatuohjelman mukaisesti. Vanhuspalveluiden laa-tu-jär-jes-tel-mäl-le myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laa-tu-oh-jel-man kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Vanhuspalveluiden erityismaininnoiksi nostettiin asiakaslähtöinen toiminta, jossa asiakkaiden / asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja palvelujen myöntämisessä huomioidaan asiakkaan paras. Tämän lisäksi eritysmaininnan sai muun muassa toiminnassa käyty arvokeskustelu, johon asiakkaat / asukkaat oli otettu mukaan, kuntouttavan toiminnan ja työotteen kehittäminen sekä työntekijöiden vastuiden ja niiden sisällön määrittelyt saivat myös erityismaininnan. Tiukasta taloudellisesta nteesta huolimatta toiminnan kehittäminen on panostettu ja laatutyö on edennyt hyvin. Tehdyt rakenteelliset muutokset palvelutuotantoon ovat edesauttaneet asetettujen tavoitteiden suuntaista toimintaa. Toiminnan ja talouden seuranta on monipuolista ja systemaattista sekä toiminta sijoittuu keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa hyvin. Yhteinen prosessityöskentely vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon palveluiden kesken sai myös erityismaininnan. Investoinneissa Hintan hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttaminen on käynnistetty Sosiaalityön palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , mutta jo vuoden alusta lapsiperheille tuli oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutettiin alkuvuonna neuvolan perhetyöntekijöiden työpanoksella ja 1.3. aloitti kolme uutta perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa. Perhetyön ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 4.5. Sosiaalihuoltolakiin liittyvää koulutusta on järjestetty henkilökunnalle, muutoin sosiaalihuoltolain käytäntöön soveltamisessa ollaan alkuvaiheessa, koska mm. THL:n ohjeistusta ei ole tullut. Haasteena on lastensuojeluasiakkaiden siirtymisen toteutuminen sosiaalihuollon asiakkuuteen nykyisellä resurssilla. Käytännössä lastensuojelun työntekijöiden työpaine ei vähene, ennen kuin perustoimeentulotuen siirto Kelalle toteutuu vuoden 2017 alusta. Talousarvion toteutumassa siirtyminen tullee näkymään sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden menojen kasvuna ja lastensuojelumenojen vähenemisenä. Kertomusvuoden aikana tullaan lisäämään perheiden nopeaa ja oikea-aikaista auttamista Kasvatus- ja perheneuvolassa on toteutunut avioeron kokeneiden lasten eroryhmä, joka kokoontui kahdeksan kertaa. Nopeutetun ajan on saanut 13 asiakasperhettä. ELY:n osarahoittama Waltti-valmennushanke jatkaa ja PARTY -hankkeeseen (Parempaa työ- ja toimintakykyä) on saatu STM:ltä periaatteellinen myönteinen päätös. Hankkeet kohdistuvat pitkäaikaistyöttömien työvalmiuksien parantamiseen ja työllistymiseen, kuntouttavaan työtoiminnan ja sosiaaliseen kuntoutuksen sekä työkyvyn arviointimenetelmien edelleen kehittämiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä toiminnallisina tavoitteina vuona 2015 on mm. toimeentulotulotukihakemusten käsittelyn kehittäminen niin, että käsittelyajat saadaan pysymään lain mukaisissa määräajoissa. Lisäksi osallistutaan Varsinais-Suomen monialaisen yhteispalvelun muodostamiseen ja kehitetään ehkäisevää työtä Aikuissosiaalityössä toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on jonkin verran kasvanut vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Toimeentulotukihakemuksia on ajalla ollut yhteensä 3667 kpl, joista 2,3 % ei ole käsitelty lakisääteisen seitsemän päivän kuluessa. Vuonna 2014 yli seitsemän päivän käsittelyaika oli noin 20 %:ssa hakemuksista. Vuoden alusta perustettiin yksi uusi määräaikainen etuuskäsittelijän virka, virkaan saatiin valittua viranhaltija huhtikuussa ja hän aloitti toukokuussa. Aikuissosiaalityöstä jää kesällä eläkkeelle kaksi työntekijää, jotka ovat jo jääneet vuosilomalle ja koska vuosiloman ajalla ei ole sijaisia, henkilöstövajaus vaikuttaa aikuissosiaalityön työnteeseen. Työvoiman palvelukeskuksen Tehdaskadulla toimivissa tiloissa ilmeni joulukuussa sisäilmaongelmia, minkä vuoksi TYP joutui muuttamaan väistötiloihin Salorankadulle Salon seudun koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin. Ongelmat ovat monin tavoin vaikeuttaneet TYP:n työskentelyä alkuvuoden aikana. Walttihalli on muuttamassa suunnitellusti Salorankadulle, jonne on tehty tarvittavat muutosyöt vuoden alkupuolella. Talousarviossa oli viisi uutta vakanssia työvoiman palvelukeskukseen: vastaava työvalmentaja, kaksi työvalmentajaa, yksilö- ja ryhmävalmentaja, sekä työtoiminnan ohjaaja, jonka työpanos kohdistuu työvoiman palvelukeskukseen ja aikuissosiaalityöhön. Vakanssit on täytetty ja henkilöt ovat aloittaneet työnsä. Talousarviossa hyväksyttiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin anomus lapsiperheiden ehkäisevästä tuesta. Työn tavoitteena on kytkeä kaupungin alueella toimivien MLL:n yhdistysten tekemä ehkäisevä työ entistä suunnitelmallisemmin osaksi kaupungin lapsiperhepalveluja. Yksi alueen yhdistys ei halunnut lähteä mukaan tähän yhteistyöhön. Yhteistyötä ja tiedottamista tukemaan perustettiin yhteistyöryhmä, missä on kaupungin työntekijöitä sekä MLL:n edustajia. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun lopussa. MLL:n Salon alueen yhdistykset ovat piirin tuella suunnitelleet ja toteuttaneet paljon erilaista toimintaa Salon alueella. Lastensuojelu Painopistealueina lastensuojelussa on vuonna 2015 lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön menetelmien edelleen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi toimintaa, jälkihuollon kehittäminen, perhehoitajien tukeminen sekä työtekijöiden jaksamisen tukeminen. Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin perustettavaksi nimikemuutosten kautta avohuoltoon kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia, ja ne on täytetty huhtikuussa. Uusien vakanssien kautta avohuollon sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaajatyöparityöskentelyä on tarkoitus kehittää tiiviimmäksi, ja edelleen vähentää avohuollon tukitoimien hankkimista ostopalveluna. Avohuollon ostopalvelujen hankintaprosessia on myös kehitetty siten, että asiakaskohtaiset palvelut kilpailutetaan aina hankintavaiheessa. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen arviointi- ja päätöksentekoprosessin laatiminen on aloitettu. Sosiaalihuoltolain uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteena on, että sosiaalihuollon palveluja tarvitsevat perheet ja yksilöt saavat tarvitsemiaan tukipalveluja oikea-aikaisesti entistä varhaisemmassa vaiheessa ilman lastensuojeluasiakkuutta. Vaikutuksena on myös samalla jatkossa lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen. Käytännössä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lasten ja perheiden osalta myönnetään kuitenkin toistaiseksi pitkälti lastensuojelun työntekijöiden toimesta. Sosiaalihuoltolain toteuttamiseen liittyen arviointitiimin yksi sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja -työpari on siirtynyt huhtikuun alussa fyysisesti 15

16 poliisilaitokselle, ja sinne on nimetyn poliisin kanssa yhdessä muodostettu varhaisen puuttumisen mahdollistava Ankkuri-tiimi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomautti Salon kaupunkia annetulla päätöksellään ajalta kerätyn ston perusteella lastensuojelun määräaikojen ylityksestä. Samassa päätöksessä AVI toteaa, että Salon kaupungin lastensuojelun henkilökunnan resursoinnissa on edelleen sekä määrällisesti että pätevyyden osalta havaittavissa puutteita. Uusi selvitys on annettu ajalta Siinä lakisääteisen 7 arkipäivän puitteissa ratkaistiin vireille tulleista lastensuojeluasioista 90% ja selvitykset valmistuivat 3 kk:n määräajassa 77 prosentissa tapauksista. Lastensuojelutarpeen selvityksissä määräaikoja ei edelleenkään jokaisessa tapauksessa pystytty noudattamaan. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tapahtui hieman parannusta selvitysten valmistumisen osalta: lastensuojelutarpeen selvitykset saatiin vireille 89 %:n osalta 7 arkipäivän määräajan puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuivat 86%:n osalta asetetussa 3kk:n määräajassa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin yhteensä 395, avohuollon sijoituksia koskevia päätöksiä tehtiin 20, kiireellisiä sijoituksia koskevia päätöksiä 21 ja huostaanottoja tehtiin kymmenen. Vammaistyö Kilpailutetun vammaispalvelun palveluasumisen ja kehitysvammahuollon tuetun ja autetun asumisen sopimuskausi alkoi ja se koskee uusia tai uusittavia asukassopimuksia. Vammaistyön palveluissa käynnistyi vuoden alussa SHQS -laatutyöskentely. Mm. MEKO koulutettavia koulutettiin lisää kehitysvammahuollon yksiköihin. Moniammatillinen esteettömyyskartoituskoulutus järjestettiin kevään aikana. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Turun amk ja Salon kaupungin vammaistyön palvelut. Koulutukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä, jotka olivat Salon kaupungin henkilökuntaa terveyspalveluista, palveluista, vanhuspalveluista ja vammaistyön palveluista sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen ja Sytyn edustajia. Esteettömyyskartoituksen harjoitustöitä laadittiin koulutuksen aikana kuudessa eri kohteessa (Halikon virastotalo, taidemuseo Veturitalli, Salon lukio, uimahalli, pääkirjasto ja läntinen terveysasema). Esteettömyyskartoituskoulutus antaa pohjan käynnistettävälle esteettömyystyölle. Kehitysvammahuolto: Kehitysvammahuollon yksiköiden edustajat ovat alkuvuodesta saaneet koulutusta Titania työvuorosuunnitteluun ja sen myötä Titania -ohjelman käyttöä on siirretty yksiköihin. Salon työ- ja toimintakeskuksessa on valmisteltu lisätilojen käyttöönottoa, joka tapahtuu 1.6. Pienryhmien toimintaa on voitu muuttaa lisätilojen ansiosta. Tilapäishoitoyksikkö Elmerin hoitoaikojen varausjärjestelmä uusittiin vuoden alusta alkaen siten, että perheet varaavat tarvitsemansa hoitoajat ennalta ilmoitettuihin päivämääriin mennessä. Tällä varmistetaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu hoitoajoissa, yksilöllisen ja turvallisen hoidon toteutuminen sekä henkilökunnan riittävyys työvuoroihin. Tilapäishoitoyksikössä otettiin 1.4. alkaen käyttöön muutosvakanssina myönnetty hoitajan työsuhde, jonka avulla vähennetään sijaisten käytön tarvetta. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) laitosasukkaiden määrä nousi heti alkuvuodesta yhdellä henkilöllä. Ryhmäkodeissa vapautuneita paikkoja on voitu käyttää omaishoitoperheiden tukemiseen, tarjoamalla päishoitoa / säännöllistä vuorohoitoa / asumisvalmennusta sellaisille henkilöille, joille ei ole voitu Elmeristä järjestää riittävää määrää hoitopäiviä. Uuden Lehmuskodin rakennushanke on kevään aikana edennyt palveluiden johdolla. Tukiasumisen ohjaajien työssä asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja siinä keskitytään entistä enemmän asiakkaisiin ja asiakasperheisiin, jotka tarvitsevat hyvin monimuotoista tukea asumisen tueksi. Vammaispalvelut: Henkilökunta on yhdessä muun sosiaalityön palveluiden henkilöstön kanssa kouluttautunut ja valmistellut uuden sosiaalihuoltolain voimaantuloa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen sopimukset astuivat voimaan 1.3. alkaen. Uusien sopimusten myötä kaupunki ei enää maksa matkojen amisesta aiheutuneita kustannuksia. Sopimukseen liittyy, että 1.5. alkaen autoissa on toimivat gps-paikantimet, joiden avulla saadaan tarvittaessa tarkemmat matkatiedot ja voidaan ehkäistä korttien väärinkäytöksiä. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden määrä oli alkuvuoden aikana noin 980 henkilöä. Henkilökohtaisen avun (15 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat kasvussa loppuvuoden nteeseen verrattuna. Viime vuoden alkukolmannekseen verrattuna henkilökohtaisen avun saajia on lähes 20 % enemmän ja palveluasumisen asiakasmäärissä kasvua on noin 5% Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut Kevään 2015 aikana on ollut käynnissä sopeuttamisohjelman laadinta ja TVA prosessin läpivienti. Varhaiskasvatuspalvelut Organisaatiouudistuksen myötä on vuoden alusta toiminut varhaiskasvatuksen keskitetty palveluohjaus. Tavoitteena on tehostaa varhaiskasvatuspalveluiden asiakasohjausta ja ohjata asiakas tarvitsemansa palvelun piiriin. Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt ja suunnitelma on käytössä elokuussa Opetussuunnitelmatyöhön osallistuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Perniön alueen päivähoidon keskittämiseen liittyvät eri ratkaisuvaihtoehdot on tarkasteltu yhdessä palveluiden kanssa ja opetuslautakunta on päättänyt parhaana vaihtoehtoehtona, että Vuorilinnan 16

17 päiväkodin yhteyteen rakennetaan kaupungin omaan taseeseen 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on suoritettu asiakasmaksuprosessin arviointi Lean mallin mukaisesti. Opetuspalvelut Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa yhteensä euroa ja koulutukselliseen tasa-arvoon euroa. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.oppimisympäristöjen kehittämiseen euroa ja koulunkäyntiavustajien ja opettajien täydennyskoulutuksen erityisopetuksen osalta euroa ja romanioppilaiden oppimis- ja koulunkäynnin tukemiseen euroa. Tietotekniikan hyödyntämiseksi opetustoiminnassa perusopetuksen puolella on käynnistynyt kaksi hanketta. Osuma-hanke, joka on verkostohanke yhdessä Auranmaan ja Salon kanssa, sai hankeavustusta Aluehallintovirastolta uusi rahoitus euroa. Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen oppimisympäristön kehittämisohjelma elearning -kumppanuushanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa jatkuu. Hankkeella kehitetään ja lisätään tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä kehitetään oppilaan/opiskelijan sähköistä arviointia. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 2015 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yo-kirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 2016 aikana. Perusopetuksen tuntikehys hyväksyttiin huhtikuun lautakunnassa. Tuntikehyksen jakaminen noudattaa hyväksytyn tuntijaon periaatteita (kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti, perusopetuksen tuntijaon 222 minimi + 3 = 225). Oppilassijoittelut ja iltapäiväkerhopaikkapäätökset on tehty lukuvuotta koskien. Koulun kerhotoimintaan saatiin opetushallituksen hankerahaa euroa ja Liikkuva koulu -hankkeeseen aluehallintoviraston hankerahaa syksyksi euroa. Salonparhaaksi ry järjestää lapsien kesäleirit Klippulan leirikeskuksessa kesä-heinäkuun aikana. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Opetustuntien lisäksi musiikkiopisto järjesti tammi-huhtikuun aikana soivan viikon, jossa oli seitsemän isuutta, kaksi lisänäytöstä Mozartin oopperasta Figaron Häät ja lisäksi 15 oppilasiltaa tai konserttia. Huhtikuussa järjestettiin lukuvuoden pääsykokeet. Oppilasmäärät: musiikkileikkikoulu 167, soitinvalmennus, perus- ja opistotaso 306. Yhteensä 473 oppilasta. Arvioitu opetustuntimäärä on lukuvuodessa ja viikossa on keskimäärin 396 opetustuntia. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen painopistealueet: - Nuorten elinolojen parantaminen - Nuorten osallistaminen ja kuuleminen - Nuorten tarpeita vastaavat palvelut - Alueellisen nuorisotyön kehittäminen - Kansainvälisen nuorisotyön ja nuorisotiedotuksen kehittäminen Etsivällä nuorisotyöllä on ohjattu tammi-huhtikuussa 76 nuorta. Nuorten pajatoimintaan tammi-huhtikuussa on osallistunut 37 nuorta. Valtionavustuksina nuorisopalveluille on myönnetty nuorten pajatoimintaan euroa kahden työvalmentajan palkkakuluihin ja etsivään nuorisotyöhön euroa kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Opetuslautakunta on myöntänyt nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuina yleis- ja kohdeavustuksina euroa yhdistyksille ja toimintaryhmille, joissa toimijoiden kokonaismäärä on noin henkilöä Vapaa-ajan palvelut Vapaa-ajan palveluissa on alkuvuoden aikana valmisteltu sopeuttamissuunnitelmaa sekä tehtävien vaativuuden arviointia. Kulttuuripalvelut Taidemuseo Veturitallissa tammikuusta lähtien avoinna ollut Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Falls on ollut yleisömenestys. Veturitallin näyttelyissä ja siellä järjestetyissä omissa ja kulttuuriasiainyksikön järjestämissä tapahtumissa on alkuvuoden aikana (1-4) ollut kävijää. Kulttuuriasiainyksikkö järjestää kulttuuritapahtumia ja toimintaa myös ostopalveluina sekä kulttuuriavustusten avulla kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yleisö on ottanut omakseen Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Laatuelokuvia ja oopperataltiointeja on esitetty kuukausittain ja Halikon ja Salon lukiolaisille tuotettiin draamaesitys Taistelu Ihantalasta. 17

18 Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon kesäkuussa avattavaa toista perusnäyttelyä jo auki olevan radionäyttelyn rinnalle ja Meritalon museoon kesänäyttelyä. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Sagalundin museon, Aurinkoinen tulevaisuus ry:n sekä Meritalon koulun kanssa. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatuista eurosta on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty , joka on 36,8 % kokonaissummasta. Vuonna 2015 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu euroa. Aineistomäärärahaa on käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana , joka on 55,2 % kokonaissummasta. Alkuvuoden nne selittyy sillä, että monien suurten kustantajien julkaisemien teosten ukset tehdään alkuvuodesta, samoin sanoma- ja aikakauslehtien ukset. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien ukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden ukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kaupunginkirjastossa on tehty tammi-huhtikuun välisenä aikana lainausta. Kirjastopalveluiden toiminnassa on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tehty tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä alueen oppilaitosten kanssa. Asiakkaille on järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kirjaston kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Eri asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on painotettu kokoelmien avaamista. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Varsinaisen kirjastotoiminnan lisäksi on järjestetty ajankohtaisista aiheista yleisötapahtumia ja näyttelyjä. Pääkirjaston kirjatorilla järjestettiin alkuvuodesta seuraavia näyttelyitä: tammikuu kansalaisopiston henkilökuvakurssi Hermannin koulun kahdeksasluokkalaisten kylä -näyttely Elämä on -valokuvanäyttely Kansalaisopiston grafiikkakurssi Hermannin koulun kuvataiteen oppilastöitä Tämän lisäksi myös lähikirjastoissa on järjestetty samanlaista toimintaa. Kirjastoissa kokoontui myös lukupiirejä. Osa näistä on kirjastojen työntekijöiden, osa asiakkaiden itsensä järjestämiä. Lapsille ja lapsiperheille on järjestetty eriaiheisia satuhetkiä. Helmikuussa järjestettiin kirjaston luontoviikko. Ohjelmassa oli muun muassa linnunpönttöjen nikkarointia päiväkosten kanssa. Henkilöstönteessa tapahtuneita muutoksia on yhden työntekijän jääminen osa-aikaeläkkeelle maaliskuun alusta. Lisäksi pääkirjastoon on saatu uudelleensijoituksen kautta osa-aikainen kirjastoapulainen. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Liikuntapalvelut Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli neljän ensimmäisen kuukauden ajalta jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 200 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Urheilupuiston peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kilpailutus saatettiin loppuun ja urakoitsijaksi valikoitui Jäämestarit oy. Vanha keinonurmi päätettiin sijoittaa uudelleen Perniön Melassuolle. Hankkeen valtion tuesta saatiin päätös ja valtio tukee hanketta eurolla. Urakka aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi on näkynyt julkisuudessa koko kevään ajan näyttelyiden ja erilaisten isuuksien runsautena. Kevään aikana on toteutettu yhteensä noin 30 tapahtumaa eri puolilla kaupunkia. 70-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina Raportointijakson aikana on aloitettu opiston koko henkilöstön voimin lukuvuoden opintotarjonnan suunnittelu, joka on intensiivisimmillään jakson loppupuolella. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun 2015 loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 771, kursseja 389 ja näillä kaikkiaan osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettu opetus sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lasten ja nuorten opetusta on taiteen perusopetus (TPO) sekä vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1675, 17 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 897, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Kansalaisopiston hanketoiminta tuo kansalaisopistolle ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla voidaan mm. parantaa opiston toiminnan laatua, kehittää opintoja eri kohderyhmille ja vahvistaa kurssitarjontaa joidenkin teemojen osalta. Opisto on alkuvuonna saanut Opetushallitukselta rahoitusta euroa maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen sekä yhdessä useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa euroa Osaava-rahoitusta, joka on tarkoitettu lähinnä opetushenkilöstön pedagogisen ja didaktisen osaamisen kehittämiseen. Opisto on toteuttanut yhteistyössä eri tahojen kanssa kohdennettuja hyvinvointipalveluita seuraaville kohderyhmille: 18

19 - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia, jotka on valmisteltu ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön sekä TE-toimiston Salon yksikön kanssa; - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssi- tai joogakurssia, joiden valmistelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kesken on sovittu, että liikuntapalvelut toteuttaa yleensä erityisryhmille kohdennetut liikuntakurssit. - Lasten ja nuorten teatterikurssit toteutetaan lähes aina tiiviissä yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Yhteistyössä Salon teatterin kanssa 11 kurssia (kyseessä on taiteen perusopetus, johon osallistuu mm. monia ikäryhmiä) ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi toteutetaan yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Kaupunkikehityspalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 1.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Team Salo toimintamallin kuvaus Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Asukasluku on , joka on lievästi laskusuuntainen Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä. 19

20 Kaupunkikehityspalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 1.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa Myyntikelpoisia asuintontteja kahden vuoden myyntitarvetta vastaava määrä Nykyisessä kysyntänteessa myyntikelpoisia asuintontteja on noin 10 vuoden tarve. Pitkän ajanjakson kysyntänteeseen verrattuna asuintontteja on noin 3 vuoden myyntitarvetta vastaava määrä. Valmis Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve. Valmis Raakamaata kymmen vuoden tarvetta vastaava määrä Raakamaata on määrällisesti poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 20 vuoden tarve. Vain pienet alueita täydentävät maanhankinnat ovat perusteltuja. Valmis 1.2. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina Jokainen on elinkeinoasiamies ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuuskeskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito Työllisyysohjelman toteuttaminen Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 20

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho 2015 - Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 27.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot