Muistio asiakasarvioinneista Eurassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013"

Transkriptio

1 Muistio asiakasarvioinneista Eurassa Heli Toroska, suunnittelija Pikassos Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Pyhäjärviseudun hankepilotissa on tavoitteena juurruttaa käytäntöön kotiutushoitajamalli. Eurassa kotiutushoitaja toimii kotihoidossa. Kotiutusneuvottelut on otettu käyttöön jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Pyhäjärviseudun pilotin vertaisarviointimuistion mukaan juurruttamisvaiheessa kotiutusneuvotteluja järjestettiin enemmän, mutta juurruttamisvaiheessa niitä on järjestetty riskiasiakkaille. Riskiasiakkaiden tunnistamisessa on edistytty hankkeen aikana. Juurruttamisvaiheessa kotiutusneuvotteluilla ja kotiutushoitajan avulla halutaan parantaa kotiutusten turvallisuutta ja vähentää tarpeetonta paluuta vuodeosastolle. Toimintakykyisenä ikääntyminen hankekokonaisuuden eräänä tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen ovat kaikki hankekokonaisuuden osapilotit sitoutuneet. Pyhäjärviseudulla päädyttiin ottamaan kotiutetut asiakkaat ja heidän omaisensa arvioimaan kokemuksiaan kotiutuksesta ja kotiutushoitajan merkityksestä. Asiakasarvioinnin toteuttamisesta sovittiin kesäkuun alussa ja se päätettiin tehdä elokuussa. Arvioinnin ajankohdaksi vahvistettiin Kotiutushoitajan tehtäväksi jäi koota asiakasryhmät, iäkkäät kotiutetut omana ryhmänään ja omaiset omana ryhmänään. Hänen tehtäväkseen jäi myös huolehtia arviointikeskustelua varten tila sekä kahvit. Arviointikeskustelun vetäjänä toimi sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen suunnittelija Heli Toroska ja kirjaajana hankejohtaja Tuula Cornu Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Asiakkaiden arviointikeskustelu toteutettiin klo ja omaisten keskustelu klo Paikkana oli Käräjämäen palvelutalossa oleva kokoontumistila, joka toimi samalla henkilökunnan taukotilana. Kotiutettujen ikäihmisten ryhmässä paikalla oli kuusi henkilöä, kaksi miestä ja neljä naista. Yksi osallistuja ei ollut kertomansa mukaan kotiutunut vuodeosastolta eikä sairaalasta vaan oli mukana muuten vaan. Yksi oli kotiutunut palvelutaloon vanhainkodista. SOSIAALIALAN SILLANRAKENTAJA HÄMEENLINNA Sorsanpolku 2 B, Hämeenlinna TAMPERE Åkerlundinkatu 2 A, Tampere PORI Yrjönkatu 15 A, Pori

2 2 (6) Seuraavassa yhteenveto siitä miten iäkkäät asiakkaat itse ja heidän omaisensa ovat kokeneet kotiutuksen. Lopussa muistilista vastaavien arviointien järjestämiseksi. Kotiutusprosessin kokeneiden iäkkäiden asiakkaiden keskustelun yhteenveto - asiakkaiden kokemuksen mukaan kotiutus tapahtui kiireellä, aamulla sanottiin että tänään pääsee kotiin - fysioterapeutti oli joissakin asioissa antanut hyviä neuvoja - kotiutus jännittää, miten pärjää kotona. Kotona selviytymisestä voisi alkaa puhua enemmänkin jo sairaalassa/vuodeosastolla. Se toisi turvallisuuden tunnetta. - kotiutushoitaja on ollut tärkeä henkilö, hän laittaa asiat kuntoon - potilaat eivät aina tiedä vaihtoehdoista, minkälaista esimerkiksi palvelutalossa asuminen on. Nyt kun palvelutalossa, harmittaa että ei ole aikaisemmin muuttanut sinne. Elämä on helpottunut niin paljon. Siksi jo sairaalassa olisi hyvä saada tietoa ja siellä ollessa voitaisiin jo ruveta puhumaan muutosta. - kotiutusneuvotteluista oli hyviä kokemuksia. Niissä asiat otetaan käsittelyyn minun kannalta - sairaalassa voitaisiin enemmän valmistella kotona oloon. Yksi asiakas oli saanut tarpeellista ohjausta esimerkiksi siihen miten maitopurkin saa auki. Tämän kaltaista käytännön ohjausta toivotaan silloin kun toimintakyky on huonontunut. - kokeiluasunnosta on hyvä kokemus. Saa apua ja turvallisesti kokeilla pärjääkö omillaan. - kotiutuminen kestää pidempään, se ei lopu siihen kun saavutaan uuteen kotiin tai palataan sinne vanhaan kotiin. Tarvitaan tietoa esimerkiksi siitä mitä tapahtuu kun tekee hälytyksen. Heti alussa ei kaikki jää mieleen. Palautetta palvelutalossa asumisesta: - olisi hyvä jos olisi oma hoitaja, joka tietäisi asiani - koettiin että esimerkiksi pyykkipalvelu voisi toimia paremmin. Kun ei enää pysty silittämään pyykkiään joutuu pitämään ryppyisiä vaatteita, se harmittaa. - kotihoidon henkilökunnan vuorovaikutustaidot puhuttivat, käytös on joskus töykeää. Vanhemmat hoitajat osaavat ottaa huomioon iän tuomat hanka-

3 3 (6) luudet. Jos heti aamulla tiuskitaan, että mitäs siellä sängyssä vielä makaat, tuntuu se kohtuuttomalta. Itse kun on juuri odottanut että joku tulee auttamaan ylös kun yksin ei pääse. Kun on täysi työ itsensä kanssa ei jaksa tylyä käytöstä. Ei täällä tarvitse kenenkään komentaa toisia. Nuoria tyttöjä olisi hyvä opettaa toimimaan kuten vanhemmatkin. - keskustelusta jäi vaikutelma, että tietoa siitä mitä palveluja on saatavissa ja mitä ne maksavat, esimerkiksi kauppapalvelu, osalla kotihoito, jollakin taksi tekee ostokset. Asiakkaat eivät tunnu tietävän mistä heidän kotihoidon kuukausimaksunsa muodostuu. Ovatko asiakkaat tietoisia palvelusuunnitelmistaan? Palveluja saa kyllä lisää kun pyytää, mutta asiakkaat eivät tietäneet mitä heidän suunnitelmansa sisältää ja miten se vaikuttaa maksuun. - Palvelutaloon toivotaan ohjelmaa. Yhteisiä tilaisuuksia, joissa pääsee muiden seuraan. Yhteislaulua, pihajuhlia, harrastuskerhoja yms. Kootut helmet: Kotiutusneuvottelut ovat olleet tarpeellisia ja ne on koettu hyviksi Kotiutushoitaja tuo turvallisuutta ja auttaa monissa käytännön asioissa Kotiutusta voisi valmistella jo hyvissä ajoin kotiuttavassa hoitoyksikössä Palvelutalossa yhteinen tekeminen ja viriketoiminta ovat tärkeitä elämänlaadun kannalta Riittävä tieto palveluista, ohjaus ja neuvonta ovat osa kotiutumista Iäkkäällä henkilöllä on oikeus olla tietoinen hoito- ja palvelusuunnitelman sisällöstä ja sen arvioinnista ja päivittämisestä Omaisten keskustelun yhteenveto Paikalla oli neljä henkilöä, joiden läheinen tai lähiomainen on palannut laitoshoitojakson jälkeen kotiin. Seuraavia asioita nousi esiin keskustelussa, kirjattuna mahdollisimman samalla tavalla kuin mitä omaiset itse kertoivat: - eräänä aamuna potilaalle sanottiin että tänään pääsee kotiin. Kotona oli kylmä tupa ja kotiutusta olikin sitten siirretty. Kotiutushoitajan toimesta koti valmisteltiin siihen kuntoon että sinne voi mennä takaisin. - siirtyminen keskussairaalasta terveyskeskukseen oli kiireinen. Vastauksia sai jos meni kysymään, muuten henkilökunta ei valmistellut siirtoa mitenkään. Terveyskeskussairaalassa henkilökunnalla oli enemmän aikaa selittää asioita. Keskussairaalassa on niin kiire että vanhus ei uskalla kysyä.

4 4 (6) - Hoitoneuvottelujen ja kotiutushoitajan avulla asiat sujuivat hyvin. Kotiutushoitaja toimii rauhallisesti, ei hosu. Kotiutushoitaja oli käynyt jo ennen kotiutusta katsomassa terveyskeskussairaalassa. Pelko liian aikaisesta kotiutumisesta hälveni. - yhdellä keskusteluun osallistuneella oli ikävä kokemus läheisen pääsystä tarvittavien palvelujen piiriin. Kysymys ei ollut kotiutuksesta vaan pääsystä omasta asunnosta tuettuun asumiseen. Kiireessä ei aina paneuduta riittävästi tilanteeseen vaan fiksu olemus ja siisti ulkoasu voivat hämätä. Toisella omaisella oli kokemus hyvin iäkkäästä läheisestä, jonka kohdalla korkea ikä vaikutti selittävän kaatuilua ja huimausta. Potilaan oireisiin ei omaisen mukaan suhtauduttu riittävän vakavasti. - kotiutusvaiheessa on ollut tiedonkulussa ongelmia. Omainen ei lopulta ollutkaan kotiutuskunnossa ja jatkotoimenpiteet eivät olleet kenenkään hoidossa. Henkilö kuitenkin kotiutettiin ja omaisen oli selvitettävä asiat itse. Tässä tapauksessa kotiutushoitaja ei ollut mukana alusta alkaen. - kokeiluasunnosta oli hyvä kokemus - huonokuntoisena kotiutettu potilas on turvaton ja pelokas, samoin omainen. Arviointia ja ohjausta voisi tehdä jokaisessa hoitoyksikössä - kuntoutusohjauksesta ja neuvonnasta omaisten kokemukset vaihtelivat. Osa oli saanut tietoa kuntoutuksesta hyvin, osa ei lainkaan. Muuta keskustelussa esiin noussutta: - intervallipaikkojen käyttö ei ole aina oikeudenmukaista, millä perustein omaisen voi saada intervallipaikalle? - millä perusteilla Eura-kotiin pääsee? - palveluasuntoja voi olla samalla alueella myös päihdeongelmaisille, kehitysvammaisille ja vanhuksille. Henkilöstörakenteessa ja määrässä sitä ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Huolena on, saavatko kaikki asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa ja viriketoimintaa. - työntekijöiden määrä viikonloppuisin on liian pieni, yksi/työvuoro - työntekijöiden pitää olla sellaisia, että heihin voi turvautua ja heiltä voi kysyä - lämpöä ja välittämistä kaivataan - omainen haluaa olla osa läheisensä hoitoa ja hoivaa. - ystävänpalvelua tarvitaan enemmän, hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi esimerkiksi ulkoiluun.

5 5 (6) Kootut helmet: Kotiutushoitaja on tärkeä lenkki onnistuneessa kotiutuksessa. Kotiutushoitaja helpottaa myös kotihoidon työtä. Positiivinen palaute oli yksimielinen. Vaikuttaa myös siltä, että myös kotiutushoitajan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla oli vaikutusta hyvään palautteeseen. Kotiutusneuvottelut ovat parhaimmillaan sekä omaiselle että potilaalle turvallisuutta tuovia Kiire saa aikaan turvattomuutta ja työn laatu kärsii kiireestä. Sairaalan kiire erityisesti puhutti omaisia, terveyskeskussairaalassa henkilökunta ehtii ottaa omaiset paremmin huomioon kuin isommissa sairaaloissa. Tiedonkulku on tärkeää sekä hoitoyksiköiden välillä että myös omaisten ja hoitoyksikön välillä Omaiset haluavat tulla kuulluksi. Heillä on läheisensä tilanteesta paljon tietoa, joka voi myös helpottaa hoitohenkilökunnan työtä. Kuntoutuminen tulee aloittaa riittävän varhain. Kuntoutukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus riittävän ajoissa ovat myös tärkeitä kotiutuksen onnistumisessa. Kuntoutuksen kokonaisvaltainen huomioiminen, henkinen vireys on myös tärkeää. Henkilöstön osaaminen tulee suunnitella asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kehitysvammaisuus edellyttää erilaista osaamista kuin mielenterveysongelma. Miten omaiset ja asiakkaat voidaan ottaa mukaan arviointikeskusteluihin? - kun mietitään keitä kutsutaan, on hyvä miettiä selkeät kriteerit, jotka kutsuttavien on täytettävä. Esimerkiksi tässä tapauksessa minkä ajan kuluessa kotiutuksen on oltava tapahtunut ja mihin on kotiutettu, vanhaan kotiin, palvelutaloon vai kumpaan tahansa. Kriteerit valitaan sen mukaan, mitä ollaan arvioimassa. - kun on sovittu kriteereistä, kutsutaan mahdollisimman laajasti ja avoimesti kriteerit täyttäviä asiakkaita tai kuntalaisia keskusteluun - keitä kaikkia asia koskee? Kutsutaan yhteistyöhön ne, joita arvioinnissa esiin tuleva tietoa voi koskea. Näin voidaan esimerkiksi yhdessä kutsua asiakasarvioijat paikalle.

6 6 (6) - arviointikeskustelun paikka tulee olla rauhallinen. Hälyäänet haittaavat erityisesti iäkkäiden asiakkaiden keskittymistä. - sivullisten ei pidä päästä kuulemaan arviointikeskustelua. Luottamus on arviointikeskustelun edellytys - osallisuus on vakava asia, kuntalaisia ja asiakkaita ei tule vaivata muodon vuoksi. Toisaalta osallisuus on hauska asia, koska se antaa parhaimmillaan uusia näkökulmia ja ymmärrystä asiakkaan arkeen. Osallisuus perustuu siihen, että kukaan ei ota itselleen valtaa tietää toisen puolesta mikä hänelle on parasta. Ammatillista osaamista, tutkittua tietoa ja asiakasymmärrystä yhdistämällä syntyy palvelu joka on sekä taloudellisesti järkevä, vaikuttava että tarpeeseen vastaava. Eurassa toteutettu omaisten kotiutettujen asiakkaiden arviointikeskustelu oli hedelmällinen. Asiakkaiden toimintakyky huomioon ottaen puheeksi tuli paljon kokemusta, joka tässä yhteenvedossa välittyy lukijalle. Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen kannalta tärkein tulos oli, että sekä kotiutetut asiakkaat että heidän omaisensa kokivat kotiutusneuvottelut ja kotiutushoitajan erittäin hyödyllisinä.

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot