Ikäihmisten asiakasraati Kokemäellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten asiakasraati 14.8.2013 Kokemäellä"

Transkriptio

1 Yhteenveto asiakasraadista Ikäihmisten asiakasraati Kokemäellä Kokemäen perusturvalautakunnan päätöksellä kutsuttiin koolle ikäihmisten asiakasraati. Raati kokoontui Henrikinhovissa klo keskustelemaan ikäihmisten hyvinvoinnista. Perusturvalautakunnan tarkoituksena oli kuulla ikääntyviä kuntalaisia vanhuspalvelujen strategian päivittämiseksi. Raadin vetäjänä toimi sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Raati oli samalla osa Kaste ohjelmasta rahoitettavaa Toimintakykyisenä ikääntyminen hanketta. Käytännön järjestelyistä vastasi Kokemäen vanhuspalvelupäällikkö, avopalvelupäällikkö ja kaksi osastonsihteeriä. Ilmoittautuneita raatilaisia oli 35, iältään vuotta. Seitsemälle ilmoittautuneelle tuli este, joten osallistujia oli 28. Raadin ohjelmassa oli iltapäivällä viranhaltijoiden ja päättäjien sekä raadin vuoropuhelu. Paikalla oli 17 päättäjää tai viranhaltijaa. Raatilaisten aamupäivän keskusteluissa oli kirjattu muistiin kysymyksiä, joihin he toivoivat vastauksia. Raatilaiset saivat myös ottaa kantaa esimerkiksi senioriasuntojen rakentamiseen kaupunginjohtajan pyynnöstä. Asiakasraatiin osallistuneet saavat tämän yhteenvedon postitse kotiin ja samalla he saavat arviointilomakkeen, jonka heidän toivotaan täyttävän ja palauttavan. SOSIAALIALAN SILLANRAKENTAJA HÄMEENLINNA Sorsanpolku 2 B, Hämeenlinna TAMPERE Åkerlundinkatu 2 A, Tampere PORI Yrjönkatu 15 A, Pori

2 2 (5) Raadin alussa vanhuspalvelupäällikkö esitteli lyhyesti kaupungin vanhustenhuoltoa. Päivän ohjelman ja työjärjestyksen esittelyn jälkeen käynnistyi keskustelu kahdessa ryhmässä kysymyksellä: Mistä ikääntyneen ihmisen hyvinvointi muodostuu? Keskustelussa nousi voimakkaimmin esiin seuraavat asiakokonaisuudet, jotka raatilaiset haluavat viranhaltijoiden ja päättäjien ottavan huomioon suunnitellessaan ja päättäessään palveluista: Itsenäisyyden säilyttäminen ja oma tahto myös silloin kun omat voimavarat heikkenevät. Omaishoidon lomitus. Omaishoitajien mahdollisuus vapaaseen oman jaksamisen turvaamiseksi on järjestettävä siten, että sekä hoitaja että hoidettava tuntevat olonsa turvalliseksi. Seniorineuvola, neuvontapalvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen. Neuvontapalvelujen on oltava helposti saatavilla ja niistä on tiedotettava ikäihmiset tavoittavalla tavalla. Toivottavaa on että olisi yksi puhelinnumero, josta voi kysyä ja saa myös vastaukset. Nykyinen neuvontapuhelin on tavoitettavissa liian harvoin ja vähän aikaa kerrallaan. Lääkäripalvelujen, suun terveydenhuollon ja muiden terveyspalvelujen saatavuus on huono. Ajan saaminen lääkärille kestää nykyisin liian kauan. Ikääntyneiden suun terveydenhuoltoon pitää kiinnittää huomiota. Myös lääkkeiden käyttöön tulee raadin mielestä kiinnittää huomiota. Voisiko esimerkiksi yhteistyöllä farmaseuttien kanssa parantaa lääkkeiden yhteisvaikutusten tunnistamista ja mahdollisesti liiallisen lääkityksen karsimista. Asumiseen liittyvät asiat. Raatilaiset toivovat Kokemäelle senioriasuntoja. Asuntojen toivotaan olevan esteettömiä ja kodikkaita. Palvelujen läheisyys ja tarvittaessa palvelujen saaminen kotiin on tärkeää. Senioriasunnot ovat toivottu asumismuoto silloin, kun esimerkiksi omakotitalon huolto ja liikkuminen siellä on liian raskasta. Myös palvelutaloissa kodikkuus on tärkeää. Asuminen omassa kodissa on toiveena mahdollisimman pitkään, edellyttäen että se on turvallista ja että kotiin voi saada tarvittaessa apua. Palvelutaksiliikennettä on kehitettävä ja palvelusetelien mahdollisuuksista tulee tiedottaa riittävästi.

3 3 (5) Asiointiapu. Raatilaisten mukaan ikääntyvät ihmiset tarvitsevat apua esimerkiksi kaupassa käyntiin ja virastoissa asioimiseen. Kotipalvelu ei pysty vastaamaan tähän tarpeeseen. Ikääntyvät tarvitsevat tietoa mistä, miten ja millä hinnalla asiointiapua saa. Kokoontumistilat. Raati ehdottaa Henrikinhovin kehittämistä senioricenteriksi? Kaupungin käytettävistä olevista tiloista on hyvä tehdä lista ja varausohjeet. Tilavuokrien on oltava kohtuullisia. Tarvitaan myös tiloja ja paikkoja joissa järjestöihin kuulumattomat voivat piipahtaa, kahvitella ja tavata muita ihmisiä. Selkokielisyys kaupungin tuottamassa informaatiossa ja lomakkeissa Esteettömät liikuntapalvelut. Liikuntapuistoihin toivotaan tasapainoharjoitteluvälineitä. Ikäihmiset tarvitsevat kuntosalipalveluja ja liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Ulkoilu on tärkeää myös silloin kun ei enää pysty liikkumaan. Kulttuuri- ja virkistyspalvelujen monipuolisuus ja tavoitettavuus on tärkeää. Myös ikäihmiset ovat yksilöitä ja heidän kiinnostuksen kohteensa voivat olla erilaisia. Yksinäisyys ja turvaverkostot. Yksinäisyyttä pidettiin suurena uhkana hyvinvoinnille ja terveydelle. Raatilaiset toivovat esimerkiksi yhdessä järjestöjen kanssa turvaverkostoja, jotta yksinasuvilla olisi puhekaveri ja vaikkapa ulkoilutusapua. Kulkuväylien esteettömyys. Liikkumisen turvallisuutta voidaan parantaa hiekoittamisella, penkeillä, joilla voi levähtää, valaistuksella ja esteiden poistamisella kulkuväyliltä. Ikäihmiset tarvitsevat huolenpitopalveluja. Kotipalvelulta odotetaan yksilöllistä tarveharkintaa ja siihen perustuvaa palvelua. Kotihoidolta toivotaan moniosaajia sen sijaan että monta työntekijää piipahtaa kukin lyhyen aikaa. Raatilaiset toivovat sosiaaliohjaajan tekemiä kuntotarkastuksia. Näiden tarkastusten ja tarvehankinnan perusteella kaupunki voisi hankkia turvapuhelimia ja rannekkeita yksin asuville ikäihmisille. Terveellinen ja tiheäravinteinen ruoka on hyvinvoinnin tärkeä kulmakivi. Tilaisuuden lopussa käytiin pienryhmissä lyhyesti keskustelua kaupunginjohtajan esittämästä kysymyksestä, mihin senioriasuntoja toivotaan ja minkälaisia niiden toivotaan olevan. Raatilaiset saivat aikaan seuraavan toivelistan: - senioriasuntojen toivotaan olevan palvelujen lähellä, esimerkiksi Paloaseman ja Tokmannin välissä, Teljänportin alueella, joen eteläpuolella - tarvitaan asuntoja sekä yksin asuville, n neliötä, että pariskunnille, n neliötä. Makuuhuone /-alkovi, riittävän tilava olohuone, jotta vieraat mahtuvat kahvittelemaan ja pieni keittiö sekä hyvät esteettömät pesutilat

4 4 (5) - tarvitaan sekä omistus- että vuokra-asuntoja - kohtuulliset vuokrat - isommissa asunnoissa voi olla oma sauna, ei kaikissa, koska vie turhaan neliöitä. Yhteinen sauna, jonne voi saada tarvittaessa kylvetysapua. - yhteisiä tiloja, yhteinen ruokailumahdollisuus joka lisää yhteisöllisyyttä. Tila, jonne yrittäjät voivat tuoda palvelujaan, esimerkiksi kampaamo-, jalkojenhoitopalvelut. Kioski pieniä ostoksia varten on toivottava sekä mahdollisuus ostettaviin palveluihin. - vuokrattava huone kauempaa vierailulle tulevien sukulaisten majoittamiseksi. Vierasautopaikkoja pihassa. - asuntojen pitää olla esteettömiä ja muun muassa hissin riittävän iso paareja varten. - vuokrasopimus voimassa niin kauna kuin asuntoa tarvitaan. Senioriasunnossa toivotaan olevan asumismahdollisuus elämän loppuun asti kotiin tuotavien palvelujen avulla. - laajakaista ja internet valmius asunnoissa - senioriasuntojen toivotaan olevan sijainniltaan sellainen että ikkunasta näkee sekä luontoa että erilaisia ihmisiä, ei vain ikäihmisiä - ympäristön toivotaan olevan puistomainen ja siellä olisi hyvät liikkumismahdollisuudet - pihalla toivotaan olevan penkkejä, keinu, oleskelukatos ja istutuksia, kukkia ja vaikkapa vihanneksia, joiden hoitoon halukkaat voivat osallistua. Mahdollisesti eläimiäkin. - asuntojen on oltava turvallisia - terveyspalveluja voisi olla saatavilla senioritalossa - omat parvekkeet Ikääntyvät toivovat voivansa säilyttää elämässään ne asiat, jotka siitä tekevät merkityksellisen ja jotka ovat juuri heille elämänlaatua ylläpitäviä. Haasteena on se, miten esteettömyyttä, palvelujen saatavuutta ja tavoitettavuutta, elämisen ja asumisen turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta voidaan ylläpitää myös silloin kun toimintakyky sairauksien takia alenee. Yhteenvedon kirjasi,

5 5 (5) Heli Toroska suunnittelija, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos puhelin

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Heli Toroska, suunnittelija Pikassos Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Pyhäjärviseudun hankepilotissa on tavoitteena juurruttaa käytäntöön kotiutushoitajamalli.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

3.2 Senioreiden sosiaalinen ympäristö ja itsenäisyyttä tukevat palvelut

3.2 Senioreiden sosiaalinen ympäristö ja itsenäisyyttä tukevat palvelut 3.2 Senioreiden sosiaalinen ympäristö ja itsenäisyyttä tukevat palvelut Hilkka Tervaskari 3.2.1 Aluksi Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulevaisuuden senioreille sopivia asumisen malleja ja niille

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua.

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua. Alkusanat Strategian aikajänteen ulottuessa aina vuoteen 2014 saakka on sen laadinnassa otettava huomioon monia seikkoja. Lisäksi on tiedostettava, että nämä seikat saattavat ulkoisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Vireyttä vuosiin. 1. Harmaata kultaa. Sisällysluettelo. Vihreän liiton ikääntymispoliittinen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa 18.5.

Vireyttä vuosiin. 1. Harmaata kultaa. Sisällysluettelo. Vihreän liiton ikääntymispoliittinen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa 18.5. Vireyttä vuosiin Vihreän liiton ikääntymispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 18.5.2008 Sisällysluettelo 1. Harmaata kultaa...1 2. Osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet...2 3. Tietoa ikääntyville

Lisätiedot

TORNIO - IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TORNIO - IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TORNIO - IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. SUOMEN IKÄPOLITIIKKA 2 2.1. Väestörakenteen muutokset

Lisätiedot

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 1 Sisällysluettelo Saatteeksi... 2 Kehittäminen vuoteen 2016 mennessä... 2 1. Yhteistyön organisointi kehittämisessä... 2 2. Painopisteet-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA

Lisätiedot

VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN!

VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN! VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN! Vinkkivihko vanhusneuvostoille Sisällys Esipuhe... Vanhusneuvosto vanhojen ihmisten osallistumisväylä... Käytännön toimintamalleja... Valtaa Vanhuus -verkosto... LIITTEET...

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 4 3. TULOKSET... 5 4. YHTEENVETO. 5 5. HAASTATTELUKAAVAIKKEISSA

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa

Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa ASPA-KARTOITUKSIA JULKAISU 3/2015 Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa Päivi Huuskonen Jokaisella

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa "Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa. Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa Päivi Huuskonen 25.6.2015 2 Tarve-projekti Tarve-projektien

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Kati Mikkola, Johanna Nummelin & Markku Riihimäki VTT Materiaalit & Rakentaminen, Toukokuu 2006 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot