Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta"

Transkriptio

1 Osaamisen uusi Aalto Aalto-yliopiston varainhankinta

2 Aalto-yliopisto uudella osaamisella nostetta kilpailukykyyn Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun pohjalta muodostettava uusi yliopisto. Aalto-yliopistolle luodaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset nousta tutkimuksen ja opetuksen maailmanluokkaan. Uuden yliopiston keskeisenä tavoitteena on osaajien ja osaamisen tuottaminen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan avainaloille. Aalto-yliopisto tulee merkitsemään: Tason nostamista kaikessa toiminnassa ja kansainvälistä kärkitasoa valituilla aloilla Panostamista pitkäjänteiseen tutkimukseen Uudenlaista, intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustavaa opiskelijakeskeistä kulttuuria ja alati kehittyvää opetuksen laatua Vahvaa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista parhaiden yliopistojen, tutkijoiden ja yritysten kanssa Entistäkin tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien kanssa Ennakkoluulottomasti perinteisiä rajoja ylittävää innovatiivista ja uuden luomiseen kannustavaa kulttuuria.

3 Tule mukaan talkoisiin! Leif Fagernäs toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus ovat tulevaisuutemme kehityksen kannalta avainasemassa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät yliopistoilta uutta dynamiikkaa ja panostamista huippuosaamiseen. Tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, rakenteellisia muutoksia sekä lisää kansainvälisyyttä ja uudistushalukkuutta. Aalto-yliopisto toimii suomalaisen yliopistolaitoksen uudistamisen veturina ja suunnannäyttäjänä. Aaltoyliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet tavoitella kansainvälistä kärkeä ja luoda uutta sisältöä opetukseen ja tutkimukseen. Elinkeinoelämä on sitoutunut Aalto-yliopiston perustamiseen monin tavoin. Haluamme olla yhteistyössä rakentamassa uutta yliopistoa kumppaniksi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja muulle yhteiskunnalle. Uudelle yliopistolle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii riittäviä toimintaedellytyksiä. Säätiöpohjaisuus antaa Aalto-yliopistolle sen tarvitseman toiminnallisen ja taloudellisen itsenäisyyden. Tämän lisäksi Aalto-yliopisto tarvitsee ulkomaisiin huippuyliopistoihin nähden kilpailukykyiset taloudelliset voimavarat. Uudella yliopistolla tulee olla mahdollisuus määrätietoisesti panostaa niihin toimintoihin ja niille alueille, joita se pitää tärkeänä. Elinkeinoelämän edustajana EK on sitoutunut keräämään 200 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston 700 miljoonan euron pääomaan. Toivon mahdollisimman monen lähtevän mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen. Tällä tavalla olemme mukana vahvistamassa suomalaista osaamista ja luomassa edellytyksiä kansainvälisen huipputason saavuttamiselle elinkeinoelämän näkökulmasta keskeisten alojen opetus- ja tutkimustoiminnassa.

4

5 Aalto-yliopisto on ainutlaatuinen mahdollisuus Tuula Teeri, Aalto-yliopiston rehtori Aalto-yliopisto on rohkea hanke, jossa ainutlaatuisella tavalla yhdistyy tekniikan, kauppatieteiden, taiteiden ja teollisen muotoilun osaaminen. Aalto-yliopistoon synnytetään intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustava kulttuuri. Aktiivinen vuorovaikutus tieteiden ja taiteiden välisillä rajapinnoilla edistää luovuutta ja innovatiivisuutta. Aalto-yliopiston toiminta perustuu pitkäjänteiseen ja korkealaatuiseen perustutkimukseen valitsemillamme aloilla. Vankan perusosaamisen pohjalta syntyy uusia sovelluksia ja innovaatioita. Yliopisto tuottaa korkealuokkaisia osaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin ja tarjoaa inspiroivan tutkimusympäristön vaativien ongelmien ratkaisuun. Rakennamme vahvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston. Luomme pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita maailman parhaiden yliopistojen ja yritysten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Aalto-yliopistosta kehitetään houkutteleva ja innostava kansainvälinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää määrätietoista sitoutumista henkilöstön kehittämiseen ja opiskelijoiden kannustamiseen. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen yliopiston päätöksentekoon on edellytys yhteisten päämäärien toteutumiselle. Luomme tutkimusympäristöjä, joissa yhdistyvät opetus, tutkimus sekä yritysten ja yhteiskunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Tällaiset ympäristöt tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet osaamisen vaihtoon yritysten ja yliopiston välillä. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa jo käynnistämämme Design, Media ja Service Factoryt, joista on muodostunut kohtaamispaikkoja yliopistossa syntyneelle osaamiselle ja yritysten tarpeille. Tärkein tavoitteemme on nostaa opetuksen sekä tiede- ja taidealakohtaisen tutkimuksen laatua. Parhaat professorit osallistuvat opetukseen kaikilla tasoilla opintojen alkuvaiheesta lähtien. Tutkimusedellytysten luomisessa paneudumme erityistesti nuorten tutkijoiden selkeiden urapolkujen luomiseen. Se, että pystymme rekrytoimaan parhaita nuoria tutkijoita ja tukemaan heidän kehittymistään on ehkä tärkein kilpailukykymme nostamisen keino. Suomessa on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen vahvaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Aalto-yliopisto on mahdollisuus vahvistaa ja konkretisoida yhteistyötämme entisestään. Professori Tuula Teeri on toiminut vararehtorina ja rehtorin varamiehenä Kungliga Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukholmassa. Hän teki väitöskirjatyönsä VTT:llä ja suoritti tohtorintutkinnon Helsingin yliopistossa. Tuula Teeri on vankka tieteentekijä sekä perustutkimuksen ja innostavan opetuksen puolestapuhuja. Hänellä on myös kokemusta ennakkoluulottomasta perustutkimuksen soveltamisesta käytäntöön.

6 Aalto-yliopisto matkalla kohti uusia ulottuvuuksia Aalto-yliopisto keskittyy luomaan aidosti uudenlaisen tiede- ja taideyhteisön nykyisten korkeakoulujen pohjalta. Tavoite on selkeä. Aalto-yliopisto kehittyy maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite saavutetaan synnyttämällä uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri, panostamalla pitkäjänteisesti tutkimukseen ja keskittämällä voimavaroja valituille aloille. Aalto-yliopistosta kehitetään vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä, kuten yritysten kanssa. Kulttuurimuutos mahdollistaa menestyksen Aalto-yliopistossa pyritään ennakkoluulottomasti rikkomaan perinteisiä rajoja. Uuden yliopiston monialainen luonne luo tälle hyvät edellytykset. Uuden innostavan ja opiskelijakeskeisen kulttuuriin synnyttäminen on uudistuksen keskeinen tavoite. Kunnianhimo on korkealla, ja kaikessa toiminnassa pyritään korkeimpaan laatuun. Aalto-yliopisto verkostoituu tiiviisti suomalaisten ja parhaiden kansainvälisten yliopistojen, tutkijaryhmien ja tutkijoiden kanssa. Kansainvälisyyttä ja uuden kulttuurin syntymistä edistetään myös Aalto-yliopiston sisäisiä palveluita ja prosesseja kehittämällä. Tällä tavalla tutkijat ja opettajat voivat entistä paremmin keskittyä ydintehtäviinsä, korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Huippututkimuksella kansainväliseen kärkeen Säätiöpohjaisuuden antamat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti tutkimuksen tason nostamisessa. Aalto-yliopistossa tehtävä soveltava tutkimus pohjautuu aina laadukkaaseen perustutkimukseen. Pitkäjänteiselle, kunnianhimoiselle perustutkimukselle varmistetaan riittävät resurssit. Resursseja ohjataan erityisesti valittuihin keihäänkärkiin, joilla on edellytykset läpimurtoihin. Painopisteiden valinnassa hyödynnetään tutkimuksen kansainvälisten arviointien tuloksia. Henkilöstöpolitiikan uudistaminen ja selkeät urapolut tekevät Aalto-yliopistosta houkuttelevan työnantajan myös ulkomaisille tutkijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston profiloituminen vahvana tutkimusyliopistona vetää puoleensa kansainvälisiä huippututkijoita. Uudenlaista osaamista elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin Aalto-yliopistolla on merkittävä rooli tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palvelukseen. Pääpaino on jatkossakin oman alan syvällisen osaamisen luomisessa. Samalla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus uudenlaisiin poikkitieteellisiin ja monialaisiin opintoihin. Näin opitaan ymmärtämään myös muiden alojen ominaispiirteitä. Opiskelijakeskeinen kulttuuri tarkoittaa myös opiskelun ja laadukkaan opetuksen toimintaedellytysten parantamista. Tutkimus ja opetus yhdistyvät Aaltoyliopistossa saumattomasti. Opetusryhmien kokoa pienennetään ja opettajien suhteellista määrää nostetaan. Opettajilta edellytetään sitoutumista laadukkaaseen opetukseen ja opiskelijoilta sitoutumista opiskeluun ja oppimiseen. Opettajien pedagogisia valmiuksia kehitetään järjestelmällisesti. Opetuksen laatua ja sisältöä kehitettäessä ennakoidaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet. Näin varmistetaan, että Aalto-yliopistosta valmistuu asiantuntijoita tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Osaamisen monipuolista kehittämistä tuetaan myös työuran aikana. Kumppaneille luvassa merkittävää lisäarvoa Aalto-yliopisto osallistuu parhaiten suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen keskittymällä opetuksen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen. Sidosryhmille tarjottavia palveluita ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosesseja kehitetään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. Näin maailmanluokan yliopistoksi kehittymisen hedelmät saadaan entistä paremmin palvelemaan elinkeinoelämää ja muuta yhteiskuntaa. Lisätietoa Aalto-yliopistosta löytyy osoitteesta Projektijohtaja Jari Jokinen kertoo mielellään Aaltoyliopiston valmistelusta ja tavoitteista. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta ja sähköpostilla osoitteesta

7 Hallituksen monipuolinen kokemus ja näkemys auttaa Aalto-yliopistoa saavuttamaan tavoitteensa Aalto-yliopiston hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Heidän tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, sen toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista ja valitsee rehtorin. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja (puheenjohtaja) TkT Matti Alahuhta on Kone Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. sveitsiläisen IMD (International Institute for Management Development) hallituksen puheenjohtajana, TKK:n hallituksessa ja Nokia Oyj:n avaintehtävissä. Marja Makarow, professori (varapuheenjohtaja) FT Marja Makarow on Euroopan tiedesäätiön ESF:n puheenjohtaja ja työskennellyt aiemmin Helsingin yliopiston vararehtorina sekä soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professorina. Makarow on Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen sekä Millenium-palkintolautakunnan puheenjohtaja. Robert A. Brown, Bostonin yliopiston rehtori Ph.D. Robert A. Brown on aiemmin toiminut mm. professorina sekä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavana rehtorina MIT:ssa. Brown on ollut käynnistämässä useita tieteidenvälisiä aloitteita ja yliopistojen kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Hänellä on useita luottamustehtäviä tiedeyhteisössä. Anne Brunila, toimitusjohtaja KTT Anne Brunila on Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja ja työskennellyt aiemmin valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana sekä eri tehtävissä mm. Suomen Pankissa, Euroopan komissiossa ja Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Bengt Holmström, professori Ph.D. Bengt Holmström on taloustieteen professori MIT:ssa ja on aiemmin ollut professorina Yalen yliopistossa. Holmströmillä on useita tiedeakatemioiden, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän luottamustehtäviä. Saku Mantere, professori TkT, FM Saku Mantere toimii johtamisen professorina Svenska Handelshögskolanissa ja dosenttina Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Anna Valtonen, johtaja TaT Anna Valtonen työskentelee johtajana Nokia Design Research & Foresightissa. Hän on aiemmin toiminut tutkijana Taideteollisessa korkeakoulussa ja sen hallituksen jäsenenä. Tutkijana Valtonen on kiinnostunut mm. muotoilun tuottamasta lisäarvosta yritysten ja kansakuntien kilpailukyvylle.

8 Korkealaatuinen tutkimus ja opetus ovat Aalto-yliopiston selkäranka Maailmanluokan yliopistoksi kasvaminen edellyttää ennen kaikkea korkealaatuista tutkimusta, opetusta ja taiteellista toimintaa. Aalto-yliopiston piiristä löytyy jo nyt useita kansainvälistä huipputasoa olevia yksiköitä ja koulutusohjelmia. Seuraavassa muutama Aalto-yliopiston professori kertoo näkemyksiään korkealaatuisesta tutkimuksesta ja opetuksesta. Perustutkimus on menestyksen kivijalka, sanoo akatemiaprofessori Risto Nieminen TKK:sta. Ellei perustutkimus ole kunnossa, loppuvat hyödynnettävät ideat muutamassa vuodessa. Nieminen kuvaa laadukasta tutkimusta seuraavasti: Se luo uutta, vahvistaa ja syventää tietoa ja osaamista sekä luo edellytyksiä tutkimuksen soveltamiselle käytännössä. Kansainvälistä kärkitasoa tavoiteltaessa ei ole oikotietä onneen. Kansainvälinen tiedeyhteisö on ankara, se analysoi ja arvioi tutkimustuloksia jatkuvasti. Huipulle pääseminen edellyttää sitoutuneita ihmisiä ja vahvan toimintaympäristön. Tässä yhdistyvät lahjakkuus, kestävä motivaatio ja pitkäjänteinen työnteko, Nieminen luonnehtii. Aalto-yliopistossa nämä edellytykset saatetaan kuntoon. Professori Jaakko Aspara HSE:stä näkee Aalto-yliopiston loistavana mahdollisuutena korkeatasoisen tutkimuksen saavuttamiselle: Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa kertalaakista tutkimuksen ja opetuksen jokapäiväisiä käytänteitä ja saada tukijärjestelmät sekä kannustimet vastaamaan kansainvälisten kärkiyliopistojen toimintatapoja. Tutkimuksen pitkäjänteisyys korostuu sekä Niemisen että Asparan näkemyksissä. Se edellyttää myös pitkäjänteistä rahoitusta. Tässä Aalto-yliopiston säätiöpääoman tuotot ovat keskeisessä asemassa. Aspara toteaa osuvasti: On tärkeää, että resurssit lisääntyvät. Tämä mahdollistaa muun muassa fokusoitumisen pitkäjänteiseen perustutkimukseen. Aalto-yliopistossa päästään osittain eroon nyt vallitsevasta lyhytaikaisten projektien käytännöstä, jossa projektien hakemi-

9 nen ja hallinnoiminen syövät kohtuuttomasti tutkijoiden aikaa Aalto-yliopistossa me tutkijat ja opettajat voimme vihdoin keskittyä ydintehtäviimme, tutkimukseen ja opetukseen. Yritykset hyötyvät yliopistosta erityisesti uusien ideoiden generoijana ja osaavan henkilöstön kouluttajana. Tämän takia Aalto-yliopiston on kyettävä katsomaan horisontin taakse, Nieminen kuvaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös Aspara näkee uusia ulottuvuuksia sidosryhmäyhteistyössä: Uskon vakaasti, että tulemme saamaan intensiivisempää ajatusten, tiedon ja osaamisen kaksisuuntaista virtaa tieteen ja elinkeinoelämän välille. Samalla Aalto-yliopisto avaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuksia hyödyntää tutkimushankkeissa syntyvää monialaista osaamista ja syventää verkostoja niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yritysten kanssa tehtävä tiivis opetus- ja tutkimusyhteistyö on tunnusomaista Design Factorylle. Yrityksiä kiehtoo Factoryn innovatiivinen ilmapiiri ja yhteisön henki, joka kannustaa etsimään, kasvattamaan ja toteuttamaan uusia ideoita yhdessä tulevaisuuden osaajien kanssa. Samalla yritykset saavat elävän kosketuspinnan opiskelijoihin ja tutkijoihin. Seristö pitää opetuksessa tapahtuvaa yritysyhteistyötä tervetulleena: Meillä on erinomaisia kokemuksia ns. real-casejen käytöstä opetuksessa. Näissä opiskelijat ratkaisevat haastavaa, aitoa ongelmaa käyttäen jotakin yritystä esimerkkitapauksena. Erityisen onnistunutta case-opetus on ollut silloin, kun opiskelijaryhmissä on ollut edustettuna eri opintotaustoja, Seristö toteaa. Hän pitää opetuksen kehittämiseen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä tervetulleena. Pyrimme myös saamaan yrityksiä ja muita kumppaneita keskustelemaan oppisisältöjen kehittämisestä, hän sanoo. Konkreettisia suunnitelmia opetuksen laadun parantamiseksi Aalto-yliopiston opetuksen kehittämisessä panostamme opiskelijoita aktivoiviin ja oppimiseen innostaviin opetusmenetelmiin sekä opetettavien asioiden relevanssin parempaan esiintuomiseen, sanoo Aalto-yliopiston opetuksen muutosteema-alueen vetäjä professori Hannu Seristö. Opintokokonaisuuksien parempi suunnittelu, opettajien pedagoginen valmennus ja opetuksen ammattimainen tuki sekä opetuksen painoarvon nostaminen rekrytoinnissa, urakehityksessä ja palkitsemisessa ovat keinoja, joilla opetuksen laatua parannetaan, Seristö jatkaa. Tulemme myös lisäämään kansainvälistä opettajavaihtoa. Työ opiskelijakeskeisen kulttuurin muodostamiseksi on Seristön mukaan edennyt hyvin, ja niin opettajat kuin opiskelijat ovat olleet innostuneita. Aalto-yliopiston uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri toteutuu jo nyt Design Factoryssa Seristöllä on selkeä visio Aalto-yliopiston korkealaatuisesta opetuksesta: Tutkimustieto yhdistyy käytännön relevanssiin tavalla, joka kannustaa opiskelijaa hakemaan ja analysoimaan tietoa ja luomaan uutta. Opettaja ei ole vain tiedon jakaja, vaan pikemminkin innostava, haastava ja opastava valmentaja. Seristön visio toteutuu jo nyt Aalto-yliopiston ensimmäisessä omassa erityisesti opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitetussa tilassa, Design Factoryssa. Tila on suunniteltu ongelmalähtöisen oppimisen ja tuotekehityksen tarpeista lähtien tavoitteena on eri osaamisalueiden innovatiivinen kohtaaminen ja verkostoituminen. Samalla on onnistuttu luomaan poikkeuksellisen virikkeellinen ympäristö poikkitieteelliselle opetukselle ja tutkimukselle. Tässä tilassa on mahdollisuus opiskella ja tutkia teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, Seristö summaa. Uudistus puhaltaa meidän osallisten jokapäiväiseen työhön uutta innostavaa henkeä, sanoo professori Jaakko Aspara

10 Onnistuminen vaatii sitoutumista Innovation university Jorma Ollila hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj (Executive It wis esto odiat, velit lorting ercilit nonsenim eugait, quismol estrud tet loreet alisi tet, secte ex et ut praese dolummy num in ut nis delessisis atum zzriustrud tie eugait pratinim quat, quip eraestrud tat acipis nonsenim inim zzrit wisse modolobor sissi. Ommy nostion sequisi tet aute dolor sustincip er susto et ero do exeriuscin henis et iusciliquat ad tet alit vel dolor at. Ilit lum zzriurem ipisism olumsan ulluptat. Urem zzriuscilis num nismodiam volorem aci blaor iriusci tate exer in ute consecte magna ametuerosto ea feugue ming eros nos dunt nibh euismod oloborem dolor sequat in vel er at nulpute mod moloborem dolor suscili smodiametue commy nostionsed tie commy nulput wissi. Os nulputpat. Ut veriurerit lorem ero commy nullutat at praessit nim ero dolor inci eraestrud essenibh et ut irillutat lobor sequismolore eu feu feugiam el in henisit dio digna feugiam nis dolesectem iustrud min henibh euisim irit ad magna adipisse delis nulla faccum vulland rerillan henibh essis estrud tin ver sis eu facipsum dolessi. Umsan eummoloborem zzriusc iniamet, quat. Henisi bla feugue feugiam eugait in ute facil ullandignis adipiscillam diamet dolenibh euis nummy nonsed mod mod dolore dolorper sed del eliquip euis er susci elestie dolore del in veliquamet nit lut praestrud te magna feugue eummolo rtissed dit autat vulla faccummy nisl do conullaor acil il utat. At. Lortie enim nis nonulputem dolore modolessi. Exer am, quisim eugue te vero elis at lum quamconsed doloboreet iliqui blandre feugue consequisit nisl dui essi. Ese commoloreet luptatis augiamc onsequam dip esequisci ex ex ent venit iureros alit dolesequat velis nos ex essit vulla consequisi. Tum ero odiamco nsequat. Pute feu feuguero consed dignim veliquam dunt pratem nos nos ad tis nissim zzriusc ilisi. Ros atuerit ullumsa ndignim in utet, velit autat, sum Suomen yliopistolaitoksessa on lähtenyt liikkeelle merkittävä rakenteellinen uudistustyö. Tarkoituksena on ajanmukaistaa muiden maiden tapaan yliopistojen rakennetta ja hallintoa vastaamaan alati kiristyvään kilpailuun osaamisesta. Tutkimus ja koulutus ovat toimineet suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen moottoreina. Nyt joudumme kuitenkin yhä useammin toteamaan, että yliopistotason tutkimus ja koulutus ovat jäämässä jälkeen kansainvälisen kärjen vauhdista monilla elinkeinoelämän kannalta tärkeillä aloilla. Uusi Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden luoda tutkimus- ja koulutusympäristö, joka suuntautumisensa ja resurssiensa puolesta vastaa maailman huippuyliopistoissa vallitsevia olosuhteita. Elinkeinoelämä on vahvasti mukana rakentamassa yhdessä valtiovallan kanssa uutta Aalto-yliopistoa. Esimerkiksi Nokia on perustanut yhden harvoista omista huippututkimusyksiköistään lableteistä Otaniemeen, Teknillisen korkeakoulun yhteyteen. Tässä yksikössä on tarkoitus kehittää tutkimusta langattoman teknologian alueella avoimen innovaatioyhteistyön hengessä ja tukea alan koulutusta yliopistossa. Aalto-yliopisto edustaa uutta yhteistyömuotoa valtiovallan, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön välillä. Me näemme Aalto-yliopiston tarjoavan kehittyvän toimintaympäristön, jossa tutkimus ja koulutus edustavat sitä tasoa, mitä elinkeinoelämä tarvitsee voidakseen luottavaisesti jatkaa ja kehittää toimintaansa Suomessa. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista Aalto-yliopiston kehittämiseen sekä valtiovallan että elinkeinoelämän suunnasta.

11 summary) Big International Boss, Director General ver se minci tio eugiam veratio nsequisit dolorem nit ipit at. Ut adion henit autat num in ulput essequatue eugiametum ilit, si. Eril eril dolobor augait praessed tiscing et lor illa faccumsandre faccummy nullamc ommolobor am digna faccum et accum dolobore velenisci esequatum quiscin henit nulla facilit vendignisi. Accum quat praesenit, sequat, quat, qui tat alit illa faccumsandio do conse vel ut ver iril ing exer si. Vulla facil eniscil delesequat, core molor si. Te conseniamcon volore conum ipsum velisl ipit lortin henim vullaore tis nonsequisim amet, qui blandip eros eugait veniamcore consequisi bla con ullan henis dolore magnim venim essit, verci et lobor se molesequisit veliquat inibh ea aute modignit dolore tem quam Mukaan talkoisiin velenis dolor se magnibh erostrud dolore ent ate vent laorpero commy nim ero erostin vullutat ipisl ullutpat, Aalto-yliopiston perustaminen quisl utate dolum on verat, Lisätietoa volortionse Aalto-yliopiston conum quam pääoman iustrud min hanke. henibh et keräämisestä laore consectet löytyy num tämän vel ing viilekkeen essed monella tapaa historiallinen Kaikkien kynnelle kykenevien del ex esequat. tukea Ut alta nostis sekä nonumsa osoitteesta ndipsum volumsa tarvitaan, jotta uudelle yliopistolle ndreet augue asetetut tavoitteet saavutetaan nullandiamet ja jopa lumsan läni ullandit Aalto-yliopiston vent vullum varainhankintaa iriliquat inim del ipsum EK:n koordinaattorina dionsed magna vastaan con ex enis mielel- ylitetään. Toivotan niin suuret zzrilla kuin feuguero pienet yritykset, säätiöt ja muut sum dit, yhteisöt, quis nonse do odolore dolore commolortis euip koskeviin euiscilit, kysymyksiin. verat, velendre volorper yksityishenkilöt sekä tieteen am, ja qui taiteen bla facinibh Tervetuloa euguer sum mukaan! zzril dolor incincing ystävät mukaan yhteisiin et, talkoisiin venim dolestrud luomaan edellytyksiä Aalto-yliopiston do lortiscidunt syn- vel dion et accummy nostrud ero cor ero commy nullamet wis nummotymiselle ja kehittymiselle adio kohti corem tieteen eum vel Marcus ip exeros Nybergh nonsecte volore dolent ja taiteen uusia ulottuvuuksia. ea con ulputat. Faccum projektipäällikkö et accum quam, quip eugait eummodo lumsand iamcon ulla consectem nibh ent Elinkeinoelämän keskusliitto ipis am EK ip koordinoi 200 miljoonan euron Lestinc keräämisen iniscidunt nullut Puhelin lutpation (09) 4202 vulla 3241 faciduip endiam et am zzriuscin vel iril dolore velisi. Aalto-yliopiston säätiö-pääomaan. quam diamcorting Matkapuhelin ea facinit autat. (050) Duisi. 556 Tuerilla 7030 faccum quisi. vuoden Rer amet nit ut lorem ipsusti sciliquisit la Pääoman on oltava kerättynä 2010 loppuun mennessä. consed min etum dunt autpat. Sequamet praessit do enibh ex endre magnit ipit, quatetue dolutpat. Putat init, conullutpat ver alisi ea conullum ex eraesse quamcor tionsed deleniat, cor si. Noin 3800 merkkiä

12 Tulevaisuus on meidän käsissämme Aalto-yliopisto tulee tarkoittamaan uutta aikakautta suomalaisessa yliopistomaailmassa. Se tarkoittaa uudenlaisen osaamisen synnyttämistä ja entistä tiiviimpää fokusoitumista valittuihin kokonaisuuksiin, samalla, kun vuorovaikutusprosessit elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa uudistuvat. Päämäärä on selkeä: Aalto-yliopiston tavoitteena on opetuksen ja tutkimuksen laatua vahvistamalla nousta valitsemillaan aloilla kansainväliseen kärkeen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää koko yliopistoyhteisöltä kykyä muuttua. Aalto-yliopisto tarvitsee tuekseen riittävän säätiöpääoman, joka luo edellytykset kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiselle. Pääoman kerääminen on meidän yhteinen tehtävämme. Varainhankintaan osallistuminen on panostus tulevaisuuden osaamiseen osaamiseen, joka palvelee niin tiede- ja taideyhteisöä, kuin suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa laajemmin. Tervetuloa mukaan yhteisiin talkoisiin! Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Design: Bravo Media Oy, Janne Ketola, Photos: Jani Laukkanen, Adolfo Vera, Ablestock, istockphoto

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Uskalla (epä)onnistua

Uskalla (epä)onnistua Uskalla (epä)onnistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman asiantuntijaryhmän raportti tutkimuspohjaisten innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi

Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Innostavia työelämän

Innostavia työelämän OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 213 TUTKIMUKSIA Johanna Stenroos-Vuorio (toim.) Innostavia työelämän kehittämisratkaisuja Liiketalous, ICT ja bioalat utkija kimusprofessori späällikkö Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot