Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta"

Transkriptio

1 Osaamisen uusi Aalto Aalto-yliopiston varainhankinta

2 Aalto-yliopisto uudella osaamisella nostetta kilpailukykyyn Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun pohjalta muodostettava uusi yliopisto. Aalto-yliopistolle luodaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset nousta tutkimuksen ja opetuksen maailmanluokkaan. Uuden yliopiston keskeisenä tavoitteena on osaajien ja osaamisen tuottaminen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan avainaloille. Aalto-yliopisto tulee merkitsemään: Tason nostamista kaikessa toiminnassa ja kansainvälistä kärkitasoa valituilla aloilla Panostamista pitkäjänteiseen tutkimukseen Uudenlaista, intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustavaa opiskelijakeskeistä kulttuuria ja alati kehittyvää opetuksen laatua Vahvaa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista parhaiden yliopistojen, tutkijoiden ja yritysten kanssa Entistäkin tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien kanssa Ennakkoluulottomasti perinteisiä rajoja ylittävää innovatiivista ja uuden luomiseen kannustavaa kulttuuria.

3 Tule mukaan talkoisiin! Leif Fagernäs toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus ovat tulevaisuutemme kehityksen kannalta avainasemassa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät yliopistoilta uutta dynamiikkaa ja panostamista huippuosaamiseen. Tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, rakenteellisia muutoksia sekä lisää kansainvälisyyttä ja uudistushalukkuutta. Aalto-yliopisto toimii suomalaisen yliopistolaitoksen uudistamisen veturina ja suunnannäyttäjänä. Aaltoyliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet tavoitella kansainvälistä kärkeä ja luoda uutta sisältöä opetukseen ja tutkimukseen. Elinkeinoelämä on sitoutunut Aalto-yliopiston perustamiseen monin tavoin. Haluamme olla yhteistyössä rakentamassa uutta yliopistoa kumppaniksi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja muulle yhteiskunnalle. Uudelle yliopistolle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii riittäviä toimintaedellytyksiä. Säätiöpohjaisuus antaa Aalto-yliopistolle sen tarvitseman toiminnallisen ja taloudellisen itsenäisyyden. Tämän lisäksi Aalto-yliopisto tarvitsee ulkomaisiin huippuyliopistoihin nähden kilpailukykyiset taloudelliset voimavarat. Uudella yliopistolla tulee olla mahdollisuus määrätietoisesti panostaa niihin toimintoihin ja niille alueille, joita se pitää tärkeänä. Elinkeinoelämän edustajana EK on sitoutunut keräämään 200 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston 700 miljoonan euron pääomaan. Toivon mahdollisimman monen lähtevän mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen. Tällä tavalla olemme mukana vahvistamassa suomalaista osaamista ja luomassa edellytyksiä kansainvälisen huipputason saavuttamiselle elinkeinoelämän näkökulmasta keskeisten alojen opetus- ja tutkimustoiminnassa.

4

5 Aalto-yliopisto on ainutlaatuinen mahdollisuus Tuula Teeri, Aalto-yliopiston rehtori Aalto-yliopisto on rohkea hanke, jossa ainutlaatuisella tavalla yhdistyy tekniikan, kauppatieteiden, taiteiden ja teollisen muotoilun osaaminen. Aalto-yliopistoon synnytetään intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustava kulttuuri. Aktiivinen vuorovaikutus tieteiden ja taiteiden välisillä rajapinnoilla edistää luovuutta ja innovatiivisuutta. Aalto-yliopiston toiminta perustuu pitkäjänteiseen ja korkealaatuiseen perustutkimukseen valitsemillamme aloilla. Vankan perusosaamisen pohjalta syntyy uusia sovelluksia ja innovaatioita. Yliopisto tuottaa korkealuokkaisia osaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin ja tarjoaa inspiroivan tutkimusympäristön vaativien ongelmien ratkaisuun. Rakennamme vahvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston. Luomme pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita maailman parhaiden yliopistojen ja yritysten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Aalto-yliopistosta kehitetään houkutteleva ja innostava kansainvälinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää määrätietoista sitoutumista henkilöstön kehittämiseen ja opiskelijoiden kannustamiseen. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen yliopiston päätöksentekoon on edellytys yhteisten päämäärien toteutumiselle. Luomme tutkimusympäristöjä, joissa yhdistyvät opetus, tutkimus sekä yritysten ja yhteiskunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Tällaiset ympäristöt tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet osaamisen vaihtoon yritysten ja yliopiston välillä. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa jo käynnistämämme Design, Media ja Service Factoryt, joista on muodostunut kohtaamispaikkoja yliopistossa syntyneelle osaamiselle ja yritysten tarpeille. Tärkein tavoitteemme on nostaa opetuksen sekä tiede- ja taidealakohtaisen tutkimuksen laatua. Parhaat professorit osallistuvat opetukseen kaikilla tasoilla opintojen alkuvaiheesta lähtien. Tutkimusedellytysten luomisessa paneudumme erityistesti nuorten tutkijoiden selkeiden urapolkujen luomiseen. Se, että pystymme rekrytoimaan parhaita nuoria tutkijoita ja tukemaan heidän kehittymistään on ehkä tärkein kilpailukykymme nostamisen keino. Suomessa on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen vahvaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Aalto-yliopisto on mahdollisuus vahvistaa ja konkretisoida yhteistyötämme entisestään. Professori Tuula Teeri on toiminut vararehtorina ja rehtorin varamiehenä Kungliga Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukholmassa. Hän teki väitöskirjatyönsä VTT:llä ja suoritti tohtorintutkinnon Helsingin yliopistossa. Tuula Teeri on vankka tieteentekijä sekä perustutkimuksen ja innostavan opetuksen puolestapuhuja. Hänellä on myös kokemusta ennakkoluulottomasta perustutkimuksen soveltamisesta käytäntöön.

6 Aalto-yliopisto matkalla kohti uusia ulottuvuuksia Aalto-yliopisto keskittyy luomaan aidosti uudenlaisen tiede- ja taideyhteisön nykyisten korkeakoulujen pohjalta. Tavoite on selkeä. Aalto-yliopisto kehittyy maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite saavutetaan synnyttämällä uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri, panostamalla pitkäjänteisesti tutkimukseen ja keskittämällä voimavaroja valituille aloille. Aalto-yliopistosta kehitetään vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä, kuten yritysten kanssa. Kulttuurimuutos mahdollistaa menestyksen Aalto-yliopistossa pyritään ennakkoluulottomasti rikkomaan perinteisiä rajoja. Uuden yliopiston monialainen luonne luo tälle hyvät edellytykset. Uuden innostavan ja opiskelijakeskeisen kulttuuriin synnyttäminen on uudistuksen keskeinen tavoite. Kunnianhimo on korkealla, ja kaikessa toiminnassa pyritään korkeimpaan laatuun. Aalto-yliopisto verkostoituu tiiviisti suomalaisten ja parhaiden kansainvälisten yliopistojen, tutkijaryhmien ja tutkijoiden kanssa. Kansainvälisyyttä ja uuden kulttuurin syntymistä edistetään myös Aalto-yliopiston sisäisiä palveluita ja prosesseja kehittämällä. Tällä tavalla tutkijat ja opettajat voivat entistä paremmin keskittyä ydintehtäviinsä, korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Huippututkimuksella kansainväliseen kärkeen Säätiöpohjaisuuden antamat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti tutkimuksen tason nostamisessa. Aalto-yliopistossa tehtävä soveltava tutkimus pohjautuu aina laadukkaaseen perustutkimukseen. Pitkäjänteiselle, kunnianhimoiselle perustutkimukselle varmistetaan riittävät resurssit. Resursseja ohjataan erityisesti valittuihin keihäänkärkiin, joilla on edellytykset läpimurtoihin. Painopisteiden valinnassa hyödynnetään tutkimuksen kansainvälisten arviointien tuloksia. Henkilöstöpolitiikan uudistaminen ja selkeät urapolut tekevät Aalto-yliopistosta houkuttelevan työnantajan myös ulkomaisille tutkijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston profiloituminen vahvana tutkimusyliopistona vetää puoleensa kansainvälisiä huippututkijoita. Uudenlaista osaamista elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin Aalto-yliopistolla on merkittävä rooli tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palvelukseen. Pääpaino on jatkossakin oman alan syvällisen osaamisen luomisessa. Samalla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus uudenlaisiin poikkitieteellisiin ja monialaisiin opintoihin. Näin opitaan ymmärtämään myös muiden alojen ominaispiirteitä. Opiskelijakeskeinen kulttuuri tarkoittaa myös opiskelun ja laadukkaan opetuksen toimintaedellytysten parantamista. Tutkimus ja opetus yhdistyvät Aaltoyliopistossa saumattomasti. Opetusryhmien kokoa pienennetään ja opettajien suhteellista määrää nostetaan. Opettajilta edellytetään sitoutumista laadukkaaseen opetukseen ja opiskelijoilta sitoutumista opiskeluun ja oppimiseen. Opettajien pedagogisia valmiuksia kehitetään järjestelmällisesti. Opetuksen laatua ja sisältöä kehitettäessä ennakoidaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet. Näin varmistetaan, että Aalto-yliopistosta valmistuu asiantuntijoita tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Osaamisen monipuolista kehittämistä tuetaan myös työuran aikana. Kumppaneille luvassa merkittävää lisäarvoa Aalto-yliopisto osallistuu parhaiten suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen keskittymällä opetuksen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen. Sidosryhmille tarjottavia palveluita ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosesseja kehitetään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. Näin maailmanluokan yliopistoksi kehittymisen hedelmät saadaan entistä paremmin palvelemaan elinkeinoelämää ja muuta yhteiskuntaa. Lisätietoa Aalto-yliopistosta löytyy osoitteesta Projektijohtaja Jari Jokinen kertoo mielellään Aaltoyliopiston valmistelusta ja tavoitteista. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta ja sähköpostilla osoitteesta

7 Hallituksen monipuolinen kokemus ja näkemys auttaa Aalto-yliopistoa saavuttamaan tavoitteensa Aalto-yliopiston hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Heidän tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, sen toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista ja valitsee rehtorin. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja (puheenjohtaja) TkT Matti Alahuhta on Kone Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. sveitsiläisen IMD (International Institute for Management Development) hallituksen puheenjohtajana, TKK:n hallituksessa ja Nokia Oyj:n avaintehtävissä. Marja Makarow, professori (varapuheenjohtaja) FT Marja Makarow on Euroopan tiedesäätiön ESF:n puheenjohtaja ja työskennellyt aiemmin Helsingin yliopiston vararehtorina sekä soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professorina. Makarow on Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen sekä Millenium-palkintolautakunnan puheenjohtaja. Robert A. Brown, Bostonin yliopiston rehtori Ph.D. Robert A. Brown on aiemmin toiminut mm. professorina sekä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavana rehtorina MIT:ssa. Brown on ollut käynnistämässä useita tieteidenvälisiä aloitteita ja yliopistojen kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Hänellä on useita luottamustehtäviä tiedeyhteisössä. Anne Brunila, toimitusjohtaja KTT Anne Brunila on Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja ja työskennellyt aiemmin valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana sekä eri tehtävissä mm. Suomen Pankissa, Euroopan komissiossa ja Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Bengt Holmström, professori Ph.D. Bengt Holmström on taloustieteen professori MIT:ssa ja on aiemmin ollut professorina Yalen yliopistossa. Holmströmillä on useita tiedeakatemioiden, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän luottamustehtäviä. Saku Mantere, professori TkT, FM Saku Mantere toimii johtamisen professorina Svenska Handelshögskolanissa ja dosenttina Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Anna Valtonen, johtaja TaT Anna Valtonen työskentelee johtajana Nokia Design Research & Foresightissa. Hän on aiemmin toiminut tutkijana Taideteollisessa korkeakoulussa ja sen hallituksen jäsenenä. Tutkijana Valtonen on kiinnostunut mm. muotoilun tuottamasta lisäarvosta yritysten ja kansakuntien kilpailukyvylle.

8 Korkealaatuinen tutkimus ja opetus ovat Aalto-yliopiston selkäranka Maailmanluokan yliopistoksi kasvaminen edellyttää ennen kaikkea korkealaatuista tutkimusta, opetusta ja taiteellista toimintaa. Aalto-yliopiston piiristä löytyy jo nyt useita kansainvälistä huipputasoa olevia yksiköitä ja koulutusohjelmia. Seuraavassa muutama Aalto-yliopiston professori kertoo näkemyksiään korkealaatuisesta tutkimuksesta ja opetuksesta. Perustutkimus on menestyksen kivijalka, sanoo akatemiaprofessori Risto Nieminen TKK:sta. Ellei perustutkimus ole kunnossa, loppuvat hyödynnettävät ideat muutamassa vuodessa. Nieminen kuvaa laadukasta tutkimusta seuraavasti: Se luo uutta, vahvistaa ja syventää tietoa ja osaamista sekä luo edellytyksiä tutkimuksen soveltamiselle käytännössä. Kansainvälistä kärkitasoa tavoiteltaessa ei ole oikotietä onneen. Kansainvälinen tiedeyhteisö on ankara, se analysoi ja arvioi tutkimustuloksia jatkuvasti. Huipulle pääseminen edellyttää sitoutuneita ihmisiä ja vahvan toimintaympäristön. Tässä yhdistyvät lahjakkuus, kestävä motivaatio ja pitkäjänteinen työnteko, Nieminen luonnehtii. Aalto-yliopistossa nämä edellytykset saatetaan kuntoon. Professori Jaakko Aspara HSE:stä näkee Aalto-yliopiston loistavana mahdollisuutena korkeatasoisen tutkimuksen saavuttamiselle: Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa kertalaakista tutkimuksen ja opetuksen jokapäiväisiä käytänteitä ja saada tukijärjestelmät sekä kannustimet vastaamaan kansainvälisten kärkiyliopistojen toimintatapoja. Tutkimuksen pitkäjänteisyys korostuu sekä Niemisen että Asparan näkemyksissä. Se edellyttää myös pitkäjänteistä rahoitusta. Tässä Aalto-yliopiston säätiöpääoman tuotot ovat keskeisessä asemassa. Aspara toteaa osuvasti: On tärkeää, että resurssit lisääntyvät. Tämä mahdollistaa muun muassa fokusoitumisen pitkäjänteiseen perustutkimukseen. Aalto-yliopistossa päästään osittain eroon nyt vallitsevasta lyhytaikaisten projektien käytännöstä, jossa projektien hakemi-

9 nen ja hallinnoiminen syövät kohtuuttomasti tutkijoiden aikaa Aalto-yliopistossa me tutkijat ja opettajat voimme vihdoin keskittyä ydintehtäviimme, tutkimukseen ja opetukseen. Yritykset hyötyvät yliopistosta erityisesti uusien ideoiden generoijana ja osaavan henkilöstön kouluttajana. Tämän takia Aalto-yliopiston on kyettävä katsomaan horisontin taakse, Nieminen kuvaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös Aspara näkee uusia ulottuvuuksia sidosryhmäyhteistyössä: Uskon vakaasti, että tulemme saamaan intensiivisempää ajatusten, tiedon ja osaamisen kaksisuuntaista virtaa tieteen ja elinkeinoelämän välille. Samalla Aalto-yliopisto avaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuksia hyödyntää tutkimushankkeissa syntyvää monialaista osaamista ja syventää verkostoja niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yritysten kanssa tehtävä tiivis opetus- ja tutkimusyhteistyö on tunnusomaista Design Factorylle. Yrityksiä kiehtoo Factoryn innovatiivinen ilmapiiri ja yhteisön henki, joka kannustaa etsimään, kasvattamaan ja toteuttamaan uusia ideoita yhdessä tulevaisuuden osaajien kanssa. Samalla yritykset saavat elävän kosketuspinnan opiskelijoihin ja tutkijoihin. Seristö pitää opetuksessa tapahtuvaa yritysyhteistyötä tervetulleena: Meillä on erinomaisia kokemuksia ns. real-casejen käytöstä opetuksessa. Näissä opiskelijat ratkaisevat haastavaa, aitoa ongelmaa käyttäen jotakin yritystä esimerkkitapauksena. Erityisen onnistunutta case-opetus on ollut silloin, kun opiskelijaryhmissä on ollut edustettuna eri opintotaustoja, Seristö toteaa. Hän pitää opetuksen kehittämiseen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä tervetulleena. Pyrimme myös saamaan yrityksiä ja muita kumppaneita keskustelemaan oppisisältöjen kehittämisestä, hän sanoo. Konkreettisia suunnitelmia opetuksen laadun parantamiseksi Aalto-yliopiston opetuksen kehittämisessä panostamme opiskelijoita aktivoiviin ja oppimiseen innostaviin opetusmenetelmiin sekä opetettavien asioiden relevanssin parempaan esiintuomiseen, sanoo Aalto-yliopiston opetuksen muutosteema-alueen vetäjä professori Hannu Seristö. Opintokokonaisuuksien parempi suunnittelu, opettajien pedagoginen valmennus ja opetuksen ammattimainen tuki sekä opetuksen painoarvon nostaminen rekrytoinnissa, urakehityksessä ja palkitsemisessa ovat keinoja, joilla opetuksen laatua parannetaan, Seristö jatkaa. Tulemme myös lisäämään kansainvälistä opettajavaihtoa. Työ opiskelijakeskeisen kulttuurin muodostamiseksi on Seristön mukaan edennyt hyvin, ja niin opettajat kuin opiskelijat ovat olleet innostuneita. Aalto-yliopiston uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri toteutuu jo nyt Design Factoryssa Seristöllä on selkeä visio Aalto-yliopiston korkealaatuisesta opetuksesta: Tutkimustieto yhdistyy käytännön relevanssiin tavalla, joka kannustaa opiskelijaa hakemaan ja analysoimaan tietoa ja luomaan uutta. Opettaja ei ole vain tiedon jakaja, vaan pikemminkin innostava, haastava ja opastava valmentaja. Seristön visio toteutuu jo nyt Aalto-yliopiston ensimmäisessä omassa erityisesti opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitetussa tilassa, Design Factoryssa. Tila on suunniteltu ongelmalähtöisen oppimisen ja tuotekehityksen tarpeista lähtien tavoitteena on eri osaamisalueiden innovatiivinen kohtaaminen ja verkostoituminen. Samalla on onnistuttu luomaan poikkeuksellisen virikkeellinen ympäristö poikkitieteelliselle opetukselle ja tutkimukselle. Tässä tilassa on mahdollisuus opiskella ja tutkia teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, Seristö summaa. Uudistus puhaltaa meidän osallisten jokapäiväiseen työhön uutta innostavaa henkeä, sanoo professori Jaakko Aspara

10 Onnistuminen vaatii sitoutumista Innovation university Jorma Ollila hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj (Executive It wis esto odiat, velit lorting ercilit nonsenim eugait, quismol estrud tet loreet alisi tet, secte ex et ut praese dolummy num in ut nis delessisis atum zzriustrud tie eugait pratinim quat, quip eraestrud tat acipis nonsenim inim zzrit wisse modolobor sissi. Ommy nostion sequisi tet aute dolor sustincip er susto et ero do exeriuscin henis et iusciliquat ad tet alit vel dolor at. Ilit lum zzriurem ipisism olumsan ulluptat. Urem zzriuscilis num nismodiam volorem aci blaor iriusci tate exer in ute consecte magna ametuerosto ea feugue ming eros nos dunt nibh euismod oloborem dolor sequat in vel er at nulpute mod moloborem dolor suscili smodiametue commy nostionsed tie commy nulput wissi. Os nulputpat. Ut veriurerit lorem ero commy nullutat at praessit nim ero dolor inci eraestrud essenibh et ut irillutat lobor sequismolore eu feu feugiam el in henisit dio digna feugiam nis dolesectem iustrud min henibh euisim irit ad magna adipisse delis nulla faccum vulland rerillan henibh essis estrud tin ver sis eu facipsum dolessi. Umsan eummoloborem zzriusc iniamet, quat. Henisi bla feugue feugiam eugait in ute facil ullandignis adipiscillam diamet dolenibh euis nummy nonsed mod mod dolore dolorper sed del eliquip euis er susci elestie dolore del in veliquamet nit lut praestrud te magna feugue eummolo rtissed dit autat vulla faccummy nisl do conullaor acil il utat. At. Lortie enim nis nonulputem dolore modolessi. Exer am, quisim eugue te vero elis at lum quamconsed doloboreet iliqui blandre feugue consequisit nisl dui essi. Ese commoloreet luptatis augiamc onsequam dip esequisci ex ex ent venit iureros alit dolesequat velis nos ex essit vulla consequisi. Tum ero odiamco nsequat. Pute feu feuguero consed dignim veliquam dunt pratem nos nos ad tis nissim zzriusc ilisi. Ros atuerit ullumsa ndignim in utet, velit autat, sum Suomen yliopistolaitoksessa on lähtenyt liikkeelle merkittävä rakenteellinen uudistustyö. Tarkoituksena on ajanmukaistaa muiden maiden tapaan yliopistojen rakennetta ja hallintoa vastaamaan alati kiristyvään kilpailuun osaamisesta. Tutkimus ja koulutus ovat toimineet suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen moottoreina. Nyt joudumme kuitenkin yhä useammin toteamaan, että yliopistotason tutkimus ja koulutus ovat jäämässä jälkeen kansainvälisen kärjen vauhdista monilla elinkeinoelämän kannalta tärkeillä aloilla. Uusi Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden luoda tutkimus- ja koulutusympäristö, joka suuntautumisensa ja resurssiensa puolesta vastaa maailman huippuyliopistoissa vallitsevia olosuhteita. Elinkeinoelämä on vahvasti mukana rakentamassa yhdessä valtiovallan kanssa uutta Aalto-yliopistoa. Esimerkiksi Nokia on perustanut yhden harvoista omista huippututkimusyksiköistään lableteistä Otaniemeen, Teknillisen korkeakoulun yhteyteen. Tässä yksikössä on tarkoitus kehittää tutkimusta langattoman teknologian alueella avoimen innovaatioyhteistyön hengessä ja tukea alan koulutusta yliopistossa. Aalto-yliopisto edustaa uutta yhteistyömuotoa valtiovallan, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön välillä. Me näemme Aalto-yliopiston tarjoavan kehittyvän toimintaympäristön, jossa tutkimus ja koulutus edustavat sitä tasoa, mitä elinkeinoelämä tarvitsee voidakseen luottavaisesti jatkaa ja kehittää toimintaansa Suomessa. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista Aalto-yliopiston kehittämiseen sekä valtiovallan että elinkeinoelämän suunnasta.

11 summary) Big International Boss, Director General ver se minci tio eugiam veratio nsequisit dolorem nit ipit at. Ut adion henit autat num in ulput essequatue eugiametum ilit, si. Eril eril dolobor augait praessed tiscing et lor illa faccumsandre faccummy nullamc ommolobor am digna faccum et accum dolobore velenisci esequatum quiscin henit nulla facilit vendignisi. Accum quat praesenit, sequat, quat, qui tat alit illa faccumsandio do conse vel ut ver iril ing exer si. Vulla facil eniscil delesequat, core molor si. Te conseniamcon volore conum ipsum velisl ipit lortin henim vullaore tis nonsequisim amet, qui blandip eros eugait veniamcore consequisi bla con ullan henis dolore magnim venim essit, verci et lobor se molesequisit veliquat inibh ea aute modignit dolore tem quam Mukaan talkoisiin velenis dolor se magnibh erostrud dolore ent ate vent laorpero commy nim ero erostin vullutat ipisl ullutpat, Aalto-yliopiston perustaminen quisl utate dolum on verat, Lisätietoa volortionse Aalto-yliopiston conum quam pääoman iustrud min hanke. henibh et keräämisestä laore consectet löytyy num tämän vel ing viilekkeen essed monella tapaa historiallinen Kaikkien kynnelle kykenevien del ex esequat. tukea Ut alta nostis sekä nonumsa osoitteesta ndipsum volumsa tarvitaan, jotta uudelle yliopistolle ndreet augue asetetut tavoitteet saavutetaan nullandiamet ja jopa lumsan läni ullandit Aalto-yliopiston vent vullum varainhankintaa iriliquat inim del ipsum EK:n koordinaattorina dionsed magna vastaan con ex enis mielel- ylitetään. Toivotan niin suuret zzrilla kuin feuguero pienet yritykset, säätiöt ja muut sum dit, yhteisöt, quis nonse do odolore dolore commolortis euip koskeviin euiscilit, kysymyksiin. verat, velendre volorper yksityishenkilöt sekä tieteen am, ja qui taiteen bla facinibh Tervetuloa euguer sum mukaan! zzril dolor incincing ystävät mukaan yhteisiin et, talkoisiin venim dolestrud luomaan edellytyksiä Aalto-yliopiston do lortiscidunt syn- vel dion et accummy nostrud ero cor ero commy nullamet wis nummotymiselle ja kehittymiselle adio kohti corem tieteen eum vel Marcus ip exeros Nybergh nonsecte volore dolent ja taiteen uusia ulottuvuuksia. ea con ulputat. Faccum projektipäällikkö et accum quam, quip eugait eummodo lumsand iamcon ulla consectem nibh ent Elinkeinoelämän keskusliitto ipis am EK ip koordinoi 200 miljoonan euron Lestinc keräämisen iniscidunt nullut Puhelin lutpation (09) 4202 vulla 3241 faciduip endiam et am zzriuscin vel iril dolore velisi. Aalto-yliopiston säätiö-pääomaan. quam diamcorting Matkapuhelin ea facinit autat. (050) Duisi. 556 Tuerilla 7030 faccum quisi. vuoden Rer amet nit ut lorem ipsusti sciliquisit la Pääoman on oltava kerättynä 2010 loppuun mennessä. consed min etum dunt autpat. Sequamet praessit do enibh ex endre magnit ipit, quatetue dolutpat. Putat init, conullutpat ver alisi ea conullum ex eraesse quamcor tionsed deleniat, cor si. Noin 3800 merkkiä

12 Tulevaisuus on meidän käsissämme Aalto-yliopisto tulee tarkoittamaan uutta aikakautta suomalaisessa yliopistomaailmassa. Se tarkoittaa uudenlaisen osaamisen synnyttämistä ja entistä tiiviimpää fokusoitumista valittuihin kokonaisuuksiin, samalla, kun vuorovaikutusprosessit elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa uudistuvat. Päämäärä on selkeä: Aalto-yliopiston tavoitteena on opetuksen ja tutkimuksen laatua vahvistamalla nousta valitsemillaan aloilla kansainväliseen kärkeen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää koko yliopistoyhteisöltä kykyä muuttua. Aalto-yliopisto tarvitsee tuekseen riittävän säätiöpääoman, joka luo edellytykset kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiselle. Pääoman kerääminen on meidän yhteinen tehtävämme. Varainhankintaan osallistuminen on panostus tulevaisuuden osaamiseen osaamiseen, joka palvelee niin tiede- ja taideyhteisöä, kuin suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa laajemmin. Tervetuloa mukaan yhteisiin talkoisiin! Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Design: Bravo Media Oy, Janne Ketola, Photos: Jani Laukkanen, Adolfo Vera, Ablestock, istockphoto

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Kun luot uuden dokumentin, leikkuuvarat määritellään heti ensimmäisenä. Voidaan tehdä myös jälkikäteen: File -> Document Setup. (Avautuu samanlainen ikkuna.) Yleinen

Lisätiedot

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna KATSE 3 Kasvanut yrittajäksi si s ä l l y s l u e t t e l o KATSE -syksy 2010 TOIMITUS: päätoimittaja La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna autpatue del iniamet, volore

Lisätiedot

rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011

rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011 rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011 Esteetikon unelmatyö Eeva värtö The life issue 3 Esteetikon unelmatyö Tatuointitaitelija Aadee tekee parhaansa. 4 UUSI AAMU Susanna

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen

Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi Valtiosihteeri Raimo

Lisätiedot

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin K ATSE Syksy/2010 Dubain kautta Toijalan metsiin hevospoika ranskasta Tuomarihaaveita TYTTÖ, joka halusi oikeussaliin Ingressi aina kahdelle riville. kirjoittajan nimi kuvaajan nimi Niscipsustrud enibh

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

A. Ahlström Oy Vuosikertomus

A. Ahlström Oy Vuosikertomus A. Ahlström Oy Vuosikertomus 2009 Olosuhteet vaihtelevat - maa tarjoaa satonsa oikein hoidettuna. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Halltuksen toimintakertomus 6 Morbi commodo 6 Ipsum sed 8

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen vaakuna / Hihamerkki

Pelastuslaitoksen vaakuna / Hihamerkki GRAAFINEN OHJE 1 Sisältö 3 Johdanto 4 Vaakuna / Hihamerkki 7 Vaakunatunnus 9 Tunnus 10 Tunnus ja tekstin käyttö 13 Tunnuksen värit ja tuunnusten nimet 14 Päävärit 15 Yhdessä hyvään turvallisuuteen -tunnus

Lisätiedot

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012 Liikuntaopiston oma juhlavuoden lehti. a t t o u v 0 3 Historiikin Tapahtumakalenteri Muisteluja vuodelta 2012 OPUBLIAM ET SILLIAM Enatoressi siliam huid me et intiaes erena, ut conduconit nostium et?

Lisätiedot

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI VISUAALINEN IDENTITEETTI KEMIÖN- SAAREN GRAAFISET OHJEET Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen ilme on raikas

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

Taittokurssin lopputyö syksy 2010 Ville Koivisto

Taittokurssin lopputyö syksy 2010 Ville Koivisto K A T S E Taittokurssin lopputyö syksy 2010 LÄHIKUVA: MIES JOKA EI VIIHTYNYT INTIASSA SIVUT 2-3 FOKUS: KERTOVAT TARINAN SIVUT 4-5 YLEISKUVA: GANDHILAISTA CAPOIERAA SIVUT 6-7 LÄHIKUVA SUVADEEP DAS MIES

Lisätiedot

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Opetusministeriö 2.11.2009 Tutkimushanke Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Tutkijatiimi

Lisätiedot

Vaalilehti. Tässä lehdessä on vihreitä ajatuksia! Eduskuntavaalit Vaihda henkilöautosi

Vaalilehti. Tässä lehdessä on vihreitä ajatuksia! Eduskuntavaalit Vaihda henkilöautosi Vaihda henkilöautosi suksiin! s. 4 Kuivat korret rapisevat mukavasti s. 5 Monet puut ovat hassuja ja kippuraisia s. 7 Vaalilehti Tässä lehdessä on vihreitä ajatuksia! Eduskuntavaalit 2007 www.gronskanvihreat.net

Lisätiedot

kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0

kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0 kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0 julkaistu 1.2.2009 Esipuhe Hyvä Kouvolan viestinnän tekijä, Kouvolan kaupungin julkisella kuvalla on suuri rooli uuden Kouvolan rakentamisessa. Julkisen

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

1 GRAAFINEN OHJEISTO

1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1 2 GRAAFINEN OHJEISTO sisällysluettelo JYTYN Brändi Tunnus Versiot Suoja-alue ja minimikoko Värit Typografia Kirjasinperheet Tekstityylit Sovellukset Ilmoituspohjat Sähköinen lomakepohja

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2011

Eduskuntavaalien 2011 Perusvärejä, Suomen 4 kpl, voidaan käyttää muodostamalla vaihtuvia R.P. väri yhdistelmiä. Älä käytä muita värejä. Normaali käytössä riittää 2 3 värin yhdistelmä. Eduskuntavaalien 2011 Kun halutaan ehdokasilmoittelun

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä Ingmar Björkman Dekaani Kristiina Mäkelä Varadekaani Aalto-yliopisto Ainutlaatuiseen yhteisöömme kuuluu: 80 000 alumnia 20 000 opiskelijaa

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Raili Pönni

Aalto-yliopisto. Raili Pönni Aalto-yliopisto Raili Pönni 7.9.2017 Aalto-yliopiston organisaatio Insinööritieteiden Kauppa Kemian tekniikan Sähkötekniikan Perustieteiden Taiteiden ja suunnittelun Professorineuvosto Provosti, vararehtorit

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä Ingmar Björkman Dekaani Kristiina Mäkelä Varadekaani Aalto-yliopisto Ainutlaatuiseen yhteisöömme kuuluu: 80 000 alumnia 20 000 opiskelijaa

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS. Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle.

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS. Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle. GRAAFINEN OHJEISTO SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle. 1 SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN OSIEN ESITTELY merkki päälogo alalogot

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Teksti, kuvat ja taitto: Otto Ponto Taittokurssilla syksyllä 2011 graafikko jussi kiiskilän opastuksesssa. Mopo avartaa maalaisteinin näkymiä s.

Teksti, kuvat ja taitto: Otto Ponto Taittokurssilla syksyllä 2011 graafikko jussi kiiskilän opastuksesssa. Mopo avartaa maalaisteinin näkymiä s. KATSE Teksti, kuvat ja taitto: Otto Ponto Taittokurssilla syksyllä 2011 graafikko jussi kiiskilän opastuksesssa Mopo avartaa maalaisteinin näkymiä s. 4 1 Kosken Minja laulaa Lahdesta Tuleekohan tällä ingressillä

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 SISÄLLYS Logo 3 Logo hierarkia 4 Logo suoja-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Kirjelomakkeet ja sähköpostiallekirjoitus 8 Kirjekuoret 9 Käyntikortti ja PowerPoint-pohja 10

Lisätiedot

Tältä Uusikaupunki näyttää

Tältä Uusikaupunki näyttää Tältä Uusikaupunki näyttää Sisältö Graafinen ohjeisto pitää sisällään yleisimmät visuaalisen ilmeen käyttöohjeet ja koostuu seuraavista osa-alueista: Johdanto 01. Tunnus 02. Värit 03. Kirjasintyypit 04.

Lisätiedot

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino Elektroniikkaja sähköteollisuus liikevaihto 26 mrd

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Heinäkuu Maiju Liehu. Vedenkestävä hevostyttö. Mari Siukonen Töissä televisiossa. Muusikko Roope Mäenpää Keikkatahti on kova

Heinäkuu Maiju Liehu. Vedenkestävä hevostyttö. Mari Siukonen Töissä televisiossa. Muusikko Roope Mäenpää Keikkatahti on kova KATSE Heinäkuu 2011 Maiju Liehu Vedenkestävä hevostyttö Mari Siukonen Töissä televisiossa Muusikko Roope Mäenpää Keikkatahti on kova 1 Ammatit Ratsastuksenopettaja Maiju Liehu hyppäsi jo lapsena satulaan,

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS

VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS AALTO UNIVERSITY FOUNDATION AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ STIFTELSEN FÖR AALTO-HÖGSKOLAN 1 SISÄLLYS 1 TILINTARKASTUSKERTOMUS 1.1 Säätiön hallitus 3 1.2 Tausta 4 1.3 Säätiön toiminta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Itsearviointi -9, toukokuu Suunnitelmallisuus ja organisoituminen % % % % % % % 7 % 8 % 9 % % Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2. Alkusanat

TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2. Alkusanat TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2 Alkusanat Tämä graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Tommolansalmi Camping näyttää visuaalisesti. Graafinen ohjeisto pitää sisällään yrityksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO KORSHOLM MUSTASAARI

GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO KORSHOLM MUSTASAARI GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO 2Grafisk profil - Korsholms kommun Innehåll 3 Korsholms kommuns grafiska profil 4 Kommunvapnet 6 Användning av kommunvapnet 7 Korsholm-logo

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

oma katse joulukuu 2011 mari mäkelä paniikkihäiriö musiikki nicky kivilinna iina turoma tanssi dj sarppa iida ruoko

oma katse joulukuu 2011 mari mäkelä paniikkihäiriö musiikki nicky kivilinna iina turoma tanssi dj sarppa iida ruoko KATSE oma katse joulukuu 2011 mari mäkelä paniikkihäiriö musiikki nicky kivilinna iina turoma tanssi dj sarppa iida ruoko 1 harrastaja TANSSIA TEHTAAN VARJOSSA Moona Klemola Commy nos ad tat. Ad dolor

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot