Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta"

Transkriptio

1 Osaamisen uusi Aalto Aalto-yliopiston varainhankinta

2 Aalto-yliopisto uudella osaamisella nostetta kilpailukykyyn Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun pohjalta muodostettava uusi yliopisto. Aalto-yliopistolle luodaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset nousta tutkimuksen ja opetuksen maailmanluokkaan. Uuden yliopiston keskeisenä tavoitteena on osaajien ja osaamisen tuottaminen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan avainaloille. Aalto-yliopisto tulee merkitsemään: Tason nostamista kaikessa toiminnassa ja kansainvälistä kärkitasoa valituilla aloilla Panostamista pitkäjänteiseen tutkimukseen Uudenlaista, intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustavaa opiskelijakeskeistä kulttuuria ja alati kehittyvää opetuksen laatua Vahvaa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista parhaiden yliopistojen, tutkijoiden ja yritysten kanssa Entistäkin tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien kanssa Ennakkoluulottomasti perinteisiä rajoja ylittävää innovatiivista ja uuden luomiseen kannustavaa kulttuuria.

3 Tule mukaan talkoisiin! Leif Fagernäs toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus ovat tulevaisuutemme kehityksen kannalta avainasemassa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät yliopistoilta uutta dynamiikkaa ja panostamista huippuosaamiseen. Tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, rakenteellisia muutoksia sekä lisää kansainvälisyyttä ja uudistushalukkuutta. Aalto-yliopisto toimii suomalaisen yliopistolaitoksen uudistamisen veturina ja suunnannäyttäjänä. Aaltoyliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet tavoitella kansainvälistä kärkeä ja luoda uutta sisältöä opetukseen ja tutkimukseen. Elinkeinoelämä on sitoutunut Aalto-yliopiston perustamiseen monin tavoin. Haluamme olla yhteistyössä rakentamassa uutta yliopistoa kumppaniksi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja muulle yhteiskunnalle. Uudelle yliopistolle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii riittäviä toimintaedellytyksiä. Säätiöpohjaisuus antaa Aalto-yliopistolle sen tarvitseman toiminnallisen ja taloudellisen itsenäisyyden. Tämän lisäksi Aalto-yliopisto tarvitsee ulkomaisiin huippuyliopistoihin nähden kilpailukykyiset taloudelliset voimavarat. Uudella yliopistolla tulee olla mahdollisuus määrätietoisesti panostaa niihin toimintoihin ja niille alueille, joita se pitää tärkeänä. Elinkeinoelämän edustajana EK on sitoutunut keräämään 200 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston 700 miljoonan euron pääomaan. Toivon mahdollisimman monen lähtevän mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen. Tällä tavalla olemme mukana vahvistamassa suomalaista osaamista ja luomassa edellytyksiä kansainvälisen huipputason saavuttamiselle elinkeinoelämän näkökulmasta keskeisten alojen opetus- ja tutkimustoiminnassa.

4

5 Aalto-yliopisto on ainutlaatuinen mahdollisuus Tuula Teeri, Aalto-yliopiston rehtori Aalto-yliopisto on rohkea hanke, jossa ainutlaatuisella tavalla yhdistyy tekniikan, kauppatieteiden, taiteiden ja teollisen muotoilun osaaminen. Aalto-yliopistoon synnytetään intohimoiseen uuden etsimiseen ja oppimiseen kannustava kulttuuri. Aktiivinen vuorovaikutus tieteiden ja taiteiden välisillä rajapinnoilla edistää luovuutta ja innovatiivisuutta. Aalto-yliopiston toiminta perustuu pitkäjänteiseen ja korkealaatuiseen perustutkimukseen valitsemillamme aloilla. Vankan perusosaamisen pohjalta syntyy uusia sovelluksia ja innovaatioita. Yliopisto tuottaa korkealuokkaisia osaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin ja tarjoaa inspiroivan tutkimusympäristön vaativien ongelmien ratkaisuun. Rakennamme vahvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston. Luomme pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita maailman parhaiden yliopistojen ja yritysten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Aalto-yliopistosta kehitetään houkutteleva ja innostava kansainvälinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää määrätietoista sitoutumista henkilöstön kehittämiseen ja opiskelijoiden kannustamiseen. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen yliopiston päätöksentekoon on edellytys yhteisten päämäärien toteutumiselle. Luomme tutkimusympäristöjä, joissa yhdistyvät opetus, tutkimus sekä yritysten ja yhteiskunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Tällaiset ympäristöt tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet osaamisen vaihtoon yritysten ja yliopiston välillä. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa jo käynnistämämme Design, Media ja Service Factoryt, joista on muodostunut kohtaamispaikkoja yliopistossa syntyneelle osaamiselle ja yritysten tarpeille. Tärkein tavoitteemme on nostaa opetuksen sekä tiede- ja taidealakohtaisen tutkimuksen laatua. Parhaat professorit osallistuvat opetukseen kaikilla tasoilla opintojen alkuvaiheesta lähtien. Tutkimusedellytysten luomisessa paneudumme erityistesti nuorten tutkijoiden selkeiden urapolkujen luomiseen. Se, että pystymme rekrytoimaan parhaita nuoria tutkijoita ja tukemaan heidän kehittymistään on ehkä tärkein kilpailukykymme nostamisen keino. Suomessa on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen vahvaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Aalto-yliopisto on mahdollisuus vahvistaa ja konkretisoida yhteistyötämme entisestään. Professori Tuula Teeri on toiminut vararehtorina ja rehtorin varamiehenä Kungliga Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukholmassa. Hän teki väitöskirjatyönsä VTT:llä ja suoritti tohtorintutkinnon Helsingin yliopistossa. Tuula Teeri on vankka tieteentekijä sekä perustutkimuksen ja innostavan opetuksen puolestapuhuja. Hänellä on myös kokemusta ennakkoluulottomasta perustutkimuksen soveltamisesta käytäntöön.

6 Aalto-yliopisto matkalla kohti uusia ulottuvuuksia Aalto-yliopisto keskittyy luomaan aidosti uudenlaisen tiede- ja taideyhteisön nykyisten korkeakoulujen pohjalta. Tavoite on selkeä. Aalto-yliopisto kehittyy maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite saavutetaan synnyttämällä uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri, panostamalla pitkäjänteisesti tutkimukseen ja keskittämällä voimavaroja valituille aloille. Aalto-yliopistosta kehitetään vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä, kuten yritysten kanssa. Kulttuurimuutos mahdollistaa menestyksen Aalto-yliopistossa pyritään ennakkoluulottomasti rikkomaan perinteisiä rajoja. Uuden yliopiston monialainen luonne luo tälle hyvät edellytykset. Uuden innostavan ja opiskelijakeskeisen kulttuuriin synnyttäminen on uudistuksen keskeinen tavoite. Kunnianhimo on korkealla, ja kaikessa toiminnassa pyritään korkeimpaan laatuun. Aalto-yliopisto verkostoituu tiiviisti suomalaisten ja parhaiden kansainvälisten yliopistojen, tutkijaryhmien ja tutkijoiden kanssa. Kansainvälisyyttä ja uuden kulttuurin syntymistä edistetään myös Aalto-yliopiston sisäisiä palveluita ja prosesseja kehittämällä. Tällä tavalla tutkijat ja opettajat voivat entistä paremmin keskittyä ydintehtäviinsä, korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Huippututkimuksella kansainväliseen kärkeen Säätiöpohjaisuuden antamat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti tutkimuksen tason nostamisessa. Aalto-yliopistossa tehtävä soveltava tutkimus pohjautuu aina laadukkaaseen perustutkimukseen. Pitkäjänteiselle, kunnianhimoiselle perustutkimukselle varmistetaan riittävät resurssit. Resursseja ohjataan erityisesti valittuihin keihäänkärkiin, joilla on edellytykset läpimurtoihin. Painopisteiden valinnassa hyödynnetään tutkimuksen kansainvälisten arviointien tuloksia. Henkilöstöpolitiikan uudistaminen ja selkeät urapolut tekevät Aalto-yliopistosta houkuttelevan työnantajan myös ulkomaisille tutkijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston profiloituminen vahvana tutkimusyliopistona vetää puoleensa kansainvälisiä huippututkijoita. Uudenlaista osaamista elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin Aalto-yliopistolla on merkittävä rooli tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palvelukseen. Pääpaino on jatkossakin oman alan syvällisen osaamisen luomisessa. Samalla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus uudenlaisiin poikkitieteellisiin ja monialaisiin opintoihin. Näin opitaan ymmärtämään myös muiden alojen ominaispiirteitä. Opiskelijakeskeinen kulttuuri tarkoittaa myös opiskelun ja laadukkaan opetuksen toimintaedellytysten parantamista. Tutkimus ja opetus yhdistyvät Aaltoyliopistossa saumattomasti. Opetusryhmien kokoa pienennetään ja opettajien suhteellista määrää nostetaan. Opettajilta edellytetään sitoutumista laadukkaaseen opetukseen ja opiskelijoilta sitoutumista opiskeluun ja oppimiseen. Opettajien pedagogisia valmiuksia kehitetään järjestelmällisesti. Opetuksen laatua ja sisältöä kehitettäessä ennakoidaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet. Näin varmistetaan, että Aalto-yliopistosta valmistuu asiantuntijoita tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Osaamisen monipuolista kehittämistä tuetaan myös työuran aikana. Kumppaneille luvassa merkittävää lisäarvoa Aalto-yliopisto osallistuu parhaiten suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen keskittymällä opetuksen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen. Sidosryhmille tarjottavia palveluita ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosesseja kehitetään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. Näin maailmanluokan yliopistoksi kehittymisen hedelmät saadaan entistä paremmin palvelemaan elinkeinoelämää ja muuta yhteiskuntaa. Lisätietoa Aalto-yliopistosta löytyy osoitteesta Projektijohtaja Jari Jokinen kertoo mielellään Aaltoyliopiston valmistelusta ja tavoitteista. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta ja sähköpostilla osoitteesta

7 Hallituksen monipuolinen kokemus ja näkemys auttaa Aalto-yliopistoa saavuttamaan tavoitteensa Aalto-yliopiston hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Heidän tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, sen toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista ja valitsee rehtorin. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja (puheenjohtaja) TkT Matti Alahuhta on Kone Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. sveitsiläisen IMD (International Institute for Management Development) hallituksen puheenjohtajana, TKK:n hallituksessa ja Nokia Oyj:n avaintehtävissä. Marja Makarow, professori (varapuheenjohtaja) FT Marja Makarow on Euroopan tiedesäätiön ESF:n puheenjohtaja ja työskennellyt aiemmin Helsingin yliopiston vararehtorina sekä soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professorina. Makarow on Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen sekä Millenium-palkintolautakunnan puheenjohtaja. Robert A. Brown, Bostonin yliopiston rehtori Ph.D. Robert A. Brown on aiemmin toiminut mm. professorina sekä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavana rehtorina MIT:ssa. Brown on ollut käynnistämässä useita tieteidenvälisiä aloitteita ja yliopistojen kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Hänellä on useita luottamustehtäviä tiedeyhteisössä. Anne Brunila, toimitusjohtaja KTT Anne Brunila on Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja ja työskennellyt aiemmin valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana sekä eri tehtävissä mm. Suomen Pankissa, Euroopan komissiossa ja Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Bengt Holmström, professori Ph.D. Bengt Holmström on taloustieteen professori MIT:ssa ja on aiemmin ollut professorina Yalen yliopistossa. Holmströmillä on useita tiedeakatemioiden, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän luottamustehtäviä. Saku Mantere, professori TkT, FM Saku Mantere toimii johtamisen professorina Svenska Handelshögskolanissa ja dosenttina Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Anna Valtonen, johtaja TaT Anna Valtonen työskentelee johtajana Nokia Design Research & Foresightissa. Hän on aiemmin toiminut tutkijana Taideteollisessa korkeakoulussa ja sen hallituksen jäsenenä. Tutkijana Valtonen on kiinnostunut mm. muotoilun tuottamasta lisäarvosta yritysten ja kansakuntien kilpailukyvylle.

8 Korkealaatuinen tutkimus ja opetus ovat Aalto-yliopiston selkäranka Maailmanluokan yliopistoksi kasvaminen edellyttää ennen kaikkea korkealaatuista tutkimusta, opetusta ja taiteellista toimintaa. Aalto-yliopiston piiristä löytyy jo nyt useita kansainvälistä huipputasoa olevia yksiköitä ja koulutusohjelmia. Seuraavassa muutama Aalto-yliopiston professori kertoo näkemyksiään korkealaatuisesta tutkimuksesta ja opetuksesta. Perustutkimus on menestyksen kivijalka, sanoo akatemiaprofessori Risto Nieminen TKK:sta. Ellei perustutkimus ole kunnossa, loppuvat hyödynnettävät ideat muutamassa vuodessa. Nieminen kuvaa laadukasta tutkimusta seuraavasti: Se luo uutta, vahvistaa ja syventää tietoa ja osaamista sekä luo edellytyksiä tutkimuksen soveltamiselle käytännössä. Kansainvälistä kärkitasoa tavoiteltaessa ei ole oikotietä onneen. Kansainvälinen tiedeyhteisö on ankara, se analysoi ja arvioi tutkimustuloksia jatkuvasti. Huipulle pääseminen edellyttää sitoutuneita ihmisiä ja vahvan toimintaympäristön. Tässä yhdistyvät lahjakkuus, kestävä motivaatio ja pitkäjänteinen työnteko, Nieminen luonnehtii. Aalto-yliopistossa nämä edellytykset saatetaan kuntoon. Professori Jaakko Aspara HSE:stä näkee Aalto-yliopiston loistavana mahdollisuutena korkeatasoisen tutkimuksen saavuttamiselle: Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa kertalaakista tutkimuksen ja opetuksen jokapäiväisiä käytänteitä ja saada tukijärjestelmät sekä kannustimet vastaamaan kansainvälisten kärkiyliopistojen toimintatapoja. Tutkimuksen pitkäjänteisyys korostuu sekä Niemisen että Asparan näkemyksissä. Se edellyttää myös pitkäjänteistä rahoitusta. Tässä Aalto-yliopiston säätiöpääoman tuotot ovat keskeisessä asemassa. Aspara toteaa osuvasti: On tärkeää, että resurssit lisääntyvät. Tämä mahdollistaa muun muassa fokusoitumisen pitkäjänteiseen perustutkimukseen. Aalto-yliopistossa päästään osittain eroon nyt vallitsevasta lyhytaikaisten projektien käytännöstä, jossa projektien hakemi-

9 nen ja hallinnoiminen syövät kohtuuttomasti tutkijoiden aikaa Aalto-yliopistossa me tutkijat ja opettajat voimme vihdoin keskittyä ydintehtäviimme, tutkimukseen ja opetukseen. Yritykset hyötyvät yliopistosta erityisesti uusien ideoiden generoijana ja osaavan henkilöstön kouluttajana. Tämän takia Aalto-yliopiston on kyettävä katsomaan horisontin taakse, Nieminen kuvaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös Aspara näkee uusia ulottuvuuksia sidosryhmäyhteistyössä: Uskon vakaasti, että tulemme saamaan intensiivisempää ajatusten, tiedon ja osaamisen kaksisuuntaista virtaa tieteen ja elinkeinoelämän välille. Samalla Aalto-yliopisto avaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuksia hyödyntää tutkimushankkeissa syntyvää monialaista osaamista ja syventää verkostoja niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yritysten kanssa tehtävä tiivis opetus- ja tutkimusyhteistyö on tunnusomaista Design Factorylle. Yrityksiä kiehtoo Factoryn innovatiivinen ilmapiiri ja yhteisön henki, joka kannustaa etsimään, kasvattamaan ja toteuttamaan uusia ideoita yhdessä tulevaisuuden osaajien kanssa. Samalla yritykset saavat elävän kosketuspinnan opiskelijoihin ja tutkijoihin. Seristö pitää opetuksessa tapahtuvaa yritysyhteistyötä tervetulleena: Meillä on erinomaisia kokemuksia ns. real-casejen käytöstä opetuksessa. Näissä opiskelijat ratkaisevat haastavaa, aitoa ongelmaa käyttäen jotakin yritystä esimerkkitapauksena. Erityisen onnistunutta case-opetus on ollut silloin, kun opiskelijaryhmissä on ollut edustettuna eri opintotaustoja, Seristö toteaa. Hän pitää opetuksen kehittämiseen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä tervetulleena. Pyrimme myös saamaan yrityksiä ja muita kumppaneita keskustelemaan oppisisältöjen kehittämisestä, hän sanoo. Konkreettisia suunnitelmia opetuksen laadun parantamiseksi Aalto-yliopiston opetuksen kehittämisessä panostamme opiskelijoita aktivoiviin ja oppimiseen innostaviin opetusmenetelmiin sekä opetettavien asioiden relevanssin parempaan esiintuomiseen, sanoo Aalto-yliopiston opetuksen muutosteema-alueen vetäjä professori Hannu Seristö. Opintokokonaisuuksien parempi suunnittelu, opettajien pedagoginen valmennus ja opetuksen ammattimainen tuki sekä opetuksen painoarvon nostaminen rekrytoinnissa, urakehityksessä ja palkitsemisessa ovat keinoja, joilla opetuksen laatua parannetaan, Seristö jatkaa. Tulemme myös lisäämään kansainvälistä opettajavaihtoa. Työ opiskelijakeskeisen kulttuurin muodostamiseksi on Seristön mukaan edennyt hyvin, ja niin opettajat kuin opiskelijat ovat olleet innostuneita. Aalto-yliopiston uusi opiskelijakeskeinen kulttuuri toteutuu jo nyt Design Factoryssa Seristöllä on selkeä visio Aalto-yliopiston korkealaatuisesta opetuksesta: Tutkimustieto yhdistyy käytännön relevanssiin tavalla, joka kannustaa opiskelijaa hakemaan ja analysoimaan tietoa ja luomaan uutta. Opettaja ei ole vain tiedon jakaja, vaan pikemminkin innostava, haastava ja opastava valmentaja. Seristön visio toteutuu jo nyt Aalto-yliopiston ensimmäisessä omassa erityisesti opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitetussa tilassa, Design Factoryssa. Tila on suunniteltu ongelmalähtöisen oppimisen ja tuotekehityksen tarpeista lähtien tavoitteena on eri osaamisalueiden innovatiivinen kohtaaminen ja verkostoituminen. Samalla on onnistuttu luomaan poikkeuksellisen virikkeellinen ympäristö poikkitieteelliselle opetukselle ja tutkimukselle. Tässä tilassa on mahdollisuus opiskella ja tutkia teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, Seristö summaa. Uudistus puhaltaa meidän osallisten jokapäiväiseen työhön uutta innostavaa henkeä, sanoo professori Jaakko Aspara

10 Onnistuminen vaatii sitoutumista Innovation university Jorma Ollila hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj (Executive It wis esto odiat, velit lorting ercilit nonsenim eugait, quismol estrud tet loreet alisi tet, secte ex et ut praese dolummy num in ut nis delessisis atum zzriustrud tie eugait pratinim quat, quip eraestrud tat acipis nonsenim inim zzrit wisse modolobor sissi. Ommy nostion sequisi tet aute dolor sustincip er susto et ero do exeriuscin henis et iusciliquat ad tet alit vel dolor at. Ilit lum zzriurem ipisism olumsan ulluptat. Urem zzriuscilis num nismodiam volorem aci blaor iriusci tate exer in ute consecte magna ametuerosto ea feugue ming eros nos dunt nibh euismod oloborem dolor sequat in vel er at nulpute mod moloborem dolor suscili smodiametue commy nostionsed tie commy nulput wissi. Os nulputpat. Ut veriurerit lorem ero commy nullutat at praessit nim ero dolor inci eraestrud essenibh et ut irillutat lobor sequismolore eu feu feugiam el in henisit dio digna feugiam nis dolesectem iustrud min henibh euisim irit ad magna adipisse delis nulla faccum vulland rerillan henibh essis estrud tin ver sis eu facipsum dolessi. Umsan eummoloborem zzriusc iniamet, quat. Henisi bla feugue feugiam eugait in ute facil ullandignis adipiscillam diamet dolenibh euis nummy nonsed mod mod dolore dolorper sed del eliquip euis er susci elestie dolore del in veliquamet nit lut praestrud te magna feugue eummolo rtissed dit autat vulla faccummy nisl do conullaor acil il utat. At. Lortie enim nis nonulputem dolore modolessi. Exer am, quisim eugue te vero elis at lum quamconsed doloboreet iliqui blandre feugue consequisit nisl dui essi. Ese commoloreet luptatis augiamc onsequam dip esequisci ex ex ent venit iureros alit dolesequat velis nos ex essit vulla consequisi. Tum ero odiamco nsequat. Pute feu feuguero consed dignim veliquam dunt pratem nos nos ad tis nissim zzriusc ilisi. Ros atuerit ullumsa ndignim in utet, velit autat, sum Suomen yliopistolaitoksessa on lähtenyt liikkeelle merkittävä rakenteellinen uudistustyö. Tarkoituksena on ajanmukaistaa muiden maiden tapaan yliopistojen rakennetta ja hallintoa vastaamaan alati kiristyvään kilpailuun osaamisesta. Tutkimus ja koulutus ovat toimineet suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen moottoreina. Nyt joudumme kuitenkin yhä useammin toteamaan, että yliopistotason tutkimus ja koulutus ovat jäämässä jälkeen kansainvälisen kärjen vauhdista monilla elinkeinoelämän kannalta tärkeillä aloilla. Uusi Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden luoda tutkimus- ja koulutusympäristö, joka suuntautumisensa ja resurssiensa puolesta vastaa maailman huippuyliopistoissa vallitsevia olosuhteita. Elinkeinoelämä on vahvasti mukana rakentamassa yhdessä valtiovallan kanssa uutta Aalto-yliopistoa. Esimerkiksi Nokia on perustanut yhden harvoista omista huippututkimusyksiköistään lableteistä Otaniemeen, Teknillisen korkeakoulun yhteyteen. Tässä yksikössä on tarkoitus kehittää tutkimusta langattoman teknologian alueella avoimen innovaatioyhteistyön hengessä ja tukea alan koulutusta yliopistossa. Aalto-yliopisto edustaa uutta yhteistyömuotoa valtiovallan, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön välillä. Me näemme Aalto-yliopiston tarjoavan kehittyvän toimintaympäristön, jossa tutkimus ja koulutus edustavat sitä tasoa, mitä elinkeinoelämä tarvitsee voidakseen luottavaisesti jatkaa ja kehittää toimintaansa Suomessa. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista Aalto-yliopiston kehittämiseen sekä valtiovallan että elinkeinoelämän suunnasta.

11 summary) Big International Boss, Director General ver se minci tio eugiam veratio nsequisit dolorem nit ipit at. Ut adion henit autat num in ulput essequatue eugiametum ilit, si. Eril eril dolobor augait praessed tiscing et lor illa faccumsandre faccummy nullamc ommolobor am digna faccum et accum dolobore velenisci esequatum quiscin henit nulla facilit vendignisi. Accum quat praesenit, sequat, quat, qui tat alit illa faccumsandio do conse vel ut ver iril ing exer si. Vulla facil eniscil delesequat, core molor si. Te conseniamcon volore conum ipsum velisl ipit lortin henim vullaore tis nonsequisim amet, qui blandip eros eugait veniamcore consequisi bla con ullan henis dolore magnim venim essit, verci et lobor se molesequisit veliquat inibh ea aute modignit dolore tem quam Mukaan talkoisiin velenis dolor se magnibh erostrud dolore ent ate vent laorpero commy nim ero erostin vullutat ipisl ullutpat, Aalto-yliopiston perustaminen quisl utate dolum on verat, Lisätietoa volortionse Aalto-yliopiston conum quam pääoman iustrud min hanke. henibh et keräämisestä laore consectet löytyy num tämän vel ing viilekkeen essed monella tapaa historiallinen Kaikkien kynnelle kykenevien del ex esequat. tukea Ut alta nostis sekä nonumsa osoitteesta ndipsum volumsa tarvitaan, jotta uudelle yliopistolle ndreet augue asetetut tavoitteet saavutetaan nullandiamet ja jopa lumsan läni ullandit Aalto-yliopiston vent vullum varainhankintaa iriliquat inim del ipsum EK:n koordinaattorina dionsed magna vastaan con ex enis mielel- ylitetään. Toivotan niin suuret zzrilla kuin feuguero pienet yritykset, säätiöt ja muut sum dit, yhteisöt, quis nonse do odolore dolore commolortis euip koskeviin euiscilit, kysymyksiin. verat, velendre volorper yksityishenkilöt sekä tieteen am, ja qui taiteen bla facinibh Tervetuloa euguer sum mukaan! zzril dolor incincing ystävät mukaan yhteisiin et, talkoisiin venim dolestrud luomaan edellytyksiä Aalto-yliopiston do lortiscidunt syn- vel dion et accummy nostrud ero cor ero commy nullamet wis nummotymiselle ja kehittymiselle adio kohti corem tieteen eum vel Marcus ip exeros Nybergh nonsecte volore dolent ja taiteen uusia ulottuvuuksia. ea con ulputat. Faccum projektipäällikkö et accum quam, quip eugait eummodo lumsand iamcon ulla consectem nibh ent Elinkeinoelämän keskusliitto ipis am EK ip koordinoi 200 miljoonan euron Lestinc keräämisen iniscidunt nullut Puhelin lutpation (09) 4202 vulla 3241 faciduip endiam et am zzriuscin vel iril dolore velisi. Aalto-yliopiston säätiö-pääomaan. quam diamcorting Matkapuhelin ea facinit autat. (050) Duisi. 556 Tuerilla 7030 faccum quisi. vuoden Rer amet nit ut lorem ipsusti sciliquisit la Pääoman on oltava kerättynä 2010 loppuun mennessä. consed min etum dunt autpat. Sequamet praessit do enibh ex endre magnit ipit, quatetue dolutpat. Putat init, conullutpat ver alisi ea conullum ex eraesse quamcor tionsed deleniat, cor si. Noin 3800 merkkiä

12 Tulevaisuus on meidän käsissämme Aalto-yliopisto tulee tarkoittamaan uutta aikakautta suomalaisessa yliopistomaailmassa. Se tarkoittaa uudenlaisen osaamisen synnyttämistä ja entistä tiiviimpää fokusoitumista valittuihin kokonaisuuksiin, samalla, kun vuorovaikutusprosessit elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa uudistuvat. Päämäärä on selkeä: Aalto-yliopiston tavoitteena on opetuksen ja tutkimuksen laatua vahvistamalla nousta valitsemillaan aloilla kansainväliseen kärkeen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää koko yliopistoyhteisöltä kykyä muuttua. Aalto-yliopisto tarvitsee tuekseen riittävän säätiöpääoman, joka luo edellytykset kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiselle. Pääoman kerääminen on meidän yhteinen tehtävämme. Varainhankintaan osallistuminen on panostus tulevaisuuden osaamiseen osaamiseen, joka palvelee niin tiede- ja taideyhteisöä, kuin suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa laajemmin. Tervetuloa mukaan yhteisiin talkoisiin! Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Design: Bravo Media Oy, Janne Ketola, Photos: Jani Laukkanen, Adolfo Vera, Ablestock, istockphoto

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna KATSE 3 Kasvanut yrittajäksi si s ä l l y s l u e t t e l o KATSE -syksy 2010 TOIMITUS: päätoimittaja La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna autpatue del iniamet, volore

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen

Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen Tekniikan, kaupan ja taideteollisen alan huippuyliopisto Suomeen Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi Valtiosihteeri Raimo

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Opetusministeriö 2.11.2009 Tutkimushanke Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Tutkijatiimi

Lisätiedot

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin K ATSE Syksy/2010 Dubain kautta Toijalan metsiin hevospoika ranskasta Tuomarihaaveita TYTTÖ, joka halusi oikeussaliin Ingressi aina kahdelle riville. kirjoittajan nimi kuvaajan nimi Niscipsustrud enibh

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012 Liikuntaopiston oma juhlavuoden lehti. a t t o u v 0 3 Historiikin Tapahtumakalenteri Muisteluja vuodelta 2012 OPUBLIAM ET SILLIAM Enatoressi siliam huid me et intiaes erena, ut conduconit nostium et?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Taittokurssin lopputyö syksy 2010 Ville Koivisto

Taittokurssin lopputyö syksy 2010 Ville Koivisto K A T S E Taittokurssin lopputyö syksy 2010 LÄHIKUVA: MIES JOKA EI VIIHTYNYT INTIASSA SIVUT 2-3 FOKUS: KERTOVAT TARINAN SIVUT 4-5 YLEISKUVA: GANDHILAISTA CAPOIERAA SIVUT 6-7 LÄHIKUVA SUVADEEP DAS MIES

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto 2.10.2013 Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloituminen Tutkimus- ja opetusinfrastruurit

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA!

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 PhD REIJO SILTALA 2011 PUHEENVUORON RAKENNE 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

1 GRAAFINEN OHJEISTO

1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1 2 GRAAFINEN OHJEISTO sisällysluettelo JYTYN Brändi Tunnus Versiot Suoja-alue ja minimikoko Värit Typografia Kirjasinperheet Tekstityylit Sovellukset Ilmoituspohjat Sähköinen lomakepohja

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot