Perusturvapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvapalvelut 24.9.2009"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Tarjouspyyntö Perusturvapalvelut Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie SODANKYLÄ Puh TARJOUSPYYNTÖ, ATK-LAITTEET Sodankylän kunta pyytää tarjoustanne syksyn 2009 aikana tehtäviä työasemahankintoja varten. Atk-laitteita on tarkoitus uusia seuraavasti: Laite Työasema Näyttö Arvioidut kappalemäärät 28 kpl 28 kpl Laitteet tullaan hankkimaan Sodankylän kunnan omistukseen. Tavarantoimittajalle tilaus on osto, eli koko toimitus maksetaan laskun mukaan 30 päivän kuluessa toimituksen hyväksymisestä. Tilaaja valitsee jäljempänä kuvattujen arviointiperusteiden pohjalta soveltuvimman tarjouksen jättäneen toimittajan tuotteet. Mahdollisesti tarvittavien lisälaitteiden osalta ostaja varaa mahdollisuuden osto-option käyttämiseen vuoden 2011 aikana. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja tarjousten perustella valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- tietokannassa (ww.hankintailmoitukset.fi) sekä kunnan www sivuilla Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Hankintapäätöksen tekee Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjousten vertailussa suljetaan pois jos. a. Se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b. Siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c. Tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Tarjoukset jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteen laadulle asetetut vaatimukset vertaillaan esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

2 Hinnat tulee ilmoittaa euroissa ilman arvonlisäveroa. Toimittaja ei saa tarjota kampanjalaitteita, joiden saatavuus on rajallinen. Toimittajan on ilmoitettava laitteiden osalta toimitusvalmiutensa, ts. kuinka suuria määriä ja missä ajassa, toimittaja kykenee tarvittaessa tilaajalle toimittamaan. Mahdollisista kurssimuutoksista, jotka vaikuttavat laitteiden hintoihin, on ilmoitettava kirjallisesti. Hintojen on kuitenkin oltava voimassa kurssimuutoksista huolimatta vähintään yhden kuukauden ajan tarjouksen tekemisestä. Tuotteet on toimitettava viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa tilauksesta myöhemmin sovittavaan toimitusosoitteeseen. Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon ilman viivästyksestä aiheutuneen vahingon osoittamisvelvollisuutta. Viivästyssakko on suuruudeltaan 0,5 % kokonaishankinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla myyjä ylittää sovitun toimitusajan.

3 Toimittajalle asetetut vaatimukset 1. Tarjoukseen on liitettävä vakuutus siitä, että toimittavan yhtiön lakisääteiset verot ja maksut on suoritettu. 2. Tarjouksesta tulee ilmeitä toimittajan y-tunnus. 3. Tarjouksessa tulee olla liitteenä voimassa suomenkielinen ennakkoperintärekisteriotteen jäljennös. 4. Toimittajan on kyettävä järjestämään tarjoamilleen laitteille huolto- ja varaosapalvelut Sodankylässä korkeintaan kahden vuorokauden kuluessa vikailmoituksesta. 5. Toimittajan on mainittava lähimpien huoltopisteiden yhteystiedot. 6. Toimittajan on esitettävä selvitys takuuajoista ja ehdoista. Mikäli näissä eroja eri laitekokoonpanojen suhteen, nämä erot tulee kuvata. 7. Toimittajan on esitettävä lyhyt kuvaus siitä, miten tuotteiden laatu on varmistettu ja miten sitä tarkkaillaan. 8. Toimittajan on selvitettävä tuotteiden ominaisuudet ympäristön kannalta sekä miten toimittaja on toiminnassaan ottanut ympäristöasiat huomioon. 9. Toimittajan on nimettävä tilaajalle asiakasvastuullinen myyjä. Tarjouksessa esitettyjen tuotteiden on täytettävä liitteessä 1 mainitut vähimmäisvaatimukset. Tarjottujen laitteiden on oltava ns. pitkän elinkaaren tuotteita. Tarjottavien laitteiden tulee edustaa tunnettuja valtamerkkejä ja olla samaa valmistusrevisiota. Komponenttien tuotantoelinikä tulee olla vähintään 12 kuukautta. Toimittajan tulee taata tarjoamilleen laitteille alkuperäistä osaa vastaavia varaosia ja tarvikkeita vähintään viisi vuotta hankintahetkestä eteenpäin.

4 Tarjous Tarjouslomakkeella ilmoitetaan tuotteiden ominaisuudet ja hinnat. Näiden lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä edellä toimittajalle sekä liitteessä 1 laitteille asetetut vaatimukset. Tarjouslomake tulee palauttaa täytettynä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mahdolliset liikesalaisuudet tulee sijoittaa erilliseen liitteeseen, joka on merkittävä selkeästi. Hinta ei ole liike- ja ammattisalaisuus. Tarjouksessa esitettyjen hintojen tulee sisältää kaikki tuotteiden toimittamiseen liittyvät kustannukset. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan julkisen hallinnon IT -hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa, Sodankylässä. Maksuehdoksi edellytetään vähintään 30 päivää netto. Tarjouksen, liitteiden ja yhteydenpitojen kieli Tarjous ja siinä mukana olevat liitteet on oltava suomenkielisiä. Kaikessa yhteydenpidossa on voitava käyttää suomen kieltä. Tarjouspyynnön tarkoittamat tuotteet ja palvelut: - työasema - näytöt - tilauksen toimitusaika - logistiikkapalvelut - lisätakuut - esiasennuspalvelu Tarkempi erittely kokoonpanoista ja pyydetyistä palveluista on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouksen arviointi ja valintakriteerit Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus sekä tarjotun laitteiston soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Toimittajalle ja tuotteelle asetettujen vaatimusten on täytyttävä. Tarjousten vertailu tehdään seuraavien painokerrointen perusteilla: 1. Hinta 50 % 2. Tekniset ominaisuudet 30 % 3. Takuu/huolto 15 % 4. Toimitusvalmius ja -varmuus 5 % Sodankylän kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla,

5 taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan. Tarjous on toimitettava tarjouslomakkeella viimeistään klo 16:00 mennessä osoitteella: Sodankylän kunta/ Tero Karinen PL Sodankylä Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle pyydetään merkitsemään ATK-laitetarjous 2009, lisäksi tarjouslomake liitteineen tulee lähettää sähköisenä sähköpostiosoitteeseen: Sähköpostilla (pelkästään) tai faksilla lähetettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään kolmen (3) kuukauden tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Lisätiedot on kysyttävä sähköpostilla osoitteesta mennessä Kysyjille annetaan vastaus Liitteet 1. laitevaatimukset 2. tarjouslomake (.xls)

6 LIITE 1 Atk-laitteiden ominaisuudet Tarjottavien työasemien on täytettävä seuraavat tekniset ja muut vähimmäisvaatimukset: Työasema: - vähintään Intel Core 2 Duo 2.6 Ghz suoritin tai vastaava - vähintään 4 Gt, 667 DDR2 keskusmuisti - vähintään 160 Gt Serial- ATA kiintolevy, pyörimisnopeus 7200 rpm - tallentava 16 x Dual Layer DVD±RW±R - laadukas näppäimistö ja optinen rullahiiri ja hiirimatto - integroitu vähintään 1000 MBit Ethernet verkkoyhteys - integroitu äänikortti, sisäinen järjestelmän kaiutin - vähintään erillinen näytönohjain GeForce 6200 tai vastaava - USB2.0 paikat: vähintään 4 kpl, joista vähintään 2 etupaneelissa - käyttöjärjestelmänä Windows XP Pro FIN asennettuna - laitteiston tulee olla Windows 7 yhteensopiva - lisenssiksi riittää Windows Pro/Business lisenssi. Kunnalla on Microsoft EA lisenssi sopimus voimassa käyttöjärjestelmistä. - 3 vuoden OnSite takuu Näyttö: - vähintään 19 TFT-näyttö, 4:3 formaatti luetaan eduksi - liitynnät: VGA; DVI luetaan eduksi - kontrasti vähintään 1000:1 - vasteaika max. 6 ms - TCO 3-3 vuoden OnSite takuu - korkeussäädettävä jalusta sekä kallistussäätö

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot