Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN"

Transkriptio

1 Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikka Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja liiketalous Aika Tekijä/tekijät Johanna Suorsa Koulutusohjelma Tekstiili- ja vaatetustekniikka Työn nimi Mick`s-vaateliikkeen sähköinen markkinointi hyötykäyttöön Työn ohjaaja Sivumäärä KTT, DI, yliopettaja Liisa Niemi Liite Työelämäohjaaja Virpi Koivu, Mick`s Tämä opinnäytetyö tehtiin vaatekauppa Mick`sille. Mick`s on Pukumies Oy:n nuorisovaatekauppa. Opinnäytetyön tarve syntyi, kun Kokkolan Mick`sin myymälävastaavan kanssa keskusteltiin mahdollisista opinnäytetyön aiheista. Esille nousi Mick`sin sähköisen markkinoinnin kehittäminen toimivaksi niin, että siitä olisi hyötyä asiakkaille. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka saadaan Mick`sin sähköinen markkinointi toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Tutkimuksessa pohdittiin erilaisia kehitystapoja ja myös Mick`sin asiakkaiden mielipiteitå sähköisestä markkinoinnista tiedusteltiin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Tavoitteena oli saada kehitysideoita sähköistä markkinointia varten. Työ toteutettiin kenttätyömenetelmällä Kokkolan Mick`sissä. Kvalitatiiviseen haastatteluun valittiin 10 henkilöä satunnaisotannalla. Haastattelu oli puolistrukturoitu, ja vastaukset olivat avoimet. Jokainen asiakas haastateltiin yksitellen. Haastateltavien vastaukset olivat lähes jokaisen osalta hyvin positiivisia. Opinnäytetyön tutkimusongelmaan ei suoraa vastausta haastattelujen avulla saatu, mutta asiakkaiden vastaukset olivat rakentavia kommentteja ja hyviä kehitysideoita. Tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta Mick`sin sähköistä markkinointia voidaan kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiasanat Mick`s, markkinointi, sähköinen markkinointi, verkkokauppa, tekstiili- ja vaatetus, operatiivinen verkkopalvelu

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date 15October,2008 Author Johanna Suorsa Degree programme Degree Programme for Textile and Clothing Technology Name of thesis Electric Marketing into Use at Mick s Clothing Stores Instructor Liisa Niemi Supervisor Virpi Koivu, Mick`s Pages Appendice This thesis was made for Mick s clothing store. Mick`s is a part of Pukumies company and Mick s sells clothes for younger customers. The idea for this thesis was born in a discussion with Mick s store manager about the possibilities of subjects for a thesis. It became clear that Mick s needs to improve their electrical marketing. The aim of the study was to get development ideas for electric marketing and how to use it effectively. The opinions of Mick s customers about electric marketing were asked in a qualitative research. The objective was to find some good and new ideas for Mick s marketing. The research was accomplished with a fieldwork method at Mick s in Kokkola. Ten persons were chosen by a random sampling for a qualitative interview. The interview was half structured and answers were open. Each customer was interviewed individually. Almost all the answers were very positive and openminded. This study does not give straight answers to the problem in question, but a great deal of constructive and good development ideas were found. As a result of this research it will be easier for Mick s to improve their electrical marketing into more customer-oriented direction. Key words Mick`s, marketing, electric marketing, e-commerce, textile and clothing, operative e-service

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PUKUMIES OY JA MICK`S 2 3 TEKSTIILI-JA VAATETUSALA SUOMESSA JA EU:SSA TEVA-toimialan vienti ja tuonti Vaatteiden kulutus EU:ssa Muotikauppaa Suomessa 7 4 MARKKINOINTI YLEISESTI Markkinointi segmentoinnin avulla Kotlerin P-malli 10 5 SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ VERKOSSA Internetin käyttö yrityksissä Operatiivinen verkkopalvelu Verkkokaupan edut ja haitat 19 6 MICK`SIN ASIAKKAIDEN HAASTATTELUT 23 7 MICK`SIN SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KÄYTTÖTAPOJA Mick`sin postituslista Ennakko- ja postimyyntikanava Internetpäiväkirja 35 8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 36 LÄHTEET 38 LIITTEET Liite 1 Haastattelukysymykset

5 1 1 JOHDANTO Tulevaisuuden kehityssuuntana on kaupankäynnin muuttuminen sähköiseksi. Henkilökohtainen palvelu vähenee, ja toiminnot siirtyvät verkkoon. Kaupankäynti, markkinointi ja mainonta tapahtuvat yhä useammin internetin välityksellä. Työn aiheena on saada Mick`sin internetsivut ja muu sähköinen markkinointi hyötykäyttöön, jotta siitä olisi apua asiakkaille ja Mick`sille. Valitsin aiheen, koska se oli mielestäni mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Työssä pääsin tutustumaan Mick`sin markkinointipuoleen hyvin läheisesti ja sain myös paljon tietoa itseäni kiinnostavasta sähköisestä markkinoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka saada Mick`sin sähköinen markkinointi toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tutkimusongelmat olivat seuraavat: 1. Miten saadaan Mick`sin sähköinen markkinointi hyötykäyttöön? 2. Mitä mieltä asiakkaat ovat Mick`sin sähköisestä markkinoinnista? 3. Mitä asiakkaat toivoisivat siihen lisää? Tein opinnäytetyöhöni kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelemalla suullisesti 10 Mick`sissä asioivaa henkilöä satunnaisotannalla. Työn viitekehyksessä on ensin yritysesittely Pukumies Oy:stä ja Mick`sistä. Sen jälkeen on pieni katsaus TEVA-alaan Suomessa ja Euroopassa. Markkinoinnista kerrotaan aluksi yleisiä tietoja ja muutamia markkinoinnin perusperiaatteita, jonka jälkeen syvennytään sähköiseen markkinointiin ja viestintään verkossa. Tutkimuksessa pohditaan myös Mick`sin sähköisen markkinoinnin käyttötapoja. Opinnäytetyön loppupuolella käsitellään kvalitatiivisesta tutkimuksesta saatuja vastauksia.

6 2 2 PUKUMIES OY JA MICK`S Pukumies Oy:llä on jo yli 60-vuotias taival takanaan. Pukumiehen perusti kauppaneuvos Juhani Marttila vuonna 1946 Kokkolaan. Vuonna 1988 Pukumies Oy siirtyi Pukeva Oy:n omistukseen, ja vuonna 1991 Jarkko Marttila ja Mikko Keisu ostivat Pukumiehen. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1998, Pukumies Oy siirtyi Osuuskauppa Arinan omistukseen. Arinan toimitusjohtaja on Veli-Matti Puutio. Toimitusjohtajana Pukumiehessä toimii Jarmo J. Husso ja myyntijohtajana Jyri Leino. Pukumiehessä on noin 200 työntekijää, ja sillä on toimipisteitä useissa eri kaupungeissa. Toimipisteet ovat Oulussa, Kokkolassa, Kempeleessä, Seinäjoella, Rovaniemellä, Kemissä, Jyväskylässä ja Kotkassa. Mick`s-nuorisoliike löytyy kaikista muista toimipisteistä paitsi Kotkasta. (Pukumies Oy 2008.) Pukumies pyrkii edustamaan tyylikästä pukeutumista naisille, miehille ja nuorisolle. Asiakaspalvelu on erityisen tärkeää Pukumiehessä; hyvään asiakaspalveluun pyritään jokaisen asiakkaan kohdalla. Pukumiehen liikeideana on olla muodikkaan pukeutumisen asiantuntija naisille, miehille ja nuorisolle. Pukumies myy arvostettuja ja laadukkaita merkkituotteita. Naisten osaston edustamia merkkejä ovat Gerry Weber, Sand, Bandolera, Jacpot, InWear, Marc O`Polo, Ril`s, Voglia sekä Lacoste, ja pelkästään Oulussa myydään myös merkkejä Burberry ja MaxMara. Miesten osaston merkkejä ovat Hugo Boss, Cottonfield, Lacoste, Gant, Jousipaita, Sand, Marc O`Polo, Turo Tailor sekä Matinique, ja myös miehille löytyy Oulun toimipisteestä Burberry. Oulun toimipisteessä on myös jalkine- ja kosmetiikkapuolet. (Pukumies Oy 2008.) Nuorisopuoli Mick`s myy trendikkäille nuorille miehille ja naisille Bestsellerin merkkejä, kuten Vero Moda, Only, Jack&Jones, Gosha, Object, Selected ja Pieces. Oulun nuorisomyymälästä Mick`sistä löytyy myös muita merkkejä edellisten lisäksi, kuten Levi`s, Diesel, Lee, Little Big, Sisters Point, MicMac, Blend ja Beavers. Mick`s pyrkii olemaan edelläkävijä nuorison muodissa, ja Mick`s onkin saavuttanut hyvin paikkansa nuorison keskuudessa trendikkäänä

7 3 vaatekauppana. Mick`sistä löytyy kansainvälisesti tunnettuja merkkejä, mutta hintataso pidetään nuorille sopivana. Mick`s vaatettaa nuoret kokonaisuudessaan, koska Mick`sistä löytyy vaatteiden ohella myös kenkiä ja koruja. (Pukumies Oy 2008.) S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. Asiakasomistajien omistama Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen suurimpia yrityksiä toimialueena Oulun ja Lapin läänit. Osuuskauppa Arina on vahva vaikuttaja Pohjois-Suomessa päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla, polttoainekaupassa, pukeutumisessa ja rautakaupassa. Ketjuja ovat muun muassa Prisma, S-market, Sale, ABC, Rosso, Amarillo, Fransmannni, Torero, Pukumies, Mick`s, Sokos Hotel Arina jne. Kaikista S-ryhmän liikkeistä saa bonusta S-etukortilla. Maksimibonusmäärä on 5 % kaikista ostoksista, ja tätä etua nauttii noin asiakasomistajataloutta. Arinan myynnistä 77 % on niin sanottua bonusmyyntiä asiakasomistajille eli S-eturyhmään kuuluville. Asiakasomistajamäärän odotetaan kasvavan koko ajan. (Osuuskauppa Arina 2008.)

8 4 3 TEKSTIILI- JA VAATETUSALA SUOMESSA JA EU:SSA Vaatteiden valmistus Suomessa on vähentynyt huomattavasti, loppunut lähes kokonaan. Suomen vaatetusteollisuus perustui vahvasti kauppaan Neuvostoliiton kanssa vielä muutama vuosikymmen sitten. Vaateteollisuuden vienti Neuvostoliittoon pysyi vahvana, kunnes neuvostotasavalta hajosi. Neuvostoliitossa yhteiskunta pirstaloitui ja ostovoima väheni. Samoihin aikoihin Suomen markka devalvoitui eli sen arvo laski suhteessa muihin valuuttoihin, jolloin mm. raaka-aineiden hankkiminen muualta tuli Suomelle kalliiksi. Näiden tapahtumien jälkeen vaatetusteollisuus Suomessa romahti ja vaatteiden valmistus siirtyi halvemman työvoiman maihin, kuten Espanjaan ja Portugaliin. Sittemmin tuotanto on levinnyt muihin, halvemman työvoiman maihin, kuten Viroon, Intiaan ja Aasiaan. Tapahtui Kiina-ilmiö. Kiinalainen vaate oli ja on yksinkertaisesti edullisempi kuin suomalainen, minkä vuoksi Kiina-ilmiö TEVAalalla tapahtui. (Riikonen & Valkokari 2004.) Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa henkilöstön keski-ikä on tekstiilityöntekijöillä 44 ja vaatetustyöntekijöillä 48 vuotta. Naistyöntekijöiden osuus alan työntekijämäärästä on tekstiiliteollisuudessa 64 % ja vaatetusteollisuudessa 92,5 %. Virokin on joutunut vaatealalla vähentämään henkilöstöään, koska Viron kustannustaso on korkeampi kuin Kiinan ja Intian. Virossakin tekstiili- ja vaatetusyritysten tulee muuttua entistä nopeammiksi, joustavammiksi ja asiakaskeskeisemmiksi, jotta ne pysyvät mukana kilpailussa. (Riikonen & Valkokari 2004.)

9 5 3.1 TEVA-toimialan vienti ja tuonti Vuoden 2007 tilastotietojen mukaan tärkeimpiä TEVA-alan vientimaita Suomelle ovat Venäjä, Viro ja Ruotsi. Suomesta viedään enemmän tekstiilituotteita kuin vaatteita. Venäjä, Viro ja Ruotsi ovat kaikki Suomen naapurimaita, jolloin vientikustannukset pysyvät pieninä. Saksa ja muut EU-maat ovat myös Suomelle tärkeitä vientikohteita. Kuviosta 1 selviää, että suurin tuontimaa on Kiina, mikä ei ole yllätys, sillä Kiinassa valmistetaan useiden suurten vaatekauppaketjujen vaatteet. Saksa on ollut Suomelle pitkään hyvä kauppakumppani, yksi tärkeimmistä. Saksan ja Suomen kaupallis-taloudelliset suhteet ovat vilkkaat ja toimivat. Myös muiden EU-maiden kanssa vienti ja tuonti ovat vilkasta, koska EU-maiden sisällä hyödykkeiden kuljetus on vapaampaa kuin muihin maihin. Suomi ei ole TEVA-alalla suuri vientimaa, mutta tuontia Suomeen päin on runsaammin. (Finatex 2008.) Vuonna 2005 tehdyn tilaston mukaan TEVA-ala työllistää EU:ssa eniten asukasta kohti Portugalissa, Virossa ja Liettuassa. Seuraavilta sijoilta löytyvät Latvia, Slovenia, Malta ja Iltalia. Suomi on listassa vasta sijalla 21. TEVAtuotantoa EU:ssa vuonna 2005 oli eniten Italiassa, toisena olivat tasoissa Saksa ja Ranska ja kolmantena oli Iso-Britannia. TEVA-tuotannossa Suomi oli vasta sijalla 16. (Finatex 2008.) KUVIO 1. Ulkomaankaupan vienti ja tuonti (Finatex 2008.)

10 6 3.2 Vaatteiden kulutus EU:ssa Kuviosta 2. selviää vaatteiden kulutuksen taso EU-maissa. Tutkimus on tehty vuonna Tilastossa kärkisijaa pitävät Itävalta, Saksa ja Irlanti. Kreikka, Iso- Britannia ja Italia ovat myös listan alkupäässä. Suomi on päässyt sijalle 11; tosin tilastosta puuttuvat Espanja ja Portugali. Joissain EU-maissa, kuten Suomessa, ovat kotitalouksien tulot kasvaneet, mutta aina sekään ei suoranaisesti vaikuta vaatteiden ostamiseen. Esimerkiksi vuonna 2006 kotitaloudet käyttivät tuloistaan 3,4 % vaatteisiin ja kenkiin, kun vielä vuonna 1985 käytettiin 6,3 % (Ekholm 2007, 14.). KUVIO 2. Vaatteiden kulutus EU:ssa (Finatex 2008.)

11 7 3.3 Muotikauppaa Suomessa Suomessa suuret tavaratalot ovat olleet jo pitkään yksi tärkeimmistä käyttötavaroiden myyjistä, erityisesti pukeutumisen osalta. KM Kaupan Maailma -lehti tilastoi Suomen suurimmat tavarataloketjut vuonna Stockmann oli listan ykkösenä Suomen eniten myyneenä tavaratalona ja Sokos toisella sijalla. Pukumies oli listan sijalla 24. Tutkimuksessa oli mukana kahdenlaisia tavarataloja: perinteisiä tavarataloja, kuten Stockmann, Sokos ja Anttila, sekä hypermarketeja, kuten Prisma, Citymarket ja Euromarket. Tavarataloilla on hieman yli 30 prosentin osuus koko vaatekaupasta ja reilun 32 prosentin osuus jalkinekaupasta. Tavaratalokauppa on kasvanut koko ajan tasaisesti. Usein tavarataloja rakennetaan suurien keskusten ulkopuolelle kauemmas kaupungista, jolloin tavaratalo on omana itsenään pieni kaupunki. Tavaratalokauppa on joutunut kohtaamaan kovaa kilpailua, kun ulkomaiset vaatekauppaketjut ovat vallanneet markkinoita. Siitä huolimatta suomalainen tavaratalokauppa on onnistunut säilyttämään paikkansa, koska se on kyennyt uusiutumaan ja säilyttämään kilpailukykynsä. Menestyksestä kertoo se, että kasvu on ollut koko ajan tasaista ja samaa luokkaa koko kaupan alan kanssa, noin neljän prosentin kasvuvauhti vuosittain. (Ekholm 2007, ) Erikoisliikekaupan toimialakatsauksesta selviää, että vaatekaupan vuoden 2006 kokonaismarkkinoiksi arvioitiin noin 3,3 miljardia euroa. Siitä erikoisliikkeiden osuus on noin miljardiaeuroa (52,3 %), tavaratalojen ja markettien osuus miljardiaeuroa (34,5 %) ja urheilu- ja muiden kauppojen noin 440 miljardiaeuroa (13,2 %). Erikoisliikkeiksi luetaan kaupat, joissa myydään vaatteita, kenkiä, urheiluvaatteita ja -tarvikkeita, kodintekniikan tuotteita, huonekaluja tai sisustustuotteita. Vuonna 2006 ulkomaalaiset vaatekaupan ketjut kasvattivat suhteellisesti eniten myyntiään. Vaatekaupan suurin toimija Suomessa vuonna 2006 oli Texmoda Fashion Group 130 miljoonan euron myynnillä. Texmoda Fashion Group -yhtiöllä on 96 myymälää ympäri Suomen, ja myyntiin sisältyy H&M Rowells -postimyynti. Toiseksi suurin toimija oli Hennes & Mauritz Oy 215 miljoonan euron myynnillä. Hennes & Mauritzilla on 33 myymälää Suomessa. Kolmanneksi suurin oli Seppälä 123,3 miljoonan euron myynnillä. Seppälän liikkeitä Suomessa on 126 kappaletta. Neljänneksi suurin

12 8 toimija tekstiilialalla oli Lindex, jonka myynti oli 82,3 miljoonaa euroa. Lindexin myymälöitä Suomessa on 48 kappaletta. Viidentenä tilastossa on Bestseller, johon sisältyy 36 Vero Moda -myymälää, 14 Only- ja 29 Jack & Jones-myymälää, 3 Vila-myymälää ja 2 Exit-myymälää. Bestsellerin myynti Suomessa vuonna 2006 oli 79 miljoonaa euroa. Tilastossa seuraavina olivat KappAhl, Aleksi13, Dressmann ja Vaatehuone. (Erikoisliikekaupan toimialakatsaus 2007.)

13 9 4 MARKKINOINTI YLEISESTI Markkinoinnin käsite on hyvin laaja verrattuna esimerkiksi mainontaan, myyntiin tai jakeluun. Jokainen näistä kuuluu markkinointiin, mutta ne ovat vain osa isoa kokonaisuutta. Markkinoinnin lähtökohtana ajatellaan usein tuotetta, mutta itse asiassa lähtökohta ovat markkinat ja sieltä tulevat tarpeet. Yrityksen tarjoama tuote on perusta muille kilpailukeinoille, kuten myynnille, hinnoittelulle, jakelulle ja mainonnalle. Yrityksen päämääränä on aina saavuttaa tulosta markkinoilla. Markkinointi nähdään tavoitteellisena johtamisprosessina, jonka toimintaa ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Se on johtamistapa, joka on asiakaskeskeistä ja lähtee aina tarpeesta. Asiakkaan tarpeet pyritään tyydyttämään paremmin kuin kilpailijat sen tekevät. Asiakkaiden tarpeita ja kilpailutilannetta voidaan kartoittaa markkinointitutkimuksen ja ympäristöanalyysin avulla. Näiden tietojen avulla yritysjohto tekee päätöksensä markkinoinnin suhteen. (Anttila & Iltanen 2001, ) Markkinointia käsiteltäessä tärkeänä terminä voidaan pitää kilpailuetua. Kilpailuedulla tarkoitetaan tuotteita ja palveluita, jotka asiakkaille myytäessä saavat asiakkaan mielessä ylivoimaisuutta muihin saman alan kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, ja se on perustana asiakkaan ostopäätökseen. Kilpailuetu voi olla taloudellisesti edullisempi tuote tai palvelu, ja se voi myös perustua parempiin tuotteen ominaisuuksiin, kuten laatuun, tuotteen tuntuun, toimintavarmuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen. Kilpailuetuna voidaan pitää myös tuotteen imagoa, jolloin brandi on tunnettu asiakkaan mielessä ja on tällöin parempi kuin muut esimerkiksi urheilullisuudeltaan ja statusarvoltaan. (Anttila & Iltanen 2001, ) 4.1 Markkinointi segmentoinnin avulla Markkinoinnin avulla pyritään vaikuttamaan kysyntään ja kysynnän tyydyttämiseen. Yrityksen tarjoamien tuotteiden kysyntä voi olla ajoittain liian pientä tai liian suurta, jolloin yritys voi pyrkiä kasvattamaan tai hillitsemään

14 10 tuotteen kysyntää markkinointikeinoja käyttäen. Markkinoijat yrittävät analysoida kuluttajien ostokäyttäytymistä, ostopäätöksen tekoa, perheen kokoa ja tuloja suunnitellessaan markkinointiohjelmia. Tällä tavoin pyritään löytämään kuluttajaryhmiä tavaroiden ja palvelujen markkinoinnin kohderyhmiksi. Kun markkinointiohjelmia mukautetaan kohderyhmiin sopiviksi, niin sitä kutsutaan segmentoinniksi. Kokonaismarkkinoita jaetaan ja ryhmitellään toisistaan erottuviin pienempiin, mutta keskenään samantapaisiin ryhmiin. Näin yritys pääsee lähemmäs asiakaskuntaansa, kun se tiedostaa oman kohderyhmänsä ja eri segmenttiryhmille voidaan käyttää erilaisia markkinointikeinoja. Segmentoinnin syynä on asiakkaiden erilaisuus. Asiakkaiden kulutustottumukset, tarpeet ja odotukset sekä asiakassuhteet ovat erilaisia. Segmentointia pidetään markkinoinnin perustyökaluna ja apuna yrityksille toimia asiakaslähtöisesti. (Anttila & Iltanen 2001, 19.) 4.2 Kotlerin P-malli 1970-luvulla Philip Kotler kehitti markkinoinnin käsitettä. Kotlerin mukaan markkinoinnin ydinkäsitteet luovat pohjan markkinointiprosessille. Markkinointi lähtee tarpeesta, halusta ja kysynnästä. Kotler nostaa kirjoissaan asiakkaan suureen arvoon, koska onhan jokainen kaupankäynti asiakkaasta lähtöisin. Kotler kehitti markkinoinnin prosessimallina 4P-mallin. Se tarkoittaa englannin kielellä product, price, placement ja promotion. Suomeksi näitä kilpailukeinoja kutsutaan nimillä tuote, hinta, jakelu ja viestintä. (AvaCapMoodle 2008.) Tuote (Product) Konkreettinen tuote tai palvelu tai niiden yhdistelmä on koko liiketoiminnan ja markkinoinnin ydin. Se, mitä yritys tarjoaa markkinoille, muodostaa pohjan kaikille markkinointipäätöksille, kuten hinnalle, jakelukanavalle ja markkinointiviestinnälle. Tuotteessa tulee olla järkevä hinta-laatusuhde, koska jos se kuluttajan mielestä ei ole kohdallaan, niin kuluttaja todennäköisesti

15 11 vaihtaa uusintaostovaiheessa merkkiä. (Isohookana 2007, ) Tuotteen ja palvelun ominaisuuksien tulee olla asiakasta miellyttäviä. Laadun, käytettävyyden, tyylin ja designin on hyvä olla modernia ja kestävää. Tuotteen ympärille kehitetään brandi eli tuotteelle annetaan nimi (merkki), symboli (logo) ja tyylikäs design. Brandia voidaan luoda pakkauksella, joka suojaa tuotetta ja myös mainostaa sitä. Tuotekehitystä kannattaa tehdä tuotteen koko elinkaaren ajan. Yrityksen tulee tutkailla kilpailijoiden vastaavia tuotteita ja pyrkiä parempaan kuin he. (Lindholm-fi 2008.) Hinta (Price) Hinta on tuotteen arvon mitta. Hinta rakentaa mielikuvaa tuotteesta ja yrityksestä. Sen avulla ihmiset vertailevat kilpailevia yrityksiä keskenään. Hinta säätelee kannattavuutta, koska se vaikuttaa suoraan ja heti kannattavuuteen. Hinta on ainoa kilpailukeino, joka tuottaa yritykselle rahaa. Muut toimet synnyttävät kustannuksia. Hinnan asettamisessa vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat yrityksen tavoitteet, kilpailustrategia, kustannukset, odotukset ja halut. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa markkinat ja kysyntä, kilpailijat ja taloudellinen tilanne. Hinnoitteluun on kolme eri lähtökohtaa. Kustannusperusteisessa hinnoittelussa, jolloin tuotteesta saadaan täyskate ja hinta kattaa tuotteen aiheuttamat kustannukset. Arvoperusteisessa hinnoittelussa on asiakkaan kokema tuotteen arvo perustana hinnoittelulle. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa ovat markkinahinnat lähtökohtana. (AvaCapMoodle 2008.) Yritys voi pyrkiä erilaistamaan tuotteensa, jolloin se tarjoaa asiakkaalle enemmän kuin pelkän tuotteen ja näin pääsee eroon hintakilpailusta. Merkkituotteita ja brandejä ei myydä jatkuvilla alennuksilla. Hinta on voimakas viesti ja vaikuttaa siihen, mitä tuotteelta ylipäätään odotetaan. Yleisesti ajatellaan kalliin hinnan viestivän laatua ja alhaisen hinnan alhaisempaa laatua. Hinnan merkitys kuluttajan ostokäyttäytymisessä näkyy esimerkiksi merkkituotteiden hinta-laatusuhteen arvostamisena. Kuluttaja on usein valmis maksamaan korkean hinnan tuotteesta, joka hänelle toimii samalla

16 12 statussymbolina. Usein myös tyytyväisyys tuotteeseen on hyvin hintasidonnaista; jos halpa tuote menee rikki, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä kuin jos kallis tuote hajoaa. (Isohookana 2007, 56.) Jakelu (Placement) Toimitusverkosto on yrityksille tärkeää. Jakeluun kuuluu jakelukanavan valinta ja sen peitto ja kuljetukset. Tuotteen jakelu on aina järjestettävä. Yrityksen olisi hyvä sijoittua sellaiselle paikalle, josta se on helposti tavoitettavissa. Esimerkiksi suuret marketit hakeutuvat keskustojen läheisyyteen, ja pihassa on suuret pysäköintipaikat, joihin asiakkaiden on helppo ajaa. Asiakkaat arvostavat sitä, että kaupat eivät ole liian pitkän matkan ja vaivan takana. Kuitenkin jakelu tarkoittaa myös sitä, että uusi sohva kannetaan asiakkaalle kotiin asti tai internetistä voidaan ladata musiikkitiedosto suoraan omalle koneelle. Palveluissa jakelukanava voi tarkoittaa esimerkiksi jotain tiettyä yksittäistä ravintolaa tai ketjuravintolaa. (Lindholm-fi 2008.) Jakelukanava käsittää kaikki ne yritykset, joiden kautta tuote kulkee kuluttajalle tai loppukäyttäjälle. Jakelukanavat voidaan jakaa pitkään tai lyhyeen jakelutiehen. Lyhyessä jakelutiessä ei ole välikäsiä myyjän ja asiakkaan välillä. Lyhyitä jakeluteitä ovat esimerkiksi yrityksen ja asiakkaan välinen suora kontakti, verkkokauppa, postimyynti ja puhelinmyynti. Pitkässä jakelutiessä voi olla useita välijäseniä, kuten esimerkiksi maahantuoja, tukkukauppa ja vähittäiskauppa. Jakelutiepäätöksillä pyritään siihen, että tuote tai palvelu on oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikean suuruisissa erissä asiakkaan saatavilla. (Isohookana 2007, ) Viestintä (Promotion) Yrityksen markkinointiviestintä sisältää markkinointiviestinnän mixin eli mainonnan, myynninedistämisen, suhdetoiminnan, henkilökohtaisen myyntityön ja suoramarkkinoinnin. Markkinointiviestintä pitää sisällään kaikki ne toiminnot,

17 13 mitä yritys tekee viestiäkseen asiakaskunnalle tuotteistaan. Tehokas markkinointiviestintä tunnistaa oman kohdeyleisönsä ja muodostaa heille tärkeän sanoman. Myyntityössä myyjän tulee tunnistaa asiakkaan potentiaali ostajana ja osata esitellä tuote mahdollisimman hyvin. Myyjän tulee seurata asiakasta, jotta tiedetään, onko asiakas tyytyväinen ostopäätökseen. Suoramarkkinoinnissa asiakkaaseen otetaan suora yhteys esimerkiksi asiakastietokantojen avulla. Erilaisia suoramarkkinointikanavia ovat internet, televisiomyynti, telemarkkinointi, postimyynti ja kotimyynti. (AvaCapMoodle 2008.) Markkinointiviestintä on asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen liittyvää viestintää, jonka tavoitteena on vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti tuotteen tai palvelun myyntiin (Isohookana 2007, 63). 4P-kaavaan on myös ehdotettu lisättäväksi muutama P lisää. Näihin kuuluu pakkaus (packaging), mutta periaatteessa pakkaus voidaan sisällyttää tuotteeseen (product). Henkilökohtaisen myyntityön (personal selling) on katsottu olevan myös tärkeä markkinoinnin työkalu, sillä usein myyjän tekemä myyntityö auttaa asiakasta valitsemaan oikean tuotteen. Erityisesti palvelujen markkinointia ajatellen on esitetty kolmea lisä-p:tä. Niistä ensimmäinen on henkilöstö (personnel), jolla pyritään korostamaan sitä, että jokainen palveluita tarjoava saa aikaan jonkin vaikutuksen ja vaikutelman. Toinen on prosessi (process), jolla viitataan siihen, kuinka palvelu voidaan tuoda tarjolle asiakkaalle erilaisin tavoin. Voidaan verrata esimerkiksi ravintolaruokaa, joka tuodaan pöytään, tai se voi olla tarjolla seisovasta buffet-pöydästä, tai ruoka tuodaan kotiin. Kolmas P on näkyvä tai käsin kosketeltava vastine (physical evidence), eli markkinoitavalle palvelutuotteelle pyritään antamaan jokin näkyvä vastine tai tunnus käyttämällä esimerkiksi sertifikaatteja tai logoja. Kotler itse on perustellut vielä kahta muuta P:tä, jotka ovat politiikka (politics) ja yleinen mielipide (public opinion). Nämä kaksi ovat sen vuoksi, että markkinointi on paljolti riippuvainen myötämielisistä viranomaisista ja valtiovallasta sekä vastaanottavasta suuresta yleisöstä. Jos valtiovalta alkaisi kritisoida monikansallisia yrityksiä, niiden toiminta olisi varmasti vähemmän tuloksellista. Tämän vuoksi yritysten tulisi tuoda taitavasti esille, mitä etuja ja suotuisia vaikutuksia niiden toiminta tarjoaa

18 14 isäntämaan taloudelle. Siihen tarvitaan politiikkaa ja yleistä mielipidettä. (Kotler 2005, ) Kotlerin mielestä 4P-kaava heijastaa enemmän myyjän kuin ostajan ajatusmaailmaa, ja sen korjaamiseksi 4P-malli voidaan kääntää 4C-malliksi. Tuotteesta tulee asiakasarvo (customer value), hinta on asiakkaan kustannukset (customer costs), paikka tarkoittaa asiakkaan mukavuutta (customer convenience) ja promootio on asiakaskommunikaatiota (customer communication). Tällöin 4C-malli liittyy siihen, että asiakkaat arvostavat kokonaisedullisuutta ja lisäarvoa, alhaisia kokonaiskustannuksia, mahdollisimman suurta mukavuutta sekä kommunikaatiota ja kommunikaatiossa enemmän informaatiota kuin sitä, että heihin yritetään vaikuttaa. (Kotler 2005, 58 59).

19 15 5 SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ VERKOSSA Sähköisen markkinoinnin avulla yritys pyrkii saamaan www-sivuilleen lisää kävijöitä ja sitä kautta parantamaan yrityksen tunnettavuutta ja kaupan kasvua. Sähköistä markkinointia on myös esimerkiksi asiakkaiden palveleminen lähettämällä uutiskirjeitä, jotka he ovat itse tilanneet. Tällöin toteutetaan asiakkaan omasta halusta lähtevää markkinointiviestintää. (Verkkoasema 2008.) 5.1 Internetin käyttö yrityksissä Internet on maailmanlaajuinen tietoverkkoja yhdistävä verkko, jonka avulla voidaan käyttää sähköpostia ja www-sivuja. Internet on vuorovaikutteinen media, joten sitä pystytään hyödyntämään ihmisten välisessä viestinnässä ja myös markkinoinnissa. Internet vakiintui yritysten jokapäiväiseen käyttöön vasta 1990-luvun keskivaiheilla, vaikka internet on ollut olemassa jo aiemmin. Nykyään lähes jokaisella yrityksellä on koosta riippumatta omat www-sivut. Www-sivujen tulee olla yrityksen toimialan tyyliin sopivat ja niiden tulisi mainostaa yritystä positiivisella tavalla. Yritysten www-sivuilta selviävät vähintään yrityksen perustiedot, joissa kerrotaan yrityksen toimiala, yhteystiedot, yhteyshenkilö sekä keneen voi ottaa yhteyttä lisätietoja tarvittaessa. Www-sivut voivat tarjota tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, ja sieltä löytyy usein myös hinnasto. Internet voi helpottaa useita asiakaspalvelutapahtumia, koska internetin avulla esimerkiksi pankissa asiointi voidaan hoitaa omalta kotisohvalta. (Jussila & Leino 1999, ) Vuodenvaihteessa tapahtui internetin varsinainen läpimurto. Syynä läpimurtoon oli internetin kaupallinen potentiaali markkinointikanavana. Internetistä tuli nopeasti yrityksille globaali mainospaikka, joka täyttyi kotisivuista ja mainosbannereista. Monet postimyyntiyritykset, kuten Anttila, Ellos ja H&M Rowells, perustivat brandilleen myös verkkokaupan postimyynnin lisäksi. Internet on kasvattanut asemaansa myyntikanavana, ja eri alojen yritykset kilpailevat verkkomyynnistä keskenään. Yrityksille verkkokaupankäynti on avain

20 16 suureen maailmaan, koska internetiä käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset ympäri maailman. Verkosta voi ostaa kuka tahansa mitä tahansa, ja lähes kaikki toiminnot pystytään hoitamaan internetin välityksellä. Jotta verkkokaupassa menestyy, tulee myytävällä tuotteella olla kysyntää, ja kysyntää luodaan hyvällä asiakaskannalla. Jos brandi on tunnettu asiakkaan mielessä, niin kaupanteko on helpompaa. Tuotteista tulee olla kattavat tuotetiedot saatavilla internetsivuilla, ja toimitusten tulee hoitua tehokkaasti. Kun perusasiat ovat kunnossa, asiakas voi palata samoille www-sivuille toistekin tekemään kauppaa. (2Kmediat 2008.) Internetistä on tullut tärkeä väline vuorovaikutteisessa viestinnässä ihmisten ja yritysten välillä. Internet ei ole vain uusi media, vaan internet on työkalu, jonka avulla päästään tehokkaampaan markkinointiin ja viestintään. Internetpalvelut korvaavat enenevässä määrin perinteistä viestintää ja mainontaa. Internetsivujen avulla pyritään edistämään myyntiä ja myös yrityksen imagoa. Internetin avulla pystytään hyödyntämään erilaisia median keinoja, kuten liikkuvaa kuvaa, ääniä ja tekstiä. Yritys pystyy soveltamaan oman internetstrategian, joka kulkee käsi kädessä yrityksen markkinointi-, palvelu- ja viestintästrategioiden kanssa. Internetissä markkinointi ei ole ylimääräistä puuhastelua, vaan sekin on vakavaa liiketoimintaa, ja liiketoiminta ilman strategioita on huonoa liiketoimintaa. (Jussila & Leino 1999, ) Internetissä on käytössä useampia viestintämuotoja. Mick`sin postituslistan henkilöille suunnattu sähköinen markkinointi on yhdeltä monelle -viestintää. Tämä tyyli on hyvin yleinen sähköisessä markkinointiviestinnässä. Jussilan & Leinon (1999) mukaan yhdeltä monelle -viestinnässä palveluntarjoaja lähettää saman viestin useille vastaanottajille. Myös www-sivuilla kerrottu perusinformaatio on yhdeltä monelle -viestintää. Ensin palveluntarjoaja on tuottanut esimerkiksi postituslistan, jota on tarjottu kaikille palvelun käyttäjille verkkopalvelussa ja palveluntarjoajayritys lähettää viestejä listaan liittyneille. (Jussila & Leino 1999, 39.) Internet toimii yrityksille hyvänä työkaluna pitää asiakkaat ajan tasalla tiedottamisen suhteen. Yhdestä osoitteesta yritys jakaa tuote- ja palvelu- ja yhteystietoja. Internetsivuja voidaan käyttää myös organisaation omana

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat!

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! Citycon Media b ook Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! 1 Mainonnalta vaaditaan nykyisin aivan erityistä tehokkuutta. Ratkaisuja, jotka yllättävät, osuvat ja tavoittavat

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Posti Maksuturva palveluesittely

Posti Maksuturva palveluesittely Posti Maksuturva palveluesittely Tommi Sunikka Konsta Karvinen 26.9.2013 Yhteenveto palvelun ominaisuuksista 1. Kaikki maksutavat 2. Työkalut palautusten hallintaan 3. Monipuoliset tilitys- ja raportointimallit

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Sähkötarvikekaupan trendejä

Sähkötarvikekaupan trendejä Sähkötarvikekaupan trendejä Toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 Sähkötarvikekaupan trendejä 1. Globaalitalous/-ohjaus ja omistuksen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TUOTTAVUUSVALLANKUMOUS ON VASTA ALUSSA Jan Kaempfer Markkinointipäällikkö, Panasonic Computer Product Solutions. Tabletit ovat aloittaneet

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Rehtorin haastattelu s. 2

SISÄLLYSLUETTELO. Rehtorin haastattelu s. 2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin haastattelu s. 2 Oma tyyli s. 3-7 Tulevien seiskojen vanhempainilta s. 8-10 Ysigaala s. 11-18 Sarjakuva, tehnyt Severi Hölsö s. 19 Lehdentekijät: Ella-Riikka Pukkinen Roosa-Maria

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot