Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN"

Transkriptio

1 Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikka Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja liiketalous Aika Tekijä/tekijät Johanna Suorsa Koulutusohjelma Tekstiili- ja vaatetustekniikka Työn nimi Mick`s-vaateliikkeen sähköinen markkinointi hyötykäyttöön Työn ohjaaja Sivumäärä KTT, DI, yliopettaja Liisa Niemi Liite Työelämäohjaaja Virpi Koivu, Mick`s Tämä opinnäytetyö tehtiin vaatekauppa Mick`sille. Mick`s on Pukumies Oy:n nuorisovaatekauppa. Opinnäytetyön tarve syntyi, kun Kokkolan Mick`sin myymälävastaavan kanssa keskusteltiin mahdollisista opinnäytetyön aiheista. Esille nousi Mick`sin sähköisen markkinoinnin kehittäminen toimivaksi niin, että siitä olisi hyötyä asiakkaille. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka saadaan Mick`sin sähköinen markkinointi toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Tutkimuksessa pohdittiin erilaisia kehitystapoja ja myös Mick`sin asiakkaiden mielipiteitå sähköisestä markkinoinnista tiedusteltiin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Tavoitteena oli saada kehitysideoita sähköistä markkinointia varten. Työ toteutettiin kenttätyömenetelmällä Kokkolan Mick`sissä. Kvalitatiiviseen haastatteluun valittiin 10 henkilöä satunnaisotannalla. Haastattelu oli puolistrukturoitu, ja vastaukset olivat avoimet. Jokainen asiakas haastateltiin yksitellen. Haastateltavien vastaukset olivat lähes jokaisen osalta hyvin positiivisia. Opinnäytetyön tutkimusongelmaan ei suoraa vastausta haastattelujen avulla saatu, mutta asiakkaiden vastaukset olivat rakentavia kommentteja ja hyviä kehitysideoita. Tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta Mick`sin sähköistä markkinointia voidaan kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiasanat Mick`s, markkinointi, sähköinen markkinointi, verkkokauppa, tekstiili- ja vaatetus, operatiivinen verkkopalvelu

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date 15October,2008 Author Johanna Suorsa Degree programme Degree Programme for Textile and Clothing Technology Name of thesis Electric Marketing into Use at Mick s Clothing Stores Instructor Liisa Niemi Supervisor Virpi Koivu, Mick`s Pages Appendice This thesis was made for Mick s clothing store. Mick`s is a part of Pukumies company and Mick s sells clothes for younger customers. The idea for this thesis was born in a discussion with Mick s store manager about the possibilities of subjects for a thesis. It became clear that Mick s needs to improve their electrical marketing. The aim of the study was to get development ideas for electric marketing and how to use it effectively. The opinions of Mick s customers about electric marketing were asked in a qualitative research. The objective was to find some good and new ideas for Mick s marketing. The research was accomplished with a fieldwork method at Mick s in Kokkola. Ten persons were chosen by a random sampling for a qualitative interview. The interview was half structured and answers were open. Each customer was interviewed individually. Almost all the answers were very positive and openminded. This study does not give straight answers to the problem in question, but a great deal of constructive and good development ideas were found. As a result of this research it will be easier for Mick s to improve their electrical marketing into more customer-oriented direction. Key words Mick`s, marketing, electric marketing, e-commerce, textile and clothing, operative e-service

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PUKUMIES OY JA MICK`S 2 3 TEKSTIILI-JA VAATETUSALA SUOMESSA JA EU:SSA TEVA-toimialan vienti ja tuonti Vaatteiden kulutus EU:ssa Muotikauppaa Suomessa 7 4 MARKKINOINTI YLEISESTI Markkinointi segmentoinnin avulla Kotlerin P-malli 10 5 SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ VERKOSSA Internetin käyttö yrityksissä Operatiivinen verkkopalvelu Verkkokaupan edut ja haitat 19 6 MICK`SIN ASIAKKAIDEN HAASTATTELUT 23 7 MICK`SIN SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KÄYTTÖTAPOJA Mick`sin postituslista Ennakko- ja postimyyntikanava Internetpäiväkirja 35 8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 36 LÄHTEET 38 LIITTEET Liite 1 Haastattelukysymykset

5 1 1 JOHDANTO Tulevaisuuden kehityssuuntana on kaupankäynnin muuttuminen sähköiseksi. Henkilökohtainen palvelu vähenee, ja toiminnot siirtyvät verkkoon. Kaupankäynti, markkinointi ja mainonta tapahtuvat yhä useammin internetin välityksellä. Työn aiheena on saada Mick`sin internetsivut ja muu sähköinen markkinointi hyötykäyttöön, jotta siitä olisi apua asiakkaille ja Mick`sille. Valitsin aiheen, koska se oli mielestäni mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Työssä pääsin tutustumaan Mick`sin markkinointipuoleen hyvin läheisesti ja sain myös paljon tietoa itseäni kiinnostavasta sähköisestä markkinoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka saada Mick`sin sähköinen markkinointi toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tutkimusongelmat olivat seuraavat: 1. Miten saadaan Mick`sin sähköinen markkinointi hyötykäyttöön? 2. Mitä mieltä asiakkaat ovat Mick`sin sähköisestä markkinoinnista? 3. Mitä asiakkaat toivoisivat siihen lisää? Tein opinnäytetyöhöni kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelemalla suullisesti 10 Mick`sissä asioivaa henkilöä satunnaisotannalla. Työn viitekehyksessä on ensin yritysesittely Pukumies Oy:stä ja Mick`sistä. Sen jälkeen on pieni katsaus TEVA-alaan Suomessa ja Euroopassa. Markkinoinnista kerrotaan aluksi yleisiä tietoja ja muutamia markkinoinnin perusperiaatteita, jonka jälkeen syvennytään sähköiseen markkinointiin ja viestintään verkossa. Tutkimuksessa pohditaan myös Mick`sin sähköisen markkinoinnin käyttötapoja. Opinnäytetyön loppupuolella käsitellään kvalitatiivisesta tutkimuksesta saatuja vastauksia.

6 2 2 PUKUMIES OY JA MICK`S Pukumies Oy:llä on jo yli 60-vuotias taival takanaan. Pukumiehen perusti kauppaneuvos Juhani Marttila vuonna 1946 Kokkolaan. Vuonna 1988 Pukumies Oy siirtyi Pukeva Oy:n omistukseen, ja vuonna 1991 Jarkko Marttila ja Mikko Keisu ostivat Pukumiehen. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1998, Pukumies Oy siirtyi Osuuskauppa Arinan omistukseen. Arinan toimitusjohtaja on Veli-Matti Puutio. Toimitusjohtajana Pukumiehessä toimii Jarmo J. Husso ja myyntijohtajana Jyri Leino. Pukumiehessä on noin 200 työntekijää, ja sillä on toimipisteitä useissa eri kaupungeissa. Toimipisteet ovat Oulussa, Kokkolassa, Kempeleessä, Seinäjoella, Rovaniemellä, Kemissä, Jyväskylässä ja Kotkassa. Mick`s-nuorisoliike löytyy kaikista muista toimipisteistä paitsi Kotkasta. (Pukumies Oy 2008.) Pukumies pyrkii edustamaan tyylikästä pukeutumista naisille, miehille ja nuorisolle. Asiakaspalvelu on erityisen tärkeää Pukumiehessä; hyvään asiakaspalveluun pyritään jokaisen asiakkaan kohdalla. Pukumiehen liikeideana on olla muodikkaan pukeutumisen asiantuntija naisille, miehille ja nuorisolle. Pukumies myy arvostettuja ja laadukkaita merkkituotteita. Naisten osaston edustamia merkkejä ovat Gerry Weber, Sand, Bandolera, Jacpot, InWear, Marc O`Polo, Ril`s, Voglia sekä Lacoste, ja pelkästään Oulussa myydään myös merkkejä Burberry ja MaxMara. Miesten osaston merkkejä ovat Hugo Boss, Cottonfield, Lacoste, Gant, Jousipaita, Sand, Marc O`Polo, Turo Tailor sekä Matinique, ja myös miehille löytyy Oulun toimipisteestä Burberry. Oulun toimipisteessä on myös jalkine- ja kosmetiikkapuolet. (Pukumies Oy 2008.) Nuorisopuoli Mick`s myy trendikkäille nuorille miehille ja naisille Bestsellerin merkkejä, kuten Vero Moda, Only, Jack&Jones, Gosha, Object, Selected ja Pieces. Oulun nuorisomyymälästä Mick`sistä löytyy myös muita merkkejä edellisten lisäksi, kuten Levi`s, Diesel, Lee, Little Big, Sisters Point, MicMac, Blend ja Beavers. Mick`s pyrkii olemaan edelläkävijä nuorison muodissa, ja Mick`s onkin saavuttanut hyvin paikkansa nuorison keskuudessa trendikkäänä

7 3 vaatekauppana. Mick`sistä löytyy kansainvälisesti tunnettuja merkkejä, mutta hintataso pidetään nuorille sopivana. Mick`s vaatettaa nuoret kokonaisuudessaan, koska Mick`sistä löytyy vaatteiden ohella myös kenkiä ja koruja. (Pukumies Oy 2008.) S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. Asiakasomistajien omistama Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen suurimpia yrityksiä toimialueena Oulun ja Lapin läänit. Osuuskauppa Arina on vahva vaikuttaja Pohjois-Suomessa päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla, polttoainekaupassa, pukeutumisessa ja rautakaupassa. Ketjuja ovat muun muassa Prisma, S-market, Sale, ABC, Rosso, Amarillo, Fransmannni, Torero, Pukumies, Mick`s, Sokos Hotel Arina jne. Kaikista S-ryhmän liikkeistä saa bonusta S-etukortilla. Maksimibonusmäärä on 5 % kaikista ostoksista, ja tätä etua nauttii noin asiakasomistajataloutta. Arinan myynnistä 77 % on niin sanottua bonusmyyntiä asiakasomistajille eli S-eturyhmään kuuluville. Asiakasomistajamäärän odotetaan kasvavan koko ajan. (Osuuskauppa Arina 2008.)

8 4 3 TEKSTIILI- JA VAATETUSALA SUOMESSA JA EU:SSA Vaatteiden valmistus Suomessa on vähentynyt huomattavasti, loppunut lähes kokonaan. Suomen vaatetusteollisuus perustui vahvasti kauppaan Neuvostoliiton kanssa vielä muutama vuosikymmen sitten. Vaateteollisuuden vienti Neuvostoliittoon pysyi vahvana, kunnes neuvostotasavalta hajosi. Neuvostoliitossa yhteiskunta pirstaloitui ja ostovoima väheni. Samoihin aikoihin Suomen markka devalvoitui eli sen arvo laski suhteessa muihin valuuttoihin, jolloin mm. raaka-aineiden hankkiminen muualta tuli Suomelle kalliiksi. Näiden tapahtumien jälkeen vaatetusteollisuus Suomessa romahti ja vaatteiden valmistus siirtyi halvemman työvoiman maihin, kuten Espanjaan ja Portugaliin. Sittemmin tuotanto on levinnyt muihin, halvemman työvoiman maihin, kuten Viroon, Intiaan ja Aasiaan. Tapahtui Kiina-ilmiö. Kiinalainen vaate oli ja on yksinkertaisesti edullisempi kuin suomalainen, minkä vuoksi Kiina-ilmiö TEVAalalla tapahtui. (Riikonen & Valkokari 2004.) Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa henkilöstön keski-ikä on tekstiilityöntekijöillä 44 ja vaatetustyöntekijöillä 48 vuotta. Naistyöntekijöiden osuus alan työntekijämäärästä on tekstiiliteollisuudessa 64 % ja vaatetusteollisuudessa 92,5 %. Virokin on joutunut vaatealalla vähentämään henkilöstöään, koska Viron kustannustaso on korkeampi kuin Kiinan ja Intian. Virossakin tekstiili- ja vaatetusyritysten tulee muuttua entistä nopeammiksi, joustavammiksi ja asiakaskeskeisemmiksi, jotta ne pysyvät mukana kilpailussa. (Riikonen & Valkokari 2004.)

9 5 3.1 TEVA-toimialan vienti ja tuonti Vuoden 2007 tilastotietojen mukaan tärkeimpiä TEVA-alan vientimaita Suomelle ovat Venäjä, Viro ja Ruotsi. Suomesta viedään enemmän tekstiilituotteita kuin vaatteita. Venäjä, Viro ja Ruotsi ovat kaikki Suomen naapurimaita, jolloin vientikustannukset pysyvät pieninä. Saksa ja muut EU-maat ovat myös Suomelle tärkeitä vientikohteita. Kuviosta 1 selviää, että suurin tuontimaa on Kiina, mikä ei ole yllätys, sillä Kiinassa valmistetaan useiden suurten vaatekauppaketjujen vaatteet. Saksa on ollut Suomelle pitkään hyvä kauppakumppani, yksi tärkeimmistä. Saksan ja Suomen kaupallis-taloudelliset suhteet ovat vilkkaat ja toimivat. Myös muiden EU-maiden kanssa vienti ja tuonti ovat vilkasta, koska EU-maiden sisällä hyödykkeiden kuljetus on vapaampaa kuin muihin maihin. Suomi ei ole TEVA-alalla suuri vientimaa, mutta tuontia Suomeen päin on runsaammin. (Finatex 2008.) Vuonna 2005 tehdyn tilaston mukaan TEVA-ala työllistää EU:ssa eniten asukasta kohti Portugalissa, Virossa ja Liettuassa. Seuraavilta sijoilta löytyvät Latvia, Slovenia, Malta ja Iltalia. Suomi on listassa vasta sijalla 21. TEVAtuotantoa EU:ssa vuonna 2005 oli eniten Italiassa, toisena olivat tasoissa Saksa ja Ranska ja kolmantena oli Iso-Britannia. TEVA-tuotannossa Suomi oli vasta sijalla 16. (Finatex 2008.) KUVIO 1. Ulkomaankaupan vienti ja tuonti (Finatex 2008.)

10 6 3.2 Vaatteiden kulutus EU:ssa Kuviosta 2. selviää vaatteiden kulutuksen taso EU-maissa. Tutkimus on tehty vuonna Tilastossa kärkisijaa pitävät Itävalta, Saksa ja Irlanti. Kreikka, Iso- Britannia ja Italia ovat myös listan alkupäässä. Suomi on päässyt sijalle 11; tosin tilastosta puuttuvat Espanja ja Portugali. Joissain EU-maissa, kuten Suomessa, ovat kotitalouksien tulot kasvaneet, mutta aina sekään ei suoranaisesti vaikuta vaatteiden ostamiseen. Esimerkiksi vuonna 2006 kotitaloudet käyttivät tuloistaan 3,4 % vaatteisiin ja kenkiin, kun vielä vuonna 1985 käytettiin 6,3 % (Ekholm 2007, 14.). KUVIO 2. Vaatteiden kulutus EU:ssa (Finatex 2008.)

11 7 3.3 Muotikauppaa Suomessa Suomessa suuret tavaratalot ovat olleet jo pitkään yksi tärkeimmistä käyttötavaroiden myyjistä, erityisesti pukeutumisen osalta. KM Kaupan Maailma -lehti tilastoi Suomen suurimmat tavarataloketjut vuonna Stockmann oli listan ykkösenä Suomen eniten myyneenä tavaratalona ja Sokos toisella sijalla. Pukumies oli listan sijalla 24. Tutkimuksessa oli mukana kahdenlaisia tavarataloja: perinteisiä tavarataloja, kuten Stockmann, Sokos ja Anttila, sekä hypermarketeja, kuten Prisma, Citymarket ja Euromarket. Tavarataloilla on hieman yli 30 prosentin osuus koko vaatekaupasta ja reilun 32 prosentin osuus jalkinekaupasta. Tavaratalokauppa on kasvanut koko ajan tasaisesti. Usein tavarataloja rakennetaan suurien keskusten ulkopuolelle kauemmas kaupungista, jolloin tavaratalo on omana itsenään pieni kaupunki. Tavaratalokauppa on joutunut kohtaamaan kovaa kilpailua, kun ulkomaiset vaatekauppaketjut ovat vallanneet markkinoita. Siitä huolimatta suomalainen tavaratalokauppa on onnistunut säilyttämään paikkansa, koska se on kyennyt uusiutumaan ja säilyttämään kilpailukykynsä. Menestyksestä kertoo se, että kasvu on ollut koko ajan tasaista ja samaa luokkaa koko kaupan alan kanssa, noin neljän prosentin kasvuvauhti vuosittain. (Ekholm 2007, ) Erikoisliikekaupan toimialakatsauksesta selviää, että vaatekaupan vuoden 2006 kokonaismarkkinoiksi arvioitiin noin 3,3 miljardia euroa. Siitä erikoisliikkeiden osuus on noin miljardiaeuroa (52,3 %), tavaratalojen ja markettien osuus miljardiaeuroa (34,5 %) ja urheilu- ja muiden kauppojen noin 440 miljardiaeuroa (13,2 %). Erikoisliikkeiksi luetaan kaupat, joissa myydään vaatteita, kenkiä, urheiluvaatteita ja -tarvikkeita, kodintekniikan tuotteita, huonekaluja tai sisustustuotteita. Vuonna 2006 ulkomaalaiset vaatekaupan ketjut kasvattivat suhteellisesti eniten myyntiään. Vaatekaupan suurin toimija Suomessa vuonna 2006 oli Texmoda Fashion Group 130 miljoonan euron myynnillä. Texmoda Fashion Group -yhtiöllä on 96 myymälää ympäri Suomen, ja myyntiin sisältyy H&M Rowells -postimyynti. Toiseksi suurin toimija oli Hennes & Mauritz Oy 215 miljoonan euron myynnillä. Hennes & Mauritzilla on 33 myymälää Suomessa. Kolmanneksi suurin oli Seppälä 123,3 miljoonan euron myynnillä. Seppälän liikkeitä Suomessa on 126 kappaletta. Neljänneksi suurin

12 8 toimija tekstiilialalla oli Lindex, jonka myynti oli 82,3 miljoonaa euroa. Lindexin myymälöitä Suomessa on 48 kappaletta. Viidentenä tilastossa on Bestseller, johon sisältyy 36 Vero Moda -myymälää, 14 Only- ja 29 Jack & Jones-myymälää, 3 Vila-myymälää ja 2 Exit-myymälää. Bestsellerin myynti Suomessa vuonna 2006 oli 79 miljoonaa euroa. Tilastossa seuraavina olivat KappAhl, Aleksi13, Dressmann ja Vaatehuone. (Erikoisliikekaupan toimialakatsaus 2007.)

13 9 4 MARKKINOINTI YLEISESTI Markkinoinnin käsite on hyvin laaja verrattuna esimerkiksi mainontaan, myyntiin tai jakeluun. Jokainen näistä kuuluu markkinointiin, mutta ne ovat vain osa isoa kokonaisuutta. Markkinoinnin lähtökohtana ajatellaan usein tuotetta, mutta itse asiassa lähtökohta ovat markkinat ja sieltä tulevat tarpeet. Yrityksen tarjoama tuote on perusta muille kilpailukeinoille, kuten myynnille, hinnoittelulle, jakelulle ja mainonnalle. Yrityksen päämääränä on aina saavuttaa tulosta markkinoilla. Markkinointi nähdään tavoitteellisena johtamisprosessina, jonka toimintaa ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Se on johtamistapa, joka on asiakaskeskeistä ja lähtee aina tarpeesta. Asiakkaan tarpeet pyritään tyydyttämään paremmin kuin kilpailijat sen tekevät. Asiakkaiden tarpeita ja kilpailutilannetta voidaan kartoittaa markkinointitutkimuksen ja ympäristöanalyysin avulla. Näiden tietojen avulla yritysjohto tekee päätöksensä markkinoinnin suhteen. (Anttila & Iltanen 2001, ) Markkinointia käsiteltäessä tärkeänä terminä voidaan pitää kilpailuetua. Kilpailuedulla tarkoitetaan tuotteita ja palveluita, jotka asiakkaille myytäessä saavat asiakkaan mielessä ylivoimaisuutta muihin saman alan kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, ja se on perustana asiakkaan ostopäätökseen. Kilpailuetu voi olla taloudellisesti edullisempi tuote tai palvelu, ja se voi myös perustua parempiin tuotteen ominaisuuksiin, kuten laatuun, tuotteen tuntuun, toimintavarmuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen. Kilpailuetuna voidaan pitää myös tuotteen imagoa, jolloin brandi on tunnettu asiakkaan mielessä ja on tällöin parempi kuin muut esimerkiksi urheilullisuudeltaan ja statusarvoltaan. (Anttila & Iltanen 2001, ) 4.1 Markkinointi segmentoinnin avulla Markkinoinnin avulla pyritään vaikuttamaan kysyntään ja kysynnän tyydyttämiseen. Yrityksen tarjoamien tuotteiden kysyntä voi olla ajoittain liian pientä tai liian suurta, jolloin yritys voi pyrkiä kasvattamaan tai hillitsemään

14 10 tuotteen kysyntää markkinointikeinoja käyttäen. Markkinoijat yrittävät analysoida kuluttajien ostokäyttäytymistä, ostopäätöksen tekoa, perheen kokoa ja tuloja suunnitellessaan markkinointiohjelmia. Tällä tavoin pyritään löytämään kuluttajaryhmiä tavaroiden ja palvelujen markkinoinnin kohderyhmiksi. Kun markkinointiohjelmia mukautetaan kohderyhmiin sopiviksi, niin sitä kutsutaan segmentoinniksi. Kokonaismarkkinoita jaetaan ja ryhmitellään toisistaan erottuviin pienempiin, mutta keskenään samantapaisiin ryhmiin. Näin yritys pääsee lähemmäs asiakaskuntaansa, kun se tiedostaa oman kohderyhmänsä ja eri segmenttiryhmille voidaan käyttää erilaisia markkinointikeinoja. Segmentoinnin syynä on asiakkaiden erilaisuus. Asiakkaiden kulutustottumukset, tarpeet ja odotukset sekä asiakassuhteet ovat erilaisia. Segmentointia pidetään markkinoinnin perustyökaluna ja apuna yrityksille toimia asiakaslähtöisesti. (Anttila & Iltanen 2001, 19.) 4.2 Kotlerin P-malli 1970-luvulla Philip Kotler kehitti markkinoinnin käsitettä. Kotlerin mukaan markkinoinnin ydinkäsitteet luovat pohjan markkinointiprosessille. Markkinointi lähtee tarpeesta, halusta ja kysynnästä. Kotler nostaa kirjoissaan asiakkaan suureen arvoon, koska onhan jokainen kaupankäynti asiakkaasta lähtöisin. Kotler kehitti markkinoinnin prosessimallina 4P-mallin. Se tarkoittaa englannin kielellä product, price, placement ja promotion. Suomeksi näitä kilpailukeinoja kutsutaan nimillä tuote, hinta, jakelu ja viestintä. (AvaCapMoodle 2008.) Tuote (Product) Konkreettinen tuote tai palvelu tai niiden yhdistelmä on koko liiketoiminnan ja markkinoinnin ydin. Se, mitä yritys tarjoaa markkinoille, muodostaa pohjan kaikille markkinointipäätöksille, kuten hinnalle, jakelukanavalle ja markkinointiviestinnälle. Tuotteessa tulee olla järkevä hinta-laatusuhde, koska jos se kuluttajan mielestä ei ole kohdallaan, niin kuluttaja todennäköisesti

15 11 vaihtaa uusintaostovaiheessa merkkiä. (Isohookana 2007, ) Tuotteen ja palvelun ominaisuuksien tulee olla asiakasta miellyttäviä. Laadun, käytettävyyden, tyylin ja designin on hyvä olla modernia ja kestävää. Tuotteen ympärille kehitetään brandi eli tuotteelle annetaan nimi (merkki), symboli (logo) ja tyylikäs design. Brandia voidaan luoda pakkauksella, joka suojaa tuotetta ja myös mainostaa sitä. Tuotekehitystä kannattaa tehdä tuotteen koko elinkaaren ajan. Yrityksen tulee tutkailla kilpailijoiden vastaavia tuotteita ja pyrkiä parempaan kuin he. (Lindholm-fi 2008.) Hinta (Price) Hinta on tuotteen arvon mitta. Hinta rakentaa mielikuvaa tuotteesta ja yrityksestä. Sen avulla ihmiset vertailevat kilpailevia yrityksiä keskenään. Hinta säätelee kannattavuutta, koska se vaikuttaa suoraan ja heti kannattavuuteen. Hinta on ainoa kilpailukeino, joka tuottaa yritykselle rahaa. Muut toimet synnyttävät kustannuksia. Hinnan asettamisessa vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat yrityksen tavoitteet, kilpailustrategia, kustannukset, odotukset ja halut. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa markkinat ja kysyntä, kilpailijat ja taloudellinen tilanne. Hinnoitteluun on kolme eri lähtökohtaa. Kustannusperusteisessa hinnoittelussa, jolloin tuotteesta saadaan täyskate ja hinta kattaa tuotteen aiheuttamat kustannukset. Arvoperusteisessa hinnoittelussa on asiakkaan kokema tuotteen arvo perustana hinnoittelulle. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa ovat markkinahinnat lähtökohtana. (AvaCapMoodle 2008.) Yritys voi pyrkiä erilaistamaan tuotteensa, jolloin se tarjoaa asiakkaalle enemmän kuin pelkän tuotteen ja näin pääsee eroon hintakilpailusta. Merkkituotteita ja brandejä ei myydä jatkuvilla alennuksilla. Hinta on voimakas viesti ja vaikuttaa siihen, mitä tuotteelta ylipäätään odotetaan. Yleisesti ajatellaan kalliin hinnan viestivän laatua ja alhaisen hinnan alhaisempaa laatua. Hinnan merkitys kuluttajan ostokäyttäytymisessä näkyy esimerkiksi merkkituotteiden hinta-laatusuhteen arvostamisena. Kuluttaja on usein valmis maksamaan korkean hinnan tuotteesta, joka hänelle toimii samalla

16 12 statussymbolina. Usein myös tyytyväisyys tuotteeseen on hyvin hintasidonnaista; jos halpa tuote menee rikki, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä kuin jos kallis tuote hajoaa. (Isohookana 2007, 56.) Jakelu (Placement) Toimitusverkosto on yrityksille tärkeää. Jakeluun kuuluu jakelukanavan valinta ja sen peitto ja kuljetukset. Tuotteen jakelu on aina järjestettävä. Yrityksen olisi hyvä sijoittua sellaiselle paikalle, josta se on helposti tavoitettavissa. Esimerkiksi suuret marketit hakeutuvat keskustojen läheisyyteen, ja pihassa on suuret pysäköintipaikat, joihin asiakkaiden on helppo ajaa. Asiakkaat arvostavat sitä, että kaupat eivät ole liian pitkän matkan ja vaivan takana. Kuitenkin jakelu tarkoittaa myös sitä, että uusi sohva kannetaan asiakkaalle kotiin asti tai internetistä voidaan ladata musiikkitiedosto suoraan omalle koneelle. Palveluissa jakelukanava voi tarkoittaa esimerkiksi jotain tiettyä yksittäistä ravintolaa tai ketjuravintolaa. (Lindholm-fi 2008.) Jakelukanava käsittää kaikki ne yritykset, joiden kautta tuote kulkee kuluttajalle tai loppukäyttäjälle. Jakelukanavat voidaan jakaa pitkään tai lyhyeen jakelutiehen. Lyhyessä jakelutiessä ei ole välikäsiä myyjän ja asiakkaan välillä. Lyhyitä jakeluteitä ovat esimerkiksi yrityksen ja asiakkaan välinen suora kontakti, verkkokauppa, postimyynti ja puhelinmyynti. Pitkässä jakelutiessä voi olla useita välijäseniä, kuten esimerkiksi maahantuoja, tukkukauppa ja vähittäiskauppa. Jakelutiepäätöksillä pyritään siihen, että tuote tai palvelu on oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikean suuruisissa erissä asiakkaan saatavilla. (Isohookana 2007, ) Viestintä (Promotion) Yrityksen markkinointiviestintä sisältää markkinointiviestinnän mixin eli mainonnan, myynninedistämisen, suhdetoiminnan, henkilökohtaisen myyntityön ja suoramarkkinoinnin. Markkinointiviestintä pitää sisällään kaikki ne toiminnot,

17 13 mitä yritys tekee viestiäkseen asiakaskunnalle tuotteistaan. Tehokas markkinointiviestintä tunnistaa oman kohdeyleisönsä ja muodostaa heille tärkeän sanoman. Myyntityössä myyjän tulee tunnistaa asiakkaan potentiaali ostajana ja osata esitellä tuote mahdollisimman hyvin. Myyjän tulee seurata asiakasta, jotta tiedetään, onko asiakas tyytyväinen ostopäätökseen. Suoramarkkinoinnissa asiakkaaseen otetaan suora yhteys esimerkiksi asiakastietokantojen avulla. Erilaisia suoramarkkinointikanavia ovat internet, televisiomyynti, telemarkkinointi, postimyynti ja kotimyynti. (AvaCapMoodle 2008.) Markkinointiviestintä on asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen liittyvää viestintää, jonka tavoitteena on vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti tuotteen tai palvelun myyntiin (Isohookana 2007, 63). 4P-kaavaan on myös ehdotettu lisättäväksi muutama P lisää. Näihin kuuluu pakkaus (packaging), mutta periaatteessa pakkaus voidaan sisällyttää tuotteeseen (product). Henkilökohtaisen myyntityön (personal selling) on katsottu olevan myös tärkeä markkinoinnin työkalu, sillä usein myyjän tekemä myyntityö auttaa asiakasta valitsemaan oikean tuotteen. Erityisesti palvelujen markkinointia ajatellen on esitetty kolmea lisä-p:tä. Niistä ensimmäinen on henkilöstö (personnel), jolla pyritään korostamaan sitä, että jokainen palveluita tarjoava saa aikaan jonkin vaikutuksen ja vaikutelman. Toinen on prosessi (process), jolla viitataan siihen, kuinka palvelu voidaan tuoda tarjolle asiakkaalle erilaisin tavoin. Voidaan verrata esimerkiksi ravintolaruokaa, joka tuodaan pöytään, tai se voi olla tarjolla seisovasta buffet-pöydästä, tai ruoka tuodaan kotiin. Kolmas P on näkyvä tai käsin kosketeltava vastine (physical evidence), eli markkinoitavalle palvelutuotteelle pyritään antamaan jokin näkyvä vastine tai tunnus käyttämällä esimerkiksi sertifikaatteja tai logoja. Kotler itse on perustellut vielä kahta muuta P:tä, jotka ovat politiikka (politics) ja yleinen mielipide (public opinion). Nämä kaksi ovat sen vuoksi, että markkinointi on paljolti riippuvainen myötämielisistä viranomaisista ja valtiovallasta sekä vastaanottavasta suuresta yleisöstä. Jos valtiovalta alkaisi kritisoida monikansallisia yrityksiä, niiden toiminta olisi varmasti vähemmän tuloksellista. Tämän vuoksi yritysten tulisi tuoda taitavasti esille, mitä etuja ja suotuisia vaikutuksia niiden toiminta tarjoaa

18 14 isäntämaan taloudelle. Siihen tarvitaan politiikkaa ja yleistä mielipidettä. (Kotler 2005, ) Kotlerin mielestä 4P-kaava heijastaa enemmän myyjän kuin ostajan ajatusmaailmaa, ja sen korjaamiseksi 4P-malli voidaan kääntää 4C-malliksi. Tuotteesta tulee asiakasarvo (customer value), hinta on asiakkaan kustannukset (customer costs), paikka tarkoittaa asiakkaan mukavuutta (customer convenience) ja promootio on asiakaskommunikaatiota (customer communication). Tällöin 4C-malli liittyy siihen, että asiakkaat arvostavat kokonaisedullisuutta ja lisäarvoa, alhaisia kokonaiskustannuksia, mahdollisimman suurta mukavuutta sekä kommunikaatiota ja kommunikaatiossa enemmän informaatiota kuin sitä, että heihin yritetään vaikuttaa. (Kotler 2005, 58 59).

19 15 5 SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ VERKOSSA Sähköisen markkinoinnin avulla yritys pyrkii saamaan www-sivuilleen lisää kävijöitä ja sitä kautta parantamaan yrityksen tunnettavuutta ja kaupan kasvua. Sähköistä markkinointia on myös esimerkiksi asiakkaiden palveleminen lähettämällä uutiskirjeitä, jotka he ovat itse tilanneet. Tällöin toteutetaan asiakkaan omasta halusta lähtevää markkinointiviestintää. (Verkkoasema 2008.) 5.1 Internetin käyttö yrityksissä Internet on maailmanlaajuinen tietoverkkoja yhdistävä verkko, jonka avulla voidaan käyttää sähköpostia ja www-sivuja. Internet on vuorovaikutteinen media, joten sitä pystytään hyödyntämään ihmisten välisessä viestinnässä ja myös markkinoinnissa. Internet vakiintui yritysten jokapäiväiseen käyttöön vasta 1990-luvun keskivaiheilla, vaikka internet on ollut olemassa jo aiemmin. Nykyään lähes jokaisella yrityksellä on koosta riippumatta omat www-sivut. Www-sivujen tulee olla yrityksen toimialan tyyliin sopivat ja niiden tulisi mainostaa yritystä positiivisella tavalla. Yritysten www-sivuilta selviävät vähintään yrityksen perustiedot, joissa kerrotaan yrityksen toimiala, yhteystiedot, yhteyshenkilö sekä keneen voi ottaa yhteyttä lisätietoja tarvittaessa. Www-sivut voivat tarjota tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, ja sieltä löytyy usein myös hinnasto. Internet voi helpottaa useita asiakaspalvelutapahtumia, koska internetin avulla esimerkiksi pankissa asiointi voidaan hoitaa omalta kotisohvalta. (Jussila & Leino 1999, ) Vuodenvaihteessa tapahtui internetin varsinainen läpimurto. Syynä läpimurtoon oli internetin kaupallinen potentiaali markkinointikanavana. Internetistä tuli nopeasti yrityksille globaali mainospaikka, joka täyttyi kotisivuista ja mainosbannereista. Monet postimyyntiyritykset, kuten Anttila, Ellos ja H&M Rowells, perustivat brandilleen myös verkkokaupan postimyynnin lisäksi. Internet on kasvattanut asemaansa myyntikanavana, ja eri alojen yritykset kilpailevat verkkomyynnistä keskenään. Yrityksille verkkokaupankäynti on avain

20 16 suureen maailmaan, koska internetiä käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset ympäri maailman. Verkosta voi ostaa kuka tahansa mitä tahansa, ja lähes kaikki toiminnot pystytään hoitamaan internetin välityksellä. Jotta verkkokaupassa menestyy, tulee myytävällä tuotteella olla kysyntää, ja kysyntää luodaan hyvällä asiakaskannalla. Jos brandi on tunnettu asiakkaan mielessä, niin kaupanteko on helpompaa. Tuotteista tulee olla kattavat tuotetiedot saatavilla internetsivuilla, ja toimitusten tulee hoitua tehokkaasti. Kun perusasiat ovat kunnossa, asiakas voi palata samoille www-sivuille toistekin tekemään kauppaa. (2Kmediat 2008.) Internetistä on tullut tärkeä väline vuorovaikutteisessa viestinnässä ihmisten ja yritysten välillä. Internet ei ole vain uusi media, vaan internet on työkalu, jonka avulla päästään tehokkaampaan markkinointiin ja viestintään. Internetpalvelut korvaavat enenevässä määrin perinteistä viestintää ja mainontaa. Internetsivujen avulla pyritään edistämään myyntiä ja myös yrityksen imagoa. Internetin avulla pystytään hyödyntämään erilaisia median keinoja, kuten liikkuvaa kuvaa, ääniä ja tekstiä. Yritys pystyy soveltamaan oman internetstrategian, joka kulkee käsi kädessä yrityksen markkinointi-, palvelu- ja viestintästrategioiden kanssa. Internetissä markkinointi ei ole ylimääräistä puuhastelua, vaan sekin on vakavaa liiketoimintaa, ja liiketoiminta ilman strategioita on huonoa liiketoimintaa. (Jussila & Leino 1999, ) Internetissä on käytössä useampia viestintämuotoja. Mick`sin postituslistan henkilöille suunnattu sähköinen markkinointi on yhdeltä monelle -viestintää. Tämä tyyli on hyvin yleinen sähköisessä markkinointiviestinnässä. Jussilan & Leinon (1999) mukaan yhdeltä monelle -viestinnässä palveluntarjoaja lähettää saman viestin useille vastaanottajille. Myös www-sivuilla kerrottu perusinformaatio on yhdeltä monelle -viestintää. Ensin palveluntarjoaja on tuottanut esimerkiksi postituslistan, jota on tarjottu kaikille palvelun käyttäjille verkkopalvelussa ja palveluntarjoajayritys lähettää viestejä listaan liittyneille. (Jussila & Leino 1999, 39.) Internet toimii yrityksille hyvänä työkaluna pitää asiakkaat ajan tasalla tiedottamisen suhteen. Yhdestä osoitteesta yritys jakaa tuote- ja palvelu- ja yhteystietoja. Internetsivuja voidaan käyttää myös organisaation omana

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014 Muut yksityiset S-ryhmä Stockmann M-ketju Minimani Tokmanni-konserni K-ryhmä Suomen Lähikauppa Oy Lidl SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 20 PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTI 16 705 MILJOONAA EUROA RYHMÄ

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Ostokäyttäytymisen muutos ja sähköisen markkinoinnin perusteet. Theodor Arhio, Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki

Ostokäyttäytymisen muutos ja sähköisen markkinoinnin perusteet. Theodor Arhio, Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Ostokäyttäytymisen muutos ja sähköisen markkinoinnin perusteet Theodor Arhio, Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Theodor Arhio CONTENT DIRECTOR, TBWA\HELSINKI Yli 13 vuoden kokemus markkinoinnista ja palvelunkehityksestä

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Vaatteiden vienti ja tuonti

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 4.10.2016 Arktiset Aromit ry:n Workshop -tilaisuus Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa

Lisätiedot

Tekstiilien vienti ja tuonti. Toukokuu 2017

Tekstiilien vienti ja tuonti. Toukokuu 2017 Tekstiilien vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiilien vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät kansainvälisen kaupan tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Tekstiilien vienti

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät Terhi Anttila Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 1 Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 Teosto tuntee taustamusiikin 25 000 taustamusiikkiasiakasta 2000 puhelinhaastattelua taustamusiikkia käyttäville yrityksille 2 1700 webkyselyvastaajaa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat!

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! Citycon Media b ook Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! 1 Mainonnalta vaaditaan nykyisin aivan erityistä tehokkuutta. Ratkaisuja, jotka yllättävät, osuvat ja tavoittavat

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Tekstiilin

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Lähiruokarengasmalli Pirkanmaalla (REKO-malli)

Lähiruokarengasmalli Pirkanmaalla (REKO-malli) Parasta Pöytään Pirkanmaalta lähiruokahanke Lähiruokarengasmalli Pirkanmaalla (REKO-malli) 3.4.2014 Projektiasiantuntija Eeva Ylinen Mistä kaikki alkoi? Alkuperä Ranskassa kumppanuusmaataloudessa REKO-mallin

Lisätiedot

Miksi liityit Rautanet-ketjun jäseneksi?

Miksi liityit Rautanet-ketjun jäseneksi? AVOIMET KOMMENTIT >kuvasto vieläkin liian laaja >Ostopäivillä tunsin tulleeni huijatuksi erään tavarantoimittajan kohdalla. Kilpalijat kauppasivat samaa tuotetta huomattavasti alle ostohintamme. vastaavaa

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tilaa blogi Tilaa blogi osoitteesta www.videomarkkinointi.info Saat tuotekoulutuksen sekä esittelemme Business Planin, jota halutessasi voit hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Tilaamalla blogin olet

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot