Jyväskylän kaupungin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin 2009 2012"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin ympäristöraportti

2 2 Tiedot koonnut: Mervi Saukko, Ympäristötoimi Kannen kuva: Päivö Laukkala Taitto: Pirjo Leirimaa

3 Sisältö Johdanto... 5 Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka... 6 Ympäristöjärjestelmän vastuut ja tehtävät... 7 Pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä... 8 Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäyksellä Jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään Liikennemelulle altistumista ennaltaehkäistään ja vähennetään Keskitetyissä hankinnoissa, merkittävissä kaupungin kertahankinnoissa sekä palvelualueilla kilpailutettavissa vuosisopimuksissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristönäkökohdat vaatimuksina tai valintakriteereissä Kaupunki- ja maankäytön suunnittelussa turvataan riittävästi rakentamatonta luontoa asukkaiden virkistyksen ja ekologian tarpeisiin Luonnonhoidossa ja -suojelussa varmistetaan, että luonto säilyy terveenä ja monimuotoisena ja luonnonvarojen käyttö on kestävällä pohjalla Luotaessa uutta kaupunkimiljöötä kaavoituksen ja rakentamisen keinoin, huolehditaan olemassa olevien esteettisten ja kulttuuristen arvojen säilymisestä Kaupunki harjoittaa ympäristönäkökohtia koskevaa tiedotusta, neuvontaa ja kasvatusta Ympäristöjärjestelmien ja -ohjelmien päivitystilanne Yhteiset ympäristönäkökohdat Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikan mittarit Ympäristösanastoa, käytettyjä käsitteitä ja määritelmiä

4 Jyväskylän kaupungin kokonaispinta-ala km 2 - maa-aluetta on km 2 - vettä noin 295 km 2 - rantaviivaa noin 1500 km - asukkaita yhteensä asukkaita 112 per km 2 - asemakaavoitetulla alueella asuvan väestön osuus 91 % Tiedot

5 Johdanto Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja hallinta ovat Jyväskylässä osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Ympäristöjärjestelmällä tarkoitetaan koko kaupunkiorganisaation laajuudessa ylläpidettävää järjestelmää. Jyväskylän kaupungin ympäristöjärjestelmän lähtökohtana ovat soveltuvin osin EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009 sekä standardin EN ISO 14001:2004 sisältö- ja muotovaatimukset. Palvelualueiden ja liikelaitosten ympäristökäsikirjoissa on tunnistettu palvelujen tai toimintojen merkittävät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja luotu ohjelmat arjen toimintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiselle. Tämän raportin on tarkoitus tuottaa tietoa siitä kuinka kuluvalla valtuustokaudella on kaupungin toiminnassa vastattu kaupungin ympäristöpolitiikan sitoumuksiin. Kerätyn tiedon avulla voidaan asettaa uusia ympäristöpäämääriä tai tarkentavia tavoitteita, lisätä tarvittaessa tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä ja kehittää kaupungin toimintaa ympäristönäkökulmasta edelleen. Kokonaisnäkemys on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaupunkistrategian ja ympäristöpolitiikan päivityksessä sekä yksiköiden johtamisessa. Ympäristöpolitiikka hyväksyttiin valtuustossa ja siihen liittyvät ympäristöpolitiikan mittarit vuoden valmistelun jälkeen Mittareiden tuoreudesta johtuu, että kaupungin omiin toimiin liittyvää mittaritietoa on kerätty ensimmäistä vuotta Halusimme kuitenkin antaa tässä raportissa jo mittareista maistiaiset. Kaupungin ympäristötilinpäätös tehdään vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös osoittaa mihin rahaa ympäristöasioissa ohjataan. Kaupungin henkilöstön ympäristöasenteisiin ja toimintatapoihin liittyvä henkilöstökysely toteutettiin syksyllä Kysely osoitti henkilöstön ympäristöasenteiden olevan edelleen kohdallaan, mutta ympäristömyönteisessä toiminnassa löytyi eroja kaupungin työyksiköiden välillä. Haasteita ja kehittämistarpeita toi esille myös Jyväskylän yliopistossa tehtyyn lopputyöhön liittynyt tutkimusraportti Jyväskylän kaupungin johtoryhmän sitoutumisesta ympäristöjärjestelmään ( ). Yhdeksi haasteeksi nousi johtoryhmän rooli järjestelmätyössä ja sitä kautta sitoutumisen välittyminen näkyvästi organisaation työntekijöille. Tutkimusraportti antaa hyviä ideoita ja ajatuksia kehittämisen pohjaksi. Haasteen asettaa myös ympäristötavoitteiden muuttaminen toiminnallisiksi tai kehittämistavoitteiksi talousarvioon. Päätöksenteon tueksi tarvitsemme yhteen koottua tietoa, ei vain yksiköiden ympäristöohjelmien toimenpiteiden toteutumisesta, vaan myös kaupungin energiatehokkuussopimuksen ja ilmasto-ohjelman toteutumisesta. Tarvitsemme ryhmän, joka vastaa seurannasta ja raportoinnista. Tämän raportin toivomme herättävän kysymyksiä ja ajatuksia. Kiitokset kaikille tietoja toimittaneille ja raportin valmisteluun osallistuneille. Kestävää taloutta ja kehitystä pitkällä tähtäyksellä visioiden Mervi Saukko ympäristöasiantuntija Päivi Pietarinen ympäristöjohtaja Jyväskylä

6 Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja hallinta ovat Jyväskylässä osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ympäristöasioiden hallintajärjestelmää sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa. Suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa arvioidaan merkittävät ympäristövaikutukset. Vähimmäisvaatimuksena on lakien, sopimusten ja yleisten suositusten edellyttämä taso. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Ympäristöpolitiikka ohjaa palvelualueiden, liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa ympäristöasioissa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa valtuustokausittain kaupungin ympäristöpolitiikan. Kaupunki harjoittaa ympäristönäkökohtia koskevaa tiedotusta, neuvontaa ja kasvatusta odottaen myös kumppaneilta ja sidosryhmiltä ympäristövastuullista käyttäytymistä. Kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan seuraaviin päämääriin: pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäimellä. jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään. liikennemelulle altistumista ennaltaehkäistään ja vähennetään. keskitetyissä hankinnoissa, merkittävissä kaupungin kertahankinnoissa sekä palvelualueilla kilpailutettavissa vuosisopimuksissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristönäkökohdat vaatimuksina tai valintakriteereissä. kaupunki- ja maankäytön suunnittelussa turvataan riittävästi rakentamatonta luontoa asukkaiden virkistyksen ja ekologian tarpeisiin. luonnonhoidossa ja -suojelussa varmistetaan, että luonto säilyy terveenä ja monimuotoisena ja luonnonvarojen käyttö on kestävällä pohjalla. luotaessa uutta kaupunkimiljöötä kaavoituksen ja rakentamisen keinoin, huolehditaan olemassa olevien esteettisten ja kulttuuristen arvojen säilymisestä. 6

7 Ympäristöjärjestelmän vastuut ja tehtävät on kuvattu ympäristökäsikirjoissa Jyväskylän kaupunkiorganisaatio Kaupunginvaltuusto (75 jäsentä) Kaupunginhallitus (15 jäsentä) Kaupunginjohtaja Tulevaisuusja kaupunkisuunnittelulautakunta Hallintokeskus & Kaupunkistrategia - Kaupunginkanslia - Henkilöstöyksikkö - Kehittämisyksikkö - Talousyksikkö Hankinnat ympäristökriteereineen - Konsernipalveluyksikkö Tilapalvelun johtokunta Tilapalvelu & Energiatehokkuussopimus Viestintä, markkinointi ja kansainvälinen toiminta Korpilahden aluelautakunta Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Sivistyspalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Sivistyslautakunta & Opetuspalvelut & Sosiaali- ja terveyspalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Perusturvalautakunta Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta * Apulaiskaupunginjohtaja & Ympäristötoimi Ympäristöpolitiikka** Viherpolitiikka** Ympäristötilinpäätös** Ilmasto-ohjelma** Liikuntalautakunta & Liikuntapalvelut Kulttuurilautakunta Nuorisolautakunta & Kulttuuri- ja nuorisopalvelut Liikelaitosten johtokunnat & Altek Aluetekniikka & Kylän Kattaus Jyväskylän Seudun Työterveys Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunkirakennelautakunta Keski-Suomen pelastuslautakunta Keski-Suomen Pelastuslaitos & Ympäristökäsikirja * Toimintakäsikirja **Valmisteleva taho, valtuusto hyväksyy Kuva:Päivö Laukkala 7

8 Pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä Pinta- ja pohjavesien nykytila Jyväskylässä on yhteensä 24 pohjavesialuetta, joista 16 on kemialliselta tilaltaan hyvässä kunnossa. Jyväskylän alueella Keljonkangas, Seppälänkangas ja Kirri ovat Euroopan yhteisöllisesti riskinalaisia ja huonossa tilassa olevia pohjavesialueita. Vesangan ja Liinalammen pohjavesialueet ovat kemialliselta tilaltaan hyviä, mutta kansallisia riskipohjavesialueita. Liinalammen pohjavesialueella pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavia toimintoja ovat asutus, lentokenttä, teollisuus ja yritystoiminta, maatalous, muuntamot, tiet ja pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maaalueet (Lähde: Liinalammen pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Marika Masalin-Weijo). Vesangan pohjavesialueella on ollut aikaisemmin laajamittaista soranottoa ja murskaustoimintaa, joka on paikoin ulottunut pohjavesipinnan alapuolelle. Alueella sijaitsee myös 1980-luvulla suljettu kaatopaikka (Lähde: Pohjaveden suojelusuunnitelma Vesangan pohjavesialueelle, Paula Seppälä). Asutuksen pistemäistä kuormitusta vesistöihin kuvaa yhdyskunnan jätevesikuormitus. Ohessa Päijänteeseen kohdistuva Jyväskylän Seudun Puhdistamon Oy:n, Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamojen jätevesikuormitus. Kummallakaan laitoksella ei ole kokonaistypenpoisto- eikä nitrifiointivaatimusta (Lähde: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Petri Tuominen 2012). Jätevesipumppaamojen ylivuodot kuormittavat vesistöjä. Vuonna 2011 pumppaamoilta pääsi vuotamaan vesistöihin puhdistamatonta jätevettä 2980 m 3. Valvotuilla jätevesipumppaamoilla valvonta on reaaliaikaista. Ylärajahälytys tulee valvomoon noin puoli tuntia ennen mahdollista ylivuotoa, tulvarajahälytys noin 10 minuuttia ennen mahdollista ylivuotoa. Samalla varajärjestelmä pakkokäynnistää pumput. I-luokan pohjavesialueiden jätevesipumppaamoista oli val-vomojärjestelmän piirissä 86.7 % ja II-luokan pohjavesialueilla 100 % (Lähde: Jyväskylän Energia Oy, Kari Ikonen 2012). Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Puhdistamoiden keskimääräiset kuormitukset Päijänteeseen vuosittain, kg/d Nenäinniemen puhdistamo BOD7 Fosfori Kiintoaines Kokonaistyppi , , , Korpilahden puhdistamo BOD7 Fosfori Kiintoaines Kokonaistyppi ,6 0,5 4, ,6 0,3 4, ,5 0,3 5,1 27 Luomme kuntalaisille edellytyksiä toimia ympäristötietoisesti ohjaus- ja neuvontaprojektein sekä toimintaa ohjaavin lupaehdoin Kaupungin ympäristötoimi on mukana valmistelemassa pintavesien kunnostushankkeita Tuomiojärven ja Tourujoen osalle. Alvajärven pohjoispuolisille asuinkiinteistöille on annettu jätevesineuvontaa 2011 ja Tourujoen valuma-alueen maatiloja on neuvottu ympäristöasioissa Vesangan, Kaivoveden, Keljonkankaan ja Liinalammen pohjavesien suojelusuunnitelmat ovat valmistuneet raportointikaudella Vesien tilaan kaupunki vaikuttaa kaavoituksella ja maankäytöllä, myönnettävien rakennus- ja ympäristölupien ehdoilla sekä yrityksiin kohdentuvilla tarkastuksilla ja valvonnalla. Vuonna 2011 kaavoittamattomille I ja II-luokan pohjavesialueille ei kaavoitettu teollisuus- ja liiketontteja. Vuoden 2012 aikana tuli voimaan Palokärjen asemakaava, johon sisältyi kymmenen teollisuus- tai liiketonttia Seppälänkankaan pohjavesialueelle. Asemakaava-alueelle myönnettyihin uusiin teollisuus- ja liikerakennusten rakennuslupiin sisältyi kaikkiin hulevesien käsittelysuunnitelmat. Mitä maksoi jätevesien käsittely ja vesiensuojelu? Ympäristötilinpäätöksen luokka: Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely, yhteensä Jätevesimaksut Vesialueiden öljyntorjunta Suunnitelmat, selvitykset, ohjaus ja neuvonta Vesihuoltoavustukset * Päijänteen virkistysalueyhdistyksen jäsenmaksu * *puuttuvia tietoja, ympäristötilinpäätösluokissa jäsenmaksut sisällytetty vesiensuojeluun, koska virkistystoiminta ei sisälly ympäristötilinpäätösluokitukseen. Kaupungin ympäristötilinpäätökseen ei sisälly Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n, eikä Jyväskylä Energia Oy:n euroja. 8

9 Pintavesien ekologisen laatuluokituksen mukainen tila ja riskinalaiset pohjavesialueet Liinalampi Pintavesien ekologinen laatuluokitus erinomainen hyvä tyydyttävä selvityskohdepohjavesialue riskinalainen pohjavesialue vesistöalueen raja Kirri Seppälänkangas Vesanka Keljonkangas Järvi tai joki Päijänne Leppävesi Tuomiojärvi Jyväsjärvi Palokkajärvi Luonetjärvi Alvajärvi Vesankajärvi Kortta-, Lehesja Vähäjärvi Tourujoki Ekologinen tila hyvä hyvä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä hyvä tyydyttävä hyvä tyydyttävä tyydyttävä Karttojen lähteet: Pohjavesialueet: K-S ELY-keskus 2011 Pintavesien ekologinen laatuluokitus: SYKE

10 Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäyksellä Tavoitteena 34 % alemmat päästöt vuonna 2020 Ilmasto-ohjelman mukaisesti tavoitteena on vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vertailuvuodesta Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet 21,5 % vuodesta 2005 vuoteen Aikajaksoon sisältyy kolmen kunnan yhdistyminen nykyiseksi Jyväskyläksi (2009) ja Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönotto (2010). Tavoitteeseen pääsy edellyttää noin 34 % alempia päästöjä vuonna 2020 kuin vuonna Kaupunginvaltuuston 2011 hyväksymässä kaupungin ilmasto-ohjelmassa on noin 170 toimenpidettä, prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/ jyvaskylawwwstructure/47993_liite_1_toimenpidetaulukko_ pdf joilla pyritään alentamaan kaupunkikonsernin toiminnasta aiheutuvia päästöjä sekä lisäämään energiatehokkuutta. Merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde kunnassa on kauko-, sähkö- ja erillislämmitys yhteensä 52 %. Tieliikenteen osuus on 26 % ja kuluttajien energiankulutus 18 %. Loput neljä prosenttia jakavat tasan maatalous ja jätehuolto (Jyväskylän kasvihuonekaasupäästöt 2005, , ennakkotieto 2011) t CO 2 -ekv Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt t CO 2 -ekv/asukas Lähde: CO 2 -raportti , Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaraportti, 2011 Kaukolämmöntuotannon polttoainejakauma, Jyväskylän Energia 2 Vuonna 2011 uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian/sähkön/ kaukolämmön osuus Jyväskylän Energia Oy:llä oli 35 %. Tieliikenteen päästöt Jyväskylässä laskivat vuosina 244 kilotonnista 233 kton CO 2 -ekv, josta kääntyivät nousuun ja vuoden 2011 arvioituun 258 kton CO 2 -ekv:n. Henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden on ollut tasaisessa nousussa (2009: 470, 2010: 483, 2011: 494). Jyväskylän kasvihuonekaasupäästöjä on voinut seurata vuoden 2009 alusta lähtien internetissä. CO 2 -raportin viikkoseuranta display_co2_data.php?province_id=2&area_ id=48h kertoo maatalouden, jätehuollon, kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten ja käyttöveden lämmityksen sekä tieliikenteen päästöt. CO2-raportin vuosiraporteissa prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/ jyvaskylawwwstructure/54244_co2-raportti_jyvaskyla_ pdf on lisäksi teollisuuden päästöt sekä päästöjen vertailutiedot lähes 80 kunnasta. 89 % kaupungin työntekijöistä on huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista. Ympäristöasenteet ja -toiminta kuntaorganisaatiossa -kysely

11 Luomme kuntalaisille edellytyksiä toimia ympäristömyönteisesti täydennysrakentamisella ja energianeuvonnalla Vuodesta 2009 Jyväskylässä teollisuuden sähkönkulutus laski, mutta asumisen ja maatalouden sekä palvelujen ja rakentamisen sähkönkulutus kasvoi asukasta kohden (Lähde: Energiateollisuus, kunnittainen sähkönkäyttö, tilastot ). Kaavoituksessa tavoitteena on Jyväskylän seudun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen keskustoja kehittämällä sekä tiivistämällä ja täydentämällä nykyistä yhdyskuntarakennetta. Tavoite konkretisoituu tekeillä olevassa koko kunnan yleiskaavassa, joka on ollut luonnoksena nähtävillä keväällä Kaavatyössä painotetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen eheyttämistä ja kaupunkirakenteen viisasta laajentumista. Kaavassa laaja ja ominaispiirteiltään vaihteleva kunta-alue on jaettu kolmeen kehään: olemassa olevaan kaupunkirakenteen kehään (OLLI), laajentuvaan kaupunkirakenteen kehään (LALLI) ja maaseutuelinkeinojen kehään (MASSU). Kehien yksi keskeinen suunnittelukysymys on kuinka edistetään nykyistä vähemmän päästöjä synnyttäviä liikennemuotoja. OLLI-kehällä (eli asemakaavoitetulla alueella) asuvan väestön osuus koko väestöstä vuonna 2011 oli 91 %. Liikenteellisesti yleiskaavassa on painotettu pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen merkitystä. Kaavassa pohditaan myös millaisia mahdollisuuksia Jyväskylässä on täydennysrakentamiselle, ja esitetään kaavakartalla uusia täydennysrakentamisen kohteita. Ehdotusvaiheen laadinnassa tehdään ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointia Ecocity- Evaluator -sovelluksella. Asuntomessut Jyväskylässä tapahtuman yhtenä teemana on puutarha. Äijälänrannan asuntomessualueella tulee painottumaan ekologinen asuminen, puurakentaminen, innovaatiot puun käytössä ja viherrakentaminen. Asemakaavamääräyksistä poiketen viherkatot sallitaan ja niiden käyttäminen etenkin piharakennuksissa on suositeltavaa. Hulevesien käsittelyä tontilla imeyttäen ja viivyttäen erilaisin luonnonmukaisin tai teknisin ratkaisuin pidetään erityisen suositeltavana. Rakennukset tulee liittää kaukolämpöön ellei rakennuksen pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä ole uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Kortteli 222 on nimetty erityiseksi vihertehokkuus (Green Factor) -kortteliksi, jossa tavoitteena ovat erityisesti monimuotoiset ja luonnonmukaiset viherrakentamisratkaisut. Vihreä tuottaa eri tavoilla positiivisia vaikutuksia ympäristössä kuten ilmanlaadun ja pienilmastollisten olosuhteiden paraneminen, vesiolosuhteiden säilyttäminen, hulevesien luonnonmukainen käsittely, veden laadun paraneminen ja tulvien ehkäisy. Kankaan alueella ekologiset näkökulmat ovat keskeisenä painopisteenä alueen suunnittelussa. Kankaan kehittämisen teemat ovat muun muassa vahva kevyt liikenne ja mahdollisuudet elää autoriippumattomasti; JAL- KA kattavat kevyen liikenteen reitit, keskitetty, rakenteellinen pysäköinti ja KESTÄVÄn kehityksen periaatteet; tiivis kaupunkirakenne, ekologista elämäntapaa tukeva ympäristö ja rakentaminen sekä kohti hiilineutraaliutta. Maankäytön suunnittelua ja Kankaan erillisprojekteja viedään eteenpäin teemojen mukaisesti. Rakennusvalvonnassa pienrakentamisen ohjauksessa on asetettu tavoitteeksi, että 30 % uusista pientaloista olisi passiivi- tai matalaenergiaratkaisuja. Vuonna 2011 rakennetuista uusista omakotitaloista matalaenergiataloja oli 17 %. Energiatehokkuuskysymyksissä rakentajilla on käytettävissä energianeuvoja. Pientalojen lämmitystavan muutoksiin on mahdollista saada energia-avustusta. Kuva:Kirsti Pehkonen 11

12 Eniten päästöjä omassa toiminnassa aiheuttaa rakennusten lämmitys Jyväskylän kaupunkiorganisaation oma osuus koko kunnan kasvihuonekaasupäästöistä on noin 7 %. Jyväskylän kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on ohjeellinen 9 % energiansäästö jaksolla , kiinteänä kokonaistavoitteena on 19,83 GWh. Vuoteen 2011 mennessä laskennalliseksi säästöksi oli saatu 8,55 GWh. Alla olevassa taulukossa on esitetty energiatehokkuussopimuksen rajauksen mukaisesti kaupungin toimintojen kulutusperusteiset päästöt. Laskennassa on arvioitu rakennuksien lämmön- ja sähkönkulutusta. Lisäksi on arvioitu ajoneuvoissa ja koneissa käytetyn dieselin, polttoöljyn ja bensiinin määrää. Mukana ovat myös arviot liikunta-alueiden valaistuksen, ulkovalaistuksen ja liikennevalojen energiankulutuksesta (Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaraportti 2011). Tilapalvelu teettää kaupungin omissa kiinteistöissä vuosittain noin 20 kohteeseen energiakatselmukset. Edellisvuosien katselmuksien pohjalta valitaan korjausrakentamisen yhteydessä toteutettavat energiansäästötoimenpiteet, joiden määrä on sidoksissa myönnettyihin määrärahoihin. Keskitettyä seurantaa energiakatselmuksissa ehdotettujen säästötoimien lukumääräisistä toteutumisista ei ole. Peruskorjauskohteista raportointikaudella (2012) Keski-Palokan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat kesällä Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjaus etenee laaditun aikataulun mukaan ja peruskorjaustyöt valmistuvat marraskuussa Suunnitteluvaiheessa valittiin hyvät ja energiatehokkaat laitteet. Energiansäästöä haetaan allasvesien kierrätyksestä sekä kylpylälaitteiden ja valaistuksen ohjauksista. Kyllön terveysaseman peruskorjaustyön viimeinen vaihe on käynnissä ja työt valmistuvat lokakuussa Vuonna 2012 valmistuvien kohteiden tarkempi toteutuman analysointi on vielä kesken (uimahalli, kaupungintalo ja Kyllön terveysasema). Uusien julkisten rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla voidaan olennaisesti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Vuonna 2011 valmistui kaksi uudisrakennusta energiatehokkuusluokkaan C, Vaajakosken koulu ja Keski-Palokan koulun liikuntahalli. Vaajakosken koulun uudisrakennuksessa tehdyillä ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisuilla voidaan säästää 300 MWh vuodessa, eli melkein kolmasosa Tilapalvelun vuosittaisesta säästötavoitteesta. Palokan koulukeskus, Jyväskylän Kukkulan koulu ja Mannilan päiväkoti valmistuivat alkuvuodesta Palokan koulukeskuksen energiatehokkuusluokka on D, Kukkulan koulun on C ja Mannilan päiväkodin C. Valmistuneiden kohteiden energiankulutusta tullaan seuraamaan ja verrataan laadittuihin laskelmiin. Kohteille tehdään energiankulutuksen osalta käyttöönottokatselmus, kun kohteen käyttö on vakiintunut. Tilapalvelu teettää käyttöönottokatselmuksen yli 1000 m 2 uudis- ja peruskorjauskohteisiin. Jyväskylän kaupungin omien toimintojen energian kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2010 kulutus, MWh päästökerroin, g/kwh KHK-päästöt (t CO 2 -ekv) muutos RAKENNUKSET Kaukolämpö Sähkö Kevyt polttoöljy Pelletti AJONEUVOT JA KONEET Diesel Polttoöljy (koneet) Bensiini Muu polttoaine MUU Liikunta-alueiden valaistus Ulkovalaistus Muu sähkö Yhteensä muutos % ,1 muutos % ,6 * Taustaselvitys ilmastostrategiaa varten (2002); luku sisältää Jkl ja Jkl mlk rakennukset, ajoneuvot ja koneet Lähde Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaraportti 2011) 12

13 Tilapalvelun suurin hanke, Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin elinkaarihankeen ensimmäinen vaihe käynnistyi maaliskuussa Hankkeen investoinnin arvo on 35 M ja elinkaarihankinnan kokonaisarvo noin 55 M. Palvelutuottaja, YIT, ottaa vastuun tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta, tilojen kunnossapidosta ja toimintaympäristöstä koko sopimuskauden ajan. Tavoitteena ovat kustannussäästöt koko kiinteistön elinkaarella huomioiden erityisesti energian ja materiaalien tehokas käyttö. Vuoden 2012 aikana suunniteltavien kohteiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa on otettu käyttöön energiankulutuksen seuranta-järjestelmä, jonka avulla pyritään ohjaamaan hankintojen energiataloutta sekä huolehtimaan tavoitteiden toteutumisesta. Alkuvuodesta 2012 Tilapalveluihin palkattiin myös energia-asiantuntija. Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen osalta tavoitteena on vähentää eri auto- ja koneluokissa polttoaineen keskikulutusta. Yhdyskuntatekniikassa vuoden 2010 alusta alkaen kaikkiin uudisraken- Autojen ja koneiden keskikulutus luokittain autot l/100 km, koneet l/h nuskohteisiin on tehty erillinen valaistuslaskelma ja lampputehoja on pudotettu mahdollisuuksien mukaan. Uusi ohjausjärjestelmä hankittiin 2010 ja asennettiin kaikkiin ulkovalaistuskeskuksiin. Tavoitteena on valopisteiden pienempi energiankulutus vuoden 2016 lopussa. Ulkovalaistuksen käyttötunnit olivat vuoden 2011 aikana 3591 tuntia, joka on 309 tuntia vähemmän kuin lähtötilanteessa. Valaisimista uusittiin 2010 aikana 4554 valaisinta ja niillä saavutetaan vuosittain 1187 MWh säästö. Vuoden 2011 aikana uusittiin 2903 valaisinta ja niillä saavutetaan vuosittain 853,5 MWh säästö. Keskimääräinen energiankulutus/valaisin on laskenut 540 kilowattitunnista 378:aan. Mitä maksoi päästöjen säästäminen? Ympäristötilinpäätöksen luokka: Ulkoilman ja ilmastonsuojelu, yhteensä * Hiekotushiekan poisto Päästöjä vähentävien laitteiden hankinta Ilmapäästöjä koskevat mittaukset Erilaiset joukko- ja kevyen liikenteen edistämistoimet jotka tehdään ympäristösyistä (uutena 2011) Investoinnit *kaavoituksen Ecocity Evaluator ohjelma, Älykästä työmatkaa -hanke, Baltic Climate -hanke, valtakunnallinen pyöräilyviikko Kaupungin ympäristötilinpäätökseen ei sisälly Jyväskylän Energia Oy:n euroja. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus Esco hankkeen kustannukset olivat : ja vuonna 2011:

14 Jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään Asukkaiden kuivajätteissä lähes puolet kierrätettävää tai hyödyntämiskelpoista jätettä Keski-Suomessa kiinteän yhdyskuntajätteen hyötykäyttö on 50 % tasolla. Tavoite on 80 % tarkennettuna seuraavasti: vuonna 2016 materiaalina kierrätetään 50 %, hyödynnetään energiana 30 % ja kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyisi vain loput 20 % yhdyskuntajätteestä. Vuoteen 2016 tavoitteena on vuoden 2000 tasosta yhdyskuntajätteen jätemäärän kääntäminen laskuun sekä biohajoavan jätteen (biojäte, paperi, kartonki, puu jne.) synnyn ehkäiseminen ja ohjaaminen pois kaatopaikoilta. Yhteisiä kehittämistoimia, koskien myös Jyväskylän kaupunkia, on kirjattu Keski- Suomen alueelliseen jätehuoltosuunnitelmaan download.asp?contentid=116743&lan=fi Mustankorkea Oy hoitaa Jyväskylän alueella syntyneiden yhdyskuntajätteiden käsittelyä, edistää osaltaan jätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä ja seuraa jätteenkäsittelykeskukselle vastaanotettavien jätteiden (poisluettuna maa-ainekset) hyötykäyttöastetta. Mukana ovat kaikki yhdyskuntajätteet, rakennusjätteet ja teollisuusjätteet. Hyötykäyttöaste oli 2009: 70 % 2010: 63 % 2011: 62 %. Aleneminen johtui vastaanotettujen voimalaitostuhkien määrän kasvusta, tuhkat menivät loppusijoitukseen ja näin ollen laskivat hyötykäyttöastetta. Taajama- ja haja-asutusalueiden jätteissä, kuivajätteen lajittelututkimuksen (2010) mukaan, oli noin 40 painoprosenttia sellaisia jäteaineksia, mitä olisi voinut lajittelemalla kierrättää tai hyödyntää uudelleen ja näin vähentää loppusijoitusta. (Lähde: Mustankorkea Oy, Maarit Walta) EkoCentereillä asukkaiden hylätty tavara käy kääntymässä takaisin käyttöön. Jyväskylän kaupunki ja Sovateksäätiön kierrätystoimiala ovat tehneet tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Keskisuomalaiset EkoCenterit kierrättävät rakennustarvikkeita, tekstiilejä, jalkineita, huonekaluja ja yleensäkin kodin tavaroita. Isoimmille kodin tavaroille on ilmainen noutopalvelu. Ketjun päätavoitteena on jatkaa tuotteiden elinkaarta ja näin edesauttaa ekologisesti kestävää kehitystä. Jyväskylän keskustan pyöräpysäköintialueille hylättyjen ja lunastamattomien pyörien omistusoikeus siirtyy kaupungille, joka luovuttaa korvauksetta (vuodesta 2012) pyörät sopimuksen mukaisesti edelleen Sovatek-säätiölle korjattavaksi ja kierrätettäväksi uudelleen käyttöön. EkoCentereillä valmistetaan ja myydään uusiotuotteita. Jyvässeudun EkoCenterin keltaisista tekstiilinkeräysastioista saadaan vuodessa asukkailta noin kg sellaisenaan myyntiin kelpaamattomia tekstiilejä. EkoCenter JykaTuote on Katulähetyksen kierrätysyksikkö, joka valmistaa kierrätystekstiileistä uusiovanua ja huopamaisia mattoja, pakkauspehmusteita, eristyshuopaa ja vanua. (Lähde: Sovatek säätiö, Hannu Hämäläinen). 14 Kuva:Kirsti Pehkonen

15 Luomme kuntalaisille edellytyksiä toimia ympäristövastuullisesti tarjoamalla jätehuoltoa, hyötykeräyspisteitä ja jäteneuvontaa Kaupungin jätehuolto kilpailuttaa jätteenkuljetukset, sopii kodin jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä sekä hyötyjätepalvelujen järjestämisestä asukkaille. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta kulkevan jätteen hyötykäyttöaste 2011 oli 34 %. Luku ei sisällä keräyspaperia, joka kerätään Paperinkeräys Oy:n toimesta. Määriä Paperinkeräyksen toimesta ei seurata alueellisesti. Jyväskylässä on siirrytty vaiheittain kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vasta vuoden 2012 osalta saadaan ensimmäiset kattavat tilastot kuivajätteen määristä kokonaan kuntaurakoissa olevilta alueilta. (Lähde: yhdyskuntatekniikka, Hanna Saarikivi). Jyväskylän kaupungin asukkailta kompostoitavaksi toimitetun biojätteen määrä: 2009: 77,4 kg/asukas 2010: 68,2 kg/asukas 2011: 65,6 kg/asukas ja Työvalmennussäätiö Sovatekin toimipisteen EkoCenter Raksan (rakennustarvikkeiden kierrätyskeskus) ja 2012 myös Mustakorkea Oy:n kanssa. Yhdistys on raportointivuosina luennoinut messuilla rakennus- ja remontointitarvikkeiden kierrätyksestä ja lajittelusta, kodinkoneiden energiamerkinnöistä ja jakanut informaatiota aiheesta messuosastollaan. Messuosasto on rakennettu vuosittain kierrätystavarasta ja osasto sisustettu kirpputoritavaroilla sekä kierrätysmateriaaleista valmistetuilla koristeilla. Messuilla on tarjottu myös kierrätysaiheista sisustusneuvontaa. Vuonna 2009 Japa ry koulutti jäteeksperttejä Korpilahdelle ja Vaajakoskelle, 2010 suunnitteli jäteneuvontamateriaalin maahanmuuttajille. Vuonna 2011 Japa järjesti viisi kompostointikurssia asukkaille eri puolilla Jyväskylää ja toteutti suurkeittiöille suunnatun jätekoulutuksen kaupungin ruokapalvelun, Kylän Kattauksen, henkilöstölle. Käyttäytymis- ja kulutustottumuksiin jätteiden synnyn ehkäisyssä Japa on pyrkinyt vaikuttamaan Älä osta mitään -päivän ja erilaisin joulun ajan kampanjoin. (Lähde: Japa ry, Anna Sarkkinen). Jyvässeudun päiväkotien ympäristökasvatus tapahtuu Anssu-peikon avulla. Japa ry, Anssu-peikon lajitteluneuvontatilaisuudet Jyväskylässä: 2009: : : 92 Kaupungin jätehuolto tarjosi vuonna 2011 asukkaille yhteensä 103 jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävää neuvontatilaisuutta, yhteistyökumppaninaan Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda, Japa ry. Kaupungin Japa ry:ltä ostama jäteneuvonnan palvelupaketti sisältää vuosittain koulujen siivouspäiväjärjestelyt, Sotkutonta päivää! -kampanjan vuositeemoittain ja kampanjan nettisivujen ylläpidon, jäteneuvontaa asukkaille koulutuksina, erilaisina tilaisuuksina ja tapahtumina sekä Rakennusjätteet kiertoon -kampanjan Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla. Kampanja on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Kuva: Japa ry:n arkisto 15

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Vantaan ympäristöraportti

Vantaan ympäristöraportti Vantaan ympäristöraportti 2013 Julkaisija Vantaan kaupunki, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, ympäristökeskus Kannen kuva Lumivuoret ruohonkorsien ympärillä, Jarmo Honkanen Taitto Jarmo Honkanen Sarja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. AVAINLUVUT JA RAPORTOITAVA KOKONAISUUS 4 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 4. HALLINTOKUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTA 9 Asukasosallistuminen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti Lempäälän kestävä kehitys vuonna 211 - raportti 211 Lempäälän kunnan kestävän kehityksen raportti vuonna 211 1 Sisällys PUHEENJOHTAJAN KATSAUS - JOHTAMINEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. 2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 LUONNON JA YMPÄRISTÖN TILAN INDIKAATTOREITA...13 ENERGIA- JA ILMASTOKATSAUS...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 LUONNON JA YMPÄRISTÖN TILAN INDIKAATTOREITA...13 ENERGIA- JA ILMASTOKATSAUS... Hyvinkään kaupungin ympäristöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 1) YLEISTÄ KEHITYSTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT... 3 Ekologinen jalanjälki... 3 2) MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot