Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 332 05.11.2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Itäisen Jokipuiston asemakaavan mukaista korttelin 5001 tonttia nro 1 koskevat jatkotoimenpiteet / Fortsatta åtgärder gällande kvarter 5001, tomt nr 1, i Östanåparkens detaljplan 621/ /2012 KH 332 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja/tekniska direktören Ilari Myllyvirta, Ilari Itäisen Jokipuiston asemakaava-alueen mukainen korttelin 5001 tontti nro 1 on hankittu Sipoon kunnan omistukseen vaihtokaupalla Helsingin kaupungin kanssa vuonna Tontilla oleva rakennus on rakennettu vuosina Sipoon kunta suunnitteli yhtenä vaihtoehtona ko. rakennuksen peruskorjaamista kunnan virastotaloksi. Kyseisestä suunnitelmasta on kuitenkin luovuttu ja Sipoon kunnalla ei ole rakennukselle käyttöä. Rakennuksen käyttömenot ovat selvästi suuremmat kuin siitä saatavat tulot. Edellä mainituista syistä Sipoon kunta haluaa luopua ko. rakennuksesta ja samalla luoda sen avulla uutta toimintaa Sipoon Nikkilän alueelle. Sipoon kunta ja YIT Rakennus Oy solmivat kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti yhteistoimintasopimuksen koskien Jokipuiston asemakaavan mukaista korttelin 5001 tonttia nro 1, jäljempänä kiinteistö. Yhteistoimintasopimus sisältää kohteen konseptisuunnittelun, markkinatestauksen, käyttäjä-/vuokralaishankinnan ja rakennuksen teknisen kunnon selvittämisen. Lisäksi yhteistoimintasopimuksen kuluessa selvitettiin kiinteistön hinta-arviot. Kiinteistön hinnoittelu perustui EU-komission tiedonannon (97C209/03) mukaisella menettelytavalla määritettyyn käypään markkinahintaan. Hinnan määrittelyssä käytetään asiantuntijana kahta riippumatonta yhteisesti sovittua, ulkopuolista ja akateemisen loppututkinnon suorittanutta asiantuntija-arvioijaa. Asiantuntijoiden tulee olla itsenäisiä, eli he eivät saa olla esim. saman yrityksen palveluksessa. Ennen kiinteistön hinnoittelua sopimusalueella ja sopimusalueen rakennuksissa suoritetaan ympäristö- ja teknisten asioiden due diligence -prosessi, jonka aikana tehdään tarpeelliset kunto- ja haitta-ainetutkimukset. Konseptisuunnittelu Rakennukselle on etsitty erilaisia käyttötarkoituksia. Nikkilässä toimitiloille ei ole löytynyt kysyntää suuressa määrin.

2 Rakennuksen korjaustarve on myös suuri ja toimitilojen hintatason ollessa asuntoja halvempi, hanke on toimitiloiksi muutettuna kannattamaton. Järkevin uusi käyttötarkoitus on pääosin asuminen ja tuolloinkin rakennuksen haasteena on runkoratkaisujen takia tilojen tehottomuus. Kehittämisprojektissa päädyttiin asuntovaihtoehtoon, jossa pohjakerroksessa, joka ei sovellu asumiseen, on vuokrattavaa toimitilaa. Kuntotutkimukset Hallintorakennukselle ei ole tehty varsinaisia peruskorjausluonteisia korjauksia pitkään aikaan. Rakennuksen kuntotutkimuksen teki Delete Oy, joka tutki yhteisesti sovitun tutkimusohjelman mukaan rakennuksen kunnon ja haitta-aineet. Kuntotutkimuksen mukaan rakennus on varsin heikkokuntoinen ja sellaisenaan käyttökelpoisia rakenteita on käytännössä vain runko. Rakennukselle tehdyn kuntotutkimuksen perusteella merkittävimmät korjaukset ovat seuraavat: Asbestin ja PAH-yhdisteiden purkutyöt ovat osoittautuneet hyvin mittaviksi. LVISA-järjestelmien täydellinen uusiminen, jotta vastaavat nykyisiä rakennuslupanormeja. Salaojien uusiminen ja alustatilan täydellinen kunnostaminen 1. kerros: Kosteus- ja mikrobivauriot; pintalaatan ja Toja-levyn poisto ja uusi lattialaatta on rakennettava (kosteusvaurioita, osittain tuhopolton sammutuksesta aiheutuneita). 2. kerros: Pintalattioiden poisto, Toja-levyn/kutteripurun poisto ja uusi lattialaatta on rakennettava. 2. kerros: Alalaattapalkiston muuttaminen ylälaattapalkistoksi koko kerroksessa, jotta 3. kerroksessa huoneiden yhdistäminen on ylipäätään mahdollista. Välipohjien palosuojauskäsittelyrappaus tai villa + kipsilevy sekä vanhojen märkätilarakenteiden purkaminen. Rakennusten liikkuminen; liikuntasauma korkean ja matalan massan väliin, lisäksi rakenteiden välinen lämpöliikkuminen on ratkaistava. Sisäänkäyntikatosten korjaaminen museoviranomaisen vaatimusten mukaisesti. Parvekkeiden peruskorjaus / osittain uusiminen. Julkisivurappausten ja ikkunoiden uusiminen museoviranomaisen vaatimusten mukaisesti. Vesikatto ja vesikattorakenteet; katteen uusiminen, rungon oikaisu ja vahvistaminen, räystäiden korjaus. Uuden talotekniikan tuomat haasteet, kuten savunpoiston tuonti ja uudet tuuletukset ja läpiviennit vesikatolle, tehtävä

3 yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennuksen korjaustarve on erittäin suuri. Hinta-arviot Rakennuksesta on tehty kahden ulkopuolisen tahon, Newsec Valuation Oy:n ja Catella Property Oy:n, toimesta hinta-arviot. Hinta-arviot perustuvat kiinteistöjen arvoon nykykunnossa muutettuna asumiskäyttöön, lukuun ottamatta alinta kerrosta. Newsec Valuation Oy:n arviokirjan mukaan kiinteistön arvo on euroa ja ja Catella Property Oy:n arviokirjan mukaan kiinteistön arvo on euroa. Yhteistoimintasopimuksen päättyminen YIT on esittänyt oman näkemyksensä rakennuksesta ja sen hinnasta. Yhteistoimintasopimuksen aikana osapuolet eivät päässeet kiinteistökauppaan ja yhteistoimintasopimus voidaan todeta päättyneeksi. Jatkotoimenpiteet Itäisen Jokipuiston alueen rakennukset on pääosin peruskorjattu ja niiden käyttötarkoitus on muutettu asumiseen viime vuosikymmenellä. Alueelle on muodostunut hieno ja uniikki miljöö. Myös alueen hintataso on muodostunut Nikkilän alueen muuta hintatasoa korkeammaksi. Jokipuiston asemakaavan mukaisen korttelin 5001 tontti nro 1, Hallintorakennus 31, on viimeisiä kiinteistöjä, jolle ei ole tehty peruskorjausta. Myöhäisemmän rakentamisajankohdan vuoksi kiinteistö poikkeaa muusta rakennuskannasta ulkoisesti vaatimattomampana ja se sijaitsee puistoalueen reunalla. Kiinteistöllä on kuitenkin merkittävä rooli, koska se sijaitsee ensimmäisenä rakennuksena alueelle johtavan sisääntulotien varrella ja toimii näin alueen käyntikorttina ja myös tulevan Jokilaakson kaava-alueen maamerkkinä. Kiinteistö on tällä hetkellä lähes tyhjillään ja sen kunto on heikko. Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat noin euroa/vuosi (lämmitys, sähkö ja huolto), ja sen kunto heikkenee koko ajan ja se on ilkivallalle otollinen kohde. Rakennusta ei voida purkaa sen suojelupäätöksen takia, vaan se on korjattava ja säilytettävä ulkopuolisilta osilta. Lisäksi rakennukseen tulee tehdä lähivuosina mittava peruskorjaus, jonka suuruudeksi arvioitiin kunnan

4 hallintorakennuksen peruskorjaussuunnitelman yhteydessä vähintään 7,0 8,0 milj. euroa. Kiinteistön osalta on tarkasteltu vaihtoehtoisia ratkaisuja. Paras ratkaisu kunnan kannalta on, että rakennus on jatkossa nykyisen kaavan mukaisesti asumis- ja toimistokäytössä ja sen ko. käyttötarkoitukseen saattaminen tapahtuu muun tahon kuin kunnan toimesta. Kiinteistö esitetään asetettavaksi myyntiin tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailun keskeisiksi ehdoiksi esitetään seuraavaa: Kiinteistön pohjahinta on euroa. Kiinteistö tulee peruskorjata pääasiassa asumiskäyttöön. Kiinteistön ostaja vastaa peruskorjauksesta ja sen toteuttamisesta. Kiinteistön peruskorjaus tulee aloittaa mennessä. Peruskorjauksen tulee valmistua ja kiinteistö on otettava käyttöön mennessä. Kiinteistön tarjouskilpailu esitetään käynnistettäväksi vuoden 2013 aikana ja varsinainen myynti tapahtuu vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus toteaa Sipoon kunnan ja YIT Rakennus Oy:n yhteistoimintasopimuksen päättyneeksi. Kunnanhallitus päättää asettaa Itäisen Jokipuiston asemakaavan mukaisen korttelin 5001 tontin nro 1 kiinteistön myyntiin tarjouskilpailun perusteella siten, että kiinteistön pohjahinta on euroa kiinteistö tulee peruskorjata pääasiassa asumiskäyttöön kiinteistön ostaja vastaa peruskorjauksesta ja sen toteuttamisesta kiinteistön peruskorjaus tulee aloittaa mennessä peruskorjauksen tulee valmistua ja kiinteistö on otettava käyttöön mennessä. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa teknisen johtajan täsmentämään tarjouskilpailun tarkemmat ehdot ja järjestämään kiinteistön tarjouskilpailun. Kd:s förslag Kommunstyrelsen konstaterar att samarbetsavtalet mellan Sibbo kommun och YIT Rakennus Oy har upphört.

5 Kommunstyrelsen beslutar sätta fastigheten i kvarter 5001, tomt nr 1, på Östanåparkens detaljplaneområde till försäljning genom en anbudstävling så att grundpriset för fastigheten är euro fastigheten bör saneras i huvudsak för bostäder fastighetens köpare svarar för saneringen och genomförandet av den saneringen av fastigheten bör påbörjas senast saneringen bör färdigställas och fastigheten tas i bruk senast Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga tekniska direktören att precisera närmare villkor för anbudstävlingen samt ordna anbudstävlingen för fastigheten. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28.3.2014 Catella Property Oy, Helsinki, Y- tunnus 2214835-6 Catella Property Oy, Arviointipalvelu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Tekninen lautakunta 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 18:00-19:55 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2010 Ville Martikainen Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Kurjenlinna & Lintulan kiinteistö (vanha Nuorisokeskus Palatsi) Turun

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Kaupunginhallitus 134 22.4.2013 Kaupunginhallitus 142 6.5.2013 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valmistelijat

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 63 04.06.2014 Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer 571/10.03/2014

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot