Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer"

Transkriptio

1 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer 571/10.03/2014 TEKVLK 63 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija/Beredare: Rakennusinsinööri/ Byggnadsingenjör Rainer Långsjö, rainer.langsjo(at)sipoo.fi Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostöille on myönnetty euron investointimääräraha vuodelle Tällä rahalla rakennukseen tehdään Juhlatalon ensimmäinen vaihe, jossa toteutetaan välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, jotta rakennus saadaan suunniteltuun käyttöön. Tällaisenaan rakennusta voi käyttää. Kuitenkin keskipitkällä aikavälillä rakennuksen peruskorjausta tulee jatkaa mm. rakennuksen pintarakenteiden osalta. Juhlatalon käyttö sen valmistuttua Juhlatalon käyttötarkoitus on toimia sen valmistuttua Sipoon kunnan asukkaiden, yhdistysten, yhteisöjen ja kunnan tapahtumien ja juhlatilaisuuksien vuokrattavana tilana. Tätä käyttötarkoitusta varten toimitilat ovat hakeneet Juhlatalolle myös käyttötarkoituksen muutoksen. Juhlatalon vuokrausperiaatteet ja itse vuokraaminen tullaan jatkossa hoitamaan Virtuaalinen Sipoo-talo -projektin kautta. Virtuaalinen Sipoo-talo -projekti valmistuu vuoden 2014 loppuun, aivan kuten itse Juhlatalon peruskorjauskin. Juhlatalon peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttamistapa Rakennus on viimeksi toiminut Fuchs Medical Oy:n toimisto- ja näyttelytilana, mihin yritykselle on myönnetty rakennuslupa. Fuchs Medical on tehnyt kevyitä tilamuutoksia rakennukseen. Rakennus on siirtynyt Sipoon kunnan omistukseen vuonna Juhlatalo Rak 29 -rakennuksen käyttötarkoituksen muutossuunnitelmat on tehnyt Arkkitehtitoimisto VIA Oy/Juha Virtanen. Käyttötarkoituksen muutoslupa on myönnetty Indoor Quality Oy on tehnyt sisäilmatutkimuksia rakennuksessa. Tutkimusraportin mukaan rakennuksessa on sisäilmaan vaikuttavia epäkohtia, jotka tulee korjata ennen käyttöönottoa. Epäkohdat

2 kohdistuvat pitkälti kellarikerroksen ja 1. kerroksen väliseen välipohjarakenteeseen. Porvoon työterveyshuollon antamassa lausunnossa edellytetään lisäksi, että epäkohdat tulee poistaa ja korjata niin, etteivät ne pääse uusiutumaan. Korjausrakennesuunnitelmat on tehnyt Dracon Oy. Ins.tsto Leo Maaskola Oy tekee LVI-suunnitelmat. LVI-suunnitelmat valmistuvat kesäkuussa. Juhlatalo Rak 29 -rakennuksen käyttötarkoituksen muutossuunnitelmat on tehnyt Arkkitehtitoimisto VIA Oy/Juha Virtanen. Käyttötarkoituksen muutoslupa on myönnetty Vuonna 2014 toteutettavat korjaus- ja muutostyöt on tarkoitus toteuttaa osaurakoina, hankintoina ja omana työnä. Osaurakointi tarkoittaa, että isompi kokonaisuus jaetaan selkeisiin osiin ja niistä pyydetään osaurakoita. Tällä menetelmällä pystytään toteuttamaan suunnitteleminen ja rakentaminen rinta rinnan ja täten lyhentämään toteutusaikataulua. Tällä hetkellä suunnitellut osaurakat ja hankinnat ovat seuraavat: Kattourakka Urakka käsitttää katon alustan ja kattopinnoitteen uusimisen. Sisäpuolisten töiden korjaus- ja muutostyöurakka Urakka käsittää 1. kerroksen sekä kellarikerriksen sosiaalitilojen korjaus- ja muutostyöt. Portaikon ja 2. kerroksen korjaus- ja mutostyöt omana työnä Työt käsittävät toisen portaikon saattaminen alkuperäiseen käyttökuntoon nykyisen lisäksi sekä 2. kerroksen tilamuutokset. LVI-urakka Urakka käsittää LVI-järjestelmään tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Tämä urakka voidaan tarvittaessa jakaa putki- ja IV-urakoiksi. Sähköurakka Urakka käsittää sähköjärjestelmään tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Asbestipurkutyöt Urakka käsittää kellarikerroksen käyttö- ja lämpövesiputkieristeiden asbestipurkutyöt sekä ullakon IV-kanavien purkutöitä. Hissihankinta Hissin avulla kiinteistöstä saadaan esteetön. Hissi on ns. porrashissi, joka on hankintahinnaltaan edullinen. Keittiölaitteiden ja -kalusteiden hankinta- ja asennusurakka Urakka käsittää keittiölaitteiden ja -kalusteiden hankintaja asennusurakan.

3 Irtokalustehankinnat Hankinnat käsittävät kaikkien muiden kuin keittiökalusteiden irtokalustehankinnat. Eri osaurakoiden ja hankintojen sekä oman työn päivitetty kustannusarvio suurimpien urakoiden kilpailutusten jälkeen on esitetty liitteessä 3. Katourakka ja sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt ovat kustannuksiltaan suurimpia osaurakoita. Kattourakka Katon korjaustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuun loppupuolella ja sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt elokuussa. Edellä mainituista töistä on pyydetty tarjoukset urakoitsijalta rajoitettuna menettelynä HILMA-ilmoituskanavan kautta. Kattourakan hankintailmoituksen rajoitetussa menettelyssä tarjoajien soveltuvuuden ehtona olivat tilaajavastuulain mukaisten selvitysten lisäksi referenssikohteet. Yhdeksän (9) urakoitsijaa ilmoitti halukkuutensa osallistua tarjouskyselyyn, kaikki yhdeksän täyttivät asetetut soveluvuusehdot ja niille lähetettiin katon korjaustöiden urakkatarjouskyselyt. Katon korjaustöiden urakkatarjoukset pyydettiin palauttamaan16.5. mennessä. Seitsemän (7) urakoitsijaa jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä. Urakkatarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Tarjousten vertailuperusteena on edullisin hinta. LE Prom Oy:n tarjous euroa (alv 0 %) oli edullisin. Sen kanssa on pidetty urakkaneuvottelut. Urakkaneuvottelussa ei tullut esille valintaan vaikuttavia tekijöitä. Sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt Sisäpuolisten korjaus- ja muutostöiden hankintailmoituksen rajoitetussa menettelyssä tarjoajien soveltuvuuden ehtona oli tilaajavastuulain mukaisten selvitysten lisäksi vastaavan työnjohtajan nimeäminen.yhdeksän (9) urakoitsijaa ilmoitti halukkuutensa osallistua tarjouskyselyyn, kaikki yhdeksän täyttivät asetetut soveluvuusehdot ja niille lähetettiin sisäpuolisten korjaus- ja muutostöiden urakkatarjouskyselyt.sisäpuolisten korjaus- ja muutostöiden urakkatarjoukset pyydettiin palauttamaan mennessä. Viisi (5) urakoitsijaa jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä. Urakkatarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 2. Tarjousten

4 vertailuperusteena on edullisin hinta. Pernajan Rakennus Oy:n tarjous euroa (alv 0 %) oli edullisin. Koska seuraavaksi edullisimman tarjouksen antaneen Veljekset Nuutinen Oy:n tarjous oli euroa (alv 0 %), pidettiin kummankin kanssa urakkaneuvottelut. Pernajan Rakennus Oy:n kanssa pidetyssä urakkaneuvottelussa ei tullut esiin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Myöskään Veljekset Nuutinen Oy:n kanssa pidetyssä urakkaneuvottelussa ei tullut esiin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen kokonaisuuden toteuttaminen Peruskorjausinvestointiin "Rakennus 29, Juhlatalo" on varattu vuodelle euroa investointimäärärahaa. Kustannusarvion laatimisen jälkeen ensimmäisen kerroksen ja kellarin välipohjassa on todettu mikrobivaurio. Vaurio aiheuttaa rakenteisiin lisätyötä, jota ei kustannusarviota tehtäessä ollut tiedossa. Tarjousvaiheen kustannusarvio on euroa (alv 0 %). Tämän mukaan hankkeen kustannukset ylittyvät euroa (alv 0 %). Määrärahaa tarvitaan lisää euroa, mitä varten tekniseltä valiokunnalta haetaan euron investointimäärärahaa erillisenä asiana. Tarjousvaiheen kustannusarvio on liitteenä 3. Juhlatalon peruskorjauksen toteutus on aikataulutettu siten, että ensin tehdään katto, ensimmäisen kerroksen ja kellarikerroksen sosiaalitilojen korjaus- ja muutostyöt sekä asbestipurkutyöt. Syksyn alussa käynnistetään portaikon ja 2. kerroksen korjaus- ja mutostyöt sekä LVI- ja sähköurakat, ja vuoden lopussa tehdään hissi- ja kalustehankinnat. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Osaurakoiden ja hankintojen päätöksiä esitetään delegoitavaksi tekniselle johtajalle aikataulusyistä. Liitteet: Liite 1/ 63 tekvlk: Kattourakan tarjousten vertailutaulukko Liite 2/ 63 tekvlk: Sisäpuolisten korjaus- ja muutostöiden urakkatarjousten vertailutaulukko Liite 3/ 63 tekvlk: Urakkavaiheen kustannusarvio Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää valita Juhlasali Rak 29:n kattourakoitsijaksi LE Prom Oy:n ja 1. kerroksen sisäpuolisten

5 korjaus- ja muutostöiden urakoitsijaksi Pernajan Rakennus Oy:n. Lisäksi tekninen valiokunta päättää delegoida tekniselle johtajalle Juhlasali Rak 29:n LVI- ja sähkötöiden, asbestipurkutöiden, hissihankinnan, keittiölaite- ja kaluste- sekä irtokalustehankintojen urakoitsijavalinnat ja hankintapäätökset. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet beslutar att välja LE Prom Oy till takentreprenör för Juhlasali Rak 29 och Pernajan Rakennus Oy till entreprenör för de invändiga reparations- och förändringsarbeten. Tekniska utskottet beslutar ytterligare att delegera valen av entreprenörer och anskaffningsbeslut för VVS- och elarbete, asbestrivning, hissanskaffning samt anskaffning av köksanordningar och möbler för Juhlasali Rak 29 till tekniska direktören. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 4/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 4/2010 -3, TEK 15.6.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 15.6.2011 Esityslista 4/2010 -2, TEK 15.6.2011 18:30 Kokousaika Keskiviikko 15.6.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

3 Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus. 4 Itäsimunantien suunnittelu ja rakentaminen

3 Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus. 4 Itäsimunantien suunnittelu ja rakentaminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (17) Aika 07.05.2015, klo 17:00 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kallaveden Riinin

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot