Kustannuslaskenta johtamisen välineenä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannuslaskenta johtamisen välineenä?"

Transkriptio

1 Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Maksuton ei ole ilmaista - yliopistokirjastojen talous kunnossa? Talousseminaari torstaina Timo Hyvönen, KTT, laskentatoimen lehtori

2 Laskentatoimen perusongelmat Laajuusongelma Mitä tuottoja/kustannuksia laskelmiin sisällytetään? Arvostusongelma Mitä arvoja laskelmissa käytetään? Esim. omakustannus vs. markkinahinta Jakamisongelma Jaksotus: pitkävaikutteiset tuotannontekijät Kohdistus: Mille osastolle tai palvelulle? Mittausongelma Esim. työajan seuranta Timo Hyvönen 2

3 Kustannusten tyypillisiä luokituksia Erilliskustannukset Muuttuvat kustannukset Välitön kustannus Kokonaiskustannus Yhteiskustannukset Kiinteät kustannukset Välillinen kustannus Timo Hyvönen 3

4 Jane, Mercedes and Cherie meet occasionally for lunch. Each one orders separate items. Jane s order amounts to 14 Mercedes consumed 30 Cherie s order is 16 Total Timo Hyvönen 4

5 Assuming they divide the bill equally, what is the average cost per lunch? 60 3 = 20 Jane and Cherie are overcosted. Mercedes is undercosted Timo Hyvönen 5

6 Undercosting and Overcosting Product undercosting: A product consumes a relatively high level of resources but is reported to have a relatively low total cost. Product overcosting: A product consumes a relatively low level of resources but is reported to have a relatively high total cost Timo Hyvönen 6

7 Kustannuslaskennan perusongelma Välittömät kustannukset laskentateknisesti osoitettavissa suoraan kohteelle esim. tuotteelle, palvelulle, tapahtumalle, asiakkaalle, markkina-alueelle Välilliset kustannukset tarkka (aiheuttamisperiaatteen mukainen) kohdistaminen ei mahdollista tai perusteltua YLEISKUSTANNUKSIA

8 TOIMINTOLASKENTAMALLI KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN PROSESSIT Resurssit paljonko rahaa on käytetty? Kustannusten aiheuttajat Toiminnot Suoritemittarit mikä aiheuttaa toiminnon tekemisen? Laskentakohde kuinka hyvin työ on tehty mitä varten tai kenelle työ on tehty? Timo Hyvönen 8

9 Peruskäsitteet (I) toiminto sarja toisiinsa liittyviä tehtäviä; mitä organisaatio tekee resurssiajuri (kust. kohdistaminen) tekijä, jolla kustannukset kohdistetaan toiminnolle toimintoajuri (kust. kohdistaminen) tekijä, jolla kustannukset kohdistetaan laskentakohteelle kustannusajuri (prosessiulottuvuus) tekijä, joka aiheuttaa toiminnon kustannusallas toiminnon kustannukset Timo Hyvönen 9

10 laskentakohde suorite, toiminto, asiakas, se mille kustannuksia kohdistetaan toimintokeskus Peruskäsitteet (II) toiminnoista raportointia varten muodostettu laajempi kokonaisuus, usein kustannuspaikka tai osasto, mahdollisesti myös virtuaalikustannuspaikka - ei vaikuta laskennan tulokseen Timo Hyvönen 10

11 Toimintolaskennan teoria Toiminnot kuluttavat resursseja Tuotteet, asiakkaat yms. kuluttavat toimintoja Kustannusten virta päinvastainen Tietoa resursseista, toiminnoista ja kustannuksista Timo Hyvönen 11

12 Toimintolaskenta on malli resurssin kulutuksesta Toiminnon tarjonta = toiminnon käyttö + käyttämätön kapasiteetti Timo Hyvönen 12

13 Kapasiteetin määrittely Kustannuslaskennassa tarvitaan jokin volyymi kustannusten kohdistamiseksi tuoteyksikölle kapasiteetin perusteella (resurssiperusteinen) teoreettinen kapasiteetti tavoitekapasiteetti käytännön kapasiteetti toiminta-asteen perusteella (tuotos-perusteinen) normaali toiminta-aste budjetoitu toiminta-aste toteutunut toiminta-aste Timo Hyvönen 13

14 Käytännön kapasiteetin määrittäminen kapasiteetti voidaan arvioida tai selvittää analyyttisesti arvioitaessa jokin %-osuus (esim. 70%) tavoitekapasiteetista analyyttisesti tavoitekapasiteetista vähennetään normaali korjauksien, kunnossapidon ja seisokkien vaatima aika työvuorojen lukumäärä / aukioloaika / työvoiman jousto jatkuva käyttö vajaalla kapasiteetilla liiketoiminnan kausivaihtelu Timo Hyvönen 14

15 Mitä tietoa toimintolaskentajärjestelmät tuottavat? Toimintojen ja prosessien kustannukset Tarkemmat tuote-, asiakas,- markkina- tai tilauskohtaiset kustannukset Ylimääräisen kapasiteetin kustannukset Kustannusten aiheuttajat - syyt toimintojen tekemiseen ja työmäärään Suorituskykymittarit - tuottavuus, aika ja laatu Turhien/tarpeettomien toimintojen kustannukset Timo Hyvönen 15

16 Toimintojen hierarkiatasot Hierarkiataso Toiminnon yleisperuste Esimerkki toiminnosta Yksikkö Erä Tuote / palvelu Asiakas Toimintakykyä ylläpitävä Yritys Muuttuu aina kun yksittäiselle tuotteelle/palvelulle tehdään jotakin Riippuu käsiteltävien erin lukumäärästä Muuttuu kun uusia tuotteita / palveluita otetaan tuotantoon Tehdään asiakkaan saamiseksi tai pitämiseksi Pidetään tuotantokalusto kunnossa Varmistetaan yleiset toimimisen mahdollisuudet Palvellaan asiakasta Lasketaan työntekijän palkka Lähetetään kuorma Tehdään tilaus Tuotteen / palvelun suunnittelu ja hinnoittelu Asiakaskäynnit Valitusten käsittely Koneen huolto Henkilöstön koulutus Toimitilat, siivous, vakuutukset, vartiointi Timo Hyvönen 16

17 Esim. hotellin suoriteprosessista HOTELLIHUONE Markkinointi Yhteydenotto Tiedustelut Varaus Huoneen siivous Out-checking Aamiainen In- checking Reklamaatiot KOKOUS Markkinointi Yhteydenotto Tiedustelut Varaus Tapahtuman tilitys Kokoustapahtuma Tilaisuuden valmistelu Varauksen vahvistus Reklamaatiot Timo Hyvönen 17

18 Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Perinteinen tilipohjainen raportti PR-osasto Palkat Yritysautot Puhelin 500 Konsultointi 800 Ulkopuoliset palvelut Toimintoperusteinen raportti PR-osasto Henkilöstölehden teko PR-strategian kehitys Neuvonta Mediasuhteiden hoito Asiakastilaisuuksien järjestäminen Timo Hyvönen 18

19 Toimintojaon perusteet Toiminnon pitää olla seurannan kannalta mielekäs mitattavissa oleva kokonaisuus (mitattavuus) Toiminnon pitää olla olennainen prosessin kannalta (olennaisuus) Toimintoanalyysissa kannattaa miettiä erilaisuuksia - miksi joku toiminto kuluttaa samaa resurssia enemmän kuin joko toinen, miksi joku toinen palvelu vaatii enemmän toimintoja kuin joko toinen jne Timo Hyvönen 19

20 Kohdistamissääntöjen kehittäminen Ketkä tekevät? Miten tekevät Millä tekevät Missä tekevät Miten tekeminen rahoitetaan? Timo Hyvönen 20

21 Kustannusten prosessiulottuvuus selvittää, kuinka paljon valitut laskentakohteet kuluttavat resursseja toiminnot väline voimavarojen kohdistamiseksi laskentakohteille auttaa alustavasti tunnistamaan mitkä ovat niitä organisaation osia, joihin tehostamistoimet tulee kohdistaa tämän jälkeen analyysi tarvittavista toimenpiteistä edellyttää prosessien mallintamista prosessiulottuvuudessa ja sen perusteella tapahtuvaa johtamista, toimintojohtamista Timo Hyvönen 21

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Petri Vehmanen Aki

Lisätiedot

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU Case KuntaPro Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki syksy 2013 Heidi Ihaniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Laskentatoimi Tekijä Heidi Ihaniemi

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN JA HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN JA HINNOITTELU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto 1 Minna Laitinen TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN JA HINNOITTELU Opinnäytetyö 2011 2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palvelutarjooman laajentaminen kannattavasti - Case Yritys X

Palvelutarjooman laajentaminen kannattavasti - Case Yritys X Palvelutarjooman laajentaminen kannattavasti - Case Yritys X Malinen, Sara 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelutarjooman laajentaminen kannattavasti - Case Yritys X Malinen, Sara

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Heli Niemelä. KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy

Heli Niemelä. KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy Heli Niemelä KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy Liiketalous 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Heli Niemelä Opinnäytetyön nimi Kirjanpitopalveluiden hinnoittelu

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu

Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, 24.1.2014 Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu Hankintatoimen kustannusten kokonaisvaltainen analysointi Taloushallinnon rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Peltola, Katriina 2009 Hyvinkää Laurea Ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Hiehojen makuuparsipihaton

Lisätiedot

teknikko Hammasvälineen internet -tilauspalvelu s. 10-15 lammasiaboram koulutus s. 22-23 Hammasväline viimeisintä tietoa tteista ja mpanjoista

teknikko Hammasvälineen internet -tilauspalvelu s. 10-15 lammasiaboram koulutus s. 22-23 Hammasväline viimeisintä tietoa tteista ja mpanjoista h a m m a s teknikko Ensimmäisenä Suomessa: Hammasvälineen internet -tilauspalvelu nopein, monipuolisin ja joustavin tapa hankkia tietoa ja tehdä tilaus kustannuslaskenta, osa 2 s. 10-15 HAE TUOTTEITA

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ Diplomityön

Lisätiedot

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI Hannu Rantanen Jami Holtari YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI ISBN 951-764-311-X ISSN 0784-7688 1999 ALKUSANAT Tässä raportissa luodaan katsaus yrityksen suorituskykyyn osa-alueineen ja ulottuvuuksineen

Lisätiedot

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Lotta Raunila JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA Case: Sisäiset vuokrat Kouvolassa ja naapurikunnissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Varaston ulkoistaminen alihankinnassa

Varaston ulkoistaminen alihankinnassa ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2232 Jyri Pötry, Outi Kettunen & August Kilponen Varaston ulkoistaminen alihankinnassa Kustannusmallitarkastelu VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2232 Varaston ulkoistaminen alihankinnassa

Lisätiedot

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto 2011 Sanni Tuumanen LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Case: pakkauskone OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen

Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen Tiia Hyppönen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ

TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ Teollisuus: Raaka-aineiden koneellinen, tehdasmainen jalostaminen elinkeinona; tehdastuotanto Talous: Toiminta, joka liittyy ihmisten aineellisten tarpeiden

Lisätiedot

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 OHJAUS JA TILIVELVOLLISUUS MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAIN CONTROLLER

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1795 Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 1996 ISBN 951-38-4990-2

Lisätiedot

Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO

Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Petri Suomala, Olli Manninen, Jouni Lyly- Yrjänäinen ISBN 978-951-37-5968-1 Päivitetty 30.9.2011 Osa I 1 Mitä on johdon laskentatoimi?

Lisätiedot