2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia."

Transkriptio

1 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus alkaen LVM-asetus: Voimaantulo xx.xx.2013 Sama siirtymäaika kuin ADR/RID:ssä: VAK 2011 säännöksiä saa soveltaa saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Kohta Vapaaraja-taulukko : Lisätty paineelliset kemikaalit ja kondensaattorit. Uusi kohta : Jäähdytysaineiden käyttö, viittaus kohtaan (uusi). Uusi kohta 1.1.5: Standardien soveltaminen Kun standardin käyttöä vaaditaan ja ADR-määräysten ja standardin kesken on ristiriita, on aina ADR-määräys ensisijainen ja määräävä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät GHS Viitataan GHS:n neljänteen painokseen ST/SG/AC.10/30/Rev.4 (jatkuva aineiden luokituskriteerien harmonisointi kemikaalilainsäädännön kanssa) Käsikirja Manual of Test and Criteria (Kokeet ja kriteerit) ST/SG/AC.10/11/Rev.5 sellaisena kuin se on muutettuna dokumentilla ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 YK:n mallisäännöt Viitataan Mallisääntöjen 17. painokseen ST/SG/AC.10/1/Rev Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät Uusi määritelmä Nestekaasulle (LPG, liquefied petroleum gas) Tarkoittaa (ainoastaan) UN 1011, 1075, 1965, 1969 tai 1978 luokiteltua kaasua Uusi määritelmä Räjähteen nettomassa (NEM, net explosive mass) räjähdysaineen yhteismassa, johon ei lasketa pakkauksen, kehikon yms. massaa Uusi määriltemä Pelastuspaineastia (salvage pressure receptacle max 1000 litraa) kuljetus talteenottoa varten tai hävitettäväksi Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.4 / Osapuolten velvollisuudet Säiliön / irtotavara-ajoneuvon/kontin täyttäjä (f) ADR VN-asetuksen 194/ mom (tie): Säiliön täyttämisen jälkeen tarkastettava suljinlaitteiden tiiviys => tarkastettava, että sulkimet on suljettu ja vuotamattomia (6 kohta) RID:ssä viittaus Cefic-ohjeeseen: nesteille tarkoitettujen säiliövaunujen tarkastuslista Valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten: varmistettava, että myös kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden ja ympäristövaarallisten aineiden merkki on kiinnitetty (8 kohta) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.4 / Osapuolten velvollisuudet Lähettäjä (b) ADR / RID VN-asetuksen 194/ mom (tie): Annettava kuljetuksen suorittajalle tarvittavat tiedot, vaadittu rahtikirja/lähetyskirja ja muut asiakirjat jäljitettävällä tavalla Kuljetuksen suorittaja RID VN-asetuksen 195/ (rautatie): Lähtöpaikalla riittävin pistokokein tehtävät tarkastukset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Turvallisuusneuvonantaja Turvallisuusneuvonantajan tehtävät (ADR ) seurata: että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen (mukaan lukien säännösten muutokset), josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa => Tna-asetuksen 274/2002 liite 1 (tehtävät) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Onnettomuusraportointi Lisäys (ADR ) Onnettomuusraportti on annettava kuukauden kuluessa onnettomuudesta. => VN asetuksen 194/ onnettomuusilmoitukset? Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Tyyppihyväksyntä Uusi Koskee paineastiaan, säiliöön, monisäiliöajoneuvoon tai MEG-konttiin tehtäviä muutoksia: Tarkastus ja hyväksyntä muutetulle osalle Muutoksen on täytettävä muutosaikana voimassaolevat säännökset Niiltä osin, mihin muutos ei vaikuta, on alkuperäinen tyyppihyväksyntä voimassa Muutoksesta annetaan todistus, jota on säilytettävä säiliöasiakirjassa Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.9 / Tunnelirajoitukset Tunnelikategoria E: Rajoitus kaikille vaarallisille aineille lukuun ottamatta UN 2919, 3291, 3331, 3359 ja 3373 sekä luvun 3.4 mukaisesti kuljetettaville vaarallisille aineille, kun kollien kokonaisbruttomassa ylittää 8 tonnia kuljetusyksikköä kohti. Ts. tunnelirajoituksia sovelletaan, jos LQ-kuljetuksia suorittava kuljetusyksikkö on merkitty LQ-määräysten mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.10 Turvasäännökset (security) Radioaktiivisille aineille omat arvot: 3000 A 2 yleinen kuljetuksen turvaraja Kuitenkin tietyille radionuklideille annetaan erilliset turvarajat Radionuklidien seoksille laskentakaava, ylittyykö kuljetuksen turvaraja Radioaktiivisille aineille, joilla on lisävaaroja, on otettava huomioon myös tämän toisen vaarallisuusluokan arvot (jo olemassa oleva security-taulukko aineista) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Turvatoimia koskevat säännökset Ylittääkö kuljetettava määrä (kolli-, säiliö- tai irtotavarakuljetuksessa) Vapaarajan (VAK )? ei Onko kuljetettava aine UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 tai 0500 räjähde? ei Onko aine UN 2910 tai 2911 (peruskollissa oleva radioaktiivinen aine), jonka aktiivisuus ylittää A 2 -arvon? ei VAK 1.10 turvatoimia koskevia säännöksiä ei sovelleta. Turvatoimia koskevia säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan (VAK 1.10): - kuljetuksen suorittajan tunnistaminen - tilapäisen säilytyksen turvaaminen - kuljetuksissa mukana pidettävä henkilötodistus + - yrityksen turvasuunnitelma - ajoneuvon turvaaminen Liikenteen turvallisuusvirasto 13 kyllä kyllä VAK 1.10: Ylittääkö kuljetettava määrä taulukossa mainitun määrän tai ylittyykö radioaktiivisen aineen kuljetuksen turvaraja? Turvasuunnitelmaa ei tarvita, mutta seuraavia säännöksiä on sovellettava (VAK 1.10): -kuljetuksen suorittajan tunnistaminen -tilapäisen säilytyksen turvaaminen -kuljetuksissa mukana pidettävä henkilötodistus Joka tapauksessa henkilöstön koulutuksen on sisällettävä turvatoimia koskeva osio. kyllä kyllä ei

14 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.1 Yleiset luokitussäännökset Radioaktiivisilta aineilta ei tarvitse määrittää ympäristövaarallisuutta. (mm. ei vaadita ympäristövaarallisuutta osoittavaa merkkiä) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Räjähteet Uusi kohta : aineen tai esineen rajaaminen luokan 1 ulkopuolelle Perustuen testaustuloksiin ja luokan 1 määritelmiin Viranomaisen hyväksyntä (Tukes) Testaus esineille Kolme erikseen testattavaa pakkaamatonta esinettä sytytetään käyttötarkoitusta vastaavasti Pintalämpötilalle, repeämiselle, liikkumiselle, heitteille, liekille, savulle jne. kriteerit Viranomainen voi vaatia pakatun esineen testaamista Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Kaasut Uusi ryhmä 8 Paineenalaiset kemikaalit ja niiden luokituskriteerit UN (8A, 8F, 8T, 8C, 8TF ja 8FC) Paineenalaiset nesteet, tahnat tai jauheet + ponnekaasu Määritellään, millaisia komponentteja ei saa olla (esim. ei luokan 3 nestemäisiä epäherkistettyjä räjähdysaineita, räjähtäviä aineita tai tartuntavaarallisia aineita) Kuitenkin paineelliset kemikaalit aerosolipulloissa: luokitus edelleen UN Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Palavat nesteet Lisäys huom. 2:een Dieselöljy, kaasuöljy, kevyt ja raskas polttoöljy, mukaan lukien synteettisesti valmistetut tuotteet, ovat luokan 3 aineita (leimahduspiste yli 60 C mutta enintään 100 C) UN Uusi luokituskoodi: F3 Palavia nesteitä sisältävät esineet mm. UN 3269 polyesterihartsi, monikomponenttipakkaus F1=>F Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Tartuntavaaralliset aineet Uusi lisäys vapautuksen (aineet, joiden taudinaiheuttajat on tehty tehottomiksi) huomautukseen Lääkinnälliset ja sairaanhoidon laitteet, joista on poistettu vapaa neste, eivät ole vak-säännösten alaisia. Uusi vapautus Lääkinnälliset ja sairaanhoidon laitteet, joissa on mahdollisesti luokan 6.2 aineita tai jotka on saastuneet näistä aineista, kun niitä kuljetetaan desinfiointiin, puhdistukseen, sterilointiin, kunnostukseen tai tarkastusta varten edellyttäen että pakkaus täyttää ko. kohdassa esitetyt vaatimukset pakkaus merkitty käytetty sairaanhoidon laite Ei koske lääketieteellistä jätettä (UN 3291), kategorian A (UN 2814 tai UN 2900) tartuntavaarallisella aineella saastunutta laitetta eikä muiden luokkien vaarallisilla aineilla saastunutta laitetta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Syövyttävät aineet Uusi luokituskoodi: CT3 Syövyttäviä myrkyllisiä aineita sisältävät esineet mm. UN 3506 elohopea tehdasvalmisteisessa esineessä, CT Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Muut vaaralliset aineet Uusi Litiumakut, jotka luokittuvat nimikkeisiin UN 3090, 3091, 3480 ja 3481 Koottu litiumakkujen luokituskriteerit, mukaan lukien valmistuksen laadunhallintaohjelma (poistettu kriteereitä luvun 3.3 erityismääräyksistä) Sähköiset kaksoiskerroskondensaattorit (energian varauskyky yli 0,3 Wh) Kuuluvat luokkaan 9, UN 3499 Jos nimellisteho on enintään 0,3 Wh ei vak:n alaista (SP 361) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 VAK 2013 Osa 3 Taulukko A Uusia nimikkeitä UN 0014 cartridges for tools, blank / työkalupatruunat, ei ammusta (1) (lis. nykyiseen nimikkeeseen) UN chemical under pressure / paineelliset kemikaalit (2.1 ja 2.2, mahdollisina lisävaaroina 6.1 ja 8) UN 3497 krill meal / krillijauho (4.2, II ja III) UN 3498 iodine monochloride, liquid / jodi monokloridi, nestemäinen (8, II) UN 3506 mercury contained in manufactured articles / elohopea tehdasvalmisteisessa esineessä (8+6.1, III) UN 3499 capacitor / kondensaattori (9) Poistettuja nimikkeitä UN 3492 ja 3493 (koska UN 3488 ja 3489 vastaa näitä) hengitysteitse myrkylliset nesteet Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 VAK 2013 Osa 3 Taulukko A UN 3256 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, PALAVA, N.O.S, (3) leimahduspiste yli 60 C, leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä jaetaan kahteen: 1) alle 100 C:ssa 2) 100 C:ssa tai yli => erityismääräys 580 eli merkkiä käytettävä UN 3506 elohopea esineessä (8+6.1, III) Uusi SP 366: Enintään 1 kg elohopeaa sisältävät instrumentit ja esineet eivät ole vak:n alaisia Ennen UN 2809 elohopea, jolla oli vastaava SP Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Litiumakut Eri erityismääräysten sisältämät litiumakkujen luokitus kriteerit siirretty osaan 2 luokitus (erityismääräyksissä viittaus kohtaan ) Uusi erityismääräys 661: Vahingoittuneet litiumakut. Jos vahingoittuneita litiumakkuja ei ole kerätty ja annettu kuljetettavaksi hävitettäväksi erityismääräyksen 636 mukaisesti, saa vahingoittuneet akut kuljettaa vain toimivaltaisen viranomaisen määräämien lisäehtojen mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 363 (UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ja 3475) polttoaineille, vapautus (ei muiden vaatimusten alaisia): Säiliö joka sisältyy laitteeseen tai koneeseen rakennetyypin osana (esim. generaattorit, kompressorit, lämmitysyksiköt) kun ei vapaudu kohdan mukaisesti (ainetta yli LQ-määrän) Valmistusmaan viranomaisen määräämä rakenne (Tukes) Venttiilit kuljetuksessa kiinni ja kuormaus siten, ettei vuotoja Pienet säiliöt : Merkintä kohdan lipukkeilla: Tilavuus yli 60 l ja enintään 450 l: yhdelle sivulle Tilavuus yli 450 l ja enintään 1500 l: jokaiselle neljälle sivulle Suuret säiliöt : tilavuus yli 1500 l Merkintä suurlipukkeilla kohdan mukaisesti Rahtikirja oltava, ja siinä merkintä, että noudatetaan tätä erityismääräystä Siirtymäsäännös: nykyisiä saa käyttää edelleen Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 364 (UN 0012, 0014 ja 0055) LQkuljetus (patruunat ja patruunahylsyt) : Saa kuljettaa rajoitettuina määrinä vain, jos voidaan osoittaa, että pakkaus läpäisee Koesarjan 6(d) testit viranomaisen antamien määräysten mukaisesti Muutettu erityismääräys 593 kaasuille kuten typpi, helium, neon, argon yms. jäähdytettynä nesteenä, joka tarkoitettu mm. näytteiden jäähdyttämiseen Kaksoisseinämäisessä astiassa, joka täyttää kohdan pakkaustavan P203 (6) avointen kryoastioiden vaatimukset: ei enää vapaudu täysin => on sovellettava (jäähdytysaineet) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 660: moottoriajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettujen kaasua sisältävien polttokaasujärjestelmien kuljetus: helpotetut kuljetusehdot Mm. kaasua sisältävä polttokaasujärjestelmä täyttää sovellettavat ECE-säännöt (ajoneuvojen erityisosat ja polttoainejärjestelmät) Järjestelmä on tiivis ja ilman vikoja Asiakirjat Muita yksityiskohtaisia kuljetusehtoja Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.4 Rajoitetut määrät LQ UN 0012, 0014 ja 0055 (patruunat ja patruunahylsyt) annettu LQ-määrä Taulukossa A: 0 => 5 kg Lisäykset kohtaan 3.4.1: LQ-kuljetuksissa on noudatettava uutta kuormauskieltoa LQ-tavaralle räjähteiden kanssa (ei koske 1.4-luokiteltuja eikä UN 0161 savutonta ruutia ja UN 0499 ajoainetta) tunnelirajoituksia LQ-kuljetuksille Kuljetusyksikön ja kontin merkintä LQ-merkintävaatimus kuten ennenkin => Kuitenkin, jos kuljetusyksikössä (kontissa) on vaarallisia aineita, jotka vaativat oranssikilven (suurlipukkeet): Pelkkä oranssikilpi (suurlipukkeet) kuten ennenkin; taikka Oranssikilpi (suurlipuukkeet) yhdessä LQ-merkinnän kanssa Kuten ennenkin LQ-merkintää ei vaadita, jos kollien kokonaisbruttomassa on enintään 8 tonnia kuljetusyksikköä kohti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.5 Poikkeusmäärät Uusi de minimis määrät: Koodilla E1, E2, E4 tai E5 merkityt poikkeusmäärinä pakatut vaaralliset aineet, joiden enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohden 1 ml (nesteet ja kaasut) / 1 g (kiinteät aineet) ja enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohden 100 ml (nesteet ja kaasut) / 100 g (kiinteät aineet), ovat vain seuraavien säännösten alaisia: pakkausmääräykset helpotettuina (ei välipakkausta) pakkausten testausmääräykset (ei kollien merkintää, rajoitusta kollien määrälle tai asiakirjoja) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 VAK 2013 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö Uusi kohta : Pelastuspaineastioiden käyttöä koskevat säännökset Useisiin pakkaustapoihin on lisätty uusia käytettäväksi sallittuja pakkaustyyppejä Mm. muu metalli kuin alumiini tai teräs (4N) pakkaustapoihin paitsi P010 Useisiin pakkaustapoihin kirjoitettu auki pakkaustunnuksilla, mitkä pakkaukset sallittuja P203: suljettujen kryoastioiden paineentasauslaitteille määräaikaistarkastusten väli 5 vuotta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 VAK 2013 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö P200: Alumiiniset kaasupullot on kielletty seuraavilta kaasuilta: UN 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 ja 2418 (erityispakkausmääräys a taulukossa 2) sekä UN 1052 (taulukossa 3) Uusi pakkaustapa P206 paineellisille kemikaaleille (UN ) Uusi pakkaustapa P207 aerosoleille UN 1950 vak 2011: P003, jossa oli erityismääräykset aerosoleille Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.1 Lisäpäällykseen ( ) on myös merkittävä ympäristövaarallisuutta osoittava merkki, ellei lisäpäällyksen sisältävien pakkausten merkit näy ulkopuolelle Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.2 Merkinnät ja varoituslipukkeet Kollissa kirjaimet UN ja YK-numero ( ): Kirjainten vähimmäiskoko on 12 mm tai 6 mm kun kollin tilavuus enintään 30 litraa kollin nettomassa enintään 30 kg kaasupullon vesitilavuus enintään 60 litraa Asianmukainen, kun kolli enintään 5 litraa / 5 kg Siirtymäsäännös: Pakkauksia ja lisäpäällyksiä nykyisin merkinnöin saa käyttää Kaasupulloja nykyisin merkinnöin seuraavaan määräaikaistarkastukseen, mutta enintään saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.3 Suurlipukkeet ja oranssikilvet lisäys: Jos vaarallisia aineita sisältävä perävaunu irrotetaan vetävästä moottoriajoneuvosta kuljetuksen aikana, oranssikilven on oltava edelleen kiinnitettynä perävaunun taakse lisäys vaaran tunnusnumeroihin: 28 kaasu, syövyttävä 238 kaasu, palava syövyttävä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.4 Kuljetusasiakirjat Käytettäessä pelastuspaineastiaa on siitä tehtävä merkintä kuljetusasiakirjaan ( ) Ympäristölle vaaralliset aineet ( ): "YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN kuten ennenkin, tai MARINE POLLUTANT / YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN (Edelleen, jos kuljetusketjussa on merikuljetus, saa merkintä olla pelkkä MARINE POLLUTANT IMDG-koodin mukaisesti) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet (for cooling or conditioning purposes) Uusi 5.5.3: pakkaukset, ajoneuvot ja kontit, jotka sisältävät jäähdytys- (tai säilöntä)aineina käytettäviä tukahtumisen vaaraa aiheuttavia aineita (kuten UN 1845 kuivajää, UN 1977 typpi, jäähdytetty neste tai UN 1951 argon, jäähdytetty neste) Tällaiset aineet vain kohdan säännösten alaisia ( ja ) Jos ko. ainetta kuljetetaan kuormana, sovelletaan ko. nimikkeen kuljetusehtoja Ajoneuvoja ja kontteja käsittelevät on koulutettava tehtäviensä mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet ( jatkuu) Asiakirjat UN xxxx + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Asiakirjan muotoa ei ole säännelty, mutta siinä on oltava em. tiedot Pakkaukset Kuljetettava hyvin tuulettuvissa ajoneuvoissa tai konteissa Merkittävä ko. nimikkeellä + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet ( jatkuu) Ajoneuvot ja kontit, joissa kuivajäätä pakkaamattomana Oltava eristys, esim. kuormalava Pakkausten pysyminen paikallaan varmistettava Ajoneuvo ja kontti: Varoitusmerkki jokaiseen luukkuun ja oveen kunnes tuuletettu tai ko. aineet poistettu Merkissä ko. nimike + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne Pakkaukset: Uusia ja päivitettyjä standardeja Pullopaketin rakennemerkinnät Pullopaketin yksittäiset kaasupullot merkitään kuten irralliset pullot ( ) Pullopaketin kilpeen merkinnät ( ) Pelastuspaineastioiden rakennevaatimukset pinoamiskuorman merkintä lähtien valmistettaville suurpäällyksille vastaavasti kuin IBCpakkauksilla jo on Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne Säiliöt: Uusia ja päivitettyjä standardeja Säiliön seinämän vähimmäispaksuus annettu austeniittiselle ferriittiselle teräkselle 3 mm / 3,5 mm riippuen säiliön halkaisijasta Säiliön suojaukselle pituussuuntaisia iskuja tai kaatumista vastaan annetut ehdot Vastaavina ehtoina pidetään niitä, jotka on mainittu ADR-viitestandardeissa Selvennetty esitys säiliöajoneuvoon, säiliöön, säiliökonttiin tai niiden kilpeen tehtävistä merkinnöistä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne MEMUt (liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt): Ammoniumnitraatin ja ANEn (UN 1942 ja UN 3375) säiliöissä on oltava paineentasauslaite. Siirtymäsäännös: VAK 2011 mukaisesti ennen hyväksyttyjä MEMUja, jotka eivät täytä tätä määräystä, saa käyttää edelleen Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 40

41 VAK 2013 Osa 7 Luku 7.5 Kuljetus, kuormaus, purkaminen Uusi (yhteenkuormauskiellot): Rajoitetussa määrin pakattuja vaarallisia aineita (LQ) ei saa kuormata yhteen räjähteiden kanssa lukuun ottamatta vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä sekä UN 0161 (savuton ruuti 1.3.C) ja UN 0499 (kiinteä ajoaine 1.3C). Lisäys kohtaan (kuorman varmistaminen): Tämän kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos kuorman paikallaan pysyminen varmistetaan soveltaen standardia EN : Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 41

42 VAK 2013 Osa 8 Luku 8.1 Varusteet Sammutinvaatimukset taulukkomuodossa: Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 42

43 VAK 2013 Osa 9 Ajoneuvon rakenne ja hyväksyntä Sähkökytkennät: Uudet standardiviittaukset: IEC 529 IEC EN 15207:2006 Uudet vaatimukset säiliötä kuljettaville EX/IIIajoneuvoille (luku 9.7): moottoritilan automaattinen sammutusjärjestelmä suojaus rengaspalon vaikutukselta metallisilla lämpösuojilla Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 43

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita:

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita: Maantiekuljetukset ADR2013 tulee voimaan 1.1.2013 ja siirtymäaikaa on 30.6.2013 asti. Sama siirtymäaika on VAK-määräyksilläkin eli LVM-asetuksella, jolla nämä uudet määräykset kansallisissa vaarallisten

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella 17.11.2014 saakka luonnos vak-tiemääräykseksi http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2945/lausuntopyynto

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset

1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset 538/2013 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom.

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom. 537/2013 5 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO

LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO 4 687/2013 LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO 5.5.3 Erityismääräykset kolleille, ajoneuvoille ja konteille, jotka sisältävät jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviä tukahtumisen vaaraa aiheuttavia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf 13.2.2009 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat Pekka Rahkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus ADR- kouluttajat ja turvallisuusneuvonantajan pätevyys

Lisätiedot

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Miina Grönlund Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. YK:n mallisäännöt, Model Regulations YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC, the United Nations

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta MUISTETTAVAA VAARALLISIA AINEITA KULJETETTAESSA 1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta 1.2 Tarkista reititys ja selvitä kuljetuksessa

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Määräys 1 (10) TRAFI/19463/03.04.00.00/2012 OPS M1-18, Liite 1

Määräys 1 (10) TRAFI/19463/03.04.00.00/2012 OPS M1-18, Liite 1 1 (10) LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET Lukuun ottamatta jäljempänä olevassa taulukossa tarkoitettu vaarallisia ainta matkustat miehistön jäsenet vät saa viedä vaarallisia

Lisätiedot

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1.

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1. 505 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 1. Aineluettelo 900 (1) Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille 954 N:o 313 Luokka 6.2. Tartuntavaaralliset aineet 1. Aineluettelo 650 (1) Luokan 6.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 651 tai jotka kuuluvat tämän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Jyrki Olli VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN VASTUUT JA VEL- VOLLISUUDET Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Ekokemin ohje 3/12. Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen

Ekokemin ohje 3/12. Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen Ekokemin ohje 3/12 Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen Muutamia perusasioita Jätehuollossa on muutamia perusasioita, jotka ovat kaikille toimijoille yhteisiä riippumatta siitä, millaisia jätteitä tuotannosta

Lisätiedot

LIITE 1.2.1 Määritelmät A-tyypin ilmoitettu laitos A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu B-tyypin ilmoitettu laitos

LIITE 1.2.1 Määritelmät A-tyypin ilmoitettu laitos A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu B-tyypin ilmoitettu laitos 3 LIITE 1.2.1 Määritelmät A-tyypin ilmoitettu laitos, ks. Tarkastuslaitos. A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu, ks. Tarkastuslaitos. B-tyypin ilmoitettu laitos, ks. Tarkastuslaitos.

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti

Onnettomuustutkintaraportti Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6342/06/2002 Asuntovaunun tulipalo 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten noudattaminen

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAO-TI:n taulukko 8-1

LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAO-TI:n taulukko 8-1 xxx sdf xxx xxx ICAOTI taulukko 81 1 (12) LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAOTI:n taulukko 81 Kansainvälisen siviiliilmailun ylssopimuksen (SopS 11/1949) nolla standardna

Lisätiedot

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja OHJE 1 / 14 Antopäivä: 30.06.2011 Voimaantulopäivä: 01.07.2011 Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/03.07.2009

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Aiheina tällä kertaa: - Syyskokous - ILMIOITUSVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA 1 MYYRMÄKITALO SYYSKOKOUS JA SEMINAARI TO 24.11.2011 08:30-14:00-08:30

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön kuvaus Tuotteen nimi: TBI MIG-Spray Art. Nro: 392P000071 Käyttötarkoitus: Estää hitsausroiskeiden kiinnitarttumisen.

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 Metallista ja muovista valmistettu tavara, jolla lasten turvaistuin kiinnitetään moottoriajoneuvoon (ns. lasten turvaistuimen alusta). Siinä on pituudeltaan

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN. II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT

N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN. II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT 1244 N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN 1. Aine- ja esineluettelo II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT 2200 (1) Luokan 2 otsikon tarkoittamista

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten ainden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS Kaksi tuotetta, paineilma sekä kylmäspray. Paineilma puhdistaa vahingoittamatta erilaisia kohteita, esim. näppäimistöt, elektroniikka jne. Toisin päin aine toimii kylmäsprayna,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis.

Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis. JÄTTEIDENKÄSITTELY Kippisäiliöt KIPPIKÄRRY KW KAIKELLE JÄTTEELLE, PYÖRÄT VAKIOVARUSTEENA Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis.

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1771. Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1771. Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1771 1773 SISÄLLYS N:o Sivu 1771 Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta... 4039 1772 Liikenneministeriön

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Valtioneuvoston päätös LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta... 499 184 Liikenneministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5616, 5618 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0160/2008 2006/0278(COD) FI 10/04/2008 YHTEINEN KANTA Neuvoston 7. huhtikuuta 2008 vahvistama YHTEINEN KANTA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Ekokemin ohje 1/14 Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Terveydenhuollossa syntyy useita alalle ominaisia erityisjätteitä, joista osa on vaarallista jätettä. Vaaralliset ja erityisjätteet edellyttävät

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 107/2006 mukaisesti Päiväys: 18.12.2012 Materiaalinro: Z36880,10002 Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CASNro.: 778385 EGNro.:

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot