2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia."

Transkriptio

1 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus alkaen LVM-asetus: Voimaantulo xx.xx.2013 Sama siirtymäaika kuin ADR/RID:ssä: VAK 2011 säännöksiä saa soveltaa saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Kohta Vapaaraja-taulukko : Lisätty paineelliset kemikaalit ja kondensaattorit. Uusi kohta : Jäähdytysaineiden käyttö, viittaus kohtaan (uusi). Uusi kohta 1.1.5: Standardien soveltaminen Kun standardin käyttöä vaaditaan ja ADR-määräysten ja standardin kesken on ristiriita, on aina ADR-määräys ensisijainen ja määräävä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät GHS Viitataan GHS:n neljänteen painokseen ST/SG/AC.10/30/Rev.4 (jatkuva aineiden luokituskriteerien harmonisointi kemikaalilainsäädännön kanssa) Käsikirja Manual of Test and Criteria (Kokeet ja kriteerit) ST/SG/AC.10/11/Rev.5 sellaisena kuin se on muutettuna dokumentilla ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 YK:n mallisäännöt Viitataan Mallisääntöjen 17. painokseen ST/SG/AC.10/1/Rev Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät Uusi määritelmä Nestekaasulle (LPG, liquefied petroleum gas) Tarkoittaa (ainoastaan) UN 1011, 1075, 1965, 1969 tai 1978 luokiteltua kaasua Uusi määritelmä Räjähteen nettomassa (NEM, net explosive mass) räjähdysaineen yhteismassa, johon ei lasketa pakkauksen, kehikon yms. massaa Uusi määriltemä Pelastuspaineastia (salvage pressure receptacle max 1000 litraa) kuljetus talteenottoa varten tai hävitettäväksi Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.4 / Osapuolten velvollisuudet Säiliön / irtotavara-ajoneuvon/kontin täyttäjä (f) ADR VN-asetuksen 194/ mom (tie): Säiliön täyttämisen jälkeen tarkastettava suljinlaitteiden tiiviys => tarkastettava, että sulkimet on suljettu ja vuotamattomia (6 kohta) RID:ssä viittaus Cefic-ohjeeseen: nesteille tarkoitettujen säiliövaunujen tarkastuslista Valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten: varmistettava, että myös kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden ja ympäristövaarallisten aineiden merkki on kiinnitetty (8 kohta) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.4 / Osapuolten velvollisuudet Lähettäjä (b) ADR / RID VN-asetuksen 194/ mom (tie): Annettava kuljetuksen suorittajalle tarvittavat tiedot, vaadittu rahtikirja/lähetyskirja ja muut asiakirjat jäljitettävällä tavalla Kuljetuksen suorittaja RID VN-asetuksen 195/ (rautatie): Lähtöpaikalla riittävin pistokokein tehtävät tarkastukset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Turvallisuusneuvonantaja Turvallisuusneuvonantajan tehtävät (ADR ) seurata: että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen (mukaan lukien säännösten muutokset), josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa => Tna-asetuksen 274/2002 liite 1 (tehtävät) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Onnettomuusraportointi Lisäys (ADR ) Onnettomuusraportti on annettava kuukauden kuluessa onnettomuudesta. => VN asetuksen 194/ onnettomuusilmoitukset? Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.8 / Tyyppihyväksyntä Uusi Koskee paineastiaan, säiliöön, monisäiliöajoneuvoon tai MEG-konttiin tehtäviä muutoksia: Tarkastus ja hyväksyntä muutetulle osalle Muutoksen on täytettävä muutosaikana voimassaolevat säännökset Niiltä osin, mihin muutos ei vaikuta, on alkuperäinen tyyppihyväksyntä voimassa Muutoksesta annetaan todistus, jota on säilytettävä säiliöasiakirjassa Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.9 / Tunnelirajoitukset Tunnelikategoria E: Rajoitus kaikille vaarallisille aineille lukuun ottamatta UN 2919, 3291, 3331, 3359 ja 3373 sekä luvun 3.4 mukaisesti kuljetettaville vaarallisille aineille, kun kollien kokonaisbruttomassa ylittää 8 tonnia kuljetusyksikköä kohti. Ts. tunnelirajoituksia sovelletaan, jos LQ-kuljetuksia suorittava kuljetusyksikkö on merkitty LQ-määräysten mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 VAK 2013 Osa 1 Luku 1.10 Turvasäännökset (security) Radioaktiivisille aineille omat arvot: 3000 A 2 yleinen kuljetuksen turvaraja Kuitenkin tietyille radionuklideille annetaan erilliset turvarajat Radionuklidien seoksille laskentakaava, ylittyykö kuljetuksen turvaraja Radioaktiivisille aineille, joilla on lisävaaroja, on otettava huomioon myös tämän toisen vaarallisuusluokan arvot (jo olemassa oleva security-taulukko aineista) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Turvatoimia koskevat säännökset Ylittääkö kuljetettava määrä (kolli-, säiliö- tai irtotavarakuljetuksessa) Vapaarajan (VAK )? ei Onko kuljetettava aine UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 tai 0500 räjähde? ei Onko aine UN 2910 tai 2911 (peruskollissa oleva radioaktiivinen aine), jonka aktiivisuus ylittää A 2 -arvon? ei VAK 1.10 turvatoimia koskevia säännöksiä ei sovelleta. Turvatoimia koskevia säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan (VAK 1.10): - kuljetuksen suorittajan tunnistaminen - tilapäisen säilytyksen turvaaminen - kuljetuksissa mukana pidettävä henkilötodistus + - yrityksen turvasuunnitelma - ajoneuvon turvaaminen Liikenteen turvallisuusvirasto 13 kyllä kyllä VAK 1.10: Ylittääkö kuljetettava määrä taulukossa mainitun määrän tai ylittyykö radioaktiivisen aineen kuljetuksen turvaraja? Turvasuunnitelmaa ei tarvita, mutta seuraavia säännöksiä on sovellettava (VAK 1.10): -kuljetuksen suorittajan tunnistaminen -tilapäisen säilytyksen turvaaminen -kuljetuksissa mukana pidettävä henkilötodistus Joka tapauksessa henkilöstön koulutuksen on sisällettävä turvatoimia koskeva osio. kyllä kyllä ei

14 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.1 Yleiset luokitussäännökset Radioaktiivisilta aineilta ei tarvitse määrittää ympäristövaarallisuutta. (mm. ei vaadita ympäristövaarallisuutta osoittavaa merkkiä) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Räjähteet Uusi kohta : aineen tai esineen rajaaminen luokan 1 ulkopuolelle Perustuen testaustuloksiin ja luokan 1 määritelmiin Viranomaisen hyväksyntä (Tukes) Testaus esineille Kolme erikseen testattavaa pakkaamatonta esinettä sytytetään käyttötarkoitusta vastaavasti Pintalämpötilalle, repeämiselle, liikkumiselle, heitteille, liekille, savulle jne. kriteerit Viranomainen voi vaatia pakatun esineen testaamista Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Kaasut Uusi ryhmä 8 Paineenalaiset kemikaalit ja niiden luokituskriteerit UN (8A, 8F, 8T, 8C, 8TF ja 8FC) Paineenalaiset nesteet, tahnat tai jauheet + ponnekaasu Määritellään, millaisia komponentteja ei saa olla (esim. ei luokan 3 nestemäisiä epäherkistettyjä räjähdysaineita, räjähtäviä aineita tai tartuntavaarallisia aineita) Kuitenkin paineelliset kemikaalit aerosolipulloissa: luokitus edelleen UN Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Palavat nesteet Lisäys huom. 2:een Dieselöljy, kaasuöljy, kevyt ja raskas polttoöljy, mukaan lukien synteettisesti valmistetut tuotteet, ovat luokan 3 aineita (leimahduspiste yli 60 C mutta enintään 100 C) UN Uusi luokituskoodi: F3 Palavia nesteitä sisältävät esineet mm. UN 3269 polyesterihartsi, monikomponenttipakkaus F1=>F Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Tartuntavaaralliset aineet Uusi lisäys vapautuksen (aineet, joiden taudinaiheuttajat on tehty tehottomiksi) huomautukseen Lääkinnälliset ja sairaanhoidon laitteet, joista on poistettu vapaa neste, eivät ole vak-säännösten alaisia. Uusi vapautus Lääkinnälliset ja sairaanhoidon laitteet, joissa on mahdollisesti luokan 6.2 aineita tai jotka on saastuneet näistä aineista, kun niitä kuljetetaan desinfiointiin, puhdistukseen, sterilointiin, kunnostukseen tai tarkastusta varten edellyttäen että pakkaus täyttää ko. kohdassa esitetyt vaatimukset pakkaus merkitty käytetty sairaanhoidon laite Ei koske lääketieteellistä jätettä (UN 3291), kategorian A (UN 2814 tai UN 2900) tartuntavaarallisella aineella saastunutta laitetta eikä muiden luokkien vaarallisilla aineilla saastunutta laitetta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Syövyttävät aineet Uusi luokituskoodi: CT3 Syövyttäviä myrkyllisiä aineita sisältävät esineet mm. UN 3506 elohopea tehdasvalmisteisessa esineessä, CT Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 VAK 2013 Osa 2 Luku 2.2 Aineiden luokitus Muut vaaralliset aineet Uusi Litiumakut, jotka luokittuvat nimikkeisiin UN 3090, 3091, 3480 ja 3481 Koottu litiumakkujen luokituskriteerit, mukaan lukien valmistuksen laadunhallintaohjelma (poistettu kriteereitä luvun 3.3 erityismääräyksistä) Sähköiset kaksoiskerroskondensaattorit (energian varauskyky yli 0,3 Wh) Kuuluvat luokkaan 9, UN 3499 Jos nimellisteho on enintään 0,3 Wh ei vak:n alaista (SP 361) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 VAK 2013 Osa 3 Taulukko A Uusia nimikkeitä UN 0014 cartridges for tools, blank / työkalupatruunat, ei ammusta (1) (lis. nykyiseen nimikkeeseen) UN chemical under pressure / paineelliset kemikaalit (2.1 ja 2.2, mahdollisina lisävaaroina 6.1 ja 8) UN 3497 krill meal / krillijauho (4.2, II ja III) UN 3498 iodine monochloride, liquid / jodi monokloridi, nestemäinen (8, II) UN 3506 mercury contained in manufactured articles / elohopea tehdasvalmisteisessa esineessä (8+6.1, III) UN 3499 capacitor / kondensaattori (9) Poistettuja nimikkeitä UN 3492 ja 3493 (koska UN 3488 ja 3489 vastaa näitä) hengitysteitse myrkylliset nesteet Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 VAK 2013 Osa 3 Taulukko A UN 3256 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, PALAVA, N.O.S, (3) leimahduspiste yli 60 C, leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä jaetaan kahteen: 1) alle 100 C:ssa 2) 100 C:ssa tai yli => erityismääräys 580 eli merkkiä käytettävä UN 3506 elohopea esineessä (8+6.1, III) Uusi SP 366: Enintään 1 kg elohopeaa sisältävät instrumentit ja esineet eivät ole vak:n alaisia Ennen UN 2809 elohopea, jolla oli vastaava SP Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Litiumakut Eri erityismääräysten sisältämät litiumakkujen luokitus kriteerit siirretty osaan 2 luokitus (erityismääräyksissä viittaus kohtaan ) Uusi erityismääräys 661: Vahingoittuneet litiumakut. Jos vahingoittuneita litiumakkuja ei ole kerätty ja annettu kuljetettavaksi hävitettäväksi erityismääräyksen 636 mukaisesti, saa vahingoittuneet akut kuljettaa vain toimivaltaisen viranomaisen määräämien lisäehtojen mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 363 (UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ja 3475) polttoaineille, vapautus (ei muiden vaatimusten alaisia): Säiliö joka sisältyy laitteeseen tai koneeseen rakennetyypin osana (esim. generaattorit, kompressorit, lämmitysyksiköt) kun ei vapaudu kohdan mukaisesti (ainetta yli LQ-määrän) Valmistusmaan viranomaisen määräämä rakenne (Tukes) Venttiilit kuljetuksessa kiinni ja kuormaus siten, ettei vuotoja Pienet säiliöt : Merkintä kohdan lipukkeilla: Tilavuus yli 60 l ja enintään 450 l: yhdelle sivulle Tilavuus yli 450 l ja enintään 1500 l: jokaiselle neljälle sivulle Suuret säiliöt : tilavuus yli 1500 l Merkintä suurlipukkeilla kohdan mukaisesti Rahtikirja oltava, ja siinä merkintä, että noudatetaan tätä erityismääräystä Siirtymäsäännös: nykyisiä saa käyttää edelleen Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 364 (UN 0012, 0014 ja 0055) LQkuljetus (patruunat ja patruunahylsyt) : Saa kuljettaa rajoitettuina määrinä vain, jos voidaan osoittaa, että pakkaus läpäisee Koesarjan 6(d) testit viranomaisen antamien määräysten mukaisesti Muutettu erityismääräys 593 kaasuille kuten typpi, helium, neon, argon yms. jäähdytettynä nesteenä, joka tarkoitettu mm. näytteiden jäähdyttämiseen Kaksoisseinämäisessä astiassa, joka täyttää kohdan pakkaustavan P203 (6) avointen kryoastioiden vaatimukset: ei enää vapaudu täysin => on sovellettava (jäähdytysaineet) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.3 Erityismääräykset Uusi erityismääräys 660: moottoriajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettujen kaasua sisältävien polttokaasujärjestelmien kuljetus: helpotetut kuljetusehdot Mm. kaasua sisältävä polttokaasujärjestelmä täyttää sovellettavat ECE-säännöt (ajoneuvojen erityisosat ja polttoainejärjestelmät) Järjestelmä on tiivis ja ilman vikoja Asiakirjat Muita yksityiskohtaisia kuljetusehtoja Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.4 Rajoitetut määrät LQ UN 0012, 0014 ja 0055 (patruunat ja patruunahylsyt) annettu LQ-määrä Taulukossa A: 0 => 5 kg Lisäykset kohtaan 3.4.1: LQ-kuljetuksissa on noudatettava uutta kuormauskieltoa LQ-tavaralle räjähteiden kanssa (ei koske 1.4-luokiteltuja eikä UN 0161 savutonta ruutia ja UN 0499 ajoainetta) tunnelirajoituksia LQ-kuljetuksille Kuljetusyksikön ja kontin merkintä LQ-merkintävaatimus kuten ennenkin => Kuitenkin, jos kuljetusyksikössä (kontissa) on vaarallisia aineita, jotka vaativat oranssikilven (suurlipukkeet): Pelkkä oranssikilpi (suurlipukkeet) kuten ennenkin; taikka Oranssikilpi (suurlipuukkeet) yhdessä LQ-merkinnän kanssa Kuten ennenkin LQ-merkintää ei vaadita, jos kollien kokonaisbruttomassa on enintään 8 tonnia kuljetusyksikköä kohti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 VAK 2013 Osa 3 Luku 3.5 Poikkeusmäärät Uusi de minimis määrät: Koodilla E1, E2, E4 tai E5 merkityt poikkeusmäärinä pakatut vaaralliset aineet, joiden enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohden 1 ml (nesteet ja kaasut) / 1 g (kiinteät aineet) ja enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohden 100 ml (nesteet ja kaasut) / 100 g (kiinteät aineet), ovat vain seuraavien säännösten alaisia: pakkausmääräykset helpotettuina (ei välipakkausta) pakkausten testausmääräykset (ei kollien merkintää, rajoitusta kollien määrälle tai asiakirjoja) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 VAK 2013 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö Uusi kohta : Pelastuspaineastioiden käyttöä koskevat säännökset Useisiin pakkaustapoihin on lisätty uusia käytettäväksi sallittuja pakkaustyyppejä Mm. muu metalli kuin alumiini tai teräs (4N) pakkaustapoihin paitsi P010 Useisiin pakkaustapoihin kirjoitettu auki pakkaustunnuksilla, mitkä pakkaukset sallittuja P203: suljettujen kryoastioiden paineentasauslaitteille määräaikaistarkastusten väli 5 vuotta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 VAK 2013 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö P200: Alumiiniset kaasupullot on kielletty seuraavilta kaasuilta: UN 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 ja 2418 (erityispakkausmääräys a taulukossa 2) sekä UN 1052 (taulukossa 3) Uusi pakkaustapa P206 paineellisille kemikaaleille (UN ) Uusi pakkaustapa P207 aerosoleille UN 1950 vak 2011: P003, jossa oli erityismääräykset aerosoleille Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.1 Lisäpäällykseen ( ) on myös merkittävä ympäristövaarallisuutta osoittava merkki, ellei lisäpäällyksen sisältävien pakkausten merkit näy ulkopuolelle Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.2 Merkinnät ja varoituslipukkeet Kollissa kirjaimet UN ja YK-numero ( ): Kirjainten vähimmäiskoko on 12 mm tai 6 mm kun kollin tilavuus enintään 30 litraa kollin nettomassa enintään 30 kg kaasupullon vesitilavuus enintään 60 litraa Asianmukainen, kun kolli enintään 5 litraa / 5 kg Siirtymäsäännös: Pakkauksia ja lisäpäällyksiä nykyisin merkinnöin saa käyttää Kaasupulloja nykyisin merkinnöin seuraavaan määräaikaistarkastukseen, mutta enintään saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.3 Suurlipukkeet ja oranssikilvet lisäys: Jos vaarallisia aineita sisältävä perävaunu irrotetaan vetävästä moottoriajoneuvosta kuljetuksen aikana, oranssikilven on oltava edelleen kiinnitettynä perävaunun taakse lisäys vaaran tunnusnumeroihin: 28 kaasu, syövyttävä 238 kaasu, palava syövyttävä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.4 Kuljetusasiakirjat Käytettäessä pelastuspaineastiaa on siitä tehtävä merkintä kuljetusasiakirjaan ( ) Ympäristölle vaaralliset aineet ( ): "YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN kuten ennenkin, tai MARINE POLLUTANT / YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN (Edelleen, jos kuljetusketjussa on merikuljetus, saa merkintä olla pelkkä MARINE POLLUTANT IMDG-koodin mukaisesti) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet (for cooling or conditioning purposes) Uusi 5.5.3: pakkaukset, ajoneuvot ja kontit, jotka sisältävät jäähdytys- (tai säilöntä)aineina käytettäviä tukahtumisen vaaraa aiheuttavia aineita (kuten UN 1845 kuivajää, UN 1977 typpi, jäähdytetty neste tai UN 1951 argon, jäähdytetty neste) Tällaiset aineet vain kohdan säännösten alaisia ( ja ) Jos ko. ainetta kuljetetaan kuormana, sovelletaan ko. nimikkeen kuljetusehtoja Ajoneuvoja ja kontteja käsittelevät on koulutettava tehtäviensä mukaisesti Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet ( jatkuu) Asiakirjat UN xxxx + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Asiakirjan muotoa ei ole säännelty, mutta siinä on oltava em. tiedot Pakkaukset Kuljetettava hyvin tuulettuvissa ajoneuvoissa tai konteissa Merkittävä ko. nimikkeellä + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 VAK 2013 Osa 5 Luku 5.5 Erityismääräykset Jäähdytysaineet ( jatkuu) Ajoneuvot ja kontit, joissa kuivajäätä pakkaamattomana Oltava eristys, esim. kuormalava Pakkausten pysyminen paikallaan varmistettava Ajoneuvo ja kontti: Varoitusmerkki jokaiseen luukkuun ja oveen kunnes tuuletettu tai ko. aineet poistettu Merkissä ko. nimike + jäähdytysaineena ( säilöntäaineena ) ( as coolant / as conditioner ) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne Pakkaukset: Uusia ja päivitettyjä standardeja Pullopaketin rakennemerkinnät Pullopaketin yksittäiset kaasupullot merkitään kuten irralliset pullot ( ) Pullopaketin kilpeen merkinnät ( ) Pelastuspaineastioiden rakennevaatimukset pinoamiskuorman merkintä lähtien valmistettaville suurpäällyksille vastaavasti kuin IBCpakkauksilla jo on Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne Säiliöt: Uusia ja päivitettyjä standardeja Säiliön seinämän vähimmäispaksuus annettu austeniittiselle ferriittiselle teräkselle 3 mm / 3,5 mm riippuen säiliön halkaisijasta Säiliön suojaukselle pituussuuntaisia iskuja tai kaatumista vastaan annetut ehdot Vastaavina ehtoina pidetään niitä, jotka on mainittu ADR-viitestandardeissa Selvennetty esitys säiliöajoneuvoon, säiliöön, säiliökonttiin tai niiden kilpeen tehtävistä merkinnöistä Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 VAK 2013 Osa 6 Pakkausten ja säiliöiden rakenne MEMUt (liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt): Ammoniumnitraatin ja ANEn (UN 1942 ja UN 3375) säiliöissä on oltava paineentasauslaite. Siirtymäsäännös: VAK 2011 mukaisesti ennen hyväksyttyjä MEMUja, jotka eivät täytä tätä määräystä, saa käyttää edelleen Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 40

41 VAK 2013 Osa 7 Luku 7.5 Kuljetus, kuormaus, purkaminen Uusi (yhteenkuormauskiellot): Rajoitetussa määrin pakattuja vaarallisia aineita (LQ) ei saa kuormata yhteen räjähteiden kanssa lukuun ottamatta vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä sekä UN 0161 (savuton ruuti 1.3.C) ja UN 0499 (kiinteä ajoaine 1.3C). Lisäys kohtaan (kuorman varmistaminen): Tämän kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos kuorman paikallaan pysyminen varmistetaan soveltaen standardia EN : Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 41

42 VAK 2013 Osa 8 Luku 8.1 Varusteet Sammutinvaatimukset taulukkomuodossa: Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 42

43 VAK 2013 Osa 9 Ajoneuvon rakenne ja hyväksyntä Sähkökytkennät: Uudet standardiviittaukset: IEC 529 IEC EN 15207:2006 Uudet vaatimukset säiliötä kuljettaville EX/IIIajoneuvoille (luku 9.7): moottoritilan automaattinen sammutusjärjestelmä suojaus rengaspalon vaikutukselta metallisilla lämpösuojilla Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 43

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön Palavat kylmäaineet koulutusmateriaalin tiivistelmä Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön vaatimuksia. Tässä materiaalissa

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011 Tampereen aluepelastuslaitos 1 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SÄILIÖ MAASTOSSA JA TYÖMAILLA 4

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007 Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.6.2007

Lisätiedot

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. 1 ver. 11.11.2012 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP) Liitteet 1, 2 & 3 ver. 11.11.2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ilotulitteet. valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö. opas. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

Ilotulitteet. valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö. opas. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes) 1 opas Ilotulitteet valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: s. 3 7 & 11 Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy 2. painos, 2012 isbn 978-952-5649-29-1

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa 14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN ALKUPERÄTUOTTEET MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ EU/KR/P1/fi 1 SISÄLLYSLUETTELO A JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT 15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE

TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE Kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointija lämpöpumppulaitteet Asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista

Lisätiedot