ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja"

Transkriptio

1 OHJE 1 / 14 Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/ Soveltamisala: ADR:TP-asetus; SopS 23/1979, 109/2010 VAK-direktiivi: 2008/68/EY, 2010/61/EU VAK-laki: 719/94, 1240/2010, 1282/2010 VN-asetus: 194/2002, 263/2009 LVM-asetus: 369/2011 ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja Ohje on tarkoitettu katsastajille ja ohjeen tarkoitus on auttaa katsastajaa yksittäishyväksynnässä, rekisteröinti- sekä muutoskatsastuksessa että määräaikaiskatsastuksessa hyväksyttäessä ajoneuvo vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä. Ohjeeseen on koottu joitakin keskeisimpiä ADR/VAKajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja, joita on tullut esiin katsastustehtävissä. 1.1 ADR/VAK- ajoneuvo Vapaaraja Polttoainesäiliön tilavuus Konttialustojen ja EXII - ja EXIII -konttien hyväksynnät Merkintä Säiliöiden rakenne ja testaus Varusteet Sähkölaitteet Jarrut Hidastin Palovaarojen ehkäisy Hyväksyntä EX- ajoneuvot Säiliöajoneuvo ECE 111-sääntö Ajoneuvon peräosan suojaus Memu Siirtymäsäännökset Hinattava laite... 14

2 OHJE 2 / ADR/VAK- ajoneuvo Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 369/ :n kohdan 4 mukaan tarkoitetaan ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista, keskeneräistä tai täydennettyä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h sekä perävaunua. Lukuun ottamatta maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta sekä maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria, jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h, perävaunuineen. Pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maastoajoneuvo ja moottorityökone ja niiden perävaunut sekä hinattavat laitteet. LVM:n asetuksen määräykset siis koskevat vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja aineita kuljetettaessa edellä määritellyillä ajoneuvoilla. Katsastuksessa hyväksytään räjähdysaineen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, sekä vaarallisia aineita kuljettavat säiliöajoneuvot. Säiliöajoneuvoja ovat yli 1 m 3 kiinteällä säiliöllä varustetut ajoneuvot. Ko. säiliöt voivat olla myös irrotettavia. Säiliökuljetuksia ovat myös yli 3 m 3 säiliökontit. Säiliöt tulee olla tarkastettuja säiliöitä. Säiliökuljetuksissa myös vetoajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa. Räjähdekuljetusyhdistelmässä vain puoliperävaunun vetoajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa. ((7.2.4, erityismääräys V2 (2))). Ns. farmarisäiliöt ja IBC- pakkaukset ovat kappaletavarakuljetuksia (maksimi 3 m 3 ), jolloin katsastuksessa hyväksyntää ei tarvita. Nämä säiliöt kuljetetaan yleensä ajoneuvon lavalla. Kaikki VAK- määräykset ovat kuitenkin voimassa, myös varustemääräykset. Tällaiset säiliöt tulee kaikki olla hyväksyttyjä säiliöitä alkaen, myös vanhat. Esim. Polttoaineen kuljetus kappaletavarakuljetuksena työmaille: Yli 1000 litraa litraa (nimellistilavuus): - UN-tyyppihyväksytty IBC-pakkaus (määräaikaistarkastettava) - oranssikilpi ajoneuvon edessä ja takana - sammuttimet massan mukaan ja varusteet kuormatun aineen mukaan - IBC-pakkauksessa merkintä: UN ja aineen YK- numero ja varoituslipukkeet (palavan nesteen lipuke, lk3 ja vastakkaiselle puolelle ympäristölle vaarallinen merkki) Yli 450 litraa litraa: - UN-tyyppihyväksytty IBC-pakkaus - vapaarajakuljetus - sammutin 2kg - IBC-pakkauksessa merkintä: UN ja aineen YK- numero ja varoituslipukkeet 450 litraa tai alle: - astian tulee täyttää yleiset pakkausvaatimukset, mutta siltä ei vaadita tyyppihyväksyntää

3 OHJE 3 / Vapaaraja Vapauttaa: - kirjalliset turvallisuusohjeet - ADR-ajolupa - ajoneuvon merkintä - ajoneuvon varusteet ja hyväksyntä (osa 9) - turvatoimia koskevat säännökset Ei vapauta: - pakkaussäännökset - yhteenpakkaamis- ja yhteenkuormauskiellot - kollin merkintä mukaan lukien varoituslipukkeet - rahtikirja, jossa tosin ei edellytetä enää erillistä rahtikirjamerkintää sovellettaessa vapaarajoja - 2 kg sammutin - ajoneuvon valvonta 1.3 Polttoainesäiliön tilavuus Kiinteän polttoainesäiliön (- säiliöiden) kokonaistilavuus saa olla enintään 1500 litraa kuljetusyksikköä kohti ja perävaunuun kiinnitetyn polttoainesäiliön kokonaistilavuus enintään 500 litraa. Dollya ei saa varustaa polttoainesäiliöllä. 1.4 Konttialustojen ja EXII - ja EXIII -konttien hyväksynnät Konttialusta hyväksytään katsastuksessa kohdan mukaisesti EX II-, EX III-, FL-, OX-, AT- ja MEMU- ajoneuvoksi. Perusajoneuvon on täytettävä kohdan 9.2 vaatimukset. Siirtymäsäännöksistä johtuvat rajoitukset on huomioitava hyväksymistodistuksessa. Erillistä aineluetteloa ei kirjoiteta hyväksymistodistukseen, kuljetettava aine määräytyy ajoneuvotyypin ja kuormatilan mukaan. Säiliökontin tai irrotettavan säiliön hyväksynnät tulee muuttaa seuraavassa määräaikais- tai tiiveystarkastuksessa uusien säiliökoodien tai YK-numeroiden (listojen) mukaiseksi. Tämän tekee tarkastuslaitos. EXII - ja/tai EXIII -konteille / vaihtokoreille annetaan erillinen VAK- hyväksymistodistus osoituksena vaatimustenmukaisuudesta. Hyväksymistodistuksen voimassaoloaika on rajoitettava enintään vuoden mittaiseksi kohdan perusteella. EXII - ja/tai EXIII -kontti / vaihtokori voidaan myös yksilöidä hyväksymistodistukseen.

4 OHJE 4 / Merkintä Oranssikilpi - kappaletavara- ja säiliökuljetus kuljetusyksikön eteen ja taakse Varoituslipukkeet säiliö-, räjähdysaine-, irtotavara- ja 7-luokan kuljetus - molemmille sivuille ja taakse kontissa kaikille neljälle sivulle ympäristövaarallisten aineiden lipuke alkaen molemmille sivuille ja taakse ja uusi suurlipuke rajoitetuille määrille kuljetusyksikön eteen ja taakse kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki Numerokilpi Oranssikilpi, jossa kuljetettavan aineen vaaran tunnusnumero ja YK-numero - säiliökuljetus jokaisen säiliöosaston kohdalle molemmille sivuille. Muut vaihtoehtoiset merkinnät UN 1202, 1203, 1233 tai YK-numeron 1268 tai 1863 aineita kuljetusyksikössä, jossa kuljetetaan vain yhtä vaarallista ainetta räjähdysainekuljetus (VAK) maksimi nettomäärä 1000 kg Kilpien, numeroiden ja suurlipukkeiden on pysyttävä paikallaan ajoneuvon asennosta riippumatta. 1.6 Säiliöiden rakenne ja testaus Säiliöasiakirja Omistajalla/haltijalla on oltava säiliöasiakirja, joka on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. - luokka 2 ilmoitettu laitos - luokka 7 säteilyturvakeskus - muut luokat VAK- tarkastuslaitokset kohtien ja mukaisia tarkastuksia varten. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön käyttöajan ja säilytettävä 15 kk säiliön käytöstä poistamisen jälkeen

5 OHJE 5 / 14 Säiliötarkastukset Tarkastus Säiliö Säiliökontti Kohta Määräaikaistarkastus vähintään joka 6 vuosi vähintään joka 5 vuosi Välitarkastus vähintään joka 3 vuosi vähintään joka 2,5 vuosi käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksen jälkeen +/- 3 kk määrätty tarkastuspäivä korjaus-, muutos- tai vaurio on saattanut Ylimääräinen tarkastus heikentää säiliötä tai varusteita Säiliöiden kartiotappikiinnitysjärjestelmä voidaan hyväksyä vaihtokorilaitteeksi ADR/VAK- hyväksynnässä. Säiliöiden kartiotappikiinnitys on mahdollistanut sen, että samassa autossa voidaan käyttää eri aineille hyväksyttyjä irrotettavia säiliöitä. Säiliöt kiinnitetään autoihin kartiotappien avulla, jotka on asennettu auton runkoon. Säiliön runkoon on vastaavasti asennettu kiinnityslevyt, joissa on kartiotappeja varten reiät sekä tukijalat tai tukijalkojen kiinnityskohdat. Auton on itsenäisesti kyettävä ottamaan kuljetettavakseen siihen suunniteltu vaihtokorisäiliö ja tarvittaessa jättämään se haluttuun paikkaan, auton tasonostolla tai vastaavalla laitteella. Kartiotappien reikiin asennettuja kiilatappeja varten tarvitaan ainoana työkaluna vasaraa. Kiilatappien kiinnipysyminen varmistetaan sokilla. Jos yllä olevan mukainen auton kartiotappikiinnitysjärjestelmä merkitään vaihtokorilaitteeksi, jolloin auto hyväksytään katsastuksessa kohdan mukaisesti. Perusajoneuvon on täytettävä kohdan 9.2 vaatimukset. Kohdan 1.2 määritelmien mukaan säiliövaihtokoria pidetään säiliökonttina ja vaihtokori on kontti, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta omien tukien varaan ajoneuvossa olevilla laitteilla ja kuormata uudelleen ajoneuvoon. Kuljetettavan säiliön viimeisin voimassa oleva tarkastustodistus mahdollisine aineluetteloineen on pidettävä ajossa mukana. Kohdan mukaiset merkinnät (säiliökoodit) pitää olla merkittyinä kuljetettavissa säiliöissä.

6 OHJE 6 / Varusteet Sammutinmääräykset Jokaisessa kuljetusyksikössä on oltava vähintään yksi A-, B-, ja C-palotyyppien sammuttamiseen tarkoitettu pakkasenkestävä käsisammutin. Sammuttimen sammutinainemäärän on oltava vähintään 2 kg kuivaa jauhetta tai vastaava sammutemäärä sopivaa sammutusainetta. Tämä sammutinvaatimus on myös alle vapaarajan olevissa kappaletavarakuljetuksissa. Sammutinmäärä kuljetusyksikössä ajoneuvon kokonaismassa / tonnia kokonaissammutemäärä enintään 3,5 yli 3,5 7,5 yli 7,5 4 kg 8 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg) 12 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg) 2 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 13A 55B C. 6 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 27A 144B C. 9 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 34A 183B C. 12 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 43A 233B C. Sammuttimien on oltava pakkasen kestäviä ja sovelluttava A-, B- ja C-palotyyppien sammuttamiseen. A = kiinteiden aineiden palot B = nestemäisten aineiden palot C = kaasujen palot Mitä suurempi lukuarvo on kirjaimen edessä, sitä tehokkaampi on käsisammutin. Käsisammuttimen sijoitus: Käsisammuttimet on sijoitettava kuljetusyksikköön siten, että ne ovat miehistön helposti saatavilla ja lisäksi ne ovat suojattu sään vaikutuksilta. Sisäasiainministeriön asetus 917/2005 käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Käsisammuttimen tarkastusvälit: Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. Käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

7 OHJE 7 / 14 Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein Muut varusteet ja henkilön suojaimet Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava kohdan mukaiset varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten. Varusteet on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella. Lipukkeiden numerot löytyvät rahtikirjasta. VARUSTE Räjähteet Palavat kaasut Palamattomat kaasut Myrkylliset kaasut Palavat nesteet Helposti syttyvät kiinteät aineet Helposti itsestään syttyvät Veden kanssa kehittää palavia kaasuja 1, 1.4, 1.5, Hapettavat aineet Orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Tartuntavaaralliset aineet Radioaktiiviset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet Kuljetusyksikössä: - pyöräkiila / ajoneuvo, X X X X X X X X X X X X X X X - kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä, X X X X X X X X X X X X X X X - silmänhuuhteluneste, X X X X X X X X X X X Jokaiselle miehistön jäsenelle: - varoitusliivi, X X X X X X X X X X X X X X X - irrallinen valaisin, X X X X X X X X X X X X X X X - suojakäsineet, X X X X X X X X X X X X X X X - silmäsuojaimet (esim. suojalasit). X X X X X X X X X X X X X X X Lisävarusteet: - hengityksen suojain / miehistön jäsen, X X lapio, X X - X X X - viemärisuoja, X X - X X X - keräysastia, X X - X X X

8 OHJE 8 / 14 Lisävarusteet tietyissä luokan 3 vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa. Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelee, että - säiliöajoneuvossa ja tilavuudeltaan yli 3000 litran säiliökonttia tai irrotettavaa säiliötä kuljettavassa ajoneuvossa, jossa - kuljetetaan veteen sekoittumattomia tai vain osittain sekoittuvia palavia nesteitä, on lisävarusteena vahingon alkutorjuntakalustona - imeytysainetta, joka vastaa imeytysteholtaan vähintään 100 litraa turvetta ja on mieluimmin palamatonta, sekä - keräilyastiana viisi kappaletta vähintään 50 litran muovisäkkejä tai kokoon käärittäviä muovista tai vastaavasta aineesta valmistettu, vetoisuudeltaan vähintään 3 m säkkiputki. Säiliöperävaunussa ei tarvitse olla näitä lisävarusteita, jos sen vetoautossa on vastaavat varusteet. 1.8 Sähkölaitteet Pysyvästi jännitteellisen hälytinlaitteen asennus Ajoneuvoon voidaan asentaa pysyvästi jännitteellinen hälytinlaite. Hälytinlaitteen tulee täyttää mainitun kohdan standardit ja vaatimukset Ajoneuvon ja perävaunun välinen sähkökytkentä. Samoin kuin kahden perävaunun eli dollyn + puoliperävaunun välinen sähkökytkentä. Vetoauton ja perävaunun välisen 15-napaisen kytkennän, 24 voltin sähköjärjestelmällä varustetuissa VAK / ADR- ajoneuvoissa, tulee täyttää ko. kohdassa mainitut ehdot. Ajoneuvoon, jossa on SFS / ISO -standardin mukainen 15-napainen liitäntä voidaan adapteria käyttäen kytkeä perävaunu, jossa on saman standardin mukaiset 2x7 - napaiset liittimet. Adapterin tulee täyttää kyseisessä kohdassa mainitut vaatimukset. Adapterin tulee olla varustettu aina mekaanisella turvalukituksella siten, että tahaton irtikytkeytyminen ei ole mahdollista. Sijoitusmitat ja sähkökytkentä ovat ISO 12098:2004 ja ISO 7638:2003 standardien mukaiset ja suojausluokka vähintään IP54 IEC529 standardin mukainen. Adapterin tulee olla kohdan mukaisesti testattu. Markkinoilla on myös 17-napaisia liittimiä saatavilla (VBG), vaatimukset samat kuin yllä.

9 OHJE 9 / Jarrut Vaarallisten aineiden kuljetusyksikköinä käytettäviksi tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja perävaunujen on täytettävä kaikki ECE- säännön nro: 13 tai direktiivin 71/320/ETY asiaankuuluvat tekniset vaatimukset muutoksineen niissä annettujen voimaantulopäivämäärien mukaisesti. JARRUVAATIMUSTEN VOIMAANTULO /320/ETY => 88/194/ETY E 13R /422/ETY E 13R /422/ETY E 13R /12/EY E 13R Hidastin EX/III-, FL-, OX- ja AT-ajoneuvoissa on oltava lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Vaatimusta lukkiutumattomista jarruista sovelletaan autoihin (luokka 1) - joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 16 tonnia - tai on hyväksytty vetämään O4 -luokan perävaunuja. sekä perävaunuihin (luokka A) - suurin sallittu kokonaismassa ylittää 10 tonnia. Huomioi! Siirtymäsääntö Hidastinvaatimus koskee EXIII, AT, FL ja OX -ajoneuvotyyppejä. Sovelletaan moottoriajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 16 tonnia tai jotka on hyväksytty vetämään perävaunuja, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 10 tonnia. Kaikissa edellä mainituissa (myös vanhoissa) vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksytyissä ajoneuvoissa on oltava hidastin alkaen. Hidastimen on oltava tyypiltään IIA Palovaarojen ehkäisy Polttoon perustuvien lämmityslaitteiden on vastattava ECE- säännön nro 122 tai direktiivin 2001/56/EY, muutoksineen (2004/78/EY), teknisiä vaatimuksia. Polttoon perustuvalla lämmityslaitteella tarkoitetaan laitetta, joka käyttää nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta eikä ajoneuvon moottorin hukkalämpöä.

10 OHJE 10 / Hyväksyntä Kohdan perusteella ohjelmoitava kellokytkin (käynnistysaika on mahdollista etukäteen asettaa), on kielletty. Kohdan perusteella lämmityslaitteen ohjaukselle voidaan johtaa virta ohi auton päävirtakytkimen. Tällöin tulee ko. kohdan mainitut standardit ja muut vaatimukset täyttyä. Laitteen valmistajan tai toimittajan on kirjallisesti vakuutettava, että ao. IEC- tai EN- standardin vaatimukset täyttyvät. Lämmityslaitteen asennuksessa suoritettujen sähköasennusten johdotuksen suojausluokka jne. määräytyy kohtien ja mukaan. Lämmityslaitteen pakoputken päättyminen esim. auton moottorin öljypohjan alle on kielletty kohdan perusteella. Ulkomaiset ADR- hyväksynnät ECE 111 säännön noudattamisen osalta hyväksytään Suomessa kansainvälisessä ADR- liikenteessä. Suomessa vastaavan VAK- hyväksynnän antaa TraFi:n valtuuttama katsastuksen suorittaja. Kun Suomessa uudelle FL-, OX-, AT- ajoneuvolle ja MEMUlle annetaan (yksittäishyväksynnän yhteydessä tehtävässä) tarkastuksessa VAK- hyväksyntä, tarkastetaan siinä myös stabiilisuusvaatimuksen täyttyminen. Ajoneuvo VAK- määräaikaistarkastetaan vuosittain. VAK -hyväksymistodistus muuttuu: Vanhoja VAK -hyväksymistodistuksia ei jatketa, vaan asiakkaalle annetaan katsastuksen yhteydessä uusi hyväksymistodistus ja annetaan uusi todistuksen numero. Nämä tiedot tulee myös viedä rekisteritietoihin. ADR- hyväksymistodistusten voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. Katsastustoimipaikoille on annettu lomakkeet sähköisessä muodossa ja Editasta voi tilata ADR- hyväksyntään poikkiviivallisia tyhjiä lomakkeita AKE C113d. ADR- hyväksymislomakkeet ja uudet VAK- hyväksymislomakkeet (pdf) löytyvät osoitteesta: +lomakkeet/katsastuksen+lomakkeet.htm

11 OHJE 11 / EX- ajoneuvot EXII- ajoneuvot EXIII- ajoneuvot Kuormatilan ikkunat sallitaan EXII- ajoneuvossa, mutta peitettynä jäykillä levyillä. Materiaalina käy myös tarkoitukseen sopiva muovilevy tai testattu ja hyväksytty kalvo Korin on oltava valmistettu lämmön- ja palonkestävästä rakenneaineesta, jonka vähimmäispaksuus on 10 mm. Säännös katsotaan täytetyksi, jos käytetään standardissa SFS-EN :2002 paloluokituksen B-S3-d2 rakenneainetta. B-S3-d2 luokitus edellyttää SFS-EN SINGLE BURNING ITEM (SBI) ja EN ISO pienen liekin kokeita. SBI- testin luokitusparametrit (kolmen kokeen keskiarvona) Lämmöntuotto ja liekin leviäminen - FIGRA = lämmöntuoton kasvunopeus ( 120 Ws -1 ) - THR = kokonaislämmöntuotto ( 7,5 MJ) 600s Savuntuotto ja palavat pisarat - SMOGRA = savuntuoton kasvunopeus - TPS 600s = kokonaissavuntuotto Huom. Kohdan siirtymäsäännöksen mukaisesti ajoneuvon rakennetta koskevia osan 9 vuoden 2003 säännöksiä (EXIII ajoneuvot, joiden kuormatilat olivat EXIIIlämmönkestävyysvaatimusten mukaiset) sai soveltaa saakka ja kohdan mukaan näitä saa käyttää saakka alkaen EXIII- ajoneuvon korissa on käytettävä standardissa SFS-EN :2002 tarkoitettua B-S3-d2 luokiteltua rakenneainetta Säiliöajoneuvo Stabiilisuus Maahan tukeutuvien pintojen kokonaisleveyden (saman akselin oikean- ja vasemmanpuoleisten pyörien maata koskettavan osan ulkopintojen välin) on oltava vähintään 90 % kuormatun säiliöajoneuvon painopisteen korkeudesta. Kuormatun puoliperävaunun akselistoon kohdistuva massa ei saa ylittää 60 % koko ajoneuvoyhdistelmän nimellisestä kokonaismassasta ECE 111-sääntö ECE 111 -sääntöä sovelletaan - nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen - tilavuudeltaan yli 3 m 3 kiinteitä säiliöitä kuljettaviin säiliöajoneuvoihin - testattu alle 4 bar paineella. - rekisteröity ensimmäisen kerran 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen.

12 OHJE 12 / 14 - siirtymäsääntö (M145) ennen rekisteröidyillä säiliöajoneuvoilla. ( ) ECE -sääntö netissä: Stabiilisuusvaatimuksen todennus ECE 111 säännön kohdan 5.1 mukaan stabiilisuusvaatimuksen täyttyminen todennetaan joko kallistuspöytätestillä tai laskelmilla. Jos asiassa on erimielisyyksiä tai epäselvyyttä, käytetään kallistuspöytätestiä. Kriteerit - kaatumisvakavuus: Kallistuspöytätesti - ajoneuvo ei kaadu 23 asteen kulmassa kummassakaan kallistus-suunnassa. Laskelma ajoneuvo ei kaadu 4 m/s 2 sivuttaiskiihtyvyydellä (q c 4 m/s 2 ) Ajoneuvon peräosan suojaus 1.17 Memu Ajoneuvon peräosa on varustettava takaapäin kohdistuvia iskuja vastaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1248/2002) liitteen 1 osassa I olevan taulukon kohdassa 3 tarkoitetulla alleajosuojalla, joka suojaa säiliön sen koko leveydeltä. Vaatimustenmukaisuus määräytyy ajoneuvon käyttöönottoajankohdan mukaisesti alkaen vaatimustaso on 2006/20/EY. Tämä vaatimustaso on huomioitava erityisesti silloin, kun siirretään vanha säiliö uuden ajoneuvon päälle. MEMU tarkoittaa ajoneuvoa, joka täyttää kohdan liikkuvan räjähdevalmistusyksikön määritelmän. MEMU on räjähteiden valmistukseen ja panostukseen käytettävä yksikkö tai yksiköllä varustettu ajoneuvo, jossa kuljetettavat vaaralliset aineet eivät itse ole räjähteitä. Yksikkö koostuu erilaisista säiliöistä ja irtotavarakonteista, prosessilaitteistosta sekä pumpuista ja vastaavista laitteista. MEMUssa voi olla erityisosasto pakattuja räjähteitä varten. Jos ajoneuvo on MEMU, voi ECE- säännön 105 mukainen tyyppihyväksyntämerkintä olla joko MEMU tai EX III- ajoneuvo, mutta hyväksymistodistukseen ajoneuvotyypiksi merkitään vain MEMU. MEMUn on täytettävä EXIII- ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja lisäksi seuraavat lisämääräykset: - MEMUun kuuluu säiliöt, näiden varusteet sekä kiinnitys- että kytkentälaitteet. Varusteena voi olla myös irtotavarakontti. - Säiliöiden ja irtotavarakonttien on täytettävä luvun 6.12 asiaankuuluvat vaatimukset. - Mahdollinen Tukesin poikkeuslupa säiliörakenteelle (esim. kohta ) tulee tarkistaa säiliön tarkastuksen yhteydessä.

13 OHJE 13 / 14 - Metallista tai lujitemuovista valmistetut säiliöt ja irtotavarakontit on yhdistettävä ajoneuvon alustaan vähintään yhden hyvän maadoitusliitännän avulla. - Kohdan mukainen stabiilisuusvaatimus on täytettävä. - Ajoneuvon peräosa on suojattava. - Moottoritilassa on oltava automaattinen sammutusjärjestelmä. Sammutinjärjestelmän asennustodistus on myös esitettävä. - Metalliset roiskesuojat - Prosessilaitteissa on oltava lukot. - Kuormatilan alla olevat pakoputken osat on suojattava lämpösuojalla. - Luukkujen sisällä olevat valojen pintalämpötila ei saa nousta liian korkeaksi. - CE -merkintä tulee olla. - Katolle asennettava, ei ajonaikana käytettävä, punainen vilkkuva prosessivalo voidaan myös hyväksyä Siirtymäsäännökset Alipaineelliset jätesäiliöt Vanhat pikisäiliöt Alipaineellisissa jätesäiliöissä on oltava varoventtiili, jota edeltää murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin väliin on asennettava painemittari tai muu sopiva ilmaisin, joka ilmoittaa murtolevyn murtumisen tai reiän tai vuodon. Kohdan mukaan ennen (ADR ) ja tällöin voimassa olleiden säännösten mukaisesti valmistettuja, mutta eivät täytä kohdan vaatimuksia, saa edelleen käyttää. Ajoneuvo (kohta poistettu) Vaaditaan (kohdan ) mukainen hyväksymistodistus. Irrotettavia säiliöitä kuljettavat ajoneuvot sekä säiliökonttien tai UN- säiliöiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, joita käytetään UN 3257 aineiden kuljetukseen, on oltava hyväksytty katsastuksessa kohdan mukaisesti. Säiliö (kohta ) Ennen valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu UN 3257 aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä voimaan-tulleita säännöksiä, saa käyttää saakka (VAK). HUOM: ADR -sopimuksen mukaan saakka.

14 OHJE 14 / Hinattava laite LUKU 20.1 Siirrettäessä työkoneita erikoiskuljetusajoneuvolla tai hinattavia laitteita taikka muita laitteita ajoneuvolla paikalliskuljetuksena esimerkiksi tie-, rakennus-, louhinta- tai metsätyömaalle ei näiden käyttövoimaksi tai niiden minkä tahansa laitteen käyttöön tarkoitetun polttonesteen säiliöön sovelleta näiden säännösten osan 6 säännöksiä. Laitteen käytön vaatima kiinteän polttoainesäiliön tilavuus saa kuitenkin olla enintään litraa, ja säiliössä olevan polttonesteen leimahduspisteen on oltava yli 23 C. Kuljetusyksikön suurin polttoainesäiliöiden kokonaismäärä saa olla enintään 1500 l ( ). Jos säiliön tilavuus on yli 1000 l, tulkitaan hinattava laite säiliökuljetukseksi. Jos laite on varustettu irrallisella säiliöllä tai esimerkiksi IBC pakkauksella, on kyseessä kappaletavarakuljetus. Osaston johtaja Björn Ziessler Tarkastusinsinööri Ahti Kalliomäki

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf 13.2.2009 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Tieliikenneohje

Liikenteen turvallisuusvirasto. Tieliikenneohje Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/384/03.04.03.03/2011 Tieliikenneohje Antopäivä: 3.5.2011 Voimassaoloaika: 3.5.2011 - Säädösperusta: Kumoaa: Kohderyhmät: Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Turvallinen käyttö - Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Torjunta-aineiden kuljetus Vaaralliseksi

Lisätiedot

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat Pekka Rahkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus ADR- kouluttajat ja turvallisuusneuvonantajan pätevyys

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Jyrki Olli VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN VASTUUT JA VEL- VOLLISUUDET Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite Versio 1.0 Antopäivä: 3.4.2014 Voimaantulopäivä: 12.5.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista 408/2003 (viimeisin muutos 466/2009)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan.

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan. 1(5) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka:

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka: N:o 829 3127 I OSA Liite 1 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä 70/156/ETY 1-78/315/ETY 3 - M, 1.1.1996 2 1.1.1998 2 1993-78/547/ETY 4-80/1267/ETY 5-87/358/ETY

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala 22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallinen Pirkanmaa

Turvallinen Pirkanmaa Maatilatyöryhmä 2009 Tavoitteena saada tietoa kentälle ELY-keskus Tukes Maataloustuottajain (MTK)Pirkanmaa liitto ProAgria Pirkanmaa Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut Farmarisäiliön tyyppikilpi KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeen nro: 521/208/2003/21.03.2003 ja ohjeen liitteen 02.09.2003 ALLEAJOSUOJAOHJE

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeen nro: 521/208/2003/21.03.2003 ja ohjeen liitteen 02.09.2003 ALLEAJOSUOJAOHJE 1 (9) Antopäivä: 22.04.2013 Voimaantulopäivä: 01.06.2013 Säädösperusta: Ajoneuvolaki 1090/2002 Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeen nro:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Yksittäishyväksynnän voimassaolo 21 :n 2 mom korotuksille

Yksittäishyväksynnän voimassaolo 21 :n 2 mom korotuksille Tiedote katsastajille 4/2013 17.9.2013 (päivitetty 20. ja 27.9.2013) Asetuksen 407/2013 mahdollistamat massamuutokset Tässä tiedotteessa käsitellään asetuksen 407/2013 voimaantulon mahdollistamia muutoskatsastuksia,

Lisätiedot

PA-TU JOCKEL PS2JM JAUHESAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET

PA-TU JOCKEL PS2JM JAUHESAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET PA-TU JOCKEL PS2JM JAUHESAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET Käsisammutin on monessa kiinteistössä ainut alkusammutusväline ja siksi niiden jatkuvaan toimintakuntoisuuteen tulisi kiinnittää erityistä

Lisätiedot

WASASAFE KÄSISAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET

WASASAFE KÄSISAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET WASASAFE KÄSISAMMUTTIMET TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET Käsisammutin on monessa kiinteistössä ainut alkusammutusväline ja siksi niiden jatkuvaan toimintakuntoisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Aineiston käyttöehdot Tämän opintomateriaalin on kehittänyt Suomen

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Perustelumuistio 1(5) 16.6.2015 TRAFI/4541/03.04.03.00/2015 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994,

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita:

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita: Maantiekuljetukset ADR2013 tulee voimaan 1.1.2013 ja siirtymäaikaa on 30.6.2013 asti. Sama siirtymäaika on VAK-määräyksilläkin eli LVM-asetuksella, jolla nämä uudet määräykset kansallisissa vaarallisten

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis.

Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis. JÄTTEIDENKÄSITTELY Kippisäiliöt KIPPIKÄRRY KW KAIKELLE JÄTTEELLE, PYÖRÄT VAKIOVARUSTEENA Tyhjennys maanpinnan tasolla. Lukittavat trukkiholkit, sinkitty kaksiosiosainen kansi, siivilä ja laskuhana, öljy-/vesitiivis.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015 1 (7) Antopäivä: 30.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 207155 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 22.10.2010 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Kuivien ja nestemäisten aineiden puhallukseen ja imuun 14 m3 kippaavaan säiliöön, materiaalitilavuus 12 m3 Catepillar -moottori joka tuottaa max.

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA

Lisätiedot