ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja"

Transkriptio

1 OHJE 1 / 14 Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/ Soveltamisala: ADR:TP-asetus; SopS 23/1979, 109/2010 VAK-direktiivi: 2008/68/EY, 2010/61/EU VAK-laki: 719/94, 1240/2010, 1282/2010 VN-asetus: 194/2002, 263/2009 LVM-asetus: 369/2011 ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja Ohje on tarkoitettu katsastajille ja ohjeen tarkoitus on auttaa katsastajaa yksittäishyväksynnässä, rekisteröinti- sekä muutoskatsastuksessa että määräaikaiskatsastuksessa hyväksyttäessä ajoneuvo vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä. Ohjeeseen on koottu joitakin keskeisimpiä ADR/VAKajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja, joita on tullut esiin katsastustehtävissä. 1.1 ADR/VAK- ajoneuvo Vapaaraja Polttoainesäiliön tilavuus Konttialustojen ja EXII - ja EXIII -konttien hyväksynnät Merkintä Säiliöiden rakenne ja testaus Varusteet Sähkölaitteet Jarrut Hidastin Palovaarojen ehkäisy Hyväksyntä EX- ajoneuvot Säiliöajoneuvo ECE 111-sääntö Ajoneuvon peräosan suojaus Memu Siirtymäsäännökset Hinattava laite... 14

2 OHJE 2 / ADR/VAK- ajoneuvo Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 369/ :n kohdan 4 mukaan tarkoitetaan ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista, keskeneräistä tai täydennettyä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h sekä perävaunua. Lukuun ottamatta maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta sekä maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria, jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h, perävaunuineen. Pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maastoajoneuvo ja moottorityökone ja niiden perävaunut sekä hinattavat laitteet. LVM:n asetuksen määräykset siis koskevat vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja aineita kuljetettaessa edellä määritellyillä ajoneuvoilla. Katsastuksessa hyväksytään räjähdysaineen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, sekä vaarallisia aineita kuljettavat säiliöajoneuvot. Säiliöajoneuvoja ovat yli 1 m 3 kiinteällä säiliöllä varustetut ajoneuvot. Ko. säiliöt voivat olla myös irrotettavia. Säiliökuljetuksia ovat myös yli 3 m 3 säiliökontit. Säiliöt tulee olla tarkastettuja säiliöitä. Säiliökuljetuksissa myös vetoajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa. Räjähdekuljetusyhdistelmässä vain puoliperävaunun vetoajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa. ((7.2.4, erityismääräys V2 (2))). Ns. farmarisäiliöt ja IBC- pakkaukset ovat kappaletavarakuljetuksia (maksimi 3 m 3 ), jolloin katsastuksessa hyväksyntää ei tarvita. Nämä säiliöt kuljetetaan yleensä ajoneuvon lavalla. Kaikki VAK- määräykset ovat kuitenkin voimassa, myös varustemääräykset. Tällaiset säiliöt tulee kaikki olla hyväksyttyjä säiliöitä alkaen, myös vanhat. Esim. Polttoaineen kuljetus kappaletavarakuljetuksena työmaille: Yli 1000 litraa litraa (nimellistilavuus): - UN-tyyppihyväksytty IBC-pakkaus (määräaikaistarkastettava) - oranssikilpi ajoneuvon edessä ja takana - sammuttimet massan mukaan ja varusteet kuormatun aineen mukaan - IBC-pakkauksessa merkintä: UN ja aineen YK- numero ja varoituslipukkeet (palavan nesteen lipuke, lk3 ja vastakkaiselle puolelle ympäristölle vaarallinen merkki) Yli 450 litraa litraa: - UN-tyyppihyväksytty IBC-pakkaus - vapaarajakuljetus - sammutin 2kg - IBC-pakkauksessa merkintä: UN ja aineen YK- numero ja varoituslipukkeet 450 litraa tai alle: - astian tulee täyttää yleiset pakkausvaatimukset, mutta siltä ei vaadita tyyppihyväksyntää

3 OHJE 3 / Vapaaraja Vapauttaa: - kirjalliset turvallisuusohjeet - ADR-ajolupa - ajoneuvon merkintä - ajoneuvon varusteet ja hyväksyntä (osa 9) - turvatoimia koskevat säännökset Ei vapauta: - pakkaussäännökset - yhteenpakkaamis- ja yhteenkuormauskiellot - kollin merkintä mukaan lukien varoituslipukkeet - rahtikirja, jossa tosin ei edellytetä enää erillistä rahtikirjamerkintää sovellettaessa vapaarajoja - 2 kg sammutin - ajoneuvon valvonta 1.3 Polttoainesäiliön tilavuus Kiinteän polttoainesäiliön (- säiliöiden) kokonaistilavuus saa olla enintään 1500 litraa kuljetusyksikköä kohti ja perävaunuun kiinnitetyn polttoainesäiliön kokonaistilavuus enintään 500 litraa. Dollya ei saa varustaa polttoainesäiliöllä. 1.4 Konttialustojen ja EXII - ja EXIII -konttien hyväksynnät Konttialusta hyväksytään katsastuksessa kohdan mukaisesti EX II-, EX III-, FL-, OX-, AT- ja MEMU- ajoneuvoksi. Perusajoneuvon on täytettävä kohdan 9.2 vaatimukset. Siirtymäsäännöksistä johtuvat rajoitukset on huomioitava hyväksymistodistuksessa. Erillistä aineluetteloa ei kirjoiteta hyväksymistodistukseen, kuljetettava aine määräytyy ajoneuvotyypin ja kuormatilan mukaan. Säiliökontin tai irrotettavan säiliön hyväksynnät tulee muuttaa seuraavassa määräaikais- tai tiiveystarkastuksessa uusien säiliökoodien tai YK-numeroiden (listojen) mukaiseksi. Tämän tekee tarkastuslaitos. EXII - ja/tai EXIII -konteille / vaihtokoreille annetaan erillinen VAK- hyväksymistodistus osoituksena vaatimustenmukaisuudesta. Hyväksymistodistuksen voimassaoloaika on rajoitettava enintään vuoden mittaiseksi kohdan perusteella. EXII - ja/tai EXIII -kontti / vaihtokori voidaan myös yksilöidä hyväksymistodistukseen.

4 OHJE 4 / Merkintä Oranssikilpi - kappaletavara- ja säiliökuljetus kuljetusyksikön eteen ja taakse Varoituslipukkeet säiliö-, räjähdysaine-, irtotavara- ja 7-luokan kuljetus - molemmille sivuille ja taakse kontissa kaikille neljälle sivulle ympäristövaarallisten aineiden lipuke alkaen molemmille sivuille ja taakse ja uusi suurlipuke rajoitetuille määrille kuljetusyksikön eteen ja taakse kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki Numerokilpi Oranssikilpi, jossa kuljetettavan aineen vaaran tunnusnumero ja YK-numero - säiliökuljetus jokaisen säiliöosaston kohdalle molemmille sivuille. Muut vaihtoehtoiset merkinnät UN 1202, 1203, 1233 tai YK-numeron 1268 tai 1863 aineita kuljetusyksikössä, jossa kuljetetaan vain yhtä vaarallista ainetta räjähdysainekuljetus (VAK) maksimi nettomäärä 1000 kg Kilpien, numeroiden ja suurlipukkeiden on pysyttävä paikallaan ajoneuvon asennosta riippumatta. 1.6 Säiliöiden rakenne ja testaus Säiliöasiakirja Omistajalla/haltijalla on oltava säiliöasiakirja, joka on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. - luokka 2 ilmoitettu laitos - luokka 7 säteilyturvakeskus - muut luokat VAK- tarkastuslaitokset kohtien ja mukaisia tarkastuksia varten. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön käyttöajan ja säilytettävä 15 kk säiliön käytöstä poistamisen jälkeen

5 OHJE 5 / 14 Säiliötarkastukset Tarkastus Säiliö Säiliökontti Kohta Määräaikaistarkastus vähintään joka 6 vuosi vähintään joka 5 vuosi Välitarkastus vähintään joka 3 vuosi vähintään joka 2,5 vuosi käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksen jälkeen +/- 3 kk määrätty tarkastuspäivä korjaus-, muutos- tai vaurio on saattanut Ylimääräinen tarkastus heikentää säiliötä tai varusteita Säiliöiden kartiotappikiinnitysjärjestelmä voidaan hyväksyä vaihtokorilaitteeksi ADR/VAK- hyväksynnässä. Säiliöiden kartiotappikiinnitys on mahdollistanut sen, että samassa autossa voidaan käyttää eri aineille hyväksyttyjä irrotettavia säiliöitä. Säiliöt kiinnitetään autoihin kartiotappien avulla, jotka on asennettu auton runkoon. Säiliön runkoon on vastaavasti asennettu kiinnityslevyt, joissa on kartiotappeja varten reiät sekä tukijalat tai tukijalkojen kiinnityskohdat. Auton on itsenäisesti kyettävä ottamaan kuljetettavakseen siihen suunniteltu vaihtokorisäiliö ja tarvittaessa jättämään se haluttuun paikkaan, auton tasonostolla tai vastaavalla laitteella. Kartiotappien reikiin asennettuja kiilatappeja varten tarvitaan ainoana työkaluna vasaraa. Kiilatappien kiinnipysyminen varmistetaan sokilla. Jos yllä olevan mukainen auton kartiotappikiinnitysjärjestelmä merkitään vaihtokorilaitteeksi, jolloin auto hyväksytään katsastuksessa kohdan mukaisesti. Perusajoneuvon on täytettävä kohdan 9.2 vaatimukset. Kohdan 1.2 määritelmien mukaan säiliövaihtokoria pidetään säiliökonttina ja vaihtokori on kontti, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta omien tukien varaan ajoneuvossa olevilla laitteilla ja kuormata uudelleen ajoneuvoon. Kuljetettavan säiliön viimeisin voimassa oleva tarkastustodistus mahdollisine aineluetteloineen on pidettävä ajossa mukana. Kohdan mukaiset merkinnät (säiliökoodit) pitää olla merkittyinä kuljetettavissa säiliöissä.

6 OHJE 6 / Varusteet Sammutinmääräykset Jokaisessa kuljetusyksikössä on oltava vähintään yksi A-, B-, ja C-palotyyppien sammuttamiseen tarkoitettu pakkasenkestävä käsisammutin. Sammuttimen sammutinainemäärän on oltava vähintään 2 kg kuivaa jauhetta tai vastaava sammutemäärä sopivaa sammutusainetta. Tämä sammutinvaatimus on myös alle vapaarajan olevissa kappaletavarakuljetuksissa. Sammutinmäärä kuljetusyksikössä ajoneuvon kokonaismassa / tonnia kokonaissammutemäärä enintään 3,5 yli 3,5 7,5 yli 7,5 4 kg 8 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg) 12 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg) 2 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 13A 55B C. 6 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 27A 144B C. 9 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 34A 183B C. 12 kg käsisammuttimen teholuokkasuositus vähintään 43A 233B C. Sammuttimien on oltava pakkasen kestäviä ja sovelluttava A-, B- ja C-palotyyppien sammuttamiseen. A = kiinteiden aineiden palot B = nestemäisten aineiden palot C = kaasujen palot Mitä suurempi lukuarvo on kirjaimen edessä, sitä tehokkaampi on käsisammutin. Käsisammuttimen sijoitus: Käsisammuttimet on sijoitettava kuljetusyksikköön siten, että ne ovat miehistön helposti saatavilla ja lisäksi ne ovat suojattu sään vaikutuksilta. Sisäasiainministeriön asetus 917/2005 käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Käsisammuttimen tarkastusvälit: Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. Käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

7 OHJE 7 / 14 Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein Muut varusteet ja henkilön suojaimet Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava kohdan mukaiset varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten. Varusteet on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella. Lipukkeiden numerot löytyvät rahtikirjasta. VARUSTE Räjähteet Palavat kaasut Palamattomat kaasut Myrkylliset kaasut Palavat nesteet Helposti syttyvät kiinteät aineet Helposti itsestään syttyvät Veden kanssa kehittää palavia kaasuja 1, 1.4, 1.5, Hapettavat aineet Orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Tartuntavaaralliset aineet Radioaktiiviset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet Kuljetusyksikössä: - pyöräkiila / ajoneuvo, X X X X X X X X X X X X X X X - kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä, X X X X X X X X X X X X X X X - silmänhuuhteluneste, X X X X X X X X X X X Jokaiselle miehistön jäsenelle: - varoitusliivi, X X X X X X X X X X X X X X X - irrallinen valaisin, X X X X X X X X X X X X X X X - suojakäsineet, X X X X X X X X X X X X X X X - silmäsuojaimet (esim. suojalasit). X X X X X X X X X X X X X X X Lisävarusteet: - hengityksen suojain / miehistön jäsen, X X lapio, X X - X X X - viemärisuoja, X X - X X X - keräysastia, X X - X X X

8 OHJE 8 / 14 Lisävarusteet tietyissä luokan 3 vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa. Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelee, että - säiliöajoneuvossa ja tilavuudeltaan yli 3000 litran säiliökonttia tai irrotettavaa säiliötä kuljettavassa ajoneuvossa, jossa - kuljetetaan veteen sekoittumattomia tai vain osittain sekoittuvia palavia nesteitä, on lisävarusteena vahingon alkutorjuntakalustona - imeytysainetta, joka vastaa imeytysteholtaan vähintään 100 litraa turvetta ja on mieluimmin palamatonta, sekä - keräilyastiana viisi kappaletta vähintään 50 litran muovisäkkejä tai kokoon käärittäviä muovista tai vastaavasta aineesta valmistettu, vetoisuudeltaan vähintään 3 m säkkiputki. Säiliöperävaunussa ei tarvitse olla näitä lisävarusteita, jos sen vetoautossa on vastaavat varusteet. 1.8 Sähkölaitteet Pysyvästi jännitteellisen hälytinlaitteen asennus Ajoneuvoon voidaan asentaa pysyvästi jännitteellinen hälytinlaite. Hälytinlaitteen tulee täyttää mainitun kohdan standardit ja vaatimukset Ajoneuvon ja perävaunun välinen sähkökytkentä. Samoin kuin kahden perävaunun eli dollyn + puoliperävaunun välinen sähkökytkentä. Vetoauton ja perävaunun välisen 15-napaisen kytkennän, 24 voltin sähköjärjestelmällä varustetuissa VAK / ADR- ajoneuvoissa, tulee täyttää ko. kohdassa mainitut ehdot. Ajoneuvoon, jossa on SFS / ISO -standardin mukainen 15-napainen liitäntä voidaan adapteria käyttäen kytkeä perävaunu, jossa on saman standardin mukaiset 2x7 - napaiset liittimet. Adapterin tulee täyttää kyseisessä kohdassa mainitut vaatimukset. Adapterin tulee olla varustettu aina mekaanisella turvalukituksella siten, että tahaton irtikytkeytyminen ei ole mahdollista. Sijoitusmitat ja sähkökytkentä ovat ISO 12098:2004 ja ISO 7638:2003 standardien mukaiset ja suojausluokka vähintään IP54 IEC529 standardin mukainen. Adapterin tulee olla kohdan mukaisesti testattu. Markkinoilla on myös 17-napaisia liittimiä saatavilla (VBG), vaatimukset samat kuin yllä.

9 OHJE 9 / Jarrut Vaarallisten aineiden kuljetusyksikköinä käytettäviksi tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja perävaunujen on täytettävä kaikki ECE- säännön nro: 13 tai direktiivin 71/320/ETY asiaankuuluvat tekniset vaatimukset muutoksineen niissä annettujen voimaantulopäivämäärien mukaisesti. JARRUVAATIMUSTEN VOIMAANTULO /320/ETY => 88/194/ETY E 13R /422/ETY E 13R /422/ETY E 13R /12/EY E 13R Hidastin EX/III-, FL-, OX- ja AT-ajoneuvoissa on oltava lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Vaatimusta lukkiutumattomista jarruista sovelletaan autoihin (luokka 1) - joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 16 tonnia - tai on hyväksytty vetämään O4 -luokan perävaunuja. sekä perävaunuihin (luokka A) - suurin sallittu kokonaismassa ylittää 10 tonnia. Huomioi! Siirtymäsääntö Hidastinvaatimus koskee EXIII, AT, FL ja OX -ajoneuvotyyppejä. Sovelletaan moottoriajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 16 tonnia tai jotka on hyväksytty vetämään perävaunuja, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 10 tonnia. Kaikissa edellä mainituissa (myös vanhoissa) vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksytyissä ajoneuvoissa on oltava hidastin alkaen. Hidastimen on oltava tyypiltään IIA Palovaarojen ehkäisy Polttoon perustuvien lämmityslaitteiden on vastattava ECE- säännön nro 122 tai direktiivin 2001/56/EY, muutoksineen (2004/78/EY), teknisiä vaatimuksia. Polttoon perustuvalla lämmityslaitteella tarkoitetaan laitetta, joka käyttää nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta eikä ajoneuvon moottorin hukkalämpöä.

10 OHJE 10 / Hyväksyntä Kohdan perusteella ohjelmoitava kellokytkin (käynnistysaika on mahdollista etukäteen asettaa), on kielletty. Kohdan perusteella lämmityslaitteen ohjaukselle voidaan johtaa virta ohi auton päävirtakytkimen. Tällöin tulee ko. kohdan mainitut standardit ja muut vaatimukset täyttyä. Laitteen valmistajan tai toimittajan on kirjallisesti vakuutettava, että ao. IEC- tai EN- standardin vaatimukset täyttyvät. Lämmityslaitteen asennuksessa suoritettujen sähköasennusten johdotuksen suojausluokka jne. määräytyy kohtien ja mukaan. Lämmityslaitteen pakoputken päättyminen esim. auton moottorin öljypohjan alle on kielletty kohdan perusteella. Ulkomaiset ADR- hyväksynnät ECE 111 säännön noudattamisen osalta hyväksytään Suomessa kansainvälisessä ADR- liikenteessä. Suomessa vastaavan VAK- hyväksynnän antaa TraFi:n valtuuttama katsastuksen suorittaja. Kun Suomessa uudelle FL-, OX-, AT- ajoneuvolle ja MEMUlle annetaan (yksittäishyväksynnän yhteydessä tehtävässä) tarkastuksessa VAK- hyväksyntä, tarkastetaan siinä myös stabiilisuusvaatimuksen täyttyminen. Ajoneuvo VAK- määräaikaistarkastetaan vuosittain. VAK -hyväksymistodistus muuttuu: Vanhoja VAK -hyväksymistodistuksia ei jatketa, vaan asiakkaalle annetaan katsastuksen yhteydessä uusi hyväksymistodistus ja annetaan uusi todistuksen numero. Nämä tiedot tulee myös viedä rekisteritietoihin. ADR- hyväksymistodistusten voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. Katsastustoimipaikoille on annettu lomakkeet sähköisessä muodossa ja Editasta voi tilata ADR- hyväksyntään poikkiviivallisia tyhjiä lomakkeita AKE C113d. ADR- hyväksymislomakkeet ja uudet VAK- hyväksymislomakkeet (pdf) löytyvät osoitteesta: +lomakkeet/katsastuksen+lomakkeet.htm

11 OHJE 11 / EX- ajoneuvot EXII- ajoneuvot EXIII- ajoneuvot Kuormatilan ikkunat sallitaan EXII- ajoneuvossa, mutta peitettynä jäykillä levyillä. Materiaalina käy myös tarkoitukseen sopiva muovilevy tai testattu ja hyväksytty kalvo Korin on oltava valmistettu lämmön- ja palonkestävästä rakenneaineesta, jonka vähimmäispaksuus on 10 mm. Säännös katsotaan täytetyksi, jos käytetään standardissa SFS-EN :2002 paloluokituksen B-S3-d2 rakenneainetta. B-S3-d2 luokitus edellyttää SFS-EN SINGLE BURNING ITEM (SBI) ja EN ISO pienen liekin kokeita. SBI- testin luokitusparametrit (kolmen kokeen keskiarvona) Lämmöntuotto ja liekin leviäminen - FIGRA = lämmöntuoton kasvunopeus ( 120 Ws -1 ) - THR = kokonaislämmöntuotto ( 7,5 MJ) 600s Savuntuotto ja palavat pisarat - SMOGRA = savuntuoton kasvunopeus - TPS 600s = kokonaissavuntuotto Huom. Kohdan siirtymäsäännöksen mukaisesti ajoneuvon rakennetta koskevia osan 9 vuoden 2003 säännöksiä (EXIII ajoneuvot, joiden kuormatilat olivat EXIIIlämmönkestävyysvaatimusten mukaiset) sai soveltaa saakka ja kohdan mukaan näitä saa käyttää saakka alkaen EXIII- ajoneuvon korissa on käytettävä standardissa SFS-EN :2002 tarkoitettua B-S3-d2 luokiteltua rakenneainetta Säiliöajoneuvo Stabiilisuus Maahan tukeutuvien pintojen kokonaisleveyden (saman akselin oikean- ja vasemmanpuoleisten pyörien maata koskettavan osan ulkopintojen välin) on oltava vähintään 90 % kuormatun säiliöajoneuvon painopisteen korkeudesta. Kuormatun puoliperävaunun akselistoon kohdistuva massa ei saa ylittää 60 % koko ajoneuvoyhdistelmän nimellisestä kokonaismassasta ECE 111-sääntö ECE 111 -sääntöä sovelletaan - nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen - tilavuudeltaan yli 3 m 3 kiinteitä säiliöitä kuljettaviin säiliöajoneuvoihin - testattu alle 4 bar paineella. - rekisteröity ensimmäisen kerran 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen.

12 OHJE 12 / 14 - siirtymäsääntö (M145) ennen rekisteröidyillä säiliöajoneuvoilla. ( ) ECE -sääntö netissä: Stabiilisuusvaatimuksen todennus ECE 111 säännön kohdan 5.1 mukaan stabiilisuusvaatimuksen täyttyminen todennetaan joko kallistuspöytätestillä tai laskelmilla. Jos asiassa on erimielisyyksiä tai epäselvyyttä, käytetään kallistuspöytätestiä. Kriteerit - kaatumisvakavuus: Kallistuspöytätesti - ajoneuvo ei kaadu 23 asteen kulmassa kummassakaan kallistus-suunnassa. Laskelma ajoneuvo ei kaadu 4 m/s 2 sivuttaiskiihtyvyydellä (q c 4 m/s 2 ) Ajoneuvon peräosan suojaus 1.17 Memu Ajoneuvon peräosa on varustettava takaapäin kohdistuvia iskuja vastaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1248/2002) liitteen 1 osassa I olevan taulukon kohdassa 3 tarkoitetulla alleajosuojalla, joka suojaa säiliön sen koko leveydeltä. Vaatimustenmukaisuus määräytyy ajoneuvon käyttöönottoajankohdan mukaisesti alkaen vaatimustaso on 2006/20/EY. Tämä vaatimustaso on huomioitava erityisesti silloin, kun siirretään vanha säiliö uuden ajoneuvon päälle. MEMU tarkoittaa ajoneuvoa, joka täyttää kohdan liikkuvan räjähdevalmistusyksikön määritelmän. MEMU on räjähteiden valmistukseen ja panostukseen käytettävä yksikkö tai yksiköllä varustettu ajoneuvo, jossa kuljetettavat vaaralliset aineet eivät itse ole räjähteitä. Yksikkö koostuu erilaisista säiliöistä ja irtotavarakonteista, prosessilaitteistosta sekä pumpuista ja vastaavista laitteista. MEMUssa voi olla erityisosasto pakattuja räjähteitä varten. Jos ajoneuvo on MEMU, voi ECE- säännön 105 mukainen tyyppihyväksyntämerkintä olla joko MEMU tai EX III- ajoneuvo, mutta hyväksymistodistukseen ajoneuvotyypiksi merkitään vain MEMU. MEMUn on täytettävä EXIII- ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja lisäksi seuraavat lisämääräykset: - MEMUun kuuluu säiliöt, näiden varusteet sekä kiinnitys- että kytkentälaitteet. Varusteena voi olla myös irtotavarakontti. - Säiliöiden ja irtotavarakonttien on täytettävä luvun 6.12 asiaankuuluvat vaatimukset. - Mahdollinen Tukesin poikkeuslupa säiliörakenteelle (esim. kohta ) tulee tarkistaa säiliön tarkastuksen yhteydessä.

13 OHJE 13 / 14 - Metallista tai lujitemuovista valmistetut säiliöt ja irtotavarakontit on yhdistettävä ajoneuvon alustaan vähintään yhden hyvän maadoitusliitännän avulla. - Kohdan mukainen stabiilisuusvaatimus on täytettävä. - Ajoneuvon peräosa on suojattava. - Moottoritilassa on oltava automaattinen sammutusjärjestelmä. Sammutinjärjestelmän asennustodistus on myös esitettävä. - Metalliset roiskesuojat - Prosessilaitteissa on oltava lukot. - Kuormatilan alla olevat pakoputken osat on suojattava lämpösuojalla. - Luukkujen sisällä olevat valojen pintalämpötila ei saa nousta liian korkeaksi. - CE -merkintä tulee olla. - Katolle asennettava, ei ajonaikana käytettävä, punainen vilkkuva prosessivalo voidaan myös hyväksyä Siirtymäsäännökset Alipaineelliset jätesäiliöt Vanhat pikisäiliöt Alipaineellisissa jätesäiliöissä on oltava varoventtiili, jota edeltää murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin väliin on asennettava painemittari tai muu sopiva ilmaisin, joka ilmoittaa murtolevyn murtumisen tai reiän tai vuodon. Kohdan mukaan ennen (ADR ) ja tällöin voimassa olleiden säännösten mukaisesti valmistettuja, mutta eivät täytä kohdan vaatimuksia, saa edelleen käyttää. Ajoneuvo (kohta poistettu) Vaaditaan (kohdan ) mukainen hyväksymistodistus. Irrotettavia säiliöitä kuljettavat ajoneuvot sekä säiliökonttien tai UN- säiliöiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, joita käytetään UN 3257 aineiden kuljetukseen, on oltava hyväksytty katsastuksessa kohdan mukaisesti. Säiliö (kohta ) Ennen valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu UN 3257 aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä voimaan-tulleita säännöksiä, saa käyttää saakka (VAK). HUOM: ADR -sopimuksen mukaan saakka.

14 OHJE 14 / Hinattava laite LUKU 20.1 Siirrettäessä työkoneita erikoiskuljetusajoneuvolla tai hinattavia laitteita taikka muita laitteita ajoneuvolla paikalliskuljetuksena esimerkiksi tie-, rakennus-, louhinta- tai metsätyömaalle ei näiden käyttövoimaksi tai niiden minkä tahansa laitteen käyttöön tarkoitetun polttonesteen säiliöön sovelleta näiden säännösten osan 6 säännöksiä. Laitteen käytön vaatima kiinteän polttoainesäiliön tilavuus saa kuitenkin olla enintään litraa, ja säiliössä olevan polttonesteen leimahduspisteen on oltava yli 23 C. Kuljetusyksikön suurin polttoainesäiliöiden kokonaismäärä saa olla enintään 1500 l ( ). Jos säiliön tilavuus on yli 1000 l, tulkitaan hinattava laite säiliökuljetukseksi. Jos laite on varustettu irrallisella säiliöllä tai esimerkiksi IBC pakkauksella, on kyseessä kappaletavarakuljetus. Osaston johtaja Björn Ziessler Tarkastusinsinööri Ahti Kalliomäki

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011 Tampereen aluepelastuslaitos 1 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SÄILIÖ MAASTOSSA JA TYÖMAILLA 4

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. 1 ver. 11.11.2012 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP) Liitteet 1, 2 & 3 ver. 11.11.2012

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ilotulitteet. valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö. opas. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

Ilotulitteet. valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö. opas. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes) 1 opas Ilotulitteet valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: s. 3 7 & 11 Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy 2. painos, 2012 isbn 978-952-5649-29-1

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (21) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) Ohje 1 (8) Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 533/208/2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön Palavat kylmäaineet koulutusmateriaalin tiivistelmä Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön vaatimuksia. Tässä materiaalissa

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT 15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan

Lisätiedot

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA 1 (20) Antopäivä: 25.4.2013 Voimaantulopäivä: 1.5.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeet 559/208/2004;

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot