2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä."

Transkriptio

1 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi Siirretään ministeriön asetusten säännökset Trafin määräyksiin. Lisäksi vak-tiemääräykseen otetaan vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamista tietunneleissa koskevat määräykset. Nykyisin tekniset säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta ovat liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa 369/2011 (vak-tie) ja 370/2011 (vak-rautatie) => kumotaan Pohjamääräykset, joihin tehdään VAK2015 -muutokset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 VAK 2015 Laki, asetukset ja määräykset ADR/RID 2015 voimaan (pakolliset ) Trafi-määräykset (vak 2015): TIE: TRAFI/xxx RAUTATIE: TRAFI/yyy VN-asetusten (194/2002 tie) ja (195/2002 rautatie) muutokset: TIE: xxx/2015 RAUTATIE: yyy/2015 VAK-lain (719/1994) muutos: Laki 1095/2014 vak-lain muuttamisesta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (1/3) Polttonesteiden kuljetukseen liittyvät vapautukset (a) alakohta: Kuljetusta suorittavan ajoneuvon tai sen minkä tahansa laitteen kuljetuksen aikana käytettäväksi tarkoitettu polttoaine polttoainesäiliössä. (c) uusi alakohta: polttoaine liikkuvan työkoneen (non-road mobile machinery) säiliössä, kun työkone kuormana Litiumakkujen kuljetukseen liittyvät vapautukset => kaikki sähkön varastointiin ja tuottamiseen tarkoitetut järjestelmät Esim. litiumakut, sähkökondensaattorit, epäsymmetriset kondensaattorit, metallihydridiastiat ja polttokennot Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (2/3) Vapaaraja-taulukko "Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti" Nesteille tarkoittaa kuljetettavaa määrä litroina (ei enää astian tilavuutta) Vapaaraja-taulukkoon uusien nimikkeiden lisäykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (3/3) Uusi Vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetukseen liittyvät vapautukset Vapautukset, jos lamput eivät sisällä radioaktiivisia aineita ja enintään 1 kg elohopeaa: a) Keräyspisteisiin kuljetettavat lamput b) Vaarallista ainetta enintään 1 g /lamppu (30 g /kolli) pakattuina turvallisesti c) Käytetyt ja vialliset lamput, kuljetus keräyspisteistä pakattuina turvallisesti d) Ryhmän A ja O kaasuja sisältävät (entinen (h) poistuu) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Standardien soveltaminen Jos vaaditussa sovellettavassa standardissa ja näissä määräyksissä on ristiriita, sovelletaan näitä määräyksiä. Uusi tarkennus: Standardin sisältämiä vaatimuksia, jotka eivät ole ristiriidassa määräysten kanssa, on sovellettava kuten standardissa on mainittu, mukaan lukien standardissa normatiivisiksi mainitut muun standardin vaatimukset tai standardin osat Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät GHS GHS:n viides painos ST/SG/AC.10/30/Rev.5 (jatkuva aineiden luokituskriteerien harmonisointi kemikaalilainsäädännön kanssa) Käsikirja Manual of Test and Criteria (Kokeet ja kriteerit) ST/SG/AC.10/11/Rev.5 sellaisena kuin se on muutettuna dokumenteilla ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 ja ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 YK:n mallisäännöt Mallisääntöjen 18. painos ST/SG/AC.10/1/Rev Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 VAK 2015 Radioaktiivisten aineiden kuljetusmääräykset Suurin osa ADR/RID/VAK-muutosten volyymistä johtuu radioaktiivisia aineita koskevien määräysten päivityksestä: IAEA:n viimeisin julkaisu: IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 edition, Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Wien (2012) (Ohjeet radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta, IAEA). Paljon muutoksia eri osiin ja lukuihin Käytännössä läpi määräysten erotellaan luokan 7 aine ja radioaktiivinen aine Perustuu siihen, että luokkaan 8 lisätty radioaktiivisen aineen nimike Vapautetut radioaktiivisten aineiden kuljetukset / lisäys: Radioaktiiviset aineet ihmisessä, jota kuljetetaan hoitoon (radioaktiivinen aine kehossa tahallisesti tai tahattomasti taikka kontaminaation seurauksena) 29 a VN-asetuksessa (Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat) 2 momentti: mahd. muutos kun yksinkertaistuu Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 VAK 2015 Osa 1 Kohta Trafin tunnustamat tarkastuslaitokset Trafi tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset 1. Tarkastuslaitoksen toimintaa koskeva standardi (vak-lain 13 e ): EN ISO/IEC 17020:2004 => EN ISO/IEC 17020:2012 (lukuun ottamatta kohta 8.1.3) 2. Tarkastuslaitoksen edellytykset antaa tehtäviä hoidettavaksi alihankintana (vak-lain 13 c ): Jos tarkastuslaitos on akkreditoitava, niin myös aliurakoitsija on akkreditoitava: EN ISO/IEC mukaisesti => EN ISO/IEC 17020:2012 tai EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti Trafi määrää standardien soveltamisalan Trafin määräys TRAFI/28270/ /2014: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitetut standardit Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 1 Räjähteet Muutettu UN 0503 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET tai TURVATYYNYMODUULIT tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, pyrotekniset Luokka 2 Kaasut Lisätty adsorboituneet kaasut UN Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 5.1 Hapettavat aineet Hapettavien kiinteiden aineiden luokituksessa ( ) ja pakkausryhmän valinnassa viitataan Testimanuaalin kokeisiin O.1 ja O.3. Luokka 6.1 Myrkylliset aineet Hengitysteitse erittäin myrkylliset aineet on merkitty kuljetusnimikkeessä hengitysteitse myrkyllinen tai erikseen erityismääräyksellä 354 Luokka 8 Syövyttävät aineet Uusi UN 3507 URAANIHEKSAFLUORIDI, RADIOAKTIIVINEN AINE, PERUSKOLLI, alle 0,1 kg kollia kohti, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden (M1): UN 2212 SININEN ASBESTI (krokidoliitti) tai RUSKEA ASBESTI (amosiitti tai mysoriitti) => ASBESTI AMFIBOLI (amosiitti, tremoliitti, aktinoliitti, antofylliitti, krokidoliitti) UN 2590 VALKOINEN ASBESTI (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti) => ASBESTI KRYSOTIILI Hengenpelastuslaitteet (M5): UN 3268 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET / TURVATYYNYMO- DUULIT / TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, sähköisesti käynnistyvät Uusi: UN 3508 EPÄSYMMETRINEN KONDENSAATTORI, (energian varauskyky yli 0,3 Wh) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet / Hävitettävät tyhjät puhdistamattomat pakkaukset (ks. myös 2.1.5) Pakkaus, suurpäällys, IBC-pakkaus tai niiden osat Kuljetus hävitettäväksi + materiaali kierrätyksen tai talteenottoon Saa luokitella nimikkeeseen UN 3509, jos täyttää nimikkeen kriteerit (pakkaukset, hävitettävät, tyhjät, puhdistamattomat / pacakagings, discarded, empty uncleanded) Luokkien 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ja 9 pakkaukset (rajoituksia, mm. asbesti) => soveltamisala ja yleiset ehdot erityismääräyksessä 663 P003, IBC08, LP02 Irtokuljetus umpinaisessa irtotavarakontissa, BK2 (uusi ) Rahtikirjaan merkintä, minkä aineen pakkauksesta kyse (merkitään aineluokka) (uusi ) Ei merikuljetuksissa käytettävä nimike (IMDG soveltaa vain vaatimukset kuten täytenä ollessaankin ) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A UN 3119 ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU Lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta tislatulle peroksietikkahapolle, joka on mainittu UNsäiliöiden T23-taulukon alaviitteessä d SP122 muutettu: Jokaisen valmiiksi luokitellun orgaanisen peroksidivalmisteen lisävaarat, mahdolliset valvonta- ja hälytyslämpötilat ja YK-numero (ryhmänimike) ovat kohdassa , kohdan pakkaustavassa IBC520 ja kohdan UN-säiliöiden soveltamisehdossa T23. UN-säiliöiden soveltamisehto T23: tyypin F stabiloidulle tislatulle peroksietikkahapolle (alaviite d) lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kaasut lisätty SP662: Erityisesti ainoastaan laivoissa ja ilmaaluksissa käytettäville kaasupulloille: saa kuljettaa täyttöön, tarkastukseen ja takaisin vaikkei täytä kaikkia luvun 6.2 pullojen rakennetta koskevia vaatimuksia (merkintä kuljetusasiakirjaan) UN 1008 (booritrifluoridi) lisätty SP373, joka koskee neutronisäteilyn ilmaisimien kuljetusta Poikkeusmäärät (EQ), luku 3.5 Aineiden enimmäismäärät harmonisoitu ilmakuljetusmääräysten (ICAO-TI) kanssa, E-koodit taulukon saarakkeessa (7b) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Polttoaineet UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475 Lisätty SP664, joka koskee lisäainelaitteita UN 1210 painovärit, UN 1263, 3066, 3469 ja 3470 maalit Lisätty SP367: Esim. kun kollissa sekä UN 1210 painoväri että UN 1210 painovärien kaltaiset aineet => riittää nimikkeeksi painovärien kaltaiset aineet UN 3077 ja 3082 ympäristölle vaaralliset aineet Lisätty SP375: Jos enintään 5 kg/l ainetta pakkauksessa, ei vak:n alaista, kun pakkaus täyttää yleiset vaatimukset , ja Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kohotetussa lämpötilassa olevat aineet UN 3256, 3257, 3258 Poistettu SP580: Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki on laitettava aina tarpeen vaatiessa (harmonisointi merikuljetusmääräysten kanssa IMDG) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Erinäisiä muutoksia pakkaustapoihin P200: Ehdot alumiiniseoskaasupullojen ja saumattomien teräspullojen määräaikaistarkastuksen aikavälin pidentämiselle 15 vuoteen Uusi P208 adsorboituneille kaasuille (nykyinen P208=>P209) UN 3375 ammoniumnitraattiemulsio: Poistettu P099 ja IBC99 Lisätty uudet P505 ja IBC02 IBC-pakkaustyypit 31A ja 31N vain viranomaisen luvalla Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Li-kennot ja akut Lisätty P903:n lisäksi LP903 Käytetyt + kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettavat Li-kennot ja -akut Poistettu P903a ja P903b Uudet P908 ja LP904 vahingoittuneille tai viallisille, mukaan lukien laitteissa olevat => lisätty myös SP376, merkintä kolliin (poistettu SP661) Uusi P909 kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettaville: pakattuna yhteen tai yhdessä ei-li-akkujen kanssa => lisätty myös SP377, merkintä kolliin Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.2 ja 5.3 Kollien ja yksiköiden merkinnät Varoituslipukkeiden, suurlipukkeiden ja merkkien kokovaatimukset kirjoitettu auki sekä lisätty lipukekuviin dimensiot (100mm x 100mm, 250mm x 250mm jne.) Nykyisiä saa käyttää vuoden 2016 loppuun. Esim. varoitusmerkki kaasulla desinfioinnista on suurempi (250mm x 300mm => 300mm x 400mm) ( ) Kuljetuksen aikana moottoriajoneuvosta irrotetun perävaunun merkintä oranssikilvellä ( ): Kun käytetty oranssikilpeä edessä ja takana kohdan mukaisesti (polttoaineista vaarallisimman aineen eli alimman leimahduspisteen mukainen oranssikilpi), on irrotetussa perävaunussa oranssikilven vastattava nimenomaan perävaunussa olevia aineita Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.4 Kirjalliset turvallisuusohjeet Kirjalliset turvallisuusohjeet muuttuvat Hätätilanneohjeissa tupakoinnin osalta lisätty sähkötupakan käyttö Poistetaan viittaukset standardeihin (varoitusliivi ja hengityksen suojain) Standardit pysyvät kuitenkin kohdassa (varusteet ja henkilönsuojaimet) Nykyisen mallin mukaisia kirjallisia turvallisuusohjeita saa käyttää saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 VAK 2015 Osa 6 Paineastiat ja säiliöt, rakenne Uusia ja päivitettyjä standardeja rakenteelle ja suunnittelulle Uudet pullopakettien merkintävaatimukset ( , ) Määräykset suljettujen kryoastioiden määräaikaistarkastukselle ( ) Aerosolipullojen, kaasupatruunoiden ja polttokennopatruunoiden vuotamattomuuskoe, muutokset EN Cryogenic vessels: standardia ei saa käyttää alle -100C:ssa kuljetettaville kaasuille Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.3 Irtotavaran kuljetus Taulukko A, sarake (17) koodien muuttuminen VC-koodit ja AP-koodit, tai Viittaus tiettyyn kohtaan luvussa 7.3 => Korvaa nykyiset VV-koodit (nykyinen kumotaan) Uusi kohta : VC-koodit Noudatetaan yleisiä kohdan säännöksiä, ja VC1: peitteellä varustettu ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC2: umpinainen ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC3: erikseen hyväksytty erityisajoneuvo tai -kontti Uusi kohta : lisämääräykset AP-koodeina Jaoteltu kuljetusluokittain: AP1 - AP Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.5 Kuormaus, purkaminen, käsittely Kuormaus ja purkaminen on tehtävä niiden käsittelyvaatimusten mukaan, mitä kontin rakenne, ja tarvittaessa testaus, vaatii ( ) Tupakointikielto kuorman käsittelyssä koskee myös sähkötupakan käyttöä (7.5.9 = = 8.5 S1(3)) Alumiinin sulatuksen sivutuotteet UN 3170 ( CV37) Jäähdytettävä ennen kuormaamista Peitteellä varustetut ajoneuvot ja kontit vedenpitäviä Umpinaisessa kontissa/ajoneuvossa varoitus suljetusta tilasta Merikuljetusten IMDG-koodissa eri määräykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 VAK 2015 Osa 8 Luku Ajoneuvon miehistön koulutus Yhdistetty peruskurssi (YP) ADR-ajolupakoulutuksesta Harkitaan poistamista => On ADR:n mukainen, ei tarvetta muutoksille tässä vaiheessa VAK 2015 Osa 9 Ajoneuvon rakenne ja hyväksyntä Muutokset EU-lainsäädäntöön päivitetty (mm. poistetaan viittaus direktiiviin 98/91/EY) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 VAK 2015 Rautatie RID Määritelmiin kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, entity in charge of maintenance) ja sen sisällyttäminen osapuolten velvollisuuksia koskeviin määräyksiin 1.4 Luku 7.7 poistettu (matkatavara) => sovelletaan kohtaa Uusi 7.7: Kuljetus junassa, jossa sekä matkustajien kuljetusta että rahtikuljetusta => viranomaisen luvalla Vanhojen (70-luku tai vanhempien) säiliövaunujen käytölle siirtymäsäännöksiin loppuaika: ja alakohdat (käyttö saakka, jos ei täytä nykyvaatimuksia) UN 1361 hiili (4.2, III) irtotavarakuljetuksena: uusi SP665: varmistaminen ettei yli 60 C Harkitaan suojavaunumääräyksistä luopumista (harmonisointi RID:n kanssa) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 Lisätietoa Netti: ADR 2015 sähköisenä: tse.html Luettelo ADR 2015 muutoksista: RID 2015 sähköisenä: Luettelo RID 2015 muutoksista: Vak-haku (vak 2013) koeversio: Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella 17.11.2014 saakka luonnos vak-tiemääräykseksi http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2945/lausuntopyynto

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom.

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom. 537/2013 5 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja OHJE 1 / 14 Antopäivä: 30.06.2011 Voimaantulopäivä: 01.07.2011 Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/03.07.2009

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012 Radioaktiivisten aineiden kuljetus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN-L 1799-9464 ISSN 1799-9464 ISBN 978-952-478-740-6 (nid.)

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta MUISTETTAVAA VAARALLISIA AINEITA KULJETETTAESSA 1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta 1.2 Tarkista reititys ja selvitä kuljetuksessa

Lisätiedot

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 20/2013 Vaarallisten

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007 Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.6.2007

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0210/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) n:o /1999 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset 15.2.2008 Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön

Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön Palavat kylmäaineet koulutusmateriaalin tiivistelmä Tämä on tiivistelmä koulutuksessa esitetystä materiaalista koskien palavia kylmäaineita ja niihin liittyviä lainsäädännön vaatimuksia. Tässä materiaalissa

Lisätiedot

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011 Tampereen aluepelastuslaitos 1 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SÄILIÖ MAASTOSSA JA TYÖMAILLA 4

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Esityksen aiheet Kemikaalilainsäädäntö (kansallinen, REACH, CLP) Kemikaalin määritelmä Vaarallinen

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot