2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä."

Transkriptio

1 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella saakka luonnos vak-tiemääräykseksi _vaarallisten_aineiden_kuljetusta_tiella_koskevasta_maaraysluonnok sesta luonnos vak-rautatiemääräykseksi _vaarallisten_aineiden_kuljetusta_rautatiella_koskevasta_maaraysluo nnoksesta Siirretään ministeriön asetusten säännökset Trafin määräyksiin. Lisäksi vak-tiemääräykseen otettaisiin vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamista tietunneleissa koskevat määräykset. Nykyisin tekniset säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta ovat liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa 369/2011 (vaktie) ja 370/2011 (vak-rautatie) => kumotaan Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 VAK 2015 Laki, asetukset ja määräykset ADR/RID 2015 voimaan (pakolliset ) Trafi-määräykset (vak 2015): TIE: TRAFI/xxx RAUTATIE: TRAFI/yyy VN-asetusten (194/2002 tie) ja (195/2002 rautatie) muutokset: TIE: xxx/2015 RAUTATIE: yyy/2015 VAK-lain (719/1994) muutokset: yyy/ Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (1/3) Polttonesteiden kuljetukseen liittyvät vapautukset (a) alakohta: Kuljetusta suorittavan ajoneuvon tai sen minkä tahansa laitteen kuljetuksen aikana käytettäväksi tarkoitettu polttoaine polttoainesäiliössä. (c) uusi alakohta: polttoaine liikkuvan työkoneen (non-road mobile machinery) säiliössä, kun työkone kuormana Litiumakkujen kuljetukseen liittyvät vapautukset => kaikki sähkön varastointiin ja tuottamiseen tarkoitetut järjestelmät Esim. litiumakut, sähkökondensaattorit, epäsymmetriset kondensaattorit, metallihydridiastiat ja polttokennot Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (2/3) Vapaaraja-taulukko "Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti" Nesteille tarkoittaa kuljetettavaa määrä litroina (ei enää astian tilavuutta) Vapaaraja-taulukkoon uusien nimikkeiden lisäykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (3/3) Uusi Vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetukseen liittyvät vapautukset Vapautukset, jos lamput eivät sisällä radioaktiivisia aineita ja enintään 1 kg elohopeaa: a) Keräyspisteisiin kuljetettavat lamput b) Vaarallista ainetta enintään 1 g /lamppu (30 g /kolli) pakattuina turvallisesti c) Käytetyt ja vialliset lamput, kuljetus keräyspisteistä pakattuina turvallisesti d) Ryhmän A ja O kaasuja sisältävät (entinen (h) poistuu) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Standardien soveltaminen Jos vaaditussa sovellettavassa standardissa ja näissä määräyksissä on ristiriita, sovelletaan näitä määräyksiä. Uusi tarkennus: Standardin sisältämiä vaatimuksia, jotka eivät ole ristiriidassa määräysten kanssa, on sovellettava kuten standardissa on mainittu, mukaan lukien standardissa normatiivisiksi mainitut muun standardin vaatimukset tai standardin osat Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät GHS GHS:n viides painos ST/SG/AC.10/30/Rev.5 (jatkuva aineiden luokituskriteerien harmonisointi kemikaalilainsäädännön kanssa) Käsikirja Manual of Test and Criteria (Kokeet ja kriteerit) ST/SG/AC.10/11/Rev.5 sellaisena kuin se on muutettuna dokumenteilla ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 ja ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 YK:n mallisäännöt Mallisääntöjen 18. painos ST/SG/AC.10/1/Rev Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 VAK 2015 Radioaktiivisten aineiden kuljetusmääräykset Suurin osa ADR/RID/VAK-muutosten volyymistä johtuu radioaktiivisia aineita koskevien määräysten päivityksestä: IAEA:n viimeisin julkaisu: IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 edition, Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Wien (2012) (Ohjeet radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta, IAEA). Paljon muutoksia eri osiin ja lukuihin Käytännössä läpi määräysten erotellaan luokan 7 aine ja radioaktiivinen aine Perustuu siihen, että lisätty luokkaan 8 radioaktiivisen aineen nimike Vapautetut radioaktiivisten aineiden kuljetukset / lisäys: Radioaktiiviset aineet ihmisessä, jota kuljetetaan hoitoon (radioaktiivinen aine kehossa tahallisesti tai tahattomasti taikka kontaminaation seurauksena) 29 a VN-asetuksessa (Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat) 2 momentti: mahd. muutos kun yksinkertaistuu Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 VAK 2015 Osa 1 Kohta Trafin tunnustamat tarkastuslaitokset Trafi tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset 1. Tarkastuslaitoksen toimintaa koskeva standardi (vak-lain 13 e ): EN ISO/IEC 17020:2004 => EN ISO/IEC 17020:2012 (lukuun ottamatta kohta 8.1.3) 2. Tarkastuslaitoksen edellytykset antaa tehtäviä hoidettavaksi alihankintana (vak-lain 13 c ): Jos tarkastuslaitos on akkreditoitava, niin myös aliurakoitsija on akkreditoitava: EN ISO/IEC mukaisesti => EN ISO/IEC 17020:2012 tai EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti => Trafi määrää standardien soveltamisalan (erillinen Trafin määräys) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 1 Räjähteet Muutettu UN 0503 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET tai TURVATYYNYMODUULIT tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, pyrotekniset Luokka 2 Kaasut Lisätty adsorboituneet kaasut UN Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 5.1 Hapettavat aineet Hapettavien kiinteiden aineiden luokituksessa ( ) ja pakkausryhmän valinnassa viitataan Testimanuaalin kokeisiin O.1 ja O.3. Luokka 6.1 Myrkylliset aineet Hengitysteitse erittäin myrkylliset aineet on merkitty kuljetusnimikkeessä hengitysteitse myrkyllinen tai erikseen erityismääräyksellä 354 Luokka 8 Syövyttävät aineet Uusi UN 3507 URAANIHEKSAFLUORIDI, RADIOAKTIIVINEN AINE, PERUSKOLLI, alle 0,1 kg kollia kohti, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden (M1): UN 2212 SININEN ASBESTI (krokidoliitti) tai RUSKEA ASBESTI (amosiitti tai mysoriitti) => ASBESTI AMFIBOLI (amosiitti, tremoliitti, aktinoliitti, antofylliitti, krokidoliitti) UN 2590 VALKOINEN ASBESTI (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti) => ASBESTI KRYSOTIILI Hengenpelastuslaitteet (M5): UN 3268 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET / TURVATYYNYMO- DUULIT / TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, sähköisesti käynnistyvät Uusi: UN 3508 EPÄSYMMETRINEN KONDENSAATTORI, (energian varauskyky yli 0,3 Wh) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet / Hävitettävät tyhjät puhdistamattomat pakkaukset (ks. myös 2.1.5) Pakkaus, suurpäällys, IBC-pakkaus tai niiden osat Kuljetus hävitettäväksi + materiaali kierrätyksen tai talteenottoon Saa luokitella nimikkeeseen UN 3509, jos täyttää nimikkeen kriteerit (pakkaukset, hävitettävät, tyhjät, puhdistamattomat / pacakagings, discarded, empty uncleanded) Luokkien 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ja 9 pakkaukset (rajoituksia, mm. asbesti) => soveltamisala ja yleiset ehdot erityismääräyksessä 663 P003, IBC08, LP02 Irtokuljetus umpinaisessa irtotavarakontissa, BK2 (uusi ) Rahtikirjaan merkintä, minkä aineen pakkauksesta kyse (merkitään aineluokka) (uusi ) Ei merikuljetuksissa käytettävä nimike (IMDG soveltaa vain vaatimukset kuten täytenä ollessaankin) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A UN 3119 ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU Lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta tislatulle peroksietikkahapolle, joka on mainittu UNsäiliöiden T23-taulukon alaviitteessä d SP122 muutettu: Jokaisen valmiiksi luokitellun orgaanisen peroksidivalmisteen lisävaarat, mahdolliset valvonta- ja hälytyslämpötilat ja YK-numero (ryhmänimike) ovat kohdassa , kohdan pakkaustavassa IBC520 ja kohdan UN-säiliöiden soveltamisehdossa T23. UN-säiliöiden soveltamisehto T23: tyypin F stabiloidulle tislatulle peroksietikkahapolle (alaviite d) lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kaasut lisätty SP662: Erityisesti ainoastaan laivoissa ja ilmaaluksissa käytettäville kaasupulloille: saa kuljettaa täyttöön, tarkastukseen ja takaisin vaikkei täytä kaikkia luvun 6.2 pullojen rakennetta koskevia vaatimuksia (merkintä kuljetusasiakirjaan) UN 1008 (booritrifluoridi) lisätty SP373, joka koskee neutronisäteilyn ilmaisimien kuljetusta Poikkeusmäärät (EQ), luku 3.4 Aineiden enimmäismäärät harmonisoitu ilmakuljetusmääräysten (ICAO-TI) kanssa, E-koodit taulukon saarakkeessa (7b) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Polttoaineet UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475 Lisätty SP664, joka koskee lisäainelaitteita UN 1210 painovärit, UN 1263, 3066, 3469 ja 3470 maalit Lisätty SP367: Esim. kun kollissa sekä UN 1210 painoväri että UN 1210 painovärien kaltaiset aineet => riittää nimikkeeksi painovärien kaltaiset aineet UN 3077 ja 3082 ympäristölle vaaralliset aineet Lisätty SP375: Jos enintään 5 kg/l ainetta pakkauksessa, ei vak:n alaista, kun pakkaus täyttää yleiset vaatimukset , ja Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kohotetussa lämpötilassa olevat aineet UN 3256, 3257, 3258 Poistettu SP580: Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki on laitettava aina tarpeen vaatiessa (harmonisointi merikuljetusmääräysten kanssa IMDG) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Erinäisiä muutoksia pakkaustapoihin P200: Ehdot alumiiniseoskaasupullojen ja saumattomien teräspullojen määräaikaistarkastuksen aikavälin pidentämiselle 15 vuoteen Uusi P208 adsorboituneille kaasuille (nykyinen P208=>P209) UN 3375 ammoniumnitraattiemulsio: Poistettu P099 ja IBC99 Lisätty uudet P505 ja IBC02 IBC-pakkaustyypit 31A ja 31N vain viranomaisen luvalla Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Li-kennot ja akut Lisätty P903:n lisäksi LP903 Käytetyt + kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettavat Li-kennot ja -akut Poistettu P903a ja P903b Uudet P908 ja LP904 vahingoittuneille tai viallisille, mukaan lukien laitteissa olevat => lisätty myös SP376, merkintä kolliin (poistettu SP661) Uusi P909 kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettaville: pakattuna yhteen tai yhdessä ei-li-akkujen kanssa => lisätty myös SP377, merkintä kolliin Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.2 ja 5.3 Kollien ja yksiköiden merkinnät Varoituslipukkeiden, suurlipukkeiden ja merkkien kokovaatimukset kirjoitettu auki, sekä lisätty lipukekuviin dimensiot (100mm x 100mm, 250mm x 250mm jne.) Nykyisiä saa käyttää vuoden 2016 loppuun. Esim. varoitusmerkki kaasulla desinfioinnista on suurempi (250mm x 300mm => 300mm x 400mm) ( ) Kuljetuksen aikana moottoriajoneuvosta irrotetun perävaunun merkintä oranssikilvellä ( ): Kun käytetty oranssikilpeä edessä ja takana kohdan mukaisesti (polttoaineista vaarallisimman aineen eli alimman leimahduspisteen mukainen oranssikilpi), on irrotetussa perävaunussa oranssikilven vastattava nimenomaan perävaunussa olevia aineita Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.4 Kirjalliset turvallisuusohjeet Kirjalliset turvallisuusohjeet muuttuvat Hätätilanneohjeissa tupakoinnin osalta lisätty sähkötupakan käyttö Poistetaan viittaukset standardeihin (varoitusliivi ja hengityksen suojain) Standardit pysyvät kuitenkin kohdassa (varusteet ja henkilönsuojaimet) Nykyisen mallin mukaisia kirjallisia turvallisuusohjeita saa käyttää saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 VAK 2015 Osa 6 Paineastiat ja säiliöt, rakenne Uusia ja päivitettyjä standardeja rakenteelle ja suunnittelulle Uudet pullopakettien merkintävaatimukset ( , ) Määräykset suljettujen kryoastioiden määräaikaistarkastukselle ( ) Aerosolipullojen, kaasupatruunoiden ja polttokennopatruunoiden vuotamattomuuskoe, muutokset EN Cryogenic vessels: standardia ei saa käyttää alle -100C:ssa kuljetettaville kaasuille Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.3 Irtotavaran kuljetus Taulukko A, sarake (17) koodien muuttuminen VC-koodit ja AP-koodit, tai Viittaus tiettyyn kohtaan luvussa 7.3 => Korvaa nykyiset VV-koodit (nykyinen kumotaan) Uusi kohta : VC-koodit Noudatetaan yleisiä kohdan säännöksiä, ja VC1: peitteellä varustettu ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC2: umpinainen ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC3: erikseen hyväksytty erityisajoneuvo tai -kontti Uusi kohta : lisämääräykset AP-koodeina Jaoteltu kuljetusluokittain: AP1 - AP Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.5 Kuormaus, purkaminen, käsittely Kuormaus ja purkaminen on tehtävä niiden käsittelyvaatimusten mukaan, mitä kontin rakenne, ja tarvittaessa testaus, vaatii ( ) Tupakointikielto kuorman käsittelyssä koskee myös sähkötupakan käyttöä (7.5.9 = = 8.5 S1(3)) Alumiinin sulatuksen sivutuotteet UN 3170 ( CV37) Jäähdytettävä ennen kuormaamista Peitteellä varustetut ajoneuvot ja kontit vedenpitäviä Umpinaisessa kontissa/ajoneuvossa varoitus suljetusta tilasta Merikuljetusten IMDG-koodissa eri määräykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 VAK 2015 Osa 8 Luku Ajoneuvon miehistön koulutus Harkitaan yhdistetyn peruskurssin poistamista ADRajolupakoulutuksesta (YP) VAK 2015 Osa 9 Ajoneuvon rakenne ja hyväksyntä Muutokset EU-lainsäädäntöön päivitetty (mm. poistetaan viittaus direktiiviin 98/91/EY) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 VAK 2015 Rautatie RID Määritelmiin kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, entity in charge of maintenance) ja sen sisällyttäminen osapuolten velvollisuuksia koskeviin määräyksiin 1.4 Luku 7.7 poistettu (matkatavara) => sovelletaan kohtaa Uusi 7.7: Kuljetus junassa, jossa sekä matkustajien kuljetusta että rahtikuljetusta => viranomaisen luvalla Vanhojen (70-luku tai vanhempi) säiliövaunujen käytölle siirtymäsäännöksiin loppuaika: ja alakohdat (käyttö saakka, jos ei täytä nykyvaatimuksia) UN 1361 hiili (4.2, III) irtotavarakuljetuksena: uusi SP665: varmistaminen ettei yli 60 C Harkitaan suojavaunumääräyksistä luopumista (harmonisointi RID:n kanssa) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 IMDG muutossarja Saa soveltaa , pakollinen Harmonisointi YK:n mallisääntöjen kanssa: Vastaavat muutokset kuin ADR/RID 2015 Taulukon sarake (16 Stowage and Segregation ) on jaettu kahteen sarakkeeseen Sarake 16a: ahtaamista SW ja käsittelyä H koskevat koodit (Stowage and Handling) (ks. Kohdat ja 7.1.6) Sarake 16b: erottelua SG koskevat koodit (Segregation) (ks. Kohta 7.2.8) UN 3166 Vehicles or Internal Combustion Engines Erityismääräykset 961 ja 962 uusittu (ks. myös SP 970) Luettelo IMDG-koodiin tulevista muutoksista: 20(inc%20Amdt% )/Amdt% pdf Merkittävimmät muutokset / Summary of significant changes: 20(inc%20Amdt% )/IMDG_37-14%20changes.pdf Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 Lisätietoa Netti: Vak-haku (vak 2013) koeversio: Luettelo ADR 2015 muutoksista: Luettelo RID 2015 muutoksista: Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Miina Grönlund Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. YK:n mallisäännöt, Model Regulations YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC, the United Nations

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR. Miina Grönlund Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR. Miina Grönlund Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR Miina Grönlund Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 (pakolliset 1.7.2017) Trafi-määräykset (vak 2017): TIE: TRAFI/248800/03.04.03.00/2016

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Valtteri Laine TRAFI/Erityisasiantuntija Merikapteeni/FM Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laivapalon uhka Euroopassa muihin merionnettomuuksiin

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 124/2015 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1.

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1. 505 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 1. Aineluettelo 900 (1) Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Keijo Kuikka Teollisuuden polttonesteet seminaari 9.9.2015 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Raskas kalusto ja Euro VIpäästövaatimukset Euro

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0330/2000 03/07/2000 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 26. kesäkuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.1.2014 Santtu Hellstén STUK Radioaktiivinen hajoaminen Alfa α Po-210, Am-241, Pu-239 Beeta β I-131 (+ γ) Gamma γ Cs-137 Säteilyn läpäisykyky Neutronit vaimenevat

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta Sivu 1/8 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2002» 274/2002 274/2002 Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 271. Laki

SISÄLLYS. N:o 271. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005 N:o 271 275 SISÄLLYS N:o Sivu 271 Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 omnifit FD1042 SDB-nro : 172974 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 30.05.2008 Painatuspäivä: 03.06.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 193 196 SISÄLLYS N:o Sivu 193 Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta... 569 194 Valtioneuvoston asetus vaarallisten

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2014 (OR. en) 16988/14 ADD 1 SAN 490 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. joulukuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö LIITTEET

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta. 195/2002 Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Valtioneuvoston päätös LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta... 499 184 Liikenneministeriön

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Juha Kenraali 4.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkio kokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 3.2.2012 Voimaantulopäivä: 10.2.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/22055/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Green Apple omena shampoo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 757. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 757. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008 N:o 757 SISÄLLYS N:o Sivu 757 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennelabra 19.11.2014 Juha Kenraali Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN

VAARALLISTEN AINEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskurssi.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

: Cell Marque, Herpes Simplex Virus II

: Cell Marque, Herpes Simplex Virus II 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Mat.-No./ Genisys-No. : 05269245001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Itämeren yhteistyöpöytäkirjan (IMoU) uudistaminen

Itämeren yhteistyöpöytäkirjan (IMoU) uudistaminen Itämeren yhteistyöpöytäkirjan (IMoU) uudistaminen Trafi VK-päivä 9.2.2017 Ratapihantie 9, Pasila Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kuljetusmuotojen pakattujen

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Apumiespalvelu Kirjeavisointi Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

VASEELIINISUIHKE TUOTEKUVAUS

VASEELIINISUIHKE TUOTEKUVAUS VASEELIINISUIHKE TUOTEKUVAUS Scantech VASELIINISUIHKE on yleisrasva, jonka perustana on hapoton vaseliini, jonka tarttumiskyky on hyvä. Scantech VASELIINISUIHKE antaa suojaavan voitelun, joka estää hapettumisen.

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) 14.3.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 961/2013) 48

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot