2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä."

Transkriptio

1 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella saakka luonnos vak-tiemääräykseksi _vaarallisten_aineiden_kuljetusta_tiella_koskevasta_maaraysluonnok sesta luonnos vak-rautatiemääräykseksi _vaarallisten_aineiden_kuljetusta_rautatiella_koskevasta_maaraysluo nnoksesta Siirretään ministeriön asetusten säännökset Trafin määräyksiin. Lisäksi vak-tiemääräykseen otettaisiin vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamista tietunneleissa koskevat määräykset. Nykyisin tekniset säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta ovat liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa 369/2011 (vaktie) ja 370/2011 (vak-rautatie) => kumotaan Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 VAK 2015 Laki, asetukset ja määräykset ADR/RID 2015 voimaan (pakolliset ) Trafi-määräykset (vak 2015): TIE: TRAFI/xxx RAUTATIE: TRAFI/yyy VN-asetusten (194/2002 tie) ja (195/2002 rautatie) muutokset: TIE: xxx/2015 RAUTATIE: yyy/2015 VAK-lain (719/1994) muutokset: yyy/ Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (1/3) Polttonesteiden kuljetukseen liittyvät vapautukset (a) alakohta: Kuljetusta suorittavan ajoneuvon tai sen minkä tahansa laitteen kuljetuksen aikana käytettäväksi tarkoitettu polttoaine polttoainesäiliössä. (c) uusi alakohta: polttoaine liikkuvan työkoneen (non-road mobile machinery) säiliössä, kun työkone kuormana Litiumakkujen kuljetukseen liittyvät vapautukset => kaikki sähkön varastointiin ja tuottamiseen tarkoitetut järjestelmät Esim. litiumakut, sähkökondensaattorit, epäsymmetriset kondensaattorit, metallihydridiastiat ja polttokennot Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (2/3) Vapaaraja-taulukko "Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti" Nesteille tarkoittaa kuljetettavaa määrä litroina (ei enää astian tilavuutta) Vapaaraja-taulukkoon uusien nimikkeiden lisäykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Vapautukset (3/3) Uusi Vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetukseen liittyvät vapautukset Vapautukset, jos lamput eivät sisällä radioaktiivisia aineita ja enintään 1 kg elohopeaa: a) Keräyspisteisiin kuljetettavat lamput b) Vaarallista ainetta enintään 1 g /lamppu (30 g /kolli) pakattuina turvallisesti c) Käytetyt ja vialliset lamput, kuljetus keräyspisteistä pakattuina turvallisesti d) Ryhmän A ja O kaasuja sisältävät (entinen (h) poistuu) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.1 Soveltamisala Standardien soveltaminen Jos vaaditussa sovellettavassa standardissa ja näissä määräyksissä on ristiriita, sovelletaan näitä määräyksiä. Uusi tarkennus: Standardin sisältämiä vaatimuksia, jotka eivät ole ristiriidassa määräysten kanssa, on sovellettava kuten standardissa on mainittu, mukaan lukien standardissa normatiivisiksi mainitut muun standardin vaatimukset tai standardin osat Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 VAK 2015 Osa 1 Luku 1.2 Määritelmät GHS GHS:n viides painos ST/SG/AC.10/30/Rev.5 (jatkuva aineiden luokituskriteerien harmonisointi kemikaalilainsäädännön kanssa) Käsikirja Manual of Test and Criteria (Kokeet ja kriteerit) ST/SG/AC.10/11/Rev.5 sellaisena kuin se on muutettuna dokumenteilla ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 ja ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 YK:n mallisäännöt Mallisääntöjen 18. painos ST/SG/AC.10/1/Rev Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 VAK 2015 Radioaktiivisten aineiden kuljetusmääräykset Suurin osa ADR/RID/VAK-muutosten volyymistä johtuu radioaktiivisia aineita koskevien määräysten päivityksestä: IAEA:n viimeisin julkaisu: IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 edition, Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Wien (2012) (Ohjeet radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta, IAEA). Paljon muutoksia eri osiin ja lukuihin Käytännössä läpi määräysten erotellaan luokan 7 aine ja radioaktiivinen aine Perustuu siihen, että lisätty luokkaan 8 radioaktiivisen aineen nimike Vapautetut radioaktiivisten aineiden kuljetukset / lisäys: Radioaktiiviset aineet ihmisessä, jota kuljetetaan hoitoon (radioaktiivinen aine kehossa tahallisesti tai tahattomasti taikka kontaminaation seurauksena) 29 a VN-asetuksessa (Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat) 2 momentti: mahd. muutos kun yksinkertaistuu Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 VAK 2015 Osa 1 Kohta Trafin tunnustamat tarkastuslaitokset Trafi tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset 1. Tarkastuslaitoksen toimintaa koskeva standardi (vak-lain 13 e ): EN ISO/IEC 17020:2004 => EN ISO/IEC 17020:2012 (lukuun ottamatta kohta 8.1.3) 2. Tarkastuslaitoksen edellytykset antaa tehtäviä hoidettavaksi alihankintana (vak-lain 13 c ): Jos tarkastuslaitos on akkreditoitava, niin myös aliurakoitsija on akkreditoitava: EN ISO/IEC mukaisesti => EN ISO/IEC 17020:2012 tai EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti => Trafi määrää standardien soveltamisalan (erillinen Trafin määräys) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 1 Räjähteet Muutettu UN 0503 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET tai TURVATYYNYMODUULIT tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, pyrotekniset Luokka 2 Kaasut Lisätty adsorboituneet kaasut UN Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 5.1 Hapettavat aineet Hapettavien kiinteiden aineiden luokituksessa ( ) ja pakkausryhmän valinnassa viitataan Testimanuaalin kokeisiin O.1 ja O.3. Luokka 6.1 Myrkylliset aineet Hengitysteitse erittäin myrkylliset aineet on merkitty kuljetusnimikkeessä hengitysteitse myrkyllinen tai erikseen erityismääräyksellä 354 Luokka 8 Syövyttävät aineet Uusi UN 3507 URAANIHEKSAFLUORIDI, RADIOAKTIIVINEN AINE, PERUSKOLLI, alle 0,1 kg kollia kohti, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden (M1): UN 2212 SININEN ASBESTI (krokidoliitti) tai RUSKEA ASBESTI (amosiitti tai mysoriitti) => ASBESTI AMFIBOLI (amosiitti, tremoliitti, aktinoliitti, antofylliitti, krokidoliitti) UN 2590 VALKOINEN ASBESTI (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti) => ASBESTI KRYSOTIILI Hengenpelastuslaitteet (M5): UN 3268 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET / TURVATYYNYMO- DUULIT / TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET => TURVALAITTEET, sähköisesti käynnistyvät Uusi: UN 3508 EPÄSYMMETRINEN KONDENSAATTORI, (energian varauskyky yli 0,3 Wh) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 VAK 2015 Osa 2 Luku 2.2 Luokitus Luokka 9 Muut vaaralliset aineet / Hävitettävät tyhjät puhdistamattomat pakkaukset (ks. myös 2.1.5) Pakkaus, suurpäällys, IBC-pakkaus tai niiden osat Kuljetus hävitettäväksi + materiaali kierrätyksen tai talteenottoon Saa luokitella nimikkeeseen UN 3509, jos täyttää nimikkeen kriteerit (pakkaukset, hävitettävät, tyhjät, puhdistamattomat / pacakagings, discarded, empty uncleanded) Luokkien 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ja 9 pakkaukset (rajoituksia, mm. asbesti) => soveltamisala ja yleiset ehdot erityismääräyksessä 663 P003, IBC08, LP02 Irtokuljetus umpinaisessa irtotavarakontissa, BK2 (uusi ) Rahtikirjaan merkintä, minkä aineen pakkauksesta kyse (merkitään aineluokka) (uusi ) Ei merikuljetuksissa käytettävä nimike (IMDG soveltaa vain vaatimukset kuten täytenä ollessaankin) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A UN 3119 ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU Lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta tislatulle peroksietikkahapolle, joka on mainittu UNsäiliöiden T23-taulukon alaviitteessä d SP122 muutettu: Jokaisen valmiiksi luokitellun orgaanisen peroksidivalmisteen lisävaarat, mahdolliset valvonta- ja hälytyslämpötilat ja YK-numero (ryhmänimike) ovat kohdassa , kohdan pakkaustavassa IBC520 ja kohdan UN-säiliöiden soveltamisehdossa T23. UN-säiliöiden soveltamisehto T23: tyypin F stabiloidulle tislatulle peroksietikkahapolle (alaviite d) lisätty vaatimus syövyttävää-lisävaaran suurlipukkeesta Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kaasut lisätty SP662: Erityisesti ainoastaan laivoissa ja ilmaaluksissa käytettäville kaasupulloille: saa kuljettaa täyttöön, tarkastukseen ja takaisin vaikkei täytä kaikkia luvun 6.2 pullojen rakennetta koskevia vaatimuksia (merkintä kuljetusasiakirjaan) UN 1008 (booritrifluoridi) lisätty SP373, joka koskee neutronisäteilyn ilmaisimien kuljetusta Poikkeusmäärät (EQ), luku 3.4 Aineiden enimmäismäärät harmonisoitu ilmakuljetusmääräysten (ICAO-TI) kanssa, E-koodit taulukon saarakkeessa (7b) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Polttoaineet UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475 Lisätty SP664, joka koskee lisäainelaitteita UN 1210 painovärit, UN 1263, 3066, 3469 ja 3470 maalit Lisätty SP367: Esim. kun kollissa sekä UN 1210 painoväri että UN 1210 painovärien kaltaiset aineet => riittää nimikkeeksi painovärien kaltaiset aineet UN 3077 ja 3082 ympäristölle vaaralliset aineet Lisätty SP375: Jos enintään 5 kg/l ainetta pakkauksessa, ei vak:n alaista, kun pakkaus täyttää yleiset vaatimukset , ja Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 VAK 2015 Osa 3 Nimikkeet ja Taulukko A Kohotetussa lämpötilassa olevat aineet UN 3256, 3257, 3258 Poistettu SP580: Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki on laitettava aina tarpeen vaatiessa (harmonisointi merikuljetusmääräysten kanssa IMDG) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Erinäisiä muutoksia pakkaustapoihin P200: Ehdot alumiiniseoskaasupullojen ja saumattomien teräspullojen määräaikaistarkastuksen aikavälin pidentämiselle 15 vuoteen Uusi P208 adsorboituneille kaasuille (nykyinen P208=>P209) UN 3375 ammoniumnitraattiemulsio: Poistettu P099 ja IBC99 Lisätty uudet P505 ja IBC02 IBC-pakkaustyypit 31A ja 31N vain viranomaisen luvalla Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 VAK 2015 Osa 4 Luku 4.1 Pakkausten käyttö, pakkaustavat Li-kennot ja akut Lisätty P903:n lisäksi LP903 Käytetyt + kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettavat Li-kennot ja -akut Poistettu P903a ja P903b Uudet P908 ja LP904 vahingoittuneille tai viallisille, mukaan lukien laitteissa olevat => lisätty myös SP376, merkintä kolliin (poistettu SP661) Uusi P909 kierrätykseen tai hävitettäväksi kuljetettaville: pakattuna yhteen tai yhdessä ei-li-akkujen kanssa => lisätty myös SP377, merkintä kolliin Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.2 ja 5.3 Kollien ja yksiköiden merkinnät Varoituslipukkeiden, suurlipukkeiden ja merkkien kokovaatimukset kirjoitettu auki, sekä lisätty lipukekuviin dimensiot (100mm x 100mm, 250mm x 250mm jne.) Nykyisiä saa käyttää vuoden 2016 loppuun. Esim. varoitusmerkki kaasulla desinfioinnista on suurempi (250mm x 300mm => 300mm x 400mm) ( ) Kuljetuksen aikana moottoriajoneuvosta irrotetun perävaunun merkintä oranssikilvellä ( ): Kun käytetty oranssikilpeä edessä ja takana kohdan mukaisesti (polttoaineista vaarallisimman aineen eli alimman leimahduspisteen mukainen oranssikilpi), on irrotetussa perävaunussa oranssikilven vastattava nimenomaan perävaunussa olevia aineita Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 VAK 2015 Osa 5 Luku 5.4 Kirjalliset turvallisuusohjeet Kirjalliset turvallisuusohjeet muuttuvat Hätätilanneohjeissa tupakoinnin osalta lisätty sähkötupakan käyttö Poistetaan viittaukset standardeihin (varoitusliivi ja hengityksen suojain) Standardit pysyvät kuitenkin kohdassa (varusteet ja henkilönsuojaimet) Nykyisen mallin mukaisia kirjallisia turvallisuusohjeita saa käyttää saakka Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 VAK 2015 Osa 6 Paineastiat ja säiliöt, rakenne Uusia ja päivitettyjä standardeja rakenteelle ja suunnittelulle Uudet pullopakettien merkintävaatimukset ( , ) Määräykset suljettujen kryoastioiden määräaikaistarkastukselle ( ) Aerosolipullojen, kaasupatruunoiden ja polttokennopatruunoiden vuotamattomuuskoe, muutokset EN Cryogenic vessels: standardia ei saa käyttää alle -100C:ssa kuljetettaville kaasuille Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.3 Irtotavaran kuljetus Taulukko A, sarake (17) koodien muuttuminen VC-koodit ja AP-koodit, tai Viittaus tiettyyn kohtaan luvussa 7.3 => Korvaa nykyiset VV-koodit (nykyinen kumotaan) Uusi kohta : VC-koodit Noudatetaan yleisiä kohdan säännöksiä, ja VC1: peitteellä varustettu ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC2: umpinainen ajoneuvo, kontti tai irtotavarakontti VC3: erikseen hyväksytty erityisajoneuvo tai -kontti Uusi kohta : lisämääräykset AP-koodeina Jaoteltu kuljetusluokittain: AP1 - AP Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 VAK 2015 Osa 7 Luku 7.5 Kuormaus, purkaminen, käsittely Kuormaus ja purkaminen on tehtävä niiden käsittelyvaatimusten mukaan, mitä kontin rakenne, ja tarvittaessa testaus, vaatii ( ) Tupakointikielto kuorman käsittelyssä koskee myös sähkötupakan käyttöä (7.5.9 = = 8.5 S1(3)) Alumiinin sulatuksen sivutuotteet UN 3170 ( CV37) Jäähdytettävä ennen kuormaamista Peitteellä varustetut ajoneuvot ja kontit vedenpitäviä Umpinaisessa kontissa/ajoneuvossa varoitus suljetusta tilasta Merikuljetusten IMDG-koodissa eri määräykset Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 VAK 2015 Osa 8 Luku Ajoneuvon miehistön koulutus Harkitaan yhdistetyn peruskurssin poistamista ADRajolupakoulutuksesta (YP) VAK 2015 Osa 9 Ajoneuvon rakenne ja hyväksyntä Muutokset EU-lainsäädäntöön päivitetty (mm. poistetaan viittaus direktiiviin 98/91/EY) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 VAK 2015 Rautatie RID Määritelmiin kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, entity in charge of maintenance) ja sen sisällyttäminen osapuolten velvollisuuksia koskeviin määräyksiin 1.4 Luku 7.7 poistettu (matkatavara) => sovelletaan kohtaa Uusi 7.7: Kuljetus junassa, jossa sekä matkustajien kuljetusta että rahtikuljetusta => viranomaisen luvalla Vanhojen (70-luku tai vanhempi) säiliövaunujen käytölle siirtymäsäännöksiin loppuaika: ja alakohdat (käyttö saakka, jos ei täytä nykyvaatimuksia) UN 1361 hiili (4.2, III) irtotavarakuljetuksena: uusi SP665: varmistaminen ettei yli 60 C Harkitaan suojavaunumääräyksistä luopumista (harmonisointi RID:n kanssa) Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 IMDG muutossarja Saa soveltaa , pakollinen Harmonisointi YK:n mallisääntöjen kanssa: Vastaavat muutokset kuin ADR/RID 2015 Taulukon sarake (16 Stowage and Segregation ) on jaettu kahteen sarakkeeseen Sarake 16a: ahtaamista SW ja käsittelyä H koskevat koodit (Stowage and Handling) (ks. Kohdat ja 7.1.6) Sarake 16b: erottelua SG koskevat koodit (Segregation) (ks. Kohta 7.2.8) UN 3166 Vehicles or Internal Combustion Engines Erityismääräykset 961 ja 962 uusittu (ks. myös SP 970) Luettelo IMDG-koodiin tulevista muutoksista: 20(inc%20Amdt% )/Amdt% pdf Merkittävimmät muutokset / Summary of significant changes: 20(inc%20Amdt% )/IMDG_37-14%20changes.pdf Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 Lisätietoa Netti: Vak-haku (vak 2013) koeversio: Luettelo ADR 2015 muutoksista: Luettelo RID 2015 muutoksista: Anu Häkkinen Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita:

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita: Maantiekuljetukset ADR2013 tulee voimaan 1.1.2013 ja siirtymäaikaa on 30.6.2013 asti. Sama siirtymäaika on VAK-määräyksilläkin eli LVM-asetuksella, jolla nämä uudet määräykset kansallisissa vaarallisten

Lisätiedot

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin

Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Katsaus tuleviin määräysmuutoksiin Miina Grönlund Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. YK:n mallisäännöt, Model Regulations YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC, the United Nations

Lisätiedot

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 15.5.2017 2.2. Yksityiskohtaiset muutokset 2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

Vaaralliset aineet: Muutoksia 2017, yhteenveto

Vaaralliset aineet: Muutoksia 2017, yhteenveto 1 Vaaralliset aineet: Muutoksia 2017, yhteenveto Säännöstö Vapaaehtoinen Voimaantulo Pakollinen (Paitsi erityiset siirtymäkaudet) IMDG Code (Meri) Muutossarja 38-16 2017-01-01 2018-01-01 IATA DGR (Ilma)

Lisätiedot

Trafin VAK-päivä Mari Suominen

Trafin VAK-päivä Mari Suominen Trafin VAK-päivä 2015 9.1.2015 Mari Suominen Sisältö Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö (VAK-laki, asetuksia) Suomen ja Venäjän väliset VAKrautatiemääräykset VAK-neuvottelukunta Muutoksia

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR/RID Trafin VAK-päivä 9.2.2017 Anu Häkkinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 (pakolliset 1.7.2017) Trafi-määräykset (vak 2017): TIE:

Lisätiedot

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät Lausuntopyyntö 21.1.2011 LIITE 1 Muutokset valtioneuvoston asetukseen 194/2002 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä sellaisena kun se on muutettuna asetuksilla 283/2003, 250/2005, 536/2007, 263/2009

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat Pekka Rahkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus ADR- kouluttajat ja turvallisuusneuvonantajan pätevyys

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 Trafi-määräyks (VAK-tie 2017), voimaan 22.5.2017: TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 Asetusmuutokset:

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR. Miina Grönlund Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR. Miina Grönlund Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR Miina Grönlund Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 (pakolliset 1.7.2017) Trafi-määräykset (vak 2017): TIE: TRAFI/248800/03.04.03.00/2016

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf 13.2.2009 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU)

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU) Käännös Trafi 3.10.2017 Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU) (1) Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin,

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2012 601/2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset

1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset 538/2013 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Valtteri Laine TRAFI/Erityisasiantuntija Merikapteeni/FM Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laivapalon uhka Euroopassa muihin merionnettomuuksiin

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta

1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta MUISTETTAVAA VAARALLISIA AINEITA KULJETETTAESSA 1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta 1.2 Tarkista reititys ja selvitä kuljetuksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2013 537/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom.

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom. 537/2013 5 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Vaaralliset aineet ja jätejakeet turvallisesti perille

Vaaralliset aineet ja jätejakeet turvallisesti perille Delivering solutions. Vaaralliset aineet ja jätejakeet turvallisesti perille Vaarallisten aineiden luotettava ja turvallinen kuljettaminen edellyttää oikeanlaista ammattitaitoa ja kalustoa sekä niiden

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; 1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta turvallisuusneuvonantajasta annetun

Lisätiedot

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 8.2.1 Kuljettajakoulutusta koskevat yleiset säännökset Yleisestä kuljettajakoulutuksesta säädetään vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa 2432 52 000-52 099 52 100-52 104 LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 52 105 (1) Aineluettelon kohtien 11E

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2013 538/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1.

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1. 505 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 1. Aineluettelo 900 (1) Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Perustelumuistio 1(5) 16.6.2015 TRAFI/4541/03.04.03.00/2015 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 313. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 313. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 313 SISÄLLYS N:o Sivu 313 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 124/2015 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Johanna Isoaho Niina Kallio-Nordlundin 9.2017 esityksen pohjalta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seuraamusjärjestelmä vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 193 196 SISÄLLYS N:o Sivu 193 Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta... 569 194 Valtioneuvoston asetus vaarallisten

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun taustat

Romutuspalkkiokokeilun taustat Romutuspalkkiokokeilun taustat Juha Kenraali 25.6.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkiokokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista Vähentää ajoneuvoliikenteestä

Lisätiedot

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta. 195/2002 Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Erikoisalusten turvallisuus

Erikoisalusten turvallisuus 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:

Lisätiedot

Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset alkaen

Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset alkaen Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset 1.7.2018 alkaen Liikenteen palveluista annettuun lakiin liittyvien määräyshankkeiden sidosryhmätilaisuus 23.8.2017 Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

1 luku. 8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säiliötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UNsäiliötä

1 luku. 8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säiliötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UNsäiliötä Lausuntopyyntö 21.1.2011 LIITE 3 Muutokset valtioneuvoston asetukseen 195/2002 vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä sellaisena kun se on muutettuna asetuksilla 307/2003, 275/2005, 538/2007 ja

Lisätiedot

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan X päivänä kesäkuuta 2017.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan X päivänä kesäkuuta 2017. 15.5.2017 1 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua asetusta, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ja vaarallisten

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KOLLEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUU 4 4 PAKKAUSTYYPIT 5 5 PAKKAUSTEN HYVÄKSYMISMENETTELY 5 5.1 Laadunhallinta 5 5.2 Hyväksyntää

Lisätiedot

N:o LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset

N:o LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset N:o 313 783 LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO Liite A Osa 1 Osa 2 Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset Yleiset säännökset Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAO-TI:n taulukko 8-1

LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAO-TI:n taulukko 8-1 xxx sdf xxx xxx ICAOTI taulukko 81 1 (12) LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET: ICAOTI:n taulukko 81 Kansainvälisen siviiliilmailun ylssopimuksen (SopS 11/1949) nolla standardna

Lisätiedot

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 5.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET 5.1.1 SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET Tässä osassa ovat vaarallisten aineiden lähettämistä koskevat säännökset sisältäen merkintöjä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Määräys 1 (10) TRAFI/19463/03.04.00.00/2012 OPS M1-18, Liite 1

Määräys 1 (10) TRAFI/19463/03.04.00.00/2012 OPS M1-18, Liite 1 1 (10) LENTOMATKUSTAJILLE JA MIEHISTÖN JÄSENILLE SALLITUT VAARALLISET AINEET Lukuun ottamatta jäljempänä olevassa taulukossa tarkoitettu vaarallisia ainta matkustat miehistön jäsenet vät saa viedä vaarallisia

Lisätiedot

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Keijo Kuikka Teollisuuden polttonesteet seminaari 9.9.2015 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Raskas kalusto ja Euro VIpäästövaatimukset Euro

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 314. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 314. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 314 SISÄLLYS N:o Sivu 314 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 271. Laki

SISÄLLYS. N:o 271. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005 N:o 271 275 SISÄLLYS N:o Sivu 271 Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 16.1.2015 Ylitarkastaja Kaija Tuomola, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/ /2016

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/ /2016 Perustelumuistio 1(5) 16.5.2017 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain

Lisätiedot