Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty

2 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT Keski-Uudenmaan Yleisurheilun toiminta-ajatus Keski-Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on tarjota Keski-Uudellamaalla kaikenikäisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä yleisurheilijana harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-urheilijaksi Visio * Nuorisocup voittaja * Tavoitteena on olla piirin paras seura seuraluokittelussa * Vakiinnuttaa valtakunnallisesti paikka viiden parhaan seuran joukossa Arvot * Eettisyys * Tavoitteellinen kehittyminen * Kasvatuksellisuus * Liikunnan ilo Keskeiset päämäärät * Harrastajamäärän lisääminen ( ->1000) * Ohjaajien ja valmentajien määrän lisääminen samassa suhteessa kuin lisenssien määrä kasvaa * Seuran ohjaajien, valmentajien ja eri toimijoiden koulutus ja kannustaminen * Seuran ja sen toiminnan markkinointi * Lajivalmentajien määrän lisääminen * Kilpailuihin osallistuminen * Harjoitusolosuhteiden parantaminen 2

3 1.2 ORGANISAATIO Seuran päättävänä elimenä on vuosikokous, joka kokoontuu vuosittain keväällä sääntöjen määräämällä tavalla. Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta vastaa hallitus, jossa on vähintään kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa jotka valitaan vuosittain sekä lisäksi kolme jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Lisäksi seurassa on kokopäiväisinä työntekijöinä palkattuna toiminnanjohtaja ja nuorisopäällikkö. Seuran muita tehtäviä hoitavat sihteeri, taloudenhoitaja, valmennuspäällikkö, tiedottaja, kilpailuvastaava, jäsenasioiden hoitaja sekä valmentajat, ohjaajat ja toimitsijat Seurahenkilöiden ja organisaation tehtävänjako sekä vastuut Hallituksen tehtävät Seuran asioista päättäminen Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion tekeminen Toimintaperiaatteiden linjaus Sopimusten hyväksyminen Pankkitilien avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen Seuran edustaminen Kilpailujen hakeminen Puheenjohtajan tehtävät Vuosikokouksen valmistelu ja pitäminen, vastaa vuosikokouksen pöytäkirjan laatimisesta sekä eri päätösten toimeenpanosta Hallituksen kokousten koollekutsuminen, johtaminen, päätösten tiedottaminen ja toimeenpano Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Laskujen hyväksyntä Varainhankinta ja yhteydet yrityksiin sekä eri sidosryhmiin Edustaminen, markkinointi Toiminnanjohtajan tehtävät Yhteistyö kaupungin, piirin, liiton ja jäsenistön kanssa Kirjeenvaihto/sähköpostiliikenne, tiedottaminen jäsenistölle, jäsenrekisterinpitäjän ja rahastonhoitajan tehtävät Urheilijalisenssejä koskevan rekisterin ylläpito 3

4 Yhteystietorekisterin ylläpitäminen Toimiston kautta kulkevien asioiden hoitaminen Maksuliikenteen hoito Kirjanpitoaineiston valmistelu ja toimittaminen kirjanpitoon Eri avustushakemusten tekeminen Kilpailuilmoittautumiset; vastaanotto ja lähetys Vuoden tapahtumakalenterin kokoaminen ja päivittäminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Osallistuu talous-, kilpailu-, valmennus-, nuorisotoimikuntien toimintaan Sihteerin tehtävät Hallituksen ja vuosikokouksen kokouspöytäkirjojen pitäminen Talousarvion ja toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Taloudenhoitajan/Talousvastaavan tehtävät Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja -suunnitelman valmistelu Yhdistyksen maksuliikenteen ja talouden seuranta Johtaa taloustoimikuntaa Taloustoimikunta Kesäkioskitoiminnan järjestäminen ja toteuttaminen Taloustoiminnan ja varainhankinnan suunnittelu ja toteutus hallituksen ohjeiden mukaisesti Kunniakierroksen järjestely ja toteutus Lisäksi toteuttaa muut talousvastaavan tai hallituksen määrittämät tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Vastaa valmennuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta Vastaa talentti-, juniori- ja nuorisovalmennusryhmien sekä valmennusryhmien toiminnan organisoinnista (vuorot, ryhmäjaot, valmentajat) Toimii sm-ikäisten urheilijoiden yhteyshenkilönä Vastaa valmennuksen budjetoinnista huippu-urheilijoiden ja edellä mainittujen valmennusryhmien osalta Valmistelee urheilijasopimukset Vastaa valmentajien kouluttamisesta Vastaa valmentajarekisterin ylläpidosta Vastaa sm-ikäisten (14, 15, 17, 19, 22 ja aikuisten sarjojen) urheilijoiden kilpailujen aikataulusuunnittelusta ja ilmoittamisesta kilpailuihin Urheilijastipendien hakeminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Johtaa valmennustoimikuntaa 4

5 Valmennustoimikunta Toimikunta avustaa valmennuspäällikköä Valmennustoiminnan suunnittelu ja toteutus Huippu-urheilijoiden tukeminen Valmennusryhmien suunnittelu ja toteuttaminen ko. ikäluokkien SM/pm kilpailuihin urheilijoiden osallistumisen koordinointi Valmentajien koulutuksien koordinointi Lajiryhmävalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen Leiritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Lisäksi toteuttaa muita valmennuspäällikön tai hallituksen erikseen määrittämiä tehtäviä Nuorisopäällikön tehtävät Vastaa seuran nuorisoasioista, 4-13 vuotiaat (Liikuntaleikkikoulusta - Tsemppiryhmiin) Vastaa harjoitusryhmistä ja niiden toiminnasta Vastaa laadukkaasta urheilukoulutoiminnasta kaikissa taajamissa (Kerava, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Hyrylä) sekä alle kouluikäisten ryhmien koordinoinnista Vastaa toiminnan budjetoinnista Vastaa urheilukoulun ohjaajien rekrytoinnista ja heidän perus- ja jatkokoulutuksesta Vastaa ohjaajarekisterin ylläpidosta Vastaa yhteydenpidosta ja tiedottamisesta vanhemmille liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun ja yleisurheilukoulun osalta Kouluyhteistyö, opettajakoulutus, koululaiskisat (kaupungin, Hese) Ohjaajarekrytointi Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Toimii kiinteästi yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa Nuorisopäällikkö johtaa nuorisotoimikuntaa Nuorisotoimikunta Toimikunta avustaa nuorisopäällikköä Alle 14-vuotiaiden ympärivuotisentoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Suunnittelee urheilukoulujen sekä alle kouluikäisten liikuntaryhmien toimintaa Suunnittelee ja koordinoi harjoitusryhmien toimintaa Suunnittelee urheilukouluasut ja niiden hankinnan 5

6 Suunnittelee ohjaajien koulutukset Suunnittelee ja toteuttaa urheilukoulutoiminnan tiedottamisen Lisäksi toteuttaa muita nuoriso- tai valmennuspäällikön sekä hallituksen määrittämiä tehtäviä Tiedottajan tehtävät Vastaa yleisestä tiedottamisesta seuran tapahtumista, kilpailuista ym. seuran jäsenille ja sidosryhmille Vastaa yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja tiedotteiden laadinnasta seuran tapahtumista tiedotusvälineille Vastaa internetsivustojen päivittämisestä Tiedottaja johtaa tiedotustoimikuntaa Tiedotustoimikunta Avustaa tiedottajaa Suunnittelee ja toteuttaa seuran sisäistä tiedottamista Suunnittelee ja toteuttaa seuralehden julkaisun Suunnittelee ja ylläpitää seuran internetsivustoa Ylläpitää mediayhteistyötä Tuottaa muut mahdolliset seurajulkaisut Lisäksi toteuttaa muita tiedottajan tai hallituksen määrittämiä tehtäviä Kilpailuvastaavan tehtävät Vastaa järjestettävien kilpailujen ilmoittautumisten organisoinnista Vastaa tulospalvelun suunnittelusta ja valmistelusta Vastaa palkintojen järjestämisestä Johtaa kilpailutoimikuntaa Kilpailutoimikunta Laatii seuran sisäisen kilpailukalenterin Suunnittelee ja vastaa seuran kilpailujen hakemisesta ja niiden järjestämisestä Suunnittelee ja valmistelee seuran järjestämät kilpailut Vastaa toimitsijoiden koordinoinnista ja järjestämisestä kilpailuja varten Ylläpitää toimitsijarekisteriä Suunnittelee toimitsijoiden koulutukset Ylläpitää tuomarikoulutuksen suorittaneiden rekisteriä Vastaa tilojen varausten hoitamisesta kilpailujen osalta Vastaa kilpailukioskin järjestämisestä Vastaa välineiden ja ajanoton järjestämisestä kilpailuja varten Vastaa kilpailuaikataulun suunnittelusta ja valmistelusta 6

7 1.3 TALOUS Pankkitili ja maksuliikenne Seuralla on pankkitili ja siihen kytkeytyvä ATK-perusteinen yhteys seuran rahaliikenteen hoitamiseksi. Seuralla voi olla hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti oma pankkitilinsä tiettyä tapahtumaa varten Talousarvio ja taloudenhoito Seuran talouden hoidosta vastaa hallitus ja asian valmistelee taloudenhoitaja/talousvastaava seuran puheenjohtajan kanssa. Seurassa laaditaan vuosittain talousarvio, joka koostuu hallituksen kokoaman ja tekemän esityksen perusteella eri ryhmien tekemistä budjeteista. Vuosittain esitetään myös toimintakertomus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Vuosimaksut ja kulukorvaukset Seuran hallitus päättää vuosittain valmennettavilta perittävistä valmennusmaksuista sekä eri ryhmien tekemien budjettien perusteella ryhmille määrättävistä maksuista. Maksut pitävät sisällään lisenssin sekä jäsenmaksun kaikille urheilijoille ja vakuutuksen erikseen alle 20-vuotiaille, harjoitustilojen järjestämisen, ohjaajien ja valmentajien palkat sivukuluineen sekä muut palkkiot, harjoittelun suunnittelun, osallistumismaksut piirinmestaruus- ja SMkilpailuihin. SM-kilpailuihin osallistuville suoritetaan myös kulukorvaus matkoista ja yöpymisestä hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti Edustusasu Seuran kilpailu- ja lämmittelyasussa ovat värit musta ja turkoosi. Urheilija on velvollinen käyttämään seuran edustusasua SUL:n alaisissa kilpailuissa. Seuran hallitus päättää mahdollisten mainosten sisällyttämisestä edustusasuihin sekä myöntää yksittäiselle urheilijalle oikeuden käyttää seuran edustusasuissa omia mainoksiaan. 7

8 2 URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 2.1 HARJOITUS JA VALMENNUSRYHMÄT Seuran eri harjoitusryhmiä toteutetaan Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Kausi alkaa vuosittain syksyllä 1.10, kun siirrymme sisäharjoituksiin, ja jatkuu koko vuoden 30.9 saakka. Lisäksi mukaan voi tulla kesän alussa ja olla mukana vain kesäkauden eli 30.9 saakka. Kesäisin löytyy myös päivätoimintaa urheilukouluikäisille Liikuntaleikkikoulu Seurassa toimii Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, joka on tarkoitettu 4-6 vuotiaille. Harjoituksia näillä ryhmillä on kerran viikossa ja tekeminen on leikkimielistä tutustumista yu-lajeihin, vanhemmatkin pääsevät liikkumaan lastensa kanssa kerran kuussa Yleisurheilukoulu Yleisurheilukoulut kuulut Suomen Urheiluliiton Yleisurheilukouluketjuun ja ryhmiä löytyy eri ikäluokissa seuraavasti: Yleisurheilukoulu 7-8 -vuotiaille Nämä ryhmät kokoontuvat harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan yleisurheilulajeja leikin varjolla ja totutellaan kisailemaan Yleisurheilukoulu vuotiaille Nämä ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Näissä ryhmissä toteutetaan jo hieman enemmän lajeihin pureutuvaa monipuolistaharjoittelua ja toivottavasti lähdetään vähän useammin kisoihin, yhdessä tietenkin Yu-harjoitusryhmä vuotiaille Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti käyden läpi eri lajien tekniikoita. Jokainen tekee kuitenkin tasonsa mukaisesti. Tähän pääsevät mukaan vasta-alkajatkin Tsemppiryhmä Edellisistä ryhmistä on Tsemppiryhmiin koottu pienimäärä yleisurheilukoululaisia ikähaitarista Tähän ryhmään siirrytään, jos haluaa harjoitella vähän aktiivisemmin pienessä ryhmässä ja löytyy jo selkeitä haluja edistyä ja kisailla, unohtamatta kuitenkaan liikunnan hauskuutta. Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa ottelupohjaisesti juoksupainottei- 8

9 sesti käyden läpi lajitekniikoita. Kilpaileminen kuuluu näissä ryhmissä tärkeänä osana harjoitteluun. Tähän asti kaikki ryhmät kuuluvat nuorisopäällikön alaisuuteen Talenttiryhmä Talenttiryhmään, joka perustettiin syksyllä 2013, valitaan vuotiaita aktiivisia harjoittelijoita, jotka haluavat kisata ja harjoitella tosissaan. Ryhmä harjoittelee 4-5 kertaa viikossa ja siellä harjoitellaan harjoittelemista ja lajien saloja monipuolisesti edelleen ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti, unohtamatta kuitenkaan hauskuutta. Kisoissa käydään yhdessä rikkomassa omia ennätyksiä. Tästä ryhmästä alkaen kuulutaan valmennuspäällikön alaisuuteen Juniorivalmennusryhmä Juniorivalmennusryhmä perustettiin syksyllä 2013 ja siihen valitaan tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia junioreita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan luoda valmiuksia monipuoliseen kilpailemiseen Nuorisovalmennusryhmä Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti ja monipuolisesti yleisurheilua harjoittelevia nuoria urheilijoita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan SM-kilpailut. Urheilijoilla on henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja heiltä edellytetään harjoituspäiväkirjan käyttöä Valmennusryhmät Valmennusryhmään on valittu yli 17 -vuotiaita urheilijoita, jotka haluavat harjoitella enemmän ja nousujohteisesti. Harjoituksia tällä ryhmällä on 6-8 kertaa viikossa ja harjoittelu tapahtuu kilpailumenestys mielessä. Talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja valmennusryhmään valitaan urheilijoita, jotka osoittavat harjoittelumotivaation ja kehitystasonsa osalta olevansa soveliaita ryhmään. Valinnan päättävät ja tekevät valmennuspäällikkö sekä ryhmien valmentajat yhdessä. Valmennustukea saavien urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus. Talenttiryhmästä lähtien nämä ryhmät kuuluvat valmennuspäällikön vastuualueeseen. 9

10 2.1.8 Aikuisurheilijat Aikuisurheilijoihin kuuluvat sekä huippu-urheilijamme että veteraanisarjoihin kuuluvat aikuisurheilijamme. Huippu-urheilijat ovat kovaan harjoitteluun ja menestykseen tähtäävät urheilijat, jotka tähtäävät harjoittelemaan, kilpailemaan ja edustamaan Suomea maajoukkuetasolla. Näiden urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen urheilijasopimus. Seura kuuluu jäsenenä ent. Suomen Veteraanieniurheiluliittoon nyk. Suomen Aikuisurheiluliitto ry ja pyrkii edesauttamaan veteraaniurheilun kehittämistä erityisesti kilpaurheilun päättävien urheilijoiden osalta. Seurassamme on jäseninä pelkästään veteraanisarjoihin osallistuvia, mutta osa yleisissä sarjoissa urheilevia käyvät molemmissa. 2.2 HARJOITUS- JA VALMENNUSRYHMIEN PELISÄÄNTÖJÄ Liikuntaleikkikoulu- ja Yleisurheilukouluryhmissä laaditaan Nuoren Suomen suosittelemat pelisäännöt sekä urheilijoiden ja vanhempien kanssa. Nämä säännöt toteutuvat seuran pelisääntöjen sekä ohjaajien/valmentajien pelisääntöjen kautta, jotka löytyvät seuran nettisivulta. Muut ryhmät laativat omat pelisäännöt ohjaajien ja valmentajien johdolla. Nämä säännöt sisältävät eri ikäryhmille soveltuvia sääntöjä seuran sekä ohjaajien/valmentajien sääntöjen kautta. Pelisäännöt sisältävät myös seuraavia sitoumuksia ja velvoitteita: Tsemppi-, talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja aikuisvalmennusryhmien urheilijat sitoutuvat ryhmän tavoitteiden mukaisesti osallistumaan ainakin seuran pitämiin omiin kilpailuihin, kaikkiin piirinmestaruuskilpailuihin, Vattenfall seuracup kilpailuun ja SMkilpailuihin sekä noudattamaan puhtaan urheilun sääntöjä. Osan kanssa on tehty kirjallinen urheilijasopimus (valmennustukea saavuttaneet), joka sisältää myös sitoutumisen sovittuihin harjoituksiin, leireihin ja noudattamaan sovittua harjoitus- ja kilpailusuunnitelmaa. 2.3 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset Kaikkien urheilijoiden kausimaksuun on sisällytetty yleisurheilulisenssi, joka hankitaan Suomen Yleisurheiluliitosta. Lisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen (If) alle 20 -vuotiaille, sekä oikeuden osallistua virallisiin kilpailuihin. Yli 15 -vuotiaille suositellaan ylimääräistä urheilijan SUL Henkilövakuutusta (If). Yli 20 -vuotiaat urheilijat ovat velvollisia hankkimaan itseään koskevan vakuutuksen. Vakuutus tietoja löytyy liiton nettisivuilta lisenssiosiosta, linkki seuran nettisivuilla. 10

11 Suomen Urheiluliiton jäsenyyteen kuuluu Toiminnanvastuu- ja tapaturmavakuutus (If), joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet haitat kilpailu- ja seuratapahtumissa. Kausi- ja valmennusmaksujen suuruuden päättää seuran hallitus vuosittain. 2.4 Toimitsijat Seura pitää rekisteriä seurassa toimivista toimitsijoista ja tuomarikortin omaavista toimitsijoista sekä tuomarikoulutuksen eri tasojen omaavista toimitsijoista. Toimitsijoille pyritään järjestämään säännöllisesti tuomarikortin ylläpitämiseen liittyvää koulutusta. Seura pyrkii järjestämään ja takaamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden koulutukseen. Seura toteuttaa tuomarikoulutuksen 1-tason starttikurssin. Kurssi toteutetaan kentällä toiminnallisena lasten vanhemmille ja muille halukkaille esim. viikkokisojen yhteydessä lajeittain. Toteutus tapahtuu joka kevät ja kesä ulkokauden alkaessa. Tuomarikoulutus toteutetaan tasolla 2 ja 3 piirin toimesta. Kursseille lähetetään kaikki halukkaat tai seura itse tilaa kurssin. 2.5 Ohjaajat ja valmentajat Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on ohjata urheilijoita seuran hallituksen ja valmennuspäällikön linjaamien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajiksi nimitetään liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun, harjoitusryhmän ja tsemppiryhmän harjoitustenvetäjiä eli nuorisopuolen harjoitusten vetäjät ovat ohjaajia. Talenttiryhmästä ylöspäin eli valmennuspäällikön alaisuuteen kuuluvien ryhmien harjoituksia vetävät pääsääntöisesti valmentajat. Seuramme pääsääntö on, että kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja kaikki kursseille haluavat pääsevät haluamilleen kursseille seuran kustantamina. Vastavuoroisesti seura edellyttää, että koulutuksen vastineeksi ohjaajat ja valmentajat osallistuvat seuran jäsenien ohjaamiseen tai valmentamiseen. Koulutuksiin kuuluvat seuran, piirin, liiton tai muiden eri tahojen järjestämät koulutukset Valmentajille ja ohjaajille suoritettavat korvaukset ja pelinsäännöt Seura maksaa valmentajille ja ohjaajille kulukorvausta aiheutuneista leiri, matka-, kilpailu, majoitus- ja ateriakustannuksista seuran hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Ohjaajille ja valmentajille suoritetaan palkkiota/palkkaa valmennuksesta seuran hallituksen erikseen tekemän ja vahvistaman sopimuksen mukaisesti. 11

12 2.5.2 Ohjaajien ja valmentajien koulutus Liikuntaleikkikouluohjaajakurssi Alle kouluikäisten ohjaajakoulutus liikuntaleikkikouluohjaaja toteutetaan Nuori Suomi Ry:n toimesta. Kurssilla käydään lävitse alle kouluikäisten lasten liikuttamista leikinomaisesti. Liikuntaleikkikoulujen vastaavilla ohjaajilla tulee olla tämä koulutus, jotta seura saa perustaa liikuntaleikkikoulun. Yleisurheilukouluohjaajien 1-tason kurssit Kaikki lasten ryhmiä vetävät ohjaajat käyvät Lasten Yleisurheiluohjaajakurssin (12h), joita järjestää piiri vuotiaiden ohjaajille. Kurssi antaa valmiudet opettaa ja liikuttaa alaasteikäisiä nuoria, jotka aloittavat yleisurheiluharrastuksen. Hieman vanhempien vuotiaiden ohjaajat käyvät lisäksi Nuorten Yleisurheiluohjaajakurssin (40h), joita järjestää piiri. Kurssi antaa ohjaajille perusvalmiudet eri yleisurheilulajien tekniikoista sekä harjoittelussa huomioon otettavista seikoista. Nuorisovalmentajatutkinto eli 2-tason kurssi Liitto järjestää ohjaajille/valmentajille nuorisovalmentajatutkintoja (150h), jossa käydään syvällisemmin lävitse harjoittelua ja eri yleisurheilulajeja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä kilpaurheiluun tähtäävien yli 15 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja ohjaajille. Valmentajatutkinto eli 3-tason kurssi Liitto järjestää nuorisovalmentajatutkinnon (150h) suorittaneille ja jonkin aikaa käytännön valmennustyössä mukana olleille syventäviä kursseja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä yli 17 -vuotiaiden kilpaurheilua harrastavien urheilijoiden valmentajille, joiden urheilijat ovat mukana SUL:n erilaisissa kilpaurheiluryhmissä. Lisäksi voi suorittaa ammattivalmentajatutkinnon. Myös seuran hallintotehtäviin saa koulutusta Eslusta. Eri-ikäisten urheilijoiden leiritykset katsotaan myös ohjaajille ja valmentajille koulutustilaisuuksiksi, jotka seura kustantaa. 12

13 3 VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄT, PALKITSEMINEN JA SEURATOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN 3.1 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seura julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Keski-Uudenmaan Yleisurheilu - nimistä lehteä. Seuralla on omat internetsivut ja sähköpostiosoite: kuy.fi ja sähköposti kuy(at)saunalahti.fi KUY näkyy myös facebookissa. Seura tiedottaa myös erikseen kauden tapahtumista urheilijoille, vanhemmille ja toimitsijoille osoitetuilla sähköpostikirjeillä käyttäen yleisurheilurekisteriä. Seuraa pyritään myös markkinoimaan tiedotusvälineille osoitetuilla kutsuilla saapua seuran järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Laaditaan myös valmiita esityksiä julkaistavaksi. 3.2 SIDOSRYHMÄT Koulut Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa järjestämällä koulukiertueita eli pitämällä yleisurheilutunteja oppilaille ja antamalla koulutusta opettajille eri yleisurheilulajeissa Vanhemmat Seura järjestää vuosittain vanhempainiltoja pelisääntökeskusteluineen eri ryhmissä noudatettavista säännöistä ja tavoitteista. Vanhemmille annetaan selvitys ryhmän vetämiseen ja harjoitteluun liittyvistä seikoista ja keskustellaan vanhempien sitoutumisesta ryhmän ja seuran toimintaan Kunta ja kaupungit Seura pyrkii parantamaan harjoitusolosuhteita yhteistyössä kunnan ja kaupunkien liikuntatoimen kanssa erityisesti yleisurheilukentän osalta esittämällä kentän peruskorjaamista ja riittävän välineistön hankintaa. Lisääntyvän lisenssimäärän kautta saadaan näkyvyyttä ja painoarvoa kunnan ja kaupunkien eri toiminnoissa ja täten kasvattamaan saatavien avustusten määriä. Tarjotaan kunnalle ja kaupungeille 13

14 nuoriin kohdistuvaa toimintaa, kuten koululaiskilpailuja sekä kesäyleisurheilukouluja ja iltapäiväkerhotoimintaa. 3.3 PALKITSEMINEN Vuosittaiset palkitsemiset Seuran hallitus päättää vuosittain kussakin sarjassa palkittavat urheilijat sekä valitsee seuran parhaan urheilijan. Seuran paras urheilija sarjassaan, tytöt ja pojat 9-15-sarjat (jokainen ikäluokka): Palkitsemisessa otetaan huomioon urheilijan menestys kauden aikana ulkoratakilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotetaan SM-ikäluokissa SM-menestystä sekä monipuolista luokkatulosten saavuttamista. Alempien sarjojen painotuksena pm-kilpailumenestys sekä monipuolinen eri lajien luokkatulosten saavuttaminen. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran yhteisharjoituksiin sekä aktiivinen kilpaileminen. Seuran paras junnu-urheilija Palkitsemisessa merkittävin tekijä on eri luokkatulosten saavuttaminen ja menestys monissa eri lajeissa. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran harjoituksiin ja kilpailuihin sekä rehti käytös ja positiivinen suhtautuminen kanssa kilpailijoihin ja harjoituskavereihin. Seuran paras urheilija naisten sekä miesten osalta 16-, 17-, 19-, 22- ja aikuisten sarjassa Palkintoon vaikuttaa maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset, menestys ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotus palkitsemisissa on edustustehtävissä sekä SM-menestyksessä. Palkitsemiseen vaikuttaa myös tulostaso kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Seuran paras urheilija Palkintoon vaikuttavat erityisesti menestys aikuisten ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset aikuisten sarjassa. Seuran paras aikuisurheilija Palkintoon vaikuttavat menestys aikuisurheiluliiton yleisurheilukilpailuissa kansallisesti sekä kansainvälisesti Valmennustuet Seuran hallitus voi myöntää urheilijoille valmennustukea kulloinkin voimassa olevien valmennustukisääntöjen mukaisesti. Valmennustuki on nostettavissa tositteita vastaan valmennuskuluihin seuraavan toimintavuoden aikana. 14

15 3.3.3 Huomionosoitukset ja muistamiset Huomionosoituksista ja muistamisista päättää vuosittain seuran hallitus, joka myös edustaa seuraa pidettävissä juhlatilaisuuksissa Muuta Seuran hallitus voi myöntää myös muita palkintoja kauden ansioista. Toimintakäsikirja on ensimmäisen kerran hyväksytty Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallituksen kokouksessa Sen jälkeen sitä on päivitetty vuosittain ja hyväksytty hallituksen kokouksissa. Viimeisin päivitys- ja hyväksymisajankohta selviää kansilehdestä. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry hallitus 15

16 16

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2012 1 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 1.1.1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 2/2017 1 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS Tämä on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille

Lisätiedot

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2015 1 Johdanto Raahen seutukuntaan kuuluu Raahen kaupungin lisäksi Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. 35000 asukkaan alue tunnetaan merestä, Raahen vanhasta puutalokaupunginosasta,

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, TALOUS 3 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 3 1.2 ORGANISAATIO 4 1.2.1 Jaoston

Lisätiedot

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta.

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Alajärven Ankkurit / yleisurheilujaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA 1. Johdanto Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Ankkurien

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. YLEISTÄ Seuralla on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille ja ulkopuolisille seuran toiminnasta kiinnostuneille kuvaus

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä.

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä. ÄHTÄRIN URHEILIJAT Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Ähtärin Urheilijat on vuonna 1920 perustettu urheilun yleisseura, johon kuuluu myös kyläosasto Ähtärinrannan Kisa. Ähtärin Urheilijoiden päälajit

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) neljäs toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 29.9.2014-29.3.2015 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Nuorisotoiminnan ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA!

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Harjoitteleminen Leirit Valmennuksen kehittämisryhmä Kilpailut ja tapahtumat Vanhempaintoiminta Ajankohtaiset asiat Monipuolisuus ja perusliikkumistaidot harjoittelun

Lisätiedot

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 4 1.2 Toiminnan perusperiaatteet... 4 1.2.1 Junioriurheilun pelisäännöt...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA SEURATOIMINNAN TAVOITTEET Polvijärven Urheilijat pyrkii Suomen Urheiluliiton, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Pohjois- Karjalan Yleisurheilun ja

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

VOIMAILUSEURA BODONOS r.y.

VOIMAILUSEURA BODONOS r.y. VOIMAILUSEURA BODONOS r.y. Judojaoston toimintasuunnitelma 2017 Judojaoston toimintasuunnitelma 2017 Tämän asiakirjan tarkoituksena on kuvata Voimailuseura Bodonoksen Judojaoston toimintaa vuonna 2017.

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) kolmas toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.1.2017 31.12.2017 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu Tikkurilan Palloseuran jäsen- ja toimintamaksu Mitä jäsen- ja toimintamaksu sisältää Jäsen- ja toimintamaksuilla katetaan seuran kokonaismenoista pääosa, noin 2/3 kuluista. Loput 1/3 vuotuisista kuluista

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

KAUDEN AVAUS 9.10.2013

KAUDEN AVAUS 9.10.2013 KAUDEN AVAUS 9.10.2013 ESPOON TAPIOT 2013 Harrastajamäärältään Suomen suurin yleisurheiluseura. Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa sijalla 4. (2011 sija 5.) Kalevan Malja -sijoitus 5. (2012 5. / 2011

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) toinen toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto... 3 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset... 3 2.1 Jaoston

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu 2 SISÄLTÖ 1 SEURAN PERIAATTEET...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Visio......3 2 SEURAN JOHTAMINEN...3 2.1 Puheenjohtaja....3 2.2 Jaosto...3 2.3 Toimenkuvat...4

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 2012 1 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISURHEILUJAOSTON PERIAATTEET... 2 2.1 Toiminta-ajatus... 2 2.2 Visio 2015... 2 2.3 Arvot... 2 3 YLEISURHEILUJAOSTON

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot