Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty

2 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT Keski-Uudenmaan Yleisurheilun toiminta-ajatus Keski-Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on tarjota Keski-Uudellamaalla kaikenikäisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä yleisurheilijana harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-urheilijaksi Visio * Nuorisocup voittaja * Tavoitteena on olla piirin paras seura seuraluokittelussa * Vakiinnuttaa valtakunnallisesti paikka viiden parhaan seuran joukossa Arvot * Eettisyys * Tavoitteellinen kehittyminen * Kasvatuksellisuus * Liikunnan ilo Keskeiset päämäärät * Harrastajamäärän lisääminen ( ->1000) * Ohjaajien ja valmentajien määrän lisääminen samassa suhteessa kuin lisenssien määrä kasvaa * Seuran ohjaajien, valmentajien ja eri toimijoiden koulutus ja kannustaminen * Seuran ja sen toiminnan markkinointi * Lajivalmentajien määrän lisääminen * Kilpailuihin osallistuminen * Harjoitusolosuhteiden parantaminen 2

3 1.2 ORGANISAATIO Seuran päättävänä elimenä on vuosikokous, joka kokoontuu vuosittain keväällä sääntöjen määräämällä tavalla. Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta vastaa hallitus, jossa on vähintään kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa jotka valitaan vuosittain sekä lisäksi kolme jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Lisäksi seurassa on kokopäiväisinä työntekijöinä palkattuna toiminnanjohtaja ja nuorisopäällikkö. Seuran muita tehtäviä hoitavat sihteeri, taloudenhoitaja, valmennuspäällikkö, tiedottaja, kilpailuvastaava, jäsenasioiden hoitaja sekä valmentajat, ohjaajat ja toimitsijat Seurahenkilöiden ja organisaation tehtävänjako sekä vastuut Hallituksen tehtävät Seuran asioista päättäminen Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion tekeminen Toimintaperiaatteiden linjaus Sopimusten hyväksyminen Pankkitilien avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen Seuran edustaminen Kilpailujen hakeminen Puheenjohtajan tehtävät Vuosikokouksen valmistelu ja pitäminen, vastaa vuosikokouksen pöytäkirjan laatimisesta sekä eri päätösten toimeenpanosta Hallituksen kokousten koollekutsuminen, johtaminen, päätösten tiedottaminen ja toimeenpano Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Laskujen hyväksyntä Varainhankinta ja yhteydet yrityksiin sekä eri sidosryhmiin Edustaminen, markkinointi Toiminnanjohtajan tehtävät Yhteistyö kaupungin, piirin, liiton ja jäsenistön kanssa Kirjeenvaihto/sähköpostiliikenne, tiedottaminen jäsenistölle, jäsenrekisterinpitäjän ja rahastonhoitajan tehtävät Urheilijalisenssejä koskevan rekisterin ylläpito 3

4 Yhteystietorekisterin ylläpitäminen Toimiston kautta kulkevien asioiden hoitaminen Maksuliikenteen hoito Kirjanpitoaineiston valmistelu ja toimittaminen kirjanpitoon Eri avustushakemusten tekeminen Kilpailuilmoittautumiset; vastaanotto ja lähetys Vuoden tapahtumakalenterin kokoaminen ja päivittäminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Osallistuu talous-, kilpailu-, valmennus-, nuorisotoimikuntien toimintaan Sihteerin tehtävät Hallituksen ja vuosikokouksen kokouspöytäkirjojen pitäminen Talousarvion ja toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Taloudenhoitajan/Talousvastaavan tehtävät Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja -suunnitelman valmistelu Yhdistyksen maksuliikenteen ja talouden seuranta Johtaa taloustoimikuntaa Taloustoimikunta Kesäkioskitoiminnan järjestäminen ja toteuttaminen Taloustoiminnan ja varainhankinnan suunnittelu ja toteutus hallituksen ohjeiden mukaisesti Kunniakierroksen järjestely ja toteutus Lisäksi toteuttaa muut talousvastaavan tai hallituksen määrittämät tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Vastaa valmennuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta Vastaa talentti-, juniori- ja nuorisovalmennusryhmien sekä valmennusryhmien toiminnan organisoinnista (vuorot, ryhmäjaot, valmentajat) Toimii sm-ikäisten urheilijoiden yhteyshenkilönä Vastaa valmennuksen budjetoinnista huippu-urheilijoiden ja edellä mainittujen valmennusryhmien osalta Valmistelee urheilijasopimukset Vastaa valmentajien kouluttamisesta Vastaa valmentajarekisterin ylläpidosta Vastaa sm-ikäisten (14, 15, 17, 19, 22 ja aikuisten sarjojen) urheilijoiden kilpailujen aikataulusuunnittelusta ja ilmoittamisesta kilpailuihin Urheilijastipendien hakeminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Johtaa valmennustoimikuntaa 4

5 Valmennustoimikunta Toimikunta avustaa valmennuspäällikköä Valmennustoiminnan suunnittelu ja toteutus Huippu-urheilijoiden tukeminen Valmennusryhmien suunnittelu ja toteuttaminen ko. ikäluokkien SM/pm kilpailuihin urheilijoiden osallistumisen koordinointi Valmentajien koulutuksien koordinointi Lajiryhmävalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen Leiritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Lisäksi toteuttaa muita valmennuspäällikön tai hallituksen erikseen määrittämiä tehtäviä Nuorisopäällikön tehtävät Vastaa seuran nuorisoasioista, 4-13 vuotiaat (Liikuntaleikkikoulusta - Tsemppiryhmiin) Vastaa harjoitusryhmistä ja niiden toiminnasta Vastaa laadukkaasta urheilukoulutoiminnasta kaikissa taajamissa (Kerava, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Hyrylä) sekä alle kouluikäisten ryhmien koordinoinnista Vastaa toiminnan budjetoinnista Vastaa urheilukoulun ohjaajien rekrytoinnista ja heidän perus- ja jatkokoulutuksesta Vastaa ohjaajarekisterin ylläpidosta Vastaa yhteydenpidosta ja tiedottamisesta vanhemmille liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun ja yleisurheilukoulun osalta Kouluyhteistyö, opettajakoulutus, koululaiskisat (kaupungin, Hese) Ohjaajarekrytointi Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Toimii kiinteästi yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa Nuorisopäällikkö johtaa nuorisotoimikuntaa Nuorisotoimikunta Toimikunta avustaa nuorisopäällikköä Alle 14-vuotiaiden ympärivuotisentoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Suunnittelee urheilukoulujen sekä alle kouluikäisten liikuntaryhmien toimintaa Suunnittelee ja koordinoi harjoitusryhmien toimintaa Suunnittelee urheilukouluasut ja niiden hankinnan 5

6 Suunnittelee ohjaajien koulutukset Suunnittelee ja toteuttaa urheilukoulutoiminnan tiedottamisen Lisäksi toteuttaa muita nuoriso- tai valmennuspäällikön sekä hallituksen määrittämiä tehtäviä Tiedottajan tehtävät Vastaa yleisestä tiedottamisesta seuran tapahtumista, kilpailuista ym. seuran jäsenille ja sidosryhmille Vastaa yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja tiedotteiden laadinnasta seuran tapahtumista tiedotusvälineille Vastaa internetsivustojen päivittämisestä Tiedottaja johtaa tiedotustoimikuntaa Tiedotustoimikunta Avustaa tiedottajaa Suunnittelee ja toteuttaa seuran sisäistä tiedottamista Suunnittelee ja toteuttaa seuralehden julkaisun Suunnittelee ja ylläpitää seuran internetsivustoa Ylläpitää mediayhteistyötä Tuottaa muut mahdolliset seurajulkaisut Lisäksi toteuttaa muita tiedottajan tai hallituksen määrittämiä tehtäviä Kilpailuvastaavan tehtävät Vastaa järjestettävien kilpailujen ilmoittautumisten organisoinnista Vastaa tulospalvelun suunnittelusta ja valmistelusta Vastaa palkintojen järjestämisestä Johtaa kilpailutoimikuntaa Kilpailutoimikunta Laatii seuran sisäisen kilpailukalenterin Suunnittelee ja vastaa seuran kilpailujen hakemisesta ja niiden järjestämisestä Suunnittelee ja valmistelee seuran järjestämät kilpailut Vastaa toimitsijoiden koordinoinnista ja järjestämisestä kilpailuja varten Ylläpitää toimitsijarekisteriä Suunnittelee toimitsijoiden koulutukset Ylläpitää tuomarikoulutuksen suorittaneiden rekisteriä Vastaa tilojen varausten hoitamisesta kilpailujen osalta Vastaa kilpailukioskin järjestämisestä Vastaa välineiden ja ajanoton järjestämisestä kilpailuja varten Vastaa kilpailuaikataulun suunnittelusta ja valmistelusta 6

7 1.3 TALOUS Pankkitili ja maksuliikenne Seuralla on pankkitili ja siihen kytkeytyvä ATK-perusteinen yhteys seuran rahaliikenteen hoitamiseksi. Seuralla voi olla hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti oma pankkitilinsä tiettyä tapahtumaa varten Talousarvio ja taloudenhoito Seuran talouden hoidosta vastaa hallitus ja asian valmistelee taloudenhoitaja/talousvastaava seuran puheenjohtajan kanssa. Seurassa laaditaan vuosittain talousarvio, joka koostuu hallituksen kokoaman ja tekemän esityksen perusteella eri ryhmien tekemistä budjeteista. Vuosittain esitetään myös toimintakertomus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Vuosimaksut ja kulukorvaukset Seuran hallitus päättää vuosittain valmennettavilta perittävistä valmennusmaksuista sekä eri ryhmien tekemien budjettien perusteella ryhmille määrättävistä maksuista. Maksut pitävät sisällään lisenssin sekä jäsenmaksun kaikille urheilijoille ja vakuutuksen erikseen alle 20-vuotiaille, harjoitustilojen järjestämisen, ohjaajien ja valmentajien palkat sivukuluineen sekä muut palkkiot, harjoittelun suunnittelun, osallistumismaksut piirinmestaruus- ja SMkilpailuihin. SM-kilpailuihin osallistuville suoritetaan myös kulukorvaus matkoista ja yöpymisestä hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti Edustusasu Seuran kilpailu- ja lämmittelyasussa ovat värit musta ja turkoosi. Urheilija on velvollinen käyttämään seuran edustusasua SUL:n alaisissa kilpailuissa. Seuran hallitus päättää mahdollisten mainosten sisällyttämisestä edustusasuihin sekä myöntää yksittäiselle urheilijalle oikeuden käyttää seuran edustusasuissa omia mainoksiaan. 7

8 2 URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 2.1 HARJOITUS JA VALMENNUSRYHMÄT Seuran eri harjoitusryhmiä toteutetaan Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Kausi alkaa vuosittain syksyllä 1.10, kun siirrymme sisäharjoituksiin, ja jatkuu koko vuoden 30.9 saakka. Lisäksi mukaan voi tulla kesän alussa ja olla mukana vain kesäkauden eli 30.9 saakka. Kesäisin löytyy myös päivätoimintaa urheilukouluikäisille Liikuntaleikkikoulu Seurassa toimii Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, joka on tarkoitettu 4-6 vuotiaille. Harjoituksia näillä ryhmillä on kerran viikossa ja tekeminen on leikkimielistä tutustumista yu-lajeihin, vanhemmatkin pääsevät liikkumaan lastensa kanssa kerran kuussa Yleisurheilukoulu Yleisurheilukoulut kuulut Suomen Urheiluliiton Yleisurheilukouluketjuun ja ryhmiä löytyy eri ikäluokissa seuraavasti: Yleisurheilukoulu 7-8 -vuotiaille Nämä ryhmät kokoontuvat harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan yleisurheilulajeja leikin varjolla ja totutellaan kisailemaan Yleisurheilukoulu vuotiaille Nämä ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Näissä ryhmissä toteutetaan jo hieman enemmän lajeihin pureutuvaa monipuolistaharjoittelua ja toivottavasti lähdetään vähän useammin kisoihin, yhdessä tietenkin Yu-harjoitusryhmä vuotiaille Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti käyden läpi eri lajien tekniikoita. Jokainen tekee kuitenkin tasonsa mukaisesti. Tähän pääsevät mukaan vasta-alkajatkin Tsemppiryhmä Edellisistä ryhmistä on Tsemppiryhmiin koottu pienimäärä yleisurheilukoululaisia ikähaitarista Tähän ryhmään siirrytään, jos haluaa harjoitella vähän aktiivisemmin pienessä ryhmässä ja löytyy jo selkeitä haluja edistyä ja kisailla, unohtamatta kuitenkaan liikunnan hauskuutta. Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa ottelupohjaisesti juoksupainottei- 8

9 sesti käyden läpi lajitekniikoita. Kilpaileminen kuuluu näissä ryhmissä tärkeänä osana harjoitteluun. Tähän asti kaikki ryhmät kuuluvat nuorisopäällikön alaisuuteen Talenttiryhmä Talenttiryhmään, joka perustettiin syksyllä 2013, valitaan vuotiaita aktiivisia harjoittelijoita, jotka haluavat kisata ja harjoitella tosissaan. Ryhmä harjoittelee 4-5 kertaa viikossa ja siellä harjoitellaan harjoittelemista ja lajien saloja monipuolisesti edelleen ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti, unohtamatta kuitenkaan hauskuutta. Kisoissa käydään yhdessä rikkomassa omia ennätyksiä. Tästä ryhmästä alkaen kuulutaan valmennuspäällikön alaisuuteen Juniorivalmennusryhmä Juniorivalmennusryhmä perustettiin syksyllä 2013 ja siihen valitaan tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia junioreita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan luoda valmiuksia monipuoliseen kilpailemiseen Nuorisovalmennusryhmä Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti ja monipuolisesti yleisurheilua harjoittelevia nuoria urheilijoita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan SM-kilpailut. Urheilijoilla on henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja heiltä edellytetään harjoituspäiväkirjan käyttöä Valmennusryhmät Valmennusryhmään on valittu yli 17 -vuotiaita urheilijoita, jotka haluavat harjoitella enemmän ja nousujohteisesti. Harjoituksia tällä ryhmällä on 6-8 kertaa viikossa ja harjoittelu tapahtuu kilpailumenestys mielessä. Talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja valmennusryhmään valitaan urheilijoita, jotka osoittavat harjoittelumotivaation ja kehitystasonsa osalta olevansa soveliaita ryhmään. Valinnan päättävät ja tekevät valmennuspäällikkö sekä ryhmien valmentajat yhdessä. Valmennustukea saavien urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus. Talenttiryhmästä lähtien nämä ryhmät kuuluvat valmennuspäällikön vastuualueeseen. 9

10 2.1.8 Aikuisurheilijat Aikuisurheilijoihin kuuluvat sekä huippu-urheilijamme että veteraanisarjoihin kuuluvat aikuisurheilijamme. Huippu-urheilijat ovat kovaan harjoitteluun ja menestykseen tähtäävät urheilijat, jotka tähtäävät harjoittelemaan, kilpailemaan ja edustamaan Suomea maajoukkuetasolla. Näiden urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen urheilijasopimus. Seura kuuluu jäsenenä ent. Suomen Veteraanieniurheiluliittoon nyk. Suomen Aikuisurheiluliitto ry ja pyrkii edesauttamaan veteraaniurheilun kehittämistä erityisesti kilpaurheilun päättävien urheilijoiden osalta. Seurassamme on jäseninä pelkästään veteraanisarjoihin osallistuvia, mutta osa yleisissä sarjoissa urheilevia käyvät molemmissa. 2.2 HARJOITUS- JA VALMENNUSRYHMIEN PELISÄÄNTÖJÄ Liikuntaleikkikoulu- ja Yleisurheilukouluryhmissä laaditaan Nuoren Suomen suosittelemat pelisäännöt sekä urheilijoiden ja vanhempien kanssa. Nämä säännöt toteutuvat seuran pelisääntöjen sekä ohjaajien/valmentajien pelisääntöjen kautta, jotka löytyvät seuran nettisivulta. Muut ryhmät laativat omat pelisäännöt ohjaajien ja valmentajien johdolla. Nämä säännöt sisältävät eri ikäryhmille soveltuvia sääntöjä seuran sekä ohjaajien/valmentajien sääntöjen kautta. Pelisäännöt sisältävät myös seuraavia sitoumuksia ja velvoitteita: Tsemppi-, talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja aikuisvalmennusryhmien urheilijat sitoutuvat ryhmän tavoitteiden mukaisesti osallistumaan ainakin seuran pitämiin omiin kilpailuihin, kaikkiin piirinmestaruuskilpailuihin, Vattenfall seuracup kilpailuun ja SMkilpailuihin sekä noudattamaan puhtaan urheilun sääntöjä. Osan kanssa on tehty kirjallinen urheilijasopimus (valmennustukea saavuttaneet), joka sisältää myös sitoutumisen sovittuihin harjoituksiin, leireihin ja noudattamaan sovittua harjoitus- ja kilpailusuunnitelmaa. 2.3 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset Kaikkien urheilijoiden kausimaksuun on sisällytetty yleisurheilulisenssi, joka hankitaan Suomen Yleisurheiluliitosta. Lisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen (If) alle 20 -vuotiaille, sekä oikeuden osallistua virallisiin kilpailuihin. Yli 15 -vuotiaille suositellaan ylimääräistä urheilijan SUL Henkilövakuutusta (If). Yli 20 -vuotiaat urheilijat ovat velvollisia hankkimaan itseään koskevan vakuutuksen. Vakuutus tietoja löytyy liiton nettisivuilta lisenssiosiosta, linkki seuran nettisivuilla. 10

11 Suomen Urheiluliiton jäsenyyteen kuuluu Toiminnanvastuu- ja tapaturmavakuutus (If), joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet haitat kilpailu- ja seuratapahtumissa. Kausi- ja valmennusmaksujen suuruuden päättää seuran hallitus vuosittain. 2.4 Toimitsijat Seura pitää rekisteriä seurassa toimivista toimitsijoista ja tuomarikortin omaavista toimitsijoista sekä tuomarikoulutuksen eri tasojen omaavista toimitsijoista. Toimitsijoille pyritään järjestämään säännöllisesti tuomarikortin ylläpitämiseen liittyvää koulutusta. Seura pyrkii järjestämään ja takaamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden koulutukseen. Seura toteuttaa tuomarikoulutuksen 1-tason starttikurssin. Kurssi toteutetaan kentällä toiminnallisena lasten vanhemmille ja muille halukkaille esim. viikkokisojen yhteydessä lajeittain. Toteutus tapahtuu joka kevät ja kesä ulkokauden alkaessa. Tuomarikoulutus toteutetaan tasolla 2 ja 3 piirin toimesta. Kursseille lähetetään kaikki halukkaat tai seura itse tilaa kurssin. 2.5 Ohjaajat ja valmentajat Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on ohjata urheilijoita seuran hallituksen ja valmennuspäällikön linjaamien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajiksi nimitetään liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun, harjoitusryhmän ja tsemppiryhmän harjoitustenvetäjiä eli nuorisopuolen harjoitusten vetäjät ovat ohjaajia. Talenttiryhmästä ylöspäin eli valmennuspäällikön alaisuuteen kuuluvien ryhmien harjoituksia vetävät pääsääntöisesti valmentajat. Seuramme pääsääntö on, että kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja kaikki kursseille haluavat pääsevät haluamilleen kursseille seuran kustantamina. Vastavuoroisesti seura edellyttää, että koulutuksen vastineeksi ohjaajat ja valmentajat osallistuvat seuran jäsenien ohjaamiseen tai valmentamiseen. Koulutuksiin kuuluvat seuran, piirin, liiton tai muiden eri tahojen järjestämät koulutukset Valmentajille ja ohjaajille suoritettavat korvaukset ja pelinsäännöt Seura maksaa valmentajille ja ohjaajille kulukorvausta aiheutuneista leiri, matka-, kilpailu, majoitus- ja ateriakustannuksista seuran hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Ohjaajille ja valmentajille suoritetaan palkkiota/palkkaa valmennuksesta seuran hallituksen erikseen tekemän ja vahvistaman sopimuksen mukaisesti. 11

12 2.5.2 Ohjaajien ja valmentajien koulutus Liikuntaleikkikouluohjaajakurssi Alle kouluikäisten ohjaajakoulutus liikuntaleikkikouluohjaaja toteutetaan Nuori Suomi Ry:n toimesta. Kurssilla käydään lävitse alle kouluikäisten lasten liikuttamista leikinomaisesti. Liikuntaleikkikoulujen vastaavilla ohjaajilla tulee olla tämä koulutus, jotta seura saa perustaa liikuntaleikkikoulun. Yleisurheilukouluohjaajien 1-tason kurssit Kaikki lasten ryhmiä vetävät ohjaajat käyvät Lasten Yleisurheiluohjaajakurssin (12h), joita järjestää piiri vuotiaiden ohjaajille. Kurssi antaa valmiudet opettaa ja liikuttaa alaasteikäisiä nuoria, jotka aloittavat yleisurheiluharrastuksen. Hieman vanhempien vuotiaiden ohjaajat käyvät lisäksi Nuorten Yleisurheiluohjaajakurssin (40h), joita järjestää piiri. Kurssi antaa ohjaajille perusvalmiudet eri yleisurheilulajien tekniikoista sekä harjoittelussa huomioon otettavista seikoista. Nuorisovalmentajatutkinto eli 2-tason kurssi Liitto järjestää ohjaajille/valmentajille nuorisovalmentajatutkintoja (150h), jossa käydään syvällisemmin lävitse harjoittelua ja eri yleisurheilulajeja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä kilpaurheiluun tähtäävien yli 15 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja ohjaajille. Valmentajatutkinto eli 3-tason kurssi Liitto järjestää nuorisovalmentajatutkinnon (150h) suorittaneille ja jonkin aikaa käytännön valmennustyössä mukana olleille syventäviä kursseja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä yli 17 -vuotiaiden kilpaurheilua harrastavien urheilijoiden valmentajille, joiden urheilijat ovat mukana SUL:n erilaisissa kilpaurheiluryhmissä. Lisäksi voi suorittaa ammattivalmentajatutkinnon. Myös seuran hallintotehtäviin saa koulutusta Eslusta. Eri-ikäisten urheilijoiden leiritykset katsotaan myös ohjaajille ja valmentajille koulutustilaisuuksiksi, jotka seura kustantaa. 12

13 3 VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄT, PALKITSEMINEN JA SEURATOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN 3.1 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seura julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Keski-Uudenmaan Yleisurheilu - nimistä lehteä. Seuralla on omat internetsivut ja sähköpostiosoite: kuy.fi ja sähköposti kuy(at)saunalahti.fi KUY näkyy myös facebookissa. Seura tiedottaa myös erikseen kauden tapahtumista urheilijoille, vanhemmille ja toimitsijoille osoitetuilla sähköpostikirjeillä käyttäen yleisurheilurekisteriä. Seuraa pyritään myös markkinoimaan tiedotusvälineille osoitetuilla kutsuilla saapua seuran järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Laaditaan myös valmiita esityksiä julkaistavaksi. 3.2 SIDOSRYHMÄT Koulut Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa järjestämällä koulukiertueita eli pitämällä yleisurheilutunteja oppilaille ja antamalla koulutusta opettajille eri yleisurheilulajeissa Vanhemmat Seura järjestää vuosittain vanhempainiltoja pelisääntökeskusteluineen eri ryhmissä noudatettavista säännöistä ja tavoitteista. Vanhemmille annetaan selvitys ryhmän vetämiseen ja harjoitteluun liittyvistä seikoista ja keskustellaan vanhempien sitoutumisesta ryhmän ja seuran toimintaan Kunta ja kaupungit Seura pyrkii parantamaan harjoitusolosuhteita yhteistyössä kunnan ja kaupunkien liikuntatoimen kanssa erityisesti yleisurheilukentän osalta esittämällä kentän peruskorjaamista ja riittävän välineistön hankintaa. Lisääntyvän lisenssimäärän kautta saadaan näkyvyyttä ja painoarvoa kunnan ja kaupunkien eri toiminnoissa ja täten kasvattamaan saatavien avustusten määriä. Tarjotaan kunnalle ja kaupungeille 13

14 nuoriin kohdistuvaa toimintaa, kuten koululaiskilpailuja sekä kesäyleisurheilukouluja ja iltapäiväkerhotoimintaa. 3.3 PALKITSEMINEN Vuosittaiset palkitsemiset Seuran hallitus päättää vuosittain kussakin sarjassa palkittavat urheilijat sekä valitsee seuran parhaan urheilijan. Seuran paras urheilija sarjassaan, tytöt ja pojat 9-15-sarjat (jokainen ikäluokka): Palkitsemisessa otetaan huomioon urheilijan menestys kauden aikana ulkoratakilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotetaan SM-ikäluokissa SM-menestystä sekä monipuolista luokkatulosten saavuttamista. Alempien sarjojen painotuksena pm-kilpailumenestys sekä monipuolinen eri lajien luokkatulosten saavuttaminen. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran yhteisharjoituksiin sekä aktiivinen kilpaileminen. Seuran paras junnu-urheilija Palkitsemisessa merkittävin tekijä on eri luokkatulosten saavuttaminen ja menestys monissa eri lajeissa. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran harjoituksiin ja kilpailuihin sekä rehti käytös ja positiivinen suhtautuminen kanssa kilpailijoihin ja harjoituskavereihin. Seuran paras urheilija naisten sekä miesten osalta 16-, 17-, 19-, 22- ja aikuisten sarjassa Palkintoon vaikuttaa maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset, menestys ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotus palkitsemisissa on edustustehtävissä sekä SM-menestyksessä. Palkitsemiseen vaikuttaa myös tulostaso kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Seuran paras urheilija Palkintoon vaikuttavat erityisesti menestys aikuisten ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset aikuisten sarjassa. Seuran paras aikuisurheilija Palkintoon vaikuttavat menestys aikuisurheiluliiton yleisurheilukilpailuissa kansallisesti sekä kansainvälisesti Valmennustuet Seuran hallitus voi myöntää urheilijoille valmennustukea kulloinkin voimassa olevien valmennustukisääntöjen mukaisesti. Valmennustuki on nostettavissa tositteita vastaan valmennuskuluihin seuraavan toimintavuoden aikana. 14

15 3.3.3 Huomionosoitukset ja muistamiset Huomionosoituksista ja muistamisista päättää vuosittain seuran hallitus, joka myös edustaa seuraa pidettävissä juhlatilaisuuksissa Muuta Seuran hallitus voi myöntää myös muita palkintoja kauden ansioista. Toimintakäsikirja on ensimmäisen kerran hyväksytty Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallituksen kokouksessa Sen jälkeen sitä on päivitetty vuosittain ja hyväksytty hallituksen kokouksissa. Viimeisin päivitys- ja hyväksymisajankohta selviää kansilehdestä. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry hallitus 15

16 16

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2015 1 Johdanto Raahen seutukuntaan kuuluu Raahen kaupungin lisäksi Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. 35000 asukkaan alue tunnetaan merestä, Raahen vanhasta puutalokaupunginosasta,

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta.

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Alajärven Ankkurit / yleisurheilujaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA 1. Johdanto Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Ankkurien

Lisätiedot

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Päivitetty 1.2. 2013 Priimaa yleisurheilua SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SEURAN PERIAATTEET 6 2.1 Toiminta-ajatus 6 2.2 Arvolähtökohdat 6 2.3 Missio 6 2.4 Visio 6

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 1.1. Naantalin Löyly ry:n Historia...4 1.2. Toiminta-alue...4 1.3. Kattojärjestöt ja jäsenyydet...5 1.4. Sidosryhmät...5 2. SEURAN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja Nakkilan Vire Toimintakäsikirja Päivitetty 3.2.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 5 2.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 2.2 Arvot... 5 2.3 Missio...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Johdanto...4 Toiminnanperusperiaatteet...5 Missio...5 Visio2015...5 Arvot...5 Seuranorganisaatio...6 Johtokunnankokoonpanojavalinta...6

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 1 Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 23 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2013 2 / 16 Puheenjohtajan katsaus Kenttäurheilijat -58 on vantaalainen yleisurheilun erikoisseura, joka

Lisätiedot

UUDY RY:N TOIMINTASUUNNITELMA

UUDY RY:N TOIMINTASUUNNITELMA UUDY RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLTÖ UUDENMAAN YLEISURHEILUN STRATEGIA 2010 2013...3 AVAINTULOKSET...4 1. HALLINNOLLINEN TOIMINTA...4 2. SEURA-, NUORISO- JA KOULUTUSTOIMINTA...4 2.1. Seuratoiminta...4

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

JäNMKY laatujärjestelmä

JäNMKY laatujärjestelmä JäNMKY laatujärjestelmä 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Seuran yleiskuvaus Järvenpään NMKY ry on vuonna 1981 perustettu

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012)

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2011) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2012 2013 (1.10.2012 30.9.2013) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2012) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot