Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty

2 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT Keski-Uudenmaan Yleisurheilun toiminta-ajatus Keski-Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on tarjota Keski-Uudellamaalla kaikenikäisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä yleisurheilijana harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-urheilijaksi Visio * Nuorisocup voittaja * Tavoitteena on olla piirin paras seura seuraluokittelussa * Vakiinnuttaa valtakunnallisesti paikka viiden parhaan seuran joukossa Arvot * Eettisyys * Tavoitteellinen kehittyminen * Kasvatuksellisuus * Liikunnan ilo Keskeiset päämäärät * Harrastajamäärän lisääminen ( ->1000) * Ohjaajien ja valmentajien määrän lisääminen samassa suhteessa kuin lisenssien määrä kasvaa * Seuran ohjaajien, valmentajien ja eri toimijoiden koulutus ja kannustaminen * Seuran ja sen toiminnan markkinointi * Lajivalmentajien määrän lisääminen * Kilpailuihin osallistuminen * Harjoitusolosuhteiden parantaminen 2

3 1.2 ORGANISAATIO Seuran päättävänä elimenä on vuosikokous, joka kokoontuu vuosittain keväällä sääntöjen määräämällä tavalla. Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta vastaa hallitus, jossa on vähintään kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa jotka valitaan vuosittain sekä lisäksi kolme jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Lisäksi seurassa on kokopäiväisinä työntekijöinä palkattuna toiminnanjohtaja ja nuorisopäällikkö. Seuran muita tehtäviä hoitavat sihteeri, taloudenhoitaja, valmennuspäällikkö, tiedottaja, kilpailuvastaava, jäsenasioiden hoitaja sekä valmentajat, ohjaajat ja toimitsijat Seurahenkilöiden ja organisaation tehtävänjako sekä vastuut Hallituksen tehtävät Seuran asioista päättäminen Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion tekeminen Toimintaperiaatteiden linjaus Sopimusten hyväksyminen Pankkitilien avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen Seuran edustaminen Kilpailujen hakeminen Puheenjohtajan tehtävät Vuosikokouksen valmistelu ja pitäminen, vastaa vuosikokouksen pöytäkirjan laatimisesta sekä eri päätösten toimeenpanosta Hallituksen kokousten koollekutsuminen, johtaminen, päätösten tiedottaminen ja toimeenpano Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Laskujen hyväksyntä Varainhankinta ja yhteydet yrityksiin sekä eri sidosryhmiin Edustaminen, markkinointi Toiminnanjohtajan tehtävät Yhteistyö kaupungin, piirin, liiton ja jäsenistön kanssa Kirjeenvaihto/sähköpostiliikenne, tiedottaminen jäsenistölle, jäsenrekisterinpitäjän ja rahastonhoitajan tehtävät Urheilijalisenssejä koskevan rekisterin ylläpito 3

4 Yhteystietorekisterin ylläpitäminen Toimiston kautta kulkevien asioiden hoitaminen Maksuliikenteen hoito Kirjanpitoaineiston valmistelu ja toimittaminen kirjanpitoon Eri avustushakemusten tekeminen Kilpailuilmoittautumiset; vastaanotto ja lähetys Vuoden tapahtumakalenterin kokoaminen ja päivittäminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Osallistuu talous-, kilpailu-, valmennus-, nuorisotoimikuntien toimintaan Sihteerin tehtävät Hallituksen ja vuosikokouksen kokouspöytäkirjojen pitäminen Talousarvion ja toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Taloudenhoitajan/Talousvastaavan tehtävät Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja -suunnitelman valmistelu Yhdistyksen maksuliikenteen ja talouden seuranta Johtaa taloustoimikuntaa Taloustoimikunta Kesäkioskitoiminnan järjestäminen ja toteuttaminen Taloustoiminnan ja varainhankinnan suunnittelu ja toteutus hallituksen ohjeiden mukaisesti Kunniakierroksen järjestely ja toteutus Lisäksi toteuttaa muut talousvastaavan tai hallituksen määrittämät tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Vastaa valmennuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta Vastaa talentti-, juniori- ja nuorisovalmennusryhmien sekä valmennusryhmien toiminnan organisoinnista (vuorot, ryhmäjaot, valmentajat) Toimii sm-ikäisten urheilijoiden yhteyshenkilönä Vastaa valmennuksen budjetoinnista huippu-urheilijoiden ja edellä mainittujen valmennusryhmien osalta Valmistelee urheilijasopimukset Vastaa valmentajien kouluttamisesta Vastaa valmentajarekisterin ylläpidosta Vastaa sm-ikäisten (14, 15, 17, 19, 22 ja aikuisten sarjojen) urheilijoiden kilpailujen aikataulusuunnittelusta ja ilmoittamisesta kilpailuihin Urheilijastipendien hakeminen Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Johtaa valmennustoimikuntaa 4

5 Valmennustoimikunta Toimikunta avustaa valmennuspäällikköä Valmennustoiminnan suunnittelu ja toteutus Huippu-urheilijoiden tukeminen Valmennusryhmien suunnittelu ja toteuttaminen ko. ikäluokkien SM/pm kilpailuihin urheilijoiden osallistumisen koordinointi Valmentajien koulutuksien koordinointi Lajiryhmävalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen Leiritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Lisäksi toteuttaa muita valmennuspäällikön tai hallituksen erikseen määrittämiä tehtäviä Nuorisopäällikön tehtävät Vastaa seuran nuorisoasioista, 4-13 vuotiaat (Liikuntaleikkikoulusta - Tsemppiryhmiin) Vastaa harjoitusryhmistä ja niiden toiminnasta Vastaa laadukkaasta urheilukoulutoiminnasta kaikissa taajamissa (Kerava, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Hyrylä) sekä alle kouluikäisten ryhmien koordinoinnista Vastaa toiminnan budjetoinnista Vastaa urheilukoulun ohjaajien rekrytoinnista ja heidän perus- ja jatkokoulutuksesta Vastaa ohjaajarekisterin ylläpidosta Vastaa yhteydenpidosta ja tiedottamisesta vanhemmille liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun ja yleisurheilukoulun osalta Kouluyhteistyö, opettajakoulutus, koululaiskisat (kaupungin, Hese) Ohjaajarekrytointi Nettisivujen päivitys omalta osaltaan Toimii kiinteästi yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa Nuorisopäällikkö johtaa nuorisotoimikuntaa Nuorisotoimikunta Toimikunta avustaa nuorisopäällikköä Alle 14-vuotiaiden ympärivuotisentoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Suunnittelee urheilukoulujen sekä alle kouluikäisten liikuntaryhmien toimintaa Suunnittelee ja koordinoi harjoitusryhmien toimintaa Suunnittelee urheilukouluasut ja niiden hankinnan 5

6 Suunnittelee ohjaajien koulutukset Suunnittelee ja toteuttaa urheilukoulutoiminnan tiedottamisen Lisäksi toteuttaa muita nuoriso- tai valmennuspäällikön sekä hallituksen määrittämiä tehtäviä Tiedottajan tehtävät Vastaa yleisestä tiedottamisesta seuran tapahtumista, kilpailuista ym. seuran jäsenille ja sidosryhmille Vastaa yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja tiedotteiden laadinnasta seuran tapahtumista tiedotusvälineille Vastaa internetsivustojen päivittämisestä Tiedottaja johtaa tiedotustoimikuntaa Tiedotustoimikunta Avustaa tiedottajaa Suunnittelee ja toteuttaa seuran sisäistä tiedottamista Suunnittelee ja toteuttaa seuralehden julkaisun Suunnittelee ja ylläpitää seuran internetsivustoa Ylläpitää mediayhteistyötä Tuottaa muut mahdolliset seurajulkaisut Lisäksi toteuttaa muita tiedottajan tai hallituksen määrittämiä tehtäviä Kilpailuvastaavan tehtävät Vastaa järjestettävien kilpailujen ilmoittautumisten organisoinnista Vastaa tulospalvelun suunnittelusta ja valmistelusta Vastaa palkintojen järjestämisestä Johtaa kilpailutoimikuntaa Kilpailutoimikunta Laatii seuran sisäisen kilpailukalenterin Suunnittelee ja vastaa seuran kilpailujen hakemisesta ja niiden järjestämisestä Suunnittelee ja valmistelee seuran järjestämät kilpailut Vastaa toimitsijoiden koordinoinnista ja järjestämisestä kilpailuja varten Ylläpitää toimitsijarekisteriä Suunnittelee toimitsijoiden koulutukset Ylläpitää tuomarikoulutuksen suorittaneiden rekisteriä Vastaa tilojen varausten hoitamisesta kilpailujen osalta Vastaa kilpailukioskin järjestämisestä Vastaa välineiden ja ajanoton järjestämisestä kilpailuja varten Vastaa kilpailuaikataulun suunnittelusta ja valmistelusta 6

7 1.3 TALOUS Pankkitili ja maksuliikenne Seuralla on pankkitili ja siihen kytkeytyvä ATK-perusteinen yhteys seuran rahaliikenteen hoitamiseksi. Seuralla voi olla hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti oma pankkitilinsä tiettyä tapahtumaa varten Talousarvio ja taloudenhoito Seuran talouden hoidosta vastaa hallitus ja asian valmistelee taloudenhoitaja/talousvastaava seuran puheenjohtajan kanssa. Seurassa laaditaan vuosittain talousarvio, joka koostuu hallituksen kokoaman ja tekemän esityksen perusteella eri ryhmien tekemistä budjeteista. Vuosittain esitetään myös toimintakertomus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Vuosimaksut ja kulukorvaukset Seuran hallitus päättää vuosittain valmennettavilta perittävistä valmennusmaksuista sekä eri ryhmien tekemien budjettien perusteella ryhmille määrättävistä maksuista. Maksut pitävät sisällään lisenssin sekä jäsenmaksun kaikille urheilijoille ja vakuutuksen erikseen alle 20-vuotiaille, harjoitustilojen järjestämisen, ohjaajien ja valmentajien palkat sivukuluineen sekä muut palkkiot, harjoittelun suunnittelun, osallistumismaksut piirinmestaruus- ja SMkilpailuihin. SM-kilpailuihin osallistuville suoritetaan myös kulukorvaus matkoista ja yöpymisestä hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti Edustusasu Seuran kilpailu- ja lämmittelyasussa ovat värit musta ja turkoosi. Urheilija on velvollinen käyttämään seuran edustusasua SUL:n alaisissa kilpailuissa. Seuran hallitus päättää mahdollisten mainosten sisällyttämisestä edustusasuihin sekä myöntää yksittäiselle urheilijalle oikeuden käyttää seuran edustusasuissa omia mainoksiaan. 7

8 2 URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 2.1 HARJOITUS JA VALMENNUSRYHMÄT Seuran eri harjoitusryhmiä toteutetaan Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Kausi alkaa vuosittain syksyllä 1.10, kun siirrymme sisäharjoituksiin, ja jatkuu koko vuoden 30.9 saakka. Lisäksi mukaan voi tulla kesän alussa ja olla mukana vain kesäkauden eli 30.9 saakka. Kesäisin löytyy myös päivätoimintaa urheilukouluikäisille Liikuntaleikkikoulu Seurassa toimii Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, joka on tarkoitettu 4-6 vuotiaille. Harjoituksia näillä ryhmillä on kerran viikossa ja tekeminen on leikkimielistä tutustumista yu-lajeihin, vanhemmatkin pääsevät liikkumaan lastensa kanssa kerran kuussa Yleisurheilukoulu Yleisurheilukoulut kuulut Suomen Urheiluliiton Yleisurheilukouluketjuun ja ryhmiä löytyy eri ikäluokissa seuraavasti: Yleisurheilukoulu 7-8 -vuotiaille Nämä ryhmät kokoontuvat harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan yleisurheilulajeja leikin varjolla ja totutellaan kisailemaan Yleisurheilukoulu vuotiaille Nämä ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Näissä ryhmissä toteutetaan jo hieman enemmän lajeihin pureutuvaa monipuolistaharjoittelua ja toivottavasti lähdetään vähän useammin kisoihin, yhdessä tietenkin Yu-harjoitusryhmä vuotiaille Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti käyden läpi eri lajien tekniikoita. Jokainen tekee kuitenkin tasonsa mukaisesti. Tähän pääsevät mukaan vasta-alkajatkin Tsemppiryhmä Edellisistä ryhmistä on Tsemppiryhmiin koottu pienimäärä yleisurheilukoululaisia ikähaitarista Tähän ryhmään siirrytään, jos haluaa harjoitella vähän aktiivisemmin pienessä ryhmässä ja löytyy jo selkeitä haluja edistyä ja kisailla, unohtamatta kuitenkaan liikunnan hauskuutta. Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa ottelupohjaisesti juoksupainottei- 8

9 sesti käyden läpi lajitekniikoita. Kilpaileminen kuuluu näissä ryhmissä tärkeänä osana harjoitteluun. Tähän asti kaikki ryhmät kuuluvat nuorisopäällikön alaisuuteen Talenttiryhmä Talenttiryhmään, joka perustettiin syksyllä 2013, valitaan vuotiaita aktiivisia harjoittelijoita, jotka haluavat kisata ja harjoitella tosissaan. Ryhmä harjoittelee 4-5 kertaa viikossa ja siellä harjoitellaan harjoittelemista ja lajien saloja monipuolisesti edelleen ottelupohjaisesti juoksupainotteisesti, unohtamatta kuitenkaan hauskuutta. Kisoissa käydään yhdessä rikkomassa omia ennätyksiä. Tästä ryhmästä alkaen kuulutaan valmennuspäällikön alaisuuteen Juniorivalmennusryhmä Juniorivalmennusryhmä perustettiin syksyllä 2013 ja siihen valitaan tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia junioreita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan luoda valmiuksia monipuoliseen kilpailemiseen Nuorisovalmennusryhmä Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti ja monipuolisesti yleisurheilua harjoittelevia nuoria urheilijoita, jotka harjoittelevat 5-7 kertaa viikossa tavoitteenaan SM-kilpailut. Urheilijoilla on henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja heiltä edellytetään harjoituspäiväkirjan käyttöä Valmennusryhmät Valmennusryhmään on valittu yli 17 -vuotiaita urheilijoita, jotka haluavat harjoitella enemmän ja nousujohteisesti. Harjoituksia tällä ryhmällä on 6-8 kertaa viikossa ja harjoittelu tapahtuu kilpailumenestys mielessä. Talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja valmennusryhmään valitaan urheilijoita, jotka osoittavat harjoittelumotivaation ja kehitystasonsa osalta olevansa soveliaita ryhmään. Valinnan päättävät ja tekevät valmennuspäällikkö sekä ryhmien valmentajat yhdessä. Valmennustukea saavien urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus. Talenttiryhmästä lähtien nämä ryhmät kuuluvat valmennuspäällikön vastuualueeseen. 9

10 2.1.8 Aikuisurheilijat Aikuisurheilijoihin kuuluvat sekä huippu-urheilijamme että veteraanisarjoihin kuuluvat aikuisurheilijamme. Huippu-urheilijat ovat kovaan harjoitteluun ja menestykseen tähtäävät urheilijat, jotka tähtäävät harjoittelemaan, kilpailemaan ja edustamaan Suomea maajoukkuetasolla. Näiden urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen urheilijasopimus. Seura kuuluu jäsenenä ent. Suomen Veteraanieniurheiluliittoon nyk. Suomen Aikuisurheiluliitto ry ja pyrkii edesauttamaan veteraaniurheilun kehittämistä erityisesti kilpaurheilun päättävien urheilijoiden osalta. Seurassamme on jäseninä pelkästään veteraanisarjoihin osallistuvia, mutta osa yleisissä sarjoissa urheilevia käyvät molemmissa. 2.2 HARJOITUS- JA VALMENNUSRYHMIEN PELISÄÄNTÖJÄ Liikuntaleikkikoulu- ja Yleisurheilukouluryhmissä laaditaan Nuoren Suomen suosittelemat pelisäännöt sekä urheilijoiden ja vanhempien kanssa. Nämä säännöt toteutuvat seuran pelisääntöjen sekä ohjaajien/valmentajien pelisääntöjen kautta, jotka löytyvät seuran nettisivulta. Muut ryhmät laativat omat pelisäännöt ohjaajien ja valmentajien johdolla. Nämä säännöt sisältävät eri ikäryhmille soveltuvia sääntöjä seuran sekä ohjaajien/valmentajien sääntöjen kautta. Pelisäännöt sisältävät myös seuraavia sitoumuksia ja velvoitteita: Tsemppi-, talentti-, juniorivalmennus-, nuorisovalmennus- ja aikuisvalmennusryhmien urheilijat sitoutuvat ryhmän tavoitteiden mukaisesti osallistumaan ainakin seuran pitämiin omiin kilpailuihin, kaikkiin piirinmestaruuskilpailuihin, Vattenfall seuracup kilpailuun ja SMkilpailuihin sekä noudattamaan puhtaan urheilun sääntöjä. Osan kanssa on tehty kirjallinen urheilijasopimus (valmennustukea saavuttaneet), joka sisältää myös sitoutumisen sovittuihin harjoituksiin, leireihin ja noudattamaan sovittua harjoitus- ja kilpailusuunnitelmaa. 2.3 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset Kaikkien urheilijoiden kausimaksuun on sisällytetty yleisurheilulisenssi, joka hankitaan Suomen Yleisurheiluliitosta. Lisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen (If) alle 20 -vuotiaille, sekä oikeuden osallistua virallisiin kilpailuihin. Yli 15 -vuotiaille suositellaan ylimääräistä urheilijan SUL Henkilövakuutusta (If). Yli 20 -vuotiaat urheilijat ovat velvollisia hankkimaan itseään koskevan vakuutuksen. Vakuutus tietoja löytyy liiton nettisivuilta lisenssiosiosta, linkki seuran nettisivuilla. 10

11 Suomen Urheiluliiton jäsenyyteen kuuluu Toiminnanvastuu- ja tapaturmavakuutus (If), joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet haitat kilpailu- ja seuratapahtumissa. Kausi- ja valmennusmaksujen suuruuden päättää seuran hallitus vuosittain. 2.4 Toimitsijat Seura pitää rekisteriä seurassa toimivista toimitsijoista ja tuomarikortin omaavista toimitsijoista sekä tuomarikoulutuksen eri tasojen omaavista toimitsijoista. Toimitsijoille pyritään järjestämään säännöllisesti tuomarikortin ylläpitämiseen liittyvää koulutusta. Seura pyrkii järjestämään ja takaamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden koulutukseen. Seura toteuttaa tuomarikoulutuksen 1-tason starttikurssin. Kurssi toteutetaan kentällä toiminnallisena lasten vanhemmille ja muille halukkaille esim. viikkokisojen yhteydessä lajeittain. Toteutus tapahtuu joka kevät ja kesä ulkokauden alkaessa. Tuomarikoulutus toteutetaan tasolla 2 ja 3 piirin toimesta. Kursseille lähetetään kaikki halukkaat tai seura itse tilaa kurssin. 2.5 Ohjaajat ja valmentajat Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on ohjata urheilijoita seuran hallituksen ja valmennuspäällikön linjaamien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajiksi nimitetään liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun, harjoitusryhmän ja tsemppiryhmän harjoitustenvetäjiä eli nuorisopuolen harjoitusten vetäjät ovat ohjaajia. Talenttiryhmästä ylöspäin eli valmennuspäällikön alaisuuteen kuuluvien ryhmien harjoituksia vetävät pääsääntöisesti valmentajat. Seuramme pääsääntö on, että kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja kaikki kursseille haluavat pääsevät haluamilleen kursseille seuran kustantamina. Vastavuoroisesti seura edellyttää, että koulutuksen vastineeksi ohjaajat ja valmentajat osallistuvat seuran jäsenien ohjaamiseen tai valmentamiseen. Koulutuksiin kuuluvat seuran, piirin, liiton tai muiden eri tahojen järjestämät koulutukset Valmentajille ja ohjaajille suoritettavat korvaukset ja pelinsäännöt Seura maksaa valmentajille ja ohjaajille kulukorvausta aiheutuneista leiri, matka-, kilpailu, majoitus- ja ateriakustannuksista seuran hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Ohjaajille ja valmentajille suoritetaan palkkiota/palkkaa valmennuksesta seuran hallituksen erikseen tekemän ja vahvistaman sopimuksen mukaisesti. 11

12 2.5.2 Ohjaajien ja valmentajien koulutus Liikuntaleikkikouluohjaajakurssi Alle kouluikäisten ohjaajakoulutus liikuntaleikkikouluohjaaja toteutetaan Nuori Suomi Ry:n toimesta. Kurssilla käydään lävitse alle kouluikäisten lasten liikuttamista leikinomaisesti. Liikuntaleikkikoulujen vastaavilla ohjaajilla tulee olla tämä koulutus, jotta seura saa perustaa liikuntaleikkikoulun. Yleisurheilukouluohjaajien 1-tason kurssit Kaikki lasten ryhmiä vetävät ohjaajat käyvät Lasten Yleisurheiluohjaajakurssin (12h), joita järjestää piiri vuotiaiden ohjaajille. Kurssi antaa valmiudet opettaa ja liikuttaa alaasteikäisiä nuoria, jotka aloittavat yleisurheiluharrastuksen. Hieman vanhempien vuotiaiden ohjaajat käyvät lisäksi Nuorten Yleisurheiluohjaajakurssin (40h), joita järjestää piiri. Kurssi antaa ohjaajille perusvalmiudet eri yleisurheilulajien tekniikoista sekä harjoittelussa huomioon otettavista seikoista. Nuorisovalmentajatutkinto eli 2-tason kurssi Liitto järjestää ohjaajille/valmentajille nuorisovalmentajatutkintoja (150h), jossa käydään syvällisemmin lävitse harjoittelua ja eri yleisurheilulajeja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä kilpaurheiluun tähtäävien yli 15 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja ohjaajille. Valmentajatutkinto eli 3-tason kurssi Liitto järjestää nuorisovalmentajatutkinnon (150h) suorittaneille ja jonkin aikaa käytännön valmennustyössä mukana olleille syventäviä kursseja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä yli 17 -vuotiaiden kilpaurheilua harrastavien urheilijoiden valmentajille, joiden urheilijat ovat mukana SUL:n erilaisissa kilpaurheiluryhmissä. Lisäksi voi suorittaa ammattivalmentajatutkinnon. Myös seuran hallintotehtäviin saa koulutusta Eslusta. Eri-ikäisten urheilijoiden leiritykset katsotaan myös ohjaajille ja valmentajille koulutustilaisuuksiksi, jotka seura kustantaa. 12

13 3 VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄT, PALKITSEMINEN JA SEURATOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN 3.1 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seura julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Keski-Uudenmaan Yleisurheilu - nimistä lehteä. Seuralla on omat internetsivut ja sähköpostiosoite: kuy.fi ja sähköposti kuy(at)saunalahti.fi KUY näkyy myös facebookissa. Seura tiedottaa myös erikseen kauden tapahtumista urheilijoille, vanhemmille ja toimitsijoille osoitetuilla sähköpostikirjeillä käyttäen yleisurheilurekisteriä. Seuraa pyritään myös markkinoimaan tiedotusvälineille osoitetuilla kutsuilla saapua seuran järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Laaditaan myös valmiita esityksiä julkaistavaksi. 3.2 SIDOSRYHMÄT Koulut Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa järjestämällä koulukiertueita eli pitämällä yleisurheilutunteja oppilaille ja antamalla koulutusta opettajille eri yleisurheilulajeissa Vanhemmat Seura järjestää vuosittain vanhempainiltoja pelisääntökeskusteluineen eri ryhmissä noudatettavista säännöistä ja tavoitteista. Vanhemmille annetaan selvitys ryhmän vetämiseen ja harjoitteluun liittyvistä seikoista ja keskustellaan vanhempien sitoutumisesta ryhmän ja seuran toimintaan Kunta ja kaupungit Seura pyrkii parantamaan harjoitusolosuhteita yhteistyössä kunnan ja kaupunkien liikuntatoimen kanssa erityisesti yleisurheilukentän osalta esittämällä kentän peruskorjaamista ja riittävän välineistön hankintaa. Lisääntyvän lisenssimäärän kautta saadaan näkyvyyttä ja painoarvoa kunnan ja kaupunkien eri toiminnoissa ja täten kasvattamaan saatavien avustusten määriä. Tarjotaan kunnalle ja kaupungeille 13

14 nuoriin kohdistuvaa toimintaa, kuten koululaiskilpailuja sekä kesäyleisurheilukouluja ja iltapäiväkerhotoimintaa. 3.3 PALKITSEMINEN Vuosittaiset palkitsemiset Seuran hallitus päättää vuosittain kussakin sarjassa palkittavat urheilijat sekä valitsee seuran parhaan urheilijan. Seuran paras urheilija sarjassaan, tytöt ja pojat 9-15-sarjat (jokainen ikäluokka): Palkitsemisessa otetaan huomioon urheilijan menestys kauden aikana ulkoratakilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotetaan SM-ikäluokissa SM-menestystä sekä monipuolista luokkatulosten saavuttamista. Alempien sarjojen painotuksena pm-kilpailumenestys sekä monipuolinen eri lajien luokkatulosten saavuttaminen. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran yhteisharjoituksiin sekä aktiivinen kilpaileminen. Seuran paras junnu-urheilija Palkitsemisessa merkittävin tekijä on eri luokkatulosten saavuttaminen ja menestys monissa eri lajeissa. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran harjoituksiin ja kilpailuihin sekä rehti käytös ja positiivinen suhtautuminen kanssa kilpailijoihin ja harjoituskavereihin. Seuran paras urheilija naisten sekä miesten osalta 16-, 17-, 19-, 22- ja aikuisten sarjassa Palkintoon vaikuttaa maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset, menestys ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Painotus palkitsemisissa on edustustehtävissä sekä SM-menestyksessä. Palkitsemiseen vaikuttaa myös tulostaso kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Seuran paras urheilija Palkintoon vaikuttavat erityisesti menestys aikuisten ulkoratojen SM-kilpailuissa sekä maajoukkue- tai arvokilpailuedustukset aikuisten sarjassa. Seuran paras aikuisurheilija Palkintoon vaikuttavat menestys aikuisurheiluliiton yleisurheilukilpailuissa kansallisesti sekä kansainvälisesti Valmennustuet Seuran hallitus voi myöntää urheilijoille valmennustukea kulloinkin voimassa olevien valmennustukisääntöjen mukaisesti. Valmennustuki on nostettavissa tositteita vastaan valmennuskuluihin seuraavan toimintavuoden aikana. 14

15 3.3.3 Huomionosoitukset ja muistamiset Huomionosoituksista ja muistamisista päättää vuosittain seuran hallitus, joka myös edustaa seuraa pidettävissä juhlatilaisuuksissa Muuta Seuran hallitus voi myöntää myös muita palkintoja kauden ansioista. Toimintakäsikirja on ensimmäisen kerran hyväksytty Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallituksen kokouksessa Sen jälkeen sitä on päivitetty vuosittain ja hyväksytty hallituksen kokouksissa. Viimeisin päivitys- ja hyväksymisajankohta selviää kansilehdestä. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry hallitus 15

16 16

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, TALOUS 3 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 3 1.2 ORGANISAATIO 4 1.2.1 Jaoston

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.1.2017 31.12.2017 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Juniori Hermes ry Strategia

Juniori Hermes ry Strategia Juniori Hermes ry Strategia 2016-2020 Missio Juniori Hermes tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista urheilijaelämää. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden nousta omalle parhaalle tasolleen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä Titaani Juniorit ry Titaani Juniorit ry Historiaa Ennen vuotta 1974 jääkiekkoa pelattiin Sunilan Sisussa Jääkiekkoon erikoistuva Titaanit ry perustettiin 1974 Titaani Juniorit ry eriytyi Titaanit ry:stä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 2012 1 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISURHEILUJAOSTON PERIAATTEET... 2 2.1 Toiminta-ajatus... 2 2.2 Visio 2015... 2 2.3 Arvot... 2 3 YLEISURHEILUJAOSTON

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 Peuramaa Golfin valmennuskategorioita on päivitetty kaudelle 2016 aiempien vuosien kokemusten sekä tehdyn kyselyn perusteella.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) toinen toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Syksy 2016 TERVETULOA!

Syksy 2016 TERVETULOA! Syksy 2016 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Vanhempien toimintamahdollisuudet Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto.

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto. 16.1.2014 1 Organisaatio 2014 GBK johtokunta Toimisto Arkisto Supporterit Nimityskomitea Edustusjalkapallo jaosto Juniorijaosto Talousjaosto Kokkola Cup jaosto PR-jaosto Miehet GBK I, II, Tigers, III,

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016

KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 Peuramaa Golfin valmennuskategorioita on päivitetty kaudelle 2016 aiempien vuosien kokemusten sekä tehdyn kyselyn perusteella.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot