TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14"

Transkriptio

1 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Jaoston vastuuhenkilöt Toimikunnat Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Toimikuntien tehtäväkuvaukset Talous Urheilutoiminta Nuoriso Nuorisotoimikunta Harjoitukset Kilpailut Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan tehtävät Harjoitustoiminta Kilpailutoiminta Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Seuratoimintamaksu Palkitseminen Kilpailutoimikunta Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Viestintä ja sidosryhmätoiminta Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Nettisivut Sidosryhmätoiminta Lounaisrannikon Osuuspankki LähiTapiola Lännen alueyhtiö Laitilan kaupunki Suomen Urheiluliitto Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Uudenkaupungin Kenttäkarhut Toiminnan arviointi ja kehittäminen Arviointijärjestelmä Kehittäminen... 12

2 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 2 Liitteet: 1) Seuran säännöt 2) Kulujen laskutuslomake 3) Vuosikello 4) Valmennusjärjestelmä 5) Valmennustukijärjestelmä 6) Viestintäsuunnitelma

3 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 3 1 Johdanto Yleisurheilujaoston toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset lapsille ja nuorille kehittää omia liikunnallisia taitojaan eri yleisurheilulajien parissa ja antaa mahdollisuus kilpailla lajin parissa omien halujensa mukaan aina aikuisikään asti. Yleisurheilujaosto on kilpaurheiluun painottunut jaosto. Toiminnassa korostetaan kilpailemista itsensä kanssa ja tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Laitilan Jyskeen yleisurheilutoiminnan johtamisesta vastaa seuran johtokunnan nimeämä yleisurheilujaosto (Liite 1). Jaosto organisoi toimintansa itsenäisesti ja toimii osana pääseuraa sen johtokunnan määrittelemällä tavalla. Jaostolla on edustaja pääseuran johtokunnassa. Jaoston johtamisesta, kehittämisestä ja epäkohtien korjaamisesta vastaavat osaltaan kaikki yleisurheilujaoston jäsenet. 2.1 Jaoston vastuuhenkilöt Jaosto valitsee keskuudestaan vuosittain vastuuhenkilöitä, joita ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, sekä muut kulloinkin tarpeelliseksi katsottavat toimihenkilöt. Toimintansa pyörittämiseen jaosto nimeää kullekin urheilutoiminnan vastuualueelle oman toimikuntansa ja nimeää tälle puheenjohtajan. Joka toinen vuosi jaosto valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen pääseuran johtokuntaan. Pääseuran syyskokous hyväksyy jäsenet. 2.2 Toimikunnat Toimikuntia ovat kilpailu-, nuoriso-, ja valmennustoimikunta. Organisaation tulee olla sellainen, että se tukee mahdollisimman hyvin urheilijan kehittymistä seurassa, eikä kuormita turhaan toiminnasta vastaavia henkilöitä. Toimikunnat toteuttavat yleisurheilutoimintaa omalla vastuualueellaan, sekä toteuttavat muita yleisurheilujaoston niille antamia tehtäviä. Toimikunnilla ei ole taloudellista päätäntävaltaa, vaan niiden tulee saattaa kaikki talouteen vaikuttavat asiat yleisurheilujaoston päätettäväksi. 2.3 Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Puheenjohtaja: Vastaa yleisurheilujaoston toiminnasta. Johtaa yleisurheilujaoston kokouksia. Puheenjohtaja Edelleen puheenjohtaja vastaa jaoston suhteista yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnallisiin tahoihin. Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. Yhdessä puheenjohtajan kanssa vastaa jaoston hallinnon pyörimisestä, joka luo edellytykset toimivalle urheilutoiminnalle. Sihteeri: Vastaa jaoston hallinnollisista rutiineista ja pöytäkirjan pitämisestä jaoston kokouksissa. Edelleen sihteerin vastuulle kuuluu jaoston saapuvan postin käsittely ja yhteyshenkilönä toimiminen eri yhteistyötahojen suuntaan. Rahastonhoitaja: Vastaa jaoston rahaliikenteen hoitamisesta. Hän vastaa laskujen maksamisesta. Katso laskujen hyväksymiskäytäntö kohdasta talous.

4 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 4 Tiedottaja: Vastaa jaoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa sisällön tuottamista jaoston kotisivuille, paikallislehden urheilukalenteriin sekä viestintää seuran omiin toimijoihin. Ulkoinen viestintä kattaa yleisurheilujaoston toimintaa koskevan uutisoinnin esim. paikallislehteen ja jaoston kotisivuille. 2.4 Toimikuntien tehtäväkuvaukset Kilpailutoimikunta: Vastaa yleisurheilujaoston alaisen kilpailutoiminnan pyörittämisestä, pois lukien seuran omien urheilijoiden väliset viikkokisat. Vastuualue kattaa kaikki omat kilpailut, sekä yhteistyössä muiden seurojen kanssa järjestettävät kilpailut (esim. Vakka- Suomen ja Varsinais-Suomen piirin kilpailut). Toimikunta vastaa myös tuomarikoulutuksen järjestämisestä seuran toimitsijoille. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Nuorisotoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 13-sarjan urheilijoihin saakka. Toimikunnan vastuulla on harjoitustoiminnan organisointi sekä osallistuminen Varsinais- Suomen piirin ja Vakka-Suomen alueen kilpailuihin, sekä kaikkiin muihin kilpailuihin jotka yleisurheilujaosto katsoo aiheelliseksi. Toimikunta vastaa myös seurojen omien urheilijoiden kesken järjestettävistä kilpailuista. Edelleen toimikunnan vastuulla on aktiivisesti kartoittaa uusia nuoriso-ohjaajia ja järjestää heille tarvittava perehdytys ohjaajatoimintaan. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Valmennustoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 14-sarjan ja vanhempien urheilijoiden osalta. Toimikunnan vastuulla on näiden urheilijoiden harjoitus- ja kilpailutoiminnan organisoiminen. Edelleen toimikunta vastaa seuran valmennustietouden ylläpitämisestä ja valmentajien ohjaamisesta tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. 3 Talous Yleisurheilujaoston talouden perustan muodostavat kesäkauden kilpailukalenterin mainoskeräys, Kunniakierros, kilpailujen järjestäminen, urheilutoiminnasta perittävät kausija muut vastaavat maksut sekä erilaiset yhteisesti toteutettavat talkoot. Tärkeänä tukena jaoston toiminnalle ovat hyvät yhteistyökumppanit, joiden säilyminen toiminnan tukena on jatkossakin turvattava. Erilaisia yhteisvoimin suoritettavia talkootöitä tulee myös aktiivisesti etsiä. Toimintapuitteiden muuttuessa on myös syytä etsiä uusia varainhankintamuotoja jotka tukevat perinteistä varainhankintaa ja pystyvät myös tarvittaessa paikkaamaan sitä. Jaoston talouden tasapaino ja maksuvalmius tulee kaikissa oloissa säilyttää. Kuitenkin tulee muistaa, ettei taloustoiminnan tarkoituksena ole taloudellisen pääoman kerryttäminen, vaan urheilutoiminnan tukeminen. Jaoston toiminnan lähtökohtana on, ettei jaoston tai toimikuntien jäsenille makseta palkkioita. Harjoitusten vetäjille maksetaan vetäjäkorvausta, jonka he voivat laskuttaa kulutositteiden mukaan. Korvaustason vahvistaa yleisurheilujaosto vuosittain. Matkat korvataan jaoston vuosittain hyväksymien linjausten mukaisesti. Kustannusten ja matkojen

5 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 5 laskuttamista varten on laadittu erillinen lomake, jota korvauksen hakijan tulee käyttää. (Liite 2) Korvaushakemuksessa tulee olla myös kaikki asiaan liittyvät liitteet. Kaikissa jaostolle tulevissa laskuissa ja korvaushakemuksissa tulee olla yleisurheilujaoston tositteiden hyväksyjäksi nimeämän henkilön hyväksyntä ennen sen maksamista. Hyväksyjä ja laskujen maksaja eivät saa olla sama henkilö. Tällä menettelyllä varmistetaan, että lähtevät suoritukset ovat aina vähintään kahden henkilön tarkastamat. Kaikki tulkinnanvaraiset laskut tuodaan yleisurheilujaoston käsiteltäväksi. 4 Urheilutoiminta 4.1 Nuoriso Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorisotoimikuntaan kuuluu 5 8 henkeä. Nuorisotoimikunnan kokoonpano valitaan vuodeksi kerralla. Kokoonpanoa voidaan täydentää myös kesken toimikauden. Nuorisotoimikunnan toimintaa ohjaa nuorisotoimikunnan vuosikello. (Liite 3) Nuorisotoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle. Nuorisotoimikunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja joka organisoi toimikunnan tehtäviä siten, että vastuu tehtävien suorittamisesta jakaantuu tasapuolisesti kaikkien toimijoiden välillä. Nuorisotoimikunta tekee valmennustoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa Harjoitukset Kesäkaudella alle 9-vuotiaille on harjoitukset kerran viikossa vuotiailla on harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Harjoitusryhmät tehdään iän mukaan, taso huomioiden. Järjestetään myös lajikohtaisia harjoituksia, joissa harjoittelu tapahtuu 1-3 kertaa pienryhmässä. Normaalien harjoitusvuorojen ohella, urheilijoilla on mahdollisuus omaehtoiseen harjoitteluun välinevaraston ollessa avoinna. Aukiolosta sovitaan kesän kalenterinteon yhteydessä. Vetäjien vastuulla on ryhmien harjoitusten suunnittelu ja niiden toteutuminen. Lisäksi vetäjien tulee huolehtia harjoituksiin osallistujien kirjaamisesta erilliseen seurantalomakkeeseen. Harjoituksissa käynti vaikuttaa osaltaan syksyllä tapahtuvaan palkitsemiseen. Kevättalvella kartoitetaan vetäjätilanne, jonka pohjalta luomme harjoitusryhmät. Pienempien lasten kohdalla pyritään saamaan kaksi ohjaajaa yhteen ryhmään. Samoin toimitaan myös niiden ryhmien kohdalla, joissa on enemmän lapsia. Ennen kesän ensimmäisiä harjoituksia vetäjille järjestetään palaveri, jossa käydään läpi harjoitustoiminnan perusasiat ja kuunnellaan vetäjien tarpeita. Vetäjille annetaan lista varavetäjistä, joita voi tarpeen tullen pyytää tuuraamaan oman ryhmän vetämisessä.

6 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 6 Vetäjille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Talvikauden harjoitusryhmiä pidetään kerran viikossa, mikäli saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisia harjoitusryhmiä Kilpailut Lapsia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Urheilijoille järjestetään keskiviikkoisin seuran omat viikkokilpailut, joihin jokainen lapsi voi tulla hakemaan kokemusta kilpailuihin osallistumisesta ja tekemään tuloksia. Viikkokisoissa toimitsijoina toimivat pääsääntöisesti lasten vanhemmat. Lasten ja nuorten osallistumista lähialueen kilpailuihin on kannustettu maksamalla kilpailuiden osallistumismaksuja, myös muiden kuin kohdassa 4.4 mainittujen kilpailujen osalta. Osallistumismaksujen korvaus päätetään vuosittain erikseen ja korvattavat kilpailut merkitään kesän kilpailukalenteriin. Alkukesästä laaditaan tavoitteet kesän kilpailujen suhteen, jotta pystytään panostamaan kilpailuihin niiden vaatimalla tavalla. Selkeät linjaukset tavoitteiden suhteen helpottavat esim. joukkueiden kokoamisessa. Tulevaisuudessa pyritään kehittämään ikäryhmävastaavien avuksi myös vastuuhuoltajien roolit tehtävänä auttaa joukkueiden kokoamisessa ja muissa huoltotehtävissä. 4.2 Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmennustoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. Valmennustoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle Valmennustoimikunnan tehtävät Valmennustoimikunnan tehtävänä on vastata 14-vuotiaiden ja vanhempien yleisurheilutoiminnasta. Valmennustoimikunta tekee nuorisotoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa. Valmennustoimikunnan tehtävänä on lisäksi kehittää jyskeläistä valmennusjärjestelmää ja tapaa tehdä yleisurheilua. Näitä osa-alueita kuvataan yksityiskohtaisemmin erillisessä liitteessä. (Liite 4). Seuraavissa luvuissa kuvataan harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyviä asioita. Esille tuodaan myös valmennustukijärjestelmään ja urheilijasopimuksiin liittyviä asioita Harjoitustoiminta Valmennustoimikunta järjestää talvikaudella yhteisharjoituksia 14-vuotiaille ja vanhemmille urheilijoille (tulevana kautena 14 vuotta täyttävät). Yhteisharjoituksia pidetään talvikaudella pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa.

7 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 7 Kesäkaudella 16-vuotiaat ja vanhemmat urheilijat harjoittelevat omien valmentajiensa johdolla. Tarvittaessa järjestetään yhteisharjoituksia. Kesän sarjan yhteisharjoitusten toteuttamisesta sovitaan yhteistyössä nuorisotoimikunnan kanssa. Kunkin vuoden urheilijarakenne vaikuttaa yhteisharjoitusten toteuttamiseen. Jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, voivat 16- ja 17-sarjan urheilijat osallistua näihin harjoituksiin Leiritykset Valmennustoimikunta tiedottaa ((13) 14 ja vanhempien) piirin ja Suomen urheiluliiton leirityksistä niihin oikeutetuille. Yleisurheilujaosto päättää leiritysten tukemisesta. Valmennustoimikunta tekee esityksen Kilpailutoiminta Valmennustoimikunta huolehtii SM-kisamatkojen järjestelyistä. SM-kisoille valitaan joukkueenjohtajat, jotka vastaavat majoituksesta ja muista kisaan liittyvistä oheisjärjestelyistä (matkat, ruokailut, tiedotus ym.). Valmennustoimikunta vastaa 17-sarjan ja vanhempien pm-kisailmoittautumisista Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Periaatteet urheilijoiden tukemisesta esitetään erillisessä asiakirjassa. (Liite 5) Yleisurheilujaosto vahvistaa valmennustukijärjestelmän vuosittain. Valmennustoimikunta valmistelee valmennustukijärjestelmäehdotuksen jaostolle syyskuun loppuun mennessä. Valmennustoimikunta vastaa valmennustukijärjestelmästä tiedottamisesta urheilijoille, heidän valmentajilleen ja huoltajilleen. Tavoitteellisesti harjoittelevien 14-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset. Urheilijasopimukset tehdään lokakuun loppuun mennessä. Sopimuskausi on Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Ohjaajina toimivat niin lasten vanhemmat kuin muutkin ohjaajat ja valmentajat. Muun muassa hiukan vanhemmat urheilijat (14+) voivat toimia ohjaajina. Kaikki ohjaajat pyritään kouluttamaan Suomen urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisilla ohjaajavalmentajakursseilla. Uusia ohjaajia ja valmentajia tarvitaan aina mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä nuoriso- tai valmennusvastaavaan, jos ohjaaminen tai valmentaminen kiinnostaa sinua. Ohjaajien ja valmentajien osaamista rakennetaan seuraavien kokonaisuuksien ohjaamina: ohjaaminen liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan harjoitusryhmän hallinta ja yksilön huomioiminen turvallinen valmennus- ja ohjaustilanne ominaisuuksien monipuolinen harjoittaminen osaamisen kehittämisen välineitä ovat: o piirin ja Suomen urheiluliiton järjestämät ohjaaja- ja valmentajakurssit,

8 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 8 o luennot ja muut koulutustilaisuudet o kirjallisuus ja sähköinen materiaali, o Laitilan Jyskeen yleisurheilujaoston valmennusjärjestelmän kuvaus Ohjaaja- ja valmentajakoulutuskursseista ja tilaisuuksista voi tiedustella nuoriso- tai valmennusvastaavalta. Yleisurheilujaosto osallistuu kurssien ja koulutusten kustannuksiin erillisen päätöksen mukaan. Pääsääntöisesti osallistuminen Suomen Urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisiin koulutuksiin maksetaan jaoston puolesta. Tietoa koulutuksista löytyy muun muassa Varsinais-Suomen yleisurheilun nettisivuilta. 4.4 Seuratoimintamaksu Seuratoimintamaksu peritään kaikilta toiminnassa mukana olevilta urheilijoilta. Maksulla pyritään kattamaan osa seuratoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Seuratoimintamaksu peritään erikseen saliharjoituskaudelta ja kesäkaudelta. Yleisurheilujaosto vahvistaa seuratoimintamaksujen suuruudet vuosittain. Valmennustukijärjestelmän piirissä olevilta urheilijoilta edellytetään myös, että Laitilan Jyske ry:n jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksun suuruuden päättää seuran johtokunta vuosittain. Seuratoimintamaksu sisältää yleisurheilupassin, SM-, alue- ja piirinmestaruuskilpailut, Vakka-Suomen mestaruuskilpailut, seuraottelut, Jyskeen viikkokisat ja maastojuoksut, yleisurheilun ohjatut harjoitukset sekä toimitila- ja käyttömaksut. Muiden vastaavankaltaisten toimintojen / tapahtumien maksujen sisällyttämisestä seuratoimintamaksuun yleisurheilujaosto päättää tapauskohtaisesti. Yleisurheilupassiin sisältyy vakuutus alle 18-vuotiaille. 4.5 Palkitseminen Palkitsemisella kannustetaan urheilijoita jatkamaan hyvän harrastuksen parissa. Urheilijoita palkitaan pitkin vuotta erilaisissa kilpailuissa. Lisäksi seura järjestää loka-marraskuussa päättäjäiset, jossa palkitaan menestyneitä ja aktiivisia urheilijoita saavutuksistaan. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan yleisurheilujaoston nettisivuilla ja kesän kilpailukalenterissa toukokuun aikana. Päättäjäisten palkintokategoriat ovat: aktiivisuuskisa (13-vuotiaat ja nuoremmat) o harjoitukset o viikkokisat o Vattenfall-seuracup, Vakka-Suomen ja piirinmestaruuskilpailut taitomerkkiraja (15-vuotiaat ja nuoremmat) tehomaljakisa (15-vuotiaat ja nuoremmat) seuraennätykset (P/T9-M/N) lajiryhmien parhaat (M/N17- miehet ja naiset) tehourheilijamalja (M/N17-miehet ja naiset) päättäjäisissä on jaettu myös palkinnot aktiivisille toimijoille, jotka ovat vuoden aikana toimineet aktiivisesti huoltopuolella, vetäjänä tai toimitsijana

9 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 9 lisäksi seuralla on erilaisia tukijoita, jotka vuosittain lahjoittavat stipendejä jaettavaksi päättäjäisissä. Stipendien jakajat asettavat ehtojaan jakoperusteisiin. 5 Kilpailutoimikunta 5.1 Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Kilpailutoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. 5.2 Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunta hakee Laitilan Jyske ry:n puolesta Laitilassa seuraavalla yleisurheilukaudella järjestettävien kansallisten ja piiritason yleisurheilukilpailujen järjestämisoikeudet. Kilpailutoimikunta koordinoi Laitilassa järjestettävien yleisurheilukilpailujen järjestämisen. Kilpailujen järjestämiseen kuuluu toimenpiteitä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana sekä kilpailujen jälkeen. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukilpailuissa tarvittavien toimitsijoiden koulutuksen järjestämisestä. Kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tuomarikursseja. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukentän, kenttälaitteiden ja suoritusvälineiden kunnosta yhdessä Laitilan kaupungin liikuntatoimen kanssa. Kilpailutoimikunta rekrytoi toimitsijat Laitilaan kaupungin ulkopuolella järjestettäviin yleisurheilukilpailuihin, joissa Laitilan Jyske ry:llä on toimitsijatehtäviä. 5.3 Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Ennen yleisurheilukilpailua kilpailutoimikunta vastaa kilpailijoiden ilmoittautumisten vastaanottamisesta, toimitsijoiden rekrytoinnista, lehdistön informoinnista, palkintojen hankinnasta ja kilpailujen aikataulun laadinnasta. Lisäksi ennen kilpailuja kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu varmistaa kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuus. Kilpailujen aikana kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen asianmukaisesta läpiviennistä. Tämä käsittää kilpailijoiden osanoton varmistuksen, yleisurheilusääntöjen noudattamisen, toimitsijoiden riittävyyden varmistamisen, kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuuden varmistamisen, tulosten kirjauksen ja julkilukemisen sekä palkintojen jaon. Kilpailujen jälkeen kilpailutoimikunta vastaa kilpailurakennelmien purkamisesta, kentän siivouksesta, tulosten välittämisestä tiedotusvälineille ja muille niitä pyytäneille. Lisäksi kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen tulosten arkistoinnista ja osanottomaksujen jälkilaskutuksesta.

10 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 10 6 Viestintä ja sidosryhmätoiminta 6.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä toteutetaan nettisivujen, kalenterin, toimintakäsikirjan, sähköpostin, sosiaalisen median, puhelimen, henkilökohtaisten kontaktien ja Laitilan Sanomien urheilukalenterin kautta. Nuoriso- ja valmennustoimikunta laittavat oman osa-alueensa ilmoitukset urheilukalenteriin ja tiedot nettisivuille laitettavista asioista nettisivuvastaavalle. Osoiterekisteriä niin urheilijoista, lasten vanhemmista kuin muistakin seuratoimijoista pidetään yllä yleisurheilurekisterissä. Rekisterin ylläpitämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämä henkilö. 6.2 Ulkoinen viestintä Jaostolle tehdään vuosittain viestintäsuunnitelma. (Liite 6) Viestintäsuunnitelmassa: esitetään vuoden aikana tehtävät lehtijutut. sovitaan kuka tekee jutut aikataulutetaan jutut. Viestintäsuunnitelma jakaantuu seuraaviin osiin: Laitilassa järjestettävien kilpailujen tiedotus, Laitilan ulkopuoliset kilpailut, muut jutun aiheet. 6.3 Nettisivut Jaostolla on omat nettisivunsa, osana Laitilan Jyske ry:n kotisivuja. Nettisivut löytyvät osoitteesta Sivuilla kerrotaan yleisurheilujaoston organisaatiosta ja toiminnasta. Lisäksi julkaistaan tuloksia, tilastoja ja artikkeleita. Nettisivujen päivittämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämät henkilö. 7 Sidosryhmätoiminta Jyske toimii yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien ja yritys yms. yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä seuran toimintaolosuhteiden ja taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Yhteistyössä pyritään vastavuoroisuuteen siten, että toiminnasta saadaan molemminpuolista hyötyä. Tärkeimmät yritysmaailman pääyhteistyökumppanit ovat Lounaisrannikon Osuuspankki ja LähiTapiola Lännen alueyhtiö. 7.1 Lounaisrannikon Osuuspankki Osuuspankin ja Jyskeen yhteistyösopimuksen mukaan seura järjestää vuosittain noin 300 lasta keräävät 3-10-vuotiaiden Hippokisat pankin vastatessa kisojen markkinointi- ja palkintokuluista ja maksaessa seuralle järjestämiskorvauksen. Edelleen sopimuksen mukaan pankilla on oikeus logonsa laittamiseen seuran edustuspaitaan ja optio verryttelyasun mainokseen, joista pankki maksaa erillisen korvauksen. 7.2 LähiTapiola Lännen alueyhtiö LähiTapiola korvaa Jyskeen A-luokan yleisurheilijoiden (N/M16-N/M) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sopimuksessa mainitun summan ja maksaa em.

11 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 11 urheilijoiden jokaisesta SM-kilpailuissa kuuden parhaan joukkoon sijoittumisesta sovitun bonuksen urheilijan valmennustukeen. Jyske järjestää vuosittain LähiTapiolan nuorisokisat 7-15 vuotiaille ja seuran edustusurheilijat sitoutuvat tarvittaessa osallistumaan LähiTapiolan järjestämiin PR- ja edustustilaisuuksiin. 7.3 Laitilan kaupunki Kaupunki tarjoaa urheilupaikat harjoitus- ja kilpailutoimintaa varten ja vastaa harjoitusvuorojen jaosta: Keskusurheilukenttä, koulujen liikuntasalit, Urheilutalo, jäähallin juoksusuora ja heittopääty, Matikan kuntorata. Yu-jaosto pyrkii olemaan aktiivisesti mukana liikuntapaikkojen kehittämisessä ja kalustamisessa. Kaupunki tarjoaa jaostolle toimistotilat Urheilutalolta. Kaupunki tukee jaostoa vuosittain lisenssi-, koulutus- ja SM-kilpailumatka-avustuksilla. Jaosto järjestää vuosittain kaupunginmestaruuskisat maastojuoksussa, nuorten moniotteluissa sekä jokamiehen ja -naisen kaupunginmestaruuskisat. 7.4 Suomen Urheiluliitto Myöntää luvat kilpailujen järjestämiseen (mm. kansalliset, kansainväliset ja SM-kilpailut) sekä opastaa arvokilpailujen järjestämisessä. Vakuuttaa lisenssijärjestelmän kautta alle 18-vuotiaat urheilijat sekä kilpailuissa toimivat toimitsijat. Järjestää korkeamman tason tuomari- ja valmentajakoulutusta sekä seurajohdon koulutusta. Seura maksaa SUL:lle mm. seurajäsenmaksun, urheilijoiden lisenssimaksut ja kilpailujen järjestämisoikeusmaksut. 7.5 Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Koordinoi yleisurheilutoimintaa Varsinais-Suomessa. Se myöntää luvat piiritason kilpailuihin ja hankkii pm-kisojen järjestäjät. Varsy järjestää leiritystä ja valmennustoimintaa urheilijoille, sekä tuomarikoulutusta ja ohjaaja-koulutusta. Osallistumalla aktiivisesti VARSY ry:n hallitus- ja toimikuntien työskentelyyn Jyske pyrkii vaikuttamaan piirin toiminnan kehittämiseen. 7.6 Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Koordinoi yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella. Se järjestää vuosittain alueen mestaruuskilpailut 9-15 vuotiaille maastojuoksussa, maasto- ja sukkulaviesteissä, rataviesteissä, henkilökohtaisissa lajeissa ja moniotteluissa. Yhteistyötoimikunta palkitsee vuosittain alueen parhaan seuran tasoitepistekertoimien perusteella määräytyvällä Vakka- Maljalla ja vuoden valmentajan, vetäjän ja parhaat urheilijat ikävuosittain 9-vuotiaista aikuisiin asti. Osallistumalla aktiivisesti seurojen yhteistoimintaan Jyske pyrkii aktivoimaan yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella.

12 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE Uudenkaupungin Kenttäkarhut Jyskeen yhdessä Uudenkaupungin Kenttäkarhujen kanssa muodostama seurayhtymä on järjestänyt jo kolmet yleisurheilun SM-kisat (22v. v. 2002, 19v. v. 2007, 22v. v. 2011). Välivuosina on järjestelyorganisaation valmiutta pidetty yllä yhdessä järjestettyjen pm, piiriottelu ja aluemestaruuskisojen avulla. 8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen 8.1 Arviointijärjestelmä Seuran toimintaa arvioidaan vuosittain erilaisten numeroiden valossa. seuraluokittelupisteet lisenssiurheilijoiden määrä SM-mitalien ja pisteiden määrää Topline-pisteet Vattenfall -seuracup pisteet ja vuosittainen sijoitus Lisäksi seuran järjestämistä pm- ja Vakka-kisoista tehdään ylituomariraportit. Niistä voidaan arvioida kilpailujen järjestämisen onnistumista. Valmennuksen tuloksellisuuden mittarina voidaan käyttää SM-mitalien määrää ja luokittelupisteiden määrää. Lisäksi voidaan arvioida A-luokan urheilijoiden määrää, valmentajien ja valmennettavien määrää sekä valmentajien koulutustasoa. Nuorisovalmennuksen tuloksellisuuden mittareina voidaan käyttää Topline-pisteitä sekä Vattenfall-seuracupin pisteitä sekä YU-passien lukumäärää. Toiminnan aktiivisuudesta kertoo myös harjoitusten ja ohjaajien määrä sekä harjoitusaktiivisuus. Lisäksi voidaan arvioida vuosittain koulutettavien ohjaajien ja lasten vanhempien aktiivisuutta. Vuosittain tehtävään toimintakertomukseen kirjataan lisenssiurheilijoiden ja SM-mitalien määrä, Topline-pisteet, seuracup-sijoitus sekä seuraluokittelupisteet. Lisäksi kerrotaan kilpailutoiminnan laajuudesta ja arvokilpailumenestyksestä. Edellä mainittuja arviointimenetelmiä voisi jatkossa kirjata tarkemminkin toimintakertomukseen. Arviointijärjestelmiä voisi kehittää harjoitusten vetämiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja vapaaehtoisten toiminnan sujumiseen. 8.2 Kehittäminen Tulevaisuuden seuratoimintaan kuuluu olennaisena osana toiminnan kehittäminen ja kehitystyön arviointi. Seuratyö perustuu vapaaehtoisten toimijoiden tekemään työhön. Tämän toiminnan tukeminen ja kehittäminen on tärkeää seuran toiminnan kannalta. Tulevaisuudessa tulee siis saada uusia toimijoita ja lasten vanhempia entistä paremmin mukaan toimintaan. Samalla pitää huolehtia nykyisistä vapaaehtoistyöntekijöistä. Joka vuosi pitäisi saada muutama uusi vanhempi mukaan aktiiviseen toimintaan. Seuratoiminnan kehittämistä pidetään jatkuvasti yllä. Mennyttä kautta arvioidaan ja tulevaa kautta kehitetään syksyllä pidettävässä palauteseminaarissa. Siellä arvioidaan

13 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 13 mennyttä kautta ylituomariraporttien, urheilijamäärien ja muun menestyksen perusteella. Lisäksi kuunnellaan toimijoiden omaa palautetta. Näiden perusteella suunnitellaan ja kehitetään tulevaisuuden toimintaa aina vain paremmaksi, menestyksekkääksi ja mukavammaksi seuratoiminnaksi. Nämä kehittämisideat kuten muutkin suunnitelmat tulee kirjata toimintasuunnitelmaan, jota toimijoiden on hyvä lukea muutamaan kertaan kauden aikana. Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteen kilpailumenestykseen sekä suunnitelman valmennustoimintaan, nuorisotoimintaan, talouteen ja kilpailutoimintaan.

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011 LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011 Yleistä LeKi-Yu:sta Lempäälän Kisalla on pitkä perinne. Seura on perustettu jo vuonna 1904. LeKi -Yu:ssa on tällä hetkellä lähes 300 aktiivista urheilijaa. Seurassamme

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2012

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2012 LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2012 Yleistä LeKi-Yu:sta Lempäälän Kisalla on pitkä perinne. Seura on perustettu jo vuonna 1904. LeKi -Yu:ssa on tällä hetkellä yli 330 aktiivista urheilijaa. Seurassamme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012. Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012. Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012 Toimintasuunnitelma kaudelle 2012 Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012 Visio Yleisurheilun valioseura, joka tarjoaa Nokialaisille: Myönteisiä elämyksiä harrastuksesta huippu-urheiluun ympäri vuoden

Lisätiedot

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä.

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä. ÄHTÄRIN URHEILIJAT Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Ähtärin Urheilijat on vuonna 1920 perustettu urheilun yleisseura, johon kuuluu myös kyläosasto Ähtärinrannan Kisa. Ähtärin Urheilijoiden päälajit

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013 LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013 Yleistä LeKi-Yu:sta Lempäälän Kisalla on pitkä perinne. Seura on perustettu jo vuonna 1904. LeKi -Yu:ssa on tällä hetkellä yli 350 aktiivista urheilijaa. Seurassamme

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta.

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Alajärven Ankkurit / yleisurheilujaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA 1. Johdanto Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Ankkurien

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA SEURATOIMINNAN TAVOITTEET Polvijärven Urheilijat pyrkii Suomen Urheiluliiton, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Pohjois- Karjalan Yleisurheilun ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 4 1.2 Toiminnan perusperiaatteet... 4 1.2.1 Junioriurheilun pelisäännöt...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. YLEISTÄ Seuralla on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille ja ulkopuolisille seuran toiminnasta kiinnostuneille kuvaus

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Toimintasuunnitelma 1 (6) LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yleistä Hallinto Talous n päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET

URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa kerrotaan NoU:n yleisurheilijoille ja heidän valmentajilleen maksettavien kulu- ja bonuskorvausten

Lisätiedot

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Sisältö 1 Seurakisa lyhyesti... 3 2 Seurakisan periaatteet... 3 3 Vinkkejä toteutukseen... 3 4 Valtakunnallinen Seurakisat - ketju... 5 5 Tukimateriaali...

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat Joukkueenjohtajan vastuut Joukkueenjohtajan vastuulla on huolehtia toimenkuvakartassa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta vuosikellon tai seuran johdon erikseen määrittelemien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA

ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA Päivitetty: 11.2.2016 versio 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SEURAN PERIAATTEET 3 1.1. Arvot 3 1.2. Visio 3 1.3. Tavoitteet 3 2. YLEISURHEILUKOULUT

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu 2 SISÄLTÖ 1 SEURAN PERIAATTEET...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Visio......3 2 SEURAN JOHTAMINEN...3 2.1 Puheenjohtaja....3 2.2 Jaosto...3 2.3 Toimenkuvat...4

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10 ULVILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO LIIKUNTATOIMI Täyttäkää sinisellä merkityt kentät!.) VALMENTAJAT * Voivat olla seuran jäseniä tai ostopalveluna hankittuja valmentajia *

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.1.2017 31.12.2017 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

KESÄN 2015 VIIKKOKISAINFO

KESÄN 2015 VIIKKOKISAINFO KESÄN 2015 VIIKKOKISAINFO Kilpailut järjestetään torssin kello 18 alkaen (ilmoittautuminen kello 17:30-17:50) Kesäkuussa Onkkaalassa 4.6, 11.6, 18.6 Ottelupäivä ja 25.6 Heinäkuussa Luopioisten kentällä

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 01-2015. Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015!

JÄSENTIEDOTE 01-2015. Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015! JÄSENTIEDOTE 01-2015 Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015! TU-38:n urheilutoiminta on jatkunut tuloksekkaana kaudella 2014. Yleisurheilun kilpailupuolella viime kaudella TU-

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0

No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0 No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0 Tiedotteen sisältö: 1. SYYSKAUDEN 2012 ALKAESSA 2 2.

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 1 NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 2 Tilanne: -Nokian Urheilijoilla on tällä hetkellä yleisurheilujoukkueessaan iso joukko erinomaisia nuoria huippu-urheilijoita.

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2015 1 Johdanto Raahen seutukuntaan kuuluu Raahen kaupungin lisäksi Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. 35000 asukkaan alue tunnetaan merestä, Raahen vanhasta puutalokaupunginosasta,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot