TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14"

Transkriptio

1 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Jaoston vastuuhenkilöt Toimikunnat Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Toimikuntien tehtäväkuvaukset Talous Urheilutoiminta Nuoriso Nuorisotoimikunta Harjoitukset Kilpailut Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan tehtävät Harjoitustoiminta Kilpailutoiminta Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Seuratoimintamaksu Palkitseminen Kilpailutoimikunta Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Viestintä ja sidosryhmätoiminta Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Nettisivut Sidosryhmätoiminta Lounaisrannikon Osuuspankki LähiTapiola Lännen alueyhtiö Laitilan kaupunki Suomen Urheiluliitto Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Uudenkaupungin Kenttäkarhut Toiminnan arviointi ja kehittäminen Arviointijärjestelmä Kehittäminen... 12

2 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 2 Liitteet: 1) Seuran säännöt 2) Kulujen laskutuslomake 3) Vuosikello 4) Valmennusjärjestelmä 5) Valmennustukijärjestelmä 6) Viestintäsuunnitelma

3 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 3 1 Johdanto Yleisurheilujaoston toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset lapsille ja nuorille kehittää omia liikunnallisia taitojaan eri yleisurheilulajien parissa ja antaa mahdollisuus kilpailla lajin parissa omien halujensa mukaan aina aikuisikään asti. Yleisurheilujaosto on kilpaurheiluun painottunut jaosto. Toiminnassa korostetaan kilpailemista itsensä kanssa ja tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Laitilan Jyskeen yleisurheilutoiminnan johtamisesta vastaa seuran johtokunnan nimeämä yleisurheilujaosto (Liite 1). Jaosto organisoi toimintansa itsenäisesti ja toimii osana pääseuraa sen johtokunnan määrittelemällä tavalla. Jaostolla on edustaja pääseuran johtokunnassa. Jaoston johtamisesta, kehittämisestä ja epäkohtien korjaamisesta vastaavat osaltaan kaikki yleisurheilujaoston jäsenet. 2.1 Jaoston vastuuhenkilöt Jaosto valitsee keskuudestaan vuosittain vastuuhenkilöitä, joita ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, sekä muut kulloinkin tarpeelliseksi katsottavat toimihenkilöt. Toimintansa pyörittämiseen jaosto nimeää kullekin urheilutoiminnan vastuualueelle oman toimikuntansa ja nimeää tälle puheenjohtajan. Joka toinen vuosi jaosto valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen pääseuran johtokuntaan. Pääseuran syyskokous hyväksyy jäsenet. 2.2 Toimikunnat Toimikuntia ovat kilpailu-, nuoriso-, ja valmennustoimikunta. Organisaation tulee olla sellainen, että se tukee mahdollisimman hyvin urheilijan kehittymistä seurassa, eikä kuormita turhaan toiminnasta vastaavia henkilöitä. Toimikunnat toteuttavat yleisurheilutoimintaa omalla vastuualueellaan, sekä toteuttavat muita yleisurheilujaoston niille antamia tehtäviä. Toimikunnilla ei ole taloudellista päätäntävaltaa, vaan niiden tulee saattaa kaikki talouteen vaikuttavat asiat yleisurheilujaoston päätettäväksi. 2.3 Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Puheenjohtaja: Vastaa yleisurheilujaoston toiminnasta. Johtaa yleisurheilujaoston kokouksia. Puheenjohtaja Edelleen puheenjohtaja vastaa jaoston suhteista yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnallisiin tahoihin. Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. Yhdessä puheenjohtajan kanssa vastaa jaoston hallinnon pyörimisestä, joka luo edellytykset toimivalle urheilutoiminnalle. Sihteeri: Vastaa jaoston hallinnollisista rutiineista ja pöytäkirjan pitämisestä jaoston kokouksissa. Edelleen sihteerin vastuulle kuuluu jaoston saapuvan postin käsittely ja yhteyshenkilönä toimiminen eri yhteistyötahojen suuntaan. Rahastonhoitaja: Vastaa jaoston rahaliikenteen hoitamisesta. Hän vastaa laskujen maksamisesta. Katso laskujen hyväksymiskäytäntö kohdasta talous.

4 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 4 Tiedottaja: Vastaa jaoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa sisällön tuottamista jaoston kotisivuille, paikallislehden urheilukalenteriin sekä viestintää seuran omiin toimijoihin. Ulkoinen viestintä kattaa yleisurheilujaoston toimintaa koskevan uutisoinnin esim. paikallislehteen ja jaoston kotisivuille. 2.4 Toimikuntien tehtäväkuvaukset Kilpailutoimikunta: Vastaa yleisurheilujaoston alaisen kilpailutoiminnan pyörittämisestä, pois lukien seuran omien urheilijoiden väliset viikkokisat. Vastuualue kattaa kaikki omat kilpailut, sekä yhteistyössä muiden seurojen kanssa järjestettävät kilpailut (esim. Vakka- Suomen ja Varsinais-Suomen piirin kilpailut). Toimikunta vastaa myös tuomarikoulutuksen järjestämisestä seuran toimitsijoille. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Nuorisotoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 13-sarjan urheilijoihin saakka. Toimikunnan vastuulla on harjoitustoiminnan organisointi sekä osallistuminen Varsinais- Suomen piirin ja Vakka-Suomen alueen kilpailuihin, sekä kaikkiin muihin kilpailuihin jotka yleisurheilujaosto katsoo aiheelliseksi. Toimikunta vastaa myös seurojen omien urheilijoiden kesken järjestettävistä kilpailuista. Edelleen toimikunnan vastuulla on aktiivisesti kartoittaa uusia nuoriso-ohjaajia ja järjestää heille tarvittava perehdytys ohjaajatoimintaan. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Valmennustoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 14-sarjan ja vanhempien urheilijoiden osalta. Toimikunnan vastuulla on näiden urheilijoiden harjoitus- ja kilpailutoiminnan organisoiminen. Edelleen toimikunta vastaa seuran valmennustietouden ylläpitämisestä ja valmentajien ohjaamisesta tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. 3 Talous Yleisurheilujaoston talouden perustan muodostavat kesäkauden kilpailukalenterin mainoskeräys, Kunniakierros, kilpailujen järjestäminen, urheilutoiminnasta perittävät kausija muut vastaavat maksut sekä erilaiset yhteisesti toteutettavat talkoot. Tärkeänä tukena jaoston toiminnalle ovat hyvät yhteistyökumppanit, joiden säilyminen toiminnan tukena on jatkossakin turvattava. Erilaisia yhteisvoimin suoritettavia talkootöitä tulee myös aktiivisesti etsiä. Toimintapuitteiden muuttuessa on myös syytä etsiä uusia varainhankintamuotoja jotka tukevat perinteistä varainhankintaa ja pystyvät myös tarvittaessa paikkaamaan sitä. Jaoston talouden tasapaino ja maksuvalmius tulee kaikissa oloissa säilyttää. Kuitenkin tulee muistaa, ettei taloustoiminnan tarkoituksena ole taloudellisen pääoman kerryttäminen, vaan urheilutoiminnan tukeminen. Jaoston toiminnan lähtökohtana on, ettei jaoston tai toimikuntien jäsenille makseta palkkioita. Harjoitusten vetäjille maksetaan vetäjäkorvausta, jonka he voivat laskuttaa kulutositteiden mukaan. Korvaustason vahvistaa yleisurheilujaosto vuosittain. Matkat korvataan jaoston vuosittain hyväksymien linjausten mukaisesti. Kustannusten ja matkojen

5 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 5 laskuttamista varten on laadittu erillinen lomake, jota korvauksen hakijan tulee käyttää. (Liite 2) Korvaushakemuksessa tulee olla myös kaikki asiaan liittyvät liitteet. Kaikissa jaostolle tulevissa laskuissa ja korvaushakemuksissa tulee olla yleisurheilujaoston tositteiden hyväksyjäksi nimeämän henkilön hyväksyntä ennen sen maksamista. Hyväksyjä ja laskujen maksaja eivät saa olla sama henkilö. Tällä menettelyllä varmistetaan, että lähtevät suoritukset ovat aina vähintään kahden henkilön tarkastamat. Kaikki tulkinnanvaraiset laskut tuodaan yleisurheilujaoston käsiteltäväksi. 4 Urheilutoiminta 4.1 Nuoriso Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorisotoimikuntaan kuuluu 5 8 henkeä. Nuorisotoimikunnan kokoonpano valitaan vuodeksi kerralla. Kokoonpanoa voidaan täydentää myös kesken toimikauden. Nuorisotoimikunnan toimintaa ohjaa nuorisotoimikunnan vuosikello. (Liite 3) Nuorisotoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle. Nuorisotoimikunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja joka organisoi toimikunnan tehtäviä siten, että vastuu tehtävien suorittamisesta jakaantuu tasapuolisesti kaikkien toimijoiden välillä. Nuorisotoimikunta tekee valmennustoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa Harjoitukset Kesäkaudella alle 9-vuotiaille on harjoitukset kerran viikossa vuotiailla on harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Harjoitusryhmät tehdään iän mukaan, taso huomioiden. Järjestetään myös lajikohtaisia harjoituksia, joissa harjoittelu tapahtuu 1-3 kertaa pienryhmässä. Normaalien harjoitusvuorojen ohella, urheilijoilla on mahdollisuus omaehtoiseen harjoitteluun välinevaraston ollessa avoinna. Aukiolosta sovitaan kesän kalenterinteon yhteydessä. Vetäjien vastuulla on ryhmien harjoitusten suunnittelu ja niiden toteutuminen. Lisäksi vetäjien tulee huolehtia harjoituksiin osallistujien kirjaamisesta erilliseen seurantalomakkeeseen. Harjoituksissa käynti vaikuttaa osaltaan syksyllä tapahtuvaan palkitsemiseen. Kevättalvella kartoitetaan vetäjätilanne, jonka pohjalta luomme harjoitusryhmät. Pienempien lasten kohdalla pyritään saamaan kaksi ohjaajaa yhteen ryhmään. Samoin toimitaan myös niiden ryhmien kohdalla, joissa on enemmän lapsia. Ennen kesän ensimmäisiä harjoituksia vetäjille järjestetään palaveri, jossa käydään läpi harjoitustoiminnan perusasiat ja kuunnellaan vetäjien tarpeita. Vetäjille annetaan lista varavetäjistä, joita voi tarpeen tullen pyytää tuuraamaan oman ryhmän vetämisessä.

6 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 6 Vetäjille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Talvikauden harjoitusryhmiä pidetään kerran viikossa, mikäli saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisia harjoitusryhmiä Kilpailut Lapsia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Urheilijoille järjestetään keskiviikkoisin seuran omat viikkokilpailut, joihin jokainen lapsi voi tulla hakemaan kokemusta kilpailuihin osallistumisesta ja tekemään tuloksia. Viikkokisoissa toimitsijoina toimivat pääsääntöisesti lasten vanhemmat. Lasten ja nuorten osallistumista lähialueen kilpailuihin on kannustettu maksamalla kilpailuiden osallistumismaksuja, myös muiden kuin kohdassa 4.4 mainittujen kilpailujen osalta. Osallistumismaksujen korvaus päätetään vuosittain erikseen ja korvattavat kilpailut merkitään kesän kilpailukalenteriin. Alkukesästä laaditaan tavoitteet kesän kilpailujen suhteen, jotta pystytään panostamaan kilpailuihin niiden vaatimalla tavalla. Selkeät linjaukset tavoitteiden suhteen helpottavat esim. joukkueiden kokoamisessa. Tulevaisuudessa pyritään kehittämään ikäryhmävastaavien avuksi myös vastuuhuoltajien roolit tehtävänä auttaa joukkueiden kokoamisessa ja muissa huoltotehtävissä. 4.2 Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmennustoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. Valmennustoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle Valmennustoimikunnan tehtävät Valmennustoimikunnan tehtävänä on vastata 14-vuotiaiden ja vanhempien yleisurheilutoiminnasta. Valmennustoimikunta tekee nuorisotoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa. Valmennustoimikunnan tehtävänä on lisäksi kehittää jyskeläistä valmennusjärjestelmää ja tapaa tehdä yleisurheilua. Näitä osa-alueita kuvataan yksityiskohtaisemmin erillisessä liitteessä. (Liite 4). Seuraavissa luvuissa kuvataan harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyviä asioita. Esille tuodaan myös valmennustukijärjestelmään ja urheilijasopimuksiin liittyviä asioita Harjoitustoiminta Valmennustoimikunta järjestää talvikaudella yhteisharjoituksia 14-vuotiaille ja vanhemmille urheilijoille (tulevana kautena 14 vuotta täyttävät). Yhteisharjoituksia pidetään talvikaudella pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa.

7 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 7 Kesäkaudella 16-vuotiaat ja vanhemmat urheilijat harjoittelevat omien valmentajiensa johdolla. Tarvittaessa järjestetään yhteisharjoituksia. Kesän sarjan yhteisharjoitusten toteuttamisesta sovitaan yhteistyössä nuorisotoimikunnan kanssa. Kunkin vuoden urheilijarakenne vaikuttaa yhteisharjoitusten toteuttamiseen. Jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, voivat 16- ja 17-sarjan urheilijat osallistua näihin harjoituksiin Leiritykset Valmennustoimikunta tiedottaa ((13) 14 ja vanhempien) piirin ja Suomen urheiluliiton leirityksistä niihin oikeutetuille. Yleisurheilujaosto päättää leiritysten tukemisesta. Valmennustoimikunta tekee esityksen Kilpailutoiminta Valmennustoimikunta huolehtii SM-kisamatkojen järjestelyistä. SM-kisoille valitaan joukkueenjohtajat, jotka vastaavat majoituksesta ja muista kisaan liittyvistä oheisjärjestelyistä (matkat, ruokailut, tiedotus ym.). Valmennustoimikunta vastaa 17-sarjan ja vanhempien pm-kisailmoittautumisista Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Periaatteet urheilijoiden tukemisesta esitetään erillisessä asiakirjassa. (Liite 5) Yleisurheilujaosto vahvistaa valmennustukijärjestelmän vuosittain. Valmennustoimikunta valmistelee valmennustukijärjestelmäehdotuksen jaostolle syyskuun loppuun mennessä. Valmennustoimikunta vastaa valmennustukijärjestelmästä tiedottamisesta urheilijoille, heidän valmentajilleen ja huoltajilleen. Tavoitteellisesti harjoittelevien 14-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset. Urheilijasopimukset tehdään lokakuun loppuun mennessä. Sopimuskausi on Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Ohjaajina toimivat niin lasten vanhemmat kuin muutkin ohjaajat ja valmentajat. Muun muassa hiukan vanhemmat urheilijat (14+) voivat toimia ohjaajina. Kaikki ohjaajat pyritään kouluttamaan Suomen urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisilla ohjaajavalmentajakursseilla. Uusia ohjaajia ja valmentajia tarvitaan aina mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä nuoriso- tai valmennusvastaavaan, jos ohjaaminen tai valmentaminen kiinnostaa sinua. Ohjaajien ja valmentajien osaamista rakennetaan seuraavien kokonaisuuksien ohjaamina: ohjaaminen liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan harjoitusryhmän hallinta ja yksilön huomioiminen turvallinen valmennus- ja ohjaustilanne ominaisuuksien monipuolinen harjoittaminen osaamisen kehittämisen välineitä ovat: o piirin ja Suomen urheiluliiton järjestämät ohjaaja- ja valmentajakurssit,

8 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 8 o luennot ja muut koulutustilaisuudet o kirjallisuus ja sähköinen materiaali, o Laitilan Jyskeen yleisurheilujaoston valmennusjärjestelmän kuvaus Ohjaaja- ja valmentajakoulutuskursseista ja tilaisuuksista voi tiedustella nuoriso- tai valmennusvastaavalta. Yleisurheilujaosto osallistuu kurssien ja koulutusten kustannuksiin erillisen päätöksen mukaan. Pääsääntöisesti osallistuminen Suomen Urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisiin koulutuksiin maksetaan jaoston puolesta. Tietoa koulutuksista löytyy muun muassa Varsinais-Suomen yleisurheilun nettisivuilta. 4.4 Seuratoimintamaksu Seuratoimintamaksu peritään kaikilta toiminnassa mukana olevilta urheilijoilta. Maksulla pyritään kattamaan osa seuratoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Seuratoimintamaksu peritään erikseen saliharjoituskaudelta ja kesäkaudelta. Yleisurheilujaosto vahvistaa seuratoimintamaksujen suuruudet vuosittain. Valmennustukijärjestelmän piirissä olevilta urheilijoilta edellytetään myös, että Laitilan Jyske ry:n jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksun suuruuden päättää seuran johtokunta vuosittain. Seuratoimintamaksu sisältää yleisurheilupassin, SM-, alue- ja piirinmestaruuskilpailut, Vakka-Suomen mestaruuskilpailut, seuraottelut, Jyskeen viikkokisat ja maastojuoksut, yleisurheilun ohjatut harjoitukset sekä toimitila- ja käyttömaksut. Muiden vastaavankaltaisten toimintojen / tapahtumien maksujen sisällyttämisestä seuratoimintamaksuun yleisurheilujaosto päättää tapauskohtaisesti. Yleisurheilupassiin sisältyy vakuutus alle 18-vuotiaille. 4.5 Palkitseminen Palkitsemisella kannustetaan urheilijoita jatkamaan hyvän harrastuksen parissa. Urheilijoita palkitaan pitkin vuotta erilaisissa kilpailuissa. Lisäksi seura järjestää loka-marraskuussa päättäjäiset, jossa palkitaan menestyneitä ja aktiivisia urheilijoita saavutuksistaan. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan yleisurheilujaoston nettisivuilla ja kesän kilpailukalenterissa toukokuun aikana. Päättäjäisten palkintokategoriat ovat: aktiivisuuskisa (13-vuotiaat ja nuoremmat) o harjoitukset o viikkokisat o Vattenfall-seuracup, Vakka-Suomen ja piirinmestaruuskilpailut taitomerkkiraja (15-vuotiaat ja nuoremmat) tehomaljakisa (15-vuotiaat ja nuoremmat) seuraennätykset (P/T9-M/N) lajiryhmien parhaat (M/N17- miehet ja naiset) tehourheilijamalja (M/N17-miehet ja naiset) päättäjäisissä on jaettu myös palkinnot aktiivisille toimijoille, jotka ovat vuoden aikana toimineet aktiivisesti huoltopuolella, vetäjänä tai toimitsijana

9 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 9 lisäksi seuralla on erilaisia tukijoita, jotka vuosittain lahjoittavat stipendejä jaettavaksi päättäjäisissä. Stipendien jakajat asettavat ehtojaan jakoperusteisiin. 5 Kilpailutoimikunta 5.1 Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Kilpailutoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. 5.2 Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunta hakee Laitilan Jyske ry:n puolesta Laitilassa seuraavalla yleisurheilukaudella järjestettävien kansallisten ja piiritason yleisurheilukilpailujen järjestämisoikeudet. Kilpailutoimikunta koordinoi Laitilassa järjestettävien yleisurheilukilpailujen järjestämisen. Kilpailujen järjestämiseen kuuluu toimenpiteitä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana sekä kilpailujen jälkeen. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukilpailuissa tarvittavien toimitsijoiden koulutuksen järjestämisestä. Kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tuomarikursseja. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukentän, kenttälaitteiden ja suoritusvälineiden kunnosta yhdessä Laitilan kaupungin liikuntatoimen kanssa. Kilpailutoimikunta rekrytoi toimitsijat Laitilaan kaupungin ulkopuolella järjestettäviin yleisurheilukilpailuihin, joissa Laitilan Jyske ry:llä on toimitsijatehtäviä. 5.3 Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Ennen yleisurheilukilpailua kilpailutoimikunta vastaa kilpailijoiden ilmoittautumisten vastaanottamisesta, toimitsijoiden rekrytoinnista, lehdistön informoinnista, palkintojen hankinnasta ja kilpailujen aikataulun laadinnasta. Lisäksi ennen kilpailuja kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu varmistaa kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuus. Kilpailujen aikana kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen asianmukaisesta läpiviennistä. Tämä käsittää kilpailijoiden osanoton varmistuksen, yleisurheilusääntöjen noudattamisen, toimitsijoiden riittävyyden varmistamisen, kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuuden varmistamisen, tulosten kirjauksen ja julkilukemisen sekä palkintojen jaon. Kilpailujen jälkeen kilpailutoimikunta vastaa kilpailurakennelmien purkamisesta, kentän siivouksesta, tulosten välittämisestä tiedotusvälineille ja muille niitä pyytäneille. Lisäksi kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen tulosten arkistoinnista ja osanottomaksujen jälkilaskutuksesta.

10 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 10 6 Viestintä ja sidosryhmätoiminta 6.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä toteutetaan nettisivujen, kalenterin, toimintakäsikirjan, sähköpostin, sosiaalisen median, puhelimen, henkilökohtaisten kontaktien ja Laitilan Sanomien urheilukalenterin kautta. Nuoriso- ja valmennustoimikunta laittavat oman osa-alueensa ilmoitukset urheilukalenteriin ja tiedot nettisivuille laitettavista asioista nettisivuvastaavalle. Osoiterekisteriä niin urheilijoista, lasten vanhemmista kuin muistakin seuratoimijoista pidetään yllä yleisurheilurekisterissä. Rekisterin ylläpitämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämä henkilö. 6.2 Ulkoinen viestintä Jaostolle tehdään vuosittain viestintäsuunnitelma. (Liite 6) Viestintäsuunnitelmassa: esitetään vuoden aikana tehtävät lehtijutut. sovitaan kuka tekee jutut aikataulutetaan jutut. Viestintäsuunnitelma jakaantuu seuraaviin osiin: Laitilassa järjestettävien kilpailujen tiedotus, Laitilan ulkopuoliset kilpailut, muut jutun aiheet. 6.3 Nettisivut Jaostolla on omat nettisivunsa, osana Laitilan Jyske ry:n kotisivuja. Nettisivut löytyvät osoitteesta Sivuilla kerrotaan yleisurheilujaoston organisaatiosta ja toiminnasta. Lisäksi julkaistaan tuloksia, tilastoja ja artikkeleita. Nettisivujen päivittämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämät henkilö. 7 Sidosryhmätoiminta Jyske toimii yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien ja yritys yms. yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä seuran toimintaolosuhteiden ja taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Yhteistyössä pyritään vastavuoroisuuteen siten, että toiminnasta saadaan molemminpuolista hyötyä. Tärkeimmät yritysmaailman pääyhteistyökumppanit ovat Lounaisrannikon Osuuspankki ja LähiTapiola Lännen alueyhtiö. 7.1 Lounaisrannikon Osuuspankki Osuuspankin ja Jyskeen yhteistyösopimuksen mukaan seura järjestää vuosittain noin 300 lasta keräävät 3-10-vuotiaiden Hippokisat pankin vastatessa kisojen markkinointi- ja palkintokuluista ja maksaessa seuralle järjestämiskorvauksen. Edelleen sopimuksen mukaan pankilla on oikeus logonsa laittamiseen seuran edustuspaitaan ja optio verryttelyasun mainokseen, joista pankki maksaa erillisen korvauksen. 7.2 LähiTapiola Lännen alueyhtiö LähiTapiola korvaa Jyskeen A-luokan yleisurheilijoiden (N/M16-N/M) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sopimuksessa mainitun summan ja maksaa em.

11 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 11 urheilijoiden jokaisesta SM-kilpailuissa kuuden parhaan joukkoon sijoittumisesta sovitun bonuksen urheilijan valmennustukeen. Jyske järjestää vuosittain LähiTapiolan nuorisokisat 7-15 vuotiaille ja seuran edustusurheilijat sitoutuvat tarvittaessa osallistumaan LähiTapiolan järjestämiin PR- ja edustustilaisuuksiin. 7.3 Laitilan kaupunki Kaupunki tarjoaa urheilupaikat harjoitus- ja kilpailutoimintaa varten ja vastaa harjoitusvuorojen jaosta: Keskusurheilukenttä, koulujen liikuntasalit, Urheilutalo, jäähallin juoksusuora ja heittopääty, Matikan kuntorata. Yu-jaosto pyrkii olemaan aktiivisesti mukana liikuntapaikkojen kehittämisessä ja kalustamisessa. Kaupunki tarjoaa jaostolle toimistotilat Urheilutalolta. Kaupunki tukee jaostoa vuosittain lisenssi-, koulutus- ja SM-kilpailumatka-avustuksilla. Jaosto järjestää vuosittain kaupunginmestaruuskisat maastojuoksussa, nuorten moniotteluissa sekä jokamiehen ja -naisen kaupunginmestaruuskisat. 7.4 Suomen Urheiluliitto Myöntää luvat kilpailujen järjestämiseen (mm. kansalliset, kansainväliset ja SM-kilpailut) sekä opastaa arvokilpailujen järjestämisessä. Vakuuttaa lisenssijärjestelmän kautta alle 18-vuotiaat urheilijat sekä kilpailuissa toimivat toimitsijat. Järjestää korkeamman tason tuomari- ja valmentajakoulutusta sekä seurajohdon koulutusta. Seura maksaa SUL:lle mm. seurajäsenmaksun, urheilijoiden lisenssimaksut ja kilpailujen järjestämisoikeusmaksut. 7.5 Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Koordinoi yleisurheilutoimintaa Varsinais-Suomessa. Se myöntää luvat piiritason kilpailuihin ja hankkii pm-kisojen järjestäjät. Varsy järjestää leiritystä ja valmennustoimintaa urheilijoille, sekä tuomarikoulutusta ja ohjaaja-koulutusta. Osallistumalla aktiivisesti VARSY ry:n hallitus- ja toimikuntien työskentelyyn Jyske pyrkii vaikuttamaan piirin toiminnan kehittämiseen. 7.6 Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Koordinoi yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella. Se järjestää vuosittain alueen mestaruuskilpailut 9-15 vuotiaille maastojuoksussa, maasto- ja sukkulaviesteissä, rataviesteissä, henkilökohtaisissa lajeissa ja moniotteluissa. Yhteistyötoimikunta palkitsee vuosittain alueen parhaan seuran tasoitepistekertoimien perusteella määräytyvällä Vakka- Maljalla ja vuoden valmentajan, vetäjän ja parhaat urheilijat ikävuosittain 9-vuotiaista aikuisiin asti. Osallistumalla aktiivisesti seurojen yhteistoimintaan Jyske pyrkii aktivoimaan yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella.

12 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE Uudenkaupungin Kenttäkarhut Jyskeen yhdessä Uudenkaupungin Kenttäkarhujen kanssa muodostama seurayhtymä on järjestänyt jo kolmet yleisurheilun SM-kisat (22v. v. 2002, 19v. v. 2007, 22v. v. 2011). Välivuosina on järjestelyorganisaation valmiutta pidetty yllä yhdessä järjestettyjen pm, piiriottelu ja aluemestaruuskisojen avulla. 8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen 8.1 Arviointijärjestelmä Seuran toimintaa arvioidaan vuosittain erilaisten numeroiden valossa. seuraluokittelupisteet lisenssiurheilijoiden määrä SM-mitalien ja pisteiden määrää Topline-pisteet Vattenfall -seuracup pisteet ja vuosittainen sijoitus Lisäksi seuran järjestämistä pm- ja Vakka-kisoista tehdään ylituomariraportit. Niistä voidaan arvioida kilpailujen järjestämisen onnistumista. Valmennuksen tuloksellisuuden mittarina voidaan käyttää SM-mitalien määrää ja luokittelupisteiden määrää. Lisäksi voidaan arvioida A-luokan urheilijoiden määrää, valmentajien ja valmennettavien määrää sekä valmentajien koulutustasoa. Nuorisovalmennuksen tuloksellisuuden mittareina voidaan käyttää Topline-pisteitä sekä Vattenfall-seuracupin pisteitä sekä YU-passien lukumäärää. Toiminnan aktiivisuudesta kertoo myös harjoitusten ja ohjaajien määrä sekä harjoitusaktiivisuus. Lisäksi voidaan arvioida vuosittain koulutettavien ohjaajien ja lasten vanhempien aktiivisuutta. Vuosittain tehtävään toimintakertomukseen kirjataan lisenssiurheilijoiden ja SM-mitalien määrä, Topline-pisteet, seuracup-sijoitus sekä seuraluokittelupisteet. Lisäksi kerrotaan kilpailutoiminnan laajuudesta ja arvokilpailumenestyksestä. Edellä mainittuja arviointimenetelmiä voisi jatkossa kirjata tarkemminkin toimintakertomukseen. Arviointijärjestelmiä voisi kehittää harjoitusten vetämiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja vapaaehtoisten toiminnan sujumiseen. 8.2 Kehittäminen Tulevaisuuden seuratoimintaan kuuluu olennaisena osana toiminnan kehittäminen ja kehitystyön arviointi. Seuratyö perustuu vapaaehtoisten toimijoiden tekemään työhön. Tämän toiminnan tukeminen ja kehittäminen on tärkeää seuran toiminnan kannalta. Tulevaisuudessa tulee siis saada uusia toimijoita ja lasten vanhempia entistä paremmin mukaan toimintaan. Samalla pitää huolehtia nykyisistä vapaaehtoistyöntekijöistä. Joka vuosi pitäisi saada muutama uusi vanhempi mukaan aktiiviseen toimintaan. Seuratoiminnan kehittämistä pidetään jatkuvasti yllä. Mennyttä kautta arvioidaan ja tulevaa kautta kehitetään syksyllä pidettävässä palauteseminaarissa. Siellä arvioidaan

13 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 13 mennyttä kautta ylituomariraporttien, urheilijamäärien ja muun menestyksen perusteella. Lisäksi kuunnellaan toimijoiden omaa palautetta. Näiden perusteella suunnitellaan ja kehitetään tulevaisuuden toimintaa aina vain paremmaksi, menestyksekkääksi ja mukavammaksi seuratoiminnaksi. Nämä kehittämisideat kuten muutkin suunnitelmat tulee kirjata toimintasuunnitelmaan, jota toimijoiden on hyvä lukea muutamaan kertaan kauden aikana. Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteen kilpailumenestykseen sekä suunnitelman valmennustoimintaan, nuorisotoimintaan, talouteen ja kilpailutoimintaan.

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013 LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2013 Yleistä LeKi-Yu:sta Lempäälän Kisalla on pitkä perinne. Seura on perustettu jo vuonna 1904. LeKi -Yu:ssa on tällä hetkellä yli 350 aktiivista urheilijaa. Seurassamme

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Sisältö 1 Seurakisa lyhyesti... 3 2 Seurakisan periaatteet... 3 3 Vinkkejä toteutukseen... 3 4 Valtakunnallinen Seurakisat - ketju... 5 5 Tukimateriaali...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Toimintasuunnitelma 1 (6) LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yleistä Hallinto Talous n päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA

ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA ORIMATTILAN JYMYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTA- KÄSIKIRJA Päivitetty: 11.2.2016 versio 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SEURAN PERIAATTEET 3 1.1. Arvot 3 1.2. Visio 3 1.3. Tavoitteet 3 2. YLEISURHEILUKOULUT

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.1.2017 31.12.2017 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 1 NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 2 Tilanne: -Nokian Urheilijoilla on tällä hetkellä yleisurheilujoukkueessaan iso joukko erinomaisia nuoria huippu-urheilijoita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1/2 Voimistelu- ja urheiluseura Lielahden Kipinä TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 1 Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009 1 Yleistä Keilaklubi Courun Colaajat ry on keilailuharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Syksy 2016 TERVETULOA!

Syksy 2016 TERVETULOA! Syksy 2016 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Vanhempien toimintamahdollisuudet Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO puheenjohtaja: Riitta Jaakola varapuheenjohtaja: Tarja Tolonen sihteeri: Raija Sarajärvi taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava: Johanna Niskasaari

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat

YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat YOUTH ATHLETICS GAMES - KISAKUVAUS Youth Athletics Games (YAG) on 9-17-vuotiaille suunnattu kilpailu- ja elämystapahtuma. Tapahtuma

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, TALOUS 3 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 3 1.2 ORGANISAATIO 4 1.2.1 Jaoston

Lisätiedot

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 2012 1 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISURHEILUJAOSTON PERIAATTEET... 2 2.1 Toiminta-ajatus... 2 2.2 Visio 2015... 2 2.3 Arvot... 2 3 YLEISURHEILUJAOSTON

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. SAIRILAN RATSASTAJAT Sairilan ratsastajat ry on Suomen ratsastajainliiton jäsenseura, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ratsastuskoulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot