TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14"

Transkriptio

1 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Jaoston vastuuhenkilöt Toimikunnat Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Toimikuntien tehtäväkuvaukset Talous Urheilutoiminta Nuoriso Nuorisotoimikunta Harjoitukset Kilpailut Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan tehtävät Harjoitustoiminta Kilpailutoiminta Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Seuratoimintamaksu Palkitseminen Kilpailutoimikunta Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Viestintä ja sidosryhmätoiminta Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Nettisivut Sidosryhmätoiminta Lounaisrannikon Osuuspankki LähiTapiola Lännen alueyhtiö Laitilan kaupunki Suomen Urheiluliitto Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Uudenkaupungin Kenttäkarhut Toiminnan arviointi ja kehittäminen Arviointijärjestelmä Kehittäminen... 12

2 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 2 Liitteet: 1) Seuran säännöt 2) Kulujen laskutuslomake 3) Vuosikello 4) Valmennusjärjestelmä 5) Valmennustukijärjestelmä 6) Viestintäsuunnitelma

3 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 3 1 Johdanto Yleisurheilujaoston toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset lapsille ja nuorille kehittää omia liikunnallisia taitojaan eri yleisurheilulajien parissa ja antaa mahdollisuus kilpailla lajin parissa omien halujensa mukaan aina aikuisikään asti. Yleisurheilujaosto on kilpaurheiluun painottunut jaosto. Toiminnassa korostetaan kilpailemista itsensä kanssa ja tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset Laitilan Jyskeen yleisurheilutoiminnan johtamisesta vastaa seuran johtokunnan nimeämä yleisurheilujaosto (Liite 1). Jaosto organisoi toimintansa itsenäisesti ja toimii osana pääseuraa sen johtokunnan määrittelemällä tavalla. Jaostolla on edustaja pääseuran johtokunnassa. Jaoston johtamisesta, kehittämisestä ja epäkohtien korjaamisesta vastaavat osaltaan kaikki yleisurheilujaoston jäsenet. 2.1 Jaoston vastuuhenkilöt Jaosto valitsee keskuudestaan vuosittain vastuuhenkilöitä, joita ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, sekä muut kulloinkin tarpeelliseksi katsottavat toimihenkilöt. Toimintansa pyörittämiseen jaosto nimeää kullekin urheilutoiminnan vastuualueelle oman toimikuntansa ja nimeää tälle puheenjohtajan. Joka toinen vuosi jaosto valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen pääseuran johtokuntaan. Pääseuran syyskokous hyväksyy jäsenet. 2.2 Toimikunnat Toimikuntia ovat kilpailu-, nuoriso-, ja valmennustoimikunta. Organisaation tulee olla sellainen, että se tukee mahdollisimman hyvin urheilijan kehittymistä seurassa, eikä kuormita turhaan toiminnasta vastaavia henkilöitä. Toimikunnat toteuttavat yleisurheilutoimintaa omalla vastuualueellaan, sekä toteuttavat muita yleisurheilujaoston niille antamia tehtäviä. Toimikunnilla ei ole taloudellista päätäntävaltaa, vaan niiden tulee saattaa kaikki talouteen vaikuttavat asiat yleisurheilujaoston päätettäväksi. 2.3 Jaoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvaukset: Puheenjohtaja: Vastaa yleisurheilujaoston toiminnasta. Johtaa yleisurheilujaoston kokouksia. Puheenjohtaja Edelleen puheenjohtaja vastaa jaoston suhteista yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnallisiin tahoihin. Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. Yhdessä puheenjohtajan kanssa vastaa jaoston hallinnon pyörimisestä, joka luo edellytykset toimivalle urheilutoiminnalle. Sihteeri: Vastaa jaoston hallinnollisista rutiineista ja pöytäkirjan pitämisestä jaoston kokouksissa. Edelleen sihteerin vastuulle kuuluu jaoston saapuvan postin käsittely ja yhteyshenkilönä toimiminen eri yhteistyötahojen suuntaan. Rahastonhoitaja: Vastaa jaoston rahaliikenteen hoitamisesta. Hän vastaa laskujen maksamisesta. Katso laskujen hyväksymiskäytäntö kohdasta talous.

4 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 4 Tiedottaja: Vastaa jaoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa sisällön tuottamista jaoston kotisivuille, paikallislehden urheilukalenteriin sekä viestintää seuran omiin toimijoihin. Ulkoinen viestintä kattaa yleisurheilujaoston toimintaa koskevan uutisoinnin esim. paikallislehteen ja jaoston kotisivuille. 2.4 Toimikuntien tehtäväkuvaukset Kilpailutoimikunta: Vastaa yleisurheilujaoston alaisen kilpailutoiminnan pyörittämisestä, pois lukien seuran omien urheilijoiden väliset viikkokisat. Vastuualue kattaa kaikki omat kilpailut, sekä yhteistyössä muiden seurojen kanssa järjestettävät kilpailut (esim. Vakka- Suomen ja Varsinais-Suomen piirin kilpailut). Toimikunta vastaa myös tuomarikoulutuksen järjestämisestä seuran toimitsijoille. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Nuorisotoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 13-sarjan urheilijoihin saakka. Toimikunnan vastuulla on harjoitustoiminnan organisointi sekä osallistuminen Varsinais- Suomen piirin ja Vakka-Suomen alueen kilpailuihin, sekä kaikkiin muihin kilpailuihin jotka yleisurheilujaosto katsoo aiheelliseksi. Toimikunta vastaa myös seurojen omien urheilijoiden kesken järjestettävistä kilpailuista. Edelleen toimikunnan vastuulla on aktiivisesti kartoittaa uusia nuoriso-ohjaajia ja järjestää heille tarvittava perehdytys ohjaajatoimintaan. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Valmennustoimikunta: Vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta 14-sarjan ja vanhempien urheilijoiden osalta. Toimikunnan vastuulla on näiden urheilijoiden harjoitus- ja kilpailutoiminnan organisoiminen. Edelleen toimikunta vastaa seuran valmennustietouden ylläpitämisestä ja valmentajien ohjaamisesta tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin. Toimikunnan toimimisesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. 3 Talous Yleisurheilujaoston talouden perustan muodostavat kesäkauden kilpailukalenterin mainoskeräys, Kunniakierros, kilpailujen järjestäminen, urheilutoiminnasta perittävät kausija muut vastaavat maksut sekä erilaiset yhteisesti toteutettavat talkoot. Tärkeänä tukena jaoston toiminnalle ovat hyvät yhteistyökumppanit, joiden säilyminen toiminnan tukena on jatkossakin turvattava. Erilaisia yhteisvoimin suoritettavia talkootöitä tulee myös aktiivisesti etsiä. Toimintapuitteiden muuttuessa on myös syytä etsiä uusia varainhankintamuotoja jotka tukevat perinteistä varainhankintaa ja pystyvät myös tarvittaessa paikkaamaan sitä. Jaoston talouden tasapaino ja maksuvalmius tulee kaikissa oloissa säilyttää. Kuitenkin tulee muistaa, ettei taloustoiminnan tarkoituksena ole taloudellisen pääoman kerryttäminen, vaan urheilutoiminnan tukeminen. Jaoston toiminnan lähtökohtana on, ettei jaoston tai toimikuntien jäsenille makseta palkkioita. Harjoitusten vetäjille maksetaan vetäjäkorvausta, jonka he voivat laskuttaa kulutositteiden mukaan. Korvaustason vahvistaa yleisurheilujaosto vuosittain. Matkat korvataan jaoston vuosittain hyväksymien linjausten mukaisesti. Kustannusten ja matkojen

5 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 5 laskuttamista varten on laadittu erillinen lomake, jota korvauksen hakijan tulee käyttää. (Liite 2) Korvaushakemuksessa tulee olla myös kaikki asiaan liittyvät liitteet. Kaikissa jaostolle tulevissa laskuissa ja korvaushakemuksissa tulee olla yleisurheilujaoston tositteiden hyväksyjäksi nimeämän henkilön hyväksyntä ennen sen maksamista. Hyväksyjä ja laskujen maksaja eivät saa olla sama henkilö. Tällä menettelyllä varmistetaan, että lähtevät suoritukset ovat aina vähintään kahden henkilön tarkastamat. Kaikki tulkinnanvaraiset laskut tuodaan yleisurheilujaoston käsiteltäväksi. 4 Urheilutoiminta 4.1 Nuoriso Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorisotoimikuntaan kuuluu 5 8 henkeä. Nuorisotoimikunnan kokoonpano valitaan vuodeksi kerralla. Kokoonpanoa voidaan täydentää myös kesken toimikauden. Nuorisotoimikunnan toimintaa ohjaa nuorisotoimikunnan vuosikello. (Liite 3) Nuorisotoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle. Nuorisotoimikunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja joka organisoi toimikunnan tehtäviä siten, että vastuu tehtävien suorittamisesta jakaantuu tasapuolisesti kaikkien toimijoiden välillä. Nuorisotoimikunta tekee valmennustoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa Harjoitukset Kesäkaudella alle 9-vuotiaille on harjoitukset kerran viikossa vuotiailla on harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Harjoitusryhmät tehdään iän mukaan, taso huomioiden. Järjestetään myös lajikohtaisia harjoituksia, joissa harjoittelu tapahtuu 1-3 kertaa pienryhmässä. Normaalien harjoitusvuorojen ohella, urheilijoilla on mahdollisuus omaehtoiseen harjoitteluun välinevaraston ollessa avoinna. Aukiolosta sovitaan kesän kalenterinteon yhteydessä. Vetäjien vastuulla on ryhmien harjoitusten suunnittelu ja niiden toteutuminen. Lisäksi vetäjien tulee huolehtia harjoituksiin osallistujien kirjaamisesta erilliseen seurantalomakkeeseen. Harjoituksissa käynti vaikuttaa osaltaan syksyllä tapahtuvaan palkitsemiseen. Kevättalvella kartoitetaan vetäjätilanne, jonka pohjalta luomme harjoitusryhmät. Pienempien lasten kohdalla pyritään saamaan kaksi ohjaajaa yhteen ryhmään. Samoin toimitaan myös niiden ryhmien kohdalla, joissa on enemmän lapsia. Ennen kesän ensimmäisiä harjoituksia vetäjille järjestetään palaveri, jossa käydään läpi harjoitustoiminnan perusasiat ja kuunnellaan vetäjien tarpeita. Vetäjille annetaan lista varavetäjistä, joita voi tarpeen tullen pyytää tuuraamaan oman ryhmän vetämisessä.

6 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 6 Vetäjille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Talvikauden harjoitusryhmiä pidetään kerran viikossa, mikäli saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisia harjoitusryhmiä Kilpailut Lapsia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Urheilijoille järjestetään keskiviikkoisin seuran omat viikkokilpailut, joihin jokainen lapsi voi tulla hakemaan kokemusta kilpailuihin osallistumisesta ja tekemään tuloksia. Viikkokisoissa toimitsijoina toimivat pääsääntöisesti lasten vanhemmat. Lasten ja nuorten osallistumista lähialueen kilpailuihin on kannustettu maksamalla kilpailuiden osallistumismaksuja, myös muiden kuin kohdassa 4.4 mainittujen kilpailujen osalta. Osallistumismaksujen korvaus päätetään vuosittain erikseen ja korvattavat kilpailut merkitään kesän kilpailukalenteriin. Alkukesästä laaditaan tavoitteet kesän kilpailujen suhteen, jotta pystytään panostamaan kilpailuihin niiden vaatimalla tavalla. Selkeät linjaukset tavoitteiden suhteen helpottavat esim. joukkueiden kokoamisessa. Tulevaisuudessa pyritään kehittämään ikäryhmävastaavien avuksi myös vastuuhuoltajien roolit tehtävänä auttaa joukkueiden kokoamisessa ja muissa huoltotehtävissä. 4.2 Valmennus Valmennustoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Valmennustoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmennustoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. Valmennustoimikunta valmistelee ehdotuksen jaostolle Valmennustoimikunnan tehtävät Valmennustoimikunnan tehtävänä on vastata 14-vuotiaiden ja vanhempien yleisurheilutoiminnasta. Valmennustoimikunta tekee nuorisotoimikunnan kanssa yhteistyötä urheilutoiminnan toteuttamisessa. Valmennustoimikunnan tehtävänä on lisäksi kehittää jyskeläistä valmennusjärjestelmää ja tapaa tehdä yleisurheilua. Näitä osa-alueita kuvataan yksityiskohtaisemmin erillisessä liitteessä. (Liite 4). Seuraavissa luvuissa kuvataan harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyviä asioita. Esille tuodaan myös valmennustukijärjestelmään ja urheilijasopimuksiin liittyviä asioita Harjoitustoiminta Valmennustoimikunta järjestää talvikaudella yhteisharjoituksia 14-vuotiaille ja vanhemmille urheilijoille (tulevana kautena 14 vuotta täyttävät). Yhteisharjoituksia pidetään talvikaudella pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa.

7 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 7 Kesäkaudella 16-vuotiaat ja vanhemmat urheilijat harjoittelevat omien valmentajiensa johdolla. Tarvittaessa järjestetään yhteisharjoituksia. Kesän sarjan yhteisharjoitusten toteuttamisesta sovitaan yhteistyössä nuorisotoimikunnan kanssa. Kunkin vuoden urheilijarakenne vaikuttaa yhteisharjoitusten toteuttamiseen. Jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, voivat 16- ja 17-sarjan urheilijat osallistua näihin harjoituksiin Leiritykset Valmennustoimikunta tiedottaa ((13) 14 ja vanhempien) piirin ja Suomen urheiluliiton leirityksistä niihin oikeutetuille. Yleisurheilujaosto päättää leiritysten tukemisesta. Valmennustoimikunta tekee esityksen Kilpailutoiminta Valmennustoimikunta huolehtii SM-kisamatkojen järjestelyistä. SM-kisoille valitaan joukkueenjohtajat, jotka vastaavat majoituksesta ja muista kisaan liittyvistä oheisjärjestelyistä (matkat, ruokailut, tiedotus ym.). Valmennustoimikunta vastaa 17-sarjan ja vanhempien pm-kisailmoittautumisista Valmennustukijärjestelmä ja urheilijasopimukset Periaatteet urheilijoiden tukemisesta esitetään erillisessä asiakirjassa. (Liite 5) Yleisurheilujaosto vahvistaa valmennustukijärjestelmän vuosittain. Valmennustoimikunta valmistelee valmennustukijärjestelmäehdotuksen jaostolle syyskuun loppuun mennessä. Valmennustoimikunta vastaa valmennustukijärjestelmästä tiedottamisesta urheilijoille, heidän valmentajilleen ja huoltajilleen. Tavoitteellisesti harjoittelevien 14-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset. Urheilijasopimukset tehdään lokakuun loppuun mennessä. Sopimuskausi on Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Ohjaajina toimivat niin lasten vanhemmat kuin muutkin ohjaajat ja valmentajat. Muun muassa hiukan vanhemmat urheilijat (14+) voivat toimia ohjaajina. Kaikki ohjaajat pyritään kouluttamaan Suomen urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisilla ohjaajavalmentajakursseilla. Uusia ohjaajia ja valmentajia tarvitaan aina mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä nuoriso- tai valmennusvastaavaan, jos ohjaaminen tai valmentaminen kiinnostaa sinua. Ohjaajien ja valmentajien osaamista rakennetaan seuraavien kokonaisuuksien ohjaamina: ohjaaminen liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan harjoitusryhmän hallinta ja yksilön huomioiminen turvallinen valmennus- ja ohjaustilanne ominaisuuksien monipuolinen harjoittaminen osaamisen kehittämisen välineitä ovat: o piirin ja Suomen urheiluliiton järjestämät ohjaaja- ja valmentajakurssit,

8 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 8 o luennot ja muut koulutustilaisuudet o kirjallisuus ja sähköinen materiaali, o Laitilan Jyskeen yleisurheilujaoston valmennusjärjestelmän kuvaus Ohjaaja- ja valmentajakoulutuskursseista ja tilaisuuksista voi tiedustella nuoriso- tai valmennusvastaavalta. Yleisurheilujaosto osallistuu kurssien ja koulutusten kustannuksiin erillisen päätöksen mukaan. Pääsääntöisesti osallistuminen Suomen Urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisiin koulutuksiin maksetaan jaoston puolesta. Tietoa koulutuksista löytyy muun muassa Varsinais-Suomen yleisurheilun nettisivuilta. 4.4 Seuratoimintamaksu Seuratoimintamaksu peritään kaikilta toiminnassa mukana olevilta urheilijoilta. Maksulla pyritään kattamaan osa seuratoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Seuratoimintamaksu peritään erikseen saliharjoituskaudelta ja kesäkaudelta. Yleisurheilujaosto vahvistaa seuratoimintamaksujen suuruudet vuosittain. Valmennustukijärjestelmän piirissä olevilta urheilijoilta edellytetään myös, että Laitilan Jyske ry:n jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksun suuruuden päättää seuran johtokunta vuosittain. Seuratoimintamaksu sisältää yleisurheilupassin, SM-, alue- ja piirinmestaruuskilpailut, Vakka-Suomen mestaruuskilpailut, seuraottelut, Jyskeen viikkokisat ja maastojuoksut, yleisurheilun ohjatut harjoitukset sekä toimitila- ja käyttömaksut. Muiden vastaavankaltaisten toimintojen / tapahtumien maksujen sisällyttämisestä seuratoimintamaksuun yleisurheilujaosto päättää tapauskohtaisesti. Yleisurheilupassiin sisältyy vakuutus alle 18-vuotiaille. 4.5 Palkitseminen Palkitsemisella kannustetaan urheilijoita jatkamaan hyvän harrastuksen parissa. Urheilijoita palkitaan pitkin vuotta erilaisissa kilpailuissa. Lisäksi seura järjestää loka-marraskuussa päättäjäiset, jossa palkitaan menestyneitä ja aktiivisia urheilijoita saavutuksistaan. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan yleisurheilujaoston nettisivuilla ja kesän kilpailukalenterissa toukokuun aikana. Päättäjäisten palkintokategoriat ovat: aktiivisuuskisa (13-vuotiaat ja nuoremmat) o harjoitukset o viikkokisat o Vattenfall-seuracup, Vakka-Suomen ja piirinmestaruuskilpailut taitomerkkiraja (15-vuotiaat ja nuoremmat) tehomaljakisa (15-vuotiaat ja nuoremmat) seuraennätykset (P/T9-M/N) lajiryhmien parhaat (M/N17- miehet ja naiset) tehourheilijamalja (M/N17-miehet ja naiset) päättäjäisissä on jaettu myös palkinnot aktiivisille toimijoille, jotka ovat vuoden aikana toimineet aktiivisesti huoltopuolella, vetäjänä tai toimitsijana

9 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 9 lisäksi seuralla on erilaisia tukijoita, jotka vuosittain lahjoittavat stipendejä jaettavaksi päättäjäisissä. Stipendien jakajat asettavat ehtojaan jakoperusteisiin. 5 Kilpailutoimikunta 5.1 Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen Kilpailutoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimeää yleisurheilujaosto kalenterivuodeksi kerrallaan. Kilpailutoimikuntaan kuuluu 5-8 jäsentä. 5.2 Kilpailutoimikunnan tehtävät Kilpailutoimikunta hakee Laitilan Jyske ry:n puolesta Laitilassa seuraavalla yleisurheilukaudella järjestettävien kansallisten ja piiritason yleisurheilukilpailujen järjestämisoikeudet. Kilpailutoimikunta koordinoi Laitilassa järjestettävien yleisurheilukilpailujen järjestämisen. Kilpailujen järjestämiseen kuuluu toimenpiteitä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana sekä kilpailujen jälkeen. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukilpailuissa tarvittavien toimitsijoiden koulutuksen järjestämisestä. Kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tuomarikursseja. Kilpailutoimikunta vastaa yleisurheilukentän, kenttälaitteiden ja suoritusvälineiden kunnosta yhdessä Laitilan kaupungin liikuntatoimen kanssa. Kilpailutoimikunta rekrytoi toimitsijat Laitilaan kaupungin ulkopuolella järjestettäviin yleisurheilukilpailuihin, joissa Laitilan Jyske ry:llä on toimitsijatehtäviä. 5.3 Kilpailutoimikunnan tehtävät yksittäisen yleisurheilukilpailun järjestämisessä Ennen yleisurheilukilpailua kilpailutoimikunta vastaa kilpailijoiden ilmoittautumisten vastaanottamisesta, toimitsijoiden rekrytoinnista, lehdistön informoinnista, palkintojen hankinnasta ja kilpailujen aikataulun laadinnasta. Lisäksi ennen kilpailuja kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu varmistaa kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuus. Kilpailujen aikana kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen asianmukaisesta läpiviennistä. Tämä käsittää kilpailijoiden osanoton varmistuksen, yleisurheilusääntöjen noudattamisen, toimitsijoiden riittävyyden varmistamisen, kentän ja suoritusvälineiden asianmukaisuuden varmistamisen, tulosten kirjauksen ja julkilukemisen sekä palkintojen jaon. Kilpailujen jälkeen kilpailutoimikunta vastaa kilpailurakennelmien purkamisesta, kentän siivouksesta, tulosten välittämisestä tiedotusvälineille ja muille niitä pyytäneille. Lisäksi kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen tulosten arkistoinnista ja osanottomaksujen jälkilaskutuksesta.

10 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 10 6 Viestintä ja sidosryhmätoiminta 6.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä toteutetaan nettisivujen, kalenterin, toimintakäsikirjan, sähköpostin, sosiaalisen median, puhelimen, henkilökohtaisten kontaktien ja Laitilan Sanomien urheilukalenterin kautta. Nuoriso- ja valmennustoimikunta laittavat oman osa-alueensa ilmoitukset urheilukalenteriin ja tiedot nettisivuille laitettavista asioista nettisivuvastaavalle. Osoiterekisteriä niin urheilijoista, lasten vanhemmista kuin muistakin seuratoimijoista pidetään yllä yleisurheilurekisterissä. Rekisterin ylläpitämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämä henkilö. 6.2 Ulkoinen viestintä Jaostolle tehdään vuosittain viestintäsuunnitelma. (Liite 6) Viestintäsuunnitelmassa: esitetään vuoden aikana tehtävät lehtijutut. sovitaan kuka tekee jutut aikataulutetaan jutut. Viestintäsuunnitelma jakaantuu seuraaviin osiin: Laitilassa järjestettävien kilpailujen tiedotus, Laitilan ulkopuoliset kilpailut, muut jutun aiheet. 6.3 Nettisivut Jaostolla on omat nettisivunsa, osana Laitilan Jyske ry:n kotisivuja. Nettisivut löytyvät osoitteesta Sivuilla kerrotaan yleisurheilujaoston organisaatiosta ja toiminnasta. Lisäksi julkaistaan tuloksia, tilastoja ja artikkeleita. Nettisivujen päivittämisestä vastaa yleisurheilujaoston nimeämät henkilö. 7 Sidosryhmätoiminta Jyske toimii yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien ja yritys yms. yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä seuran toimintaolosuhteiden ja taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Yhteistyössä pyritään vastavuoroisuuteen siten, että toiminnasta saadaan molemminpuolista hyötyä. Tärkeimmät yritysmaailman pääyhteistyökumppanit ovat Lounaisrannikon Osuuspankki ja LähiTapiola Lännen alueyhtiö. 7.1 Lounaisrannikon Osuuspankki Osuuspankin ja Jyskeen yhteistyösopimuksen mukaan seura järjestää vuosittain noin 300 lasta keräävät 3-10-vuotiaiden Hippokisat pankin vastatessa kisojen markkinointi- ja palkintokuluista ja maksaessa seuralle järjestämiskorvauksen. Edelleen sopimuksen mukaan pankilla on oikeus logonsa laittamiseen seuran edustuspaitaan ja optio verryttelyasun mainokseen, joista pankki maksaa erillisen korvauksen. 7.2 LähiTapiola Lännen alueyhtiö LähiTapiola korvaa Jyskeen A-luokan yleisurheilijoiden (N/M16-N/M) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sopimuksessa mainitun summan ja maksaa em.

11 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 11 urheilijoiden jokaisesta SM-kilpailuissa kuuden parhaan joukkoon sijoittumisesta sovitun bonuksen urheilijan valmennustukeen. Jyske järjestää vuosittain LähiTapiolan nuorisokisat 7-15 vuotiaille ja seuran edustusurheilijat sitoutuvat tarvittaessa osallistumaan LähiTapiolan järjestämiin PR- ja edustustilaisuuksiin. 7.3 Laitilan kaupunki Kaupunki tarjoaa urheilupaikat harjoitus- ja kilpailutoimintaa varten ja vastaa harjoitusvuorojen jaosta: Keskusurheilukenttä, koulujen liikuntasalit, Urheilutalo, jäähallin juoksusuora ja heittopääty, Matikan kuntorata. Yu-jaosto pyrkii olemaan aktiivisesti mukana liikuntapaikkojen kehittämisessä ja kalustamisessa. Kaupunki tarjoaa jaostolle toimistotilat Urheilutalolta. Kaupunki tukee jaostoa vuosittain lisenssi-, koulutus- ja SM-kilpailumatka-avustuksilla. Jaosto järjestää vuosittain kaupunginmestaruuskisat maastojuoksussa, nuorten moniotteluissa sekä jokamiehen ja -naisen kaupunginmestaruuskisat. 7.4 Suomen Urheiluliitto Myöntää luvat kilpailujen järjestämiseen (mm. kansalliset, kansainväliset ja SM-kilpailut) sekä opastaa arvokilpailujen järjestämisessä. Vakuuttaa lisenssijärjestelmän kautta alle 18-vuotiaat urheilijat sekä kilpailuissa toimivat toimitsijat. Järjestää korkeamman tason tuomari- ja valmentajakoulutusta sekä seurajohdon koulutusta. Seura maksaa SUL:lle mm. seurajäsenmaksun, urheilijoiden lisenssimaksut ja kilpailujen järjestämisoikeusmaksut. 7.5 Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry Koordinoi yleisurheilutoimintaa Varsinais-Suomessa. Se myöntää luvat piiritason kilpailuihin ja hankkii pm-kisojen järjestäjät. Varsy järjestää leiritystä ja valmennustoimintaa urheilijoille, sekä tuomarikoulutusta ja ohjaaja-koulutusta. Osallistumalla aktiivisesti VARSY ry:n hallitus- ja toimikuntien työskentelyyn Jyske pyrkii vaikuttamaan piirin toiminnan kehittämiseen. 7.6 Vakka-Suomen yleisurheiluseurojen yhteistyötoimikunta Koordinoi yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella. Se järjestää vuosittain alueen mestaruuskilpailut 9-15 vuotiaille maastojuoksussa, maasto- ja sukkulaviesteissä, rataviesteissä, henkilökohtaisissa lajeissa ja moniotteluissa. Yhteistyötoimikunta palkitsee vuosittain alueen parhaan seuran tasoitepistekertoimien perusteella määräytyvällä Vakka- Maljalla ja vuoden valmentajan, vetäjän ja parhaat urheilijat ikävuosittain 9-vuotiaista aikuisiin asti. Osallistumalla aktiivisesti seurojen yhteistoimintaan Jyske pyrkii aktivoimaan yleisurheilutoimintaa Vakka-Suomen alueella.

12 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE Uudenkaupungin Kenttäkarhut Jyskeen yhdessä Uudenkaupungin Kenttäkarhujen kanssa muodostama seurayhtymä on järjestänyt jo kolmet yleisurheilun SM-kisat (22v. v. 2002, 19v. v. 2007, 22v. v. 2011). Välivuosina on järjestelyorganisaation valmiutta pidetty yllä yhdessä järjestettyjen pm, piiriottelu ja aluemestaruuskisojen avulla. 8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen 8.1 Arviointijärjestelmä Seuran toimintaa arvioidaan vuosittain erilaisten numeroiden valossa. seuraluokittelupisteet lisenssiurheilijoiden määrä SM-mitalien ja pisteiden määrää Topline-pisteet Vattenfall -seuracup pisteet ja vuosittainen sijoitus Lisäksi seuran järjestämistä pm- ja Vakka-kisoista tehdään ylituomariraportit. Niistä voidaan arvioida kilpailujen järjestämisen onnistumista. Valmennuksen tuloksellisuuden mittarina voidaan käyttää SM-mitalien määrää ja luokittelupisteiden määrää. Lisäksi voidaan arvioida A-luokan urheilijoiden määrää, valmentajien ja valmennettavien määrää sekä valmentajien koulutustasoa. Nuorisovalmennuksen tuloksellisuuden mittareina voidaan käyttää Topline-pisteitä sekä Vattenfall-seuracupin pisteitä sekä YU-passien lukumäärää. Toiminnan aktiivisuudesta kertoo myös harjoitusten ja ohjaajien määrä sekä harjoitusaktiivisuus. Lisäksi voidaan arvioida vuosittain koulutettavien ohjaajien ja lasten vanhempien aktiivisuutta. Vuosittain tehtävään toimintakertomukseen kirjataan lisenssiurheilijoiden ja SM-mitalien määrä, Topline-pisteet, seuracup-sijoitus sekä seuraluokittelupisteet. Lisäksi kerrotaan kilpailutoiminnan laajuudesta ja arvokilpailumenestyksestä. Edellä mainittuja arviointimenetelmiä voisi jatkossa kirjata tarkemminkin toimintakertomukseen. Arviointijärjestelmiä voisi kehittää harjoitusten vetämiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja vapaaehtoisten toiminnan sujumiseen. 8.2 Kehittäminen Tulevaisuuden seuratoimintaan kuuluu olennaisena osana toiminnan kehittäminen ja kehitystyön arviointi. Seuratyö perustuu vapaaehtoisten toimijoiden tekemään työhön. Tämän toiminnan tukeminen ja kehittäminen on tärkeää seuran toiminnan kannalta. Tulevaisuudessa tulee siis saada uusia toimijoita ja lasten vanhempia entistä paremmin mukaan toimintaan. Samalla pitää huolehtia nykyisistä vapaaehtoistyöntekijöistä. Joka vuosi pitäisi saada muutama uusi vanhempi mukaan aktiiviseen toimintaan. Seuratoiminnan kehittämistä pidetään jatkuvasti yllä. Mennyttä kautta arvioidaan ja tulevaa kautta kehitetään syksyllä pidettävässä palauteseminaarissa. Siellä arvioidaan

13 TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 13 mennyttä kautta ylituomariraporttien, urheilijamäärien ja muun menestyksen perusteella. Lisäksi kuunnellaan toimijoiden omaa palautetta. Näiden perusteella suunnitellaan ja kehitetään tulevaisuuden toimintaa aina vain paremmaksi, menestyksekkääksi ja mukavammaksi seuratoiminnaksi. Nämä kehittämisideat kuten muutkin suunnitelmat tulee kirjata toimintasuunnitelmaan, jota toimijoiden on hyvä lukea muutamaan kertaan kauden aikana. Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteen kilpailumenestykseen sekä suunnitelman valmennustoimintaan, nuorisotoimintaan, talouteen ja kilpailutoimintaan.

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Päivitetty 1.2. 2013 Priimaa yleisurheilua SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SEURAN PERIAATTEET 6 2.1 Toiminta-ajatus 6 2.2 Arvolähtökohdat 6 2.3 Missio 6 2.4 Visio 6

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 1.1. Naantalin Löyly ry:n Historia...4 1.2. Toiminta-alue...4 1.3. Kattojärjestöt ja jäsenyydet...5 1.4. Sidosryhmät...5 2. SEURAN

Lisätiedot

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Johdanto...4 Toiminnanperusperiaatteet...5 Missio...5 Visio2015...5 Arvot...5 Seuranorganisaatio...6 Johtokunnankokoonpanojavalinta...6

Lisätiedot

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2015 1 Johdanto Raahen seutukuntaan kuuluu Raahen kaupungin lisäksi Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. 35000 asukkaan alue tunnetaan merestä, Raahen vanhasta puutalokaupunginosasta,

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja Nakkilan Vire Toimintakäsikirja Päivitetty 3.2.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 5 2.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 2.2 Arvot... 5 2.3 Missio...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta.

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Alajärven Ankkurit / yleisurheilujaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA 1. Johdanto Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Ankkurien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 2014 1 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 1.1.1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilun

Lisätiedot

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 1 Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 23 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2013 2 / 16 Puheenjohtajan katsaus Kenttäurheilijat -58 on vantaalainen yleisurheilun erikoisseura, joka

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2013 20134 (1.10.2013 30.9.2014) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012)

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2011) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot