Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2012 1

2 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT Keski-Uudenmaan Yleisurheilun toiminta-ajatus Keski-Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on tarjota Keski-Uudellamaalla kaikenikäisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä yleisurheilijana harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-urheilijaksi Visio * Nuorisocup voittaja * Tavoitteena on olla piirin paras seura seuraluokittelussa * Vakiinnuttaa valtakunnallisesti paikka viiden parhaan seuran joukossa Arvot Eettisyys Tavoitteellinen kehittyminen Kasvatuksellisuus Liikunnan ilo Keskeiset päämäärät * Harrastajamäärän lisääminen ( ->1000) * Ohjaajien ja valmentajien määrän lisääminen samassa suhteessa kuin lisenssien määrä kasvaa * Seuran ohjaajien, valmentajien ja eri toimijoiden koulutus ja kannustaminen * Seuran ja sen toiminnan markkinointi * Lajivalmentajien määrän lisääminen * Kilpailuihin osallistuminen * Harjoitusolosuhteiden parantaminen 2

3 1.2 ORGANISAATIO Seuran päättävänä elimenä on vuosikokous, joka kokoontuu vuosittain keväällä sääntöjen määräämällä tavalla. Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta vastaa hallitus, jossa on vähintään kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa jotka valitaan vuosittain sekä lisäksi kolme varajäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Lisäksi seurassa on palkattuna työntekijänä toiminnanjohtaja, nuorisopäällikkö ja valmennuspäällikkö. Seuran muita tehtäviä hoitavat sihteeri, taloudenhoitaja, nuorisovalmennusvastaava, tiedottaja, kilpailuvastaava, jäsenasioiden hoitaja sekä valmentajat, ohjaajat ja toimitsijat Seurahenkilöiden ja organisaation tehtävänjako sekä vastuut Hallituksen tehtävät - Seuran asioista päättäminen - Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä budjetin tekeminen - Toimintaperiaatteiden linjaus - Sopimusten hyväksyminen - Pankkitilien avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen - Seuran edustaminen - Kilpailujen hakeminen Puheenjohtajan tehtävät - Vuosikokouksen valmistelu ja pitäminen, vastaa vuosikokouksen pöytäkirjan laatimisesta sekä eri päätösten toimeenpanosta - Hallituksen kokousten kutsuminen, johtaminen, päätösten tiedottaminen ja toimeenpano - Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu - Laskujen hyväksyntä - Varainhankinta ja yhteydet yrityksiin sekä eri sidosryhmiin - Edustaminen, markkinointi Toiminnanjohtajan tehtävät - Yhteistyö kaupungin, piirin, liiton ja jäsenistön kanssa - Kirjeenvaihto/sähköpostiliikenne, tiedottaminen jäsenistölle, jäsenrekisterinpitäjän ja rahastonhoitajan tehtävät - Urheilijalisenssejä koskevan rekisterin ylläpito - Yhteystietorekisterin ylläpitäminen 3

4 - Toimiston kautta kulkevien asioiden hoitaminen - Maksuliikenteen hoito - Kirjanpitoaineiston valmistelu ja toimittaminen kirjanpitoon - Eri avustushakemusten tekeminen - Kilpailuilmoittautumiset; vastaanotto ja lähetys - Vuoden tapahtumakalenterin kokoaminen ja päivittäminen - Kouluyhteistyö, opettajakoulutus, koululaiskisat (kaupungin, Hese) - Ohjaajarekrytointi - Nettisivujen päivitys omalta osaltaan - Osallistuu kilpailu-, valmennus-, nuorisotoimikuntien toimintaan Sihteerin tehtävät - Hallituksen ja vuosikokouksen kokouspöytäkirjojen pitäminen - Talousarvion ja toimintakertomuksen ja suunnitelman valmistelu Taloudenhoitajan/Talousvastaavan tehtävät - Talousarvion sekä toimintakertomuksen ja -suunnitelman valmistelu - Yhdistyksen maksuliikenteen ja talouden seuranta - Johtaa taloustoimikuntaa Taloustoimikunta - Kesäkioskitoiminnan järjestäminen ja toteuttaminen - Taloustoiminnan ja varainhankinnan suunnittelu ja toteutus hallituksen ohjeiden mukaisesti - Kunniakierroksen järjestely ja toteutus - Lisäksi toteuttaa muut rahastonhoitajan tai hallituksen määrittämät tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät - Vastaa valmennuksen ja ohjaamisen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta - Vastaa huippu-urheilijoiden ja valmennettavien (Junnuvalmennusryhmäsmästä aikuisiin) valmennussuunnitelmien laadinnasta ja suunnittelusta, tehtävänjaosta, yhdessä ryhmien valmentajien ja urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa. - Toimii urheilijoiden yhteyshenkilönä - Vastaa valmennuksen budjetoinnista huippu-urheilijoiden ja valmennettavien osalta - Valmistelee urheilijasopimukset - Vastaa valmentajien ja ohjaajien kouluttamisesta - Vastaa valmentajarekisterin ylläpidosta - Vastaa 14, 15, 17, 19, 22 ja aikuisten sarjojen urheilijoiden kilpailujen aikataulusuunnittelusta ja ilmoittamisesta kilpailuihin - Urheilijastipendien hakeminen - Nettisivujen päivitys omalta osaltaan - Johtaa valmennustoimikuntaa 4

5 Valmennustoimikunta - Toimikunta avustaa valmennuspäällikköä - Valmennustoiminnan suunnittelu ja toteutus - Huippu-urheilijoiden tukeminen - Valmennusryhmien suunnittelu ja toteuttaminen - ko. ikäluokkien SM/pm kilpailuihin urheilijoiden osallistumisen koordinointi - Valmentajien koulutuksien koordinointi - Lajiryhmävalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen - Leiritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen - Lisäksi toteuttaa muita valmennuspäällikön tai hallituksen erikseen määrittämiä tehtäviä Nuorisopäällikön tehtävät - Vastaa seuran nuorisoasioista, 4-13 vuotiaat (Liikuntaleikkikoulusta - Tsemppiryhmiin) - Vastaa harjoitusryhmistä ja niiden toiminnasta - Vastaa laadukkaasta urheilukoulutoiminnasta kaikissa taajamissa (Kerava, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Hyrylä) sekä alle kouluikäisten ryhmien koordinoinnista - Vastaa toiminnan budjetoinnista - Vastaa urheilukoulun ohjaajien rekrytoinnista ja heidän perus- ja jatkokoulutuksesta - Vastaa ohjaajarekisterin ylläpidosta - Vastaa yhteydenpidosta ja tiedottamisesta vanhemmille liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun ja yleisurheilukoulun osalta - Vastaa yhteistyöstä koulujen ja päiväkotien kanssa (toiminnan esittely/ markkinointi) - Nettisivujen päivitys omalta osaltaan - Toimii kiinteästi yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa - Nuorisopäällikkö johtaa nuorisotoimikuntaa Nuorisotoimikunta - Toimikunta avustaa nuorisopäällikköä - Alle 14-vuotiaiden ympärivuotisentoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen - Suunnittelee urheilukoulujen sekä alle kouluikäisten liikuntaryhmien toimintaa - Suunnittelee ja koordinoi harjoitusryhmien toimintaa - Suunnittelee urheilukouluasut ja niiden hankinnan - Suunnittelee ohjaajien koulutukset - Suunnittelee ja toteuttaa urheilukoulutoiminnan tiedottamisen - Lisäksi toteuttaa muita nuoriso- tai valmennuspäällikön sekä hallituksen määrittämiä tehtäviä 5

6 Tiedottajan tehtävät - Vastaa yleisestä tiedottamisesta seuran tapahtumista, kilpailuista ym. seuran jäsenille ja sidosryhmille - Vastaa yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja tiedotteiden laadinnasta seuran tapahtumista tiedotusvälineille - Vastaa internetsivustojen päivittämisestä - Tiedottaja johtaa tiedotustoimikuntaa Tiedotustoimikunta - Avustaa tiedottajaa - Suunnittelee ja toteuttaa seuran sisäistä tiedottamista - Suunnittelee ja toteuttaa seuralehden julkaisun - Suunnittelee ja ylläpitää seuran internetsivustoa - Ylläpitää mediayhteistyötä - Tuottaa muut mahdolliset seurajulkaisut - Lisäksi toteuttaa muita tiedottajan tai hallituksen määrittämiä tehtäviä Kilpailuvastaavan tehtävät - Vastaa järjestettävien kilpailujen ilmoittautumisten organisoinnista - Vastaa tulospalvelun suunnittelusta ja valmistelusta - Vastaa palkintojen järjestämisestä - Johtaa kilpailutoimikuntaa Kilpailutoimikunta - Laatii seuran sisäisen kilpailukalenterin - Suunnittelee ja vastaa seuran kilpailujen hakemisesta ja niiden järjestämisestä - Suunnittelee ja valmistelee seuran järjestämät kilpailut - Vastaa toimitsijoiden koordinoinnista ja järjestämisestä kilpailuja varten - Ylläpitää toimitsijarekisteriä - Suunnittelee toimitsijoiden koulutukset - Ylläpitää tuomarikoulutuksen suorittaneiden rekisteriä - Vastaa tilojen varausten hoitamisesta kilpailujen osalta - Vastaa kilpailukioskin järjestämisestä - Vastaa välineiden ja ajanoton järjestämisestä kilpailuja varten - Vastaa kilpailuaikataulun suunnittelusta ja valmistelusta 6

7 1.3 TALOUS Pankkitili ja maksuliikenne Seuralla on pankkitili ja siihen kytkeytyvä ATK-perusteinen yhteys seuran rahaliikenteen hoitamiseksi. Seuralla voi olla hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti oma pankkitilinsä tiettyä tapahtumaa varten Talousarvio ja taloudenhoito Seuran talouden hoidosta vastaa hallitus ja asian valmistelee taloudenhoitaja seuran puheenjohtajan kanssa. Seurassa laaditaan vuosittain budjetti, joka koostuu hallituksen kokoaman ja tekemän esityksen perusteella eri ryhmien tekemistä budjeteista. Vuosittain esitetään myös toimintakertomus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Vuosimaksut ja kulukorvaukset Seuran hallitus päättää vuosittain valmennettavilta perittävistä valmennusmaksuista sekä eri ryhmien tekemien budjettien perusteella ryhmille määrättävistä maksuista. Maksut pitävät sisällään lisenssin sekä jäsenmaksun kaikille urheilijoille ja vakuutuksen erikseen alle 20-vuotiaille, harjoitustilojen järjestämisen, ohjaajien ja valmentajien palkat sivukuluineen sekä muut palkkiot, harjoittelun suunnittelun, osallistumismaksut piirinmestaruus- ja SMkilpailuihin. SM-kilpailuihin osallistuville suoritetaan myös kulukorvaus matkoista, aterioista ja yöpymisestä hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti Edustusasu Seuran kilpailu ja verryttelyasussa ovat värit musta ja turkoosi. Urheilija on velvollinen käyttämään seuran edustusasua SUL:n alaisissa kilpailuissa. Seuran hallitus päättää mahdollisten mainosten sisällyttämisestä edustusasuihin sekä myöntää yksittäiselle urheilijalle oikeuden käyttää seuran edustusasuissa omia mainoksiaan. 7

8 2 URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 2.1 HARJOITUS JA VALMENNUSRYHMÄT Seuran eri harjoitusryhmiä toteutetaan Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Kausi alkaa vuosittain syksyllä 1.10, kun siirrymme sisäharjoituksiin, ja jatkuu koko vuoden 30.9 saakka. Lisäksi mukaan voi tulla kesän alussa ja olla mukana vain kesäkauden eli 30.9 saakka. Kesäisin löytyy myös päivätoimintaa urheilukouluikäisille Liikuntaleikkikoulu Seurassa toimii Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, joka on tarkoitettu 4-6 vuotiaille. Harjoituksia näillä ryhmillä on kerran viikossa ja tekeminen on leikkimielistä tutustumista yu-lajeihin, vanhemmatkin pääsevät liikkumaan lastensa kanssa kerran kuussa Yleisurheilukoulu Yleisurheilukoulut kuulut Suomen Urheiluliiton IF-Yleisurheilukouluketjuun ja ryhmiä löytyy eri ikäluokissa seuraavasti: IF-Yleisurheilukoulu 7-8 vuotiaille Nämä ryhmät kokoontuvat harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan yleisurheilulajeja leikin varjolla ja totutellaan kisailemaan IF-Yleisurheilukoulu 9-10 vuotiaille Nämä ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Näissä ryhmissä toteutetaan jo hieman enemmän lajeihin pureutuvaa moinipuolistaharjoittelua ja toivottavasti lähdetään vähän useammin kisoihin, yhdessä tietenkin Yu-harjoitusryhmä vuotiaille Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Näissä ryhmissä harjoitellaan otteluopohjaisesti juoksupanotteisesti käyden läpi eri lajien tekniikoita. Jokainen tekee kuitenkin tasonsa mukaisesti. Tähän pääsevät mukaan vasta-alkajatkin Tsemppiryhmä Edellisistä ryhmistä on Tsemppiryhmiin koottu pienimäärä yleisurheilukoululaisia ikähaitarista Tähän ryhmään siirrytään, jos haluaa harjoitella vähän aktiivisemmin pienessä ryhmässä ja löytyy jo selkeitä haluja edistyä ja kisailla, unohtamatta kuitenkaan liikunnan hauskuutta. Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa ottelupohjaisesti juoksupainottei- 8

9 sesti käyden läpi lajitekniikoita. Kilpaileminen kuuluu näissä ryhmissä tärkeänä osana harjoitteluun. Tähän asti kaikki ryhmät kuuluvat nuorisopäällikön alaisuuteen Junnuvalmennusryhmä Junnuvalmennusryhmiin valitaan vuotiaita aktiivisia harjoittelijoita, jotka haluavat kisata ja harjoitella tosissaan. Ryhmät harjoittelevat 4-5 kertaa viikossa ja siellä harjoitellaan harjoittelemista ja lajien saloja monipuolisesti edelleen ottelupohjaisesti juoksupanotteisesti, unohtamatta kuitenkaan hauskuutta. Kisoissa käydään yhdessä rikkomassa omia ennätyksiä. Tästä ryhmästä alkaen kuulutaan valmennuspäällikön alaisuuteen SM-Junnuvalmennusryhmä Tähän 2011 syksyllä perustettuun ryhmään valitaan seuraavan vuoden ensimmäisiin tai toisiin Sm-kisoihinsa tähtääviä urheilijoita ikäluokassa Pääosin heidät valitaan Junnuvalmennusryhmästä. Tämä ryhmä harjoittelee 5-6 kertaa viikossa kaikilla kolmella (mahdollisesti neljällä) paikkakunnalla Nuorisovalmennusryhmät Nuorisovalmennusryhmiin on valittu vuotiaita urheilijoita, jotka haluavat harjoitella enemmän ja nousujohteisesti ja urheilijoiden tavoitteena ovat omat Sm-kisat. Harjoituksia tällä ryhmällä on 4-6 kertaa viikossa välillä koko ryhmän kanssa ja välillä taas pienemmissä lajiryhmissä. Tässä ryhmässä harjoitellaan lajien saloja kilpailumielessä, leireillään ja kisataan paljon. Ryhmiin valitaan urheilijoita, jotka osoittavat harjoittelumotivaation ja kehitystasonsa osalta olevansa soveliaita ryhmään. Valinnan päättävät ja tekevät valmennuspäällikkö sekä ryhmien valmentajat yhdessä. Urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus, Aktiivit aikuisharjoittelijat Ryhmät on tarkoitettu yli 19 vuotiaille yleisurheilua harrastaville, jotka eivät välttämättä ole kilpailuhenkisiä mutta haluavat harjoitella aktiivisesti ryhmässä.tämä ryhmä harjoittelee useimmiten muiden ryhmien ohella. 9

10 2.1.8 Valmennusryhmät yli 19 vuotiaille Kovaan harjoitteluun ja menestykseen tähtäävät urheilijat. Ryhmiin valitut urheilijat, ovat osoittaneet harjoittelumotivaation ja kehitystasonsa osalta olevansa soveliaita ryhmiin. Valinnan päättävät ja tekevät valmennuspäällikkö yhdessä valmentajien kanssa. Urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus Aikuisurheilijat ja Veteraaniurheilijat Aikuisurheilijoihin lukeutuvat seuramme edustusurheilijoiden lisäksi muut yleisissä sarjoissa kilpailevat urheilijamme. Useimmat näistä urheilijoista eivät harjoittele varsinaisesti ryhmissä vaan harjoitukset sujuvat oman valmentajan kanssa tai itsekseen. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Veteraaniurheiluliitto Ry:n ja pyrkii edesauttamaan veteraaniurheilun kehittämistä erityisesti kilpaurheilun päättävien urheilijoiden osalta. Seurassamme on jäseninä pelkästään veteraanisarjoihin osallistuvia, mutta osa yleisissä sarjoissa urheilevia käyvät molemmissa. Huippu-urheilijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus HARJOITUS- JA VALMENNUSRYHMIEN PELISÄÄNTÖJÄ Liikuntaleikkikoulu- ja Yleisurheilukouluryhmissä laaditaan Nuoren Suomen suosittelemat pelisäännöt sekä urheilijoiden ja vanhempien kanssa. Nämä säännöt toteutuvat seuran pelisääntöjen sekä ohjaajien/valmentajien pelisääntöjen kautta, jotka löytyvät seuran nettisivulta. Muut ryhmät laativat omat pelisäännöt ohjaajien ja valmentajien johdolla. Nämä säännöt sisältävät eri ikäryhmille soveltuvia sääntöjä seuran sekä ohjaajien/valmentajien sääntöjen kautta. Pelisäännöt sisältävät myös seuraavia sitoumuksia ja velvoitteita: Tsemppi-, junnuvalmennus-, nuorisovalmennus- ja aikuisvalmennusryhmien urheilijat sitoutuvat ryhmän tavoitteiden mukaisesti osallistumaan ainakin seuran pitämiin omiin kilpailuihin, kaikkiin piirinmestaruuskilpailuihin, Vattenfall seuracup kilpailuun ja SM-kisoihin sekä noudattamaan puhtaan urheilun sääntöjä. Osan kanssa kirjallinen sopimus, joka sisältää myös sitoutumisen sovittuihin harjoituksiin, leireihin ja noudattamaan sovittua harjoitus- ja kilpailusuunnitelmaa. 10

11 2.3 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset Kaikkien urheilijoiden kausimaksuun on sisällytetty yleisurheilulisenssi, joka hankitaan Suomen Yleisurheiluliitosta. Lisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen (IF) alle 20 vuotiaille, sekä oikeuden osallistua virallisiin kilpailuihin. Yli 15 vuotiaille suositellaan ylimääräistä urheilijan SUL Henkilövakuutusta (IF). Yli 20 vuotiaat urheilijat ovat velvollisia hankkimaan itseään koskevan vakuutuksen. Vakuutus tietoja löytyy liiton nettisivuilta lisenssiosiosta, linkki seuran nettisivuilla. Suomen Urheiluliiton jäsenyyteen kuuluu Toiminnanvastuu- ja tapaturmavakuutus (IF), joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet haitat kilpailu- ja seuratapahtumissa. Kausi- ja valmennusmaksujen suuruuden päättää seuran hallitus vuosittain. 2.4 Toimitsijat Seura pitää rekisteriä seurassa toimivista toimitsijoista ja tuomarikortin omaavista toimitsijoista sekä tuomarikoulutuksen eri tasojen omaavista toimitsijoista. Toimitsijoille pyritään järjestämään säännöllisesti tuomarikortin ylläpitämiseen liittyvää koulutusta. Seura pyrkii järjestämään ja takaamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden koulutukseen. Seura toteuttaa tuomarikoulutuksen 1-tason starttikurssin. Kurssi toteutetaan kentällä toiminnallisena lasten vanhemmille ja muille halukkaille esim. viikkokisojen yhteydessä lajeittain. Toteutus tapahtuu joka kevät ja kesä ulkokauden alkaessa. Tuomarikoulutus toteutetaan tasolla 2 ja 3 piirin toimesta. Kursseille lähetetään kaikki halukkaat tai seura itse tilaa kurssin. 2.5 Ohjaajat ja valmentajat Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on ohjata urheilijoita seuran hallituksen ja valmennuspäällikön linjaamien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajiksi nimitetään liikuntaleikkikoulun, urheilukoulun, harjoitusryhmän ja tsemppiryhmän harjoitustenvetäjiä eli nuorisopuolen harjoitusten vetäjät ovat ohjaajia. Junnuvalmennusryhmästä ylöspäin eli valmennuksen puolella kuuluvien ryhmien harjoituksia vetävät pääsääntöisesti valmentajat. Seuramme pääsääntö on, että kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja kaikki kursseille haluavat pääsevät haluamilleen kursseille seuran kustantamina. Vastavuoroisesti seura edellyttää, että koulutuksen vastineeksi ohjaajat ja valmentajat osallistuvat seuran jäsenien ohjaamiseen tai valmentamiseen. Koulutuksiin kuuluvat seuran, piirin, liiton tai muiden eri tahojen järjestämät koulutukset. 11

12 2.5.1 Valmentajille ja ohjaajille suoritettavat korvaukset ja pelinsäännöt Seura suorittaa valmentajille ja ohjaajille kulukorvausta aiheutuneista leiri, matka-, kilpailu, majoitus- ja ateriakustannuksista seuran hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Ohjaajille ja valmentajille suoritetaan palkkiota valmennuksesta seuran hallituksen erikseen tekemän ja vahvistaman sopimuksen mukaisesti Ohjaajien ja valmentajien koulutus Liikuntaleikkikouluohjaajakurssi Alle kouluikäisten ohjaajakoulutus liikuntaleikkikouluohjaaja toteutetaan Nuori Suomi Ry:n toimesta. Kurssilla käydään lävitse alle kouluikäisten lasten liikuttamista leikinomaisesti. Liikuntaleikkikoulujen vastaavilla ohjaajilla tulee olla tämä koulutus, jotta seura saa perustaa liikuntaleikkikoulun. Yleisurheilukouluohjaajien 1-tason kurssit Kaikki lasten ryhmiä vetävät ohjaajat käyvät Lasten Yleisurheiluohjaajakurssin (12h), joita järjestää piiri vuotiaiden ohjaajille. Kurssi antaa valmiudet opettaa ja liikuttaa alaasteikäisiä nuoria, jotka aloittavat yleisurheiluharrastuksen. Hieman vanhempien vuotiaiden ohjaajat käyvät lisäksi Nuorten Yleisurheiluohjaajakurssin (40h), joita järjestää piiri. Kurssi antaa ohjaajille perusvalmiudet eri yleisurheilulajien tekniikoista sekä harjoittelussa huomioon otettavista seikoista. Nuorisovalmentajatutkinto eli 2-tason kurssi Liitto järjestää ohjaajille/valmentajille nuorisovalmentajatutkintoja (150h), jossa käydään syvällisemmin lävitse harjoittelua ja eri yleisurheilulajeja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä kilpaurheiluun tähtäävien yli 15 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja ohjaajille. Valmentajatutkinto eli 3-tason kurssi Liitto järjestää nuorisovalmentajatutkinnon (150h) suorittaneille ja jonkin aikaa käytännön valmennustyössä mukana olleille syventäviä kursseja. Tutkinto on tarkoitettu lähinnä yli 17 -vuotiaiden kilpaurheilua harrastavien urheilijoiden valmentajille, joiden urheilijat ovat mukana SUL:n erilaisissa kilpaurheiluryhmissä. Lisäksi voi suorittaa ammattivalmentajatutkinnon. Myös seuran hallintotehtäviin saa koulutusta Eslusta. Eri-ikäisten urheilijoiden leiritykset katsotaan myös ohjaajille ja valmentajille koulutustilaisuuksiksi, jotka seura kustantaa. 12

13 3 VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄT, PALKITSEMINEN JA SEURATOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN 3.1 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seura julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Keski-Uudenmaan Yleisurheilu - nimistä lehteä. Seuralla on omat internetsivut ja sähköpostiosoite: kuy.fi ja sähköposti kuy(at)saunalahti.fi Seura tiedottaa myös erikseen kauden tapahtumista urheilijoille, vanhemmille ja toimitsijoille osoitetuilla sähköpostikirjeillä. Seuraa pyritään myös markkinoimaan tiedotusvälineille osoitetuilla kutsuilla saapua seuran järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Laaditaan myös valmiita esityksiä julkaistavaksi. 3.2 SIDOSRYHMÄT Koulut Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa pitämällä yleisurheilutunteja oppilaille ja antamalla koulutusta opettajille eri yleisurheilulajeissa Vanhemmat Seura järjestää vuosittain vanhempainiltoja pelisääntökeskusteluineen eri ryhmissä noudatettavista säännöistä ja tavoitteista. Vanhemmille annetaan selvitys ryhmän vetämiseen ja harjoitteluun liittyvistä seikoista ja keskustellaan vanhempien sitoutumisesta ryhmän ja seuran toimintaan Kunta ja kaupungit Seura pyrkii parantamaan harjoitusolosuhteita yhteistyössä kunnan ja kaupunkien liikuntatoimen kanssa erityisesti yleisurheilukentän osalta esittämällä kentän peruskorjaamista ja riittävän välineistön hankintaa. Lisääntyvän lisenssimäärän kautta saadaan näkyvyyttä ja painoarvoa kunnan ja kaupunkien eri toiminnoissa ja täten kasvattamaan saatavien avustusten määriä. Tarjotaan kunnalle ja kaupungeille nuoriin kohdistuvaa toimintaa, kuten koululaiskilpailuja sekä kesäyleisurheilukouluja ja iltapäiväkerhotoimintaa. 13

14 3.3 PALKITSEMINEN Vuosittaiset palkitsemiset Seuran hallitus päättää vuosittain kussakin sarjassa palkittavat urheilijat sekä valitsee seuran parhaan urheilijan sekä parhaan junnuikäisen urheilijan. Paras urheilija sarjassaan tytöt ja pojat 9-15 sarjat Palkitsemisessa otetaan huomioon urheilijan menestys kauden aikana ulkoratakilpailuissa sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Palkintoon vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen seuran harjoituksiin, kilpailuihin ja viikkokilpailuihin. Paras junnu-urheilija Palkitsemisessa merkittävin tekijä on luokkatulosten saavuttaminen. Palkitsemisessa otetaan huomioon urheilijan menestys kauden aikana eri ulkoratakilpailuissa painottaen erityisesti menestystä SM-kisoissa. Palkintoon vaikuttaa myös osallistuminen seuran harjoituksiin ja kilpailuihin sekä rehti käytös ja positiivinen suhtautuminen kanssakilpailijoihin sekä harjoituskavereihin. Paras urheilija nais ja mies sarjat yli 15 vuotta Palkintoon vaikuttavat menestys erityisesti sisä- ja ulkoradan SM-kisoissa, maajoukkue tai arvokilpailuedustukset sekä eri luokkatulosten saavuttaminen. Paras urheilija Palkintoon vaikuttaa menestys erityisesti sisä- ja ulkoradan SM-kisoissa, maajoukkue tai arvokisaedustukset. Paras veteraaniurheilija Palkitsemiseen vaikuttaa aktiivinen harjoittelu ja kilpailumenestys yleisissä ja veteraanisarjoissa. Seura voi myöntää myös muita palkintoja hallituksen päätöksen mukaisesti. Seura voi myös myöntää vuosittain harjoitusstipendejä menestyneille urheilijoille. Stipendien myöntämisestä päättää seuran hallitus. 14

15 3.3.2 Huomionosoitukset ja muistamiset Huomionosoituksista ja muistamisista päättää vuosittain seuran hallitus, joka myös edustaa seuraa pidettävissä juhlatilaisuuksissa. Toimintakäsikirja on ensimmäisen kerran hyväksytty hallituksen kokouksessa Sen jälkeen sitä on päivitetty vuosittain ja hyväksytty hallituksen kokouksissa. Päivitys- ja hyväksymisajankohta selviää kansilehdestä. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry hallitus 15

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 2014 1 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 1.1.1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilun

Lisätiedot

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA

Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Raahen Vesa ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 3/2015 1 Johdanto Raahen seutukuntaan kuuluu Raahen kaupungin lisäksi Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. 35000 asukkaan alue tunnetaan merestä, Raahen vanhasta puutalokaupunginosasta,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KUY RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Päivitetty 2/2017 1 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TALOUS Tämä on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto

TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO Yu-jaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA KOKKOLAN VEIKOT YLEISURHEILUJAOSTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, TALOUS 3 1.1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA ARVOT 3 1.2 ORGANISAATIO 4 1.2.1 Jaoston

Lisätiedot

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta.

Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Alajärven Ankkurit / yleisurheilujaosto TOIMINTAKÄSIKIRJA 1. Johdanto Alajärven Ankkurit on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1944. Yleisurheilujaosto on yksi Ankkurien kuudesta lajijaostosta. Ankkurien

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. YLEISTÄ Seuralla on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille ja ulkopuolisille seuran toiminnasta kiinnostuneille kuvaus

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä.

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä. ÄHTÄRIN URHEILIJAT Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Ähtärin Urheilijat on vuonna 1920 perustettu urheilun yleisseura, johon kuuluu myös kyläosasto Ähtärinrannan Kisa. Ähtärin Urheilijoiden päälajit

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) neljäs toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA POLVIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISURHEILU SEURATOIMINNANLINJAUKSIA SEURATOIMINNAN TAVOITTEET Polvijärven Urheilijat pyrkii Suomen Urheiluliiton, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Pohjois- Karjalan Yleisurheilun ja

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) toinen toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) kolmas toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010.

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto... 3 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset... 3 2.1 Jaoston

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 28.9.2014 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 4 1.2 Toiminnan perusperiaatteet... 4 1.2.1 Junioriurheilun pelisäännöt...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 29.9.2014-29.3.2015 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA!

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Harjoitteleminen Leirit Valmennuksen kehittämisryhmä Kilpailut ja tapahtumat Vanhempaintoiminta Ajankohtaiset asiat Monipuolisuus ja perusliikkumistaidot harjoittelun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Nuorisotoiminnan ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu

TOIMINTAKÄSIKIRJA. Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Ylöjärven Urheilijat ry Yleisurheilu 2 SISÄLTÖ 1 SEURAN PERIAATTEET...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Visio......3 2 SEURAN JOHTAMINEN...3 2.1 Puheenjohtaja....3 2.2 Jaosto...3 2.3 Toimenkuvat...4

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1. YLEISTÄ Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) ensimmäinen toimintakertomus. Seura perustettiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012. Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012. Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012 Toimintasuunnitelma kaudelle 2012 Nokian Urheilijat, Yleisurheilujaosto 2012 Visio Yleisurheilun valioseura, joka tarjoaa Nokialaisille: Myönteisiä elämyksiä harrastuksesta huippu-urheiluun ympäri vuoden

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

VOIMAILUSEURA BODONOS r.y.

VOIMAILUSEURA BODONOS r.y. VOIMAILUSEURA BODONOS r.y. Judojaoston toimintasuunnitelma 2017 Judojaoston toimintasuunnitelma 2017 Tämän asiakirjan tarkoituksena on kuvata Voimailuseura Bodonoksen Judojaoston toimintaa vuonna 2017.

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

Yleisurheilijan ura. Suomen Urheiluliitto ry. Lajikarnevaalit 2007. Radiokatu 20 00240 Helsinki

Yleisurheilijan ura. Suomen Urheiluliitto ry. Lajikarnevaalit 2007. Radiokatu 20 00240 Helsinki Yleisurheilijan ura Lajikarnevaalit 2007 Suomen Urheiluliitto ry Marko Ahtiainen Seura- ja nuorisovalmennuspäällikkö Radiokatu 20 00240 Helsinki marko.ahtiainen@sul.fi Tapio Rajala Koulutuspäällikkö tapio.rajala@sul.fi

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu Tikkurilan Palloseuran jäsen- ja toimintamaksu Mitä jäsen- ja toimintamaksu sisältää Jäsen- ja toimintamaksuilla katetaan seuran kokonaismenoista pääosa, noin 2/3 kuluista. Loput 1/3 vuotuisista kuluista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry

Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Kangasalan Urheilijat KU-68 ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 2012 1 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISURHEILUJAOSTON PERIAATTEET... 2 2.1 Toiminta-ajatus... 2 2.2 Visio 2015... 2 2.3 Arvot... 2 3 YLEISURHEILUJAOSTON

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot