LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS Lammin biologinen asema kuluu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Lammin biologisen aseman tehtävä on tiedekunnan dekaanin antaman biologisten asemien työjärjestyksen mukaisesti toimia ensisijaisesti biotieteiden ja muiden luonnonympäristöjä tutkivien tieteiden kenttäopetuksen ja tutkimuksen tukikohtana, edesauttaa ja mahdollisuuksiensa mukaan harjoittaa ympäristötutkimusta ja ympäristön tilan seurantaa ja vastata osaltaan yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä harjoittaa muuta aseman taloutta ja korkeaa käyttöastetta edistävää toimintaa. MUU HENKILÖKUNTA HALLINTOHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman hallinnossa työskentelevät seuraavat henkilöt: aseman johtaja, 2 amanuenssia, osastosihteeri ja toimistosihteeri. Johtaja Biologisten asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan työstä seuraavaa: 6 Johtaja tai johtokunnan puheenjohtaja voi kutsua aseman henkilökuntaan kuuluvat ja asemalla työskentelevät tutkijat koolle keskustelemaan aseman yhteisistä asioista. Vähintään kahdesti vuodessa aseman johtaja kutsuu koolle yksikkökokouksen, jossa käsitellään yhteisiä kehittämishankkeita, suunnitellaan toimintaa ja tiedotetaan yliopistossa meneillään olevista ajankohtaisista asioista. 7 Jokaisella asemalla on johtaja, jonka toimipaikka on asemalla. Aseman johtaja johtaa ja valvoo aseman toimintaa sekä vastaa aseman yleisestä toiminnasta. Johtaja päättää aseman sisäisistä asioista, ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan. Johtajan tehtävänä on erityisesti: 1. vastata aseman toiminnasta ja taloudesta; 2. hyväksyä aseman menot ja tulot Helsingin yliopiston taloussäännön mukaisesti; 3. toimia aseman henkilöstön johtajana ja vastata aseman henkilöstösuunnittelusta ja siitä, että asemalla noudatetaan yliopiston henkilöstöpolitiikkaa; 4. hyväksyä aseman toimintasuunnitelman ja budjetin; 5. valmistella aseman vuosikertomus; 6. päättää tutkimusryhmän tai hankkeen ottamisesta asemalle ja vahvistaa asemalle otettavalle tutkimusryhmälle tai hankkeelle vastuullinen tutkija. Aseman johtajan muista tehtävistä määrätään kunkin biologisen aseman hallinnon työjärjestyksessä, jonka dekaani vahvistaa aseman johtajan esittelystä. 1

2 Aseman johtaja tekee päätöksensä esittelystä. Dekaani määrää asemien johtajien päätösten esittelijät. Aseman johtajan esimies on dekaani. Sen lisäksi mitä asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan tehtäviin kuuluu: Esimiestehtävät: - Johtaja on asemalla työskentelevän henkilöstön esimies Hallintotehtävät: - Taloushallinon johto - Henkilöstöhallinnon johto - Yleishallinnon johto Viestintätehtävät: - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä amanuenssien kanssa) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot jne. yhdessä amanuenssi 1 ja tutkimusprofessorin kanssa) Aseman johtaja voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa Johtajan varahenkilö on hallintoamanuenssi. Hallintoamanuenssi Esimiestehtävät: - Lähiesimiestehtävät tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstön osalta: huoltoteknikko, 2 tutkimusteknikkoa, 2 erikoislaboratoriomestaria Hallintotehtävät: - Projektihallinnon yhdyshenkilönä toimiminen (projektien taloushallinto Lahden palvelukeskuksessa) - Tilien oikeellisuuden seuranta, budjetin valmistelutyöt yhdessä johtajan kanssa - Harjoittelijoiden/sijaistyöntekijöiden rekrytointi ja lähiesimiehenä toimiminen - Vastaa johtajan päätöksentekoon liittyvistä valmistelu- ja esittelytehtävistä Viestintä- ja asiakaspalvelutehtävät - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä johtajan kanssa) - Neuvonta 2

3 - Asiantuntijatietokantojen yhdyshenkilö (esim. TUHAT) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot, luvat, selvitykset) Opetuksen ja tutkimuksen tuki - Tilaustutkimuksista vastaaminen - Koe-eläinluvat - Opetus- ja tutkimustiloihin liittyvät asiat - Vastaa opetus- ja tutkimuslaitteistoista ja niiden hankinnasta Pelastus- ja turvallisuusasiat - Toimipaikan suojelujohtajana toimiminen Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Hallintoamanuenssin varahenkilöinä ovat toinen amanuenssi (opetuksen- ja tutkimuksentukitehtävät) ja johtaja (esimies-, hallinto- ja viestintätehtävät). Amanuenssi Opetuksen tuki - Kurssien ja seminaarien järjestelyihin liittyvät tehtävät ja niiden koordinointi - Aseman kokoelmien hoito ja ylläpito (mm. eläinkokoelmat, kivikokoelmat) - Aseman piha- ja metsäalueet (luontopolku, luvat, kartoitukset yms.) - Opetus- ja tutkimuskirjallisuuden hankinta ja kirjastovastaava - Opetus- ja tutkimustiloihin sekä laitteistoihin liittyvät asiat Tutkimuksen tuki - Tutkimus- ja kenttätöiden koordinointiin ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät - Vastuu tutkimusasemista, kenttälaitteista ja välineistöstä - Seuranta- ja tutkimusaineistojen hallinta ja ylläpito (tietokannat) - Paikkatietoasiat - Perehdyttäminen (harjoittelijat/tutkijat) Tietotekninen tuki - ATK yhdys- ja tukihenkilön tehtävät - Tietotekninen ohjaus (yhdessä Lahden palvelukeskuksen kanssa) - Tietokoneiden, tulostimien, AV-välineiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - Aseman kotisivujen päivitys ja muu tiedotus sekä aseman tunnettavuuden lisääminen 3

4 Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaanlukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Amanuenssin varahenkilönä toimii hallintoamanuenssi. Osastosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Kurssi- ja seminaaritoimintaan liittyvät tehtävät (yhteydenpito asiakkaisiin, varaustoiminta, sisäinen tiedotus) Taloushallinnon tehtävät - Laskutus - Tilastointitehtävät - Hinnastot Henkilöstö- ja palkka-asiat* - Poissaoloilmoitukset - Henkilöstö- ja palkka-asioihin liittyvät selvittelyt ja palkkatilien seuranta - Työterveyshuollon yhteyshenkilö - Työsopimus-, apuraha- ja palkka-asiat * Ympäristötieteiden laitoksella Viikissä on palkattuna henkilöstösihteeri, joka hoitaa asemien ja laitoksen henkilöstöasioita yhdessä osastosihteerien kanssa. Henkilöstö- ja palkka-asioissa sijainen on Ympäristötieteiden laitoksen henkilöstösihteeri ja asiakas- ja taloushallinnon tehtävissä toimistosihteeri Toimistosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Vastaanottoon, tilavaruksiin ja majoitukseen liittyvät tehtävät - Postitukseen, kopiointiin ja tuotemyyntiin liittyvät työt Taloushallinnon tehtävät - Menolaskujen tiliöinti, kassapankin käyttö - Arkistointiin liittyvät työt - Toimistotarvikkeiden tilaukset - Matkayhteyshenkilönä toimiminen Viestintätehtävät - Aseman sisäinen tiedotus Toimistosihteerin sijaisena toimii osastosihteeri. 4

5 LABORATORIOHENKILÖSTÖ Laboratorion lähiesimiehenä toimii hallintoamanuenssi, joka vastaa laboratorion toiminnasta ja kehittämisestä. Laboratorioissa työskentelee 2 erikoislaboratoriomestaria. Laboratorio on varustettu erityisesti vesistötutkimuksia silmällä pitäen. Siellä käsitellään pääsääntöisesti aseman omien tutkimusprojektien ja asemalla työskentelevien tutkijoiden näytteitä. Jonkin verran tehdään myös tilaustutkimuksiin liittyvää analysointia. Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion toiminnoista ja niiden organisoinnista, ylläpidosta ja laadusta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti AAS-, spektrofotometri-, hiili-, C/N- ja menetelmien kehittäminen ja laadun tarkkailu - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Analyysien ja laboratorion toimintojen validointiin ja kehittämiseen liittyvät työt - Laboratorio- ja kenttälaitteiden huolto- ja korjaustehtävät sekä laboratoriotilojen järjestelyt - Laitteiden, välineiden, tarvikkeiden ja kemikaalien järjestelyt ja tilaukset - Suurempien laitteiden hankinta yhdessä amanuenssi 1:n kanssa - Laboratorion ongelmajätteiden käsittely ja välinehuolto - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen - Kiinteistönhuoltoon liittyvät päivystystehtävät Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion analyyseista, niiden kehittämisestä ja laadun tarkkailusta sekä laboratorion ylläpidosta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti ravinneanalyysit FIA-analysaattorilla sekä mm. ph-, johtokyky-, alkaliniteetti-, väri-, happi- ja klorofyllianalyysit - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Laitteiden ja analysaattoreiden kunnossapito ja pienimuotoiset huoltotyöt - Välinehuolto (astia- ja kemikaalivaraston järjestyksestä huolehtiminen) - Kurssien kemikaaleista ja laboratoriotarvikkeista huolehtiminen - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen 5

6 TEKNINEN HENKILÖSTÖ Huoltoteknikko Huoltoteknikko vastaa aseman kuljetuskaluston sekä tutkimus- ja opetuslaitteiden ja välineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkimuslaitteiden, -välineiden ja -rakennelmien suunnittelu, kustannuslaskenta, materiaali hankinnat, valmistaminen, huolto ja korjaus - Kuljetuskaluston hankinta, huolto ja katsastus (autot, moottorikelkat, perämoottorit, veneet, peräkärryt, pyörät) - Erilaiset kuljetustehtävät - Tutkimus- ja opetushenkilöstön avustaminen työverstaalla - Verstastoimintojen ylläpitäminen ja työpisteen työsuojeluvälineistä huolehtiminen - Verstaan työvälineiden kunnossapitäminen ja hankinta - Muun teknisen henkilöstön sijaisuuksien hoito - Kiinteistöhuollon avustustyöt sekä päivystystehtävät Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvästä näytteenotosta ja kenttävälineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkijoiden ja kurssien avustaminen näytteenottoon ja muuhun kenttätyöskentelyyn liittyvissä töissä - Kenttävälineistön käytön opastus - Laiterekisterin laadinta sekä ylläpito ja laite- ja kalusteinventaariot - Pienlaitteiden, materiaalien ja välineiden hankinta - Pienlaitteiden huollot ja korjaukset - Laitteiden suunnittelu ja valmistaminen, erityisesti elektroniset laitteet ja mittarit - Opetustilojen kunnossapito ja kurssien ja seminaarien avustaminen - Erilaiset kuljetustehtävät autoilla, veneillä ja moottorikelkoilla - Toisen tutkimusteknikon sijaisena toimiminen Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvistä avustavista työtehtävistä. - Näytteiden haku ja otto tutkimusta varten (mm. vesi-, vesieliö-, pohjasedimenttija hyönteisnäytteet) - Hyönteiskartoitukset ja hyönteispyydysten hoito - Opastus- ja kuljetustehtävät ulko- ja kotimaisille ryhmille - Aseman puisto-metsäalueen hoito (mm. puiden kaato, myrskytuhopuiden poisto) 6

7 - Luontopolkuverkoston hoito ja kunnostaminen - Tutkimusvälineiden suunnittelu, valmistus ja korjaaminen - Opetukseen ja tutkimukseen liittyvien rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen - Sähkötekniset työt - Osallistuminen kuljetuskaluston kunnossapitämiseen - Toisen tutkimusteknikon ja huoltoteknikon sijaisuudet - Kiinteistöhuollon sijaisuus- ja avustustyöt sekä päivystystehtävät 7

8 KEITTIÖHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman ruokahuollossa työskentelevät pääemäntä, emäntä sekä neljä keittiötyöntekijää. Keittiötiimi ylläpitää ruokahuoltopalveluja henkilökunnalle, vieraileville tutkijoille sekä kurssi- ja seminaarivieraille. Keittiö valmistaa noin lämmintä ateriaa vuosittain. Ruokalassa tarjoillaan arkipäivisin aamiainen 8:00-9:00, lounas 12:00-13:00, iltapäiväkahvit 14:30-15:00. Vierailijoiden määrästä riippuen tarjoillaan päivällinen 17:00-18:00 sekä valmistetaan iltapalatarjoiluja eri kohteisiin varausten mukaisesti. Usein kesäaikaan valmistetaan aamuisin lämpimiä kenttälounaita maastoon mukaan otettavaksi. Lammin biologinen asema tarjoaa tilojaan sekä ruokapalveluitaan myös erilaisten juhlatilaisuuksien toteuttamiseksi, jolloin ruokailuajat ovat tavallisuudesta poikkeavat. Keittiöhenkilökunnan työajat määräytyvät näiden tilaisuuksien mukaisesti sisältäen tarvittaessa ilta- ja yötöitä sekä lauantai- ja sunnuntaityövuoroja. Pääemäntä Pääemäntä vastaa LBA:n ruokapalvelutoiminnoista. Tehtävänä on organisoida, ohjata, valvoa sekä kehittää ruokahuollon tuotanto- ja palvelutoimintaa, erityisesti kannattavuus sekä taloudellisuus huomioiden. Esimiestehtävät - toimii keittiöhenkilökunnan lähiesimiehenä - harjoittelijoiden yhteyshenkilönä sekä arvioitsijana toimiminen - uusien työntekijöiden perehdyttäminen Hallinnolliset tehtävät - suorittaa varauksien perusteella työtehtävien vaatimat työaikajärjestelyt (työvuorolistojen laadinta ja seuranta) - työntekijöiden sijaisuuksien järjestely - ruokalistojen suunnittelu asiakaslähtöisesti varausten perusteella, myös vaativien juhlapalvelutilaisuuksien suunnittelu asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä hinnoitteluun osallistuminen - tavarahankinnat (tarjouspyynnöt, vertailut, hankintasopimukset, tilaukset, tavaratoimitusten seuranta, reklamaatiot) - kalusto- ym. hankintojen suunnittelu ja esittely aseman johdolle - ruokahuollon menolaskujen tarkistus, budjetin seuranta raporttien avulla - elintarvikehuollon lakisääteisen omavalvonnan ylläpitäminen ja seuranta Ruokahuollon tehtävät - osallistuu päivittäin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan - osallistuu tarvittaessa kaikkiin ruokahuollon työtehtäviin, ensisijaisesti kuitenkin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan hoitaa emännän tehtävät hänen poissa ollessa sekä myös lomittaa häntä. 8

9 Pääemännän normaalityöaika on 8:00-15:45 Pääemännän varahenkilö on emäntä. Emäntä Vastuualueena kuumakeittiön toiminnot valmistaa lämpimät ruoat kaikille tarjottaville aterioille. Hoitaa pääemännän tehtäviä hänen poissa ollessaan sekä lomittaa häntä. - valmistaa aamulla lämpimän ruoan kenttälounaspakettiin - valmistaa lämpimän lounasruoan - tekee taikinat valmiiksi iltavuorolaisen työstettäväksi - tyhjentää lounaspöydän yhdessä iltavuorolaisen kanssa - valmistaa päivällisen lämpimät ruoat lisäkkeineen - vastaa kuumakeittiön laitteiden puhtaudesta - osallistuu tavaran vastaanottoon sekä omavalvonnan kirjauksiin - vastaa myös työnohjauksesta päivittäin sekä ruokahuoltotoimintojen jatkuvasta kehittämistyöstä - tarvittaessa osallistuu kaikkiin keittiön töihin Emännän normaalityöaika on 9:00-16:45 Emännän varahenkilö on pääemäntä. Keittiötyöntekijät - vastaavat aamiaisen valmistuksesta sekä tarjoilusta. - valmistavat salaatit ym. kylmäbuffetin ruoat kaikille aterioille - hoitavat ruoka- ja kahvitarjoilut sekä astiahuollon kokonaisuudessaan - osallistuvat ruokasalin sekä ruoanvalmistustilojen puhtaanapitoon Keittiötyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Aamuvuoro 7:00 14:45 - aamiaisen valmistus, tarjoilu sekä poisottaminen, astiahuolto sekä salin kunnostus lounaalle - kenttälounaspaketin kokoaminen+kahvin valmistus erikokoisille ryhmille mukaan otettavaksi - tavarakuormien vastaanotto sekä tarkistus - hoitaa kahvitarjoilun sekä virvokkeet seminaareille luentotiloihin - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa salaattipöydän lounaalle - lounaan tarjollepano, tarjoilu, astiahuolto sekä ruokasalin siistiminen - vie lajitellut jätteet ulkokatoksen jätepisteeseen - hoitaa mahdollisen viikkosiivousvuoronsa. 9

10 Iltavuoro 11:15-19:00 - aloittaa työpäivän leipomalla ruoka- tai kahvileipää - osallistuu tarpeen mukaan kaikkiin keittiön töihin lounasaikana - tyhjentää lounaspöydän yhdessä emännän kanssa ja siistii keittiön - valmistaa ja tarjoilee iltapäiväkahvin, hoitaa astiahuollon sekä kunnostaa salin päivällistä varten - hoitaa mahdolliset viikkosiivoustehtävät erillisen ohjeen mukaisesti - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa sekä toimittaa iltapalatarvikkeet (mukaan lukien iltapala- ja päivälliskorit) varausten mukaisesti eri rakennuksiin - valmistelee mahdollisen kenttälounaan astiat sekä muut tarvikkeet valmiiksi aamua varten - valmistaa salaatit päivälliselle - vastaa koko päivällistarjoilun kulusta - hoitaa astiahuollon sekä ruokasalin kuntoon aamiaista varten - siistii keittiön sekä vie lajitellut jätteet ulkokatokseen jätepisteeseen 10

11 SIIVOUSHENKILÖSTÖ Siivouspalveluiden tavoitteena on varmistaa toimitilojen siisteys ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Yliopiston siivouspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti oman työvoiman avulla. Kaksi siivoojaa kuuluu organisatorisesti Tila- ja kiinteistökeskukseen. Osa siivouksesta hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Siivoustoimelle on siivoustyön mitoituksen yhteydessä määritelty yhteiset laatukriteerit ja ohjeet. Siivoojan työtehtäviin kuuluu ylläpitosiivous, joka on päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa siivousta, sekä perussiivous joka on tarpeen mukaan tapahtuvaa perusteellisempaa tilojen ja pintojen puhdistusta ja hoitoa. Perussiivouksen väli on yleensä 1-3 vuotta. Siivous huoltaa myös aseman tekstiilit esim. liinavaatteet, vuodevaatteet, matot, verhot ym. Siivouksen normaali työaika on 7:00-14:45. Pääsääntöisesti yleiset tilat siivotaan päivittäin, ja muut tilat 1-5 kertaa viikossa siivoustarpeen mukaan. Siivoojat - Lattioiden moppaus ja pesu yhdistelmäkoneella, hoito HS- koneella sekä vahanpoisto ja vahaus sekä imurointi. - Pintojen pyyhintä ja pesu, sekä yläpölyjen pyyhintä. - Seinien ja kattojen pyyhintä ja pesu. - Mattojen imurointi ja tuuletus, sekä pesu. - WC-istuimien ja pesualtaiden pesu. - Paperitelineiden ja saippua-annostelijoiden puhdistus ja täyttö. - Roskakorien tyhjennys ja puhdistus. - Ikkunoiden ja lasipintojen pesu. - Kalusteiden pyyhintä, imurointi ja pesu painehuuhtelukoneella. - Saunojen ja suihkutilojen pesu. - Takkojen puhdistus. - Liinavaatteiden ja pyyhkeiden jakaminen majoitus huoneisiin, purkaminen vuoteista pyykkipusseihin, ja vuodevaatteiden oikominen. - Liinavaatteiden pesu, kuivaus, vetäminen, mankelointi ja viikkaus. - Liinavaatteiden ja muiden tekstiilien kantaminen ja varastointi liinavaatekomeroihin. - Pyyhkeiden, petauspatjojen, tyynyjen, peittojen ym. pesu ja kuivatus. - Viherkasvien hoito asuntolatiloissa. - Tarvike-, siivousaine- ja paperitilausten tekeminen ja varastointi. - Siivouskoneiden ja -välineiden puhdistus ja huolto. - Työvuorolistan tekeminen. - Uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen. - Ohjeiden tekeminen asiakkaille, sekä asiakkaiden opastaminen ja neuvonta. - Majoituksen suunnittelu toimisto henkilökunnan kanssa. 11

12 KIINTEISTÖHUOLLON HENKILÖSTÖ Aseman käytössä on n. 60 ha maa-alaa, josta 5 ha sijaitsee Evolla. Hoidettavia nurmialueita ja puistoa on suunnilleen 3 ha. Suurin osa muusta alueesta on metsää, joka on suojeltu tai pääosin metsätalouden ulkopuolella. Pääosin viljelyskäytöstä poissaolevaa peltoa on reilut 3 ha. Lämmitettäviä rakennuksia on yhdeksän, joiden tilavuus on noin m 3. Lämmitys perustuu öljyyn, paitsi Biokylän yhteydessä olevassa tutkimushallissa (2550 m 3 ), jonka lämmitys hoidetaan Biokylän yhteisellä pellettivoimalalla. Kylmiä tai puulla lämmitettäviä rakennuksia on 14. Lammin biologisen aseman kiinteistönhuollon henkilöstöön kuuluu yksi kiinteistönhoitaja, joka sijoittuu organisatorisesti Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskukseen. Kiinteistönhoitaja - Lakien ja määräysten edellyttämistä tarkastuksista huolehtiminen (esim. palohälytinten testaus) - Varallaolo ja tekninen valvonta - Kiinteistön huoltokirjan käyttö - Tilojen ja rakenteiden toimintakunnosta huolehtiminen ja niistä raportointi; riskit käyttäjille - Huoltosopimusten valvonta ja erikoishuoltojen tilaus - Teknisten piirustuksien hallinta ja arkistointi - Kiinteistön ylläpitoon liittyvä tiedotus käyttäjille - Kiinteistöjen pienkorjaukset - Jätetilojen seuranta ja raportointi - Lämmitysjärjestelmän, lämpölaitoksen, ilmanvaihtokoneiden, vesi- ja viemärilaitteiden (sis. jätevesipumppaamo, kattokaivot ja Rantalan käyttövesikaivo) ja kylmälaitteiden tarkastukset ja kausihuollot, myös öljytilaukset - Sähköjärjestelmien hoito ja määräaikaistarkastukset - Käsisammuttimien, palopostien ja paloilmoitinjärjestelmän hoito ja määräaikaistarkastukset - Hissien toiminnan seuranta ja määrääaikaishuoltojen valvonta - Paineilmajärjestelmän vuosihuolloista huolehtiminen - Rakennusautomaatiosta huolehtiminen - Ulkoalueiden siivous ja huolto - Kulkureittien, pihojen ja paikoitusalueiden lumityöt - Lumien poisto katoilta tarvittaessa - Nurmikoiden, istutusten ja puistopuiden hoito, keto ja peltoalueiden niitto - Tulisijojen huolto; nuohouksien tilaus, polttopuut - Liputukset - Saunojen lämmitykset - Ovien sähköisen koodijärjestelmän ja murtohälytin järjestelmän ylläpito - Tutkimushallin olosuhteiden seuranta ja prosessien hallinta ja ylläpito - Kulutusseuranta - Kiinteistönhoidon työkoneiden huolto Tehtävistä määrätään tarkemmin ylläpidon hallintajärjestelmässä (RYHTI) 12

13 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖKUNTA Professori (ympäristöntutkimus) Lammin biologiselle asemalle on asetettu 5-vuotinen ympäristötutkimuksen professuuri. Professori on ainoa aseman pitkäaikainen opetus- ja tutkimustehtävä. - Oman alan tutkimus - Tutkimusprojektien johtaminen ja tutkimusrahoituksen hakeminen - Oman alan opetus ja opinnäytteiden ohjaaminen - Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Jatko-opiskelijat, projektitutkijat, harjoittelijat ja tutkimusavustajat Asemalla on vaihteleva määrä määräaikaisia tutkijoita tai tutkimusta avustavaa henkilökuntaa. Osa heistä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, osa muuhun henkilökuntaan työsopimuksensa mukaisesti. Tehtävät ovat vaihtelevia, yleensä omaan tutkimukseen liittyviä ja niistä sovitaan erikseen työsopimusta kirjoitettaessa. 13

KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI. Sisällysluettelo

KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI. Sisällysluettelo KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI Sisällysluettelo KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINTA, VISIO JA ARVOT...4 Perustehtävät...4 Koe-eläinkeskus jakaa asiallista tietoa eläinkokeista ja koe-eläintoiminnasta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008 Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 1.1 Visio, missio, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Lisätiedot

Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys

Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys 1. SGO:n yleishallinto Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) on Oulun yliopiston valtakunnallinen erillislaitos 1.8.1997 alkaen. SGO:n tehtävät

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1.2 Martti Rahkila 24.02.2010 Versio Päiväys

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Muutokset arviointijärjestelmään tehdään sopimalla.

Muutokset arviointijärjestelmään tehdään sopimalla. TES:299702 NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Suomenlinnan hoitokunnan ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat 1.3.2001 alkaen sovellettavaa uutta palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

UEF tkt Laatukäsikirja

UEF tkt Laatukäsikirja UEF tkt Laatukäsikirja Versio 1.0 (hyväksytty) Tämä UEF tkt:n laatukäsikirjan ajantasainen versio on osoitteessa http://cs.joensuu.fi/pages/intra/2mediawiki-1.14.0/index.php?title=uef_tkt_laatukäsikirja.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 2 Sisällys 1. YLEISKUVAUS ATERIAPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA... 3 1.1. PERUSTIEDOT ATERIAPALVELUISTA... 4 1.1.1. Hallinto ja lomitus... 4

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT

HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus... 2 1.2 Kiinteistöt... 4 1.2.2 Uimahallin laajuustiedot,

Lisätiedot