LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS Lammin biologinen asema kuluu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Lammin biologisen aseman tehtävä on tiedekunnan dekaanin antaman biologisten asemien työjärjestyksen mukaisesti toimia ensisijaisesti biotieteiden ja muiden luonnonympäristöjä tutkivien tieteiden kenttäopetuksen ja tutkimuksen tukikohtana, edesauttaa ja mahdollisuuksiensa mukaan harjoittaa ympäristötutkimusta ja ympäristön tilan seurantaa ja vastata osaltaan yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä harjoittaa muuta aseman taloutta ja korkeaa käyttöastetta edistävää toimintaa. MUU HENKILÖKUNTA HALLINTOHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman hallinnossa työskentelevät seuraavat henkilöt: aseman johtaja, 2 amanuenssia, osastosihteeri ja toimistosihteeri. Johtaja Biologisten asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan työstä seuraavaa: 6 Johtaja tai johtokunnan puheenjohtaja voi kutsua aseman henkilökuntaan kuuluvat ja asemalla työskentelevät tutkijat koolle keskustelemaan aseman yhteisistä asioista. Vähintään kahdesti vuodessa aseman johtaja kutsuu koolle yksikkökokouksen, jossa käsitellään yhteisiä kehittämishankkeita, suunnitellaan toimintaa ja tiedotetaan yliopistossa meneillään olevista ajankohtaisista asioista. 7 Jokaisella asemalla on johtaja, jonka toimipaikka on asemalla. Aseman johtaja johtaa ja valvoo aseman toimintaa sekä vastaa aseman yleisestä toiminnasta. Johtaja päättää aseman sisäisistä asioista, ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan. Johtajan tehtävänä on erityisesti: 1. vastata aseman toiminnasta ja taloudesta; 2. hyväksyä aseman menot ja tulot Helsingin yliopiston taloussäännön mukaisesti; 3. toimia aseman henkilöstön johtajana ja vastata aseman henkilöstösuunnittelusta ja siitä, että asemalla noudatetaan yliopiston henkilöstöpolitiikkaa; 4. hyväksyä aseman toimintasuunnitelman ja budjetin; 5. valmistella aseman vuosikertomus; 6. päättää tutkimusryhmän tai hankkeen ottamisesta asemalle ja vahvistaa asemalle otettavalle tutkimusryhmälle tai hankkeelle vastuullinen tutkija. Aseman johtajan muista tehtävistä määrätään kunkin biologisen aseman hallinnon työjärjestyksessä, jonka dekaani vahvistaa aseman johtajan esittelystä. 1

2 Aseman johtaja tekee päätöksensä esittelystä. Dekaani määrää asemien johtajien päätösten esittelijät. Aseman johtajan esimies on dekaani. Sen lisäksi mitä asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan tehtäviin kuuluu: Esimiestehtävät: - Johtaja on asemalla työskentelevän henkilöstön esimies Hallintotehtävät: - Taloushallinon johto - Henkilöstöhallinnon johto - Yleishallinnon johto Viestintätehtävät: - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä amanuenssien kanssa) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot jne. yhdessä amanuenssi 1 ja tutkimusprofessorin kanssa) Aseman johtaja voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa Johtajan varahenkilö on hallintoamanuenssi. Hallintoamanuenssi Esimiestehtävät: - Lähiesimiestehtävät tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstön osalta: huoltoteknikko, 2 tutkimusteknikkoa, 2 erikoislaboratoriomestaria Hallintotehtävät: - Projektihallinnon yhdyshenkilönä toimiminen (projektien taloushallinto Lahden palvelukeskuksessa) - Tilien oikeellisuuden seuranta, budjetin valmistelutyöt yhdessä johtajan kanssa - Harjoittelijoiden/sijaistyöntekijöiden rekrytointi ja lähiesimiehenä toimiminen - Vastaa johtajan päätöksentekoon liittyvistä valmistelu- ja esittelytehtävistä Viestintä- ja asiakaspalvelutehtävät - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä johtajan kanssa) - Neuvonta 2

3 - Asiantuntijatietokantojen yhdyshenkilö (esim. TUHAT) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot, luvat, selvitykset) Opetuksen ja tutkimuksen tuki - Tilaustutkimuksista vastaaminen - Koe-eläinluvat - Opetus- ja tutkimustiloihin liittyvät asiat - Vastaa opetus- ja tutkimuslaitteistoista ja niiden hankinnasta Pelastus- ja turvallisuusasiat - Toimipaikan suojelujohtajana toimiminen Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Hallintoamanuenssin varahenkilöinä ovat toinen amanuenssi (opetuksen- ja tutkimuksentukitehtävät) ja johtaja (esimies-, hallinto- ja viestintätehtävät). Amanuenssi Opetuksen tuki - Kurssien ja seminaarien järjestelyihin liittyvät tehtävät ja niiden koordinointi - Aseman kokoelmien hoito ja ylläpito (mm. eläinkokoelmat, kivikokoelmat) - Aseman piha- ja metsäalueet (luontopolku, luvat, kartoitukset yms.) - Opetus- ja tutkimuskirjallisuuden hankinta ja kirjastovastaava - Opetus- ja tutkimustiloihin sekä laitteistoihin liittyvät asiat Tutkimuksen tuki - Tutkimus- ja kenttätöiden koordinointiin ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät - Vastuu tutkimusasemista, kenttälaitteista ja välineistöstä - Seuranta- ja tutkimusaineistojen hallinta ja ylläpito (tietokannat) - Paikkatietoasiat - Perehdyttäminen (harjoittelijat/tutkijat) Tietotekninen tuki - ATK yhdys- ja tukihenkilön tehtävät - Tietotekninen ohjaus (yhdessä Lahden palvelukeskuksen kanssa) - Tietokoneiden, tulostimien, AV-välineiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - Aseman kotisivujen päivitys ja muu tiedotus sekä aseman tunnettavuuden lisääminen 3

4 Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaanlukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Amanuenssin varahenkilönä toimii hallintoamanuenssi. Osastosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Kurssi- ja seminaaritoimintaan liittyvät tehtävät (yhteydenpito asiakkaisiin, varaustoiminta, sisäinen tiedotus) Taloushallinnon tehtävät - Laskutus - Tilastointitehtävät - Hinnastot Henkilöstö- ja palkka-asiat* - Poissaoloilmoitukset - Henkilöstö- ja palkka-asioihin liittyvät selvittelyt ja palkkatilien seuranta - Työterveyshuollon yhteyshenkilö - Työsopimus-, apuraha- ja palkka-asiat * Ympäristötieteiden laitoksella Viikissä on palkattuna henkilöstösihteeri, joka hoitaa asemien ja laitoksen henkilöstöasioita yhdessä osastosihteerien kanssa. Henkilöstö- ja palkka-asioissa sijainen on Ympäristötieteiden laitoksen henkilöstösihteeri ja asiakas- ja taloushallinnon tehtävissä toimistosihteeri Toimistosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Vastaanottoon, tilavaruksiin ja majoitukseen liittyvät tehtävät - Postitukseen, kopiointiin ja tuotemyyntiin liittyvät työt Taloushallinnon tehtävät - Menolaskujen tiliöinti, kassapankin käyttö - Arkistointiin liittyvät työt - Toimistotarvikkeiden tilaukset - Matkayhteyshenkilönä toimiminen Viestintätehtävät - Aseman sisäinen tiedotus Toimistosihteerin sijaisena toimii osastosihteeri. 4

5 LABORATORIOHENKILÖSTÖ Laboratorion lähiesimiehenä toimii hallintoamanuenssi, joka vastaa laboratorion toiminnasta ja kehittämisestä. Laboratorioissa työskentelee 2 erikoislaboratoriomestaria. Laboratorio on varustettu erityisesti vesistötutkimuksia silmällä pitäen. Siellä käsitellään pääsääntöisesti aseman omien tutkimusprojektien ja asemalla työskentelevien tutkijoiden näytteitä. Jonkin verran tehdään myös tilaustutkimuksiin liittyvää analysointia. Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion toiminnoista ja niiden organisoinnista, ylläpidosta ja laadusta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti AAS-, spektrofotometri-, hiili-, C/N- ja menetelmien kehittäminen ja laadun tarkkailu - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Analyysien ja laboratorion toimintojen validointiin ja kehittämiseen liittyvät työt - Laboratorio- ja kenttälaitteiden huolto- ja korjaustehtävät sekä laboratoriotilojen järjestelyt - Laitteiden, välineiden, tarvikkeiden ja kemikaalien järjestelyt ja tilaukset - Suurempien laitteiden hankinta yhdessä amanuenssi 1:n kanssa - Laboratorion ongelmajätteiden käsittely ja välinehuolto - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen - Kiinteistönhuoltoon liittyvät päivystystehtävät Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion analyyseista, niiden kehittämisestä ja laadun tarkkailusta sekä laboratorion ylläpidosta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti ravinneanalyysit FIA-analysaattorilla sekä mm. ph-, johtokyky-, alkaliniteetti-, väri-, happi- ja klorofyllianalyysit - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Laitteiden ja analysaattoreiden kunnossapito ja pienimuotoiset huoltotyöt - Välinehuolto (astia- ja kemikaalivaraston järjestyksestä huolehtiminen) - Kurssien kemikaaleista ja laboratoriotarvikkeista huolehtiminen - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen 5

6 TEKNINEN HENKILÖSTÖ Huoltoteknikko Huoltoteknikko vastaa aseman kuljetuskaluston sekä tutkimus- ja opetuslaitteiden ja välineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkimuslaitteiden, -välineiden ja -rakennelmien suunnittelu, kustannuslaskenta, materiaali hankinnat, valmistaminen, huolto ja korjaus - Kuljetuskaluston hankinta, huolto ja katsastus (autot, moottorikelkat, perämoottorit, veneet, peräkärryt, pyörät) - Erilaiset kuljetustehtävät - Tutkimus- ja opetushenkilöstön avustaminen työverstaalla - Verstastoimintojen ylläpitäminen ja työpisteen työsuojeluvälineistä huolehtiminen - Verstaan työvälineiden kunnossapitäminen ja hankinta - Muun teknisen henkilöstön sijaisuuksien hoito - Kiinteistöhuollon avustustyöt sekä päivystystehtävät Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvästä näytteenotosta ja kenttävälineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkijoiden ja kurssien avustaminen näytteenottoon ja muuhun kenttätyöskentelyyn liittyvissä töissä - Kenttävälineistön käytön opastus - Laiterekisterin laadinta sekä ylläpito ja laite- ja kalusteinventaariot - Pienlaitteiden, materiaalien ja välineiden hankinta - Pienlaitteiden huollot ja korjaukset - Laitteiden suunnittelu ja valmistaminen, erityisesti elektroniset laitteet ja mittarit - Opetustilojen kunnossapito ja kurssien ja seminaarien avustaminen - Erilaiset kuljetustehtävät autoilla, veneillä ja moottorikelkoilla - Toisen tutkimusteknikon sijaisena toimiminen Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvistä avustavista työtehtävistä. - Näytteiden haku ja otto tutkimusta varten (mm. vesi-, vesieliö-, pohjasedimenttija hyönteisnäytteet) - Hyönteiskartoitukset ja hyönteispyydysten hoito - Opastus- ja kuljetustehtävät ulko- ja kotimaisille ryhmille - Aseman puisto-metsäalueen hoito (mm. puiden kaato, myrskytuhopuiden poisto) 6

7 - Luontopolkuverkoston hoito ja kunnostaminen - Tutkimusvälineiden suunnittelu, valmistus ja korjaaminen - Opetukseen ja tutkimukseen liittyvien rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen - Sähkötekniset työt - Osallistuminen kuljetuskaluston kunnossapitämiseen - Toisen tutkimusteknikon ja huoltoteknikon sijaisuudet - Kiinteistöhuollon sijaisuus- ja avustustyöt sekä päivystystehtävät 7

8 KEITTIÖHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman ruokahuollossa työskentelevät pääemäntä, emäntä sekä neljä keittiötyöntekijää. Keittiötiimi ylläpitää ruokahuoltopalveluja henkilökunnalle, vieraileville tutkijoille sekä kurssi- ja seminaarivieraille. Keittiö valmistaa noin lämmintä ateriaa vuosittain. Ruokalassa tarjoillaan arkipäivisin aamiainen 8:00-9:00, lounas 12:00-13:00, iltapäiväkahvit 14:30-15:00. Vierailijoiden määrästä riippuen tarjoillaan päivällinen 17:00-18:00 sekä valmistetaan iltapalatarjoiluja eri kohteisiin varausten mukaisesti. Usein kesäaikaan valmistetaan aamuisin lämpimiä kenttälounaita maastoon mukaan otettavaksi. Lammin biologinen asema tarjoaa tilojaan sekä ruokapalveluitaan myös erilaisten juhlatilaisuuksien toteuttamiseksi, jolloin ruokailuajat ovat tavallisuudesta poikkeavat. Keittiöhenkilökunnan työajat määräytyvät näiden tilaisuuksien mukaisesti sisältäen tarvittaessa ilta- ja yötöitä sekä lauantai- ja sunnuntaityövuoroja. Pääemäntä Pääemäntä vastaa LBA:n ruokapalvelutoiminnoista. Tehtävänä on organisoida, ohjata, valvoa sekä kehittää ruokahuollon tuotanto- ja palvelutoimintaa, erityisesti kannattavuus sekä taloudellisuus huomioiden. Esimiestehtävät - toimii keittiöhenkilökunnan lähiesimiehenä - harjoittelijoiden yhteyshenkilönä sekä arvioitsijana toimiminen - uusien työntekijöiden perehdyttäminen Hallinnolliset tehtävät - suorittaa varauksien perusteella työtehtävien vaatimat työaikajärjestelyt (työvuorolistojen laadinta ja seuranta) - työntekijöiden sijaisuuksien järjestely - ruokalistojen suunnittelu asiakaslähtöisesti varausten perusteella, myös vaativien juhlapalvelutilaisuuksien suunnittelu asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä hinnoitteluun osallistuminen - tavarahankinnat (tarjouspyynnöt, vertailut, hankintasopimukset, tilaukset, tavaratoimitusten seuranta, reklamaatiot) - kalusto- ym. hankintojen suunnittelu ja esittely aseman johdolle - ruokahuollon menolaskujen tarkistus, budjetin seuranta raporttien avulla - elintarvikehuollon lakisääteisen omavalvonnan ylläpitäminen ja seuranta Ruokahuollon tehtävät - osallistuu päivittäin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan - osallistuu tarvittaessa kaikkiin ruokahuollon työtehtäviin, ensisijaisesti kuitenkin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan hoitaa emännän tehtävät hänen poissa ollessa sekä myös lomittaa häntä. 8

9 Pääemännän normaalityöaika on 8:00-15:45 Pääemännän varahenkilö on emäntä. Emäntä Vastuualueena kuumakeittiön toiminnot valmistaa lämpimät ruoat kaikille tarjottaville aterioille. Hoitaa pääemännän tehtäviä hänen poissa ollessaan sekä lomittaa häntä. - valmistaa aamulla lämpimän ruoan kenttälounaspakettiin - valmistaa lämpimän lounasruoan - tekee taikinat valmiiksi iltavuorolaisen työstettäväksi - tyhjentää lounaspöydän yhdessä iltavuorolaisen kanssa - valmistaa päivällisen lämpimät ruoat lisäkkeineen - vastaa kuumakeittiön laitteiden puhtaudesta - osallistuu tavaran vastaanottoon sekä omavalvonnan kirjauksiin - vastaa myös työnohjauksesta päivittäin sekä ruokahuoltotoimintojen jatkuvasta kehittämistyöstä - tarvittaessa osallistuu kaikkiin keittiön töihin Emännän normaalityöaika on 9:00-16:45 Emännän varahenkilö on pääemäntä. Keittiötyöntekijät - vastaavat aamiaisen valmistuksesta sekä tarjoilusta. - valmistavat salaatit ym. kylmäbuffetin ruoat kaikille aterioille - hoitavat ruoka- ja kahvitarjoilut sekä astiahuollon kokonaisuudessaan - osallistuvat ruokasalin sekä ruoanvalmistustilojen puhtaanapitoon Keittiötyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Aamuvuoro 7:00 14:45 - aamiaisen valmistus, tarjoilu sekä poisottaminen, astiahuolto sekä salin kunnostus lounaalle - kenttälounaspaketin kokoaminen+kahvin valmistus erikokoisille ryhmille mukaan otettavaksi - tavarakuormien vastaanotto sekä tarkistus - hoitaa kahvitarjoilun sekä virvokkeet seminaareille luentotiloihin - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa salaattipöydän lounaalle - lounaan tarjollepano, tarjoilu, astiahuolto sekä ruokasalin siistiminen - vie lajitellut jätteet ulkokatoksen jätepisteeseen - hoitaa mahdollisen viikkosiivousvuoronsa. 9

10 Iltavuoro 11:15-19:00 - aloittaa työpäivän leipomalla ruoka- tai kahvileipää - osallistuu tarpeen mukaan kaikkiin keittiön töihin lounasaikana - tyhjentää lounaspöydän yhdessä emännän kanssa ja siistii keittiön - valmistaa ja tarjoilee iltapäiväkahvin, hoitaa astiahuollon sekä kunnostaa salin päivällistä varten - hoitaa mahdolliset viikkosiivoustehtävät erillisen ohjeen mukaisesti - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa sekä toimittaa iltapalatarvikkeet (mukaan lukien iltapala- ja päivälliskorit) varausten mukaisesti eri rakennuksiin - valmistelee mahdollisen kenttälounaan astiat sekä muut tarvikkeet valmiiksi aamua varten - valmistaa salaatit päivälliselle - vastaa koko päivällistarjoilun kulusta - hoitaa astiahuollon sekä ruokasalin kuntoon aamiaista varten - siistii keittiön sekä vie lajitellut jätteet ulkokatokseen jätepisteeseen 10

11 SIIVOUSHENKILÖSTÖ Siivouspalveluiden tavoitteena on varmistaa toimitilojen siisteys ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Yliopiston siivouspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti oman työvoiman avulla. Kaksi siivoojaa kuuluu organisatorisesti Tila- ja kiinteistökeskukseen. Osa siivouksesta hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Siivoustoimelle on siivoustyön mitoituksen yhteydessä määritelty yhteiset laatukriteerit ja ohjeet. Siivoojan työtehtäviin kuuluu ylläpitosiivous, joka on päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa siivousta, sekä perussiivous joka on tarpeen mukaan tapahtuvaa perusteellisempaa tilojen ja pintojen puhdistusta ja hoitoa. Perussiivouksen väli on yleensä 1-3 vuotta. Siivous huoltaa myös aseman tekstiilit esim. liinavaatteet, vuodevaatteet, matot, verhot ym. Siivouksen normaali työaika on 7:00-14:45. Pääsääntöisesti yleiset tilat siivotaan päivittäin, ja muut tilat 1-5 kertaa viikossa siivoustarpeen mukaan. Siivoojat - Lattioiden moppaus ja pesu yhdistelmäkoneella, hoito HS- koneella sekä vahanpoisto ja vahaus sekä imurointi. - Pintojen pyyhintä ja pesu, sekä yläpölyjen pyyhintä. - Seinien ja kattojen pyyhintä ja pesu. - Mattojen imurointi ja tuuletus, sekä pesu. - WC-istuimien ja pesualtaiden pesu. - Paperitelineiden ja saippua-annostelijoiden puhdistus ja täyttö. - Roskakorien tyhjennys ja puhdistus. - Ikkunoiden ja lasipintojen pesu. - Kalusteiden pyyhintä, imurointi ja pesu painehuuhtelukoneella. - Saunojen ja suihkutilojen pesu. - Takkojen puhdistus. - Liinavaatteiden ja pyyhkeiden jakaminen majoitus huoneisiin, purkaminen vuoteista pyykkipusseihin, ja vuodevaatteiden oikominen. - Liinavaatteiden pesu, kuivaus, vetäminen, mankelointi ja viikkaus. - Liinavaatteiden ja muiden tekstiilien kantaminen ja varastointi liinavaatekomeroihin. - Pyyhkeiden, petauspatjojen, tyynyjen, peittojen ym. pesu ja kuivatus. - Viherkasvien hoito asuntolatiloissa. - Tarvike-, siivousaine- ja paperitilausten tekeminen ja varastointi. - Siivouskoneiden ja -välineiden puhdistus ja huolto. - Työvuorolistan tekeminen. - Uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen. - Ohjeiden tekeminen asiakkaille, sekä asiakkaiden opastaminen ja neuvonta. - Majoituksen suunnittelu toimisto henkilökunnan kanssa. 11

12 KIINTEISTÖHUOLLON HENKILÖSTÖ Aseman käytössä on n. 60 ha maa-alaa, josta 5 ha sijaitsee Evolla. Hoidettavia nurmialueita ja puistoa on suunnilleen 3 ha. Suurin osa muusta alueesta on metsää, joka on suojeltu tai pääosin metsätalouden ulkopuolella. Pääosin viljelyskäytöstä poissaolevaa peltoa on reilut 3 ha. Lämmitettäviä rakennuksia on yhdeksän, joiden tilavuus on noin m 3. Lämmitys perustuu öljyyn, paitsi Biokylän yhteydessä olevassa tutkimushallissa (2550 m 3 ), jonka lämmitys hoidetaan Biokylän yhteisellä pellettivoimalalla. Kylmiä tai puulla lämmitettäviä rakennuksia on 14. Lammin biologisen aseman kiinteistönhuollon henkilöstöön kuuluu yksi kiinteistönhoitaja, joka sijoittuu organisatorisesti Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskukseen. Kiinteistönhoitaja - Lakien ja määräysten edellyttämistä tarkastuksista huolehtiminen (esim. palohälytinten testaus) - Varallaolo ja tekninen valvonta - Kiinteistön huoltokirjan käyttö - Tilojen ja rakenteiden toimintakunnosta huolehtiminen ja niistä raportointi; riskit käyttäjille - Huoltosopimusten valvonta ja erikoishuoltojen tilaus - Teknisten piirustuksien hallinta ja arkistointi - Kiinteistön ylläpitoon liittyvä tiedotus käyttäjille - Kiinteistöjen pienkorjaukset - Jätetilojen seuranta ja raportointi - Lämmitysjärjestelmän, lämpölaitoksen, ilmanvaihtokoneiden, vesi- ja viemärilaitteiden (sis. jätevesipumppaamo, kattokaivot ja Rantalan käyttövesikaivo) ja kylmälaitteiden tarkastukset ja kausihuollot, myös öljytilaukset - Sähköjärjestelmien hoito ja määräaikaistarkastukset - Käsisammuttimien, palopostien ja paloilmoitinjärjestelmän hoito ja määräaikaistarkastukset - Hissien toiminnan seuranta ja määrääaikaishuoltojen valvonta - Paineilmajärjestelmän vuosihuolloista huolehtiminen - Rakennusautomaatiosta huolehtiminen - Ulkoalueiden siivous ja huolto - Kulkureittien, pihojen ja paikoitusalueiden lumityöt - Lumien poisto katoilta tarvittaessa - Nurmikoiden, istutusten ja puistopuiden hoito, keto ja peltoalueiden niitto - Tulisijojen huolto; nuohouksien tilaus, polttopuut - Liputukset - Saunojen lämmitykset - Ovien sähköisen koodijärjestelmän ja murtohälytin järjestelmän ylläpito - Tutkimushallin olosuhteiden seuranta ja prosessien hallinta ja ylläpito - Kulutusseuranta - Kiinteistönhoidon työkoneiden huolto Tehtävistä määrätään tarkemmin ylläpidon hallintajärjestelmässä (RYHTI) 12

13 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖKUNTA Professori (ympäristöntutkimus) Lammin biologiselle asemalle on asetettu 5-vuotinen ympäristötutkimuksen professuuri. Professori on ainoa aseman pitkäaikainen opetus- ja tutkimustehtävä. - Oman alan tutkimus - Tutkimusprojektien johtaminen ja tutkimusrahoituksen hakeminen - Oman alan opetus ja opinnäytteiden ohjaaminen - Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Jatko-opiskelijat, projektitutkijat, harjoittelijat ja tutkimusavustajat Asemalla on vaihteleva määrä määräaikaisia tutkijoita tai tutkimusta avustavaa henkilökuntaa. Osa heistä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, osa muuhun henkilökuntaan työsopimuksensa mukaisesti. Tehtävät ovat vaihtelevia, yleensä omaan tutkimukseen liittyviä ja niistä sovitaan erikseen työsopimusta kirjoitettaessa. 13

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa Siivouspalvelujen palvelukuvaus Kirkonkulman koulu, Vanhanpappilantie 87, 13300 Hämeenlinna Tuulikaapit Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015 15.3.2016 10:16 Sivu 1(13) 1 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 12 Yrityssuunnittelutehtävät 2 Tutkimus ja tuotekehitys 21 Tutkimustehtävät 1 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtaminen 7

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Oppimisympäristön tunnistamisraportti - 2 - KOOSTE OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ Organisaatio Setlementti Tunturila Ry, Lounasravintola Kampsu Osoite Vapaudenkatu

Lisätiedot

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi Dnro 756/00.01.02/2013 Liite PatuL 4 / 28.1.2016 YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Yhdyskuntatekniikan kunnossapitot 28.1.2016 Mitä ja kunta a/ Lähiiden määrittäminen ja sen ei minen sijoittuminen vuoteen mennessä,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015)

Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015) Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään tällä

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT Otaniemen palvelukuvaus 1 (7) LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä Pesualtaiden puhdistus ja

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / 3.2.2016 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, 48100 Kotka Talotoimikunnan terveiset Talotoimikunnan toimesta järjestettyä kumppanuustalon käyttäjien yhteistä

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

ILKON KURSSIKESKUS HINNASTO 2015 1

ILKON KURSSIKESKUS HINNASTO 2015 1 ILKON KURSSIKESKUS HINNASTO 2015 1 Hinnat sisältävät alv:n Pienlaskutuslisä 3,00 kun laskuja on enemmän kuin 1 kpl. M = majoitusalv 10% R = ruokapalvelualv 14% T = tila/kokous/palvelualv 24% Täyshoitohinta

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804 PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA Sosiaalikeskus Koulukatu 7, 29200 Harjavalta p. (02) 5335 804 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

LUENTOMATERIAALIA. CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä. terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta

LUENTOMATERIAALIA. CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä. terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta LUENTOMATERIAALIA CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta ~~{ ~i~[!, ~< ;' ~)< { ;-::.~;~~~~(i'* :i~~~;~i~;~';" :'.".,.:,:, ~,;

Lisätiedot

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5)

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5) 1 (5) ASIAKAS MARKKINOINTI / MYYNTI Markkinointi Myynti - tarjouskysely - tarjous - tilaus/ vuosisopimus Tilausvahvistus PINTAKÄSITTELY Ikaalinen, 100: Pintakäsittelyprosessi Toteutuksen suunnittelu Parkano,

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko 22.1.2015 2/17 Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko Yleistä Siivoushenkilöstön on oltava paikalla kaikkina uimahallin aukioloaikoina Kohteenseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä KOHDE JA TEHTÄVÄ SUORITUSVASTUU Huomioitavaa Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

KESÄTYÖPAIKAT 2011. AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6

KESÄTYÖPAIKAT 2011. AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6 1 KESÄTYÖPAIKAT 2011 AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6 AIRAKSINEN URPO o 24.6. 10.8. marjojen myynti, Ylämylly o 1.6. 31.8. marjakasvustojen hoitotyöt o 25.7.

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Tähtitieteen laitoksen toimiston ja laitoshallinnon työjärjestys

Tähtitieteen laitoksen toimiston ja laitoshallinnon työjärjestys Tähtitieteen laitoksen toimiston ja laitoshallinnon työjärjestys 1. Yleistä Tähtitieteen laitoksen hallinto perustuu kanslerin vahvistamaan Helsingin yliopiston hallintojohtosääntöön. Lisäksi tiedekunta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Marjukka Vainio. Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt

Marjukka Vainio. Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt Marjukka Vainio Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt Moni asia on muuttunut Internet, blogit, matkapuhelin yhä vähemmän tilaa perinteiselle yhdensuuntaiselle tiedonvälitykselle jokainen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O.

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O. TAVOITE: 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2. OMISTAJALLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE + KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ + LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA Projektien hallinta ja kommunikaatio Asiakirjat Yhteydenpito RAKENTAJA Palaute

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS

ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS 6.3.2015 HANKKEEN TALOUDELLISET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hankkeen tavoitteet: Hankesuunnitelman (pvm 4.10.2011 / 5,2 miljoona ) mukainen tavoite:

Lisätiedot