LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN TYÖJÄRJESTYS Lammin biologinen asema kuluu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Lammin biologisen aseman tehtävä on tiedekunnan dekaanin antaman biologisten asemien työjärjestyksen mukaisesti toimia ensisijaisesti biotieteiden ja muiden luonnonympäristöjä tutkivien tieteiden kenttäopetuksen ja tutkimuksen tukikohtana, edesauttaa ja mahdollisuuksiensa mukaan harjoittaa ympäristötutkimusta ja ympäristön tilan seurantaa ja vastata osaltaan yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä harjoittaa muuta aseman taloutta ja korkeaa käyttöastetta edistävää toimintaa. MUU HENKILÖKUNTA HALLINTOHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman hallinnossa työskentelevät seuraavat henkilöt: aseman johtaja, 2 amanuenssia, osastosihteeri ja toimistosihteeri. Johtaja Biologisten asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan työstä seuraavaa: 6 Johtaja tai johtokunnan puheenjohtaja voi kutsua aseman henkilökuntaan kuuluvat ja asemalla työskentelevät tutkijat koolle keskustelemaan aseman yhteisistä asioista. Vähintään kahdesti vuodessa aseman johtaja kutsuu koolle yksikkökokouksen, jossa käsitellään yhteisiä kehittämishankkeita, suunnitellaan toimintaa ja tiedotetaan yliopistossa meneillään olevista ajankohtaisista asioista. 7 Jokaisella asemalla on johtaja, jonka toimipaikka on asemalla. Aseman johtaja johtaa ja valvoo aseman toimintaa sekä vastaa aseman yleisestä toiminnasta. Johtaja päättää aseman sisäisistä asioista, ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan. Johtajan tehtävänä on erityisesti: 1. vastata aseman toiminnasta ja taloudesta; 2. hyväksyä aseman menot ja tulot Helsingin yliopiston taloussäännön mukaisesti; 3. toimia aseman henkilöstön johtajana ja vastata aseman henkilöstösuunnittelusta ja siitä, että asemalla noudatetaan yliopiston henkilöstöpolitiikkaa; 4. hyväksyä aseman toimintasuunnitelman ja budjetin; 5. valmistella aseman vuosikertomus; 6. päättää tutkimusryhmän tai hankkeen ottamisesta asemalle ja vahvistaa asemalle otettavalle tutkimusryhmälle tai hankkeelle vastuullinen tutkija. Aseman johtajan muista tehtävistä määrätään kunkin biologisen aseman hallinnon työjärjestyksessä, jonka dekaani vahvistaa aseman johtajan esittelystä. 1

2 Aseman johtaja tekee päätöksensä esittelystä. Dekaani määrää asemien johtajien päätösten esittelijät. Aseman johtajan esimies on dekaani. Sen lisäksi mitä asemien työjärjestyksessä on säädetty aseman johtajan tehtäviin kuuluu: Esimiestehtävät: - Johtaja on asemalla työskentelevän henkilöstön esimies Hallintotehtävät: - Taloushallinon johto - Henkilöstöhallinnon johto - Yleishallinnon johto Viestintätehtävät: - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä amanuenssien kanssa) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot jne. yhdessä amanuenssi 1 ja tutkimusprofessorin kanssa) Aseman johtaja voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa Johtajan varahenkilö on hallintoamanuenssi. Hallintoamanuenssi Esimiestehtävät: - Lähiesimiestehtävät tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstön osalta: huoltoteknikko, 2 tutkimusteknikkoa, 2 erikoislaboratoriomestaria Hallintotehtävät: - Projektihallinnon yhdyshenkilönä toimiminen (projektien taloushallinto Lahden palvelukeskuksessa) - Tilien oikeellisuuden seuranta, budjetin valmistelutyöt yhdessä johtajan kanssa - Harjoittelijoiden/sijaistyöntekijöiden rekrytointi ja lähiesimiehenä toimiminen - Vastaa johtajan päätöksentekoon liittyvistä valmistelu- ja esittelytehtävistä Viestintä- ja asiakaspalvelutehtävät - Tiedotus ja aseman tunnettavuuden lisääminen (yhdessä johtajan kanssa) - Neuvonta 2

3 - Asiantuntijatietokantojen yhdyshenkilö (esim. TUHAT) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen - Yhteistoiminta tutkimuslaitosten, tutkimusviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (lausunnot, luvat, selvitykset) Opetuksen ja tutkimuksen tuki - Tilaustutkimuksista vastaaminen - Koe-eläinluvat - Opetus- ja tutkimustiloihin liittyvät asiat - Vastaa opetus- ja tutkimuslaitteistoista ja niiden hankinnasta Pelastus- ja turvallisuusasiat - Toimipaikan suojelujohtajana toimiminen Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaan lukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Hallintoamanuenssin varahenkilöinä ovat toinen amanuenssi (opetuksen- ja tutkimuksentukitehtävät) ja johtaja (esimies-, hallinto- ja viestintätehtävät). Amanuenssi Opetuksen tuki - Kurssien ja seminaarien järjestelyihin liittyvät tehtävät ja niiden koordinointi - Aseman kokoelmien hoito ja ylläpito (mm. eläinkokoelmat, kivikokoelmat) - Aseman piha- ja metsäalueet (luontopolku, luvat, kartoitukset yms.) - Opetus- ja tutkimuskirjallisuuden hankinta ja kirjastovastaava - Opetus- ja tutkimustiloihin sekä laitteistoihin liittyvät asiat Tutkimuksen tuki - Tutkimus- ja kenttätöiden koordinointiin ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät - Vastuu tutkimusasemista, kenttälaitteista ja välineistöstä - Seuranta- ja tutkimusaineistojen hallinta ja ylläpito (tietokannat) - Paikkatietoasiat - Perehdyttäminen (harjoittelijat/tutkijat) Tietotekninen tuki - ATK yhdys- ja tukihenkilön tehtävät - Tietotekninen ohjaus (yhdessä Lahden palvelukeskuksen kanssa) - Tietokoneiden, tulostimien, AV-välineiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - Aseman kotisivujen päivitys ja muu tiedotus sekä aseman tunnettavuuden lisääminen 3

4 Amanuenssi voi antaa oman alansa opetusta, mukaanlukien opinnäytteiden ohjaus, tehdä tutkimusta ja hakea tutkimusrahoitusta muiden tehtävien niin salliessa. Amanuenssin varahenkilönä toimii hallintoamanuenssi. Osastosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Kurssi- ja seminaaritoimintaan liittyvät tehtävät (yhteydenpito asiakkaisiin, varaustoiminta, sisäinen tiedotus) Taloushallinnon tehtävät - Laskutus - Tilastointitehtävät - Hinnastot Henkilöstö- ja palkka-asiat* - Poissaoloilmoitukset - Henkilöstö- ja palkka-asioihin liittyvät selvittelyt ja palkkatilien seuranta - Työterveyshuollon yhteyshenkilö - Työsopimus-, apuraha- ja palkka-asiat * Ympäristötieteiden laitoksella Viikissä on palkattuna henkilöstösihteeri, joka hoitaa asemien ja laitoksen henkilöstöasioita yhdessä osastosihteerien kanssa. Henkilöstö- ja palkka-asioissa sijainen on Ympäristötieteiden laitoksen henkilöstösihteeri ja asiakas- ja taloushallinnon tehtävissä toimistosihteeri Toimistosihteeri Asiakaspalvelutehtävät - Vastaanottoon, tilavaruksiin ja majoitukseen liittyvät tehtävät - Postitukseen, kopiointiin ja tuotemyyntiin liittyvät työt Taloushallinnon tehtävät - Menolaskujen tiliöinti, kassapankin käyttö - Arkistointiin liittyvät työt - Toimistotarvikkeiden tilaukset - Matkayhteyshenkilönä toimiminen Viestintätehtävät - Aseman sisäinen tiedotus Toimistosihteerin sijaisena toimii osastosihteeri. 4

5 LABORATORIOHENKILÖSTÖ Laboratorion lähiesimiehenä toimii hallintoamanuenssi, joka vastaa laboratorion toiminnasta ja kehittämisestä. Laboratorioissa työskentelee 2 erikoislaboratoriomestaria. Laboratorio on varustettu erityisesti vesistötutkimuksia silmällä pitäen. Siellä käsitellään pääsääntöisesti aseman omien tutkimusprojektien ja asemalla työskentelevien tutkijoiden näytteitä. Jonkin verran tehdään myös tilaustutkimuksiin liittyvää analysointia. Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion toiminnoista ja niiden organisoinnista, ylläpidosta ja laadusta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti AAS-, spektrofotometri-, hiili-, C/N- ja menetelmien kehittäminen ja laadun tarkkailu - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Analyysien ja laboratorion toimintojen validointiin ja kehittämiseen liittyvät työt - Laboratorio- ja kenttälaitteiden huolto- ja korjaustehtävät sekä laboratoriotilojen järjestelyt - Laitteiden, välineiden, tarvikkeiden ja kemikaalien järjestelyt ja tilaukset - Suurempien laitteiden hankinta yhdessä amanuenssi 1:n kanssa - Laboratorion ongelmajätteiden käsittely ja välinehuolto - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen - Kiinteistönhuoltoon liittyvät päivystystehtävät Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari vastaa laboratorion analyyseista, niiden kehittämisestä ja laadun tarkkailusta sekä laboratorion ylläpidosta. - Näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja säilöntä - Näytteiden analysointi; erityisesti ravinneanalyysit FIA-analysaattorilla sekä mm. ph-, johtokyky-, alkaliniteetti-, väri-, happi- ja klorofyllianalyysit - Analyysitulosten laskeminen, kirjaaminen, arkistointi ja luovuttaminen - Laitteiden ja analysaattoreiden kunnossapito ja pienimuotoiset huoltotyöt - Välinehuolto (astia- ja kemikaalivaraston järjestyksestä huolehtiminen) - Kurssien kemikaaleista ja laboratoriotarvikkeista huolehtiminen - Laboratoriossa työskentelevien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden opastus ja ohjaus - Toisen erikoislaboratoriomestarin sijaisena toimiminen 5

6 TEKNINEN HENKILÖSTÖ Huoltoteknikko Huoltoteknikko vastaa aseman kuljetuskaluston sekä tutkimus- ja opetuslaitteiden ja välineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkimuslaitteiden, -välineiden ja -rakennelmien suunnittelu, kustannuslaskenta, materiaali hankinnat, valmistaminen, huolto ja korjaus - Kuljetuskaluston hankinta, huolto ja katsastus (autot, moottorikelkat, perämoottorit, veneet, peräkärryt, pyörät) - Erilaiset kuljetustehtävät - Tutkimus- ja opetushenkilöstön avustaminen työverstaalla - Verstastoimintojen ylläpitäminen ja työpisteen työsuojeluvälineistä huolehtiminen - Verstaan työvälineiden kunnossapitäminen ja hankinta - Muun teknisen henkilöstön sijaisuuksien hoito - Kiinteistöhuollon avustustyöt sekä päivystystehtävät Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvästä näytteenotosta ja kenttävälineiden kunnosta ja huollosta. - Tutkijoiden ja kurssien avustaminen näytteenottoon ja muuhun kenttätyöskentelyyn liittyvissä töissä - Kenttävälineistön käytön opastus - Laiterekisterin laadinta sekä ylläpito ja laite- ja kalusteinventaariot - Pienlaitteiden, materiaalien ja välineiden hankinta - Pienlaitteiden huollot ja korjaukset - Laitteiden suunnittelu ja valmistaminen, erityisesti elektroniset laitteet ja mittarit - Opetustilojen kunnossapito ja kurssien ja seminaarien avustaminen - Erilaiset kuljetustehtävät autoilla, veneillä ja moottorikelkoilla - Toisen tutkimusteknikon sijaisena toimiminen Tutkimusteknikko Tutkimusteknikko vastaa opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvistä avustavista työtehtävistä. - Näytteiden haku ja otto tutkimusta varten (mm. vesi-, vesieliö-, pohjasedimenttija hyönteisnäytteet) - Hyönteiskartoitukset ja hyönteispyydysten hoito - Opastus- ja kuljetustehtävät ulko- ja kotimaisille ryhmille - Aseman puisto-metsäalueen hoito (mm. puiden kaato, myrskytuhopuiden poisto) 6

7 - Luontopolkuverkoston hoito ja kunnostaminen - Tutkimusvälineiden suunnittelu, valmistus ja korjaaminen - Opetukseen ja tutkimukseen liittyvien rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen - Sähkötekniset työt - Osallistuminen kuljetuskaluston kunnossapitämiseen - Toisen tutkimusteknikon ja huoltoteknikon sijaisuudet - Kiinteistöhuollon sijaisuus- ja avustustyöt sekä päivystystehtävät 7

8 KEITTIÖHENKILÖSTÖ Lammin biologisen aseman ruokahuollossa työskentelevät pääemäntä, emäntä sekä neljä keittiötyöntekijää. Keittiötiimi ylläpitää ruokahuoltopalveluja henkilökunnalle, vieraileville tutkijoille sekä kurssi- ja seminaarivieraille. Keittiö valmistaa noin lämmintä ateriaa vuosittain. Ruokalassa tarjoillaan arkipäivisin aamiainen 8:00-9:00, lounas 12:00-13:00, iltapäiväkahvit 14:30-15:00. Vierailijoiden määrästä riippuen tarjoillaan päivällinen 17:00-18:00 sekä valmistetaan iltapalatarjoiluja eri kohteisiin varausten mukaisesti. Usein kesäaikaan valmistetaan aamuisin lämpimiä kenttälounaita maastoon mukaan otettavaksi. Lammin biologinen asema tarjoaa tilojaan sekä ruokapalveluitaan myös erilaisten juhlatilaisuuksien toteuttamiseksi, jolloin ruokailuajat ovat tavallisuudesta poikkeavat. Keittiöhenkilökunnan työajat määräytyvät näiden tilaisuuksien mukaisesti sisältäen tarvittaessa ilta- ja yötöitä sekä lauantai- ja sunnuntaityövuoroja. Pääemäntä Pääemäntä vastaa LBA:n ruokapalvelutoiminnoista. Tehtävänä on organisoida, ohjata, valvoa sekä kehittää ruokahuollon tuotanto- ja palvelutoimintaa, erityisesti kannattavuus sekä taloudellisuus huomioiden. Esimiestehtävät - toimii keittiöhenkilökunnan lähiesimiehenä - harjoittelijoiden yhteyshenkilönä sekä arvioitsijana toimiminen - uusien työntekijöiden perehdyttäminen Hallinnolliset tehtävät - suorittaa varauksien perusteella työtehtävien vaatimat työaikajärjestelyt (työvuorolistojen laadinta ja seuranta) - työntekijöiden sijaisuuksien järjestely - ruokalistojen suunnittelu asiakaslähtöisesti varausten perusteella, myös vaativien juhlapalvelutilaisuuksien suunnittelu asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä hinnoitteluun osallistuminen - tavarahankinnat (tarjouspyynnöt, vertailut, hankintasopimukset, tilaukset, tavaratoimitusten seuranta, reklamaatiot) - kalusto- ym. hankintojen suunnittelu ja esittely aseman johdolle - ruokahuollon menolaskujen tarkistus, budjetin seuranta raporttien avulla - elintarvikehuollon lakisääteisen omavalvonnan ylläpitäminen ja seuranta Ruokahuollon tehtävät - osallistuu päivittäin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan - osallistuu tarvittaessa kaikkiin ruokahuollon työtehtäviin, ensisijaisesti kuitenkin ruoanvalmistukseen sekä leivontaan hoitaa emännän tehtävät hänen poissa ollessa sekä myös lomittaa häntä. 8

9 Pääemännän normaalityöaika on 8:00-15:45 Pääemännän varahenkilö on emäntä. Emäntä Vastuualueena kuumakeittiön toiminnot valmistaa lämpimät ruoat kaikille tarjottaville aterioille. Hoitaa pääemännän tehtäviä hänen poissa ollessaan sekä lomittaa häntä. - valmistaa aamulla lämpimän ruoan kenttälounaspakettiin - valmistaa lämpimän lounasruoan - tekee taikinat valmiiksi iltavuorolaisen työstettäväksi - tyhjentää lounaspöydän yhdessä iltavuorolaisen kanssa - valmistaa päivällisen lämpimät ruoat lisäkkeineen - vastaa kuumakeittiön laitteiden puhtaudesta - osallistuu tavaran vastaanottoon sekä omavalvonnan kirjauksiin - vastaa myös työnohjauksesta päivittäin sekä ruokahuoltotoimintojen jatkuvasta kehittämistyöstä - tarvittaessa osallistuu kaikkiin keittiön töihin Emännän normaalityöaika on 9:00-16:45 Emännän varahenkilö on pääemäntä. Keittiötyöntekijät - vastaavat aamiaisen valmistuksesta sekä tarjoilusta. - valmistavat salaatit ym. kylmäbuffetin ruoat kaikille aterioille - hoitavat ruoka- ja kahvitarjoilut sekä astiahuollon kokonaisuudessaan - osallistuvat ruokasalin sekä ruoanvalmistustilojen puhtaanapitoon Keittiötyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Aamuvuoro 7:00 14:45 - aamiaisen valmistus, tarjoilu sekä poisottaminen, astiahuolto sekä salin kunnostus lounaalle - kenttälounaspaketin kokoaminen+kahvin valmistus erikokoisille ryhmille mukaan otettavaksi - tavarakuormien vastaanotto sekä tarkistus - hoitaa kahvitarjoilun sekä virvokkeet seminaareille luentotiloihin - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa salaattipöydän lounaalle - lounaan tarjollepano, tarjoilu, astiahuolto sekä ruokasalin siistiminen - vie lajitellut jätteet ulkokatoksen jätepisteeseen - hoitaa mahdollisen viikkosiivousvuoronsa. 9

10 Iltavuoro 11:15-19:00 - aloittaa työpäivän leipomalla ruoka- tai kahvileipää - osallistuu tarpeen mukaan kaikkiin keittiön töihin lounasaikana - tyhjentää lounaspöydän yhdessä emännän kanssa ja siistii keittiön - valmistaa ja tarjoilee iltapäiväkahvin, hoitaa astiahuollon sekä kunnostaa salin päivällistä varten - hoitaa mahdolliset viikkosiivoustehtävät erillisen ohjeen mukaisesti - tekee omavalvontakirjaukset ohjeiden mukaisesti - valmistaa sekä toimittaa iltapalatarvikkeet (mukaan lukien iltapala- ja päivälliskorit) varausten mukaisesti eri rakennuksiin - valmistelee mahdollisen kenttälounaan astiat sekä muut tarvikkeet valmiiksi aamua varten - valmistaa salaatit päivälliselle - vastaa koko päivällistarjoilun kulusta - hoitaa astiahuollon sekä ruokasalin kuntoon aamiaista varten - siistii keittiön sekä vie lajitellut jätteet ulkokatokseen jätepisteeseen 10

11 SIIVOUSHENKILÖSTÖ Siivouspalveluiden tavoitteena on varmistaa toimitilojen siisteys ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Yliopiston siivouspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti oman työvoiman avulla. Kaksi siivoojaa kuuluu organisatorisesti Tila- ja kiinteistökeskukseen. Osa siivouksesta hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Siivoustoimelle on siivoustyön mitoituksen yhteydessä määritelty yhteiset laatukriteerit ja ohjeet. Siivoojan työtehtäviin kuuluu ylläpitosiivous, joka on päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa siivousta, sekä perussiivous joka on tarpeen mukaan tapahtuvaa perusteellisempaa tilojen ja pintojen puhdistusta ja hoitoa. Perussiivouksen väli on yleensä 1-3 vuotta. Siivous huoltaa myös aseman tekstiilit esim. liinavaatteet, vuodevaatteet, matot, verhot ym. Siivouksen normaali työaika on 7:00-14:45. Pääsääntöisesti yleiset tilat siivotaan päivittäin, ja muut tilat 1-5 kertaa viikossa siivoustarpeen mukaan. Siivoojat - Lattioiden moppaus ja pesu yhdistelmäkoneella, hoito HS- koneella sekä vahanpoisto ja vahaus sekä imurointi. - Pintojen pyyhintä ja pesu, sekä yläpölyjen pyyhintä. - Seinien ja kattojen pyyhintä ja pesu. - Mattojen imurointi ja tuuletus, sekä pesu. - WC-istuimien ja pesualtaiden pesu. - Paperitelineiden ja saippua-annostelijoiden puhdistus ja täyttö. - Roskakorien tyhjennys ja puhdistus. - Ikkunoiden ja lasipintojen pesu. - Kalusteiden pyyhintä, imurointi ja pesu painehuuhtelukoneella. - Saunojen ja suihkutilojen pesu. - Takkojen puhdistus. - Liinavaatteiden ja pyyhkeiden jakaminen majoitus huoneisiin, purkaminen vuoteista pyykkipusseihin, ja vuodevaatteiden oikominen. - Liinavaatteiden pesu, kuivaus, vetäminen, mankelointi ja viikkaus. - Liinavaatteiden ja muiden tekstiilien kantaminen ja varastointi liinavaatekomeroihin. - Pyyhkeiden, petauspatjojen, tyynyjen, peittojen ym. pesu ja kuivatus. - Viherkasvien hoito asuntolatiloissa. - Tarvike-, siivousaine- ja paperitilausten tekeminen ja varastointi. - Siivouskoneiden ja -välineiden puhdistus ja huolto. - Työvuorolistan tekeminen. - Uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen. - Ohjeiden tekeminen asiakkaille, sekä asiakkaiden opastaminen ja neuvonta. - Majoituksen suunnittelu toimisto henkilökunnan kanssa. 11

12 KIINTEISTÖHUOLLON HENKILÖSTÖ Aseman käytössä on n. 60 ha maa-alaa, josta 5 ha sijaitsee Evolla. Hoidettavia nurmialueita ja puistoa on suunnilleen 3 ha. Suurin osa muusta alueesta on metsää, joka on suojeltu tai pääosin metsätalouden ulkopuolella. Pääosin viljelyskäytöstä poissaolevaa peltoa on reilut 3 ha. Lämmitettäviä rakennuksia on yhdeksän, joiden tilavuus on noin m 3. Lämmitys perustuu öljyyn, paitsi Biokylän yhteydessä olevassa tutkimushallissa (2550 m 3 ), jonka lämmitys hoidetaan Biokylän yhteisellä pellettivoimalalla. Kylmiä tai puulla lämmitettäviä rakennuksia on 14. Lammin biologisen aseman kiinteistönhuollon henkilöstöön kuuluu yksi kiinteistönhoitaja, joka sijoittuu organisatorisesti Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskukseen. Kiinteistönhoitaja - Lakien ja määräysten edellyttämistä tarkastuksista huolehtiminen (esim. palohälytinten testaus) - Varallaolo ja tekninen valvonta - Kiinteistön huoltokirjan käyttö - Tilojen ja rakenteiden toimintakunnosta huolehtiminen ja niistä raportointi; riskit käyttäjille - Huoltosopimusten valvonta ja erikoishuoltojen tilaus - Teknisten piirustuksien hallinta ja arkistointi - Kiinteistön ylläpitoon liittyvä tiedotus käyttäjille - Kiinteistöjen pienkorjaukset - Jätetilojen seuranta ja raportointi - Lämmitysjärjestelmän, lämpölaitoksen, ilmanvaihtokoneiden, vesi- ja viemärilaitteiden (sis. jätevesipumppaamo, kattokaivot ja Rantalan käyttövesikaivo) ja kylmälaitteiden tarkastukset ja kausihuollot, myös öljytilaukset - Sähköjärjestelmien hoito ja määräaikaistarkastukset - Käsisammuttimien, palopostien ja paloilmoitinjärjestelmän hoito ja määräaikaistarkastukset - Hissien toiminnan seuranta ja määrääaikaishuoltojen valvonta - Paineilmajärjestelmän vuosihuolloista huolehtiminen - Rakennusautomaatiosta huolehtiminen - Ulkoalueiden siivous ja huolto - Kulkureittien, pihojen ja paikoitusalueiden lumityöt - Lumien poisto katoilta tarvittaessa - Nurmikoiden, istutusten ja puistopuiden hoito, keto ja peltoalueiden niitto - Tulisijojen huolto; nuohouksien tilaus, polttopuut - Liputukset - Saunojen lämmitykset - Ovien sähköisen koodijärjestelmän ja murtohälytin järjestelmän ylläpito - Tutkimushallin olosuhteiden seuranta ja prosessien hallinta ja ylläpito - Kulutusseuranta - Kiinteistönhoidon työkoneiden huolto Tehtävistä määrätään tarkemmin ylläpidon hallintajärjestelmässä (RYHTI) 12

13 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖKUNTA Professori (ympäristöntutkimus) Lammin biologiselle asemalle on asetettu 5-vuotinen ympäristötutkimuksen professuuri. Professori on ainoa aseman pitkäaikainen opetus- ja tutkimustehtävä. - Oman alan tutkimus - Tutkimusprojektien johtaminen ja tutkimusrahoituksen hakeminen - Oman alan opetus ja opinnäytteiden ohjaaminen - Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Jatko-opiskelijat, projektitutkijat, harjoittelijat ja tutkimusavustajat Asemalla on vaihteleva määrä määräaikaisia tutkijoita tai tutkimusta avustavaa henkilökuntaa. Osa heistä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, osa muuhun henkilökuntaan työsopimuksensa mukaisesti. Tehtävät ovat vaihtelevia, yleensä omaan tutkimukseen liittyviä ja niistä sovitaan erikseen työsopimusta kirjoitettaessa. 13

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015 15.3.2016 10:16 Sivu 1(13) 1 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 12 Yrityssuunnittelutehtävät 2 Tutkimus ja tuotekehitys 21 Tutkimustehtävät 1 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtaminen 7

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 7 / 3.2.2016 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, 48100 Kotka Talotoimikunnan terveiset Talotoimikunnan toimesta järjestettyä kumppanuustalon käyttäjien yhteistä

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna allasyksiköiden resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna allasyksiköiden resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna allasyksiköiden resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Allasveden määritelmä 2. Allasyksiköiden velvoitteet 3. Allasyksiköiden

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

KESÄTYÖPAIKAT 2011. AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6

KESÄTYÖPAIKAT 2011. AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6 1 KESÄTYÖPAIKAT 2011 AAMU-USVAN RIISTATILA o rakennustyötä o kesä heinäkuu - elokuu o paikkoja 6 AIRAKSINEN URPO o 24.6. 10.8. marjojen myynti, Ylämylly o 1.6. 31.8. marjakasvustojen hoitotyöt o 25.7.

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Valtakunnallinen teologian tohtoriohjelma 16.2.2012 Teologinen tiedekunta / Mikael Vänttinen / Tohtorikoulutettavien työsuhde 16.2.2012 1 Keskeiset säädökset 1. Työsopimuslaki

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Hyvässä hengessä Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Ennakointi estää sisäilmaongelmia kustannustehokkaasti Hyvä sisäilma on tutkitusti työtehon ja tuottavuuden parantaja. Sisäilmalla

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Autourheilun säännöt www.autourheilu.fi/saannot Säännöt Autokilpailujen kansalliset määräykset suomessa Nopeuskilpailujen säännöt Ko. lajin kilpailusäännöt (sarjasäännöt)

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Vapepan johtamistoiminnan arviointi

Vapepan johtamistoiminnan arviointi Vapepan johtamistoiminnan arviointi Arviointilomake on tarkoitettu Vapepan koulutus- ja harjoitustoiminnassa johtamisen ja johtopaikkatyöskentelyn arvioinnin ja palautteen tueksi. Arvioinnin tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot