Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa."

Transkriptio

1 JÄTETAKSA ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi alkaen. Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jäteneuvonta-, jätteenkäsittely-, kuljetus-, hyötykäyttöja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Sammakkokangas Oy perii jätemaksua Saarijärven seudun jätelautakunnan alueelta tämän taksan mukaisesti. Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka jätteiden kuljetus ja/tai käsittely kuuluu jätelain mukaan kunnalle ja jonka järjestämisestä huolehtii Sammakkokangas Oy. Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jaettu kolmeen kuljetusalueeseen: Alue 1. Saarijärvi, Alue 2. Karstula Pylkönmäki, Alue 3. Kannonkoski Kinnula Kivijärvi. Kuljetusalueet kilpailutetaan 3 5 vuoden välein. 2. Kunnan jätemaksut Sekajätemaksu Astiakohtainen jätemaksu (Taulukko 1a ja b) koostuu astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan (kuljetus) sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron osuuden niiltä osin kuin jäte kuuluu jäteveron piiriin. Vuonna 2014 jätevero on 50,00 euroa/jätetonni. Oma kiinteistökohtainen sekajäteastia on ensisijainen vaihtoehto sekajätteen keräykseen. Kiinteistö voi liittyä myös yleisen aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi (Taulukko 1c). Sekajätteen jätemaksu laskutetaan kotitalouksilta neljästi vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Vapaa-ajankiinteistöjen osalta laskutus tapahtuu kerran vuodessa, marraskuussa. Liikekiinteistöjä sekä rivi- ja kerrostalokiinteistöjä voidaan laskuttaa 1-2 kuukauden välein. Mikäli kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta liity vapaa-ehtoisesti jätehuoltoon, voidaan palvelu määrätä viranomaisen toimesta. Haja-asutusalueella sijaitseva vakituinen kiinteistö voidaan hyväksyä aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi. Vastaavasti taajama-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan määrätä toimittamaan jätteet pienjäteasemalle tai jätekeskukseen erillistä maksua vastaan (Taulukko 1d), mikäli liittymisvelvollisuus on laiminlyöty tai astiaa käytetään muuten väärin. Kiinteistö siirretään ekopisteen sekajäteastian (yhteinen astia) käyttäjäksi tai sille voidaan hyväksyä pienjäteasema-/ jätekeskusmaksu (taajamassa) seuraavissa tapauksissa: Sivu 1 / 14

2 1. Kiinteistö ei viranomaispäätöksestä huolimatta hanki jäteastiaa tai jäteastia on toistuvasti tyhjä. Siirto tehdään viimeistään päätöspäivämäärästä seuraavan laskutuskauden lopussa. 2. Kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta hanki säkkikeräysvälineen tilalle pyörällistä jäteastiaa. Säkkikeräysvälineen tyhjennys on lopetettu vuoden 2008 alusta joten kiinteistö siirretään ekopisteen sekajäteastian käyttäjäksi. Pyörällisen astian viereen voi edelleen tarvittaessa jättää lisäsäkin. 3. Kiinteistöltä ei saada perittyä jätehuoltomaksuja edes ulosoton kautta. Tällöin kiinteistöä laskutetaan (Taulukon 1c tai 1d) ekopisteen sekajäteastian vuosimaksun mukaisesti. Pienjäteasema-/jätekeskusmaksu on vuosimaksu, eikä tarkoita, että pienjäteasemalle tai jätekeskukseen saa viedä jätettä ilmaiseksi, vaan jätteestä tulee tuolloin maksaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli käyttäjällä ei ole ekopisteen sekajäteastian käyttölupaa, ja hän todistettavasti vie ekopisteeseen ko. sekajätettä, tai kuka tahansa käyttäjä vie pisteeseen sinne kuulumatonta jätettä (esim. huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua, ongelmajätteitä), peritään väärinkäytöksestä 50 :n ylimääräinen jätemaksu. Lisäksi peritään ko. jätteen poiskuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Biojätteen maksut Biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöllä. Keskustaajama-alueella kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla astialla. Astiakohtainen biojätemaksu koostuu Taulukon 2 mukaisesti astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron. Biojäte laskutetaan samanaikaisesti sekajätteen kanssa. Perusmaksu Perusmaksuilla (Taulukko 3) katetaan ekopisteverkoston ylläpidosta, kuntien pienjäteasemista, hyöty- ja pakkausjätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelystä, neuvonnasta ja kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Perusmaksulla katetaan myös jätelautakunnan kulut. Perusmaksu laskutetaan asuinkiinteistöiltä kahdessa erässä, puolet heinä- ja puolet tammikuun laskutuksen yhteydessä, vapaa-ajanasunnoilta marraskuussa. Vapaa-ajanasuntojen perusmaksussa on otettu huomioon vakituisia kiinteistöjä vähäisempi käyttöaste. Hyöty- ja pakkausjätteiden maksut Ekopisteitä käyttävien kotitalouksien osalta hyöty- ja pakkausjätteen pahvi, lasi ja pienmetalli kuljetus- ja käsittelymaksut katetaan perusmaksuilla. Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisten keräysastioiden osalta hyöty- ja pakkausjätteiden käsittely katetaan perusmaksuilla, mutta kuljetusmaksut kultakin noutokerralta jätteen ja keräysvälineen mukaan ovat Taulukoissa 4a, b ja c. Mikäli rivi- tai kerrostalo ei kehotuksesta huolimatta hanki kaikkia hyöty- tai pakkausjäteastioita, voidaan kiinteistöä laskuttaa omakotitalon perusmaksun mukaisesti rivi- ja kerrostalojen maksun sijaan, kunnes kaikki astiat on hankittu. Muut maksut Sivu 2 / 14

3 Edellä 4-6 :ssä mainittuihin maksuihin voidaan lisätä maksuja seuraavasti: Irtojäte, joka on säkissä tai keräysvälineen välittömässä läheisyydessä ja se voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä (Taulukko 1e.). Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat muualla kuin kunnan vahvistaman jätteenkuljetusreitin varrella, peritään niiden tyhjentämisestä lisämaksu (Taulukko 5a). Reittiteiksi katsotaan kaava-alueen tiet sekä haja-asutusalueen yleiset ja yksityiset tiet, joiden varrella on vähintään neljä vakituista, tyhjennettävän jäteastian omaavaa asuinkiinteistöä kilometrin matkalla. Alle kilometrin teillä tulee olla vähintään kaksi kiinteistöä/500 m ja siitä eteenpäin yksi kiinteistö/alkava 250m. Tien on oltava myös jäteautolla ajokelpoinen ja autolle on oltava sen painon kestävä kääntöpaikka. Lisämaksu on jaettu kahteen luokkaan, reitiltä poikkeamiseen ja pihanoutoon, riippuen tien tai väylän luonteesta. Astian tyhjentäminen katsotaan reitiltä poikkeamiseksi silloin, kun astia sijaitsee vahvistetulta jätteenkuljetusreitiltä poikkeavan ja ajokelpoisen varsinaisen tien (yleinen tai yksityinen) varrella vähintään 10 metrin etäisyydellä. Tie on ns. osoitetie, jolla on nimi ja jonka varrella olevat kiinteistöt on numeroitu. Pihanoudoksi (Taulukko 5b) puolestaan katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai yksityisestä (varsinaisesta) tiestä. Pihanouto tapahtuu joko jalkaisin tai kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee kuitenkin olla ajettavissa ja kestää pakkaavan jäteauton paino ja astian välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle sovelias kääntöpaikka. Sekä reitiltä poikkeaman että pihanoudon hinta määräytyy astian etäisyytenä tiestä. Lisämatkaa ei jaeta kiinteistöjen kesken. Yksi joulukuusi kuljetetaan ilmaiseksi, seuraavilta kuusilta maksu on 1,34 euroa/kpl (verollinen 1,65 euroa). Maksamattomasta jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen Mikäli kiinteistölle joudutaan lähettämään muistutus maksamattomasta jätemaksusta, peritään ensimmäisestä maksuhuomautuksesta viivästyskoron lisäksi lisämaksuna 5,00 euroa. Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä ilmoittanut vähintään viikkoa aikaisemmin, käynnistä peritään täysi jätemaksu. Muista palveluista perittävät maksut Asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Liiketoiminnassa muodostuneita asumisessa syntyviin verrattavia vaarallisia jätteitä voidaan ottaa pieniä määriä vastaan erillisen hinnaston mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa yli 100 kg:n kertaerät katsotaan syntyneiksi yritystoiminnassa ja niistä peritään maksu. Seka- ja biojäteastioiden pesu ja desifiointi kuuluvat jätemaksuun. Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä muista ylimääräisistä pesuista voi sopia jäteyhtiön kanssa. Astioiden vuokraus ja myynti ovat jäteyhtiön tarjoamia ylimääräisiä palveluita. Vuokraushinnasto on Taulukossa 6. Myytävistä astioista ja niiden hinnoista voi tiedustella jäteyhtiöltä. Sivu 3 / 14

4 Sivu 4 / 14

5 TAULUKKO 1a. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely 140 l 2,53 + 1,93 4,46 5,53 3,19 + 1,93 5,12 6, ,93 4,58 5, l 2,86 + 3,29 6,15 7,62 3,47 + 3,29 6,7 8, 2,82 + 3,29 6,11 7, l + säkki 3,36 + 3,29 6,64 8,24 4,35 + 3,29 7,64 9,47 2,82 + 3,29 6,11 7, l 3,19 + 4,95 8,14 10,09 3,85 + 4,95 8,80 10,91 3,34 + 4,95 8,29 10, l 3,36 + 5,50 8,86 10,98 4,40 + 5,50 9,90 12,28 3,34 + 5,50 8,84 10, l 4,29 + 8,22 12,51 15,51 4,84 + 8,22 13,06 16,19 3,57 + 8,22 11,79 14, l 4,29 + 9,03 13,32 16,52 4,84 + 9,03 13,87 17,20 3,57 + 9,03 12,60 15, kpl 600 l 4,29 + 8,22 12,51 15,51 4,68 + 8,22 12,90 16,00 3,45 + 8,22 11,67 14, kpl 660 l 4,29 + 9,00 13,29 16,48 4,68 + 9,00 13,68 16,96 3,45 + 9,00 12,45 15,44 Pikakontit 4 m 3 28, ,45 59,38 73,63 29, ,45 60,15 74,59 21, ,74 51,74 64,16 6 m 3 28, ,90 68,83 85,35 29, ,90 69,60 86,30 21, ,28 61,28 75,99 8 m 3 28, ,90 89,83 111,39 29, ,90 90,60 112,34 21, ,48 82,48 102,28 10 m 3 28, ,60 104,53 129,62 29, ,60 105,30 130,57 21, ,32 97,32 120,68 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 Sivu 5 / 14

6 TAULUKKO 1b. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI puhtosäiliö Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) 4 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 6 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 8 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 10 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 12 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 14 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 jätepuristin 10 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 12 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 14 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 16 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 vaihtolava 5-10 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101, m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101,17 yli 15 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101,17 1,3 m3 3 m3 5 m3 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 Sivu 6 / 14

7 TAULUKKO 1c. Sekajätteen jätetaksa aluekeräyspisteen sekajäteastian käytöstä AK-PISTEEN SEKAJÄTEASTIAN KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI VUOSIMAKSU ( /Vuosi) 1 2 henkeä 89,64 111,15 90,84 112,64 84,36 104, henkeä 134,40 166,66 136,80 169,63 127,20 157,73 yli 5 henkeä 179,16 222,16 182,76 226,62 168,72 209,21 kesäasunnot 31,20 38,69 31,92 39,58 29,53 36,62 TAULUKKO 1d. Jätehuollon liittymättömyyden laiminlyönnistä aiheutuva maksu eli pienjäteasema- tai jätekeskusmaksu. PIENJÄTEASEMA-/JÄTEKESKUSM AKSU KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI VUOSIMAKSU ( /Vuosi) 1-2 henkeä 89,64 111,15 90,84 112,64 84,36 104, henkeä 134,40 166,66 136,80 169,63 127,20 157,73 yli 5 henkeä 179,16 222,16 182,76 226,62 168,72 209,21 kesäasunnot 31,20 38,69 31,92 39,58 29,53 36,62 TAULUKKO 1e. Sekajätteen normaalityhjennyksen yhteydessä vietävä lisäsäkki tai irtojäte ( /m 3 ). KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Lisäsäkki 5,17 6,36 5,9 7,32 6,29 7,79 Irtojäte 17,15 21,27 17,15 21,27 14,7 18,23 Sivu 7 / 14

8 TAULUKKO 2. Biojätteen jätetaksa BIOJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely 140 l 2,70 + 1,55 4,26 5,28 3,53 + 1,55 5,0 6,3 2,64 + 1,55 4,19 5, kpl 140 l + säkki 3,62 + 1,71 5,33 6,61 4,29 + 1,71 6,00 7,44 3,85 + 1,71 5,56 6, l 2,7 + 2,66 5,36 6,65 3,53 + 2,66 6,19 7,67 3,74 + 2,66 6,40 7, kpl 240 l + säkki 3,62 + 2,53 6,15 7,63 4,62 + 2,53 7,15 8,87 4,95 + 2,53 7,48 9,28 TAULUKKO 3. Kiinteistöittäin laskutettava perusmaksu KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, PERUSMAKSU SAARIJÄRVI /vuosi /vuosi Omakotitalot 24,22 30,03 Rivi- Ja kerrostalot/huoneisto 18,17 22,53 Kesäasunnot/vapaa-ajanasunnot 12,11 15,02 TAULUKKO 4a. Hyöty- pakkausjätteet Pahvin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. PAHVI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia 140 l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4,28 Sivu 8 / 14

9 600 l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4,28 Pikakontti 4 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 6 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 8 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 10 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 Jätepuristin 172,50 213,90 103,50 128,34 34,50 42,78 Keräyskehikko 5,75 7,13 5,64 6,99 4,60 5,70 Syväkeräyssäiliö 1,3 m 3 34,5 42,78 3 m 3 5 m 3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 34,5 42,78 34,5 42,78 Paali 5,75 7,13 5,64 6,9936 4,6 5,704 TAULUKKO 4b. Hyötyjätteet Lasin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. LASI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia alv 0 %) 140 l 9,20 11,41 7,94 9,84 5,28 6, l 9,20 11,41 7,94 9,84 5,28 6, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8,18 Pikakontti 4 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 6 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 8 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 10 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 Sivu 9 / 14

10 Jätepuristin 172,50 213,90 207,00 256,68 66,00 81,84 1,3 m3 3 m3 5 m3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 44,00 54,56 44,00 54,56 44,00 54,56 TAULUKKO 4c. Hyötyjätteet Pienmetallin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. METALLI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia 140 l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5,46 Pikakontti 4 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 6 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 8 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 10 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 Jätepuristin 172,50 213,90 207,00 256,68 66,00 81,84 Syväkeräyssäili ö 1,3 m3 3 m3 5 m3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 44,00 54,56 44,00 54,56 44,00 54,56 TAULUKKO 5a. Reitiltä poikkeamasta perittävä maksu etäisyyden mukaan/tyhjennys. Poikkeamat (m) ( /tyhjennys, alv 0 %) ( /tyhjennys, alv 24 %) Sivu 10 / 14

11 ,14 2, ,68 3, ,94 3, m ( /km) 2,94 3,65 TAULUKKO 5b. Pihanoudoista astiatyhjennyksen lisäksi perittävä maksu/tyhjennys. Pihanoudot (m) ( /tyhjennys, alv 0 %) ( /tyhjennys, alv 24 %) ,60 3, ,00 3, ,50 4, ,00 4, ,50 6,82 TAULUKKO 6. Astioiden vuokrahinnat kotitalouksille ASTIAN VUOKRAUS KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, SAARIJÄRVI Astia /kk /kk 140 l 1,05 1, l 1,05 1,30 Sivu 11 / 14

12 Osa II Jätetaksa asumisessa syntyville lietteille 3. Yleistä Jätelain mukaan asumisessa syntyvät lietteet luokitellaan jätteeksi ja kuuluvat ne jätehuoltoviranomaisen vastuualueelle. Asumisessa syntyvät lietteet käsittävät sekä saostus- ja umpikaivolietteet että pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet ja niihin rinnastettavat lietteet. Nämä tulisi VnA 209/2011 mukaan tyhjentää vuosittain. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestämä, eli asiakas tilaa itse tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tulee hoitaa jätelain, -asetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lietteiden laskutus on tyypillisesti koostunut kahdesta osasta: kunnan käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Vuoden 2014 alusta käsittelymaksun laskutus siirtyy Saarijärven seudun jätelautakunnalle koko alueella. Käsittelymaksun suuruus määräytyy kunkin kunnan määrittelemän käsittelyhinnan mukaan. Käsittelyhinnat eivät ole jätelain hengen mukaisesti samat kaikissa kunnissa, koska hinnat on tähän saakka määritelty kunnissa itsenäisesti kunkin puhdistamon tarpeen mukaisesti. Pyrimme jatkossa tasa-arvoistamaan käsittelymaksuja kuntien välillä. Käsittelymaksu siirtyy jätelautakunnan laskutettavaksi neljännesvuosittain. Käsittelymaksun suuruus määräytyy todellisen puhdistamolle toimitetun lietteen määrän mukaisesti. Tiedot tyhjennysmääristä kiinteistöittäin toimitetaan jätelautakunnalle sovitusti. Jätelain mukaisesti kaikki jätehuollon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla. Lietehuollon viranomaistoiminnan, laskutuksen, ohjelmien ym. kulujen kattamiseksi laskutetaan lietehuollon palvelujen käyttäjiltä lieteperusmaksu. 4. Asumisessa syntyvien lietteiden maksut Käsittelymaksu Käsittelymaksu laskutetaan puhdistamolle toimitetun lietteen määrän ja laadun perusteella Taulukon 7 mukaisesti. Lietteen käsittelykustannukset vaihtelevat riippuen lietteen laadusta. Lisäksi maksu vaihtelee puhdistamoittain. Käsittelymaksut laskutetaan neljästi vuodessa huhti-, heinä-, marras- ja tammikuussa. 1 Lieteperusmaksu Lieteperusmaksu (Taulukko 8) laskutetaan lietteistä aiheutuvien viranomaistoiminnan, laskutuksen, asiakasrekisterin ylläpidon ym. kulujen kattamiseksi. Lieteperusmaksu laskutetaan samanaikaisesti käsittelymaksun yhteydessä. Ne kiinteistöt, jotka eivät ole hoitaneet tyhjennystä vuoden 2014 aikana, lähetetään lasku lieteperusmaksusta erikseen 2015 vuoden tammikuussa. Mikäli kiinteistö ei hoida tyhjennystään jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksesta huolimatta, laskutetaan lieteperusmaksu 50 % suurempana. Kuljetusmaksu Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on jätelain 37 mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämää ja kuljetuksen kustannuksen määrittelee asiakkaan valitsema kuljettaja. Kuljettaja myös vastaa Sivu 12 / 14

13 kuljetuksen laskuttamisesta, ellei toisin sovita. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävä maksu tulee olla jätelain 85 mukaisesti tasapuolista ja kohtuullista. TAULUKKO 7. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut puhdistamoittain. SAOSTUSKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kannonkoski 5,89 7,30 Karstula 7,32 9,07 Kinnula 20,00 24,80 Kivijärvi 7,87 9,76 Saarijärvi 11,51 14,27 UMPIKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kannonkoski 0,67 0,83 Karstula 3,44 4,26 Kinnula 12,00 14,88 Kivijärvi 3,94 (vain wc vedet) 7,87 4,88 (vain wc vedet) 9,76 Saarijärvi 5,75 7,13 TAULUKKO 8. Asumisessa syntyvien lietteiden perusmaksu, lieteperusmaksu. KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, LIETEPERUSMAKSU SAARIJÄRVI /vuosi /vuosi Vakituinen kiinteistö 5,16 6,40 Vapaa-ajankiinteistö 4,33 5,37 5. Taksamuutokset ja voimaantulo Taksamuutokset Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä. Arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua ei voida muuttaa (astuvat voimaan ilman erillistä päätöstä). Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistä maksua erityistapauksissa korottaa, kohtuullistaa tai poistaa. Taksan voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan alkaen ja kumoaa samalla jätelautakunnan vahvistaman edellisen jätetaksan. 6. Jätekeskuksen ja pienjäteasemien hinnasto Jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on kotitalouksien ym. jäte-erien vastaanotto oheisen hinnaston mukaisesti. Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on Sammakkokankaan omaa toimintaa. Yhtiö määrittelee jätteidenvastaanottohinnan kulujen kattamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron 50 /tn. Sivu 13 / 14

14 Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi ja sinne toimitettavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: Kaatopaikkamaksut vuonna 2014 Suoraan Sammakkokankaan jätekeskukseen tuotavista jätteistä peritään käsittelymaksuja seuraavasti: KAATOPAIKKAMAKSUT 2014 Osakaskunnista Osakaskuntien ulkopuolelta Alv 24 Alv 24 Hinta % Hinta % Pienerät kotitaloudet* kuorma kuorma Jätesäkki, kpl 3,04 0,96 4,00 4,03 0,97 5,00 Henkilöauto ,94 10,00 8,87 2,13 11,00 Pakettiauto, Henkilöauto + peräkärry 16,13 3,87 20,00 16,93 4,07 21,00 Pakettiauto + peräkärry 22,58 5,42 28,00 25,81 6,19 32,00 Puutarhajäte/kuorma (koko päivän) 8,13 1,95 10,08 P 9,76 2,34 12,10 P Pienlaskutuslisä (postitse lähetettävä lasku) 4,07 0,98 5,05 4,07 0,98 5,05 - ei peritä punnitusmaksun yhteydessä Kaatopaikkajäte /tonni Yhdyskuntajäte, lajiteltu kuivajäte* 101,47 24,35 125,82 103,60 24,86 128,46 Yhdyskuntajäte, lajittelematon* 193,04 46,33 239,37 197,20 47,33 244,53 Metalliromu, puhdas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lasi 77,60 18,62 96,22 79,68 19,12 98,80 Erityisjäte, pistävä/viiltävä* 150,40 36,10 186,50 155,60 37,34 192,94 Lentotuhka 42,00 9,66 51,66 44,00 10,12 54,12 Pohjatuhka* 90,00 20,70 110,70 92,00 21,16 113,16 Öljyinen maa - öljypit. <2500mg/kg/haihtuvat <1000mg/kg 10,40 2,50 12,90 12,48 3,00 15,48 - öljypit mg/kg / haihtuvat mg/kg 31,20 7,49 38,69 36,40 8,74 45,14 - öljypit mg/kg / haihtuvat mg/kg 62,40 14,98 77,38 72,80 17,47 90,27 - ilman analyysitodistusta 156,00 37,44 193,44 208,00 49,92 257,92 Öljyanalyysit erillisen hinnaston mukaan Rakennusjäte, lajiteltu* 103,60 24,86 128,46 105,68 25,36 131,04 Rakennusjäte, lajittelematon* 197,20 47,33 244,53 201,36 48,33 249,69 Rakennusjäte asbestipitoinen* 135,00 31,05 166,05 140,00 32,20 172,20 Teollisuusjäte* 90,00 20,70 110,70 92,00 21,16 113,16 Puhdas tiili/betonimurske (raekoko alle 150 mm) 12,50 2,88 15,38 14,00 3,22 17,22 Puhdas tiili/betonimurske (raekoko yli 150 mm) 30,00 6,90 36,90 33,00 7,59 40,59 Puhdas maa-aines (ei kantoja, kivet alle 50 cm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puhdas, käsittelemätön puujäte 0,00 0,00 0,00 9,76 2,34 12,10 P Käsitelty puujäte 8,13 1,95 10,08 P 9,76 2,34 12,10 P Kyllästetty puujäte, kotitaloudet (alle 1m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kyllästetty puujäte, yritykset 160,00 36,80 196,80 180,00 41,40 221,40 Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sähkö- ja elektroniikkaromu yritykset 750,00 172,50 922,50 ei oteta vastaan Ongelmajäte (kotitaloudet, yritykset erillinen hinnasto) 0,00 0,00 0,00 ei oteta vastaan Biojäte 45,86 11,01 56,87 58,24 13,98 72,22 Jätevesiliete, vesipitoisuus 80-90% 52,00 12,48 64,48 62,40 14,98 77,38 Jätevesiliete, vesipitoisuus alle 80% 45,86 11,01 56,87 58,24 13,98 72,22 Hiekanerotuskaivon liete 43,68 10,48 54,16 45,76 10,98 56,74 Muut lietteet* 67,00 16,08 83,08 70,00 16,80 86,80 Sivu 14 / 14

15 Punnitusmaksu/kuorma (ei pientuojilta) 8,13 1,95 10,08 9,76 2,34 12,10 Punnitusmaksu ilman jätteentuontia 10,57 2,54 13,11 12,20 2,93 15,13 Jäteverollisia jätteitä, sisältää jäteveron (50,00 euroa/tonni) P punnitusmaksulla Lisäksi jokaisessa jäsenkunnassa on pienjäteasema: Kannonkoski: Mannilantie, avoinna torstaisin klo Karstula: Lampisuon vanha kaatopaikka, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo Kinnula: Muholan vanha kaatopaikka, avoinna keskiviikkoisin klo Kivijärvi: Puuniemen teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pylkönmäki: Timpersuntin teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pienjäteasemilla tuotavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: HUOMIOITAVAA! Suuret jäte-erät tulee toimittaa suoraan jätekeskukseen. Suurierä on traktorin peräkärryllinen. Yritysten vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee toimittaa Sammakkokankaan jätekeskukseen. Erikoisempien jäte-erien osalta tulee olla etukäteen yhteydessä jäteyhtiöön lajittelu ja toimittamisohjeiden varmistamiseksi (palvelupäällikkö Päivi Nieminen , toimitusjohtaja Outi Ruuska ). Sis. kuljetuksen ja käsittelyn Jätelaji Hinta ALV. Yhteensä LAJITELTU Kaatopaikkajäte (myös rakennusjäte) Jätesäkki/ pieni erä 200 litraa kpl 4,03 0,97 5,00 Henkilöauto kuorma 8,87 2,13 11,00 Pakettiauto tai henkilöauto + peräkärry kuorma 16,94 4,07 21,00 Pakettiauto + peräkärry kuorma 25,81 6,19 32,00 Traktori, peräkärry (max noin 6 m3) m3 9,68 2,32 12,00 Lajittelemattomasta jätteestä peritään laskutuksen yhteydessä 50 %:lla korotettu vastaanottomaksu. Metalliromu, puhdas 0,00 0,00 0,00 Puujäte, käsitelty ja käsittelemätön Ei lajittelua eri jakeisiin. Ei kyllästettyä puuta! 0,00 0,00 0,00 Erityisjäte, pistävä/viiltävä (pieni erä max 10 l) erä 12,10 2,90 15,00 Pistävät ja viiltävät tulee olla pakattuna. Isommat erät toimitettava jätekeskukseen!!! Puutarhajäte/kuorma 8,06 1,94 10,00 Paalimuovi (taiteltu, sidottu) m3 12,10 2,90 15,00 Vaaralliset jätteet kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet yritykset Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto Sammakkokankaan jätekeskuksessa. Erillinen hinnasto Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 Sähkö- ja elektroniikkaromu yritykset: kotitalouslaitteet ja niihin rinnastettavat 0,00 0,00 0,00 Sivu 15 / 14

16 JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOJA VIRANOMAISTEHTÄVÄT Saarijärven Seudun jätelautakunta PL Saarijärvi JÄTEHUOLLON VALVONTA: Karstulan kunta/ Kinnulan kunta ympäristötoimi Tekninen toimi/rakennus ja ympäristö Virastotie Keskustie Karstula Kinnula puh puh Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi/viitasaaren kaupunki (Kannonkoski, Kivijärvi) Ympäristösihteeri PL Saarijärvi Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi/ ympäristönsuojelusihteeri PL Saarijärvi puh JÄTEHUOLLON PALVELUTEHTÄVÄT: Sammakkokangas Oy Paavonaukio 3 B Saarijärvi puh JÄTTEENKULJETUS: Alue 1. Alue 2. ja 3. L&T Oyj Kivijärven jätehuolto Kari Kotilainen Sepelitie 6 Martintie Jyväskylä Kivijärvi Puh puh Sivu 16 / 14