Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa."

Transkriptio

1 JÄTETAKSA ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi alkaen. Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jäteneuvonta-, jätteenkäsittely-, kuljetus-, hyötykäyttöja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Sammakkokangas Oy perii jätemaksua Saarijärven seudun jätelautakunnan alueelta tämän taksan mukaisesti. Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka jätteiden kuljetus ja/tai käsittely kuuluu jätelain mukaan kunnalle ja jonka järjestämisestä huolehtii Sammakkokangas Oy. Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jaettu kolmeen kuljetusalueeseen: Alue 1. Saarijärvi, Alue 2. Karstula Pylkönmäki, Alue 3. Kannonkoski Kinnula Kivijärvi. Kuljetusalueet kilpailutetaan 3 5 vuoden välein. 2. Kunnan jätemaksut Sekajätemaksu Astiakohtainen jätemaksu (Taulukko 1a ja b) koostuu astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan (kuljetus) sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron osuuden niiltä osin kuin jäte kuuluu jäteveron piiriin. Vuonna 2014 jätevero on 50,00 euroa/jätetonni. Oma kiinteistökohtainen sekajäteastia on ensisijainen vaihtoehto sekajätteen keräykseen. Kiinteistö voi liittyä myös yleisen aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi (Taulukko 1c). Sekajätteen jätemaksu laskutetaan kotitalouksilta neljästi vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Vapaa-ajankiinteistöjen osalta laskutus tapahtuu kerran vuodessa, marraskuussa. Liikekiinteistöjä sekä rivi- ja kerrostalokiinteistöjä voidaan laskuttaa 1-2 kuukauden välein. Mikäli kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta liity vapaa-ehtoisesti jätehuoltoon, voidaan palvelu määrätä viranomaisen toimesta. Haja-asutusalueella sijaitseva vakituinen kiinteistö voidaan hyväksyä aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi. Vastaavasti taajama-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan määrätä toimittamaan jätteet pienjäteasemalle tai jätekeskukseen erillistä maksua vastaan (Taulukko 1d), mikäli liittymisvelvollisuus on laiminlyöty tai astiaa käytetään muuten väärin. Kiinteistö siirretään ekopisteen sekajäteastian (yhteinen astia) käyttäjäksi tai sille voidaan hyväksyä pienjäteasema-/ jätekeskusmaksu (taajamassa) seuraavissa tapauksissa: Sivu 1 / 14

2 1. Kiinteistö ei viranomaispäätöksestä huolimatta hanki jäteastiaa tai jäteastia on toistuvasti tyhjä. Siirto tehdään viimeistään päätöspäivämäärästä seuraavan laskutuskauden lopussa. 2. Kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta hanki säkkikeräysvälineen tilalle pyörällistä jäteastiaa. Säkkikeräysvälineen tyhjennys on lopetettu vuoden 2008 alusta joten kiinteistö siirretään ekopisteen sekajäteastian käyttäjäksi. Pyörällisen astian viereen voi edelleen tarvittaessa jättää lisäsäkin. 3. Kiinteistöltä ei saada perittyä jätehuoltomaksuja edes ulosoton kautta. Tällöin kiinteistöä laskutetaan (Taulukon 1c tai 1d) ekopisteen sekajäteastian vuosimaksun mukaisesti. Pienjäteasema-/jätekeskusmaksu on vuosimaksu, eikä tarkoita, että pienjäteasemalle tai jätekeskukseen saa viedä jätettä ilmaiseksi, vaan jätteestä tulee tuolloin maksaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli käyttäjällä ei ole ekopisteen sekajäteastian käyttölupaa, ja hän todistettavasti vie ekopisteeseen ko. sekajätettä, tai kuka tahansa käyttäjä vie pisteeseen sinne kuulumatonta jätettä (esim. huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua, ongelmajätteitä), peritään väärinkäytöksestä 50 :n ylimääräinen jätemaksu. Lisäksi peritään ko. jätteen poiskuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Biojätteen maksut Biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöllä. Keskustaajama-alueella kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla astialla. Astiakohtainen biojätemaksu koostuu Taulukon 2 mukaisesti astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron. Biojäte laskutetaan samanaikaisesti sekajätteen kanssa. Perusmaksu Perusmaksuilla (Taulukko 3) katetaan ekopisteverkoston ylläpidosta, kuntien pienjäteasemista, hyöty- ja pakkausjätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelystä, neuvonnasta ja kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Perusmaksulla katetaan myös jätelautakunnan kulut. Perusmaksu laskutetaan asuinkiinteistöiltä kahdessa erässä, puolet heinä- ja puolet tammikuun laskutuksen yhteydessä, vapaa-ajanasunnoilta marraskuussa. Vapaa-ajanasuntojen perusmaksussa on otettu huomioon vakituisia kiinteistöjä vähäisempi käyttöaste. Hyöty- ja pakkausjätteiden maksut Ekopisteitä käyttävien kotitalouksien osalta hyöty- ja pakkausjätteen pahvi, lasi ja pienmetalli kuljetus- ja käsittelymaksut katetaan perusmaksuilla. Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisten keräysastioiden osalta hyöty- ja pakkausjätteiden käsittely katetaan perusmaksuilla, mutta kuljetusmaksut kultakin noutokerralta jätteen ja keräysvälineen mukaan ovat Taulukoissa 4a, b ja c. Mikäli rivi- tai kerrostalo ei kehotuksesta huolimatta hanki kaikkia hyöty- tai pakkausjäteastioita, voidaan kiinteistöä laskuttaa omakotitalon perusmaksun mukaisesti rivi- ja kerrostalojen maksun sijaan, kunnes kaikki astiat on hankittu. Muut maksut Sivu 2 / 14

3 Edellä 4-6 :ssä mainittuihin maksuihin voidaan lisätä maksuja seuraavasti: Irtojäte, joka on säkissä tai keräysvälineen välittömässä läheisyydessä ja se voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä (Taulukko 1e.). Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat muualla kuin kunnan vahvistaman jätteenkuljetusreitin varrella, peritään niiden tyhjentämisestä lisämaksu (Taulukko 5a). Reittiteiksi katsotaan kaava-alueen tiet sekä haja-asutusalueen yleiset ja yksityiset tiet, joiden varrella on vähintään neljä vakituista, tyhjennettävän jäteastian omaavaa asuinkiinteistöä kilometrin matkalla. Alle kilometrin teillä tulee olla vähintään kaksi kiinteistöä/500 m ja siitä eteenpäin yksi kiinteistö/alkava 250m. Tien on oltava myös jäteautolla ajokelpoinen ja autolle on oltava sen painon kestävä kääntöpaikka. Lisämaksu on jaettu kahteen luokkaan, reitiltä poikkeamiseen ja pihanoutoon, riippuen tien tai väylän luonteesta. Astian tyhjentäminen katsotaan reitiltä poikkeamiseksi silloin, kun astia sijaitsee vahvistetulta jätteenkuljetusreitiltä poikkeavan ja ajokelpoisen varsinaisen tien (yleinen tai yksityinen) varrella vähintään 10 metrin etäisyydellä. Tie on ns. osoitetie, jolla on nimi ja jonka varrella olevat kiinteistöt on numeroitu. Pihanoudoksi (Taulukko 5b) puolestaan katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai yksityisestä (varsinaisesta) tiestä. Pihanouto tapahtuu joko jalkaisin tai kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee kuitenkin olla ajettavissa ja kestää pakkaavan jäteauton paino ja astian välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle sovelias kääntöpaikka. Sekä reitiltä poikkeaman että pihanoudon hinta määräytyy astian etäisyytenä tiestä. Lisämatkaa ei jaeta kiinteistöjen kesken. Yksi joulukuusi kuljetetaan ilmaiseksi, seuraavilta kuusilta maksu on 1,34 euroa/kpl (verollinen 1,65 euroa). Maksamattomasta jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen Mikäli kiinteistölle joudutaan lähettämään muistutus maksamattomasta jätemaksusta, peritään ensimmäisestä maksuhuomautuksesta viivästyskoron lisäksi lisämaksuna 5,00 euroa. Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä ilmoittanut vähintään viikkoa aikaisemmin, käynnistä peritään täysi jätemaksu. Muista palveluista perittävät maksut Asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Liiketoiminnassa muodostuneita asumisessa syntyviin verrattavia vaarallisia jätteitä voidaan ottaa pieniä määriä vastaan erillisen hinnaston mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa yli 100 kg:n kertaerät katsotaan syntyneiksi yritystoiminnassa ja niistä peritään maksu. Seka- ja biojäteastioiden pesu ja desifiointi kuuluvat jätemaksuun. Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä muista ylimääräisistä pesuista voi sopia jäteyhtiön kanssa. Astioiden vuokraus ja myynti ovat jäteyhtiön tarjoamia ylimääräisiä palveluita. Vuokraushinnasto on Taulukossa 6. Myytävistä astioista ja niiden hinnoista voi tiedustella jäteyhtiöltä. Sivu 3 / 14

4 Sivu 4 / 14

5 TAULUKKO 1a. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely 140 l 2,53 + 1,93 4,46 5,53 3,19 + 1,93 5,12 6, ,93 4,58 5, l 2,86 + 3,29 6,15 7,62 3,47 + 3,29 6,7 8, 2,82 + 3,29 6,11 7, l + säkki 3,36 + 3,29 6,64 8,24 4,35 + 3,29 7,64 9,47 2,82 + 3,29 6,11 7, l 3,19 + 4,95 8,14 10,09 3,85 + 4,95 8,80 10,91 3,34 + 4,95 8,29 10, l 3,36 + 5,50 8,86 10,98 4,40 + 5,50 9,90 12,28 3,34 + 5,50 8,84 10, l 4,29 + 8,22 12,51 15,51 4,84 + 8,22 13,06 16,19 3,57 + 8,22 11,79 14, l 4,29 + 9,03 13,32 16,52 4,84 + 9,03 13,87 17,20 3,57 + 9,03 12,60 15, kpl 600 l 4,29 + 8,22 12,51 15,51 4,68 + 8,22 12,90 16,00 3,45 + 8,22 11,67 14, kpl 660 l 4,29 + 9,00 13,29 16,48 4,68 + 9,00 13,68 16,96 3,45 + 9,00 12,45 15,44 Pikakontit 4 m 3 28, ,45 59,38 73,63 29, ,45 60,15 74,59 21, ,74 51,74 64,16 6 m 3 28, ,90 68,83 85,35 29, ,90 69,60 86,30 21, ,28 61,28 75,99 8 m 3 28, ,90 89,83 111,39 29, ,90 90,60 112,34 21, ,48 82,48 102,28 10 m 3 28, ,60 104,53 129,62 29, ,60 105,30 130,57 21, ,32 97,32 120,68 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 Sivu 5 / 14

6 TAULUKKO 1b. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI puhtosäiliö Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) Kuljetus ( ) Käsittely ( /tn) 4 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 6 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 8 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 10 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 12 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 14 m3 198,00 101,17 198,00 101,17 63,00 101,17 jätepuristin 10 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 12 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 14 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 16 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 73,50 101,17 vaihtolava 5-10 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101, m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101,17 yli 15 m3 220,00 101,17 198,00 101,17 68,25 101,17 1,3 m3 3 m3 5 m3 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 Sivu 6 / 14

7 TAULUKKO 1c. Sekajätteen jätetaksa aluekeräyspisteen sekajäteastian käytöstä AK-PISTEEN SEKAJÄTEASTIAN KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI VUOSIMAKSU ( /Vuosi) 1 2 henkeä 89,64 111,15 90,84 112,64 84,36 104, henkeä 134,40 166,66 136,80 169,63 127,20 157,73 yli 5 henkeä 179,16 222,16 182,76 226,62 168,72 209,21 kesäasunnot 31,20 38,69 31,92 39,58 29,53 36,62 TAULUKKO 1d. Jätehuollon liittymättömyyden laiminlyönnistä aiheutuva maksu eli pienjäteasema- tai jätekeskusmaksu. PIENJÄTEASEMA-/JÄTEKESKUSM AKSU KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI VUOSIMAKSU ( /Vuosi) 1-2 henkeä 89,64 111,15 90,84 112,64 84,36 104, henkeä 134,40 166,66 136,80 169,63 127,20 157,73 yli 5 henkeä 179,16 222,16 182,76 226,62 168,72 209,21 kesäasunnot 31,20 38,69 31,92 39,58 29,53 36,62 TAULUKKO 1e. Sekajätteen normaalityhjennyksen yhteydessä vietävä lisäsäkki tai irtojäte ( /m 3 ). KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Lisäsäkki 5,17 6,36 5,9 7,32 6,29 7,79 Irtojäte 17,15 21,27 17,15 21,27 14,7 18,23 Sivu 7 / 14

8 TAULUKKO 2. Biojätteen jätetaksa BIOJÄTE KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely Kuljetus + käsittely 140 l 2,70 + 1,55 4,26 5,28 3,53 + 1,55 5,0 6,3 2,64 + 1,55 4,19 5, kpl 140 l + säkki 3,62 + 1,71 5,33 6,61 4,29 + 1,71 6,00 7,44 3,85 + 1,71 5,56 6, l 2,7 + 2,66 5,36 6,65 3,53 + 2,66 6,19 7,67 3,74 + 2,66 6,40 7, kpl 240 l + säkki 3,62 + 2,53 6,15 7,63 4,62 + 2,53 7,15 8,87 4,95 + 2,53 7,48 9,28 TAULUKKO 3. Kiinteistöittäin laskutettava perusmaksu KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, PERUSMAKSU SAARIJÄRVI /vuosi /vuosi Omakotitalot 24,22 30,03 Rivi- Ja kerrostalot/huoneisto 18,17 22,53 Kesäasunnot/vapaa-ajanasunnot 12,11 15,02 TAULUKKO 4a. Hyöty- pakkausjätteet Pahvin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. PAHVI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia 140 l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4, l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4,28 Sivu 8 / 14

9 600 l 5,75 7,13 5,64 6,99 3,45 4,28 Pikakontti 4 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 6 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 8 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 10 m 3 31,05 38,50 31,05 38,50 17,25 21,39 Jätepuristin 172,50 213,90 103,50 128,34 34,50 42,78 Keräyskehikko 5,75 7,13 5,64 6,99 4,60 5,70 Syväkeräyssäiliö 1,3 m 3 34,5 42,78 3 m 3 5 m 3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 34,5 42,78 34,5 42,78 Paali 5,75 7,13 5,64 6,9936 4,6 5,704 TAULUKKO 4b. Hyötyjätteet Lasin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. LASI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia alv 0 %) 140 l 9,20 11,41 7,94 9,84 5,28 6, l 9,20 11,41 7,94 9,84 5,28 6, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8, l 9,20 11,41 7,94 9,84 6,60 8,18 Pikakontti 4 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 6 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 8 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 10 m3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 Sivu 9 / 14

10 Jätepuristin 172,50 213,90 207,00 256,68 66,00 81,84 1,3 m3 3 m3 5 m3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 44,00 54,56 44,00 54,56 44,00 54,56 TAULUKKO 4c. Hyötyjätteet Pienmetallin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. METALLI KANNONKOSKI, KINNULA, KIVIJÄRVI KARSTULA SAARIJÄRVI Astia 140 l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5, l 9,20 11,41 7,94 9,84 4,40 5,46 Pikakontti 4 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 6 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 8 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 10 m 3 28,75 35,65 31,05 38,50 16,50 20,46 Jätepuristin 172,50 213,90 207,00 256,68 66,00 81,84 Syväkeräyssäili ö 1,3 m3 3 m3 5 m3 Tyhjennyksestä sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa 44,00 54,56 44,00 54,56 44,00 54,56 TAULUKKO 5a. Reitiltä poikkeamasta perittävä maksu etäisyyden mukaan/tyhjennys. Poikkeamat (m) ( /tyhjennys, alv 0 %) ( /tyhjennys, alv 24 %) Sivu 10 / 14

11 ,14 2, ,68 3, ,94 3, m ( /km) 2,94 3,65 TAULUKKO 5b. Pihanoudoista astiatyhjennyksen lisäksi perittävä maksu/tyhjennys. Pihanoudot (m) ( /tyhjennys, alv 0 %) ( /tyhjennys, alv 24 %) ,60 3, ,00 3, ,50 4, ,00 4, ,50 6,82 TAULUKKO 6. Astioiden vuokrahinnat kotitalouksille ASTIAN VUOKRAUS KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, SAARIJÄRVI Astia /kk /kk 140 l 1,05 1, l 1,05 1,30 Sivu 11 / 14

12 Osa II Jätetaksa asumisessa syntyville lietteille 3. Yleistä Jätelain mukaan asumisessa syntyvät lietteet luokitellaan jätteeksi ja kuuluvat ne jätehuoltoviranomaisen vastuualueelle. Asumisessa syntyvät lietteet käsittävät sekä saostus- ja umpikaivolietteet että pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet ja niihin rinnastettavat lietteet. Nämä tulisi VnA 209/2011 mukaan tyhjentää vuosittain. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestämä, eli asiakas tilaa itse tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tulee hoitaa jätelain, -asetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lietteiden laskutus on tyypillisesti koostunut kahdesta osasta: kunnan käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Vuoden 2014 alusta käsittelymaksun laskutus siirtyy Saarijärven seudun jätelautakunnalle koko alueella. Käsittelymaksun suuruus määräytyy kunkin kunnan määrittelemän käsittelyhinnan mukaan. Käsittelyhinnat eivät ole jätelain hengen mukaisesti samat kaikissa kunnissa, koska hinnat on tähän saakka määritelty kunnissa itsenäisesti kunkin puhdistamon tarpeen mukaisesti. Pyrimme jatkossa tasa-arvoistamaan käsittelymaksuja kuntien välillä. Käsittelymaksu siirtyy jätelautakunnan laskutettavaksi neljännesvuosittain. Käsittelymaksun suuruus määräytyy todellisen puhdistamolle toimitetun lietteen määrän mukaisesti. Tiedot tyhjennysmääristä kiinteistöittäin toimitetaan jätelautakunnalle sovitusti. Jätelain mukaisesti kaikki jätehuollon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla. Lietehuollon viranomaistoiminnan, laskutuksen, ohjelmien ym. kulujen kattamiseksi laskutetaan lietehuollon palvelujen käyttäjiltä lieteperusmaksu. 4. Asumisessa syntyvien lietteiden maksut Käsittelymaksu Käsittelymaksu laskutetaan puhdistamolle toimitetun lietteen määrän ja laadun perusteella Taulukon 7 mukaisesti. Lietteen käsittelykustannukset vaihtelevat riippuen lietteen laadusta. Lisäksi maksu vaihtelee puhdistamoittain. Käsittelymaksut laskutetaan neljästi vuodessa huhti-, heinä-, marras- ja tammikuussa. 1 Lieteperusmaksu Lieteperusmaksu (Taulukko 8) laskutetaan lietteistä aiheutuvien viranomaistoiminnan, laskutuksen, asiakasrekisterin ylläpidon ym. kulujen kattamiseksi. Lieteperusmaksu laskutetaan samanaikaisesti käsittelymaksun yhteydessä. Ne kiinteistöt, jotka eivät ole hoitaneet tyhjennystä vuoden 2014 aikana, lähetetään lasku lieteperusmaksusta erikseen 2015 vuoden tammikuussa. Mikäli kiinteistö ei hoida tyhjennystään jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksesta huolimatta, laskutetaan lieteperusmaksu 50 % suurempana. Kuljetusmaksu Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on jätelain 37 mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämää ja kuljetuksen kustannuksen määrittelee asiakkaan valitsema kuljettaja. Kuljettaja myös vastaa Sivu 12 / 14

13 kuljetuksen laskuttamisesta, ellei toisin sovita. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävä maksu tulee olla jätelain 85 mukaisesti tasapuolista ja kohtuullista. TAULUKKO 7. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut puhdistamoittain. SAOSTUSKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kannonkoski 5,89 7,30 Karstula 7,32 9,07 Kinnula 20,00 24,80 Kivijärvi 7,87 9,76 Saarijärvi 11,51 14,27 UMPIKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 Kannonkoski 0,67 0,83 Karstula 3,44 4,26 Kinnula 12,00 14,88 Kivijärvi 3,94 (vain wc vedet) 7,87 4,88 (vain wc vedet) 9,76 Saarijärvi 5,75 7,13 TAULUKKO 8. Asumisessa syntyvien lietteiden perusmaksu, lieteperusmaksu. KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, LIETEPERUSMAKSU SAARIJÄRVI /vuosi /vuosi Vakituinen kiinteistö 5,16 6,40 Vapaa-ajankiinteistö 4,33 5,37 5. Taksamuutokset ja voimaantulo Taksamuutokset Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä. Arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua ei voida muuttaa (astuvat voimaan ilman erillistä päätöstä). Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistä maksua erityistapauksissa korottaa, kohtuullistaa tai poistaa. Taksan voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan alkaen ja kumoaa samalla jätelautakunnan vahvistaman edellisen jätetaksan. 6. Jätekeskuksen ja pienjäteasemien hinnasto Jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on kotitalouksien ym. jäte-erien vastaanotto oheisen hinnaston mukaisesti. Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on Sammakkokankaan omaa toimintaa. Yhtiö määrittelee jätteidenvastaanottohinnan kulujen kattamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron 50 /tn. Sivu 13 / 14

14 Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi ja sinne toimitettavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: Kaatopaikkamaksut vuonna 2014 Suoraan Sammakkokankaan jätekeskukseen tuotavista jätteistä peritään käsittelymaksuja seuraavasti: KAATOPAIKKAMAKSUT 2014 Osakaskunnista Osakaskuntien ulkopuolelta Alv 24 Alv 24 Hinta % Hinta % Pienerät kotitaloudet* kuorma kuorma Jätesäkki, kpl 3,04 0,96 4,00 4,03 0,97 5,00 Henkilöauto ,94 10,00 8,87 2,13 11,00 Pakettiauto, Henkilöauto + peräkärry 16,13 3,87 20,00 16,93 4,07 21,00 Pakettiauto + peräkärry 22,58 5,42 28,00 25,81 6,19 32,00 Puutarhajäte/kuorma (koko päivän) 8,13 1,95 10,08 P 9,76 2,34 12,10 P Pienlaskutuslisä (postitse lähetettävä lasku) 4,07 0,98 5,05 4,07 0,98 5,05 - ei peritä punnitusmaksun yhteydessä Kaatopaikkajäte /tonni Yhdyskuntajäte, lajiteltu kuivajäte* 101,47 24,35 125,82 103,60 24,86 128,46 Yhdyskuntajäte, lajittelematon* 193,04 46,33 239,37 197,20 47,33 244,53 Metalliromu, puhdas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lasi 77,60 18,62 96,22 79,68 19,12 98,80 Erityisjäte, pistävä/viiltävä* 150,40 36,10 186,50 155,60 37,34 192,94 Lentotuhka 42,00 9,66 51,66 44,00 10,12 54,12 Pohjatuhka* 90,00 20,70 110,70 92,00 21,16 113,16 Öljyinen maa - öljypit. <2500mg/kg/haihtuvat <1000mg/kg 10,40 2,50 12,90 12,48 3,00 15,48 - öljypit mg/kg / haihtuvat mg/kg 31,20 7,49 38,69 36,40 8,74 45,14 - öljypit mg/kg / haihtuvat mg/kg 62,40 14,98 77,38 72,80 17,47 90,27 - ilman analyysitodistusta 156,00 37,44 193,44 208,00 49,92 257,92 Öljyanalyysit erillisen hinnaston mukaan Rakennusjäte, lajiteltu* 103,60 24,86 128,46 105,68 25,36 131,04 Rakennusjäte, lajittelematon* 197,20 47,33 244,53 201,36 48,33 249,69 Rakennusjäte asbestipitoinen* 135,00 31,05 166,05 140,00 32,20 172,20 Teollisuusjäte* 90,00 20,70 110,70 92,00 21,16 113,16 Puhdas tiili/betonimurske (raekoko alle 150 mm) 12,50 2,88 15,38 14,00 3,22 17,22 Puhdas tiili/betonimurske (raekoko yli 150 mm) 30,00 6,90 36,90 33,00 7,59 40,59 Puhdas maa-aines (ei kantoja, kivet alle 50 cm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puhdas, käsittelemätön puujäte 0,00 0,00 0,00 9,76 2,34 12,10 P Käsitelty puujäte 8,13 1,95 10,08 P 9,76 2,34 12,10 P Kyllästetty puujäte, kotitaloudet (alle 1m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kyllästetty puujäte, yritykset 160,00 36,80 196,80 180,00 41,40 221,40 Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sähkö- ja elektroniikkaromu yritykset 750,00 172,50 922,50 ei oteta vastaan Ongelmajäte (kotitaloudet, yritykset erillinen hinnasto) 0,00 0,00 0,00 ei oteta vastaan Biojäte 45,86 11,01 56,87 58,24 13,98 72,22 Jätevesiliete, vesipitoisuus 80-90% 52,00 12,48 64,48 62,40 14,98 77,38 Jätevesiliete, vesipitoisuus alle 80% 45,86 11,01 56,87 58,24 13,98 72,22 Hiekanerotuskaivon liete 43,68 10,48 54,16 45,76 10,98 56,74 Muut lietteet* 67,00 16,08 83,08 70,00 16,80 86,80 Sivu 14 / 14

15 Punnitusmaksu/kuorma (ei pientuojilta) 8,13 1,95 10,08 9,76 2,34 12,10 Punnitusmaksu ilman jätteentuontia 10,57 2,54 13,11 12,20 2,93 15,13 Jäteverollisia jätteitä, sisältää jäteveron (50,00 euroa/tonni) P punnitusmaksulla Lisäksi jokaisessa jäsenkunnassa on pienjäteasema: Kannonkoski: Mannilantie, avoinna torstaisin klo Karstula: Lampisuon vanha kaatopaikka, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo Kinnula: Muholan vanha kaatopaikka, avoinna keskiviikkoisin klo Kivijärvi: Puuniemen teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pylkönmäki: Timpersuntin teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pienjäteasemilla tuotavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: HUOMIOITAVAA! Suuret jäte-erät tulee toimittaa suoraan jätekeskukseen. Suurierä on traktorin peräkärryllinen. Yritysten vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee toimittaa Sammakkokankaan jätekeskukseen. Erikoisempien jäte-erien osalta tulee olla etukäteen yhteydessä jäteyhtiöön lajittelu ja toimittamisohjeiden varmistamiseksi (palvelupäällikkö Päivi Nieminen , toimitusjohtaja Outi Ruuska ). Sis. kuljetuksen ja käsittelyn Jätelaji Hinta ALV. Yhteensä LAJITELTU Kaatopaikkajäte (myös rakennusjäte) Jätesäkki/ pieni erä 200 litraa kpl 4,03 0,97 5,00 Henkilöauto kuorma 8,87 2,13 11,00 Pakettiauto tai henkilöauto + peräkärry kuorma 16,94 4,07 21,00 Pakettiauto + peräkärry kuorma 25,81 6,19 32,00 Traktori, peräkärry (max noin 6 m3) m3 9,68 2,32 12,00 Lajittelemattomasta jätteestä peritään laskutuksen yhteydessä 50 %:lla korotettu vastaanottomaksu. Metalliromu, puhdas 0,00 0,00 0,00 Puujäte, käsitelty ja käsittelemätön Ei lajittelua eri jakeisiin. Ei kyllästettyä puuta! 0,00 0,00 0,00 Erityisjäte, pistävä/viiltävä (pieni erä max 10 l) erä 12,10 2,90 15,00 Pistävät ja viiltävät tulee olla pakattuna. Isommat erät toimitettava jätekeskukseen!!! Puutarhajäte/kuorma 8,06 1,94 10,00 Paalimuovi (taiteltu, sidottu) m3 12,10 2,90 15,00 Vaaralliset jätteet kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet yritykset Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto Sammakkokankaan jätekeskuksessa. Erillinen hinnasto Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 Sähkö- ja elektroniikkaromu yritykset: kotitalouslaitteet ja niihin rinnastettavat 0,00 0,00 0,00 Sivu 15 / 14

16 JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOJA VIRANOMAISTEHTÄVÄT Saarijärven Seudun jätelautakunta PL Saarijärvi JÄTEHUOLLON VALVONTA: Karstulan kunta/ Kinnulan kunta ympäristötoimi Tekninen toimi/rakennus ja ympäristö Virastotie Keskustie Karstula Kinnula puh puh Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi/viitasaaren kaupunki (Kannonkoski, Kivijärvi) Ympäristösihteeri PL Saarijärvi Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi/ ympäristönsuojelusihteeri PL Saarijärvi puh JÄTEHUOLLON PALVELUTEHTÄVÄT: Sammakkokangas Oy Paavonaukio 3 B Saarijärvi puh JÄTTEENKULJETUS: Alue 1. Alue 2. ja 3. L&T Oyj Kivijärven jätehuolto Kari Kotilainen Sepelitie 6 Martintie Jyväskylä Kivijärvi Puh puh Sivu 16 / 14

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ 18.12.2018 45 Liite 2 Syd TSV-JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 18.12.2018 45

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski JÄTEKESKUKSEN TAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2020 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Laukaa Muurame Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.20xx SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA. Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa Voimassa alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA. Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa Voimassa alkaen 1 JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa 25.10.2017 Voimassa 1.1.2018 alkaen 2 1. YLEISTÄ Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskunnat, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,

Lisätiedot

Sydän-Suomen jätelautakunta Liite 1

Sydän-Suomen jätelautakunta Liite 1 Sydän-Suomen jätelautakunta 8.11.2018 41 Liite 1 JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA

JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA Sydän-Suomen jätelautakunta 18.12.2018 46 Liite 4 JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt.

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt. LUONNOS PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.2019 hyväksymä, voimassa 1.4.2019 lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2018 Tornion hallintopalvelut Nro 1 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 12.12.2017 hyväksymä, voimassa 18.1.2018 lähtien Tornion ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JÄTETAKSA 2020 Jyväskylä Laukaa Muurame Toivakka

JÄTETAKSA 2020 Jyväskylä Laukaa Muurame Toivakka LUONNOS JÄTETAKSA 2020 Jyväskylä Laukaa Muurame Toivakka SISÄLTÖ YLEISTÄ JÄTETAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue... 3 2 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset... 3 3

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82 2 1 LIIT 5 B Astiatyhjennysmaksut 1.1.2014 alkaen Mäntyharju JÄTMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset LOPPUJÄT Astiakoko tyhjennysmaksut 120 litraa 140 litraa 240 litraa 300 litraa 340 litraa 360

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Sisällys. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Sisällys. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Sydän-Suomen jätelautakunta 8.11.2018 41 Liite 1 JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa

Lisätiedot

1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2019 Liite: 25 A Ehdotus: Pohjanmaan jätelautakunta 4.12.2018, 25 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 1 Tekla 17.12.2009 138 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2009 Voimaantulo 1.1.2010 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Sivu 1 / 10 Jätetaksa 1.1.2018 alkaen Hyväksytty Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kokouksessa 14.12.2017 Muutokset: - Lausuntokierroksella olleet hinnat on siirretty Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan taksapohjalle.

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen, ellei muuta mainita. Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Heinäveden, Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Varkauden kuntien jätemaksutaksa 26.11.2015 1 (9) Sisällysluettelo 1. Luku: YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Luonnos 29.10.2015. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.201x xx.) I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot