DOPINGIN BIOLÄÄKETIETEELLISET SIVUVAIKUTUKSET KORKEA TASO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOPINGIN BIOLÄÄKETIETEELLISET SIVUVAIKUTUKSET KORKEA TASO"

Transkriptio

1 Dopingin biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia koskevien tietojen yhdenmukaistaminen DOPINGIN BIOLÄÄKETIETEELLISET SIVUVAIKUTUKSET KORKEA TASO Opetusmateriaalin korkean tason oletuksena on dopingaineiden alueen perustietous. Materiaali keskittyy yksinomaan ihmisen kehoon kohdistuviin sivuvaikutuksiin. Jos perustietous dopingin estosta on tarpeen, opetusmateriaalin perus- ja/tai keskitason versiot tulisi käsitellä ensin. Lisäksi suosittelemme tutustumista kongressikäsikirjaan Dopingin biolääketieteelliset sivuvaikutukset, jossa on yksityiskohtaisempia tietoja ja jota voidaan käyttää myös korkean tason esityksen taustamateriaalina. Kongressikäsikirjan voi ladata ilmaiseksi sivulta: DIA 2: Maailman antidopingtoimisto (WADA) kuvailee maailman antidopingsäännöstöä seuraavasti: Yksi tärkeimmistä saavutuksista tähän päivään mennessä taistelussa urheilun dopingia vastaan on ollut yhdenmukaisen antidopingsäännöstön, maailman antidopingsäännöstön (säännöstö), laatiminen, hyväksyminen ja käyttöönotto. Säännöstö on ydinasiakirja, joka tarjoaa kehyksen yhdenmukaisilleantidopingkäytännöille, säännöille ja säännöksille urheilujärjestöissä ja viranomaiselimissä. Se toimii yhdessä neljän kansainvälisen standardin kanssa. Niiden tavoitteena on yhtenäistää antidopingjärjestöjen toimintaa useilla aloilla: testaus, laboratoriot, terapeuttisen käytön erivapaudet (TUE) ja luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä. Koko asiakirja voidaan ladata sivuilta Kuva: Maailman antidopingtoimiston antidopingkäytännön globaali rakenne maailman antidopingsäännöstön mukaisesti. WADA ja maailman antidopingsäännöstö ( säännöstö ) kansainvälinen ja riippumaton urheilun dopingin vastaisen taistelun ja sen kehyksen ( säännöstön ) valvoja/vahtikoira. KOK (Kansainvälinen olympiakomitea), IPC (International Paralympic Committee, Kansainvälinen paralympiakomitea), IF (International Sports Lisätietoja:

2 Federations, kansainväliset lajiliitot) vastaavat testimenettelyistä ja rangaistuksista. Hallitukset tarjoavat taloudellista, poliittista ja rakenteellista tukea ja paljon muuta tukea. Kansallisten olympiakomiteoiden (National Olympic Committees; NOC), kansallisten paralympiakomiteoiden (National Paralympic Committees; NPS), kansallisten lajiliittojen (National Sports Federations; NF) on suostuttava soveltamaan säännöstöä. NADO:t (National Anti-Doping Organisation, kansallinen antidopingorganisaatio), RADO:t (Regional Anti-Doping Organization, alueellinen antidopingorganisaatio) vastaavat kansallisten urheilijoiden testauksista kilpailun aikana ja sen ulkopuolella sekä antidopingsääntörikkomusten tuomitsemisesta ja antidopingkoulutuksesta. Urheilijat, valmentajat ja tukihenkilöstö noudattavat säännöstöä. Laboratoriot analysoivat dopingvalvontatestit. CAS (Court for Arbitration for Sports, urheilun sovintomenettelytuomioistuin) avustaa urheiluun liittyvien kiistojen sovittelussa. DIA 3: Maailman antidopingsäännöstössä on määritetty seuraavat sääntörikkomukset: 2.1 Kielletyn aineen tai sen metaboliittien tai merkkien läsnäolo urheilijan ruumiinnäytteessä 2.2 Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käyttöyritys. 2.3 Näytteen antamatta jättäminen tai kieltäytyminen ilman pätevää syytä näytteen keräämisestä huomautuksen jälkeen antidopingsääntöjen mukaan tai näytteen keräämisen vältteleminen. 2.4 Sovellettavien vaatimusten rikkomus, joka koskee urheilijan osallistumista kilpailun ulkopuoliseen testaukseen, mukaan lukien vaadittujen olinpaikkatietojen toimittamatta jättäminen ja väliinjääneet testit, joita vaaditaan kohtuullisten sääntöjen mukaan. 2.5 Puuttuminen tai yritys puuttua mihin tahansa dopingvalvonnan osa-alueeseen. 2.6 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito. 2.7 Kiellettyjen aineiden tai menetelmien laiton kauppa. Lisätietoja:

3 2.8 Kiellettyjen aineiden tai menetelmien levittäminen tai levittämisen yrittäminen urheilijalle tai avustaminen, rohkaisu, avunanto ja antidopingsääntörikkomuksen tai yritetyn rikkomuksen peitteleminen. Vuoden 2003 maailman antidopingsäännöstö ja sen alkuperäinen sisältö on saatavilla sivuilta: DIA 4: Maailman antidopingtoimiston kieltoluettelo on eritelty seuraavasti: Aina kielletyt aineet (kilpailun aikana ja sen ulkopuolella) A1. Anaboliset aineet A2. Hormonit ja samansukuiset aineet A3. Beeta2-agonistit A4. Hormoniantagonistit ja modulaattorit A5. Diureetit ja muut maskiaineet Aina kielletyt menetelmät (kilpailun aikana ja sen ulkopuolella) M1. Hapensiirron parantaminen M2. Kemiallinen ja fyysinen manipulaatio M3. Geenidoping Kilpailun aikana kielletyt aineet ja menetelmät A6. Stimulantit A7. Huumausaineet A8. Kannabinoidit A9. Glukokortikosteroidit Erityisesti urheilussa kielletyt aineet K1. Alkoholi (esim. kielletty jousiammunnassa, autourheilussa, moottoripyöräilyssä yms.) K2. Beetasalpaajat (esim. kielletty kelkkailussa, hiihdossa ja lumilautailussa [hyppy, freestyle, halfpipe], paini). Luettelo päivitetään ja julkaistaan vuosittain. Tällä hetkellä saatavissa oleva kieltoluettelo voidaan ladata sivustolta Lisätietoja:

4 DIA 5: Antidopingsääntöjen noudattamista valvotaan testauskäytännöillä, joissa kaikki urheilijat testataan erityisissä testipooleissa. Kansainvälisten lajiliittojen on luotava testipooli kansainvälisen tason urheilijoille kun taas kansallisten antidopingorganisaatioiden on luotava rekisteröity testipooli kansallisille urheilijoille. Testauskäytäntöä kutsutaan myös kohdetestaukseksi eli urheilijoita ei valita umpimähkään. Lisäksi käytetään kilpailun aikana tapahtuvaa testausta (aineille ja menetelmille, jotka ovat kiellettyjä kilpailun aikana) ja kilpailun ulkopuolella tapahtuvaa testausta (aineille ja menetelmille, jotka ovat kiellettyjä kilpailun ulkopuolella). Testauskäytäntöjä on kahdenlaisia: testauksesta voidaan ilmoittaa etukäteen tai se voidaan suorittaa ilman etukäteisilmoitusta. Viimeksi mainittua testauskäytäntö on suositeltavampaa. Jos testistä ilmoitetaan, sen tulisi tapahtua viimeistään kuusi tuntia etukäteen. Jos etukäteisilmoitusta ei anneta, testauspyyntö on tehtävä vajaa tunti ennen testiä. Tämän tunnin aikana testattavia urheilijoita on valvottava jatkuvasti. Vuoden 2003 maailman antidopingsäännöstö ja sen alkuperäinen sisältö on saatavilla sivuilta: DIA 6: Dopingvalvontanäytteet ovat virtsanäytteitä ja verinäytteitä. Useimmat näytteet ovat edelleen virtsanäytteitä. Verinäytteitä (kaksi A- ja B-näytettä kolmesta millilitrasta verta) otetaan kuitenkin yhä enemmän sen varmistamiseksi, ettei kiellettyjä aineita ja menetelmiä käytetä. Nykyisin suurimmalla osalla verinäytteistä valvotaan urheilijan terveydentilaa (esim. lisääntynyt hematokriitti murtomaahihdossa korkeampi kohonneen verenpaineen ja tromboembolisten tapahtumien riski). DIA 7: WADA:n terapeuttisen käytön erivapaus (Therapeutic Use Exemption, TUE) on lupa ottaa kiellettyä ainetta hyvin perustelluista syistä ja rajoitetuissa olosuhteissa. TUE-hakemus tehdään TUE:n kansainvälisen standardin mukaisesti. TUE täytyy saada, ennen kuin kieltoluettelossa olevaa ainetta voidaan käyttää. Aineesta ja jakelureitistä riippuen voidaan myöntää joko TUE-standardi tai lyhennetty TUE (Abbreviated TUE, ATUE). Kaikkien testattavien ja lääketieteellistä hoitoa, johon sisältyy kielletty aine tai menetelmä, tarvitsevien urheilijoidenon pyydettävä TUElomake asianmukaiselta antidopingorganisaatiolta (ADO). Jotta urheilijat saisivat Lisätietoja:

5 erivapautta koskevan hyväksynnän, heidän on ilmoitettava lääketieteellinen tilansa luotettavien ja olennaisten lääketieteellisten tietojen tukemana. TUE:n kansainvälisessä standardissa on mainittu erivapauden myöntämistä koskevat neljä perustetta: 1. Urheilijan terveys heikkenisi merkittävästi, jos kiellettyä ainetta tai menetelmää ei voida käyttää akuutin kroonisen lääketieteellisen tilan hoidossa (TUE:n kansainvälisen standardin 4 artiklan 2 kohta). 2. Kielletyn aineen tai menetelmän terapeuttinen käyttö ei paranna suoritusta verrattuna oikeutetun terveydellisen tilan hoidon jälkeen tapahtuvasta paluusta normaaliin terveydentilaan. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttämistä minkä tahansa endogeenisen hormonin matalan normaalitason lisäämiseksi ei tulkita hyväksyttäväksi terapeuttiseksi toimeksi (TUE:n kansainvälisen standardin 4 artiklan 3 kohta). Suorituksen parantaminen on käsitettävä urheilijan suorituksen palautumista sille tasolle, joka hänellä oli ennen hoidetun lääketieteellisen tilan ilmenemistä. Tämän mukaisesti urheiljan yksilösuoritus voi parantua hoidon tehokkuuden ansiosta, mutta se ei voi ylittää suoritustasoa, joka urheilijalla oli ennen lääketieteellistä tilaansa. 3. Ei ole olemassa järkevää terapeuttista vaihtoehtoa muuten kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseksi (TUE:n kansainvälisen standardin 4 artiklan 4 kohta). Kohtuullisten terapeuttisten vaihtoehtojen tarkastelussa on otettava huomoon kaksi seikkaa: - Vaihtoehdoksi tulkitaan vain pätevät ja viitteelliset lääkitykset. - Pätevän ja viitteellisen lääkityksen määritykset voivat vaihdella eri maissa. Nämä erot tulisi ottaa huomioon. Lääke voi olla esimerkiksi rekisteröity yhdessä maassa mutta ei toisessa tai sitä voidaan edelleen testata jne. 4. Muuten kielletyn aineen tai menetelmän käytön välttämättömyys ei voi seurata kokonaan tai osittain aiemmasta kieltoluettelossa olevan aineen eiterapeuttisesta käytöstä (TUE:n kansainvälisen standardin 4 artiklan 5 kohta). Erivapaus voidaan myöntää ainoastaan silloin, jos kaikki neljä perustetta täyttyvät. Täydelliset tiedot terapeuttisen käytön erivapauksista (TUE) voidaan ladata sivustolta: DIA 8: Useimmat dopingaineet olivat alunperin farmaseuttisia lääkeaineita. Näitä lääkeaineita käytetään osittain vakavien sairauksien lääketieteellisessä hoidossa. Lisätietoja:

6 Siten näillä lääkeaineilla on toisaalta haluttu vaikutus sairauteen mutta toisaalta epätoivottavia sivuvaikutuksia. Näitä biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia valvotaan ja testataan useilla erityisillä kokeilla, ja niiden on todistettu olevan hyväksyttäviä verrattuna alkuperäisestä sairaudesta aiheutuviin ongelmiin. Lääketieteellisten lääkeaineiden käytön ongelmana suoritusta parantavina aineina on se, että terveet urheilijat käyttävät niitä ilman riittävää tarvetta. Lisäksi useimpia väärinkäytettyjä aineita nautitaan ns. suprafarmakologisina annoksina tai erilaisina yhdistelminä ( pinoaminen ) ilman aiempaa lääketieteellistä tutkimusta. Se voi aiheuttaa sellaisia biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia, joita kukaan ei oikeastaan osaa arvioida. Kuva: Lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävien lääkeaineiden ja urheilussa väärinkäytettävien aineiden välinen suhde. Lääketieteellisesti käytetyillä lääkeainilla on osoitettu olevan terapeuttisia vaikutuksia farmakologisten annosten yhteydessä kun taas suoritusta parantavilla lääkeaineilla on havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia suprafarmakologisten annosten käytön vuoksi. Sivuvaikutukset voivat olla lyhytaikaisia, peruutettavissa olevia, peruuttamattomia tai aiheuttaa myöhemmin ilmeneviä vaurioita. DIA 9: Yleiskatsaus elinryhmiin, joihin dopingaineiden väärinkäyttö vaikuttaa. Näitä elinryhmiä käsitellään esitelmässä: - Sydän ja verenkiertoelimistö, - Veri ja verisuonisto, - Iho, - Hepaattinen järjestelmä, - Muskuloskeletaalinen järjestelmä, - Umpieritysrauhaset, - Keskushermosto, - Vastustuskyky. Geenejä (geenidoping) ei tietysti voida suoranaisesti laskea elinryhmäksi, mutta koska ne ovat olennaisia tämän aiheen kannalta, myös niitä käsitellään lyhyesti. DIA 10: Sydämessä ja verenkiertoelimistössä esiintyy useita kiellettyjen aineiden väärinkäytöstä johtuvia biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia. Ne riippuvat nautitun Lisätietoja:

7 lääkeaineen tyypistä, määrästä ja käytön kestosta sekä ruumiin herkkyydestä. Yksilöt reagoivat lääkeaineisiin eri tavoin. Tavallisesti urheilussa käytetyt annokset ovat huomattavasti suurempia kuin kliinisissä kokeissa testatut tai terapeuttisiin tarkoituksiin käytetyt annokset. Useiden lääkeaineiden samanaikainen väärinkäyttö on yleistä ja lisää sivuvaikutusten riskiä. Kardiovaskulaariset ovat kaikkein vahingollisimpia dopingin biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia. Sydämeen ja verenkiertoelimistöön biolääketieteellisesti eniten vaikuttavia kiellettyjä aineita ovat (Deligianniksen ja hänen yhteistyökumppaneidensa mukaan): Anabolis-androgeeniset steroidit (eniten vaikutuksia) > kokaiini > efedriini, alkoholi, amfetamiinit > hgh, beeta2-agonistit > kannabinoidit > glukokortikosteroidit, erytropoietiini > diureetit, huumausaineet (vähiten vaikutuksia). Nämä lääkeaineet johtavat: rytmihäiriöihin > äkilliseen sydänkuolemaan > korkeaan verenpaineeseen > sydäninfarktiin > sydänkohtaukseen > sepelvaltimotautiin > vasemman sydänkammion hypertrofiaan. Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: DIA 11: Kiellettyjen aineiden kardiovaskulaaristen vaikutusten yhteydessä käsitellään viittä eri mekanismia. Ensimmäinen näistä on aterogeneesin mekanismi. Anabolisandrogeenisen steroidin aterogeeniset sivuvaikutukset perustuvat lipoproteiiniprofiiliin. AAS:n nauttiminen voi johtaa tiheydeltään korkean lipoproteiinii (HDL) -kolesterolin laskuun ja tiheydeltään matalan lipoproteiini (LDL) -kolesterolin nousuun. Nämä vaikutukset muodostavat perustan ateroskleroottisille muutoksille verisuonissa. Kaikki tämä voi lisätä äkillisen sydänkuoleman, kohonneen verenpaineen tai tromboembolisten tapahtumien riskiä. Ylempi kuva: Hypertrofiset sepelvaltimot hypertrofisen median ja levinneen sisäkalvon kanssa (EVG-väritys, 100:1 suurennus). Alempi kuva: Aiempi infarkti valtimonlaajentuman ja veritulpan kanssa; upote: oikean sepelvaltimon laajentuma. Lisätietoja:

8 Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Tischer, Heyny-von Haußen, Mall & Doenecke (2003): Koronarthrombosen und -ektasien nach langjähriger Einnahme von anabolen Steroiden; Z Kardiol 92: Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: DIA 12: Kiellettyjen aineiden kardiovaskulaaristen vaikutusten yhteydessä käsitellään viittä eri mekanismia. Toinen näistä on tromboosin mekanismi. Anabolis-androgeeniset steroidit vaikuttavat hemostaattiseen järjestelmään. Toisaalta anabolis-androgeeniset steroidit johtavat lisääntyneeseen verihiutaleiden aggregaatioon, trombiinin ja plasmiinin generaatioon, ja toisaalta ne johtavat fibrinolyyttisen toiminnan ja prostasykliinin synteesin vähentymiseen. Tämän seurauksena anabolisandrogeenisten steroidien väärinkäyttö voi lisätä kardiovaskulaaristen tapahtumien, esim. rasitusrintakipuhäiriöiden tai sydäninfarktin, riskiä. Kuva: A. Vasemman sepelvaltimon koronaarinen angiogrammi. 2 cm:n RIVA:n (Ramus interventricularis anterior; vasemman sepelvaltimon etummainen kammiovälihaara) kanavan jälkeen näkyy 3 cm:n pituinen veritulppa. Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Tischer, Heyny-von Haußen, Mall & Doenecke (2003): Koronarthrombosen und -ektasien nach langjähriger Einnahme von anabolen Steroiden; Z Kardiol 92: Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: Lisätietoja:

9 DIA 13: Kiellettyjen aineiden kardiovaskulaaristen vaikutusten yhteydessä käsitellään viittä eri mekanismia. Kolmas näistä on sepelvaltimon vasospasmin mekanismi. Yleisesti ottaen typpioksidi toimii endoteliasta peräisin olevana rentoutustekijänä valtimoiden sileissä lihaksissa johtaen vasodilataatioon. Tässä yhteydessä anabolisandrogeeniset steroidit voivat estää typpioksidia, joka todennäköisesti aktivoisi vasospasmin. Pahimmassa tapauksessa vasospasmi voisi aiheuttaa kardiovaskulaarisen iskeemian tai jopa infarktin. Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: DIA 14: Kiellettyjen aineiden kardiovaskulaaristen vaikutusten yhteydessä käsitellään viittä eri mekanismia. Neljäs näistä on suora solukuolema -mekanismi. Anabolisandrogeenisten steroidien kasvua stimuloivat vaikutukset voivat johtaa sydänlihassolujen hypertrofiaan, jonka lisäseuraamuksiin kuuluvat anatomisen rakenteen häiriöt. Sydänlihassolujen lisääntyvä hypertrofia voi vähentää valtimoiden hapensaantia. Lisäksi sydänlihassoluissa esiintyy lisääntyvässä määrin fibroosia ja kardiaalinen suorituskyky heikkenee. Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: DIA 15: Kiellettyjen aineiden kardiovaskulaaristen vaikusten yhteydessä käsitellään viittä eri mekanismia. Viimeistä mekanismia kuvailevat degeneratiiviset muutokset. Lisätietoja:

10 Fineschi ja hänen yhteistyökumppaninsa (2006) mukaan katekoliaminien myotoksisuus voi aiheuttaa sydänpysähdyksen, joka voidaan liittää myokardiaalisesta nekroosista johtuvaan kammiovärinään ja intramyokardiaalisissa sympaattisissa neuroneissa tapahtuviin degeneratiivisiin muutoksiin. Fineschi, Baroldi, Monciotti et al. (2001): Anabolic steroid abuse and cardiac sudden death: a pathologic study. Arch Pathol Lab Med, 125: Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: DIA 16: Vereen ja verisuonistoon vaikuttavat pääasiassa kaksi ainetyyppiä: erytropoietiini ja sen jäljitelmät sekä autogeeniset ja allogeeniset transfuusiot. Tämän mukaisesti biolääketieteelliset sivuvaikutukset johtuvat veren yhtenäisyyden muutoksista. Erytropoietiini lisää punaverisolujen ja vastaavasti punasolujen määrää ja transfuusio lisää välittömästi veren kiertotilavuutta. Tämän seurauksena vaikeat suonitukokset, keuhkoveritulpat, sydän- tai aivoverisuonten tukokset tai tartuntataudit voivat lisääntyä huomattavasti. DIA 17: Diassa kuvataan verisuoniston kahta osaa, arteriaalista ja venoosista järjestelmää. Molemmat osat aiheuttavat erilaisia kliinisiä komplikaatioita. Stimuloitu erytrosytoosi lisää punaverisolujen määrää sekä hemoglobiini- ja hematokriittitasoja, mikä taas lisää veren viskositeettia ja verihyytymien tuottavuutta. Arteriaalisessa järjestelmässä voi esiintyä aivo- ja sydänverisuonten tukoksia, kun taas venoosisessa järjestelmässä voi ilmetä vaikeita suonitukoksia ja keuhkoveritulppia. Jelkmann (2001): Beneficial and adverse Effects of Erythropoietin Therapy in Peters, Schulz, Michna: Biomedical Side Effects of Doping. Wissenschaftliche Berichte und Materialien des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft 13; Sport und Buch, Köln 2001, p Lisätietoja:

11 DIA 18: Verisuonisto ja veri huolehtivat koko ruumiin O 2 -saannista. Erityisesti rasitustilanteissa, kuten kestävyyssuorituksissa, riittävä O 2 -saanti sydämeen ja luustolihaksiin on rajallista. Tätä kestävyyskapasiteettia määrittelevät useat parametrit. O 2 -saanti riippuu maksimaalisesta sydämen minuuttitilavuudesta ja maksimaalisesta O 2 -ekstraktiosta. Fyysistä suoritusta parantaa etenkin lisääntynyt hemoglobiinikonsentraatiop. Tämän O 2 -kantajan manipulaatiokeinot liittyvät verisuoniston biolääketieteellisiin sivuvaikutuksiin. Jelkmann (2001): Beneficial and adverse Effects of Erythropoietin Therapy in Peters, Schulz, Michna: Biomedical Side Effects of Doping. Wissenschaftliche Berichte und Materialien des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft 13; Sport und Buch, Köln 2001, p DIA 19: Kuvassa on esitetty punaverisolujen proliferaation fysiologisen reitin ja farmakologisen keskeytyksen pisteet. O 2 -kuljetuksen reitti alkaa munuaisesta, saapuu luuytimeen ja päättyy lihaksiin. Farmakologisten keskeytysten tavoitteena on stimuloida endogeenisen erytropoietiinin tuotantoa. Erytropoietiinin väärinkäyttö lisää punasolujen muodostumista luuytimessä ja punaverisolujen määrää. Fysiologinen ja laillinen stimulaatio aiheutetaan harjoittelulla ja hypoksialla. Elliot S (2008), lkuperäinen yhteenveto: British Journal of Pharmacology, : Erythropoiesis-stimulating agents and other methods to enhance oxygen transport. Happi on välttämätöntä elämän kannalta, ja ruumis on kehittänyt hienostuneen tavan kerätä happea keuhkoihin ja kuljettaa sen kudoksiin. Punaverisolujen (RBC) sisältämä Hb on keskeinen happea kantava komponentti veressä ja RBC:n tasoja valvotaan tiukasti hapen tarpeen mukaan. Hapen saatavuudella on merkittävä asema urheilusuorituksessa, ja hapen toimitusta kudoksiin lisäävät aineet parantavat aerobista voimaa. Hapen toimitusta on pyritty lisäämään jo kauan harjoittelemalla korkeissa paikoissa. Myöhemmin on käytetty pakattujen RBC:iden transfuusiota.rbc:n muodostumisen valvonnan ymmärtämisessä oli keskeistä erytropoietiinin (Epo) löytäminen ja EPO-geenin kloonaaminen. EPO-geenin kloonaamista seurasi ihmisen rekombinantti-epo:n (recombinant human Epo, rhuepo) kaupallinen kehitys. Tämän ja muiden hapen toimitukseen vaikuttavien aineiden laillinen käyttö on tärkeää anemian hoidossa (alhaiset Hb-tasot) potilailla, Lisätietoja:

12 joilla on krooninen munuaissairaus tai syöpäpotilailla, joilla on kemoterapian aiheuttama anemia. rhuepo:a alettiin kuitenkin käyttää laittomasti kestävyyssuorituksen parantamiseksi, mikä taas vuorostaan vaikutti kilpaurheiluun. Näiden aineiden testausmenetelmät johtivat kissa ja hiiri -leikkiin, jossa testilaboratoriot yrittivät jäljittää lääkeaineen tai verituotteen käytön urheilusuorituksen parantamiseksi (doping) ja jossa tietyt urheilijat kehittivät menetelmiä käyttää näitä aineita jäämättä kiinni. Tässä artikkelissa tarkastellaan aerobisen suorituksen parantamisen nykymenetelmiä ja laittoman käytön havaitsemismenetelmiä. Kuva: Koko elimistö ja O 2 -kuljetuksen mahdollisuudet kehossa sekä hapenkuljetuksen parantamismenetelmät. DIA 20: Ihon kliinisen tutkimuksen avulla voidaan saada vihjeitä anabolis-androgeenisten steroidien väärinkäytöstä. Erityisesti steroidien, kuten anabolis-androgeenisten steroidien tai glukokortikosteroidien, pitkäaikainen väärinkäyttö voi johtaa venytysjuoviin ja/tai akneen. Muita näkyviä sivuvaikutuksia voivat olla kaljuus ja liikakarvaisuus (vähemmän yleisiä). Glukokortikosteroidit aiheuttavat kudosten rappeutumista, haavan paranemisen hidastumista ja ihon heikkoutta. Muut biolääketieteelliset sivuvaikutukset ovat moninaisia. Stimulantit, huumausaineet, kortikotropiini, erytropoietiini ja alkoholi ovat aineita, joita väärinkäytetään harvemmin, ja siten niiden ihoon kohdistuvista sivuvaikutuksista ilmoitetaan harvoin. Nestehukkaa voi esiintyä stimulanttien (erityisesti amfetamiinien) väärinkäytön seurauksena. Nokkosihottuma, ihon punoitus ja kutina voivat olla seurausta huumausaineiden väärinkäytöstä. Yleisiä allergisia reaktioita havaitaan joskus kortikotropiinin väärinkäytön seurauksena, ja erytropoietiinin väärinkäyttö voi aiheuttaa paikallisia allergisia reaktioita (esim. injektioalueen ympärillä). Alkoholi voi aiheuttaa ihon ennenaikaista vanhenemista. DIA 21: Painonnostoa harrastavien urheilijoiden anabolis-androgeenisten steroidien väärinkäyttö lisää venytysjuovien määrää. Tällöin voidaan havaita ihon surkastumista useimmiten kehon rasitetuilla alueilla, kuten olkapäässä, selässä, rinnassa ja yläraajassa, sekä harjoittelun aiheuttamia pullistumia. Kuvissa näkyy kaksi esimerkkiä venytysjuovista, jotka ovat seurausta liiallisesta painonnostosta ja anabolis-androgeenisten steroidien väärinkäytöstä. Lisätietoja:

13 Ylempi kuva: Liiallisesta painonnostosta johtuvat venytysjuovat. Alempi kuva: Venytysjuovat kehonrakentajalla. Karamfilov & Elsner (2002): Sport als Risikofaktor und therapeutisches Prinzip in der Dermatologie; Hautarzt, 53: Wollina, Pabst, Schönlebe, Abdel-Naser, Konrad, Gruner, HAroske, Klemm & Schreiber (2007): Side effect of topical androgenic and anabolic substances and steroids. A short review. Acta Dermatoven APA, 16 (3): DIA 22: Nuorten ja vahvojen urheilijoiden selässä ja/tai rinnassa olevan aknen tulisi varoittaa lääkäreitä. Kyseessä voi olla anabolis-androgeenisten steroidien aiheuttama ns. steroidiakne. Steroidit stimuloivat talirauhasia, mikä lisää talineritystä, ihon pinnan lipidejä ja Propionibacterium acnes -aknea. Melnik et al., alkuperäinen yhteenveto (2007): J Dtsch Dermatol Ges. 5(2), : Abuse of anabolic-androgenic steroids and bodybuilding acne: an underestimated health problem. Saksalaisten kuntokeskusten jäsenten ja myös muiden urheilijoiden anabolisandrogeenisten steroidien (AAS) käyttö on saavuttanut hälyttävät mittasuhteet. Terveydenhoitojärjestelmä jakaa laitonta AAS:ää 48,1 %:lle väärinkäyttäjistä. Lääkärit ovat mukana AAS:n laittomassa määräämisessä, ja he valvovat 32,1 %:a AAS:n väärinkäyttäjistä. AAS:n elämää uhkaavien kardiovaskulaaristen, hepatotoksisten ja psykiatristen pitkäaikaisten sivuvaikutusten lisäksi aknea esiintyy noin 50 %:lla AAS:n väärinkäyttäjistä. Tämä on AAS:n väärinkäytön tärkeä kliininen indikaattori erityisesti nuorilla vuotiailla miehillä. AAS:n väärinkäyttö voi aiheuttaa sekä acne conglobatan että acne fulminansin. Ihotautilääkärin tulisi tunnistaa kehonrakentajan akne, puuttua AAS:n väärinkäyttöön ja varoittaa potilasta muista mahdollisista terveysvaaroista. Ylempi kuva: Anabolis-androgeenisten steroidien aiheuttama acne papulopustulosa. Alempi kuva: Anabolis-androgeenisten steroidien aiheuttama acne conglobata. DIA 23: Maksa on aineenvaihdunnan ja myrkkyjen poiston kannalta tärkein elin. Maksa on erittäin läpäisevä elin, ja sen solut on järjestetty siten, että niillä on intensiivinen Lisätietoja:

14 kontakti verenkiertoon. Maksa tuottaa aineenvaihduntaprosessien aikana sappea, joka on tärkeää rasvan sulattamisessa. Maksasolujen päätyyppejä ovat aineenvaihdunnallisen kudoksen tylppysolut, konnektiivista kudosta tukevat stromaalisolut ja ns. Kupffersolut ulkopuolisten partikkeleiden fagosytoosissa. Maksa metaboloi suurimman osan lääkeaineista, minkä seurauksena biolääketieteelliset sivuvaikutukset kohdistuvat maksakudokseen. Erityisesti anabolis-androgeniset steroidit voivat johtaa biliaariseen staasiin, kolestaasiin, maksapelioosiin, hepatoomaan ja lipoproteiinien dysregulaatioon. Hormonit ja niiden sukuiset aineet vaikuttavat elinten kasvuun ja toiminnallisiin häiriöihin. Akuutti maksan vajaatoiminta ja hepatiitti voivat olla stimulanttien seurauksia. Huumausaineet, alkoholi ja beetasalpaaja voivat johtaa akuuttiin maksan vajaatoimintaan, rasvamaksaan (steatosis hepatis) ja kirroosiin. Lisäksi esiintyy määrittämättömiä ylempiä abdominaalisia häiriöitä. Müller-Platz, Nishino & Sarikaya (2007): Gastrointestinal tract and liver. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s DIA 24: Anabolis-androgeenisten steroidien käytöstä johtuvien maksan toimintahäiriöiden ja sairauksien hoito perustuu pääasiassa 17-α-alkyloitujen steroidien antamiseen (esim. metyylitestosteroni, oksimetoloni, fluoksimesteroni, noretandroloni ja metandienoni). Mahdollisia maksahäiriöitä ovat mm. biliaarinen staasi, kolestaasi, maksapelioosi ja hepatoomat. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu tiheydeltään korkean lipoproteiinin ( hyvä ) laskua ja tiheydeltään matalan lipoproteiinin ( paha ) ja aterogeenisyyttä lisäävän apoliproteiinin A nousua. Nämä sivuvaikutukset ovat yleensä peruutettavissa käytön lopettamisen jälkeen. Kuva: Maksan tulehdukset: kudoksen rasvarappeutuminen ja maksakystien muodostuminen ovat esimerkkejä suorista vahingoista kudokselle. Hartgens & Kuipers (2004), alkuperäinen yhteenveto: Sports Med 34 (8), s : Effects of Androgenic-Anabolic Steroids in Athletes. Anabolis-androgeeniset steroidit (AAS) ovat mieshormonitestosteronin synteettisiä johdannaisia. Ne voivat vaikuttaa ihmiskehoon voimakkaasti tavoilla, joista voi olla hyötyä urheilusuoritukselle. Useimmissa laboratoriotutkimuksissa ei ole tutkittu AAS:n tosiasiallisia annoksia, joita tällä hetkellä väärinkäytetään. Näin ollen nämä tutkimukset eivät välttämättä heijasta steroidien tosiasiallisia (kielteisiä) vaikutuksia. Lisätietoja:

15 Saatavilla olevissa kirjallisissa tutkimuksissa kuvataan, miten näiden lääkeaineiden lyhytaikainen käyttö voi lisätä urheilijan voimaa ja ruumiinpainoa. Alkuperäinen voima on lisääntynyt 5 20 ja ruumiinpaino 2 5 kg. Tämä johtuu rasvattoman ruumiinmassan kasvusta. Rasvamassan vähenemistä ei ole havaittu. Vaikka AAS:n nauttiminen voi vaikuttaa punasolujen muodostumiseen ja hemoglobiinikonsentraatioihin, sen ei ole havaittu vaikuttavan kestävyyssuoritukseen. Saatavilla on vain vähän tietoa AAS:stä liittyen metabolisiin vasteisiin harjoittelun ja toipumisen aikana Näiden tietojen perusteella ei voida siten vetää lopullisia johtopäätöksiä. Pääasialliset AAS:n lyhyt- ja pitkäaikaisen käytön arvaamattomat vaikutukset, joista miespuoliset urheilijat useimmiten ilmoittavat itse, ovat sukupuolivietin lisääntyminen, acne vulgariksen esiintyminen sekä ruumiin karvoituksen ja aggressiivisen käyttäytymisen lisääntyminen. AAS:n nauttiminen häiritsee säännöllistä testosteronin ja gonadotropiinien endogeenistä tuotantoa, ja tämä tilanne voi kestää kuukausia lääkeainevieroituksen jälkeen. Kardiovaskulaariset riskitekijöissä voi tapahtua tuhoisia muutoksia, mukaan lukien verenpaineen nousu ja seerumitiheydeltään korkean lipoproteiinin (HDL)- HDL2- ja HDL3-kolesterolin tasojen lasku. Miespuolisten urhelijoiden kaikukardiografisissa tutkimuksissa AAS:n ei ole havaittu vaikuttavan kardiaaliseen rakenteeseen ja toimintaan, vaikka eläintutkimuksissa näillä lääkeaineilla on havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia sydämen rakenteeseen ja toimintaan. Urheilijoiden tutkimuksissa AAS:n ei ole havaittu vahingoittavan maksaa. AAS tuntuu vaikuttavan voimakkaasti psyykeen ja käyttäytymiseen. Yleisesti ottaen AAS tuntuu aiheuttavan aggressiivisuuden ja vihamielisyyden lisääntymistä. Mielialahäiriöt (esim. masennus, [hypo-]mania, psykoottiset piirteet) riippuvat todennäköisesti annoksesta ja lääkeaineesta. AASriippuvuutta tai -vieroitusoireita (kuten masennusta) tuntuu esiintyvän vain pienellä osalla AAS:n käyttäjistä. Tyytymättömyys omaan kehoon ja alhainen itsetunto voivat johtaa ns. käänteiseen anoreksiasyndroomaan, joka altistaa AAS:n käytön aloitukseen. Monia muita kielteisiä vaikutuksia on liitetty AAS:n väärinkäyttöön, mukaan lukien endokriinisen ja immuunitoiminnan häiriöt, talijärjestelmän ja ihon muutokset sekä hemostaattisen järjestelmän ja urogenitaalisten kanavien muutokset. On tärkeää muistaa, että tieteellisissä tutkimuksissa voidaan aliarvioida tosiasiallisia arvaamattomia vaikutuksia tutkimuksissa annettujen varsin matalien annosten vuoksi, koska ne alittavat laittomien steroidinkäyttäjien käyttämät annokset. AAS:n toimintamekanismi voi vaihdella yhdisteiden välillä johtuen variaatioista steroidimolekyylissä ja reaktiotaipumuksesta androgeenireseptoreille. Tutkimuksissa on määritetty useita toimintapolkuja. Entsyymi 5-α-reduktaasilla näyttää olevan tärkeä asema AAS:n muuntamisessa dihydrotestosteroniksi (androstanoloni). Se toimii kohde-elinten solutumissa, kuten miesten lisärauhaset, iho ja eturauhanen. Muita mekanismeja ovat aromataasientsyymin välittäminen, jossa muunnetaan AAS:ää naissukupuolihormoneissa (estradioli ja estroni), estrogeenien antagonistinen toiminta ja kilpaileva antagonismi glukokortikoidireseptoreihin. Lisäksi AAS stimuloi erytropoietiinin synteesiä ja punasolujen tuotantoa sekä luun Lisätietoja:

16 muodostumista, mutta ehkäisee luun hajoamista. Sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvien vaikutusten katsotaan olevan AAS:n indusoiman ateroskleroosin esiintymisen (johtuen seerumilipideihin ja lipoproteiineihin kohdistuvasta epäsuotuisasta vaikutuksesta), tromboosin, vasospasmin tai suoran suonen seinämän vaurion välittämää tai niitä voidaan pitää useiden mekanismien yhdistelmän aiheuttamana. AAS:n aiheuttaman lihaskudoksen lisääntymisen voidaan olettaa johtuvan hypertrofiasta ja uusien lihassyiden muodostumisesta, jossa tärkeimmässä asemassa ovat satelliittisolujen määrä ja ultrastruktuuri, androgeenireseptorit ja lihastumat. DIA 25: Useat kielletyt aineet vaikuttavat voimakkaasti muskuloskeletaaliseen järjestelmään. Anabolis-androgeeniset steroidit voivat aiheuttaa luiden murtumista, jännepatologioita ja epifyysin ennenaikaisen sulkeutumisen, mikä hidastaa kasvua. Lisäksi steroidit voivat aiheuttaa muutoksia itse jännerakenteessa. Tästä johtuen nuorten urhelijoiden, joilla on riittävä lihastila, spontaanien jännerepeämien tulisi toimia varoitusmerkkinä lääkärille mahdollisesta anabolis-androgeenisten steroidien väärinkäytöstä. Hormonit ja niiden sukuiset aineet voivat aiheuttaa kliinisiä oireita, kuten akromegaliaa aivolisäkkeen ylierityksen seurauksena. Näkyviä muutoksia luussa ja rustossa ovat mm. käsien ja jalkojen, nenän, leuan, kielen ja korvien suurentuminen. Beeta2-agonisteja voidaan käyttää astmakohtausten lääketietieteelliseen hoitoon. Ne vaikuttavat useisiin metabolisiin ja fysiologisiin prosesseihin luustolihaksessa. Niillä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia luun rakenteeseen, kuten vähentynyt luumassa ja vähentynyt luun mineraalitiheys, joita seuraavat lihasten vapina ja lihaskrampit. Glukokortikosteroidit voivat aiheuttaa osteoporoosia ja lisätä murtumien ja luun korjaantumisen hidastumisen riskiä sekä jopa vähentää lihasravinteiden määrää ja aiheuttaa vakavan lihasten surkastumisen. Beetasalpaajat, joita käytetään lääketieteessä kardiovaskulaaristen sairauksien hoitoon, voivat vaikuttaa haitallisesti luustolihakseen vähentämällä glykogenolyysin määrää. Müller-Platz, Nishino & Sarikaya (2007): Gastrointestinal tract and liver. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s Lisätietoja:

17 DIA 26: Anabolis-androgeenisten steroidien biolääketieteelliset sivuvaikutukset ilmenevät erilaisina muutoksina muskuloskeletaalisessa järjestelmässä. Tässä yhteydessä on raportoitu luunmurtumista ja epifyysin ennenaikaisesta sulkeutumisesta, mikä on johtanut kasvun hidastumiseen. Lisäksi steroidit voivat aiheuttaa muutoksia itse jännerakenteessa. Anaboliset steroidit tuntuvat aiheuttavan peruutettavissa olevia muutoksia jänteiden biomekaanisiin ominaisuuksiin, joiden seurauksena jänteestä tulee jäykkä ja vähemmän elastinen. On mahdollista, että anabolis-androgeenisten steroidien tuottamia voimakkaita voiman adpataatioita eivät samanaikaisesti seuraa hitaammin adaptoituvat, vähemmän vaskulaariset jännerakenteet, mikä tekee jänteistä ketjun heikoimman lenkin. Lihakset voivat tuhoutua rabdomyolyysin seurauksena anabolis-androgeenisten steroidien nauttimisen jälkeen yhdessä painoharjoitteluohjelmien kanssa. Tapausraportti useista jännemurtumista anabolisia aineita väärinkäyttävällä urheilijalla (jalkapalloilija). Isenberg et al., alkuperäinen yhteenveto (2008): Unfallchirurg, 46-49: Successive ruptures of patellar and Achilles tendons. Anabolic steroids in competitive sports. Testosteronin johdannaisia tai 19-nor-testosteronia käytetään anabolisina aineina suorituksen parantamiseksi, vaikka anabolisten aineiden vaikutuksista ei olekaan vielä täyttä varmuutta. Kilpaurheilijat käyttävät yhä anabolisia steroidieja lisääntyneistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä useammista dramaattisista tapahtumista huolimatta. Vaikka anabolisten aineiden käytöstä johtuvat metaboliset toimintahäiriöt ovat hyvin dokumentoituja, suurten jänteiden repeämistä raportoidaan harvoin. 29-vuotias jalkapalloilija tarvitsi 18 kuukauden sisällä leikkausta patellaarisen jänteen ja kummankin akillesjänteen repeämään. Tarkoin kohdistetun kyselyn ansiosta saatiin tietää, että hän oli käyttänyt erilaisia anabolisia steroideja säännöllisesti kolme vuotta voimakkuutensa parantamiseksi. Hän nautti jokaisen operaation jälkeen anabolisia steroideja suurina annoksina varhaisen toipilasajan ja harjoittelun aikana. Minimaalisen invasiivinen kirurgia ja avoimet ompelutekniikat aiheuttivat myöhemmin akillesjänteiden täydellisen yhdistymisen. Harjoittelu ja anabolisten aineiden käyttö aloitettiin varhain patellaarisen jänteen ompelun jälkeen, mukaan lukien luutunnelit, joiden kulminoituminen histologiassa vahvisti uudelleenrepeämisen 8 viikon jälkeen. Ligamentin rekonstruktion jälkeen (puolijänteinen jännesiirrännäinen ja jälkikäteen annettu injektio), menetettiin jänne ja varatraktiolaite. Urheilijalle annettiin toistuvia varoituksia heikentyneestä paranemisesta anabolisten aineiden käytön jatkuessa, mutta ilman menestystä. KoskaKilpa- ja kuntourheilussa on runsaasti kirjaamattomia tapauksia, anabolisten steroidien käytön voidaan olettaa vaikuttavan myös määrällisesti jännerepeämien operatiiviseen hoitoon. Lisätietoja:

18 Kuva: Polvilumpio (keltaiset nuolet) ja sen irrallisuus sääriluusta (patellaarisen jänteen repeämä). DIA 27: Kielletyt aineet vaikuttavat monin tavoin umpierityselimiin. Anabolis-androgeeniset aineet vaikuttavat miesten ja naisten sukupuolielimiin. Lisäksi steroidit vaikuttavat insuliiniresistanssiin ja glukoositoleranssiin. Kasvuhormonit ja gonadotropiinit vaikuttavat kilpirauhasen toimintaan, kun taas glukokortikosteroidit vaikuttavat lisämunuaiskuoreen. Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s DIA 28: Anabolis-androgeeniset steroidit vaikuttavat miesten sukupuolielimiin. Kivesten erittävät ja gametogeneettiset toiminnot riippuvat kumpikin gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) erittymisestä hypotalamuksesta, joka stimuloi aivolisäkkeen etulohkon gonadotropiinien, luteinisoivan hormonin (LH) ja follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) erittymistä. AAS:llä on testosteronin johdannaisena korostuneet vaikutukset miesten hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakseliin, ja niiden väärinkäyttö voi johtaa hypogonadotropistisen hypogonadismin kliiniseen syndroomaan. Tälle steroidien aiheuttamalle hypogonadaaliselle tilalle on ominaista vähentynyt FSH:n ja LH:n seerumikonsentraatio, matala endogeeninen testosteronin tuotanto, heikentynyt spermatogeneesi ja testikulaarisen atrofia. Nämä vaikutukset johtuvat anabolisten steroiden negatiivisesta palautteesta hypotalamus-aivolisäkeakselilla ja mahdollisesti kiveksissä olevan liiallisen androgeenimäärän paikallisista suppressiivisista vaikutuksista. AAS:n jakaminen jäljittelee kiertävän endogeenisen testosteronin kohonnutta tasoa. Korkeat testosteronin ja AAS:n tasot estävät LH-eritystä toimimalla suoraan aivolisäkkeen etulohkossa ja estämällä GnRH:n erityksen hypotalamuksesta. Tämä vuorostaan vähentää vastaavasti sekä LH:n että FSH:n eritystä ja LH:n vähentyminen pienentää endogeenisen testosteronin tuotantoa. Korkeat testosteroniannokset lisäävät seerumin totaalin ja vapaan testosteronin suprafysiologisia tasoja. Estradiolin seerumikonsentraatiot, androsteenidioni ja dihydrotestosteroni (DHT) lisääntyvät myös AAS:n perifeerisen konversion vuoksi. Lisätietoja:

19 Kuva: Normaalikokoisen kiveksen vertailu anabolis-androgeenisten steroidien väärinkäytön jälkeen pienentyneeseen kivekseen. Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s DIA 29: Insuliiniresistanssi ja vähentynyt glukoosin taso voivat olla anabolis-androgeenisen steroidin väärinkäytön aiheuttamia. Nämä muutokset jäljittelevät tyypin 2 diabetesta. Niitä on havaittu potilailla, joita on hoidettu 17-alkyloiduilla oraaliandrogeeneillä ja AAS:ää pitkäaikaisesti käyttävillä urheilijoilla (3-7 vuotta). Vaikka anabolisia steroideja käyttävillä urheilijoilla ei ole havaittu esiintyvän sokeritautia, nämä muutokset liittyvät lisääntyneeseen kardiovaskulaariseen riskiin. Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s DIA 30: Anabolis-androgeeniset steroidit johtavat vapaan estrogeenin ja vapaan androgeenin toiminnan epätasapainoon miesten rintakudoksessa, josta voi seurata gynekomastia. Kumpikin kuva: Gynekomastia 30-vuotiaalla kehonrakennuksen harrastajalla (ylempi kuva) ja gynekomastia 25-vuotiaalla ammattikehonrakentajalla (alempi kuva). DIA 31: Anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) väärinkäyttö vaikuttaa naisten umpieritysrauhasiin. AAS:n nauttiminen suppressoi hypotalamus-aivolisäkesukupuolirauhasakselin, joka säätelee osaksi immuunijärjestelmäa ja sukupuolielimiä. Lisäksi luteinisoivan hormonin (LH), follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH), progesteronin ja sukupuolihormonia sitovan globuliinin (SHBG) seerumitasot laskevat ja testosteronitasot nousevat. Tämä umpieritysrauhasten epätasapaino voi johtaa Lisätietoja:

20 klitoriksen kasvuun, rintojen surkastumiseen, epänormaaliin karvojen kasvuun (miesten kehon karvoitus). Kaikki nämä vaikutukset ovat normaalisti peruuttamattomia. Kliiniset vaikutukset voivat olla seuraavat: virilisaatio (miehen toissijaisten sukupuoliominaisuuksien esiintyminen naisella), hirsutismi (karvojen liiallinen epänormaalisti jakautunut kasvu) ja amenorrea (kuukautiskierron puuttuminen). Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 007, s DIA 32: Anabolis-androgeeniset steroidit, beeta2-agonistit, huumausaineet ja stimulantit vaikuttavat pääasiallisesti keskushermostoon. AAS:n väärinkäyttö voi ilmetä lisääntyneenä ärtyvyytenä ja agressiivisuutena, persoonallisuushäiriöinä ja psykiatrisina diagnooseina. Sympaattisen hermoston aktivaatio liittyy adrenaliinin ja noradrenaliinin vapautukseen. Kivun lievittyminen ja mielialan muuttuminen laajaalaisesti unesta ja täydellisestä ruumiin liikkumattomuudesta euforiaan ja ylikiihottuneisuuteen liittyvät huumausaineisiin. Sympatomimeetit, kuten stimulantit, ovat lääkeaineita, jotka aktivoivat keskushermoston katekoliamiinin (adrenaliini ja noradrenaliini) toimintoja. Grucza (2007): Psychological effects and addiction including CNS. Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, s DIA 33: Kiellettyjen aineiden väärinkäyttö voi johtaa muutoksiin keskushermostossa, esim. riippuvuuksiin. Toisaalta esiintyy fyysistä riippuvuutta, kun ruumis ei saa lääkeaineita. Tällainen deprivaatio johtaa fyysisiin oireisiin, jotka vaihtelevat lääkeainekohtaisesti: kipu (opiaatit), voimakas tärinä (alkoholi) ja kouristukset (barbituraatit ja bentsodiatsepiinit). Psykologinen riippuvuus voi kestää huomattavasti kauemmin kuin fyysinen riippuvuus. Se perustuu enemmänkin yksilön piirteisiin kuin itse aineeseen eli tapoihin, tunnetiloihin ja elämäntapaan. Palkitsemisjärjestelmällä on tärkeä asema Lisätietoja:

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Puhtaasti paras Ilmailu. Susanna Sokka

Puhtaasti paras Ilmailu. Susanna Sokka Puhtaasti paras 11.2.2017 Ilmailu Susanna Sokka Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa? Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA

SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA Urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä www.terveurheilija.fi HOITO Erityisen tärkeää on varhainen puuttuminen ja aktiivisen hoito-otteen luominen MITÄ TEHDÄÄN

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Liikuntalääketieteen päivät 7.11.2013 Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Timo Seppälä LKT, Farmakologian dosentti ADT:n lääketieteellinen johtaja 1) Testosteronista a) Yksilölliset (geneettiset)

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki 1 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri,

Lisätiedot

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Beloteron sopivat Beloterotuotteet BELOTERO www.global.belotero.com tai Belotero-täyteainehoidot Change the way you age Ikääntymisen myötä ihossa

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT

URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT Urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä www.terveurheilija.fi VARHAINEN TUNNISTAMINEN Osattava epäillä, koska harvoin kertovat itse! MILLOIN PITÄISI SEULOA Terveystarkastukset

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Mikael Fogelholm Johtaja, UKK-instituutti, Tampere

X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Mikael Fogelholm Johtaja, UKK-instituutti, Tampere X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Johtaja, UKK-instituutti, Tampere Miten paino, painoindeksi ja rasva-% eroavat eri lajien urheilijoilla? Onko kehon koostumuksella

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93.

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93. 1 I) Ovatko väittämät oikein (O) vai väärin (V)? Jos väite on mielestäsi väärin, perustele se lyhyesti väittämän alla oleville riveille. O/V 1.2. Downin oireyhtymä johtuu pistemutaatista fenyylialaniinin

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

CYPRETYL RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CYPRETYL RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CYPRETYL Päivämäärä: 29.6.2015, Versio: 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne on yleinen ihovaiva, jonka tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle Liite II ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle 62 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO NUOREN URHEILIJAN KASVU- JA KEHITYS RISKIT JA MAHDOLLISUUDET Harri Hakkarainen Urheilulääkäri- ja valmentaja Kasvun ja kehityksen jaomelua Rakenteellinen kasvu Koko, pituus, paino, raajojen suhteet jne.

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008 Suomen Painonnostoliitto Antidoping-ohjelma 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvot... 3 3. Ohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet... 3 3.1 Yleistä... 3 Urheilijat... 3 Valmentajat... 4

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0 Vaikuttavat aineet (kansainvälinen INN-nimi tai Fentanyyli (fentanyylisitraattina) yleinen nimi): Farmakoterapeuttinen ryhmä (ATC-koodi): Opioidianalgeetit, fenyylipiperidiinijohdannaiset, N02ABO3 Myyntiluvan

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

VOIMAHARJOITTELU: KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN HUOMIOINTI OSANA KOKONAISOHJELMOINTIA

VOIMAHARJOITTELU: KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN HUOMIOINTI OSANA KOKONAISOHJELMOINTIA VOIMAHARJOITTELU: KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN HUOMIOINTI OSANA KOKONAISOHJELMOINTIA Marko Haverinen, LitM Testauspäällikkö, Varalan Urheiluopisto 044-3459957 marko.haverinen@varala.fi Johdanto Yksittäisten

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä dos, el Kristiina Patja Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Tupakka, nikotiini ja media Kenen sanoja valitsemme? Haitallinen - vähemmän haitallinen haitaton?

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

NUORTEN VOIMAHARJOITTELU

NUORTEN VOIMAHARJOITTELU NUORTEN VOIMAHARJOITTELU Ari Moilanen, AmVT 2002 Painonnostossa, kuten muissakin urheilumuodoissa, on tärkeää aloittaa harjoittelu nuorella iällä, että mahdollisuus nousta huipputasolle olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Forthyron vet 200 mikrog tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia, joka vastaa 194 mikrogrammaa

Lisätiedot