SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SML:N ANTIDOPINGOHJELMA"

Transkriptio

1 SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

2 Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset ja materiaalit 5.2 Koulutukset 5.3 Tiedotus 5.4 Sopimukset ja pykälät 5.5 Testaaminen ja testitulokset Kansainvälisten liittojen testit 6 SEURAAMUKSET JA SANKTIOT 7 ORGANISAATIO 8 VOIMAVARAT 9 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 10 LIITTEET 11 ANTIDOPINGTIETOA SISÄLTÄVÄT LINKIT

3 ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA Liiton antidopingtyön perustana ovat WADAn, FIM:n ja ADT säännöissä mainitut asiat sekä urheilun eettiset arvot ja reilun pelin säännöt. Lisäksi SML on toimintastrategiassaan määritellyt lajiliiton toiminnan arvot, joiden kautta lajiliiton toimintaan viedään eteenpäin. 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA SML:n lajit ja niihin liittyvä harrastus ja kilpailutoiminta kuuluvat ADT:n ja WADAn määrittelemän lajiliiton antidopingtyön piiriin. SML toteuttaa antidopingtyötä yhteistyössä FIM:n FIM Europen, WADAn, ADT:n ja muiden lajiliittojen kanssa. Lajiliiton tehtäviin kuuluu Antidopingtyöhön liittyvän koulutuksen ja riittävän tiedottamisen järjestäminen. 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) ADT on Antidopingsäännöstössä antidopingrikkomukset seuraavasti (viittaukset koskevat ADT:n antidopingsäännöstön kohtia): - Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta. - Kielletyn aineen, tai menetelmän käyttö, tai käytön yritys. - Urheilijan kieltäytyminen dopingtestistä tai testimääräyksen noudattamatta jättäminen ilman pakottavaa syytä urheilijan saatua kutsun testiin antidopingsääntöjen mukaisella tavalla, taikka muunlainen dopingtestin välttely. - Urheilija on laiminlyönyt ilmoittaa kohdassa 5.5 tarkoitetut olinpaikkatietonsa yhteensä kolme (3) kertaa kahdeksantoista (18) kuukauden pituisen ajanjakson aikana tai hän ei ole ollut tavoitettavissa ilmoittamiensa olinpaikkatietojen mukaisesti, jotka määritellään Kansainvälisessä testausstandardissa. Kahdeksantoista (18) kuukauden ajanjaksot alkavat ensimmäisestä ja kustakin seuraavasta laiminlyönnistä erikseen. - Dopingvalvonnan minkälainen tahansa manipulointi tai manipuloinnin yritys. - Kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito. - Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys. - Kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen urheilijalle tai sellaisen yritys kilpailun aikana, tai sellaisen kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen urheilijalle tai sellaisen yritys kilpailun ulkopuolella, jonka käyttäminen on kielletty myös kilpailun ulkopuolella, sekä minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, avunanto, peittäminen tai muunlainen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys.

4 4 TAVOITTEET Ohjelman tavoitteena on ehkäistä dopinginkäyttöä ja tukea SML:n lajien parissa toteutettavaa antidopingtyötä. Työtä toteutetaa omatoimisesti sekä läheisessä yhteistyössä ADT:n ja FIM:n kanssa tavoitteena on varmistua siitä, että: - Liiton eri lajien harrastajat, huippu-urheilijat ja sellaisiksi valmentautuvat tuntevat tarkoin dopingsäännökset, sanktiot ja terveydelliset seuraamukset. - Kaikki toiminnan parissa toimivat ohjaajat, valmentajat ja vanhemmat saavat riittävästi antidoping-tietoutta lasten ja nuorten kasvatuksen tueksi. - Antidopingtyö on osana kaikkea lajiliiton koulutustoimintaa ja tukee tiedon kulkua ja harrastajien tiedon ylläpitämistä ja päivittämistä. - Toimintaympäristö tunnistaa moottoripyörä-, moottorikelkka- ja ATV -urheilun ehdottomasti dopingista puhtaaksi toiminnaksi. 5 TOIMENPITEET SML toteuttamat toimenpiteet Antidoping-työn edistämiseksi ja tehostamiseksi. 5.1 Säännöt, ohjeistukset ja materiaalit SML:n toiminta- ja urheilusääntöihin on liitetty eettiset säännöt ja määräykset sisältäen myös antidoping -työhön liittyvät säännöt ja määräykset. Kilpailun järjestäjille, urheilijoille ja harrastajille kohdistettuja Antidoping -ohjeistuksia pidetään ajan tasalla SML -nettisivuilla ja sisältöä päivitetään sitä mukaa, kun ADT julkaisee päivityksiä antidoping -työhön liittyen. 5.2 Koulutukset Urheilijoille, heidän valmentajilleen, toimitsijoille ja kerhoissa toimiville aktiivihenkilöille suunnatuissa koulutus- ja valmennustilaisuuksissa on aina aiheena Antidopingtyöhön liittyvät toimenpiteet, säännöt ja määräykset sekä antidoping -työssä tapahtuneet päivitykset ja muutokset. Koulutetuille henkilöille pyritään antamaan riittävät valmiudet toimimaan oman moottorikerhon jäsenistön ohjeistamiseksi antidopingtyöhön liittyen. Vastuuhenkilöinä toimivat SML:n valmennuspäällikkö ja toimiston vastuuhenkilö. 5.3 Tiedotus Toimivaan ja ajan tasalla olevaan antidoping työhön liittyvän tiedottamisen toteuttamiseksi SML tarjoaa nettisivuillaan materiaalia ja tiedotteita harrastajien ja

5 kilpailun järjestäjien tueksi. Tiedotusta viedään eteenpäin kaikissa SML:n koulutuksissa: Valmennus-, toimitsija- ja järjestökoulutuksissa kuten lajiryhmien ja luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksissa sekä nettisivuilla ja kerhotiedotteissa. Lisätietoja on aina saatavilla SML:n toimistolta. 5.4 Sopimukset ja pykälät SML:n ja urheilijoiden välisiin sopimuksiin on kirjattu antidoping pykälä, joka velvoittaa kaikki lajiliiton toimintaan osallistuvat urheilijat noudattamaan antidopingsäännöstön ja SML:n urheilusäännöstön määräyksiä. Sopimusrikkomuksissa urheilija voidaan todeta korvausvelvolliseksi lajille aiheuttamistaan taloudellisista tappioista. Myös kilpailulisenssin ostava harrastaja sitoutuu lisenssin lunastaessaan noudattamaan kaikki SML:n toimintaan liittyviä velvoitteita, mukaan lukien antidopingvelvoitteet. 5.5 Testaaminen ja testitulokset Testaaminen toteutuu pääasiallisesti ADT:n toteuttaminen kilpailun aikaisten ja kilpailujen ulkopuolisten testien muodossa. Eri lajien kilpailu- ja harjoituskausien aikana valmennuspäällikkö sopii tarvittaessa ADT:n kanssa lajissa tehtävistä muista testeistä. Testien tuloksista tiedotetaan aina Antidopingtoimikunnalle sekä toimitusjohtajan ja puheenjohtajan erikseen määrittelemille tahoille urheilijan oikeusturva ja salassapitovelvollisuus huomioiden. Perusoletuksena on että tiedottamisesta vastaa yksinomaan SML:n Toimitusjohtaja yhteistyössä SML:n hallituksen puheenjohtajan ja valmennuspäällikön kanssa. Mahdollisen positiivisen testituloksen ollessa kysymyksessä asian käsittelee ja rangaistuksista päättää liiton työvaliokunta ja hallitus, tai tämän valtuuttama vetoomusistuin yhteistyössä ADT:n ja kansainvälisten lajiliittojen kanssa asianomistajasta riippuen. Päätökset tehdään mahdollisimman pikaisesti, kun tarvittavat viralliset tiedot ja asiakirjat tapahtuneesta on saatu, testitulos on varmistunut ja toimenpiteistä sovittu ADT:n kanssa. Päätös tiedotetaan tarvittaessa medialle. Tiedotusvastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja yhteistyössä puheenjohtajan ja valmennuspäällikkö kanssa. Doping-tapaukseen liittyvästä tiedottamisesta ohjeistetaan erikseen SML:n kriisitiedotusohjeessa Kansainvälisten liittojen testit Myös FIM ja mahdollisesti FIM Europe testaavat vuosittain vaihtelevan määrän MM-kilpailuihin osallistuvia suomalaisia urheilijoita ja kansainväliseen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta sovitaan tapauskohtaisesta kansainvälisen liiton ja ADT:n kanssa.

6 6 SEURAAMUKSET JA SANKTIOT Sanktiot määräytyvät WADAn ja ADT:n antidopingsäännöstöjen mukaan silloin, kun kyseessä on doping-rikkomus. Tällöin SML huomioi ADT:n linjauksen doping-rikkomuksen sanktioista. SML:n säännöissä on myös määritelty erityistapauksiin liittyvät säännöt, jotka ovat osittain tiukempia kuin WADA:n ja ADT:n säännöt (Esim. Alkoholi). Tällöin kyseessä on SML:n sääntörikkomus ja sanktio määräytyy epäurheilijamaisesta käytöksestä SML:n määrittelemän linjavedon mukaisesti. Linjauksista sovitaan ADT:n kanssa ja uusista ja muuttuneista linjauksista tiedotetaan ADT:aa. 7 ORGANISAATIO SML:n hallitus ja työvaliokunta vastaavat antidopingtyön suunnittelusta, johtamisesta ja valvonnasta yhteistyössä toimiston vastuuhenkilöiden kanssa. Käytännön toimenpiteistä tiedottamiseen ja antidoping -työhön liittyen vastaa ja niitä toteuttaa valmennuspäällikkö yhdessä toimiston vastuuhenkilön kanssa. Mahdollisiin doping-tapauksiin liittyvä käsittely tapahtuu toimitusjohtajan esityksestä työvaliokunnan ja hallituksen toimesta. Käsittelyssä otetaan huomioon ADT:n lausunto asiaan liittyen sekä tarvittaessa päivittäistä antidopingtyötä toteuttavien toimiston vastuuhenkilöiden lausunnot. 8 VOIMAVARAT SML:n talousarviossa huomioidaan vuosittaiset toimintasuunnitelmien mukaiset toimenpiteet ja myös tarvittavien ulkopuolisten resurssien, kuten ADT ja muut asiantuntijat, aiheuttamat kustannukset. 9 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN SML:n toimiston vastuuhenkilöt osallistuvat säännöllisesti ADT:n lajiliitoille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin ja vievät päivitykset SML:n materiaaleihin, sääntöihin ja ohjeistuksiin. Koulutuksia pidetään tarpeen vaatiessa ja koulutusmateriaalit päivitetään vastaamaan ajan tasalla olevia ADT:n, WADAn ja kansaivälisten lajiliittojen antidoping-sääntöjä.

7 10 LIITTEET - SML:n sääntöjen antidoping -työtä käsittelevät osat - Urheilusäännöstön dopingia käsittelevät osat - FIM:n ja WADAn Antidoping Code - ADT:n Antidoping-säännöstö - ADT:n julkaisu Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa - SML:n alkoholimittausohje - SML:n kriisitiedotusohje 11 ANTIDOPINGTIETOA SISÄLTÄVÄT LINKIT

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. ANTIDOPINGOHJELMA 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta. Toiminnassa

Lisätiedot

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 AKKMot or s por tr y A NT I D O P I NG O H J E L MA 1 SISÄLTÖ 1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 3. Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen... 2 3.1

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

SUUNNISTUSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. 2015 Suomen Suunnistusliitto

SUUNNISTUSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. 2015 Suomen Suunnistusliitto SUUNNISTUSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 2015 Suomen Suunnistusliitto ANTIDOPINGOHJELMA 2 (12) Sisältö SUUNNISTUSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA... 3 1. ARVOPERUSTA... 3 2. TAVOITTEET... 3 3. SUUNNISTUSLIITON ANTIDOPINGTOIMINTA...

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliiton ANTIDOPING. -ohjelma

Suomen Suunnistusliiton ANTIDOPING. -ohjelma ANTIDOPING -ohjelma LIKES-TUTKIMUSKESKUS Liikuntalääketieteen klinikka Meiltä saat myös tarvittavat lääkärintodistukset erivapauskäytäntöä varten. LIKES-tutkimuskeskus/Liikuntalääketieteen klinikka Yliopistonkatu

Lisätiedot

SUOMEN HIIHTOLIITTO ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN HIIHTOLIITTO ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN HIIHTOLIITTO ANTIDOPINGOHJELMA 1. ARVOT Suomen Hiihtoliitto ry:n antidopingohjelma noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä kestävän huippu-urheilun arvoja. Suomen Hiihtoliiton arvot ovat: 1. Toimimme

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML)... 3 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit... 3 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT... 4 3. SML:N

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI

SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI 1 SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI Hyvässä seurassa on ilo liikkua! Svoli on mukana ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Meillä riittää toimintaa vauvasta mummiin ja vaariin, naisille ja miehille sekä

Lisätiedot

SML:N ALKOMETRITESTAUKSEN OHJE

SML:N ALKOMETRITESTAUKSEN OHJE SML:N ALKOMETRITESTAUKSEN OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tavoite ja tarkoitus 2. Testaukseen liittyvien tahojen vastuut ja tehtävät 2.1 Vastuuhenkilön tehtävänä on: 2.2 Avustajan tehtävät 2.3 Ajajan vastuut

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping on Mitä on antidopingtyö ja ketkä sitä tekevät Antidopingsäännöstöt

Lisätiedot

Puhtaasti paras Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry - Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen. Tähän yleissopimukseen liittyneet valtiot järjestävät

Lisätiedot

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. AKAGI RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT RekNro: 170861 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Akagi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015)

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) 1. YLEISVIESTINTÄ Viestintä - ja tiedotustoiminta Viestintäohje on suunnannäyttäjä. Vain yhtenäisellä viestinnällä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä Jaguars Spirit Athletes TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jaguars Spirit Athletes. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

SAMBO-2000 ry SÄÄNNÖT

SAMBO-2000 ry SÄÄNNÖT SAMBO-2000 ry SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Sambo-2000 ry Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Savonlinnan Tanssiseura SaTsa ry. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

TOIMINTASÄÄNNÖT. Savonlinnan Tanssiseura SaTsa ry. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Savonlinnan Tanssiseura SaTsa ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Tanssiseura SaTsa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki Itä-Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä.

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Tikkaklubi RATIKKA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

KANKAANPÄÄN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Nämä seurojen mallisäännöt on ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 10.11.2005 KANKAANPÄÄN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Sisällysluettelo: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) 2. LIITON JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ 3. SML:N ORGANISAATION KUVAUS 4. SML:N EDUSTAMAT LAJIT 5. KILPAILULUPA,

Lisätiedot

Härmän Siskot ry:n vahvistetut säännöt

Härmän Siskot ry:n vahvistetut säännöt Härmän Siskot ry:n vahvistetut säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Härmän Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhavan kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. kokouksessa 31.10.2007. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

TOIMINTASÄÄNNÖT. kokouksessa 31.10.2007. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Espoon Jäätaiturit ry hyväksytty sääntömääräisessä kokouksessa 31.10.2007 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Jäätaiturit ry. Yhdistyksen kotipaikka on

Lisätiedot

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen 1 Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jigotai ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SUOMEN MOOTTORILIITTO - FINLANDS MOTORFÖRBUND ry SÄÄNNÖT 1. LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi

Lisätiedot

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Luistelukerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tappara ry Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun 24.

Lisätiedot