ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ SEKÄ KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ SEKÄ KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA 2013"

Transkriptio

1 ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ SEKÄ KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA 2013 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2013 adt_kielletyt_kansi_v2013_ indd

2 ERIVAPAUS 1 Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla urheilussa sallittua lääkettä tai menetelmää, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä hoitomuotoa. Erivapauden myöntäminen Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa Maailman Antidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, mutta sen tulee täyttää seuraavat ehdot: a. Lääkitys tai menetelmä on urheilijan hoidon kannalta välttämätön ja urheilijalle seuraa terveydellisiä haittoja, mikäli hän lopettaa kyseisen lääkkeen tai menetelmän käytön. b. Lääkkeen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna, eli se ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin mitä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi. c. Lääkitykselle tai menetelmälle ei ole olemassa asianmukaista vaihtoehtoista lääkitystä tai muuta hoitoa. d. Lääkityksen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta jonkin kielletyn lääkkeen tai menetelmän ei-lääketieteellisestä käytöstä, mikäli aiempi käyttö oli sinä aikana kielletty eikä urheilijalla ollut erivapautta käytön ajankohtana. Erivapauden voi saada taannehtivasti vain seuraavissa tilanteissa: a. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä äkillisessä lääketieteellisessä hätätilanteessa. b. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on tapahtunut ennalta arvaamattomassa äkillisessä tilanteessa, jolloin urheilijalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta jättää erivapaushakemusta tai erivapauslautakunnalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta käsitellä erivapaushakemusta ennen dopingtestiä. Erivapauslomake Erivapautta haetaan Hakemuslomakkeella (Application Form, TUE) minkä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitun aineen tai menetelmän käytölle. Lomakkeen saa ADT:n toimistosta tai tulostamalla sen Suomen Antidopintoimikunta ADT ry:n ( tai kansainvälisen lajiliiton internetsivuilta.

3 2 3 KANSALLISEN TASON URHEILIJAT KANSAINVÄLISEN TASON URHEILIJAT JA KANSAINVÄLISIIN TAPAHTUMIIN OSALLISTUVAT URHEILIJAT Erivapauden hakeminen ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADA:n vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. ADT:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Tasomäärittely ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin ADT pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen. Tasomääritykset ovat nähtävissä ADT:n internetsivuilla. Erivapaushakemuksen käsittely Erivapaushakemus on jätettävä vähintään 30 vuorokautta ennen kuin erivapauden kohteena olevaa lääkitystä tai menetelmää aiotaan käyttää. Erivapaushakemuslomake osoitetaan ADT:n erivapauslautakunnalle ja toimitetaan osoitteeseen Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry, Radiokatu 20, Helsinki. Huom.! Ota aina itsellesi kopio täytetystä erivapauslomakkeesta. ADT:n erivapauslautakunta voi halutessaan pyytää urheilijalta lisäselvityksiä tai -tutkimuksia erivapauden arvioimiseksi. Urheilija saa myönnetystä erivapaudesta todistuksen ADT:n erivapauslautakunnalta. Lupa lääkkeiden käyttöön tulee voimaan ADT:n erivapauslautakunnan määräämänä ajankohtana, yleensä välittömästi erivapauslautakunnan myönteisen päätöksen ja erivapaustodistuksen kirjoittamisen jälkeen. On huomattava, että ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien urheilijoiden erivapaudet voidaan vielä arvioida WADA:n erivapauskomiteassa, joka voi muuttaa päätöstä 30 vuorokauden kuluessa saatuaan sen tiedoksi. Mikäli WADA peruu ADT:n erivapauslautakunnan myönteisen päätöksen, urheilijalla on 14 vuorokautta aikaa WADA:n päätöksestä lukien lopettaa kyseisen lääkityksen tai menetelmän käyttö ilman, että häntä rangaistaisiin siitä. Urheilijan on pidettävä todistus erivapaudesta aina mukanaan. Se on esitettävä dopingtestissä. Muutoksenhaku erivapauspäätökseen Urheilija voi valittaa ADT:n erivapauslautakunnan kielteisestä erivapauspäätöksestä joko valvontalautakunnalle, Urheilun oikeusturvalautakunnalle tai WADA:n erivapauskomitealle. Erivapauden uusiminen Erivapaudet ovat määräaikaisia, ja urheilija on vastuussa erivapauden uusimisesta. Erivapauden uusimiseksi on toimitettava uusi hakemuslomake sekä siihen kuuluvat liitteet. Poikkeus: Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapautta koskevat hakemukset on urheilijan toimitettava etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen (kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti) iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta. Mikäli urheilijalla on ADT:n myöntämä erivapaus, urheilijan tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto ADT:n tekemän erivapauspäätöksen. Erivapauden hakeminen WADA:n laatimassa kansainvälisessä säännöstössä on erivapauksien osalta määrätty toimivaltajako siten, että kansainvälisen lajiliiton tehtävänä on hoitaa kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettely. Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on selvitettävä erivapauteen liittyvät menettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan. Erivapautta koskevat hakemukset on urheilijan toimitettava tarvittaessa etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen (englanniksi täytettyinä ja kansainvälisen lajiliiton lomakkeella, mikäli sellainen on olemassa). Urheilijan tulee toimittaa kopio kansainvälisen lajiliiton erivapauspäätöksestä tiedoksi ADT:lle. Erivapaushakemuksen käsittely Erivapaushakemus on jätettävä vähintään 30 vuorokautta ennen kuin erivapauden kohteena olevaa lääkitystä tai menetelmää aiotaan käyttää. Erivapaushakemuslomake osoitetaan kansainväliselle lajiliitolle. Huom.! Ota aina itsellesi kopio täytetystä erivapauslomakkeesta. Kansainvälisen lajiliiton erivapauskomitea voi halutessaan pyytää urheilijalta lisäselvityksiä tai -tutkimuksia erivapauden arvioimiseksi. Urheilija saa myönnetystä erivapaudesta todistuksen. Lupa lääkkeiden käyttöön tulee voimaan kansainvälisen lajiliiton määräämänä ajankohtana, yleensä välittömästi myönteisen päätöksen ja erivapaustodistuksen kirjoittamisen jälkeen. Kansainvälisen lajiliiton myöntämät erivapaudet voidaan vielä arvioida WADA:n erivapauskomiteassa, joka voi muuttaa päätöstä 30 vuorokauden kuluessa saatuaan sen tiedoksi. Mikäli WADA peruu kansainvälisen lajiliiton myönteisen päätöksen, urheilijalla on 14 vuorokautta aikaa WADA:n päätöksestä lukien lopettaa kyseisen lääkityksen tai menetelmän käyttö ilman, että häntä rangaistaisiin siitä. Urheilijan tulee aina tarkistaa erivapausmenettely omasta kansallisesta tai kansainvälisestä lajiliitostaan. Muutoksenhaku erivapauspäätökseen Kansainvälisen tason urheilijat voivat hakea muutosta erivapauspäätökseen WADA:n erivapauskomitealta tai Kansainväliseltä urheilun välimiesoikeudelta (CAS). Erivapaus urheilijan lääkityksessä (kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijat) Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden hakemisesta ovat ADT:n internetsivuilla WADA:n internetsivuilla tai kansainvälisen lajiliiton internetsivuilta. Astmalääkitys ß 2 -agonistit (avaavat astmalääkkeet): 1. Keuhkoinhalaatioina käytettävät formoteroli (enintään 54 mikrogrammaa vuorokaudessa), salbutamoli (enintään 1600 mikrogrammaa vuorokaudessa) ja salmeteroli (tavanomaisin suositelluin annoksin) ovat sallittuja. Korkeammin annoksin ja muilla tavoin annosteltuina (esimerkiksi tabletteina tai mikstuurana) niiden käytölle tulee hakea erivapautta etukäteen. 2. Muut ß2-agonistit (esimerkiksi fenoteroli ja terbutaliini) ovat kiellettyjä ja niiden käytölle tulee hakea erivapautta etukäteen. Glukokortikosteroidit (hoitavat astmalääkkeet): 1. Keuhkoinhalaatioina käytettävät glukokortikosteroidit ovat sallittuja. 2. Glukokortikosteroidit ovat kiellettyjä suun kautta annosteltuina (tabletteina). Niiden käytölle tulee tarvittaessa* hakea erivapautta. * Glukokortikosteroideja testataan vain kilpailujen yhteydessä otetuista dopingnäytteistä. Tabletteina annosteltuna niiden varoaika on noin 7 vuorokautta.

4 4 5 KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA Kaikkina aikoina kielletyt aineet ja menetelmät (kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella esimerkiksi harjoituskaudella ja kilpailujen välillä) S0. Myyntiluvattomat lääkeaineet S1. Anaboliset aineet S2. Peptidihormonit, kasvutekijät ja vastaavat aineet S3. ß 2 -agonistit S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit S5. Diureetit ja muut peiteaineet M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio M3. Geenidoping Kilpailun aikana kielletyt aineet ja menetelmät Kohdissa S0. S5. ja M1. M3. määriteltyjen aineiden ja menetelmien lisäksi seuraavat ovat kiellettyjä kilpailujen aikana: S6. Piristeet S7. Huumaavat kipulääkkeet S8. Kannabinoidit S9. Glukokortikosteroidit Tietyissä urheilulajeissa kielletyt aineet P1. Alkoholi P2. Beetasalpaajat KAIKKINA AIKOINA KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT (KILPAILUJEN AIKANA JA KILPAILUJEN ULKOPUOLELLA ESIMERKIKSI HARJOITUSKAUDELLA JA KILPAILUJEN VÄLILLÄ) S0. Myyntiluvattomat lääkeaineet Sellaisten lääkeaineiden käyttö, joiden lääkinnälliselle käytölle ihmisillä ei ole minkään valtion terveysviranomaisen myöntämää voimassa olevaa hyväksyntää (esimerkiksi lääkeaineet, jotka ovat prekliinisessä tai kliinisessä tutkimusvaiheessa tai joita ei enää kehitetä tai valmisteta ja aineet, joiden rakennetta on muunneltu tai vain eläinlääketieteelliseen käyttöön hyväksytyt aineet) ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden listalla, on kielletty. S1. Anaboliset aineet Anaboliset aineet jaetaan anabolis-androgeenisiin steroideihin (muun muassa testosteroni, nandroloni) ja muihin anabolisiin aineisiin. 1) anabolis-androgeeniset steroidit Anabolis-androgeeniset aineet lisäävät lihasmassaa ja -voimaa. Ne vaikuttavat myös elimistön hormonitasapainoon ja aineenvaihduntaan siten, että elimistö sietää kovaa harjoitusta entistä tehokkaammin joutumatta ylikuntoon. Naisilla käytön sivuvaikutuksia ovat muun muassa karvoitus, akne, äänen madaltuminen, rintojen pieneneminen, kaljuuntuminen, klitoriksen liikakasvu sekä kuukautiskierron häiriöt. Osa haitoista jää pysyviksi käytön loputtua. Miehillä anabolis-androgeenisten steroidien haittavaikutukset näkyvät elimistön oman hormonituotannon heikkenemisenä. Käytön jälkeen seurauksena voi olla useita kuukausia kestävää hedelmättömyyttä ja seksuaalitoimintojen heikkenemistä. Nuorilla käytön seurauksena voi olla myös lyhytkasvuisuutta. Anabolis-androgeeniset steroidit ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Jatkuva käyttö saattaa edistää esimerkiksi sepelvaltimotaudin sekä aivoinfarktin ja -halvauksen kehittymistä sekä lisätä sydänperäisten äkkikuolemien riskiä. Hormonit lisäävät riskiä sairastua sokeritautiin. Anabolis-androgeenisten steroidien käyttö ruiskeina lisää mahdollisuutta sairastua erilaisiin infektioihin, kuten keltatautiin ja HIV:iin. Anabolis-androgeenisilla steroideilla on suurina annoksina myös vaikutuksia mielialaan ja käyttäytymiseen: ne aiheuttavat aggressiivista käyttäytymistä ja jopa psykooseja. Pitkäaikaisen käytön lopettamista seuraavassa vieroitusoireyhtymässä esiintyy mielialan vaihtelua, alakuloisuutta ja masentuneisuutta. 2) muut anaboliset aineet Dopingaineluettelon muihin anabolisiin aineisiin kuuluvat muun muassa tseranoli ja klenbuteroli. Erityisen voimakas anabolinen vaikutus on klenbuterolilla, jonka on todettu lisäävän poikkijuovaisten lihasten valkuaispitoisuutta samalla kun elimistön glykogeeni ja rasva palavat. Lihassolujen koko suurenee niiden määrän säilyessä ennallaan. Koska erityisesti anaerobista suorituskykyä lisäävien nopeasti supistuvien lihassyiden suhteellinen osuus kasvaa, on luultavaa, että klenbuteroli lisää urheilusuorituksissa voiman lisäksi myös nopeutta. Selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit ovat kokeiluasteella olevia anabolisia yhdisteitä. Ne sitoutuvat kudosten androgeenireseptoreihin muuttaen niiden rakennetta ja toimintaa. Monet selektiivisten androgeenireseptorin modulaattorien vaikutuksista muistuttavat testosteronin ja anabolisten steroidien vaikutuksia. Niitä voidaan käyttää samojen tautien, esimerkiksi osteoporoosin, hypogonadismin ja lihassairauksien hoitoon.

5 6 7 S2. Peptidihormonit, kasvutekijät ja vastaavat aineet Peptidihormonien, kasvutekijöiden ja vastaavien aineiden ryhmään kuuluvat muun muassa erytropoietiinit (EPO, CERA), istukkahormoni (hcg) ja kasvuhormoni (hgh). Erytropoietiinit lisäävät elimistössä punasolujen muodostumista. Urheilija voi niiden avulla parantaa hapenottokykyään. Erytropoietiinien käytön sivuvaikutuksina voi esiintyä verenpaineen kohoamista, vilustumista muistuttavia tuntemuksia lihas- ja luustosärkyineen, kouristuskohtauksia, hyytymishäiriöitä (veritulppia), turvotusta ja päänsärkyä. Istukkahormoni lisää miehillä testosteronin muodostumista. Kasvuhormoni osallistuu kasvuiässä pituuskasvun säätelyyn. Lisäksi se vaikuttaa muun muassa hiilihydraattien, rasvan ja valkuaisaineiden aineenvaihduntaan. Kasvuhormoni lisää kasvutekijöiden kautta lihasten kasvua ja edistää parantumista urheiluvammoista. Kasvuhormonin käyttö voi aiheuttaa vaikeita sydänsairauksia, sydänrappeutumia, diabetesta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. S3. ß 2 -agonistit ß2-sympatomimeetit eli ß2-agonistit stimuloivat sympaattisen hermoston ß2-reseptoreita. Keuhkoputkistoa laajentavan vaikutuksensa vuoksi niitä käytetään astmalääkkeinä, joko keuhkoinhalaatioina tai tabletteina. Astman hoidossa näitä lääkkeitä pyritään annostelemaan keuhkoinhalaatioina paikallisesti keuhkoputkistoon, jolloin vältetään suurimmalta osalta mahdolliset haitat: vapina, sydämen tykytys, rytmihäiriöt, lihaskrampit ja elektrolyyttihäiriöt. ß2-agonistien lihaksia rakentavat eli anaboliset vaikutukset ovat niiden tärkein dopingvaikutus. Toisaalta voimakkaaseen rasitukseen erityisesti kylmässä säässä saattaa liittyä keuhkoputkien supistelua. Siten ß2-agonistien keuhkoputkia laajentavasta vaikutuksesta voi olla myös hyötyä. S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit Antiestrogeenisia aineita käytetään rintasyövän hoidossa vähentämään elimistön estrogeeniaktiivisuutta. Ne siirtävät elimistön androgeeni/ estrogeenitasapainoa androgeeniseen suuntaan. Myostatiini-inhibiittorit ovat vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne estävät useilla eri eläinlajeilla lihaksen kasvua hillitsevän myostatiiniproteiinin vaikutusta, jolloin lihaksen kasvu kiihtyy. Metaboliset modulaattorit ovat myös vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne kasvattavat lihaksia ja polttavat rasvaa ja saavat aikaan samanlaisia hyödyllisiä aineenvaihdunnallisia muutoksia kuin fyysinen rasitus, mutta ilman rasitusta. Insuliinienkin katsotaan kuuluvan tähän ryhmään. Moninaisten aineenvaihdunnallisten vaikutusten vuoksi niillä on anabolista vaikutusta. Liian suurina annoksina ne johtavat hypoglykemiaan ja kuolemaan. S5. Diureetit ja muut peiteaineet Diureetteja käytetään poistamaan turvotuksia ja verenpainelääkkeinä. Niitä ovat esimerkiksi hydroklooritiatsidi ja furosemidi. Diureetit poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä ja lisäävät virtsan eritystä. Urheilussa diureetteja käytetään esimerkiksi peittämään muiden dopingaineiden käyttöä tai vähentämään kehon painoa alempaan painoluokkaan pääsemiseksi. Diureettien haittavaikutuksia ovat elektrolyyttihäiriöt, heikotus sekä liiallinen verenpaineen lasku. Runsaan hikoilun, kuten fyysisen rasituksen ja saunomisen yhteydessä nämä vaikutukset voivat olla vaarallisia. Diureettien ylenmääräisen käytön tiedetään aiheuttaneen kuolemantapauksia urheilijoilla. Plasmavolyymin lisääjät, esimerkiksi hydroksietyylitärkkelys, vetävät kudoksista vettä verisuonistoon, jolloin veri pääsee helpommin pieniin hiussuoniin ja kudosten hapettuminen paranee. Toisaalta veri laimenee ja esimerkiksi veren hemoglobiinipitoisuus laskee. M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio a. Oman tai vieraan veren, keinoveren tai minkä hyvänsä punasolutuotteen annostelu verenkiertoon tai oman veren uudelleenannostelu poisottamisen jälkeen on kielletty. b. Kaikkien keinotekoisesti kudosten hapetusta, hapen siirtoa kudoksiin tai hapen vapautumista kudoksissa lisäävien aineiden ja tuotteiden käyttö on kielletty. Tällaisia ovat esimerkiksi perfluoroyhdisteet (esimerkiksi penflubroni ja muut fluorokarbonit ja perfluorokemikaalit), efaproksiraali (RSR13) ja sen johdokset sekä muunnellut hemoglobiinivalmisteet (esimerkiksi hemoglobiinin tavoin vaikuttavat keinotekoiset hemoglobiiniyhdisteet, hemoglobiinivaikutukseen perustuvat veren korvikkeet ja mikrokapseloitu hemoglobiini). Lisähappi ei ole kielletty. c. Veren tai veren komponenttien suonensisäinen manipulaatio fysikaalisin tai kemiallisin keinoin. M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio a. Manipulointi tai manipuloinnin yritys tarkoituksena muuttaa dopingtestissä annetun näytteen laatua tai koostumusta on kielletty. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi virtsanäytteen vaihto tai turmeleminen (esimerkiksi proteaasit). b. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot (yli 50 millilitraa kuuden tunnin aikana) ovat kiellettyjä lukuun ottamatta sairaalakäyntien tai kliinisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja. M3. Geenidoping a. Nukleiinihappopolymeerien tai nukleiinihappoanalogien siirto. b. Tavallisten tai geneettisesti muunneltujen solujen siirto.

6 8 9 KILPAILUN AIKANA KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETYT AINEET Kohdissa S0. S5. ja M1. M3. määriteltyjen aineiden ja menetelmien lisäksi seuraavat ovat kiellettyjä kilpailujen aikana: S6. Piristeet Piristeet (esimerkiksi amfetamiini, ekstaasi, metyylifenidaatti, pseudoefedriini ja efedriini) lisäävät vireystilaa ja vähentävät väsymyksen tunnetta keskushermoston kautta. Vapina, sydämen tykytykset ja verenpaineen nousu ovat yleisimpiä piristeiden haittavaikutuksia. Herkille yksilöille tai suurina annoksina piristeet voivat aiheuttaa sekavuus- ja vainoharhatiloja, lämpöhalvauksen sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä. Dopingnäytteen pseudoefedriinipitoisuudelle on asetettu rajapitoisuus, jonka alittavia pitoisuuksia ei tulkita dopingiksi. Rajapitoisuus on asetettu siten, etteivät tavanomaiset hoidolliset pseudoefedriiniannokset johda rajapitoisuuden ylitykseen, mikäli lääkkeen viimeisestä käyttökerrasta on kulunut 24 tuntia. S7. Huumaavat kipulääkkeet Huumaavat kipulääkkeet on yleisnimitys voimakkaille, morfiinin kaltaisille lääkkeille. Kipua poistava vaikutus välittyy keskushermostossa. Huumaavat kipulääkkeet parantavat urheilusuorituksia, joihin liittyy voimakas hetkellinen kipu. Niitä voidaan käyttää dopingaineina myös tarkkuutta vaativissa lajeissa rauhoittavien vaikutustensa vuoksi. Huumaavat kipulääkkeet heikentävät urheilusuorituksia kestävyyslajeissa, joissa vaaditaan hyvää hapensaantia, sillä ne lamaannuttavat hengityskeskusta. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi ja ummetus. Suurina annoksina huumaavat kipulääkkeet aiheuttavat mielihyvän tunnetta, ja siksi niitä voidaan käyttää huumausaineina. Ne aiheuttavat riippuvuutta. S8. Kannabinoidit Kannabinoidit ovat joko kasviperäisen kannabiksen (marijuana ja hasis) vaikuttavia aineita (esimerkiksi tetrahydrokannabinoli) tai niiden synteettisiä johdoksia. Osa uusimmista, väärinkäyttöön suunnatuista synteettisistä kannabinoideista (esimerkiksi JHW-018 eli Jehova, JHW-081, HU-210) poikkeaa rakenteeltaan perinteisistä kannabinoideista, mutta nekin vaikuttavat samalla tavalla kuin perinteiset kannabinoidit. Kannabinoidit heikentävät ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia. Tämä yhdistettynä keskushermostolaman aiheuttamaan koordinaatiokyvyn, reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen johtaa yleensä heikentyneeseen urheilusuoritukseen. Osasyy kannabinoidien kieltoon on, että niiden katsotaan olevan urheilun hengen vastaisia. S9. Glukokortikosteroidit Suurina annoksina käytettyinä glukokortikosteroidit saattavat lisätä elimistön rasituskestävyyttä. Selvää näyttöä glukokortikosteroidien urheilusuorituksia parantavasta vaikutuksesta ei kuitenkaan ole. Kaikki glukokortikosteroidit ovat kiellettyjä suun kautta tai peräsuoleen, suonensisäisesti tai lihaksensisäisesti annosteltuina. Niiden käyttö edellyttää voimassaolevaa erivapautta (Application Form, TUE). Glukokortikosteroidit ovat sallittuja ilman erivapautta silloin, kun niitä käytetään keuhkoinhalaatioina, ihon alaisesti ja sisäisesti, nivelensisäisesti, nivelten ja jänteiden ympärille, paikallisesti voiteina, tippoina tai suihkeina silmien, korvien, poskionteloiden, suun limakalvojen, nenän, peräaukon ympäristön sekä ihon sairauksien hoitoon. P1. Alkoholi Pienistä alkoholimääristä voi olla hyötyä erilaisissa tarkkuuslajeissa, kuten jousiammunnassa. Alkoholin käyttö on kielletty myös joissain lajeissa, jotta voidaan taata urheilijan turvallisuus urheilusuorituksen aikana, esimerkiksi autourheilussa. Alkoholin käyttöä voidaan testata ennen tai jälkeen kilpailun tai sen aikana. P2. Beetasalpaajat Beetasalpaajia käytetään muun muassa kohonneen verenpaineen hoitoon ja estämään sydäninfarktin uusiutumista. Niiden keskushermostoa rauhoittava, sydämen sykettä alentava ja vapinaa poistava vaikutus voi parantaa suoritusta lajeissa, joissa vaaditaan keskittymiskykyä, rauhallisia hermoja ja vakaata kättä. Beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain eräissä tarkkuutta vaativissa lajeissa, jotka käyvät ilmi esimerkiksi ADT:n internetsivuilta. Kestävyyttä ja nopeutta vaativissa lajeissa beetasalpaajat heikentävät suorituskykyä.

7 ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ SEKÄ KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA 2013 Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Radiokatu 20 FI Helsinki puh: (09) fax: (09)

Puhtaasti paras Ilmailu. Susanna Sokka

Puhtaasti paras Ilmailu. Susanna Sokka Puhtaasti paras 11.2.2017 Ilmailu Susanna Sokka Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa? Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping

Lisätiedot

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö Ajankohtaista antidopingasiaa Susanna Sokka viestintäpäällikkö Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Liittotoimija Tunne sinua ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänne

Lisätiedot

ADT koulutus TaUS 26.10. 2011

ADT koulutus TaUS 26.10. 2011 ADT koulutus TaUS 26.10. 2011 Dopingvalvonnan tarkoitus - Estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö - Turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping on Mitä on antidopingtyö ja ketkä sitä tekevät Antidopingsäännöstöt

Lisätiedot

Puhtaasti paras Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry - Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen. Tähän yleissopimukseen liittyneet valtiot järjestävät

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping on Mitä on antidopingtyö ja ketkä sitä tekevät Antidopingsäännöstöt

Lisätiedot

Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa?

Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa? Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa? Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping on >Mitä on antidopingtoiminta ja ketkä sitä tekevät Antidopingsäännöstöt

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Dopingrikkomusten käsittely

Dopingrikkomusten käsittely Dopingrikkomusten käsittely Heikki Laapio, työterveyslääkäri Mehiläinen Kouvola Valvontalautakunnan jäsen 2000 Dopingtestaaja 1990-luku CISM suunnistuksen MM-kilpailut 1995 Säkylä World Games 1997 Lahti

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki 1 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri,

Lisätiedot

Finnish. 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni.

Finnish. 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni. Finnish 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni. Vastaus: Oikein Urheilijan on itse otettava asioista selvää, jotta hänen uransa ei vaarantuisi.

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuainen Erittyy suorituskykyä vaativissa stressitilanteissa. Vaikuttaa moniin elintoimintoihin fyysistä suorituskykyä lisäten, kuten kiihdyttää sydämen toimintaa, laajentaa

Lisätiedot

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. ANTIDOPINGOHJELMA 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta. Toiminnassa

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA 2015

ANTIDOPINGOHJELMA 2015 ANTIDOPINGOHJELMA 2015 1. Suomen Karateliitto Suomen Karateliitto ry on Karaten valtakunnallinen kattojärjestö Suomessa. Suomen Karateliitto vastaa Maailman Karateliiton (WKF, World Karate Federation)

Lisätiedot

Miekkailijoiden ja 5- ottelijoiden info

Miekkailijoiden ja 5- ottelijoiden info Miekkailijoiden ja 5- ottelijoiden info Lauri Alanko 24.10.2012 ex 5-ottelija ja miekkailija Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Tavoittaa Helsingin Urheilulääkäriasemalta ja Dextrasta Mistä puhutaan Levosta

Lisätiedot

Voimassa 1.1.2005 alkaen. Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin

Voimassa 1.1.2005 alkaen. Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin N:o 4 63 Liite 1 KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2005 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ Voimassa 1.1.2005 alkaen Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

KOIRIEN ANTIDOPINGOHJELMA

KOIRIEN ANTIDOPINGOHJELMA KOIRIEN ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 2015 Sisältö 1 Arvot ja perusteet... 1 2 Koirien lääkitseminen... 1 3 Dopingrikkomus... 2 4 Kielletyt aineet ja menetelmät... 2 1 Arvot

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015 1 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015 2 1. YLEISTÄ Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (myöhemmin SAJL) arvopohja perustuu yhdessä

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA

ANTIDOPINGOHJELMA ANTIDOPINGOHJELMA 15.12.2015 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta.

Lisätiedot

Lataa Doping ja kilpaurheilu - Tapio Kuosma. Lataa

Lataa Doping ja kilpaurheilu - Tapio Kuosma. Lataa Lataa Doping ja kilpaurheilu - Tapio Kuosma Lataa Kirjailija: Tapio Kuosma ISBN: 9789529968398 Sivumäärä: 333 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.10 Mb T. Kuosman tietokirjassa käsitellään kilpaurheiluun

Lisätiedot

Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa?

Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? 1 Dopingaineet Lääkeaineita, jotka voivat lisätä suorituskykyä Käyttöannokset huomattavasti suurempia kuin annokset sairauksien hoitoon käytettyinä - terveysriskit Aineita hankitaan laittomalla maahantuonnilla,

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton antidopingohjelma

Suomen Taekwondoliiton antidopingohjelma Suomen Taekwondoliiton antidopingohjelma 1. Suomen Taekwondoliitto Suomen Taekwondoliitto ry on Taekwondon valtakunnallinen kattojärjestö Suomessa. Suomen Taekwondoliitto vastaa Maailman Taekwondoliiton

Lisätiedot

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI. Maailman antidopingsäännöstö

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI. Maailman antidopingsäännöstö Maailman antidopingsäännöstö KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI menetelmien luettelon virallista tekstiä ylläpitää WADA, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi.

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 2015 Suomen Valjakkourheilijoiden liiton antidopingohjelma käsittää ihmisurheilijoiden antidopingohjelman lisäksi koirien antidopingohjelman, joka

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma

Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma Sisältö 1. Antidopingsäännöstöt 1 2. Suomen Jousiampujain Liiton arvoperusta 1 3. Antidopingohjelman tavoitteet 2 4. Dopingvalvonta 2 5. Antidopingkoulutus

Lisätiedot

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Suomen vanhin urheilujuoma, joka kehitettiin 80-luvulla. Alun perin Suomen suurimman virvoitusjuomien

Lisätiedot

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu 2016

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu 2016 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ KANSAINVÄLINEN STANDARDI KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon virallista tekstiä ylläpitää WADA, ja se julkaistaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

ANTIDOPINGSÄÄNNÖT. Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2012. Voimassa 1.1.2013 alkaen

ANTIDOPINGSÄÄNNÖT. Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2012. Voimassa 1.1.2013 alkaen ANTIDOPINGSÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2012. Voimassa 1.1.2013 alkaen ANTIDOPINGSÄÄNTÖ Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 12.4.2012 Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2012

Lisätiedot

Suomen Judoliiton antidopingohjelma

Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua. Suomen Judoliitossa noudatetaan voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Judoliiton

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma. Hyväksytty liiton hallituksessa 28.12.2015

Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma. Hyväksytty liiton hallituksessa 28.12.2015 Suomen Jousiampujain Liiton antidopingohjelma Hyväksytty liiton hallituksessa 28.12.2015 Sisältö 1. Antidopingsäännöstöt 2 2. Suomen Jousiampujain Liiton arvoperusta 2 3. Antidopingohjelman tavoitteet

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1. LIITON ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva

TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva Ohjelmarunko Sääntöasiaa rokotuksista ja dopingista Kilpahevosen hyvinvointiasiaa Ennen kilpailukauden alkua tarkista ainakin seuraavat asiat Rokotukset Muutokset

Lisätiedot

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 2 HARRI SYVÄSALMI, PÄÄSIHTEERI Toiminnan tarkoitus Puhtaan urheilun ja reilun pelin puolustaminen Urheilun maineen parantaminen Eri toimijoiden suojelu Urheilun

Lisätiedot

URHEILIJAN OPAS M A A I L M A N A N T I D O P I N G S Ä Ä N N Ö S TÖ Ö N 2 0 1 5

URHEILIJAN OPAS M A A I L M A N A N T I D O P I N G S Ä Ä N N Ö S TÖ Ö N 2 0 1 5 URHEILIJAN OPAS MAAILMAN SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OPPAAN TARKOITUS... S. 2 OSA 2 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ... S. 3 OSA 3 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖN SOVELTAMINEN... S. 3 JOHDANTO Tämä on Maailman Antidopingtoimisto

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 1. Ohjelman arvoperusta Sulkapalloliiton Respect-kulttuuri pitää sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien

Lisätiedot

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 AKKMot or s por tr y A NT I D O P I NG O H J E L MA 1 SISÄLTÖ 1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 3. Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen... 2 3.1

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot.

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot. Hormonitaulukko Adrenaliini -lisämunuainen -stressitilanteet -Kohottaa verenpainetta, supistaa pintaverisuonia ja laajentaa lihasten verisuonia. -lisää keuhkojen toimintakapasiteettia. -vaikuttaa sitoutumalla

Lisätiedot

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net Koirien antidoping kirjoittanut Seija Tiainen, kuvat Jarmo Halttunen Koiria koskevat antidoping säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 alussa ja tarkennuksia, varoaikalistoja ym. on julkaistu vielä viimepäivinäkin.

Lisätiedot

Suomen antidopingsäännöstö 2015

Suomen antidopingsäännöstö 2015 Suomen antidopingsäännöstö 2015 Voimassa 1.1.2015 alkaen Säännöstö on hyväksytty 26.11.2014 pidetyssä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokouksessa. 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto säännöstöön... 4

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA 5 HORMONIT OVAT ELIMISTÖN TOIMINTAA SÄÄTELEVIÄ VIESTIAINEITA Avainsanat aivolisäke hormoni hypotalamus kasvuhormoni kortisoli palautesäätely rasvaliukoinen hormoni reseptori stressi

Lisätiedot

Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa

Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa VTL Tuuli Salospohja Turun Yliopisto www.pumppaa.fi tuuli.salospohja@utu.fi 1 Syksyllä 2008 tarkastetun lisensiaatintutkimuksen kohderyhmä:

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Liikuntalääketieteen päivät 7.11.2013 Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Timo Seppälä LKT, Farmakologian dosentti ADT:n lääketieteellinen johtaja 1) Testosteronista a) Yksilölliset (geneettiset)

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Urheilussa kielletyt aineet ja niiden analytiikka. Labquality Days Tina Suominen, tieteellinen johtaja, dopingtestauslaboratorio (YML)

Urheilussa kielletyt aineet ja niiden analytiikka. Labquality Days Tina Suominen, tieteellinen johtaja, dopingtestauslaboratorio (YML) Urheilussa kielletyt aineet ja niiden analytiikka Labquality Days 9.2.2017 Tina Suominen, tieteellinen johtaja, dopingtestauslaboratorio (YML) Yhtyneet Medix Laboratoriot Dopingtestausanalytiikkaa vuodesta

Lisätiedot

Suomen Golfliiton antidopingohjelma. 1. Antidopingsäännöstöt. Sisältö

Suomen Golfliiton antidopingohjelma. 1. Antidopingsäännöstöt. Sisältö Suomen Golfliiton antidopingohjelma Sisältö 1. Antidopingsäännöstöt 1 2. Suomen Golfliiton arvoperusta 2 3. Antidopingohjelman tavoitteet 2 4. Dopingvalvonta 2 5. Antidopingkoulutus 5 6. Viestintä 6 7.

Lisätiedot

Urheilijan nesteytys

Urheilijan nesteytys Urheilijan nesteytys Katja Mjøsund LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Orto-Lääkärit,, Helsinki Mehiläinen, Helsinki Paavo Nurmi keskus, Turku ADT, Suomen Suunnistusliitto Nesteytysohjeet Ennen suoritusta

Lisätiedot

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen,

Lisätiedot

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN JOHDANNOKSI JOKA NELJÄNNELLÄ SUOMALAISELLA ON JOKIN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ MASENNUS ON YKSI KANSASAIRAUKSISTAMME MASENNUS AIHEUTTAA VIREYSTILAN

Lisätiedot

Adrenaliini. Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini. Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuaisesta kortikotropiinin aktivoimana Parantaa suorituskykyä laajentamalla keuhkoputkea. Kiihdyttää aineenvaihduntaa ja happi kulkee nopeammin. Nostaa verenpainetta Toimii

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus

Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus Puhtaasti paras Antidopingkoulutus Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Missio ADT:n laadukas antidopingtyö vaikuttaa myönteisesti koko urheilun maineeseen ja arvostukseen. Kannustamme

Lisätiedot

Suomen antidopingsäännöstö 2009

Suomen antidopingsäännöstö 2009 Suomen antidopingsäännöstö 2009 Voimassa 1.1.2011 alkaen Säännöstö on päivitetty 30.11.2010 pidetyssä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokouksessa. 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto säännöstöön...3

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT IFBB Finland ry 2016 IFBB Finland ry:n ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT IFBB Finland ry:n toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti menestyviä fitness

Lisätiedot

vilppilääkinnällä? Mitä doping on? KATSAUS

vilppilääkinnällä? Mitä doping on? KATSAUS KATSAUS Voiko jouluporon suorituskykyä parantaa vilppilääkinnällä? Antti Leinonen ja Kimmo Kuoppasalmi Riina Pirilä Suomi on mitä erilaisimpien kilpailujen maa. Järjestämme saunomisen, suopotkupallon ja

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sisa llysluettelo 1 Suomen Hiihtoliiton arvot ja antidopingohjelma

Lisätiedot

Voimanostokurssi: Ravinto, Antidoping,Säännöt. 9.9.2013 Juhana Saarinen

Voimanostokurssi: Ravinto, Antidoping,Säännöt. 9.9.2013 Juhana Saarinen Voimanostokurssi: Ravinto, Antidoping,Säännöt 9.9.2013 Juhana Saarinen Ravinto Ravinnosta ihminen saa energiaa ja rakennusaineita soluilleen Energiaravintoaineet: hiilihydraatit, proteiinit ja rasva Ravinnossa

Lisätiedot

Sydänlihaksen aineenvaihdunnan laaja PET-TT tutkimus

Sydänlihaksen aineenvaihdunnan laaja PET-TT tutkimus Sydänlihaksen aineenvaihdunnan laaja PET-TT tutkimus Tutkimusaika Sinulle on varattu aika PET-TT tutkimukseen. Tutkimuksen kokonaiskesto on 2-4 tuntia, josta osa on vuodelevossa. Varsinainen kuvaus kestää

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty Sisällysluettelo Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet... 1 Toimenpiteet... 1 Valmentajakoulutus... 1 Maajoukkuetoiminta ja huippu-urheilu... 1 Tiedotus...

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

Finnish. 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni.

Finnish. 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni. Finnish 1 Kysymys: Olen viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä nielen, pistän itseeni tai muuten saan elimistööni. Vastaus: Oikein Kaikkien urheilijoiden on otettava asioista etukäteen selvää, jotta

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

ENSIMMÄISET ASKELEET DOPINGIN ESTOSSA PERUSTASO

ENSIMMÄISET ASKELEET DOPINGIN ESTOSSA PERUSTASO Dopingin biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia koskevien tietojen yhdenmukaistaminen ENSIMMÄISET ASKELEET DOPINGIN ESTOSSA PERUSTASO DIA 2: Termin doping alkuperästä on useita teorioita. Afrikkalainen Kaffir-heimo

Lisätiedot

DOPINGIN LÄHEMPI TARKASTELU KESKITASO

DOPINGIN LÄHEMPI TARKASTELU KESKITASO Dopingin biolääketieteellisiä sivuvaikutuksia koskevien tietojen yhdenmukaistaminen DOPINGIN LÄHEMPI TARKASTELU KESKITASO DIA 2: Maailman antidopingtoimisto (WADA) kuvailee maailman antidopingsäännöstöä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miten käytän sykevälivaihtelun mittausta sairauksia potevilla ja lääkityksiä käyttävillä? Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos HRV- eri tekijöiden vaikutus Stressi Perimä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

4 KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELY

4 KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELY Voimassa 1.1. alkaen SUOMEN ANTIDOPING- SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE............................................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

REILU PELI JA PUHDAS URHEILU ON JOKAISEN JUTTU

REILU PELI JA PUHDAS URHEILU ON JOKAISEN JUTTU ANTIDOPING- OHJELMA REILU PELI JA PUHDAS URHEILU ON JOKAISEN JUTTU Suomen Voimisteluliiton toiminta pohjautuu reiluun peliin ja puhtaaseen urheiluun. Liiton antidopingtyön tavoitteina ovat: dopingista

Lisätiedot

(S-Ferrit) Kertoo elimistön rautavarastoista tarkemmin kuin pelkkä hemoglobiiniarvo.

(S-Ferrit) Kertoo elimistön rautavarastoista tarkemmin kuin pelkkä hemoglobiiniarvo. TUTKIMUSPAKETIT Tutkimuspaketti aktiiviliikkujalle 80,00 Aktiivisesti treenaavan on hyvä tietää, mitä elimistölle kuuluu. Aktiiviliikkujan tutkimuspaketissa on yhteensä 16 laboratoriotutkimusta. Tutkimukset

Lisätiedot

Suomen antidopingsäännöstö 2009

Suomen antidopingsäännöstö 2009 Suomen antidopingsäännöstö 2009 Voimassa 1.1.2009 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto säännöstöön...3 1. Säännöstön keskeiset tarkoitukset ja säännöstön soveltamisala 3 2. Dopingrikkomukset 4 3. Todistelu.7

Lisätiedot

Dopingin lähempi tarkastelu

Dopingin lähempi tarkastelu Dopingin lähempi tarkastelu KESKITASO Maailman antidopingsäännöstö Antidopingsäännöstö Kehys yhdenmukaisille antidopingkäytännöille, säännöille ja säännöksille Globaali antidoping organisaatiokaavio Testauksen

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA 2016

ANTIDOPINGOHJELMA 2016 SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat

Lisätiedot

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni. Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille

Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni. Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille Sisällys Lapsen kasvu ja kasvuhormoni Kasvuhormonihoito Lääkkeen antaminen Kasvuhormonin saa apteekista Todistukset ulkomaanmatkaa

Lisätiedot

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat LIHASHUOLTO Lihashuolto tarkoittaa joukkoa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valmistaa urheilijaa suoritukseen ja edistää palautumista harjoituksesta tai kilpailusta. Palautumisella tarkoitetaan fyysisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA

Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Urheiluliitto 3.5.2017 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminta-ajatuksena on johtaa, innostaa ja tukea laadukasta ja arvostettua yleisurheilutoimintaa

Lisätiedot

Antidopingtyö Suomessa ja maailmalla. Laboratoriolääketiede 10.10.2014 Pirjo Ruutu Pääsihteeri ADT

Antidopingtyö Suomessa ja maailmalla. Laboratoriolääketiede 10.10.2014 Pirjo Ruutu Pääsihteeri ADT Antidopingtyö Suomessa ja maailmalla Laboratoriolääketiede 10.10.2014 Pirjo Ruutu Pääsihteeri ADT Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun Laillinen perusta UNESCO Antidoping sopimus,

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

Ensimmäiset askeleet dopingin estossa

Ensimmäiset askeleet dopingin estossa Ensimmäiset askeleet dopingin estossa PERUSTASO Mitä doping on? Suorituksen parantaminen kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytön avulla Epäreilu teko, joka sisältää terveysriskejä Kansainväliset säännökset:

Lisätiedot