TUOTTAJAVASTUUN VALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTAJAVASTUUN VALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TUOTTAJAVASTUUN VALVONTASUUNNITELMA

2 1 TUOTTAJAVASTUUN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTTAJAVASTUUVALVONNASTA 1.1 Valvontasuunnitelman tarkoitus 1.2 Valvonnan tavoitteet 1.3 Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta 1.4 Valvonnan työkalut ja valvontatoimet 1.5 Valvottavien määrä tuottajavastuualoittain 1.6 Jätehuollon tuottajavastuuvalvonnan resurssit 1.7 Jätelaki ja tuottajavastuuasetukset 2. TUOTTAJAVASTUUVALVONNAN PAINOPISTEET TUOTTAJAVASTUUVALVONNAN PROSESSIT 4. TIETOJÄRJESTELMÄT 5. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN 6. VALVONTAOHJELMAN SEURANTA LIITTEET Liite 1 Liite 2 Tuottajavastuuvalvonnan prosessit Alakohtaiset toimintaohjelmat

3 2 1. YLEISTÄ TUOTTAJAVASTUUVALVONNASTA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) tehtävänä on huolehtia jätelain mukaisesta valtakunnallisesta jätehuollon tuottajavastuuvalvonnasta ja pitää yllä tuottajarekisteriä.. Lisäksi Pirkanmaan ELYkeskuksen tehtävänä on koota valtakunnalliset tilastot tuottajavastuun alaisten tuotteiden markkinoille laskumääristä sekä jätteiden määristä ja käsittelystä. Työjärjestyksen mukaan tehtävästä vastaa Keskitetyt ympäristöpalvelutyksikkö. Asiat valmistellaan tuottajavastuuryhmässä. Jätehuollon tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajien (valmistajat ja maahantuojat) velvollisuutta huolehtia markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista. Tuottajavastuu koskee kuutta toimialaa (paperi, renkaat, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut sekä romuajoneuvot). Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa myös pantillisten juomapakkauspalautusjärjestelmien valtakunnallisen hyväksynnän ja valvonnan. Tuottajavastuuseen liittyvät valtakunnalliset linjaukset ja tuottajavastuuvalvonnan kehittäminen tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tulot seurantatietojen käsittelystä ovat vuosittain noin euroa. Seurantatietojen tulot ovat jatkuvia, koska tietojen lähettämisvelvoite on vuosittainen. Hyväksymispäätöstulot vaihtelevat riippuen tulleiden hakemusten määrästä, johon vaikuttaa mm. vapaamatkustajavalvonta. Hyväksymispäätöstulot ovat olleet euroa vuodessa. Hyväksymispäätöstulot ovat kertaluontoisia, koska tuottajarekisterihakemus tulee tehdä vain kerran. Jätelaki ja tuottajavastuuasetukset Tuottajavastuuvalvonta perustuu jätelakiin (646/2011) sekä: valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (520/2014) valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013) valtioneuvoston päätökseen pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997) valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013) valtioneuvoston asetukseen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) pantillisen juomapakkausjärjestelmän valvonta valtioneuvoston asetukseen eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (526/2013) Näistä pakkausten, paristojen ja akkujen, romuajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun säädökset perustuvat EU:n direktiiveihin, muiden alojen osalta kansallisiin säädöksiin.

4 3 Jätelain ohella valvontaan liittyviä muita tärkeitä lakeja ovat muun muassa hallintolaki (434/2003), hallintolainkäyttölaki (586/1996) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki). Tuottajavastuuvalvonnan tunnuslukuja ja tietoja: tuottajavastuu koskee ainakin yritystä noin 50 % yhdyskuntajätteestä kuuluu tuottajavastuun piiriin myös osa muusta jätteestä kuuluu tuottajavastuun piiriin (mm. romuajoneuvot, renkaat, yritys-ser, -akut, -pakkaukset) useita tuhansia vastaanottopaikkoja ympäri maata neljän direktiivin valvonta ja raportointi komissiolle kolmen kotimaisen säädöksen valvonta valtakunnallisten tilastojen laadinta Tuottajavastuujärjestelmään saapuneet ja hyödynnetyt vuotuiset jätemäärät: - SER 13 kg/as - Akut ja paristot 4 kg/as - Paperi 51 kg/as - Pakkaukset 120 kg/as - Renkaat 10 kg/as - Ajoneuvot kpl - Panttipakkausten palautukset n. 1,7 miljardia palautustapahtumaa Tuottajat ja tuottajayhteisöt Tuottajina pidetään seuraavien tuotteiden valmistajia tai maahantuojia: henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavia muut ajoneuvot moottorikäyttöisten tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaat sekä renkailla varustetut ajoneuvot ja laitteet (myös renkaiden pinnoittajat) sähkö- ja elektroniikkalaitteet paristot ja akut paperituotteiden valmistukseen käytettävä paperi tai painetut paperituotteet pakkaukset, tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, mutta eivät pakkausten valmistajat Tuottajayhteisöt ovat vastaavasti Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymiä tuottajien yhdessä perustamia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hoitavat tuottajavastuuvelvoitteet jäsentensä puolesta. Tuottajayhteisön jäsenen ei tarvitse erikseen hakea hyväksymispäätöstä tuottajarekisteriin, eikä lähettää seurantatietoja, vaan tuottajayhteisö sekä ilmoittaa jäsenensä että koostaa jäsentensä seurantatiedot ja lähettää ne Pirkanmaan ELY-keskukseen.

5 4 Hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä ovat: Tuottajavastuuala Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Akut ja paristot Paperi Renkaat Ajoneuvot Pakkaukset Jäseniä ottavat juomapakkausten palautusjärjestelmät Tuottajayhteisöt SER-Tuottajayhteisö Ry ERP Finland Ry SELT Ry FLIP Ry ICT-Tuottajaosuuskunta Ty ERP Finland Ry Recser Oy Akkukierräys Pb Oy Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Suomen Keräystuote Oy Suomen Rengaskierrätys Oy Suomen Autokierrätys Oy Mepak-kierrätys Oy Puupakkausten Kierrätys PPK Oy Suomen Keräyslasiyhdistys Ry Suomen Kuitukierrätys Oy Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA Suomen Uusiomuovi Oy Ekopulloyhdistys Ry Palpa Lasi Oy Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA (PET) Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA (tölkit) Varsinaisen tuottajien, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden ja jätehuoltojärjestelmän valvonnan lisäksi tuottajavastuuryhmän tehtäviin kuuluu jätelaissa säädettynä myös tuottajavastuun ohjaus- ja edistämistehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. tuottajarekisterin kehittämis- ja ylläpitotehtäviä, tuottajavastuun Internet-sivujen laadinta- ja ylläpitotehtäviä, sähköisen asioinnin kehittämistä, sidosryhmäyhteistyötä elinkeinoelämän järjestöjen (mm. Teknologiateollisuus ry sekä Suomen kaupan liitto ja Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys) ja muiden viranomaisten (Syke, Tulli, KKV, YM jne.) kanssa. Myös tiedotus on merkittävä osa tuottajavastuuvalvonnan tehtäväkenttää. Tehtävän valtakunnallisuudesta johtuen sitä koskee kaksikielisyysvaatimus, joten kaiken aineiston tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi.

6 5 EU:n ns. kiertotalouspaketti vaikuttaa merkittävästi lainsäädäntöön, koska useita tuottajavastuun direktiivejä tullaan avaamaan ja muuttamaan. Tämä edellyttää seurantaa, valmistelua ja osallistumista YM:n työryhmiin. Lisäksi osallistumme asiantuntijoina direktiivi- ja lakivalmisteluun sekä edustamme Suomea Euroopan Komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmissä. 1.1 Valvontasuunnitelman tarkoitus Valvontasuunnitelmassa kuvataan valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit, valvonnan tavoitteet sekä valvonnan tärkeysjärjestys. Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta ei huolehdi ympäristölupavalvonnasta, vaan siitä vastaavat joko kunnan tai kyseisen alueen ELY-keskusten lupavalvojat. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään kaksivuotisen valvontasuunnitelman keskeiset tavoitteet. Tällöin voidaan ennakoida ja keskittää resurssit siten, että työn vaikuttavuus saadaan optimoitua. 1.2 Valvonnan tavoitteet Valvonnalla varmistetaan, että tuottajat, tuottajayhteisöt ja muut toimijat, kuten kaupan ala, noudattavat jätelakia, sen nojalla annettuja säädöksiä ja hyväksymispäätöksiä. Tavoitteena on: edistää jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden hyödyntämistä mm. edellyttämällä laissa ja asetuksissa säädettyjen hyödyntämisvelvoitteiden saavuttamista edistää jätehuollon tuottajavastuun toteutumista mm. edellyttämällä tuottajavastuun alaisille jätteille alueellisesti riittävän laajaa ja tiheää keräysverkkoa, johon tuotteen viimeinen haltija voi maksutta ja vaivattomasti palauttaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet varmistaa, että tuotteen viimeinen haltija saa riittävästi tietoa keräyspaikoista ja jätehuollon järjestämisestä saada tuottajat liittymään tuottajayhteisöihin tai hakemaan tuottajarekisterihyväksyntää varmistaa tuottajien tasapuoliset mahdollisuudet toimia markkinoilla ko. tuottajavastuualoilla valvomalla, että kaikki tuottajat hoitavat omat tuottajavastuuvelvoitteensa 1.3 Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuvalvonta jaetaan: ennakkovalvontaan vapaamatkustajien valvontaan tuottajien valvontaan tuottajayhteisöjen valvontaan jakelijoiden valvontaan Ennakkovalvonta tarkoittaa tuottajille, tuottajayhteisöille, edunvalvontajärjestöille, muille ELY-keskuksille ja yhteistyöviranomaisille (tulli, kilpailuvirasto, Trafi,

7 6 Syke ym.) suunnattua tiedotusta, ohjausta, koulutusta, lausuntoja ja linjausmuistioita. Jätelain kokonaisuudistuksen tuottajavastuusäädökset tulivat pääosin voimaan Uuden jätelain toimeenpano on kirjattu keskeiseksi tehtäväksi myös toiminnallisessa tulossuunnitelmassa. Jätelain muutokset ja jätelain perusteella voimaan tulleet asetukset edellyttävät vuosina edelleen panostamista ennakkovalvontaan. Vapaamatkustajavalvonta on keskeinen osa tuottajavastuuvalvontaa. Vapaamatkustajilla tarkoitetaan niitä yrityksiä, jotka jättävät tuottajavastuuvelvoitteensa hoitamatta ja ne jäävät muiden järjestettäväksi ja kustannettavaksi. Vapaamatkustajavalvonnassa etsitään mahdollisia tuottajavastuun piiriin kuuluvia yrityksiä tarvittaessa yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja toimialajärjestöjen kanssa. Sen jälkeen selvitetään onko yritys tuottajavastuussa ja valvotaan, että yritys huolehtii velvoitteistaan joko liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi tai hakemalla hyväksyntää tuottajarekisteriin, sekä järjestämällä vastuullaan olevien jätteiden jätehuollon. Vapaamatkustajavalvonnan tekee työlääksi se, että mistään ei ole saatavilla sellaisia yrityslistoja, joista vapaamatkustajat voitaisiin suoraan tunnistaa. Tiedonsaannin parantamista on selvitetty yhdessä mm. Tullin ja verottajan kanssa. Tullin säädökset estävät tietojen saannin tuotteita sisämarkkinoilta Suomeen tuovien tuottajien osalta, mikä on merkittävä puute valvonnan kannalta. Vapaamatkustajien valvontaan kuuluu muun muassa: vapaamatkustajatietojen selvittäminen Tullilta ja muista lähteistä vapaamatkustajavalvontakirjeiden lähettäminen vapaamatkustajille mahdollisten hallintopakkotoimien käynnistäminen tilanteessa, jossa kehottaminen ei ole tuottanut tulosta Tarkempaa valvontaa suoritetaan määrävuosin valvontasuunnitelman laadinnan yhteydessä päätettäviltä aloilta. Tuottajien ja tuottajayhteisöjen valvonnassa tarkastellaan jätelain, alakohtaisten asetusten sekä päätösten velvoitteiden toteutumista ja puututaan mahdollisiin laiminlyönteihin. Tuottajien ja tuottajayhteisöjen valvontaan kuuluu muun muassa: vuosittaisten seurantatietojen kokoaminen ja tarkastaminen ja hyödyntämistavoitteen saavuttamisen valvominen tuottajayhteisöjen vakavaraisuuden valvominen tuottajayhteisöjen, tuottajien ja jakelijoiden tuotteen loppukäyttäjille suunnatun neuvonnan ja tiedotuksen valvominen ajantasaisen tiedon kerääminen keräysjärjestelmistä ja operaattorisopimuksista tuottajayhteisöpäätösten määräysten noudattamisen valvonta Kaikkien jo Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin yksittäisinä tuottajina ennen uuden jätelain voimaantuloa rekisteriin hyväksyttyjen yritysten tuli tehdä uusi hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Niin kaikkien aikaisemmin tuottajarekisterissä olleiden kuin uusienkin tuottajien hakemuksista on tehtävä valituskelpoinen päätös, johon voidaan sisällyttää määräyksiä. Päätöstä tehtäessä tarkistetaan, että toiminta täyttää jätelain ja tuottajavastuuasetusten vaatimukset. Päätöksentekoa on hidastanut puutteellisten hakemusten suuri määrä, vaikka lomakkeiden täytön ohjeistukseen on pa-

8 7 nostettu. Uusi sähköinen hakemuslomake ja lomakkeiden pakolliset kentät poistavat toivottavasti näitä ongelmia. Jakelijoiden valvonnassa keskitytään jakelijoiden kuluttajille suunnatun tiedotuksen riittävyyteen sekä jakelijoiden järjestämän vastaanottoverkon toimivuuteen Valvonnan työkalut ja valvontatoimet Valvontaviranomaisella on velvollisuus ryhtyä toimiin havaitsemansa lainvastaisen tilan oikaisemiseksi. Lainvastaisen toiminnan harjoittajaa kehotetaan saattamaan tilanne lainmukaiseksi. Mikäli tuottaja, tuottajayhteisö tai juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä ei ole järjestänyt tuottajavastuuseen perustuvaa uudelleenkäyttöä, kierrätystä, muuta hyödyntämistä tai muuta jätehuoltoa jätelain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti, Pirkanmaan ELY-keskus voi lisäksi: velvoittaa tuottajan, tuottajayhteisön tai juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän saattamaan toimintansa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaiseksi sekä osoittamaan muutokset tehdyiksi kieltää tuottajaa saattamasta tuottajavastuunalaista tuotetta markkinoille, kunnes tuottaja on hyväksytty tuottajarekisteriin määrätä tuottajalle tai tuottajayhteisölle laiminlyöntimaksun, mikäli ne eivät toimita seurantatietoja tai tuottaja ei tee hakemusta tuottajarekisteriin hyväksymiseksi Tarvittaessa valvontaviranomainen tekee hallintopakkopäätöksen. Hallintopakkopäätöksessä lain tai päätöksen vastaisesti toimiva määrätään toimimaan lain edellyttämällä tavalla tai keskeyttämään laiton toiminta. Määräystä tehostetaan yleensä uhkasakolla. Pirkanmaan ELY-keskus voi tehdä myös ilmoituksen poliisille havaitsemistaan lainvastaisuuksista esitutkintaa varten. 1.5 Valvottavien määrä aloittain Alat Suoraan rekisteriin hyväksytyt tuottajat Tuottajayhteisöihin liittyneet tuottajat Vastaanottopaikkojen määrävaatimus Arvio vapaamatkustajista Sähkö- ja n.100 n kiinteää pistettä, joka tuhansia kunnassa vähintään 1 piste elektroniikkalaitteepisteet, arviolta 2500 pistettä + jakelijoiden vastaanotto- Ajoneuvot 0 n pistettä kymmeniä Paperituotteet 0 n. 80 Tuhansia pisteitä; 1 piste/yli 500 as. taajama Renkaat 0 n pistettä, joka kunnassa vähintään 1 piste Paristot ja n. 50 n. 680 Ajoneuvoakuille 400 pistettä ja valtakunnallinen kattavuus, kannettaville akuille akut jakelijat, n pistettä kymmeniä satoja tuhansia

9 Pakkaukset 8 n Lasi, metalli, kuitu 1850 pistettä; 1 piste/yli 500 as. taajama Muovi 500 pistettä, 1 piste/yli as. taajama Juomapakkaukset (pantti) 6 n. 170 Jakelijat, yli 5000 pistettä ja valtakunnallinen kattavuus tuhansia 8 Ei vapaamatkustajia, vapaaehtoinen järjestelmä 1.6 Jätehuollon tuottajavastuuvalvonnan resurssit Tuottajavastuuvalvonnan tehtävät jakaantuvat usealle henkilölle. Työnjako on erillisessä suunnitelmassa, jota päivitetään tarpeen mukaan kehityskeskustelujen, ja talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Kehityskeskusteluissa käydään läpi tehtävänkuvaukset ja miten TTS:n tavoitteet ja painopisteet on niissä huomioitu. Valtakunnallisen tuottajavastuuvalvonnan resurssitarve on vähintään sille tällä hetkellä osoitettu n. 5,3 htv:tta. 2. TUOTTAJAVASTUUVALVONNAN PAINOPISTEET Vuosina 2016 ja 2017 valvonnasta osa kuluu toiminta- ja tulossuunnitelman mukaisesti uuden jätelain toimeenpanoon sekä aikaisemmin tuottajarekisteriin hyväksyttyjen tuottajayhteisöjen ja tuottajien tuottajarekisterihakemusten käsittelyyn. Näiden osuus on kuitenkin laskemassa verrattuna edelliseen kaksivuotiskauteen, joten se antaa mahdollisuuden vapaamatkustajavalvonnan tehostamiseen. Vapaamatkustajavalvontaa on resurssisyistä jouduttu rajoittamaan ja sen lisäämiseen on tarvetta. Elinkeinoelämä pitää vapaamatkustajavalvontaa erittäin tärkeänä yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja on useaan kertaan ilmaissut huolensa tuottajavastuuvalvonnan resurssien riittävyydestä. Eri tuottajavastuualoilla tilanne vaihtelee kuitenkin paljon riippuen pitkälti yksittäisten tuottajien tuottajarekisterihakemusten ja seurantatietojen käsittelyyn tarvittavasta työmäärästä. Kaikkia aloja koskevat painopisteet jätelain ja tuottajavastuuasetusten tuomien muutosten valvonta (erityisesti uudet tuottajavastuulliset, keräysverkkoa koskevat uudet vaatimukset) tuottajayhteisöpäätösten valvonta tuottajien ja tuottajayhteisöjen loppukäyttäjille antaman tiedotuksen tehostaminen vapaamatkustajien tunnistaminen ja velvoittaminen hoitamaan vastuunsa tuottajayhteisöjen ja tuottajien uusien hyväksymispäätösten saaminen valmiiksi jakelijatiedotuksen valvonta valtakunnallisten tilastojen tiedonkeruu laajennetun sähköisen asioinnin ja uusitun tuottajarekisterin ottaminen käyttöön

10 9 Lisäksi alakohtaisesti kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: Vuosi 2016 Paperi Renkaat Pakkaukset Juomapakkaukset Akut ja paristot Romuajoneuvot o Tuottajayhteisöjen yhteistyön edistäminen o Vapaamatkustajavalvonta o Tilastoinnin laskukaavan uudistaminen o Vapaamatkustajavalvonta o Tuottajarekisterihakemusten käsittely o Vastaanottoverkon saaminen lainmukaiseksi o Seurantatietojen täsmällisyyden ja tilastoinnin kehittäminen o Palautusjärjestelmien hakemusten käsittely o Juomapakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamishakemusten käsittely o Tuottajarekisterihakemusten käsittely o Vapaamatkustajavalvonta o Vastaanottopaikkaverkoston kattavuuden valvonta o Kannettavien paristojen ja akkujen keräysasteen saavuttamisen valvonta o Vapaamatkustajavalvonta o Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen saavuttamisen valvonta o Vastaanottopaikkojen ympäristölupatilanteen ja tuottajayhteisösopimusten varmistaminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu o Tuottajarekisterihakemusten käsittely o Jakelijoiden vastaanottovelvoitteen valvonta o Vapaamatkustajavalvonta

11 10 Rekisterit ja asianhallinta o Sähköisen asioinnin ottaminen käyttöön myös tuottajarekisterihakemusten osalta o Uudistetun tuottajarekisterin ottaminen käyttöön 3. TUOTTAJAVASTUUVALVONNAN PROSESSIT Ympäristöhallinnon laatutyön ohjausryhmä aloitti työnsä 2004 ja jatkoi vuoteen Tänä aikana laadittiin toimintamalleja eri tehtäviin. Toimintamallia on päivitetty kerran vuodessa tuottajavastuuryhmän omana työnä. Työtä varten nimettiin uusi ohjausryhmä vuoden 2012 lopulla. Toimintamalliryhmän työ jatkui vuoden 2015 alkuun. Toimintamallit päivitettiin vastaamaan uutta jätelakia ja samalla selvitettiin mm. sähköisen asioinnin kehittämistä ja siihen liittyviä prosesseja. Tuottajavastuun prosessit on määritelty toimintamallityön yhteydessä ja ne tullaan päivittämään osana laatutyötä. Keskeiset prosessit ovat seuraavat: päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä vapaamatkustajavalvonta valvontatoimet tuottajavastuun säädösten vastaisessa tilanteessa seuranta- ja valvontatietojen kokoaminen tilastoraportti toimeenpanokertomus laiminlyöntimaksun määrääminen Prosessikaaviot ovat tämän valvontasuunnitelman liitteenä. 4. TIETOJÄRJESTELMÄT Tuottajien ja tuottajayhteisöjen yhteystiedot, tiedot jäsenistä ja tuottajavastuualaisista tuotteista sekä seurantatiedot tallennetaan Pirkanmaan ELYkeskuksen kehittämään ja ylläpitämään tuottajarekisteriin. Tuottajarekisteristä voi tehdä hakuja tuottajavastuualoittain tuottajavastuunsa hoitaneista yrityksistä ja rekisteristä saadaan koottua tilastotietoa vuosittain toimitetuista seurantatiedoista. Tuottajien ja tuottajayhteisöjen vuosittain sähköisesti lähettämät seurantatiedot siirtyvät automaattisesti tuottajarekisteriin, jossa ne hyväksytään. Jatkossa myös sähköisesti lähetettyjen hakemusten tiedot siirtyvät automaattisesti tuottajarekisteriin. 5. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN Valvonnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ympäristöhallinnon lisäksi kuluttaja- ja kilpailuvirasto, TUKES (sähkölaitteet ja paristot ja akut) ja Tulli (erityisesti juomapakkaukset) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). Pirkanmaan ELY-keskus voi pyytää virka-apua ja tietoja yksittäisistä tuottajista tai esim. keräysverkostosta myös muilta ELY-keskuksilta ja kunnilta.

12 11 Ympäristöministeriön kanssa pidetään pari kertaa vuodessa kokous, jossa voidaan käydä läpi myös valvonnallisia asioita. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen tuottajavastuun yhteyshenkilöille sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille lähetetään kaksi kertaa vuodessa uutiskirje, jossa käydään läpi tuottajavastuuvalvontaan liittyviä asioita. Yhteydenottoja tuottajavastuuvalvontaan tulee sekä kunnista että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. 6. VALVONTAOHJELMAN SEURANTA Valvonnan painopistealueet täsmennetään toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä vuosittain. Myös ympäristöministeriön kanssa pidetään vuosittain 1-2 katselmusta toiminnan tuloksista sekä resurssien käytöstä. Tavoitteiden toteutuminen ja tarve muuttaa valvontaohjelman painopistealueita tarkastellaan neljännesvuosittain alakohtaisten toimintasuunnitelmien pohjalta. Alakohtaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain myös kehityskeskusteluissa. Valvonnasta tehdään myös vuosittain yhteenveto toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Tuottajavastuuvalvonnan prosessit Alakohtaiset toimintaohjelmat

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys

Lisätiedot

Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta

Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Teemu Virtanen 1.11.2017 Mitä vapaamatkustus tarkoittaa? Viranomaisvalvonnan kannalta vapaamatkustaja

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan valtuutettu edustaja OHJE. Suomen jätelainsäädännön mukainen toimintamalli

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan valtuutettu edustaja OHJE. Suomen jätelainsäädännön mukainen toimintamalli Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan valtuutettu edustaja OHJE Suomen jätelainsäädännön mukainen toimintamalli Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tuottajan määritelmä 3. Valtuutettu edustaja 3.1. Pakollinen

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ TERVETULOA! Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK. J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ TERVETULOA! Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK. J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 1.11.2017 Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK TERVETULOA! J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK MELKEIN KAIKEN TIEDON PUU TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 2017 - OHJELMA 13:00 Tervetuloa,

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Mitä muutoksia tuo,ajavastuuseen? Tarja- Rii,a Blauberg, ympäristöministeriö 27. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Tampere 9.10.

Mitä muutoksia tuo,ajavastuuseen? Tarja- Rii,a Blauberg, ympäristöministeriö 27. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Tampere 9.10. Mitä muutoksia tuo,ajavastuuseen? Tarja- Rii,a Blauberg, ympäristöministeriö 27. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Tampere 9.10.2013 Esityksen sisältö - Tuo,ajavastuusäännösten keskeiset muutokset jätelaissa

Lisätiedot

Vuoden 2011 jätelaki

Vuoden 2011 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Vanhat jätelait Jätehuoltolaki 1978 Vuoden 1993 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Huom. siirtymäsäännökset esim. lain 35 vuodelta 1993 ja asetuksen 4 luku jäävät voimaan (Valtion osallistuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain eräiden velvoitteiden

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Kehittämisprojekti 2016 Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.3.2017 Pakkaukset 4200 tuottajaa Lasi, metalli, kuitu

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MUISTIO luonnos 7.2.2013 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä

Lisätiedot

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta - TYNK

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta - TYNK Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta - TYNK Yleisesittely 08/2015 ekj TYNK: Organisointi Kaikkien tuottajavastuualojen ja tuottajayhteisöjen yhteistyö Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK) -virallistettiin

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki

Katsaus lainsäädäntöön. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki Katsaus lainsäädäntöön Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki Sisältö Uusi kansallinen jätelainsäädäntö Valmisteilla oleva lainsäädäntö Jätelainsäädännön arvioinnit EU:n kiertotalouspaked

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS KOKOEKO-seminaari 2017, 7.2.2017, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotie 2 Kuopio Jari Koivunen RINKI Oy www.rinkiin.fi 1 PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUUN ORGANISOINTI

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN REN- KAIDEN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN REN- KAIDEN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 13.6.2013 Tarja-Riitta Blauberg EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN REN- KAIDEN ERILLISKERÄYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain eräiden velvoitteiden voimaantuloa koskevia

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ luonnos 5.2.2013 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN JUOMAPAKKAUSTEN PALAUTUSJÄRJESTELMISTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ luonnos 5.2.2013 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN JUOMAPAKKAUSTEN PALAUTUSJÄRJESTELMISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MUISTIO luonnos 5.2.2013 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN JUOMAPAKKAUSTEN PALAUTUSJÄRJESTELMISTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä annettu

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

N:o 452/ 2004. Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004. Laki jätelain muuttamisesta

N:o 452/ 2004. Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004. Laki jätelain muuttamisesta N:o 452/ 2004 Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 :n 1 momentin 5

Lisätiedot

Uu#a jätelainsäädännöstä EU:ssa ja Suomessa. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos 27. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 9.10.2013 Tampere

Uu#a jätelainsäädännöstä EU:ssa ja Suomessa. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos 27. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 9.10.2013 Tampere Uu#a jätelainsäädännöstä EU:ssa ja Suomessa Jarmo Muurman Ympäristöneuvos 27. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 9.10.2013 Tampere Komission vuosien 2013-2014 toimenpiteitä EU lainsäädännön avaintavoi#eiden,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus 10.3.

Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus 10.3. Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus Helsinki Sisältö Valmistunut ja valmisteilla oleva kansallinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Sisältö Ajankohtaiset asiat Lainsäädäntö Jätehuollon lähiajan lainsäädäntömuutokset

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset Suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan avoin kuulemistilaisuus 11.3.2016 Riitta Levinen, ympäristöministeriö Komission ehdotukset

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

PAKKAUSTEN EROT SUHTEESSA MUIHIN TUOTTAJAVASTUUJAKEISIIN

PAKKAUSTEN EROT SUHTEESSA MUIHIN TUOTTAJAVASTUUJAKEISIIN 1 (9) MUISTIO 10.2.2010 PAKKAUSTEN EROT SUHTEESSA MUIHIN TUOTTAJAVASTUUJAKEISIIN 1 Tausta Pakkausten tuottajavastuu on nykyisen jätelain 18 j :n mukaisesti osittainen. Osasta pakkausjätteen jätehuollosta

Lisätiedot

HE 15/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 15/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄ- YKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄ- YKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 13.6.2013 Tarja-Riitta Blauberg EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KERÄYSPAPERIN ERILLISKERÄ- YKSESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2014. 520/2014 Valtioneuvoston asetus. paristoista ja akuista

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2014. 520/2014 Valtioneuvoston asetus. paristoista ja akuista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2014 520/2014 Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla

Hakuinfotilaisuus: Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla Hakuinfotilaisuus: Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla 12.10.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 449. Laki. kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita

SISÄLLYS. N:o 449. Laki. kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 449 454 SISÄLLYS N:o Sivu 449 Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 1 Paristoasetus 2014 Luonnos 19.12.2013 Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain ja (646/2011) ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JUOMAPAKKAUSTEN PA- LAUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2013.

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JUOMAPAKKAUSTEN PA- LAUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2013. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ympäristöneuvos 24.6.2013 Riitta Levinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JUOMAPAKKAUSTEN PA- LAUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1 Johdanto Asetus

Lisätiedot

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle

Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle KEMIAN PÄIVÄT 2011 22.3.2011 Risto Saarinen Suomen ympäristökeskus Uusi jätelaki voimaan 2012 Uusi jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa 11.3.2011 ja laki vahvistettaneen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Kouvola 29.11.2016 Päivi Laurila Sisällysluettelo Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä määrätään YSL:ssä Mikä on

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PAKKAUKSET JA YMPÄRISTÖ Pakkausten hyötykäyttö Suomessa

PAKKAUKSET JA YMPÄRISTÖ Pakkausten hyötykäyttö Suomessa PAKKAUKSET JA YMPÄRISTÖ Pakkausten hyötykäyttö Suomessa Reija Koistinen Pakkausalan peruskurssi 77 Majvik, Kirkkonummi 3.10.2013 MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

35 ja 39 Tuottajan järjestämä vastaanotto ja siitä tiedottaminen; Tuotteen jakelijan vastaanottovelvollisuus

35 ja 39 Tuottajan järjestämä vastaanotto ja siitä tiedottaminen; Tuotteen jakelijan vastaanottovelvollisuus LAUSUNTO 1 (5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 9.3.2010, Dnro YM36:00/2007 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA UUDEKSI JÄTELAIKSI 6 luku Tuottajavastuu SELT ry toteaa tuottajavastuuta

Lisätiedot

SOPIMUS TUOTTAJAN JA TUOTTAJAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ

SOPIMUS TUOTTAJAN JA TUOTTAJAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ SOPIMUS TUOTTAJAN JA TUOTTAJAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ 1. OSAPUOLET Tuottaja ja Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy ja Suomen Uusiomuovi

Lisätiedot

Laki jätelain muuttamisesta

Laki jätelain muuttamisesta Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2014 410/2014 Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan jätelain (646/2011) 131 :n 2

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAKKAUKSISTA JA PAKKAUS- JÄTTEISTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAKKAUKSISTA JA PAKKAUS- JÄTTEISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ympäristöneuvos 30.6.2014 Riitta Levinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAKKAUKSISTA JA PAKKAUS- JÄTTEISTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Nykyinen valtioneuvoston päätös pakkauksista

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 422. Valtioneuvoston asetus. paristoista ja akuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 422. Valtioneuvoston asetus. paristoista ja akuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 422 428 SISÄLLYS N:o Sivu 422 Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista... 1201 423 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

Lisätiedot

Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan

Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan EK-päivä, Oulu 24.3.2010 Benny Hasenson benny.hasenson@ek.fi www.ek.fi Jätelainsäädännön valmistelun tilannekatsaus Jätedirektiivi hyväksyttiin joulukuussa

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Juomapakkausten pantillisten palautusjärjestelmien toimivuus ja kehittämistarpeita

Juomapakkausten pantillisten palautusjärjestelmien toimivuus ja kehittämistarpeita Ympäristöministeriön raportteja 21 2014 Juomapakkausten pantillisten palautusjärjestelmien toimivuus ja kehittämistarpeita Mari Saario, Laura Descombes, Tuomas Raivio, Erkka Ryynänen ja Lauri Larvus YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Lain täytäntöönpanon tilanne Energiamarkkinavirastossa Nora Kankaanrinta Kestävyyskriteerit-hankevastaava Energiamarkkinavirasto 30.8.2013 Sisältö Laki biopolttoaineista

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot