Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi"

Transkriptio

1 Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

2 Sport, Health & Feeling hanke (LAKES) /*')(&"+0&"),1#(+0,"#$"%&'(()*+,-2-'$"'*, HANKKEEN TEHTÄVÄ &=-#(#**.44.+-,)/.%+(.,,#% /.#31%134)% Tuotteistaminen ja liiketoiminnallistaminen 9.*4.#*/",#4%"+(.233#*.&.2/-.+-(../.%+ %)2/)>4,##31*%.3-*4)6%#%!"#$"%&'(()*+,-,*,)(.*& &'>/"%+3">%"*%))% &=1%3#(14%1,-34)%+ (.233#*-#**#*+/",#*))*" &=1%3#(14-4..(#*)* Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA i

3 Yhteinen Toimintasuunnitelma Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittely Business Arenan jatkokehittämän Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittelyä. Linkitysten ja työkalujen tarkempi tarkastelu. Yhteisen ymmärryksen lisääminen Toimintasuunnitelmat Tarkennetaan seuraavan vaiheen toimintasuunnitelma. - kohteet - aikataulu Tutkimuksesta liiketoimintaa -prosessi käytännön toimenpiteet (Pilotit) - BA:n ehdotus pilotoitaviksi toimenpiteiksi - perustelut - toivotut tulokset - työajan resurssointi pilottiin - pilotin muokkaaminen

4 Prosessista (vrs. 1.0) Työosiossa 1 on kartoitettu terveysliikuntatutkimuksen toimijat ja sisällöt Suomesta Co-framing the context and problem space viestintää Co-visioning, co-creating and co-futuring Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltainen käsitys julkisen sektorin ja yritysten toimista ja intresseistä terveysliikuntaan liittyen. ideakahvilat teemalliset kahvilat viestintää klubi -> kontekstin ja toimintaalueen määrittely -> yhteisen tahtotilan tunnistaminen -> yhteisten näkemysten muodostuminen Proto the design brief -> yhteisten ja erillisten suunnitteluprosessien tavoitemäärittely (sisälten kansainvälisen toiminta- ja markkinanäkökulman) Sharing experiences Understanding problems Designing solutions Alistair Fuad-Luke: Co-designing Services in the Co-futured City. Teoksessa Service Desgn. On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research Reports, Part 16. Estonia: Viljandi 2012.

5 Lopullisen muotonsa saanut kaupallistamisprosessi, jonka pohjalta Versio 2.0 lähdettiin testamaan asioita käytännössä Aktivointi Yhdistäminen Esi-tuotteistus Ideakioski Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Henkilökohtainen kontaktointi Verkostomyyrä Open Innovation - järjestelmä (esim. LumoFlow) Ideavartti Yhdistely Ideakahvila - konsepti Teema Bootcamp The Design Brief Liiketoiminnallistaminen / Tuotteistaminen - konseptointi ja tuotteistus: työpajoja ja välitehtäviä, tuotteistetaan valmiiksi levitettäviä kokonaisuuksia - loppukäyttäjien etsimistä mallille, tuotteelle tai palvelulle kotimaasta ja kansainvälisesti - levittäminen (myynti ja markkinointi) Viestintää iduista ja tarpeista Tutkimustarpeet Design Mahdollisuusinfo Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä

6 PILOTTI (BA:N KÄYTTÄMÄ TYÖAIKA) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 5 Workshopit 1 ja 2, yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa loka 2 Prosessin ja pilottien suunnittelu marras 1 Viestintä (olemassa oleville caseille, niiden ennakkovalmennus) marras 2 Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille joulu 2 Ideakahvilan toteuttaminen tammi 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen helmi Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

7 AKTIVOINTI IDEOIDEN JA MALLIEN HARAVOINTI Huom! Osa malleista on jo pitkään testattuja ja koeteltuja (mutta joiden käyttötarkoitus saattaa tässä projektissa olla hieman uudenlainen), osa on vasta ideoita, joita piloteissa tulisikin testata. Verkostomyyrä Ideakioski Henkilökohtainen kontaktointi Open Innovation, järjestelmä, esim. LumoFlow Ideavartti Viestintää iduista ja tarpeista Mahdollisuusinfo Toiminto Verkoston aktiivihenkilö, jonka tehtävänä ottaa kontakteja ja toteuttaa käytännön aktivointityötä Liikkuva kahvikärry joka jalkautuu tiedon alkulähteille (esim. yksittäiseen terveyskeskukseen tai yksikköön). Kaivaa esiin parhaita malleja ja käytänteitä. Rikkoo jään. Tärkein yksittäinen kontaktoinnin muoto. Tapaamisien kautta toteutettavat kyselyt ja haastattelut. Tapaamisia, tapahtumia ja muuta viestintää tukeva verkkopohjainen ideoiden jakamis- ja jaostamisjärjestelmä Organisaatioille ja yrityksille, erityisesti ali-/keskijohdolle lähetettävä survivalkit -tyyppinen ideointipakki. Sen avulla esimies voi toteuttaa 15min helpon osallistavan ideointityökalun Uutiskirjeen / Sosiaalisen median avulla tehtävää taustoittavaa viestintää. Infotilaisuus suuremmille homogeenisille kohderyhmille, joita on suhteellisen helppo saada kasaan. Tavoitteena myydä kiinnostus osallistumisesta jatkoprosessiin ja ideiontiin. Kattavuus 50% työajasta henkilökohtaista kontaktointia n henkeä face-2-face / kk. Näistä 30-50% kanta-asiakkaita 50% työajasta 3-5 tapahtumaan / kk. AKTIVOINTI - palikkaa ei käytännössä toteutettu 1. pilotissa, sillä projektit / hankkeet jotka valikoituivat olivat jo liikkeellä hlö / päivä hlö / vko Periaatteessa ei rajaa, mutta käytännössä tänne ohjautuu vain aktiivisimmat (max. 10% kontaktoiduista) Paketti voidaan lähettää valituille kohdeorganisaatioille. Yksi paketti = kontaktia 1 krt / kk? Riippuu Hyöty Verkoston kasvot, sillan rakentaja, luottamuspääoman lisääjä Hiljaisen tiedon esiin nostattaja. Sosiaalisen pääoman (verkoston) kasvattaminen, mallien esiintuonnin mahdollistaja Keskustelujen ja toiminnan jatkuva näkyminen Ei kiinni henkilöresursseissa Skaalautuvuus, osallistaminen Ei kiinni henkilöresursseissa Näkyväksi tekeminen, viesintäpaikka, viestinnän systematisointi ja tehostaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

8 YHDISTÄMINEN YHTEINEN IDEOINTI JA PARANTELU Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Ideakahvila - konsepti (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloihin kerätään karkeasti ottaen samantyyppisistä ideoista (esim. sama käyttäjäryhmä tai muu yhdistävä tekijä), niiden käyttäjistä tai niihin liittyvästä ongelmsta kiinnostuneita ja sitä tutkineita tahoja. Erityisesti kutsutaan mukaan aikaisemmin tehdyn Terveysliikunnan tutkimus -kartoituksen avulla löytyneitä sopivia tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita, joiden avulla saadaan käsitys olemassa olevasta todistusaineistosta. Todistusaineisto voidaan tarvita esim. vaikutusten todentamiseen, idean käyttökelpoisuuteen, markkinoiden / tarpeen koon kuvaamiseen jne. Lisäksi mukaan kutsutaan sopivia alan ulkopuolisia (ks. kohta rönsyt ) osaajia, joita tarvitaan idean eteenpäinviemiseksi. Ideakahvila voi ja tässä tapauksessa varmaan usein onkin valtakunnallinen tai vähintään useita maakuntia kattava. Ideakahviloihin löytyy sopivat ihmiset ja ideat prosessin edellisessä vaiheessa, Aktivointi. Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Ohjelma lyhyesti: - paikalla olevien osaajien esittely - ideoiden, idea-aihioiden tai ideointia kaipaavien (markkina)tarpeiden nopea esittely (4-6 kpl) - yhteinen työskentely aiheiden ympärillä - jatkotyöskentelyn sopiminen (ketkä, milloin, miksi, jne) Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

9 IDEKAHVILA Viestintä Ennakkoviestintään sekä käsiteltäville malleille/caseille että muille osallistujille täytyy vielä kiinnittää enemmän huomiota. Viestin kirkkaus/selkeys ja toisaalta ajoitus täytyy pohtia vielä paremmin. Toisaalta, mikäli jatkossa SHF/Terveysliikuntaklusteri tekee myös neitseellisten uusien mallien ja hyvien käytäntöjen haravointia itse, tulevat nämä mallit ja niiden ydinhenkilöt luonnollisella tavalla viestinnän piiriin huomattavasti aikaisemmin. Ulkopuolisten (tutkijoiden) kytkeminen caseihin Jo ennakkoon arvelimme, että casejen tarvitsemien täysin ulkopuolisten tutkimuslaitosten osaamisen ja osaajien (tutkijat) kytkeminen työskentelyyn on haastavaa. Ja näin se olikin. Heille on erittäin vaikeaa kuvata osallistumisesta syntyvää hyötyä, vaikka sellainen ainakin teoriassa on olemassa. Hyöty syntyy kuitenkin niin suurten viiveiden ja osin sattuman kautta, että esim. satunnaisen tutkijan Kuopiosta voi olla vaikeaa perustella itselleen ja esimiehelleen, miksi käyttää aikaa ja rahaa osallistuakseen esim. Ideakahvilaan Lahdessa. MUTTA! Jatkossa tilanne voi parantua, mikäli SHF/Terveysliikunta-klusteri pystyy osoittamaan muutamia menestystarinoita ja niiden kautta toimintaan kytkeytyneiden tutkimuslaitosten hyötyjä. Toisin sanoen, jos/kun SHF/Terveysliikunta-klusterin brändi muodostaa vetovoimatekijän, muuttuu viestintä helpommaksi. Päästään työntämisestä vetämiseen. Ideakahvilaan ilmoittautui +25 henkilöä meneillään olevista projekteista, korkeakouluista ja aluekehittäjistä. Osallistujat olivat motivoituneita ja innokkaita oppimaan konseptista. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

10 IDEKAHVILA Ideakahvila Osallistujat olivat varmasti tulleet paikalle hyvin erilaisilla odotuksilla ja ennakko-odotuksilla. Samoin käsillä olevat hankkeet/ caset - ehkä he eivät olleet täysin ymmärtäneet omaa rooliaan Ideakahvilassa etukäteen, mutta toisaalta tämä ei vaikuttanut lopputulokseen. Harmittavan vähän paikalla oli täysin ulkopuolisia tutkijoita tai sisällöntuottajia, varsinkaan kovin poikkeavilta aloilta. Menetelmällisesti päivä oli suhteellisen onnistunut, tosin hivenen raskas. Ideakahvilan jälkeen jäimme pohtimaan sitä, olisiko nyt tehdyn Lootuskukka -harjoituksen (joka laajentaa ja luo kytkentöjä) paikka oikeammin ennen Ideakahvilaa, koska se loikin juuri niitä näkymiä millaisten alojen osaajia ja tutkimusta ko. case tarvitsisi avukseen. Tämä harjoitus voisikin olla jokaisen casen kotiläksy ja varsinainen Ideakahvila pääsisikin jo aavistuksen pidemmälle osaamisten yhdistelyssä. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

11 ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri The Design Brief Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Lahti SHF Bootcamp (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloiden pohjalta löydämme ne aihiot, joita kannattaa lähteä työstämään eteenpäin. Ennen varsinaista tuotteistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtävää vaihetta täytyy ideoille tehdä esi-tuotteistamista. Siinä pureudutaan seuraaviin asioihin: - tuotteen perusominaisuudet (tuote, asiakas, hyöty, kilpailijat), jotta tiedetään MITÄ lähdetään tuotteistamaan - mukana olevien eri tahojen kanssa tehtävät sopimuksen oikeuksien ja vastuiden sekä panostusten jakaantumisesta (hyvän käytännön kehittäjä, idean esittäjä, hyödynnettävän tutkimustiedon rooli ja oikeudet, jne) - versioidaan erilaisia ansaintamalleja - suunnitellaan tarvittavat tuotteistamistyön tavoitteet Lopputuloksena syntyy: - osapuolten väliset sopimukset - tuotteistuksen lähtökohta, design brief Leiri kestää noin vuorokauden, jolloin minimoidaan paikalle tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien sijoittama työaikakustannus. Työskentelytapana intensiivityöskentely. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

12 LAHTI SHF BOOTCAMP Bootcamp Tunnelmaltaan paljon intiimimpi ja intensiivisempi kuin Ideakahvila - kuten pitkin. Mallien omistajat olivat paljon paremmin sisäistäneet oman roolinsa omistajina. Päivä toi selkeää edistystä käsitellyissä caseissa - ehkä vielä varsinainen design brief jäi hieman vajaaksi, mutta huomattavasti valmiimpia caset ovat tuotteistustyöhön kuin ennen leiriä. Edelleen olisin sitä mieltä, että yli yön kestävä tunnin työrupeama voisi olla hedelmällisempi tapa toteuttaa Bootcamp. Tällöin kiireen tuntu poistuisi ja asioita ehdittäisiin myös sulatella ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

13 Prioriteetti Mikä on tärkeintä? Tuotteen perusominaisuudet, mitä lähdetään tuotteistamaan. ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Kaupallistaminen Sopimukset, IPR, ansainta Ikihyvä Aktiivix Stadin Kundi Kondikseen Easysport Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

14 BA:N OMA ANALYYSI PILOTISTA Jatkossa Seuraavan pilotoinnin voisi kohdistaa aivan SHF:n/Terveysliikunta-klusterin prosessin alkupäähän. Mistä ja ennen kaikkea miten (millä pysyväksikin taipuvalla mekanismilla) löytyvät uudet esituotteistus & tuotteistusputkeen heitettävät, tulevaisuuden konseptiviennin aihiot? Periaatteessa klusterin pitäisi löytää tapa pyörittää toimintaa niin, että jatkuvasti etsitään uusia alkuja ja samaan aikaan jatkuvasti olisi caseja prosessin eri vaiheissa, kuten nyt alkuvuoden aikana tehdyssä kohdassa ja toisaalta raskaammassa tuotteistuksessa. Tällöin tietenkin täytyy pohtia sitä, mikä mittakaava on riittävä tai mahdollinen, eli kuinka montaa casea voidaan yhtä aikaa hoitaa missäkin vaiheessa prosessia. Joka tapauksessa, aika selvää on se, että alussa niitä enemmän kuin mitä täysin valmiina konseptina vientimarkkinoille voi päätyä. Konseptien omistajuuteen ja IPR-asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja jo aikaisemmin. Se helpottaisi ja kirkastaisi jo muutoinkin monimutkaista työskentelyä. Myös exittejä pitäisi uskaltaa tehdä ehkä varhaisemmassa vaiheessa. Kuinka paljon kannattaa sijoittaa epävarmaan tuottoon, jos aikaisemmassa vaiheessa voi saada (hieman pienempää) varmaa tuottoa pienemmällä investoinnilla? Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

15 EHDOTUS PILOTIKSI 2 (OPTIO-OSTO) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 2 Yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa, kokeilujen tulosten arviointi 2 Uusien konseptien suunnittelu 2 Ideakioskit, 2 kpl 2 Ideavartti -paketin toteuttaminen ja lähettäminen 20 yksikköön Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille (hankkeen henkilöstö toteuttaa) 4 Kahden Ideakahvilan toteuttaminen 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

16 SHF MOTOROLAT RAISA VALVE, KAISA LAINE, SAILA HÄNNINEN HANKKEET: IKIHYVÄ, STADIN KUNDI KONDIKSEEN, EASY SPORT & AKTIIVIX LYHYT ANALYYSI PILOTISTA Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

17 MIKÄ MENI HYVIN? Raisa: Tykkään siitä että aina on joku menetelmä (Ideakahvila) jolla yhteistä tietoa karrutetaan. Ote työskentelyssä oli hyvä, systemaattinen ja raikas. Erityisesti nyt jälkeenpäin on tarvetta ohjaukselle. Tarvitaan metodi millä mennä eteenpäin tuotteen kanssa. Saila: Positiivinen kuva. Sen huomasi ensimmäisestä ideakahvilasta, että hankkeet olivat jossain määrin jo tuttuja. Laaja joukko toi lisänäkökulmia. Varsinkin toinen kerta (tuotteistamispaja) oli todella hyvä ja mieltä avartava juttu. Tulimme vähän varautuneena tilaisuuteen, mutta havaitsimme että oma osaaminenhan siellä on nimenomaan tuotteistuksen keskellä. Istolla suuri rooli tämän asian myymisessä ja hän on mielestäni erinomaisesti tonttiaan hoitanut. Kaisa: Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja palaute / kommentit olivat erittäin tervetulleita. Kun peruskeskustelusta pääsi eteenpäin niin työskentely oli hyödyllistä. Esimerkiksi toinen tapaaminen oli jo huomattavasti parempi, tutut tyypit ympärillä auttoi rentoutumaan ja päästiin nopeasti työskentelyn ytimeen. Lisäksi valmistauduimme toiseen tapaamiseen hankkeena paljon paremmin. Tämä teki omasta olostakin paljon varmemman. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

18 MIKÄ MENI HUONOSTI? Raisa: Siinä kahvilassa jossa olin oli vähän nafti aika työskentelylle. Pitkähköt alustukset muilta projekteilta eivät kiinnostaneet porukkaa. Jokainen oli kiinnostunut tietenkin omasta hankkeestaan. Saila: Monia asioita on jo kokeiltu ja tehty. Turhauttavaa selittää asioita tietämättömille. Joissain tuotteistukseen liittyvissä asioissa edettiin turhan nopeasti ja pintapuolisesti. Se johti siihen ettei heti ymmärtänyt mistä oli kyse. Kaisa: Emme olleet ihan niin ajantasalla kuin toivottiin. Rooli mitä hankkeelta vaadittiin oli paljon isompi kuin mitä oletimme. Päivä oli työskentelyn osalta tosi rankka. Tässä olisi toivottu hieman tiukempaa ohjausta, niin olisi ollut varmempi olo. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

19 MITÄ OPIMME? Raisa: Ihmiset eivät välttämättä olleet kuitenkaan niin vastaanottavaisia oman projektinsa ulkopuolelta tuleviin näkemyksiin. Kaikki ovat niin kovin ylpeitä omasta projektistaan, mutta eivät valmiita ottamaan vastaan kritiikkiä tai kehitysehdotuksia. Huomasin myös että kaikilla ei kuitenkaan ollut oikeaa halukkuuttaa tuotteistamiselle varsinkaan ulkomailla. Töitä riittää kotimaassakin. Voi olla että ulkomaille tuotteita levittäjät ovat eri ihmisiä. Pitäisi haastaa ihmisiä kehitä sä tästä ulkomaille myytävä tuote. Opimme että hanke auttaa juuri nyt yksinkertaistamaan omaa tuotettamme, koska se on tätä muotoa liian raskas. Palvelulle tarvetta. Saila: Kaikki oli uutta. Ei ollut vertailupintaa hirveästi kaupallistamisesta. Huomasin, että vapaassa ympäristössä tulee helpommin heiteltyä ideoita. Opimme oikeastaan, koko kaupallistamisprosessista perusteet, ja suurin oivallus oli että tuotteistamme omaa osaamistamme. Kaisa: Oman esityksen olisi voinut rakentaa vähän erilailla jos olisi tiennyt mitä vaaditaan; hankkeessa oli jo teoreettinen tutkittu viitekehys jonka olisimme voineet tuoda esille. Erilaisia työkaluja voisi etsiä jolla hankkeisiin pääsisi tutustumaan jo ennakkoon, ettei kaikkea tarvitse kertoa ennakkoon. Sosiaalinen pääoma karttuu suht hitaasti, mutta kun pääsee tuttujen ihmisten kanssa vauhtiin tulee parempia tuloksia. Avoin keskustelukulttuuri on hyvästä, sillä tavalla tätä työtä voi kehittää. Tutussa ympäristössä kritiikin ottaminen on myös helpompaa. Teillä vetäjillä on suuri rooli ymmärrettävyyden ja jouhevuuden tasolla. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

20 MITÄ TEEMME ENSI KERRALLA TOISIN? Raisa: Tila oli tosi pieni suhteessa väkimäärään (ideakahvila). En ole ihan varma jaksettiinko perehtyä toisten hankkeiden esittelyyn ja siihen meni paljon aikaa (alku esittely) voisi ehkä tehdä napakammin. Ehkä voisi tehdä vielä helpommaksi sen ulkomailla tehtävän raapaisun. Ne jotka tekevät tuotteistuksen ensimmäistä versiota tarvitsevat myös avustajan joka kääntää sen myös tuotteeksi eräänlaisen brokerin. Saila: Jonkin aikaa meni siihen itse tuotteistamisen käsittämiseen ja termistöön. Terminologia oli erilaista mitä omassa työssä käytetään. Jos oikeasti haluttaisiin parempia aihioita, tulisi järjestää useampi kerta yhteistä työskentelyä. Enemmän aikaa työskentelylle ja vähän syvemmälle teemakohtaisesti. Kaisa: Viestintä ja sitouttaminen koko porukalle ensisijaisen tärkeää. Pitää tietää mihin tulossa ja mitä haetaan. Tiukka ohjaus tarvittaessa, ja asiat ymmärrettäväksi koko porukalle. Siinä kehitysehdotukset. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa

Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa Tässä raportissa kerrotaan neljä tarinaa taiteilijan ja työyhteisövalmentajan yhteistyöstä TAIKA II hankkeessa. Kukin tarina

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot