Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi"

Transkriptio

1 Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

2 Sport, Health & Feeling hanke (LAKES) /*')(&"+0&"),1#(+0,"#$"%&'(()*+,-2-'$"'*, HANKKEEN TEHTÄVÄ &=-#(#**.44.+-,)/.%+(.,,#% /.#31%134)% Tuotteistaminen ja liiketoiminnallistaminen 9.*4.#*/",#4%"+(.233#*.&.2/-.+-(../.%+ %)2/)>4,##31*%.3-*4)6%#%!"#$"%&'(()*+,-,*,)(.*& &'>/"%+3">%"*%))% &=1%3#(14%1,-34)%+ (.233#*-#**#*+/",#*))*" &=1%3#(14-4..(#*)* Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA i

3 Yhteinen Toimintasuunnitelma Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittely Business Arenan jatkokehittämän Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittelyä. Linkitysten ja työkalujen tarkempi tarkastelu. Yhteisen ymmärryksen lisääminen Toimintasuunnitelmat Tarkennetaan seuraavan vaiheen toimintasuunnitelma. - kohteet - aikataulu Tutkimuksesta liiketoimintaa -prosessi käytännön toimenpiteet (Pilotit) - BA:n ehdotus pilotoitaviksi toimenpiteiksi - perustelut - toivotut tulokset - työajan resurssointi pilottiin - pilotin muokkaaminen

4 Prosessista (vrs. 1.0) Työosiossa 1 on kartoitettu terveysliikuntatutkimuksen toimijat ja sisällöt Suomesta Co-framing the context and problem space viestintää Co-visioning, co-creating and co-futuring Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltainen käsitys julkisen sektorin ja yritysten toimista ja intresseistä terveysliikuntaan liittyen. ideakahvilat teemalliset kahvilat viestintää klubi -> kontekstin ja toimintaalueen määrittely -> yhteisen tahtotilan tunnistaminen -> yhteisten näkemysten muodostuminen Proto the design brief -> yhteisten ja erillisten suunnitteluprosessien tavoitemäärittely (sisälten kansainvälisen toiminta- ja markkinanäkökulman) Sharing experiences Understanding problems Designing solutions Alistair Fuad-Luke: Co-designing Services in the Co-futured City. Teoksessa Service Desgn. On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research Reports, Part 16. Estonia: Viljandi 2012.

5 Lopullisen muotonsa saanut kaupallistamisprosessi, jonka pohjalta Versio 2.0 lähdettiin testamaan asioita käytännössä Aktivointi Yhdistäminen Esi-tuotteistus Ideakioski Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Henkilökohtainen kontaktointi Verkostomyyrä Open Innovation - järjestelmä (esim. LumoFlow) Ideavartti Yhdistely Ideakahvila - konsepti Teema Bootcamp The Design Brief Liiketoiminnallistaminen / Tuotteistaminen - konseptointi ja tuotteistus: työpajoja ja välitehtäviä, tuotteistetaan valmiiksi levitettäviä kokonaisuuksia - loppukäyttäjien etsimistä mallille, tuotteelle tai palvelulle kotimaasta ja kansainvälisesti - levittäminen (myynti ja markkinointi) Viestintää iduista ja tarpeista Tutkimustarpeet Design Mahdollisuusinfo Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä

6 PILOTTI (BA:N KÄYTTÄMÄ TYÖAIKA) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 5 Workshopit 1 ja 2, yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa loka 2 Prosessin ja pilottien suunnittelu marras 1 Viestintä (olemassa oleville caseille, niiden ennakkovalmennus) marras 2 Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille joulu 2 Ideakahvilan toteuttaminen tammi 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen helmi Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

7 AKTIVOINTI IDEOIDEN JA MALLIEN HARAVOINTI Huom! Osa malleista on jo pitkään testattuja ja koeteltuja (mutta joiden käyttötarkoitus saattaa tässä projektissa olla hieman uudenlainen), osa on vasta ideoita, joita piloteissa tulisikin testata. Verkostomyyrä Ideakioski Henkilökohtainen kontaktointi Open Innovation, järjestelmä, esim. LumoFlow Ideavartti Viestintää iduista ja tarpeista Mahdollisuusinfo Toiminto Verkoston aktiivihenkilö, jonka tehtävänä ottaa kontakteja ja toteuttaa käytännön aktivointityötä Liikkuva kahvikärry joka jalkautuu tiedon alkulähteille (esim. yksittäiseen terveyskeskukseen tai yksikköön). Kaivaa esiin parhaita malleja ja käytänteitä. Rikkoo jään. Tärkein yksittäinen kontaktoinnin muoto. Tapaamisien kautta toteutettavat kyselyt ja haastattelut. Tapaamisia, tapahtumia ja muuta viestintää tukeva verkkopohjainen ideoiden jakamis- ja jaostamisjärjestelmä Organisaatioille ja yrityksille, erityisesti ali-/keskijohdolle lähetettävä survivalkit -tyyppinen ideointipakki. Sen avulla esimies voi toteuttaa 15min helpon osallistavan ideointityökalun Uutiskirjeen / Sosiaalisen median avulla tehtävää taustoittavaa viestintää. Infotilaisuus suuremmille homogeenisille kohderyhmille, joita on suhteellisen helppo saada kasaan. Tavoitteena myydä kiinnostus osallistumisesta jatkoprosessiin ja ideiontiin. Kattavuus 50% työajasta henkilökohtaista kontaktointia n henkeä face-2-face / kk. Näistä 30-50% kanta-asiakkaita 50% työajasta 3-5 tapahtumaan / kk. AKTIVOINTI - palikkaa ei käytännössä toteutettu 1. pilotissa, sillä projektit / hankkeet jotka valikoituivat olivat jo liikkeellä hlö / päivä hlö / vko Periaatteessa ei rajaa, mutta käytännössä tänne ohjautuu vain aktiivisimmat (max. 10% kontaktoiduista) Paketti voidaan lähettää valituille kohdeorganisaatioille. Yksi paketti = kontaktia 1 krt / kk? Riippuu Hyöty Verkoston kasvot, sillan rakentaja, luottamuspääoman lisääjä Hiljaisen tiedon esiin nostattaja. Sosiaalisen pääoman (verkoston) kasvattaminen, mallien esiintuonnin mahdollistaja Keskustelujen ja toiminnan jatkuva näkyminen Ei kiinni henkilöresursseissa Skaalautuvuus, osallistaminen Ei kiinni henkilöresursseissa Näkyväksi tekeminen, viesintäpaikka, viestinnän systematisointi ja tehostaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

8 YHDISTÄMINEN YHTEINEN IDEOINTI JA PARANTELU Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Ideakahvila - konsepti (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloihin kerätään karkeasti ottaen samantyyppisistä ideoista (esim. sama käyttäjäryhmä tai muu yhdistävä tekijä), niiden käyttäjistä tai niihin liittyvästä ongelmsta kiinnostuneita ja sitä tutkineita tahoja. Erityisesti kutsutaan mukaan aikaisemmin tehdyn Terveysliikunnan tutkimus -kartoituksen avulla löytyneitä sopivia tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita, joiden avulla saadaan käsitys olemassa olevasta todistusaineistosta. Todistusaineisto voidaan tarvita esim. vaikutusten todentamiseen, idean käyttökelpoisuuteen, markkinoiden / tarpeen koon kuvaamiseen jne. Lisäksi mukaan kutsutaan sopivia alan ulkopuolisia (ks. kohta rönsyt ) osaajia, joita tarvitaan idean eteenpäinviemiseksi. Ideakahvila voi ja tässä tapauksessa varmaan usein onkin valtakunnallinen tai vähintään useita maakuntia kattava. Ideakahviloihin löytyy sopivat ihmiset ja ideat prosessin edellisessä vaiheessa, Aktivointi. Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Ohjelma lyhyesti: - paikalla olevien osaajien esittely - ideoiden, idea-aihioiden tai ideointia kaipaavien (markkina)tarpeiden nopea esittely (4-6 kpl) - yhteinen työskentely aiheiden ympärillä - jatkotyöskentelyn sopiminen (ketkä, milloin, miksi, jne) Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

9 IDEKAHVILA Viestintä Ennakkoviestintään sekä käsiteltäville malleille/caseille että muille osallistujille täytyy vielä kiinnittää enemmän huomiota. Viestin kirkkaus/selkeys ja toisaalta ajoitus täytyy pohtia vielä paremmin. Toisaalta, mikäli jatkossa SHF/Terveysliikuntaklusteri tekee myös neitseellisten uusien mallien ja hyvien käytäntöjen haravointia itse, tulevat nämä mallit ja niiden ydinhenkilöt luonnollisella tavalla viestinnän piiriin huomattavasti aikaisemmin. Ulkopuolisten (tutkijoiden) kytkeminen caseihin Jo ennakkoon arvelimme, että casejen tarvitsemien täysin ulkopuolisten tutkimuslaitosten osaamisen ja osaajien (tutkijat) kytkeminen työskentelyyn on haastavaa. Ja näin se olikin. Heille on erittäin vaikeaa kuvata osallistumisesta syntyvää hyötyä, vaikka sellainen ainakin teoriassa on olemassa. Hyöty syntyy kuitenkin niin suurten viiveiden ja osin sattuman kautta, että esim. satunnaisen tutkijan Kuopiosta voi olla vaikeaa perustella itselleen ja esimiehelleen, miksi käyttää aikaa ja rahaa osallistuakseen esim. Ideakahvilaan Lahdessa. MUTTA! Jatkossa tilanne voi parantua, mikäli SHF/Terveysliikunta-klusteri pystyy osoittamaan muutamia menestystarinoita ja niiden kautta toimintaan kytkeytyneiden tutkimuslaitosten hyötyjä. Toisin sanoen, jos/kun SHF/Terveysliikunta-klusterin brändi muodostaa vetovoimatekijän, muuttuu viestintä helpommaksi. Päästään työntämisestä vetämiseen. Ideakahvilaan ilmoittautui +25 henkilöä meneillään olevista projekteista, korkeakouluista ja aluekehittäjistä. Osallistujat olivat motivoituneita ja innokkaita oppimaan konseptista. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

10 IDEKAHVILA Ideakahvila Osallistujat olivat varmasti tulleet paikalle hyvin erilaisilla odotuksilla ja ennakko-odotuksilla. Samoin käsillä olevat hankkeet/ caset - ehkä he eivät olleet täysin ymmärtäneet omaa rooliaan Ideakahvilassa etukäteen, mutta toisaalta tämä ei vaikuttanut lopputulokseen. Harmittavan vähän paikalla oli täysin ulkopuolisia tutkijoita tai sisällöntuottajia, varsinkaan kovin poikkeavilta aloilta. Menetelmällisesti päivä oli suhteellisen onnistunut, tosin hivenen raskas. Ideakahvilan jälkeen jäimme pohtimaan sitä, olisiko nyt tehdyn Lootuskukka -harjoituksen (joka laajentaa ja luo kytkentöjä) paikka oikeammin ennen Ideakahvilaa, koska se loikin juuri niitä näkymiä millaisten alojen osaajia ja tutkimusta ko. case tarvitsisi avukseen. Tämä harjoitus voisikin olla jokaisen casen kotiläksy ja varsinainen Ideakahvila pääsisikin jo aavistuksen pidemmälle osaamisten yhdistelyssä. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

11 ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri The Design Brief Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Lahti SHF Bootcamp (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloiden pohjalta löydämme ne aihiot, joita kannattaa lähteä työstämään eteenpäin. Ennen varsinaista tuotteistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtävää vaihetta täytyy ideoille tehdä esi-tuotteistamista. Siinä pureudutaan seuraaviin asioihin: - tuotteen perusominaisuudet (tuote, asiakas, hyöty, kilpailijat), jotta tiedetään MITÄ lähdetään tuotteistamaan - mukana olevien eri tahojen kanssa tehtävät sopimuksen oikeuksien ja vastuiden sekä panostusten jakaantumisesta (hyvän käytännön kehittäjä, idean esittäjä, hyödynnettävän tutkimustiedon rooli ja oikeudet, jne) - versioidaan erilaisia ansaintamalleja - suunnitellaan tarvittavat tuotteistamistyön tavoitteet Lopputuloksena syntyy: - osapuolten väliset sopimukset - tuotteistuksen lähtökohta, design brief Leiri kestää noin vuorokauden, jolloin minimoidaan paikalle tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien sijoittama työaikakustannus. Työskentelytapana intensiivityöskentely. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

12 LAHTI SHF BOOTCAMP Bootcamp Tunnelmaltaan paljon intiimimpi ja intensiivisempi kuin Ideakahvila - kuten pitkin. Mallien omistajat olivat paljon paremmin sisäistäneet oman roolinsa omistajina. Päivä toi selkeää edistystä käsitellyissä caseissa - ehkä vielä varsinainen design brief jäi hieman vajaaksi, mutta huomattavasti valmiimpia caset ovat tuotteistustyöhön kuin ennen leiriä. Edelleen olisin sitä mieltä, että yli yön kestävä tunnin työrupeama voisi olla hedelmällisempi tapa toteuttaa Bootcamp. Tällöin kiireen tuntu poistuisi ja asioita ehdittäisiin myös sulatella ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

13 Prioriteetti Mikä on tärkeintä? Tuotteen perusominaisuudet, mitä lähdetään tuotteistamaan. ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Kaupallistaminen Sopimukset, IPR, ansainta Ikihyvä Aktiivix Stadin Kundi Kondikseen Easysport Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

14 BA:N OMA ANALYYSI PILOTISTA Jatkossa Seuraavan pilotoinnin voisi kohdistaa aivan SHF:n/Terveysliikunta-klusterin prosessin alkupäähän. Mistä ja ennen kaikkea miten (millä pysyväksikin taipuvalla mekanismilla) löytyvät uudet esituotteistus & tuotteistusputkeen heitettävät, tulevaisuuden konseptiviennin aihiot? Periaatteessa klusterin pitäisi löytää tapa pyörittää toimintaa niin, että jatkuvasti etsitään uusia alkuja ja samaan aikaan jatkuvasti olisi caseja prosessin eri vaiheissa, kuten nyt alkuvuoden aikana tehdyssä kohdassa ja toisaalta raskaammassa tuotteistuksessa. Tällöin tietenkin täytyy pohtia sitä, mikä mittakaava on riittävä tai mahdollinen, eli kuinka montaa casea voidaan yhtä aikaa hoitaa missäkin vaiheessa prosessia. Joka tapauksessa, aika selvää on se, että alussa niitä enemmän kuin mitä täysin valmiina konseptina vientimarkkinoille voi päätyä. Konseptien omistajuuteen ja IPR-asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja jo aikaisemmin. Se helpottaisi ja kirkastaisi jo muutoinkin monimutkaista työskentelyä. Myös exittejä pitäisi uskaltaa tehdä ehkä varhaisemmassa vaiheessa. Kuinka paljon kannattaa sijoittaa epävarmaan tuottoon, jos aikaisemmassa vaiheessa voi saada (hieman pienempää) varmaa tuottoa pienemmällä investoinnilla? Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

15 EHDOTUS PILOTIKSI 2 (OPTIO-OSTO) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 2 Yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa, kokeilujen tulosten arviointi 2 Uusien konseptien suunnittelu 2 Ideakioskit, 2 kpl 2 Ideavartti -paketin toteuttaminen ja lähettäminen 20 yksikköön Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille (hankkeen henkilöstö toteuttaa) 4 Kahden Ideakahvilan toteuttaminen 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

16 SHF MOTOROLAT RAISA VALVE, KAISA LAINE, SAILA HÄNNINEN HANKKEET: IKIHYVÄ, STADIN KUNDI KONDIKSEEN, EASY SPORT & AKTIIVIX LYHYT ANALYYSI PILOTISTA Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

17 MIKÄ MENI HYVIN? Raisa: Tykkään siitä että aina on joku menetelmä (Ideakahvila) jolla yhteistä tietoa karrutetaan. Ote työskentelyssä oli hyvä, systemaattinen ja raikas. Erityisesti nyt jälkeenpäin on tarvetta ohjaukselle. Tarvitaan metodi millä mennä eteenpäin tuotteen kanssa. Saila: Positiivinen kuva. Sen huomasi ensimmäisestä ideakahvilasta, että hankkeet olivat jossain määrin jo tuttuja. Laaja joukko toi lisänäkökulmia. Varsinkin toinen kerta (tuotteistamispaja) oli todella hyvä ja mieltä avartava juttu. Tulimme vähän varautuneena tilaisuuteen, mutta havaitsimme että oma osaaminenhan siellä on nimenomaan tuotteistuksen keskellä. Istolla suuri rooli tämän asian myymisessä ja hän on mielestäni erinomaisesti tonttiaan hoitanut. Kaisa: Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja palaute / kommentit olivat erittäin tervetulleita. Kun peruskeskustelusta pääsi eteenpäin niin työskentely oli hyödyllistä. Esimerkiksi toinen tapaaminen oli jo huomattavasti parempi, tutut tyypit ympärillä auttoi rentoutumaan ja päästiin nopeasti työskentelyn ytimeen. Lisäksi valmistauduimme toiseen tapaamiseen hankkeena paljon paremmin. Tämä teki omasta olostakin paljon varmemman. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

18 MIKÄ MENI HUONOSTI? Raisa: Siinä kahvilassa jossa olin oli vähän nafti aika työskentelylle. Pitkähköt alustukset muilta projekteilta eivät kiinnostaneet porukkaa. Jokainen oli kiinnostunut tietenkin omasta hankkeestaan. Saila: Monia asioita on jo kokeiltu ja tehty. Turhauttavaa selittää asioita tietämättömille. Joissain tuotteistukseen liittyvissä asioissa edettiin turhan nopeasti ja pintapuolisesti. Se johti siihen ettei heti ymmärtänyt mistä oli kyse. Kaisa: Emme olleet ihan niin ajantasalla kuin toivottiin. Rooli mitä hankkeelta vaadittiin oli paljon isompi kuin mitä oletimme. Päivä oli työskentelyn osalta tosi rankka. Tässä olisi toivottu hieman tiukempaa ohjausta, niin olisi ollut varmempi olo. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

19 MITÄ OPIMME? Raisa: Ihmiset eivät välttämättä olleet kuitenkaan niin vastaanottavaisia oman projektinsa ulkopuolelta tuleviin näkemyksiin. Kaikki ovat niin kovin ylpeitä omasta projektistaan, mutta eivät valmiita ottamaan vastaan kritiikkiä tai kehitysehdotuksia. Huomasin myös että kaikilla ei kuitenkaan ollut oikeaa halukkuuttaa tuotteistamiselle varsinkaan ulkomailla. Töitä riittää kotimaassakin. Voi olla että ulkomaille tuotteita levittäjät ovat eri ihmisiä. Pitäisi haastaa ihmisiä kehitä sä tästä ulkomaille myytävä tuote. Opimme että hanke auttaa juuri nyt yksinkertaistamaan omaa tuotettamme, koska se on tätä muotoa liian raskas. Palvelulle tarvetta. Saila: Kaikki oli uutta. Ei ollut vertailupintaa hirveästi kaupallistamisesta. Huomasin, että vapaassa ympäristössä tulee helpommin heiteltyä ideoita. Opimme oikeastaan, koko kaupallistamisprosessista perusteet, ja suurin oivallus oli että tuotteistamme omaa osaamistamme. Kaisa: Oman esityksen olisi voinut rakentaa vähän erilailla jos olisi tiennyt mitä vaaditaan; hankkeessa oli jo teoreettinen tutkittu viitekehys jonka olisimme voineet tuoda esille. Erilaisia työkaluja voisi etsiä jolla hankkeisiin pääsisi tutustumaan jo ennakkoon, ettei kaikkea tarvitse kertoa ennakkoon. Sosiaalinen pääoma karttuu suht hitaasti, mutta kun pääsee tuttujen ihmisten kanssa vauhtiin tulee parempia tuloksia. Avoin keskustelukulttuuri on hyvästä, sillä tavalla tätä työtä voi kehittää. Tutussa ympäristössä kritiikin ottaminen on myös helpompaa. Teillä vetäjillä on suuri rooli ymmärrettävyyden ja jouhevuuden tasolla. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

20 MITÄ TEEMME ENSI KERRALLA TOISIN? Raisa: Tila oli tosi pieni suhteessa väkimäärään (ideakahvila). En ole ihan varma jaksettiinko perehtyä toisten hankkeiden esittelyyn ja siihen meni paljon aikaa (alku esittely) voisi ehkä tehdä napakammin. Ehkä voisi tehdä vielä helpommaksi sen ulkomailla tehtävän raapaisun. Ne jotka tekevät tuotteistuksen ensimmäistä versiota tarvitsevat myös avustajan joka kääntää sen myös tuotteeksi eräänlaisen brokerin. Saila: Jonkin aikaa meni siihen itse tuotteistamisen käsittämiseen ja termistöön. Terminologia oli erilaista mitä omassa työssä käytetään. Jos oikeasti haluttaisiin parempia aihioita, tulisi järjestää useampi kerta yhteistä työskentelyä. Enemmän aikaa työskentelylle ja vähän syvemmälle teemakohtaisesti. Kaisa: Viestintä ja sitouttaminen koko porukalle ensisijaisen tärkeää. Pitää tietää mihin tulossa ja mitä haetaan. Tiukka ohjaus tarvittaessa, ja asiat ymmärrettäväksi koko porukalle. Siinä kehitysehdotukset. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013

Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013 Terveysliikuntamallien tuotteistaminen Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013 Päijät-Hämeen liitto Paavo Nurmi keskus Helsingin kaupungin liikuntavirasto LAKES - Hankkeen hallinnoija -

Lisätiedot

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen SHF-hankkeen loppuseminaari 4.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Mikko Juuti, PhD, liiketoiminnan kehityspäällikkö 7.6.2016 1 Itä- Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu, Kuopio,

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 15.2.2012 Vapriikki, Tampere Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä organisaation

Lisätiedot

KUULUMISIA TUULI- PROJEKTISTA

KUULUMISIA TUULI- PROJEKTISTA KUULUMISIA TUULI- PROJEKTISTA BMF:n kevätseminaari: Let's Get Research-Minded! Tieteiden talossa pe 17.4.2015 Mari Elisa Kuusniemi, HY Esityksen sisältö Yleistä tutkimusdatan hallinnasta. Yleistä aineistonhallintasuunnitelmista.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Kohti Open Data kehittäjäyheisöä

Kohti Open Data kehittäjäyheisöä Esittelyaineisto Data Business kiertue 14.06.2017 / 6Aika Kohti Open Data kehittäjäyheisöä TAVOITE Tavoitteena saada kartoituksen perusteella Oulun seudulle aktiivisesti toimiva kehittäjäyhteisö, joka

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita kohtaamisten kautta. Rakennamme verkostoille yhteistä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö 16.2.2016 Uskalla Kokeilla kuntien kokeilevat käytännöt markkinointikonsepti Kuntaliiton toimintasuunnitelma ja

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

SEMINAARIPALAUTE. Muut ideat, kehitysehdotukset, terveiset, risut ja ruusut: 1. Seminaari oli kiinnostava kokonaisuus

SEMINAARIPALAUTE. Muut ideat, kehitysehdotukset, terveiset, risut ja ruusut: 1. Seminaari oli kiinnostava kokonaisuus Kokemuksia kansainvälistymisestä.11.1 SEMINAARIPALAUTE Vastauksia yhteensä 7 kappaletta 1. Seminaari oli kiinnostava kokonaisuus Muut ideat, kehitysehdotukset, terveiset, risut ja ruusut: Esiintyjiä muutama

Lisätiedot

INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY

INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY Kirsimarja Blomqvist Anna-Maija Nisula Heidi Olander Kaisa Henttonen Jukka-Pekka Bergman Tutkii yhteiskehittelyä

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi Sote-tietopohja-hankkeen työpajat 14.6.2017 26.10.2015 1 Kevään workshopit Sote-tietopohjan läpileikkaavia teemoja ja keskeisiä sisältöjä työstetään yhteisillä työpajoilla,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

360 o analyysi Case : Jaetut työtilat. Työkalu yhteisöllistä työtilaa harkitsevien keskustelu- ja kehitysavuksi

360 o analyysi Case : Jaetut työtilat. Työkalu yhteisöllistä työtilaa harkitsevien keskustelu- ja kehitysavuksi 6 o analyysi Case : Jaetut työtilat Työkalu yhteisöllistä työtilaa harkitsevien keskustelu- ja kehitysavuksi Työpajan vaiheet 1. Johdanto aiheeseen, malleja maailmalta. Yksilötyöskentelyä A-kokoon tulostetun

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS Mitä Helsingin seudun Public-Private innovaatiokentän toimijat tarjoavat? 4P Partcipa tion Network facilitation Piloting projects/ programs Market creation Start-up programs

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin

Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin Pauli Komonen 15/30 Research 1530.fi paulikomonen.com @paulikomonen Miksi yhteiskehitellä? Ajattelun sosiaalisuus: pois itseriittoisuudesta ja guru-instituutioista

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä

Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä tai siis Ajatuksista tekoihin! Mikko Markkanen Business Arena Oy 11.2.2015 Levi! 12 KESKISUOMALAINEN TORSTAINA 19.6.2014 Kotimaa Operaatio Metsonpesä -raportti:

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma Kuntaliiton toimintasuunnitelma

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain?

Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain? Yritysyhteistyö? Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain? Listasimme viime kerralla muutamia satakuntalaisia kärkihankkeita, joista voitaisiin olla ylpeitä ja joita voitaisiin

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä. Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008

Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä. Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008 Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008 Markkinointi murroksen välineenä Aiheena tänään + Spirittiä mulle + Spirittiä sulle + Spirittiä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Yleensä palautteesta

Yleensä palautteesta Yleensä palautteesta Kommentit eivät ole kronologisessa järjestyksessä Koottu usar ryhmien ja osan jjoht palautteista Puuttuu medic, leiri, K9 Yhteystietojen puute Hälyttäminen Miksei kokeiltu koko järjestelmää

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma

Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma Hani Olsson Muutosjohtamisen palvelut Handissa Ohjaus Handivastuuhenkilöt Handi-virastot Koulutus Toimittajat

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot