Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi"

Transkriptio

1 Lakes - SHF Jaktokehitetty kaupallistamisprosessi

2 Sport, Health & Feeling hanke (LAKES) /*')(&"+0&"),1#(+0,"#$"%&'(()*+,-2-'$"'*, HANKKEEN TEHTÄVÄ &=-#(#**.44.+-,)/.%+(.,,#% /.#31%134)% Tuotteistaminen ja liiketoiminnallistaminen 9.*4.#*/",#4%"+(.233#*.&.2/-.+-(../.%+ %)2/)>4,##31*%.3-*4)6%#%!"#$"%&'(()*+,-,*,)(.*& &'>/"%+3">%"*%))% &=1%3#(14%1,-34)%+ (.233#*-#**#*+/",#*))*" &=1%3#(14-4..(#*)* Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA i

3 Yhteinen Toimintasuunnitelma Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittely Business Arenan jatkokehittämän Tutkimuksesta liiketoimintaa - prosessin mallin esittelyä. Linkitysten ja työkalujen tarkempi tarkastelu. Yhteisen ymmärryksen lisääminen Toimintasuunnitelmat Tarkennetaan seuraavan vaiheen toimintasuunnitelma. - kohteet - aikataulu Tutkimuksesta liiketoimintaa -prosessi käytännön toimenpiteet (Pilotit) - BA:n ehdotus pilotoitaviksi toimenpiteiksi - perustelut - toivotut tulokset - työajan resurssointi pilottiin - pilotin muokkaaminen

4 Prosessista (vrs. 1.0) Työosiossa 1 on kartoitettu terveysliikuntatutkimuksen toimijat ja sisällöt Suomesta Co-framing the context and problem space viestintää Co-visioning, co-creating and co-futuring Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltainen käsitys julkisen sektorin ja yritysten toimista ja intresseistä terveysliikuntaan liittyen. ideakahvilat teemalliset kahvilat viestintää klubi -> kontekstin ja toimintaalueen määrittely -> yhteisen tahtotilan tunnistaminen -> yhteisten näkemysten muodostuminen Proto the design brief -> yhteisten ja erillisten suunnitteluprosessien tavoitemäärittely (sisälten kansainvälisen toiminta- ja markkinanäkökulman) Sharing experiences Understanding problems Designing solutions Alistair Fuad-Luke: Co-designing Services in the Co-futured City. Teoksessa Service Desgn. On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research Reports, Part 16. Estonia: Viljandi 2012.

5 Lopullisen muotonsa saanut kaupallistamisprosessi, jonka pohjalta Versio 2.0 lähdettiin testamaan asioita käytännössä Aktivointi Yhdistäminen Esi-tuotteistus Ideakioski Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Henkilökohtainen kontaktointi Verkostomyyrä Open Innovation - järjestelmä (esim. LumoFlow) Ideavartti Yhdistely Ideakahvila - konsepti Teema Bootcamp The Design Brief Liiketoiminnallistaminen / Tuotteistaminen - konseptointi ja tuotteistus: työpajoja ja välitehtäviä, tuotteistetaan valmiiksi levitettäviä kokonaisuuksia - loppukäyttäjien etsimistä mallille, tuotteelle tai palvelulle kotimaasta ja kansainvälisesti - levittäminen (myynti ja markkinointi) Viestintää iduista ja tarpeista Tutkimustarpeet Design Mahdollisuusinfo Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä

6 PILOTTI (BA:N KÄYTTÄMÄ TYÖAIKA) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 5 Workshopit 1 ja 2, yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa loka 2 Prosessin ja pilottien suunnittelu marras 1 Viestintä (olemassa oleville caseille, niiden ennakkovalmennus) marras 2 Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille joulu 2 Ideakahvilan toteuttaminen tammi 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen helmi Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

7 AKTIVOINTI IDEOIDEN JA MALLIEN HARAVOINTI Huom! Osa malleista on jo pitkään testattuja ja koeteltuja (mutta joiden käyttötarkoitus saattaa tässä projektissa olla hieman uudenlainen), osa on vasta ideoita, joita piloteissa tulisikin testata. Verkostomyyrä Ideakioski Henkilökohtainen kontaktointi Open Innovation, järjestelmä, esim. LumoFlow Ideavartti Viestintää iduista ja tarpeista Mahdollisuusinfo Toiminto Verkoston aktiivihenkilö, jonka tehtävänä ottaa kontakteja ja toteuttaa käytännön aktivointityötä Liikkuva kahvikärry joka jalkautuu tiedon alkulähteille (esim. yksittäiseen terveyskeskukseen tai yksikköön). Kaivaa esiin parhaita malleja ja käytänteitä. Rikkoo jään. Tärkein yksittäinen kontaktoinnin muoto. Tapaamisien kautta toteutettavat kyselyt ja haastattelut. Tapaamisia, tapahtumia ja muuta viestintää tukeva verkkopohjainen ideoiden jakamis- ja jaostamisjärjestelmä Organisaatioille ja yrityksille, erityisesti ali-/keskijohdolle lähetettävä survivalkit -tyyppinen ideointipakki. Sen avulla esimies voi toteuttaa 15min helpon osallistavan ideointityökalun Uutiskirjeen / Sosiaalisen median avulla tehtävää taustoittavaa viestintää. Infotilaisuus suuremmille homogeenisille kohderyhmille, joita on suhteellisen helppo saada kasaan. Tavoitteena myydä kiinnostus osallistumisesta jatkoprosessiin ja ideiontiin. Kattavuus 50% työajasta henkilökohtaista kontaktointia n henkeä face-2-face / kk. Näistä 30-50% kanta-asiakkaita 50% työajasta 3-5 tapahtumaan / kk. AKTIVOINTI - palikkaa ei käytännössä toteutettu 1. pilotissa, sillä projektit / hankkeet jotka valikoituivat olivat jo liikkeellä hlö / päivä hlö / vko Periaatteessa ei rajaa, mutta käytännössä tänne ohjautuu vain aktiivisimmat (max. 10% kontaktoiduista) Paketti voidaan lähettää valituille kohdeorganisaatioille. Yksi paketti = kontaktia 1 krt / kk? Riippuu Hyöty Verkoston kasvot, sillan rakentaja, luottamuspääoman lisääjä Hiljaisen tiedon esiin nostattaja. Sosiaalisen pääoman (verkoston) kasvattaminen, mallien esiintuonnin mahdollistaja Keskustelujen ja toiminnan jatkuva näkyminen Ei kiinni henkilöresursseissa Skaalautuvuus, osallistaminen Ei kiinni henkilöresursseissa Näkyväksi tekeminen, viesintäpaikka, viestinnän systematisointi ja tehostaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

8 YHDISTÄMINEN YHTEINEN IDEOINTI JA PARANTELU Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Ideakahvila - konsepti (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloihin kerätään karkeasti ottaen samantyyppisistä ideoista (esim. sama käyttäjäryhmä tai muu yhdistävä tekijä), niiden käyttäjistä tai niihin liittyvästä ongelmsta kiinnostuneita ja sitä tutkineita tahoja. Erityisesti kutsutaan mukaan aikaisemmin tehdyn Terveysliikunnan tutkimus -kartoituksen avulla löytyneitä sopivia tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita, joiden avulla saadaan käsitys olemassa olevasta todistusaineistosta. Todistusaineisto voidaan tarvita esim. vaikutusten todentamiseen, idean käyttökelpoisuuteen, markkinoiden / tarpeen koon kuvaamiseen jne. Lisäksi mukaan kutsutaan sopivia alan ulkopuolisia (ks. kohta rönsyt ) osaajia, joita tarvitaan idean eteenpäinviemiseksi. Ideakahvila voi ja tässä tapauksessa varmaan usein onkin valtakunnallinen tai vähintään useita maakuntia kattava. Ideakahviloihin löytyy sopivat ihmiset ja ideat prosessin edellisessä vaiheessa, Aktivointi. Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Ohjelma lyhyesti: - paikalla olevien osaajien esittely - ideoiden, idea-aihioiden tai ideointia kaipaavien (markkina)tarpeiden nopea esittely (4-6 kpl) - yhteinen työskentely aiheiden ympärillä - jatkotyöskentelyn sopiminen (ketkä, milloin, miksi, jne) Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

9 IDEKAHVILA Viestintä Ennakkoviestintään sekä käsiteltäville malleille/caseille että muille osallistujille täytyy vielä kiinnittää enemmän huomiota. Viestin kirkkaus/selkeys ja toisaalta ajoitus täytyy pohtia vielä paremmin. Toisaalta, mikäli jatkossa SHF/Terveysliikuntaklusteri tekee myös neitseellisten uusien mallien ja hyvien käytäntöjen haravointia itse, tulevat nämä mallit ja niiden ydinhenkilöt luonnollisella tavalla viestinnän piiriin huomattavasti aikaisemmin. Ulkopuolisten (tutkijoiden) kytkeminen caseihin Jo ennakkoon arvelimme, että casejen tarvitsemien täysin ulkopuolisten tutkimuslaitosten osaamisen ja osaajien (tutkijat) kytkeminen työskentelyyn on haastavaa. Ja näin se olikin. Heille on erittäin vaikeaa kuvata osallistumisesta syntyvää hyötyä, vaikka sellainen ainakin teoriassa on olemassa. Hyöty syntyy kuitenkin niin suurten viiveiden ja osin sattuman kautta, että esim. satunnaisen tutkijan Kuopiosta voi olla vaikeaa perustella itselleen ja esimiehelleen, miksi käyttää aikaa ja rahaa osallistuakseen esim. Ideakahvilaan Lahdessa. MUTTA! Jatkossa tilanne voi parantua, mikäli SHF/Terveysliikunta-klusteri pystyy osoittamaan muutamia menestystarinoita ja niiden kautta toimintaan kytkeytyneiden tutkimuslaitosten hyötyjä. Toisin sanoen, jos/kun SHF/Terveysliikunta-klusterin brändi muodostaa vetovoimatekijän, muuttuu viestintä helpommaksi. Päästään työntämisestä vetämiseen. Ideakahvilaan ilmoittautui +25 henkilöä meneillään olevista projekteista, korkeakouluista ja aluekehittäjistä. Osallistujat olivat motivoituneita ja innokkaita oppimaan konseptista. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

10 IDEKAHVILA Ideakahvila Osallistujat olivat varmasti tulleet paikalle hyvin erilaisilla odotuksilla ja ennakko-odotuksilla. Samoin käsillä olevat hankkeet/ caset - ehkä he eivät olleet täysin ymmärtäneet omaa rooliaan Ideakahvilassa etukäteen, mutta toisaalta tämä ei vaikuttanut lopputulokseen. Harmittavan vähän paikalla oli täysin ulkopuolisia tutkijoita tai sisällöntuottajia, varsinkaan kovin poikkeavilta aloilta. Menetelmällisesti päivä oli suhteellisen onnistunut, tosin hivenen raskas. Ideakahvilan jälkeen jäimme pohtimaan sitä, olisiko nyt tehdyn Lootuskukka -harjoituksen (joka laajentaa ja luo kytkentöjä) paikka oikeammin ennen Ideakahvilaa, koska se loikin juuri niitä näkymiä millaisten alojen osaajia ja tutkimusta ko. case tarvitsisi avukseen. Tämä harjoitus voisikin olla jokaisen casen kotiläksy ja varsinainen Ideakahvila pääsisikin jo aavistuksen pidemmälle osaamisten yhdistelyssä. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

11 ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri The Design Brief Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Lahti SHF Bootcamp (Järjestettiin Lahdessa ) Ideakahviloiden pohjalta löydämme ne aihiot, joita kannattaa lähteä työstämään eteenpäin. Ennen varsinaista tuotteistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtävää vaihetta täytyy ideoille tehdä esi-tuotteistamista. Siinä pureudutaan seuraaviin asioihin: - tuotteen perusominaisuudet (tuote, asiakas, hyöty, kilpailijat), jotta tiedetään MITÄ lähdetään tuotteistamaan - mukana olevien eri tahojen kanssa tehtävät sopimuksen oikeuksien ja vastuiden sekä panostusten jakaantumisesta (hyvän käytännön kehittäjä, idean esittäjä, hyödynnettävän tutkimustiedon rooli ja oikeudet, jne) - versioidaan erilaisia ansaintamalleja - suunnitellaan tarvittavat tuotteistamistyön tavoitteet Lopputuloksena syntyy: - osapuolten väliset sopimukset - tuotteistuksen lähtökohta, design brief Leiri kestää noin vuorokauden, jolloin minimoidaan paikalle tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien sijoittama työaikakustannus. Työskentelytapana intensiivityöskentely. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

12 LAHTI SHF BOOTCAMP Bootcamp Tunnelmaltaan paljon intiimimpi ja intensiivisempi kuin Ideakahvila - kuten pitkin. Mallien omistajat olivat paljon paremmin sisäistäneet oman roolinsa omistajina. Päivä toi selkeää edistystä käsitellyissä caseissa - ehkä vielä varsinainen design brief jäi hieman vajaaksi, mutta huomattavasti valmiimpia caset ovat tuotteistustyöhön kuin ennen leiriä. Edelleen olisin sitä mieltä, että yli yön kestävä tunnin työrupeama voisi olla hedelmällisempi tapa toteuttaa Bootcamp. Tällöin kiireen tuntu poistuisi ja asioita ehdittäisiin myös sulatella ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

13 Prioriteetti Mikä on tärkeintä? Tuotteen perusominaisuudet, mitä lähdetään tuotteistamaan. ESI-TUOTTEISTUS LIIKETOIMINNALLISTAMISEN ENSI STEPIT Tutkimus Tutkittua tietoa esim. markkinoista, käyttäjistä ja hyödyistä Rönsyt Viestintä, markkinointi, pelillistäminen, ohjelmointi, ilmiöistäminen, alakulttuuri Kaupallistaminen Sopimukset, IPR, ansainta Ikihyvä Aktiivix Stadin Kundi Kondikseen Easysport Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

14 BA:N OMA ANALYYSI PILOTISTA Jatkossa Seuraavan pilotoinnin voisi kohdistaa aivan SHF:n/Terveysliikunta-klusterin prosessin alkupäähän. Mistä ja ennen kaikkea miten (millä pysyväksikin taipuvalla mekanismilla) löytyvät uudet esituotteistus & tuotteistusputkeen heitettävät, tulevaisuuden konseptiviennin aihiot? Periaatteessa klusterin pitäisi löytää tapa pyörittää toimintaa niin, että jatkuvasti etsitään uusia alkuja ja samaan aikaan jatkuvasti olisi caseja prosessin eri vaiheissa, kuten nyt alkuvuoden aikana tehdyssä kohdassa ja toisaalta raskaammassa tuotteistuksessa. Tällöin tietenkin täytyy pohtia sitä, mikä mittakaava on riittävä tai mahdollinen, eli kuinka montaa casea voidaan yhtä aikaa hoitaa missäkin vaiheessa prosessia. Joka tapauksessa, aika selvää on se, että alussa niitä enemmän kuin mitä täysin valmiina konseptina vientimarkkinoille voi päätyä. Konseptien omistajuuteen ja IPR-asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja jo aikaisemmin. Se helpottaisi ja kirkastaisi jo muutoinkin monimutkaista työskentelyä. Myös exittejä pitäisi uskaltaa tehdä ehkä varhaisemmassa vaiheessa. Kuinka paljon kannattaa sijoittaa epävarmaan tuottoon, jos aikaisemmassa vaiheessa voi saada (hieman pienempää) varmaa tuottoa pienemmällä investoinnilla? Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

15 EHDOTUS PILOTIKSI 2 (OPTIO-OSTO) 16 Työkokonaisuuden laajuus, henkilötyöpäiviä 2 Yhteinen työskentely hankkeen edustajien kanssa, kokeilujen tulosten arviointi 2 Uusien konseptien suunnittelu 2 Ideakioskit, 2 kpl 2 Ideavartti -paketin toteuttaminen ja lähettäminen 20 yksikköön Sopivien tutkijoiden / rönsyjen houkutteleminen Ideakahvilaan ja Bootcampille (hankkeen henkilöstö toteuttaa) 4 Kahden Ideakahvilan toteuttaminen 4 Yhden Bootcampin toteuttaminen Mikko Markkanen YRITTÄJÄ, TUOTTAJA

16 SHF MOTOROLAT RAISA VALVE, KAISA LAINE, SAILA HÄNNINEN HANKKEET: IKIHYVÄ, STADIN KUNDI KONDIKSEEN, EASY SPORT & AKTIIVIX LYHYT ANALYYSI PILOTISTA Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

17 MIKÄ MENI HYVIN? Raisa: Tykkään siitä että aina on joku menetelmä (Ideakahvila) jolla yhteistä tietoa karrutetaan. Ote työskentelyssä oli hyvä, systemaattinen ja raikas. Erityisesti nyt jälkeenpäin on tarvetta ohjaukselle. Tarvitaan metodi millä mennä eteenpäin tuotteen kanssa. Saila: Positiivinen kuva. Sen huomasi ensimmäisestä ideakahvilasta, että hankkeet olivat jossain määrin jo tuttuja. Laaja joukko toi lisänäkökulmia. Varsinkin toinen kerta (tuotteistamispaja) oli todella hyvä ja mieltä avartava juttu. Tulimme vähän varautuneena tilaisuuteen, mutta havaitsimme että oma osaaminenhan siellä on nimenomaan tuotteistuksen keskellä. Istolla suuri rooli tämän asian myymisessä ja hän on mielestäni erinomaisesti tonttiaan hoitanut. Kaisa: Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja palaute / kommentit olivat erittäin tervetulleita. Kun peruskeskustelusta pääsi eteenpäin niin työskentely oli hyödyllistä. Esimerkiksi toinen tapaaminen oli jo huomattavasti parempi, tutut tyypit ympärillä auttoi rentoutumaan ja päästiin nopeasti työskentelyn ytimeen. Lisäksi valmistauduimme toiseen tapaamiseen hankkeena paljon paremmin. Tämä teki omasta olostakin paljon varmemman. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

18 MIKÄ MENI HUONOSTI? Raisa: Siinä kahvilassa jossa olin oli vähän nafti aika työskentelylle. Pitkähköt alustukset muilta projekteilta eivät kiinnostaneet porukkaa. Jokainen oli kiinnostunut tietenkin omasta hankkeestaan. Saila: Monia asioita on jo kokeiltu ja tehty. Turhauttavaa selittää asioita tietämättömille. Joissain tuotteistukseen liittyvissä asioissa edettiin turhan nopeasti ja pintapuolisesti. Se johti siihen ettei heti ymmärtänyt mistä oli kyse. Kaisa: Emme olleet ihan niin ajantasalla kuin toivottiin. Rooli mitä hankkeelta vaadittiin oli paljon isompi kuin mitä oletimme. Päivä oli työskentelyn osalta tosi rankka. Tässä olisi toivottu hieman tiukempaa ohjausta, niin olisi ollut varmempi olo. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

19 MITÄ OPIMME? Raisa: Ihmiset eivät välttämättä olleet kuitenkaan niin vastaanottavaisia oman projektinsa ulkopuolelta tuleviin näkemyksiin. Kaikki ovat niin kovin ylpeitä omasta projektistaan, mutta eivät valmiita ottamaan vastaan kritiikkiä tai kehitysehdotuksia. Huomasin myös että kaikilla ei kuitenkaan ollut oikeaa halukkuuttaa tuotteistamiselle varsinkaan ulkomailla. Töitä riittää kotimaassakin. Voi olla että ulkomaille tuotteita levittäjät ovat eri ihmisiä. Pitäisi haastaa ihmisiä kehitä sä tästä ulkomaille myytävä tuote. Opimme että hanke auttaa juuri nyt yksinkertaistamaan omaa tuotettamme, koska se on tätä muotoa liian raskas. Palvelulle tarvetta. Saila: Kaikki oli uutta. Ei ollut vertailupintaa hirveästi kaupallistamisesta. Huomasin, että vapaassa ympäristössä tulee helpommin heiteltyä ideoita. Opimme oikeastaan, koko kaupallistamisprosessista perusteet, ja suurin oivallus oli että tuotteistamme omaa osaamistamme. Kaisa: Oman esityksen olisi voinut rakentaa vähän erilailla jos olisi tiennyt mitä vaaditaan; hankkeessa oli jo teoreettinen tutkittu viitekehys jonka olisimme voineet tuoda esille. Erilaisia työkaluja voisi etsiä jolla hankkeisiin pääsisi tutustumaan jo ennakkoon, ettei kaikkea tarvitse kertoa ennakkoon. Sosiaalinen pääoma karttuu suht hitaasti, mutta kun pääsee tuttujen ihmisten kanssa vauhtiin tulee parempia tuloksia. Avoin keskustelukulttuuri on hyvästä, sillä tavalla tätä työtä voi kehittää. Tutussa ympäristössä kritiikin ottaminen on myös helpompaa. Teillä vetäjillä on suuri rooli ymmärrettävyyden ja jouhevuuden tasolla. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

20 MITÄ TEEMME ENSI KERRALLA TOISIN? Raisa: Tila oli tosi pieni suhteessa väkimäärään (ideakahvila). En ole ihan varma jaksettiinko perehtyä toisten hankkeiden esittelyyn ja siihen meni paljon aikaa (alku esittely) voisi ehkä tehdä napakammin. Ehkä voisi tehdä vielä helpommaksi sen ulkomailla tehtävän raapaisun. Ne jotka tekevät tuotteistuksen ensimmäistä versiota tarvitsevat myös avustajan joka kääntää sen myös tuotteeksi eräänlaisen brokerin. Saila: Jonkin aikaa meni siihen itse tuotteistamisen käsittämiseen ja termistöön. Terminologia oli erilaista mitä omassa työssä käytetään. Jos oikeasti haluttaisiin parempia aihioita, tulisi järjestää useampi kerta yhteistä työskentelyä. Enemmän aikaa työskentelylle ja vähän syvemmälle teemakohtaisesti. Kaisa: Viestintä ja sitouttaminen koko porukalle ensisijaisen tärkeää. Pitää tietää mihin tulossa ja mitä haetaan. Tiukka ohjaus tarvittaessa, ja asiat ymmärrettäväksi koko porukalle. Siinä kehitysehdotukset. Mikko Korpela PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Mikko Juuti, PhD, liiketoiminnan kehityspäällikkö 7.6.2016 1 Itä- Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu, Kuopio,

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö 16.2.2016 Uskalla Kokeilla kuntien kokeilevat käytännöt markkinointikonsepti Kuntaliiton toimintasuunnitelma ja

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin

Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin Johdatus yhteiskehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin Pauli Komonen 15/30 Research 1530.fi paulikomonen.com @paulikomonen Miksi yhteiskehitellä? Ajattelun sosiaalisuus: pois itseriittoisuudesta ja guru-instituutioista

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma Kuntaliiton toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY ( )

Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY ( ) Erasmus+ Collaborative Partnerships Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY (2015 2017) Aija Saari, tutkimuspäällikkö, LitT aija.saari@vammaisurheilu.fi Sports Empowers Disabled Youth (SEDY) SEDY hanke

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut 6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut Kaisa Spilling 18.1.2016 FIKSU KALASATAMA Kaupungin Kehitys- ja kokeilualusta jossa kehitetään yhdessä fiksun kaupungin infrastruktuuria ja palveluita

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4.

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4. Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) Eerikki Mäki & Tanja Kuronen Mattila: Aalto yliopisto Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä edistämässä seminaari 26.10.2016 Opintopsykologi Taija Tuominen

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää kokeiluissa? Harri Liukku, ABB

Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää kokeiluissa? Harri Liukku, ABB Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen infotilaisuus 7.12. klo 9:30 11:30 Fiksu Kalasatama - miksi nopeita kokeiluja? Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot