Mitään taitolentoliikkeitä ei tule yrittää, ennen kuin on käynyt ne läpi koululennolla pätevän taitolento-opettajan kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitään taitolentoliikkeitä ei tule yrittää, ennen kuin on käynyt ne läpi koululennolla pätevän taitolento-opettajan kanssa."

Transkriptio

1 TAITOLENTOLIIKKEET Taitolennossa huomioonotettavia seikkoja 150 Aerobat on hyväksytty taitolentoluokkaan tässä osassa lueteltujen liikkeiden osalta. Kaikki nämä liikkeet ja niiden muunnokset voidaan suorittaa selvästi kuormitusmonikertoimen +6,0 - -3,0 välisen alueen sisäpuolella, joka on hyväksytty alue tälle koneelle. Ennen kuin ryhdytään kokeilemaan mitään näistä hyväksytyistä taitolentoliikkeistä, on kuitenkin otettava huomioon seuraavat kohdat, jotta varmistuttaisiin, että lennot ovat turvallisia ja nautittavia. Lento-opetus Mitään taitolentoliikkeitä ei tule yrittää, ennen kuin on käynyt ne läpi koululennolla pätevän taitolento-opettajan kanssa. Fyysinen kunto Ohjaajan tulisi olla hyvässä fyysisessä kunnossa ja henkisesti valpas. Ensimmäiset koululennot tulisi rajoittaa minuuttiin, jotta ohjaaja voi vähitellen totutella tämän tyyppiselle lentämiselle ominaisiin epätavallisiin lentoasentoihin. Irtaimet tavarat ja matkatavara Ohjaamon tulee olla puhdas ja kaikki irtaimet varusteet (mikrofoni mukaanluettuna) tulee kiinnittää kunnolla. Lennettäessä taitolentoa yksin toisen istuimen istuin- ja olkavyöt on kiinnitettävä paikoilleen. Taitolentoliikkeitä ei saa suorittaa, jos koneessa on matkatavaraa tai matkustaja lastenistuimella. Istuin- ja olkavyöt Istuin- ja olkavyöt on säädettävä tukemaan sopivasti kaikissa odotettavissa olevissa lentotiloissa. On kuitenkin pidettävä huolta, että ohjaaja pääsee vaivattomasti käsiksi ohjaimiin ja pystyy liikuttamaan niitä ääriasentoihin. Laskuvarjot Taitolennolla on pidettävä laskuvarjoja. Laskuvarjot on tarkastettava, jotta nähdään, että ne ovat hyvässä kunnossa ja että pakkauspäivämäärät ovat määräysten mukaiset. Jos käytetään selkävarjoa, istuinten selkänojatyynyt voidaan irroittaa ja kiinnittää väliaikaisesti istuinten selkänojien takapuolelle. Jos käytetään istuinvarjoa, istuintyyny tulee poistaa koneesta. Tyyny irroitetaan vetämällä se yksinkertaisesti irti tarranauhakiinnityksestä. Ilmailumääräykset Ilma-aluksella ei saa suorittaa taitolentoa siten, että siitä koituu vaaraa muulle ilmaliikenteelle, eikä taitolentoa saa suorittaa ilman erityistä lupaa asutuskeskusten tiheästi asuttujen osien tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella. Lisäksi suositellaan, että alin taitolentokorkeus koululennoilla (yksin) on 1000m ja alin koulutuksen saaneen ohjaajan taitolentokorkeus on 600m. Koneesta poistuminen hätätilassa Ohjaamon oven pakkolaukaisumekanismi olisi kokeiltavaa maassa, jotta kullekin oppilasryhmälle osoitettaisiin toimintajärjestys ja toiminnan tulokset. Ulkopuolella tulisi olla avustaja, joka ottaa oven vastaan, kun se irroitetaan sisältä päin. Ohjaajan tulee tutustua perusteellisesti osassa IV esitettyihin hätätilatoimenpiteisiin. Sivu 1/8 Malmin Ilmailukerho ry

2 Sallitut taitolentoliikkeet Samat harjoitusliikkeet, jotka ovat sallittuja Cessna 150:nen vakiomallille, ovat sallittuja myös 150 Aerobatilla. Näitä ovat syöksykierre, pystykäännös, heilurikahdeksikko, jyrkkä kaarto (yli 60 kallistuksella) ja sakkaus. 150 Aerobatille sallittuja liikkeitä ovat lisäksi silmukka, tynnyri, hidas vaakakierre, nopea vaakakierre, kuubalainen kahdeksikko, Immelman ja nopea kaarronvaihto. Seuraavilla sivuilla esitetään suosituksia vaativampien liikkeiden suoritusmenetelmistä ja -tekniikasta. Syöksykierre Syöksykierre on pitkittynyt sakkaus, joka johtaa nopeaan nokka alas päin tapahtuvaan kiertoliikkeeseen koneen pituusakselin ympäri. Kiertoliike johtuu siitä, että hitaammin liikkuva (sisempi) siipi sakkaa melkein täydellisesti, kun taas ulompi siipi säilyttää osan nostovoimaansa. Syöksykierre tulisi aloittaa yli 3000ft (900m) korkeudelta. Normaali aloitus tapahtuu tyhjäkäyntisakkauksesta. Sakkaustilaa lähestyttäessä sauva vedetään tasaisesti täysin taakse. Juuri ennen sakkaustilan alkua painetaan sen puoleinen jalka pohjaan, johon suuntaan kiertoliike halutaan tehdä, niin että sivuperäsin saavuttaa täysin poikkeutetun asennon melkein samanaikaisesti kuin korkeusperäsin. On varottava käyttämästä siivekkeitä, sillä ne voivat nopeuttaa kiertoliikettä ja aiheuttaa virheellisen kiertoliikkeen. Sekä korkeus- että sivuperäsin tulee pitää täysin poikkeutettuna koko syöksykierteen ajan, kunnes oikaisu aloitetaan. Jomman kumman ohjaimen löysääminen vahingossa voi saada aikaan spiraaliliikkeen kehittymisen. Normaali syöksykierteestä oikaisutekniikka on seuraava: 1. Painetaan vastakkainen jalka täysin pohjaan. 2. Neljänneskierroksen kuluttua työnnetään sauva ripeästi neutraaliasennon etupuolelle. 3. Kun kiertoliike loppuu sivuperäsin keskitetään, siivet oikaistaan vaakasuoraan ja kone oikaistaan tasaisesti syntyneestä syöksystä. Kaasua ei tule työntää uudelleen päälle, ennen kuin kone on lähellä vaakalentoasentoa. Osatehoa voidaan käyttää, jos aloitus halutaan nopeammaksi ja täsmällisemmäksi. Heti kun syöksykierre on alkanut, kaasuvipu on kuitenkin asetettava tyhjäkäyntiasentoon. Sivu 2/8 Malmin Ilmailukerho ry

3 Huomatkaa: Jos syöksykierteeseen joudutaan vahingossa taitolentoliikkeestä, on tärkeätä sulkea kaasu heti. Tehon käyttö syöksykierteessä pyrkii aiheuttamaan lattakierteen ja viivyttämään oikaisua. Pitkien syöksykierteiden aikana moottori saattaa sammua, mutta se ei vaikuta haitallisesti syöksykierteen oikaisuun. Silmukka Normaali silmukka on pohjimmiltaan 360 asteen käännös pystytasossa. Liike koostuu sarjana suoritetuista osaliikkeistä: nousu, selkälento, syöksy ja oikaisu suoraan vaakalentoon. Koko silmukka tulee suorittaa positiivisen kuormituksen vallitessa ja maksimiteholla (ei yli 2750 kierr./min.). Silmukka aloitetaan matalasta syöksystä nopeudella 130 mph. Aloitetaan 2,5-3,0 g:n veto ja sauva pidetään osittain vedettynä koko selkälennon ajan. Vähäinen sauvan löysääminen saattaa olla tarpeen silmukan alenevalla osalla sakkaustärinän estämiseksi ja liikkeen pitämiseksi symmetrisenä. Maamerkkien tarkkailu kattoikkunoiden kautta auttaa ohjaajaa säilyttämään suuntatajun koko selkälennon ajan. Perussilmukasta voidaan saada aikaan mielenkiintoisia variaatioita 1) sisällyttämällä oikaisusyöksyyn neljännesvaakakierre ja 2) muodostamalla nelilehtinen neljällä perättäisellä silmukalla, joihin liittyy neljännesvaakakierre. Sivu 3/8 Malmin Ilmailukerho ry

4 Tynnyri Tynnyri on koordinoitu liike, jossa kone pyörähtää 360 astetta pituusakselinsa ympäri säilyttäen samalla muuttumattoman säteen horisontissa olevaan kiintopisteen ympäri. Erikoisesti painotetaan sitä, että todella lennetään koneella kiintopisteen ympäri. Tynnyri aloitetaan painamalla koneen nokkaa, kunnes kone saavuttaa nopeuden 130 mph, ja samalla kääntymällä aloituspisteeseen, joka on noin 45 sivuun valitusta kiintopisteestä. Aloituksen aikana ryhdytään vähitellen vetämään ja kun nokka ylittää horisontin aloitetaan koordinoitu kaarto. 45 asteen kaarron jälkeen koneen tulisi olla 90 kallellaan ja nokan korkeimmalla kohdallaan. Pyörähtämistä jatketaan tasaisella nopeudella selkäasentoon, jolloin nokka osoittaa 90 alkuperäisestä aloitussuunasta pois päin. Melkein tasaista pyörimisnopeutta jatketaan, kunnes päädytään alkuperäiseen aloitussuuntaan suorassa vaakalennossa. Jotta koko liikkeen ajan säilyisi positiivinen kuormitusmonikerta, on sauvaa vedettävä koko liikkeen ajan. Oikaisu tulee suorittaa aloitusnopeudella 130 mph tai sitä alemmalla nopeudella. Vaakakierre Vaakakierre on koordinoitu liike, jossa konetta pyöräytetään 360 pituusakselinsa ympäri. Toisin kuin tynnyri vaakakierre lennetään tiukempana liikkeenä ja pyörimisnopeus on suurempi. Liike aloitetaan suorasta syöksystä 130 mph:n nopeudella. Sen jälkeen nostetaan nokka astetta horisontin yläpuolelle ja aloitetaan jyrkkä kaarto. Siivekkeiden poikkeutusta lisätään vähitellen kunnes saavutetaan ääriasento. Sivu- ja korkeusperäsintä on käytettävä jatkuvasti, Sivu 4/8 Malmin Ilmailukerho ry

5 jotta koneen nokka säilyisi halutussa suunnassa. Siivekkeet pidetään täysin poikkeutettuina, kunnes oikaisu suoraan vaakalentoon aloitetaan. Oikaisu tulee suorittaa aloitusnopeudella 130 mph tai sitä alemmalla nopeudella. Nopea vaakakierre Nopea vaakakierre on kiihdytetty sakkausliike, jossa täysin poikkeutetun sivuperäsimen aiheuttama vääntö saa aikaan pyörähdyksen. Tämä johtaa vaakatasossa tapahtuvaan syöksykierteeseen. Nopean vaakakierteen aloitus tapahtuu vähäisestä noususta nopeudella 90 mph. Tässä nopeudessa sauva vedetään yhtäkkiä täysin taakse ja samalla painetaan se jalka pohjaan, jonka puolelle kierre halutaan tehdä. Siivekkeet voivat aloituksessa olla neutraalit tai kierron puolelle poikkeutettuina. Oikaisu tapahtuu painamalla nopeasti vastakkainen jalka pohjaan, jonka jälkeen sauvaa työnnetään eteen sakkauksen lopettamiseksi. Siivekkeitä voidaan käyttää oikaisun täsmentämiseksi. Oikaisun ajoittaminen riippuu jonkin verran aloitustekniikasta, mutta se aloitetaan yleensä kun 2 / 3 tai 3 / 4 kierteestä on tehty. Sivu 5/8 Malmin Ilmailukerho ry

6 Kuubalainen kahdeksikko Kuubalainen kahdeksikko muodostuu noin kolmesta neljäsosasta tavallista silmukkaa ja syöksyssä tapahtuvasta puolivaakakierteestä, jota seuraa toinen kolme-neljäsosa silmukka vastakkaiseen suuntaan ja puolivaakakierre. Liike aloitetaan syöksystä nopeudella 145 mph. Aloituksen aikana kaasua vähennetään vähitellen ylikierrosten estämiseksi. Aloitetaan 3,5-4,0 g:n veto, jota seuraa kaasun vähittäinen avaaminen niin, että se on täysin auki saavuttaessa pystyasentoon. Positiivinen kuormitus tulee säilyttää vetämällä koko selkälennon ajan, kunnes nokka on noin 45 horisontin alapuolella. Tässä vaiheessa sauvaa löysätään hieman ja suoritetaan puolivaakakierre. Sauvan vähäinen eteen päin työntäminen saattaa olla tarpeen pyörähdyksen loppupuolella, jotta nokka pysyisi halutussa suunnassa ja kone olisi helpompi pitää syöksyasennossa. Syöksyä jatketaan, kunnes jälleen saavutetaan 145 mph:n aloitusnopeus, ja liike toistetaan vastakkaiseen suuntaan. Kaasua tulee vähentää liikkeen syöksyosissa samoin kuin tehtiin varsinaisessa aloituksessa. Liike voidaan päättää oikaisemalla syöksystä vaakalentoon tai nousuun. Sivu 6/8 Malmin Ilmailukerho ry

7 Immelman Immelman on yhdistelmä, jossa puolisilmukkaa seuraa puolivaakakierre. Positiivinen kuormitusmonikerta tulisi säilyttää koko liikkeen ajan. Immelman aloitetaan syöksystä nopeudella 145 mph. Aloituksen aikana kaasua vähitellen vähennetään moottorin ylikierrosten estämiseksi. Aloitetaan 3,5-4,0 g:n veto, jota seuraa kaasun vähittäinen avaaminen niin, että se on täysin auki saavuttaessa pystyasentoon. Kun kone lähestyy selkäasentoa, sauvaa löysätään hieman ja siiveke poikkeutetaan nopeasti ääriasentoon sille puolelle, jolle kierre halutaan tehdä. Tasaisempi liike saadaan, jos puolivaakakierre aloitetaan, kun nokka on noin 30 horisontin yläpuolella kattoikkunasta katsottuna. Kun puolivaakakierrettä suoritetaan, nokan annetaan painua tasaisesti horisonttiin. Aluksi painetaan sauvaa hieman eteen päin ja annetaan hieman alempaa jalkaa ja sen jälkeen puolivaakakierteen loppuosassa painetaan ylempi jalka tasaisesti pohjaan. Nopea kaarronvaihto Nopea kaarronvaihto on jyrkässä kaarrossa suoritettu puolikas nopeaa vaakakierrettä, joka jatkuu vastakkaiseen suuntaan suoritetulla jyrkällä kaarrolla. Aloitus tapahtuu kallistuksesta nopeudella 90 mph. Ylempi jalka painetaan pohjaan ja sen jälkeen sauva vedetään täysin taakse. Kun kone pyörähtää ympäri annetaan siivekkeitä kiertoliikkeen suuntaan. Sauvaa löysätään sen jälkeen ja annetaan jalkaa ja siivekkeitä, niin Sivu 7/8 Malmin Ilmailukerho ry

8 että syntyy jyrkkä kaarto vastakkaiseen suuntaan. Oikaistaessa koneen tulee pehmeästi palata kallistettuun kaartoon ilman selvää katkoa kaartoliikkeessä. Tätä liikettä voidaan suorittaa sarjana suorittamalla 180 kaarto kaarronvaihtojen välillä. Taitolentoa koskevat rajoitukset Liikkeitä harjoiteltaessa saattaa tapahtua hetkellistä selkälentoa. Koska on todennäköistä, että pieni määrä moottoriöljyä saattaa poistua öljysäiliöin huohottimista, on suositeltavaa ottaa tavaksi pitää öljymäärä vähintään 5qts (5l) suuruisena (varsinainen minimimäärä on 4qts (4l)). Jatkuvat selkälentoliikkeet eivät ole sallittuja, koska putouspaineella toimiva polttoainejärjestelmä ja tavanomainen kaasuttaja estävät moottorin jatkuvan toiminnan negatiivisen kuormituksen vallitessa. Lisäksi öljynpaineen menetys (moottorin pyöriessä ilmavirrassa) ja yhden neljännesgallonan tai suuremman öljymäärän poistuminen huohottimista voi vahingoittaa moottoria. Moottorin pyörintänopeusrajoitukset Kiinteälapainen potkuri ja joidenkin liikkeiden vaatimat suuret aloitusnopeudet saavat suuremmilla tehoasetuksilla moottorin helposti ylikierroksille. Moottorin liiallisen kulumisen tai vaurioitumisen estämiseksi on kaasun asentoa jatkuvasti säädettävä niin, ettei moottorin pyörintänopeus missään lentotilassa ylitä arvoa 2750 kierr./min. Kaasun vähentäminen tyhjäkäynnille suurilla nopeuksilla ei ole koskaan tarpeen sallituissa liikkeissä. Moottori tyhjäkäynnillä suoritetut syöksyt yli 150 mph:n nopeudella voivat saada aikaan epätoivottavaa moottorin tai potkurin toiminnan epätasaisuutta. Tätä lentotilaa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Laskusiivekkeiden käyttö Laskusiivekkeiden käyttö hyväksytyissä taitolentoliikkeissä on kielletty. Sivu 8/8 Malmin Ilmailukerho ry

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 1 OHJAUSOPPI ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Toimi aina käsikirjan ohjeiden mukaisesti! 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 2 Sulje ovet / kuomu / ikkunat 3 Ota tarkistuslista

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA. 00700 Helsinki Ver: 1.005 10.7.2015

KOULUTUSOHJELMA. 00700 Helsinki Ver: 1.005 10.7.2015 Esipuhe (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille. KSP on Open source ohjelma, jota hallinnoi Kevytilmailu Ry. Mikäli kehität ohjelmaa edelleen, toimita KILAlle muutokset ja ne lisätään

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

10 Mittarilennon teoria

10 Mittarilennon teoria sivu 429 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 10 Mittarilennon teoria 10.A Muuta 10.A.1.3 LENNONVALVONTAMITTA- RIT 10.A.1 PERUSMITTARILENTO 10.A.1.1 TAVOITTEET JA TURVALLI- SUUS (PEL M2-10 kohta 3.1.) Lennonvalvontamittariston

Lisätiedot

RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT. Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008

RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT. Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008 RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008 F3A Team Finland ry www.f3a.fi F3A Team Finland ry. Säännöt, F3A Sport 2008 2(10) F3A Sport ohjelma F3A Sport on tarkoitettu taitolennätyksen

Lisätiedot

KOULUTUS TANDEM-LIITIMELLÄ. Riippuliitokoulutus tandem-liitimellä. Vesa Lappalainen

KOULUTUS TANDEM-LIITIMELLÄ. Riippuliitokoulutus tandem-liitimellä. Vesa Lappalainen KOULUTUS TANDEM-LIITIMELLÄ Riippuliitokoulutus tandem-liitimellä Vesa Lappalainen Sisällysluettelo 1 Esipuhe...4 2 Vaiheet ja vaikeudet...5 2.1 Koulutuksen eteneminen...5 2.1.1 Esittelylento...5 2.1.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. 1. Tervetuloa varjoliitoharrastuksen pariin... 2. 2. Perustietoa oppilaalle... 2. 3. Varjoliidin... 6. 4. Aerodynamiikkaa...

Sisällysluettelo... 1. 1. Tervetuloa varjoliitoharrastuksen pariin... 2. 2. Perustietoa oppilaalle... 2. 3. Varjoliidin... 6. 4. Aerodynamiikkaa... Varjoliito-opas Tämä opas on Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL) Siipiseurojen varjoliidon peruskoulutukseen tarkoitettu oppimateriaali. Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt tämän oppaan 12.12.2014.

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS 20.4.2014 Suomen Ilmailuliitto Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS Toimittanut Opastyöryhmä 2013-2014 Lähetä palautetta: www.laskuvarjotoimikunta.fi/opaspalaute

Lisätiedot

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN sivu 409 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 9 Lentopaikat 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT Suomen lentokenttäverkosto on kansainvälisestikin katsoen varsin tiheä. Siviili- ja sotilaslentoasemia, joilla

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 EVEKTOR - AEROTECHNIC Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 muutos: 0 i EVEKTOR - AEROTECHNIK Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech

Lisätiedot

1. Oikohöylä... 4. 2. Tasohöylä...10. 3. Alajyrsin...14. 4. Yläjyrsin...21. 5. Porakoneet...27

1. Oikohöylä... 4. 2. Tasohöylä...10. 3. Alajyrsin...14. 4. Yläjyrsin...21. 5. Porakoneet...27 TUOTANTOTOIMINTA 1. Oikohöylä... 4 1.1. Lappeen ja syrjän oikaiseminen... 5 1.2. Saumalevyn valmistus... 7 1.3. Terien kiinnitys... 8 2. Tasohöylä...10 2.1. Tasohöylän pääosat... 10 2.2. Tasohöylällä työskentely...

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Lumilautailu opetusohjelma

Lumilautailu opetusohjelma Lumilautailu opetusohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Lumilautailun perustaidot... 5 Tasapaino... 5 Kanttaaminen... 5 Kääntäminen... 6 Kuormittaminen... 6 Rytmi... 7 Ensiaskeleet lumilautailuun...

Lisätiedot

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA in i VÄINÖ LAHERMA lelinevoimistell] ^ HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA ^>J?f^ Presented to the LffiRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library TELINEVOIMISTELU VÄINÖ LAHERMA

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO. 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO. 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] 1 KIRJAN KÄYTTÄJÄLLE [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] Tämä esipuhe on tarkoituksella osoitettu

Lisätiedot

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS Helsinki 1.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 VARJON OMINAISUUDET...5 2.1 Sivusuhde ja tunnelimäärä...5

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta,

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Ultrakevytlentokoneen onnettomuus Viitasaarella 5.10.1998

Ultrakevytlentokoneen onnettomuus Viitasaarella 5.10.1998 Tutkintaselostus B 1/1998 L OH-U167 Beaver RX-550 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Käyttöopas. Dacia Duster

Käyttöopas. Dacia Duster Käyttöopas Dacia Duster ELF, DACIAN YHTEISTYÖKUMPPANI YKSINOIKEUDELLA DACIA SUOSITTELEE ELF-VOITELUAINEITA Tervetuloa uuteen autoosi Tähän käyttöohjekirjaan on koottu tietoja, joiden avulla: tutustut autosi

Lisätiedot

2 Johdanto. Johdanto

2 Johdanto. Johdanto Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 36 Säilytys... 53 Mittarit ja käyttölaitteet... 59 Valaistus... 77 Infotainment-järjestelmä... 83

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö Huolto Tekniset tiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö Huolto Tekniset tiedot Omistajan käsikirja OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö Huolto Tekniset tiedot Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot