Projektiyhdistys ry Strategiapäivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiyhdistys ry Strategiapäivitys 2013-2015"

Transkriptio

1 Projektiyhdistys ry Strategiapäivitys Jori Kosonen, Jyry Louhisto Versio 2.0 Talent Vectia 1

2 Strateginen perusta Missio Nostaa projektitoiminnan ja -johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Toiminnan määritys Tarjoaa projektitoiminnan ammattilaisille tietoa ja parhaita käytäntöjä Toimii yhdessä kehittymisen ja oppimisen foorumina Verkottaa kansallisia ja kansainvälisiä projektiammattilaisia Strateginen tahtotila 2015 Projektinjohtajat ja projektipäälliköt ovat tunnustettu ammattikunta, joiden osaaminen takaa projektien onnistumisen. Asiakaslupaus jatkuvaan kehittymiseen Sidosryhmälupaus kilpailukyvyn kehittäminen Verkostoituminen ja oman toiminnan kehittäminen Kansainväliset tunnustukset Henkilöstölupaus Näköalapaikka, jossa on mahdollisuus vaikuttaa Yhteisö joka luo kansallista merkitystä Arvostettu ja menestyvä edelläkävijä Yksilöä arvostava - kiva tulla töihin Arvot Tehokkuus AvoimuusAvoimuus Ammattimaisuus Puolueettomuus Avoimuus Kestävä kehitys Talent Vectia 2

3 Strategian toteutuksen tiekartta Missio Nostaa projektitoiminnan ja -johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta 2015 Visio 2020 kirkastaminen 2015 Budjetti 1,0 M Jäsenmäärä 5500 henkilöä IPMA:n, APM:n ja muiden paikallisyhdistysten palveluportfolio osana PRY:n tarjontaa Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti 2014 Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti 2014 Budjetti 0,9 M Jäsenmäärä 5000 henkilöä Projektiosaamisen kehittämistalkoot on valtakunnallinen projekti Internetin ja tietotekniikan tehokas hyödyntäminen Henkilösertifiointivolyymien kasvattaminen 2013 Palveluportfolio on monipuolinen ja korkealaatuinen 2013 Budjetti 0,8 M Jäsenmäärä 4500 henkilöä Palveluportfolion kehittäminen itsenäisesti ja kansainvälisen verkoston avulla Palvelupaketoinnin kehittäminen vastaamaan paremmin tarpeita IPMA Deltan lanseeraaminen ja ensimmäiset arvioinnit toteutettu 2012 Kasvuprosessin käynnistäminen kansainvälisen verkoston avulla 2012 Budjetti 0,7 M Jäsenmäärä 3700 henkilöä Selkeä kasvustrategia ja toimintasuunnitelman toteutuminen pääpiirteissään Sertifioinnin kasvu ja laadukas sertifiointiprosessi Palvelujen ammattimaisuus ja laatu Talent Vectia 3

4 Strategiapäivitysprosessi vuosille Strategiatyön toteutusmalli Aikataulu ja eteneminen 07/12 08/12 10/12 11/12 Tausta-aineistot: 1. Nykyinen strategia 2. Toimintaympäristöanalyysi toimintasuunnitelma SWOT ja jäsenkysely Visio, Missio strategiset tavoitteet Strategiset vaihtoehdot, Palvelukartta Toimintasuunnitelman raamit Hyväksytty strategia Strategiset hankkeet Toimintasuunnitelma Talent Vectia 4

5 Strategiapäivitysprosessi vuosille Strategisen menestyksen edellytykset Mitä teemme varmistaaksemme menestyksen? Kyky luoda näkemyksellinen strategia Kyky muuntaa strategia käytännön toiminnaksi Menestyminen Fokus tulevaisuudessa kiteyttämällä yhteinen tahtotila - Strategia Tulevaisuudessakin on odotettavissa nopeitakin toimintaympäristön muutoksia, on arvioitava tulevaa Riskienhallinta Strategian toimeenpano vaatii ymmärrystä ja sitoutumista Toimeenpano Talent Vectia 5

6 Strategiatyön viitekehys Missio Visio Strateginen tahotila Toimintaympäristön muutosvoimat Liiketoiminnan määritys Liiketoimintamalli Strategiset voimavarat Kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet & mittarit Sidosryhmien odotukset Strategiset toimenpiteet ja kehittämissalkun laadinta Arvot Talent Vectia 6

7 Toimintaympäristön muutostekijöitä Muutosvoima Kuvaus Asiakas- ja sidosryhmätarpeet ja odotukset Jäsenistölle tarjottavien palvelujen kehittämistarpeet: Organisaatiojäsenten kokonaisvaltaisemmat palveluratkaisut ja niiden kehittäminen. Teknologioiden tuomat uudet kanavat: internet ja sosiaalinen media (blogit, tilaisuudet netissä ja jne). IPMA-henkilösertifiointien määrän kasvu saattaa vaatia sertifiointitoiminnan uudelleen organisointia. Palveluiden parempi maantieteellinen kattavuus. Projektipäällikkyys ammattina/ammatillisena osaamisena kasvaa, ja urapolut lähestyvät muita esimiesurapolkuja. ja kansainvälisten projektiammattilaisten verkostoitumisen tarve; tietoa, taitoa ja hyvää sekä verkoston avulla saavutettavia. Jäsenten, jäsen ja sidosryhmien lisääntyminen vaatii lisäresursointia ja tiiviimpää asiakaslähtöistä yhteistyötä. Talent Vectia 7

8 Toimintaympäristön muutostekijöitä Muutosvoima Kuvaus Rakenneuudistus Palvelujen kysynnän kasvu monilla eri osa-alueilla luo pohjan yhdistyksen kasvulle. Jäsenmäärän kasvusuunta on ollut hyvä ja kasvupotentiaali on edelleen merkittävä, mikä luo PRY:n toiminnan organisoimiselle uudistumistarpeita. Sertifioinnin merkityksen nousu edellyttää palvelujen tuottamisen toimintamallien uudelleentarkastelua ja kehittämistä. Toimintaympäristön muutostekijöiden vaikutukset on tarkasteltava mm. hallituksen, työvaliokuntien, toimiston ja palvelujen tuottamisen näkökulmista. Projektipäällikkö ammattina -palvelukonseptin kehittäminen ja lanseeraaminen edellyttää resursointia. Talent Vectia 8

9 Toimintaympäristö-analyysi Yhteenveto yleisistä muutosvoimista Osa-alue Avainmuutosvoimat Osa-alue Avainmuutosvoimat Yleinen taloudellinen tilanne ja aktiivisuus Maailmantalouden haasteet jatkuva lähivuodet ( ), Taantuman syveneminen on mahdollista Suomen BKT:n kasvu asettunee 0-2,5 % tasolle lähivuosina Julkinen hallinto Julkisen talouden vakauttamisen haasteet, julkisen hallinnon tuottavuuskehitys ja markkinaehtoistaminen Toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen ja keskushallinnon uudistus Kuntauudistus Väestön ja työvoiman kehitys Palvelualoilla työvoimapulaa, projektiluontoisuus työssäkäynnissä lisääntyy Työttömyys säilyy Suomessa ja Euroopassa melko korkealla tasolla, mutta ei synnytä suuria yhteiskunnallisia levottomuuksia Yritysten ylimpään johtoon astuu uusi sukupolvi Väestön keskittyminen jatkuu Organisaatioiden riippuvuus tietotekniikasta jatkaa kasvuaan Digitaalisuuden läpimurto kiihtyy, virtuaalinen työ kasvaa Julkisella sektorilla ICT mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita: verkostomainen toiminta lisääntyy, projektitoiminta lisääntyy, liittoutuminen ja yhteistyö lisääntyy Digitalisoituminen Organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmien muutokset Yhteiskunnassa ja organisaatioissa keskustelua herättävät teemat Organisaatiot hakevat uudenlaisia tehokkaita johtamismalleja ja rakenteita sekä kumppanuuksia Projektimaisuus lisääntyy, projektitoiminnan rooli yleisesti ottaen kasvaa Portfoliot ja strategisten ohjelmien johtaminen lisääntyy Projektien nopeusvaatimus kasvaa Toimintaympäristön muutokset nopeutuvat, ja reagointikyky edellyttää projektimaisempia vakioituja toimintamalleja Suomen kilpailukyvyn lähteet tulevaisuudessa, mm. mistä kasvuyrittäjiä? Strategisen uudistumisen ja innovointikyvykkyyden merkitys kasvaa Kestävä kehitys, ympäristöarvot, yhteiskuntavastuu, ympäristöliiketoiminta Talent Vectia 9

10 Suomen kehityssuuntien vaikutukset Suomen kehityssuuntien vaikutukset projektiyhdistyksen toimintaan Asiat, jotka korostuvat tällä strategiakierroksella 1. Projektijohtamisen ja -osaamisen merkitys on tärkeää ja kasvaa edelleen. 2. Osaamisen ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat merkittävästi. 3. Projektiosaamisesta on tulossa ammatti. 4. Kasvainvälisten standardien merkitys kasvaa. 5. Vaatimukset johdon projektiosaamisesta ovat kasvaneet merkittävästi. 6. Suomalaisten kilpailukyky on heikentynyt. 1. Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti, jonka osaaminen takaa projektien onnistumisen. 2. Ammatillisen pätevyyden selkeämpää kuvausta/ määrittämistä ja tunnustamista. 3. Projektipäällikkö tunnustetuksi ammatiksi. 4. Palvelukehityksessä hyödynnetään kansainvälistä osaamista. 5. Organisaation johdon osaamisen kehittäminen tärkeä osa projektijohtamista. 6. Suomalaisten kilpailukyvyn kehittäminen ja ylimmän johdon rooli Talent Vectia 10

11 Liiketoiminnan määritys Asiakkaat Palvelut Tapa toimia Yritys-, organisaatio-, henkilö- ja opiskelijajäsenet sekä sidosryhmät Asiakkaat edustavat eri toimialoja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Asiakkaita yhdistävänä tekijänä on projektitoiminnan merkittävä ja kasvava rooli toiminnassa. PRY toimii jäsenhankinnassa pääsääntöisesti projektitoiminnasta vastaavien tai ylimmän johdon kanssa. PRY:n toiminta kattaa kaikki eri organisaatiotasot projektitoiminnan osalta. PRY tuottaa, jakaa ja tarjoaa asiakkailleen eväät menestykseen ja jatkuvaan kehittymiseen. PRY toimii asiakkaidensa pitkäjänteisenä kumppanina osaamisen kehittämiseksi verkottamalla kansallisia ja kansainvälisiä projektiammattilaisia. PRY:n palvelut kohdistuvat seuraaville pääalueille: tapahtumat, sertifiointi ja auktorisointi, julkaisut ja lehdet, ajankohtainen ja valikoitu tieto sekä tutkimus- ja kehitys. PRY:n palveluja eivät ole mm. yleinen koulutustoiminta, konsultointi ja rekrytointi. Kansallinen ammattikunnan kehittäjä, riippumaton toimija osana kansainvälistä järjestökenttää. Arvot Tehokkuus: Yhdistyksen toiminnan oltava pitkäjänteistä, tuloksellista ja itsensä rahoittavaa. : Yhdistyksen osaaminen, palvelut ja toiminta ovat kasvainvälistä tasoa ja ammattimaisesti hoidettua. Puolueettomuus: Toiminta vastaa keskeisten sidosryhmien vaatimuksia tasapuolisesti. Avoimuus: Yhdistyksen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Kestävä kehitys: Yhdistys edistää kestävää kehitystä projektitoiminnassa. Talent Vectia 11

12 Strategiset tavoitteet Strateginen tahtotila 2015 Strategiset teemat Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet 2015 Projektinjohtajat ja projektipäälliköt ovat tunnustettu ammattikunta, joiden osaaminen takaa projektien onnistumisen Hallittu kasvu Kvanttiloikka palveluissa Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti 1. Toiminnan organisointi (hallitus, toimisto, ulkoiset palvelut) 2. Jäsenmäärän kasvun ja toiminnan tuloutuksen varmistaminen 3. Henkilösertifiointivolyymien kasvattaminen 4. Riskien hallinta 1. Palveluportfolion kehittäminen itsenäisesti ja kansainvälisen verkoston avulla 2. Palvelupaketoinnin kehittäminen vastaamaan paremmin tarpeita 3. Internetin ja tietotekniikan tehokas hyödyntäminen 4. Projektialan kansallisen ja kansainvälisen tiedon kerääminen ja jakaminen 5. Verkostoitumismahdollisuuksien kehittäminen 1. Projektipäällikkö ammattina kriteerien (mukaan lukien project governance) määrittäminen, prosessin ja tarjoaman luominen 2. APM yhteistyön organisointi ja käynnistäminen 3. Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti toiminnallistaminen Jäsenmäärän merkittävä kasvu ja hyvä kannattavuus IPMA:n, APM:n ja muiden paikallisyhdistysten palveluportfolio osana PRY:n tarjontaa Avainsidosryhmäkentässä tunnustettu ammatti Talent Vectia 12

13 Palvelukartta kokonaisuus Sertifiointi ja tunnustukset PRY:n organisoimat IPMA sertifioinnit, tunnustukset ja palkinnot IPMA-sertifioinnit, Awards, IPMA:n koulutukset Projektipäivät Tapahtumat SIG-ryhmät PKV-ryhmät Teematilaisuudet Young Crew -tapahtumat IPMA World Congress Viestintä (lehdet, julkaisut ja verkkosivut) Projektitoiminta-lehdet Project Perspectives -lehti Kirjat ja julkaisut, Jäsentiedotteet Kotisivut ja intranet (jäsenistön kohtaamispaikka) Sosiaalisen median kohtaamispaikat Talent Vectia 13 Tutkimus- ja kehitys

14 PRY:n Palvelu- Projektiryhditys : tapa toimia kartta Tapahtumat Viestintä (lehdet, julkaisut) Viestintä (verkkosivut) Sertifiointi ja tunnustukset Tutkimus- ja kehitys Asiakkaan tarve 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattilaisena 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Kirjallisuuslähde 3. Ammattikunnassa 4. Projektialan 1. Ammattilaisena 2. Projektialan 3. Ammattikunnassa 4. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 1. Ammatilliset osaamisvaatimukset tarjoava lähde 2. Ammattikunnassa 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattikunnassa 3. Projektialan 4. Ammatillinen Palvelu 1. Projektipäivät 2. SIG-ryhmät 3. PKV-ryhmät 4. Teematilaisuudet 5. Young Crew -toiminta Seminaarit Yritysvierailut Kilpailut 6. PM-Club aluetoiminta 1. Projektitoiminta -lehdet 2. Kirjat ja julkaisut 1. Kotisivut PRY/YC 2. Kohtaamispaikka 3. LinkedIn PRY/YC 4. Facebook PRY/YC 5. Jäsentiedotteet PRY/YC 1. IPMA-Sertifiointi 2. 5 Dimensions of Professionalism - Projektipäällikkö ammattina (APMF) 3. Project Excellence Award, kansallinen 4. Projektijohtamisen SM ja muut YC:n kilpailut 1. Projektitoiminta -lehdet 2. Teematilaisuudet 3. Kirjat ja julkaisut Kriittiset menestystekijät Houkuttelevuus Houkuttelevuus Merkityksellisyys Julkinen arvostus Kansainvälisyys Puolueettomuus Merkityksellisyys Asiakaslupaus jatkuvaan kehittymiseen Tiedon ja verkoston avulla jatkuvaan kehittymiseen jatkuvaan kehittymiseen Verkostolupaus kilpailukyvyn kehittäminen kilpailukyvyn kehittäminen Verkostoituminen ja oman Verkostoituminen ja oman toiminnan kehittäminen Kansainväliset tunnustukset kilpailukyvyn kehittäminen

15 IPMA- Palvelu- Projektiryhditys : tapa toimia kartta Tapahtumat Viestintä (lehdet, julkaisut) Viestintä (verkkosivut) Sertifiointi ja tunnustukset Tutkimus- ja kehitys Asiakkaan tarve 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattilaisena 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Kirjallisuuslähde 3. Ammattikunnassa 4. Projektialan 1. Ammattilaisena 2. Projektialan 3. Ammattikunnassa 4. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 1. Ammatilliset osaamisvaatimukset tarjoava lähde 2. Ammattikunnassa 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattikunnassa 3. Projektialan 4. Ammatillinen Palvelu IPMA World Congress IPMA World Congress Global YC Workshop 1. Project Perspectives -lehti 2. Kirjat ja julkaisut 1. IPMA Education and Training Advanced Courses IPMA Registration 1. Yritysten arviointi ja sertifiointi IPMA Delta 2. IPMA Awards Project Excellence Award, kansainvälinen Project Excellence Award, kansallinen Individual Awards 1. Project Perspectives -lehti 2. Kirjat ja julkaisut Kriittiset menestystekijät Houkuttelevuus Houkuttelevuus Merkityksellisyys Julkinen arvostus Kansainvälisyys Puolueettomuus Merkityksellisyys Asiakaslupaus jatkuvaan kehittymiseen Tiedon ja verkoston avulla jatkuvaan kehittymiseen jatkuvaan kehittymiseen Verkostolupaus kilpailukyvyn kehittäminen kilpailukyvyn kehittäminen Verkostoituminen ja oman Verkostoituminen ja oman toiminnan kehittäminen Kansainväliset tunnustukset kilpailukyvyn kehittäminen

16 APM Palvelu- Projektiryhditys : tapa toimia Kartta Asiakkaan tarve Tapahtumat 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattilaisena Viestintä (lehdet, julkaisut) 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Kirjallisuuslähde 3. Ammattikunnassa 4. Projektialan Viestintä (verkkosivut) 1. Ammattilaisena 2. Projektialan 3. Ammattikunnassa 4. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto Sertifiointi ja tunnustukset 1. Ammatilliset osaamisvaatimukset tarjoava lähde 2. Ammattikunnassa 1.? 1.? 1.? 1.? 1.? Tutkimus- ja kehitys 1. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tuorein tieto 2. Ammattikunnassa 3. Projektialan 4. Ammatillinen APM Palvelu Kriittiset menestystekijät Houkuttelevuus Houkuttelevuus Merkityksellisyys Julkinen arvostus Kansainvälisyys Puolueettomuus Merkityksellisyys Asiakaslupaus jatkuvaan kehittymiseen Tiedon ja verkoston avulla jatkuvaan kehittymiseen jatkuvaan kehittymiseen Verkostolupaus kilpailukyvyn kehittäminen kilpailukyvyn kehittäminen Verkostoituminen ja oman toiminnan kehittäminen Verkostoituminen ja oman toiminnan kehittäminen Kansainväliset tunnustukset kilpailukyvyn kehittäminen

17 Kokonaisuuden kiteytys Tulevaisuuden suuntauksia: Osaamisen ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat merkittävästi. Organisaatioiden kilpailukyky on heikentynyt Toimintaympäristön muutokset nopeutuvat Visio 2020: Projektiosaamisesta uusi tukijalka Suomelle Strategiset hankkeet Hallittu kasvu Kvanttiloikka palveluissa Projektipäällikkö on tunnustettu ammatti Tärkeät askeleet Kansainvälinen yhteistyö Palvelut Sertifiointi Asiakaslupaus Talent Vectia 17 Sidosryhmälupaus Henkilöstölupaus

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! 13.8.2013 / Jyry Louhisto 2013 Projektiyhdistys ry Yhä suurempi osa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. PRY Hallitus, 6.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. PRY Hallitus, 6.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 PRY Hallitus, 6.11.2014 PRY toiminnan tavoitteet 2015 TAHTOTILA Projektinjohtajat ja projektipäälliköt ovat tunnustettu ammattikunta, joiden osaaminen takaa projektien onnistumisen

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2014-2018

Strateginen suunnitelma 2014-2018 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma TTL Mukana muutoksessa 6.11.2013 Strateginen suunnitelma 2 (17) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 7 2.1 Missio... 7 2.2 Visio...

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2006

Projektitoiminta 1/2006 Projektitoiminta 1/2006 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXIX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIAMMATTILAISENA KEHITTYMINEN 4 Projektiosaamisen kehittäminen - investointi vai kuluerä? 14 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51

Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51 1/2014 JULKISHALLINNON PROJEKTIT 8 Vähemmän pakkopaitaa julkisiin hankintoihin 16 Kelan projektitoiminta suunnistaa IPMA Deltan mukaan 60 Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51 SISÄLLYSLUETTELO Kuva:

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen!

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston strategia 2012 KUVA-ALUE Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston julkaisusarjat:

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2006

Projektitoiminta 2/2006 Projektitoiminta 2/2006 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXIX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIKAAOKSESTA HALLITTUUN JA TULOKSELLISEEN PROJEKTITOIMINTAAN 14 IPMA D-sertifionnin koe automatisoituu 16 Projektit

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016 Suomen Palloliitto Sisältö 4 Johdanto 5 Suunnittelun aikajänteet 6 Missio ja perusarvot 10 Visio ja toiminnan päämäärät 14 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTOSTRATEGIA 2006-2015

KANSALLISKIRJASTOSTRATEGIA 2006-2015 KANSALLISKIRJASTOSTRATEGIA 2006-2015 Käsitelty yt-kokouksessa 9.11.2005 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 17.11.2005 1 Strategiatyön tausta ja prosessin kuvaus Kansalliskirjaston toimintaympäristössä

Lisätiedot