Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012

2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kaarinan kaupunginkirjastosta tuli vuonna 2012 yksi Vaski-kirjastoista ja samalla vaihdettiin sekä kirjastojärjestelmä että siirryttiin uuteen kuvailuformaattiin. Vaskin myötä laajeni myös logistinen toiminta; yhteisen tietokannan myötä kirjojen liikkuminen Vaskin eri kirjastoista toisiin kasvoi voimakkaasti. KEHITTÄMINEN Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaskiin liittyminen Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteisjärjestelmän laajentaminen aloitettiin vuonna 2011, mutta toteutus siirtyi vuoteen Vaski-yhteisjärjestelmässä oli aikaisemmin yhdeksän Pallas-kirjastojärjestelmää käyttänyttä kirjastoa ja 2012 siihen liittyi kahdeksan Origo-kirjastojärjestelmää käyttänyttä kirjastoa. Vaskin yhteiseksi kirjastojärjestelmäksi hankittiin Axiellin Aurora ja hanke toteutettiin version päivityksenä. Yhteinen järjestelmä mahdollisti Vaskin laajenemisen. Konversion yhteydessä luettelointiformaatti konvertoitiin FINMARC-formaatista MARC21:een. Konversiot olivat monimutkaisia ja hyvin työllistäviä. Kaarinan kirjasto osallistui aktiivisesti järjestelmän vaihtoon liittyviin projekteihin ja huolehti Origo-kirjastojen ja myöhemmin vielä Sauvon ja Paimion pääkäyttäjätehtävistä. Asiakasliittymää kehitettiin aluksi Primo-ohjelmiston pohjalta, mutta siitä jouduttiin luopumaan sen keskeneräisyyden vuoksi ja asiakasliittymäksi hankittiin lopulta Axiell Vaski-Opac. Asiakasliittymästä tehtiin erillissopimus vuoden 2013 loppuun asti. Konversion aikana järjestelmä oli poissa käytöstä Pääkirjasto ja Piikkiön kirjasto pidettiin auki, mutta lainaustoiminta oli katkolla. Konversion aikana lisättiin Littoisten ja Piispanlähteen aineistoon RFID -tunnisteet ja järjestettiin järjestelmäkoulutukset. Vaski-yhteisjärjestelmä edellytti sopimista yhteisistä käytännöistä, käyttösäännöistä ja logistiikan laajennuksesta. Muut Vaski-projektit Kokoelmaprojektissa valmistui selvitys Vaski-kirjastojen kokoelmista. Selvityksen pohjalta päätettiin tehdä vuonna 2013 sopimukset yhteisistä kokoelmalinjauksista, varastoinnista, e-aineistojen hankinnasta, kellutuksesta ja yhteiskokoelmista. Asiakkaan kirjasto -projektin loputtua päätettiin Vaskin yhteisten tehtävien organisoinnista vuoden 2013 alusta lähtien. Työryhmät korvattiin toimijaryhmillä, joita ovat järjestelmän pääkäyttäjät, lainauspalvelut, viestintä, kuvailu, kokoelmatehtävät sekä lasten ja nuorten Vaski. Kaarinan kirjastosta osallistuttiin Vaskin työryhmiin jo ennen varsinaista liittymistä, ja liitoksen jälkeen toiminta vakiintui. Yhteiset kustannukset päätettiin jakaa Vaski-kirjastojen kesken asukasluvun mukaisesti. Huomioon otettiin myös yhteinen työpanos. Vaski-kirjastot olivat myös esillä yhdessä omalla osastollaan lokakuussa 2012 Turun kirjamessuilla.

3 Tartu tassuun hanke Kaarinan kirjastoissa ja kouluissa Luetaan koiralle hankkeen saaman suuren suosion vuoksi päätettiin lukukoiratoimintaa jatkaa Kaarinassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) haettiin ja saatiin rahoitusta euroa Tartu tassuun hankkeeseen. Hankkeessa ovat mukana Kaarinan kirjasto, Maarit Haapasaari ja Hali-Koira yritys sekä Kaarinan koulutoimi. Hanke alkoi loppuvuodesta 2011 ja jatkuu ainakin vuoden 2013 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on houkuttaa ja innostaa lapsia lukemaan, kehittää ja etsiä uusia muotoja ja ideoita koira-avusteiseen lasten- ja koulukirjastotyöhön sekä toimia kannustimena koira-avusteisen kirjastotyön laajenemiselle. Kohderyhmänä ovat kaikki alakouluikäiset lapset, mutta erityisesti hanke suunnataan lapsille, jotka tarvitsevat innostusta ja motivointia lukemiseen ja joiden teknisessä lukutaidossa on havaittu olevan puutteita. Kohderyhmänä ovat erityisesti pojat, joiden lukemiseen innostamiseen vaaditaan usein erilaisia keinoja ja välineitä kuin kirjoja ahmivilla tytöillä. Välineenä ja houkuttimena hankkeessa toimivat koirat. Vuonna 2012 hankkeen puitteissa järjestettiin eläinaiheisia satuhetkiä alle kouluikäisille lapsille, lukuhetkiä alakouluikäisille lapsille ilta-aikaan kirjastoissa, lukuhetkiä luokille kirjastoissa koulupäivän aikana, lukuhetkiä kouluilla koulupäivän aikana ja vinkkauksia alakoulujen erityisryhmille. Vuonna 2012 järjestettiin kolme Tartu tassuun satuhetkeä ja lukuhetkiä järjestettiin kouluissa ja kirjastoissa yhteensä 585 kappaletta. Syksyn 2012 aikana vinkattiin kolmelle erityisryhmälle. Lukukoira kävi syksyllä 2012 vierailulla Rungon koululla kaksi kertaa viikossa aina tiistaisin ja torstaisin 3-4 tuntia kerrallaan. Erityisopettajilta saadun palautteen mukaan koiralle lukeminen innostaa oppilaita ja lasten lukuinnostus on kasvanut huomattavasti koiralle luettaessa. Tartu tassuun hanke herätti kiinnostusta mediassa. Informaatikko Kirsi Kallioniemeä haastateltiin aiheesta Radio Nostalgiassa ja Turun Radiossa. Kunnallislehti, Turun Sanomat, Lapsen maailma, Yhteishyvä, Kaarinan Uutiset ja Kaarina-lehti kirjoittivat hankkeesta. Lisäksi Maarit Haapasaari ja Hali-Koira yritys saivat palstatilaa monessa valtakunnallisessa lehdessä. Tartu tassuun hanke herätti myös muiden kirjastojen kiinnostuksen. Lokakuussa Kirsi Kallioniemi ja Maarit Haapasaari kävivät Oulun kaupunginkirjaston järjestämässä koulutustilaisuudessa kertomassa lukukoiratoiminnasta. Marraskuussa Sari Saarela ja Kirsi Kallioniemi kävivät Seinäjoella suomalais-venäläisessä yhteistyöseminaarissa puhumassa Ikäihmisten kulttuurikerhosta ja lukukoiraprojekteista hyvinvoinnin näkökulmasta. Lukuharrastuksen tukeminen Lukuharrastusta tuettiin vuoden aikana monin tavoin. Alakoululuokat jatkoivat Ketunkierros-lukudiplomin suorittamista ja keväällä 2012 jaettiin yhteensä 457 kunniakirjaa Ketunkierroksen suorittamisesta. Keväällä 2011 kunniakirjan sai 350 lasta ja keväällä lasta, joten lukudiplomia suorittaneiden lasten määrä on kasvanut.

4 Kirjava Kettu 2012 kilpailu ja äänestys järjestettiin helmikuussa. Ehdokkaina oli viisi kirjaa: Kirsti Ellilän Reetta ja linnan vangit, Hannu Hirvosen Rakastunut krokotiili, Roope Lipastin Terveisin Robinson Saarinen, Reetta Niemelän Tikkumäen talli ja Maire Uotilan Jänökaksoset. Kirjava Kettu 2012 palkinnon voitti Kirsti Ellilän Reetta ja linnan vangit. Juhlat pidettiin toukokuussa Piikkiön kirjastossa, jonne saapui juhlimaan lähes 70 lasta ja aikuista. Juhlassa palkittiin kirjapalkinnoilla lukuraatilaiset ja arvonnassa voittaneet lapset. Kesällä 2012 kaarinalaisia alakouluikäisiä lapsia innostettiin lukemaan Lue ja liiku kesälukukampanjan avulla. Kirjastoissa ja koulukirjastoissa oli jaossa lukupasseja. Kirjastossa jaettiin tarroja sekä luku- että liikuntasuorituksista. Lukupassin arvontaosan kirjastoon palautti yhteensä 38 lasta. Arvontaosan palauttaneiden kesken arvottiin kirjapalkintoja. Kesällä 2012 aikuisten osastot tekivät edellisen vuoden tapaan aikuisille kesälukukampanjan lasten kesälukukampanjan aihepiiriä mukaillen. Aikuisten tiimi kokosi jälleen lukuvinkkiluettelon liikuntaaiheeseen liittyen. Lue ja liiku -lukukampanjan arvontaan osallistui kaikkiaan 14 arvontakuponkia. Kirjavinkkaukset lisääntyivät vuonna Vuonna 2012 vinkkausta sai yhteensä 69 ryhmää ja 1398 oppilasta. Vuonna 2011 vinkkausta sai 23 luokkaa ja 452 oppilasta. Kirjavinkkauksia tarjottiin kaikille Kaarinan 2.-, 3.-, 5.-, ja 8.-luokkalaisille sekä alakoulun erityisryhmille ja ruotsinkieliselle kolmannelle luokalle. Kaarinan ruotsinkielinen koulu (S:t Karins svenska skolan) Vuoden 2012 helmikuussa Kaarinan kaupunginkirjastossa aloitti kirjastonhoitajana Anu Ojaranta, joka oli valittu kehittämään ja hoitamaan ruotsinkielisiä lasten kirjastopalveluja. Kirjasto päätti satsata ruotsinkielisen koulukirjastotoiminnan aloittamiseen ja siksi ruotsinkielisiä lasten- ja nuortenkirjoja hankittiin kaksinkertaisesti se määrä, mitä edellisvuoden lainaustilastot olisivat edellyttäneet. Hankintamäärän tuplaantumisen myötä kokoelmaa saatiin kasvatettua vuoden aikana. Ruotsinkielisen koulun henkilökunta on ollut hyvin mielissään kasvaneesta ja tuoreesta lastenkirjakokoelmasta ja luokat ovat käyneet ahkerasti kirjastossa. Ruotsinkielistä koulukirjastotoimintaa kehitettiin samansuuntaiseksi suomenkielisen koulukirjastotoiminnan kanssa. Ruotsinkieliselle koululle tarjotaan kirjastonkäytön opetusta, kirjastovierailuja sekä vinkkauksia kolmas- ja viidesluokkalaisille. Syyslukukauden aikana esikoululaiset ja ekaluokkalaiset kävivät tutustumisretkellä kirjastossa ja kolmasluokkalaisille järjestettiin kirjavinkkaus. Myös vanhemmat otettiin mukaan lasten lukemaan innostamiseen ja kirjastonhoitaja oli mukana ekaluokkalaisten vanhempainillassa. Aivan vuoden 2012 lopulla selvisi myös, että ruotsinkielinen koulu yhdessä kirjaston kanssa pääsi valtakunnallisen Lukuinto-hankkeen pilottihankkeeksi. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää lukudiplomityön aloittaminen koululla ja sen osittainen digitaalinen toteuttaminen sekä uusien työtapojen kehittäminen Lukuinto-hankkeen hengen mukaisesti.

5 Kupliiko-sarjakuvakiertue Syyskuussa 2012 lasten ja nuorten Vaskin organisoima ja rahoittama Kupliiko-sarjakuvakiertue kiersi Kaarinan yläkouluissa. Sarjakuvapiirtäjä Joonas Lehtimäki piirsi ja kertoi sarjakuvien tekemisestä Kotimäen, Piikkiön yhtenäiskoulun, Piispanlähteen ja Valkeavuoren ysiluokkalaisille. Hän piti kouluissa 8 esitystä, jotka tavoittivat yhteensä 375 oppilasta. Asiakasraati Kotimäen koulukirjastossa Koulukirjastotyössä Kotimäessä pyritään osallistamaan koululaiset mukaan kirjaston toimintaan. Vuonna 2010 aloittanut yläkoululaisista muodostettu asiakasraati jatkoi vuonna 2012 toimintaansa. Se kehittää kirjaston toimintaa yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Raadin toimintaan osallistui seitsemän oppilasta ja se kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa tehtiin hankintaehdotuksia ja koottiin cd-levyjen siirtokokoelmatoiveet. Asiakasraati suunnitteli myös uutta valoisampaa ilmettä kirjastoon ja hyllyjä siirreltiin näiden suunnitelmien mukaan. Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin yksi asiakasraatilaisten oma yökirjastotapahtuma yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kirjastonkäytön opetus ja koulukirjastotyö Kirjastonkäytön opetusta annettiin pääkirjastossa, Piikkiön kirjastossa sekä Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen koulukirjastoissa yhteensä 72 luokalle. Kaikki Kaarinan ensimmäiset luokat kutsuttiin kirjastoon kirjastokäynnille. Muuten kirjastonkäytön opetusta annettiin luokille kysynnän mukaan. Vaski-verkkokirjasto otettiin käyttöön keväällä 2012 ja kaikille Kaarinan seitsemänsille luokille tarjottiin opetusta uuden verkkokirjaston käyttöön. Opetusta annettiin yhteensä 13 luokalle. Myös neljälle kahdeksannelle luokalle annettiin verkkokirjaston opetusta. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa Päiväkodeille ja perhepäivähoitajille lähetettiin kaksi kertaa vuodessa Kirjaston palvelut päväkodeille ja Kirjaston palvelut perhepäivähoitajille esitteet. Esitteissä kerrottiin satuhetkistä, eskarien kirjastokierroksista, kirja- ja teemakasseista sekä ajankohtaisista asioista. Satuseikkailu-esitettä jaettiin kaikille 1-vuotistarkastuksessa käyvien lapsien huoltajille keskustan, Littoisten, Piikkiön ja Piispanristin neuvoloissa. Perhepäivähoitajien perjantait -tapaamisia jatkettiin pääkirjastossa vuonna Kirjasto tarjoaa perhepäivähoitajille tilan mutta hoitajat itse vastaavat perjantaiaamujen sisällöstä. Perhepäivähoitajien tapaamisia pidettiin pääkirjastossa yhteensä kahdeksan kertaa. Kotikirjasto Hopeakettu Kotikirjasto Hopeakettu palveli vuoden 2012 aikana 12 kotipalveluasiakasta. Asiakkaille toimitettiin yhteensä 119 kassia, joissa oli 713 lainaa. Siirtokokoelmia oli kahdeksassa eri laitoksessa. Uusina siirtokokoelma-asiakkaina tulivat mukaan omaishoidon tukikeskus Visiitti ja toimintakeskus Nappi & Plätty, joiden myötä myös erityisryhmät tulivat entistä paremmin huomioiduiksi. Laatutyö Vuonna 2012 Kaarinan kirjaston laatusuosituksia työstettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus - julkaisun pohjalta. Mittarien tarkennus ja käyttö suunnittelun ja arvioinnin pohjana jatkuu vuonna 2013.

6 KOKOELMAT Vaskiin liittymisen yhteydessä kirjaston asiakkaat saivat käyttöönsä koko Vaskin aineistokokoelman, uusia etäkäyttöisiä e-tietokantoja, e-kirjoja ja PressDisplay - verkkolehtien tietokannan. Hankinta pieneni hieman, joten tavoitteena ollut kaunokirjallisuuden määrän lisääminen ei toteutunut. Tietokirjallisuutta hankittiin arvioitu määrä. Vaskiin liittyminen alkoi näkyä heti uusien kirjojen lähtönä varauksina myös Vaskin muiden kirjastojen asiakkaille. Jokeri-kirjat ja lukunurkkauksen uutuudet auttoivat siinä, että myös kaarinalaiset asiakkaat saivat käsiinsä uutuuskirjoja suoraan hyllystä. Siirtokokoelmien avulla laajennettiin lähikirjastojen valikoimia. Lehtien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Järjestelmän vaihdoksen vuoksi vuoden 2012 lehdet vietiin rekisteriin nidelisäyksinä. Varsinainen kausijulkaisuohjelma voitiin ottaa käyttöön vasta vuoden 2013 tilausten myötä. E-kirjat ja etäkäyttöiset tietokannat tulivat käytettäviksi Vaskin myötä, mutta niiden käyttöönotto kangerteli vielä vuonna 2012 eikä niitä voitu markkinoida asiakkaille täysipainoisesti. Musiikkiosasto järjestettiin syksyllä 2012 aiheenmukaiseen järjestykseen. Aihealueet ovat musiikin yleistieto, maailmanmusiikki, hengellinen musiikki, populaarimusiikki ja taidemusiikki. Aihealueen kaikki aineistolajit on pyritty sijoittamaan lähekkäin ja jokaisella aihealueella on oma värinsä hyllyopasteissa. TILAT JA AUKIOLOT Pääkirjastoon suunnitellusta lisätilasta luovuttiin rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunginhallitus ehdotti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan uuden pääkirjaston rakennushanketta. Hankkeen toteutus olisi vuosina Kirjasto on varautunut hankesuunnitelmaan: kirjastonhoitajat Sari Saarela ja Päivi Svala valmistelevat Turun ammattikorkeakoulussa ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä uuden kirjaston toiminta- ja tilasuunnitelman. Vuoden 2012 aikana pääkirjaston työtiloihin hankittiin jäähdytys. Piikkiön kirjaston kokoelma ajantasaistettiin ja vapautuva tila käytettiin kirjaston viihtyisyyden parantamiseen. Littoisten kirjastossa aikuisten puoli uudistettiin. Hyllyjä siirreltiin ja kirjasto saatiin näin valoisammaksi. Samalla saatiin lisää näyttely- ja esillepanotilaa. Kesän 2012 aikana Piispanlähteen lastentalon laajennus valmistui ja syksyllä kirjastotoiminta aloitettiin uusissa puitteissa ja myös osittain uusien toimijoiden kanssa. Syyslukukauden aikana kirjastotilaa järjestettiin uudelleen ja väliaikaiselta opettajanhuoneelta vapautunut tila raivattiin vähitellen kirjastokäyttöön. Kirjaston kalustus uusittiin ja kirjastoon hankittiin myös lainausautomaatti. Uusittu kirjasto avasi ovensa joulukuussa. Konversion aikana keväällä 2012 Auranlaakson ja Kuusiston koulukirjastojen ilmettä uudistettiin uusilla hyllyopasteilla ja verhoilla.

7 TAPAHTUMATOIMINTA Syksyllä 2011 ELY-keskukselta haettiin rahaa kahteen hankkeeseen vuosille Skräppäyskerhon toimintaa laajennettiin Littoisten kirjastosta myös Piikkiön kirjastoon sekä aloitettiin pääkirjaston käsityöillat. Toinen hanke liittyi Ikäihmisten kulttuurikerhon toiminnan vakiinnuttamiseen. Vuoden 2012 aikana saatiin käyntiin yhteistyö kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Vuoden aikana luotiin myös tapahtumien suunnittelua varten kirjaston ja kulttuuripalvelujen yhteinen kalenteri, johon molemmat voivat merkitä tulossa olevia tapahtumia. Näyttelytoimintaa jatkettiin pääkirjaston tiloissa sekä musiikkiosastolla ja Piikkiön kirjastossa edellisen vuoden tapaan. Vuonna 2012 kirjaston omista tapahtumista pyrittiin ensimmäistä kertaa keräämään systemaattisesti palautetta. Tapahtumatoimintaryhmä loi tapahtumaseurantalomakkeen, joka täytetään jokaisen tapahtuman jälkeen. Palautteen perusteella tapahtumien (lukupiirien, Ikäihmisten kulttuurikerhon ja pääkirjaston käsityöiltojen) haluttaisiin jatkuvan vastaisuudessakin ja kirjastoon toivotaan esimerkiksi askarteluiltoja, kädentaitokursseja, vanhan ajan leikkejä, luentoja ja kirjailijavieraita. Tapahtumat Tapahtumien osalta yhteistyötä tehtiin kulttuuripalveluiden, kansalaisopiston, nuorisopalveluiden, koulutoimen, aikuislukion ja musiikkiopiston kanssa. Helmikuussa jokaiselle toimipisteelle arvottiin omat kirjastovauvat Satuseikkailu esitteen arvontalipukkeen palauttaneiden joukosta. Pienimuotoiset juhlat kirjastovauvoille järjestettiin Piikkiön kirjaston satuhuoneessa helmikuussa Lainan päivänä. Lokakuussa kirjaston huovutettu kettu vieraili Turun Kirjamessuilla tekemässä tunnetuksi Kirjava Kettu palkintoa. Nallepäiviä vietettiin neljän päivän ajan pääkirjastossa, Littoisten kirjastossa ja Piikkiön kirjastossa. Nallepäivien aikana järjestettiin Halitaan nallea satuhetkiä, lapset saivat suorittaa Nallepolun ja vastata nalleaiheisiin kysymyksiin sekä täyttää Nallen ystäväkirjaa. Asiakaspalvelutiskiltä sai noutaa nallelle oman kirjastokortin. Pääkirjastossa oli esillä nalletaidetta ja lauantaina oli tarjolla kasvomaalausta. Marraskuussa kulttuuripalvelut järjestivät pääkirjastossa runoillan, jossa vieraili Runo-Kaarina kilpailun voittanut Aulis U. Lehtinen. Kulttuuripalvelut osallistuivat ikäihmisten kulttuurikerhon ohjelman toteuttamiseen huhtikuussa ja lokakuussa. Huhtikuussa tarjolla oli nukketeatteriesitys Muisto Kaarinan teatterissa ja lokakuussa ikäihmisten kulttuurikerhossa vieraili kirjalija Harri Raitis.

8 Marraskuussa aikuislukion kanssa järjestettiin yhteistyössä perinteinen kirjailijamatinea pääkirjastossa. Kirjailijamatineassa vierailivat kirjailija Maarit Verronen ja Runo- Kaarina kilpailun voittaja Aulis U. Lehtinen. Marraskuussa Valkeavuoren yläkoulun ilmaisutaidon ryhmä opettaja Maaret Perälän johdolla kävi esittämässä pääkirjastossa dramatisoimiaan Mini Runo-Kaarinan runoja. On kiva, kun voi olla vähän iso esitystä oli seuraamassa 10 henkilöä. Joulukuussa musiikkiopiston kanssa järjestettiin joululauluilta pääkirjastossa. Kirjaston Kettu vieraili uudenvuodenaattona Kaarinan kaupungin järjestämässä lasten uuden vuoden juhlassa. Littoisten kirjastossa pidettiin huhtikuussa ja marraskuussa kaksi yökirjastoa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Niihin osallistui yhteensä 17 lasta. Toinen oli tarkoitettu vain asiakasraadin jäsenille ja toinen Kotimäen koulun luokkalaisille oppilaille. Marraskuun yökirjaston teemana olivat hirviöt. Yöstä julkaistiin artikkeli sekä Kunnallislehdessä että Kaarina-lehdessä. Lukulampun valossa -blogissa julkaistiin kaksi yökirjastoaiheista blogikirjoitusta. Kuukausittain toistuvat tapahtumat Ikäihmisten kulttuurikerho kokoontui pääkirjastossa keväällä viisi kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Edellämainittujen kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien lisäksi tammikuussa Kaarina-Seuran edustaja kertoi Kaarinan matkailusta, helmikuussa Jaakko Förbom luennoi Thiessin sisaruksista ja toukokuussa Erja Hautala esitteli uutuuskirjaansa ikäihmisten palveluista. Syyskuussa kulttuurikerho lähti bussikierrokselle Kaarinan kartanoihin ja marraskuussa saatiin kuulla Turun museokeskuksen empireluento. Maaliskuussa ja joulukuussa kulttuurikerhossa tutustuttiin kirjaston uutuusaineistoon. Pääkirjaston lukupiirit aloittivat toimintansa syyskuussa Sari Saarelan vetämä dekkarilukupiiri aloitti syyskuussa, samoin Maija Söderblomin luotsaama lukupiiri, jonka teemana olivat vaikeat rakkaudet. Pääkirjaston molemmat lukupiirit kokoontuivat syksyllä kerran kuukaudessa yhteensä neljä kertaa. Littoisten kirjaston lukupiiri kokoontui yhdeksän kertaa ja siinä oli 8 jäsentä vetäjän lisäksi. Jokaisesta lukupiirin kokoontumisesta tehtiin kooste kirjaston Facebook-sivuille. Skräppäyskerhot kokoontuivat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin Littoisten kirjastossa ja tiistaisin Piikkiön kirjastossa. Pääkirjastossa järjestettiin käsityöilta kerran kuukaudessa torstai-iltaisin. Käsityöillat järjestettiin yhteistyössä Kaarinan kansalaisopiston kanssa ja syksyn aiheina olivat kirjansidonta, antiikkinalletekniikka, kiinalainen tussimaalaus sekä skräppäys. Satuhetkiä pidettiin pääkirjastossa vuoden aikana 16 kertaa, Piikkiössä 13 kertaa ja Littoisissa 9 kertaa. Satuhetkiä järjestettiin myös Auranlaakson ja Piispanlähteen koulukirjastoissa. Satuhetkiin osallistui vuoden aikana yhteensä 716 lasta ja 180 aikuista.

9 Elokuvahetkiä järjestettiin Piikkiön kirjastossa 11 kertaa, joista osa oli erikseen päiväkotiryhmille järjestettyjä. Elokuvahetkissä kävi 168 lasta ja 47 aikuista. Elokuvahetket aloitettiin asiakkaiden toiveesta myös pääkirjastossa syksyllä Niitä pidettiin neljä kertaa, mukana oli yhteensä 50 lasta ja 15 aikuista. Näyttelyt MUU TOIMINTA Pääkirjaston vitriineissä järjestettiin kahdeksan näyttelyä vuonna Piikkiön kirjastossa oli vuoden aikana esillä 12 näyttelyä. Littoisten kirjastossa oli syyskuussa yksi valokuvanäyttely. Pääkirjaston ja Piikkiön kirjaston lastenosastoilla oli esillä vuoden aikana sekä henkilökunnan että asiakkaiden tekemiä näyttelyitä. Kesällä 2012 kaikkien Kaarinan kirjastojen lastenosastoilla otettiin käyttöön Raision kirjaston Nina Petanderin ideoimat ja toteuttamat Kuukauden kaveri ja tyyppi henkilöhahmoesittelyt. Kuukauden kaveri on kuvakirjoissa seikkaileva hahmo ja Kuukauden tyyppi seikkailee nuorten kirjoissa. Pääkirjaston satutilassa pidettiin vuoden aikana useita satuhetkiä, kirjastonkäytön opetuksia ja Tartu tassuun lukuhetkiä. Nuorten pelitilaa varattiin runsaasti ja sillä on oma uskollinen käyttäjäkuntansa. Tila on avoinna perheille ja lapsille myös kirjojen lukemiseen ja yhdessäoloon, mutta näitä käyntejä ei tilastoida. Mini Runo-Kaarina on kaarinalaisille alle kouluikäisille ja luokkalaisille tarkoitettu runokilpailu. Kirjaston edustajana Mini Runo-Kaarinan työryhmässä on ollut alusta asti Päivi Svala. Vuonna 2012 kilpailu järjestettiin kahdeksannen kerran. Julkaistun runokirjan nimenä oli On kiva, kun voi olla vähän iso. OECD:n alaorganisaatio CELE (Centre for Effective Learning Environments) järjesti helmikuussa kaksipäiväisen oppimisympäristökonferenssin yhteistyössä Kaarinan kaupungin, Turun yliopiston ja Rauman OKL:n kanssa. Toinen konferenssipäivä pidettiin Kotimäen koulussa. Kirjastonhoitaja Anu Ojaranta piti konferenssissa esitelmän kirjastoista oppimisympäristössä ja esitteli Kotimäen koulukirjastoa ja sen toimintaa konferenssiyleisölle. TIEDOTUS Vuoden 2012 suurimpana haasteena oli Vaski-kirjastoihin liittymisestä ja järjestelmäuudistuksesta tiedottaminen. Vaskin myötä kirjasto sai aiempaa vuorovaikutteisemman verkkokirjaston sekä tietoa asiakkaille jaettavaksi myös ruotsiksi ja englanniksi niin verkossa kuin esitteinä. Aineistosuositukset ja -esittelyt siirtyivät Vaski-verkkokirjastoon kirjaston omilta kotisivuilta. Kaupungin kotisivut ja siten myös kirjaston omat sivut saivat uuden ulkoasun joulukuussa. Lasten ja nuorten kotisivuja sekä kirjaston etusivua muokattiin sisällöllisesti uuteen uskoon. Kirjaston omista esitteistä päätettiin luopua ja hankkia tilalle perustiedot sisältävät, visuaalisesti houkuttelevat kirjanmerkit asiakkaille jaettaviksi. Kirjanmerkit otetaan käyttöön vuonna 2013.

10 HENKILÖKUNTA Vuonna 2012 henkilöstöstrategiasta valmistui osaamiskartoitus. Kannustuspalkkiona Vaski -konversion ponnistuksista henkilöstö vietti lokakuussa virkistyspäivän Tuorlassa. Koulutukseen käytettiin 154 henkilötyöpäivää ja koulutuspäiviä oli 122 kpl. Koulutuksen kohteena olivat järjestelmä- ja Vaski-koulutukset (25 koulutusta), kokoelmatyö ja asiakaspalvelu (18 koulutusta), kirjastotyön kehittäminen (6 koulutusta), työhyvinvointi (5 koulutusta) ja toimistotekniikka (1 koulutus). Tiina Mäki-Takala suoritti tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Uusina työntekijöinä aloittivat helmikuussa kirjastonhoitaja Anu Ojaranta, kesäkuussa kirjastonhoitaja Kaarina Sainio ja heinäkuussa kirjastonhoitaja Anu Lehtonen-Sonkki. Kirjasto sai uuden, nuortenkirjastonhoitajan toimen. Vastaavasti kirjastonhoitaja Sinikka Huttusen työpanoksesta siirrettiin 50 % kaupungin viestintätehtäviin.

11 KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO PÄHKINÄNKUORESSA Vuosi 2012 Asukkaita Aukiolotunteja 5672,5 Käyntejä Verkkokäyntejä Lainaus kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto Lainoja/asukas 16,16 Lainaajia asukkaista 32% Hankinnat kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto 71 Kokoelma kirjat,nuotit av-aineisto muu aineisto 87 Poistot Sanomalehdet 45 Aikakauslehdet 401 Vuosi 2011 Asukkaita Aukiolotunteja 6414,5 Käyntejä Verkkokäyntejä Lainaus kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto Lainoja/asukas 17,16 Lainaajia asukkaista 36% Hankinnat kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto 59 Kokoelma kirjat,nuotit av-aineisto muu aineisto 77 Poistot Sanomalehdet 42 Aikakauslehdet 386 Muutos 0,9 % - 12% - 18 % - 8 % - 5% - 3% - 14% - 0,4 % - 6% - 11% - 11% - 13% - 10% - 27% 20% 2% 2% 5% 13% -25% 7% 4% Henkilökunta 19 -kirjastoammatilliset 19 Toimintakulut asukasta kohden 44,88 Tapahtumat / osallistujat 156/2762 Käyttäjäkoulutukset/ osallistujat 158/3178 Henkilökunta 19 -kirjastoammatilliset 19 Toimintakulut asukasta kohden 46,22-2,4% - 3%

Tartu tassuun hankkeen laajennus

Tartu tassuun hankkeen laajennus Tartu tassuun hankkeen laajennus Koira-avusteisia muisteluhetkiä vanhuksille ja kirjoitushetkiä lapsille Heidi Heiniö Hyvinvointia kirjastosta koulutus Pori 20.9.2016 Taustaa - Lukukoirahankkeet Luetaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/)

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/) Laatu-hanke, Teemaryhmä C (mediakasvatus ja tietoyhteiskuntapalvelut), kokoontuminen 18.4.2013 klo 10.00-14.00 Kouvolan kaupunginkirjaston Mediamajassa Paikalla:,Marja Tervonen (Kouvola), Annukka Harjula

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Lukuisia kerhoja Etelä- Pohjanmaalle Mervi Heikkilä Kokkola

Lukuisia kerhoja Etelä- Pohjanmaalle Mervi Heikkilä Kokkola Lukuisia kerhoja Etelä- Pohjanmaalle 2014 2015 Mervi Heikkilä Kokkola 28.10. 2015 Hankkeen tausta Tutkimusten mukaan lapset, joilla on vaikeuksia lukemisessa, hyötyisivät lukuharrastuksesta monella tavalla

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

YKN-terveiset ja muuta ajankohtaista. Lapin kirjastokokous Salla Erho

YKN-terveiset ja muuta ajankohtaista. Lapin kirjastokokous Salla Erho YKN-terveiset ja muuta ajankohtaista Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Salla Erho YKN huhti 2014 OKM:n terveiset / Hannu Sulin Uusi kirjastolaki (voimaan 2016 tai 2017?) Alueellisen kirjastotoiminnan selvitys

Lisätiedot

Kokoelmat esiin - kimpassa -

Kokoelmat esiin - kimpassa - Kokoelmat esiin - kimpassa - PIKI-verkkokirjasto kohtaamispaikaksi ja kokoelmien monipuolisuus ja ammatillinen osaaminen esiin Se lähti l kirjasto2.0:sta sta Asettajat:Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 Laura Lindstedtin videoitu haastattelu Kuva: Heini Lehväslaiho Finlandia-voittaja Laura Lindstedtiä haastateltiin Prosak-kirjallisuusklubilla tammikuussa. Hakunilan kirjasto esittää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 LUE KOTIMAISIA E-AIKAKAUSLEHTIÄ KOTONA TAI MATKALLA Sinulla on nyt mahdollisuus lukea HelMet-kirjastokortilla kotimaisia lehtiä emagz-palvelussa missä ja milloin

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sähköinen oheislukemisto Lapissa. Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Sähköinen oheislukemisto Lapissa. Lapin kirjastokokous Rovaniemi Sähköinen oheislukemisto Lapissa Lapin kirjastokokous 29.11.2016 Rovaniemi Sähköinen oheislukemisto Lapissa Hankkeen kesto 1.9. 21.11.2016 Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunginkirjasto-lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Tavoitteet ja lähtökohdat Etsiminen pyritään tekemään asiakkaalle helpoksi Hyllytys saa vaikeutua jonkin verran Kirjoihin ei tehdä merkintöjä

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 1 4446/2016 10.03.02 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30 3.4.2017 118 Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kvasia)

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Polkuja lukemiseen. Lukuiloa kaikille -hanke Isa Kotilaine

Polkuja lukemiseen. Lukuiloa kaikille -hanke Isa Kotilaine Polkuja lukemiseen Lukuiloa kaikille -hanke Isa Kotilaine Lukuiloa kaikille -hanke Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjaston, Pudasjärven kaupunginkirjaston ja Iin kunnankirjaston yhteinen hanke 1.9.2015-31.8.2016

Lisätiedot