Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus vuodelta 2012

2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kaarinan kaupunginkirjastosta tuli vuonna 2012 yksi Vaski-kirjastoista ja samalla vaihdettiin sekä kirjastojärjestelmä että siirryttiin uuteen kuvailuformaattiin. Vaskin myötä laajeni myös logistinen toiminta; yhteisen tietokannan myötä kirjojen liikkuminen Vaskin eri kirjastoista toisiin kasvoi voimakkaasti. KEHITTÄMINEN Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaskiin liittyminen Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteisjärjestelmän laajentaminen aloitettiin vuonna 2011, mutta toteutus siirtyi vuoteen Vaski-yhteisjärjestelmässä oli aikaisemmin yhdeksän Pallas-kirjastojärjestelmää käyttänyttä kirjastoa ja 2012 siihen liittyi kahdeksan Origo-kirjastojärjestelmää käyttänyttä kirjastoa. Vaskin yhteiseksi kirjastojärjestelmäksi hankittiin Axiellin Aurora ja hanke toteutettiin version päivityksenä. Yhteinen järjestelmä mahdollisti Vaskin laajenemisen. Konversion yhteydessä luettelointiformaatti konvertoitiin FINMARC-formaatista MARC21:een. Konversiot olivat monimutkaisia ja hyvin työllistäviä. Kaarinan kirjasto osallistui aktiivisesti järjestelmän vaihtoon liittyviin projekteihin ja huolehti Origo-kirjastojen ja myöhemmin vielä Sauvon ja Paimion pääkäyttäjätehtävistä. Asiakasliittymää kehitettiin aluksi Primo-ohjelmiston pohjalta, mutta siitä jouduttiin luopumaan sen keskeneräisyyden vuoksi ja asiakasliittymäksi hankittiin lopulta Axiell Vaski-Opac. Asiakasliittymästä tehtiin erillissopimus vuoden 2013 loppuun asti. Konversion aikana järjestelmä oli poissa käytöstä Pääkirjasto ja Piikkiön kirjasto pidettiin auki, mutta lainaustoiminta oli katkolla. Konversion aikana lisättiin Littoisten ja Piispanlähteen aineistoon RFID -tunnisteet ja järjestettiin järjestelmäkoulutukset. Vaski-yhteisjärjestelmä edellytti sopimista yhteisistä käytännöistä, käyttösäännöistä ja logistiikan laajennuksesta. Muut Vaski-projektit Kokoelmaprojektissa valmistui selvitys Vaski-kirjastojen kokoelmista. Selvityksen pohjalta päätettiin tehdä vuonna 2013 sopimukset yhteisistä kokoelmalinjauksista, varastoinnista, e-aineistojen hankinnasta, kellutuksesta ja yhteiskokoelmista. Asiakkaan kirjasto -projektin loputtua päätettiin Vaskin yhteisten tehtävien organisoinnista vuoden 2013 alusta lähtien. Työryhmät korvattiin toimijaryhmillä, joita ovat järjestelmän pääkäyttäjät, lainauspalvelut, viestintä, kuvailu, kokoelmatehtävät sekä lasten ja nuorten Vaski. Kaarinan kirjastosta osallistuttiin Vaskin työryhmiin jo ennen varsinaista liittymistä, ja liitoksen jälkeen toiminta vakiintui. Yhteiset kustannukset päätettiin jakaa Vaski-kirjastojen kesken asukasluvun mukaisesti. Huomioon otettiin myös yhteinen työpanos. Vaski-kirjastot olivat myös esillä yhdessä omalla osastollaan lokakuussa 2012 Turun kirjamessuilla.

3 Tartu tassuun hanke Kaarinan kirjastoissa ja kouluissa Luetaan koiralle hankkeen saaman suuren suosion vuoksi päätettiin lukukoiratoimintaa jatkaa Kaarinassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) haettiin ja saatiin rahoitusta euroa Tartu tassuun hankkeeseen. Hankkeessa ovat mukana Kaarinan kirjasto, Maarit Haapasaari ja Hali-Koira yritys sekä Kaarinan koulutoimi. Hanke alkoi loppuvuodesta 2011 ja jatkuu ainakin vuoden 2013 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on houkuttaa ja innostaa lapsia lukemaan, kehittää ja etsiä uusia muotoja ja ideoita koira-avusteiseen lasten- ja koulukirjastotyöhön sekä toimia kannustimena koira-avusteisen kirjastotyön laajenemiselle. Kohderyhmänä ovat kaikki alakouluikäiset lapset, mutta erityisesti hanke suunnataan lapsille, jotka tarvitsevat innostusta ja motivointia lukemiseen ja joiden teknisessä lukutaidossa on havaittu olevan puutteita. Kohderyhmänä ovat erityisesti pojat, joiden lukemiseen innostamiseen vaaditaan usein erilaisia keinoja ja välineitä kuin kirjoja ahmivilla tytöillä. Välineenä ja houkuttimena hankkeessa toimivat koirat. Vuonna 2012 hankkeen puitteissa järjestettiin eläinaiheisia satuhetkiä alle kouluikäisille lapsille, lukuhetkiä alakouluikäisille lapsille ilta-aikaan kirjastoissa, lukuhetkiä luokille kirjastoissa koulupäivän aikana, lukuhetkiä kouluilla koulupäivän aikana ja vinkkauksia alakoulujen erityisryhmille. Vuonna 2012 järjestettiin kolme Tartu tassuun satuhetkeä ja lukuhetkiä järjestettiin kouluissa ja kirjastoissa yhteensä 585 kappaletta. Syksyn 2012 aikana vinkattiin kolmelle erityisryhmälle. Lukukoira kävi syksyllä 2012 vierailulla Rungon koululla kaksi kertaa viikossa aina tiistaisin ja torstaisin 3-4 tuntia kerrallaan. Erityisopettajilta saadun palautteen mukaan koiralle lukeminen innostaa oppilaita ja lasten lukuinnostus on kasvanut huomattavasti koiralle luettaessa. Tartu tassuun hanke herätti kiinnostusta mediassa. Informaatikko Kirsi Kallioniemeä haastateltiin aiheesta Radio Nostalgiassa ja Turun Radiossa. Kunnallislehti, Turun Sanomat, Lapsen maailma, Yhteishyvä, Kaarinan Uutiset ja Kaarina-lehti kirjoittivat hankkeesta. Lisäksi Maarit Haapasaari ja Hali-Koira yritys saivat palstatilaa monessa valtakunnallisessa lehdessä. Tartu tassuun hanke herätti myös muiden kirjastojen kiinnostuksen. Lokakuussa Kirsi Kallioniemi ja Maarit Haapasaari kävivät Oulun kaupunginkirjaston järjestämässä koulutustilaisuudessa kertomassa lukukoiratoiminnasta. Marraskuussa Sari Saarela ja Kirsi Kallioniemi kävivät Seinäjoella suomalais-venäläisessä yhteistyöseminaarissa puhumassa Ikäihmisten kulttuurikerhosta ja lukukoiraprojekteista hyvinvoinnin näkökulmasta. Lukuharrastuksen tukeminen Lukuharrastusta tuettiin vuoden aikana monin tavoin. Alakoululuokat jatkoivat Ketunkierros-lukudiplomin suorittamista ja keväällä 2012 jaettiin yhteensä 457 kunniakirjaa Ketunkierroksen suorittamisesta. Keväällä 2011 kunniakirjan sai 350 lasta ja keväällä lasta, joten lukudiplomia suorittaneiden lasten määrä on kasvanut.

4 Kirjava Kettu 2012 kilpailu ja äänestys järjestettiin helmikuussa. Ehdokkaina oli viisi kirjaa: Kirsti Ellilän Reetta ja linnan vangit, Hannu Hirvosen Rakastunut krokotiili, Roope Lipastin Terveisin Robinson Saarinen, Reetta Niemelän Tikkumäen talli ja Maire Uotilan Jänökaksoset. Kirjava Kettu 2012 palkinnon voitti Kirsti Ellilän Reetta ja linnan vangit. Juhlat pidettiin toukokuussa Piikkiön kirjastossa, jonne saapui juhlimaan lähes 70 lasta ja aikuista. Juhlassa palkittiin kirjapalkinnoilla lukuraatilaiset ja arvonnassa voittaneet lapset. Kesällä 2012 kaarinalaisia alakouluikäisiä lapsia innostettiin lukemaan Lue ja liiku kesälukukampanjan avulla. Kirjastoissa ja koulukirjastoissa oli jaossa lukupasseja. Kirjastossa jaettiin tarroja sekä luku- että liikuntasuorituksista. Lukupassin arvontaosan kirjastoon palautti yhteensä 38 lasta. Arvontaosan palauttaneiden kesken arvottiin kirjapalkintoja. Kesällä 2012 aikuisten osastot tekivät edellisen vuoden tapaan aikuisille kesälukukampanjan lasten kesälukukampanjan aihepiiriä mukaillen. Aikuisten tiimi kokosi jälleen lukuvinkkiluettelon liikuntaaiheeseen liittyen. Lue ja liiku -lukukampanjan arvontaan osallistui kaikkiaan 14 arvontakuponkia. Kirjavinkkaukset lisääntyivät vuonna Vuonna 2012 vinkkausta sai yhteensä 69 ryhmää ja 1398 oppilasta. Vuonna 2011 vinkkausta sai 23 luokkaa ja 452 oppilasta. Kirjavinkkauksia tarjottiin kaikille Kaarinan 2.-, 3.-, 5.-, ja 8.-luokkalaisille sekä alakoulun erityisryhmille ja ruotsinkieliselle kolmannelle luokalle. Kaarinan ruotsinkielinen koulu (S:t Karins svenska skolan) Vuoden 2012 helmikuussa Kaarinan kaupunginkirjastossa aloitti kirjastonhoitajana Anu Ojaranta, joka oli valittu kehittämään ja hoitamaan ruotsinkielisiä lasten kirjastopalveluja. Kirjasto päätti satsata ruotsinkielisen koulukirjastotoiminnan aloittamiseen ja siksi ruotsinkielisiä lasten- ja nuortenkirjoja hankittiin kaksinkertaisesti se määrä, mitä edellisvuoden lainaustilastot olisivat edellyttäneet. Hankintamäärän tuplaantumisen myötä kokoelmaa saatiin kasvatettua vuoden aikana. Ruotsinkielisen koulun henkilökunta on ollut hyvin mielissään kasvaneesta ja tuoreesta lastenkirjakokoelmasta ja luokat ovat käyneet ahkerasti kirjastossa. Ruotsinkielistä koulukirjastotoimintaa kehitettiin samansuuntaiseksi suomenkielisen koulukirjastotoiminnan kanssa. Ruotsinkieliselle koululle tarjotaan kirjastonkäytön opetusta, kirjastovierailuja sekä vinkkauksia kolmas- ja viidesluokkalaisille. Syyslukukauden aikana esikoululaiset ja ekaluokkalaiset kävivät tutustumisretkellä kirjastossa ja kolmasluokkalaisille järjestettiin kirjavinkkaus. Myös vanhemmat otettiin mukaan lasten lukemaan innostamiseen ja kirjastonhoitaja oli mukana ekaluokkalaisten vanhempainillassa. Aivan vuoden 2012 lopulla selvisi myös, että ruotsinkielinen koulu yhdessä kirjaston kanssa pääsi valtakunnallisen Lukuinto-hankkeen pilottihankkeeksi. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää lukudiplomityön aloittaminen koululla ja sen osittainen digitaalinen toteuttaminen sekä uusien työtapojen kehittäminen Lukuinto-hankkeen hengen mukaisesti.

5 Kupliiko-sarjakuvakiertue Syyskuussa 2012 lasten ja nuorten Vaskin organisoima ja rahoittama Kupliiko-sarjakuvakiertue kiersi Kaarinan yläkouluissa. Sarjakuvapiirtäjä Joonas Lehtimäki piirsi ja kertoi sarjakuvien tekemisestä Kotimäen, Piikkiön yhtenäiskoulun, Piispanlähteen ja Valkeavuoren ysiluokkalaisille. Hän piti kouluissa 8 esitystä, jotka tavoittivat yhteensä 375 oppilasta. Asiakasraati Kotimäen koulukirjastossa Koulukirjastotyössä Kotimäessä pyritään osallistamaan koululaiset mukaan kirjaston toimintaan. Vuonna 2010 aloittanut yläkoululaisista muodostettu asiakasraati jatkoi vuonna 2012 toimintaansa. Se kehittää kirjaston toimintaa yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Raadin toimintaan osallistui seitsemän oppilasta ja se kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa tehtiin hankintaehdotuksia ja koottiin cd-levyjen siirtokokoelmatoiveet. Asiakasraati suunnitteli myös uutta valoisampaa ilmettä kirjastoon ja hyllyjä siirreltiin näiden suunnitelmien mukaan. Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin yksi asiakasraatilaisten oma yökirjastotapahtuma yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kirjastonkäytön opetus ja koulukirjastotyö Kirjastonkäytön opetusta annettiin pääkirjastossa, Piikkiön kirjastossa sekä Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen koulukirjastoissa yhteensä 72 luokalle. Kaikki Kaarinan ensimmäiset luokat kutsuttiin kirjastoon kirjastokäynnille. Muuten kirjastonkäytön opetusta annettiin luokille kysynnän mukaan. Vaski-verkkokirjasto otettiin käyttöön keväällä 2012 ja kaikille Kaarinan seitsemänsille luokille tarjottiin opetusta uuden verkkokirjaston käyttöön. Opetusta annettiin yhteensä 13 luokalle. Myös neljälle kahdeksannelle luokalle annettiin verkkokirjaston opetusta. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa Päiväkodeille ja perhepäivähoitajille lähetettiin kaksi kertaa vuodessa Kirjaston palvelut päväkodeille ja Kirjaston palvelut perhepäivähoitajille esitteet. Esitteissä kerrottiin satuhetkistä, eskarien kirjastokierroksista, kirja- ja teemakasseista sekä ajankohtaisista asioista. Satuseikkailu-esitettä jaettiin kaikille 1-vuotistarkastuksessa käyvien lapsien huoltajille keskustan, Littoisten, Piikkiön ja Piispanristin neuvoloissa. Perhepäivähoitajien perjantait -tapaamisia jatkettiin pääkirjastossa vuonna Kirjasto tarjoaa perhepäivähoitajille tilan mutta hoitajat itse vastaavat perjantaiaamujen sisällöstä. Perhepäivähoitajien tapaamisia pidettiin pääkirjastossa yhteensä kahdeksan kertaa. Kotikirjasto Hopeakettu Kotikirjasto Hopeakettu palveli vuoden 2012 aikana 12 kotipalveluasiakasta. Asiakkaille toimitettiin yhteensä 119 kassia, joissa oli 713 lainaa. Siirtokokoelmia oli kahdeksassa eri laitoksessa. Uusina siirtokokoelma-asiakkaina tulivat mukaan omaishoidon tukikeskus Visiitti ja toimintakeskus Nappi & Plätty, joiden myötä myös erityisryhmät tulivat entistä paremmin huomioiduiksi. Laatutyö Vuonna 2012 Kaarinan kirjaston laatusuosituksia työstettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus - julkaisun pohjalta. Mittarien tarkennus ja käyttö suunnittelun ja arvioinnin pohjana jatkuu vuonna 2013.

6 KOKOELMAT Vaskiin liittymisen yhteydessä kirjaston asiakkaat saivat käyttöönsä koko Vaskin aineistokokoelman, uusia etäkäyttöisiä e-tietokantoja, e-kirjoja ja PressDisplay - verkkolehtien tietokannan. Hankinta pieneni hieman, joten tavoitteena ollut kaunokirjallisuuden määrän lisääminen ei toteutunut. Tietokirjallisuutta hankittiin arvioitu määrä. Vaskiin liittyminen alkoi näkyä heti uusien kirjojen lähtönä varauksina myös Vaskin muiden kirjastojen asiakkaille. Jokeri-kirjat ja lukunurkkauksen uutuudet auttoivat siinä, että myös kaarinalaiset asiakkaat saivat käsiinsä uutuuskirjoja suoraan hyllystä. Siirtokokoelmien avulla laajennettiin lähikirjastojen valikoimia. Lehtien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Järjestelmän vaihdoksen vuoksi vuoden 2012 lehdet vietiin rekisteriin nidelisäyksinä. Varsinainen kausijulkaisuohjelma voitiin ottaa käyttöön vasta vuoden 2013 tilausten myötä. E-kirjat ja etäkäyttöiset tietokannat tulivat käytettäviksi Vaskin myötä, mutta niiden käyttöönotto kangerteli vielä vuonna 2012 eikä niitä voitu markkinoida asiakkaille täysipainoisesti. Musiikkiosasto järjestettiin syksyllä 2012 aiheenmukaiseen järjestykseen. Aihealueet ovat musiikin yleistieto, maailmanmusiikki, hengellinen musiikki, populaarimusiikki ja taidemusiikki. Aihealueen kaikki aineistolajit on pyritty sijoittamaan lähekkäin ja jokaisella aihealueella on oma värinsä hyllyopasteissa. TILAT JA AUKIOLOT Pääkirjastoon suunnitellusta lisätilasta luovuttiin rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunginhallitus ehdotti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan uuden pääkirjaston rakennushanketta. Hankkeen toteutus olisi vuosina Kirjasto on varautunut hankesuunnitelmaan: kirjastonhoitajat Sari Saarela ja Päivi Svala valmistelevat Turun ammattikorkeakoulussa ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä uuden kirjaston toiminta- ja tilasuunnitelman. Vuoden 2012 aikana pääkirjaston työtiloihin hankittiin jäähdytys. Piikkiön kirjaston kokoelma ajantasaistettiin ja vapautuva tila käytettiin kirjaston viihtyisyyden parantamiseen. Littoisten kirjastossa aikuisten puoli uudistettiin. Hyllyjä siirreltiin ja kirjasto saatiin näin valoisammaksi. Samalla saatiin lisää näyttely- ja esillepanotilaa. Kesän 2012 aikana Piispanlähteen lastentalon laajennus valmistui ja syksyllä kirjastotoiminta aloitettiin uusissa puitteissa ja myös osittain uusien toimijoiden kanssa. Syyslukukauden aikana kirjastotilaa järjestettiin uudelleen ja väliaikaiselta opettajanhuoneelta vapautunut tila raivattiin vähitellen kirjastokäyttöön. Kirjaston kalustus uusittiin ja kirjastoon hankittiin myös lainausautomaatti. Uusittu kirjasto avasi ovensa joulukuussa. Konversion aikana keväällä 2012 Auranlaakson ja Kuusiston koulukirjastojen ilmettä uudistettiin uusilla hyllyopasteilla ja verhoilla.

7 TAPAHTUMATOIMINTA Syksyllä 2011 ELY-keskukselta haettiin rahaa kahteen hankkeeseen vuosille Skräppäyskerhon toimintaa laajennettiin Littoisten kirjastosta myös Piikkiön kirjastoon sekä aloitettiin pääkirjaston käsityöillat. Toinen hanke liittyi Ikäihmisten kulttuurikerhon toiminnan vakiinnuttamiseen. Vuoden 2012 aikana saatiin käyntiin yhteistyö kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Vuoden aikana luotiin myös tapahtumien suunnittelua varten kirjaston ja kulttuuripalvelujen yhteinen kalenteri, johon molemmat voivat merkitä tulossa olevia tapahtumia. Näyttelytoimintaa jatkettiin pääkirjaston tiloissa sekä musiikkiosastolla ja Piikkiön kirjastossa edellisen vuoden tapaan. Vuonna 2012 kirjaston omista tapahtumista pyrittiin ensimmäistä kertaa keräämään systemaattisesti palautetta. Tapahtumatoimintaryhmä loi tapahtumaseurantalomakkeen, joka täytetään jokaisen tapahtuman jälkeen. Palautteen perusteella tapahtumien (lukupiirien, Ikäihmisten kulttuurikerhon ja pääkirjaston käsityöiltojen) haluttaisiin jatkuvan vastaisuudessakin ja kirjastoon toivotaan esimerkiksi askarteluiltoja, kädentaitokursseja, vanhan ajan leikkejä, luentoja ja kirjailijavieraita. Tapahtumat Tapahtumien osalta yhteistyötä tehtiin kulttuuripalveluiden, kansalaisopiston, nuorisopalveluiden, koulutoimen, aikuislukion ja musiikkiopiston kanssa. Helmikuussa jokaiselle toimipisteelle arvottiin omat kirjastovauvat Satuseikkailu esitteen arvontalipukkeen palauttaneiden joukosta. Pienimuotoiset juhlat kirjastovauvoille järjestettiin Piikkiön kirjaston satuhuoneessa helmikuussa Lainan päivänä. Lokakuussa kirjaston huovutettu kettu vieraili Turun Kirjamessuilla tekemässä tunnetuksi Kirjava Kettu palkintoa. Nallepäiviä vietettiin neljän päivän ajan pääkirjastossa, Littoisten kirjastossa ja Piikkiön kirjastossa. Nallepäivien aikana järjestettiin Halitaan nallea satuhetkiä, lapset saivat suorittaa Nallepolun ja vastata nalleaiheisiin kysymyksiin sekä täyttää Nallen ystäväkirjaa. Asiakaspalvelutiskiltä sai noutaa nallelle oman kirjastokortin. Pääkirjastossa oli esillä nalletaidetta ja lauantaina oli tarjolla kasvomaalausta. Marraskuussa kulttuuripalvelut järjestivät pääkirjastossa runoillan, jossa vieraili Runo-Kaarina kilpailun voittanut Aulis U. Lehtinen. Kulttuuripalvelut osallistuivat ikäihmisten kulttuurikerhon ohjelman toteuttamiseen huhtikuussa ja lokakuussa. Huhtikuussa tarjolla oli nukketeatteriesitys Muisto Kaarinan teatterissa ja lokakuussa ikäihmisten kulttuurikerhossa vieraili kirjalija Harri Raitis.

8 Marraskuussa aikuislukion kanssa järjestettiin yhteistyössä perinteinen kirjailijamatinea pääkirjastossa. Kirjailijamatineassa vierailivat kirjailija Maarit Verronen ja Runo- Kaarina kilpailun voittaja Aulis U. Lehtinen. Marraskuussa Valkeavuoren yläkoulun ilmaisutaidon ryhmä opettaja Maaret Perälän johdolla kävi esittämässä pääkirjastossa dramatisoimiaan Mini Runo-Kaarinan runoja. On kiva, kun voi olla vähän iso esitystä oli seuraamassa 10 henkilöä. Joulukuussa musiikkiopiston kanssa järjestettiin joululauluilta pääkirjastossa. Kirjaston Kettu vieraili uudenvuodenaattona Kaarinan kaupungin järjestämässä lasten uuden vuoden juhlassa. Littoisten kirjastossa pidettiin huhtikuussa ja marraskuussa kaksi yökirjastoa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Niihin osallistui yhteensä 17 lasta. Toinen oli tarkoitettu vain asiakasraadin jäsenille ja toinen Kotimäen koulun luokkalaisille oppilaille. Marraskuun yökirjaston teemana olivat hirviöt. Yöstä julkaistiin artikkeli sekä Kunnallislehdessä että Kaarina-lehdessä. Lukulampun valossa -blogissa julkaistiin kaksi yökirjastoaiheista blogikirjoitusta. Kuukausittain toistuvat tapahtumat Ikäihmisten kulttuurikerho kokoontui pääkirjastossa keväällä viisi kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Edellämainittujen kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien lisäksi tammikuussa Kaarina-Seuran edustaja kertoi Kaarinan matkailusta, helmikuussa Jaakko Förbom luennoi Thiessin sisaruksista ja toukokuussa Erja Hautala esitteli uutuuskirjaansa ikäihmisten palveluista. Syyskuussa kulttuurikerho lähti bussikierrokselle Kaarinan kartanoihin ja marraskuussa saatiin kuulla Turun museokeskuksen empireluento. Maaliskuussa ja joulukuussa kulttuurikerhossa tutustuttiin kirjaston uutuusaineistoon. Pääkirjaston lukupiirit aloittivat toimintansa syyskuussa Sari Saarelan vetämä dekkarilukupiiri aloitti syyskuussa, samoin Maija Söderblomin luotsaama lukupiiri, jonka teemana olivat vaikeat rakkaudet. Pääkirjaston molemmat lukupiirit kokoontuivat syksyllä kerran kuukaudessa yhteensä neljä kertaa. Littoisten kirjaston lukupiiri kokoontui yhdeksän kertaa ja siinä oli 8 jäsentä vetäjän lisäksi. Jokaisesta lukupiirin kokoontumisesta tehtiin kooste kirjaston Facebook-sivuille. Skräppäyskerhot kokoontuivat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin Littoisten kirjastossa ja tiistaisin Piikkiön kirjastossa. Pääkirjastossa järjestettiin käsityöilta kerran kuukaudessa torstai-iltaisin. Käsityöillat järjestettiin yhteistyössä Kaarinan kansalaisopiston kanssa ja syksyn aiheina olivat kirjansidonta, antiikkinalletekniikka, kiinalainen tussimaalaus sekä skräppäys. Satuhetkiä pidettiin pääkirjastossa vuoden aikana 16 kertaa, Piikkiössä 13 kertaa ja Littoisissa 9 kertaa. Satuhetkiä järjestettiin myös Auranlaakson ja Piispanlähteen koulukirjastoissa. Satuhetkiin osallistui vuoden aikana yhteensä 716 lasta ja 180 aikuista.

9 Elokuvahetkiä järjestettiin Piikkiön kirjastossa 11 kertaa, joista osa oli erikseen päiväkotiryhmille järjestettyjä. Elokuvahetkissä kävi 168 lasta ja 47 aikuista. Elokuvahetket aloitettiin asiakkaiden toiveesta myös pääkirjastossa syksyllä Niitä pidettiin neljä kertaa, mukana oli yhteensä 50 lasta ja 15 aikuista. Näyttelyt MUU TOIMINTA Pääkirjaston vitriineissä järjestettiin kahdeksan näyttelyä vuonna Piikkiön kirjastossa oli vuoden aikana esillä 12 näyttelyä. Littoisten kirjastossa oli syyskuussa yksi valokuvanäyttely. Pääkirjaston ja Piikkiön kirjaston lastenosastoilla oli esillä vuoden aikana sekä henkilökunnan että asiakkaiden tekemiä näyttelyitä. Kesällä 2012 kaikkien Kaarinan kirjastojen lastenosastoilla otettiin käyttöön Raision kirjaston Nina Petanderin ideoimat ja toteuttamat Kuukauden kaveri ja tyyppi henkilöhahmoesittelyt. Kuukauden kaveri on kuvakirjoissa seikkaileva hahmo ja Kuukauden tyyppi seikkailee nuorten kirjoissa. Pääkirjaston satutilassa pidettiin vuoden aikana useita satuhetkiä, kirjastonkäytön opetuksia ja Tartu tassuun lukuhetkiä. Nuorten pelitilaa varattiin runsaasti ja sillä on oma uskollinen käyttäjäkuntansa. Tila on avoinna perheille ja lapsille myös kirjojen lukemiseen ja yhdessäoloon, mutta näitä käyntejä ei tilastoida. Mini Runo-Kaarina on kaarinalaisille alle kouluikäisille ja luokkalaisille tarkoitettu runokilpailu. Kirjaston edustajana Mini Runo-Kaarinan työryhmässä on ollut alusta asti Päivi Svala. Vuonna 2012 kilpailu järjestettiin kahdeksannen kerran. Julkaistun runokirjan nimenä oli On kiva, kun voi olla vähän iso. OECD:n alaorganisaatio CELE (Centre for Effective Learning Environments) järjesti helmikuussa kaksipäiväisen oppimisympäristökonferenssin yhteistyössä Kaarinan kaupungin, Turun yliopiston ja Rauman OKL:n kanssa. Toinen konferenssipäivä pidettiin Kotimäen koulussa. Kirjastonhoitaja Anu Ojaranta piti konferenssissa esitelmän kirjastoista oppimisympäristössä ja esitteli Kotimäen koulukirjastoa ja sen toimintaa konferenssiyleisölle. TIEDOTUS Vuoden 2012 suurimpana haasteena oli Vaski-kirjastoihin liittymisestä ja järjestelmäuudistuksesta tiedottaminen. Vaskin myötä kirjasto sai aiempaa vuorovaikutteisemman verkkokirjaston sekä tietoa asiakkaille jaettavaksi myös ruotsiksi ja englanniksi niin verkossa kuin esitteinä. Aineistosuositukset ja -esittelyt siirtyivät Vaski-verkkokirjastoon kirjaston omilta kotisivuilta. Kaupungin kotisivut ja siten myös kirjaston omat sivut saivat uuden ulkoasun joulukuussa. Lasten ja nuorten kotisivuja sekä kirjaston etusivua muokattiin sisällöllisesti uuteen uskoon. Kirjaston omista esitteistä päätettiin luopua ja hankkia tilalle perustiedot sisältävät, visuaalisesti houkuttelevat kirjanmerkit asiakkaille jaettaviksi. Kirjanmerkit otetaan käyttöön vuonna 2013.

10 HENKILÖKUNTA Vuonna 2012 henkilöstöstrategiasta valmistui osaamiskartoitus. Kannustuspalkkiona Vaski -konversion ponnistuksista henkilöstö vietti lokakuussa virkistyspäivän Tuorlassa. Koulutukseen käytettiin 154 henkilötyöpäivää ja koulutuspäiviä oli 122 kpl. Koulutuksen kohteena olivat järjestelmä- ja Vaski-koulutukset (25 koulutusta), kokoelmatyö ja asiakaspalvelu (18 koulutusta), kirjastotyön kehittäminen (6 koulutusta), työhyvinvointi (5 koulutusta) ja toimistotekniikka (1 koulutus). Tiina Mäki-Takala suoritti tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Uusina työntekijöinä aloittivat helmikuussa kirjastonhoitaja Anu Ojaranta, kesäkuussa kirjastonhoitaja Kaarina Sainio ja heinäkuussa kirjastonhoitaja Anu Lehtonen-Sonkki. Kirjasto sai uuden, nuortenkirjastonhoitajan toimen. Vastaavasti kirjastonhoitaja Sinikka Huttusen työpanoksesta siirrettiin 50 % kaupungin viestintätehtäviin.

11 KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO PÄHKINÄNKUORESSA Vuosi 2012 Asukkaita Aukiolotunteja 5672,5 Käyntejä Verkkokäyntejä Lainaus kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto Lainoja/asukas 16,16 Lainaajia asukkaista 32% Hankinnat kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto 71 Kokoelma kirjat,nuotit av-aineisto muu aineisto 87 Poistot Sanomalehdet 45 Aikakauslehdet 401 Vuosi 2011 Asukkaita Aukiolotunteja 6414,5 Käyntejä Verkkokäyntejä Lainaus kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto Lainoja/asukas 17,16 Lainaajia asukkaista 36% Hankinnat kirjat, nuotit av-aineisto muu aineisto 59 Kokoelma kirjat,nuotit av-aineisto muu aineisto 77 Poistot Sanomalehdet 42 Aikakauslehdet 386 Muutos 0,9 % - 12% - 18 % - 8 % - 5% - 3% - 14% - 0,4 % - 6% - 11% - 11% - 13% - 10% - 27% 20% 2% 2% 5% 13% -25% 7% 4% Henkilökunta 19 -kirjastoammatilliset 19 Toimintakulut asukasta kohden 44,88 Tapahtumat / osallistujat 156/2762 Käyttäjäkoulutukset/ osallistujat 158/3178 Henkilökunta 19 -kirjastoammatilliset 19 Toimintakulut asukasta kohden 46,22-2,4% - 3%

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kotkan kaupunginkirjasto

Toimintakertomus 2013. Kotkan kaupunginkirjasto Toimintakertomus 2013 Kotkan kaupunginkirjasto Tekstit: Katariina Kupiainen (Kirjaston vuosi 2013) Anne Ruonala (Pääkirjasto - Aikuistenosasto) Saara Leskinen (Pääkirjasto - Tietopalvelu) Tarja Mäkinen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto Kirjaston toimintaa 2014 Vuosi 2014 käynnistyi uusien lainausautomaattien käyttöönotolla. Automaatteja tuli pääkirjaston lisäksi

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 Eniten kirjaston toimintaan vuonna 2012 vaikutti syyskuussa alkanut koko kaupunkia koskeva hankintakielto. Hankintakielto vaikutti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kirjastotoimenjohtajan katsaus...2 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Kouvolan kirjastot Kesäkuu 2014 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto toimintakertomus 2013 1 Kuvitus Kirjaston arkisto Kouvolan

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi ~ 0 ~ ~ 1 ~ Joulukuun alku uudessa työpaikassa Porvoon kirjastossa oli tiivistelmä kirjastopalvelupäällikön arjesta. Nopeasti kävi ilmi, että moni asia Porvoossa ja koko Uudellamaalla on suurien muutoksen

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2013

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2013 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Kokkolan kaupunginkirjaston tapahtumiin osallistui 7 350 kuntalaista vuonna 2013. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 65 kpl.

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2009 Juhlavuosi 2009 Mennyt vuosi merkitsi kirjastolle sekä juhlaa että muutosta. Kokkolan kirjastotalon ja kirjastoauton 10-vuotisjuhlavuonna tuotiin kokkolalainen kirjallisuus ja kirjailijat

Lisätiedot

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto

Toimintakertomus. Lappeenrannan maakuntakirjasto Toimintakertomus 2014 Lappeenrannan maakuntakirjasto JALAT MAASSA TUNTOSARVET TULEVAISUUDESSA Lappeenrannan maakuntakirjaston henkilökunta ja asiakkaat tulevat muistamaan vuoden 2014 vuotena, jolloin

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Design Jonas Eriksson

Design Jonas Eriksson Design Jonas Eriksson 2 KIRJASTON VUOSI 2007 Porvoon kaupunginkirjastossa voidaan olla tyytyväisiä vuoteen 2007. Tuore asukaskysely osoittaa, että kaupungin tarjoamista palveluista juuri kirjastopalveluihin

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO Maija Söderblom KIRJASTOLAKI 1998 Yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitus Sari Lehikoinen Taitto Meri Jähi Helsingin kaupunginkirjasto 3 Organisaatio 3 Kaupunginkirjasto pähkinänkuoressa 4 HelMet-kirjasto rajatonta

Lisätiedot

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTA-AJATUS Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto Helsingin kaupunginkirjasto t o i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 9 Sisällys Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan toiminta, s. 5 Kirjastoimen johtajan katsaus, s. 6 Kirjastojen vuosi: Toimintaa, tapahtumia,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 16 2010 Helsingin kaupunginkirjasto 150 vuotta 6 1946 Suuri alueliitos. Sivukirjastojen määrä lisääntyi kuudesta 18:aan 1 7 8 1960 Kaupunginkirjasto

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012 SATUTUNNIT kirjastossa ja päiväkodeilla Molemmissa kirjastoissa pidettiin viikoittain kaikille avoimet, maksuttomat satutunnit. Keväällä 2012 kaksi kertaa kuussa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kirjastotoimi KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen,

Lisätiedot

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi Celia Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2007 117. toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Vaikuttavuus 5 3 Toiminnallinen tehokkuus 8 3.1 Toiminnan taloudellisuus 8 3.2.

Lisätiedot

Onks tietoo? Selvitys koulujen ja kirjaston yhteistyön kehittämistarpeista JJR-kunnissa. Päivi Lehmusvuori

Onks tietoo? Selvitys koulujen ja kirjaston yhteistyön kehittämistarpeista JJR-kunnissa. Päivi Lehmusvuori Onks tietoo? Selvitys koulujen ja kirjaston yhteistyön kehittämistarpeista JJR-kunnissa Päivi Lehmusvuori JJR-kirjasto Joroinen Juva Rantasalmi 2011 Kansilehden kuva Juvan Paatelan koulun oppilaat 2.12.2010

Lisätiedot

tuottama lisäaineisto ja kirjaston saamat kirjalahjoitukset.

tuottama lisäaineisto ja kirjaston saamat kirjalahjoitukset. s. 1 K irjastossa kulunut vuosi oli vaiherikas niin hyvässä kuin pahassakin. Lama iski myös Porvoon talouteen ja kaupungin talousarvio avattiin uudelleen. Tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi koko kaupungin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 KIRKKONUMMEN KUNTA Kirjastotoimi KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Kirjasto- ja tietopalvelut

Toimintakertomus 2012 Kirjasto- ja tietopalvelut Toimintakertomus 2012 Kirjasto- ja tietopalvelut Y hä useamman matka suuntautui kirjastoon vuonna 2012, mutta edellisvuoteen verrattuna he lainasivat hieman vähemmän. Hakunilan ja Hiekkaharjun kirjastojen

Lisätiedot