OPPITUNTI 18 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPITUNTI 18 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen"

Transkriptio

1 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 319 OPPITUNTI 18 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen Säännölliset lausekkeet ovat tehokas keino tutkia ja muokata tekstiä. Ne mahdollistavat kuvioiden etsimisen merkkijonosta ja osaavat erottaa vastaavat kohdat joustavasti ja tarkasti. Ole kuitenkin varovainen, koska tehokkuutensa vuoksi ne ovat samalla myös hitaampia kuin tavalliset merkkijonofunktiot, joita tutkimme luvussa 17, "Merkkijonojen käsittely". Käytä siksi merkkijonofunktioita aina, kun nopeus ja tehokkuus ovat elintärkeitä. PHP tukee kahta säännöllisten lausekkeiden joukkoa. Sillä on joukko funktioita, jotka emuloivat PERL-kielen säännöllisiä lausekkeita ja funktiojoukko, joka tukee rajallisemmin POSIX-järjestelmän mukaisia säännöllisiä lausekkeita. Tutkimme tässä luvussa molempia lausekkeita. Tämän tunnin aiheita ovat seuraavat: Kuinka hakea kuvioita merkkijonoista säännöllisten lausekkeiden avulla Säännöllisten lausekkeiden syntaksin perusteet Kuinka korvata merkkijonojen teksti säännöllisten lausekkeiden avulla Kuinka työskennellä tehokkaammilla, PERL-yhteensopivilla säännöllisillä lausekkeilla

2 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen POSIXin mukaiset säännölliset lausekkeet POSIXin säännöllisten lausekkeiden funktiot mahdollistavat monimutkaistenkin kuvioiden hakemisen merkkijonoista ja kuvioiden korvaamisen. Niitä kutsutaan yleisesti vain säännöllisten lausekkeiden funktioiksi, mutta kutsumme niitä tässä kirjassa POSIXin säännöllisiksi lausekkeiksi erottaaksemme ne samanlaisista, mutta tehokkaammista PERL-yhteensopivista säännöllisistä lausekkeista; lisäksi nämä säännölliset lausekkeet ovat POSIXin laajennettujen säännöllisten lausekkeiden määrittelyn mukaisia. Säännöllinen lauseke on joukko symboleja, jotka vastaavat tekstissä olevaa merkkikuviota. Näiden lausekkeiden käyttämisen oppiminen on paljon enemmän kuin PHP:n säännöllisten lausekkeiden funktioiden argumenttien ja palautustyyppien oppiminen. Aloitamme funktioilla ja käytämme niitä esitelläksemme säännöllisten lausekkeiden syntaksin. Kuvioiden vastineiden hakeminen ereg()-funktiolla Funktio ereg() ottaa argumentikseen merkkijonon, joka edustaa kuviota sekä merkkijonon, joka edustaa tutkittavaa tekstiä ja vielä taulukkomuuttujan, johon haun tulokset laitetaan. Funktio palauttaa kokonaisluvun, joka edustaa vastanneiden merkkien määrää, jos kuvio löytyi merkkijonosta, tai muutoin arvon epätosi. Kokeilkaamme nyt etsiä merkkijonosta "Aardvark advocacy" kirjainyhdistelmää "aa": print ereg("aa","aardvark advocacy",$array); print "<br>$array[0]<br>"; // tulostus: // 2 // aa Kirjaimet "aa" löytyivät merkkijonosta "aardvark", joten ereg() palauttaa arvon 2, joka on vastanneiden merkkien määrä. Myös taulukon $array ensimmäinen alkio täytetään vastanneella merkkijonolla, joka sitten tulostetaan selaimelle. Saattaa näyttää oudolta, että tiedämme jo, että hakemamme kuvio on "aa". Meidän ei kuitenkaan tarvitse hakea pelkästään ennalta määritettyjä merkkejä. Voisimme käyttää yksittäistä pistettä (.), joka vastaa mitä tahansa merkkiä: print ereg("d.","aardvark advocacy",$array); print "<br>$array[0]<br>"; // tulostus: // 2 // dv Nyt d. vastaa kirjainta "d", jonka jälkeen voi olla mikä tahansa merkki. Emme tiedä etukäteen, mikä tuo toinen merkki voi olla, joten nyt alkion $array[0] arvosta on hyötyä.

3 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 321 Määrän ilmaiseminen Kun merkkiä haetaan merkkijonosta, voidaan käyttää apuna määrän ilmaisijaa, joka määrittää, kuinka monta kertaa kyseisen merkin tulee toistua, jotta merkkijoukko vastaa hakua. Esimerkiksi kuvio a+ vastaa vähintään yhtä "a"-kirjainta, jota seuraa nolla tai useampi "a". Kokeilkaamme tätä: if ( ereg("a+","aaaa", $array) ) print $array[0]; // tulostaa "aaaa"; Huomaa, että tämä säännöllinen lauseke vastaa mitä tahansa merkkimäärää. Taulukko 18.1 luettelee määrän ilmaisijat, joita voi siis käyttää toistuvien (peräkkäisten) merkkien hakemisessa. Taulukko 18.1 Määrän ilmaisija toistuvien merkkien haussa Symboli Kuvaus Esimerkki Vastaa Ei vastaa * Nolla tai useampi esiintymä a* xxxx Vastaa kaikkea + Yksi tai useampi esiintymä a+ xaax xxxx? Nolla tai useampi esiintymä a? xaxx xaax {n} n esiintymää a{3} xaaa aaaa {n,} Ainakin n esiintymää a{3,} aaaa aaxx {,n} Enintään n esiintymää a{,2} xaax aaax {n1,n2} Ainakin n1 esiintymää, mutta enintään n2 esiintymää a{1,2} xaax xaaa Taulukossa 18.1 olevien aaltosulkujen sisällä käytettyjä numeroita kutsutaan rajoiksi. Rajoilla voidaan määrittää tarkasti, kuinka monta kertaa merkin tulisi toistua, jotta se vastaisi hakua. Ylä- ja alarajat tulee asettaa aaltosulkuihin kohdemerkin jälkeen (esimerkiksi a{1,2}). Kokeilkaamme nyt esimerkkiä. Kerho on määrittänyt jäsenkoodit jäsenilleen. Sopiva koodi sisältää 1-4 "y"- kirjainta, jota seuraa jokin aakkosnumeerinen merkki ja sen jälkeen luku 99. Kerho on pyytänyt meitä jäsentelemään taustalokia ja ottamaan esille jäsenkoodit aina kun mahdollista. $test = "the code is yyxgdh99 -- have you received my sub?"; if ( ereg( "y{1,4}.*99 ", $test, $array ) ) print "Found membership: $array[0]"; // tulostaa "Found membership: yyxgdh99 " Nyt jäsenkoodi alkaa kahdella "y"-kirjaimella, joita seuraa neljä isoa kirjainta. Lopussa on luku 99. Lauseke y{1,4} vastaa kahta "y"-kirjainta ja lauseke.* vastaa isoja kirjaimia (vastaa mitä tahansa määrää mitä tahansa merkkejä). Olemmeko jo valmiita? No emme suinkaan. Taataksemme, että vastannut kuvio päättyy lukuun 99, olemme vaatineet välilyönnin viimeiseksi merkiksi. Se palautetaan, kun vastine löytyy. Entäpä, jos tutkittava merkkijono on seuraavanlainen?

4 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen "my code is yyxgdh99 did you get my 1999 sub?" Koodimme tuottaisi nyt seuraavan jäsenkoodin "y code is yyxgdh99 did you get my 1999" Mikä meni vikaan? Säännöllinen lausekkeemme vastasi "y"-kirjainta merkkijonossa "my" ja sen jälkeen mitä tahansa määrää merkkejä, kunnes kohdattiin luku 99, jota seurasi välilyönti. Säännölliset lausekkeet ovat ehdottomia. Ne vastaavat kaikkia mahdollisia merkkejä mitä vain voivat. Siitä syystä lausekkeemmekin vastaa kaikkia mahdollisia merkkejä, kunnes eteen tulee vuosiluvusta 1999 irrotettu 99, joka ei kuitenkaan ole osa jäsenkoodia. Voisimme yrittää parantaa tilannetta hieman määrittämällä, että merkkien "y" ja "99" välissä olevien merkkien tulee olla todella aakkosnumeerisia eivätkä ne sisällä välilyöntejä. Itse asiassa voimme toteuttaa sen merkkiluokan avulla. Merkkien määrittäminen merkkiluokilla Toistaiseksi olemme joko hakeneet tiettyjä merkkejä tai mitä tahansa merkkejä. Merkkiluokilla voidaan haku kohdentaa tiettyyn merkkiryhmään. Merkkiluokka määritetään laittamalla halutut vastemerkit hakasulkuihin. Merkintä [ab] vastaa joko merkkiä 'a' tai merkkiä 'b'. Kun olet luonut merkkiluokan, voit käsitellä sitä ikään kuin merkkinä. Niinpä [ab]+ vastaa merkkijonoja "aaa", "bbb" tai "ababab". Voit käyttää myös merkkien sarjaa merkkiluokassa: [a-b] vastaa kaikkia pikkukirjaimia, [A-Z] kaikkia isoja kirjaimia ja [0-9] kaikkia numeroita. Voit yhdistellä arvoalueita ja yksittäisiä merkkejä yhteen merkkiluokkaan, jolloin esimerkiksi [a-z5] vastaa merkkijonoja, jotka alkavat numerolla 5 ja joita seuraa pikkukirjain. Voit myös kääntää merkkiluokan laittamalla hattumerkin (^) heti vasemmanpuoleisen hakasulun jälkeen: [^A- Z] vastaa mitä tahansa muuta paitsi isoja kirjaimia. Katsokaamme nyt esimerkkiä edellisestä jaksosta. Meidän tulee löytää 1-4 kertaa esiintyvä 'y', mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki, joka voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa, sekä merkit "99". $test = "my code is yyxgdh99 did you get my 1999 sub?"; if ( ereg( "y{1,4}[a-za-z0-9]*99 ", $test, $array ) ) print "Found membership: $array[0]"; // tulostaa "Found membership: yyxgdh99 " Lähestymme nyt ratkaisua. Merkkiluokka, jonka lisäsimme, ei enää vastaa välilyöntejä, joten jäsenkoodi palautetaan nyt. Jos kuitenkin lisäämme pilkun jäsenkoodin perään tekstiimme, säännöllinen lausekkeemme epäonnistuu jälleen: $test = "my code is yyxgdh99, did you get my 1999 sub?"; if ( ereg( "y{1,4}[a-za-z0-9]*99 ", $test, $array ) )

5 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 323 print "Found membership: $array[0]"; // lauseke ei onnistu tehtävässään Tämä johtuu siitä, että olemme vaatineet välilyönnin kuvion perään varmistaaksemme, että olemme jäsenkoodin lopussa. Niinpä, jos tekstissä on hakasuluissa oleva jäsenkoodi tai koodi on ennen heittomerkkiä tai pilkkua, epäonnistumme jälleen. Voimme muokata lausekettamme, jotta se vastaa kaikkia muita merkkejä paitsi aakkosnumeerisia merkkejä, jolloin pääsemme lähemmäksi ratkaisua: $test = "my code is yyxgdh99, did you get my 1999 sub?"; if ( ereg( "y{1,4}[a-za-z0-9]*99[^a-za-z0-9]", $test, $array ) ) print "Found membership: $array[0]"; // tulostaa "Found membership: yyxgdh99," Olemme nyt lähempänä, mutta ongelmia ilmenee vieläkin. Ensiksikin, olemme lisänneet pilkun palautettuun vastineeseen ja toiseksi vasteen saaminen epäonnistuu, jos jäsenkoodi on testattavan merkkijonon lopussa, koska se vaatii, että jäsenkoodin perään on laitettu merkki. Toisin sanoen meidän on löydettävä luotettava keino testata sanan viereiset merkit. Palaamme tähän ongelmaan myöhemmin. Atomeilla työskentely Atomi on kuvio, joka laitetaan hakasulkuihin (sitä kutsutaan usein myös osakuvioksi). Kun olet määrittänyt atomin, voit käsitellä sitä ikään kuin se olisi merkki tai merkkiluokka. Toisin sanoen voit vastata samaa kuviota niin monta kertaa kuin haluat käyttämällä taulukossa 18.1 esitettyä syntaksia. Seuraava koodi määrittää kuvion, joka sijoitetaan hakasulkuihin ja lisäksi vaaditaan, että atomin tulee esiintyä kaksi kertaan, jotta se vastaisi lauseketta: $test = "abbaxabbaxabbax"; if ( ereg( "([ab]+x){2}", $test, $array ) ) sprint "$array[0]"; // tulostaa "abbaxabbax" Lauseke [ab]+x vastaisi merkkijonoa "abbax", mutta ([ab]+x)2 vastaa merkkijonoa "abbaxabbax". Taulukon, joka viedään ereg()-funktiolle, ensimmäinen alkio sisältää kokonaisen vastemerkkijonon. Peräkkäiset alkiot sisältävät kunkin yksittäisen vasteatomin. Tämä tarkoittaa sitä, että voit päästä käsiksi vastanneen kuvion komponentteihin sekä koko vasteeseen. Seuraavassa koodissa haemme IP-osoitetta ja tulostamme osoitteen eri osat: $test = " "; if ( ereg( "([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]+)", $test, $array ) )

6 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen { foreach ( $array as $val ) print "$val<br>"; } // Tulostus: // // 158 // 152 // 1 // 58 Huomaa, että olemme käyttäneet escape-merkkiä (kenoviivaa (\)) lausekkeissamme. Sillä tavoin määritämme, että haluamme ohittaa pisteen erikoismerkityksen ja kohdella sitä tavallisena merkkinä. Näin tulee tehdä kaikkien sellaisten merkkien kohdalla, joilla on erikoismerkitys säännöllisissä lausekkeissa, mikäli tuo erikoismerkitys halutaan kiertää. Haarautumat Voit yhdistää kuvioita putkella ( ) luodaksesi haarautumia säännöllisiin lausekkeisiisi. Säännöllinen lauseke, jossa on kaksi haaraa, vastaa joko ensimmäistä tai toista haaraa. Näin saat vielä lisää joustavuutta lausekkeisiisi. Seuraava koodi vastaa joko merkkijonoa ".com" tai merkkijonoa ".co.uk": $test = "www.adomain.com"; if ( ereg( "\.com \.co\.uk", $test, $array ) ) print "it is a $array[0] domain<br>"; // tulostaa "it is.com domain" Säännöllisen lausekkeen ankkurointi Sen lisäksi, että voit määrittää kuvion, jonka haluat löytää merkkijonosta, voit myös päättää, mistä kohtaa merkkijonoa haluat tuon kuvion löytää. Testataksesi, onko kuvio merkkijonon alussa, käytä lausekkeessasi hattumerkkiä (^). Kuvio ^a vastaa merkkijonoa "apple", mutta ei merkkijonoa "banana". Testataksesi, että kuvio on merkkijonon lopussa käytä taalamerkkiä ($) lausekkeesi lopussa. Tällöin kuvio a$ vastaa merkkijonoa "flea", mutta ei merkkijonoa "dear". Jäsenkoodiesimerkkimme uudelleen Meillä on nyt työkaluja jäsenkoodiesimerkkiemme täydentämiseen. Muista, että olemme jäsennelleet sähköposteja erottaaksemme jäsenkoodit, jotka koostuvat 1-4 'y'-kirjaimesta, joita seuraa vaihteleva määrä aakkosnumeerisia merkkejä ja sen jälkeen merkkijono "99". Nykyinen ongelmamme on siinä, kuinka määritämme, milloin vastannut kuvio on sanan alueella. Emme voi käyttää välilyöntiä, koska sanan molemmin puolin voi olla välimerkkejä. Emme voi vaatia, että jokin ei-aakkosnumeerinen merkki olisi sanan erottimena, koska kuviomme voi aloittaa tai päättää merkkijonon.

7 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 325 Nyt kun voimme luoda haaroja ja ankkuroida kuvioita, voimme vaatia, että jäsenkoodin perässä voi olla joko ei-aakkosnumeerinen merkki tai merkkijonon loppu. Voimme käyttää samaa logiikkaa määrittämään sanan, joka esiintyy aluekoodin alussa. Voimme käyttää myös hakasulkuja havaitsemaan jäsenkoodin, jonka perässä on välilyöntejä tai välimerkkejä: $test = "my code is yyxgdh99, did you get my 1999 sub?"; if ( ereg( "(^ [^a-za-z0-9])(y{1,4}[a-za-z0-9]*99)([^a-za-z0-9] $)", $test, A $array ) ) print "Found membership: $array[2]"; // tulostaa "Found membership: yyxgdh99" Kuten voit nähdä, säännölliset lausekkeet ovat vaikeaselkoisia, ainakin ensi silmäyksellä. Kun jaat ne osiin, saat kuitenkin selville niiden salaisuudet. Olemme nyt varmistaneet, että kuviomme on sanan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että sen edellä tulee olla ei-aakkosnumeerinen merkki tai sen tulee olla merkkijonon alku. Sen perässä tulee myös olla aakkosnumeerinen merkki tai merkkijonon loppu. Emme halua tallentaa edellä tai perässä olevia merkkejä, joten laitamme kuviomme hakasulkuihin. Siten voimme olla varmoja siitä, että haluttu kohde on taulukkomme ($array) toisena alkiona. Ereg() erottelee isot ja pienet kirjaimet. Jos et halua niin tapahtuvan, käytä eregi()-funktiota. Se ei erottele isoja ja pieniä kirjaimia, mutta toimii muutoin täysin samalla lailla kuin ereg(). Merkkijonojen korvaaminen egrep_replace()-funktiolla Toistaiseksi olemme etsineet kuvioita merkkijonosta muuttamatta merkkijonoa. Uusi egrep_replace()- funktio mahdollistaa kuvion hakemisen ja korvaamisen uudella osamerkkijonolla. Funktio ottaa kolme argumenttia: säännöllisen ilmauksen, tekstin, joka korvaa löydetyn kuvion ja muunnettavan tekstin. Funktio palauttaa merkkijonon, jos muokkaus on onnistunut. Jos haku ja korvaus eivät onnistu, palautetaan alkuperäinen kohdemerkkijono. Seuraavassa koodissa etsimme kerhon sihteerin nimeä ja korvaamme sen seuraavana olevan jäsenen nimellä: $test = "Our Secretary, Sarah Williams is pleased to welcome you."; print ereg_replace("sarah Williams", "Rev. P.W. Goodchild", $test); // tulostaa "Our Secretary, Rev. P.W. Goodchild is pleased to welcome you." Huomaa, että vaikka ereg() vastaa vain ensimmäistä löytämäänsä kuviota, se korvaa kaikki vastaavat esiintymät.

8 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen Taaksepäin viittaaminen egrep_replace()-funktiolla Taaksepäin viittaaminen mahdollistaa vastatun kuvion osan käyttämisen merkkijonon muuttamiseen. Tätä ominaisuutta käytettäessä tulee käyttää sulkumerkkejä ottamaan esille kaikki ne säännöllisen ilmauksen alkiot, joita halutaan käyttää. Näiden osakuvioiden kautta löydetty teksti on korvaavan merkkijonon käytettävissä, jos viittaat niihin kahdella kenoviivalla ja atomin numerolla (esimerkiksi \\1). Atomit numeroidaan järjestyksessä, ulommista sisään päin, vasemmalta oikealle alkaen arvosta \\1. Merkintä \\0 tallentaa koko vastineen. Seuraava koodi muuntaa päivämäärät, jotka ovat muodossa pp/kk/vv muotoon kk/pp/vv: $test = "25/12/2000"; print ereg_replace("([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)", "\\2/\\1/\\3", $test); // tulostaa "12/25/2000" Ereg_replace() tunnistaa isot ja pienet kirjaimet. Jos et halua niin tapahtuvan, voit käyttää Eregi_replace()-funktiota, joka ei tunnista isoja ja pieniä kirjaimia, mutta on muutoin samanlainen kuin ereg_replace(). Merkkijonojen pilkkominen split()-funktiolla Luvussa 17 kerrottiin, kuinka merkkijono voitiin jakaa osiin, jotka laitettiin taulukkoon funktiolla explode(). Kyseessä on tehokas menettely, mutta siinä voidaan antaa vain yksi merkkijoukko erottimeksi. PHP4:n split()-funktio mahdollistaa säännöllisten lausekkeiden hyödyntämisen määrittämään joustava erotin. Funktio ottaa argumenteikseen merkkijonon, joka edustaa erotinkuviota, ja lähdemerkkijonon. Se hyväksyy myös valinnaisen kolmannen argumentin, joka edustaa palautettavien alkioiden lukumäärää. Funktio palauttaa taulukon. Seuraava koodi käyttää säännöllistä lauseketta, jossa on kaksi erotinta; erottimena voi olla pilkku tai sana "and", jonka molemmin puolin on välilyönti: $text = "apples, oranges, peaches and grapefruit"; $fruitarray = split( ", and ", $text ); foreach ( $fruitarray as $item ) print "$item<br>"; // tulostus: // apples // oranges // peaches // grapefruit

9 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 327 Perl-yhteensopivat säännölliset lausekkeet Jos siirryt Perl-maailmasta PHP:n käyttämiseen, tuntuvat POSIX-yhteensopivat lausekkeet varmaankin oudoilta. Hyvä uutinen onkin nyt se, että PHP4 tukee Perl-yhteensopivia säännöllisiä ilmauksia. Ne ovat jopa tehokkaampia kuin aiemmin esitetyt menettelyt. Tutkimme nyt näitä eroja. Kuvioiden hakeminen preg_match()-funktiolla Funktio preg_match() ottaa kolme argumenttia: säännöllisen lausekkeen, lähdemerkkijonon ja taulukkomuuttujan, johon vastineet tallennetaan. Funktio palauttaa arvon tosi, jos vastine löytyy, mutta muutoin arvon epätosi. Tämän funktion ja ereg_match()-funktion ero on säännöllisessä lausekkeessa. Perl-yhteensopivat säännölliset lausekkeet tulee laittaa erottimien sisälle. Yleensä nuo erottimet ovat kauttaviivoja, vaikkakin niiden sijaan voidaan käyttää mitä tahansa merkkiä. Seuraava koodi käyttää tätä funktiota hakemaan merkkijonosta merkkiä p, jota voi seurata mikä tahansa merkki, jonka jälkeen seuraa kirjain t: $text = "pepperpot"; if ( preg_match( "/p.t/", $text, $array ) ) print $array[0]; // tulostaa "pot" Perl-lausekkeet käytössä Oletuksena säännölliset ilmaukset koettavat vastata niin montaa merkkiä kuin mahdollista. Niinpä lauseke "/p.*t/" hakee ensimmäistä 'p'-merkkiä merkkijonosta ja vastaa niin montaa merkkiä kuin mahdollista kunnes viimeinen 't'-merkki kohdataan. Niinpä tämä säännöllinen lauseke vastaa koko testimerkkijonoa seuraavassa koodissa: $text = "pot post pat patent"; if ( preg_match( "/p.*t/", $text, $array ) ) print $array[0]; // tulostaa "pot post pat patent" Sijoittamalla kysymysmerkin (?) määrän ilmaisijan jälkeen voidaan Perl-lauseke pakottaa toimimaan kontrolloidummin. Lauseke "p.*t"

10 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen tarkoittaa "p-kirjainta, jota seuraa niin monta merkkiä kuin mahdollista ja sen jälkeen tulee kirjain t". Lauseke "p.*?t" tarkoittaa "p-kirjainta, jota seuraa niin vähän kirjaimia kuin mahdollista ja sen jälkeen tulee kirjain t" Seuraava koodi käyttää tätä tekniikkaa vastaamaan pienintä kirjainmäärää, jossa ensimmäisenä kirjaimena on 'p' ja viimeisenä kirjaimena 't': $text = "pot post pat patent"; if ( preg_match( "/p.*?t/", $text, $array ) ) print $array[0]; // tulostaa "pot" Perl-lausekkeet ja kenoviivalla merkityt merkit Joitakin merkkejä voidaan ohittaa Perl-lausekkeissa samalla lailla kuin merkkijonoissa. Esimerkiksi merkintä \t tarkoittaa tabulaattorimerkkiä ja \n uutta riviä. Myös Perl-lausekkeissa voidaan käyttää escape-merkkiä; tällöin lauseke vastaa kokonaista merkkityyppiä. Taulukko 18.2 luettelee nämä kenoviivamerkit. Taulukko 18.2 Escape-merkit, jotka vastaava merkkityyppejä Merkki Vastaa \d Mikä tahansa numero \D Mikä tahansa muu kuin numero \s Mikä tahansa tyhjä merkki (white space) \S Mikä tahansa muu kuin tyhjä merkki \w Mikä tahansa kirjain (myös alaviiva mukana) \W Mikä tahansa muu kuin kirjain Nämä escape-merkit voivat yksinkertaistaa säännöllisiä lausekkeita suunnattomasti. Ilman niitä joutuisit kirjoittamaan merkkiluokan rajat. Vertaa ereg()- ja preg_match()-funktioiden käyttöä kirjainten hakemisessa: ereg( "p[a-za-z0-9_]+t", $text, $array ); preg_match( "/p\w+t/, $text, $array );

11 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 329 Perl-lausekkeet tukevat myös monia escape-merkkejä, jotka toimivat ankkureina. Ankkurit vastaavat sijainteja merkkijonossa vastaamatta mitään merkkejä. Nämä ankkurit luetellaan taulukossa Taulukko 18.3 Escape-merkit, jotka toimivat ankkureina Merkki Vastaa \A Merkkijonon alku \b Sanan rajat \B Ei sanan rajat \Z Merkkijonon loppu (ennen viimeistä rivinvaihtoa tai loppumerkkiä) \z Merkkijonon loppu (vain merkkijonon lopussa) Muista ongelmat, joita meillä oli sanarajojen hakemisessa jäsenkoodiesimerkissämme. Perlin mukaiset lausekkeet helpottavat tätä työtä. Vertaa ereg()- ja preg_match()-syntakseja, kun haetaan sanan merkkejä ja rajoja: ereg( "(^ [^a-za-z0-9_])(p[a-za-z0-9_]+t)([^a-za-z0-9_] $)", $text, $array ); preg_match( "\bp\w+t\b", $text, $array ); Esimerkkikoodissamme preg_match() vastaa merkkiä "p", mutta vain jos se on sanan rajana, jolloin sitä seuraa merkkejä ja lopuksi kirjain "t", mutta vain silloin, kun "t" on sanan rajamerkkinä. Sanan rajana oleva escape-merkki ei todellisuudessa vastaa kirjainta; se pelkästään vahvistaa, että raja esiintyy. Jos käyttäisit ereg_match()-funktiota, sinun tulisi muodostaa kuvio muille merkeille ja vastattava joko sitä tai merkkijonorajoja. Voit myös ohittaa kirjaimia muuttaaksesi niiden merkityksiä. Vastataksesi esimerkiksi kirjainta "." sinun tulisi lisätä kenoviiva sen eteen. Vasteiden etsiminen globaalisti preg_match_all()-funktiolla Eräs POSIX-mukaisten säännöllisten lausekkeiden ongelma on se, että on vaikeaa vastata jokaista kuvion esiintymää merkkijonossa. Niinpä käytettäessä ereg()-funktiota hakemaan sanoja, jotka alkavat kirjaimella "p" ja päättyvät kirjaimeen "s", löydetään vain ensimmäinen tapaus. Kokeilkaamme: $text = "I sell pots, plants, pistachios, pianos and parrots"; if ( ereg( "(^ [^a-za-z0-9_])(p[a-za-z0-9_]+s)([^a-za-z0-9_] $)", $text, $array ) ) { for ( $x=0; is_string( $array[$x] ); $x++ ) print "\$array[$x]: $array[$x]<br>\n"; } // tulostus:

12 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen // $array[0]: pots, // $array[1]: // $array[2]: pots // $array[3]:, Kuten odotimme, ensimmäinen löytömme "pots" tallennetaan $array-taulukon kolmanteen alkioon. Ensimmäinen alkio sisältää täydellisen vastineen, toinen taas välilyönnin ja neljäs pilkun. Saadaksesi jokaisen kuvion esille, meidän tulisi käyttää ereg_replace()-funktiota silmukassa poistamaan jokainen löydetty vaste ennen seuraavaa hakua. Voimme käyttää preg_match_all()-funktiota jokaisen vastineen löytämiseksi samalla kertaa kohdemerkkijonosta. Funktio ottaa argumenteikseen säännöllisen ilmauksen, lähdemerkkijonon, taulukkomuuttujan ja palauttaa arvon tosi, jos vaste löytyy. Taulukkomuuttuja täytetään moniulotteiseilla taulukolla, jonka ensimmäinen alkio sisältää jokaisen vasteen. Listaus 18.1 testaa merkkijonon käyttämällä preg_match_all()-funktiota; koodissa on kaksi for-silmukkaa, jotka tulostavat tuloksena olevan moniulotteisen taulukon. Listaus 18.1 Kuviovasteen hakeminen globaalisti preg_match_all()-funktiolla 1: <html> 2: <head> 3: <title>using preg_match_all() to match a pattern globally</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $text = "I sell pots, plants, pistachios, pianos and parrots"; 8: if ( preg_match_all( "/\bp\w+s\b/", $text, $array ) ) 9: { 10: for ( $x=0; $x< count( $array ); $x++ ) 11: { 12: for ( $y=0; $y< count( $array[$x] ); $y++ ) 13: print "\$array[$x][$y]: ".$array[$x][$y]."<br>\n"; 14: } 15: } 16: // Tulostus: 17: // $array[0][0]: pots 18: // $array[0][1]: plants 19: // $array[0][2]: pistachios 20: // $array[0][3]: pianos

13 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen : // $array[0][4]: parrots 22:?> 23: </body> 24: </html> Funktiolle preg_match_all() viedään $array-taulukko; siinä on vain yksi alkio, merkkijonotaulukko. Tämä taulukko sisältää testimerkkijonon kaikki sanat, jotka alkavat kirjaimella "p" ja päättyvät kirjaimeen "s". Funktio preg_match_all() täyttää moniulotteisen taulukon osakuvioiden vasteilla. Ensimmäinen alkio sisältää koko säännöllisen lausekkeen jokaisen vasteen. Kukin lisäalkio sisältää osamerkkijonojen vasteet. Niinpä seuraavassa kutsussa preg_match_all() $text = " , , "; preg_match_all( "/(\d+)-(\d+)-(\d+)/", $text, $array ); $array[0] tallentaa täysien vasteiden taulukon: $array[0][0]: $array[0][1]: $array[0][2]: $array[1] tallentaa ensimmäisen osamerkkijonon vastetaulukon: $array[1][0]: 01 $array[1][1]: 01 $array[1][2]: 01 $array[2] tallentaa toisen osamerkkijonon vastetaulukon: $array[2][0]: 05 $array[2][1]: 10 $array[2][2]: 03 ja niin edelleen.

14 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen Kuvioiden korvaaminen preg_replace()-funktiolla Tämä preg_replace()-funktio käyttäytyy täysin samalla tavalla kuin ereg_replace(), paitsi että sen kautta päästään käsiksi Perl-yhteensopivien säännöllisten lausekkeiden lisätoiminnallisuuteen. Funktio ottaa argumenteikseen säännöllisen ilmauksen, korvaavan merkkijonon ja lähdemerkkijonon. Jos vaste löytyy, se palauttaa muunnetun merkkijonon; muutoin se palauttaa lähdemerkkijonon kopion. Seuraava koodi muuntaa merkkijonon päivämäärät muodosta pp/mm/vv muotoon kk/pp/vv: $t = "25/12/99, 14/5/00"; $t = preg_replace( " \b(\d+)/(\d+)/(\d+)\b ", "\\2/\\1/\\3", $t ); print "$t<br>"; // tulostaa "12/25/99, 5/14/00" Huomaa, että käytimme edellä putkisymbolia ( ) erottimena. Sen ansiosta meidän ei tarvitse ohittaa kauttaviivan merkitystä kuviossamme. Funktio tukee viittauksia taaksepäin ssamalla lailla kuin ereg_replace()-funktio. Lähdemerkkijonon sijaan preg_match-funktiolle voidaan viedä merkkijonotaulukko ja se osaa muuntaa taulukon jokaisen merkkijonon. Tässä tapauksessa palautusarvo on muunnetut merkkijonot sisältävä taulukko. Voit viedä preg_match()-funktiolle myös taulukoita, joissa on säännöllisiä lausekkeita ja korvaavia merkkijonoja. Kutakin säännöllistä lauseketta käytetään lähdemerkkijonoon ja suoritetaan sitten vastaava korvaaminen. Seuraava koodi muuntaa päivämäärämuodot samalla lailla kuin ennenkin, mutta muuttaa myös kopio-oikeus-informaation lähdemerkkijonossa: $text = "25/12/99, 14/5/00. Copyright 1999"; $regs = array( " \b(\d+)/(\d+)/(\d+)\b ", "/([Cc]opyright) 1999/" ); $reps = array( "\\2/\\1/\\3", "\\1 2000" ); $text = preg_replace( $regs, $reps, $text ); print "$text<br>"; // tulostaa "12/25/99, 5/14/00. Copyright 2000" Luomme kaksi taulukkoa. Ensimmäinen, $regs, sisältää kaksi säännöllistä lauseketta ja toinen, $reps, sisältää korvaavat merkkijonot. Ensimmäinen $reps-taulukon alkio vastaa ensimmäistä $regs-taulukon alkiota jne. Jos korvaavien merkkijonojen taulukko sisältää vähemmän alkioita kuin säännöllisten lausekkeiden taulukko, tapahtuu vasteiden korvaaminen tyhjillä merkkijonoilla. Jos preg_replace()-funktiolle viedään säännöllisten lausekkeiden taulukko, mutta vain yksi korvaava merkkijono, käytetään tuota yhtä merkkijonoa kaikissa korvaamisissa. Muuntimet Perl-yhteensopivat säännölliset lausekkeet ovat joustavia; kuvioiden käyttötapa on muunneltavissa.

15 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 333 Kuvion muuntaja on kirjain, joka sijoitetaan lopullisen erottimen jälkeen Perl-yhteensopivissa säännöllisissä lausekkeissa. Tuo muunnin muuttaa lausekkeen käyttäytymistä. Taulukko 18.4 luettelee Perl-lausekkeiden kuviomuuntimet. Taulukko 18.4 Perl-yhteensopivien säännöllisten lausekkeiden muuntimet Kuvio Kuvaus /i Isoja ja pieniä kirjaimia ei erotella /e Käsittelee preg_replace()-funktion korvaavaa merkkijonoa PHPkoodina /m Ankkurit $ ja ^vastaavat nykyisen rivin alkua ja loppua /s Vastaa rivinvaihtoja (piste ei normaalisti vastaa rivinvaihtoa) /x Merkkiluokkien ulkopuolella olevaa välilyöntiä ei vastata luettavuuden takia. Jos 'white space'-alueita halutaan vastata, tulee käyttää menettelyjä \s, \t tai \. /A Vastaa kuviota vain merkkijonon alussa (ei mukana Perlissä) /E Vastaa kuviota vain merkkijonon lopussa (ei mukana Perlissä) /U Tarkennus, jossa minimimäärä sallittuja vasteita löydetään (ei mukana Perlissä) Kuviomuuntimia voidaan myös yhdistellä. Saatat esimerkiksi haluta käyttää x-muunninta tekemään lausekkeista helppolukuisempia ja lisätä mukaan i-muuntimen, jolloin haussa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi kuvio / b \S* t /ix vastaa merkkijonoja "bat" ja "BAT", mutta ei merkkijonoa "B AT". Huomaa, että itse kuviossa voi olla luettavuuden takia välilyöntejä; niitä ei oteta haussa huomioon. Muunninta m voidaan käyttää silloin, kun halutaan vastata ankkuroitua kuviota useilla tekstiriveillä. Ankkurikuviot ^ja $ vastaavat oletuksena koko merkkijonon alkua ja loppua. Seuraava koodi käyttää m- muunninta $-ankkurin käyttäytymisen muuttamiseen: $text = "name: matt\noccupation: coder\neyes: blue\n"; preg_match_all( "/^\w+:\s+(.*)$/m", $text, $array ); foreach ( $array[1] as $val ) print "$val<br>"; // tulostus: // matt // coder // blue Luomme säännöllisen lausekkeen, joka vastaa mitä tahansa sanaa, jota seuraa kaksoispiste ja mikä tahansa määrä välilyöntejä. Muunnin s on hyödyllinen, jos halutaan käyttää pistettä (.) vastaamaan merkkejä useilla riveillä. Seuraava koodi koettaa päästä käsiksi merkkijonon ensimmäiseen ja viimeiseen sanaan:

16 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen $text = "start with this line\nand you will reach\na conclusion in the end\n"; preg_match( "/^(\w+).*?(\w+)$/", $text, $array ); print "$array[1] $array[2]<br>"; Tämä koodi ei tulosta mitään. Vaikka säännöllinen lauseke löytää merkit merkkijonon alusta, ei piste (.) kuitenkaan vastaa rivinvaihtomerkkejä, jotka on upotettu tekstiin. Seuraavassa parannamme tilanteen s- muuntimen avulla: $text = "start with this line\nand you will reach\na conclusion in the end\n"; preg_match( "/^(\w+).*?(\w+)$/s", $text, $array ); print "$array[1] $array[2]<br>"; // tulostaa "start end" Muunnin e on erityisen tehokas. Se mahdollistaa preg_replace()-funktiossa olevan korvaavan merkkijonon käsittelyn ikäänkuin se olisi PHP-koodia. Voit viedä funktioille esimerkiksi taaksepäin viittauksia argumentteina tai käsitellä numeroluetteloita. Seuraavassa esimerkissä käytämme e-muunninta viemään päivämääränumerot funktiolle, joka palauttaa päivämäärän uudelleen muotoiltuna. <?php function convdate( $month, $day, $year ) { $year = ($year < 70 )?$year+2000:$year; $time = ( mktime( 0,0,0,$month,$day,$year) ); return date("l F Y", $time); } $dates = "3/18/99<br>\n7/22/00"; $dates = preg_replace( "/([0-9]+)\/([0-9]+)\/([0-9]+)/e", "convdate(\\1,\\2,\\3)", $dates); print $dates; // tulostaa: // Thursday 18 March 1999 // Saturday 22 July 2000?>

17 18. Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 335 Koodi löytää minkä tahansa kolmen numeron joukon, joiden erottimina on kauttaviivat, käyttämällä sulkumerkkejä sieppaamaan vastanneet numerot. Koska käytämme e-muunninta, voimme kutsua käyttäjän määrittelemää convdate()-funktiota korvaavan merkkijonon kautta ja viedä funktiolle kolme taaksepäin viittausta. Tuo convdate() yksinkertaisesti muokkaa numeroarvot luettavampaan päivämäärämuotoon. Yhteenveto Säännölliset lausekkeet ovat hyvin laaja aihe ja olemme todellakin nähneet vain osan niiden tehosta tällä tunnilla. Siitä huolimatta sinun tulisi nyt osata käyttää säännöllisiä lausekkeita hakemaan ja korvaamaan monimutkaisia kuvioita tekstistä. Sinun tulisi osata käyttää ereg()-funktiota hakemaan kuvioita merkkijonoista ja ereg_replace()-funktiota korvaamaan kaikki kuvioesiintymät merkkijonosta. Olemme myös opastaneet sinua hakemaan merkkialueita merkkiluokkien avulla, useita kuvioita määräilmaisimien avulla ja vaihtoehtoisia kuvioita haarautumien avulla. Sinun tulisi nyt osata myös erottaa osamerkkijonot ja viitata niihin taaksepäin viittauksilla. Perlyhteensopivien säännöllisten lausekkeiden avulla sinun tulisi osata käyttää escape-merkkejä ankkuroimaan kuvioita tai vastaamaan merkkityyppejä. Sinun tulisi osata myös käyttää muuntimia muuttamaan tapaa, jolla Perl-yhteensopivat lausekkeet toimivat. K&V K Perl-yhteensopivat säännölliset lausekkeet näyttävät hyvin tehokkailta. Mistä voin saada niistä lisätietoa? V PHP-manuaalista (http://www.php.net) saat lisätietoa. Hyödyllisiä paikkoja voivat olla myös erityisesti ja Tom Christiansenin artikkeli osoitteessa perlfaq6.html. Työpaja Työpaja tarjoaa pikakysymyksiä, joiden avulla voit kerrata läpikäytyä materiaalia. Yritä ymmärtää vastaukset ennen kuin jatkat seuraavaan lukuun. Vastaukset annetaan liitteessä A. Kysymyksiä 1. Mitä POSIX-funktiota käyttäisit vastaamaan kuviota merkkijonossa? 2. Millä säännöllisellä lausekkeella voisit hakea merkkijonosta kirjainta "b", kun kirjain voi esiintyä 1-6 kertaa? 3. Kuinka määrittäisit merkkialueen, joka on väliltä "d" ja "f"? 4. Kuinka tekisit kysymyksen 3 merkkialueesta käänteisen? 5. Millä syntaksilla voisit vastata joko mitä tahansa numeroa tai sanaa "tree"? 6. Mitä POSIX-lauseketta käyttäisit korvaamaan vastanneen kuvion? 7. Säännöllinen lauseke.*bc vastaa pikemminkin merkkijonoa "abc000000bc" kuin merkkijonoa "abc". Kuinka muuttaisit lauseketta niin, että se vastaisi vain ensimmäistä löydettyä esiintymää?

18 Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen 8. Millaisella Perl-yhteensopivalla lausekkeella voisit vastata 'white space'.-merkkiä? 9. Millaisella Perl-yhteensopivalla funktiolla voisit vastata kuvion jokaista esiintymää? 10. Mitä muunninta käyttäisit Perl-yhteensopivassa funktiossa voidaksesi ohittaa haussa isojen ja pienten kirjainten erottelun? Toiminta 1. Käytä säännöllisiä lausekkeita erottamaan -osoitteita tiedostosta. Lisää ne taulukkoon ja tulosta selaimelle.

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Tätä opasta saa jakaa vapaasti muuttamattomassa muodossa, sekä käyttää epäkaupalliseen kouluttamiseen ja opastamiseen. Oppaan kaupallisesta

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön

Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön Eli opi L A TEX 2ε 133 minuutissa Kirjoittaneet Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl Suomeksi sovittanut Timo Hellgren Versio 4.17fi,

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot