5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö"

Transkriptio

1 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme nyt välitä yhtälömme alkuperästä, mutta taivaastahan se tietysti tipahti. x = 5 Käytän nyt kuvaa nimien antamiseen. x on tuntematon Yhtäsuuruusmerkki x = 5 Vasen puoli eli vp Oikea puoli eli op Yhtälössämme esiintyvää kirjainta x sanomme (tämän) yhtälön tuntemattomaksi. Kirjaimen x tilalla voisi olla jokin muukin aakkoston loppupään kirjain kuten y tai z tai p, q, r, s, t, u, v. Tehtävämme on selvittää tuntemattoman arvo. Se juuri on yhtälön tarkoitus. Aloitetaan tämän ongelman lähestyminen antamalla x:lle eri lukuarvoja ja laskemalla sitten yhtälön vasemman puolen arvoja. Tehdään taulukko. Taulukossa annan muuttujalle eli tuntemattomalle kokonaislukuarvot 4 ja lasken näitä vastaavat yhtälön vasemman puolen arvot. Kiinnitetään huomiota x:n arvoon, jota vastaava lausekkeen (polynomin) x arvo on 5. Tämä on sama kuin alkuperäisen yhtälön oikea puoli. Täten olemme löytäneet yhtälön x = 5 ratkaisun: koska x:n arvolla yhtälön vasen puoli on sama kuin sen oikea puoli, on yhtälön x = 5 ratkaisu. x 4 x 5 7 Yleensä tällaisen taulukon laatiminen ja yhtälön ratkaisun etsiminen sen avulla on aivan liian työlästä. Tietokoneen voi toki ohjelmoida etsimään ratkaisua. Tätä keinoa myös käytetään, jos muuta keinoa ei ole. Meidän tehtävämme on nyt kuitenkin lähteä etsimään muita keinoja ratkaista yhtälö. Myöhemmissä kursseissa palataan lyhyesti muihin kuin näihin nyt tutkittaviin analyyttisiin yhtälönratkaisumenetelmiin. Ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisumenetelmiä Viittasin alussa vaakaan ja sen pitämiseen tasapainossa. Tähän periaatteeseen nojaavat kaikki seuraavassa esitettävät menetelmät, joilla yhtälöä käsitellään. (7)

2 5. Ensimmäisen asteen ytälö Palataan edellä esiintyneeseen yhtälöön x = 5. Ratkaistaan tämä. Ratkaiseminen tarkoittaa sitä, että etsitään sellainen arvo x:lle, että yhtälön vasen puoli on sama kuin yhtälön oikea puoli, kun tämä x:n arvo sijoitetaan. Mekaanisten ratkaisumenetelmien kannalta tämä merkitsee sitä, että x on saatava yhtälön vasemmalle puolelle yksin ja kaikki muu oikealle. Jos vaa an molempiin kuppeihin lisätään yhtä paljon tavaraa, vaaka pysyy tasapainossa, jos se alun perin on tasapainossa. Samoin yhtälön vasen ja oikea puoli pysyvät keskenään samoina, jos molempiin puoliin lisätään sama luku. Molemmat puolet kyllä muuttuvat, mutta yhtä paljon samaan suuntaan. Lisätään siis yksi yhtälön molemmille puolille: Jos x = 5, niin x + = 5+. Sievennetään: x + = 5+ jos ja vain jos x = 6. Tavallinen terve järki sanoo, että jos x:n kaksinkertainen arvo on 6, niin x =. Tähän tulokseen tullaan myös jakamalla viimeinen yhtälö kahdella. Tämähän on luvallista, koska taas yhtälön molempia puolia muutetaan samalla kertoimella samaan suuntaan. Merkitään: x 6 x = 6: = x = Huomaa pystyviiva, jonka oikealla puolella on merkintä :. Tämä tarkoittaa, että yhtälön molemmat puolet jaetaan kahdella. Merkin voi lukea esimerkiksi jos niin, eli x = 6 x = voidaan lukea jos x = 6 niin x =. Sinun ei tarvitse osata kirjoittaa merkkejä ja, riittää, kun osaat lukea niitä. Mainittujen merkkien käyttöä ohjaavat erittäin tarkat säännöt. Merkki luetaan jos ja vain jos. Älä koskaan sekoita yhtäsuuruusmerkkiä ja näitä merkkejä keskenään. Lasketaan nyt esimerkkejä. Kerätään niitten avulla sääntöjä, joiden avulla yhtälöä voi käsitellä. Ennen niitä on todettava kuitenkin, että yhtälöä ei saa jakaa eikä kertoa nollalla! Nollalla kertominen tuottaa yhtälön 0 = 0 joka on kyllä tosi, mutta ei hyödytä meitä. Nollalla jakaminen puolestaan räjäyttää yhtälön! Varo sitä! Luvun jakamista nollalla ei voi määritellä järkevästi. (7)

3 5. Ensimmäisen asteen ytälö Missä tilanteessa sitten saattaa tulla kiusaus jakaa tai kertoa nollalla? Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä tekee mieli jakaa esimerkiksi x:llä eikä ole mitään syytä olettaa, että x ei voi olla nolla. Silloin tapaus, jossa x voi olla nolla, on käsiteltävä erikseen. Tästä lisää esimerkeissä. Esimerkki 5.. x = 6. Lisätään ensin yhtälön molemmille puolille: x = 6 + x + = 6 + x = 8 Kaksi kolmasosaa x:ää on siis 8. Jaetaan yhtälö kahdella, että saadaan tietää, kuinka paljon yksi kolmasosa x:ää on: x = 8: x = 4 Yksi kolmasosa x:ää on siis 4. Ilmeisesti koko x on sitten kolme kertaa niin paljon: x = 4 x =. Saimme siis tuloksen, jonka mukaan x =. Tarkistetaan se. Sijoitetaan x yhtälön vasemmalle puolelle ja verrataan tulosta alkuperäisen yhtälön oikeaan puoleen: Kun x =, niin vp = x = = 8 = 6. Täten vp = op. Mitä Esimerkissä 5.. oikein tapahtui? Lyhyesti sanoen yhtälön antama x:n ehto purettiin: Kun vasemmalla puolella oli, niin yhtälöön lisättiin. Kun yhtälön vasemmalla x:n kertoimena puolella oli, niin yhtälö jaettiin kahdella ja kerrottiin kolmella eli kerrottiin :lla, mikä kertominen on sama asia kuin :lla jakaminen. Siis kun yhtälön vasemmalla puolella on jokin termi, jonka edessä on miinusmerkki, niin mainittu termi lisätään. Kun x:llä on kertoimena luku, niin tällä luvulla jaetaan. Näin jatketaan kunnes yhtälö on ratkaistu. (7)

4 5. Ensimmäisen asteen ytälö Jos yhtälön ax + b = c kerroin a olisi nolla, niin yhtälö kutistuisi muotoon b = c. Tämä olisi pelkkä väite, joka ei välttämättä olisi edes tosi. Eikä ainakaan olisi mitään ratkaisemista. Yhtälö ax + b = c voidaan purkaa seuraavalla tavalla. Oletetaan, että a 0. Silloin c b ax + b = c b ax = c b: a x = a Saimme siis kaavan: c b ax + b = c x = a Tätä kaavaa ei kannata muistaa. Sen sijaan kannattaa ja täytyy muistaa menetelmä, jolla se saatiin. Yhtälö ax + b = c voidaan sieventää muotoon ax + b c = 0. Erotus b c on joku luku, jota voidaan merkitä vaikkapa kirjaimella d. Nyt voimme kirjoittaa yhtälömme muotoon ax + d = 0. Yhtälöä, joka voidaan sieventää muotoon ax + d = 0, sanotaan ensimmäisen asteen yhtälöksi. Tilanteessa, jossa tässä yhtälössä esiintyvä a on nolla, ei ole mieltä. Siksi oletetaan, että a 0. Esimerkki x + 4 = x 4 5x = x 4 x = 4: 4 x = Esimerkki 5.. x + 0x = 8 + x x 0x = 8 + 0x = 0:0 x = Tarkastellaan nyt muita tapoja käsitellä nimittäjiä. Käytännön tilanne ja oma maku yhdessä neuvovat, mitä tapaa milloinkin pitäisi soveltaa. Esimerkki 5..4 x x = 4 ) x x = x 4 0 x = = 9x = 0 x = 9 Esimerkki 5..5 x x + x x + + = = 8 x 4 + x + 6 = 8 5x = 6 x = 5 ( x ) + ( x + ) = 8 4(7)

5 5. Ensimmäisen asteen ytälö Esimerkkien 4 ja 5 ero on siinä, että esimerkissä 4 termejä siirretään puolelta toiselle kun taas esimerkin 5 yhtälö kerrotaan heti nimittäjien pienimmällä yhteisellä jaettavalla eli pyj:llä. Esimerkki 5..6 Ratkaise yhtälö ( ) + ( x ) = x + Ratkaisu ( x) + ( x ) x. = x + x + x = x + 6 x + 6x = x + + = x + x = x = x = Vastaus: x =. Pyj eli pienin yhteinen jaettava etsitään seuraavalla tavalla ) Oletetaan, että sinulla on joukko kokonaislukuja, joiden pyj pitäisi löytää. ) Jaa kohdan ) luvut alkutekijöihin. ) Tee luettelo kaikista äskeisessä alkutekijöihinjaossa esiintyvistä (alku)luvuista. 4) Tutki, kuinka monta kertaa kukin luku esiintyy tekijänä kussakin luvussa, joista pyj haetaan. 5) Laajenna kohdan ) luetteloa kohdan 4) avulla: Ota kohdan ) luettelon jokainen luku vuorotellen ja tee kohdan 4) avulla (uusi) luettelo, jossa on kunkin luvun suurimman esiintymän koko. Liitä siis yhteen luku ja sen suurimman esiintymän koko. 6) Muodosta tulo, jossa jokainen kohdan ) (tai kohdan 5)) luettelon luku esiintyy sille kohdassa 5) ilmoitetun määrän kertoja. 7) Kohdassa 6) konstruoitu luku on etsitty pyj. Otetaan nyt esille sellainen tilanne, missä tarvitaan kahta suoran yhtälöä. Esimerkki 5..7 Ratkaise yhtälö 0,5 x +,5 = 5, 75x. Ratkaisu 0,5 x +,5 = 5,75x 0,5 x +,75x = 5,5,5x =,5 x = 5. Vastaus: x = 5. 5(7)

6 5. Ensimmäisen asteen ytälö Esimerkki 5..8 Auni lähtee kaupalta kävellen kohti kaupunkia. Hän kulkee nopeudella 5 km/h. Aaro lähtee puolestaan samalla hetkellä kotoa kohti kaupunkia. Hän kulkee polkupyörällä ja hänen nopeutensa on 5 km/h. Matka kotoa kaupunkiin on 5 kilometriä pitempi kuin kaupalta. Kuinka kauan kestää, että Aaro saa Aunin kiinni? Kuinka kaukana kotoa he kohtaavat? Ratkaisu Valitaan koordinaatisto siten, että origo on kotona ja etäisyyttä kotiin merkitän kirjaimella y. Silloin Auni lähtee pisteestä (0;5), koska hän on jo kaupalla eli viisi kilometriä kotoa kaupungin suuntaan. Hänen kulkuaan kuvaa yhtälö y = 5 x + 5. Aaron kulkua kuvaa yhtälö y = 5x. Näissä yhtälöissä x on aika ja ajan yksikkönä on tunti. Matkan y yksikkönä on kilometri. Pariskuntamme kohtaa, kun etäisyys kotoa eli y on molemmilla sama. Näin saamme yhtälön 5 x + 5 = 5x, josta saadaan x = 0,5. He siis kohtaavat puolen tunnin kuluttua. Matkaa kotiin on tällöin 5 0, = 7, 5 = 5 0, 5 kilometriä. Vastaus: Auni ja Aaro kohtaavat puolen tunnin kuluttua 7,5 kilometrin päässä kotoa. Piirretään vielä esimerkki 8:aan liittyvä kuva. 6(7)

7 5. Ensimmäisen asteen ytälö Käsitellään vielä tämän kappaleen kaksi tapausta, joita voisi luonnehtia esimerkiksi toteamalla, että ne ovat patologisia. Niihin saatat kuitenkin ihan hyvin törmätä. Aloitetaan esimerkeillä. Esimerkki 5..9 Ratkaistaan yhtälö ( 6 x) + x = ( + x) 6 x + x = 6 + x 6 + x = 6 + x 6 = 6 tulos, että 6=6, on varmasti tosi. Kun vielä tuntematon x häipyi, tämä tulos on voimassa riippumatta siitä, mikä arvo x:lle annetaan.. Tämä Esimerkki 9 esittelee tilanteen, jossa alkuperäinen yhtälö on aina voimassa. Tällaisessa tilanteessa tuntematon häviää aina, kun yhtälöä ratkaistaan. Yhtälö, joka on tosi muuttujan arvosta riippumatta on identtisesti tosi. Otetaan nyt esimerkki, jossa yhtälö ei ratkea millään tuntemattoman arvolla. Toisin sanoen, tutkitaan yhtälöä, jolla ei ole ratkaisua. Sellainen yhtälö on puolestaan identtisesti epätosi. Esimerkki 5..0 Ratkaistaan yhtälö ( x ) + = + x + x = + x =. Tässäkin tapauksessa tuntematon eliminoitui, mutta nyt saatiin väärä tulos: kaksi ei ole sama kuin kolme. Tämä merkitsee sitä, että yhtälö ei ratkea millään x:n arvolla. Ei siis kerta kaikkiaan ole olemassa sellaista lukua x, että ( x) + = + x. Äskeinen tulos voidaan lukea myös jos ( x) + = + x kuitenkin, niin lähtökohta eli yhtälö ( x) + = + x niin =. Koska ilmeisesti on väärä. Miksi lupasin, että ratkaistaan vaikka tiesin, että ratkaisua ei ole? Siksi, että ratkaisu oli Ei ratkaisua. Määritellään nyt identtinen yhtälö. Yhtälö, joka on identtisesti tosi tai identtisesti epätosi, on identtinen yhtälö Esimerkin 0 kaltainen logiikka on tavallinen, kun osoitetaan jokin väite vääräksi. Ajatellaan vaikkapa, että meille on esitetty väite (a + b) = a + b aina, kun a ja b ovat reaalilukuja. Jos tämä väite olisi tosi, se olisi tosi myös, kun valitaan a = ja b =. Lasketaan väitteen yhtälön vasen puoli ja oikea puoli ja vertaillaan tuloksia keskenään. (a + b) = ( + ) = 4. a + b = + =. Jos siis olisi totta, että (a + b) = a + b aina, kun a ja b ovat reaalilukuja, niin saataisiin tulos, että 4 =, mikä on mahdotonta. Tästä vedetään johtopäätös, että ainakaan koko alkuperäinen väite ei ole tosi. Voi kuitenkin olla mahdollista löytää jotkin tietyt luvut a ja b, joilla yhtälö toteutuu. Etsi sellaiset! Huomaa, että a:lla on paljonkin mahdollisuuksia Tällaisesta menettelystä käytetään nimitystä reductio ad absurdum. Sille on ominaista, että osoitetaan, että jos väite niin mahdottomuus. Toisin sanoen, jos esitetty väite olisi tosi, niin myös jokin sellainen väite olisi tosi, mikä selvästi ei pidä paikkaansa. 7(7)

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Matti Lehtinen Desimaaliluvut ovat niin jokapäiväisiä ja niillä laskemiseen niin totuttu, ettei yleensä tule miettineeksi, mitä ne oikeastaan ovat. Joskus kauan

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

Hex-pelin matematiikkaa

Hex-pelin matematiikkaa Solmu 3/2013 1 Hex-pelin matematiikkaa Tuomas Korppi Johdanto Hex on kahden pelaajan strategiapeli, jonka ovat keksineet toisistaan riippumatta matemaatikot Piet Hein ja taloustieteen Nobelinkin saanut

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot