Hyvän saattohoidon toteuttaminen Jyväskylä Yleisöluento Juha Hänninen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän saattohoidon toteuttaminen Jyväskylä 23.1.2014 Yleisöluento Juha Hänninen"

Transkriptio

1 Hyvän saattohoidon toteuttaminen Jyväskylä Yleisöluento Juha Hänninen

2 Käsitteet Palliatiivinen hoito potilaan aktiivinen kokonaishoito kun tauti ei ole parannettavissa etenevien pahanlaatuisten sairauksien aiheuttamien oireiden / kärsimyksen hoitoa Saattohoito lähellä kuolemaa olevien hoito

3 Sairaalakuoleman skenaario loppuvaiheen dementiapotilas neljättä kertaa sairaalassa anoreksian vuoksi kolmen kk sisään ravintoletkun kanssa keski-ikäinen mies jolla metastasoinut syöpä edennyt hoidoista huolimatta saamassa toksista kokeellista hoitoa monielinvaurion johdosta useita infektioita sairastanut potilas, joka tarvitsee koneellista apua sydämen toimintaan, lääkkeiden annosteluun, dialyysiä, lisähappea, hyytymislääkityksiä ja parenteraalista ravintoa Milloin on syytä luovuttaa?

4 Kärsimys ja toimien oikeutus Intensiivinen oireiden lievitys laillinen, konsensus Elämää ylläpitävän toimen lopettaminen laillinen, konsensus Sedatointi laillinen, epävarma Lääkäriavusteinen itsemurha Laillinen (?), ei konsensusta Eutanasia Rikoslaissa kielletty (suhtautuminen lääkärikunnassa 80 20)

5 1. Kuoleva sairaalassa Sairaalassa on vaikeuksia kohdata potilaan kuolemaa ja omaisten hätää. 2. Kuolemanpelko ja kuolemiseen liittyvä kauhu on usein sairaalalaitoksen ja lääketieteen synnyttämää ei kuoleman itsensä. 3. Kuolemiseen liittyvä sosiaalinen hätä kuolevan ympäristössä ja sen huomioon ottaminen myös kuoleman jälkeen on alimitoitettua terveydenhuollossa. Saattohoidon tehtävä tuoda turvallisuutta!

6 Hyvin järjestetty saattohoito Parantaa hoidon laatua Hearn J et al. Do spesialist palliative care teams improve outcomes for cancer patients? A systematic literature review. Palliat Med 1998;12: Vähentää hoidon kustannuksia Davis MP et al. The financial benefits of acute inpatient palliative medicine: an inter-institutional comparative analysis by all patient refineddiagnosis related groups and case mix index. J Suooort Oncol 2005;3: Vähentää lääkekuluja, laboratoriotutkimuksia ja tehohoidon käyttöä Morrison RS et al. Cost savings associated with US hospital palliative care consultation programs. Arch Intern Med 2008;168: Vähentää ensiapukäyntejä, lyhentää hoitoaikoja akuuttisairaalassa ja vähentää turhia elvytyksiä Gomez-Batiste X et al. Resource consumption and costs of palliative care services in Spain: a multicenter prospective study. J Pain Sumptom Manage 2006; 31: (Eero Vuorinen)

7 Mitä Terhokodin hoidossa tehdään Oirehoito Kaikkien oireiden hoito lääkkeellinen ja ei-lääkkeellinen Psyykkinen tuki Erityistilanteet : pienet lapset, psykoterapeuttinen tuki Toimenpiteet Askites- ja pleurapunktiot (UÄ käytössä) Punasolut harkiten, happirikastimet, nesteytys ja nutritio i.v. poikkeustilanteissa harkiten Lääkitys Kaikki reitit : po, sc, im, iv, intratekaalinen Perhetyö Surutyö Sururyhmät, omaisten tapaamiset 3 kk kuolemasta ja jouluna

8 Mitä Terhokodissa ei tehdä Elvytetä Eutanasiaa / kuoleman jouduttamista Anneta trombosyyttejä Antibiootit i.v. hyvin poikkeuksellisesti Oteta rutiinilab kokeita / kuvantamisia Tarvittaessa Laakson sairaalan rtg kanssa sopimus kuvantamisesta Lab kokeet oirehoitoa tukien Lähetteet erityisklinikoille tarvittaessa

9 Kärsimys kuolemassa Ruumiinkuvan muutos kuihtuminen, mutiloiva tauti ja hoidot turvotus Fyysiset oireet kipu, hengenahdistus, pahoinvointi Psyykkinen muutos psykologinen ja orgaaninen tausta Luopuminen aiemmin merkityksellisistä asioista ja ihmisistä

10 Yleisimmät oireet - syöpäpotilaat - 25,074 pot. Uupumus 74 % Kipu 71 % Ruokahaluttomuus 53 % Hermostuneisuus, huolestuneisuus % Painonlasku 46 % Kuiva suu 40 % Masentuneisuus 39 % Ummetus 37 % Unettomuus 36 % Hengenahdistus 35 % Pahoinvointi 31 % Yskä 28 % Keskimäärin 5 oiretta / potilas Journal of Pain and Symptom Management Vol. 34 No. 1 July 2007

11 Saattopotilaan kärsimys kipu hajoamisen pelko ahdistus ja masennus luopuminen päättyminen keskeytyminen???

12 Potilailta kysyttynä väsymys ja uupumus ulkonäön muutokset unettomuus vaikeus hengittää kipu suolenvetovaikeus ja ruokahalun puute < oikea farmakologinen interventio??

13 Elämänlaatu (QL) on suhteellinen käsite..kädetkään eivät toimi, mutta muilla konsteilla ylläpidän yhteydet 17 nettiystävään, perheeseen ja lapsenlapsiin. Luen ja harrastan kaikenlaista mies 64v, ALS 7v

14 Elämän ennusteet Levinnyt syöpä usein kuukausia, selkeä prognoosi ja oireilu progressiivinen Sydämen vajaatoiminta 5 v diagnoosista 50 % elossa eteneminen vaiheittaista Dementia hidas haurastuminen kognitiiviset ongelmat > Erilaisia tapoja lähestyä kuolemaa

15 Äkillisen muutoksen havaitseminene Kun reservit vähenevät, muutos näyttää yhtäkkiseltä ja nopealta. Kuitenkin muutoksia oli tapahtunut koko ajan. Sepä kävi äkkiä! Sulava jää = pienenevät reservit Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Lopulta

16 Mitä saattohoito on Kuolevan oireita lievitetään Kuolema nähdään elämän normaalina päätepisteenä Kuolevalle tarjotaan psyykkistä ja henkistä tukea Kuolevaa tuetaan aktiiviseen elämään jäljellä olevana aikana Omaisille tarjotaan tukea (myös potilaan kuoleman jälkeen)

17 Mitä perhe tarvitsee lääkäriltä kun läheinen on kuolemassa 1. Vakuutuksen että potilas saa parasta mahdollista hoitoa Kaikki järkevä on tehty 2. Asianmukaista informaatiota 3. Aikaa ja mahdollisuuden kertoa murheistaan mitä enemmän lääkäri ohjaa, sitä vähemmän läheinen sanoo 4. Asianmukaista tietoa ennusteesta elinaika ja toimintakyky vähentää epäadekvaattia hoito-optimismia 5. Empaattista kommunikaatiota ja tukea hyvä tarttua kun potilas / omainen ilmaisee tunnetilan 6. Voida luottaa lääkäriin puute > konfliktit lisääntyvät 7. Mahdollisuuden valmistautua suruun kertoa kuolemanpelosta, elämästä ilman läheistään tulevaisuudessa

18 Kuratiivinen Saattohoito Saattohoidon ajoitus syövässä Palliatiivinen hoito Palliatiivinen hoito Ei kuratiivinen (palliatiivinen onkologinen) Varhaisvaiheen syöpä Syöpä leviää Levinneen syövän hoidon teho hiipuu Kuolema Elämää pitkittävä hoito ei mahdollista

19 Saattohoidon piiriin saattokotiin, jos Vaikeaoireinen Kipu, hengenahdistus, pahoinvointi Sopeutuminen lähestyvään kuolemaan erityisen vaikea Usein nuoret, nopea tautiprogressio, vaikeudet tehdä palliatiivinen hoitolinjaus Odotettavissa vaikea kuolinprosessi Sedaation tarve, tukehtumiskuolema Hankala ahdistus, masennus, pelko tai toivottomuus Voi ilmetä toiveena kuoleman nopeuttamisesta Potilas erityisesti haluaa saattohoitokodin hoidon piiriin (oma voimakas preferenssi) Aikaisempia kokemuksia terveydenhuollosta Terveydenhuollon ammattihenkilöstö (ei omaan sairaalaan saattohoitoon!)

20 Tapoja nähdä oire omaiset kokevat oireet vaikeammiksi henkilökunta näkee lievempinä oire kliinisenä ongelmana oire haaste, jonka kanssa pitää elää pelkkä oirehoito esineellistää potilaan pelkkä empaattinen kuuntelu ilman osaavaa oirehoitoa on puoskarointia

21 Oireisiin liittyvät tunnetilat masennus tämä ei lopu, kukaan ei välitä, en jaksa ahdistus kipu ennakoi katastrofia, pelko, avuttomuus syyllisyys / häpeä en selviydy, en pärjää, muut väsyvät jatkuvaan valittamiseen aggressio vääryys, muut jatkavat elämäänsä, avuttomuus

22 Saattohoitojärjestelmä (STM 2010) Yliopistosairaala (Palliatiivisen hoidon yksikkö) - vaativa palliatiivinen hoito - opetus/tutkimus Keskussairaala (Palliatiivisen hoidon yksikkö) - vaativa palliatiivinen hoito - konsultaatioapu - koulutus Saattohoitokoti Terveyskeskus (Palliatiivisen hoidon työryhmä) - perushoito Terveyskeskus (Palliatiivisen hoidon työryhmä) - perushoito Terveyskeskus (Palliatiivisen hoidon työryhmä) - perushoito

23 Saattohoidon periaatteita Itsemääräämisoikeus yksilöllisyys, potilaalla on nimi ja historia Potilaslähtöisyys ammatillisuus ja hoitajalähtöisyys Arvokkuuden kunnioitus Turvallisuus Hoidon jatkuvuus, nopea avun saanti, ammattitaito Esteettisyys ympäristö, kauneus arvona sinänsä? Omaiset huomioonottaminen, vaikutusmahdollisuudet

24 Saattohoidossa on tärkeää 1. Nykylääkityksen merkityksen arviointi 2. Säännöllisen ja tarvittavan lääkityksen arvio ; annostelureitit 3. Tarpeettomien interventioiden/ tutkimusten lopettaminen 4. Kommunikaatiokyvyn arvio / ylläpitäminen 5. Ymmärtääkö potilas tilansa 6. Henkiset tarpeet 7. Kuinka hyvin läheiset on informoitu potilaan huononevasta tilasta 8. Aktiivinen informointi

25 Kuolemaan liittyvät normaalit pelot Kyvyttömyys, vajavaisuus Ulkoinen muuttuminen Riippuvuus, kontrollin menetys Tunne ettei ole haluttu Hylätyksi tuleminen Kuolemisen tapa ja kuolema

26 Olen taakkana toisille yhteys kuolemantoiveeseen masennus ja toivottomuus kohtalaisen yleinen ajatus kuoleman lähestyessä elämän loppuvaiheen hoidolla suuri merkitys riittävä oirehoito, hyödyttömät elämän pidentämisyritykset, tunne elämänhallinnasta, läheissuhteiden vahvistaminen, taakan pienentäminen / helpottaminen < saattohoidon tehtäviä

27 Rehellisyys kertomisen tapana Tulet lopulta kuolemaan tähän sairauteen. En tiedä kauanko elät, mutta yritän pitää olosi mukavana kunnes siihen päädytään. Voin kertoa mitä todennäköisimmin tulee sinulle tapahtumaan matkan varrella Mikä pelottaa eniten? Mitä toivoisit tapahtuvan / tehtävän?

28 Nälkä, jano ja infektiot saattohoidossa kuihtuminen on osa kuolinprosessia ravitsemushoito ei estä lihaskudoksen hävikkiä, energia ei kerry elimistöön janon tunne on usein limakalvojen kuivuutta lääkkeiden ja taudin vaikutusta nestehoito lisää turvotusta, kipua ja pahoinvointia, ei lievitä limakalvojen kuivuutta kuolevan ihmisen vastustuskyky on merkittävästi alentunut antibioottihoito ei lisää elinaikaa usein ei edes helpota oireita

29 Koti kuolinpaikkana halu viettää elämän loppuaikaa kotona ei ole sama kuin halu kuolla kotona sukupuoli, ikä, diagnoosi eivät ole merkityksellisiä pitkittynyt kotihoito vaikuttaa kumpaankin suuntaan (omaisten väsyminen) kuratiivisen hoidon aikana aloitettu palliatiivinen kotihoito > kotikuolemia enemmän 54 % vs 26 % ( pall tuki vs ei tukea) läheisten (puolison) mukana olo lisää kotikuoleman todennäköisyyttä < vaikutus päinvastainen jos potilaan oireet lievittämättömiä

30 Hyvä kuolema kuolemantietoisuus tulevien tapahtumien hallinta arvokkuus ja yksityisyys oireiden hallinta kuolinpaikan valinta riittävä tiedonsaanti ja apu henkinen ja emotionaalinen tuki läheisen ihmisen läsnäolo hoitotahdon kunnioitus aikaa hyvästien jättöön elämää ei tarpeettomasti pitkitetä

31 Kuolevan rooli lääketiede saattaa olla kadottanut kuolevan roolin tärkeyden (eri asia kuin sairaan rooli) potilaat havaitsevat olevansa sängyssä, tippaletkussa, hoitorutiinien ympäröimänä kykenemättöminä täyttämään kuolevan roolia < Chochinov : Dignity therapy - mahdollisuus tehdä oman elämänsä narratiivi välitettäväksi läheisille (siunaus jälkeenjääville, elämänviisauksien välittäminen, muistojen jakaminen, pienten aarteiden jakaminen, suhteiden sopiminen ja jäähyväisten jättö

32 Kuolemissa uuvuttaa kuolemien määrä ja tiheys riittämättömyys ja voimattomuus surun kumuloituminen positiivisuuden / toivon hukkaaminen henkilökohtaiset vajavaiset keinot kuolevien regressiivisyys ja perheiden kaoottisuus

Saattohoidon nykytilasta

Saattohoidon nykytilasta Saattohoidon nykytilasta JUHA HÄNNINEN 26.11.2014 JOENSUU 10 kysymystä saattohoidosta 1. Kuka kuolee 2. Missä kuolee 3. Kuinka kuolee 4. Mitä kuoleminen maksaa 5. Kenelle saattohoitoa 6. Millaista saattohoitoa

Lisätiedot

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Katsaus Juha Hänninen Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Kuolevan potilaan hoidossa syntyy tilanteita, joissa oireita ei saada hallintaan tavanomaisin keinoin. Sedatointi on keino

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tärkeimpinä tehtävinä on

Terveydenhuollon tärkeimpinä tehtävinä on Palliatiivinen hoito elämän loppuvaiheissa Riikka Rimpiläinen ja Ethem Akural Lissabonin julistus( Bali 1995): Oikeus nykyaikaiseen lääketieteellisen tietämyksen mukaiseen kivun lievitykseen ja oikeus

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön 15.10.2014 Jaana Olsén Kipuhoitaja, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija Kognitiivisen lyhytpsykoterapian

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta

Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta Joensuu 11.09.2014 Juho Lehto Vs. Ylilääkäri ja vs. palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Pshp/TAYS/TYO 1 10.9.2014 Emergency visits are associated

Lisätiedot

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä Saattohoito-ohjeistus

Lisätiedot

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto LT, Keuhkosairauksien el., vs. palliatiivisen lääketieteen prof. TAYS (palliatiivinen yksikkö) Mitä on palliatiivinen hoito?

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

VAIKEAT VALINNAT SAATTOHOIDOSSA

VAIKEAT VALINNAT SAATTOHOIDOSSA VAIKEAT VALINNAT SAATTOHOIDOSSA Kotka 25.11.2013 Eero Vuorinen, LL Anestesiologian erikoislääkäri Kivunhoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Palliatiivisen hoidon pkl EKSOTE Kuolevan potilaan

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

hyvä saattohoito suomessa

hyvä saattohoito suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6 hyvä saattohoito suomessa Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset Helsinki 2010 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

OIREENMUKAINEN HOITO. Sh Merja Turunen

OIREENMUKAINEN HOITO. Sh Merja Turunen OIREENMUKAINEN HOITO Sh Merja Turunen OIREENMUKAINEN HOITO Kuolevan potilaan saattohoito Diagnoosista riippumaton Tärkeintä oirediagnoosi ja sen mukaiset oikeat toimenpiteet OIREENMUKAINEN HOITO Hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Saattohoitopotilaan psyykkisten oireiden lääkehoito

Saattohoitopotilaan psyykkisten oireiden lääkehoito Saattohoitopotilaan psyykkisten oireiden lääkehoito Kotka 25.11.2013 Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotka PALLIATIIVINEN HOITO

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Mitä on palliatiivinen hoito? Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä

Lisätiedot

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä OLLIKAINEN PIRKKO Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

Lisätiedot

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito Katsaus tieteessä Riitta Antikainen LT, geriatrian dosentti, ma geriatrian professori Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos geriatrian ylilääkäri Oulun kaupunginsairaala riitta.antikainen@oulu.fi Tarja

Lisätiedot

NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO

NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO Arno Vuori OYL, VSSHP Hengitystukiyksikkö 2013 - Ei sidonnaisuuksia - ALS sairautena Liikehermoja rappeuttava etenevä sairaus (G12.2) Kerralla

Lisätiedot

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI 1 SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI Opinnäytetyö Susanna Nieminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Seurakuntaopisto 2.3.2009 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN SYÖVÄT JA HOITO 4 2.1 Yleistä lasten syövistä

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Keuhkosyöpäpotilaan opas Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde S i s ä l l y s Johdanto Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti Keuhkosyövän toteaminen Keuhkosyövän levinneisyysluokittelu

Lisätiedot