PPG AKATEMIA -käynnistyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPG AKATEMIA -käynnistyy"

Transkriptio

1 PPG AKATEMIA -käynnistyy 1. Automaalarin perustutkinto 2. Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 3. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto PPG Akatemia on uusi automaalaamojen työntekijöille ja johdolle suunnattu koulutuspalvelu, jonka CORA Refinish Oy ja valtakunnallinen aikuiskouluttaja JAKK käynnistävät yhteistyössä. PPG Akatemian koulutusohjelma on räätälöity vastaamaan yrityksen tarpeita. PPG Akatemia täydentää :n koulutuspalveluja sekä PPG Certified Quality laatuohjelmaa. 1. Yrityksen kehittäessä toimintojaan ja saadessa lisää työtä, saattaa eteen tulla uuden työvoiman tarve. PPG Akatemia tarjoaa uusille työntekijöille nopeaan oppimiseen ja tutkintoon tähtäävää peruskoulutusta. Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä JAKKin kanssa. 2. Kilpailu ammattitaitoista maalareista kiristyy. Tulevaisuuteen tähtäävä maalaamoyritys voi sitouttaa työntekijöitään tarjoamalla ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. PPG Akatemia tarjoaa automaalarimestarin erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Tutkinnon suorittanut työntekijä osaa alansa laaja-alaisemmin ja on siten hyödyllisempi yritykselle. Koulutus toteutetaan yhteistyössä JAKKin kanssa. 3. Yrityksen kasvaessa kohtaa yritysjohtaja uusia haasteita. Mm. yrityksen kehitysstrategia, työn- ja palveluiden myynti, haastavat asiakaspalvelutilanteet, reklamaatioiden hoito, sekä haastavat esimiestilanteet ovat asioita, joihin voidaan valmentautua ja siten varmistaa yrityksen asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys. PPG Akatemia tarjoaa yrittäjille Yritysjohtajan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mercuri Internationalin kanssa. 4. PPG Akatemia tarjoaa internet-pohjaisen työpaikan välityspalvelun. CORA Refinishin kotisivuilla, osoitteessa PPG Akatemia/Rekrytointi, voivat sekä työnhakija että työantaja jättää ilmoituksensa ja kohdata toisensa. PPG Akatemian ensimmäiset kurssit käynnistyvät huhti-toukokuussa. PPG Akatemian esittely ja työvoiman välityssivut (rekrytointisivut) ovat käytettävissä osoitteessa Ohessa on kuvaus Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon sekä Automaalarin perustutkintoon tähtäävän koulutuksen sisällöstä. Lisätietoa PPG Akatemiasta sekä PPG Certified Quality laatuohjelmasta saa alue-edustajiltamme sekä Jarmo Tuoviselta, puh , tai

2 PPG Akatemia Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma automaalaamoyrittäjille Automaalausliiketoiminnan tilanne ja tulevat haasteet Kilpailu- ja markkinatilanne automaalaamoliiketoiminnassa on selkeästi kiristynyt. Automaalaamon oman toiminnan tuloksellisuuden säilyttäminen tai halutun kasvun aikaansaaminen edellyttää jatkossa entistä ammattimaisempaa otetta liiketoiminnan johtamiseen. Omasta asiakastyytyväisyydestä ja kaikista siihen vaikuttavista asioista huolehtiminen on keskeinen osa automaalaamoyrittäjän arkea. Se johtaa vahvempaan asiakasuskollisuuteen ja tätä kautta varmistaa omalta osaltaan markkina-aseman säilymisen jatkossa. Palvelun ja toiminnan laatutason kohottamiseksi erityishuomiota tulee kiinnittää sisäisten ja ulkoisten toimintojen kehittämiseen ja niiden tehostamiseen. Onnistunut esimiestoiminta automaalaamossa tulee ratkaisemaan merkittävän osan tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan laadun kehittämisessä. Alan kilpailun kiristyessä vielä entisestään tulee ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi jatkossa vaikeutumaan. Yrittäjän oma toiminta ja henkilöjohtaminen on avainasemassa nykyisen henkilöstön pysyvyyden varmistajina. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Oikein hallinnoidun esimiestyön ohjauksen ja taustatuen merkitys kasvaa entisestään. Yrittäjälle on tärkeää paneutua omien johtamisvalmiuksien kehittämiseen ja tarttua tähän ammattimaisella ja pitkäjänteisellä etenemistavalla. Taustaa johtamisen kehittämisohjelmalle Oman yrityksen ammattimainen johtaminen edellyttää yrittäjältä: Oman yrityksen strategiaprosessin toteuttamista Liiketoiminnan kehittämissuunnitelman laatimista Päivittäistä oman yrityksen johtamista Kasvua hakevalle yritykselle keskeisiä toimintoja ovat kaikki asiakkuuksien johtamiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet ja toiminnan johtaminen: Sisäisten ja ulkoisten prosessien tehokkuuden maksimointi (tuotanto, palvelu, logistiikka, markkinointi jne.) Nykyisistä asiakkaista huolehtiminen ja niiden jatkuvuuden varmistaminen Aktiivinen uusasiakashankinta Taloudellinen kannattavuus Oman henkilöstön johtaminen Liiketoiminnalliset tavoitteet Tukea automaalaamoyrittäjän oman liiketoiminnan liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista

3 Varmistaa oman yrityksen asiakastyytyväisyyden kehittyminen ja saavuttaa paras mahdollinen asiakasuskollisuus Vahvistaa oman yrityksen haluttavuutta alan parhaimpiin kuuluvana työnantajana ja lisätä työntekijöiden parempaa sitoutumista työhön yrittäjän johtamisvalmiuksia kehittämällä Terävöittää oman yrityksen toiminnan tehokkuutta oman kehityshankkeen läpiviennin avulla Antaa yrittäjälle tarvittavat valmiudet Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi Valmennustilaisuuksien alustavat pääkohdat Vaihe 1: PPG-Leader 2010 Kick-Off Automaalausliiketoiminnan tulevaisuus ja keskeisimmät muutostekijät Oman yrityksen strategiatyön merkitys Oman yrityksen toiminnallisten tavoitteiden konkretisointi Omistaja-yrittäjän rooli ja tehtävät tavoitteiden saavuttamisessa Esimieheltä odotetut johtamisvalmiudet PPG-Leader -ohjelman esittely ja toimenpiteiden konkretisointi Vaihe 2: Yrittäjien kehittämishankkeiden suunnittelu ja aloittaminen Osallistujien oman yrityksen tuloksellisuuden kehittämiseen tähtäävän kehittämishankkeen suunnittelu ja aloittaminen. Osallistujat saavat kehittämishankkeen suunnittelua varten suunnittelupohjan ja työkaluja/menetelmiä liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen. Vaihe 3: PPG-Leader valmennusleirit Leiri 1 - Automaalaamon ammattimainen johtaminen ja kehittäminen Leiri 2 - Ihmisten johtaminen omassa yrityksessä Leiri 3 - Asiakaskeskeisen toiminnan varmistaminen Leiri 4 - Yrittäjä itsensä johtajana Vaihe 4: Automaalaamoiden omat kehityshankkeet Yrittäjät ovat aloittaneet ohjelman alussa oman yrityksensä kehityshankkeen, joka etenee esim. seuraavasti: SWOT-analyysi oman automaalaamon asiakastyöskentelystä ja prosessien toimivuudesta yhdessä omien avainhenkilöiden kanssa Strategisten tavoitteiden asettaminen omalle yritykselle => Avainalueina: markkina-asema, henkilöstötyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja kannattavuus Toimintasuunnitelman rakentaminen Balance Scorecard tai vastaavan menetelmän avulla Mittaamis- ja seurantajärjestelmän luominen Johtamistoimenpiteistä päättäminen ja niiden käytännön toteutus

4 PPG Akatemia Automaalarin perustutkintoon valmistava koulutus uusille työntekijöille Koulutuksen rahoitus, oppisopimuskoulutus ja kesto 2 tai 3 vuotta. Ensimmäisen 6 kk:n aikana perehdytään automaalauksen perusteisiin ja harjaannutaan ns. avustaviin töihin. A) Koulutuksen ensimmäisen 6 kk:n aikana lähijaksoilla käytävät asiat: Lähijakson pituus - yksi viikko - sisältää: 4 päivää lähiopiskelua ja 1 päivä verkko-opiskelua, joista teoriaopetuksena toteutetaan n. 2 päivää ja käytännönharjoituksina n. 2 päivää 1. Lähijakso: Automaalauksen perusteiden tunteminen Tutustuttaa uudet työntekijät oikeisiin toimintatapoihin, tuotteisiin ja prosesseihin, joita tarvitaan autojen maalaamisessa. Antaa opiskelijalle kokonaiskuvan nykyaikaisesta henkilöauton vauriokorjauksesta. Opastaa tulkitsemaan työtehtäviensä kannalta tärkeitä PaintPlan ja WinCabas- korjauskustannuslaskelmia. Yleiskuva auton vauriokorjauksesta sisältäen autokorikorjauksen ja automaalauksen Automaalauksen työvaiheet, työprosessin eteneminen, yleiskuvaus Nykyaikaisessa automaalauksessa käytettävät tuotteet - Mitä automaalit ovat? Mistä automaalit muodostuvat? - Perustiedot pohja- ja pintamaaleista - Värinumerot ja maalin sekoittaminen - Kovettajien, ohenteiden sekä sekoitussuhteiden merkitys Automaalauksessa käytettävät tavallisimmat työvälineet ja laitteet Korjausmaalauksessa käytettävän kerrosrakenteen ja maalausmenetelmän valinta Ohjeaikojen merkitys työnkannattavuuden kannalta, PaintPlan ja WinCabas- laskelman lukeminen ja tulkinta Työsuojelun ja suojaimien merkitys automaalauksessa 2. Lähijakso: Maalauksen esikäsittelyn valmistelevat toimenpiteet Opiskelija osaa tehdä maalattavien pintojen esikäsittelyt, pesut sekä mattaushionnat. Pesut/puhdistukset ja menetelmät sekä tuotteet maalauksen esikäsittelyssä Suojaukset maalauksen esikäsittelyä varten (esim. listat, kahvat, viereiset osat) Hiontatekniikat (uusien osien mattahionta, vaurioalueiden särmähionta/loiventaminen, vanhan osan mattahionta jne.)

5 3. Lähijakso: Suojaus ja Fixaus Opiskelija osaa tehdä avustavat suojaustyöt, suojausten poisto, ja maalauksen jälkeinen auton puhdistus sekä pienet kiillotukset, kuten roskien poisto Auton suojaus menetelmät ja tuotteet (suojaus maalauksen esikäsittelyä varten, suojaus pintamaalausta varten jne.) Auton luovutus ja fixaus puhdistukset Puhdistus ja kiilloitus tuotteiden tuntemus sekä työmenetelmät Maalausvirheiden korjaukset (painopiste roskien poisto ja kiilloitus) B) Koulutuksen 7 kk 3v aikana lähijaksoilla käytävät asiat 4. Lähijakso: Autotekniikan perusteiden tunteminen Opiskelija osaa tehdä vähäiset osien purkamiset ja kasaus (lamput, listat yms.) Sekä ymmärtää WinCabas tai PaintPlan kustannuslaskelman tulkitsemisen Auton rakenteiden tuntemus sekä rakenteiden /osien nimeäminen Auton rakenteiden ja varusteiden purku ja kasaus WinCabas- ja PainPlan laskentajärjestelmän perusteet 5. Lähijakso: Autokorintyöt Opiskelija osaa tehdä pienet korinosien I/A:t sekä osien sovitukset. Osaa oikaista pintaosien pienet painaumat perinteisellä- ja ulkopuolisilla oikaisumenetelmällä. Tuntee ajoneuvonlasien kiinnitysmenetelmät ja vaihtotekniikat. Korinosien I/A sekä osien sovitus - esim. lokasuojat, puskurit, ovet, konepelti jne. Pintaoikaisu tekniikka - pintaosien pieten painaumien oikaisu Ajoneuvolasityöt - lasien kiinnitys rakenteet - lasien kiinnitys menetelmät ja tuotteet - tiiviste- ja liimalasien vaihto

6 6. Lähijakso: Maalauksen esikäsittely Opiskelija tuntee pohjamaalauksen maalausrakenteet sekä osaa valita korjattavalle osalle oikean pohjustusmenetelmän. Osaa tehdä pieniä kittauksia- ja niiden hiontatyöt oikea oppisesti. Osaa ruiskuttaa pohjustus materiaaleja maalivalmistajan ohjeiden mukaan. Työnsuunnittelu ja työmenetelmät Materiaalitekniikka - Korroosionesto- ja täyte maalit - Maalausrakenteet Hionta- ja kittaus menetelmät Suojausmenetelmät Auto- ja maalinvalmistajan ohjeet 7. Lähijakso: Muovien korjaus- ja maalaus Opiskelija osaa tunnistaa korjattavan muovimateriaalin sekä valitsee oikean korjausmenetelmän. Tuntee muovien korjauksen perustyömenetelmät. Tuntee muovien esikäsittelyn ja maalauksen vaatimukset. Muovien tunnistaminen ja korjausmenetelmän valinta Muovien korjausmenetelmät - liimausmenetelmät - hitsausmenetemät Muovien esikäsittelyt Muovien maalaukset 8. Lähijakso: Ruiskumaalaustekniikka I Opiskelija tuntee pintamaalien materiaalit ja osaa sekoittaa maalin maali valmistajan ohjeiden mukaan sekä tietää sekoitussuhteiden merkityksen korjauksen kestävyyteen. Osaa suorittaa pieniä osa maalauksia. Tuntee maalausvirheiden korjausmenetelmät sekä tunnistaa niiden syntymisen. Työnsuunnittelu ja työmenetelmät Materiaalitekniikka - pintamaalit - maalausrakenteet Ruiskutustekniikat - osa maalaukset - koko maalaukset - häivytykset

7 Suojausmenetelmät Maalausvirheiden korjaukset Auto- ja maalinvalmistajan ohjeet PPG EB & UHS kurssi 9. Lähijakso: Ruiskumaalaustekniikka II ja sävyoppi Opiskelija tuntee erikoismaalauksien pohjatyövaatimukset sekä maalausmenetelmät. Opiskelija tuntee sävyvalinnan ja sävytyksen työkalut sekä tuntee ja hallitsee sävytyksen perussäännöt. Työnsuunnittelu ja työmenetelmät Materiaalitekniikka - erikoismaalit (3-kerros helmiäinen, harlekiini jne.) - maalausrakenteet (3-kerros helmiäinen, harlekiini jne.) - pohjatyö vaatimukset Ruiskutustekniikka Raidoitus- ja teksti työmenetelmät Suojausmenetelmät PPG Sävytys kurssi

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2015

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2015 MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2015 1 MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Sisällys I Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen...

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvä automaalauksen ammattilainen,

Hyvä automaalauksen ammattilainen, Asiakaslehti 1/13 PPG-kauppias palkittiin PPG kilpakelkkaleiri Cora Refinish Pori pikkujouluristeily Cora Akatemian luokkakokous Henkilökuvia Uutuustuotteita Tekniikkanurkka Kevään 2013 koulutukset Hyvä

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Kunto paranee - tulos paranee! Asiakaslehti 2/14

Kunto paranee - tulos paranee! Asiakaslehti 2/14 Asiakaslehti 2/14 Kunto paranee - tulos paranee! Tässä numerossa mm: - Tuoteuutuuksia - Cora Akatemian koulutukset - Cora Events & tulevia tapahtumia - Asiakasesittely: Automaalaamo Esa Eronen Oy Hyvä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta...

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta... Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma 19.8.2013 6.10.2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä automaalauksen ammattilainen

Hyvä automaalauksen ammattilainen 2/11 Asiakaslehti Kokonaisvaltainen ratkaisu CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot