Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa"

Transkriptio

1 Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät Joustava opinto-oikeus AO-ryhmän esitys Eija Kalliala, Teija Lehto, Leena Vainio Copyright VirtuaaliAMK 1

2 Joustava opinto-oikeus, oikeus, JOO-ryhm ryhmä Jäsenet: Stig Blomqvist (Arcada) Niina Hakso (RAMK) Pekka Harjula (Humak) Jari Heintie (Stadia) Eija Kalliala (HAAGA-HELIA) Riina Kleimola (KPAMK) Annina Laakso (TurkuAMK) Teija Lehto, VirtuaaliAMK kehittämisyksikkö Leena Vainio (HAMK) Kuusi kokousta ajalla Copyright VirtuaaliAMK 2

3 JOO-ryhm ryhmän tavoitteita Tavoitteina on edistää AMK-opiskelijoiden liikkuvuutta ja laajentaa opintotarjontaa, lisätä valinnanmahdollisuuksia ja tukea opintojen etenemistä. Tavoitteisiin liittyy sähköisen portaaliasioinnin kehittäminen. Suhde- ja toimintamallit liittyen avoimeen amk-opetukseen. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö ja liikkuvuus. Alueellisen yhteistyön mallien tukeminen, alueellinen liikkuvuus ja joustot. Kansainvälinen liikkuvuus, vaihto-ohjelmat. Oman AMK:n ulkopuolella tuotetun opetuksen joustavan hyväksymisen muodot ja mallit. Opintojen korvaavuuksiin ja hyväksymiseen liittyvien menettelytapojen yhdenmukaistaminen, opintosuoritusten kirjaamisen yksinkertaistaminen (tietojärjestelmätasolla) Copyright VirtuaaliAMK 3

4 Tavoite yli muiden: Opiskelijaliikkuvuuden esteiden poistaminen Johtoryhmän VirtuaaliAMK:lle asettama tärkein tavoite kolmelle vuodelle ( ): Opiskelijaliikkuvuuden esteiden poistaminen. Edellyttää tarkempaa, puolueetonta analyysiä siitä, mitkä opiskelijaliikkuvuuden esteet ovat. Kun esteet saadaan tarkennettua, voidaan niihin puuttua. Asia koskee koko AMK-kenttää ja kaikkia VirtuaaliAMK:n AORryhmiä, tutkimus ja analysointi ehkä kuitenkin lähinnä JOO-ryhmää. Opiskelijoiden puolelta asia on kartoitettu: he haluavat enemmän ja tasokkaampia virtuaaliopintoja eli suurempaa liikkuvuutta Copyright VirtuaaliAMK 4

5 Opiskelijaliikkuvuuskirje Joo-, markkinointi-, kehittäjäryhmän yhteistyönä on tehty amk.fi portaalin opintoja markkinoiva kirje on lähetetty Virtuaaliamk-yhteyshenkilöille, AMK:jen tiedottajille ja rehtoreille. Tarkoituksena on saada kirje jalkautettua AMK:issa keskitason johdolle, lähinnä koulutusohjelmavastaaville Copyright VirtuaaliAMK 5

6 VirtuaaliAMK:n keskeinen tavoitetila Jokaisen koulutusohjelman kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 30 opintopistettä virtuaaliopintoja. (Koko 30 op ei tarvitse olla suoritetty amk.fi portaalin kautta). Jokainen ammatillisen opettajakoulutuksen opettajaopiskelija suorittaa osan opinnoistaan virtuaalisena. Eri koulutusohjelmissa saavutetaan kattava koulutustarjonta. Ammattikorkeakoulujen opetustarjonnan (lähi- ja monimuoto - opetuksen) kehittymistä monipuolisesti verkkoa hyödyntäväksi koulutustarjonnaksi edistetään Copyright VirtuaaliAMK 6

7 Opiskelijaliikkuvuuteen kannustavia tekijöit itä OPM:n myöntämä TASO-raha opiskelijaliikkuvuuden lisäämiseen amk.fi portaalissa: vuosille AMK-kentälle yhteensä n. 0,9 milj. / vuosi. Kun AMK:ja on 28, saadaan laskennallisesti noin / vuosi / AMK. Keskiarvoluvut eivät kerro sitä, että AMK:illa on erilaisia TASOsopimuksia Copyright VirtuaaliAMK 7

8 Laskelmia Jos yhden opintopisteen hinta portaalin tarjonnassa on keskimäärin 65 (opintojaksojen suositushinta portaalin tarjonnassa on Virtuaaliamk-ohjeiden mukaan / op) Vuosittain AMK-kenttä voi ostaa OPM:n TASO-rahalla / 65 = lähes opintopisteen edestä opintoja, eli noin 500 op / AMK / vuosi. Jos yksi opintototeutus on keskimäärin 4 op laajuinen Koko AMK-kenttä voi ostaa op / 4 op = 3500 opintojaksoa / vuosi. Yksi AMK voi ostaa keskim. 500 op / 4 op = 125 opintojaksoa / vuosi ( voi puoltaa yli 125 hakemusta ) Copyright VirtuaaliAMK 8

9 Toteuma amk.fi -portaaliasioinnissa Tammi-helmikuu 2006 ja 2007 kaikki AMK:t 2006 kpl 2007 kpl Absol. kasvu Suht. kasvu % Tarjonta ,3 Hakemukset ,9 Puolletut hakemukset ,4 Tulevat ,5 Hyväksytyt tulevat , Copyright VirtuaaliAMK 9

10 Tilastojen vertailua: tammi-helmikuu 2006 ja 2007 Tilastot nähtävillä amk.fi portaalissa valitse portaalin yläkulman alasvetovalikosta Opintojaksojen hallinnoijat Hyväksyttyjen hakemusten kasvu 75 % Tarjonnan kasvu vain 26 % Copyright VirtuaaliAMK 10

11 Muita selityksiä opiskelijaliikkuvuuden kasvuun Keväällä 2006 AMK-opiskelijoille suunnattu kysely, johon vastasi n opiskelijaa. Kysely muistutti siis 6000 opiskelijalle amk.fi portaalin olemassaolosta. Markkinoinnin AO-ryhmä on tehostanut VirtuaaliAMK:n markkinointia ainakin omissa AMK:issaan Copyright VirtuaaliAMK 11

12 Yksityiskohtia 2006 kpl 2007 kpl Absol. kasvu JYAMK tarjonta JYAMK tulevat JYAMK hyväksytyt tulevat TurkuAMK lähtevät TurkuAMK puolletut lähtevät Copyright VirtuaaliAMK 12

13 Ennuste: koko vuosi 2007, kaikki AMK:t Jos kasvu jatkuu samanlaisena vuoden loppuun 2006 kpl 2007 kpl (ennuste) Absol. kasvu (ennuste) Suht. kasvu (ennuste) % Tarjonta ,3 Hakemukset ,9 Puolletut hakemukset ,4 Tulevat ,5 Hyväksytyt tulevat , Copyright VirtuaaliAMK 13

14 Päästäänkö tavoitteisiin? Jos sama kasvuvauhti jatkuu, päästään ennusteen mukaan vuonna 2007 portaalin kautta 1978 hyväksyttyyn hakemukseen. Pelkkä OPM:n TASO-raha (ilman AMK:jen pakollista väh. 40 % omavastuuta) riittää keskimäärin 3500 hyväksyttyyn hakemukseen / vuosi. Tällä vauhdilla TASO-tavoitteista jäädään reippaasti jälkeen vuonna Päästääkö tavoitteeseen 30 op / opiskelija / tutkinto on erillisen selvityksen kohde Copyright VirtuaaliAMK 14

15 Tavoite: koko vuosi 2007, kaikki AMK:t Ilman AMK:jen omavastuuosuutta 2006 kpl 2007 kpl (tavoite) Absol. kasvu (tavoite) Suht. kasvu (tavoite) % Hyväksytyt tulevat hak ,0 Huomoitu 40 % AMK:jen omavastuuosuus 2006 kpl 2007 kpl (tavoite) Absol. kasvu (tavoite) Suht. kasvu (tavoite) % Hyväksytyt tulevat hak , Copyright VirtuaaliAMK 15

16 Rohkeita toimenpiteitä tarvitaan OPM:n liikkuvuusraha ei ole pieni, 2,7 milj. / 3 vuotta. Arvostetaan ja käytetään sitä. Kun lisätään AMK:jen pakollinen 40 % omavastuuosuus, on AMKkentällä käytettävissä portaaliliikkuvuuteen 3,78 milj. / 3 vuotta. Nähdäänkö opiskelijaliikkuvuus vain lähtevänä rahavirtana, vaikka se on monille AMKeille jo nyt enemmän tulevaa rahavirtaa? Raha vaikuttaa verkko-opetukseen ja opettajien osaamiseen kehittävästi, se vaikuttaa AMK:n sijoittumiseen AMKOTA-tilastoissa sekä AMK:n imagoon laadukkaan opetuksen tarjoajana. Onko tarjonnan vähyys ja yksipuolisuus edelleen pullonkaula? Miksi ei-puollettuja ja ei-hyväksyttyjä hakemuksia on reilusti, vaikka kyse ei voi olla rahasta? Ryhmävaihdot? Tiedotus ja markkinointi? Copyright VirtuaaliAMK 16

17 Opiskelijaliikkuvuuden nykytilanteen kartoituskyselyn tuloksia Puhelinhaastatteluna 18 haastattelua Otan vielä yhteyttä niihin, joiden kanssa haastattelua ei ole tehty Antakaa kommentteja raporttiin ja lisätkää ja täydentäkää Copyright VirtuaaliAMK 17

18 Miten joustavat opiskelumahdollisuudet on strategisesti otettu huomioon omassa AMK:ssasi Ei ole erityistä strategiaa (3) Joustavien opiskeluoikeuksien toteuttamisen vuosisuunnitelma sisältyy joko verkko-opetuksen tai tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaan (11) Virtuaaliopintojen prosessi opiskelijan ja opettajan näkökulmasta on kuvattu myös laatujärjestelmässä (3) Virtuaaliopetuksen laatu varmistetaan laatujärjestelmän kautta (1) Muutamissa amkeissa koulutusohjelmat toimivat omista lähtökohdistaan ilman erityistä strategiaa Pedagoginen strategia, jossa opetusmenetelmät määritellään Copyright VirtuaaliAMK 18

19 Miten joustavat opinto-oikeudet oikeudet toteutuvat AMK:n sisäll llä? Haastatelluissa amkeissa on koulutusohjelmien välistä vaihtoa ainakin vapaasti valittavissa ja sivuaineopinnoissa. Suurimmassa osasta amkeista sisäisestä vaihdosta ei peritä maksuja muiden koulutusohjelmien opiskelijoilta (14). Oman koulutusohjelman opiskelijoilla on etusija opintojaksototeutuksella ja jäljelle jääneille paikoille otetaan muiden koulutusohjelmien opiskelijoita (12). Muutamissa amkeissa koulutusohjelmat maksavat toinen toisilleen osallistuneista opiskelijoista tai varmistavat, että opiskelijavaihdot suuntaan ja toiseen menevät tasan (2). Joissakin amkeissa järjestetään kaikille yhteisiä ja valinnaisia opintoja yhteisenä tarjontana yhteisistä rahoista. Isoissa ammattikorkeakouluissa on jo oman talon sisällä niin paljon vaihtoa, että ulkopuolelle ei välttämättä tarvitse lähteä Copyright VirtuaaliAMK 19

20 Miten joustavat opinto-oikeudet oikeudet toteutuvat AMK:jen välillä Virtuaaliamkin portaalin kautta oma tarjonta Virtuaaliamk-portaalissa ei vielä ole kaikkien AMK:jen tarjontaa. Vähäiseen tarjontaa on näyttäisi olevan kaksi pääsyytä: virtuaaliopetusta ei ole strategisesti vielä nähty merkittäväksi opetuksen muodoksi ammattikorkeakouluissa ja virtuaaliopetusta taitavia opettajia on vielä suhteellisen vähän eri ammattikorkeakouluissa. Yleisin tapa tarjota virtuaaliopintoja: Oman oppilaitoksen virtuaaliopintojakso tarjotaan amk.fi-portaalin kautta ja sinne voidaan ottaa muutama ulkopuolinen opiskelija. Syynä vähäiseen tarjontaan on myös aidon virtuaaliopetuksen määrän vähäisyys. Ammattikorkeakouluissa on runsaasti tarjolla verkkotuettuja opintoja, mutta niukasti sellaisia verkko-opintoja, joissa ei olisi lainkaan kontaktiopetusta. Monilla amkeilla on alueellisia ns. JOO-sopimuksia, joissa omaa opetusta tarjotaan muille alueen amkeille ja yliopistoille, ja opiskelijoilla on mahdollisuus valita tästä tarjonnasta HOPSeihin soveltuvia opintojaksoja Copyright VirtuaaliAMK 20

21 Miten joustavat opinto-oikeudet oikeudet toteutuvat AMK:jen välillä Omien opiskelijoiden ohjaus hakemaan virtuaaliopintoja muista amkeista Haastatelluissa amkeissa tiedotetaan VirtuaaliAMK:n tarjonnasta ainakin opiskelijoiden verkkosivuilla. Virtuaaliyhteyshenkilöt ja opinto-ohjaajat ensisijaisesti tiedottavat virtuaaliopintomahdollisuuksista. Monissa oppilaitoksissa on nimetty yhteyshenkilö, joka auttaa opiskelijoita löytämään sopivia opintoja. Vastaajien mielestä opiskelijat tuntevat hyvin valinnanmahdollisuudet ja tietävät tarjonnasta ja osaavat hyödyntää sitä, opettajat puolestaan eivät tunne virtuaaliopintojen mahdollisuuksia. On oppilaitoksia, joissa opiskelijoiden joustavia opinto-oikeuksia pidetään yhtenä tärkeänä palvelumuotona ja muiden amkien kanssa tehtävällä yhteistyöllä taataan opiskelijoille opintopalvelut, joilla eri tilanteissa oleville opiskelijoille pystytään tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut. Kaikki opettajat eivät vielä näe joustavaa opetustarjontaa mahdollisuutena myös tarjota omaa opetustaan laajemmin muille opiskelijoille vaan ehkä uhkana omalle opetustarjonnalle Copyright VirtuaaliAMK 21

22 Miten joustavat opinto-oikeudet oikeudet toteutuvat AMK:jen välillä Ryhmävaihdot eli sopimuksiin perustuvat vastavuoroiset vaihdot Monet amkit ovat suunnitelleet ryhmävaihtoja ja opetuksen ostamista kokonaiselle ryhmälle. Vaihdot perustuvat ammattikorkeakoulujen keskinäisiin sopimuksiin ja opiskelijalla ei näissä vaihdoissa ole varsinaisesti joustavaa valintaoikeutta. Kaikki amkit eivät ole tähän järjestelyyn lähteneet (12) Copyright VirtuaaliAMK 22

23 Suunnitelmat joustavan opinto-oikeuden oikeuden ja opiskelijaliikkuvuuden lisää äämiseksi Opiskelijat tuntevat paremmin tarjonnan kuin opettajat. Tarjonta ei opiskelijoiden kannalta ole kuitenkaan vielä laaja, laadukasta ja kattavaa. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi tarjonnan kehittämiseksi nähtiin opettajien virtuaaliopetuksen taitojen kehittäminen ja tätä kautta tarjonnan laajentaminen. Kussakin ammattikorkeakoulussa tarvitaan yhteisiä linjauksia tarjonnasta ja pidemmän aikavälin suunnittelua, jotta tarjonta olisi pysyvää. Lähtökohdat kehittämiseen ovat vielä hyvin paljon yksittäisistä opettajista lähteviä. Tällä hetkellä tarjonta vaihtelee paljon määrältään, sisällöiltään ja laadultaan. Tarjotut opintojaksot ovat ensisijassa valinnaisia opintoja ja ammatillisia opintoja on melko vähän. Tarjontaa tulisi olla myös ammatillisiin opintoihin, jotta ne aidosti myös hyödyntäisivät opiskelijoita. On nähtävissä suuria alakohtaisia vaihteluja virtuaaliopetuksen osaamisessa ja tarjonnassa ja tätä kautta myös opiskelijoiden valintamahdollisuuksissa. Tekniikkapainotteisissa ammattikorkeakouluissa on vähemmän virtuaaliopetusta ja virtuaaliopetustarjontaa Copyright VirtuaaliAMK 23

24 OPM:n joustaviin opintoihin suunnatun rahan käyttk yttö OPM:n rahaa käytetään oppilaitoksittain hyvin eri tavalla, mutta pääsääntöisesti raha on tarkoitettu kattamaan muista amkeista valittujen opintojen kustannuksia. Useissa amkeissa esim. VirtuaaliAMK-yhteyshenkilö koordinoi rahan käyttöä ja tätä koordinointityötä rahalla myös maksetaan. Joissakin amkeissa raha on jaettu koulutusohjelmille jo suoraan kattamaan joustavien opintojen kustannuksia, ja rahan käyttö täytyy raportoida vuoden lopussa. Koulutusohjelmat itse maksavat omarahoitusosuudet Yleisin rahan jakamistapa näyttäisi olevan se, että koulutusohjelmille korvataan suoritettujen opintojen mukaan joustavista opinnoista aiheutuneet kustannukset (8). Hallinto maksaa omarahoitusosuuden yhteisestä potista. Muutamissa ammattikorkeakouluissa opintoja on opiskelijoille jo pidempään hankittu muista amkeista ja näissä tapauksissa joustaviin opintoihin varattu raha tulee nopeasti käytettyä. Monissa ammattikorkeakouluissa on tehtävä systemaattista kampanjointityötä joustavista opinto-oikeuksista, jotta raha tulee mielekkäästi käytettyä Copyright VirtuaaliAMK 24

25 Ehdotuksia, miten amkien välistä yhteistyötä parannetaan ja opiskelijoille varmistetaan joustavat laadukkaat opetuspalvelut, jotka edesauttavat oppimista Virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnan laatuun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Laadulla tarkoitetaan paitsi sisällöllistä ja opetuksellista laatua, myös kattavuutta ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaamista. Ennakointityöllä voitaisiin tehdä vaihtoehtoisia skenaarioita eri asiakasryhmien tarpeista. Erilaiset vaihtoehtoiset mallit palvelisivat myös ammattikorkeakouluja tarjonnan suunnittelussa. Amk.fi-portaalin tarjonnan laadun parantamiseksi, tarjonnan tulisi olla ajoissa tiedossa. Riittävän varhainen tarjonnan näkyväksi tekeminen toisi mahdollisuuden vähentää päällekkäistä tarjontaa opintojaksoja voitaisiin tarjota ympäri vuoden opiskelijoille. Esim. kesäopetusta kysytään entistä enemmän. Vaihdossa olevat opiskelijat kaipaavat erityisesti englannin kielistä opetusta Copyright VirtuaaliAMK 25

26 Yhteenveto Joustavien opinto-oikeuksien osalta ollaan vasta alkuvaiheessa muutamilla oppilaitoksilla kokemusta ja näkemystä Toimintakulttuurin muutos resurssien kohdentamisen muutos tapahtuu hitaasti Virtuaaliopetuksen laatua parantamalla kysyntää lisätään Ammattikorkeakoulujen tulisi profiloitua Opiskelijan tarpeiden tulisi olla tarjonnan lähtökohtana ei opettajien työllistämisen Kattavaa tarjontaa eri tarpeisiin ja monikielisenä Copyright VirtuaaliAMK 26

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

LIITE 2: KYSELYLOMAKE

LIITE 2: KYSELYLOMAKE LIITE 2: KYSELOMAKE YLIOPISTOKOHTAISET KYSYMYKSET 1) Mitä yliopistoa vastaukset koskevat? 2) Ilmoita nimesi ja asemasi ylioppilaskunnassa, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot tulevat vain tutkijan

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 5/2002 Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski ja

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun

Lisätiedot