Tilinpäätökset Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat"

Transkriptio

1 Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

2

3 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja kaasutoiminta Markkinointi ja sähkönmyynti Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Sisällysluettelo Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus...4 Tuloslaskelma...6 Tase...7 Rahoituslaskelma...8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...9 Tilinpäätöksen liitetiedot...9 Investoinnit pääryhmittäin...11 Eriytetty tilinpäätös...11 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tuloslaskelma...12 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tase...12 Maakaasun myynnin tuloslaskelma...13 Maakaasun myynnin tase...13 Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma...14 Maakaasuverkkotoiminnan tase...14 tammerkosken energia Oy Tampereen sähköverkko Oy Hallituksen toimintakertomus...26 Tuloslaskelma...27 Tase...28 Rahoituslaskelma...29 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...29 Tilinpäätöksen liitetiedot...30 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...30 tampereen vera Oy Hallituksen toimintakertomus...31 Tuloslaskelma...32 Tase...33 Rahoituslaskelma...33 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...33 Tilinpäätöksen liitetiedot...34 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...34 Hallituksen toimintakertomus...15 Tuloslaskelma...17 Tase...18 Rahoituslaskelma...19 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...20 Konsernin tuloslaskelma...21 Konsernitase...22 Konsernin rahoituslaskelma...23 Konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...24 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...24 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...25

4 4 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy, ja sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Osia Tampereen Sähkölaitoksesta yhtiöitettiin , koska vuoden 2004 lopussa uudistettu sähkömarkkinalaki edellytti, että mennessä tietyt kynnysarvot ylittävän sähköverkonhaltijan tulee olla oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista. Yhtiöittämisen jälkeen Tampereen Sähkölaitokseen jäivät liiketoiminta-alueet Energiantuotanto, Markkinointi ja sähkönmyynti, Kaukolämpö- ja kaasutoiminta sekä tukitoiminnot Energiakeskus ja Liiketoimintojen tuki. Vuosi 2006 oli Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Toimintaympäristö Pohjoismaiden vesitilanne alkoi kesällä 2006 muodostua kuivuuden vuoksi selvästi vajaaksi normaaliin vuoden aikaan verrattuna. Tämä nosti sähkön markkinahintatasoa. Tilanne normalisoitui kuitenkin vuoden loppuun tultaessa. Suomen hinta-alueella spothintojen keskiarvo oli 48,6 euroa/mwh, mikä oli 60 % edellisvuotta korkeampi. EU-alueen päästökaupan käynnistyminen 2005 oli energiamarkkinoiden kannalta merkittävä muutos. Vuoden 2006 huhtitoukokuun vaihteessa Kioton sopimuksen piirissä olevat maat julkaisivat edellisen vuoden päästönsä, jolloin huomattiin, että päästöoikeuksia oli käytetty ennakoitua vähemmän. Tämän johdosta esim. vuosituotteen 2007 hintataso romahti kolmen päivän aikana 31,5 eurosta/co 2t 14,5 euroon/co 2t. Loppuvuoden lämpimän sään takia hintataso jatkoi edelleen laskua. Vuodenvaihteen hintanoteeraus oli 5,5 euroa/co 2t. Päästökauppa vaikuttaa selvästi sähkön hintatasoon Euroopassa ja sillä on suuri vaikutus energiaa tuottavien yritysten kannattavuuteen. Liikevaihto ja tulos Sähkölaitoksen liikevaihdoksi muodostui 155,8 milj. euroa. Sähkön myyntitulot, 70,1 milj. euroa, ylittivät edellisvuoden 10,2 milj. eurolla. Päästöoikeuksien myyntituloja kertyi 3,7 milj. euroa. Kaukolämmön myyntitulot, 70,4 milj. euroa, ylittivät edellisvuoden 8,0 milj. eurolla. Myyntimääriä laski koko syksyn jatkunut hyvin lämmin kausi. Maakaasun myyntitulot, 7,1 milj. euroa ylittivät edellisvuoden 1,1 milj. eurolla. Keväästä vuoden loppuun asti vallinneen lämpimän sään takia vastapainekuorma oli ennakoitujen arvojen alapuolella, minkä vuoksi yhteistuotantosähkön määrä jäi n. 200 GWh alle normaalin vuoden. Energian hankintakulut, 97,0 milj. euroa kasvoivat 23,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen. Ylitykset johtuivat pääasiassa maakaasun keskimääräisen hankintahinnan 33 %:n noususta. Vaikka energiaa myytiin 2 % budjetoitua vähemmän, sitä hankittiin 2 % enemmän lauhdesähkön lisääntyneen tuotannon takia. Kesällä ja alkusyksyllä vallinneesta korkeasta sähkön markkinahintatasosta johtuen sähkön pörssiostot kasvoivat, mikä myös osaltaan nosti energian hankintakuluja. Energian myynnin myyntikate heikkeni edellisvuodesta 2,2 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikeylijäämäksi muodostui 21,3 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto asettui 11,7 %:iin. Peruspääoman korvauksen sisältävä tilikauden tulos osoitti 0,5 milj. euroa alijäämää. Investoinnit, rahoitus ja taserakenne Investointeja kirjattiin 11,7 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kassavirta oli 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Sähkölaitoksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 208 miljoonaa euroa, josta pysyvät vastaavat olivat 132 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen oma pääoma oli 92,2 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 115,1 miljoonaa euroa muodostuen pääosin kaupungin lainasta 62,3 miljoonaa euroa. Toiminta vuonna 2006 Vuoden aikana panostettiin erityisesti sisäisten prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Koko konsernia koskeva toimintajärjestelmä, EQS-järjestelmä, sertifiointiin. Taloushallinnossa valmistauduttiin ottamaan käyttöön alkaen toiminnanohjausjärjestelmä. Helmikuussa vahvistettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille Vuoden 2006 aikana muutettiin Ratinan Sähkötalon toimistotilat avokonttoriksi. Työt valmistuivat siten, että Tammerkosken partaalla sijaitsevan Koskitalon tiloista voidaan luopua tammikuussa 2007 ja keskittää toimintaa Ratinaan valmistuviin tiloihin. Henkilöstö ja organisaatio Tampereen Sähkölaitoksen palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 264 henkilöä, joista 15 työsken-

5 5 Tampereen Sähkölaitos teli osa-aikaisesti. Määräaikaisessa työsuhteessa oli vuoden lopussa 12 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta ja naisten osuus 20 %. Vakituinen henkilöstömäärä vähentyi vuoden aikana 20 henkilöllä. Vuoden 2007 näkymät Sähkölaitoksen tuloskehitykseen voivat merkittävästi vaikuttaa ennakoidusta poikkeava pohjoismainen vesitilanne, päästöoikeuksien hintataso, vuoden keskilämpötila, voimalaitosten käytettävyys sekä kilpailutilanteen kehittyminen. Vuosi 2007 on EU:n päästökauppajakson viimeinen vuosi. Niin sanottu Kioto-kausi alkaa vuonna Päästöoikeuden hinnan ennakoidaan pysyvän alhaisella tasolla vuoden 2007 ajan. Kioto-kaudella ilmaisia päästöoikeuksia tullaan todennäköisesti jakamaan nykyistä vähemmän ja sähkölaitos joutuu jatkossa ostamaan päästöoikeuksia. Tämä tulee vaikuttamaan sähkölaitoksen kannattavuuteen heikentävästi. Tulevan vuoden aikana sähkölaitos valmistautuu Kioto-kauden alkamiseen valmistelemalla päästökauppastrategian. Maakaasun hinta on viimeisten kahden vuoden aikana noussut noin 40 % verrattuna vuoden 2004 hintatasoon. Maakaasun hintaan vaikuttaa voimakkaasti raskaan polttoöljyn hintakehitys. Maakaasun hinnan ennakoidaan vuoden aikana öljyn hinnan alenemisen vuoksi kääntyvän hienoiseen laskuun. Kaukolämmön hintaan ei ole suunniteltu korotuksia tulevan vuoden aikana. Sähkölaitos laskee toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntihintoja alkaen 5 %. Sähkön myyntihintojen kehitys riippuu sähkön markkinahintojen kehittymistä ja kilpailutilanteesta. Sähkön hintaodotukset ovat tällä hetkellä maltilliset. Sähkön myyntihintoihin ei siten tällä hetkellä kohdistu muutospaineita, mutta tilanne voi nopeasti muuttua. Vuoden 2006 alussa saatiin valmiiksi vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöstötehokkuuden parantaminen, kriittisen osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen tasapainottaminen. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lähivuosina tullaan erityisesti panostamaan ikääntyvän henkilökunnan työssä jaksamiseen ja osaamisen siirtämiseen eläköityviltä työntekijöiltä työssä jatkavalle henkilökunnalle. Esimiestyön kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2006 syksyllä toteutettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen esimiesten ja asiantuntijoiden arviointi 360ºjohtamisanalyysilla. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana. Arviointi tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa.

6 6 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön KULUT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

7 7 TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Tampereen Sähkölaitos VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 8 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muillta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman vähennys Voittovarojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

9 9 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 euroa) Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset tasapoisto-ajat: Irtain omaisuus, atk-ohjelmat Asuin- ja hallintorakennukset Vesivoimalaitokset Muut rakennukset Vesivoimalaitosten koneet ja laitteet Muut koneet ja laitteet Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 5 vuotta 0 vuotta 0 vuotta 20 vuotta 0 vuotta 20 vuotta 40 vuotta Poistoaika muutettu 20 vuodesta 40 vuoteen. Pidempi poistoaika vastaa tarkemmin kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen teknis-taloudellista käyttöikää ja noudattaa yleistä käytäntöä toimialalla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Johdannaissopimukset Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä sähkönmyyntituloihin Polttoaineiden hankintaan liittyvistä finanssisopimuksista seuranneet maksut on kirjattu oikaisueränä energianhankintamenoihin. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Sähkölaitoksen vuosittain tilinpäätösten yhteydessä tekemistä sähkönmyyntitulojen jaksotuksista on kertynyt kumuloitunutta saldoeroa. Vanhoille vuosille kohdistuva tuloerä (3,9 milj. euroa) on kirjattu vuoden 2006 taseeseen edellisten vuosien ylijäämään. Kirjauksella ei ole tulosvaikutusta vuoteen Kaukolämpö- ja maakaasuverkon poistoajan pidennyksen johdosta vuosipoistot vuonna 2006 vähenivät 2,4 milj. euroa. Vuoden 2005 tuloslaskelmaan sisältyivät ajanjaksolta Tampereen kaupungin alkaen yhtiöittämien verkko- ja urakointiliiketoimintojen tulot ja menot. 1. Liikevaihto Sähkön myynti Verkkopalvelut Lämmön myynti Maakaasun myynti Maakaasun siirto Tulot päästökaupasta Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut Muut palvelut Poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Kiinteät rakenteet ja laitteet Tampereen Sähkölaitos

10 10 5. Käyttöomaisuuden muutokset (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poistot Poistamaton hankintameno Aineettomat hyödykket Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kaliusto Osakkeet Yhteensä Saamiset (1 000 euroa) Myyntisaamiset Sähkösaamiset Lämpösaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitussaamiset kaupungilta Siirtosaamisten olennaiset erät (1 000 euroa) Tasesähkön myynnin jaksotus Finanssikauppojen jaksotus 8. Peruspääoman muutokset (1 000 euroa) Pääoma Vähennys Pääoma Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa) Palkkojen jaksotukset Tasesähkön oston jaksotus Korkojaksotukset Johdannaissopimukset (1 000 euroa) Toteutumattomien finanssisopimusten arvo Sähkökauppa Polttoaineiden hankinta Päästöoikeudet CO 2-päästöoikeuksia vuosille on myönnetty vastikkeetta kton. Niitä ei ole kirjattu taseeseen. Mahdolliset ostettavat päästöoikeudet tullaan kirjaamaan taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin hankintamenolla. Vuodelle 2006 päästöoikeuksia tuloutettiin euroa.

11 11 INVESTOINNIT PÄÄRYHMITTÄIN (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Sähkömarkkinalain mukaisesti esitetään tilinpäätöksen lisätietoina sähköliiketoimintojen, sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen, tuloslaskelma ja tase. Maakaasumarkkinalain mukaisesti esitetään maakaasun myynnin ja maakaasuverkkotoiminnantuloslaskelmat ja taseet. Maakaasuverkon investoinnit tase-erittäin (1 000 euroa) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kirjanpitoarvo Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Maakaasuverkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 1,3 % 8,6 % Maakaasuverkon poistoaika on muutettu kahdestakymmenestä vuodesta neljäänkymmeneen vuoteen. Pidempi poistoaika vastaa tarkemmin maakaasuverkon teknis-taloudellista käyttöikää ja noudattaa yleistä käytäntöä toimialalla Tampereen Sähkölaitos Yhteensä Sähköliiketoimintojen tuloslaskelmassa vuoden 2005 tilinpäätöksessä yhteistuotannosta saatava hyöty jaettiin erillisellä laskennallisella erällä sähköntuotannon ja muun toiminnan kesken. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä hyöty kohdistettiin suoraan sähköntuotantoon ja muuhun toimintaan, eikä hyötyä käsitelty omana erillisenä eränä.

12 12 Tampereen Sähkölaitos SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTILIIKE- TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 49 KULUT Aineet, tarvikkeet ja energiaostot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTILIIKE- TOIMINTOJEN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut velat Sisäinen rahoitusvelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 13 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) MAAKAASUN MYYNNIN TASE (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO KULUT Aineet, tarvikkeet ja energiaostot Palvelujen ostot LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkokulut Korvaus peruspääomasta -123 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Tampereen Sähkölaitos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien alijäämä 0-95 Tilikauden ylijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Muut velat Sisäinen rahoitusvelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 14 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TASE (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 0 20 KULUT Aineet, tarvikkeet ja -7-1 energiaostot Henkilöstökulut -1-1 Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Sisäiset saamiset RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkokulut Rahat ja pankkisaamiset 9 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Ostovelat 2 12 Siirtovelat 0 0 Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

15 15 Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat ovat toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palveluja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Tammerkosken Energia -konserni aloitti operatiivisen toimintansa Toiminta vuonna 2006 Vuosi 2006 oli Tammerkosken Energia -konsernin toiminnassa ensimmäinen kokonainen vuosi. Vuoden aikana panostettiin erityisesti sisäisten prosessien kehittämiseen. Koko konsernia koskeva toimintajärjestelmä, EQS-järjestelmä, sertifiointiin. Taloushallinnossa valmistauduttiin ottamaan käyttöön alkaen taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä, ERP. Vuoden 2006 aikana muutettiin Ratinan Sähkötalon toimistotilat avokonttoriksi. Työt valmistuivat siten, että Tammerkosken partaalla sijaitsevan Koskitalon tiloista voidaan luopua tammikuussa 2007 ja keskittää toimintaa Ratinaan valmistuviin tiloihin. Talous Tammerkosken Energia -konsernin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 5,8 miljoonaa euroa, investoinnit 8,5 miljoonaa euroa ja rahoituksen kassavirta 1,6 miljoonaa euroa. Investoinneista valtaosa oli vuoden aikana toteutettuja uusia verkkoinvestointeja. Emoyhtiö Tammerkosken Energia Oy:n liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 tuhatta euroa tappiollinen. Emoyhtiö vastaanotti konserniavustusta Tampereen Sähköverkko Oy:ltä 6,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kassavirta oli 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen ja investoinnit 30 tuhatta euroa. Investoinnit liittyivät tietojärjestelmähankintoihin. Tammerkosken Energia Oy:llä on pitkäaikaista lainaa Tampereen kaupungilta 95 miljoonaa euroa, ja korkokulut olivat 6,7 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaa harjoittavan Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkovastuualueella siirrettiin sähköä yhteensä GWh. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Sähköverkko Oy:n osakekannan. Verkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Tampereen Vera Oy:n liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Vera Oy:n osakekannan. Yhtiön omistus Tammerkosken Energia Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja sen jatkokous Ylimääräinen yhtiökokous oli Hallitus Hallituksen kokoonpano : Puheenjohtaja Asko Koskinen Jäsenet Jouko Aarnio Pasi Leppänen Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja Anja Liukko Varapuheenjohtaja Peter Löfberg Jäsenet Kristiina Härkönen Tuija Mannila Kalervo Lahti Timo Lahtinen Minna Parviainen asti Antti Juva alkaen Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuoden alusta alkaen oman toimensa ohella Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Timo Pylvänen asti. Tampereen Sähkölaitoksen vt. toimitusjohtaja Leena Parvio toimi oman toimensa ohella yhtiön toimitusjohtajana Hallitus valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmen alkaen. Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander. Tammerkosken Energia Oy

16 16 Tammerkosken Energia Oy Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 198 henkilöä, joista 12 työskenteli osa-aikaisesti. Konsernin keskimääräinen henkilöstövahvuus muunnettuna kokopäivätoimisiksi oli 192 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm keski-ikä naisten osuus Tammerkosken Energia Oy 15 42,6 v 33 % Tampereen Sähköverkko Oy 51 52,4 v 20 % Tampereen Vera Oy ,6 v 6 % Tampereen Vera Oy:ssä oli vuoden lopussa yhdeksän määräaikaista työntekijää ja Tampereen Sähköverkko Oy:ssä kolme määräaikaista työntekijää. Yhtiöissä noudatetaan Energiayhteisöjen työehtosopimusta, joka on voimassa asti. Toimitusjohtajalle, hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2006 oli yhteensä euroa. Vuoden 2006 alussa saatiin valmiiksi vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöstötehokkuuden parantaminen, kriittisen osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen tasapainottaminen. Vuoden 2007 aikana tapahtuvat henkilöstön rekrytoinnit perustuvat suunnitelmaan. Lähivuosina tullaan erityisesti panostamaan ikääntyvän henkilökunnan työssä jaksamiseen ja osaamisen siirtämiseen eläköityviltä työntekijoiltä työssä jatkavalle henkilökunnalle. Esimiestyön kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2006 syksyllä toteutettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen esimiesten ja asiantuntijoiden 360º-arviointi. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana. Jokaiselle arvioinnin kohteena olleelle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Arviointi tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa. Tammerkosken Energia -konsernin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat eniten sähköverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton viranomaisvalvonta sekä Pirkanmaalla toimivien sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen omistajien investointitarpeet sekä verkonrakennusmarkkinoiden kilpailutilanne. Energiamarkkinaviraston vahvistama sähköverkkotoiminnan valvontamalli vuosille johti siihen, että Tampereen Sähköverkko Oy alensi siirtohintojaan maaliskuun 2006 alussa keskimäärin noin 6 %:lla. Vaikka vuoden 2006 tulos toteutui odotettua parempana, Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ole vuoden 2007 aikana tarvetta siirtohintojen alennuksiin. Nykyinen hinnoittelu tulee johtamaan koko valvontajaksolla selvään alituottoon. Tammerkosken Energia Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n kannattavuudessa ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2007 aikana. Taloudelliseen tulokseen voivat myös vaikuttaa poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden tai laitevaurioiden aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoissa. Hallituksen voitonjakoesitys Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,10 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,82 euroa, josta tilikauden tulos on 467,65 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voitto varat-tilille. Näkymät vuodelle 2007

17 17 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 1 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITT0/ -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Saatu konserniavustus VOITTO/ -TAPPIO ENNEN VEROJA Tammerkosken Energia Oy Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/ -TAPPIO -1 34

18 18 EMOYHTIÖN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 30 Sijoitukset Osakkeet Tammerkosken Energia Oy VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio 33-1 Tilikauden voitto/-tappio VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

19 19 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot Satunnaiset tuotot (konserniavustus) Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahoitus Oman pääoman muutokset Osakepääoman lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen kassavirta Tammerkosken Energia Oy Rahavarojen muutos

20 20 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN liitetiedot (1 000 euroa) Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 euroa) 1. Liikevaihto Konsernin sisäiset tulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Jaksotetut henkilöstökulut Välittömien verojen jaksotus 10 Lainan korko Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat Tammerkosken Energia Oy 3. Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 15 Tampereen kaupungille maksetut korot Muut korot Taseen liitetiedot (1 000 euroa) 4. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Sijoitusten erittely Kirja-arvo Kirja-arvo (Saman konsernin yhtiöt) Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy (1 000 euroa) 5. Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset saman konsernin 75 yrityksiltä Muut saamiset 71 Siirtosaamiset, välittömien 12 verojen jaksotus Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2008 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat 2 Sisällysluettelo Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus 2008... 3 Tampereen Sähkölaitoksen tuloslaskelma... 5 Tampereen Sähkölaitoksen tase...

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätökset Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2007 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot