Tilinpäätökset Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat"

Transkriptio

1 Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

2

3 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja kaasutoiminta Markkinointi ja sähkönmyynti Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Sisällysluettelo Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus...4 Tuloslaskelma...6 Tase...7 Rahoituslaskelma...8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...9 Tilinpäätöksen liitetiedot...9 Investoinnit pääryhmittäin...11 Eriytetty tilinpäätös...11 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tuloslaskelma...12 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tase...12 Maakaasun myynnin tuloslaskelma...13 Maakaasun myynnin tase...13 Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma...14 Maakaasuverkkotoiminnan tase...14 tammerkosken energia Oy Tampereen sähköverkko Oy Hallituksen toimintakertomus...26 Tuloslaskelma...27 Tase...28 Rahoituslaskelma...29 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...29 Tilinpäätöksen liitetiedot...30 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...30 tampereen vera Oy Hallituksen toimintakertomus...31 Tuloslaskelma...32 Tase...33 Rahoituslaskelma...33 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...33 Tilinpäätöksen liitetiedot...34 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...34 Hallituksen toimintakertomus...15 Tuloslaskelma...17 Tase...18 Rahoituslaskelma...19 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...20 Konsernin tuloslaskelma...21 Konsernitase...22 Konsernin rahoituslaskelma...23 Konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...24 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...24 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...25

4 4 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy, ja sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Osia Tampereen Sähkölaitoksesta yhtiöitettiin , koska vuoden 2004 lopussa uudistettu sähkömarkkinalaki edellytti, että mennessä tietyt kynnysarvot ylittävän sähköverkonhaltijan tulee olla oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista. Yhtiöittämisen jälkeen Tampereen Sähkölaitokseen jäivät liiketoiminta-alueet Energiantuotanto, Markkinointi ja sähkönmyynti, Kaukolämpö- ja kaasutoiminta sekä tukitoiminnot Energiakeskus ja Liiketoimintojen tuki. Vuosi 2006 oli Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Toimintaympäristö Pohjoismaiden vesitilanne alkoi kesällä 2006 muodostua kuivuuden vuoksi selvästi vajaaksi normaaliin vuoden aikaan verrattuna. Tämä nosti sähkön markkinahintatasoa. Tilanne normalisoitui kuitenkin vuoden loppuun tultaessa. Suomen hinta-alueella spothintojen keskiarvo oli 48,6 euroa/mwh, mikä oli 60 % edellisvuotta korkeampi. EU-alueen päästökaupan käynnistyminen 2005 oli energiamarkkinoiden kannalta merkittävä muutos. Vuoden 2006 huhtitoukokuun vaihteessa Kioton sopimuksen piirissä olevat maat julkaisivat edellisen vuoden päästönsä, jolloin huomattiin, että päästöoikeuksia oli käytetty ennakoitua vähemmän. Tämän johdosta esim. vuosituotteen 2007 hintataso romahti kolmen päivän aikana 31,5 eurosta/co 2t 14,5 euroon/co 2t. Loppuvuoden lämpimän sään takia hintataso jatkoi edelleen laskua. Vuodenvaihteen hintanoteeraus oli 5,5 euroa/co 2t. Päästökauppa vaikuttaa selvästi sähkön hintatasoon Euroopassa ja sillä on suuri vaikutus energiaa tuottavien yritysten kannattavuuteen. Liikevaihto ja tulos Sähkölaitoksen liikevaihdoksi muodostui 155,8 milj. euroa. Sähkön myyntitulot, 70,1 milj. euroa, ylittivät edellisvuoden 10,2 milj. eurolla. Päästöoikeuksien myyntituloja kertyi 3,7 milj. euroa. Kaukolämmön myyntitulot, 70,4 milj. euroa, ylittivät edellisvuoden 8,0 milj. eurolla. Myyntimääriä laski koko syksyn jatkunut hyvin lämmin kausi. Maakaasun myyntitulot, 7,1 milj. euroa ylittivät edellisvuoden 1,1 milj. eurolla. Keväästä vuoden loppuun asti vallinneen lämpimän sään takia vastapainekuorma oli ennakoitujen arvojen alapuolella, minkä vuoksi yhteistuotantosähkön määrä jäi n. 200 GWh alle normaalin vuoden. Energian hankintakulut, 97,0 milj. euroa kasvoivat 23,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen. Ylitykset johtuivat pääasiassa maakaasun keskimääräisen hankintahinnan 33 %:n noususta. Vaikka energiaa myytiin 2 % budjetoitua vähemmän, sitä hankittiin 2 % enemmän lauhdesähkön lisääntyneen tuotannon takia. Kesällä ja alkusyksyllä vallinneesta korkeasta sähkön markkinahintatasosta johtuen sähkön pörssiostot kasvoivat, mikä myös osaltaan nosti energian hankintakuluja. Energian myynnin myyntikate heikkeni edellisvuodesta 2,2 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikeylijäämäksi muodostui 21,3 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto asettui 11,7 %:iin. Peruspääoman korvauksen sisältävä tilikauden tulos osoitti 0,5 milj. euroa alijäämää. Investoinnit, rahoitus ja taserakenne Investointeja kirjattiin 11,7 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kassavirta oli 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Sähkölaitoksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 208 miljoonaa euroa, josta pysyvät vastaavat olivat 132 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen oma pääoma oli 92,2 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 115,1 miljoonaa euroa muodostuen pääosin kaupungin lainasta 62,3 miljoonaa euroa. Toiminta vuonna 2006 Vuoden aikana panostettiin erityisesti sisäisten prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Koko konsernia koskeva toimintajärjestelmä, EQS-järjestelmä, sertifiointiin. Taloushallinnossa valmistauduttiin ottamaan käyttöön alkaen toiminnanohjausjärjestelmä. Helmikuussa vahvistettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille Vuoden 2006 aikana muutettiin Ratinan Sähkötalon toimistotilat avokonttoriksi. Työt valmistuivat siten, että Tammerkosken partaalla sijaitsevan Koskitalon tiloista voidaan luopua tammikuussa 2007 ja keskittää toimintaa Ratinaan valmistuviin tiloihin. Henkilöstö ja organisaatio Tampereen Sähkölaitoksen palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 264 henkilöä, joista 15 työsken-

5 5 Tampereen Sähkölaitos teli osa-aikaisesti. Määräaikaisessa työsuhteessa oli vuoden lopussa 12 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta ja naisten osuus 20 %. Vakituinen henkilöstömäärä vähentyi vuoden aikana 20 henkilöllä. Vuoden 2007 näkymät Sähkölaitoksen tuloskehitykseen voivat merkittävästi vaikuttaa ennakoidusta poikkeava pohjoismainen vesitilanne, päästöoikeuksien hintataso, vuoden keskilämpötila, voimalaitosten käytettävyys sekä kilpailutilanteen kehittyminen. Vuosi 2007 on EU:n päästökauppajakson viimeinen vuosi. Niin sanottu Kioto-kausi alkaa vuonna Päästöoikeuden hinnan ennakoidaan pysyvän alhaisella tasolla vuoden 2007 ajan. Kioto-kaudella ilmaisia päästöoikeuksia tullaan todennäköisesti jakamaan nykyistä vähemmän ja sähkölaitos joutuu jatkossa ostamaan päästöoikeuksia. Tämä tulee vaikuttamaan sähkölaitoksen kannattavuuteen heikentävästi. Tulevan vuoden aikana sähkölaitos valmistautuu Kioto-kauden alkamiseen valmistelemalla päästökauppastrategian. Maakaasun hinta on viimeisten kahden vuoden aikana noussut noin 40 % verrattuna vuoden 2004 hintatasoon. Maakaasun hintaan vaikuttaa voimakkaasti raskaan polttoöljyn hintakehitys. Maakaasun hinnan ennakoidaan vuoden aikana öljyn hinnan alenemisen vuoksi kääntyvän hienoiseen laskuun. Kaukolämmön hintaan ei ole suunniteltu korotuksia tulevan vuoden aikana. Sähkölaitos laskee toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntihintoja alkaen 5 %. Sähkön myyntihintojen kehitys riippuu sähkön markkinahintojen kehittymistä ja kilpailutilanteesta. Sähkön hintaodotukset ovat tällä hetkellä maltilliset. Sähkön myyntihintoihin ei siten tällä hetkellä kohdistu muutospaineita, mutta tilanne voi nopeasti muuttua. Vuoden 2006 alussa saatiin valmiiksi vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöstötehokkuuden parantaminen, kriittisen osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen tasapainottaminen. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lähivuosina tullaan erityisesti panostamaan ikääntyvän henkilökunnan työssä jaksamiseen ja osaamisen siirtämiseen eläköityviltä työntekijöiltä työssä jatkavalle henkilökunnalle. Esimiestyön kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2006 syksyllä toteutettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen esimiesten ja asiantuntijoiden arviointi 360ºjohtamisanalyysilla. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana. Arviointi tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa.

6 6 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön KULUT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

7 7 TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Tampereen Sähkölaitos VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 8 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muillta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman vähennys Voittovarojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

9 9 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 euroa) Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset tasapoisto-ajat: Irtain omaisuus, atk-ohjelmat Asuin- ja hallintorakennukset Vesivoimalaitokset Muut rakennukset Vesivoimalaitosten koneet ja laitteet Muut koneet ja laitteet Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 5 vuotta 0 vuotta 0 vuotta 20 vuotta 0 vuotta 20 vuotta 40 vuotta Poistoaika muutettu 20 vuodesta 40 vuoteen. Pidempi poistoaika vastaa tarkemmin kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen teknis-taloudellista käyttöikää ja noudattaa yleistä käytäntöä toimialalla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Johdannaissopimukset Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä sähkönmyyntituloihin Polttoaineiden hankintaan liittyvistä finanssisopimuksista seuranneet maksut on kirjattu oikaisueränä energianhankintamenoihin. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Sähkölaitoksen vuosittain tilinpäätösten yhteydessä tekemistä sähkönmyyntitulojen jaksotuksista on kertynyt kumuloitunutta saldoeroa. Vanhoille vuosille kohdistuva tuloerä (3,9 milj. euroa) on kirjattu vuoden 2006 taseeseen edellisten vuosien ylijäämään. Kirjauksella ei ole tulosvaikutusta vuoteen Kaukolämpö- ja maakaasuverkon poistoajan pidennyksen johdosta vuosipoistot vuonna 2006 vähenivät 2,4 milj. euroa. Vuoden 2005 tuloslaskelmaan sisältyivät ajanjaksolta Tampereen kaupungin alkaen yhtiöittämien verkko- ja urakointiliiketoimintojen tulot ja menot. 1. Liikevaihto Sähkön myynti Verkkopalvelut Lämmön myynti Maakaasun myynti Maakaasun siirto Tulot päästökaupasta Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut Muut palvelut Poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Kiinteät rakenteet ja laitteet Tampereen Sähkölaitos

10 10 5. Käyttöomaisuuden muutokset (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poistot Poistamaton hankintameno Aineettomat hyödykket Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kaliusto Osakkeet Yhteensä Saamiset (1 000 euroa) Myyntisaamiset Sähkösaamiset Lämpösaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitussaamiset kaupungilta Siirtosaamisten olennaiset erät (1 000 euroa) Tasesähkön myynnin jaksotus Finanssikauppojen jaksotus 8. Peruspääoman muutokset (1 000 euroa) Pääoma Vähennys Pääoma Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa) Palkkojen jaksotukset Tasesähkön oston jaksotus Korkojaksotukset Johdannaissopimukset (1 000 euroa) Toteutumattomien finanssisopimusten arvo Sähkökauppa Polttoaineiden hankinta Päästöoikeudet CO 2-päästöoikeuksia vuosille on myönnetty vastikkeetta kton. Niitä ei ole kirjattu taseeseen. Mahdolliset ostettavat päästöoikeudet tullaan kirjaamaan taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin hankintamenolla. Vuodelle 2006 päästöoikeuksia tuloutettiin euroa.

11 11 INVESTOINNIT PÄÄRYHMITTÄIN (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Sähkömarkkinalain mukaisesti esitetään tilinpäätöksen lisätietoina sähköliiketoimintojen, sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen, tuloslaskelma ja tase. Maakaasumarkkinalain mukaisesti esitetään maakaasun myynnin ja maakaasuverkkotoiminnantuloslaskelmat ja taseet. Maakaasuverkon investoinnit tase-erittäin (1 000 euroa) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kirjanpitoarvo Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Maakaasuverkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 1,3 % 8,6 % Maakaasuverkon poistoaika on muutettu kahdestakymmenestä vuodesta neljäänkymmeneen vuoteen. Pidempi poistoaika vastaa tarkemmin maakaasuverkon teknis-taloudellista käyttöikää ja noudattaa yleistä käytäntöä toimialalla Tampereen Sähkölaitos Yhteensä Sähköliiketoimintojen tuloslaskelmassa vuoden 2005 tilinpäätöksessä yhteistuotannosta saatava hyöty jaettiin erillisellä laskennallisella erällä sähköntuotannon ja muun toiminnan kesken. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä hyöty kohdistettiin suoraan sähköntuotantoon ja muuhun toimintaan, eikä hyötyä käsitelty omana erillisenä eränä.

12 12 Tampereen Sähkölaitos SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTILIIKE- TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 49 KULUT Aineet, tarvikkeet ja energiaostot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTILIIKE- TOIMINTOJEN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut velat Sisäinen rahoitusvelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 13 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) MAAKAASUN MYYNNIN TASE (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO KULUT Aineet, tarvikkeet ja energiaostot Palvelujen ostot LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkokulut Korvaus peruspääomasta -123 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Tampereen Sähkölaitos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien alijäämä 0-95 Tilikauden ylijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Muut velat Sisäinen rahoitusvelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 14 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TASE (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 0 20 KULUT Aineet, tarvikkeet ja -7-1 energiaostot Henkilöstökulut -1-1 Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Sisäiset saamiset RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkokulut Rahat ja pankkisaamiset 9 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lyhytaikainen Lainat kunnalta Ostovelat 2 12 Siirtovelat 0 0 Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

15 15 Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat ovat toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palveluja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Tammerkosken Energia -konserni aloitti operatiivisen toimintansa Toiminta vuonna 2006 Vuosi 2006 oli Tammerkosken Energia -konsernin toiminnassa ensimmäinen kokonainen vuosi. Vuoden aikana panostettiin erityisesti sisäisten prosessien kehittämiseen. Koko konsernia koskeva toimintajärjestelmä, EQS-järjestelmä, sertifiointiin. Taloushallinnossa valmistauduttiin ottamaan käyttöön alkaen taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä, ERP. Vuoden 2006 aikana muutettiin Ratinan Sähkötalon toimistotilat avokonttoriksi. Työt valmistuivat siten, että Tammerkosken partaalla sijaitsevan Koskitalon tiloista voidaan luopua tammikuussa 2007 ja keskittää toimintaa Ratinaan valmistuviin tiloihin. Talous Tammerkosken Energia -konsernin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 5,8 miljoonaa euroa, investoinnit 8,5 miljoonaa euroa ja rahoituksen kassavirta 1,6 miljoonaa euroa. Investoinneista valtaosa oli vuoden aikana toteutettuja uusia verkkoinvestointeja. Emoyhtiö Tammerkosken Energia Oy:n liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 tuhatta euroa tappiollinen. Emoyhtiö vastaanotti konserniavustusta Tampereen Sähköverkko Oy:ltä 6,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kassavirta oli 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen ja investoinnit 30 tuhatta euroa. Investoinnit liittyivät tietojärjestelmähankintoihin. Tammerkosken Energia Oy:llä on pitkäaikaista lainaa Tampereen kaupungilta 95 miljoonaa euroa, ja korkokulut olivat 6,7 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaa harjoittavan Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkovastuualueella siirrettiin sähköä yhteensä GWh. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Sähköverkko Oy:n osakekannan. Verkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Tampereen Vera Oy:n liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Vera Oy:n osakekannan. Yhtiön omistus Tammerkosken Energia Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja sen jatkokous Ylimääräinen yhtiökokous oli Hallitus Hallituksen kokoonpano : Puheenjohtaja Asko Koskinen Jäsenet Jouko Aarnio Pasi Leppänen Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja Anja Liukko Varapuheenjohtaja Peter Löfberg Jäsenet Kristiina Härkönen Tuija Mannila Kalervo Lahti Timo Lahtinen Minna Parviainen asti Antti Juva alkaen Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuoden alusta alkaen oman toimensa ohella Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Timo Pylvänen asti. Tampereen Sähkölaitoksen vt. toimitusjohtaja Leena Parvio toimi oman toimensa ohella yhtiön toimitusjohtajana Hallitus valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmen alkaen. Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander. Tammerkosken Energia Oy

16 16 Tammerkosken Energia Oy Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 198 henkilöä, joista 12 työskenteli osa-aikaisesti. Konsernin keskimääräinen henkilöstövahvuus muunnettuna kokopäivätoimisiksi oli 192 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm keski-ikä naisten osuus Tammerkosken Energia Oy 15 42,6 v 33 % Tampereen Sähköverkko Oy 51 52,4 v 20 % Tampereen Vera Oy ,6 v 6 % Tampereen Vera Oy:ssä oli vuoden lopussa yhdeksän määräaikaista työntekijää ja Tampereen Sähköverkko Oy:ssä kolme määräaikaista työntekijää. Yhtiöissä noudatetaan Energiayhteisöjen työehtosopimusta, joka on voimassa asti. Toimitusjohtajalle, hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2006 oli yhteensä euroa. Vuoden 2006 alussa saatiin valmiiksi vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöstötehokkuuden parantaminen, kriittisen osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen tasapainottaminen. Vuoden 2007 aikana tapahtuvat henkilöstön rekrytoinnit perustuvat suunnitelmaan. Lähivuosina tullaan erityisesti panostamaan ikääntyvän henkilökunnan työssä jaksamiseen ja osaamisen siirtämiseen eläköityviltä työntekijoiltä työssä jatkavalle henkilökunnalle. Esimiestyön kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2006 syksyllä toteutettiin Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen esimiesten ja asiantuntijoiden 360º-arviointi. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana. Jokaiselle arvioinnin kohteena olleelle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Arviointi tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa. Tammerkosken Energia -konsernin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat eniten sähköverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton viranomaisvalvonta sekä Pirkanmaalla toimivien sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen omistajien investointitarpeet sekä verkonrakennusmarkkinoiden kilpailutilanne. Energiamarkkinaviraston vahvistama sähköverkkotoiminnan valvontamalli vuosille johti siihen, että Tampereen Sähköverkko Oy alensi siirtohintojaan maaliskuun 2006 alussa keskimäärin noin 6 %:lla. Vaikka vuoden 2006 tulos toteutui odotettua parempana, Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ole vuoden 2007 aikana tarvetta siirtohintojen alennuksiin. Nykyinen hinnoittelu tulee johtamaan koko valvontajaksolla selvään alituottoon. Tammerkosken Energia Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n kannattavuudessa ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2007 aikana. Taloudelliseen tulokseen voivat myös vaikuttaa poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden tai laitevaurioiden aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoissa. Hallituksen voitonjakoesitys Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,10 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,82 euroa, josta tilikauden tulos on 467,65 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voitto varat-tilille. Näkymät vuodelle 2007

17 17 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 1 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITT0/ -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Saatu konserniavustus VOITTO/ -TAPPIO ENNEN VEROJA Tammerkosken Energia Oy Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/ -TAPPIO -1 34

18 18 EMOYHTIÖN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 30 Sijoitukset Osakkeet Tammerkosken Energia Oy VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio 33-1 Tilikauden voitto/-tappio VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

19 19 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot Satunnaiset tuotot (konserniavustus) Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahoitus Oman pääoman muutokset Osakepääoman lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen kassavirta Tammerkosken Energia Oy Rahavarojen muutos

20 20 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN liitetiedot (1 000 euroa) Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 euroa) 1. Liikevaihto Konsernin sisäiset tulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Jaksotetut henkilöstökulut Välittömien verojen jaksotus 10 Lainan korko Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat Tammerkosken Energia Oy 3. Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 15 Tampereen kaupungille maksetut korot Muut korot Taseen liitetiedot (1 000 euroa) 4. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Sijoitusten erittely Kirja-arvo Kirja-arvo (Saman konsernin yhtiöt) Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy (1 000 euroa) 5. Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset saman konsernin 75 yrityksiltä Muut saamiset 71 Siirtosaamiset, välittömien 12 verojen jaksotus Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2013 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot