Akateeminen portfolio oman työn kehittämisen ja ansioiden esittelyn välineenä. Riitta Pyykkö TY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akateeminen portfolio oman työn kehittämisen ja ansioiden esittelyn välineenä. Riitta Pyykkö TY 5.11.2007"

Transkriptio

1 Akateeminen portfolio oman työn kehittämisen ja ansioiden esittelyn välineenä Riitta Pyykkö TY

2 TY: Portfolion lyhyt historia I Opetusansiotyöryhmä 1997; miksi? opetus tuli yhä enemmän esiin yliopiston toisena päätehtävänä opetusta vaikea kehittää, ellei siitä palkita oppimiskäsitykset ja yliopisto-opetus olivat muuttumassa kokonaistyöaika tulossa asia oli yleisesti ilmassa

3 TY: Portfolion lyhyt historia II keskeiset suositukset 1997: virantäyttöselosteet ja hakuilmoitukset sisällökkäämmiksi portfoliot ohjeistettava hyvin ja dokumentoitava hyvin, jotta olisivat vertailtavissa opetusnäytteisiin uusia, luonnollisempia ja monipuolisempia tapoja haastattelun käyttö rekrytoinnissa koulutusta, akateemista työnohjausta, pedagogista koulutusta, myös jatko-opiskelijoille

4 TY: Portfolion lyhyt historia III Mitä Turussa sitten tapahtui? Eipä juuri mitään. valtakunnallisesti useimmat yliopistot ottivat käyttöön opetus- tai yliopistoportfolion > turkulaiset epäreilussa asemassa hakiessaan muualle HY esitteli monipuolisen portfoliomallinsa TY:ssä seminaari 2005 > uusi vaihe (kanslerinvirasto aktiivinen); TTS eräät tiedekunnat (oik.) olivat itse aktiivisia asiassa rehtorin päätös portfolion käyttöönotosta

5 Opetusportfoliosta akateemiseksi portfolioksi 1) omaan osaamiseen liittyvän aineiston arkisto ja 2) henkilön itsensä laatima asiakirja, jossa hän esittelee ja arvioi taitojaan ja ansioitaan akateemisen työn kaikilla osaalueilla pyrkimys henkilön osaamisen kokonaisvaltaiseen esittelyyn ja sen mahdollistamaan arviointiin erityisesti opetukseen ja hallintoon liittyvät osaaminen ja kehitystyö jäävät usein vain asianomaisen omaan tietoon, samoin tutkimuksesta muu kuin julkaisut tavoitteena osaamisen dokumentointi siten, että se on objektiivisesti arvioitavissa, niin työn kehittämisen kuin rekrytoinnin kannalta

6 Portfolion eri roolit I Portfolio on väline, ei itseisarvo. Eri tarkoituksiin tarvitaan erilaisia työvälineitä. Epävirallinen perusportfolio on oman työn kehittämisen hyvä työkalu: - mahdollistaa itsearvioinnin, suunnittelun - omien kehittämiskohteiden ja vahvuuksien löytämisen - voidaan hyödyntää kehityskeskusteluissa tai työyhteisön tehtäväkuvia rakennettaessa - suuntaa selkeästi tulevaisuuteen, vaikka sisältääkin vuosittaisen toimintakertomuksen

7 Portfolion eri roolit II Näyteportfolio on julkinen asiakirja virantäytöissä: sen oikeellisuudesta vastaa tekijä, jonka tarvittaessa on pystyttävä näyttämään laatimansa kuvaus toteen (vrt. tieteellinen kirjoittaminen) jo osoitettu osaaminen + tulevaisuuspotentiaali arviointi suhteessa virkaan ja sen edellyttämään osaamiseen portfoliossa yhdistyvät oman työn historia, tuotokset, toiminnan arviointi ja saatu palaute toimintafilosofiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin

8 TY:n akateemisen portfolion rakenne Vastaa Helsingin yliopiston mallia > tarkoitus helpottaa henkilökunnan liikkuvuutta ja välttää viranhakijoiden päällekkäistä työtä. 1. Perustiedot 2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta 3. Opetus ja ohjaus 4. Hallintotehtävät ja muu toiminta

9 1. Perustiedot henkilö- ja yhteystiedot koulutus ja tutkinnot muut tarvittavat taustatiedot (haettavana olevan viran kannalta olennaiset, esimerkiksi kielitaito)

10 2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta I kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa (tutkijanuran eri vaiheiden kuvaus ml. kokemus tutkimuksen johtamisessa) tutkimusfilosofia ja etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat (henkilön oma näkemys) merkittävät julkaisut (haettavan viran kannalta merkittävät tieteelliset julkaisut, KOTA a-g; mahdollisesti liitteeksi koko julkaisuluettelo, vrt. virantäyttöseloste tai hakujulistus)

11 2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta II arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta (julkiset arviot ja huomionosoitukset) toiminta akateemisessa yhteisössä (kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö ml. verkostot, tutkimusprojektit, väitöskirjojen esitarkastuslausunnot, vastaväitökset, asiantuntijana toimiminen virantäytöissä, akatemioiden ja tieteellisten seurojen jäsenyydet ja luottamustehtävät) visiot ja omat kehityssuunnitelmat muut tieteellisen toiminnan ansiot (mm. esitelmät, posterit, apurahat)

12 3. Opetus ja ohjaus I opetus- ja ohjauskokemus perus- ja jatkokoulutuksessa (opetusuran ja ohjauskokemuksen kuvaus) opetusfilosofia ja etiikka (oma näkemys; voi havainnollistaa esim. kurssisuunnitelmien kautta; ellei vielä kokemusta, voit tehdä suunnitelman jostakin viran alaan kuuluvasta kurssista) sekä pedagoginen koulutus (tulee olla tarvittaessa dokumentoitavissa; voi koostua laajemmista tai lyhyemmistä koulutuksista > pidä kirjaa!) oppimateriaalituotanto ja opetusteknologian hyödyntäminen (tuotettu oppimateriaali (KOTA h), verkko-opetuksen suunnittelu ja tuottaminen, teknologian hyödyntäminen omassa opetuksessa)

13 3. Opetus ja ohjaus II oman opetuksen kehittäminen ja opetuspalkinnot (oman opetuksen sekä sisällöllinen että menetelmällinen kehittäminen; mahdolliset opetuksesta saadut palkinnot) osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen (koulutuksen kehittämistyöryhmien tai arviointiryhmien jäsenyydet, sekä kansalliset että kansainväliset arviointitehtävät) oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot (oma näkemys, itsearviointi; suuntaa myös tulevaisuuteen) muut opetukselliset ansiot (joita ei edellä; esim. arvioidut opetusnäytteet)

14 4. Hallintotehtävät ja muu toiminta I hallinto- ja johtamistehtävät (esim. työryhmät, toimikunnat, laitos- tai tiedekuntaneuvoston jäsenyydet, laitosjohtajan tai dekaanin tehtävät, hallinnon kehittämisprojektit sekä johtamistaitojen kehittäminen (esim. akateeminen johtajuus koulutus); mahdollinen näkemys johtamisperiaatteista) oman alan tehtävät yliopiston ulkopuolella (esim. asiantuntijalausunnot yliopistojen ulkopuolisille tahoille (EU, valtionhallinto jne.), yliopistojen ulkopuolisten tahojen muu konsultointi)

15 4. Hallintotehtävät ja muu toiminta II yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet julkaisut, esitelmät ja muu tieteestä tiedottaminen (muut kuin tieteelliset julkaisut, KOTA i-j; muu yleistajuinen tieteestä tiedottaminen, esim. studia generalia esitelmät) muut merkittävät ansiot ja tehtävät

16 Hyvä akateeminen näyteportfolio kattava, lyhyt ja ytimekäs noudattaa annettuja rajoituksia niin sivumäärän kuin mahdollisten liitteiden osalta (TY: 5 sivua) otsikointi yliopiston antamien ohjeiden mukainen väitteet perusteltu asiallisesti, dokumentoinnilla tai liitetyöskentelyllä sisältää itsearviointia, on itse tuotettu ja rehellinen kieli ja esitystapa selkeitä

17 Huonompi, ellei kelvoton sekava jäsennys, otsikointi puuttuu tai ei vastaa ohjeistusta (elleivät portfoliot ole vertailtavissa, niitä ei voi ottaa huomioon!) liitteet puuttuvat tai ovat epämääräisiä väitteiden yhteys dokumentointiin puuttuu tai on epämääräinen; kaikki tai lähes kaikki liitteet viittauksia www-sivuille (niitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen; arvioitsija ei ehkä viitsi katsoa) ylimääräistä asiaa joka ei liity kyseiseen alueeseen: yliopisto tekee viran auki julistaessaan kysymyksen hakijoille portfolion tulisi vastata siihen kieli tai sisältö ei ymmärrettävissä ei lainkaan itsearviointia tai pohdintaa

18 Vielä muistettavaa näyteportfoliossa ei arvioida portfoliota vaan henkilöä portfolion tehtävä on toimia henkilön osaamisen, työyhteisöön sopivuuden ja tulevaisuuspotentiaalin osoittimena (vaikka hankalasti dokumentoitavaa, vastaavaa tehdään myös esim. tutkimusrahoitusta haettaessa; taustan, jo tehdyn, on tuettava tulevaa) Näyteportfoliota tehdessäsi ajattele myös arvioijan näkökulmasta portfolio on turha, ellei se tuo mitään lisää nimikirjaotteeseen/cv:hen ja julkaisuluetteloon

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Sisältö VERSIOHISTORIA Versio Päivitetty Muutokset Hyväksynyt 0.1 Alkuperäinen (2006) 0.2 12/2010 Alkuperäinen (2010) 0.3 11/2012 Luku 2 Toiminnanohjaus: Vastuunjako-kappale

Lisätiedot

Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011

Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011 1 Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011 MMT, dosentti Leena Suominen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eila Rekilä Johanna Heikkilä Pekka Kääpä Milja Seppälä Turo Virtanen Jukka Öberg Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Tutkijan ansioluettelomalli Malli ja sen käyttötarkoitus

Tutkijan ansioluettelomalli Malli ja sen käyttötarkoitus Etiikan Päivät 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö Tutkijan ansioluettelomalli Malli ja sen käyttötarkoitus Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta Prof. Riitta Keiski Oulun yliopisto,

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot