MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND"

Transkriptio

1 VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

2 2 Sisällysluettelo 3 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Palkintolautakunta Kilpailun osanottajat Palkkiot 4 Kilpailun tausta 5 Kilpailualue 6 Kilpailun tavoitteet Suunnitteluohjeet 8 Kilpailun kulku Yleisarvio kilpailuehdotuksista 10 Ehdotuskohtaiset arvostelut 14 Kilpailun ratkaisu Suositus jatkotoimenpiteiksi 15 Jatkosuunnitteluohjeet 16 "Galleriat" 24 "Crossing over" 32 "Näköaloja" 44 "Ruusuakatemia" 52 "Terraferma" 60 Svensk resumé 61 English summary Julkaisussa esitellyt piirustukset eivät ole mittakaavassa. issn julkaisija Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK 2003 toimittajat ulkoasu valokuvat kartat kirjapaino paperi julkaisun myynti Kati Susi-Wolff, kilpailusihteeri MARK Jan Pesonen, MARK Ritva Luoto, Helsingin kaupunki Terhi Tikkanen-Lindström, Helsingin kaupunki Jouni Heinänen Sampo Sikiö Arkkitehtuurihuone Kupla Ritva Luoto, Helsingin kaupunki (s.3 9) Valokuvastudio Museokuva Helsingin kaupunki Otamedia, Espoo 100g Colotech+, kansi 250g Colotech+ Viherympäristöliitto ry Grönmiljöförbund Viljatie 4 C, Helsinki puh. (09) fax (09) web Akateeminen kirjakauppa Keskuskatu 1 PL 128, Helsinki puh. (09) web

3 Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopisto järjestivät yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kanssa maisemaarkkitehtuurikilpailun Viikin kaupunginosassa sijaitsevan Maaherranpuiston suunnittelusta. Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Maisema-arkkitehtuurikilpailu oli luonteeltaan asemakaavan ja puiston toteutussuunnittelun pohjaksi järjestettävä suunnittelukilpailu. Kilpailun tarkoituksena oli löytää puistolle kaupunkikuvallisesti hallittu, sisällöltään kiinnostava ja miljööltään puutarhamainen julkisen puiston suunnitelmaratkaisu. Lähtökohtana suunnittelussa oli puiston sijainti tiedepuiston osana ja sen uuden osan luonteva liittyminen Viikin latokartanon tilan päärakennuksen ympäristön historiallisesti arvokkaaseen miljööseen. Palkintolautakuntaan kuuluivat: palkintolautakunta Helsingin kaupungin nimeäminä: Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto Terhi Tikkanen-Lindström, toimistopäällikkö, rakennusvirasto Jouni Sivonen, projektinjohtaja, rakennusvirasto Helsingin yliopiston nimeäminä: Anna-Maija Lukkari, rakennussuunnittelupäällikkö, tekninen osasto Olavi Junttila, professori, soveltavan biologian laitos Senaatti-Kiinteistöjen nimeämänä: Tuomo Hahl, yliarkkitehti Kilpailijoiden nimeämänä Jan Pesonen, maisema-arkkitehti MARK Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö Terhi Tikkanen-Lindström Helsingin kaupungin rakennusvirastosta ja sihteerinä arkkitehti Ritva Luoto kaupunkisuunnitteluvirastosta Järjestäjät kutsuivat kilpailuun seuraavat osanottajat: kilpailun osanottajat Soile Heikkinen / Virearc Gretel Hemgård / Maisemasuunnittelu Hemgård Meri Mannerla-Magnusson / Maisema-arkkitehtuuri MM Jyrki Sinkkilä / Suunnittelutoimisto Molino Oy Emilia Weckman / Maisema-arkkitehtuuritoimisto Emilia Weckman Kilpailijoiden edellytettiin muodostavan työryhmät siten, että niissä oli edustettuna kilpailuohjelman vaatima asiantuntemus. Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksettiin osallistumispalkkiona (+alv 22%). Kilpailun järjestäjä maksoi palkkiot Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kautta, joka pidätti jokaisen kilpailuryhmän palkkiosta 10% kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kilpailun järjestämiseen liittyviä kuluja varten. palkkiot 3

4 kilpailun tausta Viikin yliopistokaupunginosa Viikkiin rakennetaan uusi yliopistokaupunginosa, jonne tulee asuntoja noin asukkaalle, noin uutta työpaikkaa ja noin opiskelijaa. Viikin keskuksen muodostaa Helsingin yliopiston laitosten ympärille rakennettava biotieteisiin keskittyvä tiedepuisto, jonka yhteyteen sijoittuu myös yrityksiä ja tutkimusyksiköitä, kauppakeskus, julkisia palveluja ja asuntoja. Pääosa Viikin asunnoista rakennetaan Latokartanon asuinalueelle tiedepuiston koillispuolelle. Pohjoiselle asuinalueelle rakennetaan myös lähipalvelukeskus, kouluja, päiväkoteja ja työpaikkoja sekä laaja kaupunginosapuisto leikki-, viljely- ja liikunta-alueineen. Viikin maisema on Viikinmäen ja Herttoniemen jyrkkien metsäselänteiden rajaama laaja avoin alue. Viikin- Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue, keskeiset peltoalueet ja idässä metsäinen selännevyöhyke säilyvät virkistys- ja luontoalueina rakentamisen keskittyessä melko tiiviinä vyöhykkeenä Lahdenväylän ja Kehä I:n varteen. Viheralueiden suunnittelussa on tavoitteena viljelykulttuurin maiseman piirteiden säilyttäminen, metsäsaarekkeiden korostaminen sekä virkistysreittien linjaaminen suoraviivaisesti perinteisten peltoteiden tapaan. Tiedepuisto Viikki on yksi neljästä kampusalueesta, jolle Helsingin yliopisto keskittää toimintojaan. Viikissä on biotieteiden, maatalous-metsätieteiden sekä ympäristö- ja elintarvikealan opetus ja tutkimus. Myös eläinlääketieteellinen tiedekunta siirtyy Viikkiin. Tiedepuisto rakentuu ylipiston maatalous-metsätieteellisten tiedekunnan 1960-luvulla rakennettujen laitosrakennusten ympärille. Viikinkaaren varrelle on rakennettu kolme uutta biokeskus-rakennusta ja niiden päätteeksi Infokeskus Korona, joka käsittää Viikin kirjaston ja kampuskirjaston, auditoriot sekä hallinto- ja palvelutiloja. Viikinkaaren eteläpuolelle on rakentumassa yrityshautomoiden rivistö, joista ensimmäinen on käytössä ja toinen rakenteilla. Yrityshautomoiden eteläpuolelle on suunniteltu asuinkortteli. Tiedepuisto laajenee myös kampusalueen itäreunaan, jonne on suunnitteilla eläinlääke- ja elintarviketieteiden laitosrakennusten ja tutkimuslaitosten rivistö.

5 Lahdenväylän ja Pihlajamäentien risteykseen rakennetaan Viikin paikalliskeskus, joka palvelee Viikin lisäksi myös läheisiä Pihlajamäkeä ja Pihlajistoa. Paikalliskeskukseen rakennetaan suuri kauppakeskus, tiedepuiston toimitiloja, hotelli ja asuntoja. Tiedepuiston ytimeen jää Viikin latokartanon vanha päärakennus pihapiireineen, joka on rakennussuojelukohde. Alueen poikki kulkenut Viikintie on siirretty tiedepuiston eteläreunaan, joten päärakennuksen ympärille voidaan rakentaa uusi puisto. Maaherranpuisto muodostaa muista Viikin virkistysalueista toiminnallisesti erillisen ja myös luonteeltaan erityislaatuisen julkisen puiston, jolla on merkittävä asema Viikin keskuksessa ja kaupunginosan sisääntulomaisemassa. Opetus- ja tutkimustila peltoineen on osa tiedepuistoa. Tilan pohjoisreunaan Viikintien varteen on suunnitteilla eläinsairaala. Opetus- ja tutkimustilan ja varsinaisen tiedepuistoalueen väliin jää Helsinki-Gardenia, jossa on viher- ja ympäristöalan tietokeskus, talvipuutarha, luontokoulu, luonnonsuojelualueen opastuskeskus ja viheralan liikeyrityksiä. Ekologinen rakentaminen Viikin rakentamiselle ja käytölle on asetettu tavoitteeksi kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja alueelle suunnataan erilaisia ekologisen rakentamisen kokeiluja. Latokartanon asuinalueen eteläisin osa on erityinen ekologisen rakentamisen koerakentamiskohde, jonka rakentamista varten laadittiin ekologinen kriteeristö. Kriteeristön avulla rakennusprojekteja tarkastellaan viidestä näkökulmasta: saasteet, luonnonvarat, terveellisyys, biodiversiteetti ja ravinnon tuotanto. Myös Viikin muilla alueilla sekä yliopiston rakennushankkeissa suunnataan rakentamista kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Myös puisto- ja katualueilla toteutetaan ekologisen rakentamisen ratkaisuja ja kokeiluja. Katualueiden kokeiluista mainittakoon katupuututkimus, maanpeitekasvien käyttö istutuksissa ja pintavesien osittainen imeyttäminen. Puistoalueella pyritään tyypeiltään monimuotoiseen ympäristöön; metsiköt, monikerroksiset reunavyöhykkeet, kosteikot, niityt, kesäkylvöalueet ja viljelypalsta-alueet tuovat alueelle myös monimuotoisen eliölajiston. Kaupunginosapuiston läpi virtaava Viikinoja on rakennettu ennallistaen uudelle paikalle, ja se on mitoitukseltaan suunniteltu veden virtausta tulvatilanteissa tasaavaksi. Puistovalaisimissa kokeillaan tuulivoiman käyttöä yksittäisen valonlähteen energialähteenä. Asemakaavatyö Maaherranpuiston alueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Kilpailualueen ympäristö on jo pääosin asemakaavoitettu. Kilpailualuetta ympäröivillä kaduilla on voimassa olevat asemakaavat ja katujen rakentaminen on käynnissä. Ennen puiston asemakaavan laadintaa on tarpeellista tutkia keskeiselle paikalle uuden yliopistokaupunginosan sisääntulon yhteyteen perustettavan puiston luonnetta ja sen toiminnallista ja kaupunkikuvallista suhdetta ympäristöön. Viikin latokartanon tilan päärakennuksen historiallisesti arvokas rakennusryhmä pihapiireineen suojellaan asemakaavassa ja suunnittelualueen kaakkoiskulmaan varataan pinta-alaltaan n m2 tontti julkiselle rakennukselle, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 5000 k-m2. Helsingin yliopiston viljelyn ja opetuksen tarpeet Helsingin yliopiston Viikin kampuksella opetetaan kasvi- ja puutarhatiedettä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan soveltavan biologian laitoksessa ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteen sekä ekologian ja systematiikan laitoksissa. Puiston suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa olisi mahdollista rajatusti hyödyntää opiskelijoita, jotka voisivat suorittaa harjoittelujaksoja ja/tai tehdä projektiluontoisia tehtäviä. Ratkaisuista riippuen puisto voisi hyvinkin muodostaa kiinnostavan opetuskohteen myös puutarhatieteiden opiskelijoiden kannalta. Nykyään yliopiston Viikin laitosten päärakennuksen eteläpuolella sijaitseva ruusukokoelma vaatii täydellisen uudistamisen. Ruusukokoelman ylläpito tarjoaa arvokasta materiaalia ruusujen jalostukselle. Tavoitteena on ruusukokoelman siirto Maaherranpuistoon. Puiston ylläpito ja hoito Maaherranpuisto on valtion maata. Puiston rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sovitaan Helsingin kaupungin ja Senaattikiinteistöjen kesken. kilpailun tausta jatkoa Alueen yleiskuvaus Kilpailualueen koko on n. 3,9 ha ja se sijaitsee Viikissä 8 km:n päässä Helsingin keskustasta. Alue sijoittuu Tiedepuiston ja paikalliskeskuksen ytimeen. Aluetta rajaavat vilkasliikenteiset pääkadut Pihlajamäentie lännessä ja Viikintie etelässä. Pihlajamäentien länsipuolelle rakennetaan Viikin paikalliskeskus. Viikintien eteläpuolella avautuu Viikin laaja peltomaisema. Pohjoisessa aluetta rajaa Viikinkaari ja Infokeskus Korona sekä idässä Pasteurinkatu ja sen takana yrityshautomo- ja asuinkortteli. Uuden kaupunginosan sisääntulomaisemassa alueella on kaupunkikuvallisesti tärkeä merkitys. Kilpailualue sisältää Viikin latokartanon tilakeskuksen, joka on alueen asutushistorian varhaisin osa ja josta käsin ympäröiviä peltoja viljeltiin. Alueen eteläosassa on Viikintien ja metron huoltoraiteen puretut tiepenkereet ja avointa heinikkoa. Matala merenlahti ulottui alun pitäen lähes suunnittelualueen eteläreunalle. Nykyään alueella ei ole suoraa yhteyttä merenlahdelle ja sen ympäristö on voimakkaasti muuttumassa moderniksi tiedepuistoksi palveluineen. Uudessa tilanteessa päärakennus lähiympäristöineen edustaa historiallista ulottuvuutta ja se sisältää julkisesti käytettävänä puistona monia mahdollisuuksia. Alueen historia Alueen historiasta on kilpailua ja asemakaavatyötä varten laadittu erillinen selvitys, joka oli kilpailun ohjelma-asiakirja (Studio Terra Oy 2000). Maanomistus Suunnittelualue on Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) omistuksessa ja Helsingin yliopiston käytössä. Katualueet ja entisen ratapenkan omistaa Helsingin kaupunki. kilpailualue 5

6 kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena oli löytää jatkosuunnittelun pohjaksi ehdotus puistosta, joka: muodostaa Tiedepuiston sisääntuloalueelle ja ytimeen kaupunkikuvallisesti hallitun Viikin keskeisen puiston yhdistää arvostaen kulttuurihistoriallisen miljöön ja puutarhaperinteen osaksi nykyaikaista puiston ratkaisua on kasvilajistoltaan kiinnostava ja esteettisesti kiehtova hyödyntää sijaintiaan yliopiston ja tiedepuiston yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden sekä kokoontumiselle että rauhallisemmalle oleskelulle, ja ottaa huomioon eri käyttäjäryhmät on teknisesti toteutuskelpoinen sekä perustamis- ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen. sisältää ekologisen näkökulman puistoideaan sisäänrakennettuna suunnitteluohjeet Yleistä Kilpailualue jakautuu kolmeen luonteeltaan ja toiminnoiltaan sekä omistus- ja hoitovastuultaan erilaiseen alueeseen. Pohjoisosassa on pääasiassa ravintolakäytössä oleva historiallinen pihapiiri, etelässä varsinainen puisto ja kaakossa puistomainen julkisen rakennuksen tontti. Eriluonteisista osa-alueista huolimatta kilpailukohde oli suunniteltava yhtenäiseksi, toimivaksi, viihtyisäksi ja arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoiseksi puistoksi. Puiston on oltava keskeisen sijaintinsa vuoksi kaikkina vuodenaikoina kaupunkikuvallisesti hallittu. Tarkemmista suunnitteluohjeista todettiin seuraavaa: Puiston rajaus Puistoa voidaan rajata puutarhaarkkitehtonisin keinoin. Tavoitteena on kuitenkin hyvät toiminnalliset yhteydet ja puistotilan jatkuvuus avoimeen maisematilaan. Puiston tulisi myös muodostaa kaupunkikuvallista lisäarvoa ympäristöstä käsin tarkasteltaessa. Toiminnat ja käyttäjät Maaherranpuisto on Viikin keskuksen julkinen puisto. Sen käyttäjät ovat Tiedepuiston ja yliopiston työntekijöitä ja opiskelijoita, asukkaita ja muita paikalliskeskuksessa asioivia. Puiston tulee muodostaa rauhallinen ja viihtyisä levähdyspaikka keskellä vilkasliikenteistä keskusta. Puistoon tulee varata erilaisia istuskelu- ja oleskelupaikkoja. Viikin latokartanon päärakennuksessa puiston pohjoisosassa toimii ravintola. Ravintolan ulkoterassi on tällä hetkellä osa pihapiiriä päärakennuksen pohjoispuolella. Kilpailuehdotuksessa voidaan ulkoterassille esittää uusi ratkaisu. Alueelle voidaan ideoida myös muuta, ravintolan kanssa yhteensopivaa toimintaa. Puiston tulee tarjota esteettisesti täysipainoinen ympäristö myös talviaikoina, jolloin siellä kävellään ja voidaan järjestää myös pienimuotoisia tapahtumia. Rakennukset Tilakeskuksen rakennukset ovat suojeltuja ja pääosin kunnostettuja. Päärakennuksessa toimii ravintola Viikin kartano, joka palvelee aluetta lounas- ja tilausravintolana. Pihapiirin länsipuolista asuinrakennusta kunnostetaan ravintolakäyttöön. Itäpuolinen asuinrakennus säilyy toistaiseksi asuntona. Kilpailijat voivat ideoida sen, aitan, tallin ja maitohuonerakennuksen toimintaa. Ravintola on ollut kiinnostunut tallin käytöstä suuriin kesätilaisuuksiin. Ravintolan tarvitsemat ulkotilat sekä huolto- ja asiakasliikenne samoin kuin pysäköinti on esitettävä kilpailuehdotuksessa. Puistoon voi esittää pienimuotoisia, puiston sisältöön liittyviä rakennelmia, mutta tällöin on kuitenkin taloudellinen toteutettavuus otettava huomioon. Kilpailualueen kaakkoiskulmassa olevalle julkisen rakennuksen varaukselle ei haeta suunnitelmaa tämän kilpailun kautta, mutta kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän rakentamiselle ehtoja puiston näkökulmasta. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. puiston ja rakennuksen suhde, rakennuksen sijoitus tontille sekä rakennuksen mittakaava ja materiaalit. Esitetty tontin rajaus on ohjeellinen ja sitä voidaan kilpailuehdotuksessa muuttaa. Julkiselle rakennukselle ei ole toistaiseksi hanketta, suunnitelmaa tai aikataulua. Rakennus voisi olla kulttuuriin tai yliopiston toimintaan liittyvä näyttelyrakennus, museo tai muu kokoontumistila. Rakennuksen kerrosala on 5000 k-m2. Koska tontti voi säilyä rakentamattomana pitkäänkin, tulee kilpailuehdotuksessa osoittaa rakentamattoman tontin tilapäinen liittäminen puistoon kevyesti kunnostaen. Liikenne ja pysäköinti Puiston läpi päärakennuksen eteläpuolelle tulee järjestää poikittainen kevyen liikenteen yhteys Mendelinkujan jatkeeksi.

7 Puistoon tulee olla helppo päästä, mutta läpikulku tulee suunnitella siten, ettei se muodostu häiritseväksi. Poikittainen raitti yhdistää paikalliskeskuksen, Maaherranpuiston ja Gardenian. Pihlajamäentien ylittävät suojateiden paikat ovat sitovia. Ajoneuvoliittymä puistoon ja siellä oleviin rakennuksiin otetaan Pasteurinkadulta. Nykyinen liittymä Viikinkaaren joukkoliikennekadulta poistetaan käytöstä. Ravintolaa varten on osoitettava autopaikkoja vähintään 22 ap. Lisäksi alueelle voidaan osoittaa noin 10 autopaikkaa muuta toimintaa varten. Ravintolan huoltoliikenne kulkee tällä hetkellä päärakennuksen pohjoispuolitse pihapiirin poikki. Kilpailuehdotuksessa voidaan esittää huoltoliikenteelle vaihtoehtoja. Julkisen rakennuksen tonttiliittymä on Pasteurinkadulta. Tontille on sijoitettava rakennuksen tarvitsemat noin 31 autopaikkaa. Kasvillisuus Puiston kasvillisuus tulee suunnitella siten, että kasvivalikoima muodostaa kaupunkikuvallisesti luontevan ja selkeän kokonaisuuden, mutta sisältää monipuolisesti paikalle soveltuvia puita ja pensaita. Kasvivalikoima voisi kertoa myös puutarhan historiasta; mm. perennat kuuluvat perinteisesti tilakeskusten pihoihin. Olisi toivottavaa, että myös sipuli- ja mukulakasvit olisivat osa puistosuunnitelmaa. Yliopiston nykyinen ruusutarha tulee sijoittaa Maaherranpuiston alueelle rajatuksi ruusutarhaksi (rosarium) istuttamalla, mutta siitä lisäämällä saatavia ruusulajeja voidaan käyttää hyväksi myös muualla puistosuunnitelmassa. Ruusutarha Ruusutarhan sisällön ja mitoituksen viitteenä toimii ohjelma-asiakirjana oleva nykyisten ruusuistutusten pohjakaavat ja lajiluettelo. Ohjeellinen ruusutarhan vaatima pinta-ala on noin 500 m2. Ruusutarhan sijoittaminen arkkitehtonisena aiheena osaksi puistosuunnitelmaan on keskeinen kilpailijoiden ratkaistava kysymys. Ruusut lisätään nykyisen ruusutarhan yksilöistä pistokaslisäyksellä. Kukin ruusulaji on nykyisessä kokoelmassa istutettu kolmen kappaleen ryhminä kolmiona, jonka sivut ovat noin 120 cm. Muiden lajikkeiden naapurikolmiot sijoitettu siten, että eri lajikkeiden välille jää noin cm. Ruusualueen hoidon vuoksi ruusujen istutusalueen tulee olla läpäisevän mansikkamuovin peittämä. Tippakastelu- ja lannoitusjärjestelmä varmistaa, että ruusualue on hyvinvoiva ja kaunis myös kuivina kesinä. Ruusutarhan sommittelussa voi käyttää hyväksi myös muita puuvartisia kasveja. Tällaisia ovat esim. Clematis, Hydrangea arborescens, Hydrangea paniculata, Philadelphus, Syringa, Tsuga heterophylla, Viburnum lantana, Viburnum opulus ja vaikkapa katajat. Ruusutarhaa voi rikastaa myös perennoilla ja sipulikasveilla. Näiden perennaryhmien kohdat tulisi sommitelmassa jättää ilman peitemuovia. Sinikukkaiset perennat, kuten esim. Campanula latifolia, Erygium alpinum, Geranium himalayense, Symphytum asperum täydentävät ruusujen punaisia sävyjä hyvin. Rakenteet ja materiaalit Puiston osa voi olla aidattu, jos se on suunnitelmaratkaisun kannalta perusteltua. Puiston materiaalimaailman tulee tukeutua perinteisiin puistorakentamisen materiaaleihin. Detaljeissa voi esittää ideoita poikkeavampien, ajankohtaisten materiaalien käytöstä. Ratapenkereen pohjoispuolelle suositellaan sade- ja sulamisvesien imeyttämisrakenteita, joilla pidetään yllä pohjavesitasapainoa. Valaistus Päärakennuksen pihapiirin valaistus on uusittu viime vuosina. Puistoalueen valaistuksen periaatteista odotetaan ideoita. Puiston hoito Tarkoitus on että puiston hoidosta vastaavat valtio ja kaupunki myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. Rosariumin hoidosta vastaa yliopisto. Yleisten rakennusten tontin hoito kuuluu tulevalle maanomistajalle. Kaupungin puistojen tavoitteellinen hoitoluokka on A2, korkeatasoinen käyttöpuisto (Kaupunginpuutarhurien Seura ry: Viheralueiden hoitoluokitus). suunnitteluohjeet jatkoa 7

8 kilpailun kulku Kilpailu alkoi ja päättyi Kilpailijoilla oli mahdollisuus esittää kilpailuaineistoa täydentäviä kysymyksiä 9.8. mennessä. Yhtään kysymystä ei esitetty. Määräajan jälkeen tehtiin kaksi liitekarttoja koskevaa kysymystä, joihin palkintolautakunnan sihteeri lähetti vastauksen jokaiselle kilpailijalle. Kaikki viisi kilpailuehdotusta saapuivat määräaikaan mennessä. Avauspöytäkirjan mukaan työt numeroitiin avausjärjestyksessä seuraavasti: 1. "Galleriat" 5 planssia 2. "Crossing over" 4 planssia 3. "Näköaloja" 9 planssia 4. "Ruusuakatemia" 6 planssia 5. "Terraferma" 5 planssia Palkintolautakunta totesi kaikki ehdotukset hyväksyttäviksi. Palkintolautakunta kokoontui yhteensä 5 kertaa. Palkintolautakunta kuuli asiantuntijoina DI Jukka Tarkkalaa kaupunkisuunnitteluvirastosta ja Peter Joyta soveltavan biologian laitokselta. Tämä arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu Kilpailun tulos julkistetaan Kilpailutyöt ovat nähtävillä Viikin infokeskuksessa ja Kaupunkisuunnitteluvirastossa Kartta 1846 G.A.Kajanus, detalji. Uudenmaan maanmittausarkisto (kuv. Studio Terra Oy 2000) yleisarvio kilpailuehdotuksista Kilpailu oli tasoltaan hyvä, ja palkintolautakunta katsoo, että kilpailu on täyttänyt tarkoituksensa. Se tuotti viisi varsin erilaista, sisällöltään kiinnostavaa ja huolella tutkittua puistosuunnitelmaa. Suunnitelmat sisältävät mielenkiintoisia ehdotuksia puiston uuden osan liittymisestä Viikin latokartanon tilan päärakennuksen ympäristöön sekä useita hyviä muotokieleen ja toimintoihin liittyviä ideoita. Suurimmat erot eri ehdotusten välillä tulevat esille puiston uuden osan suunnittelussa päärakennuksen pihapiirin käsittelyn ollessa ehdotuksissa pääsääntöisesti maltillista ja paikan historiaa kunnioittavaa. Kaikki ehdotukset olisi mahdollista pääpiirteissään toteuttaa, eikä niissä ole sellaisia ratkaisuja toiminnallisuuden, kunnossapidon, kestävyyden tai toteutusten kustannusten osalta, mitä ei tarvittaessa suunnitelman perusidea säilyttäen voisi korjata. Ehdotusten yksityiskohtien esittämisessä on eroja. Useissa kohdin niitä on mietitty pitkälle, kun taas osittain niitä esitetään viitteellisesti tai luettelomaisesti pääpainon kohdistuessa pääideaan ja konseptiin, jonka sisällä yksityiskohdille annetaan vaihtelun mahdollisuus. Ehdotusten esitystekniikan taso on kokonaisuutena kiitettävä. Tulevaisuudessa tulisi kuitenkin myös maisemasuunnittelukilpailuissa harkita pienoismallien lisäämistä vaadittaviin asiakirjoihin. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa, miten alueen historia ja nykyaika voidaan yhdistää molempia kunnioittavalla, myönteisellä tavalla; miten uusi suunnitelma viestii tämän ajan henkeä ja maailmankuvaa; mitä uuden yliopistokaupunginosan sisääntulolla halutaan viestittää sekä miten uusi suunnitelma kestää aikaa sekä tulevia toimintoja. Kilpailun ehdotukset voisi jakaa lähestymistavoiltaan suhteessa kaupunkirakenteeseen kolmeen osaan: ehdotuksiin, joiden muotokieli tukeutuu ympäristön kaupunkirakenteeseen ("Galleriat"), niihin, jotka pyrkivät luomaan kaupunkirakenteelle vastakohdan ("Ruusuakatemia" ja "Terraferma") sekä ehdotuksiin, jotka asettuvat näiden välille ("Crossing over" ja "Näköaloja"). Uuden yliopistokaupunginosan sisääntulokohdasta, Pihlajanmäentien ja Viikintien risteyksen suunnasta, tapahtuu laskelmien mukaan tulevaisuudessa puolet saapumisista alueelle. Ehdotusten ratkaisut vaihtelevat tässä puiston lounaiskulmassa avoimesta tilasta suljetumpaan puustoistutukseen. Puuston osalta puiston uusi osa on avoimimmillaan ehdotuksessa "Galleriat" ja suljetuin ehdotuksessa "Ruusuakatemia", joka "Terraferman" tavoin muodostaa rajatun tilan päärakennukselta avautuvan näkymäakselin kohdalla. Molemmat ehdotukset tarjoavat hyvin tuulensuojaa. Ehdotuksessa "Terraferma" sisääntulokohta on jätetty avoimeksi. Ehdotuksessa "Näköaloja" säilytetään runsaimmin paikalla olevaa puustoa. Ehdotuksessa "Crossing over" on esitetty puuryhmiä näkymäakselin molemmin puolin. Koivujen läpinäkyvyydestä johtuen useissa ehdotuksissa esitettyä Viikintien puuston poistamista ei ole nähty tarpeellisena. Kaikkiin ehdotuksiin sisältyy kasvillisuuteen liittyvää opetus- ja näyttelytoimintaa. Eroa on lajimäärissä, muotojen runsaudessa sekä tämän teeman osuudessa

9 puiston muihin teemoihin. Vaativien laajempien istutusten toteuttamista ei ruusutarhan lisäksi pidetä realistisena. Yliopiston ruusukokoelma on ehdotuksissa sijoitettu vaihteleviin paikkoihin. Ehdotuksessa "Crossing over" se sijaitsee tallin edustalla ja ehdotuksessa "Näköaloja" puiston läpikulkevan raitin varrella. Ehdotus "Ruusuakatemia" sijoittaa sen päärakennuksen edustalle, "Galleriat" näkymäakselin viereen ja "Terraferma" alueen sisääntulokohdan läheisyyteen. Ruusutarhan tulee näkyvyyden ja tuulettuvuuden vuoksi sijaita avoimella paikalla ja hoidon kannalta sen tulee olla selkeästi rajattu. Viikintien ja metron huoltoraiteen puretut tiepenkereet on ehdotuksessa "Näköaloja" pääosin säilytetty, ja osittain penkereitä on säilytetty näkymäakselin sivuilla myös ehdotuksissa "Ruusuakatemia" ja "Terraferma". Ehdotuksissa "Galleriat" ja "Crossing over" ne on tasoitettu laskevaksi rinteeksi. Tilaa kokoontumiselle, tapahtumille ja rauhalliselle oleskelulle tarjoutuu riittävästi kaikissa ehdotuksissa eri puolilla puistoa. Päärakennuksessa sijaitsevan ravintolan ulkoterassille on esitetty sijaintipaikkoja rakennuksen koillis-, kaakkois- ja eteläpuolella. Palkintolautakunta pitää ulkoterassin luontevimpana sijaintipaikkana rakennuksen itä- ja eteläpuolella olevaa aluetta suuren tammen katveessa. Tallin etelänpuolisen alueen kehittämistä ajoittain tallausta kestävänä niittynurmikkona suuremmille väkijoukoille pidettiin onnistuneena. Puistossa sijaitsevien vanhojen rakennusten tuleville toiminnoille on esitetty realistisia vaihtoehtoja. Kulkuväyliä on tutkittu ansiokkaasti ja eläytyen. Palkintolautakunta katsoi lisäksi viiston kulkuyhteyden lisäämisen tarpeelliseksi puiston uuden osan läpi lounaasta koilliseen. Ehdotuksissa "Näköaloja" ja "Galleriat" itä-länsi -suuntainen pääraitti levenee paikoin leveiksi aukioiksi, joilla voi järjestää erilaisia tapahtumia. Parempana ratkaisuna pidettiin puiston läpi kulkevan raitin sovittumista puiston kokonaisuuteen ja sommitelmaan sen sijaan, että raitti olisi ylimitoitettu tai jakaisi puiston voimakkaasti kahteen osaan. Ehdotuksissa "Näköaloja" ja "Terraferma" on puiston koillisnurkkaan, Koronan suuntaan, esitetty aukiota. Palkintolautakunta pitää tätä ratkaisua onnistuneena, aukio yhdistää puiston luontevalla tavalla yliopistoalueeseen, ja esimerkiksi ravintolan asiakkaat saapuvat puistoon useimmiten yliopiston suunnasta. Puistoon tuleva uudisrakennus on osassa ehdotuksia hahmoteltu viitteellisesti, kun taas joissakin ehdotuksissa rakennuksen muotoa on tutkittu jo hyvinkin pitkälle. Rakennukset istuvat suunnitelmiin hyvin, mutta rakentamisen lopullinen muoto on kuitenkin vielä epävarmaa, eikä suunnitelmien tulisi siksi liikaa tukeutua tämän alueen varaan. Uudisrakennuksen ympäristössä tulee ottaa huomioon myös hoitovastuun jakautuminen tontti- ja puistoalueella. Ehdotetut pysäköintiratkaisut tuntuvat asiallisilta ja toimivilta. Joitakin elementtejä on esitetty myös kilpailualueen rajojen ulkopuolelle. Ehdotuksessa "Crossing over" on puiston eteläpuolella puustoa ja ehdotuksessa "Näköaloja" puiston pohjoispuolella lisäksi matalia muurinauhoja. yleisarvio kilpailuehdotuksista (jatkoa) 9

10 galleriat ehdotuskohtainen arvostelu Ehdotus on selkeälukuinen, kaupunkikuvallisesti kiehtova ja arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoinen puistosuunnitelma. Puiston sommitelma sopii hyvin ympäröivien kortteleiden rakennusmassojen jatkoksi ja modernistinen muotokieli viestii tiedepuiston kanssa samaa henkeä. Puisto on rikas välitila kaupunkirakenteen ja avoimen maisematilan välillä. Puiston uusi osa on tilallisesti voimakas ja se erottuu selkeästi historiallisesta tilakeskuksesta. Alueen sisääntulokohta on tunnistettava ja omaleimainen. Tila avautuu sylinä, missä päärakennus on heti näkyvissä. Alue on ollut historiassa ennenkin avoin ja vähäpuustoinen, mutta näin avonaisena puisto on kuitenkin pahimmillaan hyvin tuulinen. Ehdotuksen peruskonsepti ei kärsisi lisäpuustosta päärakennuksen ympäristössä. Nyt ehdotuksessa on, ilmeisesti esitysteknisistä syistä, poistettu paikalla olevan kasvillisuuden mukana jopa vanha tammi päärakennuksen nurkalta. Tallin eteläpuolella oleva hedelmätarha sijoittuu hyvään paikkaan. Tarhan sisällä tulisi kuitenkin olla enemmän avointa tilaa oleskelulle. Suunnitelma on esitettynä ja valmiiksi rakennettuna näyttävä, ja puisto on kaikkina vuodenaikoina esteettisesti mielenkiintoinen. Gallerioiden valaistus tekee alueesta edustavan myös talvella ja pimeään aikaan. Galleriat sekä niiden väliset ulkotilat luovat mielenkiintoista vaihtelua ja kiehtovia tilaelämyksiä. Gallerioiden volyymien keskinäiset suhteet ja massoittelu herättävät kuitenkin kysymyksiä. Kaksi massoiltaan suurinta galleriaa on sijoitettu päärakennukselta suuntautuvan akselin itäpuolelle ja päärakennukseen nähden epätasapainoisesti. Gallerioiden sommittelua ja yksityiskohtia tulee vielä kehittää. Esimerkiksi vesigallerian sijaintipaikkaa tulee tarkistaa, jotta suurelle tammelle jää riittävästi tilaa. Esitysteknisesti olisi tasapainottanut ja selkeyttänyt, jos Pihlajamäen tien varren puusto, joka rajaa kartanon eteen avautuvaa tilaa lännessä, olisi tuotu voimakkaammin esiin. Ehdotuksella "Galleriat" on vahva aikaa kestävää perusratkaisu, ja sen muotokieli on voimakasta ja pelkistynyttä. Gallerioilla on haluttu viitata vanhoihin puukujanteisiin. Puiston käyttäjät houkutellaan gallerioiden tarjoamiin tiloihin suojaan ja tutustumaan niiden sisäisiin maailmoihin. Galleriatiloissa tavoiteltu sisäinen rikkaus ja gallerioiden keskinäinen vaihtelu on kehitettävissä nyt esitettyä vaihtelevammalla muotokielellä. Ruusutarhan alue on selkeästi rajattu. Vaikka ruusujen asettelu ympyröihin mahdollistaisi tarkastelun läheltä, on istutusalueita vielä tutkittava ruusujen kasvatuksen vaatimukset huomioon ottaen. Vesigallerian vesialtaille tarvitaan ratapenkereen kohdalla pohjatiivisteitä. Altaat edellyttävät hyvälaatuista vettä ja sen vaihtuvuus voitaisiin turvata lisäveden juoksutuksella. Hulevesien varastoimiseen ja johtamiseen altaita ei voida käyttää. Kivigallerian muurien mitoitusta ja gallerioiden kulkualueiden pintamateriaalia tulee jatkosuunnittelussa tarkistaa. Myös viherrakentamisen keinojen lisäämistä on läntisimmässä galleriassa syytä tutkia. Gallerioiden välissä tarjoutuu runsaasti vapaata monikäyttöistä oleskelutilaa erilaisille vaihteleville tapahtumille. Gallerioiden välisten kulkuyhteyksien linjauksia tulee tarkistaa. Viisto kulkuyhteys puiston läpi lounaisnurkasta kohti itäistä sisääntulokohtaa toisi galleriat paremmin käyttöön. Gallerioiden väliin ehdotettuja huvimajoja ei pidetä hyvänä ratkaisuna vaativan huollon ja ilkivallan vuoksi. Niiden korvaamista sommittelussa tulee jatkossa tutkia esimerkiksi puustolla. Galleriat muodostavat eräänlaisen valeperspektiivin päärakennuksen eteen, mikä on sinänsä mielenkiintoinen aihe.

11 Ehdotus on elämäniloinen ja idearikas, ja sen toiminnot on tutkittu eläytyen. Värikäs esitystekniikka heijastelee mainiosti suunnitelman perusvirettä. Puisto on haluttu jakaa kolmeen osaan, mutta se tuntuu kuitenkin jakautuvan useampaan, neljään tai viiteen, osaan. Ehdotuksessa luodaan puistoon erilaisia paikkoja voimakkaiden tilojen sijaan. Puiston eri osille on annettu hauskoja ja kuvaavia nimiä. Lounaasta saavuttaessa puistosta on vastassa puurivejä porttina. Kartano näkyy selkeämmin liikenneympyrän jälkeen. Puiston itäreunalla on kuviollinen betonimuuri sekä penkereiltä siirretty maavalli, joka voidaan rakentaa maanvaraisesti. Kartanon lisäksi reunamuuri on ainoita valaistuja kohteita. Muuri tuntuu turhan korostuneelta. Ehdotettu pulkkamäki lisää puiston toiminnallisuutta, mutta on tärkeiden sisääntulonäkymien edessä ja liian korkea. Istutetun puuston poisto Viikintieltä tukee ehdotuksen luomaa tilaa. Toimenpiteet miespihan kehittämiseksi ja sen tilan selkeyttämiseksi ovat ansiokkaita. Kasvimaan todellinen käyttö olisi kuitenkin kyseenalaista. Hedelmäpuiden vapaamuotoinen sommittelu antaa hajanaisen vaikutelman. Suoralinjaisempi ote ryhdistäisi kartanon ympäristöä. Terassin sijoittaminen kartanon kaakkoiskulmaan on onnistunut ratkaisu. Toriksi ehdotettu paikka tallin länsipuolella sijoittuu kooltaan sopivaan, etelään avautuvaan tilaan. Paikka sijaitsee kuitenkin sivussa Koronan edustan aukioon nähden ja toinen itäosaan ehdotettu aukio on osittain kilpaileva. Rosarium on muotokieleltään ja sommittelultaan tyylikäs, ehdotuksen miellyttävimpiä osia. Se sijaitsee suhteellisen lähellä yliopistorakennuksia ja sisääntuloa Koronan suunnalta saavuttaessa. Terassointiratkaisu on miellyttävä ja tila on pienilmastollisesti edullinen, mutta ruusut eivät tässä sijaintipaikassa kuitenkaan tuulettuisi riittävästi. Tilaa saatetaan myös tarvita tapahtumanurmikkona. Parempi sijainti ruusuille olisi Kotiniityn yhteydessä. Ehdotetut humalasalot tuntuvat sommitelmaan nähden irrallisilta. Aukio jakaa ns. tieteelliset puutarhat kahteen osaan. Yhtenäisempi muotokieli ylemmän osan kanssa sitoisi osat paremmin yhteen. Puisto olisi sommitelmallisesti yhtenäisempi ilman lampea ja sarkatarhaa. Yhteen reunaan kootut ns. tieteelliset puutarhat on sinänsä perusteltu ratkaisu, mutta alue rakentuu voimakkaasti toteutukseltaan epävarman uudisrakennuksen varaan. Panostusta olisi syytä olla enemmän alueilla, missä toteutuskin on varmempaa. Yliopistolle tulisi tontin osalta paljon hoitovastuuta. Pelikentät olisivat varmasti asukkaiden mieleen, mutta tilapäisenä ne olisivat kallis ratkaisu. Lammen pyöreä muotokieli on muusta alueesta irrallinen. Hule- ja suotovesien johtamisen kannalta lampi sijaitsee liian ylhäällä, sillä ylämaaston vedet suotautuvat suurelta osin pintakerrosten läpi karkearakeiseen maaperään. Lampeen joudutaan johtamaan lisävettä. Lampi mahdollistaisi kuitenkin hienoainepitoisten vesien johtamisen ja varastoimisen. Puiston eteläosan avoin vapaamuotoinen ratkaisu on hyvä vastakohta rakennetulle lähiympäristölle. Kartanon asema on hallitseva, ja rinteissä tarjoutuu paljon vapaata, monikäyttöistä oleskelutilaa. Alueen muotokieli on vaikutukseltaan romanttinen. Syreeniaidanteilla on haluttu piirtää piha-alueen reunaa, aidanteet ovat kuitenkin osittain varjossa ja suhteellisen lyhyinä, katkonaisina pätkinä. Puistoon tulisi lisätä viistoon kulkeva yhteys lounaasta koilliseen. Maisemapeltokaista tuntuu väkinäiseltä lisältä. Puuryhmiä istuttamalla puistoon on haluttu luoda saarekkeinen pienoismaisema. Puusto jää kuitenkin hyvin irrallisiksi ryhmiksi ja toisaalta, ollakseen saarekkeita Viikin mittakaavassa, mittakaavaltaan pieniksi. Reunavyöhykkeistä puhuminen ei tässä yhteydessä ole aiheellista. crossing over ehdotuskohtainen arvostelu 11

12 näköaloja ehdotuskohtainen arvostelu Ehdotus on raikas ja ennakkoluuloton. Se on onnistunut välttämään itsestäänselvän tai tavanomaisen ratkaisun. Lähtökohdaksi on otettu olemassa oleva tilanne ja paikka on nähty monitasoisen vaihettumisen tilana. Suunnitelman lähestymistapa on kuitenkin vaativa ja lopputuloksen ilme jää kaupunkikuvalliselta hallittavuudeltaan hieman arvailun varaan. Kokonaisuuden sisällä ehdotus sisältää useita kiinnostavia yksityiskohtia. Ehdotuksen pääkonsepti on eräänlainen maisemaverho, joka on luotu osittain olemassa olevaa puustoa hyväksi käyttäen. Puistoon syntyy teatteri, jossa leikitään katsojan, "tarkkailijan", uteliaisuudella verhon takaa pilkottavaa tai avautuvaa näyttämöä kohtaan. Maisemaa verhon takana tarkastellaan suojassa, polkua pitkin kulkiessa. Teatteri toimisi myös päinvastaiseen suuntaan, Viikintieltä katsoessa. Verho osoittaa entistä maisematilan rajaa. Ehdotus ottaa itsenäisen aseman suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja alueen historiaan, mutta samalla etsii tasapainoa näiden kanssa. Se on alueen ympäristön erisuuntaisten koordinaatistojen inspiroima. Mainittu selänneakseli ei lopullisessa versiossa ole juurikaan nähtävissä ja työ palautuu siten akselien osalta kilpailun muiden ehdotusten kanssa samaan tilanteeseen. Ehdotuksen tilarakenteen hahmottaa parhaiten esitetystä ilmaperspektiivistä. Puusto ja metsäpainanne jakavat alueen kahteen osaan, tilakeskus rajautuu metsänreunan sisään. Tilajako on tässä muodossa liian voimakas, mutta voisi olla ratkaistavissa esimerkiksi kehittämällä maisemaverhon puustoa pitkällä aikavälillä sekä tutkimalla verhon aukotusta. Puusto olisi lopputilanteessa laadultaan sekalainen. Paikalla olevien kookkaiden puiden säästäminen osana suunnitelmaa on hyvä ratkaisu. Tilakeskuksen päärakennus on kuitenkin ollut alun perin aina maamerkkinä näkyvämmällä paikalla kuin ehdotuksessa on nyt esitetty. Poikittainen raitti levenee aukioiksi ja luo mielenkiintoisia tiloja. Toisaalta laaja kivetty alue jakaa puistoa ja tuntuu paikoin liian leveältä. Rosariumin sijoittaminen erillisinä alueina kulkuväylän varteen tuo ruusut hyvin esille, mutta hajauttaminen hankaloittaa hoitoa, eivätkä ruusut viihtyisi kasvavan metsäkaistan pohjoispuolella parhaalla tavalla. Vanhan tie- ja ratapenkereen välisen maastopainanteen länsiosan pohjan taso tulisi pitää riittävän ylhäällä, ettei pohjavettä pääsisi purkautumaan pintaan. Painanne mahdollistaa toisaalta ylämaastosta tulevien vesien imeytymisen pohjavedeksi. Puiston eri osia on pyritty yhdistämään puistoa halkovilla reiteillä ja silloilla. Siltojen liittyminen etelänpuoleiseen tilaan jää vielä hieman epäselväksi. Sisääntulomaisema lännestä on ilmava ja komea. Maisemaverhon lisäksi puiston itäsivun uusi julkinen rakennus toimii sisääntulojulkisivuna. Vanhaa metron huoltolinjaa on esitetty poluksi, joka jatkuisi uudisrakennuksen läpi ja olisi näin ilmeisesti yksi sisääntulokohta. Rakennuksen sijoittaminen ratkaistaan myöhemmin, mutta istuisi näin esitettynä muuten sommitelmaan. Niityn puuryhmät tuntuvat sommitelmassa perusteettomilta. Niillä on ilmeisesti haluttu ohjata katseita ja tarjota tuulensuojaa, kuitenkin tilan ja näkymien kustannuksella. Puiston eteläinen osa on voimakkaasti rakennettu, mutta hieman irrallinen, ja jää käytettävyydeltään ja toteutettavuudeltaan epävarmaksi. Alue olisi myös kunnossapidon kannalta työläs.

13 Ehdotus on tilakeskuksen kulttuurihistoriallista ympäristöä kunnioittava, realistinen ja ammattitaidolla tehty. Puisto nähdään osana Helsingin erikoispuistojen sarjaa ja toisaalta itsenäisenä monumenttina uuden rakentamisen keskellä. Rosariumista on tehty puiston pääteema. Ehdotuksen yksityiskohdat ovat harkittuja ja ne on huolella suunniteltu. Ehdotuksen uuden osan mittasuhteiden lähtökohtana on käytetty klassista puutarhasommitteluperiaatetta. Aksiaalista sommitelmaa ja symmetriaa on rikottu diagonaaleilla. Lukusyvennyksillä, penkeillä ja valaisimilla on haluttu luoda nykyaikaista tunnelmaa. Päärakennukselta aukeaa näkymäakseli peltomaisemaan ja vapaata tilaa on rinteen sijaan alhaalla niityllä. Ruusutarhan tuominen näin keskeiselle paikalle, missä sillä ei ole historiallista vastinetta, tuntuu kyseenalaiselta. Ruusutarha tulisi sijoittaa vähemmän symmetrisesti, vähemmän korostaen. On muistettava, että ruusut ovat pensasruusuja, eivät jaloruusuja, jolloin ruusuistutusten minimileveys ei saisi alittaa kolmea metriä. Ravintolan terassille ja olutpuutarhalle on ehdotettu sijaintia päärakennuksen koillispuolelle pihapiirin tunnelmalliseen yhteyteen, josta avautuu näkymiä etelään. Terassia tulisi siirtää avoimen akselin ja rakennuksen nurkalla olevan suuren tammen suuntaan. Tallin eteläpuolinen alue tarjoaa puoliavoimen ajoittain tallausta kestävän nurmialueen suurempien ihmisjoukkojen tullessa yliopiston suunnalta. Ratkaisu on hyvä ja käytön tarpeet huomioiva. Suunnitelmassa esitetyt pintavesien käsittelyratkaisut ovat mittakaavallisesti oikeita. Hulevesien imeytys onnistunee suunnitelmassa esitetyllä tavalla, mutta ns. harmaita vesiä ei Helsingin kaupungin alueella imeytetä. Keskiakselin vesiallas on viehättävä ja tuo puiston eteläisen osan aktiiviseksi sommitelman osaksi. Allas voi olla esitettyä matalampi, luonteeltaan peiliallas. Suunnitelma on yksinkertainen ja helposti toteutettavissa. Paikan nykyinen kasvillisuus on otettu hyvin huomioon ja puisto tarjoaa hyvin tuulensuojaa. Reitistö on eläytyen tutkittu, mutta sitä voisi kehittää vielä lisää. Ylempi poikittainen läpikulkuraitti johtaa komeasti kohti tammea, mutta on mitoitukseltaan hieman vaatimaton. Viisto kulkuyhteys puiston läpi voisi alkaa jo puiston lounaiskulmasta. Uudisrakennuksen hahmo on jätetty viitteelliseksi. Ehdotuksessa esitettyä uutta arboretumia ei nähty Viikissä tarpeellisena. Alueen sisääntulokohdan edessä oleva puusto sulkee tärkeän näkymän ja risteyksen tulisi olla avoimempi. Puistoa on ilmeisesti ajateltu vihreänä porttina, mutta nyt sisääntuloportin tehtävä itse asiassa siirtyy lähistön rakennuksille. Sen sijaan, että sisääntuloalue viestisi sen takaisen alueen hengestä, puisto viittaa pääosin itseensä. Kontrastia korostaa valaistuksen vähäisyys. Ohiajavalle liikenteelle avautuisi puiston uuteen osaan näkymiä vain vilauksina. Toisaalta puiston voisi ajatella muodostavan parin viereisen sisäänpäin sulkeutuvan Koronan kanssa. Olisi sinänsä mielenkiintoista kyseenalaistaa ympärille rakennettavan ympäristön ja kaupunkirakenteen laatu, mutta on myös tunnustettava, että tilakeskuksen ympäristön tehtävä ja sijainti kaupunkirakenteessa on perusteellisesti muuttunut. Ehdotus jättää käyttämättä mahdollisuuden yhdistää ympäristön vaihtelevat tekijät merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Ongelma syntyy otettaessa huomioon nykypäivän vaativammat tavat havainnoida maailmaa. Lopputulos jää hieman yllätyksettömäksi, ehdotus antaa alueesta kovin ehyen ja ristiriidattoman kuvan. ruusuakatemia ehdotuskohtainen arvostelu 13

14 terraferma ehdotuskohtainen arvostelu Ehdotuksen yleisilme on suurpiirteinen ja kokonaisratkaisu taidolla ja huolella tutkittu. Sen perusrakenne on luotu teemoiltaan erilaisten akselien varaan, joiden varrella muotokieli vaihtelee monimuotoisine yksityiskohtineen. Detaljit on kuitenkin jätetty luonnosmaisiksi ja viitteellisiksi. Akselit toimivat kulkureitteinä ja niiden varrelle sijoittuu erilaisia teemoja. "Historian akselin" kohdalla näkymäakseli palautetaan. Tätä kehystävät "tunnelmaja kokemusakselit". Näin on haluttu tuoda ajatus entisen suurmaiseman rajoista puistoon sisään ja luoda rajattu tila. Samalla halutaan suojautua liikenteeltä ja rakennetulta lähiympäristöltä. Neljäs, tiedeakseli on samalla yhteys Koronasta uuteen rakennukseen. Koilliskulmassa avautuu aukio Koronan suuntaan. Ehdotuksen sisällöllinen idea on kiehtova. Työssä on otettu puiston eri aikakaudet sekä eri aikakausien kasvit yhdenvertaisesti tarkasteluun mukaan. Puistosta on tehty runsas näyttelypuutarha, pienoisuniversumi. Tällä halutaan ilmeisesti viitata työn tavoittelemaan ajatukseen maailmanjärjestyksestä. Eri elementtien tasavertaisuuden, monimuotoisuuden, kerroksellisuuden ja kompleksisuuden jopa sekasortoisuuden ja kaoottisuuden jossa kuitenkin tuntuu ilmenevän sisäinen struktuuri, voisi ajatella kuuluvan tähän kuvaan mukaan. Toisaalta herää kysymys, halutaanko näin runsas aiheisto mahduttaa tähän puistoon. Puisto alkaa tuntua ahtaalta. Suunnitelman toteuttaminen olisi vaativa ja kallis tehtävä, eikä onnistuisi ilman yliopiston pitkälle menevää sitoutumista. Ehdotus olisi toisaalta pelkistettävissä kokonaisuuden kärsimättä; aiheiston selkeyttäminen olisi sille eduksi. Sommitelma luo Viikille ilmavan sisääntulokohdan lounaasta käsin. Ruusutarha on sisääntulon yhteydessä ensimmäisenä vastassa, taustalla puuston takana näkyisi puiston uusi rakennus. Päärakennus näkyy vasta keskiakselilla. Ruusutarhan sijainti on näkyvä, mutta se on osittain sivussa. Sitä voisi laajentaa myös muualle puistoon, esimerkiksi puiston keskitilaan tai päärakennuksen lähiympäristöön. Päärakennuksen lähiympäristöä ja pihan tilarakennetta on ansiokkaasti selkeytetty. Hedelmätarhaan tulisi luoda enemmän avointa tilaa oleskelulle. Puistoa halkova poikittainen reitti tulisi osua paremmin Pihlajamäentien suojatien kohtaan. Puistossa on vanhojen pengerten kohdalla osia, joista olisi kaivannut lisää selventäviä yksityiskohtia. Ensimmäinen akseli, erilaisten tilojen sarja, on viitteellinen ja jättää näin mahdollisuuksia auki jatkokehittelylle. Muutamalla vinjettikuvalla on pyritty esittämään puiston sisäistä maailmaa. Se vaikuttaa aluskasvillisuudelle kovin varjoiselta. Esitettyjen siltojen tarve on kyseenalainen ja siksi niitä ei voi taloudellisesti perustella. Pintaveden kulku ja ohjaaminen on otettu käytännöllisesti huomioon. Maannostyyppien esittelyalueiden muodostaminen ja ylläpitäminen edellyttää maaperän muokkausta ja vesiolosuhteiden säätelyä. Ehdotuksessa esitettyjen vesialtaiden tulisi olla rakennuksen tontilla. Puiston itäosa on kuitenkin liian sidoksissa tulevaan uudisrakennukseen, jonka lopullinen hahmo on vielä epävarma. Lisärakennuksen rakentaminen ei edellytä maaperän esirakentamista, kuten selostuksessa on kirjoitettu. kilpailun ratkaisu ja suositus jatkotoimenpiteiksi Palkintolautakunta asetti yksimielisesti ensimmäiselle sijalle ehdotuksen "Galleriat". Ehdotuksessa on esitetty kaupunkirakenteeseen sovittuva ja arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoinen puistosuunnitelma, joka muodostaa hyvän lähtökohdan Viikin Maaherranpuiston jatkosuunnittelulle. Kulttuurihistoriallisen ympäristön ja puutarhaperinteen sekä nykyaikaisen puiston yhdistäminen on tässä ehdotuksessa onnistunut ansiokkaalla ja kiehtovalla tavalla. Palkintolautakunta suosittelee ensimmäiselle palkintosijalle asetettua ehdotusta jatkosuunnittelun pohjaksi.

15 Aiheena galleriat tarjoavat hyvän lähtökohdan jatkosuunnittelulle. Gallerioiden suuntausta, suhdetta toisiinsa ja mitoitusta sekä gallerioiden sisäosien aiheita ja sommittelua tulee tarkistaa jatkosuunnitteluohjeet Päärakennuksen pihan ja ympäristön rajausta tulee parantaa puuston avulla Pihlajanmäentien suuntaan Miespihan sommitelmaa tulee selkiyttää ja päärakennuksen etupiha tulee yhdistää miespihaan nykyistä paremmin Puiston uusi osa ja historiallinen ympäristö tulee sitoa puuston avulla paremmin yhteen Huvimajojen korvaamista sommittelussa, esimerkiksi yksittäispuilla, tulee tutkia Ravintolan ulkoterassin luontevin sijaintipaikka on päärakennuksen itä- ja eteläpuolella olevan tammen katveessa Puiston käytettävyyttä ja käyttötilanteita tulee edelleen tutkia Suuret kävijämäärät tulee huomioida koillisen suunnasta Puiston läpi kulkevan poikittaisen jalankulkuyhteyden mitoitusta tulee tarkistaa Kulkuyhteyden tarve lounaasta viistoon puiston läpi tulee ottaa huomioon Helsingissä arvostelupöytäkirjan allekirjoitus Terhi Tikkanen-Lindström palkintolautakunnan puheenjohtaja toimistopäällikkö rakennusvirasto Helsingin kaupunki Olavi Junttila professori soveltavan biologian laitos Helsingin yliopisto Jan Pesonen kilpailijoiden valitsema tuomari maisema-arkkitehti MARK Jouni Sivonen projektinjohtaja rakennusvirasto Helsingin kaupunki Tuomo Hahl yliarkkitehti Senaatti-kiinteistöt Ritva Luoto palkintolautakunnan sihteeri arkkitehti kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Anna-Maija Lukkari rakennussuunnittelupäällikkö tekninen osasto Helsingin yliopisto Riitta Jalkanen projektipäällikkö kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 15

16

17 GALLERIAT Virearc Soile Heikkinen, arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti Suunnitelman tavoitteena on ollut saada aikaan puistokokonaisuus, jossa historiallisesti arvokas Viikin Latokartanon tila liittyy kiinnostavalla tavalla moderniin tiedepuistomaailmaan. Kaukomaisemassa puisto on suurpiirteinen ja selkeä; mentäessä puistoon sisään avautuu sen rikas sisäinen maailma. Tilakeskus on sommitelmassa keskeisessä osassa ja siihen avautuu näkymiä ympäristöstä. Tilallisesti puisto aukeaa sen uuden osan välityksellä etelän avoimeen peltomaisemaan. Puiston sivustat ovat rajatummat. Yliopiston tutkimus- ja opetustoiminta on keskeisessä roolissa puiston uudessa osassa. kilpailutyön selostus Vanhan ja uuden osan suhde ja niiden saumakohta Suunnitelmassa puisto on jaettu selkeästi pohjoiseen tilakeskuksen ympäristöön ja eteläiseen moderniin puiston osaan. Niiden saumakohdassa, erisuuntaisten koordinaatistojen kohtauspaikassa polveilee keskeinen poikittainen kevyen liikenteen väylä puiston läpi. Sen varrelle muodostuu aukioita, joihin voidaan pysähtyä oleskelemaan ja istuskelemaan. Niillä voidaan myös järjestää erilaisia tapahtumia. 1. PALKINTO 17

18 kilpailutyön selostus jatkoa Historiallinen pihapiiri Tilakeskuksen ympäristön käsittelyssä on maltillisin keinoin selkiytetty sen rakennetta ja palautettu jossain määrin tällä hetkellä hämärtynyttä sommitelmaa. Pohjoista sisäänkäyntiakselia on korostettu perenna- ja pensasistutuksin. Uusina aiheina ovat hedelmäpuutarhat päärakennuksen itä- ja länsipuolella, jotka noudattelevat ja korostavat tilakeskuksen suorakulmaista koordinaatistoa. Ne tuovat entisten viljely- ja hyötypuutarhojen aspektin tilakeskuksen ympäristöön. Päärakennuksen eteläpuolelle on osoitettu uusi terassi ravintolaa varten. Galleriat Puiston eteläistä osaa hallitsevat kasvillisuuskappaleilta näyttävät "galleriat". Sommitelmana galleriat sijaitsevat viuhkamaisesti avaten puistosta näkymiä etelään Viikin avoimeen maisemaan. Avoimet akselit avaavat toisaalta harkittuja näkymiä myös Viikintieltä puistoon ja tilakeskukseen. Tilakeskuksen päärakennus on yhden näkymä-akselin päätteenä. Gallerioiden viherseinämät muistuttavat tilakeskuksiin perinteisesti johtaneista puukujanteista. Galleriat ovat huonemaisia näyttelytiloja, joilla on kasvillisuusseinät ja joiden sisällä yliopisto voi harjoittaa tutkimus - ja opetustoimintaa. Samoin kuin yliopiston rakennusten sisällä tapahtuu tieteellistä toimintaa, on tarkoitus että näissä gallerioissa voi tapahtua vastaavanlaista toimintaa, mutta ulkotiloissa yleisölle avoimessa puistossa. Gallerioilla on kullakin erityyppiset kasvillisuusseinänsä ja omat teemakasvinsa: Ruusugalleriaan sijoitetaan yliopiston ruusukokoelma, kivigalleriaan kivikkokasveja ja vesigalleriaan kosteikkokasveja. Kasvit on ryhmitelty ympyränmuotoisiin

19

20 kilpailutyön selostus jatkoa saarekkeisiin, joita voidaan lisätä alueelle tarpeen mukaan tai vaihtaa kasvilajeja saarekkeissa, kun tietty kasvilajitutkimus on valmis. Gallerioiden Viikintielle suuntautuvat päätyaiheet antavat ohikulkijoille vinkin sisätilojen maailmoista. Itäisin galleria Pasteurinkadun varressa on puistoon kaavailtu julkinen rakennus. Se on lasirakenteinen kappale, jonka sivustoilla on köynnösritiläseinämät, jotka toimivat taustana rakennuksen toiminnalle. Näin se rinnastuu kasvillisuusgallerioihin ja liittyy osaksi puistoa. Rakennus voisi olla yliopiston toimintaan liittyvä näyttelyrakennus. Avoimet välitilat Gallerioiden väleissä sijaitsevat rauhalliset välitilat, nurmialueet vapaata oleskelua ja toimintaa varten. Nurmialueille on sijoitettu levähdyspaikkoja, moderneja huvimajoja. Niissä perinteinen huvimaja-ajatus saa uusia muotoja. Niihin kiinnitetään aurinkopaneeleja, joista saadaan energiaa puiston valaistusta varten. Huvimajojen rakenteissa käytetään osin kasvillisuutta yhdistettynä nykyaikaisiin rakenneratkaisuihin. Huvimajat on sijoitettu vapaasti nurmialueille, mutta tilakeskuksen koordinaatiston suuntaisesti. Niin ne yhdistävät tietyllä tasolla puiston historiallisen osan uuteen osaan. Valaistus Galleriat valaistaan sisältäpäin, jolloin ne näkyvät maisemassa kutsuvina valoa tihkuvina sisätiloina. Modernit huvimajat valaistaan ja ne näkyvät lyhtyinä gallerioiden välitiloissa. Poikittainen pääraitti valaistaan. Päärakennuksen pihapiiri valaistaan perinteisesti pylväsvalaisimin.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

KONSEPTI VALAISTUS REITIT JA SISÄÄNKÄYNNIT TOIMINNOT JA OLESKELU YKSITYINEN-JULKINEN

KONSEPTI VALAISTUS REITIT JA SISÄÄNKÄYNNIT TOIMINNOT JA OLESKELU YKSITYINEN-JULKINEN KONSEPTI Komiakorttelin läpi kulkee alueen pääreitti; kortteliraitti. Kortteliraitti on kuin verso, joka luo vehreän selkärangan komiakorttelin pihoille. Verso kukkii korttelipihoilla värikkäinä kukkivina

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT 13.11.2013 ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA LEIKKIPUISTOVAIHTOEHDOT - VAIHTOEHTO 1: METSÄ, 1260 M2 - VAIHTOEHTO 2: KALLIONREUNA, 760 M2

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Kaupunkirakenteelliset periaatteet Kaupunkirakenteelliset periaatteet 25.11.2016 - Kaupunkisuunnitteluvirasto - Täydennysrakentamisprojekti - Linda Wiksten Kaupunkirakenteelliset periaatteet Meri-Rastilan täydennysrakentaminen pyrkii tiivistämään

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Kaavahankkeen yleiskuvaus:

Kaavahankkeen yleiskuvaus: Kaavahankkeen yleiskuvaus: Rakennushanke käsittää 2 kadunvarteen sijoittuvaa, 6-kerroksista asuinrakennusta. Hippoksenkadun ja Kissanmaankadun kulmaan sijoittuvan rakennuksen 1.kerrokseen on varattu liiketilaa

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

Alppikylä. Laukkukuja 6

Alppikylä. Laukkukuja 6 Alppikylä Laukkukuja 6 Tervetuloa aurinkoiseen Alppikylään Alppikylä sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen sekä Puistolan, Heikinlaakson ja Jakomäen asuinalueiden välissä. Sen pinta-ala on reilut 50 hehtaaria.

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. "kartanonniitty"

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. kartanonniitty KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10 KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 YLEISSUUNNITELMA JA LTTYMINEN

Lisätiedot

Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten

Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten VANTAAN MARTINLAAKSO, RAIVIOSUONMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 17552 OSAA VARTEN Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten WSP Finland Oy FI00210 Helsinki WSP Finland SELVITYKSEN AIKAINEN

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO RAKENTAMISTAPAOHJE rol-8395 LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO 10.4.2012 Laatijat: Anna Hyyppä, Tampereen kaupunki, Maankäytön suunnittelu Matti Saksanen, Arkkitehti- ja suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Yliopiston puistoalueet

Yliopiston puistoalueet Yliopiston puistoalueet Kasvitieteellinen puutarha Tanja Koskela, intendentti tanja.koskela@jyu.fi Jyväskylän yliopiston museo, luonnontieteellinen osasto www.jyu.fi/erillis/museo/ Kuvat: Tapani Kahila

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 2013 Marko Pesu Suunnittelu- ja rakentamisvaihe Helppohoitoisesta ja luonnonmukaisesta mökkipihasta

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot