MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND"

Transkriptio

1 VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

2 2 Sisällysluettelo 3 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Palkintolautakunta Kilpailun osanottajat Palkkiot 4 Kilpailun tausta 5 Kilpailualue 6 Kilpailun tavoitteet Suunnitteluohjeet 8 Kilpailun kulku Yleisarvio kilpailuehdotuksista 10 Ehdotuskohtaiset arvostelut 14 Kilpailun ratkaisu Suositus jatkotoimenpiteiksi 15 Jatkosuunnitteluohjeet 16 "Galleriat" 24 "Crossing over" 32 "Näköaloja" 44 "Ruusuakatemia" 52 "Terraferma" 60 Svensk resumé 61 English summary Julkaisussa esitellyt piirustukset eivät ole mittakaavassa. issn julkaisija Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK 2003 toimittajat ulkoasu valokuvat kartat kirjapaino paperi julkaisun myynti Kati Susi-Wolff, kilpailusihteeri MARK Jan Pesonen, MARK Ritva Luoto, Helsingin kaupunki Terhi Tikkanen-Lindström, Helsingin kaupunki Jouni Heinänen Sampo Sikiö Arkkitehtuurihuone Kupla Ritva Luoto, Helsingin kaupunki (s.3 9) Valokuvastudio Museokuva Helsingin kaupunki Otamedia, Espoo 100g Colotech+, kansi 250g Colotech+ Viherympäristöliitto ry Grönmiljöförbund Viljatie 4 C, Helsinki puh. (09) fax (09) web Akateeminen kirjakauppa Keskuskatu 1 PL 128, Helsinki puh. (09) web

3 Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopisto järjestivät yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kanssa maisemaarkkitehtuurikilpailun Viikin kaupunginosassa sijaitsevan Maaherranpuiston suunnittelusta. Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Maisema-arkkitehtuurikilpailu oli luonteeltaan asemakaavan ja puiston toteutussuunnittelun pohjaksi järjestettävä suunnittelukilpailu. Kilpailun tarkoituksena oli löytää puistolle kaupunkikuvallisesti hallittu, sisällöltään kiinnostava ja miljööltään puutarhamainen julkisen puiston suunnitelmaratkaisu. Lähtökohtana suunnittelussa oli puiston sijainti tiedepuiston osana ja sen uuden osan luonteva liittyminen Viikin latokartanon tilan päärakennuksen ympäristön historiallisesti arvokkaaseen miljööseen. Palkintolautakuntaan kuuluivat: palkintolautakunta Helsingin kaupungin nimeäminä: Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto Terhi Tikkanen-Lindström, toimistopäällikkö, rakennusvirasto Jouni Sivonen, projektinjohtaja, rakennusvirasto Helsingin yliopiston nimeäminä: Anna-Maija Lukkari, rakennussuunnittelupäällikkö, tekninen osasto Olavi Junttila, professori, soveltavan biologian laitos Senaatti-Kiinteistöjen nimeämänä: Tuomo Hahl, yliarkkitehti Kilpailijoiden nimeämänä Jan Pesonen, maisema-arkkitehti MARK Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö Terhi Tikkanen-Lindström Helsingin kaupungin rakennusvirastosta ja sihteerinä arkkitehti Ritva Luoto kaupunkisuunnitteluvirastosta Järjestäjät kutsuivat kilpailuun seuraavat osanottajat: kilpailun osanottajat Soile Heikkinen / Virearc Gretel Hemgård / Maisemasuunnittelu Hemgård Meri Mannerla-Magnusson / Maisema-arkkitehtuuri MM Jyrki Sinkkilä / Suunnittelutoimisto Molino Oy Emilia Weckman / Maisema-arkkitehtuuritoimisto Emilia Weckman Kilpailijoiden edellytettiin muodostavan työryhmät siten, että niissä oli edustettuna kilpailuohjelman vaatima asiantuntemus. Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksettiin osallistumispalkkiona (+alv 22%). Kilpailun järjestäjä maksoi palkkiot Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kautta, joka pidätti jokaisen kilpailuryhmän palkkiosta 10% kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kilpailun järjestämiseen liittyviä kuluja varten. palkkiot 3

4 kilpailun tausta Viikin yliopistokaupunginosa Viikkiin rakennetaan uusi yliopistokaupunginosa, jonne tulee asuntoja noin asukkaalle, noin uutta työpaikkaa ja noin opiskelijaa. Viikin keskuksen muodostaa Helsingin yliopiston laitosten ympärille rakennettava biotieteisiin keskittyvä tiedepuisto, jonka yhteyteen sijoittuu myös yrityksiä ja tutkimusyksiköitä, kauppakeskus, julkisia palveluja ja asuntoja. Pääosa Viikin asunnoista rakennetaan Latokartanon asuinalueelle tiedepuiston koillispuolelle. Pohjoiselle asuinalueelle rakennetaan myös lähipalvelukeskus, kouluja, päiväkoteja ja työpaikkoja sekä laaja kaupunginosapuisto leikki-, viljely- ja liikunta-alueineen. Viikin maisema on Viikinmäen ja Herttoniemen jyrkkien metsäselänteiden rajaama laaja avoin alue. Viikin- Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue, keskeiset peltoalueet ja idässä metsäinen selännevyöhyke säilyvät virkistys- ja luontoalueina rakentamisen keskittyessä melko tiiviinä vyöhykkeenä Lahdenväylän ja Kehä I:n varteen. Viheralueiden suunnittelussa on tavoitteena viljelykulttuurin maiseman piirteiden säilyttäminen, metsäsaarekkeiden korostaminen sekä virkistysreittien linjaaminen suoraviivaisesti perinteisten peltoteiden tapaan. Tiedepuisto Viikki on yksi neljästä kampusalueesta, jolle Helsingin yliopisto keskittää toimintojaan. Viikissä on biotieteiden, maatalous-metsätieteiden sekä ympäristö- ja elintarvikealan opetus ja tutkimus. Myös eläinlääketieteellinen tiedekunta siirtyy Viikkiin. Tiedepuisto rakentuu ylipiston maatalous-metsätieteellisten tiedekunnan 1960-luvulla rakennettujen laitosrakennusten ympärille. Viikinkaaren varrelle on rakennettu kolme uutta biokeskus-rakennusta ja niiden päätteeksi Infokeskus Korona, joka käsittää Viikin kirjaston ja kampuskirjaston, auditoriot sekä hallinto- ja palvelutiloja. Viikinkaaren eteläpuolelle on rakentumassa yrityshautomoiden rivistö, joista ensimmäinen on käytössä ja toinen rakenteilla. Yrityshautomoiden eteläpuolelle on suunniteltu asuinkortteli. Tiedepuisto laajenee myös kampusalueen itäreunaan, jonne on suunnitteilla eläinlääke- ja elintarviketieteiden laitosrakennusten ja tutkimuslaitosten rivistö.

5 Lahdenväylän ja Pihlajamäentien risteykseen rakennetaan Viikin paikalliskeskus, joka palvelee Viikin lisäksi myös läheisiä Pihlajamäkeä ja Pihlajistoa. Paikalliskeskukseen rakennetaan suuri kauppakeskus, tiedepuiston toimitiloja, hotelli ja asuntoja. Tiedepuiston ytimeen jää Viikin latokartanon vanha päärakennus pihapiireineen, joka on rakennussuojelukohde. Alueen poikki kulkenut Viikintie on siirretty tiedepuiston eteläreunaan, joten päärakennuksen ympärille voidaan rakentaa uusi puisto. Maaherranpuisto muodostaa muista Viikin virkistysalueista toiminnallisesti erillisen ja myös luonteeltaan erityislaatuisen julkisen puiston, jolla on merkittävä asema Viikin keskuksessa ja kaupunginosan sisääntulomaisemassa. Opetus- ja tutkimustila peltoineen on osa tiedepuistoa. Tilan pohjoisreunaan Viikintien varteen on suunnitteilla eläinsairaala. Opetus- ja tutkimustilan ja varsinaisen tiedepuistoalueen väliin jää Helsinki-Gardenia, jossa on viher- ja ympäristöalan tietokeskus, talvipuutarha, luontokoulu, luonnonsuojelualueen opastuskeskus ja viheralan liikeyrityksiä. Ekologinen rakentaminen Viikin rakentamiselle ja käytölle on asetettu tavoitteeksi kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja alueelle suunnataan erilaisia ekologisen rakentamisen kokeiluja. Latokartanon asuinalueen eteläisin osa on erityinen ekologisen rakentamisen koerakentamiskohde, jonka rakentamista varten laadittiin ekologinen kriteeristö. Kriteeristön avulla rakennusprojekteja tarkastellaan viidestä näkökulmasta: saasteet, luonnonvarat, terveellisyys, biodiversiteetti ja ravinnon tuotanto. Myös Viikin muilla alueilla sekä yliopiston rakennushankkeissa suunnataan rakentamista kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Myös puisto- ja katualueilla toteutetaan ekologisen rakentamisen ratkaisuja ja kokeiluja. Katualueiden kokeiluista mainittakoon katupuututkimus, maanpeitekasvien käyttö istutuksissa ja pintavesien osittainen imeyttäminen. Puistoalueella pyritään tyypeiltään monimuotoiseen ympäristöön; metsiköt, monikerroksiset reunavyöhykkeet, kosteikot, niityt, kesäkylvöalueet ja viljelypalsta-alueet tuovat alueelle myös monimuotoisen eliölajiston. Kaupunginosapuiston läpi virtaava Viikinoja on rakennettu ennallistaen uudelle paikalle, ja se on mitoitukseltaan suunniteltu veden virtausta tulvatilanteissa tasaavaksi. Puistovalaisimissa kokeillaan tuulivoiman käyttöä yksittäisen valonlähteen energialähteenä. Asemakaavatyö Maaherranpuiston alueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Kilpailualueen ympäristö on jo pääosin asemakaavoitettu. Kilpailualuetta ympäröivillä kaduilla on voimassa olevat asemakaavat ja katujen rakentaminen on käynnissä. Ennen puiston asemakaavan laadintaa on tarpeellista tutkia keskeiselle paikalle uuden yliopistokaupunginosan sisääntulon yhteyteen perustettavan puiston luonnetta ja sen toiminnallista ja kaupunkikuvallista suhdetta ympäristöön. Viikin latokartanon tilan päärakennuksen historiallisesti arvokas rakennusryhmä pihapiireineen suojellaan asemakaavassa ja suunnittelualueen kaakkoiskulmaan varataan pinta-alaltaan n m2 tontti julkiselle rakennukselle, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 5000 k-m2. Helsingin yliopiston viljelyn ja opetuksen tarpeet Helsingin yliopiston Viikin kampuksella opetetaan kasvi- ja puutarhatiedettä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan soveltavan biologian laitoksessa ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteen sekä ekologian ja systematiikan laitoksissa. Puiston suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa olisi mahdollista rajatusti hyödyntää opiskelijoita, jotka voisivat suorittaa harjoittelujaksoja ja/tai tehdä projektiluontoisia tehtäviä. Ratkaisuista riippuen puisto voisi hyvinkin muodostaa kiinnostavan opetuskohteen myös puutarhatieteiden opiskelijoiden kannalta. Nykyään yliopiston Viikin laitosten päärakennuksen eteläpuolella sijaitseva ruusukokoelma vaatii täydellisen uudistamisen. Ruusukokoelman ylläpito tarjoaa arvokasta materiaalia ruusujen jalostukselle. Tavoitteena on ruusukokoelman siirto Maaherranpuistoon. Puiston ylläpito ja hoito Maaherranpuisto on valtion maata. Puiston rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sovitaan Helsingin kaupungin ja Senaattikiinteistöjen kesken. kilpailun tausta jatkoa Alueen yleiskuvaus Kilpailualueen koko on n. 3,9 ha ja se sijaitsee Viikissä 8 km:n päässä Helsingin keskustasta. Alue sijoittuu Tiedepuiston ja paikalliskeskuksen ytimeen. Aluetta rajaavat vilkasliikenteiset pääkadut Pihlajamäentie lännessä ja Viikintie etelässä. Pihlajamäentien länsipuolelle rakennetaan Viikin paikalliskeskus. Viikintien eteläpuolella avautuu Viikin laaja peltomaisema. Pohjoisessa aluetta rajaa Viikinkaari ja Infokeskus Korona sekä idässä Pasteurinkatu ja sen takana yrityshautomo- ja asuinkortteli. Uuden kaupunginosan sisääntulomaisemassa alueella on kaupunkikuvallisesti tärkeä merkitys. Kilpailualue sisältää Viikin latokartanon tilakeskuksen, joka on alueen asutushistorian varhaisin osa ja josta käsin ympäröiviä peltoja viljeltiin. Alueen eteläosassa on Viikintien ja metron huoltoraiteen puretut tiepenkereet ja avointa heinikkoa. Matala merenlahti ulottui alun pitäen lähes suunnittelualueen eteläreunalle. Nykyään alueella ei ole suoraa yhteyttä merenlahdelle ja sen ympäristö on voimakkaasti muuttumassa moderniksi tiedepuistoksi palveluineen. Uudessa tilanteessa päärakennus lähiympäristöineen edustaa historiallista ulottuvuutta ja se sisältää julkisesti käytettävänä puistona monia mahdollisuuksia. Alueen historia Alueen historiasta on kilpailua ja asemakaavatyötä varten laadittu erillinen selvitys, joka oli kilpailun ohjelma-asiakirja (Studio Terra Oy 2000). Maanomistus Suunnittelualue on Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) omistuksessa ja Helsingin yliopiston käytössä. Katualueet ja entisen ratapenkan omistaa Helsingin kaupunki. kilpailualue 5

6 kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena oli löytää jatkosuunnittelun pohjaksi ehdotus puistosta, joka: muodostaa Tiedepuiston sisääntuloalueelle ja ytimeen kaupunkikuvallisesti hallitun Viikin keskeisen puiston yhdistää arvostaen kulttuurihistoriallisen miljöön ja puutarhaperinteen osaksi nykyaikaista puiston ratkaisua on kasvilajistoltaan kiinnostava ja esteettisesti kiehtova hyödyntää sijaintiaan yliopiston ja tiedepuiston yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden sekä kokoontumiselle että rauhallisemmalle oleskelulle, ja ottaa huomioon eri käyttäjäryhmät on teknisesti toteutuskelpoinen sekä perustamis- ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen. sisältää ekologisen näkökulman puistoideaan sisäänrakennettuna suunnitteluohjeet Yleistä Kilpailualue jakautuu kolmeen luonteeltaan ja toiminnoiltaan sekä omistus- ja hoitovastuultaan erilaiseen alueeseen. Pohjoisosassa on pääasiassa ravintolakäytössä oleva historiallinen pihapiiri, etelässä varsinainen puisto ja kaakossa puistomainen julkisen rakennuksen tontti. Eriluonteisista osa-alueista huolimatta kilpailukohde oli suunniteltava yhtenäiseksi, toimivaksi, viihtyisäksi ja arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoiseksi puistoksi. Puiston on oltava keskeisen sijaintinsa vuoksi kaikkina vuodenaikoina kaupunkikuvallisesti hallittu. Tarkemmista suunnitteluohjeista todettiin seuraavaa: Puiston rajaus Puistoa voidaan rajata puutarhaarkkitehtonisin keinoin. Tavoitteena on kuitenkin hyvät toiminnalliset yhteydet ja puistotilan jatkuvuus avoimeen maisematilaan. Puiston tulisi myös muodostaa kaupunkikuvallista lisäarvoa ympäristöstä käsin tarkasteltaessa. Toiminnat ja käyttäjät Maaherranpuisto on Viikin keskuksen julkinen puisto. Sen käyttäjät ovat Tiedepuiston ja yliopiston työntekijöitä ja opiskelijoita, asukkaita ja muita paikalliskeskuksessa asioivia. Puiston tulee muodostaa rauhallinen ja viihtyisä levähdyspaikka keskellä vilkasliikenteistä keskusta. Puistoon tulee varata erilaisia istuskelu- ja oleskelupaikkoja. Viikin latokartanon päärakennuksessa puiston pohjoisosassa toimii ravintola. Ravintolan ulkoterassi on tällä hetkellä osa pihapiiriä päärakennuksen pohjoispuolella. Kilpailuehdotuksessa voidaan ulkoterassille esittää uusi ratkaisu. Alueelle voidaan ideoida myös muuta, ravintolan kanssa yhteensopivaa toimintaa. Puiston tulee tarjota esteettisesti täysipainoinen ympäristö myös talviaikoina, jolloin siellä kävellään ja voidaan järjestää myös pienimuotoisia tapahtumia. Rakennukset Tilakeskuksen rakennukset ovat suojeltuja ja pääosin kunnostettuja. Päärakennuksessa toimii ravintola Viikin kartano, joka palvelee aluetta lounas- ja tilausravintolana. Pihapiirin länsipuolista asuinrakennusta kunnostetaan ravintolakäyttöön. Itäpuolinen asuinrakennus säilyy toistaiseksi asuntona. Kilpailijat voivat ideoida sen, aitan, tallin ja maitohuonerakennuksen toimintaa. Ravintola on ollut kiinnostunut tallin käytöstä suuriin kesätilaisuuksiin. Ravintolan tarvitsemat ulkotilat sekä huolto- ja asiakasliikenne samoin kuin pysäköinti on esitettävä kilpailuehdotuksessa. Puistoon voi esittää pienimuotoisia, puiston sisältöön liittyviä rakennelmia, mutta tällöin on kuitenkin taloudellinen toteutettavuus otettava huomioon. Kilpailualueen kaakkoiskulmassa olevalle julkisen rakennuksen varaukselle ei haeta suunnitelmaa tämän kilpailun kautta, mutta kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän rakentamiselle ehtoja puiston näkökulmasta. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. puiston ja rakennuksen suhde, rakennuksen sijoitus tontille sekä rakennuksen mittakaava ja materiaalit. Esitetty tontin rajaus on ohjeellinen ja sitä voidaan kilpailuehdotuksessa muuttaa. Julkiselle rakennukselle ei ole toistaiseksi hanketta, suunnitelmaa tai aikataulua. Rakennus voisi olla kulttuuriin tai yliopiston toimintaan liittyvä näyttelyrakennus, museo tai muu kokoontumistila. Rakennuksen kerrosala on 5000 k-m2. Koska tontti voi säilyä rakentamattomana pitkäänkin, tulee kilpailuehdotuksessa osoittaa rakentamattoman tontin tilapäinen liittäminen puistoon kevyesti kunnostaen. Liikenne ja pysäköinti Puiston läpi päärakennuksen eteläpuolelle tulee järjestää poikittainen kevyen liikenteen yhteys Mendelinkujan jatkeeksi.

7 Puistoon tulee olla helppo päästä, mutta läpikulku tulee suunnitella siten, ettei se muodostu häiritseväksi. Poikittainen raitti yhdistää paikalliskeskuksen, Maaherranpuiston ja Gardenian. Pihlajamäentien ylittävät suojateiden paikat ovat sitovia. Ajoneuvoliittymä puistoon ja siellä oleviin rakennuksiin otetaan Pasteurinkadulta. Nykyinen liittymä Viikinkaaren joukkoliikennekadulta poistetaan käytöstä. Ravintolaa varten on osoitettava autopaikkoja vähintään 22 ap. Lisäksi alueelle voidaan osoittaa noin 10 autopaikkaa muuta toimintaa varten. Ravintolan huoltoliikenne kulkee tällä hetkellä päärakennuksen pohjoispuolitse pihapiirin poikki. Kilpailuehdotuksessa voidaan esittää huoltoliikenteelle vaihtoehtoja. Julkisen rakennuksen tonttiliittymä on Pasteurinkadulta. Tontille on sijoitettava rakennuksen tarvitsemat noin 31 autopaikkaa. Kasvillisuus Puiston kasvillisuus tulee suunnitella siten, että kasvivalikoima muodostaa kaupunkikuvallisesti luontevan ja selkeän kokonaisuuden, mutta sisältää monipuolisesti paikalle soveltuvia puita ja pensaita. Kasvivalikoima voisi kertoa myös puutarhan historiasta; mm. perennat kuuluvat perinteisesti tilakeskusten pihoihin. Olisi toivottavaa, että myös sipuli- ja mukulakasvit olisivat osa puistosuunnitelmaa. Yliopiston nykyinen ruusutarha tulee sijoittaa Maaherranpuiston alueelle rajatuksi ruusutarhaksi (rosarium) istuttamalla, mutta siitä lisäämällä saatavia ruusulajeja voidaan käyttää hyväksi myös muualla puistosuunnitelmassa. Ruusutarha Ruusutarhan sisällön ja mitoituksen viitteenä toimii ohjelma-asiakirjana oleva nykyisten ruusuistutusten pohjakaavat ja lajiluettelo. Ohjeellinen ruusutarhan vaatima pinta-ala on noin 500 m2. Ruusutarhan sijoittaminen arkkitehtonisena aiheena osaksi puistosuunnitelmaan on keskeinen kilpailijoiden ratkaistava kysymys. Ruusut lisätään nykyisen ruusutarhan yksilöistä pistokaslisäyksellä. Kukin ruusulaji on nykyisessä kokoelmassa istutettu kolmen kappaleen ryhminä kolmiona, jonka sivut ovat noin 120 cm. Muiden lajikkeiden naapurikolmiot sijoitettu siten, että eri lajikkeiden välille jää noin cm. Ruusualueen hoidon vuoksi ruusujen istutusalueen tulee olla läpäisevän mansikkamuovin peittämä. Tippakastelu- ja lannoitusjärjestelmä varmistaa, että ruusualue on hyvinvoiva ja kaunis myös kuivina kesinä. Ruusutarhan sommittelussa voi käyttää hyväksi myös muita puuvartisia kasveja. Tällaisia ovat esim. Clematis, Hydrangea arborescens, Hydrangea paniculata, Philadelphus, Syringa, Tsuga heterophylla, Viburnum lantana, Viburnum opulus ja vaikkapa katajat. Ruusutarhaa voi rikastaa myös perennoilla ja sipulikasveilla. Näiden perennaryhmien kohdat tulisi sommitelmassa jättää ilman peitemuovia. Sinikukkaiset perennat, kuten esim. Campanula latifolia, Erygium alpinum, Geranium himalayense, Symphytum asperum täydentävät ruusujen punaisia sävyjä hyvin. Rakenteet ja materiaalit Puiston osa voi olla aidattu, jos se on suunnitelmaratkaisun kannalta perusteltua. Puiston materiaalimaailman tulee tukeutua perinteisiin puistorakentamisen materiaaleihin. Detaljeissa voi esittää ideoita poikkeavampien, ajankohtaisten materiaalien käytöstä. Ratapenkereen pohjoispuolelle suositellaan sade- ja sulamisvesien imeyttämisrakenteita, joilla pidetään yllä pohjavesitasapainoa. Valaistus Päärakennuksen pihapiirin valaistus on uusittu viime vuosina. Puistoalueen valaistuksen periaatteista odotetaan ideoita. Puiston hoito Tarkoitus on että puiston hoidosta vastaavat valtio ja kaupunki myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. Rosariumin hoidosta vastaa yliopisto. Yleisten rakennusten tontin hoito kuuluu tulevalle maanomistajalle. Kaupungin puistojen tavoitteellinen hoitoluokka on A2, korkeatasoinen käyttöpuisto (Kaupunginpuutarhurien Seura ry: Viheralueiden hoitoluokitus). suunnitteluohjeet jatkoa 7

8 kilpailun kulku Kilpailu alkoi ja päättyi Kilpailijoilla oli mahdollisuus esittää kilpailuaineistoa täydentäviä kysymyksiä 9.8. mennessä. Yhtään kysymystä ei esitetty. Määräajan jälkeen tehtiin kaksi liitekarttoja koskevaa kysymystä, joihin palkintolautakunnan sihteeri lähetti vastauksen jokaiselle kilpailijalle. Kaikki viisi kilpailuehdotusta saapuivat määräaikaan mennessä. Avauspöytäkirjan mukaan työt numeroitiin avausjärjestyksessä seuraavasti: 1. "Galleriat" 5 planssia 2. "Crossing over" 4 planssia 3. "Näköaloja" 9 planssia 4. "Ruusuakatemia" 6 planssia 5. "Terraferma" 5 planssia Palkintolautakunta totesi kaikki ehdotukset hyväksyttäviksi. Palkintolautakunta kokoontui yhteensä 5 kertaa. Palkintolautakunta kuuli asiantuntijoina DI Jukka Tarkkalaa kaupunkisuunnitteluvirastosta ja Peter Joyta soveltavan biologian laitokselta. Tämä arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu Kilpailun tulos julkistetaan Kilpailutyöt ovat nähtävillä Viikin infokeskuksessa ja Kaupunkisuunnitteluvirastossa Kartta 1846 G.A.Kajanus, detalji. Uudenmaan maanmittausarkisto (kuv. Studio Terra Oy 2000) yleisarvio kilpailuehdotuksista Kilpailu oli tasoltaan hyvä, ja palkintolautakunta katsoo, että kilpailu on täyttänyt tarkoituksensa. Se tuotti viisi varsin erilaista, sisällöltään kiinnostavaa ja huolella tutkittua puistosuunnitelmaa. Suunnitelmat sisältävät mielenkiintoisia ehdotuksia puiston uuden osan liittymisestä Viikin latokartanon tilan päärakennuksen ympäristöön sekä useita hyviä muotokieleen ja toimintoihin liittyviä ideoita. Suurimmat erot eri ehdotusten välillä tulevat esille puiston uuden osan suunnittelussa päärakennuksen pihapiirin käsittelyn ollessa ehdotuksissa pääsääntöisesti maltillista ja paikan historiaa kunnioittavaa. Kaikki ehdotukset olisi mahdollista pääpiirteissään toteuttaa, eikä niissä ole sellaisia ratkaisuja toiminnallisuuden, kunnossapidon, kestävyyden tai toteutusten kustannusten osalta, mitä ei tarvittaessa suunnitelman perusidea säilyttäen voisi korjata. Ehdotusten yksityiskohtien esittämisessä on eroja. Useissa kohdin niitä on mietitty pitkälle, kun taas osittain niitä esitetään viitteellisesti tai luettelomaisesti pääpainon kohdistuessa pääideaan ja konseptiin, jonka sisällä yksityiskohdille annetaan vaihtelun mahdollisuus. Ehdotusten esitystekniikan taso on kokonaisuutena kiitettävä. Tulevaisuudessa tulisi kuitenkin myös maisemasuunnittelukilpailuissa harkita pienoismallien lisäämistä vaadittaviin asiakirjoihin. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa, miten alueen historia ja nykyaika voidaan yhdistää molempia kunnioittavalla, myönteisellä tavalla; miten uusi suunnitelma viestii tämän ajan henkeä ja maailmankuvaa; mitä uuden yliopistokaupunginosan sisääntulolla halutaan viestittää sekä miten uusi suunnitelma kestää aikaa sekä tulevia toimintoja. Kilpailun ehdotukset voisi jakaa lähestymistavoiltaan suhteessa kaupunkirakenteeseen kolmeen osaan: ehdotuksiin, joiden muotokieli tukeutuu ympäristön kaupunkirakenteeseen ("Galleriat"), niihin, jotka pyrkivät luomaan kaupunkirakenteelle vastakohdan ("Ruusuakatemia" ja "Terraferma") sekä ehdotuksiin, jotka asettuvat näiden välille ("Crossing over" ja "Näköaloja"). Uuden yliopistokaupunginosan sisääntulokohdasta, Pihlajanmäentien ja Viikintien risteyksen suunnasta, tapahtuu laskelmien mukaan tulevaisuudessa puolet saapumisista alueelle. Ehdotusten ratkaisut vaihtelevat tässä puiston lounaiskulmassa avoimesta tilasta suljetumpaan puustoistutukseen. Puuston osalta puiston uusi osa on avoimimmillaan ehdotuksessa "Galleriat" ja suljetuin ehdotuksessa "Ruusuakatemia", joka "Terraferman" tavoin muodostaa rajatun tilan päärakennukselta avautuvan näkymäakselin kohdalla. Molemmat ehdotukset tarjoavat hyvin tuulensuojaa. Ehdotuksessa "Terraferma" sisääntulokohta on jätetty avoimeksi. Ehdotuksessa "Näköaloja" säilytetään runsaimmin paikalla olevaa puustoa. Ehdotuksessa "Crossing over" on esitetty puuryhmiä näkymäakselin molemmin puolin. Koivujen läpinäkyvyydestä johtuen useissa ehdotuksissa esitettyä Viikintien puuston poistamista ei ole nähty tarpeellisena. Kaikkiin ehdotuksiin sisältyy kasvillisuuteen liittyvää opetus- ja näyttelytoimintaa. Eroa on lajimäärissä, muotojen runsaudessa sekä tämän teeman osuudessa

9 puiston muihin teemoihin. Vaativien laajempien istutusten toteuttamista ei ruusutarhan lisäksi pidetä realistisena. Yliopiston ruusukokoelma on ehdotuksissa sijoitettu vaihteleviin paikkoihin. Ehdotuksessa "Crossing over" se sijaitsee tallin edustalla ja ehdotuksessa "Näköaloja" puiston läpikulkevan raitin varrella. Ehdotus "Ruusuakatemia" sijoittaa sen päärakennuksen edustalle, "Galleriat" näkymäakselin viereen ja "Terraferma" alueen sisääntulokohdan läheisyyteen. Ruusutarhan tulee näkyvyyden ja tuulettuvuuden vuoksi sijaita avoimella paikalla ja hoidon kannalta sen tulee olla selkeästi rajattu. Viikintien ja metron huoltoraiteen puretut tiepenkereet on ehdotuksessa "Näköaloja" pääosin säilytetty, ja osittain penkereitä on säilytetty näkymäakselin sivuilla myös ehdotuksissa "Ruusuakatemia" ja "Terraferma". Ehdotuksissa "Galleriat" ja "Crossing over" ne on tasoitettu laskevaksi rinteeksi. Tilaa kokoontumiselle, tapahtumille ja rauhalliselle oleskelulle tarjoutuu riittävästi kaikissa ehdotuksissa eri puolilla puistoa. Päärakennuksessa sijaitsevan ravintolan ulkoterassille on esitetty sijaintipaikkoja rakennuksen koillis-, kaakkois- ja eteläpuolella. Palkintolautakunta pitää ulkoterassin luontevimpana sijaintipaikkana rakennuksen itä- ja eteläpuolella olevaa aluetta suuren tammen katveessa. Tallin etelänpuolisen alueen kehittämistä ajoittain tallausta kestävänä niittynurmikkona suuremmille väkijoukoille pidettiin onnistuneena. Puistossa sijaitsevien vanhojen rakennusten tuleville toiminnoille on esitetty realistisia vaihtoehtoja. Kulkuväyliä on tutkittu ansiokkaasti ja eläytyen. Palkintolautakunta katsoi lisäksi viiston kulkuyhteyden lisäämisen tarpeelliseksi puiston uuden osan läpi lounaasta koilliseen. Ehdotuksissa "Näköaloja" ja "Galleriat" itä-länsi -suuntainen pääraitti levenee paikoin leveiksi aukioiksi, joilla voi järjestää erilaisia tapahtumia. Parempana ratkaisuna pidettiin puiston läpi kulkevan raitin sovittumista puiston kokonaisuuteen ja sommitelmaan sen sijaan, että raitti olisi ylimitoitettu tai jakaisi puiston voimakkaasti kahteen osaan. Ehdotuksissa "Näköaloja" ja "Terraferma" on puiston koillisnurkkaan, Koronan suuntaan, esitetty aukiota. Palkintolautakunta pitää tätä ratkaisua onnistuneena, aukio yhdistää puiston luontevalla tavalla yliopistoalueeseen, ja esimerkiksi ravintolan asiakkaat saapuvat puistoon useimmiten yliopiston suunnasta. Puistoon tuleva uudisrakennus on osassa ehdotuksia hahmoteltu viitteellisesti, kun taas joissakin ehdotuksissa rakennuksen muotoa on tutkittu jo hyvinkin pitkälle. Rakennukset istuvat suunnitelmiin hyvin, mutta rakentamisen lopullinen muoto on kuitenkin vielä epävarmaa, eikä suunnitelmien tulisi siksi liikaa tukeutua tämän alueen varaan. Uudisrakennuksen ympäristössä tulee ottaa huomioon myös hoitovastuun jakautuminen tontti- ja puistoalueella. Ehdotetut pysäköintiratkaisut tuntuvat asiallisilta ja toimivilta. Joitakin elementtejä on esitetty myös kilpailualueen rajojen ulkopuolelle. Ehdotuksessa "Crossing over" on puiston eteläpuolella puustoa ja ehdotuksessa "Näköaloja" puiston pohjoispuolella lisäksi matalia muurinauhoja. yleisarvio kilpailuehdotuksista (jatkoa) 9

10 galleriat ehdotuskohtainen arvostelu Ehdotus on selkeälukuinen, kaupunkikuvallisesti kiehtova ja arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoinen puistosuunnitelma. Puiston sommitelma sopii hyvin ympäröivien kortteleiden rakennusmassojen jatkoksi ja modernistinen muotokieli viestii tiedepuiston kanssa samaa henkeä. Puisto on rikas välitila kaupunkirakenteen ja avoimen maisematilan välillä. Puiston uusi osa on tilallisesti voimakas ja se erottuu selkeästi historiallisesta tilakeskuksesta. Alueen sisääntulokohta on tunnistettava ja omaleimainen. Tila avautuu sylinä, missä päärakennus on heti näkyvissä. Alue on ollut historiassa ennenkin avoin ja vähäpuustoinen, mutta näin avonaisena puisto on kuitenkin pahimmillaan hyvin tuulinen. Ehdotuksen peruskonsepti ei kärsisi lisäpuustosta päärakennuksen ympäristössä. Nyt ehdotuksessa on, ilmeisesti esitysteknisistä syistä, poistettu paikalla olevan kasvillisuuden mukana jopa vanha tammi päärakennuksen nurkalta. Tallin eteläpuolella oleva hedelmätarha sijoittuu hyvään paikkaan. Tarhan sisällä tulisi kuitenkin olla enemmän avointa tilaa oleskelulle. Suunnitelma on esitettynä ja valmiiksi rakennettuna näyttävä, ja puisto on kaikkina vuodenaikoina esteettisesti mielenkiintoinen. Gallerioiden valaistus tekee alueesta edustavan myös talvella ja pimeään aikaan. Galleriat sekä niiden väliset ulkotilat luovat mielenkiintoista vaihtelua ja kiehtovia tilaelämyksiä. Gallerioiden volyymien keskinäiset suhteet ja massoittelu herättävät kuitenkin kysymyksiä. Kaksi massoiltaan suurinta galleriaa on sijoitettu päärakennukselta suuntautuvan akselin itäpuolelle ja päärakennukseen nähden epätasapainoisesti. Gallerioiden sommittelua ja yksityiskohtia tulee vielä kehittää. Esimerkiksi vesigallerian sijaintipaikkaa tulee tarkistaa, jotta suurelle tammelle jää riittävästi tilaa. Esitysteknisesti olisi tasapainottanut ja selkeyttänyt, jos Pihlajamäen tien varren puusto, joka rajaa kartanon eteen avautuvaa tilaa lännessä, olisi tuotu voimakkaammin esiin. Ehdotuksella "Galleriat" on vahva aikaa kestävää perusratkaisu, ja sen muotokieli on voimakasta ja pelkistynyttä. Gallerioilla on haluttu viitata vanhoihin puukujanteisiin. Puiston käyttäjät houkutellaan gallerioiden tarjoamiin tiloihin suojaan ja tutustumaan niiden sisäisiin maailmoihin. Galleriatiloissa tavoiteltu sisäinen rikkaus ja gallerioiden keskinäinen vaihtelu on kehitettävissä nyt esitettyä vaihtelevammalla muotokielellä. Ruusutarhan alue on selkeästi rajattu. Vaikka ruusujen asettelu ympyröihin mahdollistaisi tarkastelun läheltä, on istutusalueita vielä tutkittava ruusujen kasvatuksen vaatimukset huomioon ottaen. Vesigallerian vesialtaille tarvitaan ratapenkereen kohdalla pohjatiivisteitä. Altaat edellyttävät hyvälaatuista vettä ja sen vaihtuvuus voitaisiin turvata lisäveden juoksutuksella. Hulevesien varastoimiseen ja johtamiseen altaita ei voida käyttää. Kivigallerian muurien mitoitusta ja gallerioiden kulkualueiden pintamateriaalia tulee jatkosuunnittelussa tarkistaa. Myös viherrakentamisen keinojen lisäämistä on läntisimmässä galleriassa syytä tutkia. Gallerioiden välissä tarjoutuu runsaasti vapaata monikäyttöistä oleskelutilaa erilaisille vaihteleville tapahtumille. Gallerioiden välisten kulkuyhteyksien linjauksia tulee tarkistaa. Viisto kulkuyhteys puiston läpi lounaisnurkasta kohti itäistä sisääntulokohtaa toisi galleriat paremmin käyttöön. Gallerioiden väliin ehdotettuja huvimajoja ei pidetä hyvänä ratkaisuna vaativan huollon ja ilkivallan vuoksi. Niiden korvaamista sommittelussa tulee jatkossa tutkia esimerkiksi puustolla. Galleriat muodostavat eräänlaisen valeperspektiivin päärakennuksen eteen, mikä on sinänsä mielenkiintoinen aihe.

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU 28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME 20.1.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus I FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus II SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN 9.9.2010 LÄHTÖTINNESELVITYS JA TAVOITTEET YLEISSUUNNITTELULLE WSP FINND OY - KAJAANIN KAUPUNKI 2010UNITED BY OUR DIFFERENCE TYÖN TIAJA Kajaanin kaupunki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

L O H J A N R A N T A R A I T T I

L O H J A N R A N T A R A I T T I Vuosikymmenet soutanut venhoni olen Lohjanjärven vesiin. Se varhain mieleni tenhosi, ja välkkyi lapsen kesiin. Saima Harmaja Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi 8.9.2008 Anna Levonmaa Kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA 10.1. 2014 2 LOHJAN PALONIEMI, IDEASUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 LÄHTÖKOHDAT...4 TAVOITTEET JA T YÖN MÄÄRITTELY...5 SUUNNITELMAN KUVAUS...6 MAISEMAKAUPUNKI

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASUUNNITELMA 7 Länsi- ja luoteisosa (Lokintaival) 7 Pohjoisosa (Iidesranta)

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo KANTIN KYLÄ, Karvia Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo Esipuhe Kantin kylä ei näytä kasvojaan ohikulkijalle. Sen luonne paljastuu vasta kyläteillä ja retkeilypoluilla, kun

Lisätiedot