MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá"

Transkriptio

1 = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas Asiakirjan sisältö Yleistä Asiakirjan rakenne Vaaratasojen merkinnät Muotoilut ja merkintätavat Muut noudatettavat asiakirjat Varoitus- ja turvallisuusohjeet ESD-suojatoimenpiteet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Tekninen kuvaus Yleisiä tietoja Tunnistimet USB-moduuli USB-kaapeli (Sironan toimittama) Ympäristöolosuhteet Tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimukset Intraoraalin röntgensäteilyn vaatimukset USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Käyttö- ja näyttöelementit Järjestelmän rakenne USB-moduuli Merkkivalot Asennus Ennen asennusta Lisämaadoitusjohtimen asennus USB-moduulien asennus Laitteistovaatimukset Asennusohjeita D

4 Sisällysluettelo Sirona Dental Systems GmbH USB-moduulin asentaminen tietokoneeseen Lisä-USB-moduulien asentaminen tietokoneeseen Tunnistimen asennus Laitteistoasennus Ohjelmistoasennus Asennuksen jälkeen Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet Röntgentunnistimen käyttö Valmistelu Hygieniasuoja Työnnä hygieniasuojus tunnistimen päälle Poista hygieniasuojus tunnistimen päältä Paralleelitekniikka säteilynrajoitinta käyttäen Etuhampaan kuvaus (Anterior) Sivuhampaan kuvaus (Posterior) Purentakappalekuvat Endodontia Puolikulmatekniikka ilmansäteilynrajoitinta Endodonttiset kuvaukset Kuvien ottaminen Ohjeita Valmistelu Valmistelut kuvausta varten Tunnistimen asettelu Kuvan laukaiseminen Kuvausajat HELIODENT DS HELIODENT DS alkaen sarjanumerosta (seinämalli) ja (kattomalli) HELIODENT DS sarjanumeroon (seinämalli) ja 4415 (kattomalli) saakka Pinnan hoito D

5 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo 10.1 Hoito- ja puhdistusaineet Puhdistus Desinfioiminen Sterilointi Hoito- ja puhdistusaineet Tarkastus ja huolto Säännölliset tarkastukset ja huolto Käyttäjän tai toimeksisaaneen kuukausittain suorittamat tarkastukset Käyttäjän tai toimeksisaaneen vuosittain suorittamat tarkastukset Sähkömagneettinen yhteensopivuus Lisälaitteet Sähkömagneettinen säteily Häiriönvastustuskyky Suojaetäisyydet Configuration (Määrittäminen) D

6 Arvoisa asiakas Asiakirjan sisältö Sirona Dental Systems GmbH 1 Arvoisa asiakas USB Kiitos, kun olet ostanut intraoraalisen XIOS USB -röntgenjärjestelmän. Röntgentunnistimella ja USB-moduulilla voidaan tehdä digitaalisia kuvia intraoraalisista röntgenkuvista. USB-moduulin käyttöä varten tarvitaan tietokone, johon on asennettu SI - DEXIS XG -ohjelmiston versio 2.2 tai uudempi. Yleistä Sinun XIOS-tiimisi 1.1 Asiakirjan sisältö USB Sisällys Tämä käyttö- ja asennusohje kattaa USB-moduulin ja tunnistimen käytön sekä järjestelmän laitteisto- ja ohjelmistoasennukset. 1.2 Yleistä Yleistä Tutustu tämän käyttöohjeen avulla tuotteeseen, ennen kuin aloitat kuvien ottamisen. Huomioi aina tämän käyttöohjeen voimassa olevat säteilydirektiivit ja turvallisuusohjeet. Käyttöohje edellyttää SIDEXIS XG -ohjelmiston hyvää hallintaa. Jos käyttöohjeen huolellisen lukemisen jälkeenkin ilmenee ongelmia, ota yhteyttä asianomaiseen hammashuoltoon. Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi huomioi erityisesti lihavoidut tai seuraavilla merkeillä varustetut tekstit:, VAROVASTI ja VARO - ITUS. 1.3 Asiakirjan rakenne Vaaratasojen merkinnät Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja varoitus- ja turvallisuusohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty seuraa - vasti: VARO Välitön vaara, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. VAROITUS Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuole - maan. VAARA Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa pieniin vammoihin. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Arvoisa asiakas Muut noudatettavat asiakirjat Mahdollinen vaaratilanne, jossa tuote tai sen lähellä oleva esine saattaa vahingoittua. TÄRKEÄÄ Käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja. Vihje: Tietoja työn helpottamiseksi Muotoilut ja merkintätavat Tässä oppaassa käytettyjen muotoilujen ja merkintätapojen merkitykset: Edellytys 1. Ensimmäinen toimi VAARA! Varoitus ensimmäisestä toimesta 2. Toinen toimi tai Vaihtoehtoinen toimi Pyytää suorittamaan toiminnon. Tulos ks. "Muotoilut ja merkintätavat [ 7] Merkitsee viittausta toiseen tekstin - kohtaan ja ilmoittaa sivunumeron. Luettelointi Merkitsee luettelointia. "Komento/valikkokohta" Merkitsee komentoja, valikkokohtia tai lainausta. 1.4 Muut noudatettavat asiakirjat USB-moduulin asiakirjat Tämän asiakirjan lisäksi tarvitaan vielä seuraavat asiakirjat (eivät kuulu toimitukseen): SIDEXIS XG -asennusohje SIDEXIS XG -käyttöohje (SIDEXIS XG -ohjelmiston kanssa työskentely) Röntgenlaitekirja Säilytä asiakirjoja aina käsillä (Saksan liittotasavallassa röntgenlaitekirjassa). Järjestemäintegraattorin tulee täyttää mukana toimitettava yhdenmukai - suustodistus. Takuuoikeuksiesi säilyttämiseksi täytä mukana seuraava dokumentti "Asennuspöytäkirja / takuupassi" kokonaan välittömästi hoitoyksikön asennuksen jllkeen yhdessä teknikon kanssa. D

8 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Sirona Dental Systems GmbH 2 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Käytetyt merkit Käytetyt merkit Käytetyt merkit Huomioi lisäasiakirjat (tyyppikilvessä) Tarkoituksenmukainen käyttö intraoraalinen Määräysten mukainen käyttö Tämä tuote on suunniteltu digitaaliseen ontraoraaliseen röntgenkuvaukseen. Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Indikaatiot osa-alueilla: Indikaatio intraoraalinen Konservoiva hammaslääketiede Hammaskividiagnostiikka, erityisesti approksimaaliset leesiot Endodontia Parodontologia Hammaslääketieteellinen protetiikka Kraniomandibulaaristen häiriöiden toimintadiagnostiikka ja -terapia Kirurginen hammaslääketiede Implantologia Suu-, leuka- ja kasvokirurgia Leukaortopedia Käyttörajoitukset: Käyttörajoitus intraoraalinen Rustorakenteiden esiintyminen Pehmytosakudosten esiintyminen Huolto- ja korjaussuosituksia Huolto- ja korjaussuosituksia Jotta laite on turvallinen eikä siitä aiheutuisi terveydellisiä riskejä potilaal - le, käyttäjällei ulkopuoliselle, laite tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Näin voidaan taata laitteen käyttö- ja toimintaturvallisuus. IEC mukainen. Käyttäjän pitää huolehtia tarkastuksista ja huolloista. Jos käyttäjä ei huolehdi tarkastuksista ja huolloista tai ei huomioi virheil - moituksia, Sirona Dental Systems GmbH tai sen sopimusjälleenmyyjä ei ota vastuuta syntyneistä vahingoista. Sähkölääketieteellisten laitteiden valmistajana voimme olla vastuussa laitteen turvallisuusteknisistä ominaisuuksista vain, jos me tai meidän si - ihen erityisesti valtuuttamat tahot suorittavat kunnossapito- ja kunnostustyöt ja jos rakenneosat, jotka vaikuttavat laitteen turvallisu - uteen, korvataan niiden vioittuessa alkuperäisillä varaosilla. Suosittelemme, että töiden suorittajalta pyydetään suoritettujen töiden lu - onteesta ja laajuudesta todistus, joka sisältää tarvittaessa tiedot nimelli - stietojen tai työalueen muutoksista ja jossa on lisäksi päivämäärä, yrityksen nimi ja allekirjoitus. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Varoitus- ja turvallisuusohjeet Laitteen muutokset Laitteen muutokset Tuoteturvallisuussyistä tätä tuotetta saa käyttää vain Sironan alkuperäisten tai Sironan hyväksymien muiden valmistajien lisävarusteiden kanssa. Käyttäjä vastaa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytön vaaroista. VAROVASTI! Jos tietokoneeseen tehdään laajennusmuutoksia, tämän voi vaikuttaa järjestelmän toimintavarmuuteen (esim. potilaan turvallisu - uteen ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen). Järjestelmän toimin - taturvallisuuden takaa henkilö, joka suorittaa laajennuksen, jota Sirona ei ole hyväksynyt. Laitteen / potilaankuvauksen muutokset - XIOS-USB-moduuli ja XIOS-tunnistimet Käytä XIOS-USB-moduulia ja XIOS-tunnistimia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Yhdisteleminen muiden laitteiden kanssa Yhdisteleminen muiden laitteiden kanssa Sallitut yhdistelmät on määritetty yhdenmukaisuusselvityksessä. Potilasalue Potilasalue 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 D

10 Varoitus- ja turvallisuusohjeet ESD-suojatoimenpiteet Sirona Dental Systems GmbH Potilasalueella (A) saa olla kosketusetäisyydellä vain laitteita ja/tai järjestelmien osia, jotka on hyväksytty käytettäviksi potilasalueella (A). Tämä koskee kaikkia mahdollisia potilaan asentoja (B) tutkimuksen ja/tai hoidon aikana. Potilaskuvaukset Potilaskuvaukset Potilaskuvauksia saa suorittaa vain, kun laite toimii häiriöttömästi. Laitetta saa käyttää vain koulutettu ja käyttöopastuksen saanut ammattihenkilöstö. Potilasta ei saa jätäää laitteen luo ilman valvontaa. Laitteen / potilaankuvauksen muutokset - XIOS-USB-moduuli ja XIOS-tunnistimet Käytä XIOS-USB-moduulia ja XIOS-tunnistimia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) USB-moduuli Intraoraalinen XIOS-järjestelmä täyttää IEC standardin vaati - mukset. Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden käytössä vaaditaan erityisiä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä suojatoimenpiteitä. Ne tulee asentaa ja sitä käyttää asiakirjan "Asennusedellytykset" mukaan. Kannettavat ja langattomat HF-viestintälaitteet voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin. Tästä syystä matkapuhelimien käyttö on kiellettävä vastaanotto- ja sairaala-alueella. Kuvausjärjestelmän ja potilaan suhde Kuvausjärjestelmän ja potilaan suhde Vastaanotolla pitää varmistaa, että kuvausjärjestelmän ja tutkittavan po - tilaan välinen sijoittelu on yksiselitteinen, jotta röntgenkuvat vastaavat varmasti oikeita SIDEXIS-järjestelmässä olevia potilastietoja! Hygieniaohjeita, XIOS Hygieniaohjeita XIOS-suojukset ja XIOS-tunnistinpidikkeet ovat kertakäyttöisiä, ja ne on vaihdettava jokaista potilasta varten. Sterilointia kestävät kuvausapuvälineet on steriloitava, jotta estetään mahdollisesti vakavia sairauksia aiheuttavien taudinaiheuttajien leviäminen. Tartunnat potilaan, käyttäjän ja ulkopuolisten välillä pitää estää soveltu - villa hygieniatoimenpiteillä. Tunnistimet ja kaapeli tulee desinfioida pyyhkimällä ennen jokaista poti - lasta! Vartalolla olevien elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt Vartalolla olevien elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt Jotta vältyttäisiin toimintahäiriöiltä, elektroniset laitteet ja tiedontallenti - met, esim. radiokontrolloidut kellot ja puhelinkortit, tulee ottaa pois ennen röntgenkuvausta. Ympäristöystävällinen hävittäminen Tuote on merkitty viereisellä symbolilla. Euroopan talousalueella tämä tu - ote on direktiivin 2002/96/EY ja vastaavien kansallisten lakien alainen. Di - rektiivi vaatii, että tuote kierrätetään/hävitetään ympäristöä kuormittamatta. Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen joukossa! Noudata oman maasi hävittämismääräyksiä. 2.1 ESD-suojatoimenpiteet ESD ESD on lyhenne sanoista ElectroStatic Discharge (staattisen sähkön pur - kaus). ESD-suojatoimenpiteet ESD-suojatoimenpiteitä ovat: 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Varoitus- ja turvallisuusohjeet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta staattisen sähkölatauksen välttäminen (esim. ilmastoinnilla, ilman ko - steutuksella, johtavilla lattiapinnoilla, luonnonkuituvaatteilla) kehon varauksen purkaminen LAITTEEN runkoon, suojajohtimeen tai suureen metalliesineeseen maadoitus käsinauhan avulla. Koulutus Suosittelemme huomauttamaan kaikille laitteen kanssa työskenteleville varoituskilven merkityksestä. Lisäksi suosittelemme antamaan koulu - tusta käytännössä ilmenevien staattisten sähkövarausten fysiikasta ja staattisesti varautuneen KÄYTTÄJÄN kosketuksesta aiheutuvista kom - ponenttien rikkoutumisesta. Koulutuksen sisältö on kuvattu kappaleessa "Staattisen sähkövarauksen fysiikasta" [ 11]. 2.2 Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Mikä on staattinen sähkövaraus? Staattinen sähkövaraus on jännitekenttä, jonka johtumista maan poten - tiaaliin suojaa objektissa (esim. ihmiskehossa) johtamaton kerros (esim. kengänpohja). Staattisen sähkövarauksen syntyminen Staattisia sähkövarauksia syntyy aina, kun kaksi kappaletta liikkuu to - siaan vasten, kuten esim. kävellessä (kengänpohja lattiaa vasten) tai au - tolla ajaessa (renkaat kadun pintaa vasten). Varauksen suuruus Varauksen suuruus riippuu eri tekijöistä: Varaus on kuivassa ilmassa suurempi kuin kosteassa ilmassa ja synteettisillä materiaaleilla suurempi kuin luonnonmateriaaleilla (vaate - tus, lattiapinnat). Purkautuminen edellyttää etukäteen tapahtuvaa varautumista. Staattisen sähkön purkauksen aikana tasaantuvien jännitteiden suuru - udesta saa yleiskuvan seuraavan nyrkkisäännön avulla. Staattinen purkaus on vähintään: 3000 volttia: havaittavissa 5000 volttia: kuultavissa (naksuntaa, rätinää) volttia: nähtävissä (kipinöintiä) Purkauksissa virtaavat tasausvirrat alkavat n. 10 ampeerista. Ne ovat ih - miselle vaarattomia, koska niiden kesto on vain nanosekunteja. D

12 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Sirona Dental Systems GmbH Taustaa Jotta hammashuolto-/röntgen-/cerec-laitteilla voitaisiin suorittaa mo - nenlaisia toimintoja, niihin asennetaan sisäänrakennettuja kytkentäpiirejä (logiikkapiirejä, mikroprosessoreita). Jotta näihin siruihin saadaan mahtumaan mahdollisimman paljon toimin - toja, piirejä joudutaan pienentämään voimakkaasti. Tämä johtaa muuta - mien millimetrin kymmenestuhannesosien paksuisiin kerroksiin. On helppo huomata, että sisäänrakennetut kytkentäpiirit, jotka on kytketty ulkopuolelle johtaviin liittimiin, ovat herkkiä staattisen sähkön purkauksil - le. Jo sellaiset jännitteet, joita käyttäjä ei huomaa, voivat johtaa kerrosten läpi kulkevaan läpilyöntiin, jota pitkin kulkeva purkausvirta voi sulattaa si - run altistuneet osat. Sisäänrakennettujen kytkentöjen vahingoittuminen voi aiheuttaa häiriöitä tai vikoja laitteessa. Näiden välttämiseksi pistokkeen vieressä oleva ESD-varoituskilpi mui - stuttaa tästä vaarasta. ESD on lyhenne sanoista ElectroStatic Discharge (staattisen sähkön purkaus). 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Tekninen kuvaus Yleisiä tietoja 3 Tekninen kuvaus 3.1 Yleisiä tietoja XIOS USB Digitaalinen intraoraalinen röntgenjärjestelmä XIOS, tyyppi D 3495 on tarkastettu VDE-tarkastus- ja sertifiointilaitoksessa standardin IEC mukaisesti. Laite täyttää siinä määritellyt vaatimukset. Tämän asiakirjan alkuperäinen kieli: 0123 Saksa Tässä tuotteessa on CE-merkki lääketieteellisistä tuotteista 14. kesäkuuta 1993 annetun direktiivin 93/42ETY säännösten mukaisesti. Patentit US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Muita patentteja on haettu. 3.2 Tunnistimet ALT Teknologia: CMOS-APS (Active Pixel Sensor) Fysikaalinen pikselikoko: 40 µm Aktiivinen pinta-ala: Koko 1 - tunnistin = 20 x 30 mm Koko 2 - tunnistin = 25,6 x 36 mm Ulkomitat: Koko 1 - tunnistin = 25,0 x 37,7 x 5,3 mm Koko 2 - tunnistin = 30,8 x 43,5 x 5,3 mm Kaapelin pituus: 2,90 m Suojausaste sähköiskua vastaan: ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us käytössä tyyppi BF 10 C (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% D

14 Tekninen kuvaus USB-moduuli Sirona Dental Systems GmbH Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) hpa hpa 3.3 USB-moduuli Suojausaste sähköiskua vastaan: Suojausaste vedentun - keutumista vastaan: Valmistusvuosi Mitat K x L x S (mm): Paino: USB-moduulin USBportti: ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us käytössä Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) Suojausluokka II tavanomainen laite (ei suojattu vedentunkeu - tumista vastaan) 20XX (tyyppikilvessä) 132 x 80 x g Versio 1.1 tai C (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% hpa hpa 3.4 USB-kaapeli (Sironan toimittama) Pituus: USB-versio 2.0 USB (Universal Serial Bus ) on sarjaväyläjärjestelmä, jota käytetään ul - koisten laitteiden liittämiseen tietokonee - seen. 3 m Erikoiskaapeli! Tavalliset kaupassa myytävät USB-kaapelit eivät sovellu käytettäväksi yhdessä USB-moduulin kanssa. Jos tarvitset varaosia, tilaa aina kappaleessa "Tarvikkeet ja varaosat" [ 25] mainittu USB-kaapeli (3 m). 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Tekninen kuvaus Ympäristöolosuhteet 3.5 Ympäristöolosuhteet ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us (varastointi ja kulje - tus) Suhteellinen ilmankoste - us käytössä Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) Käyttökorkeus: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa 3000 m 3.6 Tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimukset USB Prosessori: 32-Bit (x86), väh. 1GHz Kovalevy: > 5 Gt / tietopankki > 50 Mt / SIDEXIS-asennus RAM: vähintään 1 GB Levyasemat: polttava CD-ROM-asema Käyttöjärjestelmät: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-Bit Windows Vista Professional SP1 32-Bit Windows 7 Professional 32-Bit (64-Bit not tested) Windows 7 Ultimate 32-Bit ja 64-Bit Grafiikkajärjestelmä: Resoluutio väh x 768 kuvapistettä, 16,7 milj. väriä ("TrueColor") Tietokonejärjestelmän Versio 1.1 tai 2.0 USB-portti: Turvallisuus: Tietokoneen täytyy vastata normia EN Toista maadoitusjohdinta on käytettävä kuten tässä ohjeessa on kuvattu [ 21]. 3.7 Intraoraalin röntgensäteilyn vaatimukset Monipulssilaite (tasavir - ta), mas-tuote: 0,14 1,4 mas / kv ja 8" putki Näitä tietoja tulee käyttää soveltaen yksipuls - silaitteille tai muille putkipituuksille. D

16 Tekninen kuvaus USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Sirona Dental Systems GmbH Intraoraalinen röntgenlaite täytyy asentaa ohjeiden ja määräysten mu - kaisesti. Käytä tätä varten intraoraalisen röntgenlaitteen kanssa to - imitettuja käyttöohjeita. Ihanteellista kuvanlaatua varten suosittelemme monipulssilaitteen ja 12'' -putken käyttöä. 3.8 USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Suojausaste sähköiskua vastaan: Suojausluokka II USB-standardi: vähintään USB 1.1 Virransyöttö: Erillinen virransyöttö (ei väylän kautta!) Turvallisuus: USB-keskittimen tulee vastata standardia , tai sen tulee olla tätä standardia edellyttävän testauspaikan sertifioima (esim. VDE-merkintä, UL, CSA) 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Käyttö- ja näyttöelementit Järjestelmän rakenne 4 Käyttö- ja näyttöelementit 4.1 Järjestelmän rakenne XIOS-USB-moduuli SIDEXIS XG A USB-kaapeli B USB-kaapeli C Tunnistin, kaapeli ja pistoke (koko 1 tai koko 2 ) D PC, jossa sisäänrakennettu USB-liitäntä ja käyttöjärjestelmänä Windows sekä SIDEXIS XG -ohjelmi - sto (versio 2.2 tai uudempi) E XIOS-tunnistimen pidikesarja, jossa tähtäysrenkaat ja oh - jaustangot F USB-keskitin (lisävaruste) D

18 Käyttö- ja näyttöelementit USB-moduuli Sirona Dental Systems GmbH 4.2 USB-moduuli XIOS USB-moduuli kytketään tunnistimen ja tietokoneen väliin. Kuvatiedot siirretään USB-moduulin ja USB-kaapelin välityksellä tietokoneelle, jossa on Windows -käyttöjärjestelmä, ja niitä käytetään SIDEXIS XG -ohjelmi - stolla. Merkkivalo (vihreä) (A) Valmiustilan merkkivalo (oranssi) (B) Tunnistinliitin (C) USB-liitin (D) 4.3 Merkkivalot XIOS Selitys USB-moduulin kaksi merkkivaloa (vihreä ja oranssi) ilmaisevat toimintati - laa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti erilaiset toimintatilat. Vihreä merkkivalo Vihreä merkkivalo ei pala: USB-moduuliin ei syötetä jännitettä. Vihreä merkkivalo palaa: USB-moduuliin syötetään jännitettä. Oranssi merkkivalo Oranssi merkkivalo toimii vain, kun USB-moduuliin syötetään jännitettä (vihreä merkkivalo palaa). Oranssi merkkivalo ei pala: USB-moduuliin ei ole liitetty tunnistinta. Oranssi merkkivalo palaa: USB-moduuliin on liitetty tunnistin. Oranssi merkkivalo vilkkuu: Kuvausvalmis. SIDEXIS XG -rajapinnassa näkyy kuvausvalmiustilan ikkuna. 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Käyttö- ja näyttöelementit Merkkivalot Kuvausvalmiustilan ikkunassa vilkkuu vihreä palkki. D

20 Asennus Ennen asennusta Sirona Dental Systems GmbH 5 Asennus USB Asennus useisiin SIDEXIS XG -tietokoneisiin Asennus on suoritettava täydellisesti jokaisessa SIDEXIS XG -tietoko - neessa, johon USB-moduuli aiotaan kytkeä! Standby-tila USB-moduulin käytön aikana tietokonetta ei saa koskaan kytkeä Stand - by-tilaan. Tämä saattaa johtaa järjestelmän väliaikaiseen deaktivoitumi - seen. 5.1 Ennen asennusta Tietokone Tietokoneen tulee olla käyttövalmis ennen XIOS-intraoraalijärjestelmän asennusta. Varmista, että laitteisto ja käyttöjärjestelmä on asennettu asianmu - kaisesti. Katso lisäksi lisätietoja SIDEXIS XG -asiakirjoista "Asennusohje" ja "Käyttäjän käsikirja" sekä käyttöjärjestelmän ja tietokoneen käyttöohjeista. VAROITUS Sähköiskuvaara Tietokoneen pitää olla kytkettynä maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Sähköiskuvaara Tietokonetta ei saa käyttää potilasalueella [ 9] ilman toista lisämaadoitusjohdinta. Katso "Asennusohje". 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Asennus Lisämaadoitusjohtimen asennus 5.2 Lisämaadoitusjohtimen asennus Kuvaus on tapausesimerkki. Valmistelu Poraus Sulje kaikki ohjelmat. Kytke tietokone ja kaikki siihen liitetyt komponentit pois päältä. Irrota verkkokaapeli. 1. Käytä EGB-käsinauhaa tai poista kehon sähkövaraus potentiaalin ta - sausta koskettamalla. 2. Irrota tietokonekotelon ruuvit (A) (katso tietokoneen käsikirja) ja irrota tietokonekotelo. Vaurioitumisvaara Varo porauksen aikana, että tietokoneen osat eivät vahingoitu! Oikosulkuvaara Varmista porauksen aikana, ettei laitteen sisään pääse porausjätteitä. 1. Etsi maadoitusjohtimen liitäntää varten metallisen kotelorungon taka - puolelta kohta (B), johon on sekä sisältä että ulkoa helppo päästä käsiksi. 2. Poraa tähän kohtaan (B) M4-ruuville sopiva reikä. 3. Poista maali reiän (C) viereltä, jotta metallikontaktista tulisi hyvä. Asennus 1. Ruuvaa ohessa olevat liitäntäruuvit lukkolaattoineen ja muttereineen. 2. Ruuvaa maadoitusjohdin (D) kiinni kuvan mukaisesti. 3. Liimaa mukana tuleva tarra (E) maadoitusjohdinliitännän viereen. 4. Kiinnitä maadoitusjohdin potentiaalin tasaukseen. D

22 Asennus USB-moduulien asennus Sirona Dental Systems GmbH 5.3 USB-moduulien asennus Laitteistovaatimukset Selitys USB-moduuli voidaan liittää tietokoneeseen joko suoraan tai USB-keskit - timen kautta. Toimintaturvallisuus Liitettäessä samanaikaisesti useita USB-moduuleja on käytettävä erillisellä virransyötöllä varustettua USB-keskitintä! VAROITUS USB-keskittimen saa asentaa ja sitä saa käyttää vain potilasalueen [ 9] ulkopuolella. Edellytykset USB-moduulille valittua tietokoneen USB-liitäntää ei saa jakaa mui - den USB-komponenttien kanssa! Jos yhteen tietokoneeseen liitetään useita USB-moduuleita, kaikki USB-moduulit on liitettävä tietokoneeseen saman, erillisellä virransyötöllä varustetun USB-keskittimen kautta! Yhteisen USB-keskittimen tekniset vaatimukset on kuvattu luvus - sa "Tekninen kuvaus". USB-keskitin on asennettava ennen USB-moduulin asentamista. Asenna USB-keskitin sen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla Asennusohjeita Käyttöturvallisuus USB-kaapeleiden ja yksittäisten komponenttien sijoittelussa on varotta - va, että liitännät eivät voi vahingossa (esim. kompastumisen tai vetämisen vuoksi) irrota tai vaurioitua. 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Asennus Tunnistimen asennus USB-moduulin asentaminen tietokoneeseen Edellytykset Tietokone on käyttövalmis. SIDEXIS XG -versio 2.2 tai uudempi on asennettu. Valinnainen: Koneeseen on asennettu USB-keskitin Sironan ohjei - den mukaisesti. Asennus Liitä USB-moduuli tietokoneeseen tai USB-keskittimeen vasta keho - tuksen saatuasi. 1. Aseta asennus-cd tietokoneeseen. 2. Valitse "XIOS Installation". 3. Napsauta valintapainiketta "Next". 4. Noudata asennusohjelman ikkunoissa näkyviä ohjeita ja napsauta valintapainiketta, "Next" kunnes valintapainike "Finish" tulee näkyviin. 5. Napsauta valintapainiketta "Finish". 6. Liitä USB-moduuli tietokoneeseen tai USB-keskittimeen toimitukseen sisältyvällä USB-kaapelilla. USB-moduuli on nyt asennettu Lisä-USB-moduulien asentaminen tietokoneeseen Edellytykset Tietokone on käyttövalmis. Koneeseen on asennettu USB-keskitin Sironan ohjeiden mukaisesti. Koneeseen on jo asennettu USB-moduuli. Asennus Liitä uusi USB-moduuli USB-keskittimeen toimitukseen sisältyvällä USB-kaapelilla. Käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden USB-moduulin ja asentaa auto - maattisesti sopivan ohjaimen. 5.4 Tunnistimen asennus USB Selitys Tunnistintietoja hallitaan keskitetysti. Tämän vuoksi SIDEXS XG -verkkoympäristössä suoritetaan vain yksi oh - jelmistoasennus kaikkia tunnistimia varten Laitteistoasennus USB Liitä tunnistimen pistoke valmiiksi asennettuun USB-moduuliin. Tunnistimen ja tunnistinkaapelin vahingoittumisvaara - Tunnistinkaapelia ei saa vääntää, taittaa tai kiertää tai muuten altistaa mekaanisille voimille. - Älä vedä tunnistinta kaapelista. - Tarkista tunnistinkaapeli päivittäin silmämääräisesti. D

24 Asennus Asennuksen jälkeen Sirona Dental Systems GmbH Ohjelmistoasennus Edellytykset Laitteisto on asennettu onnistuneesti Asennus tunnistimen asennus-cd:ltä Aseta tunnistimen toimitukseen sisältyvä tunnistimen asennus-cd tietokoneeseen, johon on asennettu USB-moduuli. Ohjelma asentaa tunnistimen automaattisesti. Asennus Internetin kautta Kuvausvalmiustilan kutsun yhteydessä SIDEXIS XG tarkistaa, onko tun - nistin asennettu. Jos tunnistinta ei ole vielä asennettu, käyttäjältä kysytään, asennetaanko tunnistin automaattisesti Internetin kautta. Ohjelmistoasennus Internetin kautta on mahdollinen vain tietokoneissa, joissa on Internet-yhteys. Asennus Internetin kautta SIDEXIS Manager -apuohjelmalla Selitys Jos XIOS-tietokoneessa ei ole Internet-yhteyttä, voit ladata tunnistimen korjaustiedoston (*.SGF) myös SIDEXIS Manager -ohjelman avulla toise - sta, Internet-yhteydellä varustetusta SIDEXIS-tietokoneesta. Asennus 1. Muodosta SIDEXIS Manager -ohjelma Internet-yhteydellä varuste - tussa tietokoneessa valitsemalla "start" -> "programs" -> "SIDEXIS" - > "SIDEXIS Manager". 2. Valitse NGIO3Update. 3. Anna XIOS-tunnistimen sarjanumero. 4. Valitse valintaruutu "Saving only". 5. Napsauta valintapainiketta "Download". 6. Näkyviin tulee tallennusikkuna. 7. Valitse hakemisto, johon tunnistimen korjaustiedosto (*.SGF) tallen - netaan. 8. Kopioi tunnistimen korjaustiedosto (*.SGF) XIOS-tietokoneeseen (esim. USB-muistin avulla). 9. Asenna tunnistin XIOS-tietokoneen kaksoisnapsauttamalla tunnisti - men korjaustiedostoa(*.sgf). 5.5 Asennuksen jälkeen USB Koekuvaus Seuraavien asennusten jälkeen on suoritettava koekuvaus: USB-moduulin ensiasennuksen jälkeen. Uuden tunnistimen ensiasennuksen jälkeen. 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet 6 Tarvikkeet ja varaosat Yleistä Kaikki tässä mainitut tarvikkeet eivät sisälly toimitukseen. Tunnistimet Tunnistinpidiketabit ja hygieniasuojukset ovat kertakäyttöisiä! Niitä voidaan kuitenkin käyttää useasti samalla potilaalla. Tunnistinpidi - ketabien liima sopii moninkertaiseen kiinnittämiseen ja irroittamiseen suojukseen. Kertakäyttöisten laitteiden merkintä Kertakäyttöiset laitteet on merkitty vasemmalla olevalla symbolilla. 6.1 Lisälaitteet Tunnistimet, XIOS XIOS-tunnistinpidike, aloituspakkaus, koko 2 Tilausnro: Sisällys: 15x tunnistinpidike, anterior (sininen), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko 15x tunnistinpidike, posterior (keltainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidike, purentakappale (punainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidiketanko, universal (vihreä) 15x tunnistinpidike, Endo (harmaa), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko. 15x hygieniasuojus koko 2 XIOS-tunnistinpidike, aloituspakkaus, koko 1 Tilausnro: Sisällys: 15x tunnistinpidike, anterior (sininen), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko 15x tunnistinpidike, posterior (keltainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidike, purentakappale (punainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidiketanko, universal (vihreä) D

26 Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet Sirona Dental Systems GmbH 15x tunnistinpidike, Endo (harmaa), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko. 15x hygieniasuojus koko 2 Hygieniasuojus, koko 2 (kertakäyttötuote, 300 kpl) Tilausnro: Hygieniasuojus, koko 1 (kertakäyttötuote, 300 kpl) Tilausnro: XIOS röntgentunnistimen seinäpidike Tilausnro: Testauslaite XIOS-tunnistin koko 1 ja koko 2 vakaustestaukseen (vain Saksan liittotasavallassa) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, anterior, sininen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, posterior, keltainen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, purentakappale, punainen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: D

27 Sirona Dental Systems GmbH Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet XIOS tunnistinpidike, universal, vihreä (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, Endo, harmaa (kertakäyttöinen, 50 kpl) Tilausnro: Säteilynrajoitin 3x4 HELIODENT DS, varaosa Tilausnro: Säteilynrajoitin 2x3 HELIODENT DS, varaosa Tilausnro: RINN-tunnistinpidikesarja XIOS-röntgentunnistimelle Tilausnro: USB USB-kaapeli (3 m) Tilausnro: D

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. h óíí çüàé. pìçãá. Etusivu HELIODENT PLUS

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. h óíí çüàé. pìçãá. Etusivu HELIODENT PLUS = MOKOMNO ebiflabkq mirp h óíí çüàé pìçãá Etusivu 008S. HELIODENT PLUS 7mA DC 70kV 60kV Sirona Dental Systems GmbH Käyttöohje HELIODENT PLUS Sisällysluettelo 1 Yleisiä tietoja... 6 1.1 Esipuhe... 6 1.2

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot