MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá"

Transkriptio

1 = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas Asiakirjan sisältö Yleistä Asiakirjan rakenne Vaaratasojen merkinnät Muotoilut ja merkintätavat Muut noudatettavat asiakirjat Varoitus- ja turvallisuusohjeet ESD-suojatoimenpiteet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Tekninen kuvaus Yleisiä tietoja Tunnistimet USB-moduuli USB-kaapeli (Sironan toimittama) Ympäristöolosuhteet Tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimukset Intraoraalin röntgensäteilyn vaatimukset USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Käyttö- ja näyttöelementit Järjestelmän rakenne USB-moduuli Merkkivalot Asennus Ennen asennusta Lisämaadoitusjohtimen asennus USB-moduulien asennus Laitteistovaatimukset Asennusohjeita D

4 Sisällysluettelo Sirona Dental Systems GmbH USB-moduulin asentaminen tietokoneeseen Lisä-USB-moduulien asentaminen tietokoneeseen Tunnistimen asennus Laitteistoasennus Ohjelmistoasennus Asennuksen jälkeen Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet Röntgentunnistimen käyttö Valmistelu Hygieniasuoja Työnnä hygieniasuojus tunnistimen päälle Poista hygieniasuojus tunnistimen päältä Paralleelitekniikka säteilynrajoitinta käyttäen Etuhampaan kuvaus (Anterior) Sivuhampaan kuvaus (Posterior) Purentakappalekuvat Endodontia Puolikulmatekniikka ilmansäteilynrajoitinta Endodonttiset kuvaukset Kuvien ottaminen Ohjeita Valmistelu Valmistelut kuvausta varten Tunnistimen asettelu Kuvan laukaiseminen Kuvausajat HELIODENT DS HELIODENT DS alkaen sarjanumerosta (seinämalli) ja (kattomalli) HELIODENT DS sarjanumeroon (seinämalli) ja 4415 (kattomalli) saakka Pinnan hoito D

5 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo 10.1 Hoito- ja puhdistusaineet Puhdistus Desinfioiminen Sterilointi Hoito- ja puhdistusaineet Tarkastus ja huolto Säännölliset tarkastukset ja huolto Käyttäjän tai toimeksisaaneen kuukausittain suorittamat tarkastukset Käyttäjän tai toimeksisaaneen vuosittain suorittamat tarkastukset Sähkömagneettinen yhteensopivuus Lisälaitteet Sähkömagneettinen säteily Häiriönvastustuskyky Suojaetäisyydet Configuration (Määrittäminen) D

6 Arvoisa asiakas Asiakirjan sisältö Sirona Dental Systems GmbH 1 Arvoisa asiakas USB Kiitos, kun olet ostanut intraoraalisen XIOS USB -röntgenjärjestelmän. Röntgentunnistimella ja USB-moduulilla voidaan tehdä digitaalisia kuvia intraoraalisista röntgenkuvista. USB-moduulin käyttöä varten tarvitaan tietokone, johon on asennettu SI - DEXIS XG -ohjelmiston versio 2.2 tai uudempi. Yleistä Sinun XIOS-tiimisi 1.1 Asiakirjan sisältö USB Sisällys Tämä käyttö- ja asennusohje kattaa USB-moduulin ja tunnistimen käytön sekä järjestelmän laitteisto- ja ohjelmistoasennukset. 1.2 Yleistä Yleistä Tutustu tämän käyttöohjeen avulla tuotteeseen, ennen kuin aloitat kuvien ottamisen. Huomioi aina tämän käyttöohjeen voimassa olevat säteilydirektiivit ja turvallisuusohjeet. Käyttöohje edellyttää SIDEXIS XG -ohjelmiston hyvää hallintaa. Jos käyttöohjeen huolellisen lukemisen jälkeenkin ilmenee ongelmia, ota yhteyttä asianomaiseen hammashuoltoon. Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi huomioi erityisesti lihavoidut tai seuraavilla merkeillä varustetut tekstit:, VAROVASTI ja VARO - ITUS. 1.3 Asiakirjan rakenne Vaaratasojen merkinnät Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja varoitus- ja turvallisuusohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty seuraa - vasti: VARO Välitön vaara, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. VAROITUS Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuole - maan. VAARA Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa pieniin vammoihin. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Arvoisa asiakas Muut noudatettavat asiakirjat Mahdollinen vaaratilanne, jossa tuote tai sen lähellä oleva esine saattaa vahingoittua. TÄRKEÄÄ Käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja. Vihje: Tietoja työn helpottamiseksi Muotoilut ja merkintätavat Tässä oppaassa käytettyjen muotoilujen ja merkintätapojen merkitykset: Edellytys 1. Ensimmäinen toimi VAARA! Varoitus ensimmäisestä toimesta 2. Toinen toimi tai Vaihtoehtoinen toimi Pyytää suorittamaan toiminnon. Tulos ks. "Muotoilut ja merkintätavat [ 7] Merkitsee viittausta toiseen tekstin - kohtaan ja ilmoittaa sivunumeron. Luettelointi Merkitsee luettelointia. "Komento/valikkokohta" Merkitsee komentoja, valikkokohtia tai lainausta. 1.4 Muut noudatettavat asiakirjat USB-moduulin asiakirjat Tämän asiakirjan lisäksi tarvitaan vielä seuraavat asiakirjat (eivät kuulu toimitukseen): SIDEXIS XG -asennusohje SIDEXIS XG -käyttöohje (SIDEXIS XG -ohjelmiston kanssa työskentely) Röntgenlaitekirja Säilytä asiakirjoja aina käsillä (Saksan liittotasavallassa röntgenlaitekirjassa). Järjestemäintegraattorin tulee täyttää mukana toimitettava yhdenmukai - suustodistus. Takuuoikeuksiesi säilyttämiseksi täytä mukana seuraava dokumentti "Asennuspöytäkirja / takuupassi" kokonaan välittömästi hoitoyksikön asennuksen jllkeen yhdessä teknikon kanssa. D

8 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Sirona Dental Systems GmbH 2 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Käytetyt merkit Käytetyt merkit Käytetyt merkit Huomioi lisäasiakirjat (tyyppikilvessä) Tarkoituksenmukainen käyttö intraoraalinen Määräysten mukainen käyttö Tämä tuote on suunniteltu digitaaliseen ontraoraaliseen röntgenkuvaukseen. Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Indikaatiot osa-alueilla: Indikaatio intraoraalinen Konservoiva hammaslääketiede Hammaskividiagnostiikka, erityisesti approksimaaliset leesiot Endodontia Parodontologia Hammaslääketieteellinen protetiikka Kraniomandibulaaristen häiriöiden toimintadiagnostiikka ja -terapia Kirurginen hammaslääketiede Implantologia Suu-, leuka- ja kasvokirurgia Leukaortopedia Käyttörajoitukset: Käyttörajoitus intraoraalinen Rustorakenteiden esiintyminen Pehmytosakudosten esiintyminen Huolto- ja korjaussuosituksia Huolto- ja korjaussuosituksia Jotta laite on turvallinen eikä siitä aiheutuisi terveydellisiä riskejä potilaal - le, käyttäjällei ulkopuoliselle, laite tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Näin voidaan taata laitteen käyttö- ja toimintaturvallisuus. IEC mukainen. Käyttäjän pitää huolehtia tarkastuksista ja huolloista. Jos käyttäjä ei huolehdi tarkastuksista ja huolloista tai ei huomioi virheil - moituksia, Sirona Dental Systems GmbH tai sen sopimusjälleenmyyjä ei ota vastuuta syntyneistä vahingoista. Sähkölääketieteellisten laitteiden valmistajana voimme olla vastuussa laitteen turvallisuusteknisistä ominaisuuksista vain, jos me tai meidän si - ihen erityisesti valtuuttamat tahot suorittavat kunnossapito- ja kunnostustyöt ja jos rakenneosat, jotka vaikuttavat laitteen turvallisu - uteen, korvataan niiden vioittuessa alkuperäisillä varaosilla. Suosittelemme, että töiden suorittajalta pyydetään suoritettujen töiden lu - onteesta ja laajuudesta todistus, joka sisältää tarvittaessa tiedot nimelli - stietojen tai työalueen muutoksista ja jossa on lisäksi päivämäärä, yrityksen nimi ja allekirjoitus. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Varoitus- ja turvallisuusohjeet Laitteen muutokset Laitteen muutokset Tuoteturvallisuussyistä tätä tuotetta saa käyttää vain Sironan alkuperäisten tai Sironan hyväksymien muiden valmistajien lisävarusteiden kanssa. Käyttäjä vastaa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytön vaaroista. VAROVASTI! Jos tietokoneeseen tehdään laajennusmuutoksia, tämän voi vaikuttaa järjestelmän toimintavarmuuteen (esim. potilaan turvallisu - uteen ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen). Järjestelmän toimin - taturvallisuuden takaa henkilö, joka suorittaa laajennuksen, jota Sirona ei ole hyväksynyt. Laitteen / potilaankuvauksen muutokset - XIOS-USB-moduuli ja XIOS-tunnistimet Käytä XIOS-USB-moduulia ja XIOS-tunnistimia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Yhdisteleminen muiden laitteiden kanssa Yhdisteleminen muiden laitteiden kanssa Sallitut yhdistelmät on määritetty yhdenmukaisuusselvityksessä. Potilasalue Potilasalue 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 D

10 Varoitus- ja turvallisuusohjeet ESD-suojatoimenpiteet Sirona Dental Systems GmbH Potilasalueella (A) saa olla kosketusetäisyydellä vain laitteita ja/tai järjestelmien osia, jotka on hyväksytty käytettäviksi potilasalueella (A). Tämä koskee kaikkia mahdollisia potilaan asentoja (B) tutkimuksen ja/tai hoidon aikana. Potilaskuvaukset Potilaskuvaukset Potilaskuvauksia saa suorittaa vain, kun laite toimii häiriöttömästi. Laitetta saa käyttää vain koulutettu ja käyttöopastuksen saanut ammattihenkilöstö. Potilasta ei saa jätäää laitteen luo ilman valvontaa. Laitteen / potilaankuvauksen muutokset - XIOS-USB-moduuli ja XIOS-tunnistimet Käytä XIOS-USB-moduulia ja XIOS-tunnistimia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) USB-moduuli Intraoraalinen XIOS-järjestelmä täyttää IEC standardin vaati - mukset. Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden käytössä vaaditaan erityisiä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä suojatoimenpiteitä. Ne tulee asentaa ja sitä käyttää asiakirjan "Asennusedellytykset" mukaan. Kannettavat ja langattomat HF-viestintälaitteet voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin. Tästä syystä matkapuhelimien käyttö on kiellettävä vastaanotto- ja sairaala-alueella. Kuvausjärjestelmän ja potilaan suhde Kuvausjärjestelmän ja potilaan suhde Vastaanotolla pitää varmistaa, että kuvausjärjestelmän ja tutkittavan po - tilaan välinen sijoittelu on yksiselitteinen, jotta röntgenkuvat vastaavat varmasti oikeita SIDEXIS-järjestelmässä olevia potilastietoja! Hygieniaohjeita, XIOS Hygieniaohjeita XIOS-suojukset ja XIOS-tunnistinpidikkeet ovat kertakäyttöisiä, ja ne on vaihdettava jokaista potilasta varten. Sterilointia kestävät kuvausapuvälineet on steriloitava, jotta estetään mahdollisesti vakavia sairauksia aiheuttavien taudinaiheuttajien leviäminen. Tartunnat potilaan, käyttäjän ja ulkopuolisten välillä pitää estää soveltu - villa hygieniatoimenpiteillä. Tunnistimet ja kaapeli tulee desinfioida pyyhkimällä ennen jokaista poti - lasta! Vartalolla olevien elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt Vartalolla olevien elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt Jotta vältyttäisiin toimintahäiriöiltä, elektroniset laitteet ja tiedontallenti - met, esim. radiokontrolloidut kellot ja puhelinkortit, tulee ottaa pois ennen röntgenkuvausta. Ympäristöystävällinen hävittäminen Tuote on merkitty viereisellä symbolilla. Euroopan talousalueella tämä tu - ote on direktiivin 2002/96/EY ja vastaavien kansallisten lakien alainen. Di - rektiivi vaatii, että tuote kierrätetään/hävitetään ympäristöä kuormittamatta. Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen joukossa! Noudata oman maasi hävittämismääräyksiä. 2.1 ESD-suojatoimenpiteet ESD ESD on lyhenne sanoista ElectroStatic Discharge (staattisen sähkön pur - kaus). ESD-suojatoimenpiteet ESD-suojatoimenpiteitä ovat: 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Varoitus- ja turvallisuusohjeet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta staattisen sähkölatauksen välttäminen (esim. ilmastoinnilla, ilman ko - steutuksella, johtavilla lattiapinnoilla, luonnonkuituvaatteilla) kehon varauksen purkaminen LAITTEEN runkoon, suojajohtimeen tai suureen metalliesineeseen maadoitus käsinauhan avulla. Koulutus Suosittelemme huomauttamaan kaikille laitteen kanssa työskenteleville varoituskilven merkityksestä. Lisäksi suosittelemme antamaan koulu - tusta käytännössä ilmenevien staattisten sähkövarausten fysiikasta ja staattisesti varautuneen KÄYTTÄJÄN kosketuksesta aiheutuvista kom - ponenttien rikkoutumisesta. Koulutuksen sisältö on kuvattu kappaleessa "Staattisen sähkövarauksen fysiikasta" [ 11]. 2.2 Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Mikä on staattinen sähkövaraus? Staattinen sähkövaraus on jännitekenttä, jonka johtumista maan poten - tiaaliin suojaa objektissa (esim. ihmiskehossa) johtamaton kerros (esim. kengänpohja). Staattisen sähkövarauksen syntyminen Staattisia sähkövarauksia syntyy aina, kun kaksi kappaletta liikkuu to - siaan vasten, kuten esim. kävellessä (kengänpohja lattiaa vasten) tai au - tolla ajaessa (renkaat kadun pintaa vasten). Varauksen suuruus Varauksen suuruus riippuu eri tekijöistä: Varaus on kuivassa ilmassa suurempi kuin kosteassa ilmassa ja synteettisillä materiaaleilla suurempi kuin luonnonmateriaaleilla (vaate - tus, lattiapinnat). Purkautuminen edellyttää etukäteen tapahtuvaa varautumista. Staattisen sähkön purkauksen aikana tasaantuvien jännitteiden suuru - udesta saa yleiskuvan seuraavan nyrkkisäännön avulla. Staattinen purkaus on vähintään: 3000 volttia: havaittavissa 5000 volttia: kuultavissa (naksuntaa, rätinää) volttia: nähtävissä (kipinöintiä) Purkauksissa virtaavat tasausvirrat alkavat n. 10 ampeerista. Ne ovat ih - miselle vaarattomia, koska niiden kesto on vain nanosekunteja. D

12 Varoitus- ja turvallisuusohjeet Staattisen sähkövarauksen fysiikasta Sirona Dental Systems GmbH Taustaa Jotta hammashuolto-/röntgen-/cerec-laitteilla voitaisiin suorittaa mo - nenlaisia toimintoja, niihin asennetaan sisäänrakennettuja kytkentäpiirejä (logiikkapiirejä, mikroprosessoreita). Jotta näihin siruihin saadaan mahtumaan mahdollisimman paljon toimin - toja, piirejä joudutaan pienentämään voimakkaasti. Tämä johtaa muuta - mien millimetrin kymmenestuhannesosien paksuisiin kerroksiin. On helppo huomata, että sisäänrakennetut kytkentäpiirit, jotka on kytketty ulkopuolelle johtaviin liittimiin, ovat herkkiä staattisen sähkön purkauksil - le. Jo sellaiset jännitteet, joita käyttäjä ei huomaa, voivat johtaa kerrosten läpi kulkevaan läpilyöntiin, jota pitkin kulkeva purkausvirta voi sulattaa si - run altistuneet osat. Sisäänrakennettujen kytkentöjen vahingoittuminen voi aiheuttaa häiriöitä tai vikoja laitteessa. Näiden välttämiseksi pistokkeen vieressä oleva ESD-varoituskilpi mui - stuttaa tästä vaarasta. ESD on lyhenne sanoista ElectroStatic Discharge (staattisen sähkön purkaus). 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Tekninen kuvaus Yleisiä tietoja 3 Tekninen kuvaus 3.1 Yleisiä tietoja XIOS USB Digitaalinen intraoraalinen röntgenjärjestelmä XIOS, tyyppi D 3495 on tarkastettu VDE-tarkastus- ja sertifiointilaitoksessa standardin IEC mukaisesti. Laite täyttää siinä määritellyt vaatimukset. Tämän asiakirjan alkuperäinen kieli: 0123 Saksa Tässä tuotteessa on CE-merkki lääketieteellisistä tuotteista 14. kesäkuuta 1993 annetun direktiivin 93/42ETY säännösten mukaisesti. Patentit US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Muita patentteja on haettu. 3.2 Tunnistimet ALT Teknologia: CMOS-APS (Active Pixel Sensor) Fysikaalinen pikselikoko: 40 µm Aktiivinen pinta-ala: Koko 1 - tunnistin = 20 x 30 mm Koko 2 - tunnistin = 25,6 x 36 mm Ulkomitat: Koko 1 - tunnistin = 25,0 x 37,7 x 5,3 mm Koko 2 - tunnistin = 30,8 x 43,5 x 5,3 mm Kaapelin pituus: 2,90 m Suojausaste sähköiskua vastaan: ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us käytössä tyyppi BF 10 C (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% D

14 Tekninen kuvaus USB-moduuli Sirona Dental Systems GmbH Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) hpa hpa 3.3 USB-moduuli Suojausaste sähköiskua vastaan: Suojausaste vedentun - keutumista vastaan: Valmistusvuosi Mitat K x L x S (mm): Paino: USB-moduulin USBportti: ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us käytössä Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) Suojausluokka II tavanomainen laite (ei suojattu vedentunkeu - tumista vastaan) 20XX (tyyppikilvessä) 132 x 80 x g Versio 1.1 tai C (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% hpa hpa 3.4 USB-kaapeli (Sironan toimittama) Pituus: USB-versio 2.0 USB (Universal Serial Bus ) on sarjaväyläjärjestelmä, jota käytetään ul - koisten laitteiden liittämiseen tietokonee - seen. 3 m Erikoiskaapeli! Tavalliset kaupassa myytävät USB-kaapelit eivät sovellu käytettäväksi yhdessä USB-moduulin kanssa. Jos tarvitset varaosia, tilaa aina kappaleessa "Tarvikkeet ja varaosat" [ 25] mainittu USB-kaapeli (3 m). 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Tekninen kuvaus Ympäristöolosuhteet 3.5 Ympäristöolosuhteet ympäristön lämpötila: Säilytyslämpötila: Suhteellinen ilmankoste - us (varastointi ja kulje - tus) Suhteellinen ilmankoste - us käytössä Ilmanpaine (varastointi ja kuljetus) Ilmanpaine (käyttö) Käyttökorkeus: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa 3000 m 3.6 Tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimukset USB Prosessori: 32-Bit (x86), väh. 1GHz Kovalevy: > 5 Gt / tietopankki > 50 Mt / SIDEXIS-asennus RAM: vähintään 1 GB Levyasemat: polttava CD-ROM-asema Käyttöjärjestelmät: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-Bit Windows Vista Professional SP1 32-Bit Windows 7 Professional 32-Bit (64-Bit not tested) Windows 7 Ultimate 32-Bit ja 64-Bit Grafiikkajärjestelmä: Resoluutio väh x 768 kuvapistettä, 16,7 milj. väriä ("TrueColor") Tietokonejärjestelmän Versio 1.1 tai 2.0 USB-portti: Turvallisuus: Tietokoneen täytyy vastata normia EN Toista maadoitusjohdinta on käytettävä kuten tässä ohjeessa on kuvattu [ 21]. 3.7 Intraoraalin röntgensäteilyn vaatimukset Monipulssilaite (tasavir - ta), mas-tuote: 0,14 1,4 mas / kv ja 8" putki Näitä tietoja tulee käyttää soveltaen yksipuls - silaitteille tai muille putkipituuksille. D

16 Tekninen kuvaus USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Sirona Dental Systems GmbH Intraoraalinen röntgenlaite täytyy asentaa ohjeiden ja määräysten mu - kaisesti. Käytä tätä varten intraoraalisen röntgenlaitteen kanssa to - imitettuja käyttöohjeita. Ihanteellista kuvanlaatua varten suosittelemme monipulssilaitteen ja 12'' -putken käyttöä. 3.8 USB-keskittimen (lisävaruste) vaatimukset Suojausaste sähköiskua vastaan: Suojausluokka II USB-standardi: vähintään USB 1.1 Virransyöttö: Erillinen virransyöttö (ei väylän kautta!) Turvallisuus: USB-keskittimen tulee vastata standardia , tai sen tulee olla tätä standardia edellyttävän testauspaikan sertifioima (esim. VDE-merkintä, UL, CSA) 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Käyttö- ja näyttöelementit Järjestelmän rakenne 4 Käyttö- ja näyttöelementit 4.1 Järjestelmän rakenne XIOS-USB-moduuli SIDEXIS XG A USB-kaapeli B USB-kaapeli C Tunnistin, kaapeli ja pistoke (koko 1 tai koko 2 ) D PC, jossa sisäänrakennettu USB-liitäntä ja käyttöjärjestelmänä Windows sekä SIDEXIS XG -ohjelmi - sto (versio 2.2 tai uudempi) E XIOS-tunnistimen pidikesarja, jossa tähtäysrenkaat ja oh - jaustangot F USB-keskitin (lisävaruste) D

18 Käyttö- ja näyttöelementit USB-moduuli Sirona Dental Systems GmbH 4.2 USB-moduuli XIOS USB-moduuli kytketään tunnistimen ja tietokoneen väliin. Kuvatiedot siirretään USB-moduulin ja USB-kaapelin välityksellä tietokoneelle, jossa on Windows -käyttöjärjestelmä, ja niitä käytetään SIDEXIS XG -ohjelmi - stolla. Merkkivalo (vihreä) (A) Valmiustilan merkkivalo (oranssi) (B) Tunnistinliitin (C) USB-liitin (D) 4.3 Merkkivalot XIOS Selitys USB-moduulin kaksi merkkivaloa (vihreä ja oranssi) ilmaisevat toimintati - laa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti erilaiset toimintatilat. Vihreä merkkivalo Vihreä merkkivalo ei pala: USB-moduuliin ei syötetä jännitettä. Vihreä merkkivalo palaa: USB-moduuliin syötetään jännitettä. Oranssi merkkivalo Oranssi merkkivalo toimii vain, kun USB-moduuliin syötetään jännitettä (vihreä merkkivalo palaa). Oranssi merkkivalo ei pala: USB-moduuliin ei ole liitetty tunnistinta. Oranssi merkkivalo palaa: USB-moduuliin on liitetty tunnistin. Oranssi merkkivalo vilkkuu: Kuvausvalmis. SIDEXIS XG -rajapinnassa näkyy kuvausvalmiustilan ikkuna. 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Käyttö- ja näyttöelementit Merkkivalot Kuvausvalmiustilan ikkunassa vilkkuu vihreä palkki. D

20 Asennus Ennen asennusta Sirona Dental Systems GmbH 5 Asennus USB Asennus useisiin SIDEXIS XG -tietokoneisiin Asennus on suoritettava täydellisesti jokaisessa SIDEXIS XG -tietoko - neessa, johon USB-moduuli aiotaan kytkeä! Standby-tila USB-moduulin käytön aikana tietokonetta ei saa koskaan kytkeä Stand - by-tilaan. Tämä saattaa johtaa järjestelmän väliaikaiseen deaktivoitumi - seen. 5.1 Ennen asennusta Tietokone Tietokoneen tulee olla käyttövalmis ennen XIOS-intraoraalijärjestelmän asennusta. Varmista, että laitteisto ja käyttöjärjestelmä on asennettu asianmu - kaisesti. Katso lisäksi lisätietoja SIDEXIS XG -asiakirjoista "Asennusohje" ja "Käyttäjän käsikirja" sekä käyttöjärjestelmän ja tietokoneen käyttöohjeista. VAROITUS Sähköiskuvaara Tietokoneen pitää olla kytkettynä maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Sähköiskuvaara Tietokonetta ei saa käyttää potilasalueella [ 9] ilman toista lisämaadoitusjohdinta. Katso "Asennusohje". 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Asennus Lisämaadoitusjohtimen asennus 5.2 Lisämaadoitusjohtimen asennus Kuvaus on tapausesimerkki. Valmistelu Poraus Sulje kaikki ohjelmat. Kytke tietokone ja kaikki siihen liitetyt komponentit pois päältä. Irrota verkkokaapeli. 1. Käytä EGB-käsinauhaa tai poista kehon sähkövaraus potentiaalin ta - sausta koskettamalla. 2. Irrota tietokonekotelon ruuvit (A) (katso tietokoneen käsikirja) ja irrota tietokonekotelo. Vaurioitumisvaara Varo porauksen aikana, että tietokoneen osat eivät vahingoitu! Oikosulkuvaara Varmista porauksen aikana, ettei laitteen sisään pääse porausjätteitä. 1. Etsi maadoitusjohtimen liitäntää varten metallisen kotelorungon taka - puolelta kohta (B), johon on sekä sisältä että ulkoa helppo päästä käsiksi. 2. Poraa tähän kohtaan (B) M4-ruuville sopiva reikä. 3. Poista maali reiän (C) viereltä, jotta metallikontaktista tulisi hyvä. Asennus 1. Ruuvaa ohessa olevat liitäntäruuvit lukkolaattoineen ja muttereineen. 2. Ruuvaa maadoitusjohdin (D) kiinni kuvan mukaisesti. 3. Liimaa mukana tuleva tarra (E) maadoitusjohdinliitännän viereen. 4. Kiinnitä maadoitusjohdin potentiaalin tasaukseen. D

22 Asennus USB-moduulien asennus Sirona Dental Systems GmbH 5.3 USB-moduulien asennus Laitteistovaatimukset Selitys USB-moduuli voidaan liittää tietokoneeseen joko suoraan tai USB-keskit - timen kautta. Toimintaturvallisuus Liitettäessä samanaikaisesti useita USB-moduuleja on käytettävä erillisellä virransyötöllä varustettua USB-keskitintä! VAROITUS USB-keskittimen saa asentaa ja sitä saa käyttää vain potilasalueen [ 9] ulkopuolella. Edellytykset USB-moduulille valittua tietokoneen USB-liitäntää ei saa jakaa mui - den USB-komponenttien kanssa! Jos yhteen tietokoneeseen liitetään useita USB-moduuleita, kaikki USB-moduulit on liitettävä tietokoneeseen saman, erillisellä virransyötöllä varustetun USB-keskittimen kautta! Yhteisen USB-keskittimen tekniset vaatimukset on kuvattu luvus - sa "Tekninen kuvaus". USB-keskitin on asennettava ennen USB-moduulin asentamista. Asenna USB-keskitin sen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla Asennusohjeita Käyttöturvallisuus USB-kaapeleiden ja yksittäisten komponenttien sijoittelussa on varotta - va, että liitännät eivät voi vahingossa (esim. kompastumisen tai vetämisen vuoksi) irrota tai vaurioitua. 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Asennus Tunnistimen asennus USB-moduulin asentaminen tietokoneeseen Edellytykset Tietokone on käyttövalmis. SIDEXIS XG -versio 2.2 tai uudempi on asennettu. Valinnainen: Koneeseen on asennettu USB-keskitin Sironan ohjei - den mukaisesti. Asennus Liitä USB-moduuli tietokoneeseen tai USB-keskittimeen vasta keho - tuksen saatuasi. 1. Aseta asennus-cd tietokoneeseen. 2. Valitse "XIOS Installation". 3. Napsauta valintapainiketta "Next". 4. Noudata asennusohjelman ikkunoissa näkyviä ohjeita ja napsauta valintapainiketta, "Next" kunnes valintapainike "Finish" tulee näkyviin. 5. Napsauta valintapainiketta "Finish". 6. Liitä USB-moduuli tietokoneeseen tai USB-keskittimeen toimitukseen sisältyvällä USB-kaapelilla. USB-moduuli on nyt asennettu Lisä-USB-moduulien asentaminen tietokoneeseen Edellytykset Tietokone on käyttövalmis. Koneeseen on asennettu USB-keskitin Sironan ohjeiden mukaisesti. Koneeseen on jo asennettu USB-moduuli. Asennus Liitä uusi USB-moduuli USB-keskittimeen toimitukseen sisältyvällä USB-kaapelilla. Käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden USB-moduulin ja asentaa auto - maattisesti sopivan ohjaimen. 5.4 Tunnistimen asennus USB Selitys Tunnistintietoja hallitaan keskitetysti. Tämän vuoksi SIDEXS XG -verkkoympäristössä suoritetaan vain yksi oh - jelmistoasennus kaikkia tunnistimia varten Laitteistoasennus USB Liitä tunnistimen pistoke valmiiksi asennettuun USB-moduuliin. Tunnistimen ja tunnistinkaapelin vahingoittumisvaara - Tunnistinkaapelia ei saa vääntää, taittaa tai kiertää tai muuten altistaa mekaanisille voimille. - Älä vedä tunnistinta kaapelista. - Tarkista tunnistinkaapeli päivittäin silmämääräisesti. D

24 Asennus Asennuksen jälkeen Sirona Dental Systems GmbH Ohjelmistoasennus Edellytykset Laitteisto on asennettu onnistuneesti Asennus tunnistimen asennus-cd:ltä Aseta tunnistimen toimitukseen sisältyvä tunnistimen asennus-cd tietokoneeseen, johon on asennettu USB-moduuli. Ohjelma asentaa tunnistimen automaattisesti. Asennus Internetin kautta Kuvausvalmiustilan kutsun yhteydessä SIDEXIS XG tarkistaa, onko tun - nistin asennettu. Jos tunnistinta ei ole vielä asennettu, käyttäjältä kysytään, asennetaanko tunnistin automaattisesti Internetin kautta. Ohjelmistoasennus Internetin kautta on mahdollinen vain tietokoneissa, joissa on Internet-yhteys. Asennus Internetin kautta SIDEXIS Manager -apuohjelmalla Selitys Jos XIOS-tietokoneessa ei ole Internet-yhteyttä, voit ladata tunnistimen korjaustiedoston (*.SGF) myös SIDEXIS Manager -ohjelman avulla toise - sta, Internet-yhteydellä varustetusta SIDEXIS-tietokoneesta. Asennus 1. Muodosta SIDEXIS Manager -ohjelma Internet-yhteydellä varuste - tussa tietokoneessa valitsemalla "start" -> "programs" -> "SIDEXIS" - > "SIDEXIS Manager". 2. Valitse NGIO3Update. 3. Anna XIOS-tunnistimen sarjanumero. 4. Valitse valintaruutu "Saving only". 5. Napsauta valintapainiketta "Download". 6. Näkyviin tulee tallennusikkuna. 7. Valitse hakemisto, johon tunnistimen korjaustiedosto (*.SGF) tallen - netaan. 8. Kopioi tunnistimen korjaustiedosto (*.SGF) XIOS-tietokoneeseen (esim. USB-muistin avulla). 9. Asenna tunnistin XIOS-tietokoneen kaksoisnapsauttamalla tunnisti - men korjaustiedostoa(*.sgf). 5.5 Asennuksen jälkeen USB Koekuvaus Seuraavien asennusten jälkeen on suoritettava koekuvaus: USB-moduulin ensiasennuksen jälkeen. Uuden tunnistimen ensiasennuksen jälkeen. 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet 6 Tarvikkeet ja varaosat Yleistä Kaikki tässä mainitut tarvikkeet eivät sisälly toimitukseen. Tunnistimet Tunnistinpidiketabit ja hygieniasuojukset ovat kertakäyttöisiä! Niitä voidaan kuitenkin käyttää useasti samalla potilaalla. Tunnistinpidi - ketabien liima sopii moninkertaiseen kiinnittämiseen ja irroittamiseen suojukseen. Kertakäyttöisten laitteiden merkintä Kertakäyttöiset laitteet on merkitty vasemmalla olevalla symbolilla. 6.1 Lisälaitteet Tunnistimet, XIOS XIOS-tunnistinpidike, aloituspakkaus, koko 2 Tilausnro: Sisällys: 15x tunnistinpidike, anterior (sininen), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko 15x tunnistinpidike, posterior (keltainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidike, purentakappale (punainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidiketanko, universal (vihreä) 15x tunnistinpidike, Endo (harmaa), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko. 15x hygieniasuojus koko 2 XIOS-tunnistinpidike, aloituspakkaus, koko 1 Tilausnro: Sisällys: 15x tunnistinpidike, anterior (sininen), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko 15x tunnistinpidike, posterior (keltainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidike, purentakappale (punainen), sekä tähtäysrengas ja ohjaustanko 15x tunnistinpidiketanko, universal (vihreä) D

26 Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet Sirona Dental Systems GmbH 15x tunnistinpidike, Endo (harmaa), sekä tähtäysrengas ja oh - jaustanko. 15x hygieniasuojus koko 2 Hygieniasuojus, koko 2 (kertakäyttötuote, 300 kpl) Tilausnro: Hygieniasuojus, koko 1 (kertakäyttötuote, 300 kpl) Tilausnro: XIOS röntgentunnistimen seinäpidike Tilausnro: Testauslaite XIOS-tunnistin koko 1 ja koko 2 vakaustestaukseen (vain Saksan liittotasavallassa) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, anterior, sininen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, posterior, keltainen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, purentakappale, punainen (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: D

27 Sirona Dental Systems GmbH Tarvikkeet ja varaosat Lisälaitteet XIOS tunnistinpidike, universal, vihreä (kertakäyttöinen, 100 kpl) Tilausnro: XIOS tunnistinpidike, Endo, harmaa (kertakäyttöinen, 50 kpl) Tilausnro: Säteilynrajoitin 3x4 HELIODENT DS, varaosa Tilausnro: Säteilynrajoitin 2x3 HELIODENT DS, varaosa Tilausnro: RINN-tunnistinpidikesarja XIOS-röntgentunnistimelle Tilausnro: USB USB-kaapeli (3 m) Tilausnro: D

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot