Tulityökurssinjohtajapäivät 2014 Stora Enson tulityökäytännöt. Mikko Parikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulityökurssinjohtajapäivät 2014 Stora Enson tulityökäytännöt. Mikko Parikka"

Transkriptio

1 Tulityökurssinjohtajapäivät 2014 Stora Enson tulityökäytännöt Mikko Parikka

2 Stora Enso lyhyesti Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Maailmanlaajuisesti noin työntekijää Tällä hetkellä Stora Enson Suomen yksiköissä työskentelee noin työntekijää, mikä on noin 25 % työvoimasta Liikevaihto ,6 miljardia euroa 2

3 Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Johda Toimi oikein

4 Imatran tehtaat / TRI tapaturmataajuus Tapaturmien lukumäärä kpl / miljoonaa työtuntia kohden

5 TURVALLISUUS, Käyntihyötysuhde ja Kannattavuus kulkee käsikädessä Turvallisuuskoulutuksella henkilöstö muuttuu ajattelemaan turvallisesti ja kokonaiskustannustehokkaasti. Havainnointi poikkeamien huomioiminen ennakkoon (turvallisuus, laatu, tekniikka ) Yrityksen johdon sitoutuminen ja tuki turvallisuuteen on ainoa tie kestävään turvallisuuskulttuuriin. Oikein toimiminen korjataan poikkeama heti ja/tai ilmoitetaan muutostarpeesta Toiminta poikkeustilanteissa osataan toimia onnettomuustilanteessa Ohjeistus Koulutus oikeanlainen asenne Harjoittelu Nopea ja osaava Tavoite toiminta 0-tapaturmaan = lyhyt keskeytys ja syttymää ja pienet materiaali vahingot Vaikutus myös sairauspoissaoloihin henkinen sitoutuminen Henkilöstölle aito tunne väittämisestä Mikko Parikka

6 SE Common Safety Tools (osa koulutus) Turvallisuuskoulutus 8 h/henkilö vuosittain TOTEUTUS Koulutusmateriaali on kaikille sama. Osastot tekevät koulutussuunnitelman ja järjestävät koulutukset. Esimiehet kouluttavat Osastot sisällyttävät osastokohtaiset erityisasiat osioihin. mm. Terveysjohtaminen, Varhainen välittäminen, Kehityskeskustelut, Tulokset. Osaston TYHY Työhyvinvointi 1S 5S ja turvallisuus 2S 3S 4S 5S 5S Pelastussuunnitelma Tapahtuneet vahingot Vapaa keskustelu Turvallisuus- Havainnot, Palautteenanto ja vastaanotto Turvallinen toiminta Suojelu ja pelastus Pelastussuunnitelma, Toiminta onnetto- muustilanteessa, Kemikaaliriskit ja yleinen vaara, AEO-kulunvalvonta Mikko Parikka

7 JOHDA TOIMI OIKEIN

8 Stora Enso Suomen tulityövahinkojen kehitys Tulityösyttymät Suomessa 16 Tulityösyttymät paikkakunnitain Kemi Imatra Oulu Varkaus Uimaharju

9 KA1 tulityösyttymä Porrasta kiinnitettäessä jouduttiin tekemään tulitöitä, koska betonissa oli paljon rautaa. Varsinaiset korvakkeet oli tehty esivalmisteena. - Tulityö tuli lisäksi suunniteltuun työhön. Miksi luvanmyöntäjä ei tehnyt riittävää vaarojen tunnistusta? Miksi turvatoimien toteuttamista ei valvottu? 9

10 Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi Alapuolella kaapelihyllyjä ja työ tehtiin osin ritilätasolla, jolloin kipinät voivat levitä laajalle. 10

11 Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi Syttynyt kuiva massa. 11

12 KA1 tulityösyttymä Kartonkikone 1 märkäpää automaatiotilan edustalla rappusien asennustyö. Kohteessa tehtiin tulityötä hitsaus ja laikkaleikkaus työtä. Tästä aiheutui syttymä konetasolla kuivunut massa syttyi palamaan jauhimien vieressä. Alapuolella myös kaapelihyllyjä, mitkä myös olivat vaarassa syttyä. Palo syttyi, kun tulityön suorittajat olivat poistuneet tulityöpaikalta. Henkilökunta huomasi palon ja sammutti vedellä. Palokunta kävi varmistamamassa kohteen. Syttymä aiheutti savun leviämistä tehdasosastolle. Palo ei aiheuttanut aineellisia vahinkoja, nopean havainnoinnin ja alkusammutuksen takia. Mutta aiheutti tuoteturvallisuusvaaran Tutkinta Korjaavat toimenpiteet Kehittävät toimenpiteet Oppiminen 12

13 Paperikone 7 tulityösyttymä Tulityön kohteena ollut suojaverkko Syttymäkohde Miksi luvanmyöntäjä ei tehnyt riittävää vaarojen tunnistusta? Miksi turvatoimien toteuttamista ei valvottu? 13

14 Tainionkosken tehtaan kuorimon tulityösyttymä Tulityöpaikka Tulityö kolakuljettimella, jonka seurauksena kuljettimen yläpuolella olevan kaapelihyllyn kaapeleiden päälle kerääntynyt lika syttyi palamaan. Alun perin oli vain kolien hitsaus, mutta työ laajeni uuden ketjun vaihdoksi. Jolloin kipinöintien suunta ja laatu vaihtui, luvanmyöntäjä ei tarkastanut kohdetta muutoksen jälkeen. Työ olisi vaatinut uuden vaarojen tunnistuksen ja riskiarvion. Miksi luvanmyöntäjä ei tehnyt riittävää vaarojen tunnistusta? Miksi turvatoimien toteuttamista ei valvottu? 14

15 Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi Tainionkosken tehtaan kuorimon tulityösyttymä Tulityö kohde on todella likainen, tulityötä ei olisi saanut aloittaa ilman puhdistusta ja ympäröivien kaapelihyllyjen suojausta. 15

16 rethink. rethink business rethink innovation rethink products rethink processes rethink materials rethink the future 16

17 Vastuut Yrityksen tulee määritellä ja ohjeistaa turvallisuusjohtaminen (tilaaja) Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä tai/ja päätoteuttaja ovat suurimmat vastuunkantajat turvallisuusasioissa. Työnantajan on todistettava, että on suorittanut valvontavastuunsa! Liittykö tapahtumassa työntekijän työhön tuottamuksellisuus ja huolimattomuus? Tulityöntekijällä on vastuu aina, kun hän laskuttaa toiminnasta. Mikäli työn tilaajan ohjeistusta ei noudateta, vastuu on työntekijällä. Vahinkotilanteissa korvausvastuu osoitetaan tapauskohtaisesti. 17

18 Tulitöiden turvallisuus Stora Ensolla Stora Enson Suomen tehtailla noudatetaan yhtenäistä tulityösuunnitelmaa ja paikallisia tulityösuunnitelman liitteitä. Koulutus Kaikilla tulityöturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä tulee olla voimassaoleva tulityökortti ja kokemusta tulitöiden valvonnasta teollisuudessa. Työnsuunnittelu Tulityöt tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, työnsuunnittelun tulee sitoa tulityöluvat töihin seisokkisuunnittelussa. Riskin ja korvaavien työmenetelmien arviointi on tehtävä aina ennen päätöstä tulityön tekemisestä. Työn toteutus Tulityökohde on tarkastettava paikan päällä luvanmyöntäjän ja tulityönvalvojan toimesta vaaranarviointi vaiheessa. Arvioinnin johtopäätökset ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät on käytävä työkohteessa lävitse myös tulityöntekijöille sekä tulityönvartijalle. 18

19 Tulityösuunnitelman hyödyntäminen turvallisuusohjeena Rakennuskannan mukaisia tarpeita: Stora Ensolla katsotaan tulityöksi myös timanttileikkaus ja -poraus. Teräsbetonia leikattaessa esiintyy aina kipinöintiä. Tulityötä ei ole timanttiporaus, jos porauksessa käytetään jäähdytysaineena vettä eikä se aiheuta palovaaraa. Tuotantoperusteiset tarkennukset: Tuoteturvallisuus on huomioitava tulitöissä = hygienisuus Savujen käryjen johtuminen Lika ja roiskeet Paikallisia tarkennuksia tulityöturvallisuuteen: Toimittajalla tulee olla tulitöiden turvatoimia varten tulityösuunnitelmassa määrätyn vähimmäisalkusammutuskaluston ja suojausvälineiden lisäksi vähintään 20m 25-39mm paloletkua ja suihkuputki. 19

20 Tulityösuunnitelman liitteet MEO IMT liite 1 Tulityölupalomake MEO IMT liite 2 Imatran tehtaiden tulityölupakäytäntö ja vastuuhenkilöt MEO IMT liite 3 Toimintaohje työkoneiden paloturvallisuus ja tulityövalvonta MEO IMT Imatran tehtaiden paloturvallisuuslaitteiden irtikytkentäohje Tulityökoulutusmateriaali (.ppt) 20

21 Keskeiset asiat, huolellisuus ja asenteet Ennen tulityön aloittamista tulee varmistua siitä, että vaaranarvioinnilla on tunnistettu kaikki työn aiheuttamat vaaratekijät ja niihin on varauduttu riittävästi Syttymisriskit Tuoteturvallisuusriskit Sellutehtaan seisokki 2011, Oulu Tulityöluvan myöntäjän on tehtävä tulityöpaikalla tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi ennen tulityöluvan myöntämistä. 21

22 Keskeiset asiat, huolellisuus ja asenteet Tulityöpaikan turvatoimiin ym. suojauksiin on kiinnitettävä alkutilanteen vaaranarvioinnissa riittävästi aikaa sekä resurssia. Turvatoimien riittävyyden valvonta! Sellutehtaan seisokki 2011, Oulu 22

23 Tulitöihin valmistautuminen - Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi - Huolellinen ohjeiden noudattamisessa 23

24 Tulityölupa Luvan voi myöntää yrityksen, kiinteistön tai työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö, joka on nimetty tulityösuunnitelmassa. Luvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva standardin mukainen tulityökoulutus. Tulityöluvan myöntäjän on tehtävä tulityöpaikalla tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi ennen tulityöluvan myöntämistä. Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka on todettu riittäviksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityön saa aloittaa vasta, kun tulityöluvan myöntäjä on varmistanut, että tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu. Tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on saatettava kaikkien tulityötekijöiden ja tulityövartijoiden tietoon. 24

25 Tulityöluvan myöntäminen - esimerkki paikallisesta liitteestä Imatran tehtailta Tulityöluvanmyöntäjä Henkilö, joka myöntää tulityöluvan, määrittää tulityövartioinnin ja koordinoi luvassa mainittujen turvatoimien noudattamista. Tulityöluvanmyöntäjä tulee olla nimetty tulityösuunnitelmassa ja hänellä on oltava tarvittavat tiedot tulityökohteen vaaratekijöistä sekä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän isäntäorganisaation riskeistä. Luvanmyöntäjä on Stora Enson edustaja: Stora Enso Oy:n Imatran tehtaiden esimiehet, jotka vastaavat tuotannosta tai tulityökohteena olevasta alueesta Stora Enso Oy:n Imatran tehtaiden edustajaksi projektiorganisaatioon erikseen nimetty henkilö, joka vastaa tulityökohteena olevasta alueesta Eforan henkilöt, jotka vastaavat sähkö- ja automaatiotilojen turvallisuudesta ja hallinnoinnista Eforan henkilöt, jotka vastaavat LVI-tilojen turvallisuudesta ja hallinnoinnista Kymen trukkipalvelun henkilöt, jotka vastaavat ajoneuvokorjaamon turvallisuudesta ja hallinnoinnista Stora Enso Metsän asiantuntija, jolla on tarvittavat tiedot tulityökohteessa olevista vaaratekijöistä (tehdasalueen puuvarastointi) Tainionkosken tehtaan kalanviljelylaitoksen esimiehet omalla vastuualueellaan PCC-laitoksen esimiehet omalla vastuualueellaan Ympäristö- ja turvallisuuspalveluiden henkilöstö 25

26 Tulityölupa 26

27 Tulityöluvan myöntäminen Tulityönvalvoja Henkilö, joka vastaa tulityöluvassa määrättyjen turvatoimien noudattamisesta yhteistyössä luvanmyöntäjän ja työnsuorittajien kanssa, hän ei voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä. Tulityövalvojalla on oltava riittävä perehtyneisyys suoritettavaan työhön ja hänen tulee pystyä arvioimaan työssä esiintyviä haittoja ja vaaroja. Tulityönvalvojan tulee olla työnantajansa tehtävään työhön nimeämä vastuuhenkilö. Tulityöntekijä Henkilö, joka tekee tulityötä. esim. hitsausta, tekevä henkilö Tulityövartija Henkilö, joka valvoo, että tulityöturvallisuus säilyy tulityöpaikalla. Tulityönvartija ei voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä. 27

28 Velvollisuudet tulityöntekijä Tulityöntekijällä on oltava voimassa oleva tulityökoulutus 1. Tulee käyttää annettuja työsuojavarusteita. 2. Tulee noudattaa annettuja ohjeita. 3. Tulee ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja vaaroista välittömästi asiasta vastaavalle taholle. 28

29 Velvollisuudet tulityövartiointi Yrityksen käytännöt tulityövartioinnissa tulee määrittää tulityösuunnitelmassa, mutta tulityövartiointi määrätään tulityöluvassa. Tulityövartiointi toteutetaan vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityövartija tulee perehdyttää ja ohjeistaa työhön Tulityöluvan myöntäjän tulee varmistua turvatoimien toteutumisesta eli myös tulityövartioinnin toteutumisesta tulityöluvassa määrätyllä tavalla. Jos vartiointia suorittaa muu kuin tulityön tekijä, on hänellä oltava tietämys kohteen vaaroista ja tarvittaessa riittävät valmiudet ryhtyä toimenpiteisiin. Tulityövartijan tulee noudattaa saamiaan ohjeita ja puuttua välittömästi poikkeamiin. 29

30 Mitä on tulityön valvonta? Tulityöluvanmyöntäjä määrää kohteeseen tulityönvalvojan varmistuakseen tulitöiden turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Ellei tulityönvalvojaa ole määrätty, vastaa luvanmyöntäjä tulityönvalvojan tehtävistä. 30

31 Mitä on tulityön valvonta? Tulityönvalvoja vastaa tulityöluvassa määrättyjen turvatoimien noudattamisesta yhteistyössä luvanmyöntäjän ja työnsuorittajien kanssa. Vastaa, että luvanmyöntäjän antamia ohjeita noudatetaan. Päätehtävät: 1. Huolehtii, että tulityönsuorittajat ovat saaneet luvanmyöntäjältä riittävät ohjeet tulityön turvalliseen suorittamiseen. 2. Tarkastaa ennen kipinöiden sytyttämistä, että suojaukset ja turvatoimet on tehty ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti. 3. Huolehtii tulityövartioinnin järjestämisestä koko työn ja jälkivartioinnin ajan. 4. Jos havaitsee puutteita, puuttuu niihin ja korjaa ne yhdessä tulityönsuorittajien kanssa sekä tarvittaessa ottaa yhteyttä luvanmyöntäjään. 31

32 Huolellisuus ja asenteet KA5 tulityöpaikka, ei vartiointia tauon aikana 32

33 Huolellisuus ja asenteet KA5 tulityöpaikka, alapuolella palavaa 33

34 TULITYÖVALVOJAN VASTUU Vastaa turvallisesta toiminnasta linjaorganisaatiorakenteen mukaisesti. Huolehtii, että työn vaarat tunnistetaan ja riskit arvioidaan sekä tarvittavat turvallisuustoimet tehdään ennen työn aloitusta. Noudattaa annettuja ohjeita. Huolehtii, että työssä käytetään turvallisia työmenetelmiä. Huolehtii, että on saatu tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Korjaa valtuuksiensa mukaan havaitsemansa puutteet, tekee esityksiä työturvallisuuden parantamiseksi, sekä raportoi tarvittaessa esimiehelleen. JOKAISEN VASTUU ON KESKEYTTÄÄ TULITYÖ HETI JOS OLOSUHTEET MUUTTUVAT TAI VAARATILANNE HAVAITAAN! 34

35 PK8 vesikatto, hyvin suojattu 35

36 PK8 vesikatto, hyvin suojattu 36

37 PK8, vesikatto, tauon aikainen tulityövartiointi 37

38 KA2 vesikatto, huonot suojaukset 38

39 KA2, vesikatto, kipinät pääsevät aukosta suoraan ullakolle 39

40 Kiitos! 40

41 41

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot