TPY VUOSIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPY VUOSIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 T P Y VUOSIKERTOMUS 2011

2 Vuosikertomus 2011 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työttömien työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa.

3 Toimitus: Dana Rautelin Kansi ja taitto: Dana Rautelin Painopaikka: Painotalo C-4, Vaajakoski 2012

4 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 4 Jäsenpalvelut... 5 Verkostotoiminta...5 Jäsentapahtumat...7 Kansainvälinen toiminta...9 Aslak-kuntoutus...10 Jäsenprosessin kehittäminen...10 Kehittämisprosessi Hanketoiminta...12 Koulutustoiminta...14 Julkaisutoiminta...15 Vaikuttaminen Jäsenyydet Tiedotusprosessi Hallinto Hallitus...19 Kevätkokous...19 Syyskokous...19 Henkilöstö...19 Talous Tuotot...20 Kulut...20 Tuloslaskelma...21 Tase...22 Jäsenorganisaatiot Uudet jäsenet ja jäsenyydestä eroamiset...27

5 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY (TPY) - TOIMINTAVUOSI 2011 Toiminnanjohtajan katsaus Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnan teema vuonna 2011 oli valmennus työpajoissa. TPY:n strategiassa on strategisiksi päämääriksi määritelty työpajat osana koulutusjärjestelmää, palvelutuotannon ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen sekä yritysyhteistyön kehittäminen. TPY näyttäytyi julkisuudessa erilaisten tilaisuuksien kautta ja tuli päättäjille entistä tutummaksi lausuntojensa myötä. TPY antoi lausunnon opetushallitukselle työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, ehdotuksen Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmälle nuorten työllisyyden edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun tehostamiseksi, lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaluonnokseen , lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2012 budjetista ja nuorten yhteiskuntatakuusta sekä lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vuoden 2012 budjetista. Eduskuntavaaleissa TPY lobbasi hallitusohjelmatavoitteita, teki vaalikyselyn puolueille sekä järjesti vaalipaneelin. Vuoden aikana TPY osallistui Valmentavan ja sosiaalisen työllistämisen yhteistyöryhmän toimintaan. Ryhmä vieraili puolueiden eduskuntaryhmissä. Jäsentoiminnassa käynnistettiin vuoden aikana uudet ALU-verkostot Satakuntaan ja Pohjois-Pohjanmaalle entisen yhdeksän verkoston rinnalle. Lisäksi TPY organisoi neljää teemaverkostoa, jotka olivat Starttivalmennus-, Taide- ja kulttuuri-, Yhteisövalmennus- ja Seinätön paja -verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna Valtakunnalliset Työpajapäivät järjestettiin 14. kerran. Ne kokosivat Kittilään huhtikuussa 500 osallistujaa. Yhteistyössä Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien sekä Sodankylän Seita-säätiön kanssa järjestettyjen päivien aihe oli TPY:n teemavuoden mukaisesti valmennus. Noin 250 työpajanuorta ja valmentajaa eri puolilta Suomea kerännyt työpajanuorten kulttuurifestivaali Ihanko Pihalla? järjestettiin yhteistyössä kuopiolaisen Tukeva-säätiön starttitoiminnan kanssa. Nivelvaihe- ja oppilaitosyhteistyön parissa työskentelevien oma tapahtuma, Synergiaseminaari, järjestettiin syyskuussa Espoossa. Kuntapajojen tapaaminen toteutettiin lokakuussa teemalla työpajojen paikka palveluverkostossa, toiminnan laatu ja vaikuttavuus. Perinteinen Kumppanuusfoorumi, teemanaan työhön kuntoutuminen, pidettiin Paasitornissa marraskuussa. TPY toteutti strategisia tavoitteitaan muun muassa hanketoiminnan avulla. Käynnissä olivat Startti parempaan elämään -kehittämishanke (rahoittaja RAY), kesäkuussa käynnistynyt Maahanmuuttajatyö työpajoilla -hanke (RAY) sekä Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön -hanke (ESR). Lisäksi Bovallius-ammattiopiston hallinnoima Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke käynnistyi loppuvuonna 2011 (sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitus). TPY toteutti vuonna 2011 kolmea kansainvälistä hanketta. UUSI OVI ja Points de vue -hankkeiden rahoitus tuli EU:n elinikäisen oppimisen (LLP) -ohjelmasta. Wege zu Motivation und Ausbildung -hankkeessa TPY oli yhteistyökumppanina. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena oli tarjota jäsenille kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja lisätä osallistujien valmennuksellista ammattitaitoa. Toimintavuosi 2011 sisälsi myös henkilöstömuutoksia. Jari Kivirinta valittiin projektipäälliköksi Startti Parempaan Elämään -hankkeeseen tammikuussa. Maahanmuuttajatyö työpajoilla -hankkeen projektipäällikkönä kesäkuun alussa aloitti Petri Puroaho. TPY: n uutena tiedottajana aloitti elokuussa 2011 Dana Rautelin. Toiminnanjohtaja Markku Hassinen siirtyi toisiin tehtäviin syyskuun lopussa 2011 ja loppuvuoden vt. toiminnanjohtajana toimi talous- ja hallintopäällikkö Annukka Virtanen. TPY:n hallitus valitsi kokouksessaan allekirjoittaneen toiminnanjohtajaksi vuoden 2012 alusta. TPY on ollut hyvissä käsissä. Tästä kertoo paljon se, että uutena toiminnanjohtajana minun on ollut helppo hypätä mukaan liikkuvaan junaan. Paljon on toki opittavaa, mutta kuten on tapana sanoa tekemällä oppii. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Heikki Rantala toiminnanjohtaja 4

6 VUOSIKERTOMUS 2011 Jäsenpalvelut Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsenpalveluilla tarkoitetaan jäsenyyteen liittyviä asioita, jäsentoimintaa sekä jäsenpalveluiden kehittämistä. Jäsentoimintaa ovat muun muassa alueellinen ja valtakunnallinen verkostotoiminta, jäsentapahtumat, kansainvälinen toiminta liikkuvuuksineen ja oppimiskumppanuuksineen sekä toimialan henkilöstölle suunnatut ASLAK- ja TYKkuntoutuskurssit. Jäsenpalveluista vastasi järjestöpäällikkö. Yhdistyksen jäsenpalvelut on suunnattu yhdistyksen jäsenorganisaatioille, joita vuoden 2011 lopussa oli 209. Jäsenpajoista oli 54 % kunnallisia tai kuntayhtymän hallinnoimia, 29 % yhdistyspohjaisia, 11 % säätiöpohjaisia ja loput 6 % muun muassa osakeyhtiöitä, sosiaalisia yrityksiä tai osuuskuntia. TPY:n jäsenyyttä haki vuoden 2011 aikana 19 organisaatiota, joista 16 oli uusia. Eroja oli kuusi, ja pääasiassa ne johtuivat organisaatiomuutoksista. Kaikkiaan TPY:n jäsenmäärä kasvoi vuoden 2011 aikana 13 organisaatiolla. Verkostotoiminta Valtakunnallisella työpajayhdistyksellä oli vuonna 2011 toiminnassa 11 alueellista ALU-verkostoa sekä neljä valtakunnallista teemaverkostoa. ALU-verkostojen valtakunnallisesta koordinoinnista vastasi vuoden 2011 aikana yhdistyksen järjestöpäällikkö ja valtakunnallisten teemaverkostojen toiminnasta yhteisövalmentaja. ALU- verkostot Alueelliset ALU-verkostot ovat yhdistyksen vakiintunut toiminnan muoto. Vuoden 2011 aikana käynnistyi kaksi uutta alueellista verkostoa ja näin yhdistyksellä oli vuonna 2011 toiminnassa 11 paikallisen koordinaattorin johdolla toimivaa verkostoa. Näistä kymmenen toimi maantieteellisen alueen perusteella Kaakkois-Suomen (alueena Kymenlaakso ja Etelä-Karjala), Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan (alueena Pohjanmaa, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa), Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan*, Päijät-Hämeen, Satakunnan* ja Varsinais-Suomen alueilla. Lisäksi ALU-verkostoihin kuului ruotsinkielinen ULA-verkosto, joka toimi valtakunnallisesti ja oli suunnattu TPY:n kaksikielisille ja ruotsinkielisille jäsenorganisaatioille. *uudet verkostot Vuoden 2011 aikana oli pyrkimyksenä käynnistää 1 2 uutta alueellista verkostoa, mikä toteutettiin. ALU-toiminnan maantieteellistä kattavuutta oli tarkoitus kehittää edelleen, ja pidemmän aikavälin tavoitteena oli, että yhdistyksellä olisi 15 toimivaa alueellista verkostoa. Tätä tavoitetta varten vuonna 2011 alettiin valmistella ALU-toiminnan kehittämissuunnitelmaa, jonka työstö jatkuu edelleen vuoden 2012 aikana. ALU-toiminnan valtakunnallisina teemoina olivat vuonna 2011 työpajojen paikallisen vaikuttavuuden ja palvelujen saavutettavuuden lisääminen, kouluyhteistyön kehittäminen yhdessä oppilaitosten ja viranomaisten kanssa sekä yritysyhteistyön kehittäminen. ALU-verkoston alueelliset tavoitteet liittyivät verkoston osaamisen vahvistamiseen koulutusten, työkokousten, seminaarien ja keskinäisen kehittämisen sekä konsultaatioiden avulla, tilaaja tuottaja-osaamisen ja toiminnan laadun kehittämiseen sekä muihin alueellisista tarpeista nouseviin teemoihin. ALU-verkostojen valtakunnalliset tavoitteet sovitaan puitesopimuskausittain ja nyt voimassa oleva puitesopimuskausi jatkuu vuoden 2012 loppuun. Toiminnan valtakunnalliset tavoitteet perustuvat yhdistyksen strategiaan ja ulottuvat vuoden 2014 loppuun. Verkostoille tuotettiin vuoden aikana materiaalipaketti TPY:stä ja ALU-toiminnasta sen esittelemisen tueksi. Lisäksi verkostoille tarjottiin materiaalia oman vaikuttamistilaisuuden järjestämiseksi eduskuntavaalien alla. Materiaali sisälsi tapahtumajärjestämisen ABC:n, kysymyspatteriston sekä oheismateriaalipaketin. Muutama verkosto järjestikin vaikuttamistilaisuuden alueellaan. Järjestöpäällikkö osallistui yhdeksään alueverkoston tapaamiseen toimintavuoden aikana. Lisäksi koordinaattoreille järjestettiin vuoden aikana kaksi tapaamista Helsingissä. Helmikuun tapaamiseen osallistui seitsemän ja marraskuun tapaamiseen kymmenen koordinaattoria. Tapaamisten keskeisinä teemoina olivat paikalliset kuulumiset ja kehittämistarpeet, vuoden 2011 toiminta valtakunnallisesti, vuoden 2012 toiminnan ääriviivat ja toiminnan tulevaisuuden skenaariot. Starttivalmennusverkosto Starttivalmennusverkosto on matalan kynnyksen pajapalveluiden oma verkosto. Viime vuosina verkosto on pohtinut starttitoiminnan mallinnusta ja toiminnan dokumentointia. Vuoden 2011 aikana yhdistyksen tavoitteena oli asemoida starttivalmennus osaksi työllistymis- ja kuntoutuspalvelujen sekä työpajojen valmennuspalvelujen kenttää. Työpajayhdistys neuvotteli vuoden 2011 aikana sekä sosiaali- ja terveys- että opetus- ja kulttuuriministeriöiden kanssa starttivalmennuksen asemoimisesta suomalaiseen palvelujär- 5

7 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS jestelmään. Vaikuttamistyön tuloksena muun muassa Lapsi- ja nuorisotyön kehittämisohjelmassa ( ) mainittiin alueellisen ja paikallisen toiminnan suuntaviivoissa nuorille suunnattujen matalan kynnyksen monialaisten palvelujen kehittäminen ja resursoiminen (LANUKE 2011, 21). Starttivalmennusverkosto oli avoin sekä TPY:n jäsenorganisaatioiden valmentajille, etsiville nuorisotyöntekijöille että näiden sidosryhmien edustajille. Verkosto kokoontui vuoden 2011 aikana kahdesti. Maaliskuun tapaaminen järjestettiin Hyvinkäällä yhteistyössä Hyvinkään kaupungin Nuorten työpajatoiminta HOPEn kanssa ja tapaamisen aiheena oli starttivalmennuksen dokumentointi ja sopimuksellisuus. Syyskuun tapaaminen järjestettiin Raumalla yhteistyössä Rauman nuorten työpajan kanssa. Tapaamisen aiheena oli starttivalmennuksen asiakasprofiili sekä -arviointi. Tapaamisten rakentamisessa ja toteutuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Startti parempaan elämään -kehittämishankkeen kanssa. Kaikkiaan Starttivalmennusverkoston toimintaan osallistui vuoden aikana 37 TPY:n työpaja-ammattilaista ja sidosryhmän edustajaa yhteensä 13 eri organisaatiosta. Taide- ja kulttuuriverkosto Taide- ja kulttuuriverkosto on tarkoitettu valmentajille, jotka työssään käyttävät erilaisia taide- ja kulttuurityömenetelmiä. Verkosto toimii aktiivisesti myös Ihanko Pihalla? taide- ja kulttuuritapahtuman sisällöntuottamisessa sekä tapahtuman rakentamisessa. Verkostotapaaminen järjestettiin Kuopiossa Ihanko Pihalla? -tapahtuman yhteydessä. Tapaamisessa oli sekä toiminnallinen osuus että vierailijan toteuttama luento-osuus, joka käsitteli taidelähtöisten menetelmien käytön dokumentointia ja toiminnan vaikuttavuutta tilaajan näkökulmasta. Verkostotapaamisessa tarkasteltiin dokumentointia ryhmätehtävän avulla, prosessikuvauksia tekemällä ja muutoksen mittareita kuvaamalla. Verkostoon osallistui kaikkiaan 15 valmentajaa yhdeksästä eri organisaatiosta. Yhteisövalmennusverkosto Yhteisövalmennusverkoston tavoitteena on tarjota vertaiskehittämisen areena päihdekysymyksistä kiinnostuneille työpajatoimijoille ja/tai yhteisövalmennusprosessin läpikäyneille organisaatioille. Yhteisövalmennusverkoston oli tarkoitus kokoontua vuoden aikana kahdesti, helmi- ja lokakuussa. Näistä syksyn tapaaminen ei toteutunut. Helmikuussa verkosto kokoontui Iissä, yhteistyössä Iipajan kanssa. Tapaamisen teemana oli työelämän doping: masennus työikäisten haasteena, työelämässä jaksaminen ja piristeiden käyttö. Tapaamisessa perehdyttiin lääkehoidon perusteisiin ja uusimpiin tuuliin sekä lääkkeiden väärin- ja sekakäyttöön erityisesti psyykkisten sairauksien sekä päihderiippuvuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden osalta. Verkoston tapaamiseen osallistui 21 TPY:n jäsenorganisaatioiden edustajaa ja kaksi sidosryhmän edustajaa. Osallistujia oli kaikkiaan viidestä eri organisaatiosta. Syksyn verkostotapaaminen Kaarinassa peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Seinätön paja -verkosto Vuonna 2011 käynnistettiin uusi verkosto, jonka tarkoituksena on tarjota vertaiskehittämisen mahdollisuus työhönvalmennusta tuottaville tahoille ja ns. seinättömille pajoille. Verkoston tarkoituksena on kehittää yritysyhteistyötä, tuettua oppisopimusta sekä kerätä ja vaihtaa hyviä työhönvalmennuksen käytäntöjä. Verkosto kokoontui vuoden 2011 aikana kahdesti, maaliskuussa ja syyskuussa. Käynnistyvälle verkostolle varattiin mahdollisuus kokoontumiseen kolmannen kerran vuoden aikana ja tämä mahdollisuus hyödynnettiin käynnistämällä loppuvuodesta työryhmä tekemään pohjatyötä verkostolle. Työryhmä mallintaa seinätöntä valmennusta myös vuoden 2012 aikana. Verkosto käynnistyi maaliskuussa 2011 Torniossa. Tapaaminen toteutettiin yhteistyössä Tornion Työvoimalasäätiön kanssa teemalla työnantajayhteistyö. Tapaamisessa keskityttiin seinätön paja -toiminnan määrittelyyn sekä työnantajayhteistyön kehittämiseen työpajoilla. Yritysyhteistyötä oli yrityksen näkökulmasta avaamassa paikallinen yrittäjä. Syksyn tapaaminen toteutettiin Lahdessa, yhteistyössä Lahden kaupungin nuorisopalvelujen Horisontin kanssa. Tapaamisen teemana oli seinättömän valmennuksen mallintaminen. Verkostotapaamisessa kuultiin kokemuksia seinättömästä pajatoiminnasta Lahdessa sekä tuetun oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä Päijät-Hämeessä yhteistyössä seinättömän pajan kanssa. Toiminnan jäsentämisen terävöittämiseksi ja seinättömän työpajan mallintamisen tueksi koottiin pientyöryhmä. Työryhmän jäsenet valittiin mahdollisimman monenlaisista organisaatioista eri seutukunnista. Ryhmässä oli edustus Tornion Työvoimalasäätiöltä, Ylivieskan seudun Nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkosta, Pukkilan kunnan Työllistämispalveluista, TTS:n TehoAPAJA-hankkeesta, Lahden kaupungin nuorisopalvelujen Horisontista sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta. Työryhmän tavoitteena oli mallintaa seinätön valmennus hyödyntäen Seinätön paja -verkoston asiantuntijuutta. Pienryhmän sihteerinä ja kokoonkutsujana toimi yhteisövalmentaja. Seinätön paja -verkosto tavoitti vuoden 2011 aikana 86 TPY:n jäsenorganisaation työpaja-ammattilaista sekä 20 sidosryhmien edustajaa. Verkostotapaamisiin osallistui toimijoita kaikkiaan 31 eri organisaatiosta. 6

8 VUOSIKERTOMUS 2011 Jäsentapahtumat Jäsenpalvelut tuotti vuonna 2011 kolme jo vuotuiseksi muodostunutta jäsentapahtumaa. Valtakunnalliset Työpajapäivät järjestettiin vuonna 2011 jo 14. kerran, Ihanko Pihalla? työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma kuudennen kerran sekä kuntapajojen oma tapaaminen toisen kerran. Kokonaisuudessaan jäsentapahtumat tavoittivat yli 770 osallistujaa. Valtakunnalliset Työpajapäivät Valtakunnalliset Työpajapäivät järjestettiin Kittilän Levillä TPY:n kumppaneina Työpajapäivien järjestelyissä olivat Kittilän, Muonion ja Kolarin kunnat työpajoineen sekä Sodankylän Seita-säätiö. Tapahtumapaikkana oli kongressikeskus Levi Summit, johon kokoontui lähes 500 työpaja-ammattilaista lähes 150:stä eri organisaatiosta. Osallistujista 45 % oli työtai yksilövalmentajia, 40 % työpajatoiminnan johtajia tai erilaisia kehittäjiä ja loput 15 % muita alan ammattilaisia. Työpajapäivien teemana oli valmennuksellisen osaamisen kasvattaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen. Kaikkiaan ohjelmaa oli yli 30 tuntia. Tarjolla oli kiinnostavia luentoja ja rinnakkaisseminaareja, joissa olivat aiheina muun muassa aikuisten ohjaaminen opintielle, lappilainen pajayritysyhteistyö, yhteinen työhyvinvointimme, työhyvinvoinnin johtaminen sekä vertaisarviointi. Äijä-pajassa pohdittiin pajoilla tehtävää miestyötä ja nuotanvedossa sosiaalista nuorisotyötä. nähtäville ja kuultaville. Päivillä esittäytyvät eri taidemuodot muun muassa teatteri, tanssi ja musiikki, lyhytelokuva ja animaatiot, taidekäsityöt, valokuvat ja kuvataide. Tapahtuman yleisöksi, kulttuuripäivää viettämään, ovat tervetulleita kaikki pajanuoret. Vuoden 2011 Ihanko Pihalla? työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma järjestettiin yhteistyössä Tukeva-työvalmennussäätiön kanssa Kuopion Kulttuuriareena 44:llä Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui kaikkiaan noin 250 valmentajaa ja valmentautujaa eri puolilta Suomea. Vuoden 2012 Ihanko Pihalla? -yhteistyökumppaniksi valikoitui kevään aikana Hyvinkään kaupungin Nuorten työpajatoiminta HOPE. Kuntapajojen tapaaminen Jäsenpalveluiden tavoitteena on kehittää jäsenille suunnattuja räätälöityjä palveluita. Syyskuussa 2011 järjestettiin yksipäiväinen keskustelu- ja koulutustilaisuus kuntapajatoimijoille. Tilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa vuoropuhelua kunnallisten jäsenorganisaatioiden ja yhdistyksen välillä sekä tarjota kuntapajatoimijoille areena vertaiskehittämiseen. Tapaamisen teemana oli pajojen paikka palveluverkossa. Tapahtuma oli ensisijaisesti suunnattu työpajajohdolle sekä pajatyön kehittäjille. Päivään osallistui kolmisenkymmentä pajatoimijaa 30:stä eri organisaatiosta. Työpajapäivien palautekyselyn vastausprosentti oli 58. Kokonaisuudessaan päivät onnistuivat palautteen perusteella hyvin ja erityistä kiitosta saivat sekä tapahtuman puitteet että toisen päivän ohjelma. Jatkossa pyrimme kehittämään päiviin liittyvää ennakkotiedotusta, tapahtuman rakennetta ja ruokailun sujuvuutta. Vuoden 2012 Työpajapäivien järjestäjäkumppanin haku oli käynnissä tammikuussa 2011 ja määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme jäsenorganisaatiota tai niiden muodostamaa ryhmää. Näistä vuoden 2012 tapahtumapaikkakunnaksi valittiin Vaasa ja kumppaniksi Jupiter-säätiö sekä Resurcentret Föregångarna. Tieto julkaistiin vuoden 2011 Valtakunnallisten Työpajapäivien lopuksi. Samalla ilmoitettiin myös, että vuonna 2013 ei järjestetä erillisiä Työpajapäiviä, vaan TPY on mukana toteuttamassa Nuori2013-tapahtumaa Jyväskylässä yhteistyössä Allianssi ry:n, Kirkkohallituksen ja Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa. Ihanko Pihalla? työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma Ihanko Pihalla? -tapahtuman tavoitteena on tuoda työpajoilla tuotettua kulttuuria ja taidetta kaiken kansan 7

9 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS Valtakunnalliset Työpajapäivät 8

10 VUOSIKERTOMUS 2011 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja lisätä osallistujien valmennuksellista ammattitaitoa. Vuonna 2011 Valtakunnallinen työpajayhdistys toteutti kaksi eri kansainvälistä hanketta, jotka rahoitettiin EU:n elinikäisen oppimisen (LLP) -ohjelmasta. Lisäksi TPY osallistui ESR-rahoitteiseen Wege zu Motivation und Ausbildung -hankkeeseen osatoimijana ja teki aktiivista yhteistyötä CIMOn ja SALTO Inclusion Centren kanssa. UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Maahanmuuttajataustaisten valmentautujien määrä työpajoilla on kasvanut koko 2000-luvun. Leonardo Da Vinci -ohjelmasta tuettavan UUSI OVI -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja syventää sosiaalisen työllistämisen toimialalla työskentelevien valmentajien ammatillista osaamista erityisesti maahanmuuttajataustaisten valmentautujien kanssa tehtävässä työssä. Hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on löytää uusia, suomalaiseen kontekstiin sovellettavia toimintatapoja, joiden avulla työpajajakso tukisi maahanmuuttajataustaisten valmentautujien kotoutumista aiempaa paremmin. Hankeaika on TPY:n hallinnoiman hankkeen kansainvälisenä partnerina oli saksalainen IB. Hankkeen liikkuvuuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä kuusi sosiaalisen työllistämisen toimialan ammattilaista, jotka kohtaavat työssään säännöllisesti maahanmuuttajavalmentautujia tai joiden työ liittyy läheisesti maahanmuuttajatyön kehittämiseen. Ensimmäinen ryhmämuotoinen liikkuvuus toteutui Hankkeen toinen liikkuvuus toteutuu vuoden 2012 alussa. Points de vue -Intervention sociale et intégration professionnelle: points de vue des apprenants, des bénévoles et des travailleurs sociaux TPY on partnerina Grundtvig-oppimiskumppanuutta toteuttavassa Points de vue -hankkeessa, jonka hakijana on ranskalainen Centre d Animation Social et Familial. Muita hankepartnereita ovat saksalainen IB ja turkkilainen IBETH Egitim ve Toplumsal Hizmetler Limited Sirketi. Hanke toteutetaan , mutta suuri osa sen liikkuvuuksista ajoittui vuodelle Oppimiskumppanuus on suunnattu ylisukupolvisen työttömyyden ehkäisyyn. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vaihtaa hyviä käytäntöjä erityisesti taantuvien alueiden ja lähiöissä tehtävän työn tueksi. Hankkeen viitekehyksenä on sosiokulttuurinen innostaminen. TPY:n suomalaiseksi hankekumppaniksi valittiin avoimen haun kautta Hyvinkään kaupungin Nuorten työpajatoiminta HOPE. Hankkeeseen liittyviä liikkuvuuksia toteutui vuoden aikana 11, joista viisi oli valmentautujia. Liikkuvuudet suuntautuivat Turkkiin Istanbuliin ( , 2 liikkuvuutta) sekä Saksaan Frankfurt Oderiin ( , 9 liikkuvuutta). Liikkuvuuksien lisäksi hankkeessa tehtiin erilaisia välija etätehtäviä (mm. kysely, toiminnan kuvaus ja järjestelmien kuvaukset). Vuonna 2011 suunniteltiin myös hankkeeseen liittyvää Suomen osuutta, joka toteutuu toukokuussa Wege zu Motivation und Ausbildung TPY on kumppanina Euroopan sosiaalirahaston ja saksalaisen LASA Brandenburgin rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Internationaler Bund (Frankfurt/Oder, Saksa) ja muita yhteistyökumppaneita ovat Internationaler Bund Polska (Krakova, Puola) ja C.A.S.F/CO.TE.FOR (Bischwiller, Ranska). Yhteistyöhankkeessa kartoitetaan eri maiden peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen välisiä nivelvaihetyön malleja. Erityisesti halutaan löytää toimivia käytäntöjä tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria saattamaan peruskoulu päätökseen, löytämään oma ammattiala ja hankkimaan ammatillinen koulutus. Hankkeessa toteutui vuoden 2011 aikana viisi vierailua hankkeen eri kumppanimaihin. Suomesta mukana oli yksi TPY:n edustaja. Hankkeen tutustumisvierailut toteutuivat Saksassa Frankfurt Oderiin ( ), Puolassa Krakovaan ( ), Ranskassa Bischwilleriin ( ) sekä Suomessa Helsinkiin ja Tampereelle ( ). Lisäksi pidettiin Frankfurt Oderissa hankkeen tuloksia kokoava tapaaminen. Suomessa vierailijat tutustuivat suomalaiseen opetusjärjestelmään, etsivään nuorisotyöhön ja nuorten yhteiskuntatakuuseen opetus- ja kulttuuriministeriössä. Helsingin Diakoniaopistolla tutustuttiin lisäksi valmentavaan ja ohjaavaan koulutukseen ja Allianssitalolla Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toimintaan. Käytännön työpajatoimintaan vierailijat pääsivät tutustumaan Helsingin kaupungin opetusviraston Sinisellä verstaalla, VAMOS-toimintakeskuksessa sekä Silta-Valmennusyhdistyksessä Tampereella. Hankkeen tulokset kokoava loppuseminaari pidetään Saksassa Frankfurt Oderissa Muu kansainvälisyys ja liikkuvuudet TPY suunnitteli toteuttavansa syksyn 2011 aikana Etelä-Eurooppaan suuntautuvan opintomatkan yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n kanssa. Opintomatka saa rahoituksen EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Actionista. Tämän toteuttaminen siirtyy vuoteen 2012 ja muuttuu niin, että eurooppalaiset nuorisoalan toimijat tulevat Suo- 9

11 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS meen tutustumaan työpajatoimintaan. Vuoden aikana jäsenorganisaatioille välitettiin tietoa CIMO:n ohjelma- ja partnerihauista, EVS:stä sekä muista kansainvälisyyteen liittyvistä koulutuksista. TPY teki yhteistyötä myös SALTO Inclusion Resource Centren kanssa. Lokakuussa Belgian Antwerpenissä SALTOn järjestämään kansainväliseen Bridges to Work -seminaariin osallistui TPY:n edustajana yhdistyksen hallituksen jäsen Niina Veko. Tanskan tuotantokoulujen yhdistyksen aloitteesta käynnisteltiin pienimuotoista yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja lähestyttiin Tanskan opetusministeriä Tanskan EU-puheenjohtajuuskauden aluksi yhteisen kehittämisen nimissä. TPY:llä kävi vuoden aikana myös joitakin kansainvälisiä delegaatioita tutustumassa työpajatoimintaan. Toimintaa esiteltiin muun muassa saksalaisille toimittajille sekä virolaisille nuorisoalan toimijoille. Aslak-kuntoutus Vuonna 2010 käynnistynyt TPY:n ja VATES-säätiön yhteinen sosiaalisen työllistämisen ammattilaisille suunnattu Aslak-kuntoutuskurssi jatkui vuodelle Kurssin kuntoutuslaitoksena toimi Verve Oulussa. Kuntoutukseen osallistui 9 henkilöä ja kuntoutuspäiviä oli neljässä jaksossa yhteensä 17 vuorokautta. Kurssin valtakunnallisuudesta johtuen TPY:n järjestöpäällikkö ja toiminnanjohtaja edustivat työnantajia kuntoutuskurssin viimeisellä jaksolla huhtikuussa Vuoden 2011 aikana oli tarkoitus tehdä kysely TPY:n ja VATESsäätiön jäsenorganisaatioille ASLAK- ja TYK -kuntoutuskurssien järjestämistarpeesta, mutta selvitys siirtyy vuodelle Jäsenprosessin kehittäminen Vuoden 2011 valtakunnalliseen työpajakyselyyn oli tarkoitus liittää tulevaisuutta käsittelevä osio, jossa olisi kartoitettu pajatoimijoiden tulevaisuusorientaatiota ja toimialan muutosnäkymiä. Kyselyn tavoitteena olisi ollut selvittää, millaisia muutoksia toimijat olettavat kohtaavansa tulevaisuudessa ja millaista tukea he muutosprosessiin tarvitsevat. Osa vastaajista oli lisäksi tarkoitus haastatella tiedon syventämiseksi. Selvityksen tavoitteena olisi lisätä jäsenten äänen kuulumista yhdistyksen toiminnassa sekä kehittää jäsen-, koulutus- ja kehittämispalveluita vastaamaan jäsenkentän tarpeita. Tätä kyselyä ei toteutettu varsinaisen kyselyn laajuuden ja kuormittavuuden vuoksi. Kysely siirretään soveltuvin osin osaksi yhdistyksen jäsenkyselyä, joka toteutetaan alkuvuodesta Jäsenpalveluihin liittyi useita sähköisiä palautekyselyitä. Osallistujien palautetta pyydettiin muun muassa Työpajapäiviltä huhtikuussa ja ALU-verkostojen kumppanuusorganisaatioilta vuodenvaihteessa TPY:n sähköinen palautekysely kaikille jäsenorganisaatioille siirtyi alkuvuoteen Tämän lisäksi myös muista jäsentapahtumista sekä muun muassa Seinätön paja -verkostolta kerättiin osallistujapalautetta. 10

12 Ihanko VUOSIKERTOMUS 2011 P i h a l l a? 11

13 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS Kehittämisprosessi Kehittämisprosessiin kuluvat yhdistyksen hankkeet, koulutustoiminta sekä julkaisut. Yhdistyksen kehittämishankkeissa vuonna 2011 nousivat tärkeimpinä teemoina esiin työpajoilla toteutettava matalan kynnyksen starttivalmennus, vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tunnistaminen ja opinnollistaminen sekä työpajoilla maahanmuuttajien kanssa tehtävä valmennustyö. Vuoden 2011 aikana yhdistyksen koulutustoiminta virkistyi uusien koulutustuotteiden käyttöönoton myötä. Työpajojen henkilöstölle suunnatut, työpajatoiminnan ja valmennuksen perusteisiin liittyvät koulutukset otettiin kentällä vastaan erittäin hyvin. Lisäksi jo paikkansa vakiinnuttanut yhteisövalmennus oli edelleen erittäin suosittua. Vuoden aikana TPY:n koulutukset tavoittivatkin reilusti yli 400 henkilöä noin 80 eri organisaatiosta. Tämän lisäksi koulutusta oli tarjolla erilaisissa tapahtumissa ja pienemmissä tapaamisissa. Kehittämisprosessista vastasi koulutus- ja kehittämispäällikkö. Hanketoiminta Vuonna 2011 Valtakunnallisella työpajayhdistyksellä oli käynnissä kaksi omaa kehittämishanketta: Startti parempaan elämään ja Maahanmuuttajatyö työpajoilla. Lisäksi yhdistys oli mukana yhteistyökumppanina vuoden 2011 lopussa päättyneessä Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön ja marraskuussa käynnistyneessä Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hankkeissa. Kumpikin yhteistyöhanke oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Vuoden 2011 alkupuolella käynnistyväksi suunnitellulle LaaVa Laatua ja Vaikuttavuutta työpajoille -hankkeelle RAY ei myöntänyt rahoitusta. Startti parempaan elämään ( ) Startti parempaan elämään -hanke on Suomen hallituksen asettamaan asunnottomuuden puolittamisohjelmaan liittyvä yhteistyöhanke. Hanke on osa Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n koordinoimaa Nuorten tuetun asumisen kansallista hanketta. RAY:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa työpajoilla toteutettavaa starttivalmennusta sekä kehittää uusi valtakunnallinen työpajojen ja tuettujen asumispalvelujen yhteistoiminnan malli. Vuoden 2011 aikana Startti parempaan elämään -hanke jatkoi läheistä yhteistyötä Espoon Omnian nuorten työpajojen, Helsingin Diakonissalaitoksen, Joensuun Nuorisoverstas ry:n, Tampereen Silta-Valmennusyhdistys ry:n sekä Kuopion Tukeva-säätiön kanssa. Työpajat kehittivät osana omaa toimintaansa starttivalmennuksen sisältöjä sekä starttivalmennuksen ja asumisohjauksen yhteistoimintamallia. Paikallisista kokemuksista kerättyä tietoa hyödynnettiin Starttivalmennus-julkaisussa, jota projektipäällikkö työsti vuoden 2011 aikana. Julkaisu ilmestyy vuoden 2012 alkupuolella. Yhteistyö- ja verkostotapaamiset olivat olennainen osa hankkeen toimintaa. Startti parempaan elämään -hanke toimi aktiivisesti TPY:n Starttivalmennusverkostossa ja tuotti sisältöä verkoston tapaamisiin. Yhteistyössä Nuorisoasuntoliiton kanssa järjestettiin yhteistyön edellytyksiä lisääviä verkostotapaamisia Joensuussa, Kuopiossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Lohjalla ja Espoossa. NAL:n Nuorten tuetun asumisen kansallisen hankkeen ja TPY:n Startti parempaan elämään -hankkeen yhteinen päätösseminaari kokosi syyskuussa Vantaalle reilut sata palveluntuottajaa ja päättäjää. Yhteistyönä järjestettiin myös molempien hankkeiden merkittävimpien kumppanien ja ohjausryhmien yhteinen verkostotapaaminen marraskuussa Mäntsälässä. Tapaamisessa käytiin läpi aikaansaannoksia ja katsastettiin mahdollisia yhteistyönäkymiä jatkoa ajatellen. Lisäksi projektipäällikkö toimi aktiivisesti NAL:n ja TPY:n hankkeiden yhteistyöryhmässä, joka kokoontui 1 2 kertaa kuukaudessa. Hankkeen toiminnan myötä tietoisuus starttivalmennuksesta lisääntyi ja kiinnostus toimintamallia kohtaan laajentui, josta oli osoituksena useat pyynnöt osallistua matalan kynnyksen palveluja kehittävien hankkeiden suunnittelutyöhön. Hankkeessa tehtiin vuoden 2011 aikana arviointitutkimus, jossa perehdyttiin tarkemmin Kuopion ja Joensuun paikallisiin toimintamalleihin. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Päivi Harinen (Itä- Suomen yliopisto), Tuula Joro ja Terhi Halonen. Tutkimus toteutettiin nuorten, palveluntoteuttajien ja verkostohenkilöiden haastatteluina. Arviointitutkimuksen tulokset kootaan erilliseen tutkimusraporttiin, minkä lisäksi sen osatuloksia tullaan näkemään osana hankkeessa tuotettavaa Starttivalmennus-julkaisua. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2011 yhden kerran. Ohjausryhmään kuuluivat Jaana Walldén (opetus- ja kulttuuriministeriö), Anneli Koistinen (Oulun kaupunki), Maija Laukkanen (Silta-Val- 12

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Toiminnanjohtajan katsaus sivu 1. Yhdistyksen kehittäminen 2. Työpajatoiminnan sisällön näkyväksi tekeminen

SISÄLLYSLUETTELO Toiminnanjohtajan katsaus sivu 1. Yhdistyksen kehittäminen 2. Työpajatoiminnan sisällön näkyväksi tekeminen SISÄLLYSLUETTELO Toiminnanjohtajan katsaus sivu 1. Yhdistyksen kehittäminen 4 2. Työpajatoiminnan sisällön näkyväksi tekeminen 7 3. Alueellisen yhteistyön kehittäminen 10 4. Työpajojen ja menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Kaikki juhlavuoden muotinäytösten mallit koolla harjoituksissa Ruskeasuon koulussa. Kuva: Matti Immonen

Sisältö. Kannen kuva: Kaikki juhlavuoden muotinäytösten mallit koolla harjoituksissa Ruskeasuon koulussa. Kuva: Matti Immonen Vuosikertomus 2014 1 Sisältö 125 vuotta vammaisten lasten ja nuorten asialla...3 1 Tiivistelmä toiminnasta ja tuloksista vuonna 2014...4 2 Säätiön toiminta ja tarkoitus...5 3 Toiminta vuonna 2014...6 3.1

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Taitto: Museokadun Rytmi Paino: Nykypaino Kannen kuva: Pekka Elomaa Sisällys KUVA: ANNA DAMMERT Osallisuutta erilaisille ihmisille 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot