LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä: - Ympkaalk 133 Ympäristönsuojelutoimisto / Helena Pakkala ASIA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on toimittanut Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristölupahakemuksen. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, johon ei ole tulossa muutoksia. LUVAN HAKIJA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Skarppakullantie Turku LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa Pyhän Ristin kappelin yhteydessä osoitteessa Uudenmaantie 80, Turku (Vasaramäen kaupungin osa, Turun hautausmaa). Krematorion lisäksi kiinteistössä on kolme siunauskappelia ja kolme vainajien kylmäsäilytystilaa. Krematorion toiminta on alkanut vuonna 1967 ja vuoden 2007 loppuun mennessä tuhkauksia oli tehty kpl. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Krematorio on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 14 d mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohdan 14 d mukaan. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on toimitettu Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty , ja TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Krematoriolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Seurakuntayhtymällä on samalle kiinteistölle ympäristöluvat kompostoinnille ja polttoaineen jakelulle.

2 Skanssin alueella on lainvoimainen osayleiskaava. Helsingintien varteen krematorion kohdalle on vahvistunut Skanssin aluekeskuksen asemakaava. Asuntoja, joiden kerrosluku on neljä, on kaavoitettu lähimmillään 380 metrin päähän krematoriosta. Liiketilojen etäisyys on vähimmillään 360 metriä ja kerrosluku kaksi. Skarppakullantien, Sorakadun ja vielä rakentamattoman Skanssinkadun väliseen kolmioon on osayleiskaavassa aluevarausmääräys toimitilarakennusten ja asuinkerrostalojen alueeksi (PAK-2), jonka tavoitteellinen kerrosluku on 1 4. Alue on noin 250 metrin päässä krematoriosta ja myöhemmin selviää asuntojen ja toimistotilojen jakauma. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Krematorio sijaitsee Kaarningon I-luokan pohjavesialueella (numero ). Seurakuntayhtymällä on oma vedenottamo, joka sijaitsee krematoriosta noin 400 metriä luoteeseen. Lähin kunnallinen vedenottamo on Kaarningon ottamo (varavedenottamo), joka sijaitsee n metriä kohteesta kaakon/etelän suuntaan. Maaperäkartan mukaan kohde sijaitsee hiekka/sorakerrostumien alueella ja aivan kohteen länsipuolella on kalliomäki. Sadevedet imeytyvät alueella maaperään muodostaen pohjavettä. Lähistöllä ei ole merkittäviä pintavesistöjä. Ympäristön ilmanlaatu Vuonna 2007 valmistuneen bioindikaattoritutkimuksen (Turun seudun bioindikaattoritutkimus vuosina ) mukaan seutu lukeutuu alueeseen, jolla jäkälälajien runsautta ja niiden yleisyyttä kuvaava ilmanpuhtausindeksi vastaa Turkua ympäröivää vyöhykettä. Ilmansaasteiden aiheuttama pitkäaikainen kuormitus on hieman vähäisempää kuin voimakkaasti kuormitetulla keskustan alueella. Kuormitusaste on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin kaupungista kauempana olevien tausta-alueiden. Ilman epäpuhtauksien aiheuttama rasitus alueella on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen Vuonna 1997 valmistuneen Ilmatieteen laitoksen laskennalliseen leviämismalliin perustuvan ilmanlaatututkimuksen mukaan seutu kuuluu alueeseen, jossa kaikkien Turun seudun lähteiden aiheuttama rikin vuosilaskeuma noin 150 mg/m 2 ilman alueellista taustalaskeumaa (kuormitetuimmilla alueilla laskeuma on Turun seudulla mg/m 2 ). Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo alueella on 2,0 ja 2,5 mg/m 3 :n välillä. Typpidioksidin korkein vuorokausipitoisuus on selvityksen mukaan 50 mg/m 3 (ohjearvo 70) ollen alhaisempi kuin keskustassa. Turun ja Kaarinan kaupungin ilman laatua tarkkaillaan mittauksin. Krematoriota lähin mittausasema sijaitsee Kaarinan keskustassa, jossa mitataan liikenteen aiheuttamien päästöjen (typen oksidit ja hiukkaset) vaikutusta ilman laatuun. Toiminnan vaikutusalueet ja muut kuormituslähteet Krematorion alue rajoittuu etelässä Uudenmaantien ja Skarppakullantien risteykseen, lännessä ja pohjoisessa hautausmaahan ja koillisessa metsäiseen Skanssinmäkeen. Alueen itäpuolelle Skarppakullantien ja Helsingintien väliselle alueelle on kaavoitettu asuin- ja liiketiloja. Liikenne aiheuttaa alueelle runsaasti melua sekä suurimmat päästöt ilmaan. Lähin yksittäinen päästölähde on Turku Energian Luolavuoren lämpökeskus lännessä, joka toimii varalämpölaitoksena. Vuonna 2006 rikkidioksidipäästöjä aiheutui 67 tonnia, typenoksidipäästöjä 33 tonnia ja hiukkasia 4 tonnia. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus koko toiminnasta

3 Krematoriotoiminta on alkanut vuonna Vuonna 2007 tuhkahautauksen osuus kaikista hautauksista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla oli 72,6 %, kun se esimerkiksi vuonna 2000 oli 63,1 %. Vuoden 2007 loppuun mennessä tuhkauksia on ollut yhteensä kpl, joista vuoden 2007 aikana yhteensä Toimintaa on tiistaista lauantaihin klo 08 16, nykyään keskimäärin tuhkausta päivässä. Käytössä on kaksi tuhkausuunia ja yksi tuhkaus kestää noin 75 min. Valmiussuunnitelman mukaan suurin mahdollinen määrä voi erityistilanteessa olla 30 tuhkausta vuorokaudessa kolmivuorotyönä suoritettuna. Krematorion lisäksi kiinteistössä on kolme siunauskappelia ja kolme vainajien kylmäsäilytystilaa. Tuhkauksen jälkeen tuhka luovutetaan omaisille tai henkilökunta hautaa sen yhtymän hautausmaihin. Kappeli ja krematorio on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön lämmitys hoidetaan kaukolämmöllä. Käytössä on kaksi tuhkausuunia, joista vanhempi on rakennettu v ja se on uusittu v Toinen uuni valmistui v Polttotapahtuma Uunit esilämmitetään kevyttä polttoöljyä käyttäen vähintään 700 ºC asteeseen. Tuhkauksen aikana polttolämpötila vaihtelee 700 º ja 1200 ºC välillä. Vainaja nostaa polttolämpötilaa eikä tukipolttoaineita tarvita. Uunit ohjelmoidaan polttotapahtumaan vainajan koon mukaan. Yksi tuhkaus kestää noin 75 minuuttia. Molemmissa tuhkausuuneissa on kaksi polttokammiota, pää- ja jälkipolttokammiot. Arkku poltetaan pääpolttokammiossa ja palamiskaasut johdetaan sivuseinien palokaasuaukkojen kautta välikanavaa pitkin jälkipolttokammioon. Siellä palamiskaasuista poltetaan pois savu- ja hajuosuudet eli kaasujen hiiliyhdisteet. Jälkipolttokammion lämpötila on 850 º 1000 ºC astetta ja tukipolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Palamista ylläpidetään kahdella uunikohtaisella puhaltimella, jolla luodaan pääpolttokammion primäärija sekundaaripolttoilma, tertiääri-ilma jälkipolttokammioon savukaasujen loppuun polttamiseksi ja polttimelle tuleva käyttöilma. Ejektoripuhaltimella taataan riittävä perusalipaine savukanavassa. Alipaineen hienosäätö suoritetaan savupellillä tai vaihtoehtoisesti ejektoripuhaltimen kierrosnopeutta muuttamalla. Uudemmassa uunissa (vuodelta 2003) on lisäksi savukaasukanavaan sijoitettu happitunnistin mittaamaan hapen osuutta savukaasuissa. Tunnistin viestii jäännöshappipitoisuuden uunin ohjausautomatiikalle ja hapen osuutta säätämällä varmistetaan palamisen tehokkuus. Optimihappipitoisuus on 6 12 %. Ylimääräinen happi laskee uunin lämpötilaa ja liika happi lisää noen ja mustan savun muodostumista. Koska molemmat uunit ovat tekniikaltaan hyvin samankaltaiset, myös toiminta on samanlaista. Ammattitaitoinen henkilökunta seuraa aina tarkistusikkunasta savun väriä ja ohjaa uuneja sen mukaisesti. Jälkipolton jälkeen savukaasut johdetaan maanalaista savukanavaa pitkin rakennuksen vieressä oleviin savupiippuihin, joissa kaasujen lämpötila laskee noin 300 ºC asteeseen. Piippujen korkeus on 12,50 metriä piipun juuresta mitattuna. Tukipolttoaineen varastointi Tukipolttoaineena käytettävä polttoöljy varastoidaan rakennuksen kellarikerroksessa, maanpäällisessä 15 m 3 :n metallisäiliössä, joka on sijoitettu betoniseen suojahuoneeseen. Öljysäiliö on teräksinen ja sisältä lasikuitupinnoitettu. Suojahuone muodostaa 100 % suoja-altaan säiliön ympärille. Öljysäiliö on vuodelta Se on tarkistettu viimeksi ja todettu moitteettomaksi. Seuraava tarkistus on vuonna Öljyputkitus kulkee seinän ulkopinnalla, joten mahdollisten vuotojen havaitseminen on helppoa. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa noin 40 m 3.

4 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätteet ja päästöt viemäriin Prosessissa ei synny jätevettä. Vainajille tuodut kukat kompostoidaan puutarhajätteen kanssa asfaltoidulla 2,5 hehtaarin kompostointikentällä. Jäte- ja ongelmajätehuolto on keskitetty hautausmaan huoltokeskuksen yhteyteen, missä sijaitsevat myös jätepuristin ja ongelmajätekontti. Kappelin yhteydessä on astiat seka- ja biojätteelle. Palamattomat metalliosat kerätään tuhkauksen jälkeen erilleen ja ne haudataan aika ajoin ja tarpeen mukaisesti jonkin sillä hetkellä avoinna olevan arkkuhaudan pohjalle riittävän syvälle. Päästöt ilmaan ja niiden vaikutus maaperään ja pohjaveteen Arkkujen materiaaleista epätäydellisen palamisen seurauksena muodostuvia yhdisteitä poistetaan polttamalla savukaasut jälkipolttokammiossa korkeassa lämpötilassa. Savukaasupäästöistä on tehty takuumittaukset toisen jälkipolttokammion asennuksen yhteydessä vuonna Savukaasun keskimääräiseksi hiukkaspitoisuudeksi redusoituna 11 % happipitoisuuteen mitattiin 135 mg/nm 3. Tuhkausuunien päästöille ei ole määritelty omaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Bat) mukaista tasoa, mutta verrattuna esim. 1 5 MW puukäyttöisille kattiloille annettua Bat-arvoa, on krematorion päästön hiukkaspitoisuus noin puolet siitä. Savukaasun hiilimonoksidipitoisuus oli 45 mg/nm 3. Helsingin hammaslääketieteen laitoksen tekemän arvion mukaan amalgaamihammaspaikoista tulevan elohopeapäästön suuruus vainajaa kohden on 1,7 grammaa eli Turussa esim. vuonna 2002 päästö oli 2,75 kg ja toiminnan alusta alkaen vuoteen 2002 mennessä arviolta 38 kg. Vuonna 1999 tehdyn selvityksen (Niskanen I. & Witick A: Sammalpallojen elohopeakertymät krematorioiden ympäristössä) mukaan krematorioiden ympäristössä todetut elohopeakertymät olivat vain vähän normaalia suuremmat. Ruotsissa (v. 1997) on arvioitu krematorioiden osuuden elohopean kokonaislaskeumasta muodostavan 0,3 1 %. Piippujen ollessa suhteellisen matalat (12,5 m) savukaasupäästöt eivät kulkeudu kauas, vaan jäävät lähialueelle. Krematorion takana koillisessa on metsäinen mäki, joka rajoittaa jonkin verran savukaasujen kulkeutumista Helsingintien suuntaan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teetti Golder Associates Oy:llä ympäristöteknisen tutkimuksen ( ), jossa maaperä- ja pohjavesinäytteistä selvitettiin niiden elohopeapitoisuudet. Kolmesta kokoomamaanäytteestä (12 koekuoppaa) ja kahdesta vesinäytteestä (Seurakunnan ja Kaarningon vedenottamon pohjavedet) analysoitiin elohopeapitoisuudet CVAAS-menetelmällä. Analysoiduissa maa- ja vesinäytteissä ei todettu elohopeaa laboratoriomenetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Tulosten perusteella krematorion toiminta ei ole aiheuttanut lähialueen maaperän tai pohjaveden pilaantumista elohopealla eikä tarvetta jatkotoimenpiteisiin ole. Vallitseva tuulen suunta on lounaasta ja tämän vuoksi näytteenottopisteet keskitettiin koilliseen krematoriosta. Tuhkauksen yhteydessä kaasuuntunut elohopea sitoutuu nopeasti ilman orgaaniseen ainekseen, lähinnä nokipartikkeleihin, ja leviää niiden mukana kulkeutumismatkan vaihdellessa. Krematorio sijaitsee metsäisen mäen rinteessä ja tutkimuksessa oletettiin pääosan elohopeasta jäävän lähialueelle ja sitoutuvan mäenrinteessä oleviin puihin ja pääsevän niiden kautta maaperään. Melu Toiminnasta ei aiheudu melua. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

5 Käyttö- ja päästötarkkailu Tuhkausuunin palamistulosta tarkkaillaan ja ohjataan savukaasuanalysaattori- ja poltonsäätöautomatiikalla. Ammattitaitoinen henkilökunta seuraa jatkuvasti palamisprosessia paikan päällä. Vaikutusten tarkkailu Krematorion ympäristössä ei suoriteta säännöllistä vaikutusten tarkkailua. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Tulipalosta aiheutuva riski on pyritty ottamaan huomioon rakenteissa sekä henkilökunnan koulutuksessa. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN TOTEUTUMISESTA Hakemuksessa ei ole otettu kantaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteutumiseen. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Turun kaupungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla. Lisäksi asiasta on erikseen tiedotettu laitoksen viereisten kiinteistöjen omistajille. Tarkastus Laitoksella tehtiin tarkastus Lausunnot Asiasta on suullisesti kuultu Turun kaupungin ympäristöviraston asemakaavaosastoa. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojeluasetuksen 17 mukainen lausunto Lounais-Suomen ympäristökeskukselta (lupa-asia koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle pohjavesialueelle). Asemakaavaosaston mukaan lähinnä krematoriota on juuri vahvistunut Skanssin aluekeskuksen asemakaava Helsingintien varteen. Asuntoja on kaavoitettu noin 380 metrin päähän (kerrosluku 4). Liiketiloja on kaavoitettu lähimmillään 360 metrin päähän (kerrosluku 2). Krematoriosta itään Sorakadun, Skarppakullantien ja Skanssinkadun väliseen rakentamattomaan kolmioon on aluevarausmääräys toimitilarakennusten ja asuinkerrostalojen alueeksi (PAK-2). Tavoitteellinen kerrosluku on 1-4. Lähimmillään rakennukset ovat noin 250 metrin päässä krematoriosta. Asuntojen ja toimitilojen jakauma ei ole vielä tiedossa. Lounais-Suomen ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon. Siinä todetaan, että krematorio sijaitsee I-luokan tärkeällä pohjavesialueella nimeltään Kaarninko. Laitoksessa käytetään vuodessa noin 40 m 3 kevyttä polttoöljyä, jota varastoidaan 15 m 3 säiliössä betonisessa suojahuoneessa. Putkitukset ovat nähtävillä seinän ulkopinnalla. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan öljyn varastointi ja käyttö hakemuksen mukaisesti ei aiheuta vaaraa pohjavedelle. Savukaasujen mukana tulee elohopeaa noin 1,7 g/tuhkaus ja esimerkiksi vuonna 2002 yhteensä 2,7 kg. Määrä on lähes sama kuin Turun jätteenpolttolaitokselta tuleva määrä (noin 3 kg/a). Maaperän pintakerros pystyy pidättämään ja suodattamaan osan elohopeasta, mutta osa saattaa joutua pohjaveteen saakka. Tämän selvittämiseksi tulee tehdä maaperäselvitys elohopeapitoisuuksista ja selvittää samalla Kaarningon vedenottamon ja hautausmaan oman ottamon pohjaveden elohopeapitoisuudet ja pyytää sen jälkeen ympäristökeskukselta uusi lausunto.

6 Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausunnon Golder Associates Oy:n selvityksestä koskien krematorion lähialueen maaperää ja elohopean leviämistä ympäristöön (selvityksen sisältö tämän päätöksen kohdassa ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen). Selvityksen perusteella maaperästä ei löytynyt elohopeaa eikä krematorion toiminta arvion mukaan aiheuta lähialueen maaperän tai pohjaveden pilaantumista elohopealla. Ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista krematorion ympäristölupahakemuksesta. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto on antanut lausunnon, jossa se toteaa Kaarningon pohjavesialueen, jonka reunalla krematorio sijaitsee, olevan edelleen Turun varavesilähde. Viitaten elohopean pitoisuuksista maaperässä tehtyihin tutkimuksiin, ympäristöterveydenhuolto ei näe terveydellisiä esteitä ympäristöluvan myöntämiselle. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Seurakuntayhtymä teetti ympäristökeskuksen lausunnon perusteella em. selvityksen. Oheismateriaali 1Yäristölupahakemus liitteineen Oheismateriaali 2Tarkastusmuistio Oheismateriaali 3Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto Oheismateriaali 4Ympäristöterveydenhuollon lausunto Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Pyhän Ristin kappelin krematoriotoimintaa koskevan ympäristöluvan edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin lupamääräyksin: Päästöt ilmaan 1. Esilämmitykseen ja jälkipolttokammioiden tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. (YSL 43, VNA 766/2000) 2. Polttouunien lämpötilan tulee olla vähintään 750 C ennen tuhkauksen aloittamista. (YSL 43 ) 3. Savukaasujen happipitoisuuden tulee olla välillä 6-12 % kunkin tuhkauksen alkamisesta lähtien.(ysl 43 ) 4. Kummankin polttouunin savukaasut tulee polttaa jokaisen tuhkauksen yhteydessä jälkipolttokammiossa, jonka lämpötila ei saa laskea polton aikana 850 C:n alapuolelle. (YSL 43 ) Melu 5. Krematorion normaalista toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien asuntojen kohdalla ylittää päivällä klo keskiäänitasoa LA eq 55 db(a) eikä yöllä klo LA eq 50 db(a). (NaapL 17, YSL 43, VNp 993/1992) Polttoaineiden varastointi

7 6. Polttoöljyä tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 43 ) 7. Öljysäiliön tulee olla varustettu ylitäytönestimellä sekä vuotojen ilmaisujärjestelmällä. Betonisen suojahuoneen tiiveys tulee tarkastaa säännöllisesti. Säiliön täyttöpaikan on oltava tiiviiksi pinnoitettu ja siten muotoiltu, että mahdolliset öljyvuodot voidaan kerätä talteen eikä öljyä pääse kulkeutumaan maaperään tai viemäriin. Täyttöpaikan läheisyydessä tulee olla saatavilla imeytykseen sopivaa materiaalia mahdollisen öljyvahingon varalta. (YSL 7, 8, 43 ) 8. Öljysäiliön kunto putkistoineen on tarkastettava edellisessä tarkistuksessa määritellyn säiliön kuntoluokan mukaisesti ja vähintään 10 vuoden välein. Tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa tiedoksi myös Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 8, 43 ) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 9. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn hyödynnettäväksi. Ongelmajätteet, kuten mahdolliset öljypitoiset tai nuohoukseen liittyvät jätteet, loisteputket ja akut, tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan lukitussa tai valvotussa tilassa. Niiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin, sadevesiviemäriin ja yleiseen viemäriin on estettävä. Ongelmajätteiden luovuttamisesta on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot ongelmajätteistä. (YSL 43, 45, JL 3, 4, 6, 9, 15, 51, 52, JA 3, 3a, 5, 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997) Poikkeukselliset tilanteet sekä toiminnan ja päästöjen raportointi, tarkkailu ja valvonta 10. Toiminnasta vastaavan tahon tulee ilmoittaa välittömästi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon mahdollisesta onnettomuudesta, toimintahäiriöstä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvista poikkeuksellisista päästöistä tai jätteistä, mikäli niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSA 30 ) 11. Toiminnanharjoittajan tulee mitata mennessä kummankin tuhkausuunin vähintään kahden yksittäisen tuhkauksen aikaiset elohopea-, hiukkas- ja hiilimonoksidipäästöt. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien mukaisesti. Päästöjen tasoa tulee arvioida mittaustulosten perusteella. Tulokset arviointeineen tulee toimittaa Turun kaupungin ympäristösuojelutoimistoon niiden valmistuttua. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta voi tarvittaessa antaa tulosten perusteella erillisiä määräyksiä päästöjen rajoittamiseksi. (YSL 43 ) 12. Toiminnanharjoittajan tulee aktiivisesti seurata krematorioiden elohopea- ja muiden haitallisten päästöjen vähentämiseen liittyvää tutkimusta ja kehitystä sekä varautua tarvittaessa uuden tekniikan tai menetelmien käyttöön ottamiseen. (YSL 4 1 mom kohta 3) 13. Seurakuntayhtymän on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon yhteenveto, josta ilmenee ainakin seuraavat edellistä vuotta koskevat tiedot: - polttoöljyn kulutusmäärä - tuhkausten lukumäärä - mahdolliset poikkeavia päästöjä aiheuttaneet tilanteet tai onnettomuudet sekä niitä koskevat toimenpiteet - toiminnassa mahdollisesti tapahtuneet tai sitä koskevat suunnitteilla olevat muutokset

8 Lisäksi toiminnanharjoittajan on pidettävä palamisen tehokkuuteen liittyvää kirjanpitoa, josta ilmenevät tuhkausuunien ja jälkipolttokammioiden lämpötilat kunkin tuhkauksen alkaessa. Normaalista poikkeavat tuhkauksen aikaiset palokaasujen happipitoisuudet tulee kirjata. Kirjanpidosta on myös ilmettävä uunien käyttöön liittyvät huoltotoimenpiteet. (YSL 46, 83 ) Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 14. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai muusta ympäristövaikutusten kannalta merkittävästä muutoksesta tulee ilmoittaa Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle. Toiminnan harjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma pohjavesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperän suojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43, 46, 57, 90, YSA 30, JL 6, NaapL 17) Yleisperustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Kyseessä on olemassa oleva toiminta eikä siitä ole tullut ympäristönsuojeluun liittyviä valituksia viranomaisille. Lupamääräysten perustelut: Palamisen hyvä hallinta, kuten polttouunin ja jälkipolttokammion riittävän korkeat lämpötilat ja viipymät sekä optimaalinen happipitoisuus, ovat olennaisia päästöjen kannalta. Polttamalla uunista tulevat päästöt jälkipolttokammiossa varmistetaan päästöjen hajuttomuus. Päästöjen rajoittaminen on erityisen tärkeää tulevaisuudessa, jolloin lähiympäristöön rakennetaan asuin- ja liiketiloja. Tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys perustuu Valtioneuvoston asetukseen 766/2000 ja sillä rajoitetaan ilman rikkidioksidipitoisuutta ja maahan tulevan rikkilaskeuman määrää. (lupamääräykset 1 4) Melun aiheuttamien viihtyisyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi laitoksen toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamisessa on noudatettu Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia ohjearvoja. Tilanteessa, jossa lähialueelle suunnitellut asuintalot on rakennettu valmiiksi, saattaa olla tarvetta tarkistaa mittauksin savukaasupuhaltimien lähimpien asuntojen kohdalle aiheuttama melutaso. Toistaiseksi toiminnasta ei ole todettu aiheutuvan häiritsevää melua ympäristöön. (lupamääräys 5) Koska toiminta on sijoittunut I-luokan pohjavesialueelle, polttoöljyn varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava erityisen suurta huolellisuutta. Hakemuksesta on myös pyydetty YSA 17 :n edellyttämä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta, joka katsoi, että öljyn varastointi ja käyttö hakemuksen mukaisesti järjestettynä eivät aiheuta vaaraa pohjavedelle. Määräykset on annettu YSL 8 mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon soveltamiseksi. (lupamääräykset 6 7) Öljysäiliöiden tarkastuksella varmistetaan säiliöiden moitteeton kunto ja vähennetään vanhojen säiliöiden mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Pohjavesialueella sijaitsevan öljysäiliön kunto putkistoineen on tarkistettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa asennuksesta ja sen jälkeen säiliön kuntoluokan mukaan 2 10 vuoden välein siten maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) ja Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty. (lupamääräys 8)

9 Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Ongelmajätteitä koskeva lupamääräys on annettu jätelain soveltamiseksi ja ongelmajätteiden käsittelyn ja varastoinnin hoitamiseksi asianmukaisesti. Erityisen tärkeää tämä on pohjavesialueella. (lupamääräys 9) Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen ympäristönsuojeluviranomaiselle on tarpeen ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi sekä mahdollisesti lupamääräysten tarkistamiseksi. (lupamääräys 10) Päästön elohopea-, hiilimonoksidi- ja hiukkaspitoisuuden selvittämisestä on annettu määräys, koska valvontaviranomaisella tulee olla käytettävissä riittävät tiedot päästöjen arvioimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. OSPAR-suosituksessa (2003/4) todetaan, että hammasamalgaami tulisi joko poistaa ennen polttohautausta tai savukaasujen elohopeapitoisuus tulisi jotain puhdistusmenetelmää käyttäen rajoittaa alle 0,2 mg/nm 3. Pitoisuusmittauksissa käytettävillä standardeilla tarkoitetaan CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoisia kansallisesti tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevia standardeja. Edellisestä hiukkaspäästömittauksesta on aikaa yli viisi vuotta. Koska krematorion ympäristöön on kaavoitettu mm. asuin- ja liikerakennuksia ja alueella tulevaisuudessa liikkuu huomattavasti enemmän ihmisiä, tulee päästöjen elohopea-, hiukkas- tai häkäpitoisuuksia rajoittaa, mikäli tulokset osoittavat sen tarpeelliseksi. Mittaustuloksia on verrattava kansainvälisiin tai kansallisiin ohjearvoihin ja esitettävä asiantuntija-arvio niiden tasosta ottaen huomioon laitoksen ympäristö (mm. pohjavesialue, asutus, liikerakennukset). Tulosten perusteella lautakunnan mahdollisesti antamat erilliset määräykset voivat koskea esimerkiksi suunnitelmaa päästöjen vähentämisestä tai suoria päästörajoituksia. YSL 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (lupamääräys 11) Toistaiseksi ei ole yleisesti käytössä olevaa menetelmää elohopean poistamiseksi krematorioiden savukaasupäästöistä. Tähän liittyvää kehitys- ja tutkimustyötä kuitenkin tehdään koko ajan ja annetaan suosituksia päästöjen rajoittamiseksi, myös esimerkiksi polttoon soveltuvien arkkumateriaalien osalta. Lupamääräys on annettu YSL 4 1 mom kohta 3 mukaisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamiseksi. (lupamääräys 12) Raportointi- ja ilmoittamisvelvoite on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja toiminnan seuraamiseksi. Määräyksillä varmistetaan, että viranomaiset saavat tiedot mahdollisista vahinkotapauksista. Tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Kirjanpidon avulla voi jälkikäteen selvittää mahdollisesti havaittujen poikkeavien päästöjen syitä. (lupamääräys 13 ja 14) Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) VNa 766/2000 VNp 659/1996 VNp 101/1997

10 VNp 993/1992 Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu euroa. Luvan voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupaa. Lupamääräysten tarkistaminen Luvanhaltijan on mennessä tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi siten kuin ympäristönsuojelulain 55 :ssä on säädetty. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. PäätösEhdotus hyväksyttiin. Luojola ilmoittautui esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. JAKELU kuuljulkipano tiedlounais-suomen ympäristökeskus aoturun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Puolustusvoimien

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Mestaripalvi Oy, Radiomiehenkatu 4

Ympäristölupahakemus / Turun Mestaripalvi Oy, Radiomiehenkatu 4 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 375 18.05.2004 7 Ymp 840-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Mestaripalvi Oy, Radiomiehenkatu 4 Tiivistelmä: - Ympkaalk 375 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot